Процедура спостереження у справах про банкрутство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Калінінградський філія

Факультет юридичний

Курсова робота

З дисципліни: Підприємницьке право.

ТЕМА: Процедура спостереження у справах про банкрутство

Науковий керівник:

Кандидат юридичних наук

доцент

Калінінград

2010

Зміст

Введення

Банкрутство та його ознаки. Підготовка справи про банкрутство

Процедура спостереження. Правове становище тимчасового керуючого

Порядок скликання і компетенція перших зборів кредиторів

Висновок

Бібліографічний список використаної літератури

Введення

У сучасній Росії правовий інститут неспроможності (банкрутство) переживає процес свого відтворення. Результати досліджень правового регулювання неспроможності (банкрутства) в Росії до 1917 р. свідчать про його вельми високому рівні, навіть у порівнянні з сучасними зарубіжними аналогами. Російське законодавство тієї пори, поряд з традиційними процедурами конкурсного виробництва, регламентувало, також, і інші процедури, спрямовані на відновлення платоспроможності боржників у процесі торгової неспроможності. Сучасні аналоги таких реабілітаційних процедур отримали свій розвиток з початком реформ законодавства про банкрутство США 1978 р. 1 Якщо говорити про наш радянському минулому, то потрібно сказати, що інститут банкрутства був на той період часу практично неможливо застосувати, оскільки в умовах адміністративно-командної системи управління економікою, допускалася діяльність завідомо збиткових підприємств.

Основи сучасного інституту банкрутства були закладені Законом РФ від 19 листопада 1992 р. «Про неспроможність (банкрутство) підприємств». Потім основи правового регулювання неспроможності (банкрутства) індивідуальних підприємців та юридичних осіб знайшли закріплення в Цивільному кодексі РФ. З 1 березня 1998 р. дані відносини регулювалися Федеральним законом від 8 січня 1998 р. № 6-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)». В даний час центральне місце в системі правового регулювання неспроможності (банкрутства) займає Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р. № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)».

Слід відразу зазначити, що в міру розвитку законодавства про неспроможність зростає і кількість процедур банкрутства. Так, якщо Закон РФ 1992 р. «Про неспроможність (банкрутство) підприємств» передбачав такі процедури, як зовнішнє управління, санацію і мирову угоду, то Федеральний закон 1998 р. «Про неспроможність (банкрутство)» містив положення вже про чотири процедурах банкрутства - спостереженні, зовнішньому управлінні, конкурсному виробництві та мирову угоду.

У чинному Законі від 27 вересня 2002 р. «Про неспроможність (банкрутство)» (далі Закон про банкрутство) закріплені вже відомі процедури банкрутства - спостереження, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду, а також нова для російського законодавства процедура - фінансове оздоровлення .

У рамках курсової роботи дуже важко розглянути всі вищевказані процедури банкрутства, тому я зупинюся на процедурі спостереження у справах про банкрутство.

Дана процедура являє собою певний інтерес.

По-перше, при проведенні процедури спостереження аналізується фінансового стану боржника, визначається вартість його майна, здійснюється інвентаризація, виявляються кредитори. На підставі даного аналізу і визначається чи дійсно боржник не в змозі задовольнити вимоги кредиторів або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів у повному обсязі на момент прийняття арбітражним судом заяви про банкрутство. Крім того, аналіз фінансового стану боржника дає тимчасового керуючого можливість встановити наявність ознак фіктивного чи навмисного банкрутства.

По-друге, саме при проведенні процедури спостереження повинно бути вирішено, якою буде наступна процедура банкрутства, а також ряд інших важливих рішень, які будуть розглянуті пізніше.

Банкрутство та його ознаки. Підготовка справи про банкрутство

Перш ніж, перейти до розгляду процедури спостереження, необхідно по-перше, визначитися, що таке банкрутство, а по-друге встановити які дії мають передувати процедурі спостереження.

Відповідно до чинного законодавства неспроможність (банкрутство) - це визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів (ст. 2 Закону про банкрутство).

Разом з тим, саме по собі банкрутство - це не просто встановлення певного фактичного стану боржника, це не тільки основа примусової ліквідації компанії або припинення діяльності індивідуального підприємця у цивільно-правовому сенсі. Банкрутство - це досить тривалий судовий процес, який спрямований, в першу чергу, на порятунок підприємства, що опинилося у важкій фінансовій ситуації, а не на розпродаж його майна.

Банкрутами можуть бути і комерційні, і некомерційні організації. Однак серед комерційних організацій процес банкрутства неможливо ініціювати проти унітарного підприємства, заснованого на праві оперативного управління (казенного підприємства); серед некомерційних організацій неспроможними не можуть бути визнані установи, політичні партії та релігійні організації.

Що стосується громадян, то на сьогоднішній день процедури банкрутства можуть бути застосовані тільки по відношенню до індивідуальних підприємців. Норми про банкрутство звичайних фізичних осіб поки не застосовуються. Разом з тим в підписаному головою уряду РФ плані антикризових дій є доручення уряду до липня 2010 р. внести до Держдуми проект, який встановлює реабілітаційні процедури щодо громадян-боржників.

Якщо говорити про ознаки банкрутства, то потрібно відразу відзначити, що законодавець по-різному визначив їх для громадян і юридичних осіб (ст. 3 Закону про банкрутство). Так, громадянин вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язки не виконані їм у протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані, і якщо сума його зобов'язань перевищує вартість належного йому майна. Таким чином, в основу ознак банкрутства громадянина покладено принцип неоплатному, тобто перевищення кредиторської заборгованості та заборгованості по обов'язкових платежах над вартістю його майна 2.

Юридична особа вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язки не виконані їм у протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані. Визначення ознак банкрутства юридичних осіб базується на принципі неплатоспроможності. Його суть полягає в презумпції неможливості боржника задовольнити вимоги кредиторів або провести обов'язкові платежі до бюджету або позабюджетні фонди, якщо він не виконує це протягом тривалого (понад три місяці) часу.

Відповідно до чинного законодавства для розгляду справ про банкрутство встановлена ​​виключна підвідомчість, оскільки всі вони розглядаються тільки арбітражними судами, а також виняткова підсудність, оскільки ці справи розглядаються лише за місцем знаходження боржника 3.

У справі про банкрутство можуть брати участь різні особи, наприклад представник працівників боржника, представник засновників, представник зборів кредиторів, але основними учасниками цього процесу, звичайно, є сам боржник, його конкурсні кредитори і уповноважені органи (податкові органи, Пенсійний фонд РФ і т.д .). Саме вони мають право ініціації процесу банкрутства, тобто звернення до суду з відповідною заявою.

Слід також зазначити, що за певних обставин сам боржник має право, а іноді і зобов'язаний звернутися до арбітражного суду.

У першому випадку, боржник має право заявити про передбачення банкрутства, коли строк виконання зобов'язань ще не настав, але є обставини, що свідчать про те, що через деякий час він виявиться нездатним розраховуватися за грошовими зобов'язаннями з кредиторами, а також вносити обов'язкові платежі до бюджету та позабюджетні фонди.

У другому випадку, боржник зобов'язаний звернутися із заявою до арбітражного суду, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призводить до неможливості виконання грошових зобов'язань перед іншими кредиторами, коли звернення стягнення на майно боржника істотно ускладнить або унеможливить його господарську діяльність та ін У зазначених випадках заява має бути направлено до арбітражного суду не пізніше місяця з моменту виникнення відповідних обставин.

У самій заяві боржника повинні міститися, зокрема, такі відомості:

- Сума вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником;

- Розмір заборгованості по обов'язкових платежах;

- Інші суми заборгованості (наприклад, з відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю громадян);

- Обгрунтування неможливості задоволення вимог кредиторів у повному обсязі або суттєвого ускладнення господарської діяльності при зверненні стягнення на майно боржника;

- Відомості про прийнятих до виробництва судами позовних заяв до боржника, про виконавчих та інших документах, пред'явлених для списання грошових коштів з рахунків боржника в безакцептному порядку;

- Відомості про наявне у боржника майно, у тому числі про кошти та дебіторської заборгованості;

- Інші необхідні відомості.

Разом з тим слід пам'ятати, що оголошення про банкрутство, заявлене керівником організації або індивідуальним підприємцем, може бути помилковим (фіктивне банкрутство). Відповідно до чинного законодавства, фіктивне банкрутство може спричинити настання адміністративної (ст. 14.24 КоАП РФ) або кримінальної відповідальності (ст. 197 КК РФ).

Якщо говорити про правове становище кредиторів, то воно залежить від виду кредитора. Законодавець в першу чергу виділяє конкурсних кредиторів, тобто кредиторів за грошовими зобов'язаннями. До конкурсними кредиторам не відносяться уповноважені органи, громадяни, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, моральної шкоди або має зобов'язання з виплати винагороди за авторськими договорами, а також засновники (учасники) боржника - юридичної особи за зобов'язаннями, що випливають з такого участі.

Конкурсні кредитори наділені досить великим обсягом правомочностей. Зокрема, вони є особами, які беруть участь у справі про банкрутство, мають право звертатися до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом, є учасниками зборів кредиторів з правом голосу 4.

У залежності від того, хто виступив ініціатором процесу банкрутства, розрізняють, відповідно, кредиторів-заявників та всіх інших (не ініціюють справа про неспроможність). Крім того, по порядку задоволення вимог розрізняють чергових та позачергових кредиторів.

Конкурсні кредитори вправі об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією заявою, що підписується кредиторами, що об'єднали вимоги.

У заяві кредитора повинні бути, зокрема, зазначено:

- Розмір вимог конкурсного кредитора до боржника з зазначенням розміру належних до сплати відсотків і неустойок (штрафів, пені);

- Зобов'язання, з якого виникла вимога боржника перед конкурсним кредитором, термін виконання такого зобов'язання.

Заява конкурсного кредитора може грунтуватися на об'єднанні заборгованості за різними зобов'язаннями:

- Вступило в законну силу рішення суду, арбітражного суду, третейського суду, які розглядали вимоги конкурсного кредитора до боржника;

- Докази направлення (пред'явлення до виконання) виконавчого документа до служби судових приставів і його копії боржнику;

- Найменування та адресу саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений тимчасовий керуючий.

Відповідно до ст.2 Закону про банкрутство саморегульована організація арбітражних керуючих - це некомерційна організація, яка заснована на членстві, створена громадянами Російської федерації, включена до Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і цілями діяльності якої є регулювання та забезпечення діяльності арбітражних керуючих, а арбітражний керуючий (тимчасовий керуючий, адміністративний керуючий, зовнішній керуючий або конкурсний керуючий) - громадянин Російської Федерації, що затверджується арбітражним судом для проведення процедур банкрутства та здійснення інших, встановлених цим Законом повноважень і є членом однієї з саморегульованих організацій.

До кандидатури арбітражного керуючого законодавством встановлено ряд вимог. Арбітражним керуючим може бути громадянин Російської Федерації, який має вищу освіту і наявність не менше 2 років стажу керівної роботи в сукупності. Кандидат на посаду арбітражного керуючого повинен скласти теоретичний іспит за програмою підготовки арбітражного керуючого, а також пройти 6-місячне стажування в якості помічника арбітражного керуючого.

У своїй заяві конкурсний кредитор також має право вказати професійні вимоги до кандидатури тимчасового керуючого; розмір винагороди арбітражного керуючого.

Копія заяви повинна бути спрямована боржникові.

До заяви уповноваженого органу пред'являються ті ж вимоги, передбачені для заяви кредитора.

Крім того, до заяви уповноваженого органу з обов'язкових платежів повинні бути включені: рішення податкового чи митного органу про стягнення заборгованості за рахунок майна боржника, відомості про заборгованість за даними уповноваженого органу. 5

Про прийняття заяви про визнання боржника банкрутом суддя арбітражного суду виносить ухвалу не пізніше ніж через п'ять днів з дати надходження зазначеної заяви до арбітражного суду.

В ухвалі про прийняття заяви про визнання боржника банкрутом вказуються кандидатура арбітражного керуючого і (або) саморегульована організація, з числа членів якої арбітражний суд затверджує арбітражного керуючого (далі - заявлена ​​саморегульована організація), реєстраційні дані боржника - юридичної особи (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрації юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків), а також дата розгляду обгрунтованості заяви про визнання боржника банкрутом. Реєстраційні дані боржника - юридичної особи зазначаються у всіх судових актах, винесених арбітражним судом у справі про банкрутство.

Не менш ніж через 15 днів і не більше ніж через 30 днів з дати винесення ухвали про прийняття заяви про визнання боржника банкрутом, проводиться судове засідання з перевірки обгрунтованості вимог заявника до боржника. Якщо вимоги заявника визнаються обгрунтованими, вводиться спостереження. Слід відразу обмовитися, що процедура спостереження може бути прийнято тільки стосовно юридичної особи. При розгляді справи про банкрутство боржника - громадянина можуть бути застосоване конкурсне управління, мирову угоду.

У разі якщо в засіданні арбітражного суду вимога особи, яка звернулася із заявою про визнання боржника банкрутом, визнано необгрунтованим, виноситься ухвала про відмову у введенні спостереження і залишення заяви про визнання боржника банкрутом без розгляду (ст. 48 Закону про банкрутство).

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду процедури спостереження.

Процедура спостереження. Правове становище тимчасового керуючого

Відповідно до ст. 2 Закону про банкрутство спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою забезпечення збереження майна боржника, проведення аналізу фінансового стану боржника, складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів.

З датою винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають дуже серйозні правові наслідки, зокрема:

1) вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів можуть бути пред'явлені тільки з дотриманням порядку, передбаченого Законом «Про неспроможність (банкрутство)» (з моменту прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом кредитори не вправі звертатися до боржника з метою задоволення їх вимог в індивідуальному порядку);

2)по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств и иного имущества должника. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

3)приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с должника;

4)запрещаются удовлетворение требований участника должника – юридического лица о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников, выкуп должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая);

5)запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам;

6)не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов;

7)ограничивается правоспособность должника:

а) органы управления должника могут совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов должника, с получением и выдачей займов, поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника только с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме;

б) органы управления должника не вправе принимать решения о реорганизации, ликвидации должника, о создании филиалов и т. д. (ст. 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») 6 .

Сама процедура наблюдения должно быть завершено не позднее семи месяцев со дня поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.

Одновременно с ведением наблюдения арбитражный суд утверждает временного управляющего.

Временный управляющий имеет право :

1)предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

2)заявлять возражения относительно требований кредиторов;

3)принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по проверке обоснованности представленных возражений должника относительно требований кредиторов;

4)обращаться в арбитражный суд с ходатайствами о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отстранении руководителя должника от должности. В случае отстранения руководителя должника от должности полномочия по управлению должником возлагаются на лицо, представленное в качестве кандидатуры руководителя должника представителем учредителей (участников) должника или иным коллегиальным органом управления должника, представителем собственника имущества должника – унитарного предприятия, а в случае непредставления такой кандидатуры – на одного из заместителей руководителя должника, а в случае отсутствия заместителей – на одного из работников должника;

5)получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. При этом сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

В обязанности временного управляющего входят выявление кредиторов должника, ведение реестра требований кредиторов, уведомление кредиторов о введении наблюдения, созыв и проведение первого собрания кредиторов. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании соответствующего определения арбитражного суда в порядке, установленном ст. 71 Закону про банкрутство.

Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или реестродержатель (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг). В реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания возникновения требований кредиторов.

В целом следует подчеркнуть, что в процессе проведения процедуры наблюдения временный управляющий не подменяет органы управления должника. Они продолжают осуществлять свои полномочия, но с ограничениями, установленными Законом. Эти ограничения можно разделить на две группы.

К первой группе относятся сделки, которые могут совершаться только с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, например, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого превышает пять процентов балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; связанные с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий и др. Перечисленные меры направлены на сохранность имущества должника.

Ко второй группе следует отнести вопросы, решение по которым не вправе принимать органы управления должника. Это решения о реорганизации и ликвидации, о создании филиалов и представительств, о выплате дивидендов, об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях юридических лиц и пр.

Если руководитель должника нарушает требования Закона о банкротстве, арбитражный суд по ходатайству временного управляющего отстраняет руководителя от должности. В этом случае исполнение обязанностей руководителя возлагается на лицо, представленное в качестве кандидатуры руководителя должника представителем учредителей (участников) должника либо иным коллегиальным органом, или на иное лицо, предусмотренное п. 4 ст. 69 Закона о банкротстве.

Порядок созыва и компетенция первого собрания кредиторов

Временный управляющий, исходя из известной даты проведения заседания арбитражного суда, должен провести первое собрание кредиторов как минимум за десять дней до даты окончания наблюдения (п. 1 ст. 72 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».).

Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.

Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных конкурсных кредиторов, уполномоченные органы, представителя работников должника, иных лиц, имеющих право на участие в первом собрании кредиторов.

Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, установленные Законом о банкротстве, и внесены в реестр требований кредиторов.

Кредиторы обладают числом голосов пропорционально сумме требований.

Без права голоса в первом собрании кредиторов принимают участие:

- руководитель должника;

- представитель работников должника;

- представитель учредителей (участников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия.

В случаях, если в деле о банкротстве участвует единственный конкурсный кредитор или уполномоченный орган, решения, относящиеся к компетенции собрания кредиторов, принимает такой кредитор или уполномоченный орган.

Временный управляющий на первом собрании сообщает кредиторам данные анализа финансового состояния должника с изложением перспектив возможности или невозможности восстановления его платежеспособности. Выводы временного управляющего носят рекомендательный характер и не являются для кредиторов обязательными.

В компетенцию первого собрания кредиторов входят полномочия:

1)принятие решений:

а) о введении финансового оздоровления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством. Данное решение должно содержать предлагаемый срок финансового оздоровления, утвержденные план финансового оздоровления и график погашения задолженности, а также может содержать требования к кандидатуре административного управляющего.

б) о введении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством. Данное решение должно содержать предлагаемый срок внешнего управления, а также может содержать требования к кандидатуре внешнего управляющего.

в) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства Данное решение должно содержать предлагаемый срок конкурсного производства, а также может содержать требования к кандидатуре конкурсного управляющего.

г) о заключении мирового соглашения;

д) об избрании комитета кредиторов и определении его количественного состава (в случае, когда число конкурсных кредиторов и уполномоченных органов превышает 50);

2)определение саморегулируемой организации, которая должна представить в арбитражный суд кандидатуры арбитражных управляющих и т. д. (ст. 73 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих голосов. Собрание кредиторов, определявшего кворум, правомочно независимо от числа представленных на нем голосов при условии, что все кредиторы были надлежащее уведомлены о проведении собрания.

Временный управляющий по окончании наблюдения, но не позднее чем за 5 дней до установленной даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения, обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника и предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, протокол первого собрания кредиторов с приложением документов.

Арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.

Здесь следует сразу отметить, что арбитражный суд не связан с решением собрания кредиторов. Например, арбитражный суд в определенных Законом случаях (при наличии ходатайства и предоставлении гарантии) может вынести определение о введении финансового оздоровления, хотя первым собранием кредиторов было принято иное решение (п. 3 ст. 75 Закона о банкротстве).

В случае, если первым собранием кредиторов не принято решение о применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный суд откладывает рассмотрение дела в пределах срока, установленного ст. 51 закона о банкротстве (не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд), и обязывает кредиторов принять соответствующее решение к установленному арбитражным судом сроку.

При отсутствии возможности отложить рассмотрение дела в пределах установленного закона срока, арбитражный суд:

- выносит определение о введении финансового оздоровления, если имеется ходатайство учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия, уполномоченного государственного органа, а также третьего лица или третьих лиц, при условии предоставления достаточного обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности, размер которого должен превышать размер обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов, не менее чем на двадцать процентов. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів;

- при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления, выносит определение о введении внешнего управления, если есть достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена;

- при наличии признаков банкротства, установленных законом о банкротстве и при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управления, принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

З дати введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнання арбітражним судом боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва або затвердження мирової угоди спостереження припиняється.

В случае, если административный, внешний или конкурсный управляющий не был утвержден одновременно с введением соответствующей процедуры, а также в необходимых случаях арбитражный суд возлагает исполнение обязанностей соответствующего арбитражного управляющего на временного управляющего и обязывает временного управляющего провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден административный, внешний или конкурсный управляющий, и о требованиях к кандидатуре такого управляющего.

Висновок

В заключении хочу кратко подвести итог проделанной работы.

Процедура наблюдения вводится по результатам рассмотрения обоснованности требований заявителя (кредитора) к должнику, за исключением случаев возбуждения дела по заявлению должника, когда наблюдение вводится с даты принятия этого заявления арбитражным судом к своему производству. При этом процедура наблюдения применяется только в отношении должника, являющимся юридическим лицом.

В процессе наблюдения проводится анализ финансового состояния должника, определяется стоимость его имущества, осуществляется инвентаризация, выявляются кредиторы. Основная цель этой процедуры - установить, действительно ли должник не в состоянии удовлетворить требования кредиторов или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в полном объеме на момент принятия арбитражным судом заявления о банкротстве. Введение такой процедуры позволяет, с одной стороны, определить финансовое состояние должника, а с другой - сохранить его имущество.

Наблюдение проводит временный управляющий, по итогам этой процедуры он должен представить собранию кредиторов и арбитражному суду наиболее полные сведения о должнике: наличие или отсутствие признаков банкротства, возможность расплатиться с кредиторами до заседания арбитражного суда и т.д. Кроме того, именно анализ финансового состояния должника дает временному управляющему возможность установить наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Ведь может оказаться и так, что у должника имеется дебиторская задолженность, взыскание которой позволит погасить все требования кредиторов; следовательно, временный управляющий может предложить меры по ее взысканию. Однако выводы временного управляющего носят рекомендательный характер и не являются для кредиторов обязательными.

На стадии наблюдения, по общему правилу, управление должником - юридическим лицом осуществляют те же лица, что и до начала дела о банкротстве. Вместе с тем, законодатель предусматривает ограничения части их полномочий. Кроме того, руководитель может быть отстранен от должности по ходатайству временного управляющего, если имели место нарушения закона. При этом обязанности руководителя возлагаются на его заместителя или другого сотрудника, а не на временного управляющего.

Помимо анализа финансового состояния должника, временный управляющий должен созвать и провести первое собрание кредиторов не менее чем за 10 дней до окончания процедуры наблюдения. На первом собрании кредиторов должно быть решено, какова будет следующая процедура банкротства, кто будет вести реестр требований кредиторов, кто будет назначен следующим арбитражным управляющим. Вместе с тем кредиторы могут принять на этом собрании решение о заключении мирового соглашения.

Решение первого собрания кредиторов направляется на утверждение арбитражному суду, который может с ним не согласиться и вынести иное определение. Данное определение выносится не позднее 7 месяцев с момента подачи в суд заявления о признании должника банкротом.

Наблюдение прекращается: с момента введения финансового оздоровления или внешнего управления; признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного производства; утверждения мирового соглашения.

Бібліографічний список використаної літератури

1. Комментарий к ГК РФ (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. – М.ЮРИСТ, 2006.

2. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)».Постатейный научно-практический / Под ред. В. Витрянского. -М.: Норма, 2004.

3. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейний науково-практичний / Под ред. В.Ф. Попондопуло. 2-е видання. М., Омега-Л, 2003.

4. Бєляєва О.А. Підприємницьке право. - М.: «ИНФРА-М», 2006.

5. Єршова. І.В. Підприємницьке право. - Вид. 4-е, перероб. і доп. - М.: ИД «Юриспруденция», 2006.

6. Семеусов В.А., Пахаруков А.А. Институт несостоятельности (банкротства) юридических лиц в российском праве. Учеб. посібник. Иркутскю: «Байкал», 2005.

7. Ткачов В.М. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) стратегических предприятий и организаций // Законодательство. 2005. N 6.

8. Толкачев А.Н. Российское предпринимательское право: Учеб. посібник для вузів. М.: МАУП, 2006.

1 Ершова. І.В. Підприємницьке право. - Вид. 4-е, перероб. і доп. - М.: ИД «Юриспруденция», 2006. С.114

2 Беляева О.А. Підприємницьке право. - М.: «ИНФРА-М», 2006.С.85

3 Семеусов В.А., Пахаруков А.А. Институт несостоятельности (банкротства) юридических лиц в российском праве. Учеб. посібник. Иркутск, 2005. С. 28.

4 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»/ Под ред. В.В. Витрянского. -М.: Норма, 2004. С. 164.

5 Ершова, И.В. Підприємницьке право. - Вид. 4-е, перероб. і доп. - М.: ИД «Юриспруденция», 2006. С.123.

6 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»/ Под ред. В.В. Витрянского. -М.: Норма, 2004. С. 325.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
79.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Процедура санації Ліквідаційна процедура Мирова угода в справі про банкрутство
Мирова угода у справах про банкрутство
Практика припинення провадження у справах про банкрутство
Процедура спостереження
Процедура санації Ліквідаційна процедура Мирова угода в справі про
Форми статистичного спостереження Види та способи спостереження Помилки спостереження та спосо
Загальні положення про економічну неспроможність банкрутство
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 3
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 5
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru