Підпис та печатка як важливі реквізити документів етапи досконалість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Підпис та печатка як важливі реквізити документів. Етапи вдосконалення (до 18 ст.)

ЗМІСТ

ВСТУП. 3
РОЗДІЛ 1. Друк як важливий реквізит документів. 5
РОЗДІЛ 2. Характеристика підпису на документах. 17
ВИСНОВОК. 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ .. 20


ВСТУП
Актуальність вивчення таких реквізитів документа, як печатка і підпис очевидна. Багатовікові етапи їх вдосконалення свідчать про те, що ці реквізити пройшли тривалий шлях, і не завжди простий. Історія російського документа і його реквізитів зокрема є частиною російської історії. Проблема вивчення достовірності документів тільки підтверджує це. Актуальність даної проблематики пов'язана також і з тим, що вона лише частково зачіпалася в окремих дослідженнях (особливо це стосується підпису) і, безсумнівно, має потребу у всебічному і систематичному дослідженні. У даній роботі ми торкнулися розвиток печатки та підпису з VIII століття до кінця XVII ст.
Джерельна база даного дослідження [1] базується в основному на книзі Айплатова Г.М., Іванова О.Г. «Російська палеографія», де представлені основні рукописи давньої та середньовічної Русі, а також книга Голованової М.П., ​​Шергіна В.С. про державні символи Росії, де представлені основні друку Росії. Автори на прикладах переконливо доводять важливість, навіть доленосність значення друку, в їх роботі крім дослідної частини присутній репрезентативна частина: зібрані репродукції стародавніх печаток давньоруської держави.
Історіографічний огляд з обраної нами проблематики буде доречно розділити на дві різні смислові групи: радянську і пострадянську, виходячи з об'єктивно склалися в нашій країні в XX столітті історичних рубежів (Жовтнева революція 1917 року, «перебудова» у 2-ій половині 80-х років і розпад Радянського Союзу в 1991 році).
З початку 50-х рр.. XX ст. починається пожвавлення інтересу до цієї галузі джерелознавства в нашій країні. З'являється цілий ряд чудових робіт М.В. Кукушкіної [2], С.А. Клепікова [3]. Роботи останнього до цього дня є настільними довідниками для будь-якого, хто займається вивченням російських рукописів. До цього ж часу належить поява монографії Л.П. Жуковської [4], в якій була зроблена перша спроба аналізу історії розвитку вітчизняної палеографії.
Печатки з їх докладним описом широко представлені в багатотомній «Історії держави Російської» Н.М. Карамзіна [5], який у деяких випадках використовував сфрагістіческій матеріал для доказу автентичності або підробки жалуваних грамот.
Однією з перших фундаментальних робіт з вітчизняної сфрагістики вважається книга А. Б. Лакієра «Російська геральдика» [6], в якій зібрано та систематизовано великий і різноманітний сфрагістіческій матеріал. Автор акцентував увагу переважно на князівських печатках. Для нашої роботи дане дослідження особливо цінне: хронологічно простежується наступність і еволюція княжих печаток.
У довоєнні роки XX століття видані роботи, в яких розглядалися ранні сфрагістіческіе знаки. Рання робота Б.А. Рибакова [7] про знаки власності у Стародавній Русі, в якій автор дав історично обумовлену картину розвитку княжих знаків власності. Сфрагістіческіе дослідження радянського періоду відрізняються глибиною аналізу проблематики, системністю погляду. На жаль, того ж не можна сказати про сучасні дослідження, які за великим рахунком або повторюють у тій чи іншій інтерпретації вивчене раніше, або отраженно, або поверхнево ковзають по розглянутій нами проблематики.
Аналогічна ситуація складається і в палеографических дослідженнях. Слід особливо відзначити, що проблема вивчення саме підпису на різних давньоруських документах тут стоїть особливо гостро. Чудові і глибокі палеографічні дослідження Щепкіна В.М., Черепніна Л.В. [8] лише частково, мигцем торкаються проблеми підпису, акцентуючи увагу на інші речі. Велику підтримку в даному дослідженні надали статті, присвячені історії діловодства в Росії.
РОЗДІЛ 1. Друк як важливий реквізит документів
Історія печаток починається в глибокій старовині. Вважають, що саме слово «друк» у слов'янських мовах походить від слова «печу» і пов'язане воно з позначенням знаряддя для випалювання знака. Адже ще первісна людина ставила спеціальні знаки на належні йому предмети.
У Середні століття, з кінця IX - початку Х століття, з встановленням певного порядку оформлення письмового документа, друк стала основною формою запевнення; вона заміняла підпис і підтверджувала справжність документа [9]. З XII-XIII століття грамоти обов'язково скріплювали печаткою.
Поява на Русі актових печаток імовірно можна відносити до останніх років князювання князя Ігоря. У 1912 році при археологічних розкопках церкви Богородиці Десятинної у Києві була знайдена свинцева печатка, на обох сторонах якої розміщені зображення княжого знаку у формі простого двозубця, оточеного фрагментарно збереженої грецької написом «(Свенто) стла (ніс)» [10]. Дослідники прийшли до висновку, що печатка належала великому князю Святославу Ігоровичу. Основною причиною зародження звичаю скріплення документів печатками слід вважати необхідність посвідчення дипломатичних і торговельних потреб численних і постійних контактів Русі і Візантії. Саме тому на Русі утвердився візантійський образ печаток, хоча зображення на них (тип) були цілком самобутні і незалежні від впливу Візантії. Цілком ймовірно, що спочатку друку вживалися лише в практиці міжнародних дипломатичних відносин.
Протягом майже п'яти століть на Русі вживалися звислі друку з металу - срібла, золота, свинцю. У таких печаток зображення були з обох сторін - матриця вирізувалася і для лицьової сторони - аверсу (фр. Avers від лат. Adversus - звернений обличчям до чого-небудь, кому-небудь) і для зворотного боку - реверсу (лат. revers - зворотний) друку.
Найдавнішою відомою в даний час печаткою є свинцева булла [11] князя Святослава Ігоревича (бл. 945-972), на обох сторонах якої вміщено зображення княжого знаку, так званого «знаку Рюриковичів». Печатки князів Х - 1-ї половини ХI століття отримали назву «булл архаїчної традиції». На них, крім зображення княжого знаку та кругової написи, зустрічаються зображення святих. Відбуваються вони з південних і новгородських знахідок. У печатках архаїчної традиції яскраво відбилася зв'язок з найдавнішими російськими монетами.
Тип княжої булли змінюється в середині XI століття - на зміну печаток архаїчної традиції приходять друку «греко-російського» типу. Якийсь короткий час друку цих типів співіснують разом. Булли, на одній стороні яких зображений святий, або богоматір, або шестикрилий Серафим, а на іншій - грецька благопожелательная напис стійкою формули «Господи, допоможи рабу своєму ...» [12] (далі йде ім'я власника булли). Цей тип печаток виник, безумовно, під впливом Візантії, але побутував він на Русі порівняно недовго - до початку XII століття. Численні (їх відомо понад 20 примірників) і різнотипні друку Володимира Мономаха, що, ймовірно, відобразило його зв'язки з різними князівствами - Переяславським, Чернігівським, Смоленським. а на іншій двох-або трьох-рядкова напис «ДЬН'СЛОВО». Єдність стилю зображень на них говорить про вузькому відрізку часу їх вживання. Ілюмінація написи, що належить Н.П. Лихачову: «всередині слово». Дослідник відзначає, що лінгвістичні можливості тлумачення печаток повністю вичерпуються цим підрядником [13].
Але не тільки князі мали право володіння друку. Крім них, право скріплення документів печатками мали митрополити та єпископи. До теперішнього часу дійшли булли єпископів Новгорода, Смоленська, Полоцька і Галича. Всі вони по суті однотипні - їх обов'язковим атрибутом є зображення Богоматері «Знамення» [14].
Серед сфрагістіческіх пам'яток домонгольського періоду існує невелика група, представлена ​​сімома печатками, на яких з одного боку зображений св. Климент папа римський, а з іншого напис «від Ратибора». Ці печатки належали відомому давньоруському діячеві Ратібор, тмутараканського наміснику великого київського князя. Він же був одним з автором «Статуту Мономаха», що увійшов в «Руську Правду». Незвичайне оформлення печаток Ратибора пояснюється, ймовірно, їх неофіційним характером. Цими буллами закріплюють не акти, а приватні листи, що підтверджується відмінковим закінченням написи.
Необхідно відзначити, що сфрагістіческій матеріал рясніє значними прогалинами - печатки ряду князів невідомі взагалі, інші князі представлені одиничними екземплярами булл, і тільки діяльність таких князів, як Олександр Невський, Ярослав Ярославович і Юрій Данилович відбилася в значному числі печаток. Так, печаток Олександра Невського збереглося більше сорока екземплярів. На них зображений св. Олександр з мечем і щитом і св. Феодор також з мечем і щитом. Є й інший різновид печаток Олександра Невського, на яких св. Олександр представлений у вигляді вершника, а св. Феодор на сцені поразки списом змія. Цікаво відзначити, що вершник у даному випадку зображений із короною на голові, уособлюючи, судячи з усього, самого князя (див. фото 2,3)
Зображення вершника було традиційним чином на печатках західноєвропейських государів XIII-XV ст. тоді це був узагальнений образ воїна, який захищав свої володіння. Зображення воїна, вершника, озброєного списом або мечем, протягом століть повторювалося і на печатках московських князів. З часів правління Василя I (1371-1425) зображення кінного воїна зі списом зустрічається на московських великокнязівських ПЕРСТНЬОВА печатках. Таке зображення російського князя як войовничого володаря було зрозуміло і для німецьких, і для італійських правителів.
У XIV столітті змінюється тип княжої булли - на печатках з'являються написи, що містять титул і ім'я князя. Незвична друк Івана Даниловича Калити, що збереглася при його духовної грамоті 1339. Вона срібна, позолочена, неправильної восьмигранної форми. На одному її боці зображено Ісуса Христа і напис по боках зображення: «Печать великого», а на іншій - св. Іоанн Предтеча і продовження написи: «Князя Івана».
Цей тип друку у московських князів зберігся до кінця XIV століття, але форма їх, як правило, кругла або овальна.
Відомі друку Симеона Івановича Гордого, Дмитра Івановича Донського (див. фото 4), Василя Дмитровича. На печатках Василя Дмитровича (1389-1425) з'являється зображення світського воїна-вершника, що стало згодом гербом московських великих князів. [15] У цей період великі та удільні князі в якості печаток використовують античні різьблені камені - гемми. Розрізняють два види гем: интальи - геми з поглибленими зображеннями, і камеї - геми з опуклими зображеннями.
Процес державної централізації знайшов яскраве відображення в історії державних установ, як центральних, так і місцевих. Зростання значення різних органів влади, розширення сфери їх діяльності виразилося в значному збільшенні числа закладів, які використовують друку. У цей період продовжують користуватися печатками і різні посадові особи - воєводи, дяки, церковні ієрархи та інші. На зміну металево приходять воскомастічние друку, переважна більшість яких збереглося при документах. Віск був дешевший у порівнянні з металом, а кількість документів, які треба було засвідчувати печаткою, збільшилася. Крім того, в XV столітті для виготовлення документів стали застосовувати папір, яка не могла витримати вагу свинцю.
У XIV столітті на Русі з'являється інша традиція - друк відтискають на самому документі або предметі. Таку друк називають прикладною. Друк з червоного воску (з воску, до якого додавали червону фарбу, а для міцності - додавали смолу) була новою печаткою великого князя. Печатка круглої форми, діаметром 40 мм, двостороння. Красновосковимі печатками на Русі скріплювали документи тільки великі князі московські. Основною тенденцією стає поступова вироблення твердо встановлених типів печаток, перш за все державної [16].
Тип державної печатки встановлювався поступово. На печатках Івана III (1462-1505), при якому в основному закінчився процес політичного об'єднання Русі, містяться ще різні зображення. Одні документи скріплені античної гемою з зображенням двох вершників, що їдуть назустріч один одному, інші - із зображенням лева, який пожирає змія.
За князювання Івана III на печатках вперше з'являється зображення двоголового орла, що зазвичай пов'язують з одруженням Івана III з племінницею останнього візантійського імператора Софії (Зої) Палеолог в 1472 році. Теорія «Москва - Третій Рим", яка відображає успіхи політики централізації, остаточно оформилася в 10-20-і рр.. XVI століття, сприяла закріпленню цього зображення як Російського Державного Герба. Найдавніші документи, скріплені печатками із зображеннями на одному боці вершника, який уражує змія (див. фото 5), а з іншого - двоголового орла (див. фото 6), датуються 1497 і 1504 рр..
Дана друк великого князя привертала увагу істориків тільки в XIX столітті. Письменник та історик М. М. Карамзін (1766-1826) був першим, хто звернув увагу на цю печатку. У VI томі «Історії держави Російської» (1816-1829) Карамзін вказав, що «великий князь почав вживати цей герб з 1497 року» [17]. Друк на грамоті 1497 року має досить значну втрату: немає шматочка, де були зображені голова і верхня частина тулуба вершника, а також голова коня.
У XVI-XVII ст. існували дві державні друку - велика і мала, що відрізнялися один від одного розмірами, написами і деякими зображеннями.
На лицьовій стороні великий Державної друку зображений двоголовий орел, на грудях якого в щитку вміщено зображення вершника, що вражає змія. Навколо зображені друку міст - столиць князівств і царств, що входили до складу Російської держави (див. фото 7)
По краю друку розташована круговий напис, що містить повний царський титул. Продовження написи розташовувалося на зворотному боці, в центрі якої був також зображений двоголовий орел, але на його грудях в щитку - єдиноріг. Зображення єдинорога зустрічається на особистих печатках Івана IV в якості символу сили і могутності.
Мала Державна друк іноді називалася годувань [18], так як нею скріплювалися грамоти на годування. Цей термін існує і в XVII столітті, незважаючи на те, що система годування була скасована в середині XVI століття.
На лицьовій стороні малої друку зображувався двоголовий орел, на зворотному - вершник, що вражає змія. Напис починалася на лицьовій стороні і переходила на зворотний, вона містила скорочений титул царя. На малих печатках в різні царювання зображення залишалися постійними, змінювався лише титул царя.
У XVI-XVII ст. вживалася так звана воротная друк, назва якої пояснюється тим, що її носили на шнурку на шиї. Це була одностороння, прикладна печатка, якою скріплювалися документи внутрішнього характеру, розсилалися лише всередині країни. На ній зображувався все той же самий вершник, що вражає змія, або двоголовий орел як із зображенням вершника на грудях, так і без нього.
Цікаве відображення в сфрагістики знайшла боротьба з польсько-шведськими інтервентами на початку XVII століття. Коли в 1611 році перше ополчення оголосило про створення «земського уряду аж до обрання царя», з'явилася особлива земська печатку із зображенням одноглавого орла та кругової написом: «Великі Російські держави Московської держави печа ...» [19]. До її появи документи «земського уряду» скріплювалися особистою печаткою Прокопія Петровича Ляпунова.
Прикази установи були створені і другим військом в Ярославлі в 1612 році. Документи цього ополчення спочатку скріплювалися особистої ПЕРСТНЬОВА печаткою князя Дмитра Михайловича Пожарського, на якій були зображені два що стоять на задніх лапах лева. Спеціально для скріплення міжнародних грамот за зразком цієї печатки була виготовлена ​​інша - на ній леви тримають щит, на якому зображена хижий птах, що клюють людську голову, а під щитом - дракон; навколо напис: «стольник і воєвода князь Дмитро Михайлович Пожарсково-Стародубсково». Після злиття ополчень вживалася виключно друк «земського уряду» із зображенням одноглавого орла.
У XVII столітті правом скріплення документа печаткою користувалися різні державні та міські установи. Одним з центральних урядових установ був Наказ Великого Палацу, у веденні якої входило управління палацовими установами та вотчинами, а також господарською діяльністю монастирів. Характерно зображення на печатках Наказу Великого Палацу (в 60-і рр.. XVI століття) єдинорога - символу влади і сили. Проте новий символ не прижився, і в другій половині 70-х рр.. XVI ст. в царській канцелярії Москви повернулися до традиційного оформлення друку.
Збереглася єдина друк Земського Наказу, який відав порядком і благочинністю, а також боротьбою з пожежами в столиці. На цій друку, що скріплює документ 1682 року, зображено фасад будинку з воротами та круговий напис «Друк великого государя Земського Наказу»
На печатці Наказу Великий Казни були зображені коромисленние ваги, оточені написом «Друк казенна Наказу Великі Скарбниці». Це зображення дуже символічно, тому що названий Наказ відав державним господарством і був центральним фінансовою установою. У 80-і рр.. XVII століття функції цього Наказу розширилися - до його компетенції увійшли збори митних мит, питних, даних і оброчних грошей та інших доходів.
На печатці Малоросійського Наказу, що існував з 1662 по 1722 р., зображений орел, на грудях якого вершник, що вражає змія. Під орлом поміщені зображення козаків, що приносять військові клейноди - емблеми державної влади. Цей Наказ відав відносинами з Україною, що мала автономне керування, і підкорявся Посольському Наказу.
На печатці кормового Палацу, який відав приготуванням страв для царського столу, зображені три риби і круговий напис: «Печать Государєва кормового Палацу ісходячая».
Слід зазначити, що, як правило, зображення на печатках центральних урядових установ відображають специфіку їх функцій: будівля на печатці Земського Наказу, ваги - на печатках Наказу Великий Скарбниці, риби - на печатках кормового Палацу.
Печатки духовенства цього часу в цілому зберігають тип булл попереднього періоду. У XVI столітті зображення Богоматері на печатках митрополитів іноді замінюється зображенням благословляючою руки. Найбільш ранній печаткою з таким зображенням є печатка московського митрополита Даниїла (1-а половина XVI століття). На її лицьовій стороні зображена благословляюча рука і круговий напис: «Рука митрополита Данила всієї Русі», на зворотному боці пятістрочная напис: «Божою милістю смиренний Данило митрополит всія Русі» [20]. На деяких митрополичих печатках XVI століття зображення взагалі відсутній і є тільки напис, наприклад, така воскомастічная друк митрополита Макарія.
Заслуговують на увагу спроби офіційної уніфікації зображень на печатках вищих церковних ієрархів - митрополитів і єпископів. У 1564 році Іван IV наказав, щоб на цих печатках червоного воску зображувалися на одній стороні Богоматір з немовлям, а на іншій - благословляюча рука і напис з ім'ям власника друку.
Після того як у 1589 році на Русі було введено патріаршество, з'являються патріарші друку, практично не відрізнялися від митрополичих і Архієпископський. Відомі друку першого патріарха Іова і патріарха Філарета - батька Михайла Федоровича Романова. В кінці XVI століття між головами орла на печатці стали зображати восьмикутний хрест - головний символ православ'я. З часом зображення двоголового орла і вершника стали поміщати не тільки на печатках, а й на інших знаках влади.
Зображення на печатках нижчого духовенства мають різноманітний і часто випадковий характер. Такий висновок справедливо особливо для печаток світських посадових осіб.
Печатки останніх мають найрізноманітніші зображення, що не несуть ніякого смислового навантаження, що відповідає характеру займаної посади їх власника. Іноді вони взагалі позбавлені зображень і мають тільки лише написи про свою приналежність. Відомі друку дяків, под'ячих, протопопов та ін
Часто як печаток використовувалися античні геми, вставлявшейся в ПЕРСТНЬОВА або іншого виду оправу. Так, на печатці одного з керівників народного ополчення Козьми Мініна зображена людина, що сидить на стільці з чашею в руках. За стилем зображення цю гему датують II - III століттям н.е. на деяких печатках написи замінялися ініціалами. Наприклад, на печатці 1696 напис: «П.К.К.Щ.» означала - «Друк князя Костянтина Щербатова» [21].
У Великій державної книзі 1672 року, або «Тітулярнік», зображені 33 герба міст, що перераховуються в повному царському титулі. В основі малюнків цих гербів лежали зображення на міських печатках. Найбільший інтерес з них представляють: печатки Новгорода, Смоленська, Пскова, Ярославля та ряд інших. Великі розбіжності серед дослідників викликали трактування зображення і час появи друку Новгорода. На новгородському гербі, вміщеному на великій державній печатці Івана Грозного, зображена вічова ступінь з покладеним на неї палицею або жезлом. Подібного зображення немає ні на одній новгородській преси періоду самостійної республіки. Одні дослідники бачили в палиці символ влади архієпископа, інші - жезл статечного посадника. Більшість дослідників схиляється до того, що на печатці зображений жезл статечного посадника як символ незалежності Новгорода, а поява самої цієї печатки відносять до XV століття. У XVII столітті вічова ступінь на печатці замінюється зображенням трону, а жезл посадника - царським скіпетром. Саме в такому вигляді герб Новгорода зображений на Великій державної печатки царя Олексія Михайловича (фото 8)
Таким чином, при збереженні загальної композиції зображення діаметрально протилежно змінилася його символіка, перетворившись з республіканської в монархічну.
На печатках Пскова, так само як і на деяких монетах міста, зображувався барс і напис: «Печать господарьства Псковського».
На печатці Смоленська зображена гармата, на якій сидить райський птах. Цю емблему слід визнати вельми ранньою, оскільки аналогічне зображення присутнє на мідних смоленських монетах XV століття. Характерно, що в період входження Смоленська до складу Великого князівства Литовського, а потім Речі Посполитої це зображення замінюється іншим - стяг із жезлом на щиті - і відновлюється після повернення Смоленська Росії.
На печатці Ярославля зображений ведмідь з Протазанов на плечі, що говорить про глибоку давнину культу ведмедя в районі Ярославля.
У 1645 році була виконана Велика Державна друк, на якій двоголовий орел з ездцом на грудях коронований трьома коронами. З цього часу став використовуватися саме такий тип зображення. У 1654 році на печатці царя Олексія Михайловича з'явилося зображення двоголового орла, в лапах якого знаки влади - держава і скіпетр. Друк з таким зображенням прикладена до дарованій грамоті царя Олексія Михайловича Богданові Хмельницькому та його нащадкам на місто Гядач від 27 березня 1654 року.
Державна друк Петра I кілька разів змінювала свій зовнішній вигляд. В кінці XVII століття вона продовжувала традицію попередніх печаток, була доповнена зображенням ланцюга з Андріївським хрестом. Відомі три, так звані «похідні», друку Петра I, де Андріївський хрест поміщений на грудях орла. На початку XVIII століття на грудях двоголового орла могли розмістити Андріївський хрест, вензель імператора або традиційне зображення вершника. (Фото 9)


РОЗДІЛ 2. Характеристика підпису на документах
Крім такої форми завірення документів, як друк, безсумнівно, були й інші форми. Одним з надійних способів була власноручний підпис на документі. З часом особиста підпис став одним із привілеїв царя. Наприклад, візантійські імператори ставили підпис виключно червоними чорнилом, що було визначено спеціальним указом.
Письмові документи, що дійшли до нашого часу, дані, отримані археологами і лінгвістами, показують, що вже в X ст. в Давньоруській державі була культура написання документів. Це договори з Візантією 911 і 945 рр.. Примітно, що в обох договорах згадується про практику складання документів. У першому випадку - письмових заповітів, у другому - подорожніх грамот для купецьких кораблів. Встановлюються прийоми засвідчення документів, їх складання (документи починають проходити стадії написання - чернопісі, редакції і чистовик) і такі елементи, як скріпи, друку, мости (підписи на склейка). Дослідники відзначають, що ще на зорі клинопису писемні пам'ятки відрізнялися використанням стійких текстових формулювань з певним розташуванням матеріалу. У документах наказного діловодства більшість реквізитів ще не виділилося з тексту, тобто звернення, адресат, дата документа, позначення автора та ін і власне зміст документа становили один суцільний текст. Як правило, документ починався з обігу, дати або позначення автора й адресата документа. Наприклад, царські грамоти вказні починалися зазначенням автора й адресата (від кого - кому): "Від царя і великого князя Олексія Михайловича, всієї Великої і Малої і Білої Росії самодержця, боярину нашому і воєводам князю Якову Куденетовічу Черкаському ..." або: "... князю Івану Олексійовичу Воротинського з товаришами ...", а потім містилося суть питання. Чолобитні і відписки починалися зі звернення: "Царю государю і великому князю Михайлу Федоровичу всея Русі б'є чолом холоп твій ..." або: "Царю государю і великому князю Олексію Михайловичу, всієї Великої і Малої і Білої Росії самодержцю, б'є чолом сирота твій Івашко Михайлов ...". При зверненні до великого князя служиві люди писалися холопами ("б'є чолом холоп твій"); посадські люди і селяни, їхні дружини, вдови і діти - сиротами; духовні особи - прочанами. У заключній частині указной грамоти позначалася дата її складання і місце, де вона була написана: "писав у царстві граді Москві в наших царських палатах. Літа 7166, березня, у 16 ​​день". Чолобитна закінчувалася і заверительной написом: "До цього чолобитною Дем'янко Власов руку доклав", а також вказувалися імена послухів (свідків), місце і час складання чолобитною. Крім цих обов'язкових елементів можна говорити про деякі стабільних елементах тексту для кожного різновиду документа. Наприклад, виклад прохання в чолобитних починалося традиційної формулою: "... вели государ мені дати ...", а закінчувалося:" ... цар-государ змилуйся мабуть ...". При надходженні документа на ньому проставляється дата і дяк робив кодла "Виписати", що означало "Навести довідки". Фактично це означало початок розгляду справи. Підготовкою справ до розгляду ("доповіді") займалися столи, або повитья, де дяк або за його дорученням старший піддячий збирав потрібний матеріал, складав проект відповідного документа (рішення по справі). Роль доповідача у справі належала дякові, а вирішення питання - думним дяків. Рішення у справі ухвалювалося після його обговорення. Думні дяки могли погодитися з підготовленим рішенням, але могли і внести свої корективи. У результаті після винесення рішення дяк "чорнила" підготовлений документ, тобто виправляв його, молодший піддячий переписував начисто, піддячий "справляв", тобто звіряв чистовик з чернеткою, засвідчував ("справляв") його своїм підписом - "справой", яка висловлювала відповідальність піддячого за точне відповідність чистовик чернетки, але ще не надавала юридичної сили документу. Для цього була потрібна "Приспів" дяка, яка свідчила про відповідальність за зміст документа. Отже, «справа», як ми можемо переконатися, це підпис посадової особи на звороті останнього аркуша чистовик документа, що засвідчує точність тексту. Керівники наказів - судді та наближені до них особи, які брали участь у прийнятті рішень, - не ставили своїх підписів на документах. Це входило в обов'язок дяка, що відповідав за ведення діловодства наказу: "а на всіх справах закріплюють і позначають думні дяки, а цар і бояри ні до яких справах ... руки не прикладають, для того влаштовані вони, думні дяки". Цар і бояри власноруч підписувалися тільки на договірних грамотах, укладених з іншими державами. Підпис, або "Приспів", дяка була дуже своєрідна: якщо документ складався з кількох аркушів, дяк "приписував" документ на кожній склейці, проставляючи по одному стилю свого прізвища на кожній склейці, щоб букви захоплювали обидва листи, що було узаконено Судебником 1550 р . Це охороняло документ від фальсифікації і підробки.
У документах XVII століття нерідко вживалося скорочення повного царського титулу, повної царської підписи у вигляді наступного позначення , Що слід читати так: «Цар, государ і великий князь всеа Великої і Малої і Білої Русі самодержець ...» [22]
Цікаво також відзначити таку закономірність: на документах більш раннього періоду і аж до XVII століття підпис, звичайно, була присутня в тексті. Але в більшості випадків цей реквізит спеціально не виділявся, був як би «захований» у тексті документа (фото № 10). У більш пізній період, вже в XVIII столітті, підпис, нарешті, придбала самостійний статус як важливий реквізит документа (фото № 11, 12).
ВИСНОВОК
Друк - символ взаєморозуміння між людьми, узгодженості їх вчинків, а в ряді випадків - і долі (наприклад, в документах про успадкування та шлюбі). Можливо, у доленосності друку і складається її символічний зміст. Невипадково на старовинних печатках - матрицях вирізали образи Ісуса Христа і особливо шанованих святих. Крім того, друку великих князів нагадували їх сучасникам і те ім'я, яке давалося правителю при хрещенні - хрестильне ім'я. Це ім'я вказувало на священного (сакрального) покровителя князя, вказувало на священну зв'язок государя з небом ...
Печатки відрізнялися за розміром, вагою і правомочність. Наприклад, золотий імператорської печаткою скріплювали міжнародні договори. З часом встановлювався особливий порядок зберігання таких печаток, а передача друку стала символізувати передачу влади.
При великому князі з'явилася спеціальна посада - друкар, а пізніше, в кінці XVI століття, був створений Друкований наказ, куди пред'являли кожну грамоту, що не мала правової сили без державної печатки. Вважають, що на Русі в епоху Середньовіччя існувало правило знищувати матриці друку після втрати цієї печаткою повноважень, покладених на неї функцій. У зв'язку з цим до печаток пред'являли суворі вимоги: печатка повинна була однозначно читатися сучасниками. Одержувачі документа або власники прав не повинні були вільно тлумачити символіку розглянутих відбитків. Печатки, оформлені шляхом комбінації однакових символів, не могли використовуватися в різних відомствах влади. Було встановлено, що кожній печатки повинна відповідати та чи інша значуща для держави посаду. Якщо друк скріплювала юридичний документ, то по ній можна було визначити повноваження власника матриці. Таким чином, ми бачимо, що печатка була важливим правовим знаком, також, як і підпис, яка придбала своєї самостійний статус дещо пізніше.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
I. Джерела:
1. Айплатов Г.М., Іванов А.Г. Російська палеографія. М., 2003, с.215
2. Голованова М.П., ​​Шергін В.С. Державні символи Росії. М., 2004, с.65
3. Збірник документів з історії Росії з найдавніших часів до XVII століття. М., 1989, С.320
II. Література:
1. Допоміжні історичні дисципліни: історіографія та теорія. Київ, 1988, с.120
2. Голованова М.П., ​​Шергін В.С. Державні символи Росії. М., 2004, с.65
3. Жуковська Л.П. Розвиток слов'яно-російської палеографії (в дореволюційній Росії і в СРСР), М., 1963, с.403
4. Жуковська Л.П. Текстологія і мова найдавніших слов'янських пам'яток. М., 1976, с.365
5. Історія діловодства Росії / / www.document.ru
6. Карамзін Н.М. Історія держави Російського. М., 1993, Т.6, с.240
7. Клепіков С.А. Філіграні і штемпелі на папері російського та іноземного виробництва 17-20вв. М., 1959, с.102
8. Кобрин В.Б., Леонтьєва Г.А., Шорін П.А. Допоміжні історичні дисципліни. М., 1984, с.180
9. Кукушкіна М.В. Книга в Росії в XVI столітті. СПб., 1999, с.190
10.Лакіер А.Б. Російська геральдика. М., 1990, с.165
11.Ліхачев Н.П. Матеріали для історії візантійської та російської сфрагістики. Л., 1930. т.1, 2
12.Щепкін В.М. Російська палеографія. М., 1967, с.233
13.Черепнін Л.В. Російська палеографія. М., 1956, с.401
14.Янін В.Л. Вивчення давньоруських звислі печаток / /


[1] Див, наприклад, Голованова М.П., ​​Шергін В.С. Державні символи Росії. М., 2004; Айплатов Г.М., Іванов А.Г. Російська палеографія. М., 2003
[2] Кукушкіна М.В. Книга в Росії в XVI столітті. СПб., 1999
[3] Клепіков С.А. Філіграні і штемпелі на папері російського та іноземного виробництва 17-20 ст. М., 1959
[4] Жуковська Л.П. Розвиток слов'яно-російської палеографії (в дореволюційній Росії і в СРСР), М., 1963
[5] Карамзін Н.М. Історія держави Російського. М., 1993, т.6
[6] Лакієр А.Б. Російська геральдика. М., 1990
[7] Рибаков Б.А. Київська Русь і руські князівства XII-XIII ст. М., 1982
[8] Щепкін В.М. Російська палеографія. М., 1967; Черепнін Л. В. Російська палеографія. М., 1956
[9] Голованова М.П., ​​Шергін В.С. Державні символи Росії. М., 2004, с.32
[10] Там же, с. 33
[11] булла - двосторонній друк, від лат. слова bulla - кулька. Оскільки в Середні століття металева друк зазвичай скріплювала документи самого високого рангу, написані від імені імператора і римського папи, то й самі документи носили назву булли
[12] Кобрин В.Б., Леонтьєва Г.А., Шорін П.А. Допоміжні історичні дисципліни. М., 1984, с. 100
[13] Лихачов Н.П. Матеріали для історії візантійської та російської сфрагістики. Л., 1930. т.2, с. 25
[14] Там же, с.101
[15] Голованова М.П., ​​Шергін В.С. Державні символи Росії. М., 2004, с.35
[16] Кобрин В.Б., Леонтьєва Г.А., Шорін П.А. Допоміжні історичні дисципліни. М., 1984, с.84
[17] Карамзін Н.М. Історія держави Російського. М., 1993, Т.6, с.205
[18] Голованова М.П., ​​Шергін В.С. Державні символи Росії. М., 2004, с.44
[19] Лихачов Н.П. Матеріали для історії візантійської та російської сфрагістики. Л., 1930. т.2, с. 128
[20] Кобрин В.Б., Леонтьєва Г.А., Шорін П.А. Допоміжні історичні дисципліни. М., 1984, с. 113
[21] Кобрин В.Б., Леонтьєва Г.А., Шорін П.А. Допоміжні історичні дисципліни. М., 1984, с. 111
[22] Айплатов Г.М., Іванов А.Г. Російська палеографія. М., 2003, с.42
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Різне | Реферат
69.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Підпис та печатка як важливі реквізити документів етапи вдосконалення до XVIII століття
Підпис та печатка як важливі реквізити документа
Банківська документація реквізити банківських документів
Основні етапи процесу реферування документів
Моральне досконалість
Absolut Досконалість по-шведськи
Форма векселя Основні реквізити
Стиль лірики Тютчева і досконалість художніх образів
Дві людини - два світи Античне уявлення про досконалість
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru