додати матеріал


Робота з природним матеріалом глиною

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ
Курсова робота
"Робота з природним матеріалом глиною"
Бірськ 2009

Зміст
Введення
1. Технологія та методика навчання учнів загальноосвітніх шкіл
1.1 Методика навчання технології
1.2 Методика навчання учнів робіт з глиною
1.3 Інструменти, прилади та інвентар уроків трудового навчання при роботі з глиною
2. Методика проведення занять з технології робіт з природним матеріалом глиною
2.1 Перспективне-тематичний план
2.2 Розгорнуті сценарії уроків технології
2.3 План-конспект уроків технології
Висновок
Література

Введення
Актуальність роботи. Важливим компонентом відбувається сьогодні демократизації суспільства є підвищення рівня освіти та виховання молоді з урахуванням об'єктивних факторів, які безпосередньо і опосередкований вплив на процес формування особистості. До таких факторів належать матеріальні і психологічні умови, в яких розвиваються і ростуть учні; те середовище, де відбувається становлення особистості.
Удосконалення розвивального характеру трудового навчання залишається однією з найбільш актуальних проблем методики трудового виховання. Сьогодні навчально-виховний процес у школі повинен включити в себе ефективні форми і методи розвитку, виховання дітей на народних традиціях та мистецтві; найцінніше, створене століттями мудрістю і культурою народу, повинно включитися в систему виховання та освіти сучасної людини.
Трудового навчання належить особлива роль. Хоча уроки праці будуються на основі застосування загальних для всіх шкільних предметів дидактичних принципів, їх відрізняє ряд особливостей, наприклад, учні займаються не тільки пізнавальною, а й творчою діяльністю, предмети, процеси праці виступають не просто як об'єкти вивчення, але одночасно є і засобом наочності , дидактичним матеріалом, що служить для активізації роботи учнів, технічними засобами навчання і т.д. Діти люблять уроки праці більше інших уроків. Адже на уроках праці дитина зайнятий виготовленням милих його серцю іграшок, у яких він бачить своїх друзів. Поєднання гентеллектуальной і моторної (робота руками) діяльності створює атмосферу осмисленого праці. На підставі вищевикладеного вважаємо тему даної курсової роботи актуальною і цікавою в плані подальшого вивчення.
Об'єкт дослідження: процес трудового навчання в початковій школі.
Предмет дослідження: методика роботи з природним матеріалом глиною в початковій школі.
Мета роботи: вивчити теоретичний аспект проблеми і розробити методику планування та організації уроків праці з природним матеріалом глиною в початковій школі.
Гіпотеза: трудове навчання молодших школярів в роботі з природним матеріалом глиною буде ефективним якщо:
- Вчитель буде володіти сучасною теорією і практикою трудового навчання молодших школярів.
- Створена хороша матеріальна база для процесу трудового навчання.
- Праця буде розглядатися як засіб розвитку особистості дитини.
Завдання дослідження:
1. Вивчити сучасний стан даної проблеми на основі аналізу науково-методичної, психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи вчителів-практиків.
2. Розкрити особливості, значимість праці молодших школярів з природним матеріалом глиною на уроках праці.
3. Розробити перспективно-тематичний план, сценарії уроків і план-конспект уроків праці з глиною.
Методи дослідження:
- Аналіз психолого-педагогічної, спеціальної літератури з досліджуваної проблеми.
- Системний аналіз проблеми трудового навчання у школі.
- Продуктивно-творчий метод.
Практична значимість: розроблені тематичні плани і рекомендації з вивчення робіт з глиною можуть бути використані в роботі вчителів початкових класів, студентів - практикантів, а так само керівниками гуртків додаткової освіти та батьків.
Теоретична значущість роботи полягає у визначенні гностичної сутності виявлення видів, у розробці системи засобів роботи з глиною, які можуть бути використані в процесі навчання учнів і конкретизації розвитку творчих здібностей молодших школярів.

1. Технологія та методика навчання учнів загальноосвітніх шкіл
1.1 Методика навчання технології
Методика навчання технології як галузь педагогічної науки має свої об'єкти, завдання і методи дослідження. Об'єктом вивчення є процес трудового навчання, включаючи всі його сторони: зміст навчального матеріалу, методи викладання, пізнавальну діяльність учнів, результати навчання та ін Вивчення всіх сторін цього процесу має проводитися з урахуванням вікових особливостей учнів.
Завдання трудового навчання визначаються також залежно від тенденцій розвитку науки і техніки, вимог сучасного виробництва до трудової підготовки молоді. Формулюючи, зокрема, завдання трудового навчання в V класі, враховують те становище, яке займає навчання технічному праці в системі шкільної освіти. Тому методика навчання технічному праці розкриває дидактичну взаємозв'язок занять в майстернях з викладанням інших навчальних предметів (суспільно-політичні, природно-математичні), а також вказує на шляхи встановлення наступності трудового навчання в молодших, середніх і старших класах.
У системі початкового навчання трудова діяльність є одним з важливих факторів розвитку дитини: морального, розумового, фізичного, естетичного.
Саме в початкових класах закладаються основи соціально активної особистості, яка проявляє інтерес до трудової діяльності, самостійності, поваги до людей праці та інші цінні якості, що сприяють засвоєнню вимог життя та утвердження в ній.
Метою курсу «Трудове навчання» в початкових класах - розвиток творчої, активної особистості, яка проявляє інтерес до технічного та художньої творчості і бажання трудитися. Програмою трудового навчання в початковій школі передбачено знайомство учнів з різними видами праці, а саме:
- Сільськогосподарськими працею;
- Побутовим працею;
- Основами художньої обробки різних матеріалів;
- Працею самообслуговування;
- Технічним працею і технічним моделюванням.
Особливе місце в змісті курсу трудового навчання займає розділ «Основи художньої обробки різних матеріалів», він включає в себе оволодіння учнями найпростішими способами і прийомами роботи з різними матеріалами (глина, пісок, метал, деревина, природні матеріали, шкіра, хутро та ін) , має спрямованість на залучення дітей до різних видів народних промислів, розвиток творчих здібностей та естетичне виховання молодших школярів.
У цій роботі нас цікавить процес роботи учнів початкових класів з природним матеріалом глиною і який вплив він робить на розвиток молодшого школяра.
Глина - це природний матеріал у роботі з яким немає протипоказань і вікових обмежень. Ліпити може кожен. Глина сприйнятлива до почуттів і може ефективно допомогти відреагувати гнів, агресію, страх, тривогу, провину, тим самим знижуючи ймовірність прояви їх у реальному житті. Пластичність глини дозволяє вносити зміни в роботу і «виправляти''емоційний стан. Робота з глиною розвиває моторику рук, кінестетичні відчуття, тіло починає через глину спілкуватися і стан людини проявляється найбільш виразно.
Вкрай важко зробити помилку при роботі з глиною. Діти, які відчувають потребу в поліпшенні самооцінки, отримують незвичайне відчуття «Я» у процесі використання глини », - пише Вайолет Оклендер. За спостереженнями В. Оклендер, балакучим дітям робота з глиною допомагає позбутися від надлишку слів, а у малюків із затримкою мовного розвитку стимулює словесне вираження своїх емоцій.
Одним з напрямків, що відкриває великі можливості для самовираження, фантазії і творчості підростаючого покоління є обробка глини, виготовлення з неї виробів різного призначення. Заняття з художньої обробки кераміки в рамках викладання технології в школі - широке поле діяльності по формуванню багатосторонньо розвиненої людини.
Глина служить гарним матеріалом для виготовлення іграшок і виробів на уроках праці та позакласних заняттях. Це прекрасний пластичний матеріал, що дозволяють учням ліпити різноманітні об'ємні предмети.
Глина - це природний матеріал, який зустрічається повсюдно, легко оброблюваний, довго зберігає форму виготовленого виробу.
Заготівля глини не представляє складності навіть у великих містах. Її можна взяти в місцях ремонтних або раскопочному робіт, на будівельних майданчиках, в місцях посадки дерев і чагарників, у дворах. У сільській місцевості глину можна взяти на берегах річок, струмків, схилах ярів і т.д.
На уроках праці, присвячених роботі з глиною, діти вчаться об'ємно ліпити посуд, овочі, фрукти, тварин, рослини і т.п. Ліпити учням легше, ніж малювати. Щоб намалювати куля, необхідно вміти передати тон, світлотінь, відблиски, рельєф, рефлекс. Виліпити кулю значно легше. Якщо ж порівняти малювання і ліплення більш складних предметів, наприклад, голови ведмедя чи лисиці, перевага ліплення в сенсі легкості зображення ще очевидніше, тому що для перетворення виліпленого кулі в голову ведмедя чи лисиці досить відтягнути однаковими проміжками чотири однакові опуклості - тупі, щоб отримати голову ведмеді, гострі, щоб вийшла голова лисиці. Обертаючи кожен з цих кульок з опуклостями, можна уявити різні мордочки звірів.
Спостереження показують, що після ліплення складних об'ємних форм тварин і звірів учні впевнено і навіть по пам'яті зображують їх на площині.
Ліпити можна різними способами: розкочуванням, відтягуванням, налепліваніем, штампуванням, продавлювання. Методів ліплення - два. Перший метод - вивчення зовнішньої будови об'єкта: визначаємо спрощену форму його основної маси - тулуба. Потім надаємо пальцями глині ​​приблизну форму тулуба і зберігаючи її способом відтягування, ліпимо спочатку приблизно, а потім точніше - форму голови, хвоста, кінцівок. Під час ліплення звертаємо увагу на співвідношення розмірів голови, хвоста, кінцівок, тулуба. Навчати таким методом ліпленні складних форм, безумовно, важко. Тому можна користуватися іншим методом: Він полягає в пропорціонaльном розподілі призначеної для ліплення маси глини на всі головні частини об'єкта, який належить ліпити. Від точного визначення маси тут залежить багато чого: економія матеріалу, точність виготовлення. Послідовність ліплення другим методом така:
1. Вивчення зовнішньої будови обраного для ліплення об'єкта.
2. Визначення маси глини для ліплення всього об'єкту і його пропорційне розкреслюванням і розрізання на частини.
3. Спрощена ліплення форми тулуба, голови, кінцівок до доступних дітям об'ємних форм, ліплення всіх частин.
4. Збирання і виконання деталізації.
Таким чином, узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок про те, що процес роботи з природним матеріалом глиною є потужним джерелом всебічного розвитку особистості дитини.
1.2 Методика навчання учнів робіт з глиною
Вивчення розділу «Робота з глиною та пластиліном» спрямоване на розвиток умінь і навичок роботи з пластичними матеріалами і передбачає не тільки безпосередньо ліплення, а й проведення спостережень і дослідів за властивостями матеріалів, знайомство з народними промислами, відвідування виставок і т.д.
Урок потрібно почати з демонстрації різноманітних керамічних виробів. Запитати у дітей, чим вони схожі, у чому їх відмінність. З відповідей на ці питання легко перейти до теми народних промислів.
Найпоширеніший народний промисел з виготовлення посуду - це, звичайно, гжель. Розповісти учням про історію цього промислу, його особливості та сьогодення. Гжель стала широко відомою в кінці XVII століття. Вона отримала свою назву від дієслова «палити», обпалені вироби і називали Гжели.
Гжельська посуд має свої особливі риси - вона прикрашена численними деталями: фестонами, ручками, забавними фігурками. Але найцікавіше - це гжельська розпис. Гжель називають синьо блакитним дивом. На білому тлі квітнуть сині дзвіночки, троянди, ромашки, травинки і ягідки. Народні художники зображували самі різні сюжети - пейзажі, сценки з життя людей і тварин.
Але гжельские художники використовують і інші традиційні для цього промислу кольору. На білому тлі емалі з'являються зелені крони дерев і узори з трав, теплі жовті відтінки в зображенні квіткових орнаментів, сільської та міської архітектури, використовуються також і коричневі тони. У XVII-XVIII століттях колірна гама була обмежена можливостями натуральних барвників, а тепер ця п'ятикольорова палітра створює своєрідну гжельской майоліку.
Мазки гжельской розпису соковиті, з чіткими лініями, розчерками і штрихами. Фарба на кисть береться з одного боку, а малюють так, щоб кисть не поверталася, тоді одночасно виходять темні і світлі тони. Потім тонкою кистю майстер промальовує дрібні деталі. Іноді гжель розписують і позолотою.
Сучасні майстри гжелі дбайливо зберігають традиції і примножують славу промислу. Світову популярність мають роботи художників М. Туркіна і В. Булигіна.
На уроках технології другокласники будуть працювати і з глиною та пластиліном. У першому класі вони вже познайомилися з основною властивістю цих матеріалів - пластичністю, що дозволяє використовувати їх для ліплення. У другому класі доцільно вивчати склад і властивості глини, порівнюючи її з кварцовим піском.
Потрібно провести досвід, в ході якого діти розглянуть грудочку сухої глини і сухий пісок, визначать їх колір, потім розітруться ці матеріали в долонях і зроблять висновок, з чого вони складаються: глина - з найдрібніших пилинок, пісок - з окремих крупинок. Крім того, спостереження покаже, як змінюється пластичність глини і піску при зволоженні, що відбувається з ними після висихання: вони стають темнішими, глина перетворюється в пластичну масу, а крупинки піску тільки злипаються між собою.
Розповісти учням, що суха глина буває різних кольорів: білого, сірого, коричневого, червоного і навіть чорного.
Сира глина й пісок можуть приймати будь-яку форму, так як вони володіють пластичністю. Але глина більш пластична, ніж пісок: після сушіння глина твердне і не змінює знайденої форми, пісок ж розсипається на окремі частинки.
Теми «Спіральна ліплення з джгутів» і «Ліплення з цілого шматка глини» знайомлять другокласників з новими технологіями ліплення. Вчителю слід підкреслити, що спосіб ліплення залежить від конструкції вироби і задуму майстра.
Школярі можуть здійснювати ліплення з опорою на зразок або ілюстративний матеріал, а також на основі власної пам'яті і фантазії.
Спосіб спіральної ліплення з джгутів був відомий ще в кам'яному столітті. Він застосовувався у Стародавній Греції, на Кавказі і Середній Азії при виготовленні судин великих розмірів, використовуваних для води та вина. Ліплення з цілого шматка глини також відома з найдавніших часів і застосовується до цих пір у всьому світі.
Якщо на уроках технології немає можливості використовувати глину, її цілком замінить пластилін, тому що основні прийоми ліплення однакові для глини та пластиліну.
Учитель знайомить школярів з новими прийомами обробки глини, демонструє їх в уповільненому і робочому темпі. Після аналізу форми і конструкції виробів, призначення кожної з його частин та особливостей його виконання учні приступають до практичної ліплення.
Зразки та наочні зображення виробів не повинні сліпо копіюватися в роботах учнів. Пояснюючи завдання, підкресліть, що кожен виріб має раціонально поєднувати форму і декоративне оформлення, відповідні функціональному призначенню предмета. Спочатку учні працюють над будовою предмета, потім уточнюють його, опрацьовуючи найбільш значущі деталі, в кінці - другорядні елементи і обробку поверхні виробу.
Другокласники освоюють найпростіші прийоми декоративної обробки виробів з глини - рельєфну (тиснення, ліпні узори) і розпис.
Тиснення здійснюють пальцями і за допомогою різних штампиків, пробійників. Ліпні прикраси (джгути, кульки, намистини і т.д.) роблять пальцями. Розписують глиняні вироби рідкою глиною (ангобом). Але для початкових класів найбільш доступна розпис гуашшю з додаванням клею ПВА.
Розпис вироби здійснюється після того, як воно повністю готове. Якщо робота над виробом триває кілька днів, то глину треба обприскувати водою, покривати мокрою тканиною і загортати в целофанову плівку.
Сушіння - дуже складний процес. Спочатку виріб сушать під навісом 2-3 діб без протягів, а потім обпалюють в російської печі, в горнах або на багатті. Випал повинен здійснюватися тільки за допомогою вчителя і під його контролем.
На уроках технології в початкових класах школярі знайомляться з різними видами декоративно прикладного мистецтва, народними промислами і умільцями. При цьому розширюється кругозір учнів, вони вчаться розпізнавати і розуміти національні особливості декоративно прикладних виробів, їх зв'язок із звичаями, традиціями, природою та характером народів Росії. Навчіть дітей сприймати стиль виробів, виділяти особливості того чи іншого народного промислу. З ваших бесід, екскурсій до музеїв і на виставки, перегляду наочних посібників школярі дізнаються, що особливістю декоративно прикладного мистецтва є поєднання утилітарної та естетичної сторін - користі і краси, зручності форми і неповторності образу.
Другокласникам пропонується придумати і виліпити свій варіант декоративного посуду. Створюючи посудину, діти повинні подумати про його загальній формі, декоративних деталях, вибрати найбільш раціональний спосіб ліплення.
Оцінюючи роботи учнів, потрібно звернути увагу на їх оригінальність, відповідність образу, почуття міри в декоративній обробці і її відповідність формі і призначенням вироби, а також ступінь самостійності при виконанні вироби.
Одним з основних методів, що стимулюють процес навчання при роботі з глиною, є залучення учнів до активної сферу діяльності.
Учні на уроках праці по роботі з глиною повинні отримати знання, оволодіти навичками, вміннями для застосування в дослідницькій діяльності, при виконанні творчих проектів.
Головні вимоги до уроку технології:
1) чіткість і ясність основних навчально-виховних цілей при проведенні заняття;
2) правильний підбір навчального матеріалу для уроку в цілому і кожної його частини (виклад і закріплення теоретичного матеріалу, організація практичної роботи учня і т.д.). Матеріал підбирається виходячи з цілей і теми уроку, рівня попередньої підготовки учнів. Для організації практичної роботи на уроці дуже важливий підбір об'єктів праці;
3) вибір найбільш доцільних методів навчання для кожного етапу уроку, при цьому враховуються цілі, специфіка навчального матеріалу, рівень підготовки учнів, матеріальне оснащення, досвід самого вчителя;
4) організаційна чіткість уроку: своєчасний початок і закінчення, розподіл часу на кожен етап і т.д.;
5) досягнення цілей уроку, засвоєння навчального матеріалу всіма
Уроки праці по роботі з глиною орієнтовані на практику, тому тип уроку комбінований, на якому поєднуються елементи теоретичних і практичних занять. Комбінований урок створює необхідні передумови для виконання практичних робіт.
У ході навчання виникає завдання дати учням певний обсяг технічних відомостей для проведення практичної роботи. Протягом практичної частини уроку (50% змісту уроку) вони повинні освоїти робочі прийоми виконання технологічних операцій, оволодіти вміннями і навичками.
Практична робота формує в учнів технологічну культуру і самостійність у творчій роботі.
1.3 Інструменти, прилади та інвентар уроків трудового навчання
Програми та методичні посібники до уроків трудового навчання враховують різноманітні умови, в яких працюють вчителі початкових класів вони припускають на вибір варіанти виробів та робіт, які можливо застосувати в звичайних класах, обладнаних столами або партами. Однак це певною мірою обмежує розвиток трудового навчання, яке повністю відповідало б віковим можливостям молодших школярів і сучасним вимогам науково-технічного прогресу.
Відомо думку В.А. Сухомлинського, який вважав, що учням молодших класів доцільно давати насамперед ручні інструменти та вчити ними обробляти різноманітні матеріали, в тому, що числі і природні. Автоматизовані та електричні інструменти в методичному відношенні правильніше вводити в старших класах, коли учні на власному досвіді зможуть відчути полегшення від заміни фізичних зусиль механічними.
У принципі матеріальне оснащення уроків трудового навчання має, з одного боку, задовольняти гігієнічним нормам і естетичним вимогам, з іншого - найкращим чином сприяти формуванню у дітей уявлень, умінь, навичок та внутрішнього прагнення самостійно виконувати вимоги трудової культури.
У практиці існує кілька напрямків у вирішенні питань комплектування та зберігання інструментів, пристосувань і матеріалів. Одні педагоги зберігають всі інструменти в спеціальних шафах або на стелажах, комплектуючи кожний вид на весь клас. Перед уроком трудового навчання в залежності від виду праці, зміст робіт вчитель разом з черговими розкладає необхідні на даний урок інструменти та матеріали.
Інші педагоги виділяють в стінних шафах класу - кабінету або спеціальної робочої кімнати початкових класів полиці або відділення для обладнання до уроків трудового навчання. У них вставлятися пронумеровані коробки з відділеннями на кожного учня. Учні знають свій номер коробки чи папки.
Діти самостійно беруть свої коробки або папки з необхідними інструментами, а після завершення роботи ставлять на місце. Іноді це роблять чергові. Педагогічний важливо навчити і привчити кожного учня самостійно вибирати необхідні для роботи інструменти, матеріали, пристосування. Ця звичка виховується поступово, дозволяє утримувати інструменти в порядку.
Для уроків праці в початкових класах по роботі з глиною необхідно: глина, блюдце з водою, підкладна дошка, стеки, ганчірочки для рук для кожного учня. Заняття проводяться в класі або звичайній кімнаті.
Глини розрізняють за кольором (білі, червоні, блакитні, зелені та ін), за складом - худі та жирні. Худі глини з домішкою піску для ліплення не годяться.
Жирна глина (глина без домішок) дуже пластична, а вироби з неї не пропускають вологу, відрізняються високою міцністю і дуже гладкою дзеркальною поверхнею, але при сушінні та випалюванні вони можуть сильно розтріснутися. У худої глини, що містить значну кількість піску і домішок (шамоту), теж є свої достоїнства і недоліки. Вироби з неї мають шорстку поверхню і всмоктують вологу, але вони майже не тріскаються при сушінні та випалюванні.
На уроках для ліплення краще всього використовувати глину середньої жирності, з вмістом піску близько 15%. Глину можна заготовити на будівництві будинку або ремонті водопроводу, на схилах ярів і біля берегів річок. Щоб перевірити її придатність для ліплення, необхідно з невеликого грудки зволоженою глини скачати між долонями палять товщиною з вказівний палець, а потім повільно зігнути його навпіл. У згину не повинно бути багато тріщин.
Глину, що містить багато піску та інших сторонніх домішок, очищають і просівають.
Для просіювання глину розділяють на невеликі грудки або джгути і висушують під навісом на сонці або на морозі взимку.
Висохлу глину роздрібнюють в пил і просівають через дрібне сито, видаляючи з неї домішки: камінчики, тріски, крупний пісок.
Після просіювання глина очищається (стає більш жирної). Її пересипають у високий посуд (відро) і заливають трьома частинами води, ретельно розмішують до однорідного стану.
Після того як вода відстоїться, її необхідно акуратно злити, не замутивши. Після цього обережно вичерпують рідку глину, не чіпаючи нижній шар з осілими на дно домішками. Глиняний розчин переливають в широкий таз і ставлять на сонце, щоб випарувалася зайва волога, час від часу перемішують. Розчин глини повинен бути схожий на густе тісто, після цього його закривають клейонкою до початку роботи.
Перед ліпленням глину замішують з водою, ретельно розминаючи руками, як тісто.
Якщо глина сухувата, то, розминаючи, її збризкують водою.
Пояснить дітям, що основний інструмент ліплення - це пальці. Але у випадках, коли необхідно домогтися чіткості і пропрацювати дрібні деталі, прибрати зайву глину або створити певну фактуру, використовують стеки і ножі з дерев'яними і металевими лезами, пробійники.
Ліплення з глини виконують завжди на дошці, призначення якої полягає не тільки в тому, щоб оберігати стіл від бруду. Виконувана виріб, поміщене на підкладну дошку зручно повертати в процесі будь-якою стороною до виконавця, що абсолютно необхідно. Дошка може бути з фанери розміром приблизно 25х25 см. на кожну з них чергові до початку уроку кладуть грудки глини, величина яких залежить від виробу і від теми уроку.
Для опрацювання дрібних деталей, нанесення на поверхню виробу прикрас у вигляді штрихів, виїмок і т.д. необхідні стеки. Замість них можна використовувати відточені ручки старих малювальних або клейових кистей.

2. Методика проведення уроків роботи з природним матеріалом глиною
2.1 Перспективне-тематичний план розділу «Робота з глиною» в 2 класі
Тема та короткий зміст уроку
Освітня мета уроку
Розвиваюча мета уроку
Виховна мета уроку
Тип уроку
Методи навчання
Інструменти і пристосування
Властивості глини і способи ручної ліпки.
Бесіда. Мультимедійна презентація «Ручне ліплення".
Ознайомлення з прийомами роботи. Правила техніки безпеки. Физкультминутка. Підготовка матеріалів. Освоєння способів ручного ліплення. Ліплення і оздоблення виробів. Підсумок уроку.
ознайомлення школярів з основними властивостями і прийомами
роботи з глиною; формування основних знань з прийомів ручної роботи з глиною (прийоми підготовки глиняної маси до роботи, способи ліплення, прийоми обробки виробу);
розвиток художньо-естетичних здібностей учнів, почуття краси і гармонії, розвиток самостійності учнів і виконувати творчі завдання.
виховання культури праці, формування понять
про красу і гармонію.
комбінований
словесний, наочний, практичний
портативний комп'ютер, мультимедійний проектор зображення, екран, підкладні
дошки, губки,
стеки, глина,
ємності з водою
Ліплення «Кішка з
кошенятами ».
Бесіда про тварин. Освоєння основних прийомів роботи з глиною. Правила техніки безпеки. Физкультминутка. Виконання скульптурної композиції. Аналіз та оцінка художньої творчості. Підсумок уроку.
Вчити дітей
уважно
розглядати
натуру;
уточнювати прийоми
роботи з глиною;
закріплювати вміння роботи з глиною.
розвивати кругозір дітей,
творчі
здібності;
Виховувати любов до тварин, акуратність.
урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
словесний, наочний, практичний
Глина,
дошки
для ліплення,
стеки,
ганчірочки.
Л епка овочів і
фруктів.
Бесіда про овочах і фруктах. Повторення прийомів роботи з глиною. Правила техніки безпеки. Физкультминутка. Підготовка матеріалів. Ліплення і оздоблення виробів. Підсумок уроку.
закріпити знання учнів
виконання ручної роботи з глиною; виконати
ліплення овочів і фруктів; вчити
розгадувати
загадки;
розвивати
уяву, мислення, розвивати дрібну
мускулатуру рук.
виховати
дбайливе
ставлення до природи,
розширювати кругозір.
урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
словесний, наочний, практичний
мультимедійний проектор зображення, екран, підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою,
Л епка диких тварин «Ведмідь» і
«Лиса».
Бесіда про диких
тварин і
відгадування загадок. Вивчення зовнішнього вигляду ведмедя і лисиці, визначення
пропорцій частин
іграшок.
Повторення способів ліплення.
Правила техніки безпеки Физкультминутка. Підготовка матеріалів. Ліплення і оздоблення виробів. Підсумок уроку.
сприяти
відпрацювання та
вдосконалення навичок ліплення
з глини;
вчити дотримуватися правила роботи і вміння підготувати робоче місце;
розвивати
вміння
помічати зовнішня будова
об'єкта і
пропорційно ділити масу глини для ліплення
головних частин об'єкта,
розвивати
дрібну
мускулатуру рук.
виховати
дбайливе
ставлення до природи,
розширювати кругозір.
урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
словесний, наочний, практичний
підкладні
дошки,
губки,
стеки,
глина,
ємності з
водою
Ліплення народної
іграшки.
Бесіда про народних іграшках у вигляді гри - ярмарки. Вивчення зовнішнього вигляду іграшок.
Ознайомити ліпленням з цілого шматка глини. Правила техніки безпеки. Физкультминутка. Підготовка матеріалів. Ліплення і оздоблення виробів. Підсумок уроку.
познайомити дітей
з народною
іграшкою; показати пластичність
передачі рухів в ліпленні; навчити
дітей ліпленню з
цілого шматка глини іграшки по
задумом за типом народних глиняних іграшок;
розвивати
кругозір
дітей,
творчі здібності
виховувати естетичне ставлення до предметів; виховувати дітей на народних традиціях, показуючи народне мистецтво нероздільно від народної музики та народного усної творчості.
комбінований
словесний, наочний, практичний
магнітофон, аудіозапис, підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою
Казковий образ. Ліплення за поданням.
Продовження бесіда
про народних іграшках.
ліпленням з цілого
шматка глини за
технологічній карті. Правила
техніки безпеки. Физкультминутка. Підготовка
матеріалів.
Ліплення і обробка
виробів.
Підсумок уроку.
вчити дітей
підбирати
характерні
декоративні
деталі в
відповідно до
емоційним
змістом образу;
Закріплювати знання дітей ліплення з
цілого шматка глини;
Розвивати
асоціативно - образне
мислення,
зорове сприйняття;
Виховувати інтерес до
декоративно-прикладного мистецтва.
урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
словесний, наочний, практичний
Глина,
підкладні
дошки, губки, стеки, глина,
ємності з водою.
Ліплення «Тварини на арені цирку»
Бесіда про циркових тварин. Повторення прийомів ліплення.
Правила техніки безпеки. Физкультминутка. Виконання ліплення тварини в русі або скульптурної композиції. Виставка робіт. Аналіз і підсумок уроку.
навчити дітей
складати
невеликі
скульптурні
групи передавати в композиції
рух
тварин;
уточнювати прийоми роботи з глиною;
розвивати
асоціативно - образне
мислення, зорове сприйняття;
виховувати інтерес до роботи з глиною, творчу активність.
комбінований
словесний, наочний, практичний
Глина, дошки
для ліплення,
стеки, ганчірочки.
Ліплення «Їде Ваня на коні».
Бесіда про Димовського і філімоновской іграшках, про народні промисли. Вивчення зовнішнього вигляду Димовського і філімоновской іграшок.
Правила техніки безпеки. Физкультминутка. Підготовка матеріалів. Ліплення і оздоблення виробів. Підсумок уроку.
навчити ліпити Димківська або філімоновской конячку з глини, навчити, конструктивним способом ліпити коників, при цьому враховувати відмінність у формі і пропорції фігури тулуба: в серпанку пропорційне відношення
ніг і шиї, а у
Філімоновской конячки шия
довга як
у жирафа.
Розвивати уявлення про народні промисли глиняної іграшки, вміти відрізняти димковскіе іграшки від
Філімоноскіх.
Виховувати інтерес до народних промислів, розвивати почуття прекрасного, вміти планувати і ліпити іграшку послідовно, працювати акуратно.
комбінований
словесний, наочний, практичний
дощечка для
роботи з глиною, шматок глини
300-350 гр.,
стеки,
вологий
поролон.
Л епка іграшки
«Індик» за мотивами народних зразків.
Бесіда про російських глиняних іграшках.
Повторення прийомів ліплення.
Правила техніки безпеки.
Физкультминутка. Робота за таблицею ліплення казкового
індика.
Виставка робіт.
Аналіз і підсумок уроку.
розширювати і
уточнювати знання учнів про
народних промислах; вдосконалювати прийоми ліплення складної фігури з цілого шматка глини; обробляти вміння застосовувати орнаменти при оформленні іграшок;
розвивати
уяву, мислення, розвивати
дрібну
мускулатуру рук.
виховати
дбайливе
ставлення до природи,
розширювати кругозір.
урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
словесний, наочний, практичний
підкладні дошки, стеки, глина, блюдце з водою.
Л епка посуду з джгутиків.
Бесіда про посуд. Технологія виконання прийомів ліплення джгутиками.
Правила техніки безпеки. Физкультминутка. Вибір посуду для ліплення: глечик, тарілка, чашка, чайник. Виконання ліплення посуду. Виставка робіт. Аналіз і підсумок уроку.
сприятиме відпрацюванню та вдосконалення навичок ліплення з глини; вчити виконувати роботу з глиною джгутиками;
розвивати
уяву, мислення, розвивати
дрібну
мускулатуру рук.
виховати
акуратність і дисциплінованість, розширювати кругозір.
комбінований
словесний, наочний, практичний
підкладні
дошки, губки, стеки, глина,
ємності з водою
2.2 Розгорнуті сценарії уроків технології урок № 1
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення народної іграшки
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: ознайомити дітей з народною іграшкою; показати пластичність передачі рухів в ліпленні; навчити дітей ліпленню з цілого шматка глини іграшки за задумом за типом народних глиняних іграшок;
Розвиваюча: розвивати кругозір дітей, творчі здібності;
Виховна: виховувати естетичне ставлення до предметів; виховувати дітей на народних традиціях, показуючи народне мистецтво нероздільно від народної музики та народного усної творчості.
Тип уроку: комбінований
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: магнітофон, аудіозапис, підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою,
Дидактичний матеріал до навчального заняття: зразки робіт учнів глиняні іграшки, наочні посібники.
Місце проведення: клас

Хід уроку

I. Орг. момент. (3 хв.)
- Вітання учнів.
- Перевірка готовності учнів до уроку.
- Дихальна гімнастика для заспокоєння.
II. Підготовча робота. (7 хв.)
1. Вступна бесіда.
Учитель: Наш урок сьогодні незвичайний. А незвичайний він тим, що ми побуваємо на ярмарку.
* Що таке ярмарок?
· Звучить російська народна музика.
Вчитель: У місті Кірові, над крутим берегом річки Вятки у міських білокам'яних стін і стародавніх башт кожну весну шуміла, кипіла ярмарок-свистунів.
На весняному ярмарку було весело. Яскраві іграшки, свист, глашатаї, народний театр з Петрушкою, танцюючий ведмідь. Все це було на ярмарку-свистунів.
2. Знайомство з народними іграшками.
- А тепер давайте підійдемо до одного з прилавків
На прилавку (столі) стоять глиняні іграшки.
Учень 1. Гей, чесні панове,
До нас завітайте сюди.
Як у нас чи тари-бари,
Всяки різні товари ...
Підходьте, підходьте.
Подивіться, подивіться ...
Учень 2. Коні глиняні мчать
На підставках що є сил,
І за хвіст не втриматися,
Якщо гриву упустив.
Учень 3. Через гірські відроги,
Через даху сіл,
Краснорогій, желторогій
Мчить глиняний олень.
Учень 4. Голосисті ці птахи
І ошатні, немов ситці!
Тю-ти, ф'ю-ти, ф'ю-ти, ф'ю!
Тю-ти, ф'ю-ти, гнізда в'ю!
Учень 5. Наша панночка в прекрасному
У яскравій сукні расписном,
Краснощока, кругловида,
Полюбуйся-ка, народ!
3. Повідомлення теми та мети уроку.
- Сподобалися вам іграшки?
- З чого зроблені ці іграшки?
* Ці іграшки зроблені з глини в невеликому селі Димково, і іграшки називаються димковскіх.
- А кому з вас захотілося зробити таку іграшку?
- Сьогодні на уроці ми будемо робити фігурку цієї іграшки, а на наступному уроці ми розпишемо її з мотивів димковской іграшки.
III. Робота по темі уроку. (31 хв.)
1. Розповідь вчителя.
- Подивіться ще раз на ці іграшки. Є іграшки, якими грають, а є іграшки, якими прикрашають свої оселі, їх бережуть.
- А для чого потрібні димковскіе іграшки?
· Вибір фігурок не випадковий.
Давним-давно, тисячі років тому, люди не могли пояснити походження багатьох явищ. І народ вірив, фігурки тварин і людей допомагають їм захистити себе і свій будинок від злих духів. Ці іграшки називаються оберегами.
· Птахи проганяли сили темряви, несли світло і радість.
· Жіноча фігурка з дітьми оберігала мати з дітьми від нещастя і хвороб.
- Яку фігурку вам хотілося б зробити? Чому саме цю?
2. Пояснення порядку ліплення іграшки.
- Глина чарівна. Вона м'яка, податлива, в добрих, ласкавих руках вона перетворюється в цікаві фігурки. Яке головне властивість глини?
* Виготовлення тварин.
Всі тварини ліпилися з джгута. Джгут згинали, розрізали стекой, розділяючи на передні і задні ноги. Потім ліпилася голова тварини і деталі.
- Що майстра прикріплювали до основної форми, щоб фігурка була виразною і красивою? (Грива, роги, вушка).
* Виготовлення панянки.
Панянку ліпили інакше. Її ліпили з конусоподібної форми витягуванням глини для голови, а потім прикріплювали додаткові деталі.
3. Робота з підручником.
С. 132-135. (Підручник Конишева «Чудова майстерня» 2 кл.)
- Розгляньте ілюстрації, виберіть іграшку і зліпите її.
На стор 134 показаний порядок ліплення тварини.
4. Самостійна робота.
Індивідуальна допомога.
5. Виставка іграшок.
IV. Підсумок уроку. (2 хв.)
- Що ви відчули сьогодні на уроці при вигляді такої краси?
- Як називаються іграшки, які ви сьогодні ліпили?
- Чому їх так назвали?
V. Домашнє завдання. (2 хв.)
Подивіться будинку в книгах або в бібліотеці ілюстрації із зображенням димковскіх іграшок і виберіть малюнок для своєї іграшки.

Урок № 2
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: «Їде Ваня на коні»
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: навчити ліпити Димківська або філімоновской конячку з глини, навчити, конструктивним способом ліпити коників, при цьому враховувати відмінність у формі і пропорції фігури тулуба: в серпанку пропорційне відношення ніг і шиї, а у філімоновской конячки шия довга як у жирафа.
Розвиваюча: Розвивати уявлення про народні промисли глиняної іграшки, вміти відрізняти димковскіе іграшки від Філімоноскіх.
Виховна: Виховувати інтерес до народних промислів, розвивати почуття прекрасного, вміти планувати і ліпити іграшку послідовно, працювати акуратно.
Тип уроку: комбінований
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: дощечка для роботи з глиною, шматок глини 300-350 гр., Стеки, вологий поролон.
Дидактичний матеріал до навчального заняття: Глиняні іграшки конячок, площинні намальовані конячки і Димківська і філімоновской, і наїзники - намальовані й вирізані по контуру іграшки чоловіків димковской і філімоновской розпису. Таблиці із зображенням димковскіх і філімоновской іграшок.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний момент. (2 хв.)
- Вітання учнів.
- Перевірка готовності учнів до уроку.
2. Вступна бесіда. (15 хв.)
Про димковскіх і філімоновской іграшках, відмінність у формах, пропорціях, розпису. Пояснення-інструктаж про правила роботи з глиною.
Вчитель: Скажіть, іграшки намальовані на таблицях зроблені одним майстром чи різними? Чим вони відрізняються один від одного? (Іграшки відрізняються один від одного на вигляд. Одні схожі на жірафіков з довгими шиями і розписані жовтої, малиновою і зеленою фарбою, смужками і крапками. А інші - приземкуваті, білі, прикрашені кільцями, смужками, крапками.). Іграшки, намальовані на цій таблиці зроблені в місті Вятка і називаються димковской іграшкою. Вони всі білі і прикрашені яскравими фарбами різними елементами: кільцями, дугами, смужками, хвилястими лініями. А на іншій таблиці - іграшки з Підмосков'я, філімоновской іграшки. У всіх тварин шиї витягнуті, а ноги короткі. Ноги в усіх іграшок або зеленого кольору або малинового, такого ж кольору і голова тварини, а тулуб завжди чисто жовтого кольору.
3. Хід виконання роботи. (22 хв.)
Щоб зліпити іграшку конячки, треба розділити шматок глини на дві частини (рис. 2).
· З першого шматка ми зліпимо тулуб і ноги (рис. 3).
· Другий шматок (рис. 2 б) поділимо на дві нерівні частини (рис. 6),
· З великого шматка (рис. 7) зробимо шию і голову.
· У димковской конячки витягуванням і прищипування зробимо гриву. З другої частини (рис. 6 б) - зробимо хвіст.
· І так, розкачати перший шматок у вигляді циліндра, обидва кінці разрєжєм стеком 1 / 3 шматка навпіл (рис. 3).
· Це буде тулуб і ноги, розрізані кінці глини потрібно віджати і надати форму «ковбаски» (рис. 4).
· Потім надати форму дуги, тобто поставити тулуб на ноги (рис. 5).
· Починаємо працювати з другим шматком глини (рис. 2 б)
· - Ділимо його на дві нерівні частини (рис. 2).
· З більшого шматка робимо шию коники (рис. 7),
· Не забувайте у філімоновской конячки шия набагато довший (рис. 7), ніж у димковской,
· Витягаємо голову конячки, відтягаємо вушка і гриву у димковской конячки.
· Нагадую - голова і шия ліпитися з одного шматка глини. Змочуємо тулуб і шию водою і з'єднуємо частини, ретельно загладжує місце з'єднання (рис. 8).
· Меншу частину глини розкочуємо у вигляді конуса і робимо з нього хвіст конячці (рис. 9).
Якщо ви вважаєте що шматок глини більше норми, відірвіть зайву глину, і навпаки, якщо глини не вистачає, то потрібно додати.
Вчитель: Як потрібно розділити шматок глини?
У якій послідовності будете ліпити конячку?
Навіщо треба змочувати частини при їхньому з'єднанні?
Приступайте до роботи. (Під час роботи допомагати порадою, а так само механічно виправляти помилки).
4. Оцінка робіт товаришів. (2 хв.)
5. Перевірка, як прибрали своє робоче місце. Підсумок уроку. Домашнє завдання. (4 хв.)

Рис. 1.

Рис. 2.а, Рис. 2.б.

Рис. 3.а.

Рис. 4.а.

Рис. 5.а. Рис. 5.б.

Рис. 6.а. Рис. 6.Б.

Рис. 7.

Рис. 8. Філімоновской

Рис. 9. Димка.
2.3 План-конспект уроків технології
Урок № 1
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Властивості глини і способи ручної ліпки
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: ознайомлення школярів з основними властивостями і прийомами роботи з глиною; формування основних знань з прийомів ручної роботи з глиною (прийоми підготовки глиняної маси до роботи, способи ліплення, прийоми обробки виробу);
Розвиваюча: розвиток художньо-естетичних здібностей учнів, почуття краси і гармонії, розвиток самостійності учнів і виконувати творчі завдання.
Виховна: виховання культури праці, формування понять про красу і гармонію.
Тип уроку: комбінований
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: портативний комп'ютер, мультимедійний проектор зображення, екран, підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою,
Дидактичний матеріал до навчального заняття: зразки робіт учнів, наочні посібники.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
3. Опитування учнів з вивченого матеріалу (4 хв.).
4. Виклад нового матеріалу (10 хв.);
5. Вступний інструктаж (4 хв.);
6. Вступне виконання прийомів практичної роботи (4 хв.);
7. Самостійна практична робота учнів (15 хв.);
8. Поточне інструктування вчителя (4 хв.);
9. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
Урок № 2
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення «Кішка з кошенятами»
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: Вчити дітей уважно розглядати натуру; уточнювати прийоми роботи з глиною; закріплювати вміння роботи з глиною.
Розвиваюча: розвивати кругозір дітей, творчі здібності;
Виховна: Виховувати любов до тварин, акуратність.
Тип уроку: урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: Глина, дошки для ліплення, стеки, ганчірочки.
Дидактичний матеріал до навчального заняття: Слайди, малюнки, твори малої пластики із зображеннями тварин
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Мотиваційний етап (2 хв.);
3. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
4. Підготовка до виконання завдання (12 хв.);
5. Перевірка готовності робочих місць (4 хв.);
6. Самостійне виконання учнями завдання (20 хв.);
7. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
8. Домашнє завдання. Прибирання робочих місць (3 хв.).
Урок № 3
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення овочів і фруктів
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: закріпити знання учнів виконання ручної роботи з глиною; виконати ліплення овочів і фруктів; вчити розгадувати загадки;
Розвиваюча: розвивати уяву, мислення, розвивати дрібну мускулатуру рук.
Виховна: виховати дбайливе ставлення до природи, розширювати кругозір.
Тип уроку: урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: мультимедійний проектор зображення, екран, підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою,
Дидактичний матеріал до навчального заняття: зразки фруктів і овочів, виконані з глини, муляжі та ілюстрації фруктів і овочів.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Мотиваційний етап (2 хв.);
3. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
4. Підготовка до виконання завдання (12 хв.);
5. Перевірка готовності робочих місць (4 хв.);
6. Самостійне виконання учнями завдання (20 хв.);
7. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
8. Домашнє завдання. Прибирання робочих місць (3 хв.).
Урок № 4
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення диких тварин «Ведмідь» і «Лиса»
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: сприятиме відпрацюванню та вдосконалення навичок ліплення з глини; вчити дотримуватися правила роботи і вміння підготувати робоче місце;
Розвиваюча: розвивати вміння помічати зовнішнє будова об'єкта і пропорційно ділити масу глини для ліплення головних частин об'єкта, розвивати дрібну мускулатуру рук.
Виховна: виховати дбайливе ставлення до природи, розширювати кругозір.
Тип уроку: урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою
Дидактичний матеріал до навчального заняття: зразки лисиці і ведмедя, виконані з глини, муляжі та ілюстрації диких тварин.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Мотиваційний етап (2 хв.);
3. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
4. Підготовка до виконання завдання (12 хв.);
5. Перевірка готовності робочих місць (4 хв.);
6. Самостійне виконання учнями завдання (20 хв.);
7. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
8. Домашнє завдання. Прибирання робочих місць (3 хв.).
Урок № 5
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення народної іграшки
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: ознайомити дітей з народною іграшкою; показати пластичність передачі рухів в ліпленні; навчити дітей ліпленню з цілого шматка глини іграшки за задумом за типом народних глиняних іграшок;
Розвиваюча: розвивати кругозір дітей, творчі здібності;
Виховна: виховувати естетичне ставлення до предметів; виховувати дітей на народних традиціях, показуючи народне мистецтво нероздільно від народної музики та народного усної творчості.
Тип уроку: комбінований
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: магнітофон, аудіозапис, підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою,
Дидактичний матеріал до навчального заняття: зразки робіт учнів глиняні іграшки, наочні посібники.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
3. Опитування учнів з вивченого матеріалу (4 хв.).
4. Виклад нового матеріалу (10 хв.);
5. Вступний інструктаж (4 хв.);
6. Вступне виконання прийомів практичної роботи (4 хв.);
7. Самостійна практична робота учнів (15 хв.);
8. Поточне інструктування вчителя (4 хв.);
9. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
Урок № 6
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Казковий образ. Ліплення за поданням
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: вчити дітей підбирати характерні декоративні деталі відповідно до емоційним змістом образу;
Закріплювати знання дітей ліплення з цілого шматка глини;
Розвиваюча: Розвивати асоціативно - образне мислення, зорове сприйняття;
Виховна: Виховувати інтерес до декоративно-прикладного мистецтва.
Тип уроку: урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: Глина, підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою.
Дидактичний матеріал до навчального заняття: ілюстрації до народних іграшок, зразки народної іграшки, наочні посібники, технологічні карти.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Мотиваційний етап (2 хв.);
3. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
4. Підготовка до виконання завдання (12 хв.);
5. Перевірка готовності робочих місць (4 хв.);
6. Самостійне виконання учнями завдання (20 хв.);
7. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
8. Домашнє завдання. Прибирання робочих місць (3 хв.).

Урок № 7
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення «Тварини на арені цирку»
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: навчити дітей складати невеликі скульптурні групи передавати в композиції рух тварин; уточнювати прийоми роботи з глиною;
Розвиваюча: розвивати асоціативно - образне мислення, зорове сприйняття;
Виховна: виховувати інтерес до роботи з глиною, творчу активність.
Тип уроку: комбінований
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: Глина, дошки для ліплення, стеки, ганчірочки.
Дидактичний матеріал до навчального заняття: оповідання «Легко конику цирковий», малюнки циркових тварин, технологічні карти.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
3. Опитування учнів з вивченого матеріалу (4 хв.).
4. Виклад нового матеріалу (10 хв.);
5. Вступний інструктаж (4 хв.);
6. Вступне виконання прийомів практичної роботи (4 хв.);
7. Самостійна практична робота учнів (15 хв.);
8. Поточне інструктування вчителя (4 хв.);
9. Підведення підсумків уроку (2 хв.);

Урок № 8
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення «Їде Ваня на коні»
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: навчити ліпити Димківська або філімоновской конячку з глини, навчити, конструктивним способом ліпити коників, при цьому враховувати відмінність у формі і пропорції фігури тулуба: в серпанку пропорційне відношення ніг і шиї, а у філімоновской конячки шия довга як у жирафа.
Розвиваюча: Розвивати уявлення про народні промисли глиняної іграшки, вміти відрізняти димковскіе іграшки від Філімоноскіх.
Виховна: Виховувати інтерес до народних промислів, розвивати почуття прекрасного, вміти планувати і ліпити іграшку послідовно, працювати акуратно.
Тип уроку: комбінований
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: дощечка для роботи з глиною, шматок глини 300-350 гр., Стеки, вологий поролон.
Дидактичний матеріал до навчального заняття: Глиняні іграшки конячок, площинні намальовані конячки і Димківська і філімоновской, і наїзники - намальовані й вирізані по контуру іграшки чоловіків димковской і філімоновской розпису. Таблиці із зображенням димковскіх і філімоновской іграшок.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
3. Опитування учнів з вивченого матеріалу (4 хв.).
4. Виклад нового матеріалу (10 хв.);
5. Вступний інструктаж (4 хв.);
6. Вступне виконання прийомів практичної роботи (4 хв.);
7. Самостійна практична робота учнів (15 хв.);
8. Поточне інструктування вчителя (4 хв.);
9. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
Урок № 9
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення іграшки «Індик» за мотивами народних зразків
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: розширювати і уточнювати знання учнів про народні промисли; вдосконалювати прийоми ліплення складної фігури з цілого шматка глини; обробляти вміння застосовувати орнаменти при оформленні іграшок;
Розвиваюча: розвивати уяву, мислення, розвивати дрібну мускулатуру рук.
Виховна: виховати дбайливе ставлення до природи, розширювати кругозір.
Тип уроку: урок вдосконалення і розвитку знань, умінь, навичок і способів дій
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: підкладні дошки, стеки, глина, блюдце з водою.
Дидактичний матеріал до навчального заняття: зразки глиняних іграшок, таблиця методичної послідовності.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Мотиваційний етап (2 хв.);
3. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
4. Підготовка до виконання завдання (12 хв.);
5. Перевірка готовності робочих місць (4 хв.);
6. Самостійне виконання учнями завдання (20 хв.);
7. Підведення підсумків уроку (2 хв.);
8. Домашнє завдання. Прибирання робочих місць (3 хв.).
Урок № 10
Розділ програми: Художня обробка матеріалів
Тема: Ліплення посуду. Глечик з джгутиків
Клас: 2 клас
Час роботи: 45 хвилин
Цілі уроку:
Освітня: сприятиме відпрацюванню та вдосконалення навичок ліплення з глини; вчити виконувати роботу з глиною джгутиками;
Розвиваюча: розвивати уяву, мислення, розвивати дрібну мускулатуру рук.
Виховна: виховати акуратність і дисциплінованість, розширювати кругозір.
Тип уроку: комбінований
Основний метод проведення уроку: словесний, наочний, практичний
Обладнання: підкладні дошки, губки, стеки, глина, ємності з водою
Дидактичний матеріал до навчального заняття: зразки посуду, виконані з глини, муляжі та ілюстрації різних видів посуду.
Місце проведення: клас
Хід уроку
1. Організаційний етап (1 хв.);
2. Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.);
3. Опитування учнів з вивченого матеріалу (4 хв.).
4. Виклад нового матеріалу (10 хв.);
5. Вступний інструктаж (4 хв.);
6. Вступне виконання прийомів практичної роботи (4 хв.);
7. Самостійна практична робота учнів (15 хв.);
8. Поточне інструктування вчителя (4 хв.);
9. Підведення підсумків уроку (2 хв.);

Висновок
На уроках технології в початкових класах навчальна трудова діяльність розглядається як засіб пізнання навколишнього світу і своєї ролі в ньому як перетворювача. І завдання вчителя входить не стільки допомогти дитині в усвідомленні або виготовленні вироби, вироби, як у забезпеченні умов, при якому потенціал учня буде використано повністю. Для цього вчителю необхідно пам'ятати про особливості діяльності учня на уроці технології, що включає в себе як рівнозначні інтелектуальний і моторний компоненти. Тобто на уроці повинна бути організована частина, спрямована на забезпечення розуміння суті і порядку виконання практичної роботи, і належним чином оснащена самостійна діяльність дитини з перетворення матеріалу в саморобку, причому на теоретичну частину уроку має відводитися втричі менше часу, ніж на практичні дії.
Актуальність даної проблеми особливо значуща в діяльності вчителів початкових класів, відповідальних багато в чому за духовне, розумове, моральне, естетичне розвиток учнів.
На основі аналізу літератури та практичного досвіду вчителів була розроблена система уроків, в якій відображені особливості роботи з глиною з трудового навчання у 2 класі. У систему включені різні теми робіт з глиною, наприклад: ліплення тварин, народних іграшок і композицій і т.д.
Методика роботи з природним матеріалом глиною в початковій школі має свою особливість, специфічність у підборі технологій, матеріалів інструментів. Знання основ теорії та практики цього виду робіт учителем, дозволяє йому грамотно планувати, творчо і захоплююче будувати педагогічний процес (що доводить вищевказану гіпотезу).
У даній роботі є додаток, де представлено техніка безпеки на уроках технології, також наочні матеріали для уроків технології роботи з глиною: ілюстрації філімоновской і димковской іграшки, ілюстрації різних посуд.

Література
1. Аракчеєв Ю.С., Хайлов Л.М. Чудеса з глини. М., 2000. - С. 72.
2. Агапова, І., Давидова, М. Забавні іграшки з природних матеріалів. - М., 2007, - с. 255.
3. Вигонів В.В. Початкова школа. Трудове навчання. - М., «Перше вересня», 2003. - С. 256.
4. Вигонів В.В. Практикум з трудового навчання. - М., 1999. - С. 32.
5. Геронімус Т.М. Урок праці. Я все вмію сам: Навчально-методичний комплект з трудового навчання для учнів 1-4 класів чотирирічної початкової школи. - М., 1998. - С. 27.
6. Геронімус Т.М. Працюємо із задоволенням: Методичні рекомендації для вчителів 1-4 классов.-М., АТС-Прес, 2000, - с. 311.
7. Губанова О.М. Уроки праці - уроки мистецтва. - / / Початкова школа. -1995, № 11, - с. 14.
8. Гульянов Е.Л., Базік, І.Я. Що можна зробити з природного матеріала.-М., Просвітництво., 1984. - С. 48.
9. Дурасов Г.П. Каргопольського глиняна іграшка. Л., 1986. - С. 71.
10. Конишева, Н.М. Чудова майстерня. Підручник-зошит з художньої праці для 1 класу початкової школи. - М., 1998. - С. 22.
11. Конишева Н.М. Наш рукотворний світ. (Від світу природи-до світу речей): Підручник з художньої праці для 3 класу початкової школи. - М, 1997. - С. 58.
12. Конишева Н.М. Методика трудового навчання молодших школярів: Основи дизайнообразования. - М., Вид. Центр «Академія», 1999, - с. 192.
13. Максимова Н.А. Творчість на уроках трудового навчання. / / Початкова школа. - 1999, № 12, - с. 71.
14. Ніколаєнко Н. Методичні рекомендації щодо проведення уроків трудового навчання в початкових класах. М.-вид. Центр, 2002, - с. 300.
15. Навчання в 2 класі. Книга 2. авт. Моро М.І., Бантова М.А. і др.-М.: Освіта, 1989. - С. 18.
16. Пантелєєв Г.Н., Максимов Ю.В., Пантелєєва Л.В. Декоративне мистецтво - дітям. М., 1996. - С. 128.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
159.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль роботи з природним матеріалом на уроках праці в розвитку уяви у молодших школярів
Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом Кромлайт Z 2
Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом Кромлайт Z
Облицювання фасаду природним каменем
Технологія підготовки поверхні фасаду для лицювання природним каменем
Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем їх життя сучасний стан перспективи
Газифікація с Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою з розробкою
Сирітство як соціальна робота Соціальна робота з безробітними
Робота серця
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru