приховати рекламу

Правові основи військової служби

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

РЕФЕРАТ
за курсом «Військове право»
за темою: «Правові основи військової служби»

1. Поняття правових основ військової служби. Законодавство, що регулює основи військової служби
Проходження військової служби являє собою детально регламентований процес, пов'язаний зі зміною правового статусу особи, покладанням на нього додаткових прав і обов'язків, обумовлений необхідністю виконання останнім конституційного обов'язку і обов'язки захисту Вітчизни і викликаний потребами оборони країни, забезпечення її безпеки, цілісності і недоторканності.
Проходження військової служби включає в себе призначення на військову посаду, присвоєння військового звання, атестацію, звільнення з військової служби, а також інші обставини (події), якими визначається службово-правове становище військовослужбовців. Проходження в Російській Федерації військової служби здійснюється відповідно до Конституції країни, справжнім Федеральним законом, іншими федеральними законами, Указом Президента України від 16 вересня 1999 р. № 1237, який затвердив Положення про проходження військової служби, іншими нормативними правовими актами в галузі військової служби та статусу військовослужбовців, а також з міжнародними договорами Російської Федерації в даній області.
Зміст проходження військової служби складають юридичні факти, з настанням яких законодавець визначає службово-правове становище військовослужбовців:
вступ на військову службу за призовом або за контрактом;
привласнення, позбавлення військових звань, зниження посаді та відновлення в ній;
проходження військово-професійного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
виконання обов'язків військової служби як в умовах повсякденної дійсності в мирний час, так і у воєнний час, в умовах воєнного чи надзвичайного положень;
вирішення інших завдань, покладених на військовослужбовців в силу їх особливого правового статусу;
звільнення військовослужбовців з військової служби та поновлення громадян на військовій службі.
Перелік представлених юридичних фактів, які визначають зміст проходження військової служби, є відкритим і може бути розширений у залежності від обставин у порядку та на умовах, які визначені цим Законом та Положенням про проходження військової служби.
Законодавець передбачає можливість зміни змісту правового статусу військовослужбовця в залежності від зовнішніх факторів, що визначають умови проходження військової служби. До числа останніх відносяться особливі правові режими, пов'язані з введенням воєнного чи надзвичайного положень, а також умови збройних конфліктів.
Особливості проходження військової служби при введенні надзвичайного і військового положень, а також в умовах збройних конфліктів визначаються Федеральним конституційним законом від 30 січня 2002 р. № 1-ФКЗ "Про військовому становищі"; Федеральним конституційним законом від 30 травня 2001 р. № 3-ФКЗ "Про надзвичайний стан"; Федеральним законом від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ "Про оборону"; Федеральним законом від 21 грудня 1994 р. № 68-ФЗ "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру"; Положенням про порядок проходження військової служби та прийнятими на їх основі нормативними правовими актами Президента та Уряду Російської Федерації, федеральних міністерств і відомств, в яких цим Законом передбачено проходження військової служби.
Для забезпечення режиму надзвичайного положення використовуються сили і засоби органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, федеральних органів безпеки, внутрішніх військ, органів у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих. У виняткових випадках на додаток до зазначених сил і засобів для забезпечення режиму надзвичайного стану можуть залучатися Збройні Сили РФ, інші війська, військові формування та органи. Метою залучення останніх служить необхідність вирішення наступних завдань:
підтримання особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено надзвичайний стан, і виїзду з неї;
охорона об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту, та об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього природного середовища;
роз'єднання протиборчих сторін, що беруть участь у конфліктах, що супроводжуються насильницькими діями з застосуванням зброї, бойової та спеціальної техніки;
участь у припиненні діяльності незаконних збройних формувань;
участь у ліквідації надзвичайних ситуацій та рятуванні життя людей у ​​складі сил Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.
Зазначені завдання військовослужбовці Збройних Сил, інших військ, військових формувань і органів виконують спільно із співробітниками органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, федеральних органів безпеки та військовослужбовцями внутрішніх військ. При цьому на військовослужбовців Збройних Сил, інших військ, військових формувань і органів поширюються положення федерального законодавства про внутрішні війська у частині, що стосується умов, порядку й меж застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки, гарантій особистої безпеки військовослужбовців і членів їх сімей, їх правового і соціального захисту.
Залучення військовослужбовців до виконання завдань в умовах режимів воєнного часу і надзвичайного стану проводиться Президентом Російської Федерації у відповідності з федеральним законом.
На військовослужбовців покладаються конституційні, інші загальногромадянські обов'язки, а також загальні, посадові і спеціальні обов'язки. Військовослужбовець Збройних Сил РФ у службовій діяльності керується вимогами законів, військових статутів і не повинен бути пов'язаний з діяльністю громадських, інших організацій і об'єднань, які мають політичну мету. Конституція РФ покладає на громадян обов'язок і обов'язок по захисту Вітчизни, забезпечення цілісності та недоторканності її територій, охорони суверенітету і безпеки держав (див. п. 1 ст. 59 Конституції РФ).
Вимога суворо дотримуватися Конституції РФ і закони РФ, положення общевоинских статутів Збройних Сил РФ, беззаперечно виконувати накази командирів є не що інше, як одна зі складових законності. Суть цієї вимоги полягає в точному, неухильному і единообразном виконанні (дотриманні) законів та інших нормативних правових актів всіма органами військового управління, посадовими особами та окремими військовослужбовцями.
За своїм правовим змістом Військова присяга являє собою текст зобов'язання, прийнятого військовослужбовцям у зв'язку з надходженням їм на військову службу. Приведення до Військової присяги - акт історичний, що відображає традиції російської і радянської армії. Військова присяга приноситься на вірність своєму народові, своїй Вітчизні - Російської Федерації. Сенс цього урочистого акту полягає в тому, що, вимовляючи патріотичні слова присяги, яскраво виражають істота військового боргу, військовослужбовець або громадянин свідомо висловлює і підтверджує свою готовність мужньо захищати свободу, незалежність і конституційний лад Росії, народ і Батьківщину.
Разом з тим факт приведення до Військової присяги має не лише глибоко моральне, але й правове значення. З приведенням громадянина до Військової присяги законодавець пов'язує момент виникнення військово-службових відносин, основним учасником яких і є присягають обличчя. Тільки з приведенням до Військової присяги військовослужбовець може бути призначений на посаду та здобуває повний обсяг службових прав, на нього в повному обсязі покладаються службові обов'язки, у тому числі він може бути залучений до виконання бойових завдань (до участі в бойових діях, несення бойового чергування, бойової служби, вартової служби) та завдань при введенні режиму надзвичайного стану і в умовах збройних конфліктів.
Суворе дотримання вимог Військової присяги вважається моральної і юридичним обов'язком, порушення присяги тягне за собою дисциплінарну або кримінальну відповідальність.
Військовослужбовець вважається знаходиться при виконанні обов'язків військової служби у випадках, передбачених ст. 37 Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
Військовослужбовець, а також громадянин, проходить військові збори, вважаються виконуючими обов'язки військової служби у випадках:
а) участі у бойових діях, виконання завдань в умовах надзвичайного стану та воєнного стану, а також в умовах збройних конфліктів.
Військовослужбовці, які є іноземними громадянами, беруть участь у виконанні завдань в умовах воєнного стану, а також в умовах збройних конфліктів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародними договорами РФ і законодавством РФ;
б) виконання посадових обов'язків;
в) несення бойового чергування, бойової служби, служби в гарнізонному наряді, виконання обов'язків у складі добового наряду;
г) участі у навчаннях або походах кораблів;
д) виконання наказу чи розпорядження, відданих командиром (начальником);
е) знаходження на території військової частини протягом встановленого розпорядком дня службового часу або в інший час, якщо це викликано службовою необхідністю;
ж) перебування у службовому відрядженні;
з) перебування на лікуванні, прямування до місця лікування і назад;
і) прямування до місця військової служби та назад;
к) проходження військових зборів;
л) перебування в полоні (за винятком випадків добровільної здачі в полон), в положенні заручника або інтернованої;
м) невідомого відсутності - до визнання військовослужбовця у встановленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошення її померлою;
н) захисту життя, здоров'я, честі та гідності особи;
о) надання допомоги органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам із захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони правопорядку та забезпечення громадської безпеки;
п) участі у запобіганні та ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф;
р) вчинення інших дій, визнаних судом досконалими в інтересах особистості, суспільства і держави.
Військовослужбовець повинен з гідністю нести високе звання захисника РФ, дорожити честю і бойовою славою Збройних Сил, своєї військової частини і честю свого військового звання. Військовослужбовець зобов'язаний проявляти патріотизм, дорожити інтернаціональної дружбою народів, сприяти зміцненню братства між націями і народностями. При навчанні та вихованні військовослужбовців повинно виявлятися повага до їх національних почуттів, звичаїв і традицій. У Збройних Силах РФ використовується російська мова як державна. Військовослужбовцям, слабко володіє російською мовою, надаються навчальні посібники, виділяється час і створюються інші умови для вивчення мови.
Військовослужбовці зобов'язані виявляти повагу один одному, сприяти командирам (начальникам) і старшим у підтриманні порядку та дисципліни. Про все, що трапилося з військовослужбовцем, що впливає на виконання його обов'язків, і зробив йому зауваження він зобов'язаний доповідати своєму безпосередньому начальнику. У разі порушення певних військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями він повинен негайно вжити заходів до наведення порядку і також доповісти своєму безпосередньому начальнику.
Військовослужбовець повинен дотримуватися вимог безпеки військової служби, заходи попередження захворювань, травм і поразок, повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих звичок (куріння і вживання алкоголю).
Військовослужбовець зобов'язаний знати і неухильно дотримувати міжнародні правила ведення військових дій, поводження з пораненими, хворими, особами, що потерпіли корабельну аварію, і цивільним населенням у районі бойових дій, а також з військовополоненими. Військовослужбовець в ході бойових дій, навіть перебуваючи у відриві від своєї військової частини (підрозділу) і в повному оточенні, зобов'язаний надавати рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон. Він зобов'язаний до кінця виконати в бою свій військовий обов'язок. Якщо ж військовослужбовець, опинившись у відриві від своїх військ і вичерпавши всі засоби і способи опору або ж перебуваючи в безпорадному стані внаслідок важкого поранення або контузії, буде захоплений супротивником в полон, він повинен шукати і використовувати будь-яку можливість для звільнення себе і своїх товаришів з полону і повернення у свої війська. Військовослужбовець, захоплений супротивником в полон, при допиті має право повідомити тільки своє прізвище, ім'я, по батькові, військове звання, дату народження й особистий номер. Він зобов'язаний підтримувати гідність воїна, свято зберігати військову та державну таємницю, проявляти стійкість і мужність, допомагати іншим військовослужбовцям, які перебувають в полоні, утримувати їх від пособництва ворогові, відкидати спроби противника використовувати військовослужбовця для нанесення шкоди Збройним Силам РФ і Росії. За військовослужбовцями, захопленими в полон, а також за інтернованими в нейтральних країнах зберігається статус військовослужбовців. Військове командування та інші уповноважені на те державні органи зобов'язані вживати заходів згідно з нормами міжнародного права з захисту прав зазначених військовослужбовців і повернення їх на Батьківщину.
Загальні обов'язки військовослужбовців мають деяка розбіжність в залежності від займаної посади. Так, відповідно до існуючого у військовій організації держави принципом єдиноначальності, загальні обов'язки командирів будуть істотно ширше загальних обов'язків їхніх підлеглих. Відповідно до вимог загальновійськових статутів командир відповідає за бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини (підрозділу); за успішне виконання військовою частиною (підрозділом) бойових завдань, за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу та безпека військової служби; за внутрішній порядок; за стан і збереження озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів, за технічний, матеріальне, медичне, фінансове, соціально-правове і побутове забезпечення. Командир зобов'язаний твердо і послідовно проводити в життя політику держави в галузі оборони, постійно вдосконалювати особисту професійну підготовку та методи управління військовою частиною (підрозділом), вміло проводити роботу з кадрами, керувати наукової, винахідницької та раціоналізаторської роботою.
2. Порядок звільнення військовослужбовців за контрактом з лав Збройних Сил України
У цьому питанні мова піде про заснування, порядку, оформленні та наслідки звільнення з військової служби військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом.
Необхідність роз'яснення порядку звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом обумовлена ​​труднощами, що виникають при реалізації цього права, пов'язаними як з неправильним розумінням та застосуванням норм матеріального права, що є правовими основами статусу військовослужбовців, посадовими особами, від яких залежить прийняття відповідного рішення, так і самими військовослужбовцями.
Основними недоліками, що містилися в матеріалах до подання, є наступні характерні недоліки:
1. У порушенні ст.86 ДУ ЗС РФ, в якій визначено, що за один і той же проступок забороняється накладати кілька дисциплінарних стягнень чи з'єднувати одне стягнення з іншим в матеріалах до подання до звільнення за недотримання умов контракту з боку військовослужбовця, командири клопочуть перед вищим командуванням про звільнення військовослужбовця, незважаючи на те, що він за здійснений ним проступок (за вчинення якого вони клопочуть про звільнення військовослужбовця) він вже притягувався командирами до дисциплінарної відповідальності.
2. Зміст рапорту військовослужбовця, репрезентованої до звільнення за пільговим підставі вступає в протиріччя з чинним законодавством, що регламентує питання проходження служби та матеріалами до подання.
3. У матеріалах до поданням не завжди додаються документи, що підтверджують факти порушення військової дисципліни військовослужбовцем.

Список використаної літератури
1. ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу»
2. ФЗ «Про статус військовослужбовців»
3. Положення про порядок проходження військової служби
4. Журнал «Право в Збройних Силах» № 9 за 2008 рік
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Військова справа | Реферат
33.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Правові основи організації військової служби
Правові засади проходження військової служби
Виконання стендового оформлення навчального кабінету Основи військової служби
Методи і прийоми військово-патріотичного виховання на уроках розділу Основи військової служби курсу ОБЖ
Правові основи державної служби 2
Організаційно-правові основи служби в ОВС
Поняття правові основи та принципи державної служби в ОВС
Проходження військової служби
Злочини проти військової служби

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru