Проектування багатоповерхового будинку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Розрахунок багатопустотних плити перекриття.
Складемо розрахункову схему плити перекриття:


ℓ = 4000мм ℓ - відстань між осями колон
ℓ к = 4000-2Ч15 = 3970мм ℓ К - конструктивна довжина елемента
ℓ р = 3970-120 = 3850мм ℓ р-розрахункова розмір елемента

1.1 Збір навантажень на панель перекриття.
Вид навантаження
Нормативна кН \ м 2
Коефіцієнт запасу міцності γ f
Розрахункова кН / м 2
Постійне навантаження:
- Вага ЖБК
- Підлога дерев'яна
- Утеплювач
- Звукоізоляція
Тимчасова навантаження:
-Короткочасна
- Тривала
S


2.75
0.16
1.04
0.3


1.5
11.5
17.25


1.1
1.1
1.2
1.2


1.2
1.3


3.025
1.176
1.248
0.36


0.36
1.95
21.709

1.2 Визначення навантажень і зусиль.
1.2.1 Визначення навантажень, діючих на 1 погонний метр.
Повна нормативна навантаження:
q н = 17.25 '1.6 = 27.6 кН / м 2
Розрахункове навантаження:
Q = 21.709 '1 .6 = 34.734 кН / м 2
1.2.2. Визначення зусиль.
М = q 'ℓ 2 P' γ n                   34.734Ч3.85 2 Ч0.95
8 = 8 = +61137 Н / м
коефіцієнт запасу міцності γ n = 0.95
М н = Qч ℓ 2 P Чγ n      27.6Ч3.85 2 Ч0.95
8 = 8 = 48 580 Н / м
Q н = Qч ℓ P Чγ n = 27.6Ч3.85Ч0.95
2 лютого = 50473 Н / м
Q = Qч ℓ P Чγ n    = 34.734Ч3.85Ч0.95 = 63519 Н / м
2 лютого
1.3 Визначимо розміри поперечного перерізу панелей перекриттів:
панелі розраховуємо як балку прямокутного перерізу з заданими розмірами b'h = 1600'220, проектуємо панель восьми пустотні при розрахунку поперечного перерізу пустотною плити приводимо до еквівалентного двутавра, для цього замінюємо площа круглих пустот прямокутниками тієї ж площі і моментом інерції точок
h 1 = 0.9d = 14.3мм
h n = h n '= hh 1 / 2 = 22-14.3 / 2 = 3.85мм (висота полиці)
b n ¢ = 1600-2'15 = 1570
b = b n ¢ - n'h 1 = 1570-7'14 .3 = 149.6мм
h 0 = h ─ а = 22 - 3 = 19см
Бетон В30: коефіцієнт по класу бетону Rв = 17.0мПа (значення взято з
СНіПа);
М [RвY n У n h n (h 0 20.5h n) = 17.030.95315733.85 (1920.533.8) = 16692
М = 61137
61137 <166927
1 .4 Розрахунок плити за нормальним перетину до поздовжньої осі елемента:
Для визначення нижньої межі стисливої ​​товщі бетону. Знаходимо
коефіцієнт:
a м = м = +61137 = 0.11
Rв'в ¢ n 'h 0 2' g У 17.0 '157 '19 2 '0 .9
Х - висота стиснутої зони бетону
Х = ξ Ч h 0
ξ-коефіцієнт береться за таблицею
ξ S = 0.945
ξ = 0.104
Х = 0.104Ч 19 = 2.66
Х = 2.66 <3.85
Так як нижня межа в стисливої ​​товщі бетону проходить в полиці, то двутавр розглядаємо як прямокутну.
Визначаємо площу робочої поздовжньої арматури за формулою
R S = 360 мПа (значення коефіцієнта взято з СНіПа для сталі класу А-III)
А S      = М = 61 137 = 9.45 см 2
R S S Ч h 0360 Ч 0.945 Ч 19
Візьмемо 4 стрижня арматури діаметром 18мм, класу А-III
1.5 Розрахунок плити по похилому перерізі поздовжньої осі елемента
Перевіряємо міцність по похилій стиснутої зони бетону, за умовою:
Q £ 0.3 'g w e' g be 'g b' b 'h 0, де
g w e = 1 - для важкого бетону;
b = 0.01-для важких бетонів.
g be = 1-b 'g b' R b = 1 - 0.01Ч 0.9 Ч 17.0 = 1.51
45849 ≤ 0.3Ч1Ч 1.51Ч0.9Ч21.2Ч1900Ч17.0 = 118518
50473 ≤ 118518 - умова міцності виконується, міцність бетону забезпечена.
За вона з розрахунку не потрібно.
1 = h / 2 - крок поперечної арматури
1 = 220 / 2 = 110 мм
приймаємо ℓ 1 = 100мм
2 = 1 / 4 'ℓ, в решті приймаємо крок 500мм.
Цей крок встановлюється на механізм поперечної діючої сили на опорах.
перцеву арматуру вбачаємо з конструктивних міркувань, так як
= 1 / 4 - цю арматуру приймаємо класу АI (гладку) з діаметром d = 6мм.
Міцність елемента по похилому перерізі на дію поперечної сили забезпечуємо умовою:
Q £ Q В + Q SW
Q-поперечна сила сприймається бетоном стислій силою;
Q SW - Сума осьових зусиль у поперечних стрижнях, що пересікаються похилим перетином;
Q - поперечна сила в вершині похилого перерізу від дії опорної реакції та навантаження;
Q B = М B / с
g b 2 = 2; g 1 = 0.4
R bt - розрахунок напруги на розтяг
R bt = 1.2 мПа для бетону класу В30:
М B = g b2 '(1 + g f)' R bt 'b' h 2 0 = 2 Ч (1 +0.4) Ч1.2Ч21.2Ч19 2 = 25714


С = √ М В = √ 25714 = 2.7
q 34.73
Q B = 25714/2.7 = 95237
R SW = 360 мПа (по Снипу) розрахунковий опір на розтяг
Q SW = q SW Ч C 0
q SW = R SW ЧA SW
S
R SW - Розрахунковий опір сталі на розтяг
А SW - площа хомутів в одній площині
S - крок поперечних стержнів
q SW = 360 Ч 0.85 Ч (100) = 30600 Н / м
0.1
З 0 = √ M B = √ 61137 = 1.41 м
q SW 30600
Q SW = q SW ЧC 0 = 30600 Ч 1.41 = 43146 кН - умова міцності елемента по похилому перерізі виконується.
Q ≤ Q ​​B + Q SW
63519 ≤ 95237 + 43146
63519 ≤ 138383 - умова міцності виконується, перетин підібрано правильно
1.6 Розрахунок панелі перекриття за прогинами
Прогин в елементі має задовольняти умові:
ѓ max = [ѓ]
ѓ - гранично допустимий прогин
ѓ = 2 (для 4 метрів)
1 кривизна панелі в середині прольоту
γ З
1 = 1 М ДЛ - R 2ДЛ Ч h 2 Ч b Ч1.8
γ З Еа Ч А С Ч h 2 0 Ч R 1ДЛ
Еа - Модуль пружності сталі (Е а = 2.1Ч10 5 мПа)
А S = 9.45см 2

М ДЛ = q Ч ℓ 2 Ч γ n = 6.11 Ч 3.85 2 Ч0.95 = 10754Нм
8 серпня
Коефіцієнт по Снипу = 1.7 по сітці 150Ч150
Для визначення R ДЛ знайдемо коефіцієнт армування:
γ = (b n-b) h n = (157-14.69) Ч 3.8 = 1.96
bЧh 0 14.69 Ч 19
Е b - модуль тяжкості бетону, рівний 30000
μЧα = A S ЧEа = 9.45Ч 2.1 Ч 10 Травня = 2.37
bЧh 0 ЧE b 14.69Ч19Ч30000
R 1 ДЛ = 0.34; R 2 ДЛ = 0.28
1 1 10754-0.28Ч22 2 Ч14.69Ч1.8 = 2.9 Ч 10 -5 см -1
γ С = 2.1Ч10 5 Ч9.45Ч19 2 Ч 0.34
ѓ max = 5 Ч ℓ 2 P = 5 Ч 3.85 Ч 2.9 Ч 10 -5 = 1.16см
48 γC 48
ѓ max ≤ 3 - умова міцності виконується

2.Расчет монолітною центрально навантаженої.
2.1.Сбор навантажень на колони.
Колони призначені для підтримки залізобетонного перекриття. Будучи жорстко пов'язаними з головними балками, вони фактично являють собою стійки рамної конструкції. Тому в них у загальному випадку виникають стискаючі зусилля, згинальні моменти і поперечні сили.


Вантажна площа


01 = 0.7 Ч H = 0.7Ч (3.5 +0.6) = 2.87 м, розрахункова довжина першого поверху
де Н-висота поверху; 0.7 - понижуючий коефіцієнт;
Задаємо перетин (колону) рівну
h Ч b = 35 Ч 35
h K Ч b K = 35 Ч 35 см = 0.35 Ч 0.35м
ℓ = 4м; b = 6м; А ГР = 4Ч6 = 24м 2
h Р = b Ч 0.1 = 4Ч0.1 = 0.4м - висота ригеля;
b Р = 0.4Ч h Р = 0.4Ч0.4 = 0.16м - ширина ригеля;
m P = h P Ч b РЧ р = 0.4Ч0.16Ч2500 = 160 кг - маса на один погонний метр;
М = 160 / 6 = 60 кг - на один квадратний метр;
Вид навантаження
Нормативна навантаження, q Н кН / м
Коефіцієнт запасу міцності γ f
Розрахункове навантаження
q, кН / м 2
I. Навантаження від покриття:
1.Постоянная:
- Рулонний килим з трьох шарів руберойду
- Цементна стяжка
- Утеплювач
- Парізол
- Панель ЖБ перекриття
- Ригель
Σ
2.Временная:
- Короткочасна
- Тривала

Повне навантаження від покриття

II.Нагрузка від перекриття
1.Постоянная:
-Власний вага ЖБ конструкцій 25кН / м 3 Ч0.11м
- Підлога дерев'яна 0.02Ч8
- Утеплювач 0.06Ч5
- Ригель

-Звукоізоляція 0.06Ч5

Σ
2.Временная:
- Длітельнодействующая
- У тому числі короткочасно діюча
Σ
Всього перекриття
0.12
0.4
0.48
0.04
2.75
0.625
q Н = 4.415

0.7
0.3
5.415

2.75

0.16
1.04
0.625
0.3
q Н = 4.875

11.5


1.5
q Н = 13
17.875


1.2
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1


1.4
1.4


1.1

1.1
1.2
1.1
1.2

1.3

1.3

0.144
0.52
0.576
0.048
3.025
0.687
q = 5

0.98
0.42
6.4

3.025

0.176
1.248
0.687
0.36
q = 5.496

14.95


1.95
q = 16.9
22.396


Поверхи
Від перекриття і покриття

Власний
вага колони

Розрахункова сумарна навантаження

Тривала
Короткочасна
N ДЛ
N КР
N ПОВНО
4
3
2
1
1171
1659
2147
2635
325
470
615
760
52
70
88
104
1223
1729
2235
2743
325
470
615
760
1549
2200
2850
3504

Розрахунок навантаження колони


Підрахунок розрахункового навантаження на колону.
2.2 Розрахунок колони першого поверху
N = 3504кН; ℓ 01 = 2.87
Визначимо гнучкість колони.
λ = ℓ 0 = 2.87 = 8.2см
h K 35
8.2> 4 значить, при розрахунку необхідно враховувати випадковий ексцентриситет
СЛ = h К = 35 = 1.16см
30 30
ℓ / 600 = 287/600 = 0.48
СЛ ≥ ℓ / 600
1.16 ≥ 0.48
Приймаються найбільше, якщо = 1.16см.
Розрахована довжина колони ℓ 0 = 3.22см, це менше ніж 20Чh K,
отже, розрахунок поздовжньої арматури в колоні обчислюємо за формулою:
А S = N - A B Ч R b Чγ b
φ Ч R S R S
φ = φ B +2 Ч (φ E + φ B) Чα
φ E і φ В - беремо з таблиці
φ = 0.91
φ B = 0.915
α = μЧ R S = 0.01Ч 360 = 0.24
R B Чγ B 17.0Ч0.9
N ДЛ / N = 2743/3504 = 0.78
0 / h = 2.87/35 = 8.2
φ = 0.915 + (0.91-0.915) Ч 0.24 = 0.22
Перевіряємо коефіцієнт здатності
N СІЧ = φ (R b A B Чγ B + A S R S) = 0.22 (17.0Ч0.01Ч0.9 +41.24 Ч360) = 4997

Перевіряємо процентне розбіжність воно повинно бути не більше 10%

N = 4997000 - 3504000 Ч 100% = 4.2%
3504000
4.2% <5% - умова виконується
A S = 3504000 17.0Ч0.9
0.9Ч360Ч100 35Ч35Ч 360 = 41.24см 2
Візьмемо п'ять стрижнів діаметром 32 мм,
A S = 42.02см
М = А S = 42.02 Ч 100% = 3.40%
A БЕТ 1225
2.3 Розрахунок колони другого поверху.
N = 2850 кН;
01 = 2.87 м
Визначимо гнучкість колони:
λ = ℓ 0 = 287 = 8.2см 9.2> 4 - значить при розрахунку необхідно
h K 35 враховувати випадковий ексцентриситет
СЛ = h K / 30 = 35/30 = 1.16см
СЛ ≥ ℓ = 287 = 0.47
600 600
ℓ - висота колони
Приймаються найбільше, значення якщо = 1.16см
Розрахована довжина колони ℓ 0 = 287см, це менше ніж 20Чh К, отже розрахунок поздовжньої арматури в колоні обчислюємо за формулою:
A S = N R b Ч γ У
φЧR S A B Ч R S
φ = φ У +2 Ч (φ Е - Φ B) Чα
α = МЧR S = 0.01Ч 360 = 0.23
R B Чγ B             17.0Ч0.9
φ E і φ В - беремо з таблиці
N ДЛ / N = 2235/2850 = 0.82
0 / h = 287/35 = 8.2
φ E = 0.91
φ B = 0.915
φ = 0.915 + (0.91-0.915) Ч 0.22 = 0.20
А S = 285000 35Ч35 Ч 17.0Ч0.9 = 43.26 см 2
0.9Ч360Ч100 360
Візьмемо сім стрижнів діаметром 28мм,
А S = 43.20см
М = А S = 43.20 Ч 100% = 3.3%
A БЕТ 1225
Перевірка економії:
N C Еч = φЧ (R У Чγ Β ЧA БЕТ + A S ЧR S) = 0.87Ч (17.0Ч0.9Ч1225Ч100 +43.20 Ч360Ч100) = 2983621 кН
Перевіряємо процентне розбіжність
2983621 - 2850000 Ч 100% = 4.6%
2850000
4.6% <5% умова виконується
2.4Расчет монтажного стику колони.
Стик розраховується між першими і другими поверхами. Колони стикуються зварюванням сталевих торцевих листів, між якими при монтажі вставляють центруючий прокладку товщиною 5мм. Розрахункові зусилля в стику приймаємо за навантаженням другого поверху N СТ = N 2 = 2852 кН з розрахунку місцевого стиснення стик повинен задовольняти умову:
N ≤ R ПР ЧF СМ
R ПР - приведена призмова площа бетону;
F СМ - площа зминання або площа контакту
Для колони другого поверху колона має похилу 4 діаметром 20мм, бетон В30 т.к поздовжні арматури обриваються в зоні стику то потрібно посилення решт колон зварними поперечними сітками. Проектуємо сітку зі сталі АIII.Сварку торцевих листів виробляємо електродами марки Е-42,
R ЗВАРЮВАННЯ = 210мПа
Призначаємо розміри центрирующей прокладки
З 1 = C 2 = b K = 350 = 117 мм
3 березня                                                                         

Приймаються прокладку 117Ч117Ч5мм.

Розміри торцевих листів:

b = h = b-20 = 330мм
Зусилля в стику передається через зварні шви по периметру торцевих листів і центрувальним прокладку. Товщина опорної пластини δ = 14мм.
N C Т = N Ш + Nп

Визначимо зусилля, які можуть сприймати зварні шви

N Ш = N СТ Ч F Ш
F K
F Ш - площа по контакту зварного шва;
F K - площа контакту;
F K = F Ш + F П
F = 2 Ч 2.5 Ч δ Ч (h 1 + в 1-5δ) = 2 Ч 2.5 Ч 1.4 Ч (35 + 35-5 Ч 1.4) = 504 см 2
F П = (C 1 +3 δ) Ч (C 2 +3 δ) = (11.7 +3 Ч1.4) Ч (11.7 +3 Ч 1.4) = 252.81см 2
F K = 504 +252.81 = 756.81см 2
N Ш = (2850Ч504) / 756.81 = 1897 кН
N П = N C Т-N Ш = 2850-1897 = 953 кН

Знаходимо необхідну товщину зварювального шва, по контуру торцевих листів

Ш = 4 Ч (b 1 -1) = 4 Ч (35-1) = 136см
h треб ш = N Ш = 1897000 = 0.66см
Ш Ч R СВ 136 Ч 210 Ч (100)
Приймаються товщину зварного шва 7мм .. Визначимо крок і перетин зварних сіток в торці колони під центральною прокладкою. По конструктивних міркувань у торців колони влаштовують не менше 4-х сіток по довжині не менш 10d (d - діаметр робочих поздовжніх стрижнів), при цьому крок сіток повинен бути не менш 60мм і не більше 1 / 3 розміру меншої сторони перерізу і не більше 150см .
Розмір осередку сітки рекомендується приймати в межах від 45-150 і не хворій 1 / 4 меншої сторони перерізу елемента.
З стрижнів Ш 6мм, клас А-III, осередки сітки 50Ч50, крок сітки 60мм. Тоді для квадратної сітки будуть формули:
1) Коефіцієнт насичення сітками:
M C K = 2Чf a = 2Ч0.283 = 0.023
аЧS 4Ч6
f a   - Площа першого арматурного стрижня
а - кількість сіток


2) Коефіцієнт
α C = M C K Ч R a = 0.23Ч360 = 5.7
R b Ч m b 17.0Ч0.85
Коефіцієнт ефективності армування
К = 5 + α С = 5 + 5.7 = 1.12
1 + 1.5α З 1 + 8.55
N СТ ≤ R ПР ЧF
R ПР = R b Чm b Чγ b + kЧM C K ЧR a Чγ K
γb = 3 √ F К = 3 √ 1225 = 1.26
F СМ 756.81
γ К = 4.5 - 3.5 Ч F CM = 4.5 - 3.5 Ч 756.81 = 1.55
F Я 900
R ПР = 17.0Ч 0.85 Ч1.26 + 1.12 Ч 0.023 Ч 360 Ч1.55 = 2617 мПа
2850 ≤ 2617Ч 756.81 кН
2850 кН ≤ 1980571 кН
2.5Расчет консолі колони.
Обпирання ригеля відбувається на залізобетонну колону, вона вважається короткої якщо її виліт дорівнює не більше 0.9 робочий висоти перерізу консолі на межі з колоною. Діюча на консоль опорна реакція ригеля сприймається бетонним перетином консолі і визначається з розрахунку.
Q = Qч ℓ = 22.396 ч4 Ч 6 = 268.75 кH
2 лютого
Визначимо лінійний виліт консолі:

КН = Q = 223 960 = 9.6 см
b P Ч R b Ч m b 16 Ч 17.0 Ч (100) Ч 0.85
З урахуванням величини зазору між торцем ригеля і граней колони дорівнює 5см,
К = ℓ КН + 5 = 9.6 + 5 = 14.6 - має бути кратним 5 Þ ℓ КН = 15см
КН = 15см (округлили)
Висоту перерізу консолі знаходимо по перетину проходить по межі колони з умови:
Q ≤ 1.25 Ч К 3 Ч K 4 Ч R bt Ч b k Ч h 2 0
а
а - приведена довжина консолі
h 0 ≤ Q
2.5 Ч R bt Ч b К Ч γ b    - Максимальна висота колони
h 0 ≤ Q
2.5 Ч R bt Ч b К Ч γ b    - Максимальна висота колони


h 0 ≥ √ Qч a мінімальна висота
1.25ЧK 3 ЧK 4 ЧR bt Чb K Чγ b
а = b K Q = 15 223960 = 22.14 см
2Чb K ЧR b Чm b 2 Ч 35Ч17.0Ч (100) Ч0.85
h 0 MAX ≤ 223960 = 24 см
2.5 Ч1.2 Ч (100) Ч5 Ч 0.85


h 0 MIN = √ 223960Ч22.14 = 18 см
1.25Ч1.2Ч1Ч1.2 (100) Ч3.5Ч0.85
Приймаються висоту h = 25см - висота консолі. Визначаємо висоту уступу вільного кінця консолі, якщо нижня грань нахилена під кутом 45 °
h 1 = h-ℓ До Чtgα = 25 - 15Ч 1 = 10см
h 1> ⅓ h
10> 8.3 умова виконується

2.6 Розрахунок армування консолі.
Визначаємо розрахунковий згинальний момент:
М = 1.25 Ч Q Ч (b K - Q) = 1.25ЧQЧ a = 1.25 Ч 223960 Ч 22.14 = 61.98 до
2 Ч b Ч Rb Ч m b
Визначимо коефіцієнт A O:
А 0 = М = 6198093 = 0.12
R b Ч m b Ч b K Ч h 2 0 17.0 Ч 0.85 Ч 35 Ч32 2 Ч100
h 0 = h - 3 = 35 - 3 = 32 см
ξ = 0.94
η = 0.113
Визначаємо перетин необхідної поздовжньої арматури:
F = M = 6198093 = 2.55 см 2
η Ч h 0 Ч R S 0.113Ч32 Ч 360 Ч 100
Приймаються 4 стрижня арматури діаметром 9 мм. Призначаємо відігнуту арматуру:
F a = 0.002 Ч b K Ч h 0 = 0.002 Ч 35 Ч 32 = 2.24 см 2
Визначаємо арматуру F a = 2.24 см 2 - 8стержня діаметром 6 мм
Приймаються хомути із сталі A-III, діаметром 6 мм, крок хомутів призначаємо 5 см.
3. Розрахунок монолітного центрально навантаженого фундаменту
Розрахункове навантаження на фундамент першого поверху:
Σ N 1поверх = 3504 кН
bЧh = 35Ч35
Визначимо нормативне навантаження на фундамент за формулою:
N H = N 1 = 3504/1.2 = 2950 кН
h СР
де h СР - середній коефіцієнт навантаження
Визначаємо необхідну площу фундаменту
F TP Ф = N H = 2950000 = 7.28 м 2
R 0 - γ СР Ч h ѓ 0.5 Ч10 6 - 20 Ч 10 березня Ч 2
 
γ СР - середня питома вага матеріалу фундаменту і грунту на його уступах дорівнює: 20кН / м 3
а СТОРОНА ФУНДАМЕНТУ = √ F СР Ф = √ 7.28 = 2.453 м = (2.5 м) так як фундамент центрально навантажений, беремо його у квадратному плані, округляємо до 2.5 м
Обчислюємо найменшу висоту фундаменту з умов продавлювання його колоною по поверхні піраміди продавлювання, при дії розрахункового навантаження:
Найменша висота фундаменту:
σ ГР = N 1 = 3504       481.3 кН / м 2
F Ф 7.28
σ - напруження в основі фундаменту від розрахункового навантаження
h 0 MIN = Ѕ Ч √ N 1 h K + b K
0.75 Ч R bt Ч σ TP 4


h 0 MIN = Ѕ Ч √ 2916               0.35 +0.35 = 2.25 см          
0.75 Ч 1.3 Ч 1000 Ч 506.3 4
М 0 MIN = h 0 MIN + a3 = 2.25 + 0.04 = 2.29 м
Висота фундаменту з умов закладення колони:

H = 1.5 Ч h K + 25 = 1.5 Ч 35 + 25 = 77.5 смh 0 MIN = Ѕ Ч √ N 1 h K + b K
0.75 Ч R bt Ч σ TP 4


h 0 MIN = Ѕ Ч √ 2916               0.35 +0.35 = 2.25 см          
0.75 Ч 1.3 Ч 1000 Ч 506.3 4
М 0 MIN = h 0 MIN + a3 = 2.25 + 0.04 = 2.29 м
Висота фундаменту з умов закладення колони:

H = 1.5 Ч h K + 25 = 1.5 Ч 35 + 25 = 77.5 см

З конструктивних міркувань, з умов жорсткого защемлення колони в склянці висоту фундаменту приймаємо:

Н 3 = h СТ + 20 = 77.5 + 20 = 97.5 см - висота фундаменту.
При висоті фундаменту менш 980 мм приймаємо 3 ступені призначаємо з умови забезпечення бетону достатньої міцності по поперечній силі.
Визначаємо робочу висоту першого ступеня за формулою:
h 02 = 0.5 Ч σ ГР Ч (а - h K - 2 Ч h 0) = 0.5 Ч 48.13 Ч (250 - 35 - 2Ч94) = 6.04 см
 
√ 2ЧR bt Чσ ГР √ 2Ч1.2 Ч 48.13 Ч (100)
h 1 = 26.04 + 4 = 30.04 см
З конструктивних міркувань приймаємо висоту 300 м. Розміри другої і наступної ступені визначаємо, щоб не відбувся перетин ступенів піраміди продавлювання.
Перевіряємо міцність фундаменту на продавлювання на поверхні піраміди.
Р ≤ 0.75 Ч R bt Ч h 0 Ч b CP
b CP - середнє арифметичне між периметром верхнього та нижнього підстави піраміди продавлювання в межах h 0
b СР = 4Ч (h К + h 0) = 4 Ч (35 +94) = 516 cм
P = N 1 - F ОСН Ч σ ГР = 3504 Ч 10 3 - 49.7 Ч 3 жовтня Ч 48.13 = 111.2 кН
0.75 Ч 1.2 Ч (100) Ч 94 Ч 516 = 4365.1 кН.
Розрахунок арматури фундаменту. При розрахунку арматури у фундаменті за розрахунковий момент приймаємо згинальний момент за перетином відповідним уступах фундаменту.
M I = 0.125 Ч Р Ч (а-а 1) 2 Ч b = 0.125Ч111.2Ч (2.5-1.7) 2 Ч 2.4 = 5337 кН
M II = 0.125 Ч Р Ч (а-а 2) 2 Ч b = 3755 кН
М III = 0.125 Ч Р Ч (а-а 3) 2 Ч b = 1425 кН
Визначимо необхідну кількість арматури в перерізі фундаменту:
F a ℓ = М I = 5337 = 17.52 см 2
0.9 Ч h ЧR S 0.9 Ч 0.94 Ч 360
F a ℓ = М II                     = 3755 = 12.32 см 2
0.9 Ч h Ч R S 0.9 Ч0.94 Ч 360
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Контрольна робота
63кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування багатоповерхового будинку 2 Проектування майданчики
Проектування залізобетонних конструкцій багатоповерхового будинку
Проектування основ і фундаментів багатоповерхового громадянського будинку
Опалення та вентиляція багатоповерхового житлового будинку
Розробка проекту організації будівництва житлового багатоповерхового будинку в м Томську
Проектування трикімнатного житлового будинку
Проектування одноповерхового житлового будинку
Проектування 6 ти поверхового житлового будинку
Проектування 6-ти поверхового житлового будинку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru