Правила логічного мислення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бузулукський гуманітарно-технологічний інститут (філія) Державної установи вищої професійної освіти -
"Оренбурзький державний університет"
Факультет заочного навчання
Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін
Контрольна робота
з дисципліни "Логіка"
Керівник роботи ______________
Овінова М.М.
"_____"_______________ 2007р.
Виконавець
Студент групи 2001
______________
Соколова О. Ю
"____" __________________2007г.
Бузулук 2007

Завдання 1

Визначте, який вид відносин між наведеними нижче поняттями відповідає вказаною схемою.
3
Овал: 3
12
Овал: 12

а) холодна зброя, вогнепальна зброя, виріб ВПК;
б) народний суддя, підсудний, громадянин;
в) гармонія відносин, дисгармонія відносин, поведінку людини.
Відповідь: гармонія відносин, дисгармонія відносин, поведінку людини.

Завдання 2

Визначте вид відносини між поняттями:
покарання, позбавлення волі, заслання, висилка
а) супідрядність;
б) перетин;
в) рівнозначність;
г) суперечність;
д) підпорядкування.
Відповідь: підпорядкування

Завдання 3

Вкажіть приклади операцій узагальнення і обмеження понять, які відповідають таким умовам правильності.
узагальнення правильне, обмеження правильне
а) Рядовий міліції - офіцер МВС - співробітник МВС; сержант міліції сержант міліції м. Бузулука.
б) Кримінологія - наука; республіка - парламент.
в) Місяць - рік; періодичне видання - газета
г) Злочин - правопорушення; годину - доба.
Відповідь: Місяць - рік; періодичне видання - газета.

Завдання 4

Із запропонованих нижче варіантів відповідей виберіть ті, які відповідають наступним визначенням понять:
правильне поділ
а) Всі вбивства можна розділити на умисне, ненавмисні і вбивства на грунті ревнощів.
б) За державним устроєм держави поділяються на унітарні та федеративні.
в) Література складається з наукових і публіцистичних творів.
г) Державний податок буває прямий або є непрямим податком на додану вартість.
д) Співробітники міліції діляться на рядовий склад, офіцерів РУВС та дільничних.
е) Соціальні революції бувають мирні і немирні.
ж) Складені судження поділяються на сполучні, розділові, умовні, еквівалентні, прості.
з) Жоден із варіантів не відповідає даному поділу.
і) Трудовий договір укладається на:
1) невизначений термін;
визначений термін не більше трьох років.
Відповідь:
а) За державним устроєм держави поділяються на унітарні та федеративні;
б) Державний податок буває прямий або є непрямим податком на додану вартість.

Завдання 5

Вкажіть, в яких визначеннях порушені наступні правила.
правило ясності визначення.
а) Студент - це учень.
б) Грабіж - це грабіжництво викрадення майна.
в) Феодалізм - суспільний лад, заснований на експлуатації.
г) Нація - стійка історична спільність людей.
д) Крадіжка - злочин проти власності, яке у розкраданні особистого майна.
е) Антарктика - географічна область на Земній кулі, протилежна Арктиці.
ж) Філософська наука, що вивчає етичні принципи, називається етикою.
з) Істина - дочка розуму, мати мудрості.
і) Перебудова - кампанія Радянського уряду і плюралізм думок.
к) Шахрай - людина, що займається шахрайством.
л) У запропонованих визначеннях всі правила дотримані.
Відповідь:
г) Нація - стійка історична спільність людей;
е) Антарктика - географічна область на Земній кулі, протилежна Арктиці;
ж) Філософська наука, що вивчає етичні принципи, називається етикою.

Завдання 6

Визначте, яке з суджень має наступний з видів:
общеутвердітельное
а) За все доводиться платити.
б) Жодна людина не повинна страждати за правду.
в) Жодне питання слухача не залишений без уваги.
г) Більшість злодіїв зустрічають свою старість у в'язниці.
д) Більшість співробітників МВС не є корупціонерами.
е) Більшість вилучених цінностей передано в музей.
ж) Жоден слухач не має права ходити без форми.
з) Деякі злочинці виправдані судом.
і) Деякі люди не вірять в Бога.
к) Ця самотня жінка бажає познайомитися.
л) Незаконна угода не є дійсною.
м) У деяких випадках простота буває дуже підступною.
н) У здоровому тілі - здоровий дух.
о) Арешт полягає в утриманні особи в умовах суворої ізоляції.
п) Не всі неповнолітні схильні здійснювати агресивні дії.
р) Жодна з суджень не відповідає зазначеному у варіанті увазі.
Відповідь:
а) За все доводиться платити.
б) У здоровому тілі - здоровий дух.
в) Більшість злодіїв зустрічають свою старість у в'язниці.
г) Більшість вилучених цінностей передано в музей.

Завдання 7

Які з перерахованих нижче суджень відповідають наступної розподіленості термінів?
Суб'єкт нераспределен, предикат розподілений
а) Угода, спрямована на обмеження правоздатності, не є дійсною.
б) Заподіяння шкоди посягає особі в стані необхідної r: боронь:
не є злочином.
в) Деякі студенти не люблять логіку.
г) Під лежачий камінь вода не тече.
д) Більшість озер в Західному Сибіру солені.
е) Державне право - юридична наука.
ж) Деякі суспільно-небезпечні діяння н є, злочину.
з) Деякі країни є оплотом демократії.
і) Жодна з суджень не відповідає умові варіанту.
Відповідь:
а) Деякі студенти не люблять логіку;
б) Деякі суспільно-небезпечні діяння н є, злочину.

Завдання 8

Визначте вид складного судження і зобразите у вигляді символів.
Кризи і конфлікти - вдячна грунт для тероризму.
А В - кон'юктивний судження

Завдання 9

Вкажіть наступний вид складного судження. Сполучне (кон'юктивний).
а) По річці пливе не те колоду, не те крокодил.
б) Коли б на те не Божа воля - не віддали б Москви (Лермонтов).
в) Тільки тоді, коли птахи з'явилися над морем, ми зрозуміли, що близько земля.
г) Вовки ситі і вівці цілі.
д) Якщо ви втомилися на роботі, то підкріпіться, з'ївши "Твікс".
е) Населення Східної Європи свідчить на слов'янських, балтійських і угорських мовах.
ж) У тому і тільки а тому випадку, коли судом встановлювався, що подальше спільне життя подружжя стала неможливою, тоді приймається рішення про розірвання шлюбу.
з) Пам'ятки культури, історії та природи є надбанням народу.
і) Тільки тоді, коли натискають на спусковий гачок, відбувається постріл.
к) У людини народжується або дівчинка, або хлопчик.
л) У кримінальному праві помилка може бути або фактична, або юридична.
м) Жоден із запропонованих прикладів не відповідає запропонованим варіантом.
Відповідь:
г) Вовки ситі і вівці цілі.
е) Населення Східної Європи свідчить на слов'янських, балтійських і угорських мовах
з) Пам'ятки культури, історії та природи є надбанням народу.

Завдання 10

Вкажіть, яка із зазначених формул складного судження відповідає таблиці істинності:
р
q
?
І
Л
Л
Л
І
Л
а) р 7 q (діз'юктівное)
б) р <-> q ((еквівалентну)
в) р ^ q (кон'юктивний)
г) р -> q (умовне)
д) жодна з формул не відповідає даній таблиці істинності.
Відповідь:
б) р <-> q ((еквівалентну)

Завдання 11

У наступних прикладах безпосередніх умовиводів вказати:
правильне поводження
а) Наша Всесвіт нескінченний, отже, не всяка всесвіт не є кінцевою.
б) Деякі науки є громадськими, отже деякі науки не суть не суспільні.
в) Будь-яке правопорушення - протиправне діяння, отже, всі протиправні діяння - правопорушення.
г) Жоден співробітник МВС не служить у збройних силах, отже ні один службовець ВС не є співробітником МВС.
д) Людині властиво помилятися, отже, жоден помиляється не є не людина.
е) Жодна держава не існувало завжди, отже, не всі держави вічні.
ж) Всі економічні закони об'єктивні, отже, деякі об'єктивні закони - економічні.
з) жоден із прикладів не ілюструє вказане безпосереднє умовивід.
Відповідь:
в) Будь-яке правопорушення - протиправне діяння, отже, всі протиправні діяння - правопорушення;
ж) Всі економічні закони об'єктивні, отже, деякі об'єктивні закони - економічні.

Завдання 12

Вкажіть приклад простого категоричного силогізму, в якому висновок зроблений у відповідності з правилами наступної фігури:
IV фігура Р М

М S
а) Деякі ссавці харчуються рибою.
Все, що харчуються рибою - акули.
Отже, деякі акули - ссавці.
б) Усі ананаси приємні на смак.
Картопля не ананас.
Значить, картопля не приємна на смак.
в) Навіть деякі досвідчені злочинці є вразливими, тому що будь-яка людина вразливий.
Значить, деякі люди - злочинці.
г) Подружжя зобов'язані матеріально підтримувати один одного.
Родичі не зобов'язані матеріально підтримувати один одного, виходить, родичі не є подружжям.
д) Деякі люди не користуються гребінцем, бо вони мають лисину, значить, тим, хто лисий, гребінець не потрібна.
е) Усі юнаки люблять курити сигарети.
Дівчата не люблять курити сигарети, значить, дівчата не є юнаками.
ж) Частина спиртних напоїв виготовляється підпільно, а всі підпільно виготовлені продукти - отруйні, значить частина отруйних напоїв - спиртні.
з) Жоден з прикладів не відповідає даній фігурі.
Відповідь:
ж) Частина спиртних напоїв виготовляється підпільно, а всі підпільно виготовлені продукти - отруйні, значить частина отруйних напоїв-спиртні.

Завдання 13

У яких силогізмах із завдання 12 представлені наступні модуси?
А II, ААА
Відповідь:
в) Навіть деякі досвідчені злочинці є вразливими, тому що будь-яка людина вразливий. Значить, деякі люди - злочинці.

Завдання 14

Визначте правильний висновок, що випливає з наведених посилок за наступними фігурам.
По II фігурі 1. Особа, яка вчинила крадіжку, притягується до кримінальної відповідальності. Обвинувачені скоїв крадіжку. Тому:
а) здійснив крадіжку тобто обвинувачуваний;
б) обвинувачений не є особа, яка не вчинила крадіжку;
в) обвинувачений притягається до кримінальної відповідальності.
2. Жодна рослина не росте без болота. Усі злаки є рослинами. Значить:
а) ні один злак не росте без болота;
б) деякі рослини є злаками;
в) деякі рослини не є злаками.
3. Пропаганда війни - державний злочин. Деяка пропаганда війни сприяє зростанню в народі почуття патріотизму.
Значить:
а) будь-яке державне злочин - не суть пропаганда війни.
б) зростання в народі почуття патріотизму - не є державний злочин, а будь-яке державне злочин не суть пропаганда війни.
в) зростання в народі почуття патріотизму - суть державний злочин.
4. Всі кішки мають вночі сірий колір. Деякі кішки в березні нявкають. Значить:
а) всі, хто має сірий колір ночами - кішки;
б) всі сірі кішки в березні нявкають;
в) всі кішки, нявкають березневими ночами, мають сірий колір.
5. Біль підточує сили людини, а вони мають свою межу. Значить:
а) межа сил людини підточується болем;
б) не всі сили людини безмежні;
в) деякі межі є сили людини.
6. Будь-яке злодіяння йде від природи людини, а вона визначена генетичним кодом. Значить:
а) людина схильна до злодіяння;
б) природа людини не суть його злодіяння;
в) генетичний код людини веде до злодіяння.
7. Ніяка гребінець не допоможе тому хто лисий. Жодна ящірка не має волосся. Значить:
а) всі лисі НЕ ящірки;
б) жодної ящірці гребінець не допоможе;
в) всі, хто має гребінець - мають і волосся.
8. Доказ, отримане з порушенням закону, не має юридичної сили. Дане доказ не має юридичної сили. Значить:
a) ця доказ отримано з порушенням закону;
б) деякі докази не мають юридичної сили;
в) юридична сила не суть доказ.
Відповідь:
1. Особа, яка вчинила крадіжку, притягується до кримінальної відповідальності. Обвинувачені скоїв крадіжку. Тому:
а) здійснив крадіжку тобто обвинувачуваний;
8. Доказ, отримане з порушенням закону, не має юридичної сили. Дане доказ не має юридичної сили. Значить:
a) ця доказ отримано з порушенням закону;

Завдання 15

Яке з наведених нижче складних суджень:
умовно-категоричне умовивід а) Громадянин, якщо в місці його постійного місця проживання відсутні відомості про місце його перебування протягом трьох років вважається померлим, а якщо він пропав за обставин, що загрожували його життю, то він вважається зниклим без вісті.
Громадянин не вважається померлим та зниклим без вести.
Значить, відомості про місце його перебування є і він не пропав при загрожували його життю обставин.
б) Висунута гіпотеза доводиться або відкидається.
Дана гіпотеза доведена, значить вона не відкинута.
в) Якщо суд прийде до висновку про підробленості документа, він усуне його з числа доказів.
Суд не виключив документ з числа доказів, значить, документ не є підробленим.
г) Якщо буде сніжна зима і дощова весна, то річки вийдуть з берегів.
Якщо вони вийдуть з берегів, то їх води розмиють дороги.
Значить, якщо буде сніжна зима, то дороги будуть розмиті.

Завдання 16

Визначте ступінь ймовірності індуктивного висновку. Яке з них: малоймовірно
а) Ну вже був деньок! Крізь дим летючий Французи рушили як хмари, І все на наш редут.
Улани із строкатими значками, Драгуни з кінськими хвостами, Все промайнуло перед нами, Все побували тут.
(Лермонтов)
б) Чижов вчора запізнився на заняття, сьогодні він теж запізнився.
Як видно, Чижов завжди і скрізь спізнюється.
в) Діти, яких я знаю, люблять манну кашу.
Ймовірно, манну кашу люблять усі діти.
г) Студенти групи № 1 - Іванов, Петров, Сидоров, здали залік за логікою, показали відмінні знання предмета.
Отже, всі студенти 1-ої групи відмінно засвоїли логіку.
Відповідь:
в) Діти, яких я знаю, люблять манну кашу.
Ймовірно, манну кашу люблять усі діти.

Список використаних джерел

1. Гетманова Є.А. Логіка. Підручник. - М.: БЕК, 2000
2. Іванов Є.О. Логіка. Підручник. - М.: Видавництво БЕК, 2000. - 309 с.
3. Івлєв Ю.В. Логіка. - М.: Справа, 2003
4. Івлєв Ю.В. Збірник вправ. - М.: Справа, 2004
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Філософія | Контрольна робота
33.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування образного мислення творчої уяви розвитку інтелекту та логічного мислення
Поняття про мислення Форми логічного мислення
Розвиток логічного мислення
Принципи логічного мислення
Розвиток логічного мислення на уроках математики
Математичні ігри як засіб розвитку логічного мислення
Розвиток логічного мислення в учнів на уроках інформатики
Арифметичні задачі як засіб розвитку у дітей логічного мислення
Розвиток логічного мислення учнів у процесі вивчення геометрії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru