Проектування станції технічного обслуговування для вантажних автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачатиЗміст

1. АНОТАЦІЯ

2. ВСТУП

3. МАРКЕТИНГОВА ЧАСТИНА

3.1 Обгрунтування попиту на послуги автосервісу в обраному районі

3.2 Обгрунтування комерційної ідеї

3.3 Опис ринку конкуренції

4. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

4.1 Розрахунок виробничої програми

4.2 Розрахунок річного обсягу робіт

4.3 Розрахунок кількості постів

4.4 Розрахунок чисельності виробничих робітників

4.5 Опис технологічного процесу

4.5.1 Ділянка діагностування та ремонту системи живлення дизельного двигуна

4.5.2 Структурна схема шиномонтажу

5. КОНСТРУКТОРСЬКО-ПЛАНУВАЛЬНА ЧАСТИНА

5.1 Конструкція будівлі

5.2 Розрахунок виробничих площ

5.3 Розрахунок площі складських і допоміжних приміщень

6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

6.1 Загальні положення

6.2 Пожежна безпека

6.3 Екологічна безпека

6.5 Розрахунок електроенергії на освітлення

6.4 Розрахунок електропостачання

6.6 Розрахунок споживаної кількості води

6.6 Розрахунок вентиляції

7. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

7.1 Вартість основних виробничих фондів

7.2 Розрахунок витрат на заробітну плату виробничих робітників

7.3 Розрахунок витрат на амортизаційні відрахування

7.4 Розрахунок господарських накладних витрат

7.5 загальноцехові витрати СТО

7.6 Техніко-економічні показники

7.7 Розрахунок фінансово-економічних показників

8. ВИСНОВОК

Список літератури

1. АНОТАЦІЯ

У даному дипломному проекті зроблено аналіз стану справ по самим необхідних послуг для вантажних автомобілів в районі перетину Мурманського шосе і КАД. Розрахована стоянка для вантажних автомобілів з ​​урахуванням їх сходів для нічної стоянки. Виконано технологічний розрахунок необхідних ділянок для даного рухомого складу.

Розглянуто організацію технологічного процесу на станції технічного обслуговування.

Розрахована економічна ефективність станції технічного обслуговування.

Розглянуто безпеку і екологічність всього проекту, екологія та захист навколишнього середовища.

2. ВСТУП

Автомобільний транспорт має велике значення в загальній транспортній системі Р.Ф., не його частку припадає понад 2 \ 3 всіх вантажних перевезень в народному господарстві.

Основними напрямами економічного і соціального розвитку країни, передбачається освоєння і розширення виробництва вантажних і спеціалізованих автомобілів і автобусів, в першу чергу дизельних, збільшення випуску малотоннажних вантажних автомобілів і електромобілів для внутрішньоміських перевезень, значне збільшення виробництва причепів та напівпричепів для забезпечення перевезень автопоїздами. Останнім часом заплановано збільшення вантажообігу автомобільного транспорту загального користування в 1,3 ... 1,4 рази, а пасажирообороту автобусів - на 16 ... 18%

Транспорт найважливіший елемент інфраструктури, під яким розуміють галузі народного господарства, що створюють загальні його функціонування.

Транспорт надає активний вплив на процес розширеного відтворення, величину запасів, сировини, палива і промислової продукції, виробничу потужність складів, тобто на ефективність функціонування різних галузей народного господарства.

Ремонтне виробництво має величезне народногосподарське значення, з метою підтримки в справному стані автомобільного транспорту та продовження терміну служби автомобілів, а так само є джерелом економічної ефективності, тому що використовується залишковий ресурс деталей.

Приблизно 70-75% деталей, які пройшли, термін служби до першого капітального ремонту мають залишковий ресурс і можуть бути використані повторно. Основним завданням авторемонтних підприємств є те, щоб з найменшими витратами відновити працездатність автомобілів.

Скорочення трудомісткості робіт, оснащення робочих місць і постів високопродуктивним обладнанням слід розглядати так само як одне з основних напрямів технічного прогресу при створенні станцій та підприємств автомобільного транспорту.

У даному проекті як розраховується підприємства автосервісу обрана СТО при стоянці великовантажних автомобілів.

Одним з найголовніших факторів, що визначає потужність і розміри дорожньої СТО є число автомобілів потребують послуг проектованої СТО, число їх заїздів на СТО (за рік, за добу), а також число сходів. При цьому, потужність СТО характеризується кількістю обслужених автомобілів протягом року, доби, розмір - числом робочих постів для обслуговування та ремонту.

Особливість курсового проекту полягає в тому, що істотно розширюються і конкретизуються так звані передпроектні підготовка, пов'язані з маркетинговим аналізом і визначенням передбачуваного обсягу сервісних послуг, які можуть виникнути в досліджуваному регіоні і повинні бути освоєні існуючої та створюваної мережею автосервісних підприємств.

Проект включає:

1. Маркетингову частина, в якій обгрунтовується попит на послуги СТО на Мурманськом шосе в районі проходження кільцевої автомобільної дороги.

2. Технологічну частину, в якій представлені структурні схеми технологічних процесів шиномонтажу, ремонту паливної апаратури дизельних двигунів вантажних автомобілів з ​​підбором відповідного обладнання та інструменту.

3. Конструкторсько-планувальну частину, в якій проводиться розрахунок площ, займаної обладнанням і ділянок, на яких реалізуються технологічні процеси

4. Розділ охорони праці і техніки безпеки, в якому наводяться дані щодо забезпечення технічної, пожежної та екологічної безпеки при ТО та ремонті АТС. Виробляються розрахунки штучного освітлення для ділянок.

5. Економічну частину, в якій наводяться: розрахунки капітальних витрат на будівництво СТО, обладнання, поточних річних витрат на заробітну плату, електроенергію, надходжень від клієнтів, чистого прибутку, рентабельності і термінів окупності проекту.

3. МАРКЕТИНГОВА ЧАСТИНА

3.1 Обгрунтування попиту на послуги автосервісу в районі

Від маркетингового аналізу і обгрунтування попиту багато в чому залежить подальша робота СТО. Потужність СТО повинна бути такою, щоб забезпечувалася прибутковість і привабливість її для клієнтури СТО. Вона, поряд з рівнем цін і складом послуг, що надаються визначається якістю і тривалістю обслуговування, включаючи час очікування.

Одним з найголовніших факторів, що визначають потужність, розміри і тип станції технічного обслуговування, є число автомобілів, що знаходяться в зоні обслуговування проектованої СТО, а також число їх заїздів на СТО. При цьому потужність СТО характеризується кількістю обслужених автомобілів протягом року, доби, розмір числом робочих постів для обслуговування та ремонту.

При обгрунтуванні потужності і розмірів проектованої СТО необхідно враховувати наявність і пропускну спроможність діючих підприємств автосервісу в даному районі, можливість їх вдосконалення та розвитку. Проектування і подальше будівництво будь-якого підприємства, а особливо підприємства автосервісу, необхідно пов'язувати з перспективою збільшення пропонованих послуг, змінами в конструкції автомобілів, умов їх експлуатації та ін

3.2 Обгрунтування комерційної ідеї

Обгрунтування комерційної ідеї будівництва стоянки великовантажних автомобілів з ​​ділянками ТО, ТР і миття автомобілів на внутрішньому кільці кільцевої автомобільної дороги в районі перетину КАД з Мурманським шосе.

У зв'язку з щорічним збільшенням вантажоперевезень і пропускної здатності траси можна розраховувати на збільшення кількості клієнтів. Автосервіс знаходиться у вдалому місці, недалеко від автотраси.

Для розрахунку виробничої програми СТО був проведений аналіз інтенсивності руху транспортного потоку на обраній ділянці.

Інформація розділена за такими видами АТС:

- Вантажні місцеві АТС (регіон 78, 98);

- Вантажні іногородні АТС;

- Автопоїзда;

- Громадський пасажирський транспорт (автобуси);

Специфіка СТО як підприємства накладає певні умови на встановлені поняття основних показників такого підприємства.

В даний час обслуговуються вантажних автомобілів різних марок і модифікацій, що належать громадянам і АТП виходить на новий рівень у зв'язку з введенням в дію кільцевої автомобільної дорогою зв'язує Московське шосе з Виборзьким за якими йде основний вантажопотік з Фінляндії до Росії у зв'язку з цим були зроблені наступні висновки при проектуванні СТО:

1. Найбільшим попитом серед громадян, які мають вантажні автомобілі, під час руху за своїми маршрутами прямування, користуються: ТО і ТР системи живлення дизельних двигунів, так як технічний стан механізмів і вузлів системи живлення двигуна істотно впливає на його потужність і економічність; шиномонтажні роботи; вулканізаційні роботи та миття автомобілів;

2. Пропоновані послуги СТО по ТО і ТР системи живлення і шиномонтаж повинні бути швидкими та якісними і виконаються кваліфікованими фахівцями у цих галузях ремонту, тому що збільшення кількості вантажного транспорту вітчизняного та зарубіжного виробництва вимагає створення універсальних СТО здатних максимально задовольнити потреби у виробництві робіт ТО і ТР;

3. Вивчення досвіду дорожніх СТО показує, що ефект від виробництва досягається, створенням у сусідстві з вантажним автосервісом охоронюваної стоянки великовантажних автомобілів, що в даному дипломному проекті й відображено;

4. Оснащення СТО нової високоефективної технікою та обладнанням, зниження частки ручної праці і підвищує якість послуг.

Одним з найважливіших факторів, що визначають потужність і тип СТО, є інтенсивність руху по трасі вантажних автомобілів

Таблиця 1Вантажні

Автопоїзди

Автобуси

Загальна кількість


місцеві

іногородні
Робочі дні

562

758

150

46

1516

Вихідні дні

489

536

128

43

1196

З аналізу інтенсивності видно, що в основному вантажний транспортний потік формується з іногородніх вантажних автомобілів.

У зв'язку з повним введенням в експлуатацію КАД можна прогнозувати збільшення транспортних потоків.

3.3 Опис ринку і конкуренції

Аналіз ринку послуг, що надаються для вантажних автомобілів на ділянці Шушари - Колтушське шосе не виявив таких, що робить проект вигідним з позиції конкурентоспроможності.

4. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

У цьому розділі необхідно зробити розрахунок виробничої програми СТО, річного обсягу робіт, чисельності працюючих, кількості постів на станції.

4.1 Розрахунок виробничої програми СТО

Перш за все, вибирається перелік послуг, який станція технічного обслуговування запропонує автолюбителям.

Види послуг СТО:

 • мийка вантажних автомобілів

 • шиномонтажні роботи

 • продаж запчастин системи живлення і вантажних покришок

 • діагностика та ремонт паливної апаратури дизельних двигунів

вантажних автомобілів

Обсяги робіт і розміри СТО залежать від інтенсивності руху, кількості сходів автомобілів з ​​дороги і відстані між СТО.

У відповідності з ОНТП-01-91 число заїздів на СТО для виконання ТР з вантажних автомобілів і автобусів - 0,5% від інтенсивності руху на дорозі, а число заїздів на СТО для виконання збирально-мийних робіт - 0,6%.

Загальна кількість заїздів вантажних автомобілів і автобусів N Д на добу на СТО визначається в залежності від інтенсивності руху на дорозі:

N Д = І Д p / 100

де: І Д - інтенсивності руху на дорозі;

p - частота заїздів:%;

Середня трудомісткість при кожному заїзді вантажного автомобіля чи автобуса для виконання ТР - 3,6 люд.-год, трудомісткість збирально-мийних робіт - 0,3 чел.-ч.

Загальна кількість заїздів на добу автомобілів усіх типів на СТО:

N C = N C Л + N C Г + N C А

де: N C Л, N C Г, N C А - Число заїздів на СТО відповідно легкових, вантажних автомобілів і автобусів на добу.

4.2 Розрахунок річного обсягу робіт

Річна трудомісткість планованої дорожньої СТО залежить від річного обсягу збирально-мийних робіт та робіт з ТР транзитних автомобілів.

Річна трудомісткість збирально-мийних робіт визначається виходячи з числа заїздів на станцію автомобілів в рік і середньої трудомісткості робіт.

Т Г У.-М = N СТО × N Г А × t У.-М

де: Т Г У.-М - річна трудомісткість збирально-мийних робіт, люд.-год;

N СТО - число автомобілів обслуговуються проектованої СТО на рік;

N Г А - число заїздів одного автомобіля, що обслуговується на СТО протягом року;

t У.-М - трудомісткість збирально-мийних робіт на один заїзд, люд.-год;

Річна трудомісткість робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів:

Т Г = N СТО L Г t / 1000,

де: Т Г - річна трудомісткість робіт по ТО і ТР, люд.-год;

N СТО - число автомобілів обслуговуються проектованої СТО на рік;

L Г - річний пробіг одного автомобіля, км;

t - питома трудомісткість ТР на 1000 км. пробігу, люд.-год;

Таблиця 2

Найменування показників

Позначення

Кількість

1. Річний обсяг СТО, люд.-год

ТСТО

35645

2. Кількість автомобілів обслуговуються

СТО на рік

N СТО

5840

3. Річна трудомісткість збирально-

мийних робіт, люд.-год

ТГУ.-М

5518

4. Трудомісткість збирально-мийних

робіт, люд.-год

t У.-М

0,3

5. Число заїздів одного

обслуговується втомобіля на СТО

протягом року

N ГА

5

6. Річна трудомісткість робіт по ТО

і ТР, люд.-год

ТГ

7884

7. Середня трудомісткість ТР,

люд.-год

T ТР

3,6

8. Річний пробіг одного автомобіля,

км.

L Г

50000

Розподіл трудомісткості обсягів ТР за видами робіт

Таблиця 3

Види робіт

Розподіл обсягу робіт,%

Розподіл

трудоемкостей

люд.-год

1. Обслуговування та ремонт приладів

системи живлення

16

4204

2. Шиномонтажні

14

3679

Разом

100

35645

4.3 Розрахунок кількості постів

Кількість постів СТО визначається підсумовуванням розрахункової кількості постів Д і ТР і постів збирально-мийних робіт для вантажних автомобілів і автобусів.

Кількість робочих постів ТО і ТР для вантажних автомобілів і автобусів:

Х ТО і ТР = N C t CP φ k П / (P П C η П Ч СМ)

де: t CP - середня трудомісткість робіт ТО і ТР на один заїзд автомобіля без урахування збирально-мийних робіт;

φ ТО і ТР - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобіля на СТО;

k П - коефіцієнт, що враховує частку постових робіт у загальній трудомісткості ТО і ТР;

Ч СМ - тривалість робочої зміни;

P П - середня кількість робітників на посту;

C - кількість змін роботи на добу;

η П - Коефіцієнт використання робочого часу на посту;

Кількість постів для збирально-мийних робіт вантажних автомобілів і автобусів:

Х У-М = N C t CP φ k П / (P П C η П Ч СМ)

де: t CP - трудомісткість збирально-мийних робіт за один заїзд для вантажних

автомобілів і автобусів;

φ У-М - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобіля на СТО;

k П - коефіцієнт, що враховує частку постових робіт у загальній

трудомісткості У-М робіт;

Ч СМ - тривалість робочої зміни;

P П - середня кількість робітників, що одночасно працюють на посту;

η П - Коефіцієнт використання робочого часу на посту;

Загальне число робочих постів на СТО розраховується за формулою:

X Заг = T П φ / (D Г Р Ч СМ C η П Р П),

де: T П - сумарна трудомісткість постових робіт виробничих ділянок, люд.-год;

φ - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобіля на СТО

D Г Р - Число робочих днів у році;

Ч СМ - Тривалість робочої зміни;

η П - коефіцієнт використання робочого часу на посту;

Р П - середня кількість робітників, що одночасно працюють на посту;

Кількість місць очікування ТО і ТР потрібно приймати з розрахунку 0,5 автомобіле-місця на один робочий пост. Місця очікування розміщуються безпосередньо перед приміщеннями постів ТО і ТР автомобілів.

Х ОЖ = 0,5 Х СТО

де: Х ОЖ - число постів очікування;

0,5 - кількість місць очікування на один робочий пост;

Х СТО - число постів на СТО.

Розрахунок числа постів і автомобіле-місць станції СТО.

Таблиця 4

Найменування показників

Позначення

Кількість

1

2

3

1. Кількість постів на СТО, пост;

ХСТО

3

2. Кількість постів (ТР), пост;

ХТОіТР

2

3. Кількість постів (У-М), пост;

ХУ-М

1

4. Середня трудомісткість за один

заїзд (ТР), люд.-год;

tCP

3,6

5. Середня трудомісткість за один

заїзд (У-М), люд.-год;

tCP

0,3

6. Число заїздів автомобілів на

СТО на добу, а / м;

NC

16

7. Коефіцієнт нерівномірності

надходження автомобіля на СТО

(ТР)

φ ТО і ТР

1,25

8. Коефіцієнт нерівномірності

надходження автомобіля на СТО

(У-М)

φ У-М

1,15

9. Коефіцієнт, що враховує частку

постових робіт у загальній

трудомісткості (ТР)

k П

0,8

10.Коеффіціент, що враховує частку

постових робіт у загальній

трудомісткості (У-М)

k П

1

11.Продолжітельность зміни (ТР),

чол;

ЧСМ

12

12.Продолжітельность зміни (У-М),

чол;

ЧСМ

12

13.Среднее число робітників на посаді,

чол;

P П

1

14.Чісло змін

C

1

15.Коеффіціент використання

робочого часу (ТР)

η П

0,96

16.Коеффіціент використання

робочого часу (У-М)

η П

0,93

17.Чісло постів очікування, пост;

Хож

2

4.4 Розрахунок чисельності виробничих робітників

До виробничих робітників відносяться робочі зон і ділянок, які безпосередньо виконують роботи з ТР вантажних автомобілів. Розрізняють технологічно необхідний і штатний число виробничих робітників.

Технологічно необхідну кількість виробничих робітників забезпечує виконання добової виробничої програми СТО:

N Т = Т СТО / Ф Т (1)

де: N Т - технологічно необхідний число виробничих робітників, чол;

Т СТО - річний обсяг робіт СТО, люд.-год;

Ф Т - річний фонд часу технологічно необхідного робітника при однозмінній роботі, час;

Річний фонд часу технологічно необхідного робітника, при однозмінній робочого тижня, визначається тривалістю зміни і числом робочих днів у році:

Ф Т = К.Г. - Д В - Д П) × Ч СМ - Д ПП × 1 (2)

де: Ф Т - річний фонд часу технологічно необхідного робітника, год;

Д К.Г. - число календарних днів у році, дн;

Д В - число вихідних днів у році, дн;

Д П - число святкових днів, дн;

Ч СМ - тривалість робочої зміни, год;

Д ПП - число суботніх і передсвяткових днів, дн;

Так само враховується скорочення робочого перед вихідними на одну годину.

Значення формули 1 і 2 см. в таблиці

Штатний число виробничих робітників забезпечує виконання добової і річної виробничої програми станції технічного обслуговування.

N Ш = Т СТО / Ф Ш (3)

де: N Ш - штатний число виробничих робітників, чол;

Т СТО - річний обсяг робіт СТО, чол-год;

Ф Ш - річний фонд часу штатного робітника, год.

Річний фонд часу штатного робочого визначає фактичний час, відпрацьований виконавцем безпосередньо на робочому місці:

Ф Ш = Ф Т - (Д ВІД + Д У.П) × Ч СМ (4)

де: Ф Ш - річний фонд часу штатного робітника, год;

Д ВІД - число днів відпустки робітника, дн;

Д У.П - число днів невиходу на роботу з поважних причин, дн;

Ф Т - річний фонд часу технологічно необхідного робітника, год;

Значення формули 3 і 4 см. в таблиці

Чисельність виробничих робітників, службовців, ІТП, МОП та ПСО

Таблиця 5

Функції управління, персонал

Чисельність персоналу,

чол.

Загальне керівництво

1

Бухгалтерський облік та фінансова діяльність

1

Молодший обслуговуючий персонал

2

Матеріально-технічне постачання

1

Виробничо-технічна служба

1

Пожежно-сторожова охорона

4

Продавець-приймальник

2

Робітники на постах

8ВСЬОГО:

20

Річні фонди робочого часу і кількість виробничих робітників СТО

Таблиця 6

Найменування показників

Позначення

Кількість

1

2

3

1. Річний обсяг СТО, люд.-год;

ТСТО

13402

2. Технологічно необхідне число

виробничих робітників, чол;

N Т

7

3. Річний фонд часу технологічно

необхідного робочого, час;

ФТ

2170

4. Штатний число виробничих

робітників, чол;

N Ш

8

5. Річний фонд часу штатного

робітника, год;

ФШ

1675

6. Кількість днів відпустки, дн;

ДОТ

20

7. Число календарних днів у році, дн;

ДК.Г.

365

8. Кількість святкових днів у році, дн;

ДП

0

9. Число вихідних днів у році, дн;

ДВ

182

10.Чісло передсвяткових днів на рік, дн;

ДПП

0

11.Чісло днів невиходу на роботу за

поважних причин, дн;

ДУ.П

7

Примітка: Так як графік одного технологічно необхідного робочого визначено як «2 через 2» отже, число святкових і передсвяткових

днів не враховується при розрахунку річного фонду часу технологічно необхідного робітника.

4.5 Опис технологічного процесу

4.5.1 Ділянка діагностування та ремонту системи живлення дизельного двигуна

Технічний стан механізмів і вузлів системи живлення двигуна істотно впливає на його потужність і економічність. Поширеними несправностями системи харчування є:

 • паливний бак - тріщини на баку, негерметичність через корозію;

 • топлівопроводи - поломка, тріщини на них, негерметичності в місцях приєднання паливопроводів до паливних фільтрів, ТНВД, форсунок, засмічення паливопроводів;

 • паливні фільтри - їх засмічення;

 • топливоподкачивающий насос - поломка пружин впускний і випускного клапанів, відсутність повної посадки клапанів у сідла через попадання під них забруднень, зниження пружності пружини поршня, знос поверхонь циліндра і поршня;

 • ТНВД - знос плунжерних пар, порушення оптимальних регулювань насоса, знос сполучення нагнітальний клапан - сідло, поломка пружин нагнітальних клапанів і плунжерів, поломка пружин регулятора частоти обертання;

 • форсунки - знос вихідних отворів, їх закоксовиваніє і засмічення, втрата пружності або поломка затяжний пружини, негерметичність сполучення голка - розпилювач.

У усуненні цих несправностей більшу частину займає обсяг робіт з ТНВД, так як його деталі мають високі вимоги до точності посадок і регулювань, що призводить до частих ремонтів. До того ж ремонт ТНВД пов'язаний з досить складними регулюваннями і розбірно-складальними роботами через складність конструкції.

При вирішенні завдань поточного ремонту ТНВД важливо знання не тільки несправностей, але і ймовірностей їх появи, можливих комбінацій несправностей з метою визначення найбільш вірогідних складів робіт.

Частка робіт на ТР ТНВД в загальній трудомісткості ТР паливної апаратури

Підтримання автомобіля в справному стані та належному вигляді досягається технічним обслуговуванням і ремонтом. Ремонт - зокрема, поточний ремонт - на відміну від ТО не є плановим заходом, що проводяться в профілактичних цілях, а виконується за потребою, в разі виникнення несправностей, за наявності яких подальша експлуатація неможлива або не вигідна.

Роботи по регулюванню ТНВД, і його поточний ремонт будуть виконуватися: на посаді ТР, де будуть проводити регулювання, заміну ТНВД, ремонт паливного насоса. Причому для автомобіля, (у разі неможливості регулювання) в наявність будуть справні ТНВД з магазину запчастин. Така схема проведення ТР необхідна, щоб швидше усунути несправність (замінити несправний ТНВД або відрегулювати його) і тим самим зменшити простій автомобіля в ремонті, швидше відпустити клієнта на лінію. Ремонт знятого ТНВД буде проводитися у вільний від заявок час з метою поповнення фондів оборотних запасів.

Структурна схема проведення заміни і ТР ТНВД

Зона поточного ремонту

Перелік робіт на регулювання ТНВД, і його поточний ремонт

Роботи по регулюванню ТНВД:

 1. регулювання кінця подачі;

 2. регулювання токсичності вихлопних газів;

Перелік робіт на заміну ТНВД:

 1. зняття ТНВД;

 2. установка ТНВД (включає роботи з регулювання приводу ТНВД на момент упорскування).

Перелік робіт ТР ТНВД не має чітко визначеної послідовності, оскільки можуть виникати різні несправності одночасно, тобто їх комбінації. Тому послідовність робіт поточного ремонту (найбільш ймовірного) буде мати вигляд:

 1. зняття плунжерних пар;

 2. постановка плунжерних пар;

 3. регулювання ТНВД.

Заміна ТНВД:

1. зняття ТНВД:

 • відкрити двері моторного відсіку;

 • зняти троси приводу повітряної і дросельної заслінок;

 • від'єднати від ТНВД топлівопроводи;

 • від'єднати від ТНВД мастилопроводи;

 • від'єднати від ТНВД пневмоцилиндр зменшення подачі палива;

 • від'єднати і зняти кришку приводу ТНВД з прокладкою;

 • відкріпити і зняти ТНВД у зборі;

2. установка ТНВД:

 • встановити поршень шостого циліндра в положення ВМТ;

 • встановити кришку приводу ТНВД разом з прикладки на картер розподільного механізму і закріпити (кулачковий вал ТНВД у положенні початку впорскування восьмого циліндра);

 • приєднати маслопровід до ТНВД;

 • приєднати топлівопроводи до ТНВД (крім нагнітального паливопроводу шостий секції);

 • відрегулювати момент початку впорскування палива;

 • приєднати нагнітальний паливопровід шостого ціліідрл до ТНВД;

 • залити масло в корпус ТНВД;

 • відпустити автобус на підйомнику;

 • закрити двері моторного відсіку.

Заміна плунжерних пар:

 1. Зняття плунжерних пар:

 • зняти кришку камери поплавця;

 • від'єднати корпус камери поплавця від корпусу змішувальної камери;

 • викрутити все жиклери і продути їх;

 • видалити осад на дні камери поплавця;

 • продути паливні і повітряні канали у всіх частинах карбюратора;

 • перевірити роботу всіх систем карбюратора, при необхідності усунути несправності.

 1. Збірка карбюратора:

 • поставити всі жиклери на свої місця;

 • закрутити всі пробки;

 • з'єднати корпус камери поплавця з корпусом змішувальної камери;

 • встановити кришку камери поплавця.

Заміна голчастого клапана:

 • зняти кришку камери поплавця;

 • зняти поплавець;

 • дістати голку і викрутити «сідло» голчастого клапана;

 • закрутити нове «сідло» і поставити новий голчастий клапан;

 • встановити поплавець;

 • перевірити рівень палива в камері поплавця;

 • приєднати кришку камери поплавця.

4.5.2 Структурна схема шиномонтажу

5. Конструкторсько-планувальна частина

5.1 Конструкція будівлі

Фундаменти металеві пальові зі сталевих труб довжиною 3-8 м. Після занурення порожнина паль заповнюється пескобетоном. Зовнішні стіни

виконані з тришарових алюмінієвих панелей.

Покрівля складається з: металевої форми, залізобетонної плити, Мінпліта

у = 125кг / м, асфальтової стяжки 10 мм, три шари руберойду на бітумній

мастиці, захисний шар гравію.

Підлога в зоні ТО і ТР, шиномонтажу, складі запасних частин:

покриття бетон М300 зі щебенем, 25 мм;

підстильний шар-бетон М300, 120 мм;

гідроізоляційний шар щебеню та бітуму-50 мм; підстава грунт.

У кімнаті відпочинку, вбиральні покриття лінолеум.

У туалетах покриття керамічна плитка, шліфований бетон.

Ворота розсувні розміром 4500х4000 мм.

Висота будівлі 6000 мм.

Віконні прорізи - з одинарними плетіннями.

Стіни будівлі захищають приміщення від зовнішніх температурних і атмосферних впливів, несуть навантаження від перекриття даху до фундаменту. Стіни повинні забезпечувати нормальний температурно-вологий режим СТО. Всередині будинку стіни виконані з залізобетонних плит товщиною 250 мм і габаритними розмірами 1250х6500 мм. Колони виконані з залізобетонних паль, розмір 400х400 мм. Дах будівлі складається з несучої і огороджувальної частин. Несуча частина являє собою конструктивні елементи, що сприймають усі навантаження, у станції це металева ферма і теплоізоляційні плити з армованих легких бетонів ГОСТ 7741-88.

Огороджувальної частиною даху є верхній водонепроникний шар, тобто покрівля і підстава. Покрівля - верхній елемент покриття, що охороняє будинок від проникнення атмосферних опадів. Підстава під покрівлю - поверхня теплоізоляції, по якій наклеюють шари водоізоляційного килима рулонного, що складається з трьох шарів руберойду антисептированного дегтевой марки РМ-350 і бітумної мастики МБО-Г-65 ТУ 21-27-28-71 та ТУ-21-27-16 -88. Покрівля станції складається з пінополіуретанових плит ТУ 34-4827-75 і теплоізоляційних плит з армованих легких бетонів ГОСТ 7741-88.

Карниз - горизонтальний виступ стіни, служить для відводу від поверхонь стін атмосферних опадів. Величина, на яку карниз виступає за поверхню стіни дорівнює 800 мм.

Карниз СТО виконаний зі збірних залізобетонних блоків 600х600 мм заводського виготовлення.

Вікна служать для освітлення і провітрювання приміщення. Двері служать для повідомлення між суміжними приміщеннями. Ворота влаштовують у будинку для в'їзду і виїзду вантажних автомобілів. Полотна воріт, як правило складаються з металевого каркаса.

Підлоги. Покриття - верхній шар підлоги, який безпосередньо піддається експлуатаційним впливам. На СТО покриття виконано з

цементобетону; керамічної плитки товщиною 13 мм; лінолеуму. Підстильний шар - шар підлоги, що розподіляє навантаження на грунт. Бетон М300 служить гідроізоляційним шаром, що перешкоджає проникненню через стать стічних вод і інших рідин. Підставою статі є ущільнений грунт. Стяжка - шар статі, службовець для вирівнювання поверхні нижчого статі, додання покриттю статі заданого ухилу. На станції стяжка - з шлакобетону 40 мм або цементного розчину товщиною 20 мм.

5.2 Розрахунок виробничих площ

Площі СТО

Площа зони ТР визначається за наступною формулою:

S ТР = X СТО S A До П + S O

де: X СТО - кількість постів ТР;

S A - Площа зайнята автомобілем;

До П - Коефіцієнт щільності розміщення постів;

S O - Сума площ займаних навісним і іншим обладнанням, розміщеним на постах;

Таблиця 7

Розподіл обладнання по постах СТО

Обладнання

Кількість

під

Габаритні

розміри, мм

Площа м2

1

Регулювання ТНВД стенд:

ДД-10-00 (КІ-15711М-01)

Універсальний стенд для випробувань і регулювання ТНВД ДД вітчизняного та імпортного виробництва з

кількістю секцій до 12. Гідропривід 15 кВт;

1

1930/890/1970

1,76

2

Розбірно-складальні роботи з ТНВД: НИИАТ Р-611

Верстачной типу; складається з 5

спеціалізованих приладів

та інструментів; полегшує

розбірно-складальні роботи

по ТНВД при заміні

плунжерних клапанів та ін;

1

1500/800/1242;

1,2

3

Кріпильні роботи: І 105м-1 Комплект гайкових ключів

двосторонніх (8 предметів): 6х8-27х30 Містить всі необхідні ключі; двосторонні ключі зменшують кількість інструменту.

14

Стелаж

1

1000/500/2000

0,5

РАЗОМ

3,46

Таблиця 8

Площа поста збирально-мийних робіт

Обладнання

Кількість

Габаритні розміри, мм

Площа, м2

1

Мийна установка високого тиску: PORTOTECNICA OPTIMA CMP DS 149 M

2

1050х750х900

0,78

2

Пилосос для вологого прибирання:

PORTOTECNICA MIRAGE 1515

1

390x390x700

0,15

3

Очисні споруди замкнутого циклу c блоком ємностей: ФФУ-2М,

Моноблок-02

1

ФФУ2М:

1200/1600

Моноблок-2: 2500/1700/1300


6,17

4

Підлогомиюча машина:

PORTOTECNICA

PSD -350 E

1

750/1000/1050

0,75
РАЗОМ

8,63

Площа шиномонтажного ділянки:

F ПР = К ПРО * F ПРО

де: К ОБ - коефіцієнт щільності розміщення обладнання;

F ОБ - площа займана устаткуванням на ділянці (сумарна площа горизонтальної проекції обладнання);

F ПР = 4 * 9 = 36

Розподіл обладнання по ділянці

Таблиця 9

Обладнання

Кількість

Габаритні розміри, мм

Площа, м2

1

Шиномонтувальний стенд:

Ш-515Б

1

1650/1500/1000

2,47

2

Балансувальний стенд:

СБМП-200

1

1280/1730/1350

2,21

3

Компресор переносний: До 11

1

1000/470/800

0,47

4

Домкрат: ДГ-12-10

2

175/145/250

0,025

5

Ванна для перевірки

коліс і камер: КС-013

1

900/510/780

0,45

6

Візок

інструментальна: ТУ-1

1

660/410/800

0,35

7

Візок для зняття коліс

вантажних автомобілів: П-254

1

1160/820/920

0,95

8

Верстат

1

1380/600/845

0,85

9

Стелаж для витратних матеріалів

1

1000/500/2000

0,5


10

Скриня для відходів

1

300/500/500

0,15

11

Стелаж для покришок

1

2000/1000/1000

2

12

Пневмогайковерти для гайок коліс вантажних автомобілів і

автобусів: І-350

Пересувний, підлоговий, пневматичний, реверсивний.

1

790/750/1020

0,6

13

Електровулканізатор:

Гном-Т

1

450/300/115

0,05

РАЗОМ

11,1

5.3 Розрахунок площі складських і допоміжних приміщень

Площа зони зберігання (стоянки) вантажних автомобілів.

Згідно з проектом стоянка вантажних автомобілів буде відкритою і розрахована на 48 автомобілі-місць.

При розміщенні автотранспорту на відкритому майданчику, рекомендується приймати кут між поздовжньою віссю автомобіля і віссю внутрішнього проїзду, для вантажних автомобілів і автопоїздів від 60 ° до 45 ° (ОНТП-01-91).

Ширина проїздів для в'їзду і виїзду автотранспорту - 6м, ширина внутрішніх проїздів - 10,7 м (ОНТП-01-91).

Площа одного автомобіля: S A = 52 м 2

Площа одного автомобіле-місця: S АМ = 81,3 м 2

Площа одного крайнього автомобіле-місця: S АМ = 168,2 м 2

Площа всіх автомобіле-місць: S АМ = 4600 м 2

Площа всіх проїздів: S ПР = 5640 м 2

Площа стоянки: S = 10240 м 2

Площа складських приміщень S СК вважається наближено по нормованої площі складів на 1000 обслуговуються СТО автомобілів.

Згідно ОНТП існують такі норми:

- Шини 8 м 2

S СК = 8 м 2

Площі адміністративних приміщень

До адміністративних приміщень належать кабінети керівного складу СТО і приміщення інженерно-технічних служб. На проектованої СТО до них відносяться:

кабінет адміністративно-управлінського апарату, кабінет бухгалтерії, кабінет матеріально-технічного постачання і виробничо-технічної служби.

У результаті розрахунків площа адміністративних приміщень дорівнює:

S = 109,25 м 2

Площі побутових приміщень

До побутових приміщень належать роздягальні, умивальні, душові, туалети, пункт відпочинку та харчування.

У результаті розрахунків площа побутових приміщень дорівнює:

S = 49,25 м 2

Результати розрахунку адміністративно-побутових приміщень

Таблиця 10

Тип приміщення

Площа, м2

Адміністративні та приміщення для обслуговування клієнтів

Контора

3

Прийом замовлень і продаж запасних частин

9

Приміщення для клієнтів

20

Кабінет адміністративно-управлінського апарату

16

Кабінет бухгалтерії

16

Кабінет матеріально-технічного постачання

і виробничо-технічної служби

16

Туалет

4,5

Коридор

24,75

Соціально-побутові приміщення для співробітників СТО

Роздягальня

10,5

Кімната відпочинку і прийому їжі

17,5

Умивальна

4,5

Душова

7

Підсобка прибиральниці

5,25

Туалет

4,5

6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ДІЛЯНЦІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ

6.1 Загальні положення

Безпека життєдіяльності (БЖД) - це теоретичні основи безпеки, додані до будь-якого виду людської діяльності.

Безпека життєдіяльності тісно пов'язана з такими науками, як психологія, екологія, ергономіка, економіка та інші.

Безпека життєдіяльності ширше охорони праці, яка розглядає питання створення безпечних умов праці. Безпека життєдіяльності розглядає не тільки небезпеки на виробництві та захист від них, але й особливості самої людини, можливі його помилкові дії.

Питання безпеки життєдіяльності, екології та охорони праці в даному дипломному проекті розглядатися на проектованому ділянці ремонту вантажних автомобілів, де буде розташований стенд діагностики і ремонту системи живлення дизельних двигунів.

Мета безпеки - забезпеченням безпеки є виявлення причин, що впливають на появу небажаних подій і розробці

попереджувальних заходів, що знижують вірогідність їх появи.

При проектуванні ділянки поточного ремонту паливної апаратури дизельних двигунів повинні враховуватися такі вимоги безпеки:

 • приміщення дільниці ремонту обладнується загальнообмінної припливно-витяжної вентиляцією і місцевою витяжкою;

 • над воротами ділянки ТО і ремонту можливе розміщення повітряних завісів, тому що ворота відкриваються частіше 5 разів за зміну;

 • електродвигуни і вентилятори у вентиляційних системах встановлюються на віброоснованія (пружинне або гумове) - зниження шуму і вібрацій

 • технологічне обладнання повинно мати фундамент з акустичними розривами, які заповнюються пористими матеріалами (шлаком або керамзитом) - зниження поширення звуку;

 • проектується водяна система опалення;

 • підлогу ділянки ремонту виготовляється з асфальтобетонного покриття, стійкого на вплив мастильних речовин, кислот і лугів;

 • освітлення у вигляді люмінесцентних ламп (200 ЛК), лампи розжарювання використовуються у вибухобезпечному виконанні;

 • будівельним конструкціям надають матову або напівматову фактуру забарвлення;

 • передбачається захисне заземлення джерел живлення устаткування;

 • евакуаційні шляхи у разі пожежі - не повинно бути виступаючих конструктивних елементів; двері повинні відкриватися у напрямку виходу; розмір дверного прорізу повинен бути не менше 1,9 метра у висоту, ширина коридорів - в залежності від загальної чисельності робітників;

- Наявність на ділянці засобів захисту персоналу при монтажі та експлуатації устаткування - засоби індивідуального та комплексного захисту;

- Наявність на ділянці засобів пожежогасіння.

Будь-які нововведення викликають необхідність більш ретельного розгляду питань безпеки життєдіяльності, екології та охорони праці при роботі на технічно складному устаткуванні.

Забезпеченням безпеки можливе у випадку попередження та розробки заходів знижують появу небезпек

Класифікація небезпек на ділянках ремонту.

Класифікація небезпек проводиться згідно з прийнятим світовим стандартом:

1. За природою походження

Хімічна небезпека-вплив на робітників шкідливих речовин при проведенні процесів, пов'язаних з роботою на даній ділянці - це дратівливі і канцерогенні речовини, які проникають в організм через органи дихання і шкірний покрив. Основне джерело викиду шкідливих речовин - автомобілі, що знаходяться на ділянці, що рухаються своїм ходом. Вони виробляють викид окислів азоту, чадного газу, вуглеводнів (багато з яких канцерогени), сажі, продуктів згорання масла, пари бензину.

Фізична - робота, пов'язана із застосуванням складного обладнання - потужностного і гальмівного стендів, ножничного і двостоякових підйомників; фізична праця, пов'язаний з діагностуванням автомобіля і регулюванням його вузлів і механізмів автомобіля; робота під вивішеними на підйомниках автомобілями. Це може бути небезпека від впливу механічного інструменту і пристосувань, таких як, наприклад, люфтомір, яка може обернутися забоями, порізами та іншими травмами. Також джерела фізичної небезпеки - це виробничий шум від роботи устаткування і двигунів автомобілів, вібрація від працюючих стендів, ультразвук, недостатня освітленість при виході з ладу частини ламп освітлення ділянки.

Психологічна небезпека-вплив на робочих навколишнього середовища, зайво загазованій; колективу з невдало сформованими відносинами, так як на станції працює близько 30 чоловік персоналу, а одночасно - до половини штату; внутрішнього стану людини, викликане втомою від монотонності праці при виконанні діагностичних і регулювальних операцій , втомою і так далі

2. За часом прояву

Імпульсні небезпеки. Це миттєві небезпеки, пов'язані з травмами при роботі з діагностичним інструментом, обладнанням стендів, ураження електричним струмом

Кумулятивні небезпеки. Це небезпеки, пов'язані з поступовим їх накопиченням. До них відносять: втома, погана атмосфера в колективі; можливі низькі температури в холодну пору року при необгрунтовано частому користуванні двома в'їзними воротами на ділянці; постійний вплив невеликої кількості газів, що виділяються при роботі автомобільних двигунів.

3. За локалізацією

Пов'язані з атмосферою. Забруднення атмосфери ділянки вихлопними газами, механічними пилоподібними відходами.

4. За викликуваним наслідків

Стомлення, викликані втомою від монотонної роботи на підйомниках і стендах ділянки, поганий атмосферою в колективі і так далі.

Захворювання, що викликаються дією вихлопних газів, незадовільними метеорологічними умовами праці в зимовий час

Травми, отримані при діагностуванні і регулюванню автомобілів, при ураженні електричним струмом і так далі.

Смертельний результат, ураження електричним струмом, механічне пошкодження при роботі під піднятими на підйомниках автомобілями.

5. За принесеному збитку

Соціальний збиток - пов'язаний, наприклад, з виконанням монотонної роботи на ділянці.

Технологічні збиток - пов'язаний з порушенням технологічного процесу виконання робіт, наприклад, при поломці обладнання.

6. За характером впливу

Активні - це небезпеки, що виникають при роботі на стендах і механізованому інструменті: травми, удари, порізи.

Пасивні - це небезпека ураження електричним струмом при поганому заземленні і зануленні, порушенні ізоляції.

На робочого впливають такі шкідливі і небезпечні фактори:

1 - шкідливі речовини, не вилучені в атмосферу відпрацьовані гази, пари масла, води, що охолоджує рідини, неорганічної пилу, що виникають при роботі автомобіля

2 - електрична енергія несправного силового електрообладнання, силових щитів;

3 - шум і вібрація при роботі не відрегульованих, несправних стендів, при виконанні ремонтних робіт аварійних автомобілів;

4 - механічна енергія рухомих частин стенду, діагностується, небезпечне розташування автомобіля на стенді;

5 - метеоумови виробничого середовища при несправному опаленні, незакритих в холодну пору в'їзних воротах;

6 - погане освітлення при непрацюючих лампах денного світла

Найбільш небезпечними є фактори 1, 2, 3, 4, так як вони можуть викликати травму, тобто миттєво вивести людину із працездатного стану. Так само всі ці фактори можуть призвести до появи небезпечного фактора психофізіологічного стану людини (особливості професійної підготовки, перевтома і т.д.)

Розглянемо всі шкідливі вищеперелічені та небезпечні фактори, які мають місце при роботі ділянки технічного обслуговування і ремонту:

1) Вплив шкідливих речовин. При роботі на ділянці робочий схильний до дії шкідливих речовин. Це пил, шкідливі пари масла і охолоджуючої рідини, гази СО, МОХ, СКНУ від автомобіля, що діагностується, які виділяються або з-за несправного стану самого автомобіля, або через несправну системи витяжки відпрацьованих газів. Шкідливі речовини, проникаючи в організм людини через шкіру, слизові оболонки, дихальні шляхи, роблять на нього шкідливий вплив Постійне дію цих шкідливих речовин призводить до хронічних захворювань. Засобами захисту є ефективні і свідомо справні вентиляційні і фільтраційні системи, регулярне вологе прибирання стенду, що запобігає поява пилу, а також недопущення на діагностику завідомо несправних автомобілів

Основним нормативним документом щодо захисту робітників від шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі виробничої зони, є ГОСТ 12.1.005-88

2) Вплив електрики. При роботі стендів ділянки широко використовується електрична енергія (220 і 380 Вольт), що тягне за собою ризик ураження електричним струмом і призводить до необхідності приділяти увагу боротьбі з електричним травматизмом.

Основними нормативними документами захисту від ураження електричним струмом є:

1. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ-98)

2. Державні стандарти (ГОСТ 12.1.009 - 90, ГОСТ 12.2.007.3 - 90, ГОСТ 12.4.011-90)

Заходи щодо попередження впливу електричної енергії: періодична перевірка справності роботи механізмів і систем підйомників (стендів), стану електропроводки; організація огорож у вигляді шаф для захисту робітників від механізмів підйомників (стендів), що знаходяться під високою напругою; використання інструменту з ручкою з ізолюючого матеріалу згідно ГОСТ-12.1.051-90 обов'язкове використання на обладнанні захисного заземлення та занулення, спецодяг з електроізоляції

3) Вплив шуму і вібрацій. Шум і вібрація при роботі підйомників і стендів виникає внаслідок роботи роликових або ланцюгових агрегатів, особливо зношених; при роботі вентиляційної системи, а також при ремонті і діагностуванні несправних автомобілів

Основним нормативним документом щодо захисту від шуму є ГОСТ 12.1.003-83 * ССБТ "Шум. Загальні вимоги безпеки »

Параметри вібрації унормовує ГОСТ 12.1.012 - 90 ССБТ. «Вібрація. Загальні вимоги безпеки »

Заходи щодо попередження шуму і вібрацій: використання спеціальних фундаментів під роликовими агрегатами стендів і вібромайданчик; устанавка електродвигунів в системах видалення вихлопних газів на віброоснованія.

4) Вплив механічної енергії. Так як обсяг робіт, що виконуються на стендах вручну невеликий, то небезпека в даному випадку представляє собою травматизм, що виникає при неправильному використанні автоматичного устаткування, порушенні інструкцій по користуванню стендами і недотриманні техніки безпеки. При роботі з обладнанням стенда у людини можуть виникнути несприятливі наслідки (удари, розтягнення, отримання травм і так далі). Особливо небезпечна робота під вивішеними за допомогою підйомників автомобілями. Кожен робітник повинен сам стежити за безпекою своїх дій.

Заходи безпеки: дотримання правил безпеки при користуванні стендами; навчання виробничих робітників безпечним умовам праці; використання виробничих робітників відповідної кваліфікації.

5) Вплив пневматичної енергії на робочих ділянки можливе при роботі компресора. Компресор працює постійно в автономному режимі, забезпечуючи стисненим повітрям стенди. Тиск у системі - до 5 атмосфер. Необхідно побоюватися раптової розгерметизації пневмосистеми, що загрожує травмами, а також раптового виходу з ладу компресора, іноді навіть супроводжується вибухом. Компресор необхідно надавати для регулярної перевірки органам держтехнагляду міста Санкт-Петербурга, стежити за тиском в ресівері, відсутністю перегинів шлангів. Змащувати компресор слід тільки компресорними маслами.

6) Метеоумови виробничого середовища. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-91 передбачені наступні норми створення раціональних метеорологічних умов: температура t ° = 17 - 19 градусів, відносна вологість W = 40 - 60%, швидкість руху повітря VB = 0,3 м / с

Для забезпечення раціональних метеорологічних умов в холодний період часу ділянку, де знаходиться стенд, опалюється; при в'їзді на ділянку встановлюється теплова завіса. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Загальних санітарно-гігієнічних вимог" роботи на підйомниках і стендах відносяться до категорії II - фізичні роботи середньої тяжкості.

7) Освітлення. Організація раціонального освітлення робочого місця є одним з основних питань охорони праці. При незадовільному висвітленні зорова здатність знижується, і можуть з'являтися короткозорість, різь в очах, катаракта, головні болі. На ділянці технічного обслуговування і ремонту автомобілів використовується комбіноване освітлення, але частка природного світла в ньому невелика

Освітлення має бути достатнім для безпеки робіт на стенді.

На ділянці присутня комбіноване освітлення люмінесцентними лампами та лампами розжарювання.

Норми штучної освітленості для ділянки діагностики регламентуються згідно СНиП 23-05-95.

Оцінка ступеня ризику:

При роботі на стендах висока ймовірність ураження електричним струмом; для її зниження слід перевіряти справність механізмів і систем стендів ділянки та своєчасно усувати виниклі неполадки, своєчасно проводити технічне обслуговування стенду.

6.2 Пожежна безпека

Пожежна безпека передбачає забезпечення безпеки людей і збереження матеріальних цінностей підприємства на всіх стадія його життєвого циклу (наукова розробка, проектування, будівництво та експлуатація).

Основними системами пожежної безпеки є системи запобігання пожежі та протипожежного захисту, включаючи організаційно-технічні заходи.

Обов'язково проводиться перевірка силових електроланок на цілісність ізоляції проводки, відсутність оголених або іншим чином пошкоджених проводів.

У приміщенні дільниці є 2 виходи. Ворота мають вогнестійкість не менше 0,6 години, залізобетонні стіни дільниці техіческого обслуговування і ремота мають межу вогнестійкості не менше 2,5 годин. Протипожежні двері виготовляються з вогнетривких або важкогорючих матеріалів з ​​вогнестійкістю 1,2 години.

Для ліквідації загоряння на ділянці є вогнегасники ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 (у зв'язку з наявним електроустаткуванням застосовують вуглекислотні вогнегасники), кожному стенду належить один такий вогнегасник, підвішений до стіни в безпосередній близькості з ним. Передбачено внутрішній протипожежний водопровід з гідрантом.

Використані обтиральні матеріали складаються у металеві ящики з кришками, і після закінчення зміни виносяться в безпечне в пожежному відношенні місце.

6.3 Екологічна безпека

Для захисту навколишнього середовища на станції технічного обслуговування застосовується система оборотного водопостачання. Забруднена вода проходить фільтрацію з метою затримання зважених часток, вилучення нафтопродуктів і, надалі, використовується по замкнутому циклу в технічних цілях. Також на ділянці технічного обслуговування та ремонту проводиться збір і належна утилізація відпрацьованих рідин і матеріалів.

6.4 Розрахунок електропостачання

Розрахунок електропостачання зводиться до визначення витрат електроенергії на ділянках поточного ремонту та мийки автомобілів.

Річна потреба ділянки в електроенергії визначається на підставі розрахунків силової та освітлювальної навантажень.

Для розрахунку необхідно визначити номінальну потужність - Р ном;

для електродвигунів Р ном = Р п пв;

де: пв - постійна часу, задається технологічним процесом і враховує роботу протягом 8 годин.

Таблиця 11

Вид обладнання

кол.

РП,

кВт

Рном

КД

РактСМ

Qсм

1

Шиномонтувальний стенд

1

2,2

8,5

0,6

5,1

3,06

2

Балансувальний верстат

1

0,5

1,9

0,6

1,14

0,8

3

Компресор

1

2,2

8,5

0,7

7,4

6,4

4

Вулканізатор

1

0,3

1

0,2

0,2

0,6

5

Мийка

2

3,3

33

0,7

23,1

13,86

6

Пилосос

1

1

5

0,4

2

0,6

7

Очисні споруди

1

5,5

27,5

0,5

13,75

8,25

8

Підлогомиюча машина

1

1,1

7

0,6

4,2

2,1

9

Стенд ремонту системи живлення

1

15

94,8

0,6

56,88

28,44

10

Елетроінструмент для ремонту системи живлення

1

2

12,6

0,6

7,56

2,26

11

Система витяжки відпрацьованих газів

1

1,1

7

0,6

4,2

1,68

12

Теплова завіса

4

5

126,4

0,3

37,9

11,37


Сума

333,2


156,03

72,48

Змінна потужність - потужність витрачена в період роботи найбільш завантаженої зміни активна Р актСМ і реактивна Q СМ:

Р актСМ = Р Сумно * К И

До І - Коефіцієнт використання обладнання;

Q СМ = Р актСМ * tg φ

Повна максимальна потужність:

S MAX = P 2 + Q 2 = 172,6 кВт

6.5 Розрахунок електроенергії на освітлення

Річна витрата електроенергії на освітлення СТО розраховується за формулою:

W ОСВ = R Q F Д

де: W ОСО - витрата електроенергії на освітлення, кВт;

R - норми витрат електроенергії, Вт / м 2 год;

Q = 2100 год - час роботи люмінесцентного електричного освітлення на протязі року в районі Санкт-Петербурга і області;

F Д - площа СТО, м 2.

Зразкові норми витрати електроенергії на освітлення 1 м 2 площі підлоги в годину вказані в таблиці.

Таблиця 12

Норми витрати електроенергії на освітлення приміщень

Приміщення СТО

R, Вт/м2 год

Зони ТР

20

Мийка

16

Складські приміщення

10

Адміністративні приміщення

15

Розрахунок штучного освітлення для ділянок.

Річна витрата електроенергії на освітлення ділянки:

W ОСВ = R Q F У

де: R - норма витрати електроенергії, Вт / м 2 год;

Q = 2100 год - час роботи люмінесцентного електричного освітлення на протязі року в районі Санкт-Петербурга і області;

F Д - площа підлоги ділянки, м 2

Ділянки поточного ремонту:

W ОСВ = 20 * 4015 * 257 = 20637 кВт

Ділянка мийки:

W ОСВ = 16 * 4015 * 216 = 13875 кВт

Адміністративно побутові приміщення:

W ОСВ = 15 * 4015 * 216 = 13008 кВт

Загальна освітленість:

W ОСВ.ОБЩ = 47520 кВт

6.4 Розрахунок споживаної кількості води

Вода споживається на виробничі та побутові потреби; тиск води у водопроводі 0,2 ÷ 0,3 МПа.

Вода витрачається на виробничі потреби, йде на промивання деталей і миття автомобілів

Розрахунок води на побутові потреби:

для господарсько-питних потреб, в основних цілях - 25 л за зміну на кожного працюючого;

для душових у виробництвах 40 л на людину

для групових умивальників: при чистих виробництвах 3 л на процедуру.

V госп = 4 * 365 * 25 = 36500 л

V ДУШ = 2 * 365 * 40 = 29200 л

V УМ = 10 * 365 * 18 = 65700 л

Розрахунок оборотного водопостачання:

Вибране очисне обладнання може дозволити оборотне водопостачання на 80%.

V М = n * r * 0,1

де: V М - витрата води на ділянці мийки;

n - кількість автомобілів обслуговуються на рік;

r - середня витрата води на один автомобіль;

V М = 3285 * 400 * 0,1 = 131400 л

Витрата води на прибирання приміщень:

V УБОР = 365 * d * 0,1,

де: d - витрата води на прибирання, у день;

V УБОР = 365 * 250 * 0,1 = 9125 л

Загальна витрата води:

V Заг = V госп * V ДУШ * V УМ * V М * V УБОР

V Заг = 36500 + 29200 + 65700 + 131400 + 9125 = 271925 л

6.5 Розрахунок вентиляції

При розрахунку штучної вентиляції визначимо необхідний повітрообмін. Для цього підберемо необхідний вентилятор і електродвигун.

W - продуктивність вентилятора:

W = V * K

де: W - продуктивність вентилятора;

V - об'єм будівлі м 3;

K = 4 - кратність обміну повітря год -1;

W = 2838 * 4 = 11 352

Для СТО обрано два осьових вентилятора: марка ЦАГІ-6, подача 5000м 3, тиск 100 Па, частота обертання 1000 хв -1, К.П.Д. 0,62.

Таким чином, загальна витрата енергії:

W Заг = 180185 + 59977 = 240162 кВт.

7. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

7.1 Вартість основних виробничих фондів

Розрахунок вартості основних виробничих фондів

Основні виробничі фонди - це ті засоби праці, які беруть участь у багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на річний продукт протягом тривалого часу, їх вартість визначається:

З ОФ = З ЗД + З ПРО + С інв + С АСФ + С ТР

де: З ОФ - Вартість основних виробничих фондів, руб.;

З ЗД - Вартість будівель, руб.;

З інв - вартість інвентарю, руб.;

З ТР - вартість транспортних витрат, руб.;

З ОБ - вартість устаткування, руб.;

З АСФ - вартість асфальтового покриття, руб.;

Вартість будинку визначається виходячи з формули, руб.;

З ЗД = S * P

де: S - Площа будівлі, м 2;

P - вартість одного кв. метра площі, крб.

З ЗД = 658 * 8400 = 5527200 крб.

Вартість асфальтового покриття, руб.;

З АСФ = S П * Р П

де: S П - площа покриття, м 2;

Р П - вартість одного кв. метра покриття, руб;

З АСФ = 3066 * 550 = 1686300 крб.

Вартість обладнання визначається:

З ПРО = Σ З i * n

де: З i - Вартість одиниці устаткування, руб.;

n - кількість одиниць обладнання;

Вартість обладнання відображена в таблиці

Таблиця 13

Найменування

Кількість

Ціна, руб.


Шиномонтувальний ділянку

1

Шиномонтувальний стенд

1

130 000

2

Балансувальний стенд

1

98 850

3

Компресор переносний

1

14000

4

Домкрат

1

3450

5

Ванна для перевірки коліс і камер

1

3900

6

Візок інструментальна

1

8600

7

Візок для зняття коліс вантажних автомобілів

1

15440

8

Верстат

1

12000

9

Стелаж для витратних матеріалів

1

4900

10

Скриня для відходів

1

370

11

Стелаж для покришок

1

2000

12

Пневмогайковерти для гайок коліс вантажних автомобілів і автобусів

1

23400

13

Електровулканізатор

1

10250


Ділянка діагностики та ремонту паливної апаратури дизельних двигунів

14

Стенд регулювання ТНВД

1

350000

15

Система витяжки відпрацьованих газів

1

20000

16

Верстат для розбірно-складальних робіт з ТНВД:

1

27700

17

Інструменти

1

735

18

Стелаж

1

4900


Ділянка збирально-мийних робіт

19

Мийна установка високого тиску

2

59760

20

Пилосос для вологого прибирання

1

8300

21

Очисні споруди замкнутого циклу c блоком ємностей

1

210400

22

Підлогомиюча машина

1

56300

23

Миючі засоби

1

1500

24

Теплова завіса

4

12100


РАЗОМ

1227915

З ПРО = 1227915 крб.

Вартість інвентарю становить 2% від вартості обладнання:

З інв = 0,02 * З ПРО

З інв = 0,02 * 1227915 = 24558 руб.

Вартість транспортних послуг. Приймаються 10% від вартості обладнання:

З ТР = 0,1 * З ПРО

З ТР = 0,1 * 1227915 = 122790 руб.

Вартість обладнання адміністративно-побутових приміщень відображена в таблиці 13

Таблиця 14

Найменування устаткування

Кількість,

шт.

Ринкова ціна,

руб.

Вартість,

руб.

1

Диван

1

6000

6000

2

Крісло

2

3000

6000

3

Комп'ютер

3

20000

60000

4

ТБ

1

14000

14000

5

Стіл

6

2000

12000

6

Стілець

6

1000

6000

7

Телефон

3

800

2400

8

Полиця і інш.

4

1200

4800

9

Сейф

1

8000

8000

10

Табурет

6

400

2400

11

Шафа

8

800

6400

12

Мікрохвильова піч

2

2000

4000

13

Чайник електричний

2

700

1400

14

Стелаж і металоконструкція

6

800

4800

15

Вішалка

4

500

2000

16

Касовий апарат

1

3000

3000
РАЗОМ:

130400

З ОБ.АДМ = 130400 руб.

Вартість інвентарю становить 2% від вартості обладнання адміністративно-побутових приміщень:

З ІНВ.АДМ = 0,02 * З ОБ.АДМ

З ІНВ.АДМ = 0,02 * 130400 = 2608 руб.

Вартість транспортних послуг. Приймаються 10% від вартості обладнання:

З ТР.АДМ = 0,1 * З ОБ.АДМ

З ТР.АДМ = 0,1 * 130400 = 13040 руб.

Вартість основних виробничих фондів складає:

З ОФ = З ЗД + З ПРО + С інв + С АСФ + С ТР

З ОФ = 5527200 + 1227915 + 24558 + 122790 + 130400 + 2608 + 13040

= 7048511 крб.

7.2 Розрахунок витрат на заробітну плату виробничих робітників

Фонд заробітної плати визначається на підставі даних про планової чисельності ремонтних робітників, річний обсяг робіт на ділянці, плановому фонді робочого часу одного робітника та середньої годинної тарифної ставки, розрахованої для робітників даного підрозділу.

Вихідні дані для розрахунку представлені в таблиці

Таблиця 15

Показник

Позначення

Одиниця виміру

Значення

1

Річний обсяг робіт на ділянці

Хмар

чел.-ч.

14910

2

Годинна тарифна ставка

СЧ

руб.

100

3

Кількість робочих на ділянці

N

чол.

8

Таблиця 16

Чисельність не виробничих робітників

Категорія

Кількість чол.

Заробітна плата в місяць,

руб.

Керуючий персонал

1

20000

Бухгалтер

1

13000

Матеріально-технічне постачання

1

12000

Виробничо-технічна служба

1

12000

Продавці, оформлення,

каса

2

10000

Молодший обслуговуючий персонал

2

7000

Пожежно-сторожова охорона

4

7000

РАЗОМ:

12

119000

У РІК:


1428000

Фонд заробітної плати за тарифом:

ФЗП Т = С Ч * Т УЧ

ФЗП Т = 100 * 14 910 = 1491000 крб.

ФЗП Т. Заг = 1428000 + 1491000 = 2919000 крб.

Премії за виробничі показники складають:

П Р = 0,35 ФЗП Т. Заг

П Р = 0,35 * 2919000 = 1021650 крб.

Основний фонд заробітної плати визначається:

ФЗП ОСН = ФЗП Т. Заг + П Р

ФЗП ОСН = 2919000 + 1021650 = 3940650 крб.

Розмір додаткової заробітної плати встановлений у відсотковому відношенні до основної заробітної плати з урахуванням конкретних умов роботи і становить 10-40% ФЗП ОСН.

ФЗП ДОП = 0,1 ФЗП ОСН

ФЗП ДОП = 0,1 * 3940650 = 394065 руб.

Загальний фонд заробітної плати складається з основного і додаткового фонду заробітної плати:

ФЗП Заг = ФЗП ОСН + ФЗП ДОП

ФЗП Заг = 3940650 + 394065 = 4334715 крб.

Середня заробітна плата виробничого робітника за місяць:

ЗП СР = ФЗП Заг / Р ПР

ЗП СР = 4334715 / 20 = 216 736 руб.

де: Р ПР = 20 чол. - Кількість виробничих робітників і персоналу;

Нарахування на заробітну плату 26,0%:

Н НАЧ = 0,26 ФЗП Заг

Н НАЧ = 0,26 * 4334715 = 1127026 крб.

Загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями:

ФЗП Заг .. НАЧ = ФЗП Заг + Н НАЧ

ФЗП Заг .. НАЧ = 4334715 + 1127026 = 5461741 крб.

Таблиця 17

Розрахунок заробітної плати виробничих робітників

Показник

Позначення

Одиниця виміру

Значення

1

Чисельність працівників

N

чол.

20

2

Заробітна плата з нарахуваннями

ФЗПОБЩ .. НАЧ

руб.

5461741

3

Оподатковуваний база

ННАЧ

руб.

1127026

4

Зарплата до видачі

ЗПвид

руб.

4334715

7.3 Розрахунок витрат на амортизаційні відрахування

Витрати на амортизаційні відрахування складаються з двох статей:

а) на повне відновлення обладнання приймаємо рівними 12% від

балансової вартості обладнання - З А. ПРО ;

З О. ПРО = 0,12 * 1227915 = 147350 руб.

б) відрахування на відновлення будівлі приймаємо рівними 3% від його

вартості - З А. ЗД.;

З А. ЗД = 0,03 * 5527200 = 165816 руб.

в) відрахування на відновлення обладнання адміністративного приміщення

приймаємо рівними 12% від його вартості - З А. ЗД.;

З ОБ.АДМ.ЗД = 0,12 * З ОБ.АДМ

З ОБ.АДМ.ЗД = 0,12 * 130400 = 15648 руб.

Сумарні амортизаційні відрахування З О. Заг;

З О. Заг = З А. ПРО + З А. ЗД + С ОБ.АДМ.ЗД = 147350 + 165816 + 15648 = 383820 руб.

7.4 Розрахунок господарських накладних витрат

Господарські накладні витрати визначають шляхом складання відповідного кошторису:

Витрати, пов'язані з експлуатацією обладнання;

- На силову електроенергію:

З Е = W * S До

де: З Е - Вартість електроенергії за рік, руб.;

W - річна витрата електроенергії, кВт / год;

S До - Вартість одного кВт ∙ год силової електроенергії, руб.;

З Е = (W СИЛ + W ОСВ) * S К = (62788 + 47520) * 1,3 = 143400 руб.

- На водопостачання:

С В = Q У * S М

де: С В - Вартість води, що витрачається за рік, руб.;

Q В - річна витрата води, м 3;

S М. ПР = 12 руб. / М 3 - Вартість 1 м 3 промислової води;

S М. СТ = 16 руб. / М 3 - вартість 1 м 3 стоку води;

С В. ПР = 272 * 12 = 3264 руб.

З В. СТ = 140,5 * 16 = 2250 руб.

З В. Заг = С В. ПР + С В. СТ

З В. Заг = 3264 + 2250 = 5514 руб.

- На ремонт обладнання приймається приблизно 5% від його вартості, таким чином витрати на ремонт обладнання:

З Р.ОБ. = 0,05 * З ПРО

З Р.ОБ. = 0,05 * 1227915 = 61395 руб.

- Інші видатки приймають у розмірі 5% від суми витрат по видатках на електроенергію, води і поточний ремонт обладнання:

З ПР = 0,05 * (З Е + С В. Заг + С Р. ПРО)

З ПР = 0,05 * (143400 + 5514 + 61395) = 10515 руб.

7.5 загальноцехові витрати СТО

Загальноцехові витрати на утримання приміщень приймаємо рівними 3% від вартості будівлі - З ПЗЗ.

З ПЗЗ = 0,03 * 5527200 = 165816 руб.

Витрати на поточний ремонт будівлі З ТР.ЗД зазвичай складають близько 2% від вартості будівлі:

З ТР.ЗД = 0,02 * 5527200 = 110544 руб.

Витрати на утримання і ремонт інвентарю становлять 7% від його вартості

- З інв.

З інв = 0,07 * 24558 = 1720 руб.

Витрати на охорону праці приймаємо рівними з розрахунку 100 крб. на одного працюючого - З ОХР.ТР.

З ОХР.ТР = 100 * 20 = 2000 руб.

Інші витрати приймають 10% від суми всіх загальноцехових витрат

- З ПР.Р.

З ПР.Р = 0,1 * (З ПЗЗ + З ТР.ЗД + З інв + З ОХР.ТР)

З ПР.Р = 0,1 * (165816 + 110544 + 1720 + 2000) = 280080 руб.

Орендна плата за землю:

З Арн = S * T

де: S - площа забудови м 2;

Т - орендна плата м 2 / рік;

З Арн = 10888 * 80 = 871 040 руб.

Таблиця 18

ст.

Статті витрат

Позначення

Сума, руб

1

Витрати, пов'язані з експлуатацією обладнання


силова електроенергія

СЕ

143400


вода для виробничих цілей

СВ.ОБЩ

5514


ремонт обладнання

СР.ОБ

61395


інші витрати

СПР

10515


амортизація на відновлення обладнання

СА.ОБ

202356

2

Загальноцехові витрати


витрати на утримання приміщень

ЗПОМ

165816


витрати на утримання і ремонт інвентарю

ЗІНВ

1720


витрати на поточний ремонт будівлі

ЗТР.ЗД

110544


охорона праці

ЗОХР.ТР

2000


інші витрати

ЗПР.Р

280080


оренда землі

Зарні

871040


ВСЬОГО

1815022

Таблиця 19

Калькуляція собівартості

Статті витрат

Позначення

Сума витрат,

руб.

1

Заробітна плата виробничих робітників

ФЗПОБЩ

4334715

2

Нарахування на заробітну плату


ННАЧ

1127026

3

Цехові накладні


а) силова електроенергія

СЕ

143400


б) ремонт обладнання

СР.ОБ

61395


в) ремонт будівель

СА.ЗД

165816


г) амортизація

СА.ОБЩ

383820


д) утримання приміщень

СС.ПЛ

165816


е) утримання інвентарю

СС.ІНВ

1720


ж) охорона праці

ЗОХР.ТР

2000


з) інші витрати

ЗПР.Р

280080


РАЗОМ


6610312

7.6 Техніко-економічні показники

Собівартість людино-години визначається за формулою:

S = Σ C Заг / Т Г УЧ

де: C ПРО Щ - витрати за рік, руб.

S = 6610312 / 11825 = 560 руб.

Приймаючи витрати з таблиці розраховуємо собівартість - S

Ціна трудовитрат:

Ц = 750 руб.

Виручка від виробництва послуг на ділянках ТР розраховується наступним чином:

Д = Ц Т Г УЧ

Д ТР = 750 * 7884 = 5518800 крб.

Д М = 500 * 5518 = 2759000 крб.

Величина виручки від стоянки, що розраховується за формулою

Д = n * Ц * К И * 365

де: n = 48 - місткість автостоянки;

Ц = 200 руб. - Плата за добу;

К И = 0,9 - коефіцієнт найбільшої ймовірності заповнення стоянки;

Д = 48 * 200 * 0,9 * 365 = 3153600 крб.

Сумарна величина виручки Д Заг;

Д Заг = 5518800 + 2759000 + 3153600 = 11431400 руб.

Капітальні витрати на будівництво стоянки з ділянками ТР і миття автомобілів визначаються за формулою:

З КАП = С ПЛ + С ВГР + С СТ + С ЗД + З ПРО

де: З ПЛ - витрати на покриття майданчика під стоянку (гравій 300 руб. за 1 м 2);

З ВГР - витрати на огорожу стоянки включаючи шлагбаум і сторожку;

З ЗД - витрати на будівлю СТО;

З ОБ - вартість придбаного устаткування для забезпечення ТР автомобілів;

З КАП = 3072000 + 131400 + 5527200 + 1227915 = 9958515 крб.

Мета проекту формулюється у вигляді величини річного економічного ефекту обчислюваного за формулою:

Е = Д Заг * До ПДВ - З РІК

де: Д Заг - сумарна величина виручки;

До ПДВ - коефіцієнт враховує ПДВ;

З РІК - сумарні річні витрати;

Е = 11431400 * 0,83 - 6610312 = 2877750 крб.

Величина чистого прибутку визначається за формулою:

П = Е * К П

де: К П = 0,76 - коефіцієнт враховує податок на прибуток;

П = 2877750 * 0,76 = 2187090 крб.

Розрахунки економічних показників представлені у таблиці 19

Таблиця 20

Показники

Позначення

Сума витрат,

руб.

1

Виручка від наданих послуг

Добщ

11431400

2

Капітальні витрати на виробництво

СКАПО

9958515

3

Чистий прибуток від реалізації

П

2187090

7.7 Розрахунок фінансово-економічних показників

Норма рентабельності становить:

Р = П / С РІК

Р = 2187090 / 6610312 = 0,33

Термін окупності визначається за формулою:

Т = З КАП / (Д Заг * 0,82 - З РІК) * 0,76

Т = 9958515 / (11431400 * 0,83 - 6610312) * 0,76 = 4,5 року

Таблиця 21

Техніко-економічні та фінансові показники

Показники

Одиниці

Значення в проекті

1

Річна виробнича програма підприємства

чел.-ч.

14910

2

Річний обсяг робіт ділянки ТО і ТР

чел.-ч.

13402

3

Площа ділянки

м2

16000

4

Вартість обладнання

. Руб.

1227915

5

Основний капітал

тис.руб.

1000000

6

Кількість виробничих робітників

чол.

8

7

Середня заробітна плата за місяць

руб.

11950

8

Рентабельність витрат з чистого прибутку

%

33

9

Термін окупності капітальних вкладень

років

4,5

ВИСНОВОК

У даній роботі було визначено програму з технічного обслуговування та поточного ремонту для проектованої СТО. За відомою річній програмі було визначено перелік та обсяг виконуваних станцією робіт, а також чисельність працюючих на станції, кількість основних і допоміжних постів, площі зон ділянок та допоміжних приміщень.

Розробка на станції ділянок з технічного обслуговування та поточного ремонту із застосуванням новітніх технічних засобів та обладнання, дозволить станції надавати послуги на новому, більш високому рівні. У майбутньому це забезпечить станції стабільний попит, постійну клієнтуру, високу репутацію серед автовласників.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту / Міністерство автомобільного транспорту. РРФСР .- М.: Транспорт. 1988. - 78с.

2. Напольский Г.М. Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. М.: Транспорт. 1991.

3.Планіда В.С., Окінько В.А., Бичков В.П. Технологічне проектування АТП і СТО .- Воронеж: ВДУ, 1989-216 с.

4.Фастовцев Т.Ф. Організація ТО і ТР легкових автомобілів .-

М: Транспорт, 1989.-256 с.

5.Фастовцев Т.Ф. Автотехобслужіваніе.-М: Машинобудування, 1985.-256 с.

6.Кузнецов Ю.М. Охорона праці на АТП.-М: Транспорт, 1990.-288 с.

7.Напольскій Г.М. Технологічне проектування АТП і СТО.-М.:

Транспорт, 1985.-213 с.

8.Петриченков С.М. Організація комплексного автосервісу .-

М.: Транспорт, 1985.-19 с.

9.Техніческая експлуатація автомобілів. Під ред. Крамаренко Г.В.-М.: Транспорт, 1983.-488 с.

10. Волков О.І., економіка підприємства. М.: Инфра-М, 1999. 416с.

69


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
305.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування зони технічного обслуговування вантажних автомобілів призначеної для проведення
Проектування станції технічного обслуговування автомобілів
Проект придорожньої станції технічного обслуговування автомобілів
Автоматизоване робоче місце інженера станції технічного обслуговування автомобілів
Проектування відділень АТП для вантажних автомобілів
Проектування АІС для обслуговування та ремонту автомобілів
Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів
Рівень конкурентоспроможності станції технічного обслуговування
Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru