Розрахунки платіжними дорученнями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Розрахунки платіжними дорученнями


Платіжне доручення являє собою доручення фірми обслуговуючому банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок іншої фірми. Платіжними дорученнями можуть здійснюватись:

 1. перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги; перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;

 2. перерахування грошових коштів з метою повернення / розміщення кредитів / депозитів і сплати відсотків за ним;

 3. перерахування за розпорядженнями фізичних осіб або на користь фізичних осіб;

 4. перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.

Доручення виконуються банком з дотриманням черговості списання грошових коштів з рахунку. Банк, що прийняв платіжне доручення платника, зобов'язаний перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів для її зарахування на рахунок особи, зазначеного в дорученні, у встановлений термін. Банк може залучати інші банки для виконання операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок, вказаний у дорученні клієнта. Банк негайно інформує платника на його вимогу про виконання доручення.

Платіжні доручення подаються в банк на бланку встановленої форми. У платіжному дорученні передбачено зазначення таких реквізитів:

 • по платнику і одержувачу коштів - ідентифікаційного номера платника податків (ІПН), найменування і номера рахунку в кредитній організації (філії) або підрозділі розрахунок-, ної мережі Банку Росії;

 • по кредитним організаціям - їх найменування та місцезнаходження, банківського ідентифікаційного коду (БИК) і номера рахунку для проведення розрахункових операцій.

Номери рахунків платника і одержувача грошових коштів, а також номери рахунків банку фірми-платника і фірми-одержувача, за якими проводяться розрахункові операції, проставляються у відповідних полях платіжного доручення. Значення реквізиту "Вид платежу" вказується прописом: "поштою", "телеграфом", "електронно". Приймається платіжне доручення банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника

При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника, а також якщо договором банківського рахунку не визначені умови оплати розрахункових документів понад наявні на рахунку грошових коштів, платіжні доручення вкладаються у картотеку по позабалансовому рахунку "Розрахункові документи, не сплачені в строк" і оплачуються в міру надходження коштів до черговості, встановленої законодавством. Відповідно до законодавства допускається часткова оплата платіжних доручень з картотеки, при цьому банком використовується платіжний ордер. При оформленні платіжного ордера на часткову оплату на всіх його примірниках в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку, дата, а також підпис відповідального виконавця банку, а перший примірник ордера також завіряється підписом контролюючого працівника банку. При здійсненні часткової оплати за платіжним дорученням, перший примірник платіжного ордера, яким проводиться оплата, поміщається в документи дня банку, останній екземпляр служить додатком до виписки з особового рахунку платника. При здійсненні останньої часткової оплати за платіжним дорученням, перший примірник платіжного ордера, яким було зроблено цей платіж, разом з першим примірником оплачуваної платіжного доручення містяться в них дня. Решта екземпляри платіжного доручення видаються клієнту одночасно з останнім примірником платіжного ордера, що додаються до виписки з особового рахунку.

Платіжні доручення використовуються для розрахунків у порядку планових платежів. Планові платежі припускають здійснення розрахунків не по кожній окремій відвантаженої партії або наданої послуги, а шляхом періодичного перерахування коштів з рахунку покупця на рахунок постачальника в конкретні терміни і в певній сумі з урахуванням плану відпуску товарів і надання послуг на майбутній місяць (квартал).

Планові платежі здійснюються щодня або періодично. Термін укрупненого платежу призначають, як правило, таким чином, щоб він доводився на середній робочий день розрахункового періоду. Суму кожного планового платежу боку встановлюють на майбутній місяць (квартал) виходячи з погодженої періодичності платежів і обсягу поставки. На кожний плановий платіж представляють окреме доручення, яке слід здавати в банк напередодні терміну платежу.

Розрахунки плановими платежами - прогресивна форма перерахування платежів, так як в її основі - зустрічний рух грошей і товарів. Це веде до прискорення розрахунків, зниження взаємної дебіторсько - кредиторської заборгованості, спрощує техніку розрахунків, дає можливість підприємствам краще планувати свій платіжний оборот.

Планові платежі як форма безготівкових розрахунків застосовуються в наступних випадках:

 • контрагентів договору не влаштовують ні передоплата, ні оплата по факту;

 • угода реалізується протягом тривалого періоду, і оплата її здійснюється протягом цього періоду, як правило, рівними частками в незалежності від ритму поставок;

 • обсяг угоди при укладанні договору відомий приблизно і може уточнюватися в ході її реалізації.

У договорі між постачальником і споживачем може передбачатися використання строкових, дострокових і відстрочених платіжних доручень. До термінового платежу відносяться авансовий платіж, який чинять до відвантаження товарів, після відвантаження товарів, тобто шляхом прямого акцепту, а також часткові платежі при великих угодах. Достроковий і відстрочений платежі повинні фіксуватися в договорі, їх застосовують тільки в тому випадку, коли вони не можуть погіршити фінансове становище сторін.

Підприємницькі фірми можуть здійснювати переказ коштів через підприємства зв'язку без обмеження суми:

 • на ім'я окремих громадян належних їм особисто засобів (пенсії, аліменти, заробітна плата, витрати на відрядження, авторський гонорар);

 • підприємствам на витрати для виплати заробітної плати, щодо організованого набору робітників, для заготівлі сільськогосподарської продукції, в місцях, де немає установ банків;

 • готівкових сум торгової виручки, податків та інших засобів для зарахування на рахунки в банках.

Перевага розрахунків платіжними дорученнями полягає в тому, що вони забезпечують відносно простий і швидкий документообіг, прискорення руху грошових коштів, можливість для фірми-платника попередньої перевірки якості оплачуваних товарів або послуг. У сучасній господарській практиці це основна форма безготівкових розрахунків.
1 - покупець перераховує свої доручення. Грошові кошти згідно з умовами договору.

2 - банк перераховує кошти на рахунок отримувача грошей.   1. - Укладання договору між контрагентами. У договорі вказуються всі умови виконання угод.

   2. - Пред'явлення платіжного доручення в банк-емітент відповідно до умов договору.

   3. - Передача платіжного доручення в РКЦ

   4. - Зняття з кореспондентського рахунку зазначеної суми банку-емітента та зарахування на кореспондентський рахунок виконуючого банку

   5. - Зарахування зазначеної суми на розрахунковий рахунок одержувача грошей.
1 - укладання договору між контрагентами

2 - зняття грошей з рахунку клієнта

3 - передача платіжного доручення в РКЦ

4 - зняття грошей з кореспондентського рахунку в банк - емітент і передача авізо - повідомлення одного банку (РКЦ) іншому про зняття, або перерахування грошей

5 - передача платіжного доручення у виконуючий банк та зарахування на кореспондентський рахунок цього банку

6 - передача платіжних доручень одержувачу та зарахування на розрахунковий рахунок.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
23.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Операції комерційних банків Розрахунки платіжними дорученнями
Операції комерційних банків. Розрахунки платіжними дорученнями
Особливості розрахунків платіжними дорученнями за ЦК РФ
Організація розрахунків платіжними дорученнями
Система безготівкових розрахунків платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними вимогами
Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
Комп`ютерне шахрайство викликане маніпуляціями програмами введення виведення та платіжними засобами
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru