Програма складського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

"Хранитель"

1. ВСТУП

1.1. Найменування програмного вироби

Повне найменування програмної розробки: "Програма складського обліку" Хранитель "", надалі іменована як "програма". Коротка назва програми - "Зберігач".

1.2. Область застосування

Програма "Хранитель" призначена для обліку продажів, закупівель і наявності товару на складах, а також отримання статистики по проробленим операціями та виведення її на принтер.

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

2.1. Документ, на підставі якого ведеться розробка

Робота ведеться на підставі завдання на курсове проектування з дисципліни "Технологія програмування"

2.2. Найменування теми розробки

Найменування теми розробки - "Зберігач"

3. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Дана розробка є семестрової роботою з дисципліни "Технологія програмування"

3.1. Критерії ефективності та якості програми

Соціальний фактор. Дана програмна розробка дуже проста в освоєнні і розрахована не тільки на професіоналів, а й на пересічних користувачів, що працюють під Windows. Зручний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс в поєднанні з потужною системою допоміжних малюнків і спливаючих підказок дозволяють працювати з програмою без попередньої підготовки.

Відповідність поточному стану на ринку ПЗ даного профілю. На відміну від дорогих і складних програм складського обліку типу "1С-Склад" і їй подібних, програма "Хранитель" ідеально підходить для представників малого та середнього бізнесу, тому що містить все, що їм необхідно, але не перевантажена непотрібними і непотрібними можливостями. Технологія створення програми у візуальних середовищах програмування робить її інтерфейс універсальним і сумісним з операційними системами Windows 95/98/2000.

Економічні чинники. Програма представляє найкраще співвідношення ціни і наданих їй можливостей і безсумнівно займе свою нішу на ринку дешевих програм складського обліку. Основними користувачами стануть представники малого і середнього бізнесу, які просто не можуть заплатити за дорогі програми фірми 1С і їй подібних.

3.2. Цілі розробки програми

Створення даної програми переслідує ряд техніко-економічних цілей:

Створення програмного продукту, необхідного для обліку товарів на складах представників малого та середнього бізнесу.

Створення дешевої альтернативи існуючим нині дорогим програмами складського обліку типу 1С-Склад і їм подібним.

Створення інтуїтивно зрозумілої програми зі зручним і універсальним Windows-інтерфейсом для простого, але потужного та ефективного контролю за товарами.

4. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ

4.1. Вимоги до функціональних характеристик

4.1.1. Склад виконуваних функцій

Програма повинна працювати з будь-якою кількістю складів, мати можливість вести статистику продажів (включає в себе вартість проданого товару, а також послідовність операцій, вироблених з товаром) на складі і статистику продажів кожного з товарів окремо.

Програма повинна мати можливість автозаповнення деяких полів (поля продавця і покупця товару) для прискорення роботи.

Програма повинна надати можливість відстежувати переміщення товарів між складами.

Програма повинна шукати товар на складі або операцію, вироблену з ним по сукупності заданих користувачем полів.

Програма повинна мати можливість замінювати назви товарів і валют на вибраному складі або складах по запиту користувача.

Програма повинна мати можливість списання залишку товару із зазначенням особи, що віддав таке розпорядження і суми списання товару.

Програма повинна мати можливість виділення і копіювання текстових даних різних полів картки товару в стандартний системний буфер обміну Windows з метою подальшої вставки в будь-який документ, що допускає подібну операцію (наприклад, документ Microsoft Word або Microsoft Excel).

Програма повинна мати можливість сортування карток товарів.

Програма повинна мати можливість використовувати фільтр (спеціальна опція, що дозволяє відображати не всі картки товарів, що входять в склад, а тільки ті, які задовольняють налаштувань фільтра, наприклад - відображати лише товари вартістю понад 100 руб / од), що настроюється користувачем для відображення товарів та операцій , що задовольняють параметрам фільтра.

Програма повинна мати можливість створення резервної копії в автоматичному режимі (раз на тиждень) і за бажанням користувача (у будь-який момент часу, коли програма запущена).

Програма повинна мати можливість настройки призначеного для користувача інтерфейсу (шрифтів і кольорів), а також параметрів роботи (облік і відсоткова ставка ПДВ)

Зовнішній вигляд програми повинен відповідати макетів екранів, наданих у ДОДАТКУ 1.

Список керуючих і швидких клавіш програми повинен відповідати ДОДАТОК 2.

Програма повинна забезпечувати зміна вже є на диску баз даних, попередньо створених даною програмою, а також створення і збереження нових.

Програма повинна забезпечувати виведення на принтер бази даних товарів на складі з можливістю використання фільтра.

4.1.2. Організація вхідних і вихідних даних

Організація вхідних і вихідних файлів повинна відповідати ДОДАТОК 3.

У процесі роботи програми вхідною інформацією для програми повинні бути: файли баз даних, маніпуляції мишею, а також коди клавіш, натискання користувачем на клавіатурі ЕОМ, згідно з режимами, які визначаються вихідний екранної інформацією. Перелік допустимих клавіш представлений в ДОДАТКУ 2.

4.1.3. Тимчасові характеристики, і розмір займаної пам'яті

Час реакції програми на натиснення будь-якої з клавіш і маніпуляції мишею не повинен перевищувати 0,25 с, у разі відповідності системних ресурсів вимогу до складу і параметрів технічних засобів. Реакція на команди меню, окрім Відкриття, Збереження, Пошуку не повинна перевищувати 2 с. Реакція на команди Відкриття, Збереження, Пошуку залежить від розміру файлу даних і налаштувань пошуку.

Обсяг займаної оперативної пам'яті не повинен перевищувати 8 Мбайт.

4.2. Вимоги до надійності

4.2.1. Вимоги до надійного функціонування

Програма повинна нормально функціонувати при безперебійній роботі ЕОМ. При виникненні збою в роботі апаратури, відновлення нормальної роботи програми має здійснюватися після: перезавантаження операційної системи; запуску виконуваного файлу програми; повторного виконання дій, втрачених до останнього збереження інформації у файл на магнітному диску.

Рівень надійності програми повинен відповідати технології програмування, що передбачає: інспекцію вихідних текстів програми; автономне тестування модулів (методів) програми; тестування сполученні модулів (методів) програми; комплексне тестування програми

4.2.2. Контроль вхідний і вихідний інформації

Програма повинна контролювати вибір користувача пункту меню "Вихід" і попереджати його про втрату "не збережених змін".

4.2.3. Час відновлення після відмови

Час відновлення після відмови має складатися з: часу перезапуску користувачем операційної системи; часу запуску користувачем виконуваного файлу програми; часу повторного введення втрачених даних.

4.3. Умови експлуатації

Програма повинна зберігатися у вигляді двох маркованих діскетних копій - еталонної і робочої. Періодична перезапис інформації повинна здійснюватися згідно з нанесеним маркуванням. Умови зберігання дискет повинні відповідати нанесеною на них маркування.

4.4. Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

Програма повинна коректно працювати на наступному або сумісним з ним обладнанні:

ПЕОМ IBM PC моделі 486 DX-100, 16Mb RAM або старше

Принтер Epson Stylus 800 + моделі Р780В

4.5. Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

4.5.1. Вимоги до інформаційних структур на вході і виході

Вимоги до інформаційних структур на вході і виході визначені в пункті (див. п. 4.1.2.).

4.5.2. Вимоги до методів рішення

Вимоги до методів рішення визначені в підпункті (див. п п. 4.1.1.2.). Вибір інших методів рішення здійснюється розробником без узгодження з замовником.

4.5.3. Вимоги до мов програмування

Розробка програми повинна вестися на одному з наступних мов:

Microsoft Visual Basic v5.0 і вище.

Microsoft Visual C v5.0 і вище.

Borland Delphi v4.0 і вище.

Вибір інших мов недоцільний.

4.5.4. Вимоги до програмних засобів, які використовуються програмою

Для роботи програми необхідна операційна система WINDOWS95 і більш пізня, драйвера миші та принтера.

4.6. Вимоги до маркування та упаковки

Дискети з еталонним та робочим примірниками програми повинні мати маркування, що складається з напису EDIT, написи "еталон" або "робоча", дати останньої перезапису програми. Упаковка повинна відповідати умовам зберігання дискети. На упаковці повинні бути вказані умови транспортування та зберігання дискети.

4.7 Вимоги до транспортування і зберігання

Умови транспортування та зберігання дискети повинні відповідати розділу (див. підрозділ 4.6.)

5. ТРЕБОВЛНІЯ До програмної документації

Склад програмної документації повинен включати наступні документи:

1) технічний проект програми з ГОСТ 19.404-79 в друкованому виконанні, що містить:

а) розділ "ВХІДНІ ДАНІ" (Характер, організація та попередня підготовка вхідних даних);

б) розділ "ВИХІДНІ ДАНІ" (Характер і організація вихідних даних);

в) розділ "ОПИС Логічна структура";

г) розділ "ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ" (Типи ЕОМ, на яких можливе виконання програми; пристрої ЕОМ, які використовуються при виконанні програми);

д) розділ "ВИКЛИК І ЗАВАНТАЖЕННЯ" (Види носіїв програми, їх на обсяг, способи виклику програми з відповідних носіїв даних; вхідні точки в програму (запуск програми);

е) розділ "ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ" (План заходів розробляється для реалізації програми колективом програмістів з двох чоловік. Планом повинні бути передбачені контрольні тимчасові точки реалізації, наприклад, через кожні десять днів або тиждень, протягом яких відбувається інтеграція розроблених модулів , і тестування вже розробленої частини програми. Наводиться складу тестів та принципи їх підготовки для тестування вже створеного фрагмента програми для кожної з контрольних точок).

Розділ "ОПИС Логічна структура" при технології структурного програмування повинна включати наступні матеріали:

1) опис зв'язків програми з іншими програмами;

2) опис внутрішніх масивів і змінних, які використовуються в міжмодульних обміні даними;

3) схема ієрархії програми (Наводиться малюнок або малюнки);

4) розшифровка найменувань модулів (Наводиться таблиця з переліком найменувань модулів в алфавітному порядку із зазначенням виконуваної кожним модулем функції);

5) опис функціонування програми з урахуванням її модульного поділу (Наводиться словесний опис виконання програми з урахуванням викликів модулів);

6) опис модулів програми (Підрозділ заповнюється на основі паспортів модулів).

При технології об'єктно-орієнтованого програмування замість I схеми ієрархії модулів програми і описів самих модулів програми повинна бути наведена схема ієрархії класів (об'єктів) програми з розшифровкою найменувань методів і описів самих методів.

2) опис програми з ГОСТ 19.402-78 на машинному носії (дискеті з маркуванням DESCRIBE), що включає: призначення програми; дата її створення; П.І.Б. розробника, а також дані, що дозволяють зв'язатися з ним; мінімальні вимоги до апаратних ресурсів; керівництво користувача, що містить опис всіх задокументованих можливостей програми.

3) текст програми з ГОСТ 19.401-78 на машинному носії (дискеті з маркуванням SOURCE), представлений у вигляді текстового файлу, що містить вихідний код на одній з мов, зазначених у пункті 4.5.3.

4) керівництво програміста по ГОСТ 19.504-79 на машинному носії носії (дискеті з маркуванням PROG) у вигляді файлу README.TXT, що містить дані про технології проектування та програмування даної програми, а також про мову програмування, призначення програми та список літератури, яка містить теоретичний матеріал, необхідний для створення програми.

6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Техніко-економічні показники повинні визначатися замовником без участі виконавця.

7. СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ

Розробка програми повинна виконуватися за наступними етапами:

1) розробка, узгодження та затвердження технічного проекту програми з пояснювальною запискою - 5 тижнів;

2) розробка робочого проекту програми з комплексним тестуванням - 6 тижнів;

3) приймання-здавання з виправленням виявлених недоліків в програмі і програмної документації - 2 тижні.

4) впровадження.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ПРИЙМАННЯ

8.1. Види випробувань

Перевірка документації програми здійснюється самим замовником з залученням сторонніх експертів, здатних засвідчити факт відповідності створеного програмного продукту всіма пунктами технічної документації, включаючи технічне завдання і технічний проект.

Випробування і тестування програми повинні проводитися в процесі створення програми самим розробником:

1. C використанням контрольних тестів, що дозволяють домогтися перевірки правильності працездатності і взаємної сумісності максимального числа функцій і операторів програми або модуля при мінімальних витратах тимчасових і фінансових ресурсів.

2. Шляхом покрокового виконання програми або модуля (і безперервного контролю значень змінних) відповідно до набору тестових прикладів і порівняння отриманих у процесі тестування значень з контрольними значеннями тестових прикладів.

3. Із залученням сторонніх неофіційних бета-тестерів, які в процесі тестування програмного продукту повинні повідомляти розробнику всі знайдені помилки і неточності в роботі програми та перевірка документації повинна проводитися.

Випробування і тестування програми повинні проводитися після завершення створення програми замовником:

1. З використанням перевірочних тестів, який складають зказчіком завчасно.

2. У процесі початкового етапу внедеренія програми, шляхом тестування програми в організації замовника в робочих умовах протягом терміну в 1 тиждень.

3. В організації замовника з залученням сторонніх експертів.

8.2.Общіе вимоги до приймання

Приймання програми повинна здійснюватися замовником. Програма повинна вважатися придатною, якщо вона задовольняє всім пунктам даного технічного завдання, що повинно бути засвідчено сторонніми експертами.

ДОДАТОК 1

Структура головного меню

Програма складського обліку

Програма складського обліку

Рис 1.

Програма складського обліку

Рис 2.

Програма складського обліку

Рис 3.

Програма складського обліку

Програма складського обліку

Програма складського обліку

Рис 10.

ЗАУВАЖЕННЯ:

На малюнках вказані форми в розгорнутому вигляді.

Дані форми ілюструють:

Рис 1.

Таблиця товарів на складах

Рис 2.

Таблиця переміщень товарів між складами

Рис 3.

Побудова графіків витрати і доходу обраних складів

Рис 4.

Меню "Склад"

Рис 5.

Меню "Правка"

Рис 6.

Меню "Картка"

Рис 7.

Меню "Сервіс"

Рис 8.

Меню "Статистика"

Рис 9.

Меню "Допомога"

Рис 10.

Картка товару

Розробником може здійснюється додавання до зазначених екранним елементів інших елементів (в т.ч. меню, сторінок, панелей тощо), без узгодження з замовником.

Інші екранні форми розробляються розробником без узгодження з замовником.

За бажанням замовника можуть бути додані додаткові екранні елементи та можливості за погодженням з розробником

Видалення зазначених елементів здійснюється за погодженням із замовником.

У процесі подальшої розробки дані форми можуть бути незначно вдосконалені з метою поліпшення якості програмного продукту без узгодження з замовником

ДОДАТОК 2

Основні клавіші

Клавіша / Діапазон клавіш

Опис

А - Я, а - я, A - Z, a - z, крапка, кома, лапки, круглі дужки

Клавіші, що використовуються для введення текстової інформації в картку товару

0 - 9

Клавіші, що використовуються для введення числової інформації в картку товару

Швидкі клавіші

Клавіша / Діапазон клавіш

Опис

F1

Допомога по даному об'єкту

F2

Збереження даних

F3

Завантаження даних

F4

Друк даних про товари на складі

F5

Статистика по складу

F10

Вихід

Ctrl + Ins

Копіювати

Shift + Ins

Вставити

Ctrl + Del

Видалити

Shift + Del

Вирізати

PageUp

Попередня сторінка

PageDown

Наступна сторінка

Home

Переміститися в початок

End

Переміститися в кінець

Delete

Видалити наступний символ або запис

BackSpace

Видалити попередній символ

Insert

Режим вставки / заміни

ДОДАТОК 3

Файли даних:

Вхідні і вихідні файли мають наступний формат:

Повне ім'я файлу: зазначається користувачем (довжина до 255 символів)

Тип файлу: файл представлений у вигляді таблиці формату MSACCESS (*. mdb)

Таблиця: "Картка"

Поле

Тип даних

Коментар

Номер

Номер товару на складі

Найменування

Текстової

Найменування товару

Примітка

Текстової

Примітка про товар

Од.

Текстової

Одиниця виміру товару

Дата

Числовий

Дата здійснення операції

Новий

Логічний

Операція над товаром (прихід, витрата)

Кількість

Числовий

Кількість товару, з яким проведено операцію

Ціна

Числовий

Ціна товару в момент здійснення операції

Сума

Числовий

Сума операції

Валюта

Текстової

Вибір грошового формату

% ПДВ

Числовий

Відсоток ПДВ у момент вчинення

Сума ПДВ

Числовий

Сума ПДВ

Від кого отримано

Текстової

Найменування постачальника

Кому відпущено

Текстової

Найменування покупця

Примітка

Текстової

Примітка про здійсненої операції

Статистика обліку

Табличний

Таблиця статистика обліку операцій з товаром, містить поля: Від кого отримано (Текстовой), Кому відпущено (Текстовой), Прихід (Числовий), Витрата (Числовий), Ціна (Числовий), Сума операції (Числовий), Дата (Числовий),% ПДВ (Числовий), Сума ПДВ (Числовий), Баланс (Числовий).

Конфігураційні файли:

Файл містить налаштування програми:

Повне ім'я файлу: config.mdb

Тип файлу: файл представлений у вигляді таблиці формату MSACCESS (*. mdb)

Таблиця: "Параметри"

Поле

Тип даних

Опис

ІН

Числовий

Номер об'єкта

Колір

Числовий

Колір об'єкту

Шрифт

Текстової

Назва шрифту

ПДВ

Числовий

Прапор обліку ПДВ

% ПДВ

Числовий

Відсоток ПДВ


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
41.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація складського обліку запасів в установах
Касова книга Картки складського обліку
Автоматизація процесу обробки інформації складського обліку
Алгоритм створення бази даних складського обліку
Автоматизована система складського обліку в ЗАТ Бєлгородський бройлер
Дослідження методів організації та автоматизації складського обліку на підприємстві
Обєктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину
Програма Txtprintcom - резидентна програма для швидкого і зручного друкування виборчого тексту
ОС Windows XP програма Провідник програма Total Commander
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru