Причастя і дієприслівника в системі частин мови російської мови

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат на тему:
"Причастя і дієприслівники
в системі частин мови російської мови "
Реферат підготувала:
учениця 11 класу,
Новотроїцької ЗОШ,
                                                                                      I - III ступенів,
Гладун Анастасія
Вчитель: Міщенко Оксана Анатоліївна
                           
с. Новотроїцьке, 2007 р.
Я вибрала цю тему, тому що я вважаю, що причастя - це одна з найскладніших частин мови. Вона залежить від граматичних показників дієслова. Чотири, а якщо врахувати і поворотні, то шість дієприкметників утворюються від перехідних дієслів недоконаного виду. Так, від «читати» можливі шість дієприкметників: читає, читав, читаний і поворотні: читай, читай.
Дуже влучно про причастиях сказав В.І. Даль, автор знаменитого словника: «Частина мови, яка причетна до дієслова, в образі прикметника.» Тут звернено увагу не тільки на зміст, але і на форму причастя, оскільки своїм «зовнішнім виглядом» воно дійсно нагадує прикметник: змінюється за родами, числами і відмінками, узгоджується з іменниками і відповідає на питання який? Отже, в причастиях закладені ознаки і дієслів та прикметників. Цю подвійність причастя помітили і стародавні граматисти, давши йому ім'я «причастя», тобто причетну до імені й дієслова. Поєднання в одному слові ознак різних частин мови природно робить ці слова більш багатими змістовно, а відтак і більш економними, на що звернув увагу ще М.В. Ломоносов: «Ці дієслівні імена служать до скорочення людського слова, укладаючи в собі імені і дієслова силу. Це властивість дієприкметників укладати "в собі мали і дієслова силу" широко використовується в письмовій мові, особливо в художній літературі. Картини природи, портретні характеристики, внутрішні переживання героїв дуже часто передаються письменниками через причастя. Але у звичайній розмовній мові причастя різання. Про це писав ще О. С. Пушкін: «Причастя ... звичайно уникають у розмові. Ми не говоримо: карета, яка стрибає по мосту; слуга, метущийся кімнату, ми говоримо: яка скаче, який мете і пр. - замінюючи виразну стислість причастя млявим обігом »
А тепер звернемося до дієприслівників. У цьому терміні нам знайома друга частина, а що ж означає перша? Її ми теж можемо знайти у таких словах, як діяч, дієздатний. Звернувшись до словника, дізнаємося, що термін "дієприслівник" виник у XVII столітті, складається з двох частин (дее + дієприкметник) і пояснити його можна як причетність до дії. Дійсно, це форма дієслова означає в реченні додатковий дію дієслова, а за граматичними ознаками ця форма схожа на мову, що так як не змінюється, тому в деяких граматиках дієприслівник називають віддієслівним наріччям.
У своєму рефераті я хотіла роз'яснити найскладніші моменти в освіті, вживанні і т.п. дієприкметників і дієприслівників. Основна складність і часті помилки виникають через те, що багато хто плутає причастя з прикметниками. У порівнянні і на прикладах, на помилках можна все-таки навчитися писати грамотно і розуміти всі тонкощі і глибину великої російської мови.
Причастя.
Причастя - гібридна дієслівно-ад'єктивних форма, яку в шкільній традиції розглядають як особливу дієслівну форму. Причастя з'єднують ознаки дієслова і прикметника, висловлюючи значення процесуальної ознаки предмета. Дієслівні ознаки дієприкметників:
1. Зберігається характер дієслівного керування (наприклад: мріяти про свободу - мріє про свободу);
2. Зберігається вид відповідного дієслова;
3. Причастя має в своєму розпорядженні двома заставними формами (відповідно до двухзалоговой концепцією) - дійсного і пасивного стану (наприклад: дозволивши - дійсний заставу, дозволений - пасивний стан);
4. Причастя має дві часові форми - сьогодення (люблячий, улюблений) і минулого (любив) часу.
Всі дієслівні ознаки у дієприкметників є постійними, змінні ознаки - це ознаки прикметника: рід, число, відмінок, повна або коротка (у пасивних дієприкметників) форма і відповідна їм флексія в реченні - присудок або визначення.
Дієприкметники теперішнього часу утворюються від дієслівної основи теперішнього часу за допомогою суфіксів -ущ-/-ющ, -ащ/-ящ- - дійсні причастя, суфіксів-ем-,-ом-,-им-- пасивні дієприкметники. Дієприкметника минулого часу утворюються від основи з інфінітивної основою. При цьому для утворення дійсних дієприкметників використовуються суфікси-ВШ-, якщо основа закінчується на голосний (наприклад: чуючи-ть - чуючи-вшій) або-ш-, якщо основа закінчується на приголосний (наприклад: приніс-ти - приніс-ший). При утворенні пасивних дієприкметників минулого часу до дієслівної основі приєднуються суфікси-нн-, якщо основа закінчується на голосний, окрім / і / (наприклад: розвішена-ть - розвішена-нний),-Енн, якщо основа закінчується на приголосний або / і /, причому в останньому випадку / і / випадає (наприклад: підстрелив-ть - підстрелив-енний, приніс-ти - приніс-енний),-т-- для утворення дієприкметників від деяких дієслів непродуктивних класів з основами на і-, и-, про -, а також від дієслів IV продуктивного класу (наприклад: СШІ-ть - СШІ-тий, промис-ть - промис-тий, заколи-ть - заколоті, поверну-ть - поверну-тий). Початковою формою причастя, як і прикметника, є називний відмінок однини чоловічого роду.
Спільною рисою вживання дієприкметників є те, що вони становлять приналежність книжкової мови. Це пояснюється історією дієприкметників.
Основні розряди дієприкметників відносяться до елементів літературної мови, запозиченим із старослов'янської мови, що позначається на ряді їх фонетичний особливостей, наприклад в наявності щ в причастиях теперішнього часу: поточний, палаючий, яким відповідає прикметники текучий, гарячий, що являють собою за походженням давньоруські причастя, а також у наявності у ряду дієприкметників перед твердим приголосним під наголосом е, тоді як у дієсловах, від яких вони утворені, при цих же умовах є е (о): прийшов, але прийшов, який винайшов, але винайшов, розквітлий, але розцвів.
Зв'язок дієприкметників зі старослов'янською мовою у XVIII ст. наголошується Ломоносовим, який у своїй «Російської граматики» про кілька розрядах дієприкметників роз'яснює, що вони вживаються тільки від слов'янських дієслів і недопустимі від росіян. Так, він пише: «Дійсного застави часу цього причастя закінчуються на-щий, виробляються від дієслів Слов'янського походження: вінчає, що пише, що живить; а вельми не пристойні від простих Російських, які у Слов'ян невідомі: хто говорить, чавкала». Те ж відзначається їм відносно пасивних дієприкметників теперішнього часу «Від Російських дієслів, у Слов'ян у вживанні не колишніх, вироблені, наприклад: чіпати, качаємо, мазав, дуже дикі і слуху нестерпні», і щодо дієприкметників минулого часу дійсного застави: «... наприклад, бовкнув, брякнувшій, пірнув, нирнувшій, дуже противні ». При цьому Ломоносов відзначає і велику доречність дієприкметників для високих стилів мовлення, вказуючи, що вони «пристойніше покладаються в риторичних та стіхотворческіх творах, ніж в простому штилі, або в просторіччі».
В даний час, через два століття після Ломоносова, обмежень в освіті дієприкметників від суто російських дієслів, далеких старослов'янського мови, не збереглося. І демонстровані Ломоносовим приклади неприпустимих дієприкметників не створюють того враження образи мовного чуття, про яке він говорить з такою категоричністю, і цілком припустимі. Основні розряди повних дієприкметників є продуктивними і без праці утворюються від будь-яких дієслів, у тому числі від новоутворень (яровізірующій, яровізіровавшій, яровізіруемий). Найменш поширені пасивні дієприкметники теперішнього часу, але й вони у деяких типів дієслів продуктивні (засмічуємо, що формується, що зберігається) і непродуктивні лише з суфіксом-му-(несомих, ведений, шуканий).
Але і в даний час, по-перше, причастя є приналежністю літературної мови (вони відсутні в діалектах), по-друге, вони майже не зустрічаються в розмовній мові.
Окремо стоять короткі дієприкметника минулого часу пасивного стану (написаний, принесений, налитий), які широко використовуються в побутовому мовленні і вживаються в діалектах.
Навпаки, для різних стилів книжкової мови повні причастя є одним із найнеобхідніших засобів, що використовується виключно широко. Це пов'язано з тим, що причастя сприяють стислості промови, даючи можливість замінювати придаткові пропозиції; порівняйте: Підприємства, достроково виконали план і Підприємства, які достроково виконали план; Обраний загальними зборами делегат і Делегат, якого обрала загальні збори. У газетному мовленні майже завжди предпочитаются обороти з дієприкметниками.
Причастя за своїм значенням близькі до прикметників і нерідко переходять у прикметники. Загальною відмінністю дієприкметників від прикметників є те, що причастя позначає тимчасовий ознака предмета, створюваний дією самого предмета (дійсні причастя) або дією, здійснюваним над цим предметом (страдательное причастя), тоді як прикметник позначає постійна ознака предмета, наприклад: летять насіння - це насіння , які летять, перебувають у русі, а летючі насіння - насіння, що мають особливості в будові, завдяки яким вони легко літають, переносяться вітром. Прикметник, навпаки, тільки характеризує предмет і не дає відомостей про те, в якому стані він знаходиться, тому можлива фраза: Земля була покрита летючими насінням клена, хоча це насіння нерухомо лежать на землі.
Причастя мають ряд відповідностей серед прикметників, частиною за своїм походженням висхідних до дієприкметникам. Сюди відносяться:
1) Дійсні дієприкметники теперішнього часу і
прикметники з тим же коренем:
Червоніючий - червоний;
синіючий - синій;
біліють - білий.
Всі ці причастя, належать дієсловам, утвореним від прикметників (червоніти від червоний, сивіти від сивої), вказують на ознаку в процесі його утворення: червоніючі яблука - яблука, які стають червоними; прикметник виражає володіння якістю в сформованому вигляді: червоні яблука. У переносному значенні ці причастя вказують на більш активне, дієве прояв ознаки, а прикметники - на пасивне наявність його у предметів. Порівняйте: зелені поля і зелені поля; щось біліють і щось біле.
2) Причастя теперішнього часу дійсного стану (а
також поворотні) і прикметники з суфіксом-учій,-ючий,-ачій, ячій, які є за походженням давньоруськими дієприкметниками:
Сиплються - сипучий;
що сидить - сидячий;
колючий - колючий.
У ряді випадків такі прикметники є антонімами прикметників іншої структури: гарячий - холодний, сидячий (спосіб життя) - рухомий, горючий - вогнестійкий.
3) Дійсне дієприкметник теперішнього часу (зазвичай з запереченням) і прикметник, що збігається зі пасивні причастям теперішнього часу з негативною префіксом не-:
Чи не згоряє - вогнетривкий;
не в'яне - нев'янучий;
що не промокає - непромокальний.
Причастя лише констатує, що дія продовжується, що дія продовжується, що воно не наближається до завершення, це і досягається за допомогою негативної частки не; порівняємо: згоряє - не згоряє, замовкали - не змовкав. Прикметники вказують на неможливість здійснення дії, на недоступність предмету для відомого процесу: сейф - шафа, який не може згоріти, непромокальне пальто - пальта, яке не може промокнути. Тому можна сказати: Довелося топити сирими, довго не згорає дровами (але неможливо сказати: "довго неспалимими дровами"). Прикметники зазвичай гіперболічно характеризують предмет, представляючи відоме його якість як абсолютне, тому невгамовної сильніше, ніж безперестанній. Слід зазначити, що такі прикметники, як вогнетривкий, утворюються здебільшого від неперехідних дієслів, тобто таких, які не допускають освіти пасивних дієприкметників.
4) пасивні дієприкметники теперішнього часу (зазвичай з запереченням) і прикметники з префіксом не-і суфіксом-імий:
Чи не дозволений - неприпустимий;
не перемагає - непереможний;
НЕ приборкує - неприборканий.
Різниця дієприкметників і прикметників в цьому розряді аналогічно відмінності в попередньому: причастя констатує відсутність впливу на предмет: Не здійснюваний нами проект може бути використаний іншою організацією; тут не здійснюваний - той, який не здійснюється, без вказівок на те, може він бути здійснений чи ні . Прикметник вказує на неможливість здійснення над предметом дії, на опірність предмета відомому впливу: нездійсненний проект - той, який не можна здійснити, незламний оплот - той, який неможливо зламати.
Ці прикметники також гіперболічно висловлюють якість (непереможний - "найбільш могутній") і в зв'язку з цим мають експресією. Зазвичай прикметники типу непереможний утворені від дієслів доконаного виду, у яких не може бути дієприкметників теперішнього часу, але в ряді випадків вони утворюються від дієслів недоконаного виду, і тоді можуть виявитися омонімічние причастя і прикметник
5) Дійсні дієприкметника минулого часу і прикметники, що утворилися з дієприкметників із суфіксом-лий:
Засмаглий - засмаглий;
пригоріла - пригорілий;
посинілий - посинів.
Дані причастя та прикметники особливо близькі за значенням; у дієприкметників виразніше виражений процес: засмаглий - це той, хто придбав засмага, так як піддавався загоряння, а засмаглий - володіє засмагою, і це прикметник більш близько до смаглявий. Потім причастя ясніше висловлює особисту участь; так, сторопілі відчуває, більше усвідомлюючи підстави для переляку, ніж злякався, яким переляк опанував як би ззовні (чи не тому немає таких прикметників від дієслів, які висловлюють велику активність діючої особи: порозумнішали, повеселілий). Прикметники частіше застосовні до предметів (запітнілі скла, закоптів стіни, застаріла хвороба, пригорілий пиріг, заледеніла дорога), які тільки піддаються впливу з боку. Нарешті, прикметники пов'язані з розмовною мовою і часто утворюються від розмовних і просторічних дієслів: оробеть, осоветь, посоловеть.
6) Далі за значенням від дієприкметників беспріставочние прикметники на-лий, не мають цілком відповідних їм дієприкметників; для них є тільки більш далекі причастя з приставками:
Достигли - стиглий;
дозрілий - зрілий;
зів'ялих - млявий.
Віддієслівні характер цих прикметників зовсім затемнений, і вони зазвичай позначають лише якості без вказівок на їхню освіту.
7) пасивних дієприкметників минулого часу і прикметники, які утворилися з цих дієприкметників; зазвичай перші з приставками, а другі без приставок:
Зварений - варений;
натертий - тертий;
розбитий - битий.
Причастя вказує на процес, якому піддавався предмет: Спечені яблука - яблука, які спекли, а прикметник печене яблуко вказує, якою якістю має яблуко, у зв'язку з чим це прикметник виступає як антонім слову сире. В окремих випадках переходять у прикметники та дієприкметники з приставками: роздуті штани
(= Занадто великі), відкрита рана.
8) Активні і пасивні дієприкметники і омонімічние з ними прикметники, що утворилися з цих дієприкметників:
а) Камінь, блискучий на сонці - блискучу доповідь.
Мис, видатний в морі - видатний діяч.
Блукаючі в лісі шакали - блукаюча усмішка.
Директор, що викликає техніка - що викликає тон.
б) Шановний усіма людина - шановний товариш.
Керована шофером машина - керований аеростат.
Причастя, зазвичай підтримувані тим, що при них є залежні слова, позначають ознака, створюваний самим предметом (дійсні причастя), або висловлюють вплив на предмет з боку іншого предмета (пасивні дієприкметники); прикметники, що зазвичай мають переносне значення, вказують на постійні якості: блискучу доповідь = чудовий доповідь, видатний працівник = відмінний, чудовий працівник, блукаюча усмішка = мимовільна, слабка усмішка, що викликає тон = різкий, грубий тон, шановний товариш = гідний поваги, керований аеростат, = володіє пристосуваннями для управління.
Серед дієприкметників є типи, близькі за значенням і виступаючі іноді в якості синонімів. Це відноситься, з одного боку, до пасивного дієприкметникам і, з іншого - до дієприкметникам від зворотних дієслів. Саме серед різноманітних значень зворотних дієслів є і значення страдательного; в такому випадку дієслово належить до підлягає, що є об'єктом дії, а дійова особа позначається орудний відмінком: Будинок будується архітектором. Утворене від дієслів з таким значенням причастя з часткою-ся також набуває значення страдательного: Будинок, який будується архітектором, співвідносні за висловом страдательного значення з обігом Будинок, побудований архітектором, де виступає страдательное причастя; в той же час ці причастя не рівноцінні.
Дієприслівник.
Аналогічно дієприкметникам дієприслівники за традицією розглядаються як особлива дієслівна форма, що сполучає ознаки дієслова і прислівники, тобто позначає процесуальний ознаку дії, що відрізняється незмінюваність, зберігає дієслівне керування, дієслівний вид, заставні властивості дієслова, що примикає до дієслова або причастя і виступає в реченні у функції обставини.
Видові властивості дієприслівників отримують морфологічне вираження у дієприслівникових суфіксах. Дієприслівники недоконаного виду утворюють від основи теперішнього часу за допомогою суфікса-а,-я, наприклад: дзвеніти - звен'-я, думати - дума'-я. Дієприслівник доконаного виду утворюються від інфінітивної основи дієслів доконаного виду за допомогою суфіксів
-В,-воші,-ши, наприклад: відправити - відправника-в, принести - приніс-ши, посміхнутися - посміхніться-воші-сь. У сучасній російській мові процес диференціації дієприслівникових суфіксів в залежності від дієслівного виду ще не завершений, тому можливі форми дієприслівників доконаного виду, утворені за моделлю дієприслівників недоконаного виду, тобто від основи майбутнього простого часу за допомогою суфікса-а (піти - пішовши, принести - принісши і т.п.). Дієприслівники недоконаного виду не утворюються від дієслів з основою:
1. На задньоязиковий (піч - печуть, неможливо: * пекя);
2. З одних приголосних (гн-ут, неможливо: * гня);
3. Неварта час на шиплячий, що чергується в основі інфінітива зі свистячим (Піш-ут - писа-ть, неможливо: * пиша);
4. З основою інфінітива на - ну-у дієслів непродуктивного класу (гину-ть, неможливо: * гину);
Як і причастя, дієприслівник поширене в книжкової мови і не характерно для побутової розмовної мови.
Дієприслівник, позначаючи додатковий дію, характеризує іншу дію, в першу чергу використовується для того, щоб одне з дій відсунути на другий план у порівнянні з іншим. У цьому відношенні дієслово з відносяться до нього дієслово противополагается двом дієслів. Так: Стояв біля вікна, читаючи листа вказує, що основним є стояв, а читаючи деталізує цей стан зазначенням на супроводжуючу його заняття, тоді як Стояв біля вікна і читав лист являє обидва дієслова рівноправними і незалежними. Вживання дієприслівники дає можливість встановити ще одне відношення між цими дієсловами: Стоячи біля вікна, читав листа, де на першому плані виявляється читав, а додаванням, що вказує на те, в якому становищі проходило читання, - стоячи. Така можливість давати поєднання рівноправних дієслів, з одного боку, і встановлювати між ними перспективу, виділяючи головне і другорядне, з іншого - служить зручним засобом для вираження різноманітних взаємовідносин між кількома діями і станами. Порівняємо: Він розповідав і сміявся - Він розповідав, сміючись - Розповідаючи, він сміявся; перебігають і стріляли - перебігали, стріляючи - Перебігаючи, стріляли.
У багатьох випадках дієприслівники зовсім не можуть бути замінені дієсловом. Це буває тоді, коли вони набувають обстоятельственное значення, наприклад: Бабуся похмуро притулилася до одвірка і зітхає, опустивши очі в підлогу (= з опущеними очима); Він [дід] стоїть, звівши голову (= з підійнятою головою); Я теж готовий був плакати, шкодуючи мій сад, курінь (= від жалю).
Взаємовідносини, що виражаються дієслово, дуже різноманітні. При вживанні дієприслівників слід не випускати з уваги, якому особі належать дії, що позначаються дієслово і дієсловом. У цьому відношенні існують значні обмеження. Саме умовою загальноприйнятого в російській мові вживання дієприслівників є те, щоб дії, що позначаються дієслово, відбувалися тією ж особою, якому належить дію, що позначається дієсловом-присудком. Це знаходить місце в особистих реченнях, в яких дієприслівник і дієслово позначають дію підмета. Розповідаючи про це, мені хочеться нагадати ... Такі обороти зустрічаються в художніх творах і в науковому мовленні.
Дієприслівник може бути підпорядковане інфінітива за умови, що дії позначаються дієслово і інфінітивом, належать одній особі.
Помилками у використанні дієприслівників є їх вживання в залежності від дієслова тоді, коли дієприслівник і дієслово представляють дії різних осіб, наприклад: Увійшовши до кімнати, мати стояла біля вікна. Тут ввійшовши є дією говорить (= коли я увійшов до кімнати), а стояла мати. Неприпустимість таких обертів, крім того, що вони не прийняті в російській мові, пояснюється також тим, що вони призводять до двусмисліце внаслідок можливості приписати дію, що позначається дієслово, особі, яка виступає підлягає пропозиції: наприклад, якщо б ми фразу: Коли я повернувся додому , бабуся нагодувала, мене обідом замінили конструкцією з дієслово: Повернувшись додому, бабуся нагодувала мене обідом, то склалося б враження, що повернулася додому бабуся.
Помилки цього роду досить часто зустрічаються в учнівських роботах, наприклад: Як-то сидячи ввечері вдома, до нас увійшов незнайомий чоловік; Пропрацювавши три місяці, батька перевели до Пензи; Провчившись у школі чотири роки, у мене з'явилося бажання вчитися далі; Двері закривалися щільно , боячись, щоб до вух барині не докотилися звуки з вулиці.
Нарешті, є випадки, коли стоїть після дієслова дієприслівник означає наступне дію; при цьому можна намітити дві групи прикладів:
а) дієприслівник позначає наслідок тієї дії, що виражено дієсловом: Горький: Десь близько вдарив грім, налякавши всіх (= вдарила і налякав); Під Казанню села на камінь, проломивши днище, велика баржа з ​​перським товаром (= села на камінь і внаслідок цього проломила). Я підрубав один, два кола, - стіна захиталася, тоді я виліз на неї, вхопився, за верх ... і вся смуга тину впала, покривши мене майже до голови (= впала і покрила).
б) дієприслівник позначає дію, не обов'язково випливає з дії дієслова, а зазвичай швидко наступне за ним. Горький: Я сів на підлогу, підклавши під себе кулаки ... (= сіл і підклав); Він кинув цигарку на землю, розтоптавши її двома ударами ноги
(= Кинув і після цього розтоптав). Такі відтінки часу у дієприслівники розвиваються в російській мові порівняно недавно і, цілком ймовірно, це відбувається під впливом порядку слів, так як дієслова доконаного виду позначають різночасно відбуваються дії, такі одне за іншим у тому порядку, в якому розташовані дієслова (Дістав книгу, прочитав її, передав товаришеві).
Ряд дієприслівників близький за значенням до прислівникам, утвореним від дієприкметників:
Благаючи - благально;

погрожуючи - загрозливо;
хвилюючи - хвилююче.
Такі прислівники, як хвилююче, ослепляюще, в поєднанні з прикметниками виражають якісну характеристику і вказують на високий ступінь якості: хвилююче прекрасні мелодії Чайковського; Залиті вогнями фонтани ослепляюще яскраві і барвисті.
Різниця між додатковим дією і обставиною спостерігається також у випадках, коли дієприслівник переходить в наріччя, і внаслідок цього, поряд з дієслово, є прислівник, що утворилася з дієприслівники. Сюди відноситься кілька різних розрядів.
По-перше, окремі випадки, коли вживається без пояснювальних слів дієприслівник переходить в наріччя: Художник малював стоячи, тут стоячи не позначає другої дії, а лише деталізує значення дієслова малював, вказуючи, в якій позі проходило малювання; навпаки, у фразі: Художник малював , стоячи за мольбертом: стоячи позначає друга дія, підпорядковане першому. Так само: Хлопчик пише сидячи і Хлопчик пише, сидячи за партою.
По-друге, сюди відноситься ряд ідіоматичних виразів: склавши руки, Висунь язик, абияк, трохи згодом, стрімголов, стрімголов. Не сиди склавши руки значить тільки: "Не сиди без діла", тут нічого не говориться про положенні рук, а Не сиди, склавши руки вже вказує, що дійсно руки складені і що це положення рук слід змінити. Так само: Бігти Висунь мова (стрімко) і Бігти, висолопивши язика (з висунутим язиком); Працювати абияк (недбало) і Працювати, спустивши рукава (зі спущеними рукавами). Ідіоми цього роду мають розмовний відтінок.
По-третє, поряд з дієсловах є прислівники на-ючи,-учи: граючи, розкошуючи, уміючи, крадькома: Він граючи переносив важкі тюки (легко, без зусиль); Живе розкошуючи (без турбот) і танцював, приспівуючи стиха якусь мотив. Такі прислівники мають розмовний і фольклорний характер. Від таких прислівників на-учи слід відрізняти одиничні дієприслівники: загальнолітературної будучи і розмовні ідучи, їдучи.
Нарешті, слід згадати, що деякі групи дієприслівників мають двома морфологічними утвореннями з однаковим значенням.
Так, по-перше, дієприслівники доконаного виду з основою на голосний звук можуть мати суфікс-в і-воші:
Написавши - написавши;
налив - наливши;
заривши - заривші.
Вони більш короткі і більш благозвучні. Немилозвучність форм типу написавши особливо підкреслював А. М. Горький. Але слід мати на увазі, що у дієслів з основою на приголосний є одна форма: принісши, привізши, ввійшовши; то ж у всіх зворотних дієслів: нахилившись, засміявшись, закутавшись.
По-друге, поряд з формами, що мають суфікси-в, - воші, у ряду дієслів доконаного виду є дієприслівники з суфіксом-а,-я:
Поклавши - поклавши;
почувши - почувши;
зауваживши - помітивши.
Використана література:
1) А. Н. Гвоздеев. «Нариси з стилістиці російської мови».
2) В.А. Іванова, З.А. Потіха, Д.Е. Розенталь «Цікаво про російською мовою».
3) Л. Л. Буланін «Важкі питання морфології".
4) М.В. Ломоносов «Російська граматика».
5) В.І. Даль «Тлумачний словник живої великоруської мови».
6) А.С. Пушкін «Лист до видавця».
7) Н.М. Шанський, Т.В. Шанская, В.В. Іванов «Короткий етимологічний словник російської мови».
03.02.2007 19:28:01
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Реферат
51.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Принципи класифікації частин мови в німецькій мові Спірні питання в теорії частин мови
Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
Соціодіалекти в системі російської мови
Питання розвитку мови і навчання рідної мови в педагогічній системі К Д Ушинського
Питання розвитку мови і навчання рідної мови в педагогічній системі КД Ушинського
Запозичена лексика в системі сучасної російської мови
Економічні терміни у лексичній системі сучасної російської мови
Особливості російської мови Фразеологізми та їх значення у розвитку образності мови
Система частин мови в російській мові
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru