Розрахунки та прогнозування властивостей органічних сполук

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Федеральне агентство з освіти.

Державна освітня установа вищої професійної

освіти.

Самарський державний технічний університет.

Кафедра: «Технологія органічного та нафтохімічного синтезу»

Курсовий проект з дисципліни:

«Розрахунки та прогнозування властивостей органічних сполук»

Виконав:

Керівник:

Самара 2008

Завдання 19А

на курсову роботу з дисципліни "Розрахунки та прогнозування властивостей органічних сполук"

1) Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, обчислити , , методом Бенсона по атомам з урахуванням першого оточення.

2) Для першого з'єднання розрахувати і .

3) Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити критичну (рідина-пар) температуру, критичний тиск, критичний обсяг, ацентріческій фактор.

4) Для першого з'єднання розрахувати , , . Визначити фазовий стан компонента.

5) Для першого з'єднання розрахувати щільність речовини при температурі 730 К і тиску 100 бар. Визначити фазовий стан компонента.

6) Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити щільність насиченою рідини. Привести графічні залежності "щільність-температура" для області співіснування рідкої і парової фаз. Виконати їх аналіз.

7) Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити тиск насиченої пари. Привести графічні Р-Т залежності для області співіснування рідкої і парової фаз. Виконати їх перевірку і аналіз.

8) Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити і . Привести графічні залежності зазначених ентальпій випаровування від температури для області співіснування рідкої і парової фаз. Виконати їх аналіз.

9) Для першого з'єднання розрахувати рекомендованими методами в'язкість речовини при температурі 730 К і низькому тиску.

10) Для першого з'єднання розрахувати рекомендованими методами в'язкість речовини при температурі 730 К і тиску 100 атм.

11) Для першого з'єднання розрахувати рекомендованими методами теплопровідність речовини при температурі 730 К і низькому тиску.

12) Для першого з'єднання розрахувати рекомендованими методами теплопровідність речовини при температурі 730 К і тиску 100 атм.

Завдання № 1

Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, розрахувати і методом Бенсона з урахуванням першого оточення.

3,4,4-Тріметілгептан

З таблиці Бенсона візьмемо парціальні вклади для і , Вводимо набір поправок:

поправки на гош взаємодія

R = C 6 H 13

R 1 = C 2 H 5, R 2 = C 3 H 7

Вводимо 7 поправок «алкіл-алкіл»

Поправка на симетрію:

,

Поправка на змішання конформеров:

Таблиця 1

Кількість вкладів

Вклад

Вклад в ентальпію, кДж / моль

Вклад

Вклад в ентропію Дж / ​​К * моль

Вклад

Вклад в т / ємність Дж / ​​К * моль

СН 3 - (С)

5

-42.19

-210.95

127.29

636.45

25.910

129.55

СН-(3С)

1

-7.95

-7.95

-50.52

-50.52

19.000

19

З-(4С)

1

2.09

2.09

-146.92

-146.92

18.29

18.29

СН 2 - (2С)

3

-20.64

-61.92

39.43

118.29

23.02

69.06

Σ

10

-278.73

557.3

235.9

гош-поправка

7

3.35

23.45

для вкладів в ентропію і теплоємність для даної поправки в довідочку не приведені значення

поправка на Сімм.

σ нар = 1


σ внутр = 243


-45.669

попро. на змішання

N =

1


5.76Δ H o

-255.28

Δ S o

517.391

Δ З po

235.9

Розрахуємо для цього з'єднання ентальпію і ентропію освіти методом Татевського по зв'язках з першого рівня наближення.

Кількість вкладів

Парц. вклад, кДж / моль

Вклад в ентальпію

кДж / моль

Парц. внесок, Дж / ​​К * моль

Вклад в ентропію Дж / ​​К * моль

1-С 2) 1

2

-52,581

-105,162

147,74

295,48

1-С 3) 1

1

-45,286

-45,286

111,08

111,08

1-С 4) 1

2

-41,286

-82,572

92,46

184,92

2-С 3) 1

2

-10,686

-21,372

0,41

0,82

3-С 4) 1

2

13,362

26,724

-63,04

-126,08

Σ

9

-227,668

466,22

Δ H o

-227,668

Δ S o

466,220

Циклогексан

З таблиці Бенсона візьмемо парціальні вклади для і , Вводимо набір поправок: Поправки на гош - взаємодія відсутні.

Вводимо поправку на ціклогексановий цикл.

Таблиця 2

Кількість вкладів

Вклад

Вклад в ентальпію, кДж / моль

Вклад

Вклад в ентропію Дж / ​​К * моль

Вклад

Вклад в т / ємність Дж / ​​К * моль

СН 2 - (2С)

6

-20.64

-123.84

39.43

236.58

23.02

138.12

поправка на цикл

1

78.69

78.69

-24.28

-24.28

Σ

6

-123.84

315.27

113.84Δ Ho

-123.84

So

315.270

Сpo

113.840

Розрахуємо для цього з'єднання ентальпію і ентропію освіти методом Татевського по зв'язках з першого рівня наближення.

Кількість вкладів

Парц. вклад, кДж / моль

Вклад в ентальпіюкДж / моль

Парц. внесок, Дж / ​​К * моль

Вклад в ентропію Дж / ​​К * моль

2-С 2) 1

6

-20,628

-123,768

39,03

234,18

Σ

6

-123,768

234,18

поправка на цикл

76,89

Δ H o

-123,768

Δ S o

311,070

Етілнонаноат

З таблиці Бенсона візьмемо парціальні вклади для і , Вводимо набір поправок.

Поправки на гош - взаємодія:

Вводять 1 поправку «алкіл-алкіл». Поправка на внутрішню симетрію: .

Таблиця 3

Кількість вкла-дів

Вклад

Вклад в ентальпію, кДж / моль

Вклад

Вклад в ентропію Дж / ​​К * моль

Вклад

Вклад в т / ємність Дж / ​​К * моль

СН 3 - (С)

2

-42.19

-84.38

127.29

254.58

25.91

51.82

О-(С, С0)

1

-180.41

-180.41

35.12

35.12

11.64

11.64

СН 2 - (С, О)

1

-33.91

-33.91

41.02

41.02

20.89

20.89

СО-(С, О)

1

-146.86

-146.86

20

20

24.98

24.98

СН 2 - (2С)

6

-20.64

-123.84

39.43

236.58

23.02

138.12

СН 2 - (З, СО)

1

-21.77

-21.77

40.18

40.18

25.95

25.95

Σ

12

-591.17

627.48

273.4

поправка на Сімм.

σ нар = 1


σ внутр = 9


-18.268Δ H o

-591.17

S o

609.212

З po

273.400

орто-толуидин

З таблиці Бенсона візьмемо парціальні вклади для і , Вводимо набір поправок. Поправка на симетрію:

Введемо поправку на орто-взаємодія типу «полярний / неполярний»

Таблиця 4

Кількість вкла-дів

Вклад

Вклад в ентальпію, кДж / моль

Вклад

Вклад в ентропію Дж / ​​К * моль

Вклад

Вклад в т / ємність Дж / ​​К * моль

СН 3 - (З b)

1

-42.19

-42.19

127.29

127.29

13.56

13.56

2 - (З b)

1

20.09

20.09

124.36

124.36

15.03

15.03

C b-C

1

23.06

23.06

-32.19

-32.19

11.18

11.18

C b-N

1

-2.09

-2.09

40.56

40.56

18.42

18.42

C b-H

4

13.81

55.24

48.26

193.04

17.16

68.64

Σ

8

54.11

453.06

126.83

орто-поправка

1

1.42поправка на Сімм.

σ нар = 1


σ внутр = 3


-9.134

Δ H o

55.53

S o

443.926

З po

126.830

Розрахуємо для цього з'єднання ентальпію і ентропію освіти методом Татевського у зв'язках по другому рівню наближення.

Кількість вкладів

Парц. вклад, кДж / моль

Вклад в ентальпію кДж / моль

(Cb-H) 1

4

13,877

55,508

Cb-NH 2

1

18,42

18,42

(Cb-C 1) 1

1

-19,121

-19,121

Σ

6

54,807

 

Δ H o

54,807

Завдання № 2

Для першого з'єднання розрахувати і

3,4,4-Тріметілгептан

Ентальпія.

де -Ентальпія утворення речовини при 730К; -Ентальпія утворення речовини при 298К; -Середня теплоємність.

;

Для розрахунку з таблиці Бенсона випишемо парціальні вклади відповідно для 298К, 400К, 500К, 600К, 800К і шляхом інтерполяції знайдемо для 730К., і для елементів складових з'єднання.

Таблиця 5

Кількість вкладів

З pi, 298K,

З pi, 400K,

З pi, 500K,

З pi, 600K,

З pi, 730K,

З pi, 800K,

СН 3 - (С)

5

25.910

32.820

39.950

45.170

51.235

54.5

СН-(3С)

1

19.000

25.120

30.010

33.700

37.126

38.97

З-(4С)

1

18.29

25.66

30.81

33.99

35.758

36.71

СН 2 - (2С)

3

23.02

29.09

34.53

39.14

43.820

46.34

Σ

10

235.900

302.150

364.160

410.960

460.516

З

10

28.836

29.179

29.259

29.321

29.511

29.614

Н 2

11

403.636

440.259

468.119

491.151

512.824


Σ


28.836

29.179

29.259

29.321

29.511

29.614

,

Ентропія.

Для розрахунку з таблиці Бенсона випишемо парціальні вклади відповідно для 298К, 400К, 500К, 600К, 800К і шляхом інтерполяції знайдемо для 730К.

Таблиця 5

Кількість вкладів

З pi, 298K,

З pi, 400K,

З pi, 500K,

З pi, 600K,

З pi, 730K,

З pi, 800K,

СН 3 - (С)

5

25.910

32.820

39.950

45.170

51.235

54.5

СН-(3С)

1

19.000

25.120

30.010

33.700

37.126

38.97

З-(4С)

1

18.29

25.66

30.81

33.99

35.758

36.71

СН 2 - (2С)

3

23.02

29.09

34.53

39.14

43.820

46.34

Σ

10

235.900

302.150

364.160

410.960

460.516

Завдання № 3

Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити (рідина-пар) температуру, критичний тиск, критичний обсяг, ацентріческій фактор.

Метод Лідерса.

Критичну температуру знаходимо за формулою:

де -Критична температура; -Температура кипіння (беремо з таблиці даних); -Сума парціальних внесків в критичну температуру.

Критичний тиск знаходиться за формулою:

де -Критичний тиск; -Молярна маса речовини; -Сума парціальних внесків в критичний тиск.

Критичний обсяг знаходимо за формулою:

де -Критичний обсяг; -Сума парціальних внесків в критичний обсяг.

Ацентріческій фактор розраховується за формулою:

;

де -Ацентріческій фактор; -Критичний тиск, виражене у фізичних атмосферах; -Приведена нормальна температура кипіння речовини;

-Нормальна температура кипіння речовини в градусах Кельвіна;

-Критична температура в градусах Кельвіна.

Для розрахунку, вибираємо парціальні вклади для кожної речовини з таблиці складових для визначення критичних властивостей за методом Лідерса.

3,4,4-Тріметілгептан

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

кол-во

Δ T

Δ P

Δ V

СН 3 - (С)

5

0.1

1.135

275

СН 2 - (2С)

3

0.06

0.681

165

СН-(3С)

1

0.012

0.21

51

З-(4С)

1

0

0.21

41

Σ

10

0.172

2.236

532

Критична температура.

Критичне тиск.

.

Критичний обсяг.

Ацентріческій фактор.

Оскільки для речовини відсутні експериментальні значення критичних параметрів, використовуємо параметри, отримані методом Лідерса.

;

Циклогексан

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

к-сть(CH 2) цикл

6

0.078

1.104

267

Сума

6

0.078

1.104

267

Критична температура.

Критичне тиск.

Критичний обсяг.

Ацентріческій фактор.

Етілнонаноат

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

кол-во

Δ T

Δ P

Δ V

3

2

0.04

0.454

110

CH 2

8

0.16

1.816

440

-CОО-

1

0.047

0.47

80

Сума

11

0.247

2.74

630

Критична температура.

Критичне тиск.

;

Критичний обсяг.

Ацентріческій фактор.

орто-толуидин

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

кол-во

Δ T

Δ P

Δ V

СН 3 -

1

0.02

0.227

55

-CH = (цікл.)

4

0.044

0.616

148

> C = (цікл.)

2

0.022

0.308

72

NH 2 -

1

0.031

0.095

28

Сума

8

0.117

1.246

303

Критична температура.

Критичне тиск.

Критичний обсяг.

Ацентріческій фактор.

.

Метод Джобака.

Критичну температуру знаходимо за рівнянням;

де -Критична температура; -Температура кипіння (беремо з таблиці даних);

-Кількість структурних фрагментів в молекулі; -Парціальний внесок у властивість.

Критичний тиск знаходимо за формулою:

де -Критичний тиск в барах; -Загальна кількість атомів в молекулі; -Кількість структурних фрагментів; -Парціальний внесок у властивість.

Критичний обсяг знаходимо за формулою:

де -Критичний обсяг у ; -Кількість структурних фрагментів; -Парціальний внесок у властивість.

Для розрахунку, вибираємо парціальні вклади в різні властивості для кожної речовини з таблиці складових для визначення критичних властивостей за методом Джобака.

3,4,4-Тріметілгептан

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

кол-во

Δ T

Δ P

Δ V

СН 3 -

5

0.0705

-0.006

325

,-СН 2 -

3

0.0567

0

168

> СН-

1

0.0164

0.002

41

> С <

1

0.0067

0.0043

27

Σ

10

0.1503

0.0003

561

Критична температура.

Критичне тиск.

;

Циклогексан

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

к-сть

Δ T

Δ P

Δ V

(CH 2) цикл

6

0.06

0.015

288

Сума

6

0.06

0.015

288

Критична температура.

Критичне тиск.

;

Етілнонаноат

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

кол-во

Δ T

Δ P

3

2

0.0282

-0.0024

CH 2

8

0.1512

0

-CОО-

1

0.0481

0.0005

Сума

11

0.2275

-0.0019

Критична температура.

Критичне тиск.

;

орто-толуидин

Випишемо парціальні вклади для температури, тиску й обсягу:

Група

кол-во

Δ T

Δ P

СН 3 -

3

0.0423

-0.0036

(= CH) (ds)

3

0.0246

0.0033

(= C) (ds)

2

0.0286

0.0016

NH 2

1

0.0243

0.0109

Сума

9

0.1198

0.0122

Критична температура.

Критичне тиск.

;

Завдання № 4

Для першого з'єднання розрахувати , і . Визначити фазовий стан компонента.

Ентальпія

3,4,4-Тріметілгептан

Для розрахунку , і скористаємося таблицями Лі-Кеслера і розкладанням Пітцера.

де - Ентальпія утворення речовини в стандартному стані; -Ентальпія утворення речовини в заданих умовах; і -Ізотермічні зміни ентальпії.

Знаходимо наведені температуру і тиск:

по цих значень за допомогою таблиці Лі-Кеслера і розкладання Пітцера інтерполяцією знаходимо ізотермічне зміна ентальпії.

З правої частини висловлюємо:

Ентропія

де ентропія речовини в стандартному стані; - Ентропія речовини в заданих умовах; -Ацентріческій фактор.

Критичні параметри речовини визначаємо методом Лідерса.

; R = 8,314 Дж / ​​моль * К

Знаходимо наведені температуру і тиск:

по цих значень за допомогою таблиці Лі-Кесслера і розкладання Пітцера інтерполяцією знаходимо ізотермічне зміна ентропії.

Теплоємність.

де - Теплоємність з'єднання при стандартних умовах; - Теплоємність з'єднання при заданих умовах; -Ацентріческій фактор.

Критичні параметри речовини визначаємо методом Лідерса.

; R = 8,314 Дж / ​​моль * К

Знаходимо наведені температуру і тиск:

по цих значень за допомогою таблиці Лі-Кесслера і розкладання Пітцера інтерполяцією знаходимо ізотермічне зміна теплоємності.

Дж / моль * К

З правої частини висловлюємо:

Завдання № 5

Для першого з'єднання розрахувати щільність речовини при температурі 730 К і тиску 100 бар. Визначити фазовий стан компонента.

Для визначення щільності речовини скористаємося методом прогнозування щільності індивідуальних речовин з використанням коефіцієнта стисливості.

де -Щільність речовини; М-молярна маса; V-об'єм.

Для даної речовини знайдемо коефіцієнт стисливості з використанням таблиці Лі-Кесслера за наведеними температурі і тиску.

Коефіцієнт стисливості знаходиться по розкладанню Пітцера:

де Z-коефіцієнт стисливості; -Ацентріческій фактор.

Наведену температуру знайдемо за формулою

де -Приведена температура в К; Т-температура речовини в К; -Критична температура в К.

Наведене тиск знайдемо за формулою ; Де - Наведене; Р і тиск і критичний тиск в атм. відповідно.

Критичні температуру і тиск а так само ацентріческій фактор візьмемо експериментальні.

Критичні параметри речовини визначаємо методом Лідерса.

; R = 8,314 Дж / ​​моль * К

Знаходимо наведені температуру і тиск:

Коефіцієнт стисливості знайдемо з розкладання Пітцера:

шляхом інтерполяції знаходимо і .

= 0,8190;

= 0,2356;

З рівняння Менделєєва-Клайперона ,

де P-тиск, V-об'єм; Z - коефіцієнт стисливості; R-універсальна газова постійна (R = 82.04); T-температура;

виразимо об'єм:

М = 142,29 г / моль.

Фазовий стан речовини визначаємо за таблицями Лі-Кесслера, за наведеними параметрами температури і тиску. Клітинка, відповідна даним наведеним параметрам знаходиться під лінією бінодаля, отже дана речовина при 730К і 100 бар - газ.

Завдання № 6

Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити щільність насиченою рідини. Привести графічні залежності «щільність-температура» для області існування рідкої і парової фаз. Виконати аналіз.

Для обчислення щільності насиченою рідини скористаємося методом Ганна-Ямади.

де -Щільність насиченою рідини; М - молярна маса речовини; -Молярний об'єм насиченою рідини.

де -Масштабуючий параметр; -Ацентріческій фактор; і Г-функції наведеної температури.

3,4,4-Тріметілгептан

в проміжку температур від 298 до 475 До обчислимо за формулою:

У проміжку температур від 475 до 588 До обчислимо за формулою:

У проміжку температур від 298 до 480 До обчислимо Г за формулою:

Знаходимо масштабуючий параметр:

Отримані результати зведемо в таблицю:

T, К

T r

V r (0)

V sc

Г

V s

ρ s, г / см 3

145,1546

0,3

0,3252

254,7858

0,2646

82.8474

1,9149

169,347

0,35

0,3331


0,2585

84,87309

1,6765

193,5395

0,4

0,3421


0,2521

87,1724

1,6322

217,7319

0,45

0,3520


0,2456

89,67771

1,5866

241,9243

0,5

0,3625


0,2387

92,364

1,5405

266,1168

0,55

0,3738


0,2317

95,24881

1,4938

290,3092

0,6

0,3862


0,2244

98,39231

1,4461

314,5016

0,65

0,3999


0,2168

101,8972

1,3964

338,6941

0,7

0,4157


0,2090

105,9088

1,3435

362,8865

0,75

0,4341


0,2010

110,6151

1,2863

387,0789

0,8

0,4563


0,1927

116,2464

1,2240

411,2714

0,85

0,4883


0,1842

124,4013

1,1438

435,4638

0,9

0,5289


0,1754

134,749

1,0559

449,9793

0,93

0,5627


0,1701

143,3613

0,9925

459,6563

0,95

0,5941


0,1664

151,3625

0,9400

469,3332

0,97

0,6410


0,1628

163,3205

0,8712

474,1717

0,98

0,6771


0,1609

172,5171

0,8248

479,0102

0,99

0,7348


0,1591

187,2219

0,7600

Циклогексан

T, К

T r

V r (0)

V sc

Г

V s

ρ s, г / см 3

166,1627

0,3

0,3252

591,4223

0,2646

181,6158

0,4634

193,8565

0,35

0,3331


0,2585

186,3089

0,4517

221,5503

0,4

0,3421


0,2521

191,6258

0,4392

249,244

0,45

0,3520


0,2456

197,421

0,4263

276,9378

0,5

0,3625


0,2387

203,6421

0,4133

304,6316

0,55

0,3738


0,2317

210,3308

0,4001

332,3254

0,6

0,3862


0,2244

217,6231

0,3867

360,0192

0,65

0,3999


0,2168

225,7505

0,3728

387,7129

0,7

0,4157


0,2090

235,0407

0,3581

415,4067

0,75

0,4341


0,2010

245,9186

0,3422

443,1005

0,8

0,4563


0,1927

258,9074

0,3251

470,7943

0,85

0,4883


0,1842

277,5871

0,3032

498,4881

0,9

0,5289


0,1754

301,2526

0,2794

515,1043

0,93

0,5627


0,1701

320,8825

0,2623

526,1818

0,95

0,5941


0,1664

339,0594

0,2482

537,2594

0,97

0,6410


0,1628

366,1384

0,2299

542,7981

0,98

0,6771


0,1609

386,9111

0,2175

548,3369

0,99

0,7348


0,1591

420,0599

0,2004

Етілнонаноат

T, К

Tr

Vr (0)

Vsc

Г

Vs

ρ s, г/см3

202,2

0,3

0,3252

632,1063

0,2646

171,6056

1,0856

235,9

0,35

0,3331


0,2585

176,6025

1,0549

269,6

0,4

0,3421


0,2521

182,2422

1,0222

303,3

0,45

0,3520


0,2456

188,3933

0,9889

337

0,5

0,3625


0,2387

195,0121

0,9553

370,7

0,55

0,3738


0,2317

202,1446

0,9216

404,4

0,6

0,3862


0,2244

209,929

0,8874

438,1

0,65

0,3999


0,2168

218,5978

0,8522

471,8

0,7

0,4157


0,2090

228,4812

0,8154

505,5

0,75

0,4341


0,2010

240,0097

0,7762

539,2

0,8

0,4563


0,1927

253,7176

0,7343

572,9

0,85

0,4883


0,1842

273,1566

0,6820

606,6

0,9

0,5289


0,1754

297,7048

0,6258

626,82

0,93

0,5627


0,1701

317,9245

0,5860

640,3

0,95

0,5941


0,1664

336,5187

0,5536

653,78

0,97

0,6410


0,1628

364,0321

0,5118

660,52

0,98

0,6771


0,1609

385,0244

0,4839

667,26

0,99

0,7348


0,1591

418,3813

0,4453

орто-толуидин

T, К

Tr

Vr (0)

Vsc

Г

Vs

ρ s, г/см3

208,2

0,3

0,3252

373,4859

0,2646

107,2399

0,9992

242,9

0,35

0,3331


0,2585

110,1973

0,9724

277,6

0,4

0,3421


0,2521

113,5407

0,9438

312,3

0,45

0,3520


0,2456

117,1863

0,9144

347

0,5

0,3625


0,2387

121,1049

0,8848

381,7

0,55

0,3738


0,2317

125,3235

0,8550

416,4

0,6

0,3862


0,2244

129,9254

0,8248

451,1

0,65

0,3999


0,2168

135,052

0,7934

485,8

0,7

0,4157


0,2090

140,9036

0,7605

520,5

0,75

0,4341


0,2010

147,7407

0,7253

555,2

0,8

0,4563


0,1927

155,8855

0,6874

589,9

0,85

0,4883


0,1842

167,5077

0,6397

624,6

0,9

0,5289


0,1754

182,2059

0,5881

645,42

0,93

0,5627


0,1701

194,3504

0,5514

659,3

0,95

0,5941


0,1664

205,5534

0,5213

673,18

0,97

0,6410


0,1628

222,1809

0,4823

680,12

0,98

0,6771


0,1609

234,8985

0,4562

687,06

0,99

0,7348


0,1591

255,146

0,4200

Завдання № 7

Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити тиск насиченої пари. Привести графічні P - T залежності для області існування рідкої і парової фаз. Виконати аналіз.

Для обчислення тиску насиченої пари скористаємося кореляціями

Лі-Кесслера, Рідель і Амброуза-Уолтона.

3,4,4-Тріметілгептан

Кореляція Лі-Кеслера.

Вона заснована на використанні принципу відповідних станів.

Тиск P vp визначаємо з наведеного тиску насичених парів P vp, r і критичного тиску даної речовини. Критичний тиск визначаємо методом Лідерса, оскільки для даної речовини експериментальні дані відсутні.

Т

Т r

f (0)

f (1)

P vp, r

P vp, bar

298

0.62

-3.2426

-3.4212

0.0103

0.2209

323

0.67

-2.5715

-2.5126

0.0287

0.6157

348

0.72

-2.0027

-1.8062

0.0668

1.4317

373

0.77

-1.5153

-1.2564

0.1347

2.8880

398

0.82

-1.0934

-0.8297

0.2425

5.2005

423

0.87

-0.7251

-0.5007

0.3984

8.5437

448

0.93

-0.4012

-0.2505

0.6073

13.0216

473

0.98

-0.1144

-0.0640

0.8699

18.6535

Кореляція Ріделя

Де наведена температура кипіння.

Т

Т r

P vp, r

P vp, bar

298

0,62

0,0084

0,1802

323

0,67

0,0233

0,4989

348

0,72

0,0541

1,1605

373

0,77

0,1101

2,3605

398

0,82

0,2019

4,3301

423

0,87

0,3423

7,3405

448

0,93

0,5471

11,7318

473

0,98

0,8385

17,9804

Метод Амброуза-Уолтона.

де

Т

Т r

τ

f (0)

f (1)

f (2)

P vp, r

P vp, bar

298

0,62

0,38

-3,3292

-3,6131

-0,0601

0,0087

0,1862

323

0,67

0,33

-2,6673

-2,7485

-0,0168

0,0237

0,5090

348

0,72

0,28

-2,1019

-2,0668

0,0067

0,0547

1,1726

373

0,77

0,23

-1,6118

-1,5198

0,0146

0,1106

2,3717

398

0,82

0,18

-1,1810

-1,0733

0,0116

0,2024

4,3402

423

0,87

0,13

-0,7973

-0,7022

0,0028

0,3428

7,3512

448

0,93

0,07

-0,4509

-0,3873

-0,0061

0,5473

11,7360

473

0,98

0,02

-0,1327

-0,1120

-0,0069

0,8375

17,9576

Циклогексан

Кореляція Лі-Кеслера

Кореляція Лі-Кеслера.

Вона заснована на використанні принципу відповідних станів.

Тиск P vp визначаємо з наведеного тиску насичених парів P vp, r і експериментального критичного тиску даної речовини, bar.

Т

Т r

f (0)

f (1)

P vp, r

P vp, bar

298

0.54

-4.5073

-5.3098

0.0036

0.1448

323

0.58

-3.7270

-4.1202

0.0100

0.4072

348

0.63

-3.0649

-3.1736

0.0237

0.9659

373

0.67

-2.4968

-2.4162

0.0492

2.0033

398

0.72

-2.0045

-1.8083

0.0917

3.7306

423

0.76

-1.5743

-1.3199

0.1564

6.3651

448

0.81

-1.1954

-0.9283

0.2483

10.1053

473

0.85

-0.8597

-0.6158

0.3713

15.1107

498

0.90

-0.5602

-0.3684

0.5280

21.4882

523

0.94

-0.2918

-0.1752

0.7195

29.2856

548

0.99

-0.0500

-0.0272

0.9457

38.4919

Кореляція Ріделя.

де наведена температура кипіння.

А

В

З

D

θ

α c

ψ

9,03058

9,28859

-3,9997

0,25802

-0,258

6,83696

2,462155

Т

Т r

P vp, r

P vp, bar

298

0,54

0.0032

0.1310

323

0,58

0.0089

0.3621

348

0,63

0.0208

0.8481

373

0,67

0.0428

1.7439

398

0,72

0.0795

3.2347

423

0,76

0.1358

5.5260

448

0,81

0.2172

8.8392

473

0,85

0.3296

13.4166

498

0,90

0.4801

19.5413

523

0,94

0.6775

27.5738

548

0,99

0.9340

38.0135

Кореляція Амброуза-Уолтона.

де

Т

Т r

τ

f (0)

f (1)

f (2)

P vp, r

P vp, bar

298

0.54

0.46

-4.5713

-5.4122

-0.1698

0.0032

0.1319

323

0.58

0.42

-3.8054

-4.2768

-0.0989

0.0089

0.3625

348

0.63

0.37

-3.1544

-3.3780

-0.0473

0.0207

0.8438

373

0.67

0.33

-2.5933

-2.6563

-0.0129

0.0424

1.7272

398

0.72

0.28

-2.1037

-2.0688

0.0066

0.0785

3.1969

423

0.76

0.24

-1.6715

-1.5842

0.0143

0.1342

5.4627

448

0.81

0.19

-1.2860

-1.1791

0.0131

0.2151

8.7556

473

0.85

0.15

-0.9386

-0.8360

0.0065

0.3275

13.3283

498

0.90

0.10

-0.6223

-0.5409

-0.0020

0.4782

19.4646

523

0.94

0.06

-0.3312

-0.2824

-0.0079

0.6759

27.5095

548

0.99

0.01

-0.0587

-0.0495

-0.0041

0.9329

37.9709

Етілнонаноат

Кореляція Лі-Кесслера.

Кореляція Лі-Кесслера.

Вона заснована на використанні принципу відповідних станів.

Тиск P vp визначаємо з наведеного тиску насичених парів P vp, r і експериментального критичного тиску даної речовини, bar.

Т

Т r

f (0)

f (1)

P vp, r

P vp, bar

298

0.44

-6.7350

-9.0416

0.0000

0.0001

323

0.48

-5.7653

-7.3645

0.0000

0.0007

348

0.52

-4.9412

-6.0010

0.0002

0.0037

373

0.55

-4.2329

-4.8831

0.0007

0.0148

398

0.59

-3.6182

-3.9603

0.0024

0.0480

423

0.63

-3.0803

-3.1948

0.0066

0.1312

448

0.66

-2.6059

-2.5573

0.0155

0.3108

473

0.70

-2.1848

-2.0253

0.0327

0.6550

498

0.74

-1.8088

-1.5808

0.0625

1.2506

523

0.78

-1.4712

-1.2097

0.1099

2.1977

548

0.81

-1.1667

-0.9003

0.1799

3.5983

573

0.85

-0.8908

-0.6433

0.2773

5.5456

598

0.89

-0.6397

-0.4310

0.4056

8.1123

623

0.92

-0.4105

-0.2571

0.5672

11.3430

648

0.96

-0.2004

-0.1162

0.7624

15.2486

Кореляція Ріделя

де наведена температура кипіння.

А

В

З

D

θ

α c

ψ

15,0009

15,4295

-9,1285

0,4286

-0,4286

8,87251

0,816197

Т

Т r

P vp, r

P vp, bar

298

0,44

0.0000

0.0001

323

0,48

0.0000

0.0006

348

0,52

0.0001

0.0029

373

0,55

0.0006

0.0114

398

0,59

0.0018

0.0367

423

0,63

0.0050

0.0993

448

0,66

0.0117

0.2343

473

0,70

0.0247

0.4938

498

0,74

0.0474

0.9479

523

0,78

0.0842

1.6843

548

0,81

0.1404

2.8081

573

0,85

0.2221

4.4426

598

0,89

0.3368

6.7356

623

0,92

0.4936

9.8713

648

0,96

0.7046

14.0926

Кореляція Амброуза-Уолтона.

де

Т

Т r

τ

f (0)

f (1)

f (2)

P vp, r

P vp, bar

298

0.44

0.56

-6.7645

-9.0581

-0.3883

0.0000

0.0001

323

0.48

0.52

-5.8078

-7.4026

-0.2935

0.0000

0.0006

348

0.52

0.48

-4.9973

-6.0773

-0.2119

0.0002

0.0031

373

0.55

0.45

-4.3019

-5.0038

-0.1440

0.0006

0.0122

398

0.59

0.41

-3.6985

-4.1249

-0.0898

0.0019

0.0388

423

0.63

0.37

-3.1695

-3.3981

-0.0484

0.0052

0.1041

448

0.66

0.34

-2.7013

-2.7913

-0.0187

0.0122

0.2433

473

0.70

0.30

-2.2836

-2.2799

0.0007

0.0254

0.5082

498

0.74

0.26

-1.9077

-1.8451

0.0113

0.0484

0.9684

523

0.78

0.22

-1.5672

-1.4721

0.0147

0.0855

1.7109

548

0.81

0.19

-1.2565

-1.1492

0.0128

0.1420

2.8398

573

0.85

0.15

-0.9710

-0.8672

0.0073

0.2239

4.4772

598

0.89

0.11

-0.7070

-0.6183

0.0003

0.3383

6.7669

623

0.92

0.08

-0.4610

-0.3962

-0.0059

0.4943

9.8860

648

0.96

0.04

-0.2297

-0.1948

-0.0083

0.7036

14.0725

орто-толуидин

Кореляція Лі-Кеслера.

Кореляція Лі-Кеслера.

Вона заснована на використанні принципу відповідних станів.

Тиск P vp визначаємо з наведеного тиску насичених парів P vp, r і експериментального критичного тиску даної речовини, bar.

Т

Т r

f (0)

f (1)

P vp, r

P vp, bar

298

0.43

-7.1086

-9.7060

0.0000

0.0005

323

0.47

-6.1074

-7.9479

0.0001

0.0027

348

0.50

-5.2564

-6.5151

0.0003

0.0117

373

0.54

-4.5248

-5.3373

0.0011

0.0406

398

0.57

-3.8898

-4.3621

0.0031

0.1166

423

0.61

-3.3339

-3.5504

0.0077

0.2887

448

0.65

-2.8436

-2.8721

0.0168

0.6317

473

0.68

-2.4084

-2.3035

0.0333

1.2479

498

0.72

-2.0196

-1.8262

0.0603

2.2622

523

0.75

-1.6705

-1.4254

0.1017

3.8132

548

0.79

-1.3555

-1.0891

0.1611

6.0415

573

0.83

-1.0700

-0.8076

0.2420

9.0762

598

0.86

-0.8103

-0.5729

0.3473

13.0234

Кореляція Ріделя

де наведена температура кипіння.

А

В

З

D

θ

α c

ψ

12,413

12,7677

-6,9055

0,35466

-0,3547

7,9902

1,606207

Т

Т r

P vp, r

P vp, bar

298

0,43

0.0000

0.0004

323

0,47

0.0001

0.0022

348

0,50

0.0003

0.0095

373

0,54

0.0009

0.0326

398

0,57

0.0025

0.0931

423

0,61

0.0061

0.2292

448

0,65

0.0133

0.5000

473

0,68

0.0263

0.9872

498

0,72

0.0479

1.7946

523

0,75

0.0812

3.0453

548

0,79

0.1301

4.8797

573

0,83

0.1988

7.4549

598

0,86

0.2920

10.9493

Кореляція Амброуза-Уолтона.

де

Т

Т r

τ

f (0)

f (1)

f (2)

P vp, r

P vp, bar

298

0.43

0.57

-7.1342

-9.7215

-0.4236

0.0000

0.0004

323

0.47

0.53

-6.1449

-7.9754

-0.3273

0.0001

0.0024

348

0.50

0.50

-5.3071

-6.5748

-0.2430

0.0003

0.0104

373

0.54

0.46

-4.5885

-5.4385

-0.1715

0.0009

0.0353

398

0.57

0.43

-3.9652

-4.5070

-0.1130

0.0027

0.0995

423

0.61

0.39

-3.4191

-3.7358

-0.0670

0.0064

0.2417

448

0.65

0.35

-2.9362

-3.0914

-0.0326

0.0139

0.5207

473

0.68

0.32

-2.5057

-2.5482

-0.0087

0.0271

1.0171

498

0.72

0.28

-2.1188

-2.0863

0.0062

0.0489

1.8331

523

0.75

0.25

-1.7686

-1.6903

0.0134

0.0824

3.0909

548

0.79

0.21

-1.4496

-1.3479

0.0145

0.1315

4.9311

573

0.83

0.17

-1.1570

-1.0493

0.0112

0.2003

7.5116

598

0.86

0.14

-0.8869

-0.7866

0.0052

0.2936

11.0098

Завдання № 8

Для чотирьох сполук, наведених у таблиці, рекомендованими методами обчислити і

3,4,4-Тріметілгептан

Рівняння Лі-Кесслера.

;

для стандартних умов

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до .

наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,62

0.9777

8.2506

33189.78

32449.87

323

0,67

0.9505

7.9646

32039.38

30454.05

348

0,72

0.9058

7.7092

31011.88

28091.58

373

0,77

0.8402

7.4981

30162.55

25343.94

398

0,82

0.7512

7.3495

29564.98

22207.95

423

0,87

0.6354

7.2874

29315.34

18625.74

448

0,93

0.4847

7.3426

29537.16

14317.40

473

0,98

0.2623

7.5538

30386.83

7971.58

Кореляція Ріделя.

;

для стандартних умов ,

R = 8.314, -Візьмемо із завдання № 3, -Візьмемо із завдання № 7, , В інтервалі від 298К до .

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,62

0,9819

8,2422

33155,96

32554,32

323

0,67

0,9601

7,9668

32048,27

30769,39

348

0,72

0,9244

7,7217

31062,05

28713,96

373

0,77

0,8716

7,5203

30251,93

26367,94

398

0,82

0,7982

7,3807

29690,65

23699,88

423

0,87

0,6983

7,3267

29473,26

20581,90

448

0,93

0,5574

7,3885

29721,85

16568,02

473

0,98

0,3200

7,6046

30590,99

9790,25

Кореляція Амброуза-Уолтона.

;

для стандартних умов ;

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до .

наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ; Ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

τ

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,62

0,38

0,9812

8,1354

32726,26

32112,18

323

0,67

0,33

0,9593

7,8663

31643,77

30355,10

348

0,72

0,28

0,9236

7,6463

30758,76

28408,55

373

0,77

0,23

0,8710

7,4771

30078,28

26196,92

398

0,82

0,18

0,7977

7,3633

29620,59

23628,24

423

0,87

0,13

0,6978

7,3159

29429,80

20535,82

448

0,93

0,07

0,5572

7,3619

29614,99

16501,90

473

0,98

0,02

0,3218

7,5954

30554,27

9832,55

Циклогексан

Рівняння Лі-Кеслера.

;

для стандартних умов

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до .

наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,54

0.9885

7.2198

33224.13

32843.11

323

0,58

0.9745

7.0476

32431.76

31604.78

348

0,63

0.9511

6.8847

31681.78

30131.21

373

0,67

0.9161

6.7350

30993.26

28391.73

398

0,72

0.8680

6.6043

30391.58

26380.48

423

0,76

0.8060

6.4996

29909.91

24107.04

448

0,81

0.7292

6.4303

29590.87

21578.13

473

0,85

0.6365

6.4080

29488.40

18768.10

498

0,90

0.5245

6.4475

29669.91

15562.17

523

0,94

0.3835

6.5667

30218.64

11589.23

548

0,99

0.1597

6.7878

31236.32

4987.20

Кореляція Ріделя.

;

для стандартних умов ,

R = 8.314, -Візьмемо із завдання № 3., -Візьмемо із завдання № 7., , В інтервалі від 298К до .

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,54

0.9896

7.1555

32928.02

32586.80

323

0,58

0.9774

6.9902

32167.44

31439.15

348

0,63

0.9572

6.8340

31448.58

30101.43

373

0,67

0.9274

6.6909

30790.21

28553.53

398

0,72

0.8867

6.5664

30217.31

26793.58

423

0,76

0.8341

6.4676

29762.52

24826.39

448

0,81

0.7684

6.4035

29467.78

22642.73

473

0,85

0.6869

6.3858

29386.19

20184.18

498

0,90

0.5838

6.4288

29584.07

17270.38

523

0,94

0.4438

6.5503

30143.37

13376.91

548

0,99

0.1939

6.7722

31164.19

6043.21

Кореляція Амброуза-Уолтона.

;

для стандартних умов ;

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до . наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ; Ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

τ

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,54

0,46

0.9896

7.1238

32782.15

32439.93

323

0,58

0,42

0.9773

6.9405

31938.89

31214.86

348

0,63

0,37

0.9574

6.7847

31221.82

29891.22

373

0,67

0,33

0.9281

6.6565

30631.89

28428.80

398

0,72

0,28

0.8881

6.5561

30169.69

26793.83

423

0,76

0,24

0.8362

6.4839

29837.75

24951.42

448

0,81

0,19

0.7709

6.4418

29643.81

22852.54

473

0,85

0,15

0.6894

6.4337

29606.52

20410.33

498

0,90

0,10

0.5860

6.4688

29768.01

17443.57

523

0,94

0,06

0.4459

6.5699

30233.54

13480.50

548

0,99

0,01

0.1967

6.8372

31463.59

6188.09

Етілнонаноат

Рівняння Лі-Кесслера.

;

для стандартних умов

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до .

наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,44

1.0000

11.4648

64244.39

64242.61

323

0,48

0.9998

11.1190

62306.90

62296.92

348

0,52

0.9993

10.7771

60390.98

60350.49

373

0,55

0.9978

10.4408

58506.32

58378.39

398

0,59

0.9941

10.1123

56665.86

56334.35

423

0,63

0.9866

9.7948

54886.46

54153.43

448

0,66

0.9732

9.4920

53189.80

51763.12

473

0,70

0.9514

9.2089

51603.34

49097.81

498

0,74

0.9192

8.9516

50161.38

46109.67

523

0,78

0.8745

8.7276

48906.26

42770.33

548

0,81

0.8156

8.5462

47889.74

39060.56

573

0,85

0.7408

8.4185

47174.48

34945.29

598

0,89

0.6475

8.3581

46835.64

30325.72

623

0,92

0.5309

8.3808

46962.70

24932.39

648

0,96

0.3769

8.5054

47661.40

17964.23

Кореляція Ріделя.

;

для стандартних умов ,

R = 8.314, -Візьмемо із завдання № 3., -Візьмемо із завдання № 7., , В інтервалі від 298К до .

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,44

1.0000

11.4019

63892.07

63890.62

323

0,48

0.9999

11.0697

62030.77

62022.81

348

0,52

0.9995

10.7414

60190.72

60159.05

373

0,55

0.9983

10.4185

58381.48

58282.90

398

0,59

0.9955

10.1034

56615.80

56363.17

423

0,63

0.9899

9.7990

54910.29

54356.06

448

0,66

0.9798

9.5092

53286.33

52212.59

473

0,70

0.9636

9.2388

51770.97

49887.59

498

0,74

0.9394

8.9938

50398.01

47344.84

523

0,78

0.9054

8.7817

49209.18

44554.10

548

0,81

0.8595

8.6115

48255.50

41476.58

573

0,85

0.7991

8.4943

47598.71

38033.97

598

0,89

0.7196

8.4432

47312.87

34045.76

623

0,92

0.6124

8.4742

47486.18

29080.47

648

0,96

0.4551

8.6056

48222.85

21945.69

Кореляція Амброуза-Уолтона.

;

для стандартних умов ;

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до .

наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ; Ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

τ

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,44

0,56

1.0000

11.6469

65265.10

65263.59

323

0,48

0,52

0.9999

11.2026

62775.22

62766.78

348

0,52

0,48

0.9994

10.7833

60425.86

60392.06

373

0,55

0,45

0.9982

10.3916

58230.86

58126.22

398

0,59

0,41

0.9953

10.0292

56200.20

55934.88

423

0,63

0,37

0.9894

9.6975

54341.11

53765.91

448

0,66

0,34

0.9791

9.3974

52659.43

51557.10

473

0,70

0,30

0.9625

9.1300

51161.07

49244.33

498

0,74

0,26

0.9381

8.8967

49853.92

46766.08

523

0,78

0,22

0.9038

8.6998

48750.27

44062.01

548

0,81

0,19

0.8578

8.5427

47870.43

41063.33

573

0,85

0,15

0.7973

8.4318

47248.74

37671.05

598

0,89

0,11

0.7180

8.3776

46945.27

33707.95

623

0,92

0,08

0.6116

8.4007

47074.55

28792.48

648

0,96

0,04

0.4563

8.5493

47907.07

21861.41

орто-толуидин

Рівняння Лі-Кеслера.

;

для стандартних умов

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до .

наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,43

0.9999

9.8243

56685.37

56680.93

323

0,47

0.9996

9.5727

55233.81

55214.09

348

0,50

0.9988

9.3237

53797.14

53730.32

373

0,54

0.9965

9.0785

52382.03

52199.21

398

0,57

0.9917

8.8385

50997.40

50575.20

423

0,61

0.9829

8.6058

49654.90

48803.53

448

0,65

0.9682

8.3830

48369.46

46830.40

473

0,68

0.9460

8.1734

47160.03

44612.70

498

0,72

0.9147

7.9811

46050.27

42123.75

523

0,75

0.8732

7.8111

45069.38

39352.75

548

0,79

0.8202

7.6696

44253.07

36297.53

573

0,83

0.7550

7.5642

43644.54

32950.31

598

0,86

0.6761

7.5037

43295.65

29273.91

Кореляція Ріделя.

;

для стандартних умов ,

R = 8.314, -Візьмемо із завдання № 3., -Візьмемо із завдання № 7., , В інтервалі від 298К до .

Т

Т r

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,43

0.9999

9.8083

56592.86

56589.17

323

0,47

0.9997

9.5638

55182.60

55166.40

348

0,50

0.9990

9.3220

53787.09

53732.81

373

0,54

0.9972

9.0838

52412.99

52265.82

398

0,57

0.9934

8.8509

51069.12

50731.77

423

0,61

0.9864

8.6253

49767.03

49090.68

448

0,65

0.9749

8.4094

48521.56

47303.74

473

0,68

0.9575

8.2066

47351.50

45340.02

498

0,72

0.9330

8.0210

46280.30

43179.35

523

0,75

0.9001

7.8575

45336.96

40809.64

548

0,79

0.8577

7.7223

44556.89

38217.76

573

0,83

0.8042

7.6228

43982.95

35372.64

598

0,86

0.7373

7.5680

43666.59

32195.54

Кореляція Амброуза-Уолтона.

;

для стандартних умов ;

наведену температуру знайдемо як , В інтервалі від 298К до . Наведене тиск візьмемо із завдання № 7 ; Ацентріческій фактор візьмемо із завдання № 3.

Т

Т r

τ

Δ v Z

Ψ

Δ v H 0 T

Δ v H T

298

0,43

0,57

0.9999

9.9332

57313.91

57309.90

323

0,47

0,53

0.9997

9.6013

55398.51

55380.79

348

0,50

0,50

0.9989

9.2896

53599.93

53540.99

373

0,54

0,46

0.9970

8.9999

51928.88

51771.26

398

0,57

0,43

0.9929

8.7337

50392.60

50036.94

423

0,61

0,39

0.9857

8.4916

48995.70

48293.39

448

0,65

0,35

0.9739

8.2741

47741.05

46492.63

473

0,68

0,32

0.9562

8.0817

46630.75

44588.67

498

0,72

0,28

0.9315

7.9147

45667.31

42539.45

523

0,75

0,25

0.8986

7.7740

44855.10

40305.05

548

0,79

0,21

0.8561

7.6608

44202.31

37841.82

573

0,83

0,17

0.8026

7.5779

43723.93

35091.30

598

0,86

0,14

0.7356

7.5299

43446.84

31959.08

Завдання № 9

Для першого речовини рекомендованими методами розрахувати в'язкість речовини при Т = 730К та низькому тиску.

Теоретичний розрахунок:

де -В'язкість при низькому тиску; М-молярна маса; Т - температура; -Інтеграл зіткнень; діаметр.

де характеристична температура де - Постійна Больцмана; - Енергетичний параметр; A = 1.16145; B = 0.14874; C = 0.52487; D = 077320; E = 2.16178; F = 2.43787.

де - Ацентріческій фактор; і -Візьмемо з попередніх завдань.

3,4,4-Тріметілгептан

;

;

Метод Голубєва.

Т.к. наведена температура то використовуємо формулу:

де де - Молярна маса, критичний тиск і критична температура відповідно.

МКП.

Метод Тодося.

де - Критична температура, критичний тиск, молярна маса відповідно.

Завдання № 10.

Для першого з'єднання розрахувати рекомендованими методами в'язкість вешества при температурі 730К. і тиску 100атм.

3,4,4-Тріметілгептан

Розрахунок, заснований на понятті залишкової в'язкості.

де - В'язкість щільного газу МКП; - В'язкість при низькому тиску МКП; - Приведена щільність газу;

Завдання № 11

Для першого речовини рекомендованими методами розрахувати теплопровідність речовини при температурі 730К та низькому тиску.

Теплопровідність індивідуальних газів при низькому тиску розраховується за:

Кореляції Ейкена;

Модифікованої кореляції Ейкена і по кореляції Мисика-Тодося.

Кореляція Ейкена.

де взято з завдання № 9; М = 142,29 г / моль молярна маса речовини; - Ізобарна теплоємність; R = 1,987.

;

Модифікована кореляція Ейкена.

де взято з завдання № 9; М = 142,29 / моль молярна маса речовини; - Ізобарна теплоємність.

;

Кореляція Мисика-Тодося.

де - Критична температура тиск і молярна маса відповідно; теплоємність речовини при стандартних умовах; - Приведена температура.

Завдання № 12

Для першого з'єднання розрахувати рекомендованими методами теплопровідність речовини при температурі 730К і тиску 100 атм.

3,4,4-Тріметілгептан

, Вибираємо рівняння:

Де - Критична температура тиск обсяг і молярна маса відповідно.

, , .

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Хімія | Реферат
484.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Прогнозування ентальпії органічних сполук методом Татевского у зв`язках
Розрахунки та прогнозування властивостей 2-Метил-33-діетілпентана Ціклобутана о-Ксилол 12-діметілбензола
Теорія будови органічних сполук АМ Бутлерова
Синтези органічних сполук на основі оксиду вуглецю
Основні закономірності сенсибілізованої фосфоресценції в твердих розчинах органічних сполук
Прогнозування ентропії утворення органічних речовин
Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7
Теплоємність органічних речовин та її прогнозування методом Бенсона і при підвищеному тиску
Прогнозування критичних властивостей речовин і критеріїв подібності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru