додати матеріал


Режим вільної торгівлі між Республікою Білорусь та Республікою Сербія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Режим вільної торгівлі між Республікою Білорусь та Республікою Сербія

З метою розширення торговельно-економічного співробітництва між Республікою Білорусь та Республікою Сербія 31 березня 2009 підписано Угоду між Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Сербія про вільну торгівлю між Республікою Білорусь та Республікою Сербія (далі - Угода). Дана Угода встановлює режим вільної торгівлі між цими країнами, тобто режим незастосування митних зборів на ввезення і вивіз товарів, що походять з території держав, які є його учасниками. У цьому матеріалі у формі запитань - відповідей можна докладно дізнатися про застосування такого режиму.

З якої дати введений в дію режим вільної торгівлі в торгових відносинах між Республікою Білорусь та Республікою Сербія?

Відповідно до ст. 24 Угоди режим набуває чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення про виконання договірними сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для його вступу в силу.

Разом з тим слід зазначити, що тієї ж статтею Угоди та Указом Президента Республіки Білорусь від 30.03.2009 № 148 «Про проведення переговорів з проекту Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Сербія про вільну торгівлю між Республікою Білорусь та Республікою Сербія, його підписання та тимчасове застосування »передбачено тимчасове застосування розглянутого Угоди з дати його підписання і до його вступу в силу.

Відповідно, у торговельних відносинах між вишепоіменованнимі державами режим вільної торгівлі діє з 31 березня поточного року.

На які товари поширюється режим вільної торгівлі в торгових відносинах між Республікою Білорусь та Республікою Сербія?

Відповідно до ст. 3 Угоди розглянутий режим вільної торгівлі поширюється практично на всю номенклатуру товарів, які переміщуються у взаємній торгівлі між Республікою Білорусь та Республікою Сербія, за винятком вилучень, встановлених ст. 2 Угоди.

Які вилучення з режиму вільної торгівлі встановлені при поставках товарів з Республіки Білорусь до Республіки Сербія?

Дані вилучення встановлені як при експорті товарів з Республіки Білорусь, так і при імпорті товарів до Республіки Сербія (див. рис. 1).


Малюнок 1


В якому розмірі сплачуються вивізні мита щодо товарів, які потрапляють під вилучення з режиму вільної торгівлі при поставках з Республіки Білорусь до Республіки Сербія?

Ставки вивізних митних зборів на такі товари встановлені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.03.2007 № 366 «Про встановлення ставок вивізних митних зборів».

Які вилучення з режиму вільної торгівлі встановлені при поставках товарів в Республіку Білорусь з Республіки Сербія?

Дані вилучення встановлені тільки при імпорті товарів в Республіку Білорусь (див. рис. 2).

Малюнок 2

В якому розмірі сплачуються ввізні мита щодо товарів, які потрапляють під вилучення з режиму вільної торгівлі при поставках товарів в Республіку Білорусь з Республіки Сербія?

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 31.12.2007 № 699 "Про встановлення ставок ввізних мит» Республіка Сербія входить до переліку країн, в торгово-політичних відносинах з якими Республіка Білорусь застосовує режим найбільшого сприяння. Відповідно, щодо товарів, які потрапляють під вилучення з режиму вільної торгівлі при поставках до Республіки Білорусь з Республіки Сербія, ввізні мита стягуються за «базовим» ставках.

Якими документами підтверджується походження товарів з Республіки Білорусь або Республіки Сербія для цілей застосування режиму вільної торгівлі?

Відповідно до ст. 15 і 20 Протоколу про визначення країни походження товарів та методів адміністративного співробітництва, що є невід'ємною частиною Угоди (далі - Протокол), для підтвердження походження зазначених товарів, застосовуються:

сертифікат походження товарів ASB.1 - щодо партії товару, загальна вартість яких перевищує 5 000 доларів США;

декларація, зроблена експортером на рахунку-фактурі (інвойсі), накладної або будь-якому іншому комерційному документі, які містять досить докладний і забезпечує їх ідентифікацію опис товарів, - щодо партії товару, загальна вартість яких не перевищує 5 000 доларів США.

При цьому під партією товару розуміється сукупність товарів, одночасно поставляються одним експортером одному вантажоодержувачу, або товарів, на які поширюється дія одного товаротранспортного документа, що охоплює їх поставку від експортера вантажоодержувачу, або, за відсутності такого документа, товарів, що відправляються за єдиним рахунком-фактурою.

Чим визначена форма сертифіката походження товару ASB.1?

Сертифікат походження товару ASB.1 оформляється за формою, встановленою додатком 1 до Протоколу, і видається компетентним органом держави, яка експортує.

У якому вигляді має бути оформлена декларація, що підтверджує походження товарів?

Така декларація оформляється за формою, встановленою додатком 2 до Протоколу, за допомогою друкарської друку, проставлення штампу або друкування на рахунку-фактурі (інвойсі), накладної чи іншому комерційному документі. Якщо така декларація оформлена рукописно, то вона повинна бути написана чорнилом друкованими літерами.

Вищевказана декларація має містити оригінальну власноручний підпис експортера.

Згідно зі ст. 27 Протоколу для застосування вищевказаної декларації у разі, коли рахунок-фактура (інвойс) видані в іншій валюті, а не в доларах США, вартості, виражені в національній валюті, повинні бути еквівалентні курсом на день прийняття експортної декларації відповідно до законодавства держави експортера договірної Сторони Угоди.

Чи є незначні розбіжності відомостей у документах, що подаються для цілей митного оформлення, та документах, що підтверджують походження товарів, підставою для невизнання останніх для цілей застосування режиму вільної торгівлі?

Відповідно до ст. 26 Протоколу виявлення незначних розбіжностей між даними, зазначеними у документах, що підтверджують походження товарів, та відомостями, зазначеними у документах, що подаються для цілей митного оформлення при імпорті, не повинно само по собі бути підставою для визнання їх недійсними.

Крім того, очевидні формальні помилки (типу машинописних помилок) в документах, що підтверджують походження, також не повинні бути підставою для їх відхилення, якщо ці помилки не викликають сумніву в достовірності зазначених у них відомостей.

Чи достатньо для застосування режиму вільної торгівлі тільки того, щоб товар відбувався з Республіки Білорусь або Республіки Сербія, або Угодою передбачені ще будь-які умови?

Ні, не достатньо. Угода також передбачає, що режим вільної торгівлі надається при виконанні правила прямого постачання. Дана умова визначено Протоколом і передбачає, що аналізований преференційний режим застосовується тільки щодо товарів, які транспортуються безпосередньо між державами - учасниками Угоди.

При цьому допускається транспортування товарів через території інших держав:

за умови, що вони залишаються під наглядом митних органів в країні транзиту чи складування і не піддаються операціям, за винятком перевантаження або будь-яких операцій, призначеним для збереження їх у хорошому стані;

при транспортуванні товарів по трубопроводу.

Застосуємо чи режим вільної торгівлі до товарів, придбаних на виставці в державі, яка не є учасником Угоди?

Відповідно до ст. 14 Протоколу на товари, які були спрямовані на виставку поза Республіки Білорусь та Республіки Сербія і продані після виставки для імпорту в одну з цих держав, також поширюється режим вільної торгівлі за умови, що митним органам надано свідоцтва того, що:

експортер направив ці товари з держави однієї з договірних сторін Угоди в країну, де проводиться виставка, і демонстрував їх там;

ці товари були продані або іншим чином передані цим експортером будь-якій особі в державі однієї з договірних сторін Угоди;

ці товари були поставлені під час виставки або безпосередньо після неї в тому ж стані, в якому вони були послані на виставку;

товари не були використані з тих пір, як вони були спрямовані на виставку, для якої-небудь іншої мети, окрім демонстрації на виставці.

У такому випадку документ, що підтверджує походження, повинен бути виданий або оформлений відповідно до Протоколу і посланий митним органам держави імпортуючої сторони Угоди звичайним чином. При цьому в ньому повинні бути вказані назва і адреса виставки. При необхідності може бути запитане додаткове документальне підтвердження умов демонстрації продуктів.

Необхідно зазначити, що вищевказані положення застосовуються щодо будь-якої торговельної, промислової, сільськогосподарської чи ремісничої виставки, ярмарки чи аналогічного публічного представлення або показу, які не організовані для приватних цілей в магазинах і ділових приміщеннях з метою продажу іноземних товарів, та протягом яких продукти залишаються під митним контролем.

Список використаних джерел

  1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Та 17 жовтня 2004р.) Мінськ «Білорусь» 2004р.

  2. Митний кодекс Республіки Білорусь від 4 січня 2007р. № 204-З. Прийнятий Палатою представників 7 грудня 2006 року. Схвалений Радою Республіки 20 грудня 2006 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 24.01.2007, № 17, реєстр. № 2 / 1301 від 11.01.2007). Юридична база «ЮСІАС» 2009р.

  3. Козирін О.М. Митне право Росії: Учеб. Посібник. М.: Спарк, 2004р.

  4. Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип. 1: Розвиток митної справи в Росії / Наук. Ред. П.В. Дзюбенко. М., РІО РОТА, 2001.

  5. Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип 4: Правове регулювання митної справи / Ю.В. Воробйов, За заг. ред. В.А. Максімцева. М., РІО РОТА, 2002.

  6. Митне право Республіки Білорусь. Черевченко Н.В.; 2007р., 300с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Реферат
31.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Режим вільної торгівлі між Республікою Білорусь та Республікою З
Розвиток торговельних відносин між Республікою Білорусь і Російською Федерацією в умовах формування
Зони вільної торгівлі
Економіка вільної торгівлі та митного захисту (протекціонізму)
10 років вільної торгівлі більше питань ніж відповідей
Правовий режим земель Республіки Білорусь
Політична система і політичний режим Республіки Білорусь
Правовий режим земель наданих для ведення селянського господарства в Республіці Білорусь
Організація торгівлі в республіці Білорусь Підготовка товарів до продажу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru