Поняття бюджетної системи її становлення та розвиток в Україні Міжбюджетні трансферти

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Поняття бюджетної системи
2. Становлення і розвиток бюджетної системи в України
3. Міжбюджетні трансферти
Література

1.Поняття бюджетної системи
Структура бюджету розглядається у горизонтальному і вертикальному розрізах. У горизонтальному вона характеризується складом доходів і витрат, а також їх питома вагою. У вертикальному структура бюджету розглядається за рівнями державної влади та управління і характеризується взаємопов'язаними поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».
Бюджетний устрій визначає, яким чином здійснюється будівництво бюджетної системи. Бюджетна система - це система, що відображає сукупність всіх видів бюджетів, які створюються в даній країні відповідно до її бюджетного устрою.
Бюджетний устрій грунтується на таких причинах:
1. Види бюджетів, що створюються в даній країні.
2. Принципи побудови бюджетної системи.
3. Розмежування характеру і форм взаємовідносин між бюджетами.
Можливі три варіанти видів бюджетів:
- Створення єдиного бюджету для всієї країни;
- Створення окремих регіональних бюджетів;
- Створення на кожному рівні адміністративного поділу централізованих і децентралізованих видів бюджетів.
Як перший, так і другий варіанти мають суттєві недоліки і в нашій країні не знайшли застосування. За третім варіантом виділяються:
- Центральні бюджетів (державних);
- Місцеві бюджети.
До центральних бюджетам належать централізований бюджет країни (в Україні - Державний бюджет) і центральний бюджет федеративних утворень (в Україні це бюджет Автономної Республіки Крим).
Місцеві бюджети розрізняються за рівнями адміністративного поділу і діляться на:
- Централізовані, згідно відповідної адміністративної одиниці (обласні, районні, міські);
- Децентралізовані (міські, сільські, селищні та районні у містах).
2. Становлення і розвиток бюджетної системи в України
Бюджетна система в Україну до 2001 року була визначена Законом України «Про бюджетну систему України». Його друга редакція була прийнята в 1995 році. Перша редакція Закону, прийнята в 1991 році одночасно з проголошенням незалежності, юридично зафіксувала створення власної бюджетної системи, що є одним з атрибутів держави. І тільки в 2001 році був прийнятий бюджетний кодекс, згідно з яким бюджетна система України включає:
- Державний бюджет;
- Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим;
- Місцеві бюджети.
Місцеві бюджети поділяються за рівнем адміністративного поділу:
- Обласні;
- Міські (міст місцевого та районного підпорядкування з районним поділом);
- Бюджети міст (обласного і районного підпорядкування без районного поділу);
- Сів;
- Селищ;
- Районів у містах.
В основі побудови бюджетної системи лежить адміністративно-територіальний поділ даної держави. При цьому створення бюджетів здійснюється при наявності відповідного органу управління. Так, специфічною ознакою Україні є те, що на сільському рівні можуть створюватися єдині для кількох сіл органи влади. Тоді створюється і один бюджет на кілька сіл.
Таким чином, бюджетна система України - це сукупність бюджетів усіх рівнів, що регулюється правовими нормами і формується на єдиних принципах згідно державного устрою і адміністративно - територіальним поділом України.
Існують правові умови бюджетної системи, тобто нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні: Бюджетний кодекс, Закон «Про Державний бюджет на кожен рік» та інші закони, крім того бюджетні відносини регулюють: нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади; рішення органів АР Крим , місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування і т.д., всі ці рішення приймаються відповідно до бюджетного кодексу. Величезну роль в оцінці бюджету, як у фінансовому плані грає Зведений бюджет України.
Зведений бюджет України - це сукупність показників усіх бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України. Зведений бюджет використовується для аналізу прогнозування соціально-економічного розвитку держави.
До зведеного бюджету входить:
- Державний;
- Обласний;
- Бюджет АР Крим;
- Бюджет м. Києва та Севастополя.
Крім того, існують вільні бюджети областей, в які входять зведений обласний бюджет, зведений бюджет районів і зведений бюджет міст обласного значення.
До зведеного бюджету районів входить:
- Районний бюджет;
- Бюджет міст районного значення;
- Сільський бюджет.
Зведений бюджет міст обласного значення:
- Міський бюджет;
- Бюджет районів міста.
Державному бюджету України належить провідне місце в бюджетній системі. Через нього здійснюються фінансові витрати на соціальну сферу, економіку, науку, управління і виконання інших функцій держави, перерозподіл частини фінансових ресурсів держави між АР Крим, областями та містами.
Усі бюджети зведеного бюджету України мають самостійний характер. Самостійність всіх рівнів забезпечуються наявністю власних джерел доходів і правом визначення напрямів використання коштів відповідно до існуючого законодавства.
Бюджетний устрій - це організація і принципи будівництва бюджетної системи взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.
4. Міжбюджетні трансферти
Україна за Конституцією є унітарною державою, але так історично склалося, що рівень економічного розвитку областей різний. Для постійного соціального забезпечення необхідно використовувати механізм перерозподілу між доходами і витратами областей через Державний бюджет. Така ж ситуація існує і в середині самих областей між її окремими містами і районами.
У Бюджетному кодексі України передбачено соціальний механізм міжбюджетних трансфертів, які, у свою чергу, базуються на фінансові нормативи бюджетного забезпечення і відповідних коригуючих коефіцієнти.
Фінансовий норматив бюджетного забезпечення використовується для розділення загального обсягу фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців споживачів соціальних послуг.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, який спрямовується на виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави.
При розрахунку фінансового нормативу бюджетного забезпечення може передбачатися певний обсяг нерозподілених витрат, який об'єднує витрати на ті призначення, встановлення нормативів на які не є доцільним.
Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетного забезпечення. Фінансові нормативи бюджетного забезпечення для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, які враховують відхилення у вартості надання соціальних послуг залежно від:
- Кількості населення та споживачів соціальних послуг;
- Соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з моменту їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.
Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Види міжбюджетних трансфертів передбачені ст. 96 Бюджетного кодексу.

Рис. 1 Схема міжбюджетних трансфертів
Розглянемо окремі міжбюджетні трансферти.
Трансферти, які виділяються з Державного бюджету України місцевим бюджетам
У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:
1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіці Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського значення;
2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;
3) субвенція на компенсацію втрати доходу бюджетів місцевого саморегулювання на виконання власних повноважень внаслідок виділення пільг, встановлених державою;
4) субвенція на виконання інвестиційних процесів;
5) інші субвенції.
У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотацій вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для видачі і отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.
Дотації вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення АРК, міст обласного підпорядкування і районним бюджетам.
Дотації вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим, міст обласного підпорядкування і районним бюджетам визначається як перевищення обсягу витрат, перелік яких визначено Бюджетним кодексом і які розраховуються з використанням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів:
- Над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування - для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим та місць обласного підпорядкування;
- Над доходами, визначеними частиною другою ст. 66 Бюджетного кодексу, - для районних бюджетів.
Поділ обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з Бюджетним Кодексом і Законом «Про Державний бюджет України» між бюджетами міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим, міст обласного підпорядкування та районними бюджетами, визначається на основі формули.
Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених бюджетним кодексом, затверджується Кабінетом Міністрів України і повинна враховувати такі параметри:
1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;
2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;
3) індекс відносної податкоспроможності певного міста, району;
4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим і міст обласного підпорядкування і прогноз доходів, визначених Бюджетним кодексом, - для районних бюджетів;
5) коефіцієнт вирівнювання.
Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із використанням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста району основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три основних бюджетних періоду.
Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні в розрахунку на одного жителя.
Для визначення індексу відносної платоспроможності кошик доходів місцевого самоврядування збільшується на суму втрат у доходах, які виникли внаслідок видачі пільг платникам податків згідно з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад.
Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз на три роки.
Коефіцієнт вирівнювання використовується для розрахованого за формулою обсягу дотації вирівнювання і визначається в межах від 0,60 до 1. При цьому загальний обсяг коштів, на який зменшується сума дотацій вирівнювання, є тотожним загальному обсягу коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів у разі використання коефіцієнтів вирівнювання.
Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами
Місцевий (міст Києва і Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної республіки Крим та міст обласного підпорядкування) і районних рад можуть передбачатися у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об'єднань, а також кошти, які передаються з цих бюджетів.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради можуть передбачатися у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:
1) субвенції на підтримку об'єктів загального використання ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;
2) субвенції на виконання власних повноважень територіальних правлінь сіл, селищ, міст та їх об'єднань;
3) субвенції на виконання інвестиційних проектів;
4) інші субвенції.
Субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів
Субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів надаються з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого самоврядування.
Субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються на умовах конкурентності між бюджетами місцевого самоврядування та передбачають фінансову участь бюджету отримувача субвенції у здійсненні програми проекту. Органи місцевого самоврядування, у яких середньорічний фактичний обсяг витрат на підтримку бюджетних установ за три останні бюджетні періоди менше ніж обсяг, визначений згідно з фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, мають пріоритетне право на отримання субвенції на виконання інвестиційних проектів.
Основні вимоги надання субвенцій визначаються окремим законом, порядок та умови їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України, а обсяг субвенцій на наступний бюджетний період визначається Законом про Державний бюджет України.
Порядок надання міжбюджетних трансфертів
Дотації вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим і міст обласного підпорядкування і районним бюджетам. Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського підпорядкування, районних і обласних бюджетів, забезпечується органами Державного казначейства України.
Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечити своєчасність, рівномірність, гарантованість повноту перерахування трансфертів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бюджетний Кодекс України, Закон вiд 21.06.2001 № 2542-III, останов редакцiя вiд 01.01.2008
2. Артус М. М., Хижа Н. М. Бюджетна система України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. Закладів /. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. - 220с.
3. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підруч. для студ. екон. спец. вищіх навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. - 606с.
4. Державні фінанси: Навч. посібник / За ред. В. Д. Базилевича. - 2-ге вид., Доп. І перероб. - К.: Атіка, 2004. - 368с.
5. Деркач М. І., Гордєєва Л. П. Бюджет і бюджетний процес в Україні. - Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - 256с.
6. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет І фінансова політика України: Навч. посібник для студ. екон. фак. вузів. - 2-ге вид. - К.: Наук. думка, 1999. - 302с.
7. Любимов Л.Л. Введення в економічну теорію: Підручник для студентів пед. Універсіті / Держ. унів. Вища школа економіки. - У 2-х книгах. Кн. 2. - М.: Біта-Прес, 1999. - 368 с.
8. Мельник П.В. Правознавство: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 309 с.
9. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Шкарупа В.К., Глух М.В. Фінансове право: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 85 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
33.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Етапи становлення та розвитку бюджетної системи РФ
Міжбюджетні відносини інструмент бюджетної політики
Витрати бюджетної системи на науку державну підтримку і розвиток галузей економіки
Поняття фінансування Субсидії та трансферти
Становлення і розвиток політичної думки в Україні
Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
Міжбюджетні відносини на Україні
Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні
Державне регулювання в галузі туризму становлення та розвиток в Україні
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru