Проблема безрецептурного відпуску ліків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РБ

БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:


ПРОБЛЕМА безрецептурного відпуску ЛІКИ


ВИКОНАВ:

СТУДЕНТ ГР. 201 Б

ФЗ-К

АБДЮКОВА Л. А.


УФА 2001


Введення


Щодня в усьому світі мільйони людей вдаються до самолікування при різних незначних нездужання (головний біль, застуда, розлади травлення та ін.) При цьому використовуються як засоби народної (традиційної) медицини, так і сучасні препарати, що відпускаються без рецепта аптеками, а в деяких країнах - і іншими підприємствами роздрібної торгівлі. Згідно з результатами низки досліджень, до безрецептурних препаратів вдаються майже в два рази частіше, ніж до ліків, прописаних лікарем. Якщо б, попри всі нездужання, з якими пацієнти справляються власними силами, вони зверталися за лікарською допомогою, то установи охорони здоров'я були б переповнені потоком хворих.

При цьому наголошувалося, що роль самолікування початку особливо зростати з 70-х років. До цього турбота про здоров'я населення як правило покладалася на лікарів та інших медичних працівників. Споживачі були «пацієнтами»перекладі з англійської «patient» означає також «терплячий»), пасивно очікували допомоги лікаря, включаючи призначення лікарських препаратів. В останні десятиліття ситуація різко змінилася: підвищилася відповідальність людей за своє власне здоров'я, важливість та допустимість самостійного лікування стали загальновизнаними, воно стало суттєвим аспектом охорони здоров'я.

У цій публікації наводяться деякі додаткові відомості про діяльність міжнародних організацій і західноєвропейської фармацевтичної промисловості, про національний досвід інших країн у цій галузі.

У формуванні концепції самостійного використання ліків істотну роль зіграла ВООЗ. У 1979 р. 32 Всесвітня асамблея охорони здоров'я - керівний орган ВООЗ - прийняттям резолюції ВAЗ32.30 заклала основу Глобальної стратегії «Здоров'я для всіх до 2000 року». Цією резолюцією було схвалено доповідь і Декларація Міжнародної конференції з первинної медико-санітарної допомоги, проведеної в м. Алма-Ата (СРСР) у 1978 р. Сама Глобальна стратегія була прийнята 34 ВАЗ в 1981 р. резолюцією WHA34.36, що спиралася в преамбулі на конституційні цілі ВООЗ і на Алматинську Декларацію.

Значення Глобальної стратегії виходить за межі діяльності ВООЗ та охорони здоров'я в цілому. У листопаді 1979 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 34/58 щодо здоров'я як інтегральної частини розвитку. Генеральна асамблея схвалила Алматинську Декларацію, привітала зусилля ВООЗ і ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) в даному напрямку і закликала відповідні структури системи ООН координувати свої зусилля з ВООЗ і підтримувати Організацію відповідними діями в сфері своєї компетенції.

Глобальна стратегія відкрила дорогу розвитку концепції самолікування, поставивши на перше місце роль і відповідальність індивідуума в турботі про своє здоров'я; друге місце належить громаді і лише на третьому - варто служба охорони здоров'я. У п.8 Резюме документа (Основні напрями Стратегії) зазначено, що Стратегія включає визначення заходів щодо збереження здоров'я, прийнятих індивідуумами і членами їх сімей у себе вдома, громадами, службами охорони здоров'я та іншими структурами. У розділі 23 глави III Глобальної стратегії (Основні елементи первинної медичної допомоги) підкреслюється обов'язок Міністерств охорони здоров'я надавати підтримку населенню в наданні самодопомоги при лікуванні звичайних захворювань і травм. У розділі 37 (Глобальні цілі) ставиться завдання добитися до 2000 р. такого положення, коли всі громадяни були б активно залучені в надання допомоги самим собі та своїм сім'ям, наскільки це можливо.

Значний внесок у розробку проблеми самолікування внесло Європейське регіональне бюро ВООЗ (м. Копенгаген). В опублікованому ЄРБ збірнику авторських статей «Національна політика в галузі лікарських засобів» (1979 р) безрецептурні ліки обговорюються досить докладно; в збірнику в стислій формі представлені позиції Організації з даної проблеми, які потім були розвинуті в інших документах і матеріалах.

Зокрема, у статті підготовленої Генеральним секретарем Комісії з лікарських засобів німецьких лікарів KH Kimbel з Кельна, констатується широке поширення практики використання безрецептурних ліків в Європі. Відзначаються переваги такого підходу як для споживачів (економія часу на відвідування лікаря, можливість перенесення свого досвіду на членів сімей і т.п.), так і для лікарів (можливість приділяти більше уваги тим хворим, які дійсно мають потребу в цьому). Тут же досить чітко трактуються питання необхідності забезпечення особливої ​​безпеки для безрецептурних ліків, роль фармацевта як консультанта споживачів і відповідно необхідність розширення навчальних програм фармацевтичних факультетів, значення інформації для населення.

У матеріалах ВООЗ дається визначення поняття «самолікування» (за допомогою ліків): «Самолікування представляє собою використання ліків споживачем для лікування порушень і симптомів, які розпізнаються їм самим. На практиці воно також включає лікування одного члена родини або одного знайомого іншим, особливо по відношенню до дітей ».

Була також визначена роль ліків, призначених для самолікування:

- Швидко і ефективно полегшувати симптоми, які не потребують медичної консультації;

- Знижувати наростаючий тиск на медичну службу для полегшення малих симптомів, особливо в умовах обмежених фінансових і кадрових ресурсів;

- Підвищувати доступність лікувальної допомоги населенню, що проживає в сільській місцевості та у віддалених регіонах, де утруднений доступ до отримання кваліфікованої медичної консультації.

У документах ВООЗ підкреслюється, що самолікування допустимо лише стосовно невеликого числа самостійно проходять розладів, що не вимагають точного діагнозу (застуда, шлунково-кишкові розлади). Підкреслюється також необхідність ретельного відбору препаратів для безрецептурного продажу. Ця рекомендація заслуговує особливої ​​уваги.

У 1988 р. ЄРБ ВООЗ опублікувало дослідження «Самолікування в Європі». У передмові до цієї роботи зазначається: «Політика в галузі охорони здоров'я тепер повинна враховувати і оптимізувати використання цієї важливої ​​практики. Медичні працівники мають потребу в розширенні знань про самолікування і безрецептурних препаратах ». У першу чергу, це положення стосується фармацевтів. У результаті ситуації, що змінилася в охороні здоров'я, яка потягнула за собою зміни на лікарському ринку, однією з ключових фігур, що беруть участь у забезпеченні населення лікарськими препаратами, є фармацевт.

Тут доречно послатися на резолюцію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я «Роль фармацевта на підтримку переглянутої стратегії ВООЗ в області лікарських засобів», прийняту 10 травня 1994 (ВАЗ47.12). У резолюції було зазначено, «що фармацевт може грати ключову роль в громадському охороні здоров'я і особливо в області лікарських засобів». У зв'язку з цим Асамблея закликала фармацевтів і їх професійні асоціації в усьому світі, зокрема, «надавати інформовану і об'єктивну консультативну допомогу по лікарських засобів та їх використанню населенню». Всім державам-членам Організації рекомендувалося створити умови для навчання фармацевтів, з тим щоб вони були готові взяти на себе відповідальність за вирішення нових завдань.


Зміна ставлення споживача до лікування

Згідно з результатами дослідження, проведеного в семи європейських країнах, 93% споживачів вважають, що здоров'я - найцінніше надбання. Стан навколишнього середовища вони розглядають як один з елементів, що мають визначальне значення для збереження і зміцнення здоров'я. Що стосується лікування важких форм захворювань, то хоча багато споживачів пов'язують свої надії з науковими досягненнями, 78% респондентів вважають, що стан їхнього здоров'я залежить насамперед від особистих зусиль, спрямованих на дотримання здорового способу життя. Все більше людей віддають перевагу самостійне лікування. Таким чином, при відповідальному ставленні споживача до застосування безрецептурних лікарських препаратів фармацевт стає ключовою фігурою системи охорони здоров'я.

Останнім часом зріс інтерес до альтернативних методів лікування; все більше число споживачів визнають їх дієвість. У Нідерландах до них з довірою ставляться 60% споживачів, 26% ще не визначилися в думці і лише 14% сумніваються в ефективності цих методів. У Німеччині 30% споживачів застосовували гомеопатичні лікарські засоби протягом трьох місяців, що передували опитуванню, а половина респондентів проявили до них інтерес. Фармацевтам необхідно враховувати змінені запити споживачів.

У статуті ООН «Про захист споживача» - документі, яким споживчі організації всього світу керуються у своїй діяльності, є положення про те, що першочергове право споживача - це можливість доступу, вибору, отримання інформації, можливість отримання компенсації (відшкодування) та безпеку товарів і послуг. Згідно з результатами проведених у Європі досліджень, сучасний споживач став частіше використовувати ці права у сфері охорони здоров'я, зокрема, хворі на хронічні захворювання, які організували безліч груп з надання самостійної допомоги (наприклад, по догляду за хворими з екземою, артритами та ін.) Це свідчить про бажання споживачів більше покладатися на власні сили, і про те, що можливість доступу до лікарських препаратів, призначених для самостійного застосування, є частиною цього процесу.

М. Прінгл, англійський лікар загальної практики, на 28 конференції AESGP *, що відбулася в Барселоні (1992 р.), закликав лікарів, пацієнтів та виробників лікарських засобів до більш широкому обміну інформацією з тим, щоб пацієнти більш відповідально ставилися до застосування лікарських засобів , а лікарі загальної практики відчували впевненість, «відпускаючи» своїх пацієнтів проводити самостійне лікування.


Тенденції самолікування в країнах Європи

Багато фахівців вважають, що лікарські препарати, які пацієнти можуть безпечно використовувати для самолікування і полегшення симптомів незначних нездужань, слід відпускати без рецепта. У всіх європейських країнах відповідні органи контролюють наявність в аптеках рецептурних і безрецептурних лікарських препаратів. Ці органи ретельно вивчають можливості більш широкого застосування самостійного лікування. Зараз існує думка, що якщо лікарський препарат може правильно використовуватися за консультативної допомоги фармацевта, то його слід перевести в категорію безрецептурних.

За останні 10 років цій процедурі були піддані багато активні інгредієнти, раніше входять до категорії рецептурних. В останні роки все частіше спостерігаються випадки такого переведення за ініціативою розробника-виробника. У минулому препарати, які приймають за призначенням лікарів, вважалися більш престижними (звідси одна з назв рецептурних ліків - ethical). Тепер же багато фірм розраховують збільшити збут своєї продукції за рахунок її переведення в категорію ОТС: при цьому зросте доступність і з'явиться можливість рекламувати її в ЗМІ відповідно до порядку, прийнятим у багатьох розвинених країнах і з етичними критеріями ВООЗ щодо просування ліків в продаж.

У рамках Європейського союзу з 1993 р. здійснюється зближення принципів віднесення лікарських засобів до категорії рецептурних. В основу покладено правило, згідно з яким всі препарати повинні бути доступні без рецептів, за винятком відповідають наступним критеріям:

- Препарати, здатні представляти пряму або опосередковану небезпеку навіть при правильному застосуванні без нагляду лікаря;

- Препарати, часто застосовуються неправильно і в зв'язку з цим становлять небезпеку для здоров'я;

- Препарати, побічні ефекти яких недостатньо вивчені;

- Препарати, зазвичай вживані парентерально.

Тим не менш, на глобальному рівні принципи віднесення препаратів до тієї чи іншої категорії в частині відпуску не гармонізовані. Зміни в статусі активних інгредієнтів відрізняються в різних країнах як щодо дати переведення в безрецептурні, так і щодо їх кількості.


Перспективи самолікування

Передбачається, що в майбутньому значення безрецептурних лікарських препаратів зросте ще більше.

По-перше, процес розробки нових лікарських препаратів не припиняється і практичний досвід підтверджує безпеку та ефективність застосування переважної більшості з них для самостійного лікування.

По-друге, можливості для самостійного лікування зростуть у зв'язку з розширенням діапазону симптомів і нездужань, які можна успішно лікувати, використовуючи препарати, що відпускаються без рецепта, а також завдяки надання споживачеві повної інформації про ефекти, які надають певними лікарськими засобами.

Нарешті, економічний тиск на систему охорони здоров'я також буде зростати, що обумовлено трьома факторами:

1. Завдяки успіхам, досягнутим у профілактиці ранньої смертності, все більше людей доживають до віку, що характеризується високою частотою хронічних захворювань. Люди похилого віку потребують більшого обсягу медичної допомоги.

2. Розвиток медичних технологій (серцево-судинної хірургії та нейрохірургії, пересадки органів, замісної гормональної терапії тощо) значно розширило сферу надання медичної допомоги. Останні досягнення медицини, а також майбутні розробки значно прискорять цей процес.

3. Під впливом вищезгаданих чинників зросли вимоги населення до якості наданої медичної допомоги. Пацієнти не тільки прагнуть скористатися перевагами нових методів лікування, а й очікують, що медична допомога буде їм надаватися в більш комфортних умовах. Все це неминуче призведе до збільшення витрат на охорону здоров'я.

Заохочення самостійного лікування - реальний спосіб зменшення тягаря витрат, які несуть органи охорони здоров'я. Крім лікарів, розширенню практики самостійного лікування вдома будуть сприяти інші медичні працівники, наприклад, фармацевти, дільничні медичні сестри та ін

Таким чином економити кошти, які держава виділяє на охорону здоров'я, можна за рахунок помірного витрачання коштів на самостійне лікування. У свою чергу, це спонукає уряду приділяти особливу увагу розумного і відповідального застосування безрецептурних лікарських препаратів.

У міру розвитку технології виробництва лікарських препаратів і нових методів лікування зростають бюджетні витрати на медичне обслуговування, що змушує шукати способи їх обмеження. У більшості випадків до таких належать контроль за цінами на рецептурні лікарські препарати; збільшення частки пацієнтів в оплаті вартості лікарських засобів; виключення з відповідних списків ряду лікарських препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню; обмеження характеру нездужань, при яких можна виписувати рецепти на лікарські препарати (витрати на їх оплату відшкодовуються). Це означає, що витрати на лікарські препарати, призначені для лікування легких нездужань, більше не будуть відшкодовуватися, а також зросте тиск на лікарів з метою спонукати їх прописувати пацієнтам відтворені лікарські препарати.

У кінцевому підсумку ці тенденції призведуть до зниження традиційних джерел доходів тих аптек, в асортименті яких переважають рецептурні лікарські препарати. Втрачену прибуток можна буде відновити лише за рахунок збільшення відпустки безрецептурних лікарських засобів.


Роль фармацевта
у наданні первинної медичної допомоги

Заходи, що вживаються урядами європейських країн, щодо скорочення витрат на охорону здоров'я призведуть до того, що аптеки будуть надавати пацієнтам додаткові види послуг, список безрецептурних лікарських засобів значно поповниться, розширяться показання до їх застосування. Це буде сприяти зростанню ролі фармацевта в наданні первинної медичної допомоги, він стане першим помічником лікаря загальної практики.

Зміни, що відбулися в економіці європейських країн, а також зрослі запити споживачів сприяють тому, що частина обов'язків лікаря поступово переходить до фармацевта. І це не випадково. У процесі навчання фармацевт набуває професійні знання про лікарські засоби і кваліфікацію, що дозволяють йому, виходячи з наявності відповідних симптомів, давати споживачеві адекватні поради щодо застосування лікарських препаратів. Він може пояснити, за яких симптомах можна приймати лікарські препарати, призначені для самостійного застосування, а при яких - необхідно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або лікаря загальної практики.

Згідно з результатами дослідження, проведеного Т. Нельсоном в 1986 р. в чотирьох європейських країнах, більше половини споживачів вважають, що при легких формах захворювань фармацевт може дати настільки ж кваліфіковану пораду, як і лікар. Повторне дослідження, проведене в 1989 р. у Великобританії, показало, що число людей, які дотримуються такої думки, зросла з 66% до 77%. За даними Центру Хенлі з прогнозування, в 1994 р. радам фармацевтів довіряло вже 83% населення. У Франції, за даними конференції AESGP (січень 1996 р.), цей показник досягає 85%. Споживачі не тільки вважають, що фармацевти дають хороші поради, але більше 90% з приголосних з подібною точкою зору дотримуються цих порад.

Прагнучи скоротити фінансові витрати на охорону здоров'я, керівники його органів вимагають від лікарів більш обгрунтованого призначення рецептурних лікарських препаратів. У результаті, при появі легких нездужань в аптеки стане звертатися більшу кількість споживачів. Це дасть фармацевтам можливість пропонувати споживачеві нові види спеціальних послуг. Наприклад, в Італії відвідувачам аптек пропонують послуги з визначення вмісту холестерину в крові або вимірювання артеріального тиску. У Нідерландах в такому вигляді обслуговування зацікавлені більш ніж 30% споживачів.

До інших видів аптечних послуг відносяться реєстрація пацієнтів (Нідерланди), відвідування вдома (Великобританія), надання санітарно-освітніх брошур і т.д. Таким чином, фармацевти розширюють сферу своєї діяльності не тільки по відношенню до споживача, але й відіграють все більш важливу роль у системі охорони здоров'я.

У міру підвищення рівня знань споживачів у питаннях, що стосуються здоров'я, і ​​в результаті активної участі лікарів у навчанні пацієнтів методам самоконтролю за станом здоров'я, перелік станів, при яких показаний прийом безрецептурних лікарських препаратів, буде розширюватися. Наприклад, з 1992 р. у Великобританії протигрибкові препарати, призначені для лікування кандидозного вульвовагініту, відпускаються з аптек без рецепта. У 1989 р. в Данії до вільного продажу були дозволені антагоністи Н2-рецепторів. При цьому в ряді випадків збережені і рецептурні форми подібних лікарських засобів. Важливо відзначити, що ці заходи не привели ні до збільшення споживання відповідних лікарських препаратів, ні до їх неправильного застосування.

Таким чином, при наявності у споживача симптомів ряду захворювань фармацевт в найближчому майбутньому часто зможе запропонувати для лікування такої ж ефективний лікарський препарат, що і лікар загальної практики.

ВООЗ і Комісія ЄС вважають, що фармацевти повинні відігравати провідну роль у наданні населенню допомоги, рекомендацій та інформації про лікарські препарати, призначених для самостійного лікування. У Європі діє безліч програм, спрямованих на вдосконалення спілкування фармацевтів з пацієнтами.Партнерство фармацевтів і
виробників ліків

Загальна мета, що стоїть перед фармацевтами та фармацевтичною промисловістю, - забезпечення високоякісного обслуговування споживача, створює основу для їх більш тісного співробітництва. У травні 1993 р. Європейська асоціація виробників безрецептурних лікарських препаратів (AESGP) і Фармацевтична організація ЄС (PGEC *) підписали в Брюсселі угоду про співпрацю, в якому вказується, що в щоденній турботі людини про своє здоров'я фармацевт, з одного боку, виступає як порадника, а з іншого - стає головною фігурою в процесі реалізації лікарських засобів споживачеві. Він є партнером виробників безрецептурних лікарських препаратів, з якими поділяє спільні завдання щодо забезпечення високоякісного обслуговування пацієнтів, сприяє раціональному застосуванню лікарських препаратів. У силу свого професійного положення, безпосередньо контактуючи зі споживачем, фармацевт може дати кваліфіковану пораду пацієнтові по застосуванню реалізованих їм ліків.

В угоді декларується, що фармацевтичні компанії, що є членами AESGP, постачають безрецептурні лікарські препарати, якість, безпечність та ефективність яких гарантовані наявністю відповідних торгових ліцензій. Виробники гарантують також дотримання вимог до рекламування лікарських засобів і до інформації, що міститься в анотаціях до них.

В угоді вказується, що фармацевти повинні сприяти перетворенню аптек в громадські центри охорони здоров'я. У свою чергу, виробники зобов'язані сприяти фармацевтам у підвищенні професійного рівня, підтримувати їх як осіб, що дають споживачеві поради щодо вибору та застосування безрецептурних лікарських препаратів.

Угодою передбачається, що:

- Виробники повинні надавати аптекам всю необхідну інформацію про безрецептурних лікарських препаратах;

  • як фармацевти, так і виробники повинні надавати населенню інформацію щодо вибору і використання лікарських засобів, а також надавати консультативну допомогу.


Інформація для споживачів

У більшості країн світу медичні працівники переконані, що пацієнтів (споживачів) необхідно інформувати про можливості самостійного лікування, тому їм потрібна високоякісна інформація про безрецептурних лікарських засобах. Вона є обов'язковою умовою безпечного і правильного застосування таких препаратів, що сприятиме їх більш активного використання. Реклама, поради фармацевта, а також анотація-вкладиш, доповнюючи один одного, дають споживачеві повне уявлення про показання і всіх аспектах самостійного застосування лікарського препарату.

Слід підкреслити, що згідно з результатами деяких опитувань, фармацевтів в якості джерела інформації називають лише 19% респондентів, хоча 77% споживачів прислухаються до їхніх порад. Це говорить про те, що фармацевтам слід більш активно брати участь у наданні споживачу допомоги при виборі лікарських препаратів.

З поінформованості споживача про лікарські препарати починається його відповідальне ставлення до самолікування. Пацієнт повинен мати достатньо повну інформацію як про нездужання, які можна лікувати, не звертаючись до лікаря, так і про асортимент лікарських засобів, дозволених національними органами охорони здоров'я для лікування даних нездужань. Після того як споживач дізнався про наявність лікарського препарату, призначеного для лікування випробуваного їм нездужання, фармацевт повинен стати важливим джерелом отримання додаткової інформації.

Розглянемо більш детально окремі джерела отримання інформації про безрецептурних ліках:

Реклама. При опитуваннях споживачів встановлено, що при виборі безрецептурних препаратів реклама служить важливим джерелом інформації. Дослідження, проведене в 1997 р. у Великобританії, показало, що 52% споживачів вважають, що «реклама дає інформацію про те, які лікарські препарати можна купити і який метод лікування можна вибрати».

У той же час деякі дослідження продемонстрували, що значне число споживачів взагалі не вдаються до лікування легких нездужань. Частково це можна пояснити непоінформованістю людей про те, що можна зробити або незнанням того, які лікарські препарати їм можуть допомогти. У таких випадках реклама може «привести» споживача в аптеку, де він повинен отримати необхідну йому інформацію, а фармацевт, завдяки своїм знанням і кваліфікації, зможе її надати.

У найближчому майбутньому слід очікувати більш широкого розповсюдження реклами в засобах масової інформації.

Інформація на упаковках готових лікарських препаратів і на листках-вкладишах. Якщо споживач вирішив скористатися безрецептурних препаратом, йому необхідна ясна і точна інформація про правильний і безпечний застосуванні ліків. Така інформація повинна міститися на етикетці вторинної (зовнішньої) упаковки, а також на етикетці первинної (внутрішньої) упаковки або в листку-вкладиші. Встановлено, що в європейських країнах 72% споживачів уважно читають листок-вкладиш, однак тільки 57% опитаних вважають, що міститься в ньому інформація викладена в доступній формі. Згідно з іншим дослідженням, безрецептурні лікарські препарати часто купують для всієї родини. Це означає, що їх застосовують особи, які не брали безпосередньої участі в покупці. Тому необхідно, щоб інформація про правильне застосування лікарського препарату зберігалася протягом всього часу його використання. Згідно з результатами досліджень компанії «Taylor Nelson», представленим на стамбульській конференції AESGP в 1996 р. Д. Оуеном, в цілому європейські споживачі з усією відповідальністю підходять до інформації, зазначеної на упаковці та у листку-вкладиші.

Відповідно до положень Директиви Ради ЄС 92/27/ЕЕС, на етикетці та листку-вкладиші в упаковку повинні бути вказані склад лікарського препарату, показання до застосування, дози, протипоказання, побічні ефекти, лікарські та інші взаємодії, застереження, умови зберігання. Ця інформація повинна бути викладена в доступній для більшості споживачів формі.

Крім рекламної та супроводжує упаковку інформації споживач може отримати додаткові відомості про лікарські препарати і з інших джерел:

- Друковані брошури і плакати в аптеках;

- Довідники лікарських препаратів для лікарів і фармацевтів;

- Інформаційні відеофільми, призначені для показу в аптеках;

- Комп'ютерні засоби, що розробляються як для інформування споживача, так і для забезпечення зв'язку між фармацевтом, лікарем і пацієнтом.

В даний час Європейський Союз фінансує програму «TESEMED», в якій комп'ютерні технології використовуються для надання фармацевтам і споживачам інформації про лікування легких нездужань і про вступників до аптек безрецептурних лікарських препаратах. У проекті беруть участь багато європейських організацій. Мета проекту полягає в розробці моделі програмних засобів, оптимально відповідають потребам фармацевтів і споживачів, для подальшого широкого впровадження такої системи в аптеки. Очевидно, в системі будуть використовуватися сенсорні екрани, і споживач, на якого ця система орієнтована, зможе, уточнюючи свої симптоми і нездужання, отримати інформацію про дії, які йому слід вжити. Система допоможе зробити інформацію про безрецептурних препаратах більш наочною і докладною.

У разі реалізації проекту споживачі будуть проявляти більший інтерес до безрецептурних лікарських препаратів, і фармацевти повинні бути готові до спілкування зі споживачем як з активно зацікавленою стороною.


Наочність представлення коштів для самолікування при оформленні аптек та
перспективи самостійного вибору безрецептурних препаратів

На другому симпозіумі, присвяченому самостійного лікування і ролі фармацевта (лютий 1997 р.), П. Флінн, член Комісії ЄС, звернув особливу увагу на наочність представлення коштів для самолікування та їх доступність для споживача в аптеках: «Для того, щоб розширити можливість вибору, недостатньо відпускати лікарські препарати без рецепта. Необхідно також, щоб в аптеці споживач міг познайомитися з наявними безрецептурними лікарськими препаратами, для чого слід поліпшити оформлення вітрин аптек і підвищити доступність лікарських препаратів, що відпускаються без рецепта ».

В аптеці повинні бути створені умови для того, щоб споживач міг вільно звернутися до фармацевта з делікатним питанням з приводу свого здоров'я. Успіх візиту залежить від двох чинників: безпосереднього спілкування покупця з фармацевтом або підготовленим персоналом і від навколишнього оточення в аптеці.

У ряді аптек успішно проведені експерименти щодо відведення спеціальних місць або окремих кімнат для приватних бесід пацієнта з фармацевтом. Це допомагає пацієнтові відчувати себе впевненіше, а фармацевту дає можливість більш уважно поставитися до його проблем.

Необхідно провести велику роботу з модернізації аптек, хоча багато що можна зробити вже і зараз. Дослідження, проведене у Великобританії, показало, що споживачі вважають за краще бачити на вітринах весь асортимент безрецептурних лікарських препаратів, що є в аптеці, а також інформацію про можливості вибору лікарських засобів. Це допомагає споживачеві зробити правильний вибір серед великої кількості виставлених на огляд лікарських препаратів, а також придбати для лікування інших недуг ті препарати, про існування яких він раніше не знав. В аптеці має бути представлена ​​велика кількість супровідних рекламних матеріалів; виробники можуть організовувати демонстрацію і цільовий продаж своєї продукції.

Якщо в аптеці приймається рішення про поліпшення наочності оформлення вітрин з безрецептурними лікарськими препаратами, то, в першу чергу, слід визначити, як і в якому місці торгового залу вони будуть демонструватися.

Препарати, що виставляються для огляду, повинні бути розділені по групах: болезаспокійливі засоби, засоби для полегшення симптомів застуди, засоби від кашлю і т.д. Основне правило - розташування на самому видному місці аптечного залу тих груп лікарських препаратів, які користуються найбільшим попитом. Болезаспокійливі препарати, які становлять одну з найбільших груп, повинні бути розташовані на першому плані, в той час як, наприклад, користуються меншим попитом препарати для лікування епідермофітії стоп можуть займати в експозиції більш скромне місце.

Попит на різні групи препаратів залежить від пори року. Так, наприклад, засоби для лікування сезонного риніту частіше набувають навесні та на початку літа, тому в інший час року їм слід виділяти менше місця. Після того як прийнято рішення про те, де розташувати і скільки місця відвести на ті чи інші групи лікарських препаратів, аналогічні питання слід вирішити відносно окремих торгових марок експонованих лікарських засобів. Найпростіший спосіб вирішення останнього завдання - це облік відносної популярності на ринку тієї чи іншої торгової марки в конкретній групі лікарських препаратів. Більш складний спосіб базується на обліку, поряд з популярністю препарату на ринку, обсягу його продажу та величини прибутку з розрахунку на одиницю упаковки.

Оформлення упаковок препаратів для самолікування у зв'язку з вимогами до підвищення їх наочності повинно бути більш оригінальним і привабливим, ніж оформлення упаковок рецептурних лікарських засобів. Своєрідний дизайн упаковок безрецептурних ліків дозволяє споживачеві розрізняти торгові марки лікарських препаратів в торгових залах аптеки.

Перше, що бачить покупець, підходячи до аптеки, - це вітрина, і вона повинна бути такою, щоб йому захотілося увійти. Своїм оформленням вітрини повинні залучати покупця, демонструвати препарати відповідно до пори року. Якщо вітрина не буде вселяти довіри, то покупець пройде повз аптеки.

Дуже важливо, щоб годинник роботи аптеки були зручні для покупців, яких вона обслуговує, тому, якщо дозволяє законодавство, то в деяких аптеках доцільно переглянути час її роботи з урахуванням інтересів покупців, що не обов'язково вимагає збільшення загального часу роботи аптеки.

У деяких країнах було здійснено ряд досліджень з метою продемонструвати користь, яку може принести підвищення наочності подання безрецептурних лікарських препаратів при виборі покупцем коштів для самолікування, а також створення в аптеці комфортних для нього умов.

Так, наприклад, дослідженням, проведеним в 1993-94 рр.. у Франції, було охоплено близько 100 аптек, 50 з яких були обрані в якості контрольних, а в 48 аптеках вітрини оформлялися таким чином, щоб споживач міг легко розрізняти окремі групи лікарських препаратів. Дослідження проводили взимку протягом чотирьох місяців. Для експерименту були підібрані лікарські препарати для полегшення таких симптомів, як підвищена втомлюваність, кашель, біль у горлі та загальних проявів застуди. Місце для кожного лікарського препарату у вітрині визначалося фармацевтом на підставі його популярності на ринку.

Результати виявилися вражаючими: у контрольних аптеках зростання продажів склав в середньому 3% на місяць, а в експериментальних - 23%.

У деяких європейських країнах відвідувачам дозволяється самостійно вибирати безрецептурні лікарські препарати, виставлені на аптечних полицях. Найбільш широко така практика поширена у скандинавських країнах (Швеції, Фінляндії) і в дещо меншій мірі - у Великобританії. У цих країнах покупці мають можливість самостійно вибрати лікарські препарати, які вони мають намір придбати. Це не обмежує впливу фармацевта на вибір споживача, а полегшує їхнє спілкування.

У Великобританії в 1993 р. (січень-березень) було проведено експеримент з вивчення впливу можливості самостійного вибору споживачами безрецептурних препаратів, дозволених для реалізації через загальну торговельну мережу, на їх продаж та ставлення споживачів до цієї форми торгівлі.

У дослідженні взяли участь 42 аптеки, 14 з яких складали контрольну групу, а в 28 аптеках лікарські препарати даної категорії споживач міг вибирати самостійно. В експериментальних аптеках спостерігався різкий ріст продажів лікарських препаратів цієї категорії, в середньому - на 12%.

Відвідувачами аптек були заповнені 910 опитувальних листів. 74% респондентів оцінили можливість самостійного вибору як хорошу або дуже хорошу ідею, яка дозволяє заощадити як їх власний час, так і час лікарів. 80% респондентів відзначили, що за такої форми обслуговування вони отримали більше інформації про наявні в аптеці лікарські препарати і вважали за краще б і надалі купувати ліки в такій аптеці.

У Німеччині налічується більше 20 000 аптек, переобладнання яких підвищило наочність подання безрецептурних лікарських засобів. Такі аптеки зручніше для споживачів: відкритий доступ до препаратів полегшує можливість вибору, а в спеціально обладнаних місцях при конфіденційній розмові споживач може отримати консультацію фармацевта.


Висновок

З огляду на сучасні економічні умови, що складаються в європейських країнах, і зростаючі потреби споживачів, можна зробити висновок, що роль самостійного лікування в даний час зростає. Це супроводжується підвищенням ролі і кваліфікації фармацевтів. Для ефективної роботи аптек в нових умовах вони повинні бути переобладнані з урахуванням інтересів споживачів.

Інформація про безрецептурних лікарських препаратах повинна бути цікавою і доступною для споживача. Якісна реклама дозволить йому визначити можливі варіанти лікування, а вичерпна інформація на упаковці та у листку-вкладиші забезпечить ефективне і безпечне застосування лікарського засобу.

Підвищення наочності подання безрецептурних ліків в аптеках є природною і виправданою тенденцією, яка в подальшому полегшить вільний доступ до лікарських препаратів під контролем фармацевта. Споживач повинен мати можливість самостійно розглянути лікарський препарат перед покупкою. Вільний вибір зміцнить довіру споживача до фармацевта і лікарського препарату. Від цієї довіри залежить зростання популярності самолікування в майбутньому і зростання у ньому ролі фармацевта.


Список використаної літератури


  1. Машковский М. Д. Про "концепції самолікування" і безрецептурного продажу лекарст. / / Клинич. медицина. - 1996. - 74. - N 2. - C. 73-74.


  1. Алексєєва, О. Л., Моргунова, Н. Г. Маркетингові дослідження лікарських засобів рослинного походження на прикладі препаратів фірми "Біттнер" на російському ринку. / / Актуальні питання медицини: Тез. докл. Всерос. студ. наук. конф., посвящ. 50-річчя АМН, 4-6 жовтня. 1994. - М., 1994. - Ч. 1. - C. 9.


  1. Нові лікарські препарати: Інформ. лист / Башка. виробниц. об'єднання "Фармація". - Уфа., 1990.


  1. Комітет експертів ВООЗ з специфікаціям для фармацевтичних препаратів: Двадцять дев'ятий докл. - М., 1986. - 50, [1] c.


  1. Короткий рецептурний довідник лікарських препаратів / Под ред. К. - Воронеж., 1991. - 236 c..


  1. Елін, Н. П. Громова, Е. Г., Синьов, Д. Н. Довідник по лікарських препаратів з рецептурою / Н. П. Елін, Е. Г. Громова, Д. М. Синьов. - СПб.: Гіппократ., 1994. - 768 c

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
71.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості відпуску процедур дітям
Документальне оформлення відпуску товарів
Технологія приготування та правила відпуску страв
Дослідження організації обліку відпуску матеріалів у виробництво і
Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
До здоров`я без ліків
Лікування без ліків
Здоров`я без ліків
Оснащення робочих місць провізорів по прийому та відпуску лікарських засобів
© Усі права захищені
написати до нас