Розрахунок виробничої програми електротехнічної служби підсобного господарства підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Костромської лісомеханічний коледж
Курсова робота
на тему «Розрахунок виробничої програми ЕТС підсобного господарства підприємства»
м. Кострома 2007

Зміст
Введення
1. Перелік електротехнічного обладнання
2. Розрахунок річних витрат праці на ТО і ТР електроустаткування
3. Визначення штату, структури і форми електротехнічної служби
4. Планування робіт з ТО і ТР електрообладнання. Річний графік робіт з ТО і ТР електроустаткування
5. Вибір матеріально-технічної бази для ремонту та обслуговування електроустаткування
5.1 Визначення річної програми електротехнічної служби. Вибір виробничої структури для ТО і ТР. Технічні засоби експлуатації електрообладнання поста електрика для ремонту обслуговування
5.2 Визначення обсягу робіт з ТО і ТР автоматичних вимикачів
5.3 Витрата матеріалів і запасних частин для обслуговування та ремонту автоматичних вимикачів на рік експлуатації
Висновок
Список літератури

Введення
Головними цілями електротехнічної служби (ЕТС) є:
1) Забезпечення зростання виробництва
2) Підвищення економічної ефективності підприємства
Основні завдання ЕТС:
1) Проведення єдиної технічної політики в розвитку енергетики експлуатації електрообладнання
2) Підготовка і підвищення кваліфікації електротехнічного персоналу
3) Підвищення продуктивності праці та поліпшення соціальних умов
4) Забезпечення безперебійного та якісного електропостачання підприємств
5) Виконання комплексу робіт з технічної експлуатації
6) Раціональне використання встановленого електрообладнання
7) Розвиток електрифікації і автоматизації виробництва
8) Визначення потреб у ресурсах на експлуатацію встановленого і нового
електрообладнання
9) Поліпшення економічних показників робіт ЕТС
10) Розроблення та здійснення заходів щодо економії енергоресурсів

1. Перелік електротехнічного обладнання
У зв'язку з неможливістю отримання даних про електрообладнання у цеху підприємства, розрахунок курсового проекту буде здійснюватися на основі виданого завдання.
2. Розрахунок річних витрат праці на ТО і ТР електроустаткування
Річні витрати праці на технічне обслуговування (ТО) і поточний ремонт (ТР) електрообладнання (ЕО) є основою для визначення обсягу робіт електротехнічної служби (ЕТС) і кількості електромонтерів, зайнятих ТО і ТР ЕО в господарстві. За сумою умовних одиниць ЕО, знаючи споживання енергії в господарстві на виробничі потреби, визначаємо штат інженерно - технічних працівників (ІТП) у господарстві.
Розрахунок умовних одиниць електрообладнання (УЕЕ) і трудових витрат на ТО і ТР ЕО проводиться на основі переліку ЕО по об'єктах (табл. 1.1).
Розглянемо порядок заповнення основних граф і колонок таблиці 2.1:
У першій колонці римськими цифрами вказується номер об'єкта, а арабськими вказується електрообладнання, що знаходяться на цьому об'єкті.
У другій колонці вказується найменування об'єкта, а також перелік ЕО, згрупованого відповідно до [1, стор 15 - 16], що знаходиться на об'єкті.
У третій колонці вказуються одиниці виміру однотипного устаткування.
У четвертій колонці вказується кількість однотипного обладнання.
У п'ятій колонці на підставі даних Додатка П. 4. [1] вказуються УЕЕ, що припадають на одиницю ЕО, пойменованого в другій колонці.
Примітка:
1) Для деяких видів електрообладнання УЕЕ не наводиться. Ми приймаємо 0.2 УЕЕ на одиницю однотипного обладнання, виходячи з рекомендацій.
2) УЕЕ силових шаф і освітлювальних щитків залежить від числа груп.
3) УЕЕ для проводів та кабелів береться на 100 м 2 приміщення.
У шостій колонці визначаємо загальна кількість УЕЕ з урахуванням кількості однотипного обладнання, пойменованого в другій колонці.
Примітка:
1) Для двигунів враховується кількість однотипних електродвигунів (ЕД). Розрахунок ведеться за формулою:
У УЕЕ = Кол УЕЕ, (2.1)
де к - кількість однотипного обладнання
УЕЕ - умовні одиниці електроустаткування для даного двигуна
2) Для проводів та кабелів загальна кількість УЕЕ розраховується за наступною формулою:
У УЕЕ = , (2.2)
де В УЕЕ - всього умовних одиниць електрообладнання
L - довжина проводу (кабелю), км
УЕЕ - умовні одиниці електроустаткування для даного проводу (кабелю)
S - площа об'єкта, м 2
3) Для світильників і силових шаф враховується кількість груп. Розрахунок ведеться за формулою:
У УЕЕ = Кол УЕЕ, (2.3)
де к - кількість груп
УЕЕ - умовні одиниці електроустаткування для даного шафи (щитка, світильника)
Потім підраховується сума УЕЕ по кожному об'єкту і всього по господарству в цілому. Дані шостий колонки будуть потрібні для визначення штату ІТП електротехнічної служби господарства.
У сьомий колонці записуються дані про середовище, в якій знаходиться ЕО. Ці дані беруться з таблиці 1.1.
У восьмій колонці записується кількість годин роботи ЕО в добу. Дані беруться з таблиці 1.1.
У дев'ятій колонці вказується коефіцієнт сезонності (k сез), який визначається відношенням кількості робочих місяців у році (n раб), взятих з таблиці 1.1 (сьома колонка) до загальної кількості місяців в році.
k сез = (2.4)
У десятій колонці записується в місяцях періодичність для ТО (Т то). Дані беруться з таблиці Додатка П. 5. [1].
В одинадцятій колонці записується в місяцях періодичність для ТР (Т тр). Значення береться з таблиці Додатка П. 5. [1].
Примітка:
1) Періодичність для ТР електродвигунів наводиться при використанні їх від 8 до 16 годин на добу. При використанні ЕД менше 8 годин на добу, дану періодичність слід помножити на коефіцієнт 1.7, а при використанні ЕД більше 16 годин на добу - на коефіцієнт 0.75.
2) Для двигунів з фазним ротором періодичність для ТР слід зменшити на .
3) Періодичність технічного обслуговування та поточного ремонту зварювального устаткування приводиться в таблиці Додатка П. 5. [1] при роботі обладнання до 8 годин на добу. При використанні устаткування більше 8 годин на добу, значення періодичностей необхідно помножити на коефіцієнт 0.6.
У дванадцятому колонці записується річне число ТО (n то), яке визначається за формулою:
n то = , (2.5)
де Т то - періодичність проведення ТО згідно часу роботи устаткування на добу, міс.
До сез - коефіцієнт сезонності
У тринадцятій колонці записується річне число ТР (n тр), яке визначається за формулою:
n тр = , (2.6)
де Т тр - періодичність проведення ТР згідно часу роботи устаткування на добу, міс.
До сез - коефіцієнт сезонності
У чотирнадцятій і п'ятнадцятий колонках записуються значення трудомісткості робіт на одиницю ЕО (в людино-годинах). Дані беруться з Додатка П. 6. [1].
У шістнадцятій колонці записується трудомісткість (трудовитрати) робіт на ТО всього за рік (у людино-годинах), яка визначається за формулою:
Т р У той = Т р Е то n то кол, (2.7)
де Т р У той - трудомісткість всього за рік на ТО по даному виду електроустаткування
Т р Е то - трудомісткість на одиницю обладнання при ТО
n то - Річне число ТО електрообладнання
к - кількість однотипного обладнання
У сімнадцятій колонці записується трудомісткість (трудовитрати) робіт на ТР всього за рік (у людино-годинах), яка визначається за формулою:
Т р У тр = Т р Е тр n тр кол, (2.8)
де Т р У тр - трудомісткість всього за рік на ТР по даному виду обладнання
Т р Е тр - трудомісткість на одиницю обладнання при ТР
n тр - річне число ТР електроустаткування
к - кількість однотипного обладнання
Після визначення трудомісткості за рік на ТО і ТР за кожним видом ЕО, визначаються сумарні трудовитрати на ТО і ТР по кожному об'єкту і по всьому господарству в цілому.
Поза таблиці визначається трудомісткість на оперативне обслуговування, яка визначається за формулою:

Т р У деж = 0.15 р У той + Т р У тр), (2.9)
де Т р У той - трудомісткість всього за рік на ТО по господарству в цілому
Т р У тр - трудомісткість всього за рік на ТР по господарству в цілому
Ці дані будуть потрібні при розрахунку чисельності чергового персоналу.
Розглянемо порядок заповнення таблиці 2.1 на основі прикладу: електродвигун з n = 3000 об / хв, Р до 3 кВт. (Об'єкт № 1)
Перед розрахунком ЕО необхідно згрупувати. ЕД групуються по потужності, частоті обертання. Після угруповання ЕО, заносимо його в другу колонку.
Під третім колонку записуємо одиницю виміру. У даному випадку - штуки.
У четверту колонку записуємо кількість однотипного обладнання - 1.
У п'ятій колонці на підставі даних Додатка П. 4. [1] вказуємо УЕЕ, що припадають на одиницю ЕО, пойменованого в другій колонці. УЕЕ для ЕД приймаються для неавтоматизованого електроприводу. У даному випадку УЕЕ для електроприводів стаціонарних і пересувних установок з ЕД потужністю до 10 кВт складає 0.5.
У шостій колонці (Всього УЕЕ) визначаємо загальна кількість УЕЕ з урахуванням кількості однотипного обладнання, пойменованого в другій колонці. Для ЕД це розраховується за формулою (2.1).
У УЕЕ = 1 0.5 = 0.5
У сьому і восьму колонки записуємо дані про середовище і часу роботи устаткування на добу. Дані беремо з таблиці 1.1: середа - вологість, час роботи 8-16 годин на добу.
У дев'ятій колонці визначаємо коефіцієнт сезонності за формулою (2.4):
До сез = = 1
У десяту і одинадцяту колонки записуємо дані про періодичність ТО і ТР. Дані беремо з таблиці Додатка П. 5. [1] з урахуванням часу роботи ЕО, окр. середовища та серії ЕД. У даному випадку двигун типу 4А - 80 - А2 експлуатується у вологому середовищі і працює від 8 - 16 годин на добу. Отже Т то = 3, Т тр = 24.
У дванадцятому колонці визначаємо річне число на ТО за формулою (2.5):
n то = = 4
Результат заносимо в колонку.
У тринадцятій колонці визначаємо річне число на ТР за формулою (2.6):
n тр = = 0.5
Результат заносимо в колонку.
Трудомісткість робіт на одиницю ЕО (чотирнадцятим і п'ятнадцятим колонки) на ТО і ТР беремо з таблиць Програми П. 6. [1]: Т р Е то = 0.4 люд.-год, Т р У тр = 4.1 люд.-год.
У шістнадцятій колонці трудомісткість всього за рік на ТО визначаємо за формулою (2.7):
Т р У той = 0.4 4 1 = 1.6 люд.-год.
Результат заносимо в колонку.
У сімнадцятій колонці трудомісткість всього за рік на ТР визначаємо за формулою (2.8):
Т р У тр = 4.1 0.5 1 = 2.05 люд.-год.
Результат заносимо в колонку.
Інші види ЕО розраховуються аналогічно.

3. Визначення штату, структури і форми ЕТС
Електротехнічна служба комплектується штатом фахівців: ІТП, електромонтерів, теплотехніків, холодильщиків, радіотехніків та інших фахівців залежно від наявності та кількості діючих електричних, теплових та інших енергетичних установок.
1. Розраховуємо річне споживання електроенергії на об'єкті за формулою:
П р = Р про d раб У р, (3.1)
де П р - річне споживання електроенергії
Р про - потужність об'єкта, кВт (за даними Програми П. 2. [1])
d раб - число днів, які працює об'єкт
У р - час роботи об'єкту на добу, год
Потім за отриманими даними згідно Додатку П. 7. [1] визначаємо відповідального за електрогосподарство.
2. Розраховуємо річний фонд робочого часу одного електромонтера за формулою:
Ф = (d к - d в - d п - d о) t n р - d пп t пп, год (3.2)
де d к - число календарних днів, d до = 365
d в - число вихідних днів, d в = 104
d п - число святкових днів, d п = 11
d о - число відпускних днів, d про = 24
t - середня тривалість робочої зміни, t = 8.2 год
n р - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу з поважних причин, n р = 0.95
d пп - число передсвяткових днів, d пп = 5
t пп - число годин, на які укорочений передсвятковий день, t пп = 1
3. Розраховуємо кількість персоналу в групі ТО за формулою:
N то = , Чол. (3.3)
де 1.05 - коефіцієнт, що враховує розкиданість електрообладнання в господарстві, і
внаслідок цього, неможливість 100%-го використання робочого часу електромонтерів
k - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати часу на переїзд електромонтерів,
k = 1.14
- Сума річних трудовитрат на ТО по всьому господарству, люд.-год
Ф - річний фонд робочого часу одного електромонтера, год
4. Розраховуємо кількість персоналу в групі ТР за формулою:
N тр = , Чол. (3.4)
де 1.05 - коефіцієнт, що враховує розкиданість електрообладнання в господарстві, і
внаслідок цього, неможливість 100%-го використання робочого часу електромонтерів
k - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати часу на переїзд електромонтерів,
k = 1.14
- Сума річних трудовитрат на ТР по всьому господарству, люд.-год
Ф - річний фонд робочого часу одного електромонтера, год
5. Розраховуємо кількість персоналу в черговій групі за формулою:
N деж = , Чол. (3.5)
де Т р У деж - трудомісткість на оперативне обслуговування, люд.-год
Ф - річний фонд робочого часу одного електромонтера, год
6. Розраховуємо загальну кількість електромонтерів в енергетичній службі господарства за формулою:
N заг = (N то + N тр + N деж), чол. (3.6)
де N то - кількість персоналу в групі ТО, чол.
N тр - кількість персоналу в групі ТР, чол.
N деж - кількість персоналу в черговій групі, чол.
Виходячи з даних про чисельність персоналу ЕТС, ми вибираємо форму і структуру ЕТС.
Тепер розглянемо розрахунок даних:
1. а) Визначаємо річне споживання електроенергії об'єктом № 1 за формулою (3.1):
П г1 = 85 250 16 = 340000
б) Визначаємо річне споживання електроенергії об'єктом № 2 за формулою (3.1):
П г2 = 75 67 18 = 90450
На основі отриманих даних, згідно Додатку П. 7. [1], відповідальним за електрогосподарство є старший технік-електрик.
2. Визначаємо річний фонд робочого часу одного електромонтера за формулою (3.2):
Ф = (365 - 104 - 11 - 24) 8.2 0.95 - 5 1 = 1755.5
3. Визначаємо кількість персоналу в групі ТО за формулою (3.3):
N то = = 0.18 1
4. Визначаємо кількість персоналу в групі ТР за формулою (3.4):
N тр = = 0.23 1
5. Визначаємо кількість персоналу в черговій групі за формулою (3.5):
N деж = = 0.05 3
Оскільки чисельність персоналу в черговій групі повинна бути не менше 3 чоловік.
6. Визначаємо загальну кількість електромонтерів в енергетичній службі господарства за формулою (3.6):
N заг = 1 + 1 + 3 = 5
Виходячи з отриманих даних, ми вибираємо централізовану форму ЕТС (комплексне обслуговування), тому що обсяг робіт у УЕЕ - до 300. При комплексному обслуговуванні всю виробничу програму виконує централізована ЕТС. Виробничий та інженерно-технічний персонал ЕТС господарства, визначається згідно зі штатними нормативами, передається в штати районного експлуатаційного підприємства.
За отриманими даними вибираємо функціональну структуру ЕТС. В основі функціональної структури лежить розподіл виконавців та матеріально-технічних засобів служби за видами виконуваних робіт (функції). Для цього створюються спеціалізовані підрозділи (ділянки, групи (ТО, ТР, монтажу), бригади), які виконують тільки свої роботи, але на всіх об'єктах ЕТС. При функціональній структурі більш повно використовуються індивідуальну майстерність виконавців і знижується потреба в кадрах високої кваліфікації. Це прогресивний напрямок розвитку ЕТС. Але при цьому з'являються і недоліки: зростає потреба у транспортних і пересувних засобах; збільшується час на переїзди, знижується відповідальність виконавців за стан і використання електрообладнання.
4. Планування робіт по то і ТР е. лектрооборудованія. річний графік робіт по то і ТР електроустаткування
Складання річного графіка з ТО і ТР визначається за формулами:
1. ТР то = , Люд.-год (4.1)
ТР тр = , Люд.-год (4.2)
де ТР те, ТР тр - трудомісткість на одне ТО і ТР електроустаткування
, - Сума трудовитрат всього за рік однотипного обладнання з
однаковими умовами експлуатації і річним числом. Дані беруться з таблиці 2.1
n те, n тр - річне число на ТО і ТР. Дані беруться з таблиці 2.1
Примітка:
Якщо річне число n те чи n тр менше одиниці, то трудомісткість на об'єкті на одне ТО і ТР однотипного устаткування приймаємо рівним сумі трудовитрат всього за рік однотипного обладнання, наведених у таблиці 2.1
2. Розраховуємо кількість днів на ТО обладнання електромонтером за формулою:
N д (то) = , Дні (4.3)
де N д (то) - кількість днів на обслуговування обладнання електромонтером
ТРто - трудомісткість на одне ТО устаткування, люд.-год
N то - кількість персоналу в групі ТО, чол.
Т р - середня тривалість робочої зміни, год Т р = 8.2
N р - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу з поважних причин. N р = 0.95
3. Розраховуємо кількість днів на ТР обладнання електромонтером за формулою:
N д (тр) = , Дні (4.4)
де N д (тр) - кількість днів на ремонт обладнання електромонтером
ТР тр - трудомісткість на одне ТР обладнання, люд.-год
N тр - кількість персоналу в групі ТР, чол.
Т р - середня тривалість робочої зміни, год Т р = 8.2
N р - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу з поважних причин. N р = 0.95
Розглянемо порядок заповнення основних граф і колонок таблиці 4.1 на прикладі ЕД з n = 3000 об / хв, Р від 3 до 5.5 кВт.
1. Перед розрахунком ЕО необхідно згрупувати. ЕО групується за однаковими умовами експлуатації, річному числа, при цьому потужність вказується в межах від мінімальної до максимальної при зазначеній кількості на даному об'єкті. Після угруповання ЕО, дані заносяться у першу колонку таблиці.
Дані другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої та сьомої колонок беруться з таблиці 2.1
Для ЕД n то = 4, n тр = 0.5
У восьмій колонці визначаємо трудомісткість на об'єкті на одне ТО за формулою (4.1):
ТР то = = 0.9
У дев'ятій колонці визначаємо трудомісткість на об'єкті на одне ТР за формулою (4.2):
ТР тр = 4.30
Розбивка трудовитрат на ТО і ТР кожного типу електрообладнання по місяцях здійснюємо виходячи з річного числа ТО і ТР, з кількісного складу бригади та трудомісткості на ТО і ТР на один об'єкт.
2. Визначаємо кількість днів для виконання робіт з ТО за формулою (4.3):
N д (то) = = 0.11 1
Результат заносимо в таблицю.
3. Визначаємо кількість днів для виконання робіт з ТР за формулою (4.4):
N д (тр) = = 0.55 1
Результат заносимо в таблицю.
За вимогами ТБ роботи з ТО і ТР повинні проводитися чисельністю електромонтерів не менше 2-х осіб.
Інші види ЕО розраховуються аналогічно.

5. Вибір матеріально технічної бази для ТР і ТО електрообладнання
Вибір структури для ремонту та обслуговування ЕО
Річна програма ремонтного підприємства визначається, виходячи з річного обсягу робіт з ТР електрообладнання, вираженого в умовних одиницях ремонту (УЕР). Для даної умовної одиниці нормується трудомісткість робіт, що дорівнює 4,8 чол. ч. При відомому річному обсязі робіт на поточний ремонт електрообладнання по всіх об'єктах господарювання або відділенням та трудомісткості однієї умовної одиниці ремонту, визначається річна програма в УЕР за формулою:
УЕР =
УЕР = = 238
УЕР - Кількість умовних одиниць ремонту електроустаткування.
Потім, за отриманими цифрам визначається вид бази.
Вибираємо пункт технічного обслуговування і ремонту
електрообладнання. [1]
Пункти технічного обслуговування і ремонту електроустаткування призначені для проведення ремонтних робіт силового електрообладнання, пускозахисною апаратури та апаратури автоматики, проведення підготовчо-монтажних робіт, робіт з випробування, настроювання і регулювання електрообладнання, зберігання інструменту, проводів, матеріалів, запасних частин, обмінного фонду та захисних засобів . ПТОРЕ, як правило, розміщують в центральному відділенні господарства, в окремому будинку.
Пункти технічного обслуговування електрообладнання (ПТОРЕ) рекомендується використовувати для обслуговування та поточного ремонту електроустаткування. ПТОРЕ призначені для проведення профілактики, діагностики, поточного ремонту, налагодження і настроювання електричного обладнання, яке експлуатується в сільському господарстві, проведення підготовчо-монтажних робіт і випробування захисних

Технічне обслуговування

Зняти напругу з обслуговується апарату, очистити його від пилу, перевірити надійність кріплення, вільний хід рухомих частин, перевірити ступінь затяжки гвинтових приєднань і підтягти ослаблені, оглянути апарат і переконатися у відсутності ушкоджень у ньому, зняти дугогасильні камери, оглянути контакти, перевірити щільність їх прилягання , стан пружин, одночасність включення, при необхідності відрегулювати одночасність включення контактів і очистити їх від нагару, переконатися у відсутності ознак перегріву контактів гвинтових з'єднань і запобіжників. У щитах управління перевірити справність сигнальних ламп і їх арматури, замикаючих пристроїв та ущільнень дверей. Після виконання цих робіт подати напругу і перевірити дію апаратури.

Поточний ремонт

Демонтувати апарат, перевірити і підтягти всі кріплення, частково розібрати апарат і очистити від пилу і забруднень, зачистити контакти від плавлення і нагару, замінити несправні деталі, зачистити і забарвити оболонку, зібрати апарат, відрегулювати його вузли. Теплові реле після ремонту налаштувати. Перевірити апарат у зібраному вигляді на працездатність, встановити на своє місце і випробувати в роботі.
Норми витрати матеріалу на ТО і ТР та запасні частини електрообладнання на рік експлуатації
Витратні запасні частини
Норма витрати на 100 приладів
Витратні запасні частини
Норма витрати на 100 приладів
Амперметр і вольтметр
Омметр М371
Кожух
5
Підп'ятник
10
Стрілка
5
Рамка з межами виміру на 100 і 1000 і 10000
40,5 Ом
405 Ом
3
3
3
Котушка 5А, 30А
2
Перемикач
2
Котушка 2кА, 10А
2
Підстава
1
Котушка 100кОм, 10Мом
3
Кришка
2
Котушка 10Ом, 100Ом
3
Омметр М372
Кожух
2
Підп'ятник
10
Керн
10
Кожух
2
Пружина галактика на 100кОм і 10 Мом
5
5
Рамка
3
Спіраль 10 і 100 Ом
2
Реостат
3
Котушка 20А
150В
2
Керн
10
Котушка 20А
250В ... 750В
2
Пружина галактика
2
Перелік приладів для ПТОРЕ
Найменування
Тип, марка, гост
Хар-ка, основні розміри, межа вимірювання
Кількість
Апарат
В4Ф-5-3
1
Комплект вимірювальних приладів
К-51
2
Вимірювач заземлення
НД - 0,8
2
Міст-струму
Р-35
2
Комбінований прилад
Ц-4326
2
Амперметр
Е-59
0-5-10
2
Вольтметр
Е-59
0-150-300-600
2
Трансформатор струму
І-59
3
Струмовимірювальні кліщі
З-91
2
Мегомметр
М-4100 / 5
2500В
2
Динамометр пружинний
ГОСТ9409-60
0 .. 800
1
Термометр
ГОСТ 2823-73
0 ... 150 С
1
Люксметр
Ю-26
1

Примірний перелік обладнання ПТОТЕ

Найменування устаткування
Тип, марка, ГОСТ
1
Стелаж для вступника обладнання
2
Камера для очищення силового ЕО
ОРГ-6363
3
Ванна мийна пересувна
ОМ-тисячі триста шістьдесят-одна
4
Компресор діафрагмовий
СО-45А
5
Трансформатор зварювальний
ТЗ-300
6
Трансформатор понижуючий
ТВС-2-2-5
7
Верстат слюсарний
ОРГ-1468-060А
8
Генератор ацетиленовий
ГВМ-125
9
Прес гідравлічний
ОКС-1529
10
Ванна для просочення обмоток ЕМ
ОРГ-6364
11
Шафа сушильна
СНОЛ - 3,5
12
Стенд для розбирання ЕД
ОПР-3314
13
Верстат для збірки ЕД
14
Стенд для правки валів
ОКС-3273
15
Намотувальний верстат
РНР - 0,5
16
Стенд для збірки і настройки ПЗА
70-7980-2203
17
Установка для випробування ЕО при ТР
КД-6380
18
Точильний апарат
Витрата матеріалів на ТО і ТР та запасних частин електрообладнання на рік експлуатації теплових реле
Споживаний матеріал
Характеристика матеріалу
Од.
ізм.
Норми витрати на одиницю обладнання для електроустановки потужністю, кВт.
Марка, номер стандарту
Сортамент
до 15
16 ... 30
31 ... 40
41 ... 55
Бензин
ГОСТ 1012-72
-
кг
0,015
0,02
0,03
0,05
Масло приладове
МВП, ГОСТ 1805-76
-
кг
0,005
0,0051
0,0053
0,0057
Дріт пружинний
ГОСТ 9389-75
-
кг
0,005
0,006
0,007
0,008
Кріпильні вироби
-
-
кг
0,002
0,003
0,004
0,006
Листи латунні
Л-63, ГОСТ 15527-70
Лист 0,8 Х600 мм Х 1500, ГОСТ 931-76
кг
0,003
0,0048
0,0072
0,009
Текстоліт електротехнічний
А-20, ГОСТ 2910-74
450х600 мм
кг
0,003
0,006
0,009
0,012
Провід настановний
АПВ, ГОСТ 6323-79
6 ... 35 мм
м 2
0,035
0,055
0,085
0,1
Клеї фенолформальдегідні
БФ-2, БФ-6, ГОСТ 12172-74
-
кг
0,001
0,002
0,0024
0,0035
Вазелін технічний
-
-
кг
0,002
0,004
0,005
0,006
Стрічка бавовняна
Тафтяная, ГОСТ 4514-78
Стрічка 0,25 х15 мм
м
0,15
0,24
0,36
0,45
Дрантя обтиральні
629, ГОСТ 5354-79
-
кг
0,05
0,075
0,1
0,125
Шкурка шліф. Паперова
1Е, ГОСТ 6456-82
620х50П215А10-Н
м 2
0,0001
0,0002
0,00025
0,0003

Висновок
У ході виконання курсового проекту був проведений розрахунок виробничої програми електротехнічної служби; визначено її форма і структура.
Розрахунки показали, що найбільш ефективною в даних умовах є централізована структура електротехнічної служби з функціональною формою організації. Також були визначені штат електротехнічної служби, річні витрати праці на технічне обслуговування та ремонт, річна витрата матеріалів і запасних частин на рік експлуатації. Ці дані надалі використовуються при розрахунку вартості виконання послуг електротехнічної служби, при розрахунку техніко-економічних показників цеху. У результаті була вибрана матеріально технічна база для ремонту електрообладнання та обладнання для неї.

Література
1. Методичка для розрахунку курсового проекту з предмету «Експлуатація електрообладнання» КГСХА.
2. «Експлуатація сільських електроустановок» М.М. Сирих Москва Агропромиздат 1986
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
143.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту автобуса ЛіАЗ677 А
Розрахунок виробничої програми сервісного обслуговування і вибір планувального рішення СТО
Розрахунок річної виробничої програми з технічного обслуговування та поточного ремонту великовантажних
Обгрунтування виробничої програми підприємства
Етапи розробки виробничої програми підприємства
Практичне використання контролінгу в плануванні виробничої програми підприємства
Організація підсобного господарства Розведення корів свиней та качок
Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru