приховати рекламу

Принципи оподаткування у гральному бізнесі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Оподаткування перебуває на стику всіх соціально-політичних та економічних інтересів суспільства. Від того, наскільки раціонально визначено і розосереджено між платниками податковий тягар, залежить успіх індивідуального та корпоративного бізнесу, а значить, і багатство нації в цілому. За змістом податкової політики можна судити про тип держави, про міцність його правових основ і про прагнення бюрократичного апарату, покликаного підтримувати ці основи. Податки - це найпотужніше знаряддя в руках тих, хто визначає соціально-політичні та економічні цінності в державі.
Для економіки важливі зміст і кінцеві цілі дії податкового механізму. Тому, як би не називалася форма примусового, нееквівалентного, безповоротного вилучення частки доходу громадянина або підприємства, вона завжди буде висловлювати односторонній рух грошової форми вартості від її творців до держави. Історичний аспект розвитку оподаткування допоможе читачам зрозуміти економічну сутність нинішніх податків. Платити податки зобов'язаний кожен громадянин, тим самим він вносить посильний внесок у забезпечення цивілізованого способу життя всієї нації. Проте в реальній дійсності ми маємо справу з конкретними формами, в яких суспільно необхідна категорія «податок» використовується державною владою. Згода на той чи інший податковий регламент дає нація в цілому. Отже, ступінь розвитку демократичного режиму - ось той постулат, на якому засновані тягар податкового тягаря і повнота реалізації фундаментальних принципів оподаткування: справедливість, рівномірність, зрозумілість і економічність податків. Від вибору форм реалізації цих принципів залежить, на що буде звернений далі податок - на благо чи на зло. Цей вибір ми визначаємо самі - через нашу волю до економічної свободи і наше бажання жити в цивілізованому суспільстві.
Податок на гральний бізнес
Глава 1
1.1 Економічний зміст.
Необхідність прийняття самостійного закону про введення податку на гральний бізнес викликана в першу чергу тим, що у зазначеній сфері діяльності вельми складно контролювати правильність ведення бухгалтерського обліку та формування податкової бази у формі валового доходу. Тому, незважаючи на масштабні грошові обороти і досить високий рівень прибутковості підприємств, які здійснюють гральний бізнес, надходження податків у цій сфері були дуже низькими. У зв'язку з цим постало питання про необхідність корінного перегляду підходу до оподаткування в цій галузі.
Податок на гральний бізнес побудований на принципово інший, ніж інші податки, основі. Суть нового підходу полягає в тому, що цей податок базується на принципі поставлений дохід, коли держава, враховуючи неможливість повного врахування всіх доходів, відмовляється від нього і встановлює податок виходячи з розрахунку можливого прибутку різних видів ігрових установ, примушуючи платника податків платити податок виходячи з умовно певного доходу. Природно, що дохід у цьому разі не може бути податковою базою, і об'єктом оподаткування цим податком є ​​принципово інші показники, не пов'язані безпосередньо з фінансово-господарською діяльністю.
1.2 Законодавча база.
  Федеральний податок на гральний бізнес введений в якості самостійного податку в серпні 1998 р . у відповідності з Федеральним законом від 31 липня 1998 р . № 142-ФЗ. До цього часу відповідні платники податків платили податок на доходи від грального бізнесу відповідно до Федерального закону «Про податок на прибуток підприємств і організацій», ставка якого досягала 90% суми доходу.
1.3 Об'єкт оподаткування.
Під об'єктами оподаткування, згідно статті 366 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ), визнаються:
- Ігровий стіл;
-Ігровий автомат;
-Каса тоталізатора (тоталізатор - гра, в якій учасник робить прогноз, укладає парі на можливий варіант ігровий, спортивної чи іншої соціально значущої ситуації, виграш у якій залежить від часткового або повного збігу прогнозу з настали документально підтвердженими фактами);
-Каса букмекерської контори.
Наведемо витяг з Листа МНС Російської Федерації від 27 серпня 2004 року № 22-1-14/1475 "Про податок на гральний бізнес", що стосується реєстрації в податкових органах ігрових автоматів:
"Ігрові автомати можуть бути об'єднані в ігровій розважальний комплекс. При цьому гральний автомат, що входить в даний комплекс, може мати всі основні блоки грального автомату, або окремі з перерахованих вище блоків можуть бути загальними для всього комплексу.
У процесі гри на ігровому автоматі, що входить в ігровий комплекс, ігрова ситуація одного гравця не залежить від ігрових ситуацій інших гравців, кожний гральний автомат повністю автономний в реалізації випадкового випадання результату гри після зробленої ставки.
Враховуючи викладене, у разі якщо устаткування кожного з декількох ігрових місць ігрового автомата "Стовпчик" підпадає під вищезгадані поняття грального автомата, то ігровий автомат "Стовпчик" буде ігровим комплексом, що складається з декількох ігрових автоматів, об'єднаних в один корпус. У зв'язку з цим реєстрації в установленому порядку в податкових органах підлягає кожний гральний автомат, що входить до складу ігрового розважального комплексу "Стовпчик".
У випадку, якщо хоча б одна з вищезгаданих умов буде відсутня, наприклад, ігрова ситуація одного гравця залежатиме від ігрових ситуацій інших гравців і кожний гральний автомат, що входить в ігровий комплекс, не буде автономний в реалізації випадкового випадання результату гри після зробленої ставки, реєстрації в установленому порядку в податкових органах підлягає один ігровий автомат, незалежно від кількості гравців.
В аналогічному порядку слід розглядати і ігрові автомати "Ромашка". Багато платників податків задають питання про те, чи будуть бути об'єктами оподаткування податком на гральний бізнес ігрові автомати з виграшем у вигляді м'якої іграшки. У Листі МНС Російської Федерації від 12 березня 2004 року № 22-1-14/413 "Про податок на гральний бізнес" сказано, що гра є одним із способів розваги і характерна для деяких ігор спрямованість на розвиток реакції або здатності до аналізу не позбавляє їх наявності азарту. Виходячи з цього, ігрові автомати з виграшем у вигляді м'якої іграшки підпадають під дію глави 29 НК РФ.
Кожен об'єкт оподаткування повинен бути зареєстрований у податковому органі за місцем установки цього об'єкта не пізніше, ніж за два робочих дні до установки кожного об'єкта. Якщо об'єкти оподаткування планується встановити на території того суб'єкта Російської Федерації, де платник податків не перебуває на обліку, він зобов'язаний стати на облік у податкових органах за місцем установки таких об'єктів також не пізніше, ніж за два робочих дні до дати установки кожного об'єкта оподаткування.
Відповідно до пункту 1 статті 83 НК РФ платники податків підлягають постановці на облік у податкових органах за місцем знаходження організації, місцем знаходження її відокремлених підрозділів, місцем проживання фізичної особи, а також за місцем знаходження належить їм нерухомого майна і транспортних засобів та з інших підстав, передбаченим НК РФ. Відокремленим підрозділом організації згідно з пунктом 2 статті 11 НК РФ визнається будь-територіально відокремлений від неї підрозділ, за місцем знаходження якого обладнані стаціонарні робочі місця. Визнання відокремленого підрозділу організації таким проводиться незалежно від того, відображено або не відображено його створення в установчих чи інших організаційно-розпорядчих документах організації, і від повноважень, якими наділяється зазначений підрозділ. При цьому робоче місце вважається стаціонарним, якщо воно створюється на термін більше одного місяця.
З Листа МНС Російської Федерації від 15 березня 2004 року № 22-0-10/425 @ "Про постановку на облік в податковому органі об'єктів оподаткування податком на гральний бізнес" випливає, що якщо організація, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері грального бізнесу, обладнує стаціонарні робочі місця поза місцем свого знаходження, це є створенням відокремленого підрозділу. Отже, організація зобов'язана стати на облік в податковому органі за місцем знаходження відособленого підрозділу. Таким чином, об'єкт оподаткування повинен бути зареєстрований у податковому органі за місцем знаходження відособленого підрозділу організації (при використанні об'єкта оподаткування за місцем знаходження відособленого підрозділу організації).
Підприємницька діяльність у галузі грального бізнесу в частині організації тоталізатора також має свої особливості. Організація, що здійснює таку діяльність, може створювати мережу пунктів, об'єднаних в єдину систему, які приймають ставки на результат якої-небудь події, а також виплачують відповідні виграші. Загальна сума зроблених ставок може враховуватися як у головному підрозділі організації, організуючої тоталізатор, так і в самих пунктах тоталізатора.
У Листі МНС Російської Федерації від 16 січня 2004 року № 22-1-15/47-Б583 "Про податок на гральний бізнес" сказано, що при визначенні кількості об'єктів оподаткування у тоталізатора, що має мережу пунктів, об'єднаних в єдину систему, слід також мати на увазі, що специфіка даного виду підприємницької діяльності вимагає спеціального обладнаного місця для здійснення прийому ставок і виплат відповідних сум виграшів.
Тому, у тому випадку якщо, організація тоталізатора дозволяє враховувати загальну суму ставок і що підлягає виплаті суму виграшу в кожному територіально відособленому підрозділі, то об'єктом оподаткування, що підлягають реєстрації, буде кожне територіальне відокремлений структурний підрозділ тоталізатора.
Якщо ж організація тоталізатора не дозволяє враховувати загальну суму ставок і суму виграшу, що підлягає виплаті, в кожному територіально відособленому підрозділі, то об'єктом оподаткування, підлягають реєстрації в податкових органах, буде головне підрозділ організації.
У відношенні ігрових автоматів слід мати на увазі наступне: якщо ігровий автомат розташований поза місцем знаходження організації (місця знаходження відокремленого підрозділу організації), постановка на облік даного об'єкта оподаткування здійснюється в податковому органі за місцем знаходження організації.
Індивідуальний підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність у сфері грального бізнесу на території суб'єкта Російської Федерації за місцем свого проживання, а також на території інших суб'єктів Російської Федерації, зобов'язаний поставити всі наявні об'єкти оподаткування податком на гральний бізнес на облік в податковому органі за місцем свого проживання. Для реєстрації об'єкта або об'єктів оподаткування платник податку повинен подати до податкового органу заяву про реєстрацію. Форма заяви про реєстрацію об'єкта (об'єктів) оподаткування податком на гральний бізнес затверджена Наказом Мінфіну Російської Федерації від 24 січня 2005 року № 8н "Про затвердження форми заяви про реєстрацію об'єкта (об'єктів) оподаткування податком на гральний бізнес".
Обов'язком платника податків є і реєстрація в податкових органах за місцем реєстрації об'єктів оподаткування та реєстрація будь-якої зміни кількості об'єктів оподаткування. Така реєстрація здійснюється не пізніше, ніж за два робочих дні до дати установки або вибуття кожного об'єкта.
Рекомендована форма заяви про реєстрацію змін кількості об'єктів оподаткування податком на гральний бізнес затверджена Наказом МНС Російської Федерації от24 січня 2005 року № ВГ-3-22 / 5 @ "Про затвердження рекомендованої форми заяви про реєстрацію змін кількості об'єктів оподаткування податком на гральний бізнес". При цьому в заяві платник податків повинен вказати тільки ті об'єкти оподаткування, які підлягають встановленню (вибуття).
Заява про реєстрацію може бути представлено платником податку до податкового органу особисто або через представника, також воно може бути спрямовано у вигляді поштового відправлення з описом вкладення.
Зверніть увагу! Об'єкт оподаткування вважається зареєстрованим з дати подання платником податків до податкового органу заяви про реєстрацію об'єкта (об'єктів) оподаткування податком на гральний бізнес.
Вибулим об'єкт оподаткування має визначатися від дати подання платником податків заяви про реєстрацію змін (зменшень) кількості об'єктів оподаткування.
Факт реєстрації підтверджується обов'язковою видачею платнику податків свідоцтва про реєстрацію. Рекомендована форма свідоцтва про реєстрацію об'єкта (об'єктів) оподаткування податком на гральний бізнес затверджена Наказом Мінфіну Російської Федерації від 24 січня 2005 року № 7Н "Про затвердження форми свідоцтва про реєстрацію об'єкта (об'єктів) оподаткування податком на гральний бізнес і додатки до свідоцтва про реєстрацію об'єкта ( об'єктів) оподаткування податком на гральний бізнес ".
Свідоцтво про реєстрацію має бути видано платнику податків протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви від платника податків про реєстрацію об'єктів оподаткування.
Внесення змін в раніше видане свідоцтво, пов'язане зі зміною кількості об'єктів оподаткування, або видача нового свідоцтва здійснюється також протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви про зміну кількості об'єктів оподаткування. Згідно з Листом МНС Російської Федерації від 30 липня 2004 року "22-1-14/1345 @" Про податок на гральний бізнес "факт отримання нового свідоцтва про реєстрацію об'єктів оподаткування або факт внесення змін в раніше видане свідоцтво визначається платником податків у заяві. Кількість внесених змін до свідоцтва главою 29 НК РФ не встановлено. Якщо платнику податку видається нове свідоцтво про реєстрацію об'єктів оподаткування податком на гральний бізнес, раніше видане свідоцтво вилучається податковим органом, а знову виданому свідченням присвоюється новий номер.
За порушення термінів реєстрації об'єктів оподаткування, зміни їх кількості главою 29 НК РФ передбачено штраф, що стягується у трикратному розмірі ставки податку, встановленої для відповідного об'єкта грального бізнесу.
Хотілося б нагадати читачам, що згідно зі статтею 107 НК РФ відповідальність за вчинення податкових правопорушень несуть організації та фізичні особи у випадках, передбачених главою 16 НК РФ "Види податкових правопорушень і відповідальність за їх вчинення". Встановлення статтею 366 НК РФ додаткових штрафних санкцій суперечить статті 107 НК РФ.
Якщо платник податків допустить порушення вдруге, то розмір штрафу збільшиться вдвічі і становитиме вже шестиразовий розмір ставки податку. За вказаною податку об'єкт оподаткування в силу специфіки даного виду оподаткування збігається з податковою базою.
Для повного обліку об'єктів оподаткування законодавство встановило обов'язкову реєстрацію грального бізнесу в органах Державної податкової служби за місцем знаходження об'єктів до моменту їх встановлення з обов'язковим отриманням у податкових органах свідоцтва про реєстрацію. При цьому платники податків зобов'язані зберігати в гральному закладі копію свідоцтва про реєстрацію загальної кількості об'єктів оподаткування кожного виду об'єктів грального бізнесу.
Якщо в гральному закладі змінюється кількість об'єктів оподаткування будь-якого виду об'єктів грального бізнесу, то на платника податків покладено законом обов'язок зареєструвати даний факт у податковому органі протягом п'яти робочих днів з дня установки або вибуття цього об'єкта з отриманням свідоцтва про реєстрацію або внесенням зміни в раніше видане свідоцтво.
Якщо в ході перевірки податковий орган виявить наявність на території грального закладу незареєстрованих об'єктів оподаткування або недотримання платником податку встановленого порядку сплати податку більше двох разів протягом календарного року, це може бути підставою для постановки податковим органом питання про відкликання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності у сфері грального бізнесу .
1.4 Платники податків.
  Плательщиками налога на игорный бизнес выступают организации, являющиеся по российскому законодательству юридическими лицами и осуществляющие деятельность в области игорного бизнеса, их филиалы и представительства, имеющие отдельный баланс и расчетный или текущий счет К числу плательщиков этого налога относятся также организации, образованные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации и объединения, осуществляющие свою деятельность в области игорного бизнеса на российской территории через обособленные подразделения. Физические лица, предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, также являются плательщиками налога на игорный бизнес.

Глава 2
1 Налогооблагаемая база и ставки налога. Налоговый период
Налоговый период по налогу на игорный бизнес — календарный месяц . Отчетных периодов по налогу не предусмотрено.
Так как данный налог является региональным налогом, федеральное законодательство предусматривает пределы ставок, конкретная же ставка определяется законом субъекта Российской Федерации.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в следующих пределах:
1) за один игровой стол — от 25 000 до 125 000 руб.;
2) за один игровой автомат — от 1500 до 7500 руб.;
3) за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы — от 25 000 до 125 000 руб.
На территории Иркутской области установлены максимальные ставки .
Если ставки налогов не установлены законами субъектов Российской Федерации, они устанавливаются в следующих размерах:
1) за один игровой стол — 25 000 руб.;
2) за один игровой автомат — 1500 руб.;
3) за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы — 25 000 руб.
При установлении нового объекта сумма налога будет зависеть от того, когда он установлен.
Если новый объект установлен до 15-го числа текущего налогового периода, т.е. текущего календарного месяца, то сумма налога будет определяться как произведение общего количества объектов налогообложения, включая установленный объект, и ставки налога, установленной для данных объектов налогообложения.
Если новый объект будет установлен после 15-го числа текущего календарного месяца, сумма налога по этому объекту за этот налоговый период будет определяться как произведение количества данных объектов налогообложения и одной второй ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения.
Порядок расчета суммы налога на игорный бизнес установлен п. 4 ст. 370 НК РФ.
Как при установлении новых объектов, так и при выбытии объектов сумма налога зависит от периода, в котором происходит выбытие объектов налогообложения. Выбывшим объект считается с даты представления налогоплательщиком заявления об изменении количества объектов.
В случае выбытия объекта до 15-го числа текущего календарно-го месяца сумма налога определяется как произведение количества данных объектов налогообложения на половину ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения.
Если объект налогообложения выбывает после 15-го числа месяца, то сумма налога на игорный бизнес будет определяться как произведение общего количества соответствующих объектов, включая выбывший объект (объекты) налогообложения и ставки налога, установленной для данных объектов.
ПРИМЕР 1:
Станом на 1 червня 2006 р . на балансе ООО «Везение» числилось 16 игровых автоматов и 8 игровых столов, каждый из которых имеет два игровых поля. 3 июня выбыли 2 игровых автомата и 1 стол. 8 июня в казино поступили 3 стола с двумя игровыми полями. 24 июня добавились еще 2 аналогичных стола и 1 игровой автомат.
Общее количество объектов игорного бизнеса, подлежащих налогообложению, будет равно:
— игровые автоматы:
16 шт. (на начало месяца). + 1 шт. (поступил) = 17 шт.;
игровые столы:
8 шт. (на начало месяца) + 3 шт. (поступили) + 2 шт. (поступили) = = 13шт.
Количество объектов, облагаемых по полной ставке:
игровые автоматы:
17 шт. (всего) — 2 шт. (выбыли 3 июня) — 1шт. (поступил 24 июня) = 14 шт.;
игровые столы:
13 шт. (всего) — 1 шт. (выбыл 3 июня) — 2 шт. (поступили 24 июня) = 10 шт
Количество объектов, облагаемых по половинной ставке:
игровые автоматы : 2 шт. (выбыли 3 июня) + 1 шт. (поступил 24 июня) = 3 шт.;
игровые столы:
1 шт. (выбыл 3 июня) + 2 шт. (поступили 24 июня) = 3 шт. Ставки налога на игорный бизнес в регионе, где работает казино, составляют:
— по игровым столам — 50 000 руб.;
— по игровым автоматам — 7000 руб. Сумма налога равна:
по игровым автоматам: 14 шт. х 7000 руб. + 3 шт. х 1/2 х 7000 руб. = 108 500 руб.;
по игровым столам:
10 шт. х 50 000 руб. х 2 поля + 3 шт. х 50 000 руб. х 2 поля х 1/2 = = 1 150 000 руб . Бухгалтер казино заполнил декларацию за июнь следующим образом:


Таблиця 1
Раздел 2 Расчет налога на игорный бизнес
Показники
Код рядка
Объем налогообложения
Игровые
столы,
всього
Игровые автоматы
………………..
1
2
3
4
... ... ... ... ... ... ...
Размер ставки на игорный бизнес в месяц , установленный законом субъекта РФ в соответствии с пунктом 1 ст. 369 НК РФ(руб)
010
X
7000
Кол-во объектов подлежащих налогообложению(единиц)
всього
020
13
17
У тому числі:
По ставке налога , установленной в соответствии с п. 1ст. 389 НК РФ
030
-
14
По 1\2 ставки налога , установленной в соответствии с п.3 и 4 ст.370 НК РФ
040
-
3
По ставке налога , установленной в соответствии с п. 1 ст. 369 НК РФ с учетом абзаца второго п. 1 ст. 370 НК РФ
050
10
X
По 1\2 ставки налога , установленной в соответствии с п. 3 и 4 ст.370 НК РФ с учетом абзаца второго п. 1 ст. 370 НК РФ
060
3
X
Сумма исчисленного налога на игорный бизнес (руб.)
070
1150000
108500
Раздел 2.1 Расчет налога на игорный бизнес по игровым столам
Показники
Код рядка
Значение показателей
1
2
3
Количество игровых полей
На игровом столе
010
2
Размер ставки налога на игорный бизнес в месяц , установленный законом субъекта РФ в соответствии с п. 1 ст. 369 НК РФ (руб)
020
50000
Размер ставки налога на игорный бизнес в месяц , установленный в соответствии с п. 1 ст.369НК РФ с учетом абзаца второго п. 1 ст. 370
НК РФ (руб) ( стр. 020 гр. 3х стр. 010 гр. 3 )
030
100000
Кол-во игровых столов , имеющих кол-во полей , указанное в стр. 010, подлежащих налогообложению (единиц) ,
Усього:
040
13
У тому числі:
По ставке налога , установленной в соответствии с п. 1 ст. 369 НК РФ
050
-
По 1\2 ставки налога , установленной в соответствии с п. 3 и 4 ст. 370 НК РФ
060
-
По ставке налога , установленной в соответствии с п. 1 ст. 369 НК РФ с учетом абзаца второго п. 1 ст. 370 НК РФ
070
10
По 1\2 ставки налога установленной в соответствии с п. 3 и 4 ст 270 НК РФ с учетом абзаца второго п 1 ст. 370 НК РФ
080
3
Сумма начисленного налога на игорный бизнес (руб)
090
1150000
Таблиця 3
Раздел 3 Изменение кол-ва объектов налогообложения налогом на игорный бизнес за налоговый период
Показники
Код рядка
Объекты налогообложения
Игровые столы , всего
Игровые автоматы
-
1
2
3
4
-
Кол-во объектов налогообложения зарегистрированных в налоговом органе
Х
Х
Х
-
На начало налогового периода
010
8
16
Установлено до 15
020
3
-
Выбыло после 15
030
-
-
Установлено после 15
040
2
1
Выбыло до 15
050
1
2
На конец налогового периода
060
12
15
                                                                                          
Таблиця 4

Раздел 3.1 Изменение кол-ва игровых столов за налоговый период
Показники
Код рядка
Значение показателей
1
2
3
Количество имеющихся игровых полей на игровом столе
010
2
Кол-во игровых столов, зарегистрированных в налоговом органе(единиц):
Х
Х
На начало налогового периода
020
8
Установлено до 15 числа
030
3
Выбыло после 15 числа
040
-
Установлено после 15 числа
050
2
Выбыло до 15 числа
060
1
На конец налогового периода
070
12
2.2 Сроки и способы предоставления декларации
Согласно пункту 2 статьи 370 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) налоговая декларация за истекший налоговый период представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистрации объектов налогообложения не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Поскольку налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является календарный месяц, то налогоплательщик обязан не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем периодом, представить в налоговую инспекцию налоговую декларацию. Таким образом, декларация за январь должна быть представлена не позднее 20 февраля, за февраль - не позднее 20 марта и так далее.
Согласно статье 6.1. НК РФ установленный законодательством о налогах и сборах срок определяется календарной датой или истечением периода времени.
Если последний день срока падает на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Если документы либо денежные суммы были сданы на почту или на телеграф до двадцати четырех часов последнего дня срока, то срок не считается пропущенным.
Налоговая декларация, в соответствии со статьей 80 НК РФ, представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации, причем бланки налоговых деклараций должны предоставляться налоговыми органами бесплатно.
Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган следующими способами:
лично или через его представителя;
направлена в виде почтового отправления с описью вложения;
передана по телекоммуникационным каналам связи.
При представлении налоговой декларации лично или через представителя налоговый орган не имеет права отказать в принятии налоговой декларации и обязан по просьбе налогоплательщика проставить отметку на копии налоговой декларации о принятии и дату ее представления. При отправке налоговой декларации по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения.
При передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки. При получении налоговой декларации таким способом налоговый орган обязан передать налогоплательщику квитанцию о приемке в электронном виде. Порядок представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи утвержден Приказом МНС Российской Федерации от 2 апреля 2002 года №БГ-3-32/169 "Об утверждении порядка представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи".
Форма налоговой декларации и инструкция о порядке ее заполнения утверждена Приказом Минфина Российской Федерации от 1 ноября 2005 года №97н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на игорный бизнес и инструкции о порядке ее заполнения".
Если при заполнении декларации допущена ошибка, неправильное значение показателя необходимо перечеркнуть, вписать правильное значение. Исправление заверяется подписями должностных лиц организации, а также ее печатью, или подписью индивидуального предпринимателя с указанием даты исправления. Следует учесть, что исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства не допускается.
Все страницы налоговой декларации должны быть пронумерованы, на каждой из них следует указать идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) и код причины постановки на учет (далее КПП) организации или ИНН индивидуального предпринимателя.
Согласно статье 12 НК РФ в Российской Федерации установлены федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Региональными признаются налоги, которые установлены НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. Налог на игорный бизнес статьей 14 НК РФ отнесен к региональным налогам. Согласно статье 371 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиком по месту регистрации в налоговом органе объектов налогообложения не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период, то есть не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Из Письма МНС Российской Федерации от 15 марта 2004 года №22-0-10/425@ "О постановке на учет в налоговом органе объектов налогообложения налогом на игорный бизнес" следует, что уплата налога на игорный бизнес при наличии у организации обособленного подразделения как имеющего отдельный баланс и расчетный (текущий) счет, так и не имеющего их, должна производиться по месту нахождения обособленного подразделения организации, по ставке, установленной в соответствии со статьей 369 НК РФ на территории субъекта Российской Федерации по месту осуществления организацией деятельности в сфере игорного бизнеса, через обособленное подразделение.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса на территории субъекта Российской Федерации по месту своего жительства, а также на территории других субъектов Российской Федерации, обязан поставить все имеющиеся объекты налогообложения налогом на игорный бизнес на учет в налоговом органе по месту своего жительства. При этом уплата налога на игорный бизнес в вышеуказанных случаях должна производиться индивидуальным предпринимателем по месту жительства индивидуального предпринимателя по ставке, установленной законодательными органами данного субъекта Российской Федерации.
Налоговая декларация заполняется налогоплательщиком за каждый налоговый период, то есть ежемесячно, с учетом изменения количества объектов налогообложения за истекший налоговый период. В каждой строке декларации и соответствующей ей графе следует указывать только один показатель. В том случае, если какой-либо предусмотренный декларацией показатель отсутствует, в соответствующей строке и графе ставится прочерк.

2.3 Порядок расчета налога на игорный бизнес

Налоговая база, согласно статье 367 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), по каждому из объектов налогообложения определяется как общее количество соответствующих объектов налогообложения.
Налог на игорный бизнес рассчитывается ежемесячно. В соответствии с порядком, установленным статьей 370 НК РФ, сумму налога определяют отдельно по каждому объекту налогообложения, для чего количество объектов одного вида, указанное в свидетельстве, умножают на налоговую ставку, соответствующую данному объекту. Если, к примеру, организация имеет игровые столы и игровые автоматы, то необходимо определить сумму налога по каждому из этих объектов, затем полученные результаты нужно сложить. Это и будет общая сумма налога на игорный бизнес.
Следует обратить внимание на то, что если игровой стол имеет более одного игрового поля, то ставка налога по данному игровому столу должна быть увеличена кратно количеству игровых полей.
Пример 2:
ООО «Болеро» занимается игорным бизнесом и имеет 7 игровых столов, 24 игровых автомата и 2 кассы тотализатора. Предположим, что из восьми игровых столов 2 стола имеют одно игровое поле, 4 стола – 2 игровых поля и один стол – 3 игровых поля. Для расчета суммы налога будем использовать ставки, установленные в Москве.
Рассчитаем сумму налога по игровым столам:
(2 х 1 + 4 х 2 + 1 х 3) х 100 000 рублей = 1 300 000 рублей.
Рассчитаем сумму налога по игровым автоматам:
24 х 3 750 рублей = 90 000 рублей.
Рассчитаем сумму налога по кассам тотализатора:
2 х 100 000 рублей = 200 000 рублей.
Общая сумма налога на игорный бизнес, если количество объектов меняться не будет, ежемесячно будет составлять 1 590 000 рублей.
Расчет при установлении новых объектов
Порядок исчисления суммы налога на игорный бизнес при установлении новых объектов налогообложения определен пунктом 3 статьи 370 НК РФ. Сумма налога будет зависеть от того, когда новый объект установлен.
Если новый объект установлен до 15 числа текущего налогового периода, то есть текущего календарного месяца, то сумма налога будет определяться как произведение общего количества объектов налогообложения, включая установленный объект, и ставки налога, установленной для данных объектов налогообложения.
По иному сумма налога будет исчислена, если новый объект будет установлен после 15 числа текущего календарного месяца. В этом случае сумма налога по этому объекту (этим объектам) за этот налоговый период будет определяться как произведение количества данных объектов налогообложения и одной второй ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения.
Пример 3:
Предположим, что 4 февраля ООО «Болеро» в дополнение к имеющимся 24 игровым автоматам установило 6 новых игровых автоматов. Сумма налога по игровым автоматам в феврале составит:
(24 + 6) х 3 750 рублей = 112 500 рублей.
Предположим, что наша фирма установила 6 новых игровых автоматов не 4 февраля, а 16 февраля, тогда сумма налога по игровым автоматам за февраль составит:
(24 х 3 750 рублей) + (6 х 3 750 рублей х Ѕ) = 101 250 рублей.
Рассчитаем сумму налога в случае, когда новые объекты налогообложения устанавливались как в первой, так и во второй половине месяца. Допустим, что в феврале установлено 6 новых игровых автоматов, причем 2 из них установлено 6 февраля, а 4 автомата установлено 18 февраля. Сумма налога составит:
(24 + 2) х 3 750 рублей + (4 х 3 750 рублей х Ѕ) = 105 000 рублей.
Расчет при выбытии объектов
Порядок расчета суммы налога на игорный бизнес установлен пунктом 4 статьи 370 НК РФ.
Как при установлении новых объектов, так и при выбытии объектов сумма налога зависит от периода, в котором происходит выбытие объектов налогообложения. Напомним, что выбытие объектов следует зарегистрировать за два дня до их выбытия. Выбывшим объект считается с даты представления налогоплательщиком заявления об изменении количества объектов.
В случае выбытия объекта до 15 числа текущего календарного месяца сумма налога определяется как произведение количества данных объектов налогообложения на половину ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения.
Если выбытие объектов налогообложения произойдет после 15 числа месяца, то сумма налога на игорный бизнес будет определяться как произведение общего количества соответствующих объектов, включая выбывший объект (объекты) налогообложения и ставки налога, установленной для данных объектов.
Пример 4:
Допустим, что ООО «Болеро» из 24 имеющихся на начало месяца игровых автоматов 4 февраля убирает 6 игровых автоматов. Сумма налога за февраль по игровым автоматам составит:
(24 – 6) х 3 750 рублей + (6 х 3 750 рублей х Ѕ) = 78 750 рублей.
Пусть в ООО «Болеро» выбытие 6 игровых автоматов произойдет 18 февраля, тогда сумма налога за февраль по игровым автоматам составит:
24 х 3 750 рублей = 90 000 рублей.
Если выбытие 2 игровых автоматов произойдет 4 февраля, а 4 игровых автоматов – 18 февраля, сумма налога будет рассчитана так:
(24 – 2) х 3 750 рублей + (2 х 3 750 рублей х Ѕ) = 86 250 рублей.
Суммы налога.
  Подлежащие внесению в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации суммы налога определяются плательщиком самостоятельно исходя из количества зарегистрированных объектов налогообложения и соответствующих ставок налога.
Приведем для наглядности пример расчета налога в федеральный бюджет по налогоплательщику, который содержит на территории игорного заведения 40 игровых столов и 60 игровых автоматов и имеет в связи с этим скидку в 20 % на 10 игровых столов и 20 игровых автоматов.
Сумма налога, подлежащая внесению в федеральный бюджет этим налогоплательщиком, равняется:
по игровым столам
1200 МРОТ • 30 + 1200 МРОТ -10-20 %;
по игровым автоматам
45 МРОТ -40 + 45 МРОТ -20-20 %,
где МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством.
Сумма налога вносится в соответствующий бюджет ежемесячно. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту регистрации объектов налогообложения расчет сумм налога с учетом изменения количества или видов объектов налогообложения. В течение пяти рабочих дней со дня представления расчета сумм налога налогоплательщик обязан уплатить налог в федеральный бюджет или в бюджеты субъекта Федерации .

Глава 3
Проблемы реализации Закона о государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр.
Да здравствует подполье? Сотрудники отдела мониторинга предсказывают большие сложности с введением в действие нового порядка организации игорного бизнеса в России. Согласно ст.71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находятся: регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина (п."в"); установление правовых основ единого рынка (п."ж"). Статья 8 Конституции провозглашает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности; ст.34 гарантирует право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, в том числе право заниматься отдельными видами деятельности на основании специального разрешения (лицензии) (абз.3 ч.1 ст.49 ГК РФ). Кроме того, в силу ст.2 и 3 ГК РФ регулирование вопросов предпринимательской деятельности осуществляется гражданским законодательством и относится также к ведению Российской Федерации (п."о" ст.71 Конституции РФ). Следовательно, принятие единого федерального закона, регулирующего деятельность в сфере игорного бизнеса, являясь безусловной прерогативой федерального законодателя, стоит более чем остро.
Вместе с тем необходимо отметить следующее. Отсутствие до настоящего времени единого федерального закона, который регламентировал бы основы государственного регулирования в сфере игорной деятельности (что является, безусловно, негативным фактором), не влекло за собой отсутствие правового регулирования данной сферы общественных отношений как таковой, однако это не помешало в 2006 году представительным органам государственной власти субъектов Федерации, вторгаясь в исключительную компетенцию Российской Федерации, принимать законы о порядке размещения объектов игорной деятельности на территориях субъектов Федерации, которые были отчасти успешно обжалованы в Верховном Суде РФ.
Многие решения судов первой инстанции, полностью или частично отменяющие нормы региональных законов о порядке размещения объектов игорного бизнеса, до последнего времени являлись предметом кассационного рассмотрения в Верховном Суде РФ (законы г. Москвы, Сахалинской, Курганской, Кемеровской, Курской, Челябинской, Ленинградской областей и т.п.). Предусмотренный законами субъектов Федерации режим согласования Верховный Суд РФ признал не противоречащим действующему федеральному законодательству. Указанная позиция вызывает возражение в части ее несоответствия федеральному законодательству.
Законодательной базой на федеральном уровне выступали (и выступают по настоящий момент) Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в действующей редакции), постановление Правительства РФ от 15 июля 2002 года N 525 "О лицензировании деятельности по организации и содержанию тотализаторов"*, иные подзаконные нормативные правовые акты.
Применяется с учетом действия норм Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ. С 1 января 2007 года вступил в силу "долгожданный" Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"* (далее - Закон N 244-ФЗ), кардинально изменивший (а точнее - сломавший) систему государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории России. Соответствующие изменения внесены названным Законом во вторую часть Налогового кодекса РФ и Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". * За исключением отдельных положений, касающихся вопросов лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр в соответствии с требованиями этого Закона, которые вступают в силу с 30 июня 2009 года. С вступлением в силу Закона N 244-ФЗ законодательство о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр расширилось, в том числе за счет включения в него законов субъектов Федерации. При этом ч.8 ст.16 Закона N 244-ФЗ содержит порочное положение, идущее вразрез с конституционными нормами (ст.8, 34, 71 Конституции РФ), нормами гражданского законодательства (ст.2, 3, 49, 209 ГК РФ), законодательства о лицензировании (ч.2 ст.7 Закона "О лицензировании отдельных видов деятельности") и т.п. Предусматривается, что принятые органами государственной власти субъектов Федерации до дня вступления в силу Закона N 244-ФЗ решения о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр (в том числе в отношении отдельных видов игорных заведений), об установлении ограничений этой деятельности на территории субъекта Федерации (за исключением игорных зон) сохраняют свое действие. В свою очередь, ч.7 ст.16 Закона наделяет органы государственной власти субъектов Федерации правом принятия до 1 июля 2007 года решения о запрете начиная с 1 июля 2007 года на территории субъекта Федерации (за исключением игорных зон) деятельности по организации и проведению азартных игр (в том числе в отношении отдельных видов игорных заведений). Предтечею стрімкого прийняття Закону N 244-ФЗ був виступ Президента РФ по телебаченню 27 вересня 2006, в якому ситуацію в суспільстві стосовно бурхливо розвивається гральної діяльності В. В. Путін охарактеризував як "нетерпиму у зв'язку із засиллям ігрових автоматів". Казалось бы, депутатам из профильных комитетов Государственной Думы, приняв высказывание Президента страны как руководство к действию, следовало безотлагательно приступить к разработке цивилизованных способов регулирования игорной деятельности, законодательно запретить установку игровых автоматов вне игорных заведений, установить возрастной ценз участников игорной деятельности, привести федеральное законодательство в соответствие с международной практикой, учитывая существующие в стране реалии, а не по шаблонной матрице, устранить произвол представительных органов государственной власти субъектов Федерации в части принятия ими собственных законов о порядке размещения объектов игорной деятельности посредством четкого законодательного разграничения предметов ведения и полномочий в сфере игорной деятельности между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации, определить более четкие правила размещения объектов игорной деятельности на федеральном уровне. Вместо всего этого в конечном итоге установили игорные зоны - специализированные территории, исключительно на которых возможно осуществлять игорную деятельность, фактически загнав в теневой сектор легальную предпринимательскую деятельность, что впоследствии лишит государственную казну существенных налоговых поступлений. Судя по всему, депутаты осознанно пришли к выводу, что "негативные социальные последствия от игорного бизнеса, выражающиеся в высокой напряженности среди граждан, недовольных разгулом игромании", государству гораздо важнее, чем большие доходы от него. Жаль, что никто не напомнил законодателям об обязательности соблюдения принципа соразмерности ограничений конституционно признанным целям их введения. Названный принцип был в свое время отражен в правовой позиции Конституционного Суда РФ в постановлении от 18 февраля 2000 года N 3-П. В данном постановлении указано: в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может использовать способы регулирования, которые посягали бы на само существо того или иного права, ставили бы его реализацию в зависимость от решения правоприменителя, допуская тем самым произвол органов власти и должностных лиц, и, наконец, исключали бы его судебную защиту.
Аналіз Закону N 244-ФЗ дозволяє зробити висновок, що реалізація підприємцями свого суб'єктивного права на здійснення підприємницької діяльності у сфері гральної діяльності буде прямо залежати саме від діяльності правопріменітелей. Согласно ст.1 Закона N 244-ФЗ предусмотренные законодательные ограничения на осуществление игорной деятельности устанавливаются "в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан", при этом действие Закона не распространяется на деятельность по организации и проведению лотерей, а также на деятельность бирж. Вызывает недоумение, отчего иные алеаторные сделки, как то: лотерея, некоторые биржевые срочные сделки (форвард, фьючерс), договор страхования, рента, являясь предметом безусловного правового регулирования*, также не регламентируются именно в целях защиты нравственности? Держава в зазначених випадках переслідує інші цілі - забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах, визначення правової основи державного регулювання відносин, що виникають у сфері організації і проведення лотерей і т.п.
Таким образом, делая акцент на "защите нравственности граждан" в сфере игорной деятельности, что de jure корреспондирует ч.3 ст.55 Конституции РФ, государство, выражая резко отрицательную оценку данного явления и преследуя собственные узкие интересы (передел собственности, перераспределение финансовых потоков и проч.), позволяет достаточно жесткими мерами прямого и косвенного воздействия либо ограничить осуществление конкретной деятельности*, либо целиком ее упразднить. При цьому необхідно відзначити, що встановлення тотальної заборони на здійснення якого-небудь "асоціальної", на думку держави, виду діяльності не призведе до усунення його негативних наслідків. Як показує історичний досвід різних країн, включаючи СРСР, введення "сухих законів" не сприяє викоріненню алкоголізму, якраз навпаки - формується підпільний, "чорний" ринок збуту алкогольної продукції, не завжди є якісним.
Например, до принятия Закона N 244-ФЗ размер государственной пошлины за выдачу лицензий на игорный бизнес за несколько лет увеличился в 10 тысяч раз; в настоящее время стоимость чистых активов организатора азартных игр в течение всего периода осуществления деятельности Законом N 244-ФЗ установлен в размере не менее 600 млн рублей - для организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов; 100 млн рублей - для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и т.п.
Як будь-яка цивілізована держава, Російська Федерація покликана здійснювати контроль за відповідними видами діяльності з метою захисту своїх економічних інтересів за допомогою, зокрема, дозвільних режимів - ліцензування, технічного регулювання, введення акцизних марок і т.д., спрямованих на забезпечення виробництва підприємцями якісних товарів ( робіт, послуг), проведення контролю за дотриманням законодавства, норм і правил у регульованому області тощо
У рамках Закону N 244-ФЗ введені такі жорсткі заходи державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор:
- выделение специализированных территорий - игорных зон;
- выдача разрешений на осуществление соответствующей деятельности в игорных зонах;
- выдача лицензий на осуществление соответствующей деятельности в букмекерских конторах и тотализаторах.
Епохальної новелою державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор є, безумовно, виділення і створення спеціалізованих територій - гральних зон: Алтайський край, Приморський край, Калінінградська область, а також на кордоні Краснодарського краю і Ростовської області (ч.2 ст.9) . При цьому створення гральних зон на землях поселень не допускається (ч.5 ст.5). Игорные зоны должны быть созданы до 1 июля 2007 года (ч.9 ст.16). Окончательный срок переноса всех казино и игрового оборудования (деятельность казино, деятельность по организации и проведению азартных игр и (или) пари, в том числе с использованием игрового оборудования (кроме игровых столов) в игорные "гетто и резервации" предполагается до 30 июня 2009 года. На территории одного субъекта Федерации разрешено создание не более одной игорной зоны. В случае если игорная зона включает в себя части территорий нескольких субъектов, на территориях соответствующих субъектов не могут быть созданы другие игорные зоны (ч.1 ст.9).
Управление игорными зонами отдается на откуп органам государственной власти субъектов Федерации и включает в себя передачу необходимых земельных участков; выдачу, переоформление, аннулирование разрешений; осуществление контроля за соблюдением законодательства о государственном регулировании организации и проведения азартных игр и т.п.(ст.10).
У силу ч.4 ст.9 Закону N 244-ФЗ рішення про створення та ліквідацію гральних зон приймаються Урядом РФ за погодженням з органами державної влади суб'єктів Федерації, при цьому межі гральних зон визначаються на підставі пропозицій органів державної влади суб'єктів Федерації, що вносяться до Уряду РФ.
По-перше, неясно, про які саме органах державної влади, з якими Уряду РФ необхідно дотримуватися режиму узгодження, йде мова. Согласно ст.10 Конституции РФ в государстве действует принцип разделения властей, предусматривающий три ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную.
По-друге, не зовсім зрозуміла юридична природа цього режиму узгодження, що передбачає собою або формальне сповіщення (інформування) про вчинення будь-які дії, наміри, або процедура узгодження являє собою отримання дозвільного документа в частині реалізації суб'єктом Федерації згоди на створення або ліквідацію гральних зон . Законодавчо передбачено дозвільний порядок діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних зонах. Відповідний дозвіл видається органом управління гральної зоною відповідно до законодавства суб'єкта Федерації (угодою між органами державної влади відповідних суб'єктів), у тому числі шляхом проведення аукціону або конкурсу (ч.2 ст.13). Дозвіл на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в гральній зоні надає організатору азартних ігор право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в гральній зоні при дотриманні вимог та обмежень, встановлених рішенням про створення відповідної гральної зони. Зазначений дозвіл видається без обмеження терміну дії і діє до моменту ліквідації відповідної гральної зони (ч.3 ст.13). Поза гральних зон допускається організація і проведення азартних ігор виключно у букмекерських конторах і тоталізаторах (за умови, що ними не будуть використовуватися ігрові автомати та ігрові столи) (ч.4 ст.5, ч.3 ст.14). Зазначена діяльність підлягає обов'язковому ліцензуванню відповідно до Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності" (ч.2 ст.14).
Кардинальним чином законодавчо посилені вимоги, яким повинні відповідати гральні заклади. Наведемо основні:
- организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации (ч.1 ст.6; п.5 ст.4);
- игорное заведение должно быть разделено на зону обслуживания участников азартных игр и служебную зону игорного заведения (ч.1 ст.8);
- Організація і проведення азартних ігор можуть здійснюватися виключно працівниками організатора азартних ігор. Працівниками організатора азартних ігор не можуть бути особи, які не досягли віку вісімнадцяти років (ч.3 ст.8);
- используемое в игорном заведении игорное оборудование должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и находиться в собственности организатора азартных игр (ч.4 ст.8);
- технически заложенный средний процент выигрыша каждого игрового автомата не может составлять менее чем 90 процентов (ч.5 ст.8)*;
Согласно Правилам проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их соответствием утвержденному типу, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 24 января 2000 года N 22 технологически заложенный средний процент денежного выигрыша в игровом автомате должен был быть не ниже 75%.
- площадь зоны обслуживания участников азартных игр в казино не может быть менее чем 800 кв. м , І в ній повинні знаходитися каса грального закладу, гардероб, місця для відпочинку відвідувачів, туалет. У доступному для відвідувачів грального закладу місці повинні бути розміщені текст Закону N 244-ФЗ, встановлені організатором азартних ігор правила азартних ігор і правила відвідування грального закладу, ліцензія на організацію та утримання тоталізаторів і гральних закладів (п.3 ч.1 ст.16) ;
- в зоне обслуживания участников азартных игр в казино должно быть установлено не менее чем 10 игровых столов, а также могут быть установлены игровые автоматы, кассы тотализатора и (или) букмекерской конторы;
- игровые столы и игровые автоматы, установленные в казино, должны находиться исключительно в собственности организатора азартных игр (п.4 ч.1 ст.16);
- площадь зоны обслуживания участников азартных игр в зале игровых автоматов не может быть менее чем 100 кв. м , І в ній повинні знаходитися каса грального закладу і туалет (п.7 ч.1 ст.16);
- в зоне обслуживания участников азартных игр в зале игровых автоматов должно быть установлено не менее чем 50 игровых автоматов, а также могут находиться кассы тотализатора и (или) букмекерской конторы (п.8 ч.1 ст.16);
- игровые автоматы, установленные в зале игровых автоматов, должны находиться исключительно в собственности организатора азартных игр. Технологічно закладений середній відсоток грошового виграшу кожного ігрового автомата повинен бути не нижче ніж 90 відсотків (п.10 ч.1 ст.16). Крім того, однією з ключових вимог, що висуваються до організаторам азартних ігор, є наявність у організаторів азартних ігор в казино і залах ігрових автоматів чистих активів у розмірі 600 мільйонів рублів; поріг входження для організаторів азартних ігор у букмекерських конторах і тоталізаторах становить 100 мільйонів рублів. При цьому Урядом РФ можуть бути встановлені додаткові вимоги до організаторів азартних ігор (ч.6-8 ст.6).

Висновок
Безсумнівно, що "новаторські" державні посилення призведуть до того, що у сфері грального бізнесу залишиться лише кілька великих компаній (гравців), внаслідок чого відбудеться очевидне укрупнення і консолідація грального бізнесу - аналогічно ситуації, що склалася у сфері виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції в Російській Федерації, де виробництво, закупівлю і поставку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної харчової продукції, а також спиртовмісної нехарчової продукції з вмістом етилового спирту понад 40 відсотків об'єму готової продукції здійснюють тільки юридичні особи (ч.2 ст.1, ст.8 , 11, 14 Федерального закону від 22 листопада 1995 року N 171-ФЗ "Про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції" (у чинній редакції).
Невеликим гральним компаніям самостійно збільшити чисті активи з метою відповідності новим вимогам Закону N 244-ФЗ буде практично неможливо. Виходом з ситуації, що склалася буде або продаж дрібними гравцями власного бізнесу, або їх входження до складу засновників більше великих компаній, де майно першим вноситься до статутного капіталу останніх, і далі вони стають співзасновником у частці, відповідної оцінної вартості внесених ними матеріальних цінностей, або відхід у тіньовий сектор.
Предполагается, что с рынка игорной деятельности уйдет около 70 процентов казино и игровых залов.
У силу норм Закону N 244-ФЗ гральні заклади, відповідні вказаним законодавчим вимогам (ч.6 ст.6, ч.1, 3-5 ст.8, ч.2, 3 ст.15, ч.1, 2 ст. 16) і мають відповідні ліцензії відповідно до Закону "Про ліцензування окремих видів діяльності", має право продовжити свою діяльність до 30 червня 2009 року без отримання відповідного дозволу, у противному випадку їх діяльність повинна бути припинена до 1 липня 2007 року.
Очевидно, що політичне лобіювання встановлення гральних зон призведе не інакше як до зниження доходів від оподаткування грального бізнесу в бюджетах суб'єктів Федерації, з території яких вони будуть скасовані, що природним чином відіб'ється на заробітній платі, посібниках, субсидії громадян, які проживають на території відповідного регіону Російської Федерації. Иными словами, для субъектов Федерации результатом реализации Закона N 244-ФЗ будут весьма негативные социальные и налоговые последствия.. Противоположная и достаточно оптимистическая точка зрения была высказана на итоговом совещании по игорному бизнесу, состоявшемся 16 января 2007 года в мэрии Москвы, в ходе которого были обсуждены результаты исполнения в 2006 году Закона г. Москвы от 23 ноября 2005 года N 58 "О размещении объектов игорного бизнеса на территории города Москвы" и согласованы действия органов исполнительной власти города по реализации Закона N 244-ФЗ. Было установлено: "несмотря на то, что в 2006 году были закрыты 1968 объектов игорного бизнеса в Москве, налоговые поступления в бюджет города не только не уменьшились, а, наоборот, выросли на 3%, что является наглядным свидетельством того, что в результате проводимой властями города политики удалось ликвидировать теневой сектор игорного бизнеса".
В целом утопизм
Касательно противоречий, содержащихся в Законе N 244-ФЗ, следует отметить, что предусмотренный тотальный законодательный запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи (ч.3 ст.5) подрывает на корню осуществление предпринимателями деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон, предусмотренной в том числе главой 3 Закона N 244-ФЗ. Неможливо вести таку діяльність у букмекерських конторах і тоталізаторах, наприклад, без мережі Інтернет, рухомого зв'язку, необхідної при отриманні результатів змагань, встановлення взаємовідносин між букмекерськими центром і пунктом прийому ставок, підготовці букмекерської лінії і т.п. У цілому Закон N 244-ФЗ не насичений змістовно, крім того, в ньому є протиріччя і колізії, що підтверджує його концептуальну неспроможність. Реалізація Закону в даній редакції не дозволить створити дієву, прозору нормативно-правову базу для підвищення ефективності державного регулювання грального бізнесу в країні і боротьби з його тіньовим проявом. Необхідність вдосконалення Закону не викликає сумнівів. Представляється можливим, що до 2009 року він піддасться ще не одному внесення змін і кардинальної переробки в цілому. Слід очікувати нескінченну низку змін, визнання нормативних правових актів повністю або частково втратили чинність, прийняття нових нормативних приписів і т.п. Уровень юридической техники Закона также оставляет желать лучшего, в то время как признано, что "от того, в какой степени в стране развита юридическая техника, во многом зависит уровень ее цивилизованности..." Закон повинен володіти ефективністю, загальним показником якої буде співвідношення між цілями містяться в законі правових норм та результатами їх дії. Адже від ефективності прийнятих законів, результатів постійного аналізу та узагальнення правозастосовної практики безпосередньо залежить успіх соціально-економічних перетворень в Росії, розвиток бізнесу, благополуччя громадян, їх прав і свобод тощо
.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
167.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття стратегії міжнародного маркетингу та е принципи в міжнародному бізнесі
Податки і оподаткування 2 Принципи оподаткування
Принципи оподаткування в РФ
Принципи оподаткування
Принципи оподаткування Зміст і
Організаційні принципи оподаткування
Принципи оподаткування малого підприємництва
Принципи і функції оподаткування нерухомості
Сутність податків і принципи оподаткування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru