приховати рекламу

Політичні партії в Росії в кінці XIX ст 1917

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне Агентство з освіти
ГОУ ВПО «Московський інститут сталі і сплавів»
Новотроїцький філія
Кафедра «Гуманітарних та соціально - економічних наук»
РЕФЕРАТ з Вітчизняної історії по темі:
«Політичні партії в Росії в кінці XIX ст - 1917 рік»
Виконав: студент групи 06-16 Гартунг А. В.
Перевірив: Фатхуллин Г. М.
Новотроїцьк, 2007 рік

ПЛАН.
Введення
Глава I. Радикальні партії
1. Російська соціал-демократична партія (РСДРП)
а) Більшовики
б) Меншовики
2. Партії соціалістичного спрямування
а) Соціалісти-революціонери (есери)
б) Союз соціалістів-революціонерів максималістів (ССРМ)
в) Партія лівих соціалістів-революціонерів інтернаціоналістів
(Ліві есери) (ПЛСР (и))
г) Російська радикально-демократична партія (РРДП)
д) Російська соціал-демократична робітнича партія
(Інтернаціоналістів) (РСДРП (и))
Глава II. Ліберально - демократичні партії
1 Конституційні демократи (кадети)
2 Радикальна партія
3 Партія демократичних реформ
4 Трудова народно-соціалістична партія
5 Ліберально-республіканська партія
Глава III. Помірно - консервативні партії
1 «Союз 17 жовтня»
2 Прогресивно-економічна партія
3 Партія правого порядку
4 Торгово-промислова партія
5 Помірно-прогресивна партія
6 Партія мирного відновлення
7 Партія прогресистів
Глава IV. Реакційно - монархічні партії
1 Російський монархічний союз
2 Союз російського народу (чорносотенці)
3 Російський народний союз імені Михайла Архангела
Глава V. Національні партії
1 Бунд
2 Сіоністської-соціалістична робоча партія (ССРП)
3 Російський прогресивний союз
4 Соціалістична єврейська робітнича партія
5 Партія помірковано-правих
6 Всеросійський національний союз (ВНС)
Висновок
Список літератури

ВСТУП.
На початку XX століття в Росії розпочався процес оформлення політичних течій і рухів. Цей період був дуже значущий для країни, де демократія практично була відсутня.
За порівняно короткий термін в Росії виникла величезна кількість партій. З кінця XIX століття до 1920 року їх налічувалося близько 90. Чим же пояснити таку політичну активність? Що впливало на цей процес?
На відміну від заходу освіту широкого спектру політичних партій в Росії було не результатом демократичного розвитку суспільства, а, навпаки, наслідком повної відсутності демократії. Авторитарний режим виступав гальмом прогресивного розвитку країни і практично всі соціальні групи і класи перебували в опозиції до нього, в результаті чого формувалися політичні партії були за своїм характером не тільки антиурядовими, але і нелегальними і піддавалися переслідуванням з боку уряду.
Для російського суспільства цього періоду характерна надмірна соціальна диференціація. Кожен клас чи соціальна група були неоднорідні за своїм складом і всередині них було достатньо численні приватні інтереси (культурні, інтелектуальні, національні, майнові, релігійні та ін.) Подібна широка соціальна диференціація викликала до життя бажання кожного соціального шару, групи або класу мати власну політичну організацію. Це сприяло появі не тільки численних партій, але й широкого спектру від лівих до правих всередині кожної з них.
Слід виділити особливу роль інтелігенції в освіті партій. Вона формувалася в основному за ідеологічним, а не за професійною або економічному принципом. В умовах самодержавного ладу вона була відторгнута від реального політичного життя. Це сприяло тому, що інтелігенція направила свої зусилля на розробку найрадикальніших проектів перетворення російського суспільства. Інтелігенція стояла біля витоків створення практично всіх політичних партій.
Політика національного гноблення, проведена царським урядом, сприяло зростанню політичної активності народів національних окраїн і появи широкого спектру національних партій і націоналістичних рухів. Якщо на Заході першими сформувалися буржуазні партії, а потім соціал-демократичні, то в Росії першими - народницькі, потім соціал-демократичні і тільки потім (з 1905р.) - Буржуазні.
Виходячи з перерахованих особливостей слід розділити партії в залежності від їх політичних цілей, засобів і методів їх досягнення на соціалістичні, буржуазні і поміщицько-монархічні.

ГЛАВА I. РАДИКАЛЬНІ ПАРТІЇ.
1. Російська соціал - демократична робітнича партія (РСДРП).
Утворення партії підготовлено діяльністю групи «Звільнення праці», в 1883г. об'єднала перших російських марксистів-емігрантів, що жили в Женеві (Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. І. Засулич, Л. Г. Дейч, В. Н. Ігнатов). Члени групи перевели на російську мову і видали ряд робіт К. Маркса і Ф. Енгельса, а в своїх роботах піддали критиці народництво, протиставивши йому марксизм як наукову теорію, повністю застосовну, всупереч народницької доктрини, до пореформеному соціально-економічному розвитку Росії. Члени групи поставили перед собою завдання освіти робітничої партії, що спирається на теорію марксизму. У 1883-84р. Плехановим були написані перші програмні документи російських соціал-демократів. Більш численними і міцними соціал-демократичні організації стали в другій половині 1890-х р. - «Союз боротьби за визволення робітничого класу», утвореного в Петербурзі (1895), Москві, Іваново-Вознесенську, Києві, Катеринославі, а також Бунд (1897) , які, продовжуючи пропаганду в робочих гуртках, перейшли до поширення агітаційних листівок і очолили страйки робітників. З 1 по 3 березня 1898р. в Мінську відбувся перший з'їзд РСДРП, який проголосив створення РСДРП. У квітні від імені з'їзду був виданий маніфест, написаний Струве. У 1900р. з метою об'єднання соціал-демократів Ленін, Ю. О. Мартов і Потресов разом з членами групи «Звільнення праці» Плехановим, Аксельродом і Засулич зробили за кордоном видання газети «Іскра», організували її поширення в Росії. У результаті піврічної дискусії члени редакції «Іскри», головним чином Плеханов і Ленін, підготували проект програми партії, представлений другого з'їзду РСДРП (17.07-10.08.1903г., Брюссель-Лондон). У програмі РСДРП, прийнятої з'їздом, викладалися завдання буржуазно-демократичної революції (програма-мінімум). Кінцевою метою діяльності партії (програма-максимум) оголошувалися пролетарська революція і встановлення диктатури пролетаріату з метою побудови соціалізму.
а) Більшовики.
Фракція у складі Російської соціал - демократичної робітничої партії (РСДРП). Назва «Більшовики» відобразило підсумки виборів керівних органів РСДРП на другому її з'їзді (17.07. - 10.08.1903. Брюссель - Лондон). Більшовизм з'явився продовженням радикальної лінії в російському визвольному русі і увібрав в себе елементи ідеології і практики революціонерів другої половини XIX століття (Н. Г. Чернишевського, П. М. Ткачова, С. Г. Нечаєва). Склад більшовиків не був стабільний: історія більшовизму характеризується постійними змінами найближчого оточення Леніна - єдиного визнаного всіма більшовиками лідера.
Більшовики висунули ідею гегемонії пролетаріату, що протистоїть в революції, що почалася, на їхню думку, як самодержавству, так і «ліберальної буржуазії». Розраховуючи на збройне повалення самодержавства, більшовика не відразу зуміли подолати недовіру до виникав під час революції позапартійним робочому організаціям - Радам робітничих депутатів, профспілок, з тієї ж причини вони бойкотували вибори до 1-ої Держдуму.
У період підйому революції вони діяли спільно з меншовиками і есерами, в тому числі і в грудні 1905 при підготовці та проведенні повстань в Москві і ряді інших міст. Поразка повстань Ленін пояснював недостатньою підготовленістю і оборонним характером дій повсталих, укладаючи з цього, що і далі слід орієнтуватися на досвід «Жовтнева-листопадових форм руху» (поєднання економічних і політичних вимог у страйкової боротьби, створення зародкових органів революційної влади - Рад та ін ). Хід революційних подій і вимоги робітників, які поповнили в цей час партію, змусили більшовиків шукати союзників і робити реальні кроки до відновлення партійної єдності. Таммерфорсская конференція більшовиків (грудень 1905) висловилася за злиття партійних центрів і паралельних місцевих організацій; представники більшовиків увійшли до складу ЦК РСДРП, обраного четвертим (10 - 25.4.1906, Стокгольм) і п'ятим (30.4 - 19.5.1907, Лондон) з'їздами партії, зберігши, проте, фракційні керівні органи - Більшовицький центр (Ленін, Богданов, Красін) і газета «Пролетарий».
У 1907 році більшовики визнали хибність бойкоту Державної думи, тому «тактика лівого блоку» проводилася на виборах в Думу другого скликання. На четвертому з'їзді РСДРП, погоджуючись із загальною думкою делегатів про необхідність конфіскації поміщицьких земель, більшовики висунули два проекти. Перший з них, яку обстоювали Ленін, І.А. Теодорович та ін, передбачав у разі повної перемоги революції націоналізацію всієї землі. Проект меншини більшовиків пропонував здійснити розподіл поміщицьких земель між селянами у власність. Проте жоден з проектів не був прийнятий з'їздом. Незважаючи на тактичну зближення з іншими політичними силами в окремі моменти революції ідеологічний ізоляціонізм більшовиків посилювався. Ефективність революційних дій Ленін і його прихильники все більше пов'язували з відмовою від будь-яких етичних обмежень: при відборі партійних кадрів особливо цінувалися такі індивідуальні якості як авантюризм і нерозбірливість у засобах для досягнення мети. За час революції чисельність більшовиків зросла з 14 тисяч (літо 1905) до 60 тисяч членів (весна 1907). Поразка революції змусило багатьох більшовиків емігрувати. У Росії спад масового революційного руху привів до різкого скорочення чисельності нелегальних організацій; багато хто з них надовго припинили існування.
Гостра боротьба проти інакомислячих (одзовістів) розгорнулася всередині більшовицької фракції; проти них були висунуті звинувачення у відході від філософії марксизму. Виняток одзовістів, утворили після цього гурт «Вперед», закріпило за Леніним положення одноосібного вождя фракції і тлумача більшовизму; найближчими сподвижниками його стали Г.Є. Зінов'єв і Л.Б. Каменєв. Ленін відмовився від пошуку компромісів з іншими течіями в РСДРП і пішов на остаточний розкол з ними, щоб створити самостійну, ідейно однорідну партію.
З квітня 1912 року в Петербурзі видавалася легальна щоденна газета «Правда», з допомогою якої передбачалося відвернути масового робітничого читача від бульварної преси і під гаслом «єдності знизу» забезпечити свій вплив в соціал-демократичних організаціях.
В обстановці патріотичного підйому, яка зачепила і частина робітників, більшовики зайняли серед нечисленних на початку війни інтернаціоналістів крайній лівий фланг. Повна переорієнтація стратегії і тактики більшовиків відбулася з поверненням з еміграції в Петроград Леніна. У «Квітневих тезах» він заявив, що в Росії вже почався перехід від буржуазно - демократичної революції до соціалістичної, а оскільки без «повалення капіталу» є неможливим ні припинення імперіалістичної війни, ні рішення загальнодемократичних завдань, вся державна влада повинна перейти до Рад. Хоча Ленін неодноразово підкреслював, що тактика, яку він запропонував у «Квітневих тезах», носить мирний характер, більшовики максимально використовували двовладдя, яке склалося в країні, і нестійкість політичної ситуації. Переходу партії на позиції, запропоновані Леніним, сприяв приплив до її складу маси нових членів, чиє революційне нетерпіння відбивало дедалі незадоволеність політикою Тимчасового уряду; значну частину цього поповнення становили солдати. Гасла більшовиків «Вся влада Радам», «Геть війну», «Земля селянам» ставали все більш популярними. Першою великою пробою сил більшовиків стала розпочата під впливом агітації Військової організації при ЦК РСДРП (б) спроба декількох військових частин Петроградського гарнізону 3. - 4.07.1917г. скинути Тимчасовий уряд. За путчем пішли арешти більшовиків і початок кампанії проти керівників партії. Шостий з'їзд РСДРП (б) (26.07 - 03.08.1917г., Петроград) проходив за відсутності Леніна і Зінов'єва, які переховувалися в цей час від арешту. З доповідями від імені ЦК виступили Сталін, Я.М. Свердлов. На основі висновків, зроблених Леніним з приводу поточного моменту (влада в країні перейшла в руки контрреволюційної буржуазії; період мирного розвитку революції скінчився), з'їзд відмовився від гасла «Вся влада Радам» і оголосив завданням «нового підйому» «повну ліквідацію диктатури контрреволюційної буржуазії» , зробивши тим самим вибір на користь збройного захоплення влади. Після того, як меншовицько-есерівський за своїм складом ВЦВК відхилив більшовицьку резолюцію про владу, Ленін зажадав від ЦК більшовиків розпочати підготовку збройного повстання у Петрограді та Москві, скориставшись відбувалася в цей час «більшовизації» Рад.
б) Меншовики
Це фракція Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП), організовано оформилася після другого з'їзду партії і отримала назву за результатами виборів до центральних органів партії. Найбільш видними діячами меншовизму були Ю.О. Мартов, П.Б. Аксельрод, Г.В. Плеханов, М.М. Жорданія, І.Г. Церетелі та ін меншовики постійно розпадалися на групи, що займали різні політичні позиції і які вели між собою гостру боротьбу. Найважливішим завданням соціал-демократії меншовики вважали організацію робочих на широкій класовій основі.
В основі тактики меншовиків у період 1905-1907г.г. лежали погляди на буржуазію як на рушійну силу революції, якій належить очолити визвольний рух в країні. На думку меншовиків, революція 1905-1907г.г. була буржуазною за своїм соціально-економічним змістом. Однак на відміну від більшовиків, меншовики заявляли, що всяке відсторонення буржуазії від революційного руху призведе до його ослаблення. Вузловим пунктом меншовицької концепції революції було протиставлення буржуазії селянству. Селянство, на думку меншовиків, хоча і здатне «рухати» революцію, але сильно ускладнить досягнення перемоги своїм стихійним бунтарством і політичної несвідомістю. Меншовики покладали надії то на профспілковий рух, то на скликання «общерабочего з'їзду». У період революції 1905-1907г.г. порушилося організаційне й ідейна єдність меншовизму: у ньому виявилися сильні реформістські тенденції (Аксельрод), склався центр (Мартов), намітилися «ліві» фігури (Л. Д. Троцький) і «особлива позиція» (Плеханов).
У 1908р. в Москві, Петербурзі та ряді інших міст почало оформлятися протягом меншовиків-партійців, які виступали за збереження нелегальних структур партії. Їх підтримав Плеханов. Кампанію за примирення всіх фракцій і течій в РСДРП вів Троцький, видавав у 1908-1912г.г. у Відні позафракційну газету «Правда».
З початку першої світової війни меншовизм розколовся на патріотичне і интернационалистическое течії.
Після лютого 1917р. меншовизм став однією з найбільш впливових сил в країні, його представники відігравали провідну роль у Радах робітничих депутатів, займали міністерські пости в Тимчасовому уряді; значно збільшилася чисельність меншовицьких організацій. Кардинальною проблемою, перед якою стояв меншовизм у 1917р., Була проблема союзників пролетаріату в революції. Відповідь на це питання диктував тактику по відношенню до різних політичних рухів, Радам, Тимчасового уряду. Меншовики, як і раніше вважали, що в Росії відсутні передумови для соціалістичної революції. Тому вони різко критикували ленінське гасло переходу влади до рук Рад.
Криза меншовизму збігся з кризою в країні. Жовтнева революція завдала меншовикам політичну поразку. Після закінчення Громадянської війни, в період НЕПу, меншовики формально залишалися легальної партією. У 1922р. меншовики були витіснені з Рад. Партійні організації конспірувалися і на початку 1923р. остаточно перейшли на нелегальне становище. До літа 1925р. меншовизм мав в СРСР «лише одиниці і десятки» прихильників, які групувалися в нелегальних осередках і виконували свого роду «службу зв'язку» з емігрантським партійним центром в Берліні; до початку 1930р. вони повністю зникли.
2. Партії соціалістичного спрямування.
а) Соціалісти - революціонери (есери).
В кінці XIX ст. есерівське рух являло собою ряд надзвичайно законспірованих замкнутих інтелігентських гуртків. Розвиток руху гальмувалося постійними репресіями з боку влади. На рубежі XIX - XX ст в якості нагальної проблеми в революційному русі вставав питання про ідеологічне оновленні народництва. Зміни відбулися в самому есерівському русі, яке поповнилося з одного боку, старими народниками, відбули каторгу і заслання, а з іншого екстремістськи налаштованою молоддю, що стала жертвою гонінь самодержавства на студентство.
Есерівська партійна програма включала в себе чотири основні блоки, що містять відповідно характеристику тодішнього капіталізму, що протистоїть йому міжнародного соціалістичного руху, своєрідність умов розвитку російського соціалістичного руху і, нарешті, обгрунтування конкретної програми цього руху з послідовним викладом пунктів, що стосуються всіх основних сфер суспільного життя. Політична демократія і соціалізація землі становили хребет есерівської програми-мінімум, її реалізація повинна була створити необхідні передумови і забезпечити умови для мирного, еволюційного переходу Росії до соціалізму.
По відношенню ж до самодержавно-поліцейського режиму есери були налаштовані безкомпромісно і вважали, що звільнитися від нього можна тільки революційними насильницькими методами. У період Революції 1905-1907 скоєно до 200 терористичних актів.
Своєрідність есерівської концепції російської революції полягало насамперед у тому, що вони не визнавали її буржуазною. Заперечувалася також здатність буржуазії стати на чолі революції і навіть бути однією з її рушійних сил.
Вже в революції 1905-1907 року намітилося досить певне ставлення есерів до Рад. Вони не вважали їх зародками нової революційної влади, а розглядали їх як свого роду органи революційного самоврядування одного класу, основне призначення яких - організувати і згуртувати розпорошену аморфну ​​робочу масу.
У січні 1916 року Петроградська комітет партії есерів виробив і опублікував тези, в яких заявлялося, що головним завданням дня є «організація трудящих класів для революційного перевороту», оскільки «тільки при захопленні ними влади ліквідація війни і всіх її наслідків буде проведена в інтересах трудової демократії ».
Внутрішня історія партії есерів в 1917 року представляє собою історію боротьби і компромісів між поступово склалися в ній трьома течіями: правим, центристським і лівим, кожне з яких мало всередині себе чимало різних відтінків.
Новим імпульсом у боротьбі есерів з більшовиками став Брестський мир. В ідеології цієї боротьби першорядне місце займає ідея відновлення незалежності та єдності Росії на основі принципів, проголошених Лютневою революцією.
Громадянська війна показала неспроможність есерівських надій на торжество в ній «третьої сили», демократичної альтернативи. З війни есерівська партія вийшла значно ослабленою. Чисельність її різко зменшилася, більшість організацій розпалися або перебували на межі цього, ряд видних партійних діячів, особливо правого штибу, що орієнтувалися так чи інакше на білогвардійців та інтервентів, опинилися в еміграції. У червні 1920 року було реорганізовано партійне керівництво, створено Центральне Організаційне бюро ЦК у складі вцілілих від арештів членів ЦК і впливових членів партії. Політична мета партії в нових умовах залишалася колишньою - боротьба за демократію, як єдину політичну систему, здатну забезпечити вияв народної самостійності, цього основної умови для остаточної перемоги революції і соціалістичного будівництва.
З арештом у 1925 році останнього складу Центрального бюро партія соціалістів-революціонерів практично припинила своє існування в Росії. Продовжувала діяти в якійсь мірі лише есерівська еміграція.
б) Союз соціалістів - революціонерів максималістів (ССРМ)
Це група, що виділилася з партії соціалістів-революціонерів в кінці 1904 р. і стояла на позиції широкого застосування терористичної боротьби. У 1906 р. у Фінляндії відбувся установчий з'їзд, який перетворив цю групу в ССРМ, що представляв собою крайнє ліве крило есерівського руху. ССРМ виступав за негайне впровадження в життя соціалістичної програми максимум (звідси назва партії), вимагав соціалізації землі, промислових підприємств та встановлення в Росії «трудовий республіки», яка мислилася як перехідний лад після захоплення влади пролетаріатом і селянством. Сутність максималізму, згідно з програмою, полягала в тому, що майбутня революція мислилася не як політична буржуазна революція, спрямована проти царизму, а як революція трудова, соціалістична, спрямована проти буржуазії. Основним тактичним засобом максималісти вважали терор.
Лідери і теоретики ССРМ: ​​М.І. Соколов, В.В. Мазурін, В.Д. Виноградов, Г.А. Нестроев, Г.А. Рівкін, А.Г. Троїцький. Центром ССРМ в 1906 р. був Петербург, де навесні цього року Соколов створив бойову організацію, яка мала численні конспіративні квартири, майстерні з виробництва вибухових, склади зброї. 12.08.1906 р. ССРМ підірвав дачу прем'єр-міністра П.А. Столипіна (міністр не постраждав). Всього в 1906-1907 р.р. діяло понад 60 організацій максималістів, було скоєно понад 50 терористичних актів.
У 1908 р. в результаті загального спаду революційного руху, а також дій влади, які розглядали ССРМ як одну з «найбільш небезпечних і нетерпимих в державі» революційних партій, кількість її організацій скоротилася до 42, а в 1910 р. їх залишилося менше 10.
Після лютого 1917 р. почалося відродження організацій ССРМ. Влітку 1917 р. повсюдно йшло виділення максималістських груп з есерівських організацій. Бойовики-максималісти входили до складу Червоної гвардії Петрограда, брали участь у Жовтневому збройному повстанні. ССРМ мав представників у Петроградському ВРК.
У 1918 р. загострилися ідейні розбіжності між ССРМ і РКП (б). Максималісти виступили проти диктатури пролетаріату і централізації управління країною, в області зовнішньої політики ССРМ протестував проти Брестського миру. Визнаючи необхідність створення армії, ССРМ був проти перетворення її в регулярну. Навесні 1918 р. відбулися перші збройні зіткнення максималістів-бойовиків з більшовиками.
У 1920 - 1922 р.р. максималісти провели кілька Всеросійських нарад, останнє з яких (лютий 1922 р.) прийняв рішення про об'єднання з Партією лівих соціалістів-революціонерів (інтернаціоналістів), яке відбулося у вересні того ж року. Однак це об'єднання незабаром припинило своє існування.
в) Партія лівих соціалістів-революціонерів інтернаціоналістів (ліві есери) (ПЛСР (и)). Попередниками ПЛСР були «Союз соціалістів-революціонерів максималістів» і «Союз лівих соціалістів-революціонерів». З них у 1909 р. оформилася вкрай ліва група під керівництвом Я.Л. Юделевского і В.К. Агафонова. У 1912 -1914 р.р. носієм левонародніческой ідеології був легальний журнал «Заповіти». Після Лютневої революції ліві есери об'єдналися навколо газети «Земля і Воля». Ліві есери вели антивоєнну пропаганду і брали участь в антиурядових акціях.
На третьому з'їзді партії соціалістів-революціонерів ліві есери утворили, так звану, «платформу 42-х», в основі якої було засудження війни, як імперіалістичної, вимога її негайного припинення та виходу Росії з війни; засудження політики співпраці з «буржуазним» Тимчасовим урядом , що проводиться есерами; негайне вирішення земельного питання в дусі левонародніческой програми соціалізації землі. Ці погляди лежали в основі розбіжностей лівої опозиції з ЦК партії.
До осені 1917 р. самостійні лівоесерівські фракції оформилися в ряді Рад. У початку жовтня 1917 р. вели переговори з більшовиками з питання про відхід з Тимчасового ради Російської республіки.
Надалі представники лівих есерів увійшли до складу Петроградського РВК, головою якого став лівий есер П.Є. Лазімір. На другому Всеросійському з'їзді Рад лідери лівих есерів обрані до президії. Лівоесерівська фракція проголосувала за декрети, запропоновані більшовиками.
Після Жовтневого перевороту ліві есери зайняли відповідальні пости у ВЧК (В. А. Александрович), у Комітеті революційної оборони Петрограда (Спірідонова, М. А. Левінсон), командували військовими з'єднаннями і фронтами (М. А. Муравйов, А. І. Єгоров ), займали керівні посади на флоті (В. Б. Спіро, П. І. Шишка), входили до складу мирних делегацій на переговорах з німцями в Брест-Литовську (Мстиславській, Карелін). ПЛСР (і) підтримала більшовиків в Установчих зборах і на 3-му Всеросійському з'їзді Рад (січень 1918 р.), який затвердив перший розділ Закону про соціалізацію землі. 20.02.1918 р. лівоесерівські наркоми Прошьян і Карелін, поряд з В.І. Леніним, Л.Д. Троцьким і І.В. Сталіним, увійшли до Виконкому РНК. Однак тактичний союз лівих есерів і більшовиків був нетривалим. В кінці лютого 1918 р. на засіданнях Петроградського комітету і ЦК ПЛСР (і), а також об'єднаних засіданнях ЦК РСДРП (б) і ПЛСР (і), обговорили питання підписання Брестського миру, 23.02.1918 р. на засіданні ВЦВК ліві есери голосували проти укладення миру з Німеччиною. На 4-му Всеросійському з'їзді Рад (березень 1918 р.) ліві есери оголосили себе вільними від угоди з більшовиками і відкликання своїх наркомів з РНК.
У Москві в квітні 1918 р. пройшов 2-й з'їзд ПЛСР (і), на якому була прийнята політична програма партії, що стверджувала принципи соціальної революції (побудова федерації радянських республік, децентралізація управління, сіндікалізація виробництва і соціалізація землі). З'їзд на закритому засіданні санкціонував початок міжнародного терору для прискорення світової революції. ВЦВК від ПЛСР (і) виступили з різкою критикою внутрішньої політики більшовиків: вони виступали проти декретів про продовольчу диктатуру і комнезаму, а також проти виключення з Рад депутатів від есерів і меншовиків.
У січні 1919 р. у Петрограді відбулася нелегальна конференція ПЛСР (і), намітити заходи щодо подальшої активізації роботи партії. У Москві почав виходити Лівоесерівський журнал «Прапор». У великій кількості видавалися агітаційні матеріали. Під впливом агітації лівих есерів у лютому 1919 р. почалися страйки на тульських збройових заводах і в залізничних депо, готувалися виступи робітників у Петрограді. У зв'язку з цим влада почала нову кампанію репресій проти лівоесерівської опозиції. З березня по липень 1919 р. було розкрито і ліквідовано 45 лівоесерівські організацій.

г) Російська радикально - демократична партія (РРДП). Попередником партії був петроградський гурток радикалів, що виник в 1915р., куди входили Д.М. Рузський, М.В. Бернацький, М. Горький. Ці особи восени 1916р. прийняли рішення про створення РРДП. Установчі збори партії відбулися 11.03.1917г. в Петрограді, але вже в кінці березня в нове утворення влилася частина лівих кадетів і колишніх думських прогресистів, які і закінчили остаточне оформлення РРДП. Дані діячі істотно модернізували народницько-меншовицький проект програми партії, опублікованій у травні 1917р.
З цього Проекту випливало, що в питанні державного будівництва радикал-демократи виступали за демократичну федеративну республіку на чолі з президентом, що обирається «з повноправних громадян обох статей на термін не більше 4-х років» на основі загального, прямого, рівного і таємного голосування виборців . Законодавча влада залишалася у віданні Державної думи, виконавча - у Ради міністрів, що обирається Думою зі свого середовища й перед нею відповідальну.
РРДП висувала програмна вимога демократизації і повної незалежності місцевого самоврядування, вимагаючи розширення його компетенції і поліпшення місцевих фінансів. У національному питанні радикал-демократи виступали за створення Державної ради націй, послідовне проведення федерального початку без ущемлення прав різних націй. За земельного питання РРДП вимагала освіти з державних удільних, монастирських і приватновласницьких земель особливого державного земельного фонду, за передачу справи пристрої земельних відносин місцевому самоврядуванню, а також введення прибуткового податку на землю. У робочому питанні члени РРДП висловлювалися за вступ 8-годинного робочого дня, заборона понаднормових і нічних робіт, можливість створення профспілкових та робочих організацій.
У галузі освіти і релігії радикал-демократи пропонували створення стрункої системи світської освіти з обов'язковим безкоштовним навчанням на початковій стадії; вимагали відділення церкви від держави. За військового питання (в умовах триваючої 1-ої світової війни) радикал-демократи виступали за «війну до перемоги у згоді з союзниками». У той же час вони заявляли про необхідність скорочення терміну військової служби, про підготовку навчених резервів, про поліпшення матеріального становища солдатів, усунення привілеїв в армії.
З 16.07.1917г. в Петрограді радикал-демократи випускали щоденну газету «Вітчизна», з вересня 1917р. в Москві газету «Вільне слово».
У вересні 1917р. до складу Тимчасової ради Російської республіки від РРДП увійшли Рузський, Познер і Славинський. Тоді ж РРДП провела свою партійну конференцію, де проголосила об'єднання з Ліберально - республіканською партією та створення спільного ЦК.
На вибори до Установчих зборів РРДП не пройшла. Наступна партійна конференція радикал-демократів очікувалася 20-22.10.1917г. (Відомостей про її проведення не збереглося). До цього ж часу (жовтень-листопад 1917р.) Відносяться останні уривчасті відомості про партійну діяльності членів РРДП.
д) Російська соціал - демократична робітнича партія (інтернаціоналістів) (РСДРП (и)). Партія взяла свій початок від групи так званих «позафракційних соціал-демократів», які займали в роки 1-ї світової війни проміжні позиції між більшовиками і меншовиками - інтернаціоналістами. Після Лютневої революції члени групи Б.В. Авілов, В.А. Базаров, В.П. Волгін, В.А. Десницький, М.М. Суханов та ін об'єдналися навколо газети «Нове життя» і розгорнули відповідну роботу, прагнучи до ідейно - організаційного і політичній єдності різних загонів російської демократії. Вони вважали за краще шлях утворення власної партії, заснувавши спочатку «Організацію об'єднаних соціал-демократів-інтернаціоналістів» і місцеві органи в ряді великих міст: Москві, Вологді, Казані, Пермі та ін 18-22.10.1917г. відбулася 1-а конференція організації за участю делегатів від 4 тисяч членів. На ній були розглянуті поточні питання та прийнята політична платформа. Суть останньої зводилася до заперечення можливості перемоги соціалістичної революції в Росії і необхідності встановлення диктатури пролетаріату. На думку лідерів організації, Росія повинна стати демократичною республікою на чолі з сильною парламентською владою, але без президента. Цю ідею вони намагалися відстоювати на 2-му Всеросійському з'їзді Рад, підтримавши пропозицію Мартова про створення однорідного соціалістичного уряду на багатопартійній основі. Частина об'єднаних інтернаціоналістів увійшла до складу ВЦВК РРФСР, де грала роль опозиції.
14-20.01.1918г. Організація об'єднаних соціал-демократів-інтернаціоналістів оформилася в партію під назвою РСДРП (і).
На установчому з'їзді в Петрограді в центрі уваги делегатів з'їзду було два питання - про поточний момент і про владу і про ставлення РСДРП (і) до інших соціалістичним партіям. У прийнятих по них резолюціях з'їзд визначив політичне обличчя партії, її стратегію і тактику. Перш за все заперечувався соціалістичний характер Жовтневої революції, говорилося про неможливість побудови соціалізму в одній країні. Разом з тим, збройна боротьба проти більшовиків засуджувалася, висувався теза про витіснення їх з усіх органів державного управління, в тому числі шляхом перевиборів Рад. Що стосується другого питання, то тут такої ясності не виявилося. Навпаки, при його обговоренні виявився вельми широкий розкид думок - від неприйняття більшовиків і меншовиків взагалі до затвердження необхідності тісної співпраці з кожної з партій. Але події розвивалися так, що РСДРП (і) поступово зближалася з РСДРП (б). Поступовий поворот РСДРП (та) в бік співпраці з більшовиками намітився восени 1918р., Коли 7-10.11.1918г. Всеросійська конференція РСДРП (і) висловилася на підтримку Радянської влади і за вступ членів партії в Червону армію. ЦК РКП (б) направив, у свою чергу, місцевим партійним організаціям циркулярний лист, в якому наказав не чинити інтернаціоналістам перешкод до участі у відповідальній військовій роботі. Це дещо зблизило позиції обох партій, сприяло встановленню між ними відповідних контактів.
У партії розгорнулася дискусія про можливість злиття з РКП (б). Відповідно до рішення партійної конференції це питання було винесено на обговорення чергової конференції РСДРП (і), яка відбулася в січні 1919р. У результаті обміну думками та доповідей з місць делегати прийшли, з одного боку, до висновку про те, що малося все необхідне для об'єднання двох партій, перш за все ліквідація розбіжностей про шляхи боротьби за соціалізм за допомогою диктатури пролетаріату, а з іншого - порахували передчасним злиття з РКП (б). Таке суперечливе рішення пояснювалося наступними основними причинами: неправильним і вкрай шкідливим для робочого класу запереченням РКП (б) пролетарського демократизму, який трактувався дуже широко - від вільної виборності Рад до повної гласності, від необхідності зміцнення диктатури пролетаріату до ліквідації диктатури партії над пролетаріатом; відсутністю в країні революційного правопорядку, сваволею окремих груп та осіб, наданням комуністичним осередкам виняткових повноважень. РСДРП (і) писав, що небезпека морального розкладання і перетворення РКП (б) «у живиться за рахунок пролетаріату самодостатній привілейований апарат викликала здорову реакцію серед старих членів партії більшовиків, які піднімають питання про сувору чищенні своїх рядів від всіх примазався до неї елементів». Інтернаціоналісти відхилили пропозицію про злиття РСДРП (и) з РКП (б). Інтернаціоналісти пішли на зближення, а потім і на об'єднання з іншою невеликою партією - Російської партією незалежних соціал-демократичних інтернаціоналістів, створеної влітку 1918р. на базі групи лівих есдеків-інтернаціоналістів, що відкололися від РСДРП (і). Їх спільний з'їзд, що увійшов в історію як з'їзд соціал-демократичних інтернаціоналістів усіх течій, відбувся 15-19.04.1919г. в Москві. З'їзд висловився за співпрацю з РКП (б) у реалізації спільних цілей і завдань, однак питання про злиття комуністів і інтернаціоналістів дипломатично обійшов, вважаючи за необхідне існування самостійного РСРПІ. У наступний період РСРПІ все більш зближалася з РКП (б) і поступово втратила роль опозиції. У грудні 1919р. знову виникло питання про її злиття з партією більшовиків. Причому з ініціативи ЦК РСРПІ, який 13 грудня звернувся з відповідною заявою, висловивши бажання провести на майбутньому з'їзді партії її злиття з РКП (б). Політбюро відповіло згодою, і 19 грудня на з'їзді РСПРІ питання було вирішене позитивно.

РОЗДІЛ II. Ліберально - демократичної партії.
1. Конституційні демократи (кадети).
Одна з найбільш впливових політичних партій, яка представляла ліве крило російського лібералізму. Перші начерки її програм вироблялися на сторінках нелегального журналу «Звільнення», що видавався з липня 1902 по жовтень 1905 в Штутгарті під редакцією П. Б. Струве. Ядро партії склалося з числа учасників двох ліберальних організацій «Союзу Визволення» і «Союзу земців-конституціоналістів». Організаційно партія оформилася на своєму першому з'їзді, що проходив у Москві 12-18.10.1905. кадети виступали за радикальне реформування суспільно - політичної системи у всіх її ключових ланках. Партія виступала за створення міністерства, відповідального перед Державною думою, демократизацію місцевого самоврядування і суду.
Орієнтуючись на західні зразки парламентського ладу, кадети прагнули до зміцнення в Росії нормального демократичної правової держави. У соціальній області основна увага приділялася аграрного питання, рішення якого передбачалося шляхом наділення землею безземельних і малоземельних селян. Робоча програма включала лібералізацію взаємовідносин робітників і підприємців; містила ряд вимог щодо соціального захисту праці: поступове введення 8-годинного робочого дня.
Кадети заявили про внеклассовости своєї партії, підкреслюючи, що її діяльність визначається не інтересами будь-якої соціальної групи, а загальними потребами розвитку країни.
Соціальний склад партії був неоднорідний. До неї увійшли насамперед інтелігенція, частина ліберального дворянства. У 1906-1907 роках в її низові організації вступали також службовці, прикажчики, робітники, вчителі та інші. Надзвичайно високим був інтелектуальний потенціал її керівної ланки. У нього входили знані науковці, професори столичних університетів, відомі адвокати, громадські діячі, публіцисти. Партію відрізняв різноликих національний склад.
Позиція партії відрізнялася вичікувальність, неприйняттям радикальних форм класової боротьби. Взимку і навесні 1906 року кадети зосередили основні зусилля на проведення виборчої кампанії в першу Державну думу. Від імені кадетської фракції були внесені або підготовлені до внесення основні законопроекти: про скасування смертної кари, про недоторканність особистості, про основні положення цивільного рівності, про свободу зборів, заява 42 членів Думи про основні засади земельної реформи та інше. У червні 1906 року лідери кадетів провели переговори з представниками ліберальних кіл бюрократичної верхівки: П. А. Столипіним, А. П. Ізвольським, Д. Ф. Треповим на предмет входження кадетів у майбутнє відповідальне міністерство. Конкретних результатів переговори не мали.
На виборах в другу Державну думу кадети кілька урізали програму виставлених вимог. Остерігаючись дати привід владі для розпуску Думи, кадети тим не менш не раз у своїх виступах піддавали різкій критиці заходи уряду. Голосували проти столипінського аграрного законодавства.
У третій Державній думі, що вносяться кадетами поправки в урядові законопроекти, були спрямовані на полегшення становища трудящих.
У ході обговорення бюджету фракція висловлювалася за відхилення кредитів на столипінську аграрну реформу, на Департамент поліції. В обстановці третьеиюньского режиму істотно ускладнилися умови діяльності партії.
16.021908 року Сенат остаточно відмовив партії в легалізації.
Осмислення уроків революції, перспектив визвольного руху в Росії, ролі в ній інтелігенції призвело до виникнення розбіжностей в кадетському керівництві, які однак не призвели до організаційного розмежування.
Партійна діяльність пожвавилася у зв'язку з підготовкою до виборів у четверту Державну думу. З самого початку роботи Думи кадетська фракція вносила наступні законопроекти: про загальне виборче право, свободу совісті, зборам спілок, про недоторканість особи. Пізніше фракція внесла законопроект про реформу земельної оренди. З оголошенням війни кадети відмовилися від опозиції уряду. У відозві ЦК «До однодумцям» від 21.07.1914 пропонувалося відкласти суперечки і відновити внутрішній світ.
За ініціативою кадетів у серпні 1915 року створено міжпартійний «Прогресивний блок». Програма блоку формулювала ті умови, на яких ліберальні кола розраховували відновити єдність суспільства і влади. Але наполегливе небажання імператора йти на поступки звело нанівець результати парламентської тактиці кадетів. Партія втратила вплив на розвиток подій. У ході Лютневої революції кадети взяли активну участь у формуванні нових органів влади. Їм належить керівна роль у формуванні Тимчасового уряду.
З часом вплив кадетів в уряді починає неухильно падати. Політика партії, спрямована на консолідацію «державно-мислячих сил», відновлення в країні сильної і твердої влади, порядку, не знаходила громадської підтримки. Перед обличчям виходить з-під контролю революційної стихії, наростаючого економічного розвалу, загрози територіального розчленування Росії більшість керівництва кадетів підтримало плани встановлення в країні тимчасової військової диктатури. Кадети стали активними учасниками боротьби з прийшли до влади Більшовиками. Кадети сприяли організації саботажу чиновників. ЦК схвалив рішення про неприпустимість служби у Радянській владі для членів партії. Кадети відігравали провідну роль у московській підпільної організації «дев'ятка», створеної в листопаді 1917 року з метою згуртування антибільшовицьких сил. Ця організація займалася збором коштів для потреб формується «білої армії». Постанова РНК від 28.11.1918 року кадети оголосили оголошувалися партією «ворогів народу», члени її керівних установ підлягали арешту і судового розгляду, революційних трибуналів. Незважаючи на декрет, який проголошував партію поза законом, аж до кінця травня 1918 року вона мала у своєму розпорядженні певними можливостями для діяльності.
Організований у листопаді 1918 року Східний відділ ЦК взяв на себе функції одного з дорадчих органів при Колчака. Одночасно кадети надавали ідейну та організаційну допомогу генералу М. М. Юденичу. У лютому 1919 року кадети увійшли до складу сформованого при генералові Денікіні А. І. Особливої ​​наради, а також керували роботою осведомітельних агентства, який здійснював збір секретної інформації про політичні партії, організаціях та окремих осіб. В оточенні генерала Врангеля П. Н. кадети не грали скільки-небудь істотної ролі.
На тлі поразок «білих» армій на півдні і в Сибіру кадети, віддаючи собі звіт в тих негативні наслідки, які мала на практиці військова диктатура, змінили тактику, приступили до розробки планів лібералізації влади. Значна частина кадетів навесні 1920 року перебралася за кордон, відкривши тим самим емігрантський період в історії партії.
З 1922 року політична активність кадетських груп починає стрімко знижуватися. А 14.12.1922 року на приватній нараді кадетів у Берліні постало питання про саморозпуск партії з огляду на її фактичного бездіяльності як у Росії, так і за кордоном.
2. Радикальна партія.
Створена членами Союзів адвокатів, лікарів, залізничників у жовтні-листопаді 1905 року в Петербурзі. Лідером партії став присяжний повірений М. З Маргуліес. Центральний організаційний комітет Радикальної партії знаходився в Петербурзі. До комітету увійшли, крім Маргуліеса, А. С. Гінзбург, Л. М. Рейнгольд та інші. Перші загальні збори Радикальної відбулося 27.11.1905 року.
Коротка програма партії (у початковій редакції затверджена на зборах 3.11.1905 року) була опублікована в газеті «Біржові відомості». «Проект детальної програми радикальної партії» передбачалося затвердити на Всеросійському з'їзді Радикальної партії (не відбувся). У результаті програма партії остаточно вироблена не була. Характерною рисою її проекту є помітні соціалістичні тенденції. Цей факт сама Радикальна партія пояснювала своїм прагненням разом з соціалістичними партіями проводити «принцип демократії в чистому вигляді».
Для вирішення долі Росії Радикальна партія вимагала негайного скликання Установчих зборів на основі загального, рівного, прямого і таємного виборчого права. Найбільш досконалою формою політичного устрою проголошувалася демократична республіка. Партія відстоювала однопалатний парламент, широке місцеве самоврядування, надання національно-політичної автономії народам, що населяють Російську імперію. Майбутню Росію члени партії уявляли собі у вигляді федерації автономних територіальних одиниць - з'єднаних російських штатів. Радикальна партія відстоювала свободу особистості, політична і юридична рівність усіх громадян, незалежно від статі, національності і віросповідання. В аграрному питанні Радикальна партія була прихильницею утворення державного земельного фонду шляхом безоплатної експропріації державних, кабінетські, монастирських і церковних земель.
Але вже до кінця січня 1906 партія визнала неможливим у ситуації, що склалася досягнення своєї головної мети - скликання Установчих зборів. Радикальна партія прийняла рішення взяти участь у виборах в першу Державну думу, однак провести своїх членів їй не вдалося. У лютому 1906 року в партії почалися розбіжності. У березні-квітні того ж року партія фактично припинила своє існування.
3. Партія демократичних реформ.
Партія утворена в грудні 1905 р. в Петербурзі. Засновники - дві групи ліберальної інтелігенції: члени редакції журналу «Вісник Європи» М.М. Стасюлевича, К.К. Арсеньєв, В.Д. Кузьмін-Караваєв, а також професори Петербурзького політехнічного інституту К.П. Боклевского, А.Г. Гусаков, І.І. Іванюков, А.П. Македонський і ін До організаційного комітету увійшов також адвокат Д.В. Стасов. Лідер партії - М.М. Ковалевський.
У низці політичних партій Росії партія демократичних реформ займала середню позицію між Конституційно-демократичною партією і партією мирного відновлення. В опублікованій у січні 1906р. програмі партія відмежувалася від украй радикальних та консервативних партій. Партія демократичних реформ заперечувала можливість раптового перевороту в суспільному ладі, виступала за ліквідацію залишків бюрократичного режиму і визнавала необхідність докорінних перетворень у житті країни. партія була противницею скликання Установчих зборів, надання виборчих прав жінкам. Політична програма Партії демократичних реформ зводилася до двох основних принципів: конституційна монархія з парламентом, що володіє законодавчими функціями і поділ влади. Найбільш був розроблений аграрний розділ програми, що представляв собою ряд готових законопроектів. Метою аграрної політики Партія демократичних реформ проголошувала «докорінна зміна господарських умов, в які поставлені селяни, що обробляють землю власною працею». Пропонувалося освіту державного земельного фонду з державних, удільних, кабінетські, монастирських і приватновласницьких земель. Земля з державного фонду відводилася селянам у безстрокове користування (общинне чи подвірне, в залежності від місцевих умов) за встановлену законом плату. Аграрна програма Партії демократичних реформ передбачала комплекс заходів, спрямованих на впорядкування орендних відносин.
За робочого питання програма Партії демократичних реформ містила вимоги скорочення робочого дня, поліпшення умов праці, введення системи соціального страхування.
Вирішення національного питання Партія демократичних реформ пов'язувала зі збереженням єдиної і неподільної Росії і наданням різних народів культурно-національної автономії.
Лідери Партії демократичних реформ побоювалися, що строгі організаційні рамки будуть сковувати свободу дискусій всередині партії, тому, щоб стати членом партії, досить було розділяти основні положення програми. Незважаючи на неодноразові спроби керівництва, партія не була офіційно зареєстрована, однак лідери змогли провести ряд зборів партії.
У період передвиборної кампанії в 1-у і 2-ї Державної думи Партія демократичних реформ пропагувала ідею блоку конституційних сил, освіта в Думі конституційного центру, вважала за можливе єдність політичних дій партії кадетів, Партії демократичних реформ, партії мирного відновлення і лівих партій, що відкидали насильство (меншовики, народні соціалісти). Самостійної фракції ні в 1-й, ні в 2-й Думах партія не мала і співпрацювала з кадетами. Однак, вплив Партії демократичних реформ в Думі було досить сильним завдяки особистому авторитету Ковалевського, Кузьміна-Караваєва і князя С.Д. Урусова.
У березні 1906р. Партія демократичних реформ об'єдналася з Помірно-прогресивною партією під загальною назвою партія Народної благоденства. До кінця 1907р. Партія демократичних реформ існувала «тільки по імені». Окремі члени Партії демократичних реформ примкнули до партії мирного відновлення, а потім - до прогресистів.

4. Трудова народно - соціалістична партія.
Трудова народно-соціалістична партія (ТНСП) або енеси офіційно заявила про себе у вересні 1906р. Ініціаторами створення партії та її ідеологами були: А.В. Пешехонов, В.А. Мякотін, Н.Ф. Анненський та ін Більшість з них починали свою суспільно-політичну діяльність в 80-х р.р. XIX ст., Приєднуючись до лівого флангу легального народництва, Очолюваний ідейним одним з патріархів цього напряму Н.К. Михайлівським, що бачили першорядні завдання у звільненні країни від самодержавства і ліквідації гніту експлуатації, від яких страждало багатомільйонне російське селянство, але сумнівається в можливості революції в Росії у вигляді масового народного повстання і тому надавали велике значення зближенню революційної інтелігенції з ліберальними громадськими колами заради спільної мети політичного звільнення. Одночасно вели запеклу ідейну боротьбу з російськими марксистами, що зводилася в кінцевому рахунку до питання про те, яким повинен бути шлях Росії до соціалізму. У цій боротьбі вони виступали разом з ідеологами формувався есерства. Енеси і есери представляли собою дві течії в неонароднічестве: помірне і радикальне. У процесі розмежування інтелігенції з політичних партій, викликаному революційними подіями 1905-1907г.г., Народники «Російського багатства» не відразу знайшли свою нішу. Вони не пішли за ліберальними елементами «освобожденчества» в Конституційно-демократичну партію, розійшовшись з ними з двох головних питань революції: з питання про зміст і форму політичної влади в постсамодержавной Росії і аграрного питання.
Намір створити свою партію вперше з'явилося у народників «Російського багатства» після видання Маніфесту 17.10.1905г. Ними було підготовлено відповідну офіційну заяву, проте справа набула дещо інший оборот. Було досягнуто згоди з есерівським керівництвом про створення широкої легальної народницької соціалістичної партії, але з'їзд партії есерів, що проходив незабаром після поразки московського збройного повстання в умовах розгорнулася урядової реакції, визнав неспроможною ідею такої партії. Разом з іншими лівими силами народники бойкотували вибори до 1-ї Державної думи, однак, коли з'ясувалося, що маси, особливо селянство, бойкот не підтримали, швидко перебудувалися і взяли активну участь в організації селянських депутатів у Думі в особливу, Трудову групу в Державній думі . Їхні ідеї лягли в основу програми цієї групи та її аграрного проекту «104-х», який висловив інтереси більшості селянства в Революції 1905-1907г.г.
Політична обстановка в країні була вкрай несприятливою через що посилилися урядових репресій і різкого занепаду настрої в суспільстві, ліберальні народники «Російського багатства» зважилися нарешті відкрито заявити про свій намір створити самостійну політичну партію, яка за задумом повинна була не тільки сказати нове слово у визвольному русі, вивести його з глухого кута, але й згуртувати навколо себе ті елементи кадетів і есерів, які як передбачалося, залишать ці партії внаслідок пережитих ними кризи.
1-а установча конференція партії відбулася в листопаді 1906р. у Фінляндії. На ній були обговорені основні положення програми партії і її тактика виборчої кампанії у 2-ї Державної думи. Програма заявляла, що «немає нічого вищого і дорожче людської особистості і сутність історичного прогресу полягає в її всебічному розвитку і нескінченному вдосконаленні». Свою кінцеву мету партія бачила в забезпеченні всім людям можливості «повної і вільного життя» і кожній людині можливості «всебічного та гармонійного розвитку». Ідеальним суспільним ладом, здатним забезпечити такі можливості, проголошувався соціалізм.
Згідно енесов, соціалізм повинен був поступово вростати в капіталізм, подібно до того, як капіталізм у свій час вростав у феодалізм. Соціалістам при цьому відводилася не пасивна роль спостерігачів цього процесу, а вони повинні були активно в нього втручатися, прискорюючи і направляючи його.
Виходячи з склалися в країні умов і співвідношення, що протистояли соціальних і політичних сил, енеси вважали за необхідне і можливе наполягати на виконанні таких вимог, в комплексі складали платформу партії аж до 1917р. У політичній сфері:
1) у сфері особистих прав: рівність всіх громадян перед законом; знищення станів; утвердження свободи совісті, слова, друку, зборів, союзів і пересувань; недоторканність особи, житла і листування;
2) у галузі державного управління: здійснення народовладдя у вигляді представницького правління.
Платформа партії містила і такі вимоги, як скасування всіх виняткових і спеціальних судів і введення однакового для всіх громадян гласного і незалежного суду з виборністю суддів і присяжними; встановлення кримінальної та цивільної відповідальності посадових осіб перед судом.
Серед вимог платформи, що відносяться до народно-господарській сфері, першочергове значення надавалося вимогам в аграрній галузі. Партія вважала за необхідне домагатися, перш за все, націоналізації землі, тобто звернення її в загальнонародну власність з правом користування нею тільки тими особами, які будуть обробляти її своєю особистою працею. У націоналізації народного господарства і землі енеси бачили шлях і засіб, що полегшує просування до бажаної мети - соціалізму.
За робочого питання у платформі відзначалися наступні вимоги: законодавче введення максимального робочого дня і мінімальної заробітної плати; розширене участь робітників в управлінні промисловими підприємствами; свобода страйків і профспілкових організацій; охорона праці; страхування робітників та ін
Передбачалося, що партія вбере в себе представників всього народницького напряму, починаючи від конспіративних есерів до легальних народників. Організаційно згуртувавши широкі маси на своїй платформі, енеси сподівалися таким шляхом вивести громадський рух з глухого кута, в якому воно тоді виявилося, з одного боку, позбавивши його від стихійних анархічних поривів, а з іншого - зробивши його надійної і керованої опорою не екстремізму, а реформізму , можливості для якого стали реальністю з появою законодавчої Думи. Створити масову відкриту соціалістичну народницьку партію їм так і не вдалося. Навіть у найкращий для партії втородумскій період в ній було не більше 50-60 груп з чисельністю близько 2 тисяч членів. За своїм соціальним складом партія була переважно інтелігентської. Щодо тактики енеси заявляли, що вона повинна зводитися до таких форм, методів, прийомів і засобів, які відповідали б "відкритому" існуванню партії. Проте достатньої ясності, визначеності з питань тактики у енесов не було.
Питання про участь у виборчій кампанії в Думу було остаточно вирішено 1-ю партійною конференцією. Кращий варіант енесов бачився в створенні блоку опозиційних сил, включаючи кадетів, здатного запобігти перемозі на виборах правих сил. Енеси не було ілюзій на той рахунок, що в Думі можуть бути скільки-небудь справедливо дозволені соціальні питання, зачіпали корінні інтереси народних мас. Дума, на думку енесов, могла б відіграти значну роль у боротьбі з урядом за скликання Установчих зборів. Для цього необхідно, перш за все, єдність дій опозиційних сил в самій Думі. За час роботи Думи вплив і авторитет енесов помітно зросли.
У післяреволюційний період серйозне занепокоєння у енесов викликала Столипінська аграрна реформа. Третя конференція назвала «вкрай важливим завданням» для партії мобілізацію сільського населення на те, щоб паралізувати указ від 09.11.1906г. і «безладне розпродаж землі через Селянський банк, що має на меті лише поселення розбрату в лавах селянства». Однак ці та інші рекомендації та резолюції залишилися на папері, тому що протягом якихось двох післяреволюційних років енеси як партія зникли з політичної арени.
Лютнева революція поклала початок відродженню партії. Організаційна робота йшла в центрі і на місцях, проте за своїм розмахом і темпами вона поступалася роботі інших соціалістичних партій, особливо есерів. До відкриття 1-го Всеросійського з'їзду партії (17-21.06.1917г.) В ній було близько 400 організацій із загальною чисельністю близько 5 тисяч чоловік. Нарада внесло ясність у політичну платформу партії, рішуче висловившись за встановлення в Росії повного народовладдя у формі демократичної республіки. Відзначено була згубність двовладдя для успіху революції, підкреслено також, що лише правильно обрані Установчі збори правомочні і здатне встановити в країні порядки, що відповідають інтересам і волі народу.
Росія бачилася енесов демократичною парламентською республікою, а не республікою Рад. З питання про війну заявлено, що партія проти завойовницьких цілей війни і в той же час проти негайного укладення миру. Війна повинна вестися енергійно, а питання про укладення миру «може стати тільки у зв'язку з очищенням належать Росії територій.
Про вкрай слабкому вплив партії в масах свідчать, перш за все, результати виборів до місцевих органів самоврядування і Установчі збори. Так, на виборах у Петроградську міську думу (серпень 1917р.) Енеси отримали 3 місця, в той час як есери - 71. Разом з тим значний інтелектуальний потенціал партії, високий рівень освіти і професійної підготовки, практичний досвід членів партії забезпечували їй помітне представництво в адміністративних структурах державних установ та громадських організацій.
Політика партії в 1917р. і наступний час базувалася на переконанні, що соціалізм в Росії не стоїть на порядку денному, що для нього поки немає ні матеріальних, ні духовних передумов. Завдання моменту вони бачили у створенні сильної демократичної влади, здатної подолати економічну та фінансовий хаос в країні, запобігти громадянській війні, зібрати установчі збори.
До жовтневої революції енеси ставилися різко негативно. В умовах змінилася в країні політичної ситуації енеси вважали за необхідне боротися за возз'єднання державності у формі народовладдя шляхом створення коаліції «живих сил» країни, здатних вивести її з важкого міжнародного і внутрішнього становища, в якому вона опинилася в результаті більшовицького перевороту. Аналізуючи походження радянської влади, перші її дії, вони укладали, що подібна влада є «всього-на-всього реставрацією старого апарату зовні примусової влади, заміщення Бурбонів Бонапартом». Будучи послідовними «оборонцями» в питанні про війну, енеси різко протестували проти укладеної більшовиками Брестського миру з Німеччиною і розглядали його як один з вагомих доказів того, що панування більшовиків веде до загибелі Росії.
За антибільшовицьку діяльність енеси піддавалися різного роду репресіям. Однак до літа 1918р. партія поєднувала свою нелегальну діяльність з легальною. З літа заходи проти партії з боку влади посилилися, вона була позбавлена ​​можливості легальної роботи. На нараді членів ЦК (26.05.1920г., Париж), що опинилися на той час в еміграції, був утворений Закордонний комітет партії, головою якого обрано Н.В. Чайковський. До кінця 20-х р.р. в еміграції існували всього лише три групи партії енесов: паризька, берлінська і празька. Незабаром всі вони припинили своє існування.

5. Ліберально-республіканська партія.
Ідея створення Ліберально-республіканської партії (ЛРП) виникла в середині березня 1917р. серед октябристів, прогресистів і лівих кадетів. Було прийнято рішення про видання друкованого органу «Республіка», утворена комісія з вироблення програми.
08.04.1917г. відбулися установчі збори, що поставило головною програмною метою створення федеративної республіки і яка обрала ЦК у складі: Л.А. Базунов, А.А. Баришніков, Ю.М. Глєбов, І.І. Дмитрюков, С. І. Іванов, М.С. Маргуліес, Е.А. Ерштрем. Незабаром деякі члени партії перейшли в радикально - демократичну партію, а в Москві у зв'язку з літніми виборами до районних думи серед колишніх октябристів активізувався рух за створення спільно з Петроградом самостійної партії. А.І. Гучков його спочатку не підтримав і мав намір на виборах блокуватися з Партією народної свободи, але в середині травня 1917р. на зборах ЦК «Союзу 17-го жовтня» повідомив про організацію з частини октябристів і членів Державної думи нової партії, що захищає республікансько-ліберальні ідеї.
Партія, що складалася з колишніх октябристів і представників «ділової групи» московської думи, висувала такі вимоги: визнати принцип національно-культурної автономії, зберегти єдність Росії, розробити робоче законодавство і передати землю тим, хто її обробляє.
ЛРП в Петрограді ще 08.06.1917г. прийняла рішення перейменуватися в «національно-ліберальну» і на виборах до міської думи Петрограда виступати самостійно. У серпні 1917р. ЛРП висунула свій список: Глєбов, Дмитрюков, Ерштрем, але успіху не досягла і у вересні 1917р. об'єдналася з радикально-демократичною партією, створивши спільний ЦК.

ГЛАВА III. Помірно - Консервативної партії.
1. "Союз 17 жовтня».
«Союз 17 жовтня» (октябристи) - політична партія, названа на честь Маніфесту від 17.10.1905г., Знаменувала, на думку октябристів, вступ Росії на шлях конституційної монархії. Як політична течія октябрізм виник на земсько-міських з'їздах 1904-1905рр.
Соціальний склад «Союзу» - чиновники, поміщики, торгово - промислова буржуазія. Октябристи виступали за встановлення в Росії конституційно-монархічного ладу на основі Маніфесту від 17.10.1905г. із збереженням за монархом титулу «самодержець»; за введення демократичних свобод (совісті, слова, друку, зборів, союзів); за громадянську рівність без відмінностей статі, національності і віросповідання.
Виступаючи під гаслом збереження «єдності і неподільності Російської держави», октябристи заперечували можливість надання автономії окремим частинам імперії (окрім Фінляндії). В аграрному розділі програми затверджувалася необхідність зрівняти селян у правах з іншими громадянами, полегшити їм вихід з общини і закріпити землю в їх повну власність. Пропонувалося примусове відчуження частини приватновласницьких земель з обов'язковим винагородою власників. В області робочого законодавства октябристи висловлювалися за «свободу робітничих організацій, спілок і зборів». Програма октябристів містила вимоги запровадження бессословного незалежного суду, розширення компетенції суду присяжних, а також вживання заходів в області економіки та фінансів, народної освіти, місцевого самоврядування і т.д. Вихід країни з революційної кризи вони бачили в негайному скликанні законодавчої Думи.
У дні збройного повстання 1905р. в Москві «Союз» підтримав каральні дії царизму, поклавши відповідальність за «братовбивства" на революціонерів. Критика дій революційних партій становила головний зміст агітації і пропаганди октябристів в період виборчої кампанії в 1-у Державну Думу.
На виборах до 3-ї Думу октябристи блокувалися не тільки з лібералами, а й з правомонархіческімі партіями і забезпечили собі 43 депутатських мандата. Разом з правими вони пропонували Думі засудити революційний терор. До другої половини 1907р. діяльність більшості відділів «Союзу» припинилася, тому що вся робота партії концентрувалася навколо Державної Думи. Октябристское центр, поперемінно блокуючись з помірно-правими і (з 1909р.) З кадетами, забезпечував уряду слухняну більшість у Думі. Різкі випади лідерів октябристів на адресу уряду або його окремих членів у цілому не міняли прагнення партії діяти в руслі столипінської політиці. Криза третьочервневої системи викликав деяке «полівіння» октябристів, які на конференції в листопаді 1913р. висловилися за перехід до «рішучих» дій з тим, щоб змусити уряд піти по шляху помірно-ліберальних реформ. Рішення конференції призвели до остаточного розколу. В результаті виходу з фракції «правих» і «лівих» в 4-й Думі утворилася фракція земців-октябристів. Незважаючи на те, що в 1913-1915рр. октябристско-кадетська більшість членів Думи неодноразово виступало з критикою внутрішньої політики уряду, до практичного здійснення обіцяної октябристами «бюджетної війни» уряду справа так і не дійшла. Поза думи до 1915р. партія припинила своє існування.
2. Прогресивно - економічна партія.
Прогресивно-економічна партія (ПЕП) утворена в жовтні 1905р. в Петербурзі з ініціативи керівництва Петербурзького суспільства для сприяння поліпшенню та розвитку фабрично-заводської промисловості. Діяла виключно в Петербурзі і Петербурзькому повіті. Остаточне оформлення структури партії відбулося в січні 1906р. Вищим керівним органом стала Рада партії, вищим виконавчим органом - Центральне бюро.
Напередодні виборів в 1-ї Державної думи чисельність партії становила 3,8 тисяч членів. Членами партії були великі петербурзькі фабриканти та підприємці (Р. Р. Антропов, О. А. Жуков, Е. Л. Нобель), банкіри (Я. І. Утін), високопоставлені чиновники (А. А. Анніка). Партія мала значні грошовими коштами, її фінансування здійснювалося за рахунок Петербурзького товариства заводчиків і фабрикантів і членських внесків.
У своїй програмі ПЕП ратувала за встановлення в Росії конституційної монархії. Партія виступала за рівність всіх громадян перед законом незалежно від віросповідання, національності, стану і суспільного становища. Програма вимагала надати народному представництву право видання законів, контролю над виконавчою владою, затвердження державного бюджету, встановлення податків, мит і зборів, передбачалася відповідальність міністрів перед ним. У програмі партії відсутній розділ про національне питання. В області судових перетворень ПЕП виступала за знищення суду станових представників, за встановлення нижчого виборного суду і поширення загальних судових установлень на все населення. Робочий питання пропонувалося вирішити шляхом надання робочим свободи спілок, страйків, зборів і страйків (підкреслювався їх мирний характер), можливості участі робітників в легальній суспільно-політичного життя країни. Визнавалося законодавче обмеження робочого часу лише для жінок і малолітніх. Економічна програма партії вимагала розвитку прямого прогресивного оподаткування і поступове зниження непрямих податків. Аграрно-селянська проблематика зачіпалася в програмі лише побіжно: партія виступала за скасування викупних платежів, введення іпотечного права, закликала усунути перешкоди до вільного виходу селян з общини. Програма містила вимоги перетворень у галузі народної освіти: введення обов'язкового загального безкоштовного початкового навчання, визнання автономії вищої школи.
У ході виборчої кампанії в 1-у Державну думу ПЕП блокувалася з «Союзом 17 жовтня», але жодного свого члена в Думу не провела. На початку роботи Думи діяльність партії завмерла, а число її членів стало швидко спадати. На «приватних нарадах» Центральне бюро ПЕП (20.10 і 03.11.1906г.) Було вирішено «організувати» партію знову і взяти участь у 2-й виборчій кампанії також у блоці з октябристами. Після того, як і другі вибори успіху партії не принесли, ПЕП розпалася остаточно.
Після розпаду ПЕП найбільш діяльні її члени ввійшли до «Союз 17 жовтня».
3. Партія правого порядку.
Партія правого порядку виникла в жовтні 1905р. в Петербурзі. Вона отримала прізвисько «партія превосходительна чиновників»: її кістяк складали видні представники служивого і помісного дворянства (С. О. Лавров, граф В. А. Тізенгаузен), «цензовой» інтелігенції (П. П. Лижин, А. В. Бобрищев - Пушкін) і великої буржуазії (М. І. Алтухов, К. І. Білоусов). У місцевих організаціях партії, особливо в західних губерніях, помітну роль відігравало духовенство.
Партія правого порядку служила своєрідним мостом, завдяки яким відбувалося зближення ліберальної буржуазії і консервативного дворянства. У своїй повсякденній діяльності і особливо під час виборчих кампаній партія, як правило, перебувала в контакті або навіть блокувалася з крайніми правими.
У загальному і цілому програма партії була витримана в дусі конституційного монархізму і містила низку положень, традиційних для російських помірно-ліберальних партій. Програма передбачала організацію двопалатних представницьких установ (питання про розмежування їхніх функцій з монархом був обійдений), запровадження політичних свобод, рівноправності громадян, розширення сфери діяльності органів місцевого самоврядування, демократизацію суду і т.д. Для вирішення земельного питання партія не виключала можливості додаткового наділення селян за рахунок приватновласницьких земель, а в області робочого законодавства мала намір вимагати свободу робочих спілок, зборів і навіть страйків і страйків. Особливістю програми було наявність в ній спеціальних розділів, присвячених реформам церкви, військової справи та державного господарства.
У своїй практичній діяльності «правопорядци» не прагнули акцентувати свої ідейні розбіжності з чорносотенцями, бачачи свою головну задачу в боротьбі з революцією. З особливою наполегливістю вони прагнули потрапити в середу міського пролетаріату з тим, щоб протидіяти поширенню тут соціалістичних ідей. Партією був організований цілий штат таємних агентів для спостереження та оперування серед робітників на заводах, для вистежування там дій соціал-демократів.
Пропаганда Партією правого порядку ідей «порядку і законності» у демократичних верствах суспільства успіху не мала, а добровільно взяті нею на себе поліцейські функції остаточно дискредитували партію в суспільній думці. В кінці 1905р. - На початку 1906р. криза вразила верхні ешелони партійного керівництва, коли з партії виділилася група її засновників і створила свою власну організацію - Конституційно-монархічний союз. Але в результаті поразки конституційно-монархічних партій на виборах як в
1-у, так і в 2-у Державні думи різко скоротилася чисельність партії.
Незабаром після закінчення Революції 1905-1907г.г. партія правого порядку остаточно зникла з політичної арени. Найбільш активна частина її членів увійшла до «Союз 17 жовтня» або в крайні праві політичні організації.
4. Торгово-промислова партія.
Перша спроба створення Торгово-промислової партії (ТПП) відноситься до літа 1905р., Коли за її організацію висловився зібрався в Москві з'їзд промисловців і торговців. У передвиборчому програмному відозві ТПП сформульовано намір партії стати осередком «осіб правопорядку» і опорою «сильної урядової влади, без якої немислиме заспокоєння». Серед 87 осіб, які підписалися під відозвою, всі великі підприємці московського промислового району (Г. А. Крестовников, В. В. Якунчіков, брати В.П. та П. П. Рябушинские, барон А. Л. Кноп). Переважна більшість рядових членів партії становили нижчі службовці торгово-промислових закладів, нерідко записаних в партію своїми господарями «оптом» під загрозою звільнення.
Центром діяльності ТПП була Москва з повітом (на початку 1906р. Московська організація партії налічувала 15 тисяч членів), де в 1905-1906г.г. їй вдалося розвинути значну передвиборну активність. У ході виборчих кампаній в 1-у і 2-ю Державні думи ТПП блокувалася з «Союзом 17 жовтня», рідше - з Партією правого порядку.
У 1-ї Державної думи по загальному з іншими конституційно - монархічними партіями списку московська губернська організація ТПП провела свого кандидата - В.С. Баршева. Напередодні початку виборчої кампанії в 2-у Державну думу ЦК ТПП спеціальним зверненням інформував членів партії про те, що керівництво передвиборною боротьбою передовірене їм ЦК «Союзу 17 жовтня».
Основні програмні устремління партії формулювалися у найзагальнішому вигляді, а цілий ряд найважливіших питань (про державний устрій, про розмежування функцій монарха і законодавчих палат, про шляхи вирішення земельного питання і т.д.) - був взагалі обійдений. Програма містила тільки вимога «постійної турботи» Державної думи «про розвиток усіх родів промисловості як джерела існування і добробуту населення». розробленої програми партія не мала і з початку роботи 1-ї Державної думи фактично припинила своє існування.
Нова, але короткочасна спалах активності ТПП пов'язана з розгоном
2-й Державної думи. Відразу після видання нового виборчого закону керівництво партії заявило про своє прагнення «зорганізуватися знову». Протягом червня 1907р. Тимчасове бюро партії вело переговори про злиття з бюро Прогресивно-економічної партії, які, по всій видимості, практичних результатів не мали. До кінця 1907р. ТПП припинила своє існування.
5. Помірно-прогресивна партія.
Помірно-прогресивна партія була утворена в листопаді 1905р. в Москві. Партія виступала за встановлення конституційної монархії, цілісність і неподільність Російської імперії, в якій народні представники, обрані шляхом загального, рівного, прямого і таємного голосування, «беруть участь у здійсненні законодавчої влади» (прерогативи монарха не обмовлялися).
Програма партії передбачала введення громадянських свобод, розширення функцій органів місцевого самоврядування на «всі сторони місцевого життя», демократизацію судочинства і введення прогресивного оподаткування при поступовому зменшенні непрямих податків. У галузі аграрного законодавства партія була прихильницею збільшення селянського землекористування за рахунок питомих, кабінетські та ін земель. У розділі програми «Робоче законодавство» містилася вимога свободи робочих спілок, зборів і страйків за умови їх ненасильницького характеру.
У ході виборчої кампанії в 1-у Державну думу партія себе ніяк не проявила. У березні 1906р. вона злилася з Партією демократичних реформ, утворивши Партію народного благоденства.
6. Партія мирного відновлення.
Партія мирного відновлення (ПЗЗ, мірообновленци) була сформована в ході роботи 1-ї Державної думи правими кадетами, лівими октябристами, членами Партії демократичних реформ, безпартійними. Лідери - П.А. Гейден, М.А. Стахович, М.М. Львів, Д.М. Шипов, Є.М. Трубецькой і ін
Будучи помірними лібералами, мірообновленци були незадоволені проурядовим курсом «Союзу 17 жовтня» і лівим ухилом Конституційно-демократичної партії в програмних (особливо в аграрному) і тактичних питаннях, вважаючи, що це загострює внутрішнє становище в країні. Прагнули створити політичний центр, який міг би нейтралізувати і сили революції, і сили реакції: виступали за мирне, еволюційний розвиток країни. Головним для забезпечення соціально-економічного прогресу вони вважали раціональне вирішення земельного питання. Лідери ПМО сподівалися, що їх аграрна програма приверне до них селянських депутатів, що мали значну вагу в 1-й Думі, але не зробили ще вибору між політичними партіями. У розділі «Аграрна політика» говорилося про наділення землею малоземельних і безземельних селян, з використанням земель казенних, удільних, кабінетські, монастирських. Велике місце в програмі приділялася питанням переселення, організації дешевого кредиту, врегулювання орендних відносин і цін, підняття культури землеробства.
Якщо аграрна політика була самостійно розроблена ПМО, то інші розділи програми запозичені у партії демократичних реформ. Мірообновленци внесли зміни, які зробили її ще більш поміркованою. Мірообновленци - прихильники конституційної монархії і парламенту, що складається з двох палат. В області судочинства скасовувалися всі відступи від закону 20.11.1864г., Вводилася захист на попереднє слідство. Програма включала розділи про народну освіту (загальне обов'язкове безкоштовну освіту), про фінансову та економічну політику, про робочий законодавстві. Передбачалася захист інтересів трудящих. Визнавалася свобода страйків як мирне врегулювання відносин між робітниками і підприємцями. Говорилося також про скорочення робочого дня в залежності від технічних умов виробництва та поліпшенні умов праці та життя робітничого класу, охорони праці жінок і дітей.
Назва партії підкреслювало її негативне ставлення до насильства «зліва» і «справа». Лідери мірообновленцев виступали проти смертної кари і за політичну амністію, за збереження і зміцнення унітарного характеру державного устрою Росії. Побоюючись, що Дума може прийняти дуже радикальні, небезпечні для цивільного світу рішення, мірообновленци виступали за збереження її противаги - «верхньої палати», тобто Державної ради.
Мірообновленци намагалися запобігти розпуск 1-ї Державної думи, беручи участь у переговорах про «суспільний міністерстві». Але переговори про уряд зайшли в глухий кут через небажання правлячої еліти поступитися монополією на прийняття політичних рішень, з-за політичного безсилля лібералів та ін
Мірообновленци спробували об'єднати в ході кампанії по виборах в 2-у Державну думу «всіх істинних конституціоналістів». Але після схвалення лідером октябристів А.І. Гучковим введення військово-польових судів, альянс лібералів став неможливий.
22.09.1906г. мірообновленци подали владі прохання про легалізацію своєї партії, але отримали відмову. Дозвіл на легалізацію прозвучало тільки після особистого звернення Гейден до прем'єр-міністра П.А. Столипіну.
20-22.10.1906г. в Москві відбулася нарада, на якому було вироблено відозву: закликало до єднання всіх прогресивних сил для «боротьби за свободу і культуру, проти будь-яких порушень конституційних почав, звідки б вони не виходили». Після цього в ЦК ПМО увійшли представники ділового світу Москви (П. П. Рябушинський, С. І. Четвериков, А. С. Вишняков) - проявилася тенденція до виникнення в країні найбільш типовою партії буржуазії. До кінця 1906р. загальна чисельність ПМО становила близько 2 тисяч осіб.
З середини грудня 1906р. по середину січня 1907р. мірообновленци підготували нове звернення до виборців, в якому висловлювалася рішучість боротися «за розширення прав Думи» і за вирішення аграрного питання. Була зроблена спроба скликати конференцію за участю інших опозиційних партій для створення «конституційного центру». Але утворити «конституційний центр» не вдалося. У виборчій кампанії ПМО зазнала поразки.
Мірообновленци мало вірили в життєздатність 2-ї Державної думи. Але, як і всі ліберали, прагнули «берегти» її, сподіваючись закласти в ній основи «конституційного центру». Проте лідер фракції «мирного оновлення» у Думі практично не існувало.
На виборах в 3-ї Державної думи пройшло не більше восьми мірообновленцев. При цьому вони виступали в передвиборній кампанії як приватні особи. Спроби мірообновленцев в 1907-1908г.г. згуртувати конституціоналістів в 3-й Думі і поза її знову виявилися марними. У 1908р. почалися знамениті «економічні бесіди», одним з ініціаторів яких був Трубецькой. У ході бесід відбувалося зближення представників інтелектуальної та ділової еліти Росії, складалося новий політичний рух - прогресизм.
Перед виборами в 4-ї Державної думи прогресисти вирішили блокуватися з кадетами і октябристами. У листопаді 1912р. прогресисти конституювався в партію, до якої увійшли і колишні мірообновленци.
7. Партія прогресистів.
Партія прогресистів оформилася в листопаді 1912р. Створення Партії прогресистів, що стала наступницею Партії мирного відновлення, було підготовлено діяльністю фракції прогресистів в 3-ій Державній думі (організатор і керівник І. М. Єфремов). Фракція об'єднувала депутатів, які дотримувалися «загальної конституційності і прогресивності поглядів» і підтримувала всі виступи і починання конституційного характеру, зазвичай виступаючи спільно з фракцією кадетів.
На початку 1910-х р.р. в умовах кризи, переживає «Союзом 17 жовтня» й конституційні демократи, позиції прогресистів в Думі зміцнилися. Своїм головним завданням вони вважали об'єднання ліберальних партій, в першу чергу, кадетів і октябристів. На думку прогресистів, «єдиний фронт лібералізму» міг створити достатню протидію революційним силам і змусити уряд піти на поступки, завершити проведення реформ, розпочатих Маніфестом від 17.10.1905г. Політика прогресистів в Думі виражала погляди радикальної частини московських промисловців, які вважали, що торговельно-промисловий клас повинен відігравати важливу політичну роль, підтримуючи боротьбу за соціальні та політичні реформи і одночасно захищаючи свої специфічні інтереси. Вони виступали за створення великої і самостійної «діловий» партії. Плани створення такої партії розроблялися під час так званих «економічних бесід». Під час цих «бесід» була сформульована політична платформа «прогресизму». Думські прогресисти виступали проти створення організації партійного типу і висунули тактику «безпартійного прогресизму». У ході виборчої кампанії в 4-ї Державної думи вони розраховували створити широкий рух, у якому поряд з безпартійними лібералами могли б об'єднатися праві кадети і ліві октябристи, незгодні з політикою своїх партій і готові вийти з них.
У листопаді 1912р. в Петербурзі пройшов з'їзд прогресистів, який об'єднав їх у партію. На з'їзді були прийняті «керівні начала» діяльності фракції прогресистів в Думі: їх робота повинна бути «чужа революційності» і здійснюватися в рамках «суворої законності».
Партія прогресистів виступила з вимогою скасування надзвичайних положень, вироблення нового виборчого закону, розширення прав Думи і реформи Державної Ради. Прогресисти вважали за необхідне введення демократичних прав і свобод, захист «народно-господарських інтересів», що розуміються ними як інтереси великого капіталу.
Однак створити велику «ділову» партію не вдалося, головним чином тому, що правих кадетів не влаштовувала організаційна слабкість прогресистів, лівих октябристів - «зайва» опозиційність уряду, тому масового переходу членів цих партій в Партію прогресистів не відбулося. Діяльність прогресистів зосередилася в Думі. До початку роботи 4-ї Державної думи їх фракція складалася з 48 чоловік.
Головні зусилля прогресистів були зосереджені на участі створенні різних думських коаліцій: сподіваючись згуртувати лібералів, вони виступали прихильниками наступальної зовнішньої політики; висунули ідею створення в Думі «конституційного центру», який загрозою провалу бюджету змусив би уряд піти на поступки. Прогресисти сподівалися, що фракція октябристів прийме їх програму спільних дій, однак згоди вдалося досягти лише з окремих питань. Зазнавши невдачі у Думі, прогресисти, з ініціативи Коновалова, створили в Москві так званий «Інформаційний центр» для координації дій опозиційних партій. Однак відмовившись навесні 1914 року підтримати в Думі обструкцію, влаштовану І. Л. Горемикін лівими депутатами з приводу законопроекту про свободу парламентського слова, вони прирекли свої плани очолити опозицію на провал, і «Інформаційний центр» припинив своє існування. Тим не менш, спільні голосування октябристів, прогресистів та кадетів у четвертій Державній думі стали першими кроками до створення «Прогресивного блоку». Діяльність прогресистів значно пожвавилася під час Першої світової війни: спочатку вони виступали на підтримку уряду, але поступово втратили віру в його здатність довести війну до переможного кінця. Наприкінці травня 1915 року московська група «прогресивних» промисловців висунула гасло «мобілізації промисловості» для постачання армії.
У серпні 1915 року завдяки зусиллям прогресистів, підтриманим іншими ліберальними і помірно-правими партіями, був сформований «Прогресивний блок», в якому прогресисти зайняли ліві позиції. На відміну від більшості учасників блоку, вони вважали обстановку військового часу сприятливою для становленні буржуазії як «першого з стану» і домагалися створення міністерства, відповідального перед законодавчими органами; на їхню думку, тільки «відповідальне міністерство» змогло б організувати оборону країни й забезпечити перемогу, запобігти революцію.
У листопаді 1916 року прогресисти вийшли з «прогресивного блоку», остаточно розійшовшись з більшістю його членів з приводу вимоги створення міністерства довіри. В кінці 1916 - початку 1917 роках на приватних нарадах у Коновалова та Рябушинського прогресистами обговорювалися різні плани державного перевороту, склад майбутнього Тимчасового уряду. Після Лютневої революції діяльність партії поступово припинилася, частина прогресистів, очолюваних Єфремовим і професором Д. М. Рузський, об'єдналася в Російську радикально-демократичну партію, яка виступила за встановлення демократичної республіки.

ГЛАВА IV. Реакційно - монархічної партії
1. Російський монархічний союз.
Російська монархічна партія виникла в 1905р. навколо редакції газети «Московские ведомости» за ініціативою редактора-видавця В.А. Грінгмуту. Партія займала правий фланг консервативного руху, виступала за збереження необмеженої самодержавної влади і панівного становища російської народу. Програма партії спочатку повністю відкидала ідею створення представницького виборного органу, вважаючи, що основним законодавчим органом при імператорі повинен бути призначений ним Державна Рада. Російська православна церква розглядалася ідеологами Російської монархічної партії як духовна основа суспільства і держави. Партія вимагала збереження єдності і неподільності Російської імперії. Вважалося неприпустимим створення національних шкіл і будь-яких національних політичних організацій.
Найважливішим чинником стабільності суспільства вважалося збереження станів, серед яких духовенство, дворянство і селянство визнавалися опорою держави. Побоюючись збільшення чисельності пролетаріату, партія закликала зміцнювати селянські господарства, за якими визнавалася провідна роль в економіці Росії.
Чисельність партії - до 10 тисяч чоловік, проте більшість членів полягало в ній номінально. Соціальна база - інтелігенція, середні міські верстви, робітники. Голови партії: В.А. Грінгмуту (1905-1908г.г.), І.І. Захоплень (1908-1913г.г.), В.В. Томілін (листопад 1913р.-серпень 1914р.), С.А. Кельце (серпень 1914р.-лютий 1917р.). Керівні органи партії знаходилися в Москві.
Російська монархічна партія виступала за продовження російсько-японської війни 1904-1905 р.р. до перемоги, проти будь-яких поступок Японії, і засудила Портсмутський мирний договір; в період Революції 1905-1907г.г. виступала з різкою критикою влади за їх нерішучість у боротьбі з революційним рухом; критикувала діяльність уряду С.Ю. Вітте.
Після розколу консервативного руху (1910-1912г.г.) Активно співпрацювала з оновленим Союзом російського народу. Спроба провести своїх кандидатів на виборах до 4-ї Державної думи закінчилася для Російської монархічної партії невдачею, що сприяло посиленню розбіжностей всередині партійного керівництва. Восени 1913р. партія розкололася: її робочі відділи, очолювані В.Г. Орловим, перейшли в Російський Народний Союз імені Михайла Архангела.
У роки 1-ї світової війни партія виступала за війну до переможного кінця.
За ініціативи Російської монархічної партії було створено кілька товариств тверезості, суспільство для сприяння патріотичного виховання дітей. Партією збиралися кошти на придбання будівлі для «Російського дому», була заснована Грінгмутовская бібліотека та книжковий склад, обладнана друкарня.
Російська монархічна партія розпалася в лютому 1917р.
2. Союз російського народу (чорносотенці).
Союз був заснований в листопаді 1905р. в Петербурзі. Керівники монархічного союзу стверджували, що чорна сотня - це простий народ, який протягом століть рятував вітчизну від зрадників. Переважна більшість членів організації були селянами, значно менше було ремісників, дрібних торговців, найманих робітників. У той же час верхівку «Союзу» складали представники інтелігенції, державні службовці, купці, землевласники, духовенство. Чорносотенці виступали за зміцнення панівного становища Руської православної церкви, за єдність і неподільність Російської імперії. Ідеологія чорносотенців була пронизана антисемітизмом. В аграрному питанні Союз відстоював принцип недоторканності приватної власності, відкидаючи конфіскацію поміщицької землі. Усвідомлюючи непопулярність даної тези серед селян, чисельно переважали в Союзі, лідери партії висунули ряд другорядних заходів, покликаних поліпшити становище сільського населення. Хоча керівники Союзу заявляли про свою прихильність до закону, частина лідерів висловлювали переконання, що проти революціонерів необхідно використовувати терористичні методи. Не маючи твердої опори в Думі, черносотенное керівництво взяло курс на дискредитацію законодавчої установи.
Серед чорносотенців поступово оформилося дві течії. Одне з них, що одержало назву Дубровинского (на ім'я Дубровіна) виражало невдоволення реформами соціально-економічної системи. На противагу дубровінци виділилася група, визнавала необоротний характер змін у державному ладі. У 1916р. Союз знаходився в стані глибокої кризи, його місцеві відділи були дезорганізовані. Подібно до інших чорносотенним організаціям «Союз російського народу» не зумів вчинити опір в період Лютневої революції. У березні 1917р. Союз розпався.
3. Російський народний союз імені Михайла Архангела.
Союз імені Михайла Архангела (РНС) - права організація, створена «відкололися» на початку 1908р. від Союзу російського народу. Союз ставив своїм завданням захист православ'я, самодержавства і вітчизни від будь-яких ворогів. Згідно з програмою, Союз повинен був сприяти «устрою життя російського народу на засадах любові до Батьківщини, звеличення православної церкви, відданості цареві самодержавному і оновлення життя Росії в дусі російської самосвідомості». Державна дума визнавалася ланкою, яке мало заповнити розірвану безпосередній зв'язок царя з керованим народом. Союз не визнавав будь-яких відмінностей «між великоросами, білорусами і малоросами». Статут проголошував завдання: створення споживчих крамниць, а також банку Союзу з метою «підняття виключно російської торгівлі та промисловості. Крім того, проголошувалася обов'язок Союзу «дбати про збільшення селянського землеволодіння на правах власності, про поліпшення сільськогосподарських культур, постачанні населення удосконаленими знаряддями для обробки землі», Піклуватися про переселенців. Союз підтримував контакти з іншими правими організаціями. Однак у такому випадку і те, що діячі РНС одночасно могли бути членами кількох правих організацій.
Після початку 1-ї світової війни керівництво Союзу не брало участі в нарадах уповноважених правих організацій, вважаючи, що в умовах війни виправдані тільки такі наради, робота яких безпосередньо пов'язана з допомогою армії. Після Лютневої революції РНС юридично припинив своє існування. Жодних акцій після лютого 1917р. Союз не робив. У вересні 1917р. на основі колишнього Союзу колишні лідери спробували створити нову монархічну організацію, яка мала мобілізувати політичні сили з метою боротьби з анархією і відновлення монархії. Але 18.11.1917г. лідери РНС були арештовані Петроградським ЧК.

РОЗДІЛ V. НАЦІОНАЛЬНІ ПАРТІЇ.
1. Бунд.
Бунд - це соціал - демократична організація, офіційно називалася «Загальний єврейський робітничий союз в Литві, Польщі і Росії».
Представляла в основному єврейських ремісників західних областей Російської імперії. Була утворена в 1897 року в місті Вільно (тепер Вільнюс). Серед провідних керівників були Р. А. Абрамов, І. Л. Айзенштадт, А. І. Кремер та інші. На першому з'їзді РСДРП в 1898 році Бунд увійшов до партії як автономна організація. З 1906 року обіймала меншовицькі позиції. Після Жовтневої революції одні члени Бунду перейшли до більшовиків, інші виступили проти, що призвело до розколу організації. У 1921 році союз розпався.
2. Сіоністської - соціалістична робоча партія (ССРП).
Одна з найбільш значних єврейських політичних партій. Перші спроби утворення ССРП відносяться до початку 1904 року (силами єврейських ремісників та інтелігентів, що відхилилися від «Поалей-Ціон»). Основними теоретиками і лідерами ССРП вважалися М. Сиркін, Б. Борохів. Головним завданням єврейського пролетаріату ССРП вважала боротьбу за створення єврейської держави в Палестині чи тимчасово на будь-якої іншої території, де євреї становили б більшість і жили б компактно.
У головному всі єврейські соціалістичні партії були одностайні, заявляючи, що рішення єврейського питання можливо не в результаті соціалістичної революції в країнах «діаспори», а лише шляхом створення «автономного єврейського національного господарства».
Щодо першої Державної думи соціал - сіоністи визнали єдино доцільною тактикою «активний зовнішній бойкот», який один тільки представляє собою найкращий спосіб дискредитувати Думу і позбавити її авторитету в очах народу. З питання про збройне повстання з'їзд сіоністів визнав «необхідне вести широку невпинну агітацію з метою підготування загального збройного повстання, до якого неминуче веде Велика Російська Революція».
Загальна чисельність сіоністських партій в Росії в 1905-1907 роках коливалася в межах 10-20 тисяч чоловік. Соціальну основу партії в цей період становили представники радикально-демократичних верств суспільства (кустарі, ремісники, прикажчики), єврейської інтелігенції і націоналістично налаштовані елементи робочого класу. У період гострих зіткнень революційних сил з самодержавством у 1905 - 1907 роках ССРП закликала своїх членів не брати участь у політичному революційній боротьбі. З кінця 1905 ССРП брала активну участь у профспілковому русі.
Після Революції 1905 - 1907 років спостерігалася різка еволюція ССРП вправо. До 1909 року Сиркін та його прихильники стали затятими прихильниками Сіону, почали виступати за «вихід» з «діаспори», зосередивши свої зусилля на населеної арабами Палестині. Після Лютневої революції відбулася активізація діяльності прихильників соціал - сіонізму. У березні 1917 року члени ССРП влилися (разом з представниками Соціалістичної єврейської робітничої партії (СЕРП)) в Об'єднану єврейську соціалістичну робочу партію (ОЕСРП) і підтримали гасла своїх лідерів про створення «національно-персональної автономії» євреїв і курс Бунду на здійснення «культурно- національної автономії ».
У травні 1917 року відбулися з'їзди єврейських громадських діячів (сіоністів і бундівців) в Києві і Єкатеринбурзі, що ставили собі за мету посилення впливу єврейської буржуазії. Після жовтня 1917 року сіоністи і їх прихильники не приховували свого ворожого ставлення до Більшовикам і підтримували дії «Комітету порятунку», який боровся проти ВРК і РНК. Розпочата Громадянська війна завершила процес розпаду сіоністських організацій в країні.
3. Російський прогресивний союз.
Російський прогресивний союз - це партія російської ліберальної інтелігенції, що утворилася в кінці 1905р. у Варшаві. Засновники і керівники Союзу: Є.М. Добужинський, Н.І. Розанов, С.А. Панцьо, А.К. Мордвілко. У прийнятому партією програмному документі висувалися першочергові завдання організації: створення в Росії демократичного ладу, заснованого на дотриманні громадянських прав населення; скликання Установчих зборів. Союз заявив про нагальну необхідність вирішення в багатонаціональній Російській імперії національного питання, у визнанні принципу самовизначення націй. У першу чергу Союз підтримав зусилля поляків у боротьбі за рівняння їх в цивільних правах з росіянами. Союз виступав за поліпшення соціального становища трудящих мас.
Чисельність партії становила понад 100 осіб. Виникнення Російського прогресивного союзу, росіянина за складом, викликало різке негативне ставлення царської адміністрації у Варшаві. Остання розглядала партію, як перешкоду проводиться урядом національної політики русифікації в польських губерніях. Союз практично не встиг не тільки провести будь-яких помітних політичних акцій, але навіть до кінця соорганізоваться, коли проти діячів партії поліцією були застосовані репресивні заходи. До квітня 1906р. Союз, як політична партія, перестав існувати.
4. Соціалістична єврейська робітнича партія.
Перша спроба створення Соціалістичної єврейської робітничої партії (СЕРП) відноситься до грудня 1905р. Організаційному комітету було доручено скликати Установчий з'їзд нової партії. Однак загострилися розбіжності не дозволили швидко здійснити об'єднання різнорідних політичних сил. І тільки в квітні 1906р. відбулося остаточне оформлення СЕРП на 1-му з'їзді партії. Основне ядро ​​нової партії склали: група, що вийшла з сіоністської-соціалістичної робочої партії (ССРП), і налаштоване проесеровскі крило організації «Відродження». Лідерами партії стали Х.О. Жітловскій, М.Б. Ратнер. Навесні 1906р. СЕРП налічувала в своїх лавах 13 тисяч осіб.
Ідеологи оголосили партію «робітничою партією», заявили про свою прихильність «соціалізму і ідеї класової боротьби», вступили в постійний блок з Партією соціалістів-революціонерів. Члени партії активно проявили себе в Революції 1905-1907г.г.
СЕРП бойкотувала вибори до 1-ї Державної думи, але відмовилася від тактики бойкоту влітку 1906р. Це дозволило їм в процесі виборчої кампанії по виборах в 2-у Думу виставити самостійних кандидатів. В основі їхньої виборчої тактики лежала підтримка есерів проти Бунду і сіоністів-соціалістів. У 1906-1907г.г. СЕРП досить різко відмежувалася від бундівців і від сіоністів-соціалістів.
Зміст програми визначали три головних принципи: соціалізм як кінцева мета єврейського робітничого руху, революційна боротьба проти самодержавства і терріторіалізм - створення самостійної єврейської держави в Палестині. Важливе місце у програмі займав аграрне питання. Другим принциповим питанням серповци вважали національний. Вони різко критикували національну програму і кадетів, і відстоювали принцип федералізму. В області державного устрою СЕРП вимагала скликання національних установчих зборів.
Незважаючи на досить категоричне ставлення до інших єврейським соціалістичним партіям у 1906-1907г.г., Саме СЕРП в роки реакції виступила прихильницею об'єднання всіх єврейських партій. Її лідери тепер стали стверджувати, що ідея масової єврейської еміграції до Палестини і програма Бунду не тільки не суперечать один одному, але взаємно доповнюють один одного.
Смуга реакції зіграла свою роль, і в СЕРП почалася масова еміграція членів партії, руйнування її організацій. Лютнева революція вивела СЕРП з підпілля. Прагнучи розширити свій вплив на маси, серповци в травні 1917р. об'єдналися з сіоністами-соціалістами. Після Жовтня 1917р. частина «об'едіненцев» виступила в ролі явних противників більшовиків і взяла активну участь у збройній боротьбі протиборчих сторін у різних частинах країни. Інша, сприйнявши комуністичні ідеали як керівництво до дій, навесні 1919р. об'єдналася з лівими бундівцями і створила Об'єднану єврейську комуністичну робітничу партію (ОЕКРП).
5. Партія помірно-правих.
Партія помірковано-правих створена в грудні 1908 - березні 1909г.г. на базі фракції «помірковано-правих» в 3-ій Державній думі. Чисельність - 70 осіб. Лідер фракції і партії - П.М. Балашев. Кістяк партії склали землевласники західних губерній, для менталітету яких, з одного боку, були характерні жорсткий націонал-релігійний антилібералізм і безумовна лояльність царського уряду, а з іншого - визнання законодавчої Думи, відданість ринковим відносинам. Значну роль в партії грали В.А. Бобринський, П.М. Крупенскій, Л.В. Половцов.
Незважаючи на прагнення Балашева створити широку мережу місцевих відділів партії і перетворити її в організацію, здатну конкурувати з «Союзом 17 жовтня» за лідерство в консервативному думському блоці, який став основною законодавчої опорою П.А. Столипіна, це вдалося здійснити лише після злиття партії із Всеросійським національним союзом (січень 1910р.), Який успадкував основні ідейно-теоретичні та організаційні установки партії.
6. Всеросійський національний союз (ВНС).
Утворений в Петербурзі навесні-влітку 1908 року. Лідери партії: С. ​​В. Рухля, А. П. Урусов, Н. О. Куплеваскій, Н. А. Тарасов, М. О. Меньшиков.
Метою союзу оголошувалося сприяння: пануванню російської народності в межах Російської імперії, зміцнення свідомості російської народної єдності, влаштуванню російської побутової самодопомоги та розвитку російської культури, а також зміцнення російської державності на засадах самодержавної влади царя в єднанні із законодавчим народним представництвом.
Ідеологічно ВНС розташовувався між «Союзом 17 жовтня» і чорносотенними організаціями, проте по більшості принципових питань, пов'язаних з проведеним у країні реформаторським курсом, стулявся з партією октябристів. У соціальному відношенні в перший період існування ВНС (1908-1910 роках) в ньому домінувала консервативна петербурзька еліта.
У міру того, як в Державній думі підготовлялося злиття національної групи (лідер - Урусов) з фракцією помірковано-правих (П. Н. Балашев), створювалися передумови для організації об'єднання ВНС і Партії помірно-правих. Злиття фракцій було прискорене П. А. Столипіним, який прагнув до створення стійкої консервативної більшості в третій Державній думі. Незважаючи на збереження колишнього найменування, оновлений ВНС з'явився організацією, де провідне місце зайняли колишні лідери помірно-правих. В основу розробленої ВНС програми лягли програмні документи обох фракцій. Активну роль в новому керівництві партії і фракції стали грати «помірно-праві» П. М. Крупенскій, В. А. Бобринський, Л. В. Половців, Д. Н. чхає.
«Пік» організованої активності ВНС припав на виборчу кампанію 1912 року, коли чітко проявилися симпатії до ВНС з боку МВС і особисто імператора Миколи II. Істиною «цитаделлю» націоналізму були губернії зі змішаним населенням, насамперед - Південно-Західна і Північно-Західна, де російські землевласники, а також представники міської еліти відчували економічний і культурно-політичний тиск з боку польських поміщиків, європейських купців і підприємців.
На першому з'їзді була оновлена ​​тактична частина партійної програми, на підставі якої потім була вироблена передвиборна платформа: зміцнення позиції Російської православної церкви і матеріального становища духовенства, зростання бойової міці Росії; національно-релігійний напрям у розвитку народної освіти, розвиток дрібного кредиту; «націоналізація» дешевого кредиту, тобто законодавче відсторонення інородців від широкого до нього доступу. З'їзд визнав можливість передвиборних блоків «з усіма політичними партіями не лівіше октябристів», виключалися угоди з поляками. Особливо підкреслювалося прагнення націоналістів до «Береженого Державної думи».
Сходячись з октябристами по більшості внутрішньополітичних і практично по більшості зовнішньополітичних питань, націоналісти виявлялися на вкрай правих позиціях по національних і релігійних питань.
У міру того, як загально реформи заходили в глухий кут, і октябристи висловлювали все більше занепокоєння з цього приводу, наростали їх протиріччя з націоналістами, для яких саме друга політика столипінського прем'єрства, пов'язана з проведенням так званих «політики націоналізму», стала періодом їх максимального політичного могутності.
Обструкція, якої (з таємного відома імператора Миколи II) зазнав у Державній раді законопроект про Західним земстві, призвела до конфлікту обох палат з урядом Столипіна, на боці якого виступили тільки націоналісти, повністю виправдали дії прем'єр-міністра щодо проведення законопроекту в надзвичайному порядку. У міру наростання кризи політичної системи всередині ВНС і його думської фракції намічалися дві течії. Праве, яке виступало за тісний союз з украй правими. Ліве, яке висловлювалася на користь альянсу з октябристами і прогресистами.
Багато націоналісти взяли участь у Першій Світовій війні. Після Лютневої революції більшість націоналістів сходить з політичної арени. Після Жовтневої революції значна частина колишніх націоналістів була фізично знищена, частина прийняла участь у Білому русі. Багато націоналісти емігрували.

ВИСНОВОК.
Весь період з 1895 по 1917 роках можна розділити на кілька етапів.
На першому, на початку століття, практично всі партії, як уже говорилося, перебували в опозиції до самодержавства, вони були об'єднані однією метою: ліквідація залишків кріпосництва і самодержавства як факторів, що заважають Росії розвиватися по шляху прогресу. Тільки поставивши політичну владу під свій контроль, російська буржуазія могла почати буржуазно-демократичні перетворення у всіх сферах життя суспільства.
Буржуазні партії ліберального спрямування, які відображали вимоги демократизації, становили ліберально-демократичний «центр» опозиційного руху, який врівноважував дві крайні позиції - лівих і правих. Це положення відбилося і на складі I і II Державних дум, де буржуазні партії представляли собою досить сильний ліберально-центристський блок, в якому визначальну роль грала партія кадетів, а на лівому його крилі розташувалися соціалістичні партії (трудовики, енеси).
Революція 1905 - 1907 років поступово змінюють політичну ситуацію. Соціалістичні ідеї поступово починають витісняти ліберальні. Поряд з цим урядові програми капіталістичного перетворення економіки і передусім сільського господарства вимагають зміцнення урядового блоку. Таким чином, на цьому етапі відбувається розмежування класових інтересів в єдиному опозиційному таборі. Соціалістичні партії - і пролетарські, і неонароднических - об'єднуються в лівий блок. Буржуазні партії, наприклад Партія демократичних реформ, що знаходиться на правому крилі «лівого центру», змістилася вправо, до октябристів. Частина партій правого крила консервативного табору, наприклад «Партія правопорядку», перейшла до чорносотенцям. Відбувається деяке поправіння «центру» і різка поляризація на вкрай правих і крайніх лівих на всій політичній арені. Це й відбилося і на складі III Державної думи.
Помітне поправіння в розстановці політичних сил уповільнює хід буржуазно-демократичних реформ. Уряд П. А. Столипіна, що підготувало програму таких реформ і проводив їх у життя, критикується як справа, так і зліва. Подібне протистояння у суспільстві робить суспільство соціально нестабільним.
Слід сказати і про те, що методи боротьби за допомогою терору, які використовувалися як справа (чорносотенці), так і зліва (есери), заклики і з того і з іншого боку до негайного політичному перевороту (з метою встановлення справедливості) поставили країну між двох вогнів, але вибір був невеликий.
З 1912 року відбувається ще більший зсув вправо. Це пов'язано з нагнітанням націонал-патріотичних настроїв в передвоєнний період та виникненням націоналістичних груп всередині майже всіх партій, які потім активно підтримували царський уряд у війні. Політичні позиції великої буржуазії посилюються особливо під час Першої Світової війни, оскільки її інтереси співпадають з інтересами монархії. Так, невблаганний крен вправо, що почався в попередній період, завершується під час війни. Вже в IV Державну думу відобразили цей процес. Знову склалося дві більшості: праві і октябристи - 283, октябристи, кадети і національні буржуазні партії - 226. Але тепер вже найбільшою фракцією стали праві. Ліберальна буржуазія намагається консолідуватися і створює прогресивний блок в Державній думі. Однак лібералізм тісному вже справа (націоналізм) і зліва (соціалізм). Виявляється реальна загроза не тільки правої диктатури, але і ліквідації багатопартійності.
Лютнева буржуазно-демократична революція різко змінила ситуацію. Ліквідація самодержавства відкрила перспективи для буржуазно-демократичних реформ, оскільки буржуазія одержала реальну владу і відповідно можливість повести країну по шляху таких перетворень. Партії, які мали більш-менш серйозні програми, утворили коаліційний уряд: кадети, есери, меншовики, трудовики, в якому кадети зайняли місце самодержавства, а решта - державної опозиції. Це положення ускладнювалося двовладдям в особі Тимчасового уряду (ВРП) і Рад. Ліберальної буржуазії тепер протистояли два крайніх блоки: 1) вкрай лівий, який виступає за вчинення соціалістичної революції, повалення буржуазного ладу і встановлення диктатури пролетаріату (партія більшовиків), 2) вкрай правий, який виступає за встановлення військової диктатури.
На цьому етапі ліберальний центр був остаточно ослаблений, навіть незважаючи на те, що він отримав реальну політичну владу: по-перше, його послаблювало двовладдя, по-друге, Тимчасовий уряд не мало конструктивної програми виведення країни із загальнонаціонального кризи. Це штовхало вкрай праву і вкрай ліву опозиції на захоплення політичної влади. У Росії фактично був вибір тільки між двома диктатурами. встановлення ж будь-який з них означало кінець багатопартійності в Росії. Етап цей закінчився до жовтня 1917 року, коли партія більшовиків захопила політичну владу.
Розглядаючи зміна співвідношення сил на політичній арені в період з кінця XIX століття до 1917 року, можна сказати, що вже в період революційних подій 1905 - 1907 років Росія була поставлена ​​перед нелегким вибором. Однак специфіка соціально-економічного та політичного розвитку Росії змушувала її вибирати тільки між двома диктатурами. Російська ліберальна буржуазія, що мала реальну можливість реалізувати західний варіант буржуазно-демократичного розвитку і виконувала роль «центру» в розстановці сил, не змогла впоратися з цим завданням. Втративши контроль над суспільством в липні 1917 року, вона відкрила шлях спочатку для військових, а потім для більшовиків.

Список літератури.
1. Шелохаев В.В., Волобуєв О.В., Горшков М.К., Політичні партії Росії. Російська політична енциклопедія, М.: изд-во РОССПЕН, 1996.
2. Шанін Т. Революція як момент істини. Росія 1905-1907, 1917-1922 - М.: Весь світ, 1997.
3. Верт Н. Історія Радянської держави. М. - 1992.
4. Бородіна О. І. «Росія на рубежі двох епох.» М. - 1992.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
217.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Політичні партії Росії в 1917 році
Політичні партії та суспільно-політичні рухи Росії друга половина XIX - початок XX століть
Українські політичні партії та організації на Україні кінця XIX початок XX століття
Політичні партії Росії
Політичні партії в Росії
Історія Росії політичні партії
Політичні партії Росії на початку XX ст
Політичні партії та сучасні лідери Росії
Політичні партії Росії початку XX століття

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru