додати матеріал


Проектування турпродукту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення. 3
Глава 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ НОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ .. 5
1.1. Етапи створення нового туристичного продукту. 5
1.2. Формування основного і додаткового комплексу послуг. 6
1.3. Експериментальна перевірка туру. 8
Глава 2. ТЕХНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ФОРМУВАННІ НОВОГО Турмаршрути .. 11
2.1. Загальна характеристика нового туру за його спрямованості. 11
2.2. Обгрунтування вибору пунктів нового маршруту. 12
2.3. Розробка схеми маршруту, із зазначенням транспортного обслуговування. 15
2.4. Визначення програмного забезпечення нового туру відповідно до його тематики 16
Висновок. 19
Список літератури .. 20

Введення

Туризм в уявленні більшості людей пов'язаний з відпочинком, новими враженнями, задоволенням. Він міцно увійшов у життя людини з його природним прагненням відкрити і пізнати незвідані краї, пам'ятники природи, історії та культури, звичаї та традиції різних народів.
Разом з тим туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки. Тому аналіз сучасного стану туристичного ринку, перспектив його розвитку і внеску туризму у світову і національну економіку надзвичайно важливий.
Поглиблене пізнання ринку туризму починається з базових понять, які мають основне значення для розуміння туризму як економічної системи та механізму його функціонування в цілому. Одним з них є поняття туристичного продукту - комплексу туристських послуг, необхідного для задоволення потреб туриста під час подорожі. Саме від того наскільки привабливий турпродукт залежить прибутковість і тривалість бізнесу будь-якого туристичного підприємства.
Тут важливу роль відіграє дослідження дійсного та постійного попиту на туристичному ринку (дослідження моди, прихильності, переваг і так далі), на основі якого генеруються ідеї щодо нового турпродукту і втілюються в життя. Адже цікавий, унікальний продукт - ключовий фактор успіху конкуренції туристичної фірми у своєрідній битві за покупців.
При створенні турпродукту необхідно чітко розуміти, що насправді буде купувати турист, адже він сплачує не готельне розміщення, а нові відчуття і знайомство з невідомим, затишок, увагу, що розташовує обстановку.
Враховуючи все вищесказане, в даній курсовій роботі було створено екскурсійно-пізнавальний тур по Чехії - однієї з найбільш привабливих і найбільш відвідуваних країн світу, дивовижною по своїй красі і різноманітності. Сьогодні в Чехії близько 130 історичних комплексів, кожний з яких по-своєму унікальний. Деякі об'єкти, такі як Чеський Крумлов, Текти, Кромнержіж, Літомишль та ін, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Курорти Чехії - Карлові Вари, Маріанські Лазні, Подебради та ін, відомі цілющими водами і грязями. Країна має сприятливими кліматичними умовами, різноманітним рельєфом і гарною екологією: засніжені вершини, гірські річки, степи, соснові ліси, дзеркальні озера, безліч національних парків. Крім того Чехія і її столиця - Прага славляться своїм історичним минулим: старовинні замки, історичні міста, що збереглися завдяки дбайливому відношенню до пам'ятників архітектури. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що Чехія дуже перспективна країна в плані ведення туристичної діяльності і володіє величезним потенціалом для подальшого розвитку туризму.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ НОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

1.1. Етапи створення нового туристичного продукту

Туристський продукт - це комплекс послуг, що надаються туристсько-екскурсійними підприємствами громадянам (туристам).
Успіх будь-якої фірми на ринку залежить в першу чергу від привабливості вироблюваного продукту. Він утворює основну частину маркетингового комплексу, на якій зав'язані всі інші елементи: ціна, просування на ринку і розповсюдження. Розбіжність в сприйнятті туристичного продукту між споживачами і виробниками ускладнюють економічні дослідження у сфері туризму. Проблема полягає в тому що, продукти виходять на ринок не завжди співпадають з тими що запрошують покупці. Купуючи тури покупець насправді шукають зовсім інше ніж набір послуг. Одні відправляючись на відпочинок купують путівку на курорт щоб розслабитися, відпочити, засмагнути, поправити здоров'я. Інші ж виїжджають у відрядження для проведення ділових переговорів та укладення контрактів. Вивчивши особливості сприйняття туристського продукту споживачами постачальники перебудовують свою роботу відповідно до них, вони пропонують набір послуг і рекламують не стільки продукти, скільки їх споживчі якості і властивості.
У туризмі формування і споживання продукту відбувається роздільно. Турист, купуючи у турфірми туристський продукт, оплачує право на його отримання під час його подорожі. Таке юридичне визначення туристичного продукту. Але, кажучи про турпродукту, також маються на увазі його фізичні і вартісні властивості, якості, характеристики.
Створення нового турпродукту послідовно проходить через наступні етапи:
1. генерування ідей щодо турпродукту, його кількісних і якісних властивостей на основі постійного вивчення дійсного і постійного попиту; ця робота повинна проводитися постійно, бо в туризмі мода, прихильності, уподобання часто змінюються;
2. розробка концепції нового турпродукту - залежить від надання йому конкретних споживчих властивостей, відповідних попиту цільового ринку і матеріально-технічним та фінансовим можливостям турфірми; мається на увазі вибір маршруту, програми, виду туризму, набору і класності послуг;
3. пробний маркетинг, що означає продаж на ринку першої партії нового турпродукту з метою визначення ставлення до нього потенційних покупців, а також виявлення та усунення можливих недоліків; найчастіше це дослідження проводиться при проведенні ознайомчого туру для турагенцій - партнерів даного туроператора;
4. комерціалізація даного турпродукту, яка полягає в організації його масового продажу.

1.2. Формування основного і додаткового комплексу послуг

Туристичний продукт охоплює три основних види можливого пропозиції підприємства на ринок:
· Тур (рис. 1);
· Туристсько-екскурсійні послуги різних видів, що надаються туристичними підприємствами;
· Товари - включають специфічну частину туристського продукту (карти, листівки, буклети, сувеніри, туристське спорядження тощо).
Основним турпродуктом в практичній діяльності туристських фірм є тур, тобто поїздка (подорож) за встановленим маршрутом у конкретні терміни з гарантованим комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо) [3,219]
ТУР
Споживчі
властивості
Вартість
(Ціна)
Номенклатура і функції послуг
Засоби пересування
Перелік міст і пунктів
Пакет послуг
Маршрут
Якість послуг


Малюнок 1. Схема туру
Туристські послуги поділяються на основні (включені в договір і сплачені відвідувачем) і додаткові (оплачувані в момент споживання під час подорожі або в місці перебування) (рис. 2).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Туристичні послуги - послуги суб'єктів туристської діяльності, спрямовані на задоволення потреб туристів.
Реалізація сувенірної продукції
розміщення
перевезення
основні
додаткові
Організація відпочинку та розваги
Організація екскурсій та відвідування об'єктів культури
Інші послуги, спрямовані на задоволення потреб туристів

Малюнок 2. Комплекс туристичних послуг
Основний (обов'язковий) комплекс послуг, що міститься в турі, також називають туристичним пакетом. Туристичний пакет включає чотири обов'язкові елементи: туристичний центр, транспорт, послуги розміщення, трансферт (послуги з перевезення туриста від місця його прибуття в країну до місця розміщення і назад).
До додаткових послуг відносяться: послуги з організації екскурсій, страхування туристів, послуги гідів і гідів-перекладачів, трансфер, а також будь-які інші перевезення в межах країни (місця тимчасового перебування), передбачені умовами перебування, послуги з ремонту техніки, з прокату, обмін валюти, телефон, пошта, послуги побутового обслуговування, право користування пляжем і т.п.
Але такий розподіл умовно, оскільки істотних відмінностей з точки зору споживчих властивостей між ними немає. У більшості випадків туристичні основні послуги складаються з транспортних послуг, послуг розміщення та харчування. Проте при організації подорожей з пізнавальними, професійно-діловими, спортивними, релігійними цілями послуги, традиційно пов'язані з додатковим, можуть складати основу туру. Таким чином, різниця між основними і додатковими послугами полягає в їх співвідношенні з початково придбаним пакетом послуг [4,13].

1.3. Експериментальна перевірка туру

Експериментальна перевірка туру полягає в оцінці розробленого туристського продукту і його експериментальним впровадженням його на туристичний ринок для визначення здатності конкурувати з іншими турпродукту і приносити прибуток.
Щоб зробити експериментальну оцінку розробленої послуги або туристського продукту, необхідне дотримання трьох умов:
· Розробка туру, послуги, товару здійснюється в «натуральну величину» (експериментальний заїзд)
· Ознайомлення (презентація, реклама, інформація)
· Наявність часу для того, щоб простежити за популярністю туристської послуги або продукту (відгуки туристів, заявки клієнтів та ін)
Оскільки якісні параметри більшості послуг не мають певного фізичного виміру, для надання їм кількісних характеристик логічно використовувати експертну оцінку в балах. Для оцінки якості туристського продукту максимальна сума балів (100) може розподілятися за такими параметрами, як наприклад:
· Ступінь досягнення мети поїздки, якість екскурсійної програми, ставлення місцевого населення;
· Культура обслуговування в місцях розміщення;
· Якість харчування та культурний рівень ресторанного обслуговування;
· Психологічна атмосфера, взаємини між учасниками групи, з обслуговуючим персоналом;
· Зручність і швидкість транспортного обслуговування;
· Інші якісні параметри тури [1, 205-209].
Результати оцінки туру повинні бути використані для вибору оптимальних шляхів поліпшення його параметрів. Але при цьому не слід забувати, що рівень якості послуг туристського продукту є лише умовою його реалізації на ринку. Так, якщо розроблений тур відповідає середньому класу, не потрібно намагатися перевищити цей показник.
Експериментальне впровадження нового туристичного продукту може здійснюватися у двох формах - це рекламні та стаді-тури.
Рекламні тури призначені для інформування цільової аудиторії про існування нового продукту, наочної демонстрації його споживчих властивостей, достоїнств і конкурентних переваг. Зазвичай рекламні тури проводяться для представників ЗМІ, авторитетних для цільових груп споживачів людей, а також турагентів, які згодом будуть здійснювати продаж даного продукту. У програму рекламного туру включений огляд до п'яти готелів в день, кілька екскурсій, а також час для самостійного знайомства з країною.
Стаді-тури або інфо-тури - це поїздки, що організовуються туроператором, спрямовані на формування уявлення про характеристики нового туристського продукту у співробітників відділу продажів самого туристського підприємства та представників турагентств. Вони мають на увазі відвідування виставок, конференцій, семінарів та інших заходів по цікавлять фірму питань. Основна мета інфо-турів - популяризація маршруту і зростання продажів у даному напрямку.
На основі результатів експериментальної перевірки туристського продукту турфірма приймає остаточне рішення про виведення його на ринок або ж «зняття з виробництва» [11, 226].

Глава 2. ТЕХНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ФОРМУВАННІ НОВОГО Турмаршрути

2.1. Загальна характеристика нового туру за його спрямованості

Всі подорожі в туризмі різняться в залежності від цілей поїздки, засобів пересування і розміщення, тривалості, складу групи, основних принципів формування ціни туристського подорожі і т.д. Виділяють лікувальні та рекреаційні, спортивні та ділові, автобусні та авіа-, з розміщенням у готелі, пансіонаті або кемпінгу, індивідуальні та групові тури і пр.
Але самими популярними і масовими є екскурсійно-пізнавальні тури. Основна мета таких подорожей - ознайомлення з туристськими визначними пам'ятками: пам'ятниками історії, архітектури, мистецтва, а також природними і етнічними особливостями та сучасним життям народу країни - об'єкта подорожі. До таких турах відносяться поїздки і, за так званим, спеціалізованим чи тематичними програмами. Вони включають відвідування спеціальних об'єктів - промислових і сільськогосподарських підприємств, соціально-побутових і культурно-освітніх установ, відповідно до професійних чи аматорськими інтересами учасників групи. Крім того екскурсійно-пізнавальні поїздки з економічної точки зору високоприбуткові, оскільки містять великий набір послуг і більш тривалі за часом у порівнянні з деякими іншими видами туризму [10].
З урахуванням вищезазначених фактів у цій роботі був розроблений екскурсійно-пізнавальний тур по Чехії за маршрутом Київ - Прага - Київ.
Тур «Середньовічна Чехія», тривалістю 8 днів / 7 ночей, розрахований на групу в 12 чоловік. Вартість туру - 4010 грн. (545 євро). Тур включає в себе розміщення в 3 *** готелі «RESIDENCE SELECT» з проживанням у 2-місних номерах з усіма умовами (душ, телефон, міні-бар і т.д.), харчування в готелі «тільки сніданок», а також відвідування 6 екскурсійних об'єктів (додаток 1). У вартість туру також включені: авіапереліт, а / к «АЕРОСВІТ», трансфер аеропорт - готель - аеропорт, медична страховка, комісія турагенту, карта та путівник по Чехії. Крім того передбачені послуги гіда-перекладача та дві додаткові екскурсії (за окрему плату).
Тур «Середньовічна Чехія» розрахований на відвідування країни в найбільш привабливий період року (з кінця квітня по початок вересня) і пропонує зануритися в неповторну атмосферу однієї з найкрасивіших європейських столиць - Праги, а також познайомитися з культурою і традиціями Чехії та насолодитися середньовічною архітектурою численних замків цієї країни.

2.2. Обгрунтування вибору пунктів нового маршруту

Маршрут туру грає велику роль у наданні йому необхідної привабливості, задоволення побажань та інтересів туристів. Вибір пунктів нового маршруту пов'язаний, перш за все, з цілями поїздок туристів в ту чи іншу країну. Тому для екскурсійно-пізнавальних турів вибираються міста з найбільш цікавими туристичними визначними пам'ятками, наприклад, історичними та культурними пам'ятками, музеями, картинними галереями тощо [12].
Головними пунктами маршруту, розробленого в даній роботі туру «Середньовічна Чехія», є знамениті міста та курорти Чехії: Прага, Карлові Вари і Кутна Гора, що володіють великою кількістю архітектурних пам'яток і дивно красивими ландшафтами, привабливими для туристів в будь-який час року.
Прага - це один з найбільш вишуканих і найкрасивіших міст Європи. Архітектурний ансамбль цього міста з'єднує всі стилі, представлені в історії мистецтв: романський, готичний, бароко, ренесанс, класицизм, модерн. Дивно те, що всі вони гармонійно співіснують на вулицях древньої столиці Чехії, надаючи цьому місту неповторний шарм і привабливість. Затишні вузькі вулички середньовіччя поєднуються з сучасними просторими площами, а водонапірні башти зливаються з соборами і костьолами.
Прага розташована на пагорбах різної висоти, звідки відкривається безліч несподіваних і чудових краєвидів на Празький Кремль і Королівський палац. Особливо красива панорама на річку Влтаву, яка ділить Праги на дві частини. З майданчика перед входом в Празький град відкривається захоплююча панорама на історичне ядро ​​міста по обох берегах Влтави: Градчани, Мала Сторона, Старе місто, Єврейський місто і Нове місто.
На річці в межах міста розкинулися сім мальовничих острівців, один з них - острів Кампа - відділений від берега рукавом Влтави, річкою Бортівки. До Бортівки впритул підступають будинку, тому весь цей красивий район з мостами і набережними називають празької Венецією.
Всього через річку Влтаву перекинуто 18 мостів. З них найстаріший, найкрасивіший і самий відомий - Карлів міст. Коли будете в Празі, хоча б один раз, вставши рано вранці, на світанку, прогуляйтеся по мосту Карла. Незабутні відчуття: густий передсвітанковий туман, що піднімається над Влтавою, створює відчуття ірреальності. Таке враження, що міст не має кінця. Тридцять скульптур святих, шістнадцять арок і вимальовується за мостом силует фортеці можна прийняти за сон.
Десятки скульптурних композицій зустрічаються також по всьому місту: на площах і вулицях, у дворах і на будівлях, в запашних садках і зелених парках. Багато поколінь художників і музикантів черпали в Празі джерело свого натхнення, великі діячі мистецтв жили тут і оспівували її в своїх творах. Серед них були Моцарт, Ліст, Бах, Бетховен, Дворжак, Чайковський, Сметана, Гете, Чапек, Гашек, Кафка та багато інших.
Сьогоднішня Прага - це не тільки застиглі архітектурні декорації, не тільки пам'ятники минулих епох, але і центр сучасної театральної та музичної життя Європи [17].
Карлові Вари - це найвідоміший і популярний курорт Чехії. Він відомий завдяки своїм термальним джерелам, відкриті в Карлових Варах, згідно з легендою, чеським королем Карлом IV ще в 14 столітті під час полювання на оленя. Протягом багатьох століть в Карлових Варах удосконалювалися методи лікування.
У наші дні Карлові Вари вже втратили колишню роль курорту і місця зустрічей виключно європейської знаті. Місто постає перед своїми гостями як рідкісне поєднання старовинних традицій і модерну. Великий вплив надає і особлива атмосфера цього містечка, що знаходиться в низині серед порослих лісом невисоких гір, неповторний коктейль архітектурних стилів. Дерев'яні будиночки водолікарень сусідять з новітніми конструкціями. Усюди стильова еклектика вілл і скляні павільйони джерел. Тут дуже тихо і якось романтично. Гучна та метушлива міське життя залишається десь далеко.
Кутна Гора - це мальовничий середньовічний місто, розташоване в Центральній Богемії в 60-ти км від Праги. Джерелом всього пишноти й багатства міста була срібна руда, яка добувалася колись у цьому регіоні. Видобуток срібла досягла свого піку в 14-му і 15-му сторіччі, коли місто стало культурним, політичним і економічним центром Богемії, змагаючись за свою важливість навіть з самою Прагою. Предметом гордості Кутна Гори є церква Св. Варвари, інтер'єр якої розписаний середньовічними фресками, що зображають світське життя середньовічного шахтарського міста Кутна Гора. Інша примітна будівля міста - гірський музей Hradek присвячений історії видобутку срібла. Особливо музей приваблює можливістю відвідати середньовічні шахти. Ще одним цікавим місцем є Італійський Двір, який колись був королівським монетним двором. Сьогодні в будівлі містяться відмінні експозиції "королівський монетний двір" і "Мир монет і медалей Чехії".
На додаток до цих пам'яток Кутна Гора пропонує своїм гостям історичну атмосферу середньовічного міста завдяки аристократичним домівках, вузеньких провулках і чудовим площами. Кам'яний Фонтан, костел Св. Якова і прекрасний Кам'яний будинок, усі побудовані в готичному стилі, є перлинами міста. Безліч всього цікавого заховано в місті під землею. Крім вищезазначених середньовічних срібних шахт, в місті знаходяться деякий кількість аристократичних будинків з підвалами в кілька поверхів, де можна провести приємно час в розташованих тут ресторанах і винних погребах [18].

2.3. Розробка схеми маршруту, із зазначенням транспортного обслуговування

Привабливість туристського маршруту залежить від способу перевезення туристів між включеними в нього пунктами (містами). Турфірмам слід дуже ретельно підходити до вибору тих чи інших засобів перевезення туристів. Зокрема, слід враховувати такі вимоги:
1. при складанні маршруту не допускати повторного транзитного відвідування туристами міст (пунктів), в якому вони вже були; необхідно шукати варіанти транспортних перевезень туристів за маршрутом, що забезпечують одноразове відвідання ними запланованих міст;
2. при виборі засобів перевезення слід віддавати перевагу тим перевізникам, які можуть забезпечити більш швидку і максимально комфортабельну доставку туристів з міста в місто;
3. при плануванні пасажирських перевезень за маршрутом необхідно також намагатися залишити якомога більше світлового часу для організації екскурсій або вільної активності туристів, використовуючи з цією метою, наприклад, нічні години для перевезення потягом, а ранкові або вечірні - для перевезення літаком або автобусом [8, 38 -44].
Для розглянутого туру «Середньовічна Чехія» був обраний такий вид транспортного обслуговування, як авіаційні перевезення. Цьому є ряд причин:
· По-перше, авіація - найшвидший і зручний вид транспорту при переїздах на дальні відстані;
· По-друге, сервіс на авіарейсах у даний час має привабливий для туристів вигляд;
· По-третє, авіаційні компанії безпосередньо і через міжнародні мережі бронювання і резервування виплачують туристським агентствам комісійні за кожне заброньоване в літаку місце, мотивуючи їх тим самим вибирати авіаперевезення.
Крім того, використовується орендований у meet - компанії мікроавтобус марки «Мерседес» для максимально комфортного переміщення туристів по пунктах маршруту, а також здійснення трансферу з аеропорту в готель і назад.

2.4. Визначення програмного забезпечення нового туру відповідно до його тематики

Програма обслуговування - це набір послуг, що надаються туристам відповідно до їх потреб і тематикою туру, заздалегідь оплачений і розподілений за часом проведення туру.
При складанні програми обслуговування зазвичай використовується наступний підхід:
1) При укладанні договору між туроператором і турагентом (або при реалізації індивідуального туру) - програма обслуговування складається, узгоджується і затверджується сторонами у вигляді набору послуг (списком), без розподілу по конкретних днях обслуговування. Це обумовлюється тим, що заздалегідь досить важко визначити конкретні дати роботи музеїв, проведення екскурсій, цікавить туристів спектаклю, концерту і т. д.
2) Безпосередньо перед заїздом, приблизно за 3 дні (за домовленістю), фірми додатково факсом узгоджують вже конкретну програму обслуговування по днях із зазначенням найменування готелю, в якій туристи будуть розміщуватись. Індивідуальний турист отримує таку програму в агентстві одночасно з отриманням путівки або ваучера [8, 29-33].
На основі даного підходу була складена програма обслуговування туру «Середньовічна Чехія», вже з урахуванням розкладу рейсів прибуття і від'їзду туристів за розробленим маршрутом (додаток 8). Вона виглядає таким чином, на прикладі заїзду першої групи туристів з 20.04.07 по27.04.07.:
«Середньовічна Чехія» - екскурсійно-пізнавальний тур - Прага, 8 днів, термін проведення туру з 20 по 27 квітня. Розміщення в готелі «RESIDENCE SELECT». Харчування - сніданок у ресторані при готелі (шведський стіл).
Програма обслуговування:
1-й день: Прибуття до Праги. Трансфер в готель «RESIDENCE SELECT». Розміщення. Екскурсія «Старе Місто та Єврейський квартал»: Карлов Міст, площа Хрестоносців, Староміська площа, куранти Орлой і квартал Йозефом - 3 години. Вільний час. Ніч у готелі.
2-й день: Сніданок. Екскурсія «Кутна Гора»: поклади срібної руди, костел Всіх Святих, кафедральний собор св. Варвари, Монетний двір, з обідом - 6 годин. Вільний час. Ніч у готелі.
3-й день: Сніданок. Екскурсія в Карлові Вари - місто-курорт, відомий своїми цілющими водами. По дорозі відвідування торгового центру лапис, де Ви зможете придбати вироби із золота і срібла - 10 годин. Вільний час. Ніч у готелі.
4-й день: Сніданок. Екскурсія «Фортеця Вишеград і Празький Град»: резиденція чеських правителів, кафедральний собор Св. Віта, з обідом - 5 годин. Вільний час. Ніч у готелі.
5-й день: Сніданок. Екскурсія в «замки Нелагозовец і Мельник»: колекції живопису, відвідування винних погребів і дегустація вин - 8 годин. Вільний час. Ніч у готелі.
6-й день: Сніданок. Вільний день. Можливе замовлення додаткової екскурсії «Чарівний вечір в казковому замку Сіхров»: колекція живопису і ремісничих колекцій - 6 годин. Ніч у готелі.
7-й день: Сніданок. Екскурсія в замок Емніште, під час якої Ви зможете насолодитися концертом органної музики - 5 годин. За додаткову плату обід в чеському ресторані «Чортиця». Вільний час. Ніч у готелі.
Від'їзд вранці на 8-й день - проводи туристів в аеропорт на автобусі до рейсу в 8ч. 50 хв.
Така програма обслуговування є оптимальною, оскільки відповідає тематичної спрямованості розробленого туру, враховує побажання туристів щодо відвідування об'єктів, що не входять до обов'язкової екскурсійну програму і т.п.

Висновок

Розробка туристичного продукту - складний і багатоступінчастий процес, який включає маркетингові дослідження та аналіз сегментів ринку і конкурентів у ньому, напрямки виїзду, кон'юнктуру туристичного ринку, оцінку реальних витрат на розробку, рекламу і просування турпродукту. Аналізуючи отримані дані про можливі переваги та доходи покупця, пропонованих витратах туроператора на розробку турпродукту, можна оцінити доцільність та ефективність його розробки, що і було зроблено в даній курсовій роботі. Створений туристський продукт являє собою екскурсійно-пізнавальний тур по Чехії за маршрутом Київ - Прага - Київ. Це груповий тур, розрахований на 12 чоловік і тривалістю 8 днів. Вартість туру складає 4010 грн. або 545 євро в розрахунку на одного туриста, що досить недорога в порівнянні з пропозиціями конкуруючих туристських компаній. Тур «Середньовічна Чехія» включає розміщення в 3 *** готелі «RESIDENCE SELECT» з проживанням у 2-місних номерах з усіма зручностями (душ, телефон, міні-бар і т.д.), харчування в готелі «тільки сніданок», а також багату екскурсійну програму по самих знаменитих місцях Праги, Карлових Вар і Кутна Гори. У вартість туру також включені авіапереліт, трансфер аеропорт - готель - аеропорт, медична страховка, комісія турагенту, карта та путівник по Чехії. Гарантом надання перерахованих послуг є туристський ваучер, який видається керівнику групи туроператором - продавцем даного турпродукту. Тур пройшов експериментальну перевірку і отримав високі бали за відповідність тематиці і насиченість програми, а також за якість пропонованих турпослуг. Він проявив себе як конкурентоспроможний туристичний продукт на ринку міжнародного туризму, тому що є унікальним і лідируючим по проведеної цінової політики, а також по гнучкості комісійних заохочень для ініціативних туроператорів.

Список літератури
1. Биржаков Н.Б. Введення в туризм: Підручник. - Видання 2-е, перероб. і додатк .. - М., 2004. - 448 с.
2. Волков Ю.Ф. Введення в готельний та туристичний бізнес / Серія «Підручники Навчальні посібники». - Ростов н / Д: Фенікс, 2003. - 352 с.
3. Воронін І.М., Бурова О.В., Лук'яненко Е.А, та ін Турбізнес для початківців. - Сімферополь, 2005. - 208 с.
4. Голова О.Б. Менеджмент туризму: Практичний курс / Навчально-методичний посібник. - М., 2007. 224 с.
5. Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності. - М.: Нолидж, 1996.
6. Ільїна Є.Н., Туроперейтинг: Організація діяльності: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 256 с.
7. Каурова А.Д. Організація сфери туризму: Навчальний посібник. - СПб.: «Видавничий дім Герда», 2004. - 320 с.
8. Квартальнов В.А. Теорія і практика туризму: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 672 с.
9. Саак А.Е., Пшеничних Ю.А. Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі. - СПб.: Пітер, 2007. - 480 с.
10. Сухов Р.І. Організація роботи туристичного агентства: Навчальний посібник .- М.: ІКЦ «МарТ», 2005 - 144 с.
11. Ушаков Д.С. Прикладної туроперейтинг. - М.: ІКЦ «МарТ», Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2004 - 416 с.
12. Черних Н.Б. Технологія та організація туроператорської і турагентську діяльність: Навчальний посібник. Видання 2-е, виправлене і доповнене. - М.: Спорт і туризм, 2005. - 360 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Курсова
63.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка турпродукту
Формування турпродукту Хорватія
Особливості просування турпродукту
Розробка туру Позиціонування турпродукту
Методи поширення і просування турпродукту
Сучасні методи просування турпродукту
Економічне обгрунтування вартості турпродукту Австрії
Можливості Інтернет технологій в розробці формуванні та просуванні турпродукту
Стратегія турфірми - як ефективний інструмент поліпшення якості турпродукту
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru