Показники економічного ефекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
1. Введення
2. Характеристика пристрою
3. Розрахунок економічного ефекту при стабільних показниках і умови використання техніки
3.1 Розрахунок поточних витрат
3.2 Розрахунок одноразових витрат
3.2.1 Розрахунок кошторисної вартості розробки конструкторської документації
3.2.2 Розрахунок вартості дослідного зразка
3.2.3 Розрахунок витрат на НДР і підготовку виробництва продукції
3.3 Вартісна оцінка результатів
3.4 Розрахунок економічного ефекту
Висновок
Список літератури

1. Введення

При здійсненні заходів науково-технічного прогресу (НТП), до яких належать розробка та впровадження нової техніки, нових технологічних процесів, необхідно давати їх економічну оцінку. Одним з основних показників такої оцінки є показник ефективності: продуктивність праці і фондовіддача, матеріаломісткість і енергоємність виробництва, досягнення технічного рівня виробництва та якості продукції.
Показник економічного ефекту на всіх стадіях реалізації заходів НТП визначається як перевищення вартісної оцінки результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за весь строк здійснення заходів НТП. Це припускає проведення оцінки ефективності заходу НТП за умовами використання продукції з урахуванням всіх супутніх позитивних (а також негативних, якщо вони мають місце) результатів у різних сферах господарства, включаючи соціальну, екологічну, зовнішньоекономічну сфери. Розрахунок економічної ефективності проводиться по всьому циклу розробки і реалізації заходів НТП за встановлений для кожного заходу період, включаючи проектування, освоєння і серійне виробництво, а також період використання результатів здійснення заходів.

2. Характеристика пристрою

В даний час для забезпечення високої ефективності суспільного виробництва визначальне значення має правильний економічний підхід до планування, виробництва та експлуатації створюваних виробничих і невиробничих машин, а також пристроїв перетворювальної техніки. Тому при здійсненні заходів науково-технічного (НТП) необхідно правильно давати економічну оцінку розробці і впровадженню нової техніки.
У рамках даної курсової роботи проводиться розрахунок економічного ефекту від впровадження у виробництво електроприводу головного руху токарно-карусельного верстата.
Для електроприводу шпинделя верстата можливі різні рішення, в залежності від вимог, що пред'являються технологічним процесом.
Найбільш прогресивним вважається застосування приводу змінного струму з частотним регулюванням. Однак, застосування даного способу не завжди буває достатньо ефективним. Тому до цих пір залишається можливим застосування двигуна постійного струму. Особливо це виявляється у відношенні, коли необхідно забезпечити великий діапазон швидкостей при сталості потужності.
Для розрахунку найбільш ефективного застосування необхідно врахувати багато чинників: простота експлуатації і обслуговування, витрати при закупівлі та під час експлуатації, габарити та ін У рамках нашої курсової роботи не варто задачі знаходження найбільш оптимального варіанту за всіма критеріями, тому при вирішенні поставленої задачі будемо виходити з наближених значень даних показників.
Характеристика пристрою, для якого розраховується економічний ефект, представлений у табл.1.

Таблиця 1. Характеристика пристрою
Порівнянні технічні системи, пристрої, прилади, і т.д.
Характер функціонування
системи
Сфера впровадження та використання
системи
Програма випуску
шт / рік
Термін служби систем, років
Як автономно функціонуюча система
Функціонуюча частина іншої системи
Виробнича
Невиробнича
Сервопривід подачі ASD-A1021LA
___
+
Токарно-карусельний верстат
+
___
7
4

3. Розрахунок економічного ефекту при стабільних показниках і умови використання техніки

3.1 Розрахунок поточних витрат

Поточні витрати включають витрати, що враховуються у складі собівартості продукції за статтями калькуляції. Розрахунок ведеться по продукції (послузі) у сфері використання техніки (у кінцевого споживача).
Для розрахунку поточних витрат згрупуємо витрати за такими статтями калькуляції:
Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати.
Отримані за даною статтею витрати для нової техніки зведені в таблицю 2.
Таблиця 2. Відомість витрат на покупні вироби для нової техніки

п / п
Найменування, індекс комплектуючих виробів і
напівфабрикатів
Кількість,
шт.
Ціна, руб.
Загальні
витрати,
руб.
Джерело ціни
1
Серво блок ASD-A1021LA
1
31322
31322
www.koirt.ru
2
Серводвигун ASMT10L250
1
21377
21377
www.koirt.ru
3
Силовий кабель з роз'ємами
ASD-CAPW1000
1
1887
1887
www.koirt.ru
4
Кабель зв'язку з комп'ютером ASD-CARS0003
1
365
356
www.koirt.ru
5
Кабель зв'язку з енкодера ASD-CAEN0003
1
2343
2343
www.koirt.ru
6
Клемної блок + кабель ASD-BM-50A
1
5722
5722
www.koirt.ru
7
Електромагнітний контактор M30803FGGP
1
1114
1114
www.eigenon.com
8
Автоматичний вимикач
ВА47-29М 3P
1
97
97
www.trevis-vvk.ru
9
EMI фільтр 10TDT1W4C
1
2374
2374
www.dyertech.com
10
DIN-рейка (300)
1
12
12
www.mecelectrica.ru
11
Бічна заглушка
JBX-2
6
3
18
www.electroprodukt.ru
12
Контактні затиски
Зни-6PEN
4
15
60
www.electroprodukt.ru /
13
Вимикач кнопковий КЕ 021 / 1
1
40
40
www.texenergo.ru
14
Вимикач кнопковий КЕ 011 / 1
1
30
30
www.texenergo.ru
15
Індикаторні лампи ІЛ16
2
40
80
www.texenergo.ru
16
Шафа з клімат ісп O4
1
700
700
www.texenergo.ru
РАЗОМ
5 лютого
67530
Всі ціни наведено на курс: 1 USD = 30.43 RUR
Основна заробітна плата виробничих робітників.
Отримані за статтею 2 розрахункові дані зведені в таблиці 3. (Інформація з годинниковим тарифними ставками представлені ТОВ "Флагман").
Таблиця 3. Основна заробітна плата виробничих робітників для нової техніки

п / п
Операція
Трудомісткість операцій нормо-годину (Н-ч)
Спеціальність
робочого
Кваліфікаційний розряд робочого
Годинна тарифна ставка,
рублів
Основна
заробітна плата,
рублів
1
Збірка сервоприводу
20
Електромонтажник
КВП
5
56.8
1139
2
Налаштування /
Регулювання сервоприводу
24
Інженер-електрик
-
85.3
2047
Разом
31 83
* Розрахунок годинної тарифної ставки зроблений виходячи з заробітної плати електромонтажника КВП 5-го розряду 10000 рублів / 176 = 56.8 рубля, де 176 н-год - середньомісячний баланс робочого часу, який розраховується з річного балансу робочого часу, поділеної на 12 місяців)
** Розрахунок годинної тарифної ставки зроблений виходячи з заробітної плати інженера-електрика 15000 рублів (15000/176 = 85.2 рубля).
Додаткова заробітна плата виробничих робітників.
У статті "Додаткова заробітна плата" плануються і враховуються виплати, передбачені законодавством про працю або колективним договором за опрацьованим на виробництві (неявочное) час: оплата чергових і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, доплати за скорочений день підлітків, перерви в роботі годуючим матерям , оплата часу, пов'язаного з виконанням державних обов'язків, і буд. Додаткова заробітна плата визначається за нормативами до основної, включаючи премії з преміальних системах. Витрати за цією статтею по підприємству склалися в розмірі 10% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З доп = З осн * 0.1 = 3183 * 0.1 = 3 18.3 руб.
Відрахування у позабюджетні фонди.
Відрахування у позабюджетні фонди розраховуються за встановленими законодавством нормами на державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення. В даний час єдиний соціальний податок (ЄСП) становить 26%. Крім того, підприємство перераховує 0.6% до фонду соціального страхування від нещасних випадків (7 клас професійного ризику). Загальний відсоток відрахувань становить 26.6%. Витрати, що включаються до статті 4, розраховуються від суми основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників.
З отч = ΣЗ * 0.266 = (318.35 +318.3) * 0.266 = 931.3 5 руб.
Витрати на підготовку і освоєння виробництва.
Витрати на підготовку і освоєння виробництва включають витрати на освоєння нових виробництв, цехів, агрегатів, нових видів продукції, технологічних процесів та інші витрати (Додаток 1). Витрати за цією статтею по підприємству склалися в розмірі 0.8% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З осв = З осн * 0.01 = 3183 * 0.008 = 25.4 6 руб.
Відшкодування зносу інструментів і пристосувань цільового призначення.
У цій статті відображається частка вартості спеціальних інструментів і пристосувань, включаючи витрати на їх ремонт і підтримання у справному стані, а також інших спеціальних витрат, які переносяться на одиницю продукції). Витрати за цією статтею по підприємству склалися в розмірі 5% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З ізн = З осн * 0.07 = 3183 * 0.05 = 159.1 5 руб.
Загальновиробничі витрати.
Загальновиробничі витрати розраховуються шляхом складання відповідних кошторисів з їх подальшим розподілом за видами продукції. Кошторис загальновиробничих витрат включає витрати на утримання та експлуатацію обладнання, амортизацію і витрати на ремонт основних засобів виробничого призначення, витрати на опалення, освітлення і утримання виробничих приміщень, орендну плату за виробничі приміщення, машини та обладнання, оплату праці виробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробництва і інші витрати (Додаток 2).
Витрати за цією статтею по підприємству склалися в розмірі 350% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З загальнопр = З осн * 3.7 = 3183 * 3.5 = 11140 руб.
Загальногосподарські витрати.
У загальногосподарські витрати включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням і організацією виробництва та управління підприємством в цілому: витрати на оплату праці працівників апарату управління, витрати на відрядження та службові роз'їзди, поточні витрати, пов'язані з природоохоронними заходами, витрати на оплату консультацій, інформаційних і аудиторських послуг та інші витрати (Додаток 3).
Витрати за цією статтею по підприємству склалися в розмірі 130% від основної заробітної плати виробничих робітників
З общехоз = З осн * 1.3 = 3183 * 1.3 = 4138 руб.
Позавиробничі витрати.
Витрати за цією статтею по підприємству склалися в розмірі 1.7% від виробничої собівартості.
З внепр = С * 0.017 = 87430 * 0.017 = 1468 руб.
Розрахункові дані за собівартістю зводяться в таблицю 4.
Таблиця 4. Калькуляція собівартості одиниці продукції, що виготовляється

п / п
Стаття калькуляції
Витрати, руб.
1
Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати
67530
2
Основна заробітна плата виробничих
робочих
3183
3
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
318.3
4
Відрахування до позабюджетних фондів
931.35
5
Витрати на підготовку і освоєння виробництва
25.46
6
Відшкодування зносу інструментів і пристосувань цільового призначення
159.15
7
Загальновиробничі витрати
11140
8
Загальногосподарські витрати
4138
9
Виробнича собівартість
87430
10
Позавиробничі витрати
1468
11
Повна собівартість
88920

3.2 Розрахунок одноразових витрат

Одноразові витрати на розробку, виробництво, впровадження та використання нової техніки включають капітальні вкладення і витрати одноразового характеру. До них належать такі види робіт і придбання:
на науково-дослідні, експериментальні, конструкторські, технологічні та дослідні роботи;
придбання, доставку, монтаж (демонтаж), налагодження і освоєння нової техніки;
будівництво або реконструкція будівель або споруд, необхідні виробничі площі та інші елементи основних фондів, на поповнення обігових коштів та інші роботи, пов'язані з виконанням заходи.
Одноразові витрати визначаються кошторисною вартістю всіх видів робіт на стадіях створення нової техніки.

3.2.1 Розрахунок кошторисної вартості розробки конструкторської документації

Для розрахунку кошторисної вартості розробки конструкторської документації вимагається визначення трудомісткості розробки і кошторисної вартості, що припадає на 1 людину-годину (1 чол. - Год) цієї роботи.
Трудомісткість роботи розраховується за типовими нормами часу на розробку конструкторської документації, за аналогом або будь-яким іншим методом, застосовуваним у практиці.
Кошторисна вартість 1 чол. - Ч. конструкторських робіт визначається в розмірі статей витрат. Для конструкторських робіт приймемо такий їх перелік.
Основна заробітна плата
В основну заробітну плату включається заробітна плата безпосередніх розробників конструкторської документації - конструкторів (Зо). Вона розраховується за формулою:
,
де С Ч1 - середньогодинна ставка конструктора по i-му етапу (виду роботи) проектування, руб.;
n - число етапів (видів робіт) проектування. Середньогодинна ставка конструктора З Ч1 визначається за формулою:

де Q ДК i - сума посадових окладів конструкторів, зайнятих на i-му етапі проектування (береться за штатним розписом або за схемою посадових окладів); N Е i - число конструкторів, зайнятих на i-му етапі проектування.
,
де Т Е i - трудомісткість i-го етапу (Т Е1 можна прийняти за аналогом або нормативами); Ф Д - річний дійсний фонд часу роботи конструктора, годину. Результати розрахунку основної заробітної плати зведені у таблиці 5. Відомості за посадовими окладами представлені ТОВ "Флагман".
Таблиця 5. Відомість основної заробітної плати виконавців конструкторської документації (конструкторів)

п / п
Етап, (вид
роботи)
Трудомісткість
етапу, (виду роботи), н-год.
Посада
виконавця
із зазначенням
категорії
Посадовий
оклад
виконавця
Середньогодинна
ставка
виконавця, руб.
Чисельність виконавців на кожному етапі проектування, чол
Оплата праці по етапу, руб.
1
Розробка принципової схеми
30
Інженер-конструктор 1 кат.
12000
68.1
1
2043
2
Розробка програмного забезпечення
10
Інженер програміст 1 кат.
14000
79.5
1
795
3
Розробка конструкції
5
Інженер-конструктор 2 кат.
10000
56.81
1
284
4
Розробка КД
20
Інженер-конструктор 3 кат.
9000
51.14
1
1023
Разом
4145
Додаткова заробітна плата
Витрати за цією статтею по підприємству склалися в розмірі 10% від основної заробітної плати виконавців КД:
З доп = З осн * 0.1 = 4145 * 0.1 = 414.5 руб.
Відрахування у позабюджетні фонди.
Відрахування у позабюджетні фонди складають 26.6%. Витрати, що включаються до статті 3, розраховуються від суми основної та додаткової заробітної плати виконавців КД:
З отч = ΣЗ * 0.266 = (4145 +414.5) * 0.266 = 1213 руб.
Витрати на відрядження.
Витрати на відрядження приймемо в розмірі 15% від основної заробітної плати.
З кім = З осн * 0.15 = 4145 * 0.15 = 621.7 5 руб.
Витрати на матеріали.
Витрати на матеріали приймемо в розмірі 3% від суми основної та додаткової заробітної плати конструкторів:
З мат = ΣЗ * 0.03 = (4145 +414.5) * 0.03 = 136.7 7 руб.
Витрати на спецобладнання
Витрати, що включаються до цієї статті, приймемо в розмірі 5% від суми основної та додаткової заробітної плати конструкторів:
З з = ΣЗ * 0,05 = (4145 +414.5) * 0.05 = 227.9 7 руб.
Інші прямі витрати
Інші прямі витрати приймемо рівними 10% від суми основної та додаткової заробітної плати конструкторів:
З інш = ΣЗ * 0.1 = (4145 +414.5) * 0.1 = 455.95 руб.
Накладні витрати
Накладні витрати приймемо в розмірі 80% від основної заробітної плати.
З нак = З осн * 0.8 = 4145 * 0,8 = 3316 руб.
Сума витрат по перерахованим вище статтях видатків становить собівартість 1 чол. - Ч. робіт з проектування і доопрацювання конструкторської документації (С Ч-Ч).
Загальна кошторисна вартість конструкторських робіт розраховується за формулою:
З к = ΣТ е. i * З Ч-Ч * (1 + в/100),
де З к - загальна кошторисна вартість конструкторських робіт; З Ч-Ч - собівартість 1 чол. - Ч. конструкторських робіт; в - відсоток прибутку від розробки конструкторської документації, приймемо рівним 20% від собівартості.
Загальна кошторисна вартість конструкторських робіт у розрізі калькуляційних статей приводиться в таблиці 6.
Таблиця 6. Кошторисна вартість конструкторських робіт

п / п
Стаття витрат
Витрати,
руб.
1
Основна заробітна плата
4145
2
Додаткова заробітна плата
414.5
3
Відрахування у позабюджетні фонди
1213
4
Витрати на відрядження
621.75
5
Витрати на матеріали
136.77
6
Витрати на спецобладнання
227.97
7
Інші прямі витрати
455.95
8
Накладні витрати
3316
Прибуток 20%
2106
Кошторисна вартість
12640

3.2.2 Розрахунок вартості дослідного зразка

Для розрахунку вартості дослідного зразка будемо використовувати наступну формулу:
,
де С М - собівартість виготовлення одного досвідченого зразка, розраховується за формулою:

де Ц - вартість матеріалів і комплектуючих виробів, руб; З П - середня річна ставка заробітної плати робітника експериментального виробництва (прийнята рівною 8.3); Т Р - нормативні витрати праці на 1 кг. ваги досвідченого зразка, чол. - Ч. (прийнята рівною 0,6); До ПР - коефіцієнт, що враховує планові виплати робітникам за результатами роботи експериментального виробництва (К ПР = 1,4); До СОЦ - відсоток відрахувань у позабюджетні фонди (1,5); До Накло - відсоток накладних витрат експериментального виробництва (К Накло = 1,8); До НП - частка прибутку, включається у вартість комплектуючих виробів.


Вартість досвідченого зразка становить 559400 крб.

3.2.3 Розрахунок витрат на НДР і підготовку виробництва продукції

Кошторисна вартість науково-дослідних робіт (НДР) зі створення та вдосконалення техніки визначається але основі встановленого співвідношення між кошторисною вартістю планованих НДР і наступних за ними дослідно-конструкторських робіт (ДКР). Приймемо кошторисну вартість НДР 35% від кошторисної вартості розробки та доопрацювання конструкторської документації.
З нир = З кд * 0.35 = 12640 * 0.35 = 4424 руб.
До витрат, пов'язаних з підготовкою до використання і освоєння техніки, можна віднести витрати з надання технічної допомоги підприємству при виконанні цих видів робіт, надання допомоги в процесі серійного виробництва, витрат з авторського нагляду, а також супутні капітальні вкладення.
Вартість робіт з надання технічної допомоги підприємству з підготовки та освоєння техніки приймемо в розмірі 20% від вартості розробки конструкторської документації.
З тих = З кд * 0.2 = 12640 * 0.2 = 2528 руб.
Вартість робіт з надання технічної допомоги підприємству в процесі серійного виробництва визначимо в розмірі 5% від вартості розробки конструкторської документації.
З нир = З кд * 0.05 = 12640 * 0.05 = 632 руб.
Авторський нагляд визначимо в розмірі 3% від вартості розробки конструкторської документації.
З авт = З кд * 0.03 = 12640 * 0.03 = 379.2 руб.
Витрати на придбання нової техніки розраховуються за її ціною, яка визначається на основі врахування витрат і середньої норми прибутку на ринку або в галузі, а також витрат на доставку і монтаж техніки (25000 руб). Структура і вартість супутніх капітальних вкладень:
1. Розширення площ: 35000 руб.
2. Реконструкція приміщень: не вимагається.
Розрахункові дані по одноразовим затратам зведені у таблиці 7.
Таблиця 7. Відомість одноразових витрат

п / п
Витрати
Сума, руб.
1
Розробка і доробка КД
12640
2
Виготовлення дослідного зразка
559400
3
Науково-дослідні роботи
4424
4
Технічна допомога з підготовки та освоєння техніки
2528
5
Технічна допомога в процесі серійного виробництва
632
6
Авторський нагляд
379.2
7
Придбання нової техніки
25000
8
Супутні капітальні вкладення
35000
Разом одноразові витрати
640000

3.3 Вартісна оцінка результатів

Вартісна оцінка результатів у виробника у сфері виробництва техніки визначається як сума основних Р Г 0 і супутніх Р Г З результатів:
. Г С = 0)
Вартісна оцінка основних результатів виробництва техніки визначається за формулою:
,
де Ц - ціна нової техніки;
А - обсяг виробництва техніки.
Ціна нової техніки визначається за формулою:
Ц нт = С нт + Н приб = С нт * 1.2 = 445710,65 * 1.2 = 534852,8 руб,
де С нт - собівартість нової техніки; Нпріб - норма прибутку (20% від собівартості). Ціну нового виробу приймаємо рівну вартості аналога.

тобто після випуску 7 одиниць виріб стане рентабельним і окупить всі понесені витрати. Додатково буде отримано прибутку в розмірі:

3.4 Розрахунок економічного ефекту

Для розрахунку економічного ефекту Е Т за стабільними техніко-економічними показниками використовується наступна формула
Е Т = Г - З Г) / Р - Е Н), (1)
де Р Г - незмінна по роках розрахункового періоду вартісна оцінка результатів, куди входять основні і супутні результати;
З Г - незмінна по роках розрахункового періоду вартісна оцінка витрат.
Витрати на всіх стадіях розробки, виробництва, впровадження та використання нової техніки визначаються за формулою
З Г = І + Р + Е Н) К, (2)
де І - річні поточні витрати;
До Р - норма реновації нової техніки (додаток 1);
Е Н - норматив приведення різночасних витрат і результатів, чисельно рівний нормативу капітальних вкладень Н = 0.1);
К - одноразові витрати.
З Г = І + Р + Е Н) К = 445710,65 + (0.2155 +0.1) 3617414 = 1587005 крб
Е Т = Г - З Г) / Р - Е Н) = (3743970-1587005) / (0.2155-0.1) =
= 18675022 руб

Висновок

У результаті виконаної роботи був розрахований економічний ефект від впровадження у виробництво нової розробки на основі вітчизняного двигуна постійного струму і перетворювача фірми Siemens.
Даний виріб володіє рядом переваг, серед яких можна відзначити впровадження сучасних мікропроцесорних систем управління, що дозволяє відтіснити морально застарілі релейно-контакторну схеми. Значно збільшено показники енергозбереження, а також якість обробки виробів на верстатах даного типу.
Недоліком є ​​необхідність раз у 4-5 років виробляти чистку колектора двигуна постійного струму, що виводить верстат з процесу виробництва мінімум на тиждень. Але прибуток, отриманий від економії електроенергії багаторазово перевищує витрати на обслуговування установки.

Список літератури

Економіка підприємства (фірми): підручник / О.І. Волков, О.В. Дев'яткін, Н.Б. Акуленко, В.Г. Слєпухін; під ред.О.І. Волкова, О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 599 с.
Економіка підприємства (в схемах, таблицях, розрахунках): навч. посібник для вузів / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.І. Кучеренко; під ред.В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 255 с.
Економіка, організація виробництва, управління. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів очної форми навчання спеціальності 140604 - "Електропривод і автоматика промислових установок і технологічних комплексів". - Брянськ: БГТУ, 2007. - 23 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
135.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
Методика розрахунку економічного ефекту від застосування ПС у користувача
Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини
Визначення економічного ефекту і терміну окупності капіталу вкладень у розвиток виробництва
Розрахунок економічного ефекту інвестиції у виробництво матеріалів для малоповерхових житлових будинків
Розр т техніко економічних показників роботи підприємства і річного економічного ефекту у заходах
Основні показники економічного стану України
Методологія комплексного економічного аналізу основні показники господарської діяльності
Показники економічного рівня країн Типи країн Типовий план порівняльної економіко-географічної
© Усі права захищені
написати до нас