додати матеріал


Посадова інструкція бухгалтера

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Посадова інструкція бухгалтера

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА 00.00.200_ № 00
ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(Директор; інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)
______________________
(Підпис) (прізвище, ініціали)

I. Загальні положення
1. Бухгалтер належить до категорії фахівців __________________________.
2. На посаду:
o бухгалтера призначається особа призначається особа має середню професійну (економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи з обліку і контролю не менше 3 років;
o бухгалтера II категорії - особа, що має вищу професійну (економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (економічна) освіта і стаж роботи на посаді бухгалтера не менше 3 років;
o бухгалтера I категорії - особа, що має вищу професійну (економічну) освіту і стаж роботи на посаді бухгалтера II категорії не менше 3 років.
3. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.
4. Бухгалтер повинен знати:
o Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій та складання звітності.
o Форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві.
o План і кореспонденцію рахунків.
o Організацію документообігу по ділянках бухгалтерського обліку.
o Порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.
o Методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства.
o Правила експлуатації обчислювальної техніки.
o Основи економіки, організації праці та управління.
o Ринкові методи господарювання.
o Законодавство про працю.
o Правила внутрішнього трудового розпорядку.
o Правила і норми охорони праці.
5. Бухгалтер у своїй роботі керується:
o Положенням про бухгалтерію організації.
o Справжньою посадовою інструкцією.
6. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру організації або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.
7. На час відсутності бухгалтера (відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього обов'язків.
II. Посадові обов'язки
Бухгалтер:
1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності; розрахунки з постачальниками та замовниками, за надані послуги тощо) .
2. Бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
3. Здійснює прийом і контроль первинної документації по відповідним ділянках бухгалтерського обліку і готує їх до рахункової обробки.
4. Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.
5. Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), виявляє джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готує пропозиції щодо їх попередження.
6. Робить нарахування та перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
7. Бере участь:
o У проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності організації за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу.
o У розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.
o У проведенні інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань.
8. Забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною і достовірною бухгалтерською інформацією за відповідними напрямами (ділянкам) обліку.
9. Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.
10. Готує дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.
11. Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробці даних.
12. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обгрунтовані системи обробки економічної інформації.
13. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
III. Права
Бухгалтер має право:
1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
3. У межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
4. Запитувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника).
6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.
IV. Відповідальність
Бухгалтер несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним трудовим законодавством Російської Федерації.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Керівник структурного підрозділу
_____________
(Підпис) (прізвище, ініціали)
00.00.200_
ПОГОДЖЕНО:
______________
(Підпис) (прізвище, ініціали)
00.00.200_
З інструкцією ознайомлений:
____________
(Підпис) (прізвище, ініціали)
00.00.200_
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Методичка
17.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Посадова інструкція фельдшера
Орієнтовна посадова інструкція піар-менеджера
Посадова особа
Посадова особа Поняття посадової
Посадова особа як суб`єкт злочину
Посадова особа з адміністративного права Росії
Прямі продажі-інструкція
Поняття посадова особа в законодавстві та правовій науці
Комп`ютер інструкція із застосування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru