додати матеріал


Проблема трансформації даних вітчизняного обліку у форматі МСФЗ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МОСКОВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Спеціальність «Банківська справа»

Кафедра

бухгалтерського обліку та контролю


Дисципліна: «Бухгалтерський облік»
ЕССЕ
на тему:
«Проблема трансформації даних вітчизняного обліку у форматі МСФЗ»
                                                           Студентки групи: 1-БД - 6
Мінаєвої Ю.А
Керівник: Рябініна О. В.
Шох І. І.


Москва, 2006
Зміст
1. Вступ 3
2. Глава 1. Проблема трансформації даних вітчизняного обліку у форматі МСФЗ 4
3. Глава 2. Аналогія обліку вітчизняної та американської
облікових систем
4. Висновок
5. Список використаної літератури
Введення
Вітчизняна система бухгалтерського обліку перебуває в стадії реформування, що зумовлено формуванням в даний час системи господарювання з урахуванням нових вимог ринкової економіки. Реформування системи бухгалтерського обліку викликано розвитком ринкових відносин, взаємозв'язків і взаємозалежностей в роботі з іноземними інвесторами та інвестиціями, збільшенням обсягу товарних і розрахункових відносин з ними і їх банками. У зв'язку з цим потрібно орієнтація бухгалтерської інформації на міжнародні стандарти, тобто вона повинна бути достатньою, доречною, необхідною і зрозумілою іноземним користувачам для аналізу, контролю і управління з їх боку своїми вкладеннями. В якості такого орієнтиру обрані принципи, що містяться в системі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), адекватно відображає потреби ринкової економіки.Глава 2.
Аналогія обліку в рамках російської і американської облікових систем.
У вітчизняній практиці найбільшим поширенням користується картковий метод обліку. Але американська система має свою специфіку. Там дійсно відсутня регулювання, і фірма практично не обмежена у способі ведення облікових регістрів. Найпоширенішим способом є журнальна система. У цій системі передбачається реєстрація вихідних документів в журналах, з яких операції переносяться в головну книгу або окремі книги для спеціальних видів операцій (наприклад, може створюватися окрема книга для обліку розрахунків з постачальниками). Зазвичай створюється загальний журнал плюс кілька журналів для часто вироблених операцій. Ця система простіше меморіально-ордерної системи, і більш гнучка, ніж журнально-ордерна, тому що дозволяє складання складних проводок.
У вітчизняному обліку актив будується в порядку зростання ліквідності з підрозділом активів залежно від терміну обігу на короткострокові та довгострокові. У розділі I «Необоротні активи" відображаються нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво та ін Розділ II «Оборотні активи» об'єднують запаси, податок на додану вартість, дебіторську заборгованість, короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти.
У США актив балансу будується в порядку спадання ліквідності. На першому місці в балансі коштують статті грошових коштів, товарів, запасів та ін
Статті пасиву балансу групуються за ступенем терміновості повернення зобов'язань. У російській практиці статті пасиву розташовуються по зростаючій терміновості повернення. Перше місце займає статутний капітал, за ним йдуть інші статті. В американській системі пасиви - за зменшенням рівня затребуваності: поточні та довгострокові зобов'язання. Особливо виділяється поняття «Власний капітал», що складається з двох основних частин: капітал, який організація отримує від акціонерів, і капітал, який вона генерує в процесі своєї діяльності.
У Росії найбільшим поширенням користується картковий метод обліку. Але американська система має свою специфіку. Там дійсно відсутня регулювання, і фірма практично не обмежена у способі ведення облікових регістрів. Найпоширенішим способом є журнальна система. У цій системі передбачається реєстрація вихідних документів в журналах, з яких операції переносяться в головну книгу або окремі книги для спеціальних видів операцій (наприклад, може створюватися окрема книга для обліку розрахунків з постачальниками). Зазвичай створюється загальний журнал плюс кілька журналів для часто вироблених операцій. Ця система простіше меморіально-ордерної системи, і більш гнучка, ніж журнально-ордерна, тому що дозволяє складання складних проводок.
Як видно з вище наведеного матеріалу, між російським і американським урахуванням багато відмінностей, які лежать на самих різних рівнях. Не всі з цих відмінностей змістовні, багато хто з них зводяться до різниці в термінології або до проблеми перекладу. Тим не менше, залишається безліч відмінностей, які носять значний характер. Безумовно, необхідно мати уявлення про всі з них, а деякі з них можуть бути згладжені з користю для російського обліку та економіки.

Моя думка про електронний підручнику

На семінарі з бухгалтерського обліку я ознайомилася з електронним підручником.
Електронний підручник складається з окремих розділів на певні теми і, що включають навчальні тести, завдання та вправи. Електронний підручник здався мені дуже простим і доступним у використанні. Наприклад, у найменуванні завдання або вправи відразу ж вказується тема, на яку це завдання або вправа зроблено. Наприклад: «Завдання А. Балансовий звіт. Форма рахунку ». У кожному розділі електронного підручника міститься по два тести. Ці тести зроблені як не можна краще для вивчення, закріплення та перевірки своїх знань. Після моєї відповіді, комп'ютер пропонує правильну відповідь. Це мені сподобалося, так як відразу бачиш свої помилки і наступного разу їх не повториш. Це дуже зручно і головне ефективно, адже якби електронний підручник не пропонував правильну відповідь, то ми б не знали, де помилилися.
Такий вид підручника для мене більш прийнятний, ніж звичайний. По-перше, дуже зручно, що він у комп'ютері, що це не просто навчальний посібник з потрібним матеріалом, а система певних знань, що дозволяють не тільки прочитати матеріал, але і на практиці закріпити його. Мені здалося, що, пройшовши електронний підручник, я отримала набагато більший обсяг знань, ніж, прочитавши звичайну книгу з таким же матеріалом.
Але є такі моменти в електронному підручнику, присутність яких для мене дещо незвично. Так як електронний підручник був зроблений по американській системі, там усі імена, задіяні в завданнях і вправах іноземного типу. Наприклад: Марі Делмер або Харріс Данн. І другий момент, який мене бентежив - це те, що всі суми виражені в доларах, тому що рублеві вирази для мене більш звичні. Це незначні мінуси, до яких можна поступово звикнути.
Висновок
Ознайомившись з матеріалом по даній темі, я усвідомила, що нормативно - законодавча база вітчизняного обліку не повністю відповідає вимогам стандартів МСФЗ. Процес реформування знаходиться в стадії становлення. Необхідно прийняти закон про обов'язкове застосування МСФЗ, вирішити ряд організаційно - технічних питань.
При цьому не слід забувати, що МСФЗ також має ряд недоліків.
На мою думку, з часом, коли процес реформування увійде у свою завершальну стадію, перед нашою країною відкриється цілий ряд перспектив успішного співробітництва з міжнародними компаніями.
Список використаної літератури
  1. Заббарова О. А. Складання бухгалтерської (фінансової) звітності організації. М.: КНОРУС, 2005.
2. Електронний матеріал, що міститься на сторінках Інтернету.*********
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Твір
17.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості обліку за стандартами МСФЗ 36 Знецінення активів і МСФЗ 11 Договір поряду
Автоматизація трансформації звітності з РСБО в МСФЗ
Практика складання звітності за МСФЗ і трансформації звітності у формат МСФО
Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі для графіки і TXT форматі для тексту 2
Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі для графіки і TXT форматі для тексту
Аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах злиття з МСФЗ
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2 Вимога МСФЗ
Російські ПБО та МСФЗ відмінності у принципах бухгалтерського обліку
МСФЗ основні відмінності між технікою обліку в Росії та за кордоном
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru