додати матеріал


Робота психолога в МОУ СЗШ 172

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої

професійної освіти

«Томський державний педагогічний університет»

ЗВІТ

ПО КОМПЛЕКСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИЦІ

(Методична папка студента-практиканта)

Студента ______________________________________________

Спеціальність _________________________________________

Факультет ____________________________________________

курс _____________________ група _____________________

Практика проводилася в _____________________________________

_______________ Району м. ________________________________

з «______» ___________ по «______» _______________ 200____ р.

Томськ 2009

Завдання № 1. Паспорт установи

Муніципальне загальноосвітній заклад «Середня загальноосвітня школа № 172» г.Зеленогорск (МОУ СОШ № 172).

Дата створення: 1970 рік.

Адреса: 663690, Красноярський край, г.Зеленогорск, вул. Будівельників, буд.19, тел.8 (39169) 3-33-89. Розташована в житловому секторі на південній околиці міста.

Здійснює свою діяльність на підставі: Закону України «Про освіту»; Статуту (постанова адміністрації ЗАТЕ г.Зеленогорска № 544-п 30.11.07); Ліцензії на здійснення освітньої діяльності серія А № 290771, Р № 1738-л від 18.04.08; Свідоцтва про державну акредитацію АА 079957 30.10.01.; Нормативно-методичних документів МО РФ, ГУО адміністрації краю, ГУО адміністрації г.Зеленогорска.

У МОУ «ЗОШ № 172» реалізуються освітні програми:

- Початкової загальної освіти (4года);

- Основної загальної освіти (5 років);

- Середнього (повного) загальної освіти (2 роки).

Всього в школі 527 учнів, 22 класи-комплекти.

Середня наповнюваність класів становить 24 учня. Контингент учнів стабільний. Рух відбувається з об'єктивних причин.

Зміни в комплектуванні на 2008-2009 навчальний рік у порівнянні з 2007-2008 навчальним роком: по контингенту учнів - збільшення на 26 учнів; за кількістю класів-комплектів - збільшення на 1 клас.

1 - х класів - 80 чол. (1А - 27 чол., 1Б - 26 чол., 1В - 27 чол.)

2 - х класів - 52 чол. (2А - 26 чол., 2Б - 26 чол.)

3 - х класів - 47 чол. (3А - 23 чол., 3Б - 24 чол.)

4 - х класів - 71 чол. (4А - 28 чол., 4Б - 24 чол., 4В - 19 чол.)

5 - х класів - 49 чол. (5А - 26 чол., 5Б - 23 чол.)

6 - х класів - 52 чол. (6А - 26 чол., 6Б - 26 чол.)

7 - х класів - 49 чол. (7А - 24 чол., 7Б - 25 чол.)

8 - х класів - 46 чол. (8А - 23 чол., 8Б - 23 чол.)

9 - х класів - 43 чол. (9А - 28 чол., 9Б - 15 чол.)

10 - х класів - 22 чол. (10А - 22 чол.)

11 - х класів - 16 чол. (11А - 16 чол.)

Режим і умови навчання в школі організовані відповідно до вимог СанПіН. Навчальні заняття проходять в одну зміну при шестиденному навчальної тижня.

У МОУ «ЗОШ № 172» встановлено наступний режим роботи:

початок роботи - 07.30

ранкова гімнастика 8.00-8.10

початок занять - 08.10;

завершення занять - 14.15;

Тривалість уроку становить 40 хв.

Розклад для учнів 1-х класів:

1-й урок - 08.10 - 08.40 - зміна 10хвилин;

2-й урок - 08.50 - 09.20 - зміна 15 хвилин;

3-й урок - 09.35 - 10.05 - зміна 15 хвилин;

4-й урок - 10.20 - 10.50

Розклад для учнів 2-х - 11-х класів:

1-й урок - 08.10 - 08.50 - зміна 10 хвилин;

2-й урок - 09.00 - 09.40 - зміна 20 хвилин;

3-й урок - 10.00 - 10.40 - зміна 20 хвилин;

4-й урок - 11.00 - 11.40 - зміна 10 хвилин;

5-й урок - 11.50 - 12.30 - зміна 15 хвилин;

6-й урок - 12.45 - 13.25 - перерва 10 хвилин;

7-й урок - 13.25 - 14.15

Робота груп продовженого дня, спортивних секцій, гуртків, курсів здійснюється за затвердженим розкладом до 21.00.

Школа реалізує:

- Загальноосвітні програми початкової, основної та середньої (повної) загальної освіти;

- Програми універсального профілю навчання на ступені середнього повної загальної освіти;

- Додаткові освітні програми з тенденціям: зміст і виховання учнів у групах продовженого дня; художньо-естетична; спортивно-туристична.

Мета навчальної діяльності: з оздание умов для засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, основної загальної та середньої (повної) загальної освіти через індивідуально-диференційоване навчання.

Завдання:

Продовжити роботу по спадкоємності початкова школа - середня школа.

Продовжити роботу над програмою роботи з обдарованими дітьми.

Забезпечити єдність урочної та позаурочної діяльності вчителя через предмети за вибором, факультативи, індивідуальні заняття та додаткової освіти.

Організація контролю за роботою зі слабоуспевающими учнями.

З метою ранньої діагностики та адаптації учнів працює «Школа дошкільника». Це дозволяє педагогам заздалегідь вивчити психологічні особливості дітей та рівень їх інтелектуального розвитку. Одним з головних принципів навчання у школі є принцип наступності (дитячий садок - школа I ступеня - школа II ступеня - школа III ступені).

Технологія організації навчального процесу:

Здоров'язберігаючих технологій.

Тестові технології.

Комп'ютерні технології у викладанні біології, географії, фізики.

Комп'ютерні технології в управлінської діяльності.

Комп'ютерні технології в психологічному моніторингу.

Модульна технологія.

Інтегральна технологія.

Елементи технології КСВ.

Рівень освітніх програм в ОУ. Для викладання предметів в МОУ «ЗОШ № 172» використовується типові державні програми для загальноосвітніх шкіл затверджені Міністерством освіти Росії, які забезпечуються базовим компонентом.

Особливості навчального плану: Навчальний план школи в 5-11-х класах відповідає базисному плану. Навчальний план складається з годин базового і шкільного компонента. У сумі вона не перевищує максимального обсягу обов'язкової навчальної навантаження.

Система варіативного навчання школи № 172:

2-й ступінь:

Традиційне навчання.

Раннє вивчення інформатики.

МХК

Корекційно-розвивальне навчання.

3-й ступінь:

Предмети за вибором (алгебра, російська мова - 10 кл, в 11кл біологія).

Індивідуальні консультації.

Факультативи

Кадрове забезпечення УВП:

МОУ «ЗОШ № 172» укомплектовано у 2008-2009 навчальному році педагогічними кадрами по всіх предметним дисциплін.

Директор: Аладко Олег Олександрович.

Заступник директора з НВР: Сіряпова Альбіна Геннадіївна.

Заступник директора з ВР: Журомський Галина Олександрівна.

Соціальний педагог: Фомінцева Ірина Володимирівна.

Інструктор з ІКТ: Кособуко Віктор Васильович.

Склад і кваліфікація педагогічних кадрів:

Всього працівників

Склад за рівнем освіти

Має кваліфікаційну категорію (к-ть,%)


Вища

Н / вища

Середнє спец.

Вищу

1

2

2 квітня

40


4

5 / 1 2

27/64, 2

10/23, 8

Розподіл за віком:

ВІК

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Кількість чоловіків, жінок


3

2

1


1

2

4

6

7

6

3

6

1
Розподіл педагогів за стажем:

СТАЖ

Від 2 до 5

Від 5 до 10

Від 10 до 20

Понад 20 років свиш30

Кількість

1

2

15

24

Курси підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації

2005-2006 навч.рік

2006-2007 навч.рік

200 7 -200 8 навч.рік

При РЦ

3 (2 дистанційно)

4

7

При ІПК РВ

9 +3 (Семінар)

14

5

При ЦО

0

-

0

МОУ «ЗОШ № 172»

22

-

0


30

18

12

Матеріально-технічне оснащення школи. У школі оснащені 39 навчальних кабінетів, класних кімнат та лабораторій. Їх загальна площа становить 1727 кв.м. Існуюча матеріально-технічна база школи відповідає сучасним вимогам. В наявності один кабінет інформатики. У школі 29 сучасних комп'ютерів, які об'єднані в локальну мережу і мають підключення до мережі Інтернет по виділеній лінії. У кабінеті географія в 2008 році встановлена ​​інтерактивна дошка. Сформовано два пересувних проекційних робочих місця на основі мультимедійних проекторів та ноутбуків. Для організації та проведення лабораторних робіт кабінети хімії, біології та фізики укомплектовані навчальним обладнанням та хімічними реактивами. Навчальні приміщення укомплектовані навчальними меблями, що дозволяє регулювати її висоту, з огляду на зростання учнів. У школі кабінетна система навчання. Рівень матеріально-технічного забезпечення відповідає сучасним вимогам.

Сталося оновлення бібліотечного фонду: у 2008-2009 н.р. кількість книг, брошур і журналів - 44284; в тому числі шкільні підручники - 10673.

Школа має всі можливості для проведення фізкультурних, спортивно-масових заходів, занять спортивних секцій не тільки для учнів, але і їх батьків, жителів мікрорайону. Для більш повної реалізації освітніх потреб мешканців мікрорайону і для створення умов щодо реалізації ідей, що містяться у Програмі розвитку школи, додатково обладнані і оснащені: кабінет психолога, логопеда, соціального педагога, основ театрального мистецтва, малий спортивний зал, лижна база.

Для проведення спортивних ігор та занять у школі є великий (276м 2) і малий (123 м 2) спортивні зали, оснащені необхідним мінімальним інвентарем та обладнанням. Щорічно силами працівників школи здійснюється поточний ремонт спортивних залів і спортивних роздягалень. На території школи розташована лижна база на 40 пар лиж. На цій базі проводяться не тільки уроки, а й працює лижна секція (тренер Халіпскій М.Ф.), проводяться різні спортивні заходи в канікули і вихідні дні. У 2007 році за федеральною програмою була виконана «Реконструкція спортивного подвір'я школи». У результаті на території школи були облаштовані:

комплексний майданчик (волейбол, баскетбол) зі штучним покриттям;

футбольне поле з дренажем, новими футбольними воротами;

бігові доріжки навколо стадіону;

гімнастична майданчик;

виконаний ямковий ремонт асфальтового покриття навколо школи.

У 2009 році планується облаштувати стрибкову яму, встановити перекладини для підтягування на спортивному майданчику.

Навчальні майстерні технічного та обслуговуючого праці укомплектує-ником необхідним обладнанням для здійснення освітнього процесу відповідно до програми освітньої галузі «Технологія».

Матеріально-технічна оснащеність УВП: УМК 100%; Наочні посібники (100%); Технічні засоби навчання; Програмне забезпечення; Натурний фонд.

Специфіка діяльності психолога МОУ СЗШ № 172 г.Зеленогорска.

Шкільний психолог: Деркач Олена Володимирівна - психолог вищої категорії.

Функціональні обов'язки. Надає допомогу вихованцям, їх батькам (особам, що їх замінюють), педагогічному колективу і групі управління у вирішенні конкретних проблем. Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням. Веде роботу за наступними напрямками: психологічна діагностика; корекційна робота, консультування батьків і вчителів; психологічне просвітництво; участь у педрадах і батьківських зборах; участь в наборі першокласників; психологічна профілактика.

Посадові обов'язки психолога представлені у додатку 1.

Головною метою діяльності психологічної служби школи є психологічне здоров'я дітей шкільного віку. Робота шкільного психолога будується за напрямками:

- Методологічна (районні об'єднання і міська асоціація педагогів-психологів);

- Робота з педагогічним колективом (педагоги і адміністрація);

- Робота з батьками;

- Робота з учнями.

Основні завдання:

1) реалізація в роботі з дітьми можливостей, резервів розвитку кожного віку;

2) розвиток індивідуальних особливостей дітей - інтересів, здібностей, схильностей, почуттів, стосунків, захоплень, життєвих планів та ін;

3) створення сприятливого для розвитку дитини психологічного клімату, який визначається насамперед організацією продуктивного спілкування дітей з дорослими і однолітками;

4) надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки як дітям, так і їх батькам, вчителям.

Основним засобом досягнення головної мети психологічної служби школи є створення та дотримання психологічних умов, що забезпечують повноцінне психічний і особистісний розвиток кожної дитини.

План роботи на місяць, чверть, квартал, рік (в залежності від прохання адміністрації та своїх власних потреб) психолог складає самостійно, але обов'язково враховує при цьому побажання керівників установи, вчителів.

Напрямки роботи психолога в МОУ СЗШ № 172

I. Шкільна психодіагностика та дослідницька діяльність.

Проведення психологічної діагностики та дослідницької діяльності різного профілю і призначення, які спрямовані на визначення індивідуальних особливостей, схильностей особистості, її потенційних можливостей у засвоєнні освітньої програми, а також адресний виявлення причин і механізмів порушень у розвитку, соціальної адаптації, дослідження мотиваційної сфери вихованців.

Психодіагностика необхідна для:

складання соціально-психологічного портрета школяра (описи його шкільного статусу);

визначення шляхів і форм надання допомоги дітям, що зазнають труднощі в навчанні, спілкуванні і мають проблеми із психічним самопочуттям;

вибору засобів і форм психологічного супроводу школярів відповідно до притаманними їм особливостями навчання і спілкування.

Складає психолого-педагогічне висновок за матеріалами дослідних робіт з метою орієнтації педагогічного колективу, а також батьків (або осіб які їх замінюють) у проблемах особистісного і соціального розвитку вихованців.

II. Психокорекційна та розвиваюча робота зі школярами.

Розвиваюча робота орієнтована на створення соціально-психологічних умов для цілісного психологічного розвитку школярів, перш за все на пізнавальну, емоційно-особистісну, соціальну сферу психічного життя і самосвідомість дітей переважно засобами викладання психологічних знань. Психокорекційна робота орієнтована на вирішення в процесі такого розвитку конкретних проблем навчання, поведінки або психічного самопочуття, тобто на школяра з різними психологічними проблемами і спрямована на їх вирішення.

III. Консультування і освіта школярів, їх батьків і педагогів.

Консультування і освіта школярів. Психологічний просвітництво школярів орієнтоване на створення умов для активного засвоєння і використання школярами соціально-психологічних знань у процесі навчання, спілкування та особистісного розвитку. У рамках індивідуальної роботи в області консультування вирішуються такі завдання:

надання допомоги учням, які відчувають труднощі в навчанні, спілкуванні або мають проблеми з психічним самопочуттям;

навчання учнів навичкам самопізнання, використання своїх психологічних особливостей та можливостей для успішного навчання та розвитку;

надання психологічної допомоги та підтримки школярам, ​​які у стані актуального стресу, конфлікту, сильного емоційного переживання.

Консультування і освіта педагогів. У консультуванні педагогів виділяється три напрями:

консультування класних керівників і вихователів з ​​питань розробки та реалізації психологічно адекватних програм навчання і виховного впливу;

психолого-педагогічний консиліум, в рамках якого відбувається розробка та планування єдиної психолого-педагогічної стратегії супроводу кожної дитини в процесі його навчання;

соціально-посередницька робота психологічної служби у ситуаціях дозволу різних міжособистісних і міжгрупових конфліктів в шкільних системах відносин: вчитель-вчитель, вчитель-учень, учитель-батько.

Психологічне освіта педагогів направлено на створення таких умов, у межах яких педагоги можуть отримати професійно і особистісно значуще для них знання, що дозволяє:

організувати ефективний процес навчання школярів з змістовної та методичної точок зору;

побудувати стосунки зі школярами та колегами;

усвідомити й осмислити себе у професії та спілкуванні з іншими учасниками внутрішньошкільного взаємодій.

Консультування і освіта батьків. Основна мета цього виду роботи - створення соціально-психологічних умов для залучення сім'ї до супроводу дитини в процесі шкільного навчання, тобто створення ситуації співробітництва і формування відповідального ставлення батьків до проблем шкільного навчання і розвитку дитини (розклад консультацій в табл. 1).

Таблиця 1 - Розклад консультацій

День тижня

Час

Виконувана робота

Понеділок

9.00-15.00

15.00-17.00

Індивідуальні (групові) консультації з учнями.

Індивідуальні (групові) консультації з вчителями (працівники школи, адміністрація школи, вчителі - предметники, класні керівники).

Вівторок

9.00-15.00

15.00-17.00

Індивідуальні консультації з учнями та батьками.

Індивідуальні консультації з батьками.

Середа

9.00-16.00

Індивідуальні (групові) консультації з учнями

Четвер

9.00-15.00

15.00-17.00

Індивідуальні (групові) консультації з учнями

Індивідуальні консультації з батьками

П'ятниця

9.00-13.00

Індивідуальні (групові) консультації з учнями та батьками.

IV. Методична діяльність.

Участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних складових додаткових освітніх програм з урахуванням індивідуальних і статевовікових особливостей особистості вихованців. Участь у методичному об'єднанні психологів.

V. Соціально-диспетчерська діяльність.

Ця діяльність спрямована на отримання дітьми, їх батьками та педагогами (адміністрацією) соціально-психологічної допомоги, що виходить за рамки функціональних обов'язків і професійної компетенції шкільного психолога - практика.

Завдання № 2. Психодіагностична робота

Психодіагностична робота проведена в 5А класі школи № 172 (список класу в додатку 2).

У психодіагностичне дослідженні взяли участь - 15 учнів.

1. Методика «Ставлення до предметів» (за І. В. Дубровиной)

Мета: вивчення рівня задоволеності досліджуваними предметами і пізнавальної активності.

Інструкція. Піддослідним пропонується список зі шкільних предметів, які в даний момент вони проходять за шкільною програмою (десять предметів). Поруч з кожним предметом пропонується проставити букву:

до расний - предмет подобається (к)

ч ерний - не подобається (ч)

з Оленою - іноді подобається, іноді не подобається (з)

Протягом двадцяти секунд пропонується проставити букви навпаки шкільних предметів.

Обробка результатів. Проводиться підрахунок літер К (червоний) і Ч (чорний) і визначається рівень задоволеності шкільними предметами. Наприклад, такий результат: червоний - 9, чорний - 1, (9-1). Вважається тільки кількість червоних. Загальна сума предметів ділиться на три і виходять такі результати (рис.1):

Високий рівень: 8-10 балів

Середній рівень: 4-7 балів

Низький рівень: від 3 і нижче

Малюнок 1 - Процентне співвідношення показників учнів 5А класу з пізнавальної активності

Результати діагностики. Для дітей 5 класу характерний високий рівень сформованості пізнавальної активності навчальної діяльності. Тільки в одного хлопчика (№ 2) низький рівень пізнавальної активності. Цьому хлопчикові не подобається багато навчальних предметів. У 33% учнів даного класу пізнавальна активність (бажання отримувати знання, виконувати запропоновані завдання) сформована на середньому рівні. Цим учням подобаються від 5 до 7 навчальних предметів.

2. Методика «Шкала успішності»

Мета: визначити рівень самооцінки учнів у навчальній діяльності.

Інструкція. Методика проводиться на тому ж самому листі зі списком досліджуваних піддослідними шкільних предметів.

Викладач пропонує визначити, наскільки ви успішні при вивченні різних предметів. Поруч з кожним предметом поставте одну з цих цифр, наскільки ви самі відчуваєте себе успішними.

Нижче наводиться шкала відповідей (рис.2):

1. - Дуже успішний

3. - Досить успішний

5. - Не успішний зовсім

Після пропонується ще варіанти 2 і 4, проміжні варіанти, якщо дитина не може сказати точно.

Обробка результатів. Підраховується тільки відповіді 1 і 2 або 5. Числа 1 та 2 записуються першими, наприклад (9 - 1), а сума п'ятірок другими (9 - 1).

Порівнюється перше число з методики «Ставлення до предметів» і з методики «Шкала успішності». Якщо обидва числа рівні або близькі один до одного (різниця в 1-2 одиниці), то самооцінка успішності адекватна.

Якщо показник з методики «Ставлення до предметів» менше показника методики «Шкала успішності» на 3 і більше одиниць, то самооцінка випробуваного завищена.

Якщо ж показник методики «Ставлення до предметів» більше ніж показник методики «Шкала успішності», то самооцінка випробуваного занижена.

Може бути варіант, що обидва показники низькі, це означає, що самооцінка випробуваного стійко низька.

Малюнок 2 - Самооцінка успішності навчальної діяльності

Результат за даною методикою. Адекватна самооцінка навчальної діяльності також сформована у 60% учнів класу. Це говорить про те, що діти правильно оцінюють свої успіхи, можливості і невдачі. Вони адекватно ставляться до вимог, зауважень вчителів, роблять правильні висновки з метою зміни ситуації.

Для 33% дітей характерна занижена самооцінка. Ці діти, як правило, невпевнені у власних силах, іноді успіхи розцінюють як випадковість, роблять акцент на невдачі у навчальній діяльності, переживають з приводу отримання незадовільних оцінок.

В одного учня виявлена ​​стійка низька самооцінка. Це склало 7% від загальної кількості учнів.

3. Методика визначення шкільної мотивації (А. Г. Лускановой)

Мета: визначити рівень мотивації на шкільну діяльність, дізнатися, чи подобається йому вчиться.

Інструкція. Випробуваному пропонується 10 запитань з варіантами відповідей, які наведені нижче:

1. Тобі подобається в школі?

а) так

б) іноді

в) немає

2. Ранком завжди ти з радістю йдеш до школи, або тобі частіше хочеться залишитися вдома?

а) йду з радістю

б) буває по-різному

в) частіше хочеться залишитися вдома

3. Якби вчитель сказав, що завтра в школу не обов'язково приходити всім учням, ти пішов би до школи чи був би дома?

а) пішов би до школи

б) не знаю

в) був би дома

4. Тобі подобається, коли у вас скасовують які-небудь уроки?

а) не подобається

б) буває по - різному

в) подобається

5. Ти хотів би, щоб тобі не ставили ніяких домашніх завдань?

а) не хотів би

б) не знаю

в) хотів би

6. Ти хотів би, щоб у школі залишилися одні зміни?

а) ні

б) не знаю

в) хотів би

7. Ти часто розповідаєш про школу своїм батькам і друзям?

а) часто

б) рідко

в) не розповідаю

8. Ти хотів би, щоб у тебе був інший, менш суворий вчитель?

а) мені подобається наш учитель

б) точно не знаю

в) хотів би

9. У тебе в класі багато друзів?

а) так

б) мало

в) немає друзів

10. Тобі подобаються твої однокласники?

а) подобаються

б) не дуже

в) не подобаються

Обробка результатів. За проставлені букви нараховуються такі бали (рис.3): а - 3 бали, б - 2 бали, в - 0 балів.

Малюнок 3 - Шкільна мотивація учнів 5А класу

Нижче наведена шкала визначення мотивації на навчання:

21 - 30 балів високий рівень шкільної мотивації

15 - 20 балів середній рівень шкільної мотивації

14 і нижче балів низький рівень шкільної мотивації

Результати за даною методикою. Високий рівень сформованості шкільної мотивації виявлено у 73% учнів. Діти з високим рівнем шкільної мотивації ходять з постачанням в школу, не відчувають труднощів приходити вранці до школи. Вони з бажанням виконають домашні завдання і розуміють їх необхідність. В учнів з високою шкільної мотивацією багато друзів серед однокласників, вони задоволені складаються стосунки з ними. У 33% учнів середній рівень шкільної мотивації. Це свідчить про те, що учнів школа залучає в більшості своїй позанавчальних заходах: святами, змінами, спілкуванням з однокласниками, тренуваннями та змаганнями. Для хлопчика № 2 характерно проявом низького рівня за всі що використовуються методиками, що свідчить про дезадаптації учня.

3. Визначення рівня розумового розвитку учнів 5 класу за методикою Е. Ф. Замбіцявічене

Як видно з гістограми, більшість учнів класу мають середній рівень розумового розвитку (63,6%), двоє піддослідних мають високий рівень розумового розвитку (18,1%), двоє піддослідних мають знижений рівень розумового розвитку, учнів з низьким рівнем розумового розвитку - ні .

При проведенні кількісного та якісного аналізу було виявлено: у більшості учнів класу добре розвинене вміння диференціювати суттєві ознаки предметів і явищ від несуттєвих; добре розвинені операції узагальнення і відтворення, але недостатньо розвинені здатності встановлювати логічні зв'язки і відносини між предметами і явищами. Більшість учнів мають середній запас знань, а також середній словниковий запас.

Рекомендації:

1.Розвиток логічного і творчого мислення (за допомогою відповідних прийомів і вправ), під час навчальних занять і позакласних заходів.

2.Чтеніе художньої та публіцистичної літератури, з метою розширення кругозору.

3.Проведення пізнавальних бесід з метою збагачення словникового запасу і кругозору.

Завдання № 3. Психологічне консультування

Питання, з якими звертаються до шкільного психолога для консультування.

1. Труднощі у навчанні. Деякі хлопці вчаться не так добре, як їм хотілося б. Причин тому може бути маса. Наприклад, не дуже хороша пам'ять або розсіяна увага або недолік бажання, а може бути проблеми з учителем і нерозуміння, навіщо все це взагалі потрібно. На консультації ми спробуємо визначити, в чому причина і яким чином це виправити, іншими словами спробуємо знайти, що і як необхідно розвивати, щоб вчитися краще.

2. Взаємовідносини у класі. Є люди, які запросто знаходять контакт з іншими, легко спілкуються в будь-якій, навіть незнайомій компанії. А є, і їх теж дуже багато, такі, яким складно знайомитися, складно будувати добрі взаємини, складно знаходити друзів і просто відчувати себе легко і вільно в групі, наприклад в класі. За допомогою психолога можна знайти способи і особисті ресурси, вивчити прийоми для побудови гармонійних відносин з людьми в різних ситуаціях.

3. Взаємовідносини з батьками. Іноді буває так, що губляться спільну мову і теплі відносини з нашими найближчими людьми - з нашими батьками. Конфлікти, сварки, відсутність взаєморозуміння - така ситуація в сім'ї зазвичай приносить біль і дітям, і батькам. Деякі знаходять шляхи вирішення, а іншим це зробити досить важко. Психолог розповість вам про те, як навчитися будувати нові відносини з батьками і навчитися розуміти їх, і як зробити так, щоб і батьки розуміли і приймали вас.

4. Вибір життєвого шляху. Дев'ятий, десятий і одинадцятий клас - час, коли багато хто замислюється про майбутню професію і взагалі про те, як би вони хотіли прожити своє життя. Якщо ви не впевнені яким шляхом ви хочете піти, завжди є можливість піти до психолога. Він допоможе вам усвідомити свої мрії, бажання і цілі, оцінити свої ресурси і здібності і зрозуміти (або наблизитися до розуміння), в якій сфері (сферах) життя ви хочете реалізуватися.

5. Самоврядування і саморозвиток. Наше життя настільки цікава й багатогранна, що постійно ставить перед нами чимало завдань. Багато хто з них вимагають неабияких зусиль і розвитку в собі самих різноманітних особистісних якостей, навичок і вмінь. Можна розвивати навички лідерства або навички ведення суперечки, логічне мислення, чи творчі здібності. Покращувати свої пам'ять, увагу, уяву. Можна вчитися керувати своїм життям, ставити цілі і ефективно досягати їх.

Психолог - людина, яка володіє технологією розвитку тих чи інших якостей, навичок та вмінь і з задоволенням поділиться цією технологією з вами

За запитами вчителів школи та батьків старшокласників проведена консультаційна бесіда для учнів 9-11-х класів на тему «Самопрезентація».

У житті більшості дорослих людей професія відіграє значну роль. Професія дозволяє не тільки існувати в економічних умовах держави, але також дає можливість важливих соціальних контактів і часто є істотним джерелом особистісного саморозвитку. Велике значення у професійній діяльності має вибір професії, а, отже, і успішний життєвий вибір.

Одним з етапів у профорієнтаційній роботі є розгляд проблеми влаштування на роботу, а саме співбесіду з роботодавцем.

Мета: формування уявлень про використання досвіду ефективної самопрезентації в різних областях життєдіяльності, в тому числі, у професійній.

Завдання:

познайомити учнів з прийомами розташування до себе;

знизити непевність при співбесіді;

розкрити способи ефективної самопрезентації;

отримати для себе перші результати прийняття рішення.

Психолог. У житті кожної людини настає момент, коли позаду виявляються роки навчання у школі, училищі, вузі і виникає проблема влаштування на роботу.

Багато найбільше бояться саме співбесіди при вступі на роботу. Але разом з тим співбесіда - найкращий спосіб показати роботодавцю свої найкращі якості. Співбесіда - більш гнучка форма перевірки працівник, ніж анкетування чи тестування. Прагніть використовувати цю гнучкість у свою користь. Постарайтеся заздалегідь підготуватися до співбесіди, щоб зменшити хвилювання і поліпшити його результати.

Сьогодні ми з вами розглянемо, як підготуватися до співбесіди так, щоб воно виявилося успішним.

Перше інтерв'ю. Необхідно пам'ятати наступне: не буває другого випадку справити сприятливе перше враження. Запам'ятайте, 80% вашого успіху - це саме те враження, яке вам вдалося зробити. І врахуйте, що на цю спринтерську дистанцію вам, очевидно, всього 15 секунд. Тому продумайте.

Посміхайтеся. Коли ви посміхаєтесь, ви випромінюєте тепло і тим самим маєте в своєму розпорядженні до себе. Навіть під час телефонної розмови, ваша усмішка пом'якшує ваш голос, надаючи йому особливий тембр і чарівність.

Дуже важливо, щоб ваша посмішка була відкритою і розташовує. Льодовий душу оскал або рот клоуна - це не те, що вам потрібно. Відчуйте переваги володаря розташовує посмішки.

Рукостискання. Це важлива частина першого контакту. Воно повинно бути доречним. Не простягайте руку першим, особливо якщо інтерв'юер жінка або чоловік старші за вас за віком. Але будьте готові відповісти на рукостискання. Простягнуту вам руку слід потиснути, але не настільки сильно, щоб у людини на обличчі відбилася гримаса болю.

Пам'ятайте про відстань між вами і співрозмовником. Ніколи не втручається в його особисту зону, змушуючи шарахатися від вас, але і не забивати в дальній кут величезного кабінету. Оптимальним відстанню для ділового спілкування є зона в межах від 1.2 до 2.5 м від співрозмовника.

Прикраси. До їх використання необхідно підходити дуже обережно. Не варто захоплюватися прикрасами. Це відноситься не тільки до кількості одягненій на вас біжутерії (тут краще обмежити себе, ніж перестаратися).

Психологи вважають невідповідними для ділової зустрічі вироби з дерева, шкіри та хутра. Намагайтеся не одягати одночасно прикраси з різних металів. Будьте дуже обережні з коштовностями: прийшла влаштовуватися на роботу секретаря дівчина в діамантовому кольє викличе скоріше подив, ніж захоплення.

Макіяж. Дотримуйтесь помірність у використанні косметики і особливо духів. Пам'ятайте, що запах ваших парфумів повинен відчуватися лише на інтимному відстані, а «повна бойова розфарбування» і «кілометровий шлейф» викликає негативну реакцію. Не варто захоплюватися парфумерними надмірностями і чоловікам.

Підтримуйте розмову. Згадаймо дослідження, проведені у всесвітньо відомому Карнегі Холі. За отриманими там даними навіть в технологічних відділах виробничих компаній зростання і процвітання співробітників тільки на 15% залежать від їх професійної компетенції. Інші 85% - це вміння спілкуватися і ладити з колегами.

Стиль одягу. При виборі відповідного одягу, виходите з того, куди ви влаштовуєтеся на роботу.

Якщо вам важко придумати, як одягтися для співбесіди, одягайтеся консервативно. Існує таке поняття, як «офісний стиль». Для чоловіка це - темний костюм і краватку, підібраний в тон сорочці. Для жінки зараз популярним є строгий костюм і блуза.

При виборі костюма намагайтеся уникати яскравих кричущих тонів. Якщо ваше матеріальне становище не дозволяє вам виглядати так, як хотілося б, не засмучуйтеся і зробіть основну ставку на скромність і охайність. На думку більшості інтерв'юерів охайність в одязі асоціюється з охайністю в справах.

Колірне рішення. Велике значення має колір вибраної вами одягу. Кожен колір створює певний настрій. А це, як ви пам'ятаєте, дуже важливо для першого враження про вас.

Так, синій колір - це колір порядку, дисципліни, приналежності команді

Червоний колір еротики та агресії.

Одяг чорного кольору використовується або в урочистих випадках, або демонструє прагнення людини до самообмеження.

Білий - колір невинності, чистоти і тому білий колір використовується у весільних нарядах, а у східних народів це колір жалоби.

Особливу увагу приділіть взуття. За останніми дослідженнями 90% жінок і 70% чоловіків особливу увагу приділяють взуття співрозмовника. Банально, але взуття, перш за все, повинна бути чистою.

Якщо ваших коштів вистачає або на новий костюм, або на нову пару взуття, краще віддати перевагу взуттю.

Бажано, щоб ваше взуття була якісною, але не екстравагантною. Кросівки всіх кольорів веселки, ковбойські чоботи, ботфорти і т.п. в даній ситуації недоречні.

Мова тіла і жестів. На думку психологів тільки 5-7% інформації, яку ви хочете донести до вашого співрозмовника, припадає на сенс використовуваних вами слів. Решта інформації про вас черпається з того, як ви тримаєтесь, з вашої постави, міміки і жестів. Ця інформація сприймається підсвідомо і практично не піддається контролю.

Те, як ви тримаєтеся, вираз обличчя, положення рук, тембр голосу, як часто ви облизуєте губи - все це формує перше враження. Ваше завдання - триматися в міру впевнено і з гідністю. Тільки якщо ви щиро вірите в себе, ви зможете передати цю віру вашому співрозмовникові.

Постарайтеся закінчити співбесіду в позитивному ключі, підтвердіть свою зацікавленість у отриманні цієї посади і придатність до її виконання. Висловіть подяку вашому співрозмовникові.

Рольова гра «Зустріч з роботодавцем».

Двоє учасників по черзі намагаються влаштуватися на роботу, програють ситуацію зустрічі з роботодавцем.

Головне завдання виконавця ролі - зацікавити роботодавця, викликати в нього бажання прийняти вас на роботу. Завдання виконавця ролі роботодавця полягає в тому, щоб бути досить вимогливим.

Решта присутніх потім відповідають на питання: наскільки, з їхньої точки зору, вірно вели себе учасники гри, хто був більш переконливий?

Сподіваюся, що знання, отримані під час нашої бесіди, допоможуть вам успішно впоратися з поставленою метою, і ви отримаєте бажане місце роботи.

Завдання № 4. Корекційна і розвиває роботу (соціально-психологічний тренінг)

Як об'єднати учнів новоствореного класу? Пропоную сценарій тренінгу згуртування в 10-му класі «Візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці».

Мета: створення умов для об'єднання членів нового колективу.

Завдання:

Ознайомити учнів один з одним.

Ознайомити з правилами тренінгу, стадіями розвитку колективу, способами оцінки кожного завдання.

Включити до ігрова взаємодія з метою досягнення високих общегрупповие балів і інтеграції членів класного колективу.

Місце проведення: шкільний клас.

Тривалість: 2,5-3 години.

Попередня підготовка: психолог 1 вересня приходить у клас.

I. Проводить анкету з учнями:

Чи вважаєш ти новий клас «своїм»?

Чи віриш ти, що клас буде дружним?

Чи готовий ти що-небудь робити для згуртування класу?

II. Звертається з проханням допомогти йому в організації тренінгів і пропонує зібратися охочим в кабінеті після класного години.

III. Розподіляє завдання між членами ініціативної групи, консультує учнів з організації та проведення вправ.

Обладнання та матеріали:

класна дошка, крейда;

бейджі та фломастери;

результати анкети у вигляді діаграм;

малюнки-символи стадій розвитку колективу;

текст з правилами тренінгу;

бланк обліку балів;

аркуші з текстом психологічних характеристик геометричних фігур (на групу 6-8 екз.);

бланк до вправи Полювання за фактами (за кількістю уч-ся) і авторучки;

три призи (зошит, ручка, блокнот);

мотузки (або хустки) 6-8 шт. для вправи «Екстрім»;

шматки шпалер 50 х 50 см (або картонні папки) - 8-10 шт. для вправи «Екстрім»;

інструкції для учасників груп для вправи «Екстрім» на групу (6 екз.);

бланки з питаннями для вправи «Слідопит» (5 екз.)

ватман, клей;

різнокольорові листки для відкликання учасників (по кол-ву уч-ся).

План тренінгового заняття.

I. Введення в тренінг.

Вступне слово психолога.

Знайомство один з одним.

Результати анкетування.

Інформування про стадії розвитку колективу.

II. Основна частина (Додаток 3).

Вправа «Геометричні фігури».

Вправа «Загальні риси».

Вправа «Полювання за фактами».

Вправа «Хто?».

Розминка: «Піаніно», «Стройся».

Вправа «Екстрім».

Вправа «Слідопит».

III. Завершення роботи (Додаток 3).

Завдання «Відкликання до класної газету».

Вправа «Піраміда».

Рефлексія.

Вправа «Оплески по колу».

ХІД тренінгу.

I. Введення в тренінг.

Психолог: Добрий день, шановні десятикласники. Давайте почнемо наш тренінг зі знайомства один з одним. Напишіть своє ім'я або похідне від імені, тобто так як ви хотіли, щоб вас називали однокласники. Напишіть ім'я дуже розбірливо на бейджик.

(Учасники оформляють бейджі.)

Назвіть чітко своє ім'я. Наступний учасник називає ім'я попереднього учасника і своє. Третій учасник називає ім'я двох попередніх і своє і т.д. Зрозуміло? Хто найсміливіший і хоче почати найпершим?

Ведучий: Тепер ми знаємо всіх по іменах. А зараз ми хочемо Вас познайомити з результатами анкети. На рис.1. представлені відповіді учнів класу на запитання «Чи вважаєш ти новий клас« своїм »?». Так 38% уч-ся відповіли «так», 3% - «не знаю», а 59% - «ні». На питання «Чи віриш ти, що клас буде дружним?» Більшість учнів відповіли «ні» (66%), а ось 28% вірять у те, що це відбудеться, 6% учнів відповіли «не знаю». На питання «Чи готовий ти що-небудь робити для згуртування класу?» Тільки 31% учнів відповіли «так», 69% учнів нашого класу відповіли «ні».

Психолог: Дорогі друзі, я сумніваюся, що більшість з Вас хоче вчитися в чужому, недружно класі. Але ось, щоб клас став своїм для цього треба щось робити. Ми з ініціативною групою підготували цей тренінг. Тренінг від слова «тренування», давайте потренуємося в умінні діяти спільно, а в кінці тренінгу оцінимо, як це у нас вийшло.

Психолог: Для початку давайте познайомимося зі стадіями розвитку колективу і визначимо, на якій стадії перебуваємо ми.

Образне опис стадій розвитку колективу (за А. Н. Лутошкін).

Для самодіагностики колективу пропонуються наступні символи: «піщана розсип», «м'яка глина», «мерехтливий маяк», «червоне вітрило», «палаючий факел».

«Піщана розсип». Подивися, скільки піщинок зібрано разом, але в теж час зауваж - ніщо їх не з'єднує між собою. Хіба тільки, що зібрані всі разом. Подує легкий вітерець - віднесе частину піску. Є групи людей дуже схожі на такі розсипи. Начебто всі разом, а придивишся - кожен сам по собі. Не знаходять вони справи, яке б їх об'єднало. Не видно організатора, навколо якого згуртувалися б хлопці.

«М'яка глина». У руках організатора цей матеріал перетворюється на майстерне виріб. Але він може залишитися простим шматком глини, якщо до нього не прикласти достатніх зусиль. Тут помітні кроки по згуртуванню колективу, проте немає ще взаємини. Відносини в основному доброзичливі, хоча не всі уважні один до одного. З'єднуючою ланкою є вимога дорослого.

«Мерехтливий маяк». Маяк горить не постійно, а періодично викидає пучки світла. Те ж відбувається і з формується колективом. Тут переважає бажання трудитися спільно, допомагати один одному, бути разом. У групі є організатор. Однак не у всіх справах проявляється єдина суспільна думка. Хлопці мало проявляють ініціативи.

«Алий парус». Символ спрямованості вперед, дружньої вірності. Тут живуть за принципом «один за всіх, всі за одного». У класі товариські взаємини. Хлопці принципові і вимогливі один до одного.

«Палаючий факел». У класі тісна дружба, взаєморозуміння, відповідальність кожного не тільки за себе, але і за колектив. Клас не замикається у власних рамках. Він бачить, де потрібен, і йде на допомогу, не чекаючи закликів.

Ці образні символи дають уявлення про етапи розвитку колективу. Дізнавшись значення цих символів, визначте, на якому етапі знаходиться наш колектив.

(Учасники висловлюються.)

Психолог: Я згодна з більшістю учнів поки рівень розвитку колективу найнижчий - «Піщана розсип». Це закономірно для кожного нового колективу. Розвиток швидко не відбувається, однак давайте сьогодні спробуємо піднятися на щабель вище. У цьому нам допоможе тренінг згуртування. Протягом всього відведеного часу ми будемо об'єднуватися у різні мікрогрупи для виконання завдання. Завдання буде оцінюватися двома оцінками або 10 балів або 0 балів. 10 балів ставиться за загальне виконання завдання, 0 балів ставиться у випадку, якщо хтось не виконував завдання. Якщо група набере протягом сьогоднішнього тренінгу більше 140 балів - колектив почав розвиватися і група піднялася на щабель вище, досягла стадії «М'яка глини».

Ведучий: Перш ніж приступимо до дій, давайте познайомимося з Правилами тренінгу:

Бути активним (приймати участь у всіх завданнях).

Говорити по черзі.

Прислухатися до думки інших.

Кожне завдання оцінюється 0 або 10 балів.

(Кожен учасник дає згоду дотримуватися правила і правила вивішуються на дошку.)

Психолог: Спасибі всім за співпрацю.

Завдання № 5. Просвітницька робота

У рамках даного завдання проведено батьківські збори в першому класі на тему «Школа батьківської культури».

Мета: дати інформацію батькам першокласників на тему «Особливості адаптаційного періоду».

Завдання:

- Дати батькам уявлення про адаптацію учнів;

- Допомогти батькам знайти шляхи взаємодії зі своїми дітьми на початковому етапі перебування в школі.

Об'єкт: батьки учнів 1-го класу.

Предмет: відносини батько-дитина.

Бесіда на тему «Особливості адаптаційного періоду»

Молодший шкільний вік (з 6-7 до 9-10 років) визначається важливою обставиною в житті дитини - вступом до школи. Одночасно з цим дитина набуває новий соціальний статус, він - школяр.

Вступ до школи і початковий період навчання викликають перебудову всього способу життя і діяльності дитини. Початковий етап перебування в школі якраз і є період соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов. Період адаптації першокласників є важливим етапом входження дітей в шкільне життя.

Результатом адаптації є адаптованість, яка представляє собою систему якостей особистості, умінь і навичок, що забезпечують успішність подальшої життєдіяльності.

Нова соціальна ситуація посилює умови життя дитини і виступає для нього стрессогенной. Тому, у кожної дитини надійшов у школу, підвищується психічна напруженість. Це відображається не тільки на фізичному стані, здоров'я, але і на поведінці дитини.

Рівень готовності першокласників у принципі не може бути абсолютно однаковим, незважаючи на гарну підготовку в дитячих садах. Крім відмінностей в інтелектуальній підготовці позначаються і індивідуальні особливості дітей. Одні надмірно відповідальні, будь-яке зауваження педагога приймають на свій рахунок, найменша невідповідність своєї роботи з вимогами вчителя сприймають як трагедію. Інші ж ще не усвідомили всієї серйозності шкільного навчання, виявляють безтурботність, забудькуватість. Деякі діти дуже напружені на уроках і втомлюються від цього, інші втомлюються від постійного перемикання уваги на все, що відбувається в класі, - як важливий, так і несуттєве. Але всі діти - повільні і неспокійні, невпевнені і самовпевнені, збудливі і загальмовані, відповідальні та неуважні - повинні навчитися підкорятися єдиним вимогам школи та шкільної програми. Як би не був уважний педагог, він навчає дітей у масовій школі і по масовій програмі, тобто навчає цілий клас дітей за програмою, розрахованою на середнього учня відповідного віку.

Для того щоб період адаптації до школи пройшов у дитини відносно легко, дуже важливо, щоб взаємини в родині були хорошими, були відсутні конфліктні ситуації. Тому на перших етапах нового для дитини періоду шкільного життя особливо велика роль батьків, які повинні допомогти йому плавно і безболісно адаптуватися до виконання соціальної ролі учня. Батьки ні в якій мірі не повинні поспішати з категоричними висновками, з порицаниям після перших днів навчання. Бажано щодня розпитувати дитину про минулі заняттях, про шкільні події, про його думках і настрої. З цих бесід батьки дізнаються, що дитина зрозуміла, а що ні, що його засмутило, а що зацікавило.

На початку навчального року першокласники не записують домашні завдання і їм доводиться запам'ятовувати багато що зі сказаного вчителем. Якщо дитина почне розповідати батькам про минулі уроках, він неодмінно згадає, що йому потрібно завтра принести в школу - осіннє листя або, наприклад, зелений олівець. Першокласники повинні звикнути робити все усвідомлено. Адже часто діти не пам'ятають навіть, що вони їли на сніданок у школі, а вийшовши за поріг школи, начисто забувають про всі свої обов'язки. Ввівши за правило щоденний докладна розповідь про школу, батьки будуть отримувати всю цікаву для них інформацію, а сама дитина звикне до цілеспрямованого запам'ятовування того, що говорить вчитель.

Якщо заняттями дитини не цікавляться в родині, не надають їм належного значення, не заохочують старанності і старанності, дитина теж починає ставитися до них зневажливо, не прагне працювати краще, виправляти свої помилки, долати труднощі в роботі. Деяких дітей така неувага батьків глибоко ображає, вони замикаються, перестають бути щирими і відвертими. Навпаки, інтерес батьків до справ першокласника надає особливого значення всіх досягнень дитини. Допомога в подоланні труднощів, що виникають при виконанні будь-якого роду завдань, приймається завжди з вдячністю і сприяє близькості батьків і дітей. В даний час першокласникам не ставлять позначки протягом першої навчальної чверті. Цей період і повинен використовуватися педагогом і батьками для врегулювання дисциплінарних та організаційних труднощів.

Аналіз проведення просвітницької діяльності.

Для залучення батьків до психологічних знань необхідно психологічне просвітництво. Для цього була проведена «Школа батьківської культури», тема якої мала актуальну для батьків проблему. Головною спрямованістю соціально-педагогічної діяльності було переконати батьків у тому, що вони можуть самостійно вийти з кризових ситуацій і вирішити виникаючі проблеми, але для цього необхідно вірити у свої сили і можливості, проявити ініціативу, активність і самостійність. Тому, програма складалася таким чином, щоб можна було показати можливості використання психологічних знань у реальному житті і ефективність їх застосування при вирішенні конкретних проблем.

Під час повідомлення інформації, батьки були не тільки уважні, але і активні. Одні батьки ділилися власним досвідом з іншими. Питання, що задаються батьками, носили змістовний характер. Обстановка була невимушеною, спокійною. В кінці батьківських зборів батькам була видана пам'ятка.

Пам'ятка для батьків першокласника

1. Тільки разом зі школою можна досягти бажаних результатів у вихованні та навчанні дітей. Учитель - ваш перший союзник. Радьтеся з ним, підтримуйте його авторитет. Зауваження про роботу вчителя висловлюйте в школі на зборах. Не можна цього робити у присутності дітей.

2. Намагайтеся відвідувати всі заняття й збори для батьків.

3. Кожен день цікавтеся навчальними успіхами дитини. Запитуйте: «Що ти сьогодні дізнався нового?», А не «Яку сьогодні оцінку отримав?». Радійте успіхам, не дратуйтеся із-за кожної невдачі, яка спіткала сина чи дочку.

4. Регулярно контролюйте виконання домашнього завдання і чиніть, якщо можете, розумну допомогу у його виконанні. Виснажує дітей, не читайте книжки моралі.

Головне - порушити інтерес до навчання.

5. Перевіряючи домашнє завдання, націлює дитину не на бездумний переказ текстів, а на те, щоб він вмів доводити правильність виконання завдання, наводити свої приклади. Частіше запитуйте: «Чому? Доведи. А чи можна по-іншому? »

6. Намагайтеся, щоб дитина брав участь у всіх процесах стосовно його заходах, що проводяться в класі, в школі.

7. Намагайтеся вислуховувати розповіді дитини про себе, товаришів, школі до кінця. Поділитися своїми переживаннями - природна потреба розвитку дітей.

8. По можливості надайте посильну допомогу вчителю.

Список літератури

 1. Альошина Ю.Є. Індивідуальне та сімейне психологічне консультування. Вид. 2-е. / Ю. Є. Альошина. - М.: Незалежна фірма «Клас», 2000. - 208 с.

 2. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія / Г. М. Андрєєва. - М.: Аспект-Пресс, 2002. - 373 с.

 3. Вачков І.В. Основи технології групового тренінгу / І. В. Вачков. - М.: Видавництво «Ось-89», 2001. - 256 с.

 4. Єлізаров О.М. Основи індивідуального та сімейного психологічного консультування: Навчальний посібник / А. М. Єлізаров. - М.: Ось-89, 2003. - 336 с.

 5. Істратова О.М. Довідник психолога початкової школи / О. М. Істратова, Т. В. Ексакусто. - Ростов н / д: Фенікс, 2004. - 448 с.

 6. Немов Р.С. Психологічне консультування / Р. С. Нємов. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 394 с.

 7. Осипова О.О. Введення в практичну психокорекцію: групові методи роботи / А. А. Осипова. - М.: Видавництво: НВО МОДЕК, 2000. - 240 с.

 8. Педагогічна психологія: Учеб. для студ. вищ. навч закладів / За ред. Н. В. Клюєвої. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2003. - 400 с.

 9. Практикум з психологічним ігор з дітьми та підлітками / Під. ред. М. Р. Битяновой. - СПб.: Пітер-Південь, 2007. - 304 с.

 10. Пряжников Н.С. Профорієнтація в школі: ігри, вправи, опитувальники (8-11 класи) .- М.: ВАКО, 2005. - 288 с.

 11. Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: В2 кн. / Є. І. Рогов. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2001.

 12. Соціальна педагогіка. Практика. / М. А. Галагузова и др. - М.: Владос, 2001. - 416 с.

 13. Тертель А.Л. Психологія. Курс лекцій: навч. Посібник / А. Л. Тертель. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 248 с.

 14. Чернікова Т.В. Профорієнтаційна підтримка старшокласників: учеб.-метод. Посібник / Т. В. Чернікова. - М.: Глобус, 2006. - 256 с.

Додаток 1

Посадова інструкція психолога школи

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція розроблена на підставі тимчасової кваліфікаційної характеристики психолога, затвердженої наказом міністра освіти і науки від 08.07.96г. № 296

1.2. Психолог школи призначається і звільняється з посади в установленому порядку з числа осіб, які мають вищу психологічну освіту або перепідготовку на базі вищої педагогічної освіти з присвоєнням кваліфікації «Практичний психолог у закладах освіти»

1.3. Психолог школи безпосередньо підпорядковується директору.

1.4. Психолог школи у своїй роботі керується положенням про психологічну службу, етичним кодексом психолога, міжнародними та республіканських нормативних актів, що відносяться до прав дитини, нормативними документами про освіту, статутом школи і цією Інструкцією.

2. ОБОВ'ЯЗКИ

Психолог школи за своєю посадою виконує такі обов'язки:

2.1. Піклуватися про психічне здоров'я особистості, бере участь у створенні для неї розвиваючої, психологічно комфортного середовища.

2.2. Проводить регулярні масові обстеження з метою контролю за ходом психічного розвитку, визначає осіб, які потребують психологічної допомоги, здійснює їх облік та контроль

2.3. Проводить необхідні психолого-педагогічні вимірювання, обробку результатів, підготовку психологічних висновків і рекомендацій.

2.4. Веде просвітницьку роботу серед дітей, учнівської молоді, батьків, викладачів. Веде консультаційну роботу. Планує і організовує профорієнтаційні дослідження та профконсультації. Забезпечує психопрофилактическую роботу, виявляє осіб, що знаходяться в зоні психологічного ризику.

2.5. Надає допомогу сім'ї у налагодженні мікроклімату, в ефективно вихованні дітей, у вирішенні сімейних конфліктів.

2.6. Здійснює роботу з розвитку здібностей дітей, формування психологічної культури особистості, навчання адекватним взаєминам, рішенням ділових і міжособистісних конфліктів, надання допомоги в екстремальних ситуаціях.

2.7. Проводить психодіагностичну роботу, бере участь у поглибленому вивченні дітей, підлітків та учнівської молоді з залученням дефектологів, лікарів, юристів та інших фахівців.

2.8. Формує банк даних про досягнення наукової та практичної психології, психологічних обстеженнях педагогів, дітей, нові методики діагностики.

3. ПРАВА

Психолог школи має права:

3.1. Самостійно апробувати нові діагностичні та корекційні методики програми.

3.2. Ініціювати та брати участь у психологічній експертизі педагогічних інновацій, рішень, пропозицій, навчальних програм, тестових методик.

3.3. Приймати участь в конкурсних комісіях, співбесідах при прийомі на роботу і при атестації педагогічних кадрів.

3.4. На захист від необгрунтованого втручання кого б то не було в свою професійну діяльність.

3.5. Давати в межах наданих керівником школи повноважень обов'язкові розпорядження педагогам і учням.

3.6. Від імені школи викликати батьків, проводити з ними іншу роботу, передбачену планами та програмами.

3.7. Обирати та бути обраним до органів самоврядування школи.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Психолог несе відповідальність перед директором школи:

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, перерахованих у п.2, а також за порушення статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.2. За забезпечення збереження майна, обладнання, приладів та інших матеріалів і цінностей, переданих у користування для забезпечення професійної діяльності.

5. ОЦІНКА РОБОТИ

5.1. Робота психолога оцінюється адміністрацією школи за наступними критеріями:

· Діагностика та корекція емоційних станів

· Діагностика та корекція пізнавальних процесів

· Діагностика та корекція міжособистісних відносин

· Діагностика та корекція психічного розвитку

· Індивідуальна та групова психотерапія.

6. ЗАМІНА ПО РОБОТІ

Психолог за розпорядженням директора школи може тимчасово виконувати обов'язки одного із заступників директора в разі відсутності останнього з поважних причин

Додаток 2

Список класу клас 5А

П.І.Б.

Дата народж.

Батьки

Домашня адреса

Телефон

1

Андронова Єлизавета Сергіївна

26.08.97

Сергій Миколайович Олена Олексіївна

Будівельників 23-22

3-78-22

2

Атрохова Діана Миколаївна

16.01.97

Наталія Михайлівна

Заводська 6-514

2-71-30 (вахта)

3

Боровикова Ольга Сергіївна

14.09.97

Сергій Анатолійович Олена Миколаївна

пер.Центральний 93


4

Волков Іван Володимирович

12.08.97

Лисов Андр. Владім. Лисова Лариса Іван.

Будівельників 23-61

3-82-68

5

Волков Микита Олександрович

11.12.96

Олександр Ніколаєв. Олена Володимирівна

Будівельників 17-22

4-24-54

6

Воронін Ілля Андрійович

29.01.97

Андрій Анатолійович Людмила Миколаївна

Будівельників 7-27

4-81-35

7

Виводнова Дар'я Олегівна

19.04.97

Олег Валерійович Світлана Петрівна

Будівельників 21а-7

3-41-14

8

Голяний Євген В'ячеславович

24.05.97

Тетяна В'ячеславівна

Молодіжна 4-202

2-18-40

9

Гулевич Михайло Вікторович

24.09.97

Віктор Петрович Олена Валентинівна

Будівельників 7-72

3-81-37

10

Гусєв Євген Олегович

18.07.97

Олег В'ячеславович Величко Ніна Вас.

Будівельників 25-3

4-25-01

11

Іванова Ганна Євгенівна

18.04.97

Євген Михайлович Ірина Григорівна

Будівельників 13-65

3-79-56

12

Канарейкін Марина Олександрівна

12.01.97

Олександр Валентин. Тетяна Владимиров.

Будівельників 25-41

4-27-98

13

Капітонова Олександра Сергіївна.

27.09.97

Сергій Юрійович Надія Олександр.

Будівельників 23-83

2-65-09

14

Караваєв Віктор Сергійович

16.01.97

Сергій Леонідович Тетяна Вікторівна

Будівельників 5а-67

3-85-67

15

Коношенко Поліна Вікторівна

01.06.97

Юрій Юрійович Оксана Геннадіївна

Будівельників 13-53

4-16-76

16

Коркіна Олена Олександрівна

30.06.97

Ольга Олександрівна

Будівельників 18-37

3-04-19

17

Корсакова Дар'я Андріївна

20.09.97

Жанна Євгенівна

Будівельників 5-37


18

Носков Дмитро Сергійович

20.11.96

Тетяна Миколаївна

Будівельників 23-16

3-71-38

19

Реус Павло Віталійович

12.12.96

Віталій Алксандров. Тетяна Геннадіївна

Будівельників 25-76

4-25-15

20

Роганова Діана Олександрівна

23.08.97

Карпуніна Марина Володимирівна

Будівельників 27-80

3-75-75

21

Свиридов Павло Андрійович

16.06.97

Андрій Іванович Любов Михайлівна

Будівельників 13-73

4-18-38

22

Слєпньова Катерина Володимирівна

24.10.96

Володимир Віталійович Олена Володимирівна

Паркова 60-100

2-82-74

23

Сняцкій Павло Сергійович

19.09.97

Олена Миколаївна

Бортніков 30-47

3-51-15

24

Совач Владислав Вікторович

11.02.98

Віктор Петрович Ганна Олексіївна

Будівельників 14-33

2-93-46

25

Ткаченко Ілля Володимирович

16.01.97

Сергєєва Олена Миколаївна

пер.Садовий 36

4-49-98

26

Яковлєв Данила В'ячеславович

20.01.97

Олена Василівна

Будівельників 9-39

4-15-38

Додаток 3

II) Основна частина тренінгового заняття

Вправа «Геометричні фігури»

Ведучий: Для початку найпростіше завдання подумайте, яка з геометричних фігур Вам найбільш симпатична: коло, трикутник, прямокутник, квадрат або зигзаг. Намалюйте її на своєму бейджі.

Давайте, по черзі назвемо свою фігуру.

Пропоную сісти за групами: кола, квадрати, прямокутники, трикутники, зигзаги.

Якщо вправа виконана всіма учасниками до бланку обліку балів вноситься оцінка 10 балів, в іншому випадку 0 балів.

Зустрітися з психологічною характеристикою вашої фігури. Обговоріть, дійсно це вам підходить або не дуже. (Учасники отримують листки з текстами)

Характеристики фігур

Квадрат - фігура лінійна. Вибрав її, найімовірніше, належить до «лівопівкульним» людям, тобто до тих, хто переробляє дані в послідовному форматі. Квадрати швидше обчислюють результат, що здогадуються про нього. Вони не пропускають жодного ланки в ланцюзі міркувань.

Психологічні властивості. Квадратам властиві аналітичність, організованість, точність, пунктуальність. Всі дії плануються заздалегідь. Конкретність мислення виражається в пристрасті Квадратів до писемного мовлення. Для Квадратів характерна висока нормативність поведінки. Крім неухильного дотримання норм і правил це включає в себе наполегливість у досягненні цілей, відповідальність, ділову спрямованість.

Квадрати дуже розбірливі у відношенні своїх друзів. Вони віддають перевагу лінійних форм (квадрат, трикутник, Прямокутникам). Для Квадратів характерна пристрасть до колекціонування.

Форма трикутника символізує лідерство, і багато Трикутники відчувають себе саме в цьому. Найбільш характерна особливість - здатність концентруватися на головній меті. Трикутники відносяться до лінійних форм і в переважної тенденції також є «лівопівкульними» мислителями, як і квадрати, здатними глибоко і швидко аналізувати ситуацію.

Психологічні властивості. Тенденція до лідерства, честолюбство, прагматизм, здатність концентруватися на цілі моменту, орієнтація на суть проблеми, впевненість у собі, рішучість, імпульсивність, схильність до ризику, енергійність, сила почуттів, висока працездатність, широке коло спілкування, вузьке коло близьких людей.

Прямокутник символізує стан переходу і зміна. Це, так, сказати, тимчасова форма особистості, яку можуть "носити" інші чотири порівняно стійкі фігури в певні періоди життя. Це - люди, не задоволені тим способом життя, який вони ведуть зараз. Тому вони зайняті пошуками кращого положення.

Основним психічним станом Прямокутника є більш-менш «усвідомлюване замішання», частіше за все відчуття заплутаності в проблемах і невизначеності у відношенні до себе на даний момент часу. Паралельно з цим у Прямокутника поступово наростає внутрішнє збудження, що не може не відбитися на його поведінці.

Психологічні властивості. Мінливість, непослідовність, збудженість, допитливість, позитивна установка до всього нового, низька самооцінка, імпульсивність, нервозність, швидкі коливання настрою, уникнення конфліктів, забудькуватість, відсутність пунктуальності, імітація поведінки інших людей, сугестивність, перевагу великих груп у спілкуванні, часто прагнення змішатися з натовпом або загубитися в ній.

Геометрично коло - це міфологічний символ гармонії. Той, хто вибирає коло в якості основної своєї форми, щиро зацікавлений, перш за все, в хороших міжособистісних відносинах. Вища цінність для Круга - люди, їх благополуччя.

Психологічні властивості. Доброзичливість, щедрість, висока чутливість, розвинена емпатія. Хороша інтуїція, схильність до самозвинувачення, сугестивність, конформність. Нерішучість, балакучість, здатність переконувати інших.

Зигзаг символізує креативність, творчість, тобто художній тип особистості. Вибрав її - «правопівкульний» мислитель. Зигзагу властива образність, інтуїтивність, інтегративність, мозаїчність. Зигзаги зазвичай мають розвинене естетичне почуття. Вони, як правило, музичні, і якщо самі не співають, то люблять слухати музику.

Психологічні властивості. Креативність, чудова інтуїція, одержимість своїми ідеями, жага змін, мрійливість, позитивна установка до всього нового, захопленість, безпосередність, непрактичність, імпульсивність, недисциплінованість, висока комунікабельність. (Учасники читають характеристики, висловлюються)

Вправа «Загальні риси»

Ведучий: Кожній команді дається 7 хвилин, щоб виявити три риси, загальні для всіх її членів на наступних рівнях:

Рівень 1: Досить загальна інформація (напр. «Всі ми жителі планети Земля»).

Рівень 2: Повідомлення інформації приватного характеру, яка стосується класу, школи. (Напр. «Всі ми в даний момент знаходимося на тренінгу»).

Рівень 3: Повідомлення інформації особистісного характеру (Напр. «Всі ми закохані»).

Через 7 хвилин одна людина з кожної команди повідомить усіх учасників семінару, що ви дізналися про членів вашої команди. (Через 7 хвилин команди заслуховують один одного).

Скільки нового і незвичайного ми дізналися один про одного. Якщо вправа виконана всіма учасниками до бланку обліку балів вноситься оцінка 10 балів, в іншому випадку 0 балів.

Вправа «Полювання за фактами»

Ведучий: Ваша мета - пройти по класу і знайти людину, яка може відповісти ствердно (так) на одне або більше тверджень, наведених на виданому вам бланку.

Бланк

Хто названий на честь батька / матері?

Хто любить борщ?

Живе у власному будинку.

Любить бути на провідних ролях при роботі в групі?

Більше любить працювати в групі, ніж поодинці.

Вірить в те, що «старий друг краще нових двох».

Любить танцювати.

У кого знайомі живуть за межами Росії?

У кого в імені більше букв?

Хто любить робити фізичні вправи?

Хто дивиться телевізор менше 5 годин на тиждень?

Хто вміє малювати аквареллю, олією?

Кому минулого тижня сказали, що його люблять або він чудовий чоловік?

Хто наймолодший у сім'ї?

Хто любить читати комікси?

Хто хотів би написати книгу?

Кому викладач тиснув руку?

Хто пишається якимось своїм успіхом?

У кого вдома є яка-небудь тварина?

Хто дивився один і той самий фільм три рази?

Хто любить готувати?

Хто любить сміятися?

Хто любить допомагати іншим?

Хто любить дивитися мультфільми?

Хто любить манну кашу?

Запишіть ім'я людини, відписав ствердно, поряд з питанням у відповідному рядку.

Уникайте повторення імені одного і того ж людини. Зрозуміла інструкція?

(Учасники уточнюють завдання)

Три перших учасника, хто швидше за всіх збере правильні відповіді, отримають призи. (Зупинка гри після того, як з'являться 3 перших учасника, що заповнили бланк). Переможці нагороджуються призами, а вся група отримує оцінку за виконання завдання 0 балів або 10 балів.

Вправа «Хто?»

(Дана вправа узагальнює інформацію, зібрану учасниками в попередній вправі. З цією метою на дошці чертится прямокутник, розділений на 25 осередків (5х5), кожна клітинка нумерується і заповнюється по ходу вправи)

Класний керівник: Давайте узагальнимо факти, які ми дізналися один про одного. Хто з учнів нашого класу названий на честь батька чи матері? (Відповіді записуються в осередок 1). Хто з учнів нашого класу любить борщ? (Відповіді записуються в осередок 2). І так далі всі питання по порядку.

Ну от, тепер ми все про всіх знаємо.

Розминка: «Піаніно»

Кожен з учасників кладе праву долоню на коліно сусіда праворуч, а ліву долоню - на коліно сусіда ліворуч, при цьому руки учасників виявляються перехрещеними. Ведучий дає учасникам завдання: Зараз ми будемо грати на піаніно, і бити по клавішах будемо по черзі. Плескати долонею по коліну строго по черговості розташування долонь. (Для учасника це означає, що ляскає він, потім двоє його сусідів, потім знову він.)

Давайте виконаємо вправу на час. Якщо хтось зіб'ється, то починаємо заново.

Завдання полягає в поліпшенні результату.

Відмінно група впоралася із завданням і отримує заслужених 10 балів.

Розминка: «Стройся»

Провідний. Я впевнена, що ви можете легко і швидко вишикуватися по росту. А я попрошу вас побудуватися за абеткою, але ви повинні це зробити мовчки.

Відмінно група впоралася із завданням і отримує заслужених 10 балів.

А зараз побудуємо по днях народження починаючи з 2 вересня. (Після того як уч-ся побудуються, провідний перевіряє правильність побудови)

Чудово, тепер ми знаємо, кого ми будемо вшановувати у вересні, жовтні, листопаді і т.д. Отримуйте заслужені 10 балів. Зараз на вашому рахунку вже ... балів (називається загальна сума балів).

Вправа «Екстрім»

Провідний. Для початку вам пропонується зробити свій вибір і відправитися в нову групу, згідно зробленому вибору.

А мені не слабо роззутися

Я вважаю себе сильним і розумним (6 чол.)

Готовий прийти на допомогу

Не люблю ризикувати

(Учні розбиваються на групи, у кожної групи свій інструктор (організатор), який пояснює правила і видає надруковані інструкції) (з виконання завдання група отримує 10 балів)

Інструкція для групи «А мені не слабо роззутися»

Ви група мандрівників вийшли разом на захоплюючий, але небезпечний маршрут. Вам необхідно переправитися на протилежний берег.

Вам доведеться

1) піднятися на свої стільці

2) не ступаючи на підлогу перебратися від лінії старту до лінії фінішу всією командою.

Ви пройдете свій шлях успішно, якщо тільки будете допомагати один одному, піклуватися про товаришів.

У ході переправи заборонено штовхатися, бути егоїстом, не рахуватися з інтересами групи.

Необхідно давати товаришам руку допомоги, підтримувати і ділом. (Щодо виконання завдання група отримує 10 балів)

Інструкція для групи «Я вважаю себе сильним і розумним»

Мета вашої команди - дістатися від стартової до фінішної межі. При цьому вся команда (а не кожен її член) може спиратися на підлогу одночасно тільки будь-якими чотирма частинами тіла.

Вся команда починає руху зі стартової лінії.

Не можна використовувати жодні додаткові підпори.

При перетині стартовою риси всі 6 членів команди повинні бути якимось чином «пов'язані» разом.

Вся команда має право спиратися на підлогу лише 4 частинами тіла одночасно. (Щодо виконання завдання група отримує 10 балів)

Інструкція для групи «Готовий прийти на допомогу»

Ви група альпіністів вийшли разом на захоплюючий, але небезпечний маршрут. Половина членів вашої групи, потрапивши під снігову лавину отримала травми ніг і тому самостійно пересуватися не може. Ви повинні подбати про товаришів і перенести їх у табір.

Вам доведеться

Розділитися на здорових і поранених (половина членів групи)

Здорові переносять поранених, пораненим заборонено ступати на підлогу в проміжку від стартової до фінішної ліній

Здоровий може перенести тільки одного пораненого (щодо виконання завдання група отримує 10 балів)

Інструкція для групи «Не люблю ризикувати» (Вправа «Купини»)

Перед вами болото. Ви повинні перетнути його, але можете пересуватися тільки по купинах. Якщо хтось ступить в болото, вправа починається спочатку.

Для виконання цієї вправи потрібно інвентар: картонні папки від паперу для креслення: розкладену картонку форматом А3 скотчем прикріплюють до підлоги.

Папки (це «купини») розкидають по підлозі так, щоб відстань між двома сусідніми було менше широкого кроку самого маленького члена групи. Група стає в ряд. Учасникам послідовно пов'язують хустками ноги (хустки краще, ніж мотузки, так як не врізаються в ноги при виконанні вправи) - праву ногу першої дитини з лівою ногою другого і т.д. Виходить ланцюжок. Діти повинні перейти ланцюжком через кімнату по «купинах». (З виконання завдання група отримує 10 балів)

Зараз на вашому рахунку вже ... балів (називається загальна сума балів).

Вправа «Слідопит»

Ведучий: Давайте розрахуємося на 1-5. Просимо об'єднатися в групи: перші номери, другі номери, треті номери, четверті номери, п'яті номери.

Кожна група зараз отримає бланк зі списком питань. За 15 хвилин ви повинні відповісти на всі запропоновані питання. Однак для цього вам доведеться відправитися в подорож по школі і вступити в контакт з деякими людьми. Сподіваємося, що ви зможете проявити комунікативні вміння і отримати відповіді на всі питання. (Всі групи отримують одні і ті ж питання, однак, послідовність питань у списках груп різна).

Бланк «Слідопит»

Зберіть якомога швидше наступну інформацію. Свої відповіді запишіть на цьому бланку.

Час полученія__________

В яку пору року святкує своє день народження наш секретар Юлія Вікторівна?

Де народилася зав. відділу кадрів Ольга Михайлівна?

У котрій годині доводитися підніматися зранку працівникам їдальні, щоб встигнути приготувати сніданок школярам?

Де відпочивала влітку Олена Олександрівна?

Чи є в медичному кабінеті бікси?

Чи є тварини вдома у лаборанта хімії Катерини Андріївни?

Імена скількох учасників тренінгу починаються на букву "Н"?

Як звуть доньку і сина соціального педагога Оксани Оюсовни?

Яка порода і кличка у собаки у завуча Тетяни Іванівни?

Які фільми любить дивитися психолог Марина Василівна?

Якого кольору робочий халат у завгоспа школи Людмили Опанасівни?

Дізнайтеся, яке улюблене блюдо у медичної сестри Ірини Анатоліївни?

Улюблені парфуми завуча школи Олени Сімоновни?

Улюблені квіти у заступника з виховної роботи Анастасії Вікторівни?

Назвіть суму цифр телефону в учительській.

Назвіть хобі директора школи.

Про що мріє зав. інформаційним центром Тетяна Василівна?

Скільки в школі психологів і як їх звуть?

Скільки кленів росте біля входу до школи?

Скільки контейнерів у медичному кабінеті?

Скільки ламп денного світла розташоване в кабінеті секретаря?

Скільки мишок живе в учительській за диваном

Скільки вікон у коридорі третього поверху?

Скільки столів і лавок в їдальні?

Скільки сходинок у шкільної сходи веде з першого на третій поверх?

Скільки учнів вашого класу сьогодні приїхало до школи на автобусі?

У кого в класі немає тезок?

У кого з працівників школи більше двох дітей (назвіть двох чоловік)?

Позначте у ведучого час виконання завдання.

Час сдачі_______________ (по мірі виконання завдання кожна група отримує 10 балів)

III) Завершення роботи

Завдання «Відкликання до класної газету»

Учасникам роздаються листки різної форми з кольорового паперу, на яких їм пропонується написати свої відгуки про сьогодення, однокласниках, висловити свої побажання класу. Відгуки приклеюються ватман

Вправа «Піраміда»

Потрібен інвентар: один або два гумових килимка розміром 40 х 60см.

У залежності від кількості людей і можливостей групи кладуть на підлогу один килимок або два, поєднуючи по довгій стороні.

Група повинна простояти на цій площі 1 хвилину, не маючи ніяких зовнішніх точок опори. Можна запропонувати виконати вправу на двох килимках, а потім на одному.

Після виконання можна обговорити з учасниками, як вони домовлялися, що допомогло їм досягти результату або чому не вийшло. Досвід показує, що ця вправа викликає позитивні емоції незалежно від результату. У випадку невдачі можна підтримати групу: «Нічого, потренуєтеся, наступного разу вийде».

Психолог: Давайте підіб'ємо підсумки, підрахуємо суму балів, зароблених класом у тренінгу згуртування:

Геометричні фігури - 10 балів

Спільні риси - 10 балів

Полювання за фактами - 10 балів

Піаніно -10 балів

Шикуйсь (за алфавітом) - 10 балів

Шикуйсь (по днях народження) - 10 балів

Екстрім 10 +10 +10 +10 = 40 балів

Слідопит 10 +10 +10 +10 +10 = 50 балів

Відгук у газету - 10 балів

Піраміда - 10 балів

Підсумок 170 балів.

Як ви вважаєте, досягли ми іншій стадії розвитку колективу? Вітаю, стадії «М'яка глина» ви відповідаєте. Бажаю успішно розвиватися далі.

Рефлексія

Ведучий: Ми надалі будемо проводити подібні тренінги з 10 - класників, тому нам цікава ваша думка.

Висловися про зміст тренінгу (цікаво / нецікаво).

Чи була користь тренінгу для тебе?

Оціни тренінг за 5-бальною шкалою?

Вправа «Оплески по колу»

Цілі: У цьому чудовому і неординарному ритуалі все відбувається за парадоксальною логікою. Останні стають першими. Гра побудована таким чином, що інтенсивність оплесків поступово наростає і досягає свого апогею, коли остання дитина отримує оплески всього класу. Ця гра - одна з найулюбленіших практично у всіх вікових групах.

Інструкція: Хто з вас може уявити, що відчуває артист після концерту або спектаклю, стоячи перед своєю публікою і слухаючи грім оплесків? Можливо, він відчуває ці оплески не тільки вухами. Бути може, він сприймає овації всім своїм тілом, усіма фібрами своєї душі, як приємне всеосяжне хвилювання.

У нас дуже хороший клас, і кожен з вас заслужив оплески. Я хочу запропонувати вам гру в ході якої оплески спочатку звучать тихенько, а потім стають все сильніше і сильніше. Гра проходить наступним чином. Ви стаєте в загальне коло. Один з вас починає: він підходить до кого-небудь з учнів, дивиться йому в очі і дарує йому свої оплески, щосили плескав у долоні. Потім вони обидва вибирають наступного учня, який також отримує свою порцію оплесків - вони обидва підходять до нього, встають перед ним і аплодують йому. Потім вже вся трійка вибирає наступного претендента на овації. Кожен раз той, кому аплодували, має право вибирати наступного. Таким чином, гра продовжується, а овації стають все голосніше і голосніше.

Психолог: Спасибі всім за співпрацю, особлива подяка ініціативній групі.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Звіт з практики
242.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Робота психолога у виправній системі
Робота психолога з обдарованими дітьми
Робота педагога психолога з важкими дітьми
Робота психолога з Одар тах дітьми
Робота педагога-психолога з важкими дітьми
Робота практичного психолога в ортопедичному санаторії Піонерська
Робота психолога-консультанта в ситуації батьківсько-підліткових конфліктів
Робота психолога консультанта в ситуації батьківсько підліткових конфліктів
Робота психолога в осередку екстремальної ситуації Екстрена психологічна допомога
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru