додати матеріал


Робота з редакторами Word і Excel Програмування в Паскалі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Текстовий редактор Microsoft Word: текст і таблиці
При виконанні даної роботи необхідно буде отримати і закріпити знання по створенню документів в програмі Microsoft Word, також зміни параметрів сторінки, введення тексту, зміни шрифту, розмірів, інтервалів цього тексту.
1. Створити в робочій папці папку з ім'ям Робота 02.
На порожньому місці в робочій папці клацнути правою кнопкою миші, у вікні що переміщує курсор миші на Створити - Папку. Ввести ім'я Робота 02 натискаємо Enter. Двома клацаннями на цій папці відкриваємо її.
2. Створити в Microsoft Word новий документ і зберегти його в папці Робота 02 з ім'ям Завдання 04.
У папці Робота 02 клацнути правою кнопкою миші, у вікні що переміщує курсор миші на Створити - Документ Microsoft Word. Ввести ім'я Завдання 04, не змінюючи розширення «. Doc», натискаємо Enter.
3. Установити такі параметри сторінки:
розмір - А4 (ширина 21 см, висота 29,7 см)
орієнтація - вертикальна
ліве, верхнє, нижнє поля - 2 см, праве поле - 1,5 см
відстань від краю до колонтитула - 1 см.
Подвійним клацанням лівої кнопки миші на документі Завдання 04 відкриваємо його. У головному меню вибираємо Файл - Параметри сторінки. У вікні, що з'явилося вибираємо вкладку Розмір паперу. Вибираємо розмір А4 (ширина 21 см, висота 29,7 см). Вибираємо вкладку Поля, вводимо необхідні нам параметри - ліве, верхнє, нижнє поля - 2 см, праве поле - 1,5 см, орієнтація книжкова. Вибираємо вкладку Джерело паперу, вводимо відстань від краю до колонтитула - 1 см.
4. Створити нижній колонтитул з вмістом Робота 01. Завдання 04. Задати для колонтитула наступний формат:
шрифт - Times New Roman, 14 пт, звичайний,
вирівнювання - по лівому краю.
У головному меню вибираємо Вид - Колонтитули. У нижньому колонтитулі клацаємо правою кнопкою миші, у меню, вибираємо Шрифт, на вкладці Шрифт вибираємо Times New Roman, розмір - 14, накреслення - звичайний, натискаємо Ок, вводимо: Робота 01. Завдання 04. Два рази клацаємо лівою кнопкою миші на нижньому колонтитулі і в головному меню вибираємо вирівнювання по лівому краю. Закрити меню колонтитулів.
5. Поставити нумерацію сторінок у верхньому колонтитулі, починаючи з першої сторінки з вирівнюванням по правому краю. Задати для номера сторінки наступний формат: шрифт - Arial, 11 пт, напівжирний курсив.
У головному меню вибираємо Вид - Колонтитули. У меню колонтитулів Вибираємо верхній колонтитул. Клацаємо один раз правою кнопкою миші, у меню, вибираємо Шрифт, на вкладці Шрифт вибираємо Arial, розмір - 11, накреслення - напівжирний курсив, натискаємо Ок. У меню колонтитулів вибираємо Вставити автотекст - Сторінка. Закрити меню колонтитулів.
6. Установити такі початкові параметри абзацу: вирівню - по лівому краю, відступи зліва і справа - 0 см, інтервали перед і після - 0 пт, міжрядковий інтервал - одинарний, формат першого рядка - ні.
У головному меню вибираємо Формат - Абзац, в меню, вибираємо Відступи та інтервали, вводимо необхідні значення: вирівню - по лівому краю, відступи зліва і справа - 0 см, інтервали перед і після - 0 пт, міжрядковий інтервал - одинарний, формат першого рядка - ні. Натискаємо Ок.
7. Установити такі початкові параметри шрифту: Times New Roman, 14 пт, звичайний.
На першій сторінці клацаємо правою кнопкою миші, вибираємо Шрифт, вводимо потрібні параметри. Шрифт - Times New Roman, накреслення звичайне, розмір - 14.
8. На першій сторінці в точності відтворити наступний текст, змінюючи параметри абзацу та шрифту.
Виконання цього завдання будувалося так:
- Вводився текст, виділявся повністю мишею і використовуючи отримані раніше навички вводилися параметри абзацу.
- Після цього виділялися окремі фрагменти тексту і змінювалися параметри.
Для зміни параметрів використовувалися панелі швидкого доступу Головного меню і меню правої кнопки миші. Для обрамлення використовувалася команда Формат - Межі та заливка.
9. На другій сторінці в точності відтворити текст, змінюючи параметри абзацу та шрифту.
Вводимо текст в перший рядок сторінки, потім виділяємо мишею, використовуючи панель швидкого доступу головного меню, копіюємо його і вставляємо в наступні два рядки. Далі, виділяючи необхідні фрагменти і використовуючи панелі швидкого доступу головного меню наводимо текст до потрібного вигляду. Для третього рядка використовувалося меню правої кнопки миші Шрифт - Видозміна - підрядковий, надрядковий.
10. На третій сторінці в точності відтворити таблицю. У таблиці використовувати шрифт Times New Roman 12 пт.
У головному меню вибираємо Вид - Панелі інструментів - Таблиці і межі. Вибираємо Додати таблицю, у меню, задаємо розмір таблиці: число стовпців - 10, кількість рядків - 2, автодобір ширини стовпців - авто. Натискаємо Ок. У першому рядку виділяємо з першого по п'ятий стовпець і натискаємо Об'єднати клітинки. У другому рядку виділяємо з першого по п'ятий стовпець натискаємо Розбити комірки, задаємо - число рядків - 1, кількість колонок - 10. У з'явилися осередки вводимо цифри ис допомогою панелі Колір заливки, вводимо відповідний числу відсоток сірого кольору. У порожні клітинки вводимо необхідний текст. Виділяємо всю таблицю і, за допомогою панелі Зовнішні межі, обводимо всю таблицю подвійною лінією. Для перемикання з російської введення на англійську користуємося Shift + Alt. Закриваємо меню Таблиці і межі. Зберігаємо отримані дані.
За допомогою програми Microsoft Word досить просто створювати будь-які документи з будь-якими даними. Зрозумілий інтерфейс і велика варіативність робить програму невід'ємної частина робочого процесу будь-якого підприємства і установи. Користувач отримує серйозну економію часу і ресурсів.
Табличний редактор Microsoft Excel: табличні обчислення
У ході виконання даної роботи необхідно буде закріпити навички роботи з файлами Microsoft Excel: побудова таблиць, введення даних, використання формул.
1. Створити в робочій папці папку з ім'ям Робота 04.
На порожньому місці в робочій папці клацнути правою кнопкою миші, у вікні що переміщує курсор миші на Створити - Папку. Ввести ім'я Робота 04 натискаємо Enter. Двома клацаннями на цій папці відкриваємо її.
2. Створити в Microsoft Excel новий документ і зберегти його в папці Робота 04 з ім'ям Завдання 04.
У папці Робота 04 клацнути правою кнопкою миші, у вікні що переміщує курсор миші на Створити - Лист Microsoft Excel. Ввести ім'я Завдання 04, не змінюючи розширення «. Xls», натискаємо Enter.
3. Видалити всі листи, крім першого, і перейменувати його в Завдання 04.
Двома клацаннями лівої кнопки миші відкриваємо файл. Утримуючи кнопку Ctrl виділяємо Лист 2 і Ліст 3. Одним клацанням правої кнопки викликаємо меню, вибираємо Видалити. На решті Лист 1 клацаємо два рази лівою кнопкою, вводимо ім'я аркуша.
4. Відтворити таблицю. У таблиці використовувати шрифт Arial 10 пт, крім осередків «Студенти» та «Оцінки», яких використовується шрифт 12 пт.
Будуємо таблицю, використовуючи панель швидкого доступу Об'єднання осередків. При введенні тексту Дисципліна або судентов, вводимо тільки в перший рядок або стовпець, виділяємо його, при цьому в правому нижньому кутку комірки з'являється точка, при наведенні на неї покажчика миші він перетворюється на хрестик, натискаючи і, утримуючи ліву кнопку миші, перетягували. Номер Студента або Дисципліни змінюється сам. Для введення тексту в клітинку Середній бал використовуємо меню правої кнопки миші Формат осередків - Вирівнювання - Переносити по словах. Для позначення меж таблиці використовуємо панель швидкого доступу Межі та меню правої кнопки миші Формат ячеек - Кордон. Для зміни розміру клітинок перетаскиваем мишею кордон між іменами рядків і стовпців. Для зміни шрифту, розміру, накреслення використовуємо меню правої кнопки миші Формат ячеек - Шрифт.
5. У стовпці «Середній бал» обчислити за допомогою функції СРЗНАЧ (категорія «Статистичні») середній бал для кожного студента.
У стовпці Середній бал у рядку Студент 1 ставимо знак = і натискаємо панель швидкого доступу Вставка функції, у меню, Майстер функцій вибираємо категорію Статистичні, вибираємо функцію СРЗНАЧ натискаємо Ок. З'являється вікно Аргумент функції, встановлюємо діапазон комірок, натискаємо Ок. Копіюємо дані, що з'явилися в цій комірці. Утримуючи кнопку Ctrl, виділяємо інші клітинки в цьому стовпці. Використовуючи меню правої кнопки миші Спеціальна вставка - формули, вставляємо формули в інші комірки.
6. У рядку «Середній бал» обчислити за допомогою функції СРЗНАЧ (категорія «Статистичні») середній бал по кожній дисципліні.
У рядку Середній бал у стовпці Дисципліна 1 ставимо знак = і натискаємо панель швидкого доступу Вставка функції, у меню, Майстер функцій вибираємо категорію Статистичні, вибираємо функцію СРЗНАЧ, натискаємо Ок. З'являється вікно Аргумент функції, встановлюємо діапазон комірок, натискаємо Ок. Копіюємо дані, що з'явилися в цій комірці. Утримуючи кнопку Ctrl, виділяємо інші клітинки в цьому рядку. Використовуючи меню правої кнопки миші Спеціальна вставка - формули, вставляємо формули в інші комірки.
7. За допомогою функції СЧЕТЕСЛІ (категорія «Статистичні») обчислити кількість задовільних, хороших і відмінних оцінок з кожної дисципліни.
У рядку Задовільно стовпця Дисципліна 1 ставимо знак = і натискаємо панель швидкого доступу Вставка функції, у меню, Майстер функцій вибираємо категорію Статистичні, вибираємо функцію СЧЕТЕСЛІ, натискаємо Ок. З'являється вікно Аргумент функції, встановлюємо діапазон комірок, критерій, в даному випадку це 3, натискаємо Ок. Те ж саме робимо в інших рядках цього стовпця, діапазон той же, а критерій змінюється: добре - 4, відмінно - 5. Виділяємо всі три осередки цього стовпця, копіюємо. Утримуючи кнопку Ctrl, виділяємо комірки Задовільно стовпців Дисципліна 2 і Дисципліна 3, використовуючи меню правої кнопки миші Спеціальна вставка - формули, вставляємо формули. Зберігаємо отримані дані.
Програма Microsoft Excel дає можливість обробляти і зберігати дані, навіть за умови невеликих знань і навичок. Її можна використовувати, як для простих операцій, так і для складних підрахунків і великих обсягів інформації.
Основи програмування мовою Паскаль: оператори циклів
У ході цієї роботи необхідно освоїти основні поняття циклічних алгоритмічних структур.
Завдання 02
Скласти блок-схему алгоритму і текст програми для вирішення наступних завдань.
1. Визнач ціле позитивне число N>. Обчислити суму парних цілих чисел у діапазоні 1 ... N. Для вирішення завдання використовувати цикл з передумовою.
Введення n
Блок-схема: дані: Введення n var i, n, sum: integer;
begin
sum = 0, i = 2
readln (n);
i: = 2;
I <= n
Блок-схема: рішення: I <= n sum: = 0;
while i <= n do begin
sum: = sum + i;
sum = sum + i
i: = i +2;
i = i +2
end;
writeln (sum);
readln
end.
Висновок sum
Блок-схема: дані: Висновок sum


2. Визнач ціле число N.
Якщо N> 5, знайти суму цілих чисел у діапазоні 6. N.
Якщо N <5, знайти суму цілих чисел у діапазоні N. .4
Якщо N = 5, вивести на екран відповідне повідомлення.
Для вирішення завдання використовувати рахунковий цикл

Введення n
Блок-схема: дані: Введення n var i, n, sum: integer;
begin
sum = 0
readln (n);
sum: = 0;
n <5
Блок-схема: рішення: n <5
n> 5
Блок-схема: рішення: n> 5 if n> 5 then begin
for i: = 6 to n do sum: = sum + i;
I = 6 .. n
Шестикутник: I = 6 .. n writeln (sum);
end
else if n <5 then begin
sum = sum + i
for i: = n to 4 do sum: = sum + i;
writeln (sum);
I = n. .4
Шестикутник: I = n. .4 end
Висновок sum
Блок-схема: дані: Висновок sum else if n = 5 then writeln ('N = 5!');
sum = sum + i
readln
end.
Висновок sum
Висновок n = 5
Блок-схема: дані: Висновок sum


3. Визнач два цілих числа N1 і N2.
Якщо N1> N2, знайти суму цілих чисел у діапазоні N1. N2
Якщо N1 <N2, знайти суму цілих чисел у діапазоні N2. N1
Якщо N1 = N2, вивести на екран відповідне повідомлення.
Для вирішення завдання використовувати цикл з постусловіем.
var i, n1, n2, sum: integer;
begin
readln (n1, n2);
sum: = 0;
if n1 <n2 then begin
for i: = n1 to n2 do sum: = sum + i;
writeln (sum);
end
else if n2 <n1 then begin
for i: = n2 to n1 do sum: = sum + i;
writeln (sum);
Введення n1, n2
Блок-схема: дані: Введення n1, n2 end
else if n1 = n2 then writeln ('N1 = N2!');
sum = 0
readln
end.
n1 <n2
i = n1 .. n2
n1> n2
I = n2 .. n1
sum = sum + i
Висновок n1 = n2
Висновок sum
sum = sum + i
Висновок sum


4. Дана функція
2 x, x <0
y = 0, x = 0
0,5 x, x> 0
Знайти значення функції для всіх цілих значень х із діапазону -3 .. 8.
Для вирішення використовувати цикл
з постусловіем.
Program funct;
Var
Y: real;
x: integer;
Begin
Writeln ('znachenie ot -3 do 8');
X: =- 3;
reapet
If x <0 then y = 2 * x;
If x = 0 then y = 0;
If x <0 then y = 0,5 * x;
Writeln ('x =', x, 'y =', y);
X: = x +1;
Until x = 8;
Readln ();
End.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Begin
'Znachenie ot -3 do 8 '
X: =- 3
x <0
x = 0
x <0
'X =', x, 'y =', y
X: = x +1
x = 8
Readln ()
End.
y = 2 * x
y = 0,5 * x
y = 0
та
та
та
немає
немає
немає
та
немає

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
38.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Norton commander Word Excel і робота з ними
Робота з windows comander total comander word excel power point
Програмування на Паскалі
Word Excel FineReader
Работа с Microsoft Оffice MS Word MS Excel
Побудова діаграм засобами WORD і EXCEL
Текстовий редактор Microsoft Word і табличний процесор Excel
Програмування для Word з Delphi
Програмування на VBA в середовищі MS Excel
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru