додати матеріал


приховати рекламу

Розвиток атомної енергетики в Україні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Склав:

Учень 4-А курсу

Юридичного ліцею

м. Одеси

Іванов Віталій

Copyright © -= BL @ DE =- ™

Odessa 2002

All rights reserved ®


План

Вступ Мирний атом на Україну Фундаментальні дослідження Атомна енергетика Діючі АЕС України Перспективи розвитку атомної енергетики Ризики «Мирного атома» Л.Д. Кучма про розвиток атомної енергетики

5. Утилізація атомних відходів на Запоріжжі

Атом і хліб Атом і медицина Атомна енергетика: погляд у майбутнє Висновок

9. Література


Наш час називаю атомним не тільки і не стільки тому, що воно було ознаменоване геніальними відкриттями в області будови атома, а й тому, що людина знайшла корисне застосування фантастично величезної енергії, джерелом якої став незмірно малий атом.

Іонізуюче випромінювання (атомна радіація), відкриттям якого в 1895р., Людство зобов'язане В. Рентгену, продовжує з наростаючою силою розбурхувати свідомість людей як необмежені можливості для користі людини в усіх сферах діяльності, так і такий же необмеженою можливістю знищення людини з його суспільними відносинами. Оскільки і користь, і шкоду атомної радіації в тій чи іншій мірі зачіпає за живе кожного, не треба дивуватися величезному інтересу, що проявляється до неї в усьому світі.

Сучасне покоління людей живе в такий бурхливий час, коли в житті суспільства відбуваються найбільші соціально-економічні зміни, росте хвиля науково-технічного прогресу, пов'язаного з заволодінням ядерної енергії, освоєнням космосу й іншими досягненнями людського генія. Влада людини над природою значно розширювалася.

Розвиток промисловості, транспорту, сільського та комунального господарств вимагає неухильного збільшення виробництва електроенергії.

Енергетичні ресурси звичайного палива, укладеного в надрах Землі, швидко вичерпуються. Починаючи з першого промислового використання вугілля в 1800г., І нафти в 1857р., Щорічне споживання цих видів палива кожні 17 років зростала вдвічі і досягло на сьогодні величезних розмірів.

Земля отримала в минулому і отримує зараз від Сонця величезна кількість енергії. Щорічно на поверхню земної кулі від Сонця надходить променева енергія у кількості 620 ▪ 1015 кВт * год. Однак масштаби її використання ще порівняно дуже незначні.

Новим джерелом, і поки що єдиним, є енергія поділу ядер атома, використовувана в реакторах АЕС.

Ядерна енергія займає одне з провідних місць серед інших енергетичних джерел. За запасами енергії ядерні види палива (уран-238 і торій-232) приблизно в 20 разів перевершують всі органічні палива, разом узяті. Це дасть людству на довгий час потужне джерело енергії, необхідний для забезпечення неухильного технічного прогресу. Застосування ядерної енергії відкрило нову еру в розвитку науки і техніки та створює передумову для вирішення ряду наукових і технічних завдань, які раніше не вдавалося здійснити.

Атомна ера почалася з дня введення в експлуатацію першої в світі атомної електростанції в підмосковному місті Обнінську 27 червня 1954.


МИРНИЙ АТОМ НА УКРАЇНУ Фундаментальні дослідження

            І.В. Курчатов відзначав високий рівень досліджень з ядерної фізики в Україну, сам брав у них участь впродовж багатьох років. Останній тиждень його життя була повністю присвячена підсумкам поїздки в Київ і Харків. У день смерті І.В. Курчатова, 7 лютого 1960р., В газеті «Правда» була опублікована стаття, в якій він ділився своїми враженнями, висновками та пропозиціями. Він палко підтримав пропозицію про створення в Києві ядерного центру. Термоядерна установка «Ураган» є дітищем Ігоря Васильовича.

Дослідження з теорії ядра на Україну були розпочаті в 30-х роках Л.Д. Ландау, учні якого і зараз успішно продовжують його фундаментальні дослідження з статистичної теорії ядра і ядерних процесів.

У 1932 році, одночасно і незалежно від Коккрофта, в Українському фізико-технічному інституті здійснено (молодими вченими: А. К. Вальтером, Г. Д. Латишевим, А.І Лейпнускім, К. Д. Синельниковому) розщеплення ядер літію під дією штучно прискорених протонів. Це відкриття було стартом систематичного вивчення властивостей та будови атомного ядра, за влучним висловом радянського вченого А.К. Вальтера, «атаки атомного ядра». Таким чином, в України був створений центр ядерної фізики в Харкові. Пізніше за ініціативи С.І Вавілова роботи з ядерної фізики були розпочаті в Москві (ФІАН).

Дослідження взаємодії нейтронів з ядрами урану, виконані в 1939-1941 роках, свідчили про принципову можливість здійснення ланцюгової реакції поділу і звільнення внутрішньоядерної енергії. Вчені Україні внесли істотний внесок у пошук методів отримання та використання атомної енергії в мирних цілях.

У повоєнні роки центром ядерних досліджень в Україні стали підняті з руїн Фізико-технічний інститут та Інститут фізики Академії наук України. Згодом до них приєдналися Інститут теоретичної фізики і інститут ядерних досліджень АН України, проблемні лабораторії та університетські кафедри ядерної фізики та суміжних наук.

У Києві та Харкові були створені різноманітні джерела нейтронів і заряджених частинок - нейтронні генератори, прецизійні електростатичні прискорювачі, циклотрон, лінійні прискорювачі та ін У 1960 р., в Інституті фізики АН України введено в дію дослідницький реактор ВВР-М потужністю 10 МВт, на якому велися дослідження в галузі атомної фізики середніх і низьких енергій, радіаційної фізики та матеріалознавства, радіобіології, радіаційної мікробіології та ядерної медицини.

У Харкові в результаті проведення великих теоретичних експериментальних і дослідно-конструкторських робіт вчені успішно вирішили задачу створення лінійних прискорювачів різних типів і призначення. У 1966 році в ФТІ АН України введено в дію один з найбільших того часу в світі лінійний прискорювач електронів ЛЕУ-2 Гев. Трохи пізніше в ІЯД АН Україні розпочато спорудження комплексу прискорювачів, що складаються з ізохронного циклотрону і перезарядній електростатичного прискорювача, що дає можливість отримувати частинки з масою до 200 МО і енергією до 800 МеВ. Зі спорудженням цього комплексу були створені унікальні можливості для вивчення взаємодій нейтронів і багатозарядних іонів з ядрами і речовиною, для розробки нейтронної та ядерної технології отримання матеріалів із заданими властивостями, використання радіаційного мутогонеза, стимулюючого і стерилізуючого дії з метою отримання рослин з цінними господарськими властивостями.

Потім були вивчені різні види ядерних взаємодій протонів і нейтронів. Виявлені нові ізотопні та оболонкові ефекти, механізми ядерних перетворень під дією протонів, нейтронів і дейтронів. Проводячи дослідження з нейтронної фізики, радіаційно-стійким матеріалами, приладів контролю автоматики та управління ланцюговими процесами.

Фундаментальні дослідження в галузі теорії атомного ядра і елементарних частинок отримали загальне визнання .. в ужиток світової науки увійшли дослідження з теорії оболонкової структури важких ядер, теорії не аксіальних ядер і дифракційної теорії ядерних реакцій.

Багато уваги приділялося дослідженню високо температурної плазми і пошуків шляхів здійснення контрольованих термоядерних реакцій синтезу легких ядер.

Атомна енергетика

В кінці 80-х років і до кінця сторіччя в Україну було заплановано випереджувальний розвиток атомної енергетики. Для виконання цих планів вирішальне значення мало використання допомоги сусідніх республік колишнього СРСР, їх величезного технічного досвіду розробки, споруди та експлуатація атомних реакторів в усі СРСР і за кордоном.

Первісток атомної енергетики в України - перший енергоблок Чорнобильської АЕС введено в дію в 1977 році і потерпілий страшну аварію, яка призвела до екологічної катастрофи, наслідки якої відчуваються і сьогодні. Чорнобиль ... назва цього маленького українського містечка увійшло в свідомість людей усього світу.

Квітень 1986р., Важка аварія на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Потрясіння і біль, самовіддана робота цивільних і військових фахівців, евакуація населення, питання, питання, нескінченні питання.

За той час опубліковано сотні тисяч газетних і журнальних статей, з'явилися на екранах книги, вийшли на світ книги, в яких автори намагаються проаналізувати події на Чорнобилі.

Він працював на тепловому реакторі киплячого типу РБМ-К. його потужність становила 1 млн. кВт електричних і 3,2 млн. кВт теплових. Потім розглядався проект значного розширення АЕС до 4 енергоблоків.

Трохи пізніше була споруджена Західно-Українська АЕС потужністю 2 млн. кВт. На ній встановлено корпусних-водяні реактори другого і третього покоління (1 млн. кВт ел.). це найпоширеніші у світовій практиці реактори, що пояснюється їх високою економічністю в експлуатації, конструкційної складністю.

Южно-Українська АЕС представляє собою основу атомного гідротехнічного агропромислового комплексу. Тут встановлені 4 водо-водяних реактора по 1 млн. кВт ел., Енергії в 3 рази більше, ніж весь каскад ГЕС на Дніпрі. Також були споруджені інші станції цих двох типів. Росія візьме активну участь у відновленні потужностей Рівненської та Кременчуцької атомних електростанцій Україні, заявив у п'ятницю заступник міністра РФ з атомної енергії Булат Нігматулін на що проходить в Харкові українсько-російському економічному форумі. Він підкреслив, що дане рішення прийнято на урядовому рівні, і його реалізація дозволить Україні значно поліпшити свій енергетичний баланс. За словами Б. Нігматуліна, в ході форуму досягнуті конкретні рішення про роботи на цих енергоблоках. Він також підкреслив, що фінансування даних робіт вже передбачається в проекті російського федерального бюджету. Мова йде про добудування енергоблоків Рівненської і Хмельницької АЕС, що дозволить отримати Україна понад 4,5 млрд. кіловат-годин електроенергії.

Діючі АЕС України

Назва АЕС Кількість і тип реактора

Потужність (брутто) МВт (е)

Рік введення в експлуатацію Примітка
1 2 3 4 5 6
1 Белоярська 1 * АМБ 160 1967 Виведено з експлуатації в 1989р.
2 Запорізька 4 * ВВЕР-4000 4000 1984-1986
3 Рівненська 2 * ВВЕР-440 1 * ВВЕР-1000 880 1000 1980,1981 1986
4 Хмельницька 1 * ВВЕР-1000 1000 1987
5 Чорнобильська 4 * РБМК-1000 3000 1977, 1978, 1981 Аварія в 1986. Закрита в 2000р
6 Південно-українська 2 * ВВЕР-1000 2000 1982, 1985
Перспективи розвитку атомної енергетики в Україні

Перспективи атомної енергетики розробляються з урахуванням тенденції розвитку промисловості і сільського господарства, створення агропромислових комплексів і т.д.

Ризики "мирного атома".

На II Всеукраїнській конференції екологічної громадськості, нещодавно відбулася в Києві, відбулася дискусія на тему "Чи є майбутнє в атомної енергетики в Україні?"

На сучасному етапі розвиток української атомної енергетики посилює залежність України від інших держав, загрожує її державності та становленню громадянського суспільства. Воно також призводить до штучного подорожчання електроенергії. Існуючі нормативи розрахунків собівартості атомної електроенергії не враховують низки визначальних чинників. Всі етапи ядерного циклу створюють надзвичайні ризики для навколишнього середовища і здоров'я населення - про це йдеться в резолюції, прийнятій на конференції.

Ці ризики несумісні з реалізацією екологічних прав людини. Небезпека атомної енергетики підвищується у зв'язку з кризовою ситуацією в Україні.

Відсутність достатніх запасів ядерної сировини та можливості самостійної утилізації відпрацьованого ядерного палива призводять до економічної та політичної залежності України від інших держав. Така залежність посилює згадані ризики, зокрема при транспортуванні по території України радіоактивних відходів.

У прийнятому на конференції рішенні зокрема зазначається:

1. Урядів та міжнародних організацій перенести акцент з інвестування атомної енергетики в Україні на вкладення коштів у найбільш окупаються енергетичні проекти.

2. Кабінету міністрів України негайно скасувати цільову тарифну надбавку на електроенергію, відпущену НАЕК "Енергоатом", кошти від якої спрямовуються на добудову 2-го блоку Хмельницької, 4-го блоку Рівненської АЕС та Ташлицької ГАЕС.

3. Вважати фінансування і будівництво 2-го блоку Хмельницької, 4-го блоку Рівненської АЕС та Ташлицької ГАЕС протизаконним у зв'язку з відсутністю позитивних висновків державної, пожежної, санітарно-гігієнічної та екологічної експертиз.

4. Міністерству екології та природних ресурсів України провести екологічний аудит всіх АЕС із залученням представників місцевої влади.

5. Громадським організаціям України, Російської Федерації, Молдови, Болгарії та інших країн Східної Європи пропонується провести спільні кампанії з розсекречення всієї інформації, пов'язаної з транзитом відпрацьованого ядерного палива, і виконання вимог законодавства щодо страхування ризиків населення від можливих надзвичайних ситуацій на цьому етапі ядерного циклу.

Президент України Л.Д. Кучма: "Альтернатив розвитку атомної енергетики у нас немає"

(12.12.2001)

Леонід Кучма заявив, що Україна повинна розвивати свою атомну енергетику, підкресливши, що альтернатив розвитку атомної енергетики у країни не існує, повідомляють http://www.ukranews.com.
"Ми не повинні пасти задніх і виконувати чиюсь волю ... якщо ця воля йде в розріз з національними інтересами", заявив Леонід Кучма в Славутичі.

Кучма сказав, що влада повинна зробити кроки щодо поліпшення економічного стану компанії "Енергоатом", що об'єднує атомні електростанції.

Він негативно оцінив низьку збирання компанією платежів за електроенергію. Він сказав, що це є наслідком масштабної корупції. Кучма закликав компанію підвищувати безпеку АЕС, у тому числі шляхом своєчасного технічного переоснащення.

Кучма також різко висловився з приводу низької вартості електроенергії, яку АЕС продають енергоринку за ціною нижче, ніж теплові електростанції. "Я б припинив цю гру - дешева електроенергія", сказав він.

"Необхідно грунтовно думати про збільшення ядерної безпеки. Як люди, навчені гірким досвідом, ми повинні це питання ставити на перше місце", підкреслив Президент.

Утилізація ядерних відходів

На Запорізькій АЕС почалося завантаження ядерних відходів у перший контейнер сухого сховища

Сьогодні о 10.00 у реакторному відділенні другого енергоблоку Запорізької АЕС почалося завантаження відпрацьованого ядерного палива в перший контейнер сухого сховища (ССВЯП).

"Ця подія по праву належить до найважливіших історичних, - підкреслив під час виступу на Запорізькій АЕС голова облдержадміністрації Євген Карташов. - Розпочався новий етап у розвитку атомної енергетики України, і, як завжди, Запорізький край перший освоює нові технології".

Заступник міністра палива та енергетики, президент НАЕК "Енергоатом" Нур Нігматуллін зачитав вітальну телеграму прем'єр-міністра країни Анатолія Кінаха, який подякував усім розробникам, будівельників, експлуатаційників ССВЯП з трудовою перемогою, повідомляє сайт "Мелітополь.net". Н. Нігматуллін назвав запорожців першопрохідцями: "Ви починаєте освоювати нову технологію, нову культуру поводження з продуктами атомної енергетики", - сказав він.

Високо оцінили виконану роботу також керівник проекту з боку США, представник компанії "Дюк інжиніринг енд Сервісес" (DE & S) Девід Марселла, генеральний директор АЕС Володимир Пишний, віце-президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський, колишній директор АЕС Володимир Бронніков, заступник начальника відділу ядерної безпеки АЕС Ганна Лучна та інші.

На їхню думку, здача в експлуатацію ССВЯП принесе України кілька мільйонів доларів економії на рік. Крім того, сховище забезпечить незалежність України від політичної кон'юнктури. У перспективі, коли експлуатація ССВЯП перейде від дослідно-промислової до промислової стадії, на майданчику Запорізької АЕС зможуть зберігати відпрацьоване ядерне паливо та інші АЕС України.

Атом і хліб

Застосування атомної техніки в сільському господарстві є важливим засобом виконання завдань повного використання ядерної енергії.

Провідними напрямками в агрорадіобіологіі, як однієї з важливих форм застосування ядерної радіації, є: стимуляція зростання і розвитку рослин, тварин; радіаційний мутагенез і селекція, захист рослин ядерними методами, використання радіоактивних ізотопів для вивчення обміну речовин та інших фізіологічних процесів, що визначають інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва .

Нині десятки тисяч гектарів засіяно радіаційним мутантом люпину «Київський мутант», який відрізняється низьким вмістом алкалоїдів, великою врожайністю зеленої маси, зниженим вмістом клітковини і високою біологічною повноцінністю білка. Вже доведена висока господарська цінність нових рослин: пшениці, кукурудзи, ячменю, хоча вони ще широко не використовуються в практиці.

Іонізуючі випромінювання знаходять застосування також у дослідженнях, спрямованих на підвищення продуктивності мікроорганізмів. За допомогою швидких нейтронів ядерного реактора виведені радіомутанти бульбочкових бактерій з високою азотфиксирующей здатністю, що опинилися вельми ефективні у виробництві бактеріальних добрив, отримані інші штами промислово корисних мікроорганізмів, що володіють рядом цінних властивостей.

За допомогою іонізуючого випромінювання отримані важливі результати з подолання тканинної несумісності плодових культур, що дало можливість підвищити ефективність щеплень у садівництві та виноградарстві. Продовжуються роботи з виведення на цій урахуванням нових сортів груш і черешень, а також винограду стійкого до філоксерою.

Розширюється область використання іонізуючої радіації для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур. Розробляються методи радіо-стерилізації яблуневої плодожерки, з'ясовується ефективність такого методу для боротьби з цим небезпечним шкідника фруктових садів.

Велике значення для народного господарства Україна має розробка ефективних методів подовження терміну зберігання харчових продуктів. У ряді науково-дослідних інститутів проводяться дослідження з розробки оптимальних умов опромінення для великої групи сільськогосподарських культур, створені опромінювальні установки різної потужності.

Атом і медицина

На Україну проведена велика робота по впровадженню нових радіоізотопних методів діагностики та променевої терапії в клінічну практику. Налагоджена підготовка висококваліфікованих фахівців-радіологів для наукових установ та клінік Україні. Створено мережу дозиметричних і радіологічних лабораторій, які здійснюють контроль за дотриманням встановлених правил роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань. У клініках великих міст України є добре обладнані радіологічні відділення, більшість з яких розміщено у спеціально побудованих типові корпуси. З 1977 р., функціонує понад 50 радіологічних відділень, оснащеними теле-гамма-установками різних типів. У споруджуваних лікарнях, онкологічних диспансерах, в науково-дослідних медичних установах передбачена організація радіоізотопних діагностичних лабораторій.

Безперервно росте кількість радіоізотопних діагностичних обстежень, все більше число хворих проходять лікування методом дистанційної терапії та радіоактивними препаратами. Статистичні дані свідчать про те, що радіоізотопними методами діагностики в 20-30% випадків вдається виявити і провести своєчасне лікування ранніх пухлин і метастазів пухлин кісткової системи. Якщо в 30-х роках ХХ століття виліковувались лише 20% онкологічних хворих, то в даний час виявилося можливим домогтися припинення розвитку злоякісних пухлин і більш-менш стійкого вилікування приблизно у половини хворих. Цьому у великій мірі сприяла променева терапія, яка є одним з основних видів лікування. Все це могло бути досягнуто на базі широко поставлених наукових досліджень.

C метою практичної організації міжнародного співробітництва у використанні атомної енергії в мирних цілях було створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Сьогодні МАГАТЕ - це одна з найважливіших міжнародних організацій, на яку покладено функцію контролю за нерозповсюдження атомної зброї. Делегати Україні на сесіях Генеральної конференції МАГАТЕ з конструктивними пропозиціями щодо різних аспектів діяльності агентства.

Використана література

Кисельов Г.В. «Проблеми розвитку ядерної енергетики» «Знання-фізика» Москва 1990р. Коваленко О.П. Карасюк А.О. «Чорнобиль сьогодні і завтра» «Знання» Київ 1988р. Міллер В.С. «Атомна енергетика і її майбутнє» «Наукова думка» Київ 1970р. 4.Пасечнік В.М. «Мирне використання атомної енергії» «Знання» Київ 1980р. «Фантом» Збірник документальних і художніх творів про трагічні події на Чорнобильській АЕС. «Молода гвардія» Москва 1990р. «Чорнобильська зошит» Збірник творів про події Чорнобиля. 6. Internet (www.ya.ru)

Copyright © -= BL @ DE =- ™

Odessa 2002

All rights reserved ®

Mail to: Blade_mif@hotmail.com


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Реферат
44.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвиток Енергетики В Україні
Значення і місце атомної енергетики України
Перспективи розвитку атомної енергетики в Росії
Особливості розміщення та розвитку атомної енергетики РФ Суперечності перспективи
Розвиток енергетики Донбасу в 1950-80 роках
Розвиток вугільної промисловості Донбасу як паливної бази енергетики
Розвиток соціології в Україні
Розвиток звязку в Україні
Розвиток хірургії в Україні
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru