Підвищення ефективності роботи торгового предпрития Аліса у бер зкі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

УНІВЕРСИТЕТ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
ОСВІТИ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ
Очне відділення
          ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему: «Підвищення ефективності роботи торгового підприємства
«Аліса у берізки» міста Вузлова Тульської області
ВИКОНАВЕЦЬ
Студент 5-го курсу очного відділення
Горюшкіна Ірина Володимирівна ______________
                               НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
Індивідуальний підприємець
Зайченкова Ольга Валеріївна ______________
Допущена до захисту: протокол_____ від «___» ___________ 2007
Завідувач кафедрою: Пономарьов Борис Вікторович ___________
Москва
2007
Зміст
Введення
5
Глава I. Теоретичні основи аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства
8
1.1. Мета і завдання фінансового аналізу в сучасних умовах
8
1.2. Аналіз показників роздрібного товарообігу підприємства
11
1.3. Аналіз матеріально-технічної бази торговельного підприємства
13
1.4. Аналіз витрат і прибутку торговельного підприємства
16
1.4.1. Витрати обігу торговельного підприємства
16
1.4.2. Прибуток, рентабельність і ефективність діяльності торгового підприємства
19
Глава II. Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності торгового підприємства «Аліса у берізки»
22
2.1. Загальна характеристика торговельного підприємства «Аліса у берізки» м. Вузлова
22
2.2. Аналіз показників роздрібного товарообігу торговельного підприємства «Аліса у берізки»
25
2.2.1. Аналіз товарообігу за загальним обсягом і ритмічності торговельної діяльності підприємства «Аліса у берізки»
25
2.2.2. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости підприємства «Аліса у берізки»
29
2.3. Аналіз матеріально-технічної бази торговельного підприємства «Аліса у берізки»
35
2.4. Аналіз витрат і прибутку торговельного підприємства «Аліса у берізки»
39
2.4.1. Витрати обігу торговельного підприємства «Аліса у берізки»
39
2.4.2. Прибуток, рентабельність і ефективність діяльності торгового підприємства «Аліса у берізки»
44
Глава III. Підвищення ефективності роботи торгового підприємства «Аліса у берізки»
66
3.1. Рекомендації та заходи щодо поліпшення ефективності роботи торгового підприємства «Аліса у берізки»
66
Висновок
70
Список літератури
73
Програми
75
№ 1. Журнал касира-операціоніста
№ 2. Журнал первинних накладних з обліку товарів
№ 3. Податкова декларація по ЕНВД для окремих видів діяльності
№ 4. Зошит обліку доходів і витрат
№ 5. Накладні по закупівлі товарів за листопад 2005-2006 р.р. за двома постачальникам

Введення
Ринкова економіка пропонує становлення і розвиток підприємств різних організаційно - правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, поява нових власників, - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств [20].
З'явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем товарів, необхідних споживачу [3]. Вона має регулярних характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень (зрозуміло, в рамках закону і спрямованих норм), по-друге, відповідальністю за прийняті рішення та їх використання. По-третє, цей вид діяльності не виключає ризику, збитків і банкрутства. Нарешті, підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах розвиненої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах фінансово - господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємством самостійності але й необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї частки прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати витрати.
Тому, для прийняття тих чи інших рішень в управлінні підприємством важливим стає проведення різних видів економічного аналізу. Аналіз пов'язаний з повсякденною фінансово-економічною діяльністю підприємства, їх колективів, менеджерів, власників.
Слід зазначити, що «економіка» - у перекладі з грецької означає «закони господарства». T.е. фінансово-економічна діяльність на мікро рівні - це не що інше, як фінансово - господарська діяльність підприємства [2].
Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, перш за все, вміти реально оцінити фінансовий стан підприємства, як свого, так і існуючих конкурентів.
Основним інструментом для оцінки фінансового стану підприємства є фінансовий аналіз, який характеризує підсумки фінансово - економічної діяльності підприємства. Для прийняття того чи іншого рішення необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, доцільність і ефективність їхнього розміщення й використання, платоспроможність підприємства та його фінансовий взаємини з партнерами. Аналіз та оцінка фінансових показників необхідний для ефективного управління підприємством. З його допомогою керівники підприємством можуть здійснювати планування, контроль, покращувати і удосконалювати напрямки своєї діяльності [17].
Отже, успішне фінансове управління спрямоване на:
- Виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;
- Уникнути банкрутства і кредитних фінансових невдач;
- Лідерство в боротьбі з конкурентами;
- Прийнятні темпи росту економічного потенціалу підприємства;
- Зростання обсягів та реалізації;
- Максимізація прибутку;
- Мінімізація витрат;
- Забезпечення рентабельної роботи підприємства.
Ця дипломна робота на тему «Підвищення ефективності роботи торгового підприємства« Аліса у берізки »актуальна, тому що її метою є вивчення і застосування на практиці теоретичних знань, сучасних методів досліджень фінансового стану підприємства та аналізу результатів фінансово - економічної діяльності. А також, використання даних аналізу для рекомендації прийняття практичних заходів, з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.
Об'єктом дипломної роботи є торговельне підприємство «Аліса у берізки». Підприємство розташовується в місті Вузлова Тульської області. Основним завданням підприємства є реалізація товарів побутової хімії, парфюмерно-косметичної продукції та білизняного трикотажу.
Матеріал у даній дипломній роботі викладено по трьох напрямках:
1. Виклад теоретичних основ аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства як системи суспільних знань про предмет.
2. Проведення аналізу та оцінка фінансово-економічної діяльності торгового підприємства «Аліса у берізки».
3. Опис запропонованих заходів щодо підвищення ефективності роботи торгового підприємства «Аліса у берізки».
Структурно дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Глава I
Теоретичні основи аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства.
1.1. Мета і завдання фінансового аналізу в сучасних умовах.
Головна мета торгового підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу управлінця.
Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервної [13].
Для управління виробництвом потрібно мати уявлення не тільки про хід виконання плану, результати господарської діяльності, але і про тенденції і характер змін, що відбуваються в економіці підприємства. Осмислення, розуміння інформації досягаються за допомогою економічного аналізу.
Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства є одним з найбільш дієвих методів управління, основним елементом обгрунтування керівних рішень. В умовах становлення ринкових відносин він має на меті забезпечити сталий розвиток прибуткового, конкурентноздатного виробництва і включає різні напрямки - правовий, економічний, виробниче, фінансове і т.д. [2].
Зміст аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства передбачає всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості і конкурентноспроможності продукції, що випускається, забезпеченість виробництва матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами. Він заснований на системному підході, комплексному обліку різноманітних факторів, якісному підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління.
Головним завданням фінансово-економічного аналізу є виявлення, можливостей підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики.
Основним результатом діяльності підприємства є продукція, витрати; різниця між ними - прибуток, яка є джерелом поповнення коштів підприємства, завершальним і початковим етапом нового витка виробничого процесу.
Оцінка результатів фінансово-економічної діяльності підприємства здійснюється в рамках фінансового аналізу, основною метою якого є забезпечення керівництва підприємства інформацією для прийняття рішень з управління фінансовими ресурсами.
За допомогою фінансового аналізу можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об'єкта: характеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності підприємства, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.
Фінансовий аналіз являє собою процес, заснований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатів його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результати його діяльності. Таким чином, головною задачею фінансового аналізу є зниження неминучої невизначеності, пов'язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих у майбутнє [17].
Фінансовий аналіз дає можливість оцінити:
- Майновий стан підприємства;
- Ступінь підприємницького ризику, в частині можливості погашення зобов'язань перед третіми особами;
- Достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій;
- Потреба в додаткових джерелах фінансування;
- Здатність до нарощування капіталу;
- Раціональність залучення позикових коштів;
- Обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку;
- Доцільність вибору інвестицій та ін
У широкому сенсі фінансовий аналіз може використовуватися як інструмент обгрунтування короткострокових і довгострокових рішень, доцільність інвестицій; як засіб оцінки майстерності і якості управління; як спосіб прогнозування майбутніх результатів.
Розкриваючи сутність фінансового аналізу, необхідно також з'ясувати структуру і послідовність його здійснення. У зв'язку з цим не обхідно виділити наступні блоки аналізу, які становлять його послідовність:
а) аналіз фінансового стану підприємства:
- Загальна оцінка фінансового стану і його зміни за звітний рік;
- Аналіз ліквідності балансу;
- Аналіз фінансових коефіцієнтів;
б) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
- Аналіз рівня, структури і динаміки абсолютних показників фінансових результатів;
- Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства;
в) аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства.
Прийняті рішення за результатами фінансового аналізу повинні бути спрямовані, насамперед, на створення фінансових ресурсів для розвитку підприємства, з метою забезпечення зростання рентабельності, інвестиційної привабливості, тобто поліпшення фінансового стану підприємства.
1.2. Аналіз показників роздрібного товарообігу підприємства.
Роздрібний товарооборот - це кількісний показник, що характеризує обсяг продажів. Він виражає економічні відносини, що виникають на заключній стадії руху товарів зі сфери обігу в сферу споживання шляхом їх обміну на грошові доходи [11].
Аналіз роздрібного товарообігу здійснюється з метою вивчення можливостей його збільшення і максимізації прибутку.
Основні завдання аналізу роздрібного товарообігу зводяться до наступного:
- Перевірка виконання планів (прогнозів) товарообігу, задоволення попиту покупців на окремі товари, визначення тенденцій соціально-економічного розвитку торговельного підприємства;
- Вивчення, кількісний вимір і узагальнення впливу факторів на виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу, комплексна оцінка торгової діяльності підприємства;
- Виявлення шляхів і можливостей зростання товарообігу, підвищення якості обслуговування покупців, ефективності використання економічного потенціалу (усіх видів ресурсів);
Аналіз роздрібного товарообігу проводиться у фактичних і порівнянних цінах в такій послідовності:
- Вивчається обсяг роздрібного товарообігу в порівнянні з планом і в динаміці;
- Досліджується структура роздрібного товарообігу в цілому по торговому підприємству і в розрізі окремих підрозділів, за асортиментом, методам продажу;
- Виконується факторний аналіз;
- Виявляються резерви росту обсягів діяльності з метою поліпшення обслуговування покупців і максимізації прибутку.
Аналіз показників товарообігу проводиться різними способами. Враховуючи, що у нас невелике торговельне підприємство, в даній дипломній роботі розглянемо деякі з них. А саме:
- Аналіз товарообігу за загальним обсягом і ритмічності торговельної діяльності;
- Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости підприємства;

1.3. Аналіз матеріально-технічної бази торговельного підприємства.
Успішне функціонування торговельних підприємств неможливе без наявності та зміцнення матеріально-технічної бази.
Під матеріально-технічною базою торгівлі слід розуміти сукупність засобів і предметів праці, виражених як у натуральній, так і у вартісній формі, що використовуються для здійснення торговельно-технологічних процесів (незалежно від їх відомчої приналежності) [24].
Для аналізу матеріально-технічної бази (основних фондів) торгівлі використовується система показників, яка поділяється на три групи. До першої групи належать показники, які характеризують наявність, склад, стан і рух основних фондів і багато в чому визначають їх використання.
Ефективність діяльності торгового підприємства залежить від стану матеріально-технічної бази, показниками якої є коефіцієнт зносу і відсоток залишкової вартості основних фондів (коефіцієнт придатності).
Коефіцієнт зносу (К і) визначається на річну дату як відсоткове співвідношення суми зносу основних фондів до їх первісної (відновної) вартості і виражається формулою
знос
К і = первісна вартість ∙ 100. (1.1)

Коефіцієнт залишкової вартості (Кос) розраховується як відсоткове співвідношення суми залишкової вартості основних фондів до їх суми за первісною (відновлювальною) вартістю і має наступний вигляд:
                                             
                                                                            залишкова вартість
                                               До ос = первісна вартість   100. (1.2)
Показниками, що характеризують процес відтворення й оновлення матеріально-технічної бази, є: коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття і відсоток введення в експлуатацію фондів, спрямованих на заміну вибулих.
Коефіцієнт відновлення (До обн) визначається як відсоткове співвідношення вартості знову введених в експлуатацію нових основних фондів за рік або більш тривалий період до їх вартості на кінець цього періоду (первісної або відновної) і виражається формулою
вартість нововведених ОФ
                                   До обн =                      ОФ на кінець року ∙ 100. (1.3)
Коефіцієнт вибуття (До виб) розраховується як відсоткове співвідношення суми вибулих основних фондів за первісною вартістю за весь період до їх вартості на початок цього періоду:
вибули ОФ
До виб =     вартість ОФ на початок року ∙ 100. (1.4)
Друга група показників оцінки матеріально-технічної бази характеризує технічну оснащеність торгівлі. Сюди відносяться фондоозброєність праці, технічна озброєність праці, питома вага активної частини в загальній сумі основних фондів.
Фондоозброєність - це відношення середньорічної вартості основних фондів до числа працівників.
Але дані показники в процесі проведення аналізу нам не знадобляться. Ми будемо використовувати третю групу показників.
Третя група показників оцінки основних фондів торгівлі характеризує ефективність їх використання. Сюди відносяться фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельность.
Фондовіддача визначається шляхом відношення суми роздрібного товарообігу за рік до середньорічної вартості основних фондів і показує, скільки рублів товарообігу доводиться на кожен карбованець основних фондів.
Фондомісткість є зворотним показником фондовіддачі і відображає суму основних фондів, що припадає на один рубль товарообігу.
Під Фондорентабельность розуміється відношення прибутку за звітний період до вартості основних фондів підприємства.
Узагальнююча оцінка матеріально-технічної бази дається на основі комплексного інтегрального показника фондовіддачі (I фо), який розраховується шляхом добування квадратного кореня з добутку показника фондовіддачі та прибутку в розрахунку на 1 рубль [11].
Інтегральний показник виражається формулою
I фо = ФО ∙ ФР, (1.5)
де ФО - фондовіддача;
ФР - фондорентабельность.
Даний показник відображає умовний середній рівень узагальненого економічного ефекту (результату) у вигляді товарообігу і прибутку, що припадають на кожний карбованець коштів, вкладених в основні фонди торгівлі.

1.4. Аналіз витрат і прибутку торговельного підприємства
1.4.1. Витрати обігу торговельного підприємства
Витрати обігу - це витрати по доведенню товарів від виробництва до споживачів, виражені в грошовій формі. Витрати обігу являють собою суспільно-необхідні витрати праці, щоб забезпечити виконання торгівлею своїх функцій і завдань [4].
Витрати обігу умовно поділяються на чисті і додаткові. Чисті витрати - це витрати по організації процесу купівлі-продажу, утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на облік і звітність. Додаткові витрати обумовлені продовженням процесу виробництва в торгівлі (фасування, упаковка), перетворенням виробничого асортименту в торговий.
Витрати бувають явні і неявні. Явні (бухгалтерські) витрати - це витрати, пов'язані з використанням залучених матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, які повністю відображаються в бухгалтерському обліку і належать, згідно із законодавством, на издержкоемкость реалізації продукції. Вони діляться:
- На матеріальні витрати (вартість товарів, сировини, матеріалів, що використовуються для упаковки, зберігання, забезпечення нормального торгово-технологічного процесу; сума зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів; вартість робіт і послуг, що надаються іншими підприємствами даному підприємству, палива всіх видів та ін) ;
- Витрати на оплату праці;
- Відрахування на соціальні потреби та інші відрахування;
- Амортизація основних фондів;
- Інші витрати.
Неявні витрати - це витрати, пов'язані з використанням ресурсів, що належать самому підприємству. До неявним витратам можна віднести платежі, які підприємство могло б отримати при більш вигідному використанні належних йому ресурсів (витрати втрачених можливостей), нормальний прибуток, яка утримує підприємця у вибраній ним галузі діяльності.
З точки зору управління витратами обігу важливо знати їх класифікацію на постійні та змінні (рис. 1.1) [11].
По-перше, такий розподіл сприяє вирішенню завдання регулювання маси і приросту прибутку на основі відносного зниження витрат при зростанні виручки від реалізації. По-друге, така класифікація дозволяє визначити окупність витрат, тобто запас фінансової міцності підприємства. По-третє, виділення постійних витрат дає можливість використовувати метод маржинального доходу (валовий дохід мінус змінні витрати) для визначення розміру торговельної надбавки.
Аналіз витрат обігу спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності роботи торгового підприємства за рахунок більш раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів в процесі здійснення актів купівлі-продажу товарів та організації торговельного обслуговування споживачів.
Завданням повного аналізу витрат обігу є визначення:
- Динаміки і ступеня виконання плану витрат по загальному рівню і окремих статтях витрат;
- Розміру і темпу зміни фактичного (очікуваного) рівня
витрат обігу в порівнянні з їх плановим рівнем і в динаміці;
- Величини економії або перевитрати коштів (за загальним рівнем витрат і окремим статтям);
- Змін розміру впливу основних факторів на відхилення фактичних витрат від планових;
- Рівня витрат на реалізацію окремих видів товарів;
- Відмінностей в порівнянні з витратами конкурентів.
Витрати обігу
                                                   
Умовно-постійні
Умовно-змінні

транспортні витрати;
відсотки за користування короткостроковими позиками;
витрати на зберігання, підробіток, подсортировку і упаковку товарів;
втрати товарів при переробці, зберіганні та реалізації;
витрати по операціях з тарою;
платежі зі страхування майна (в частині страхування вантажів і ризику погашення кредитів);
витрати на додаткову оплату праці;
нарахування (відрахування на соціальне страхування, до фонду зайнятості, Надзвичайний
(Чорнобильський) податок) на змінну частину заробітної плати;
податки та відрахування, ставки яких розраховуються у відсотках до товарообігу
витрати на утримання та оренду будівель, споруд, приміщень, обладнання, інвентарю та легкового транспорту;
знос посуду, столової білизни і малоцінного інвентарю та витрати по їх утриманню;
витрати на рекламу;
витрати на ремонт основних засобів;
платежі зі страхування майна (крім страхування вантажів і ризику погашення кредитів);
інші матеріальні та прирівняні до них статті;
витрати на постійну частину оплати праці;
нарахування (відрахування на соціальне страхування, до фонду зайнятості, Надзвичайний (чорнобильський) податок) на постійну заробітну плату;
податки й відрахування, не залежать від розмірів товарообігу
Рис. 1.1. Класифікація постійних і змінних витрат обігу

Абсолютне відхилення (економія або перевитрата) представляє собою різницю між фактичною і плановою сумою витрат (або в динаміці).
Зміна рівня витрат обігу розраховується як відхилення фактичного рівня від плану або даних минулого періоду.
Темп зміни рівня витрат обігу визначається відношенням розміру зміни їх рівня до базисного рівня, вираженим у відсотках.
Відносна економія (перевитрата) визначається множенням розміру зміни рівня витрат обігу на фактичний роздрібний товарообіг і діленням добутку на 100.
1.4.2. Прибуток, рентабельність і ефективність діяльності торгового підприємства
Прибуток - це грошове вираження вартості додаткового продукту, створеного продуктивною працею працівників торгівлі, а також частини додаткового продукту, створеного в галузях матеріального виробництва, переданого в торгівлю через систему знижок і надбавок в якості плати за реалізацію товарів (продукції, послуг) і закріплюється за торговим підприємством [6].
При аналізі використовуються наступні показники прибутку: прибуток від реалізації, балансова (прибуток звітного періоду), оподатковуваний, чистий прибуток.
Прибуток від реалізації (торгова прибуток) визначається як різниця між валовими доходами і витратами обігу (рис. 1.2) [11].
Ефективність торгового підприємства можна визначити як відношення результатів господарської діяльності до витрат ресурсів, які необхідні для здійснення цієї діяльності.
Рентабельність - синтетичний показник, що відображає багато сторін діяльності торгових підприємств за певний період. Це процентне відношення суми прибутку до одного з показників: обсягу товарообігу, витрат обігу, середньої вартості основних і оборотних коштів і т.п.
Валовий дохід від реалізації товарів (продукції, послуг) за вирахуванням 6% на поповнення власних оборотних коштів

Платежі до бюджету, що стягуються з валового доходу
Валовий дохід, що залишається в розпорядженні підприємства

                                                                                    
Прибуток від реалізації
товарів
Витрати обігу
Рис. 1.2. Схема формування прибутку від реалізації товарів

Основними завданнями аналізу прибутку і рентабельності торговельного підприємства є:
- Систематичний контроль за виконанням плану отриманого прибутку;
- Визначення впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів на фінансові результати діяльності підприємства;
- Виявлення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності;
- Розробка заходів щодо використання виявлених можливостей збільшення прибутку;
- Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації товарів, прибутку та рентабельності.
У процесі аналізу вивчається склад прибутку, її структура, динаміка і виконання плану за звітний період. Оцінюється вплив окремих факторів на зміну прибутку і рентабельності.
Основними факторами, що впливають на розмір прибутку і рентабельності, є: обсяг і структура товарообігу, рівень валових доходів і витрат обігу, продуктивність праці, ефективність використання основних і оборотних коштів, розмір іншої прибутку, рівень цін і ін
Рентабельність продажів показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Розраховується за формулою:
, (1.6)
де Пр - прибуток;
ВР - виручка від реалізації.
Оцінка ефективності торговельної діяльності зазвичай є завершальним етапом економічного аналізу і дозволяє виробити стратегію і тактику розвитку підприємства.
Економічну ефективність необхідно вивчати системно. У систему її дослідження слід включати показники оцінки раціональності використання коштів на оплату праці, основних і оборотних активів, продуктивності праці, фондовіддачі, рентабельності та ін

Глава II
Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності торгового підприємства «Аліса у берізки»
                    
2.1. Загальна характеристика торговельного підприємства
«Аліса у берізки» м. Вузлова
Індивідуальний підприємець Зайченкова О.В. має в своєму складі три торгові об'єкти в місті Вузлова Тульської області:
1. Магазин «Аліса» - Беклеміщева 44-а;
2. Магазин «Косметика» - Заводська 4 / 2;
3. Магазин «Аліса у берізки» - Магістральна 57.
ІП Зайченкова О.В. діє на підставі свідоцтва про індивідуальне підприємництво від 10 квітня 1994 року, виданого Адміністрацією міста Вузлова і Узловська району.
ІП Зайченкова проводить роздрібну торгівлю товарами побутової хімії, парфюмерно-косметичною продукцією і білизняним трикотажем.
1 грудня 1997 був зареєстрований 1 торговий об'єкт (магазин «Аліса» з торговою площею 29 кв. Метрів) з балансовою вартістю приблизно в 465 тис. рублів. Торгова площа під магазин «Аліса» орендується в торговому центрі «Маяк» без подальшого викупу. Джерелами фінансування для відкриття даного магазина послужили власні кошти. Найманий персонал: 2 особи (продавці).
У 2000 році був придбаний автомобіль ВАЗ 21111. Його вартість склала 180 тис. рублів.
Як наслідок сприятливої ​​економічної обстановки було прийнято рішення про будівництво другого магазина. 1 липня 2004 був відкритий магазин «Косметика» з торговою площею 32 кв. метра. Балансова вартість магазина склала приблизно 524 тис. рублів. Джерелами фінансування, як і в першому випадку, послужили власні кошти, отримані від прибутку магазину «Аліса». Найманий персонал: 4 людини (продавці) + 1 чоловік (прибиральниця).
У серпні 2004 року був закладений фундамент магазину «Аліса у берізки» загальною площею 135 кв. м. Уже в січні 2005 року магазин був прийнятий в експлуатацію Державною комісією. Балансова вартість даного магазина склала приблизно 1,2 млн. рублів. Джерелом фінансування були власні кошти, отримані від прибутку вже двох існуючих магазинів. Найманий персонал магазину: 5 чоловік (продавці) + 1 чоловік (прибиральниця).
З 1 лютого 2006 року було відкрито відділ дитячого одягу в цьому ж будинку. Торгова площа відділу: 14 кв. метрів. Найманий персонал: 2 особи (продавці).
З цього моменту весь прибуток вкладалася в оборотні кошти, що направляються на закупівлю дитячого одягу, оскільки збільшення оборотних коштів для інших товарних груп не було сенсу.
Економічної служби планування та аналізу на підприємстві не існує.
Вся звітність для перевіряючих органів, в т.ч. податкової інспекції, ведеться єдиним бухгалтером, якому допомагає керівник підприємства.
Зростання товарообігу за останній рік відбувалося в основному за рахунок розширення асортименту білизни та одягу. По товарах побутової хімії та парфумерії збільшення обороту не відбувалося через жорсткої конкуренції (відкрилося багато нових магазинів цього профілю в безпосередній близькості) і насичення ринку товарами даної групи.
Середній стаж працюючих на даному підприємстві більше 3-х років. Підвищення заробітної плати проводиться за рахунок збільшення товарообігу і, отже, за рахунок підвищення продуктивності праці. Нові працівники були прийняті на роботу у зв'язку з відкриттям відділу дитячого одягу, що знаходиться в ізольованому приміщенні з окремим виходом.
Витрати даного магазину (за місяць) включають в себе:
1. заробітну плату робітникам,
2. податки,
3. комунальні платежі,
4. транспортні витрати,
5. оренда земельної ділянки під магазин.
Оподаткування підприємства здійснюється за допомогою сплати єдиного податку на поставлений дохід, який прямо пропорційний до площі торгового залу магазина.
Служби маркетингу на підприємстві не існує, але постачальники товарів надають деякі послуги з метою просування своїх товарних груп.
Асортимент товарів схильний деяких коливань, обумовленим різними потребами покупців у різні періоди. В основному це сезонні коливання, наприклад, влітку продається помітно більше пральних порошків, туалетної води і дезодорантів для тіла. Взимку більше користуються попитом засоби для догляду за шкірою обличчя і рук, а також парфуми. У кожній товарній групі є свої «літні» і «зимові» товари. Протягом місяця коливання в продається асортименті пояснюється наявністю, або відсутністю у покупця необхідного обсягу грошових коштів.
Підприємство працює в умовах жорсткої конкуренції. У радіусі 500 м. від магазину «Аліса у берізки» розташовано 8 магазинів даного профілю, в тому числі 2 супермаркети і 1 мінімаркет, що працюють у форматі самообслуговування. Таке місцерозташування змушує керівництво магазину працювати в постійному пошуку оптимального асортименту з метою максимального задоволення потреб покупців.
Магазин «Аліса у берізки» розрахований на широке коло споживачів, але в основному це жінки, багато з яких мають дітей. На цьому факті і грунтується вибір нових напрямків у розвитку підприємства.
2.2. Аналіз показників роздрібного товарообігу торговельного підприємства «Аліса у берізки»
2.2.1. Аналіз товарообігу за загальним обсягом і ритмічності торговельної діяльності підприємства «Аліса у берізки»
Ритмічність оцінюється за періодами часу в діяльності організації (кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями), а рівномірність - у розрізі підприємств або окремих торгових одиниць. Методика розрахунків при цьому однакова [11].
Аналіз дозволяє встановити, наскільки ритмічно розвивається роздрібна реалізація і рівномірно задовольняється попит покупців на товари. При наявності оперативної інформації про зміну роздрібних цін його можна робити в зіставному вигляді.
Аналіз товарообігу підприємства «Аліса у берізки» за загальним обсягом і ритмічності торговельної діяльності проведемо по місяцях за 2005-2006 р.р. Для дослідження побудуємо таблицю на підставі даних журналу касира-операціоніста [см. додаток № 1] на початок кожного місяця за 2005-2006 р.р. (Таб. 2.1).
Таблиця 2.1.
Товарообіг торговельного підприємства «Аліса у берізки» за 2005-2006 р.р.
Місяць
Товарообіг, руб.
2005
2006
Січень
343461,50
4883824,70
Лютий
548819,60
5407422,20
Березень
822152,00
5976592,60
Квітень
1214163,91
6547718,70
Травень
1544614,00
7023724,10
Червень
1922924,20
7563436,40
Липень
2293356,70
8107473,50
Серпень
2651416,00
8616671,40
Вересень
3051780,70
9127846,50
Жовтень
3372252,00
9638291,30
Листопад
3802292,70
10187636,70
Грудень
4197712,30
10704879,50
Січень 2007
-
11398129,30

Виходячи з даних в таблиці, розрахуємо валовий оборот за місяць. Для цього з суми наступного місяця віднімаємо суму попереднього місяця кожного року.
2005
Січень: 548819,60 - 343461,50 = 205358,10
Лютий: 822152 - 548819 = 273332,40
Березень: 1214163,91 - 822 152 = 392011,91
Квітень: 1544614 - 1214163,91 = 330450,09
Травень: 1922924,20 - 1544614 = 378310,10
Червень: 2293356,70 - 1922924,20 = 370432,50
Липень: 2651416 - 2293356,70 = 358059,30
Серпень: 3051780,70 - 2651416 = 400364,70
Вересень: 3372252 - 3051780,70 = 320471,30
Жовтень: 3802292,70 - 3372252 = 430040,70
Листопад: 4197712,30 - 3802292,70 = 395419,60
Грудень: 4883824,70 - 4197712,30 = 686112,40
2006
Січень: 5407422,20 - 4883824,70 = 523597,50
Лютий: 5976592,60 - 5407422,20 = 569170,40
Березень: 6547718,70 - 5976592,60 = 571126,10
Квітень: 7023724,10 - 6247718,70 = 476005,40
Травень: 7563436,40 - 7023724,10 = 539712,10
Червень: 8107473,50 - 7563436,40 = 544037,10
Липень: 8616671,40 - 8107473,50 = 509197,90
Серпень: 9127896,50 - 8616671,40 = 511225,10
Вересень: 9638291,30 - 9127896,50 = 510394,80
Жовтень: 10187636,70 - 9638291,30 = 549345,40
Листопад: 10704879,50 - 10187636,70 = 517242,80
Грудень: 11398129,30 - 10704879,50 = 693249,80
З отриманих даних побудуємо графік зміни товарообігу по місяцях для аналізу ритмічності торговельної діяльності підприємства «Аліса у берізки» (рис. 2.1).
\ S
Рис. 2.1. Графік зміни товарообігу підприємства «Аліса у берізки» по місяцях
З графіка зміни товарообігу підприємства «Аліса у берізки» видно, що зростання товарообігу коливається протягом року по місяцях. Як правило, максимальним оборот буває в грудні, а також у лютому-березні. Це пов'язано з тим, що багато покупців традиційно здобувають парфюмерно-косметичну продукцію в якості подарунка на Новий рік, 23 Лютого і 8 Березня. А спади в обсязі продажів найбільш помітні в квітні та вересні. Весняне падіння є наслідком створення у покупців певного товарного запасу, внаслідок отриманих ними подарунків, а осіннє падіння продажів обумовлене двома основними факторами:
- Падіння купівельної спроможності пов'язано із завершенням масового сезону відпусток;
- У зв'язку з підвищенням купівельної потреби в сезонних товарах, пов'язаних з необхідністю підготувати дітей до початку навчального року, а також закупити одяг і взуття до осінньо-зимового періоду.
За показниками валового обороту за місяць можна обчислити середньорічний місячний оборот (До сг.об.) за кожний рік. Для цього необхідно скласти показники валового обороту за кожен місяць аналізованого року і розділити суму на кількість місяців у цьому році.


2005р.
205358,10 + 273332,40 + 392011,91 + 330450,09 + 378310,10 + 370432,10 + 358059,30 +
До сг. об. = 12
+ 400364,70 + 320471,30 + 430040,70 + 395419,60 + 686112,40
12 =   378363,6
2006р.
                  523597,50 + 569170,40 + 571126,10 + 476005,40 + 539712,30 + 544037,10 + 509197,90 +
До сг. об. = 12
+ 511225,10 + 510394,80 + 549345,40 + 517242,80 + 693249,80
12 = 542858,72
Виходячи з отриманих даних, обчислимо середньомісячне зростання товарообігу (До р.об.) 2006 р. по відношенню до 2005 р., враховуючи, що показник інфляції в 2005 р. склало 15%. Для цього використовуємо формулу
середньорічний місячний оборот за 2006 р.
К р. про = середньорічний місячний оборот за 2005 р.1,15 (2.1)

Отримаємо:

542858,72
К р. про = 378363,61,15 = 1,25
За отриманими результатами очевидно, що в порівнянні з 2005 р. в 2006 р. відбувся значний приріст товарообігу (25%). Це було досягнуто завдяки розширенню асортименту товару.
2.2.2. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости підприємства «Аліса у берізки»
При аналізі товарних запасів за даними за місяць фактичні товарні запаси в днях на кінець місяця визначають по відношенню до товарообігу минулого місяця. Основними завданнями такого аналізу є:
- Вивчення ступеня забезпеченості товарними запасами товарообороту та регулярності постачання населення;
- Виявлення причин відхилень фактичних запасів товарів від встановлених нормативів (завезення товарів, що не користуються попитом, нерівномірне надходження товарів, неправильний розподіл товарних ресурсів).
Для проведення аналізу товарних запасів підприємства «Аліса у берізки» розрахуємо середні розміри товарних запасів у 2005-2006 р.р. Побудуємо таблицю на підставі даних журналу первинних накладних з обліку товарів за 2005-2006 р.р. [См. додаток № 2] (таб. 2.2).
Таблиця 2.2.
Товарні запаси торгового підприємства «Аліса у берізки» за 2005-2006 р.р.   
Місяць
Товарний запас, руб.
2005
2006
Січень
510375
841706
Лютий
531120
976256
Березень
489070
1076407
Квітень
541688
980373
Травень
573767
1115770
Червень
576825
1252600
Липень
650155
1340022
Серпень
597590
1271898
Вересень
619903
1351078
Жовтень
603564
1500688
Листопад
825655
1650298
Грудень
841706
1799127


Використовуючи дані таблиці 2.2, розрахуємо середній розмір товарних запасів (К СР т.з). Для цього необхідно скласти дані окремо за кожний рік і розділити на кількість місяців у цьому році.
2005
До ср т.з = 510375 + 531120 + 489070 + 541688 + 573767 + 576825 + 650155 +
                                                                            12
+ 597590 + 619903 + 603564 + 825655 + 841706 = 613451,5
                                                                            12


2006
До ср т.з = 841706 + 976256 + 1076407 + 980373 + 1115770 + 1252600 + 1340022
12
+ 1271898 + 1351078 + 1500688 + 1650298 + 1799127 = 1263001,92
12


Для порівняння побудуємо графік зміни товарного запасу по місяцях за 2005-2006 р.р. (Рис. 2.2), використовуючи дані таблиці 2.2 (див. вище).
\ S
Рис. 2.2. Графік зміни товарних запасів підприємства «Аліса у берізки» по місяцях
З графіка зміни товарних запасів підприємства «Аліса у берізки» видно, що на підприємстві відбувається стабільне зростання товарних запасів.
За даними таблиці 2.2 порівняємо товарні запаси за 2005-2006 р.р. з урахуванням інфляції, яка в 2005 р. становила 15%. Скористаємося формулою
До ср т. із 2006
До т.з = К СР т. з 20051,15 (2.2)
Отримаємо:
1263001,92
До т. з = 613451,51,15 = 1,79

З наведених вище розрахунків видно, що приріст товарних запасів в 2006 р. склав майже 80%. З одного боку така цифра приросту побічно підтверджує досить високу рентабельність підприємства. Це викликано тим, що в аналізованому періоді прибуток підприємства вкладалася в основному у збільшення оборотних коштів. Але з іншого боку такий високий показник приросту товарних запасів явно не відповідає приросту товарообігу, який склав в тому ж періоді 25%.
Оскільки для визначення суми товарних запасів беруться ціни, які включають у себе торговельну надбавку, а в 2006 році на підприємстві відбулося різке збільшення товарних запасів, що пов'язано з підвищенням торговельних надбавок, введемо коригувальні коефіцієнти (К кор.) За 2005-2006 р.р.
2005
До кор. = 1,3 (тому що середня торговельна надбавка в 2005 році дорівнювала 30%)
2006
До кор. = 1,5 (тому що середня торговельна надбавка в 2006 році дорівнювала 50%)
Тепер ми можемо обчислити товарні запаси на підприємстві за закупівельними цінами (До з.ц.). Спочатку необхідно розрахувати середній розмір товарних запасів за закупівельними цінами (До ср.з.ц.). Для цього ми середній розмір товарних запасів (К ср.т.з.) окремо за кожен рік ділимо на коригуючий коефіцієнт за цей рік.
2005
613451,5
До СР з.ц. = 1,3 = 471885,8
2006
                                                   1263001,92
До СР з.ц. = 1,5 = 842001,28

Далі, спираючись на отримані результати, розрахуємо товарні запаси за закупівельними цінами, враховуючи інфляцію 2005 року, яка, як вже говорилося раніше, дорівнювала 15%. Використовуємо формулу
Кср.з.ц. 2006
До з.ц. = К ср.з.ц. 20051,15 (2.3)

842001,28
До з.ц. = 471885,81,15 = 1,55
Отриманий показник (55%) показує нам, що прибуток на підприємстві в 2006 році збільшилася. Це пов'язано з підвищенням торговельної надбавки в цьому році.
У зв'язку з цим розглянемо ще один з показників, що характеризують ефективність торгової діяльності як товарооборачиваемости. Це один з найважливіших показників в торгівлі, оскільки він характеризує конкурентоспроможність підприємства.
Під товарооборачиваемости розуміється час обігу товарів з дня їх надходження до дня реалізації [4].
Аналіз товарооборачиваемости проводять в цілому по торговому підприємству і в розрізі окремих товарних груп і товарів. На зміну оборотності впливають зміни структури товарообігу і часу звернення окремих товарних груп і товарів.
Крім того, вивчають вплив на прискорення (уповільнення) оборотності окремих товарних груп і товарів вимірювання обсягу їх товарообігу та розміру середніх товарних запасів. Аналіз проводиться в порівнянні з планом і в динаміці, в розрізі кожного підприємства (магазину). Вивчається склад товарних запасів і, перш за все наявність неходових товарів.
Час обігу товарів в днях розраховують за формулою
Д о = З ср ∙ Д: Т, (2.4)
де Д о - тривалість одного обороту;
З ср - середні товарні запаси;
Д - кількість днів періоду, що аналізується;
Т - обсяг реалізації.
Розрахуємо товарний оборот у 2005 та 2006 р.р.

2005
Д о = 613451,5 ∙ 30: 378363,6 = 48,64
2006
Д о = 1263001,92 ∙ 30: 542858,72 = 69,8
Тепер розрахуємо показник швидкості обороту, який показує, скільки разів протягом вивченого періоду відбулося оновлення товарних запасів.
Швидкість обігу в кількості оборотів (К о) визначається за формулою

К о = Т: З ср (2.5)

2005
К о = 378363,6: 613451,5 = 0,62
2006
К о = 542858,72: 1263001,92 = 0,43
Порівнюючи ці показники, ми бачимо значне уповільнення швидкості обороту, що є негативним чинником, який говорить про зменшення ефективності використання оборотних коштів.

2.3. Аналіз матеріально-технічної бази торговельного підприємства «Аліса у берізки»
Основні фонди підприємства у нашому випадку включають в себе:
- Будівля магазину «Аліса у берізки»;
- Транспортний засіб (ВАЗ 21111 2000 р. в.).
Грунтуючись на даних публікацій у пресі про продаж подібних об'єктів нерухомості і транспортних засобів, ми приходимо до висновку, що ринкова вартість основних фондів підприємства склала:
2005
- Будівля магазину - 2 млн. рублів;
- Автомобіль - 120 тис. рублів.
2006
- Будівля магазину - 2,4 млн. рублів;
- Автомобіль - 100 тис. рублів.
Вартість основних фондів (будівля + транспортний засіб) дорівнює у 2005 році - 2,120 млн. рублів, а в 2006 році - 2,5 млн. рублів.
Ефективність використання основних фондів торгівлі характеризується наступними показниками:
- Фондовіддача;
- Фондорентабельность;
- Фондомісткість.
Розрахуємо фондовіддачу (ФО) за 2005-2006 р.р. Для цього спочатку розрахуємо роздрібний товарообіг, спираючись на дані таблиці 2.1.
2005
Роздрібний ТО = 4883824,7 - 343461,5 = 4540363,2
2006
Роздрібний ТО = 11398129,3 - 4883824,7 = 6514304,6
         Тепер ми можемо обчислити фондовіддачу за 2005-2006 р.р. Вона являє собою співвідношення роздрібного товарообігу за певний період до середньорічної вартості основних фондів за цей же період. Формула має такий вигляд:
Роздрібний ТО
ФО = Вартість основних фондів (2.6)
Використовуючи цю формулу, отримаємо:
2005
4540363,2
ФО   = 2120000 = 2,14
2006
6514304,6
ФО = 2500000 = 2,61


Фондомісткість є зворотним показником фондовіддачі і відображає суму основних фондів, що припадає на 1 карбованець товарообігу. Розрахуємо фондомісткість (ФЕ) за 2005-2006 р.р.
Середньорічна вартість основних фондів
ФЕ = Роздрібний ТО (2.7)
Використовуючи формулу, отримаємо:
2005
2120000
ФЕ = 4540363,2 = 0,47
2006
2500000
ФЕ = 6514304,6 = 0,38
Для розрахунку Фондорентабельность нам необхідно обчислити прибуток підприємства. На нашому підприємстві не складається бухгалтерський баланс і тому ми можемо розрахувати прибуток тільки на підставі непрямих показників. Виходимо з того, що весь прибуток вкладалася у збільшення оборотних коштів. Розрахуємо суму приросту товарних запасів (Σ т.з '.) За 2005-2006 р.р. в цінах, що включають у себе торговельну надбавку, посилаючись на таблицю 2.2.
2005
Σ т.з. '= 841706 - 510375 = 331 331
2006
Σ т.з. '= 1799127 - 841706 = 957421
Тепер розрахуємо суму приросту товарних запасів в закупівельних цінах (Σ т.з. "), використовуючи коригувальні коефіцієнти (див. стор 30). При цьому врахуємо інфляцію, яка в 2005 році склала 15%, а в 2006 - 12%.
2005
331331
Σ т.з. "= 1,31,15 = 221626,1
2006
957421
Σ т.з. "= 1,51,12 = 569893,5
Тепер ми можемо розрахувати фондорентабельность (ФР) за 2005-2006 р.р. Фондорентабельность представляє собою співвідношення прибутку за звітний період до вартості основних фондів. Формула розрахунку Фондорентабельность має вигляд
Прибуток за звітний період
                                               ФР = Вартість основних фондів (2.8)
         Використовуючи цю формулу, отримаємо:
2005
221626,1
                                                           ФР = 2120000 = 0,10
2006
569893,5
ФР = 2500000 = 0,23
Ми бачимо з розрахунків, що використання основних фондів характеризує ситуацію позитивно. Так, фондовіддача характеризує приріст виручки на 1 рубль середньорічної вартості основних фондів. Цей показник збільшився з 2005 року по 2006 рік (з 2,14 до 2,61) і оцінюється позитивно. Фондомісткість ж, навпаки, зменшилася (0,47 до 0,38), і також оцінюється позитивно. Фондорентабельность також збільшилася (з 0,10 до 0,23).
Далі розрахуємо інтегральний показник фондовіддачі (I фо) за 2005-2006 р.р., використовуючи формулу 1.5.
2005
I фо = √ 2,14 ∙ 0,10 = 0,46
2006
I фо = √ 2,61 ∙ 0,23 = 0,78
З розрахунків ми бачимо, що інтегральний показник за 2006 рік вище, ніж за 2005 рік. Це говорить нам про позитивний економічний ефект на підприємстві.
Проаналізовані показники свідчать нам про те, що підприємство «Аліса у берізки» ефективно використовує основні фонди.

2.4. Аналіз витрат і прибутку торговельного підприємства «Аліса у берізки»
Аналіз витрат і прибутку торговельного підприємства «Аліса у берізки» зробимо на прикладі одного місяця (листопад) кожного року (2005-2006 рр).
2.4.1. Витрати обігу торговельного підприємства «Аліса у берізки»
Для розрахунку суми витрат нашого підприємства в аналізованих періодах складемо таблиці, в яких покажемо всі витрати підприємства «Аліса у берізки» за листопад 2005-2006 р.р.
Попередньо розрахуємо єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД), заробітну плату основних робітників і амортизацію транспортного засобу та будівлі.
Оскільки ЕНВД сплачується поквартально і єдиною сумою по всіх торгових підприємствам індивідуального підприємця, розрахуємо ЕНВД для магазину «Аліса у берізки» за листопад 2005-2006 р.р. за формулами, взятим з податкової декларації з ЕНВД по окремих видах діяльності [см. додаток № 3].
Базова дохідність дорівнює 1800, площа торгового залу становить 56,6 кв. м., коригувальні коефіцієнти за даними декларації рівні:
2005 р. 2006 р.
К1 = 1 К1 = 1,132
К2 = 0,546 К2 = 0,546
К3 = 1,104 К3 = 1
З огляду на показники, розрахуємо ЕНВД за листопад 2005 р.
ЕНВД = 1800 ∙ 56,6 ∙ 1 ∙ 0,546 ∙ 1,104 = 61411,63
Розрахуємо ЕНВД за листопад 2006 р.
ЕНВД = 1800 ∙ 56,6 ∙ 1,132 ∙ 0,546 ∙ 1 = 62969,18
Тепер розрахуємо заробітну плату основним робочим. Вона становить приблизно 5% від роздрібного товарообороту на листопад 2005-2006 р.р. Роздрібний товарообіг за листопад 2005 р. дорівнює 395419,60, а за листопад 2006 р. - 517242,80.
Заробітна плата за листопад 2005 р. = 395419,60 ∙ 0,05 = 19770,98
Заробітна плата за листопад 2006 р. = 517242,80 ∙ 0,05 = 25862,14
Розрахуємо амортизацію транспортного засобу (ВАЗ 2111). Середній термін служби автомобіля в роздрібній торгівлі за рекомендаціями автозаводу дорівнює 3-5 років. За цей час транспортний засіб зношується приблизно на 70%. Обчислимо норму амортизаційних відрахувань на транспортний засіб за рік. Для цього розділимо вартість транспортного засобу в кожному році на термін служби.
                                                                       2005
120000: 5 = 24 000
2006
100000: 5 = 20 000
Тепер порахуємо норму амортизаційних відрахувань на автомобіль на місяць кожного року. Для цього норму амортизаційних відрахувань за рік розділимо на кількість місяців у році.
2005
24000: 12 = 2000
2006
20000: 12 = 1666,7
Тепер розрахуємо амортизацію будівлі магазину «Аліса у берізки». За договором оренди земельної ділянки під магазин «Аліса у берізки» укладено на 20 років. Виходячи з цього, розрахуємо амортизаційні відрахування на будівлю магазину в аналізованих періодах (аналогічно розрахунку амортизаційних відрахувань на транспортний засіб). Норма амортизаційних відрахувань за рік дорівнює:
2005
2000000: 20 = 100000
2006
2400000: 20 = 120 000
Норма амортизаційних відрахувань на будівлю на місяць кожного року дорівнює:
2005
100000: 12 = 8333,4
2006
120000: 12 = 10000
Складемо таблиці витрат підприємства (таб. 2.3, 2.4), використовуючи зошит обліку доходів і витрат [див додаток № 4] і розраховані показники (див. слід. сторінку).
Всі витрати торгового підприємства «Аліса у берізки» є умовно-постійними, крім заробітної плати основним робітникам. Вона є умовно-змінної.
З даних таблиць 2.3 та 2.4 видно, що в 2006 році сума витрат збільшилася. Це пов'язано зі значним підвищенням заробітної плати основним робітникам. Також був викуплений земельну ділянку під магазин «Аліса у берізки».
Витрати обігу характеризуються сумою і рівнем. Їх рівень у роздрібній торгівлі визначається у відсотках до роздрібного товарообігу. Рівень витрат обігу - важливий якісний показник торговельної діяльності підприємства [11].
Таблиця 2.3
                                      Витрати за листопад 2005 р.
№ п / п
Найменування статті витрат
Номер і дата платіжного документа
Сума витрат по документу, руб.
Частка витрат, яка припадає на даний підрозділ підприємства
У% від загальної суми
У рублях від загальної суми
1
За охорону приміщення за 11.05 ГУ РФ «ОВО при ОВД р. Вузлова і Узловська району»
282 14.11.05
4234
50%
2117
2
За тих. засоби охорони за 11.05 Філія ФГУП «Охорона» МВС Росії з ТО
281 14.11.05
971
50%
485,50
3
За воду і пропуск стічних вод за 11.05 МП «Водопровідно-каналізаційне господарство»
946 28.11.05
90
100%
90
4
За електроенергію за 11.05 ВАТ «Узловська районна електромережа»
300 29.11.05
8274
35%
2758
5
За вивезення сміття за 11.05 МУП і ТХ «житлкомгосп»
320 23.12.05
973
40%
389,20
6
За роботу з комплексного обслуговування касових апаратів за 11.05 ФГУП «ТПВТІ»
299 29.11.05
590
25%
147,50
7
За оренду землі (вул. Магістральна) за 11.05 ФУ МО «р. Вузлова і Узловська район »
289 18.11.05
4800
100%
4800
8
Єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД)
-
61411,63
35%
20470,54
9
Заробітна плата основним робочим
-
395419,6
5%
19770,98
10
Амортизаційні відрахування на транспортний засіб
-
2000
100%
2000
11
Амортизаційні відрахування на будівлю магазину «Аліса у берізки»
-
8333,4
100%
8333,4
РАЗОМ
487096,63
61357,12
Таблиця 2.4
                                      Витрати за листопад 2006 р.
№ п / п
Найменування статті витрат
Номер і дата платіжного документа
Сума витрат по документу, руб.
Частка витрат, яка припадає на даний підрозділ підприємства
У% від загальної суми
У рублях від загальної суми
1
Оплата за охорону приміщення за 11.06 ГУ РФ «ОВО при ОВД р. Вузлова і Узловська району»
343 13.11.06
4964
50%
2482
2
За послуги електрозв'язку за 11.06 Узловська МРУЕС ТФ «Центртелеком»
350 20.11.06
600
50%
300
3
Оплата за електроенергію за 11.06 ВАТ «Узловська районна електромережа»
372 01.12.06
7450
35%
2483,30
4
За воду і пропуск стічних вод за 11.06 МП «Водопровідно-каналізаційне господарство»
383 12.12.06
141
50%
70,50
5
За вивезення сміття за 11.06 МУП «житлкомгосп»
302 13.10.06
1192
50%
596
6
За обслуговування касових апаратів за 11.06 ФГУП «ТПВТІ»
354 22.11.06
1333
20%
266,60
7
Передоплата за природний газ за 11.06 ТОВ «Туларегіонгаз»
309 19.10.06
770
100%
770
8
Єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД)
-
62969,18
35%
20989,73
9
Заробітна плата основним робочим
-
517242,8
5%
25862,14
10
Амортизаційні відрахування на транспортний засіб
-
1666,7
100%
1666,7
11
Амортизаційні відрахування на будівлю магазину «Аліса у берізки»
-
10000
100%
10000
РАЗОМ
608434,68
65486,97
За показником рівня витрат судять, з одного боку про величину витрат у розрахунку на 1 тис. рублів товарообігу, з іншого - про частку торговельних витрат в роздрібній ціні, а з третього - про ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Оптимальний рівень витрат відповідає найкращому способу використання обмежених ресурсів для досягнення поставленої мети - забезпечення конкурентоспроможності.
Розрахуємо рівень витрат (УІз) за листопад 2005-2006 р.р. Він являє собою відношення суми витрат від загальної суми за місяць аналізованого року до товарообігу за місяць цього року. Формула має вигляд:
Σ витрат за місяць
                                       УІз = Товарообіг за місяць (2.9)
Використовуючи цю формулу, отримаємо:
2005
61357,12
                                                        УІз = 395419,60 = 0,16
2006
65486,97
УІз = 517242,80 = 0,13

Порівнюючи отримані результати, ми бачимо, що рівень витрат 2006 року в порівнянні з 2005 роком знизився (з 0,16 до 0,13). Це говорить нам про те, що ефективність роботи підприємства зросла.
2.4.2. Прибуток, рентабельність і ефективність діяльності торгового підприємства «Аліса у берізки»
Як вже зазначалося в пункті 2.3., Прибуток ми можемо розрахувати тільки за допомогою непрямих показників, виходячи з того, що весь прибуток підприємства у 2005-2006 р.р. йшла на збільшення оборотних коштів. Оскільки дати проведення ревізій у магазині в аналізованому періоді не збігаються, для розрахунку прибутку візьмемо середньомісячний показник 4 кварталу.
Для початку розрахуємо суму приросту оборотних засобів (Σ о.с. ') за 4 квартал 2005-2006 р.р., використовуючи дані таблиці 2.2.
2005
                            Σ о.с. ' = (841706 - 619903): 3 = 73934,4
2006
                            Σ о.с. ' = (1799127 - 1351078): 3 = 149349,7
Скорегуємо отримані показники на величину інфляції, а також врахуємо рівень торговельної надбавки.
2005
                                      Σ о.с. "= 73934,4: 1,3 = 56872,7
2006
Σ о.с. "= 149349,7: (1,5 ∙ 1,12) = 88898,7
Приріст суми оборотних коштів у 2006 році в порівнянні з 2005 роком склав 56,3%. Даний показник говорить нам про те, що прибуток на нашому підприємстві збільшилася.
Далі обчислимо показник рентабельності нашого підприємства. Спочатку розрахуємо середньомісячний товарообіг за 4 квартал 2005-2006 р.р., використовуючи дані таблиці 2.1.
2005
СР ТО = (4883824,7 - 3372253): 3 = 503857,6
2006
СР ТО = (11398129,3 - 9638291,3): 3 = 586612,7

Тепер ми можемо обчислити показник рентабельності за 4 квартал 2005-2006 р.р., використовуючи формулу 1.6.
2005
56872,7
                                                            R = 503857, 6 = 0,11
2006
888989,7
R = 586612, 7 = 0,15
Порівнюючи отримані показники, ми бачимо, що рентабельність підприємства «Аліса у берізки" підвищилася (з 0,11 до 0,15).
Розглянувши показники прибутку і рентабельності, ми повинні розрахувати наскільки ефективно функціонує наше підприємство. Для цього нам слід проаналізувати накладні із закупівель товару за листопад 2005-2006 р.р. за двома постачальникам, розглянути і розрахувати кілька важливих показників і оцінити структуру товарообігу торгового підприємства «Аліса у берізки».
Магазин «Аліса у берізки» користується послугами різних постачальників. Але до основних постачальникам можна віднести:
1. ТОВ «Юліус» м. Новомосковськ;
2. ТОВ "Воронеж-фрахт» м. Тула.
Розглянемо накладні за даними постачальникам із закупівель товару за листопад 2005-2006 р.р. [См. додаток № 5] і складемо таблиці, виходячи з даних цих накладних (таб. 2.5, 2.6) (див. слід. сторінку).

Таблиця 2.5
                               Закупівля товару на листопад 2005
№ п / п
Найменування товару
Кількість, шт.
Середня ціна, грн. / шт.
Сума, руб.
1
Тайд 450 р.
143
22,9
3274,7
2
Тайд 900 р.
50
44,7
2235
3
Тайд 2400
7
120,81
845,7
4
Міф 400 р.
145
15,87
2301,2
5
Міф 400 р. автомат
19
17,43
1655,8
6
Міф 900 р.
95
35,10
667
7
Тіксі 400 р.
96
11,66
1119,4
8
Тіксі 1300
20
33,65
673
9
Ленор 500 мл.
55
19,41
1067,5
10
Ленор 1 л.
49
32,97
1615,5
11
Фейрі 500 мл.
68
30,82
2095,8
12
Містер Пропер 400 р.
11
18,36
202
13
Памперс Міді
13
367,76
4781
14
Памперс Юніор
10
491,72
4917,2
15
Памперс Сліп & Плей
23
271,47
6243,8
16
Шамту 200 мл.
38
33
1254
17
Шамту 380 мл.
37
44
1628
18
Клейрол 200 мл.
16
54
864
19
Бл.-а-Мед 50 мл.
125
16
2000
20
Дез. Секрет 1945
21
50
1050
21
Памперс Максі
15
492
7380
22
Аріель 450 р.
27
31
837
23
Аріель 2400
4
35
140
24
Тайд 150 р.
56
11
616
25
АС 200 мл.
20
15
300
26
АС 1л.
20
27
540
27
Комет флеш 600 мл.
5
31
155
28
Пантін 200мл.
9
66
594
29
Сейфгард 100 р.
27
13
351
30
Аріель 150 р.
12
12,3
147,6
31
Комет флеш 450 р.
51
19
969
32
Натурелла 10 шт.
60
20
1200
33
Натурелла 20 шт.
24
36
864
34
Олвейз Ультра
72
32
2304
35
Хед 200 мл.
36
68
2448
36
Бл.-а-Мед 100 р.
81
36
2916
37
Мило 1990
82
3,8
311,6
38
Мило госп. 250 р.
96
4
384
39
Відб. Бос 250 р.
85
11,8
1003
40
Відб. Білизна 1 л.
212
6
1272
41
Біолан 400 р.
48
11,4
547,2
42
Біолан-актив 400г.
96
9,5
912
43
Біолан 900 р.
20
20,3
406
44
Скамвон 250 р.
10
33
330
45
Сорти 900 р.
40
21
840
46
Ласка 180 мл.
36
16,4
590,4
47
Сорти Колор 400 р.
21
15
315
48
Сорти ек / кор
7
9,36
65,5
49
Зіфа 550 р.
160
13,10
2096
50
Наталі Максі
130
9,36
1216,8
51
Наталі По 10
80
8,37
669,6
52
Наталі З 10
120
11,30
1356
53
Наталі Їжак део
96
10,35
1084,8
54
Т / б Київ
576
4,01
2309,8
55
Т / б неженка
280
3,51
982,8
56
Т / б Воронеж
700
2,25
1573
57
Т / б Чистюля
420
2,48
1041,6
58
Т / б Сім'я
168
4,10
688,8
59
Т / б М'який знак
216
4,37
944
60
Сіль Ліс
12
18,77
225,2
61
Салф. вл. Акваель 20
104
10,31
1072,2
62
5 + w / c 750 мл.
18
23,40
421,2
63
5 + w / c 500 мл.
43
15,48
665,6
64
Ефект д / в мл.
20
17,28
345,6
65
Пеноксоль 350 р.
80
6,44
515,2
66
Чістоль 500 р.
10
6,30
63
67
Чістін 400 р.
30
7,70
231
68
Селена 600 мл.
36
12,69
456,8
69
Кріт 1,2
10
17,87
179
70
Сода кальцію. 700 р.
60
7,16
429
71
Пемос-супер 500
100
9,90
990
72
Моніка 500 мл.
12
17,33
208
73
Санокс 750 мл.
60
17,19
1029
74
Санокс-гель 750 мл.
60
18,72
1123,2
75
Санфор-гель 750 мл.
45
21,11
950
76
Санітарно. каченя
36
10,31
371,1
77
Б-м Ексклюзив
24
35,19
844,6
78
Відб. Лілія
100
4,68
468
79
СР Підлога Е 1л.
16
31,64
506,24
80
Зіфа 450 р.
72
11,34
816,48
81
Даксі 800 р.
10
12,87
128,7
82
Конвалія 500 р.
12
14,40
172,8
83
Сорти Колор 2400
4
80,87
323,5
84
Е 400 р.
44
18
792
85
Наталі їжак. софт
148
10,35
1531,8
86
Наталі Комфорт
126
18,99
2392,8
87
Попелюшка 500 мл.
16
10,22
163,5
88
Санфор-плюс 500 мл.
36
14,40
518,4
89
Саніта-гель 500 мл.
20
18,09
361,8
90
Саніта-антіржа 500 мл.
20
14,85
297
91
Ефект д / сант.
10
15,44
154,4
92
Сантекс-хлор 750 мл.
12
19,31
231,7
93
5 + Гель 500 мл.
7
15,48
108,4
94
Гель д / душа Рожков
26
15,35
400
95
Гель д / душа Ліс казка
8
12,60
100,8
96
Мило Твоє Сонечко
36
4,28
154,08
97
Флорал гель д / обличчя
4
19,40
77,6
98
Піна Кураж 1 л.
24
23,72
569,28
99
Калгон 500 р.
20
64,80
1296
100
Бінгон 500 р.
24
32,18
772,3
101
Крихітка паста 500 р.
24
18,54
445
102
Конвалія паста 500 р.
24
14,40
345,6
103
5 + ж / джинс.
2
49,50
99
104
5 + ж / дит.
2
50,36
101
105
5 + ж / де
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
357.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Підвищення ефективності роботи торгового ПРЕДПРИТИЯ Аліса у берізки
Фінансовий аналіз діяльності торгового підприємства з метою підвищення ефективності управління
Напрями підвищення ефективності роботи ТОВ Мотексавтозапчасті 2
Напрями підвищення ефективності роботи ТОВ Мотексавтозапчасті
Підвищення ефективності роботи котельних агрегатів шляхом пульсаці
Підвищення ефективності мотивації персоналу пут м перепроектування роботи
Дослідження способів підвищення ефективності роботи гусеничного рушія
Заходи щодо підвищення ефективності роботи ВАТ Рогачевський МКК
Заходи щодо підвищення ефективності роботи ВАТ Рогачевський МКК 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru