додати матеріал


Практичні завдання з бухгалтерського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Основні засоби
НМА
Матеріали
Заробітна плата
БМіМ
Накладні витрати
Допоміжне виробництво
Основне виробництво
Облік фінансових результатів

Основні засоби
Завдання № 1
Умова задачі
Акцептований рахунок постачальника за верстат, покупна вартість якого 480 тис. руб. Нараховано ПДВ -? Витрати по доставці склали 75 тис. руб. Нараховано ПДВ -? Нараховано заробітну плату - 1500руб. і ЕСН (26%).
Визначити первісну вартість верстата.
Рішення:
1) Д 08
До 60
480000
- Акцептовано рахунок постачальника
2) Д 19
До 60
(480 000 * 18%) / 100% = 86400
- На суму ПДВ (18%)
3) Д 08
До 60
75000
- Витрати з доставки
4) Д 19
До 60
(75000 * 18%) / 100% = 13500
- Нараховано ПДВ (18%)
5) Д 08
До 70
1500
- Нарахована заробітна плата
6) Д 08
До 69
(1500 * 26%) / 100% = 390
- Нараховано ЕСН від заробітної плати
7) Д 01
До 08
1) + 3) + 5) + 6) = 480000 +75000 +1500 +390 = 556890
- ОС прийняті в експлуатацію
Д 08А До
1) 480000
7) 556890
3) 75000
5) 1500
6) 390
ОБД = 556890
ОБК = 556890
Відповідь: Первісна вартість верстата склала 556890руб.
Завдання № 2
Умова задачі
Організація продає ОС на суму 14160 руб. (У т.ч. ПДВ). На момент реалізації залишкова вартість становила 5000 руб. Витрати на продаж склали 500 руб.
Визначити результат від реалізації.
Рішення
1) Д 62
До 91
14160
- Пред'явлено рахунок покупцеві за реалізовану продукцію
2) Д 91
До 68
(14160 * 18%) / 118% = 2160
- Нараховано ПДВ до бюджету
3) Д 91
К 01
5000
- Списуються ОС по остат. вартості
4) Д 91
До 44
5000
- Витрати на продаж
5) Д 91 / 9, До 99
= ОБД 91 - (2) +3) +4)) = 6500
- Результат від реалізації
Д 91А-П К
2) 2160
1) 14160
3) 5000
4) 500
5) 6500
ОБД = 14160
ОБК = 14160
Про
Відповідь: Результат від реалізації склав 6500 руб.

НМА

Завдання № 1
Умова задачі
1) Придбано ліцензія на право випуску продукції на суму 35АБ0 руб.
2) Нараховано ПДВ -?
3) Нараховано за послуги консультантів з придбання ліцензії - 6А0
4) Перераховано в оплату грошові кошти за придбану ліцензію
5) Придбана ліцензія прийнята на баланс за первісною вартістю
6) Списано ПДВ до відшкодування з бюджету
Рішення
1) Д 08, ДО 60
35140
- Придбано ліцензія на право випуску продукції
2) Д 19, ДО 60
(35140 * 18%) / 100% = 6325
- На суму ПДВ (18%)
3) Д 08, До 76
610
- Нараховано за послуги консультантів
Д 08А До
1) 35140
4) 35750
3) 610
ОБД = 35750
ОБК = 35750
Завдання № 2
Умова задачі
Організація розробила програми для ЕОМ. Витрачено матеріалів на суму 10 тис.руб. Заробітна плата - 40 тис.руб.Начіслен ЕСН. Програма ЕОМ введена в експлуатацію.
Рішення
1) Д 08
До 10
10000
- Витрачено матеріалів
2) Д 08 До 70
40000
- Нараховано з / п
3) Д 08
До 69
(40000 * 26%) / 100% = 10400
- Нараховано ЕСН від з / п
4) Д 04
До 08
60400
- Програми ЕОМ прийняті в експлуатацію
Д 08А До
1) 10000
4) 60400
2) 40000
3) 10400
ОБД = 60400
ОБК = 60400
Завдання № 3
Умова задачі
Організація придбала НМА на суму 120 тис. руб. (У т.ч. ПДВ). Нараховано ПДВ -? Витрати з придбання (реєстрації, консультації) склали 510 руб. НМА прийняті в експлуатацію. Сума НМА оплачена з р / с.
Рішення
1) Д 08, ДО 60
120000
- Організація придбала НМА
2) Д 19, ДО 60
(120000 * 18%) / 118% = 18305
- На суму ПДВ (18%)
3) Д 08, До 76
510
- Оплачено консультації з
придбання НМА
4) Д 04, До 08
= 1) +3) = 120 000 +510 = 120 510
- НМА прийняті в експлуатацію
5) Д 60, К 51
= 1) = 120 000
- Сума НМА оплачена з р / р
Д 08А До
1) 120000
4) 120510
3) 510
ОБД = 120510
ОБК = 120510
Завдання № 4
Умова задачі
1) Пред'явлено рахунок покупцю на право використання фірмового знака організації на протязі 2-х років за договірною вартістю - 2АС000 руб.
2) Списано ПДВ до бюджету
3) Ост. вартість фірмового знака - 10АБ00
4) Визначено фінансовий результат від передачі
5) Надійшли кошти від покупців на р / р
Рішення
1) Д 62, До 91
211000
- Пред'явлено рахунок покупцеві

2) Д 91, До 68
(211 000 * 18%) / 118% = 32186
- Списаний ПДВ до бюджету
3) Д 91, К 04
101400
- Списуються НМА по остат. вартості
4) Д 91 / 9, До 99
= 1) - ((2) +3)) = 77414
- Результат від реалізації
5) Д 51, К 62
= 1) = 211 000
- Надійшли кошти від покупця на р / р
Д 91А-П К
2) 32186
1) 211000
3) 101400
4) 77414
ОБД = 211000
ОБК = 211000
Завдання № 5
Умова задачі
Організація продає програми ЕОМ. Пред'явлено рахунок покупцю на суму 120 тис. руб. + ПДВ. ОСТ. вартість програм - 80 тис.руб. Витрати з продажу - 5 тис.руб. Визначити результат від реалізації.
Рішення
1) Д 62, До 91
120000
- Пред'явлено рахунок покупцеві
2) Д 91, До 68
18305
- Сума ПДВ
3) Д 91, К 04
80000
- Залишкова вартість НМА
4) Д 91, До 44
5000
- Витрати на продаж
5) Д 91-9, До 99
= ОБД-(2) +3) +4)) = 16695
- Результат від реалізації
Д 91А-П К
2) 18305
1) 120000
3) 80000
4) 5000
5) 16695
ОБД = 120000
ОБК = 120000

Відповідь: Результат від реалізації склав 16695 руб.

Матеріали

Завдання № 1
Умова задачі
Придбано матеріали від постачальника на суму 20 тис.руб. + ПДВ. За розвантаження матеріалів нарахована заробітна плата у розмірі 300 руб., З якої зроблені відрахування ЕСН. Доставка матеріалів здійснюється власним транспортом - 1500 руб. Рахунок постачальника оплачений, пред'явлений бюджету ПДВ для відшкодування.
Визначити фактичну вартість матеріалів.
Рішення:
1) Д 10
До 60
20000
- Придбано матеріали від постачальника
2) Д 19
До 60
(20000 * 18%) / 100% = 3600
- Нараховано ПДВ
3) Д 10
До 70
300
- Нарахована заробітна плата за розвантаження матеріалів
4) Д 10
До 69
(300 * 26%) / 100% = 78
- Нараховано ЕСН від заробітної плати
5) Д 10
До 23
1500
- Доставка матеріалів власним транспортом
6) Д 68
До 19
= 2) = 3600
- Пред'явлено бюджету ПДВ для відшкодування
7) Д 60
До 51
= 1) +2) = 20000 + 3600 = 23600
- Рахунок постачальника оплачений
Д 10А До
1) 20000
3) 300
4) 78
5) 1500
ОБД = 21878
Ск = 21878
Відповідь: Фактична вартість матеріалів склала 21878 руб.
Завдання № 2
Умова задачі
1) Прийнятий до оплати рахунок постачальника за матеріали на суму 23БА00 руб. (У т.ч. ПДВ)
2) Купівельна вартість -?
3) Сума ПДВ -?
4) Доставка здійснена власним транспортом - 417Б0 руб.
5) Розвантаження матеріалів оплачена підзвітною особою - 2БА0 руб.
6) Оплачено рахунок постачальника з акредитива
7) Пред'явлено до відшкодування з бюджету ПДВ, відповідно до оплаченого рахунку
Визначити фактичну вартість матеріалів.
Рішення:
1) Д 10, ДО 60
234100
- Придбано матеріали від постачальника
2) Д 19 До 60
(234 100 * 18%) / 118% = 35710
- Нараховано ПДВ
3) Д 10
До 60
= 1) -2) = 234100-35710 = 198390
- Купівельна вартість матеріалів
4) Д 10, К 23
41740
- Доставка матеріалів власним транспортом
5) Д 10
К 71
2410
-Розвантаження матеріалів оплачена підзвітною особою
6) Д 60
До 55.1
= 3) = 198 390
- Сплачено рахунок постачальника з акредитива на покупну вартість
7) Д 60
До 55.1
= 2) = 35710
- Сплачено рахунок постачальника з акредитива на покупну вартість
8) Д 68
До 19
= 2) = 35710
-Пред'явлено до відшкодування з бюджету ПДВ
Д 10А До
1) 198390
4) 41740
5) 2410
ОБД = 242540
Відповідь: Фактична вартість придбаних матеріалів дорівнює 242540 крб.
Завдання № 3
Умова задачі
1) Прийнятий до оплати рахунок постачальника на суму 20АБ10 руб. (+ ПДВ)
2) Купівельна вартість матеріалів -?
3) Сума ПДВ -?
4) Оплачено підзвітною особою за навантаження і розвантаження матеріалів - 2ББ70 руб.
5) Акцептований рахунок транспортної організації за доставку матеріалів - 2Б100 руб.
6) Оплачено рахунок безготівковими з р / р
7) Пред'явлено до відшкодування з бюджету ПДВ
8) Фактична собівартість -?
Рішення:
1) Д 10
До 60
= 201410-2) = 201410-30739 = 170685
- Купівельна вартість матеріалів
2) Д 19
До 60
(201 410 * 18%) / 118% = 30724
- Нараховано ПДВ
3) Д 10, К 71
24470
-Розвантаження і навантаження матеріалів оплачена підзвітною особою
4) Д 10, ДО 60
24100
- Акцептований рахунок транспортної організації
Д 10А До
1) 170686
3) 24470
4) 24100
ОБД = 219256
Відповідь: Фактична собівартість придбаних матеріалів становила 219256 крб.
Завдання № 4
Умова задачі
Прийнятий до оплати рахунок постачальника на суму 20АБ10 руб. (У т.ч. ПДВ):
1) Купівельна вартість -?
2) ПДВ -?
3) Нарахована заробітна плата за розвантаження і завантаження матеріалів - 3БА0 руб.
4) Нараховано ЕСН від з / п -?
5) Оплачено рахунок постачальника з р / р
6) Пред'явлено до відшкодування з бюджету ПДВ
Рішення
1) Д 10
До 60
= 201410-2) = 201410-30739 = 170686
- Купівельна вартість матеріалів
2) Д 19
До 60
(201 410 * 18%) / 118% = 30724
- Нараховано ПДВ
3) Д 10
До 70
3410
- Нараховано з / п за розвантаження і завантаження матеріалів
4) Д 10
До 69
= (3410 * 26%) / 100% = 887
- Нараховано ЕСН від з / п
5) Д 60
До 51
= 1) = 170 685
- Сплачено рахунок постачальника безготівковими з р / р на покупну вартість
6) Д 60
До 51
= 2) = 30724
- Сплачено рахунок постачальника безготівковими з р / р на суму ПДВ
7) Д 68
До 19
= 2) = 30724
-Пред'явлено до відшкодування з бюджету ПДВ
Д 10А До
1) 170686
3) 3410
4) 887
ОБД = 174983
Відповідь: Фактична вартість придбаних матеріалів становила 174983 крб.
Завдання № 5
Умова задачі
Прийнятий до оплати рахунок за матеріали на суму 1811Б0 руб. (У т.ч. ПДВ).
1) Купівельна вартість -?
2) ПДВ -?
3) Доставка оплачена підзвітною особою - 3110 руб.
4) Акцептований рахунок за консультаційні послуги - 11Б00 руб.
5) Оплачено рахунок постачальника з р / р
6) Пред'явлено до відшкодування з бюджету ПДВ
Визначити фактичну собівартість матеріалів.
Рішення:
1) Д 10
До 60
= 181140-2) = 181140-27632 = 153508
- Купівельна вартість матеріалів
2) Д 19
До 60
(181 140 * 18%) / 118% = 27632
- Нараховано ПДВ
3) Д 10
К 71
3110
-Доставка матеріалів оплачена підзвітною особою
4) Д 10
До 76
11400
- Акцептований рахунок за консультацію. послуги
5) Д 60
До 51
= 1) = 153 508
- Сплачено рахунок постачальника безготівковими з р / р на покупну вартість
6) Д 60, К 51
= 2) = 27632
- Сплачено рахунок постачальника безготівковими з р / р на суму ПДВ
7) Д 68, К 19
= 2) = 27632
-Пред'явлено до відшкодування з бюджету ПДВ
Д 10А До
1) 153508
3) 3110
4) 11400
ОБД = 168018
Відповідь: Фактична вартість придбаних матеріалів становила 168018 крб.
Завдання № 6
Умова задачі
Організація придбала у постачальника залізобетон на суму 7БА00 руб. (У т.ч. ПДВ). Списані витрати менеджера організації, пов'язані з доставкою ж / б - 5Б0руб. Оплачено постачальникам за отримані матеріали за рахунок акредитива. Акцептований рахунок організації Х за консультаційні послуги на суму 2АБ0 (в т.ч. ПДВ). ПДВ пред'явлений бюджету для відшкодування. Отримані матеріали списані в основне виробництво.
Рішення:
1) Д 10
До 60
74100
- Придбаний з / б у постачальника
2) Д 19
До 60
(74100 * 18%) / 100% = 13338
- Нараховано ПДВ
3) Д 10
К 71
540
- Списані витрати менеджера організації
4) Д 60
До 55 / 1
= 1) = 74100
- Сплачено постачальникам за рахунок акредитива
5) Д 10
До 60
2140
- Оплачено організації за консультаційні послуги
6) Д 19
До 60
(2140 * 18%) / 118% = 326
- Нараховано ПДВ
7) Д 68
До 19
2) + 6) = 13338 +326 = 13664
- Пред'явлено бюджету ПДВ для відшкодування
8) Д 20
До 10
1) +3) +5) = 74100 +540 +2140 = 76780
- Матеріали списані в основне виробництво
Д 10А До
1) 74100
8) 76780
3) 540
5) 2140
ОБД = 76780
ОБК = 76780
Відповідь: Вартість матеріалів, списаних в основне виробництво, склала 76780руб.
Завдання № 7
Умова задачі
Реалізовано матеріальні ресурси покупцеві на суму 48 тис.руб. Пред'явлено рахунок покупцю на суму 100 тис. руб. (У т.ч. ПДВ). Витрати з реалізації склали 2 тис.руб. Списаний ПДВ до бюджету.
Рішення
1) Д 62
До 91
100000
- Пред'явлено рахунок покупцеві
2) Д 91
До 68
(100000 * 18%) / 118% = 15254
- Нараховано ПДВ до бюджету
3) Д 91
До 10
48000
- Фактична собівартість
4) Д 91
До 70,69, 76
2000
- Витрата по реалізації
5) Д 91 / 9
До 99
= ОБД 91 - (2) +3) +4)) = 34746
- Результат від реалізації
Д 91А-П К
2) 15254
1) 100000
3) 48000
4) 2000
5) 34746
ОБД = 100000
ОБК = 100000

Заробітна плата

Завдання № 1
Умова задачі
Розрахувати з / п Смирнову Б.В. - Робочий 5-го розряду. Тарифний розряд - 215,68 руб., Має 2-х дітей. Відпрацював весь місяць. Вважати за лютий. Премія - 30%.
Рішення:
1. Розраховуємо з / п за кількість відпрацьованих днів:
З / п за відпрацьовані дні = 215,68 * 21 = 4529,28 руб.
2. Розрахунок премії:
Премія = (4529,28 * 30%) / 100% = 1358,78 руб.
3. Розраховуємо суму заробітної плати за лютий:
Сума з / п за лютий = Сума з / п за відпрацьовані. дні + Премія
Сума з / п за лютий = 4529,28 +1358,78 = 5888,06 руб.
4. Розраховуємо ПДФО:
Оскільки сума з / п за лютий <20000 руб., то
ПДФО = ((Сума з / п за лютий - 400-600 * кількість дітей) * 13%) / 100%
ПДФО = ((5888,06-400-600 * 2) * 13%) / 100% = 557 руб.
5. Розрахуємо суму до видачі:
Сума до видачі = Сума з / п за лютий - ПДФО
Сума до видачі = 5888,06-557 = 5331,06 руб.
Завдання № 2
Умова задачі
Іванов О.С. - Робочий 4-го розряду. Денна тарифна ставка - 191,56 руб. Йому надали лікарняний лист на 7 днів з 5 лютого. Решту днів робітники. Страховий стаж - 7,6 року. Його з / п за 12 місяців, що передують місяцю хвороби, - 71593,58 руб. Кількість календарних днів за цей період - 338. Визначити суму до видачі. (Премія - 30%, з / п за січень - 5030,65 руб.) Має одну дитину.
Рішення:
1. Визначаємо розмір денної допомоги:
Розмір денної допомоги за 12 відпрацьованих місяців = (Сума з / п за 12 місяців / кількість кал. Днів) *% страх. Стажу
Т.К. стах. Стаж Іванова = 7,6 року, то% страх. стажу = 80%
Розмір денної допомоги = ((71593,58 / 338) * 80%) / 100% = 169,45 руб.
2. Визначаємо допомогу по лікарняним листком:
Посібник по б / л = Розмір денної допомоги * Кількість кал. днів по б / л
Посібник по б / л = 169,45 * 7 = 1186,15 руб.
3. Визначаємо З / п за відпрацьовані дні
З / п за відпрацьовані. дні = Денна тарифна ставка * Кількість відпра. днів
З / п за відпрацьовані. дні = 191,56 * 16 = 3064,96 руб.
4. Визначаємо розмір премії
Премія = З / п за відпрацьовані. дні * 30% / 100%
Премія = 3064,96 * 30% / 100% = 919, 49 руб.
5. Визначаємо суму з / п за лютий
Сума з / п за лютий = Премія + З / п за відпрацьовані. дні + Посібник по б / л = 3064,96 +919, 49 +1186,15 = 5170,60 руб.
6. Визначаємо суму з / п наростаючим підсумком
Суму з / п наростаючим підсумком = Сума з / п за лютий + Сума з / п за січень = 5170,60 + 5030,65 = 10201,25 руб.
7. Визначаємо розмір ПДФО
ПДФО = ((Сума з / п за лютий - 400-600 * Кількість дітей) * 13%) / 100%
ПДФО = ((5170,60 -1000) * 13%) / 100% = 542 руб.
8. Визначаємо розмір допомоги по ІЛ
ІЛ = ((Сума з / п за лютий - ПДФО) * 25%) / 100%, тому що має 1-у дитину
ІЛ = ((5170,60 - 542) * 25%) / 100% = 1157, 15 руб.
9. Визначаємо загальну суму утримань із з / п
Всього утримано із з / п = ПДФО + ІЛ
Всього утримано із з / п = 542 + 1157, 15 = 1699, 15 руб.
10. Визначаємо суму видачі на руки
Сума до видачі = Сума з / п за лютий - Всього утримано із з / п
Сума до видачі = 5170,60 - 1699, 15 = 3471, 45 руб.
Завдання № 3
Умова задачі
Проскурін К.Б. - Робочий 6-го розряду. Денна тарифна ставка - 311,12 руб. має 2-х дітей. Відпустка 16 кал. днів з 4-го лютого, інші дні робочі. З / п за 12 кал. місяців, що передують відпустці - 110477,63 руб. 12 місяців відпрацював повністю. За підсумками місяця нарахована премія в розмірі 30%. 365 - число кал. днів.
Рішення:
1. Визначаємо суму з / п за відпустку
Оскільки рік відпрацьований повністю, то
О = З / п * Д / (12 * 29,4), де Д - число днів відпустки
О = 110477,63 * 16 / (12 * 29,4) = 5010,32 руб.
2. Визначаємо з / п за відпрацьовані дні
З / п за відпрацьовані. дні = Денна тарифна ставка * Кількість відпра. днів
З / п за відпрацьовані. дні = 311,12 * 9 = 2800,08 руб.
3. Визначаємо розмір премії
Премія = З / п за відпрацьовані. дні * 30% / 100%
Премія = 2800, 08 * 30% / 100% = 840,02 руб.
4. Визначаємо з / п за місяць
З / п за місяць = З / п за відпрацьовані. дні + Премія + Відпускні
З / п за місяць = 2800,08 +840,02 +5010,32 = 8650,42 руб.
5. Визначаємо розмір ПДФО
Оскільки З / п за місяць <20000, то
ПДФО = ((Сума з / п за місяць - 400-600 * кількість дітей) * 13%) / 100%
ПДФО = ((8650,42-400-1200) * 13%) / 100% = 917 руб.
6. Визначаємо суму видачі на руки
Сума видачі на руки = З / п за місяць - ПДФО
Сума видачі на руки = 8650,89 - 917 = 7723,42 руб.
Завдання № 4
Умова задачі
Згідно табелю робочого часу за березень місяць економіст виробничого відділу Смирнова Т.І. (Оклад 8000 грн.) Відпрацювала 20 днів і мала 3 дні відпустки за свій рахунок. Нормувальник Серьогіна Р.С. (Оклад 6000 руб.) Відпрацювала 23 дні. За результатами роботи за березень працівники преміюються у розмірі 15% від фактичного заробітку. Визначити суму заробітку за місяць, якщо в місяці 23 раб, дня.
Рішення
1. Визначаємо суму з / п за 1 день
Сума з / п за 1 день = Оклад / Число раб. календарних днів у місяці
Смирнова: Сума з / п за 1 день = 8000/23 = 347,83 руб.
Серьогіна = 6000/23 = 260,87 руб.
2. Визначаємо з / п за місяць
З / п за місяць = Сума з / п за 1 день * число відпрацьо. днів у місяці
Смирнова: З / п за місяць = 347,83 * 20 = 6956,6 руб.
Серьогіна: З / п за місяць = 260,87 * 23 = 6000,01 руб.
3. Визначаємо розмір премії
Премія = З / п за місяць * 15% / 100%
Смирнова: Премія = 6956,6 * 15% / 100% = 1043,49 руб.
Серьогіна: Премія = 6000,01 * 15% / 100% = 900 руб.
4. Визначаємо суму заробітку за місяць
Сума з / п за місяць = З / п за місяць + Премія
Смирнова: Сума з / п за місяць = 6956,6 +1043,49 = 8000,09 руб.
Серьогіна: Сума з / п за місяць = 6000,01 +900 = 6900,01 руб.
Завдання № 5
Умова задачі
Робочий почасових 3-го розряду з тарифною ставкою 25,70 руб. / Годину відпрацював у звітному періоді 160 годин. З 160 за безаварійну роботу він преміюється в розмірі 15% від заробітку. Визначити суму з / п за місяць
Рішення
1. Визначаємо З / п за місяць
З / п за місяць = Тарифна ставка * Кількість відпра. годин
З / п за місяць = 25,70 * 160 = 4112 руб.
Оскільки годинна тарифна ставка працівника 25,70 руб. / год, а він відпрацював 160 годин, то його тарифна ставка за відпрацьований час дорівнює 25,70 * 160 = 4112 руб.
2. Визначаємо розмір премії
Премія = З / п за відпрацьовані. час * 15% / 100%
Премія = 4112 * 15% / 100% = 616,80 руб.
3. Визначаємо суму заробітку за місяць
Сума з / п за місяць = З / п за місяць + Премія
Сума з / п за місяць = 4112 +616,80 = 4728,80 руб.
Завдання № 6
Умова задачі
Працівник 8-го розряду за місяць виготовив 264 деталі. Норма часу на 1 деталь - 40 хв. Годинна тарифна ставка 8-го розряду становить 22,60 руб.
Визначити скільки він отримає за місяць.
Рішення:
1. Визначаємо кількість відпра. годин
Кількість відпра. годин = Кількість деталей * Норма часу на виготовлення 1 деталі
Кількість відпра. годин = 264 * 40 = 10560 хв. = 176 годин
2. Визначаємо розмір з / п
З / п = Тарифна ставка за годину * Кількість відпра. годин
З / п = 22,60 * 176 = 3977,60 руб.
Завдання № 7
Умова задачі
Комаров Ю.Р. відпрацював у звітному місяці 20 днів з 22-х. Його оклад становить 11 тис. руб. Має 2-х дітей і на одного платить за виконавчим листом. У звітному місяці йому була нарахована премія в розмірі 20% за відпрацьований час. Сума за попередні місяці з січня дорівнює 0.
Рішення
1. Визначаємо розмір з / п за 1 день
З / п за 1 день = З / п за місяць / Кількість робочих днів у місяці
З / п за 1 день = 11000/22 = 500 руб.
2. Визначаємо розмір з / п за відпрацьовані дні
З / п за відпрацьовані. дні = З / п за 1 день * Кількість відпра. днів
З / п за відпрацьовані. дні = 500 * 20 = 10000 руб.
3. Визначаємо розмір премії за відпрацьовані. дні
Премія = З / п за відпрацьовані. дні * 20% / 100%
Премія = 10000 * 20% / 100% = 2000 руб.
4. Визначаємо суму з / п за місяць
Сума з / п за місяць = З / п за відпрацьовані. дні + Премія
Сума з / п за місяць = 10000 +2000 = 12000 руб.
5. Визначаємо розмір ПДФО
ПДФО = ((Сума з / п за місяць -400-600 * 2) * 13%) / 100%
ПДФО = ((12000 - 400 - 1200) * 13%) / 100% = 1352 руб.
6. Визначаємо розмір допомоги за виконавчим листом
ІЛ = ((Сума з / п за місяць - ПДФО) * 25%) / 100%, тому що виплачується на 1-у дитину
ІЛ = ((12000 - 1352) * 25%) / 100% = 2662 руб.
7. Визначаємо суму до видачі
Сума до видачі = Сума з / п за місяць - ПДФО
Сума до видачі = 12000-1352 - 2662 = 7986 руб.

БМіМ

Завдання № 1
Умова задачі
Нараховано амортизацію БМіМ - 1200 руб. Нараховано амортизацію по НМА, які належать до витрат по обслуговуванню БМіМ - 250 руб. Витрачені матеріали на БМіМ - 12 тис. руб. Нараховано з / п і ЄСП - 15600 руб. Списані послуги допоміжного виробництва - 18 тис.руб. Витрати по обслуговуванню БМіМ списати на об'єкт 1 та на об'єкт 2, якщо на об'єкті 1 машини працювали 100 м / см, а на об'єкті 2 - 50 м / див
Рішення:
1) Д 25, К 02
1200
Нараховано амортизацію БМіМ
2) Д 25, К 05
250
Нараховано амортизацію по НМА
3) Д 25, К 10
12000
Витрачені матеріали на БМіМ
4) Д 25, К 70,69
15600
Нараховано з / п і ЕСН
5) Д 25, К 23
18000
Списуються витрати ВП
6) Д 20-1, К 25
31400
Витрати по БМіМ списані на об'єкт 1
7) Д 20-2, К 25
15700
Витрати по БМіМ списані на об'єкт 2
Д 25А До
1) 1200
6) 31400
2) 250
7) 15700
3) 12000
4) 15600
5) 18000
ОБД = 47050
ОБК = 47050
Вартість 1 м / см = 47050/150 = 314 руб.
Вартість м / см, відпрацьованих на = 314 * 100 = 31400 руб.
1 об'єкті
Вартість м / см, відпрацьованих на = 314 * 50 = 15700 руб.
2 об'єкті

Накладні витрати

Завдання № 1
Умова задачі
Витрачені матеріали на господарські потреби - 12850 руб. Нараховано з / п працівникам адміністративно-госп. апарату - 48900 руб. Нараховано амортизацію НМА і ОС, зайнятих в апараті управління на суму - 2460 руб. Акцептований рахунок постачальника за матеріали, витрачені на госп. потреби - 66000 руб. Визначити величину накладних витрат.
Рішення:
1) Д 26, К 10
12850
- Витрачені матеріали
2) Д 26, До 70
48900
- Нараховано з / п
3) Д 26, К 69
= 48900 * 26% / 100% = 12714
- Нараховано ЕСН
4) Д 26, К 02, 05
2460
- Нараховано амортизацію ОС і НМА
5) Д 26, ДО 60
66000
- Акцептовано рахунок постачальника за матеріали
6) Д 20, К 26
= 1) +2) +3) +4) +5) = 142 924
- Накладні витрати списано в основне виробництво
Д 26А До
1) 12850
6) 142924
2) 48900
3) 12714
4) 2460
5) 66000
ОБД = 142924
ОБК = 142924

Відповідь: Величина накладних витрат склала 142924 крб.

Допоміжне виробництво

Завдання № 1
Умова задачі
Реалізовано готову продукцію на суму 38600 руб. Договірна ціна - 85300 руб. в т.ч. ПДВ. Витрати на продаж - 5300 руб. Визначити результат від реалізації.
Рішення:
1) Д 90, К 43
38600
- Реалізовано готову продукцію
2) Д 62, До 90
85300
- За договірною ціною
3) Д 90, До 68
= 85300 * 18% / 118% = 13012
- Сума ПДВ
4) Д 90-9, До 99
= ОБД - (1) +3) +4)) = 28388
- Результат від реалізації
Д 90А-П К
1) 38600
2) 85300
3) 13012
4) 5300
5) 28388
ОБД = 85300
ОБК = 85300
Відповідь: Результат від реалізації продукції склав 28388 руб.
Завдання № 2
Умова задачі
Собівартість реалізованої продукції організації - 4С9А00 руб. Виставлено рахунок покупцю на суму 76БА00 руб., В т.ч. ПДВ.
Нараховано ПДВ до бюджету -? Витрати з доставки продукції покупцеві - 1БА0 руб. Визначити і списати результат від реалізації продукції.
Рішення
1) Д 90, К 43
419100
- Реалізовано готову продукцію
2) Д 62, До 90
764100
- Виставлено рахунок покупцеві
3) Д 90, До 68
= 764100 * 18% / 118% = 116558
- Сума ПДВ
4) Д 90, До 44
1410
- Витрати на продаж
5) Д 90-9, До 99
= ОБД - (1) +3) +4)) = 227032
- Результат від реалізації
Д 90А-П К
1) 419100
2) 764100
3) 116558
4) 1410
5) 227032
ОБД = 764100
ОБК = 764100

Відповідь: Результат від реалізації продукції склав 227032 крб.


Основне виробництво

Завдання № 1
Умова задачі
Незавершене виробництво на початок місяця склало 800 тис. руб. Нараховано з / п робітникам, зайнятим на будівництві об'єкта, - -150 тис. руб. Нараховано ЕСН. Списані матеріали на суму 120 тис. руб. У собівартість робіт включені витрати по БМіМ - 40 тис. руб. Накладні витрати склали 60 тис. руб. Реалізовано будівельних робіт на суму 700 тис. руб.
1) Визначити незавершене виробництво на кінець місяця.
2) Усі роботи реалізовані.
Рішення
1) Д 20, До 70
150000
- Нараховано з / п робітникам
2) Д 20, К 69
= 150000 * 26% / 100% = 39000
- Нараховано ЕСН від з / п
3) Д 20, К 10
120000
- Списані матеріали
4) Д 20, К 25
40000
- Включені до собівартості робіт витрати по БМіМ
5) Д 20, К 26
60000
- Накладні витрати
6) Д 90, К 20
700000
- Реалізовано будівельні роботи
Д 20А До
Сп = 800000
1) 150000
6) 700000
2) 39000
3) 120000
4) 40000
5) 60000
ОБД = 409000
ОБК = 700000
Ск = 509000
Ск = Сп + ОБД-ОБК = 800000 +409000-700000 = 509000 руб.
6) Д 90, К 20
= Сп + ОБД = 800000 +409000 = 1209000
- Реалізовано будівельні роботи
Д 20А До
Сп = 800000
6) 1209000
ОБД = 409000
ОБК = 1209000
Ск = 0
Відповідь: Незавершене виробництво на кінець місяця становила 509000 крб.
Завдання № 2
Умова задачі
Незавершене виробництво на початок місяця становить 11Б600 руб. Визначити незавершене виробництво на кінець місяця, якщо витрати за звітний період склали по об'єкту А:
З / п - 21Б100; нарахований ЄСП від з / п -?; Вартість використаних матеріалів - 9Б100 руб.; Загальногосподарські витрати - 181Б00 руб.
За звітний період здано замовнику робіт на суму 401Б00 руб.
Рішення

1) Д 20, До 70
214100
- Нараховано з / п робітникам
2) Д 20, К 69
= 214100 * 26% / 100% = 55666
- Нараховано ЕСН від з / п
3) Д 20, К 10
94100
- Списані матеріали
4) Д 20, К 26
181400
- Накладні витрати
5) Д 90, К 20
401400
- Реалізовано будівельні роботи
Д 20А До
Сп = 114600
1) 214100
5) 401400
2) 555666
3) 94100
4) 181400
ОБД = 545266
ОБК = 401400
Ск = 258466
Ск = Сп + ОБД-ОБК = 114600 +545266-401400 = 258466 руб.
Відповідь: Незавершене виробництво на кінець місяця становила 258466 крб.

Облік фінансових результатів

Завдання № 1
Умова задачі
Списані результати звітного року від звичайних видів діяльності. Прибуток - 140 тис. руб., Збиток - 25 тис. руб. Списаний протягом звітного року залишок інших доходів - 850 тис. руб., Витрат - 30 тис. руб. Визначити і списати чистий прибуток. Сп за дебетом = 65 тис. руб., По кредиту = 110 тис. руб.
Рішення
Д 99А-П К
Збитки, витрати
Прибуток, доходи
Сп = 65000
Сп = 110000
2) Д 99, До 90 - 25000
1) Д 90, До 99 - 140000
4) Д 99, До 91 - 30000
3) Д 91, До 99 - 850000
ОБД = 55000
ОБК = 990000
Прибуток = (РНК + ОБК) - (СНР + ОБД) = (110000 + 990000) - (65000 +55000) = 980000 руб.
НП = П * 24% / 100% = 980000 * 24% / 100% = 235200 руб.
ЧП = П-ІП = 980000-235200 = 744800 руб.
Д 99, До 68
235200
- Податок на прибуток
Д 99, К 84
= ПП = 744800
- Реформація балансу
Відповідь: Чистий прибуток склав 744800 крб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Практична робота
261.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Практичні завдання з предмету «Теорія бухгалтерського обліку»
Основні завдання бухгалтерського обліку
Функції та завдання бухгалтерського обліку
Предмет метод і завдання бухгалтерського обліку
Завдання і принципи бухгалтерського обліку в банках
Сутність та основні завдання бухгалтерського управлінського обліку
Функції товариств з обмеженою відповідальністю і завдання бухгалтерського обліку
Завдання бухгалтерського обліку діяльності суб`єктів малого підприємництва в системі транспорту
Необхідність та сутність страхування Практичні завдання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru