Розрахунок СТО

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Технологічний розрахунок СТО
1.1 Вихідні дані
- Тип станції - міська СТО для автомобілів ВАЗ.
- Кількість жителів, які проживають в районі, що обслуговується СТО: А = 33200
- Кількість автомобілів на 1000 жителів: n = 230
- Середньорічний пробіг автомобіля приймаємо: = 15 тис. км.
- Для міських СТО рекомендується:
число робочих днів у році днів;
тривалість роботи СТО зміни;
тривалість зміни годин
1.2 Розрахунок виробничої програми
Річна виробнича програма СТО - це розрахункова кількість обслуговуваних протягом року автомобілів.

Де - Коефіцієнт, що враховує кількість авто, власники якого користуються послугами СТО
Де - Коефіцієнт, що враховує збільшення парку авто за рахунок транзитів
Де - Коефіцієнт, що враховує перспективи зростання автомобілізації району
Де - Кількість легкових автомобілів, що належать населенню даного району.

= 0,75.
= 1,1.
= 1,1.

1.3 Розрахунок річного обсягу робіт з ТО і ТР автомобілів

Де - Річний обсяг робіт по ТО і ТР автомобілів, чол.-год.
- Скоригована питома трудомісткість робіт з ТР і ТЕ автомобілів, що припадає на 1000 км пробігу.
Питома трудомісткість ТО і ТР коригується залежно від кількості постів на СТО та природно-кліматичних умов

Де - Нормативна трудомісткість ТО і ТР на 1000 км пробігу. Для міських СТО, які обслуговують легкові автомобілі малого класу, приймаємо
= 2,3 чел.-ч./1000 км
- Коефіцієнт коригування питомої трудомісткості ТО і ТР у залежності від природно-кліматичних умов. = 1.
- Коефіцієнт коригування питомої трудомісткості ТО і ТР у залежності від кількості робочих постів на СТО. Для визначення необхідно знати кількість робочих постів на СТО.
Визначимо кількість робочих постів на СТО в першому наближенні за формулою:

Так як число робочих постів , То приймаємо = 0,8.
Визначаємо скориговану питому трудомісткість:
чел.-ч./1000 км
Визначаємо річний обсяг робіт на СТО.
чел.-ч.
1.4 Розрахунок річного обсягу УМР, робіт, пов'язаних з передпродажною підготовкою автомобілів і самообслуговування підприємства
Річний обсяг робіт, пов'язаних з передпродажною підготовкою автомобілів, визначається кількістю продаваних у році автомобілів і трудомісткістю робіт.
, Де - Трудомісткість передпродажної підготовки автомобілів,
приймаємо = 3,5 чел.-ч.


Проектована СТО продажем автомобіля не займається.
Річний обсяг УМР визначається в залежності від кількості заїздів одного автомобіля на рік для проведення УМР і середньої трудомісткості робіт:

- Середня трудомісткість, що припадає на один авто,
- Число заїздів одного авто на рік, для проведення УМРЯ,
люд.-год
Визначення річного обсягу робіт з самообслуговування підприємства.

Де - Коефіцієнт обсягу робіт з самообслуговування, приймаємо = 0,2.
чел.-ч.

1.5 Розрахунок числа робочих постів ТО і ТР
Для того щоб визначити число робочих постів даного виду ТО і ТР, необхідно знати розподіл обсягу робіт за видом і місцем їх виконання, яке в свою чергу, залежить від сумарної кількості постів на СТО, обчисленого в другому наближенні.
пост.
За даними, наведеними в таблиці 1 (дані наведені для СТО з кількістю робочих постів більше 25), виробляємо розподіл обсягу робіт за видами і місцем їх виконання на СТО.
Таблиця 1
Види робіт
Розподі-
ня
робіт,%
На
постах,
%
У відділі-пах,%
1
Діагностичні
4
100
-
2
ТО в повному обсязі
8
100
-
3
Мастильні
2
100
-
4
Перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс
3
100
-
5
Перевірка і регулювання гальм
3
100
-
6
ТО і ТР приладів системи харчування
та електротехнічні роботи
4
75
25
7
Шиномонтажні роботи
1
30
70
8
ТР вузлів і агрегатів
10
45
55
9
Кузовні
35
75
25
10
Малярські
25
100
-
11
Оббивно-арматурні
5
50
50
Разом
100
79,6
20,4
Число робочих постів для кожного з 11-ти видів робіт визначається за формулою:

Де - Коефіцієнт нерівномірності завантаження постів.
- Відсоток виконання конкретного виду постових робіт, визначається з процентного співвідношення робіт, виконуваних на постах і робіт у відділеннях.
- Коефіцієнт використання робочого часу посту.
- Середня чисельність одночасно працюють на одному посту чоловік.
Розрахункові дані та результати обчислень числа робочих постів для кожного з 11-ти видів робіт зведені в таблицю 2.
Таблиця 2
Види робіт
%чол.

1
Діагностичні
4
0,90
1,1
1
2,2
2
ТО в повному обсязі
8
0,97
1,1
2
2,02
3
Мастильні
2
0,97
1,1
1
1,01
4
Перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс
3
0,97
1,1
1
1,51
5
Перевірка і регулювання гальм
3
0,97
1,1
1
1,51
6
ТО і ТР приладів системи харчування та електротехнічні роботи
4
0,97
1,1
1
2,02
7
Шиномонтажні роботи
0,3
0,97
1,15
1
0,15
8
ТР вузлів і агрегатів
5,4
0,97
1,15
2
1,42
9
Кузовні роботи
22,5
0,97
1,15
2
4,46
10
Малярські роботи
25
0,90
1,1
1
13,6
11
Оббивно-арматурні роботи
2,5
0,97
1,15
2
0,66Визначення суми робочих постів по всіх видах робіт:

1.5.1 Угрупування 11-ти видів робіт по 5-ти основних ділянках
Постові роботи виконуються на п'яти основних ділянках. Для правильного та швидкого об'єднання 11-ти видів робіт по 5-ти ділянкам проводимо угруповання однотипних видів робіт і зведемо їх у таблицю 3.

Таблиця 3
Назва ділянки
Однотипні види робіт, що виконуються на конкретній ділянці
1
Діагностики
Діагностичні; перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс; перевірка і регулювання гальм.
2
ТО
ТО в повному обсязі; мастильні.
3
ТР
ТО і ТР приладів системи харчування та електротехнічні роботи; шиномонтажні роботи; ТР вузлів і агрегатів;
4
Кузовний
Кузовні; оббивно-арматурні.
5
Малярський
Малярські
1.6 Розрахунок виробничих підрозділів
1.6.1 Ділянка діагностики
Ділянка діагностики призначений для визначення технічного стану автомобіля, його агрегатів і механізмів без розбирання.
На даній ділянці проводяться наступні види робіт:
- Діагностичні
- Перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс
- Перевірка і регулювання гальм.
Розрахунок річних обсягів робіт у підрозділах проводиться за такою формулою:

Де - Відсоток виконання конкретного виду постових робіт на ділянці від загальної річної програми робіт.
Таблиця 4
Види робіт
%

Діагностичні
4
2,2
Перевірка і регулювання кутів установки керованих коліс
3
1,51
Перевірка і регулювання гальм
3
1,51
Річний обсяг робіт на ділянці діагностики.
чел.-ч.
Число робочих постів в підрозділі
поста
Визначення чисельності виробничих робітників.
До виробничих робітників відносяться працівники, які безпосередньо виконують роботи з ТО і ТР автомобілів. Розрізняють штатний і явочное кількість робітників.
Штатний число робітників - це кількість робітників, необхідна для повного виконання річної виробничої програми. Воно визначається за формулою:

Де - Обсяг робіт у підрозділах.
- Річний фонд часу одного виробничого робітника.
Явочное число робітників визначається за наступною формулою:
, Де - Коефіцієнт штатності.
Штатний число робітників на ділянці діагностики:
чол.
Явочное число працівників:
чол.
Таблиця 5
Професія робочих
, Годин

Мийники та прибиральники
1860
0,95
Слюсарі з ТО і Р
1840
0,93
Слюсарі з ремонту приладів системи живлення, зварники, акумуляторники і вулканізаторник
1820
0,92
Малярі
1610
0,90
Площа ділянок постових робіт визначається виходячи з числа постів на даній ділянці і коефіцієнта щільності розміщення постів.

Де - Число робочих постів на даній ділянці
- Площа, займана одним автомобілем.

- Коефіцієнт щільності розміщення постів. Для ділянки діагностики
Площа ділянки діагностики

1.6.2. Ділянка ТО
Ділянка ТО призначений для проведення профілактичного комплексу робіт, спрямованих на попередження відмов і несправностей, підтримання автомобілів в технічно справному стані та забезпечення надійної, безпечної та економічної їх експлуатації.
На даній ділянці проводяться наступні види робіт:
- ТО в повному обсязі
- Мастильні
- Регулювальні
- Кріпильні
Таблиця 6
Види робіт
%

ТО в повному обсязі
8
2,02
Мастильні
2
1,01
Річний обсяг робіт на ділянці ТО.
чел.-ч.
Число робочих постів в підрозділі:
поста
Штатний число робітників на ділянці ТО
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа ділянки ТО:

1.6.3 Ділянка ТР
Ділянка ТР призначений для виконання комплексу робіт по агрегатів і вузлів автомобіля, несправність яких не можна усунути шляхом регулювальних робіт з метою відновлення їх робочих параметрів і працездатності.
На даній ділянці проводяться наступні види робіт:
- ТО і ТР приладів системи харчування та електротехнічні роботи
- Шиномонтажні роботи
- ТР вузлів і агрегатів
Таблиця 7
Види робіт
%

ТО і ТР приладів системи харчування та електротехнічні роботи
4
2,02
Шиномонтажні роботи
0,3
0,15
ТР вузлів і агрегатів
5,4
1,42
Річний обсяг робіт на ділянці ТР.
чел.-ч.

Число робочих постів в підрозділі:
поста
Штатний число робітників на ділянці ТР
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа ділянки ТО

1.6.4 Кузовний ділянку
Кузовний ділянка призначена для проведення заміни деяких ділянок кузова, а також редагування та рихтування аварійних автомобілів, виготовлення необхідних для заміни деталей кузова, жестяницкие, зварювальних, мідницьким і ковальсько-ресорних робіт.
На даній ділянці проводяться наступні види робіт:
- Кузовні
- Оббивно-арматурні
Таблиця 8
Види робіт
%

Кузовні
22,5
4,46
Оббивно-арматурні
2,5
0,66
Річний обсяг робіт на ділянці кузовних робіт.
чел.-ч.
Число робочих постів в підрозділі:
поста
Штатний число робітників на кузовному ділянці:
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа ділянки

1.6.5 Малярський ділянку
Малярський ділянка призначена для фарбування кузовів автомобілів або окремих деталей.
На даній ділянці проводяться наступні види робіт:
- Малярні
-
Види робіт
%

Малярські
25
13,6
Річний обсяг робіт на ділянці малярних робіт.
чел.-ч.
Число робочих постів в підрозділі
постів
Штатний число робітників на малярському ділянці
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа ділянки

1.6.6 Ділянка приймання-видачі автомобілів
Призначений для проведення робіт з визначення загального технічного стану автомобілів, проведення контрольно-оглядових робіт, перевірки вузлів і агрегатів, на несправності яких вказує сам водій, а також визначення орієнтовного обсягу робіт, вартості робіт, строку виконання й способу усунення дефекту.
Кількість постів на ділянці приймання та видачі автомобілів визначається за формулою:

Де - Добове число заїздів автомобіля на СТО для проведення ТО і ТР.
заїздів.
- Питома трудомісткість приймання та видачі одного автомобіля.
= 0,2 чел.-ч.
- Середнє число одночасно працюючих на одному посту чоловік.
= 1.
- Тривалість роботи ділянки приймання та видачі автомобілів.
= 8 годин.
- Коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на ділянку приймання-видачі СТО. Приймаються = 1,1.
Кількість постів на ділянці приймання та видачі автомобілів:
пост.
Явочное число працівників приймаємо по одному працівнику на кожен пост.
чол.

Площа ділянки

1.6.7 Ділянка УМР
Ділянка УМР призначений для прибирання салону кузова автомобіля, миття автомобіля, мийки двигуна автомобіля зверху і знизу, сушіння і полірування кузова.
На даній ділянці проводяться наступні види робіт:
- Прибирання салону автомобіля
- Миття днища автомобіля
- Миття ДВС
- Зовнішня мийка кузова
- Оптірочно-сушіння роботи та полірування
Річний обсяг збирально-мийних робіт розраховується за формулою:

Де - Число заїздів на СТО одного автомобіля на рік для проведення УМР.
заїздів.
- Середня трудомісткість УМР, приймаємо = 0,2 чел.-ч.
чел.-ч.
При механізації УМР число робочих постів визначається:

Де - Добове число заїздів на СТО для виконання УМР.
заїзду 194
- Коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на ділянку УМР.
1,1.
- Добова тривалість роботи УМР. Приймаються = 8 годин.
- Продуктивність мийної установки приймаємо = 15 авт. / год.
- Коефіцієнт використання робочого часу посту. Приймаються = 0,97.
Визначення числа постів.
постів. 4
У зв'язку з механізацією збирально-мийних робіт приймаємо явочное кількість працівників чол.
Площа ділянки

1.6.8 Електротехнічне відділення
Відділення ремонту паливної апаратури, електротехнічних і акумуляторних робіт призначено для обслуговування карбюраторів, паливних насосів, відстійників, паливних і повітряних фільтрів, паливопроводів і інших приладів системи харчування автомобілів, знятих для цієї мети на постах ТО і ТР; для перевірки технічного стану, заряду і ремонту акумуляторних батарей; для обслуговування та ремонту приладів електрообладнання автомобілів, несправність яких не може бути безпосередньо усунена на автомобілі.
У даному відділенні проводяться наступні види робіт:
- ТО і ТР приладів системи харчування та електротехнічні роботи
Річний обсяг робіт виконуваних у відділенні
чел.-ч.
Штатний кількість робітників у відділенні
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа відділення визначається за наступною формулою

Де - Питома нормативна площа, яка припадає на одного працівника.
1.6.9 шинне відділення
Шинне відділення призначене для демонтажу та монтажу коліс і шин, заміни покришок камер, дисків коліс та іншого поточного ремонту камер, дисків коліс, а також для балансування коліс в зборі.
У даному відділенні проводяться наступні види робіт:
- Шиномонтажні роботи.
Річний обсяг робіт виконуваних у відділенні:
чел.-ч.
Штатний кількість робітників у відділенні
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа відділення

1.6.10 Агрегатний відділення
Агрегатний відділення призначене для проведення розбірно-складальних, мийних, ремонтно-відновних і контрольних робіт по двигуну, коробці передач, рульового управління, переднім і заднім мостами і інших агрегатів, вузлів і деталей, знятим з автомобіля, а також слюсарно-механічних робіт з використанням токарно-гвинторізних, свердлильних верстатів та іншого спеціального обладнання.
У даному відділенні проводяться наступні види робіт:
- ТР вузлів і агрегатів.
Річний обсяг робіт виконуваних у відділенні:
чел.-ч.
Штатний кількість робітників у відділенні
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа відділення

1.6.11 Зварювально-жестяницкие відділення
Зварювально-жестяницкие відділення призначене для проведення робіт з виправлення, зварювання та пайку пошкоджених панелей, деталей кузова і його механізмів, а також робіт з ремонту радіаторів, паливних баків, ресор і дисків коліс, крім того, на ділянці виготовляються необхідні для ремонту деталі кузова автомобіля .
У даному відділенні проводяться в основному такі види робіт:
- Кузовні.
Річний обсяг робіт виконуваних у відділенні:

чел.-ч.
Штатний кількість робітників у відділенні
чол.
Явочное число працівників
чол.
Площа відділення

1.6.12 Шпалерне-арматурне відділення
Оббивно-арматурне відділення призначене для проведення робіт з ремонту сидінь і спинок, ремонту та заміни оббивки стелі, а також для виготовлення утеплювальних чохлів і оббивки кузова; для проведення ремонту всіх механізмів кузова (дверні замки та петлі, склопідйомники і т.д.), а також робіт з ремонту вікон і заміні скла.
У даному відділенні проводяться наступні види робіт:
- Оббивно-арматурні
Річний обсяг робіт виконуваних у відділенні:
чел.-ч.
Штатний кількість робітників у відділенні:
чол.
Явочное число працівників:
чол.
Площа відділення

1.6.13 Ділянка відділу головного механіка
Ділянка відділу головного механіка призначений для підтримки в технічно справному стані технологічного та гаражного обладнання, яке експлуатується на СТО, а також всіх інших систем СТО (каналізація, водопостачання, вентиляція, електропостачання тощо), які забезпечують її нормальну життєдіяльність.
Річний обсяг робіт на ділянці відділу головного механіка приймаємо рівним річному обсягу робіт з самообслуговування підприємства.

Де - Коефіцієнт обсягу робіт з самообслуговування, приймаємо = 0,2.
чел.-ч.
Штатний число робітників на ОГМ.
чол.
Явочное число працівників:
чол.
Площа ОГМ:

1.7 Розрахунок числа автомобіле-місць очікування та зберігання
Загальна кількість автомобіле-місць очікування на виробничих ділянках СТОпрінімается з розрахунку 0,5 місця на один робочий пост.
автомобіле-місць.
Загальна кількість автомобіле-місць для зберігання автомобілів, які очікують обслуговування і готових до видачі, приймається з розрахунку 4 місця на один робочий пост.
автомобіле-місця.
Відкрита стоянка.
Число автомобіле-місць на відкритій стоянці приймаємо 7 місць на один робочий пост.
автомобіле-місць.
Персонал та клієнти.
Число автомобіле-місць для зберігання автомобілів, що належать персоналу і клієнтури СТО, визначається з розрахунку 4 місця на один робочий пост.
автомобіле-місця.
1.8 Розрахунок чисельності допоміжних робітників і персоналу управління
Чисельність допоміжних робітників приймається в процентному співвідношенні від чисельності основних виробничих робітників.
Дані по розрахунку чисельності виробничих робітників у підрозділах зведемо в таблицю 10.
Таблиця 10
Найменування підрозділу
, Люд.-год
, Чол.
, Чол.
Ділянка діагностики
19126,8
10
9
Ділянка ТО
19126,8
10
9
Ділянка ТР
18552,996
10
9
Кузовний ділянку
107588,25
59
54
Малярський ділянку
47817
28
27
Разом на основних ділянках
212211,8
117
108
Ділянка УМР
-
1
1
Ділянка приймання-видачі
-
1
1
Разом на вспомог-х ділянках
-
2
2
Разом на ділянках
73275,448
50
47
Електротехнічне відділення
1434,51
1
1
Шинне відділення
401,662
1
1
Агрегатний відділення
5680,65
3
3
Зварювально-жестяницкие відділення
10758,825
6
6
Оббивно-арматурне відділення
2390,85
1
1
Відділ головного механіка
42411,6
23
21
Разом у відділеннях
63078,097
35
33
Разом на дільницях і у відділеннях.
136353,545
85
80

Де = 85 чоловік - сумарна кількість штатних працівників.
- Норматив чисельності допоміжних робітників у відсотках.
Для СТО з приймаємо = 26%.
Чисельність допоміжних робітників.
осіб.
Розподілимо допоміжних робітників за видами виконуваних робіт.
Таблиця 11
Види робіт
,%
, Чол.
1
Ремонт і обслуговування технологічного устаткування.
45
7
2
Транспортні
8
2
3
Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей
12
3
4
Перегін рухомого складу
10
3
5
Прибирання виробничих приміщень
7
2
6
Прибирання території
8
2
7
Обслуговування компресорного устаткування
10
3
Разом
100
22
Таблиця 12
Найменування функцій персоналу управління
Чисельність персоналу
1
Загальне керівництво СТО
2
2
Техніко-економічне планування
2
3
Організація праці і заробітної плати
1
4
Бухгалтерський облік та фінансова діяльність
7
5
Комплектування і підготовка кадрів
2
6
Загальне діловодство і господарське обслуговування
3
7
Матеріально-технічне постачання
5
8
Виробничо-технічна служба
13
9
Молодший обслуговуючий персонал
4
10
Пожежно-сторожова охорона
4
Всього
33
1.9 Розрахунок площ виробничого корпусу, допоміжних приміщень, складів і стоянок
Для розрахунку розмірів виробничого корпусу приймається єдиний норматив виробничої площі в розмірі 120 на один робочий пост.
Площа виробничого корпусу.


Де - Питома площа складу, яка припадає на 1000 автомобілів.
Результати розрахунку зведемо в таблицю 13
Таблиця 13
Найменування складу
Питома площа на 1000 автомобілів,
Площа складських
приміщень,
1
Склад запасних частин
32
243
2
Склад агрегатів і вузлів
12
91
3
Склад експлуатаційних матеріалів
6
46
4
Склад шин
8
61
5
Склад лакофарбових матеріалів і хімікатів
4
30
6
Склад паливно-мастильних матеріалів
6
46
7
Склад кисню і вуглекислих газів
4
30
Разом
547
Площа комори для зберігання автопрінадлежності, знятих з автомобіля в період їхнього обслуговування, приймається з розрахунку 1,6 на один робочий пост.

Площа складу для зберігання дрібних запасних частин і автопрінадлежності, що продаються власникам автомобілів, приймається в розмірі 10% від площі складу запасних частин.

Приміщення для клієнтів, площа якого приймається з розрахунку 10 на один робочий пост.
Площа приміщення для клієнтів:

Площа зони зберігання або стоянки автомобілів на відкритій стоянці визначається за формулою:

Де - Число автомобіле-місць стоянки.
- Коефіцієнт щільності розміщення автомобілів, для розрахунків приймаємо = 2,5.
Тоді
.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
205.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок виробничої програми сервісного обслуговування і вибір планувального рішення СТО
Моделювання систем СТО
Маркес Г Г Сто років самотності
Сто варіантів малого бізнесу
Божевільні ідеї сто років по тому
Цензори і порнографія в Росії сто років тому
Поняття і підстави виникнення матеріальної відповідальності сто
Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30 х років ХХ сто
Бізнес план СТО з кузовного ремонту автомобілів 555 2
© Усі права захищені
написати до нас