Пожежна безпека 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
 
 
1. Пожежна безпека ................................................ .............
1.1. Пожежа як фактор техногенної катастрофи .....................
2. Причини виникнення пожеж на підприємствах ...............
2.1. Автотранспортні підприємства ........................................
2.2. Підприємства машинобудування ...........................................
2.3. Лабораторії ................................................. .......................
3. Заходи з пожежної профілактики ............................................
3.1. Способи та засоби гасіння пожеж ..............................
4. Оцінка пожежної небезпеки промислових підприємств ....
Список використаної літератури .............................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Пожежна безпека
Пожежі завдають величезний матеріальний збиток і в ряді випадків супроводжуються загибеллю людей. Тому захист від пожеж є найважливішим обов'язком кожного члена суспільства і проводиться в загальнодержавному масштабі.
Протипожежний захист має своєю метою вишукування найбільш ефективних, економічно доцільних і технічно обгрунтованих способів і засобів попередження пожеж та їх ліквідації з мінімальним збитком при найбільш раціональному використанні сил і технічних засобів гасіння.
Пожежна безпека - це стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а в разі його виникнення використовуються необхідні заходи по усуненню негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальних цінностей
Пожежна безпека може бути забезпечена заходами пожежної профілактики і активного пожежного захисту. Пожежна профілактика включає комплекс заходів, спрямованих на попередження пожежі або зменшення його наслідків. Активна пожежна безпека - заходи, що забезпечують успішну боротьбу з пожежами або вибухонебезпечною ситуацією.
1.1. Пожежа як фактор техногенної катастрофи
Пожежа - це горіння поза спеціальним вогнищем, яке не контролюється і може привести до масового ураження і загибелі людей, а також до нанесення екологічної, матеріальної та іншої шкоди.
Горіння - це хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням теплоти і світла. Для виникнення горіння потрібна наявність трьох чинників: горючої речовини, окислювача і джерела загоряння. Окислювачами можуть бути кисень, хлор, фтор, бром, йод, окису азоту та інші. Крім того, необхідно щоб горюча речовина було нагріте до певної температури і знаходилося в певному кількісному співвідношенні з окислювачем, а джерело загоряння мав певну енергію.
Найбільша швидкість горіння спостерігається в чистому кисні. При зменшенні вмісту кисню в повітрі горіння припиняється. Горіння при достатній і над мірної концентрації окислювача називається повним, а при його нестачі - неповним.
Виділяють три основні види самоускоренія хімічної реакції при горінні: тепловою, ланцюговою і ланцюговий-тепловий. Тепловий механізм пов'язаний з екзотермічну процесу окислення і зростанням швидкості хімічної реакції з підвищенням температури. Ланцюгове прискорення реакції пов'язане з каталізом перетворень, яке здійснюють проміжні продукти перетворень. Реальні процеси горіння здійснюються, як правило, з комбінованого (ланцюговий-теплової) механізму.
Процес виникнення горіння підрозділяється на кілька видів:
Спалах - швидке згоряння горючої суміші, що не супроводжується утворенням стислих газів.
Займання - виникнення горіння під впливом джерела запалювання.
Займання - загоряння, що супроводжується появою полум'я.
Самозаймання - явище різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій, що веде до виникнення горіння речовини при відсутності джерела запалювання. Розрізняють декілька видів самозаймання:
· Хімічне - від впливу на горючі речовини кисню, повітря, води або взаємодії речовин;
· Мікробіологічне - відбувається при певній вологості і температури в рослинних продуктах (самозаймання зерна);
· Теплове - внаслідок довготривалого впливу незначних джерел тепла (наприклад, при температурі 100 З тирса, ДВП і інші схильні до самозаймання).
Самозаймання - самозагорання, супроводжується появою полум'я.
Вибух - надзвичайно швидке (вибухове) перетворення, що супроводжується виділенням енергії з утворенням стислих газів.
Основними показниками пожежної небезпеки є температура самозаймання та концентраційні межі запалення.
Температура самозаймання характеризує мінімальну температуру речовини, при якій відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій, який закінчується виникненням полум'яного горіння.
Температура спалаху - найнижча (в умовах спеціальних випробувань) температура горючої речовини, при якій над поверхнею утворюються пари і гази, здатні спалахувати у повітрі від джерела запалювання, але швидкість їх утворення ще недостатня для подальшого горіння.
По цій характеристиці горючі рідини діляться на 2 класи:
1) рідини з t доп   <61 0 C (бензин, етиловий спирт, ацетон, нітроемалі і т.д.) - легкозаймисті рідини (ЛЗР), 2) рідини з t доп   > 61 0 C (масло, мазут, формалін та ін) - горючі рідини (ГР).
Температура займання - температура горіння речовини, при якій вона виділяє горючі пари і гази з такою швидкістю, що після займання їх від джерела запалювання виникає стійке горіння.
Температурні межі запалення - температури, при яких насичені пари речовини утворюють в цiй окислювальному середовищі концентрації, рівні відповідно нижнього і верхнього концентраційним межам займання рідин.
Горючими називаються речовини, здатні самостійно горіти після вилучення джерела загоряння.
За ступенем горючості речовини поділяються на: горючі (згоряє), важкогорючі (вогнестійкими) і негорючі (вогнетривкі).
До пальним відносяться такі речовини, які при запаленні стороннім джерелом продовжують горіти і після його видалення.
До важкогорючим відносяться такі речовини, які не здатні поширювати полум'я і світять лише в місці впливу джерела запалювання.
Негорючими є речовини, не займисті навіть при дії досить потужних джерел запалювання (імпульсів).
Горючі речовини можуть бути в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому і газоподібному. Більшість горючих речовин незалежно від агрегатного стану при нагріванні утворює газоподібні продукти, які при змішуванні з повітрям, що містить певну кількість кисню, утворюють горючу середу. Горюча середовище може утворитися при тонкодисперсному розпиленні твердих і рідких речовин.
З горючих газів і пилу утворюються горючі суміші при будь-якій температурі, в той час як тверді речовини та рідини можуть утворити горючі суміші тільки при певних температурах.
У виробничих умовах може мати місце освіта сумішей горючих газів або пари в будь-яких кількісних співвідношеннях. Однак вибухонебезпечними ці суміші можуть бути тільки тоді, коли концентрація горючого газу або пари знаходиться між кордонами займистих концентрацій.
Мінімальна концентрація горючих газів і парів у повітрі, при якій вони здатні загорятися і поширювати полум'я, званому нижньою концентраційною межею займання.
Максимальна концентрація горючих газів і парів, при якій ще можливе поширення полум'я, називається верхнім концентраційною межею займання.
Зазначені межі залежать від температури газів і парів: при збільшенні температури на 100 0 С величини нижніх меж займання зменшуються на 8-10%, верхніх - збільшуються на 12-15%.
Пожежна небезпека речовини тим більше, чим нижче нижній і вище верхній межі запалення і чим нижче температура самозаймання.
Пилу горючих і деяких не горючих речовин (наприклад, алюміній, цинк) можуть у суміші з повітрям утворити горючі концентрації.
Найбільшу небезпеку щодо вибуху являє зважена в повітрі пил. Однак і осіла на конструкціях пил становить небезпеку не тільки з точки зору виникнення пожежі, а й вторинного вибуху, що викликається в результаті взвіхріванія пилу при первинному вибуху.
Мінімальна концентрація пилу в повітрі, при якій відбувається її загоряння, називається нижньою межею займання пилу.
Оскільки досягнення дуже великих концентрацій пилу в підвішеному стані практично нереально, термін "межа запалення" до пилям не застосовується.
Займання рідини може відбутися тільки в тому випадку, якщо над її поверхнею є суміш парів з повітрям у певному кількісному співвідношенні, що відповідає нижньому температурному межі займання.
2. Причини виникнення пожеж на підприємствах
Пожежа на підприємстві завдає великої матеріальної шкоди народному господарству і дуже часто супроводжується нещасними випадками з людьми.
Основними причинами, що сприяють виникненню і розвитку пожежі, є:
1. порушення правил застосування та експлуатації приладів і обладнання з низькою протипожежним захистом;
2. використання при будівництві в ряді випадків матеріалів, що не відповідають вимогам пожежної безпеки;
3. відсутність на багатьох об'єктах народного господарства і в підрозділах пожежної охорони ефективних засобів боротьби з вогнем.
2.1. Автотранспортні підприємства
Причини займання матеріалів і виникнення пожеж на автотранспортних підприємствах:
· Неправильне влаштування термічних печей і котельних топок;
· Несправність опалювальних приладів;
· Несправність електрообладнання та освітлення і неправильна їх експлуатація;
· Самозаймання від неправильного зберігання мастильних і обтиральних матеріалів;
· Наявність статичної електрики, відсутність блискавковідводів;
· Необережне поводження з вогнем, незадовільний нагляд за пожежними пристроями і виробничим устаткуванням.
2.2. Підприємства машинобудування
Машинобудівні підприємства відрізняються підвищеною пожежною небезпекою, тому що характеризується складністю виробничих процесів; наявністю значних кількостей ЛЗР і ГР, зріджених горючих газів, твердих горючих матеріалів; великий оснащеністю електричними установками та інше.
Причини:
1) Порушення технологічного режиму - 33%.
2) Несправність електрообладнання - 16%.
3) Погана підготовка до ремонту обладнання - 13%.
4) Самозаймання промасленого ганчір'я та інших матеріалів - 10%
А також порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних матеріалів, необережне поводження з вогнем, використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, куріння у заборонених місцях, невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водопостачання, пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння та ін
2.3. Лабораторії
При експлуатації ЕОМ можливі виникнення таких аварійних ситуацій:
· Короткі замикання;
· Перевантаження;
· Покращення. перехідних опорів в ел. контактах;
· Перенапруження;
· Виникнення струмів витоку.
При виникненні аварійних ситуацій відбувається різке виділення теплової енергії, яка може стати причиною виникнення пожежі.
На частку пожеж, що виникають у ел. установках припадає 20%.
Статистичні дані про пожежі:
Основні причини:%
· Коротке замикання 43
· Перевантаження проводів / кабелей 13
· Освіта перехідних опорів 5
Режим короткого замикання - поява в результаті різкого зростання сили струму, ел. іскор, часток розплавленого металу, ел. дуги, відкритого вогню, воспламенившейся ізоляції.
Причини виникнення короткого замикання:
· Помилки при проектуванні;
· Старіння ізоляції;
· Зволоження ізоляції;
· Механічні перевантаження.
Пожежна небезпека при перевантаженнях - надмірне нагрівання окремих елементів, яке може відбуватися при помилках проектування у разі тривалого проходження струму, перевищує номінальне значення.
При 1,5 кратному перевищенні потужності резистори нагріваються до 200-300 ° С.
Пожежна небезпека перехідних опорів - можливість запалення ізоляції чи ін сусідніх палива від тепла, що виникає в місці авар. опору (в перехідних клемах, перемикачах та ін.)
Пожежна небезпека перенапруги - нагрівання струмоведучих частин за рахунок збільшення струмів, що проходять через них, за рахунок збільшення перенапруги між окремими елементами електроустановок. Виникає при виході з ладу або зміну параметрів окремих елементів.
Пожежна небезпека струмів витоку - локальний нагрівання ізоляції між окремими струмоведучими елементами і заземленими конструкціями.
 
3. Заходи з пожежної профілактики
Основи протипожежного захисту підприємств визначені стандартами
ГОСТ 12.1. 004 - 76 "Пожежна безпека"
ГОСТ 12.1.010 - 76 "Вибухобезпека. Загальні вимоги"
Цими ГОСТами можлива частота пожеж і вибухів допускається такий, щоб ймовірність їх виникнення протягом року не перевищувала 10 - 6 або щоб імовірність впливу небезпечних факторів на людей протягом року не перевищувала 10 - 6 на людину.
Заходи з пожежної профілактики поділяються на організаційні, технічні, режимні, будівельно-планувальні та експлуатаційні.
Організаційні заходи: передбачають правильну експлуатацію машин і внутрішньозаводського транспорту, правильне утримання будівель, території, протипожежний інструктаж тощо.
Режимні заходи - заборона куріння у невстановлених місцях, заборона зварювальних та інших вогневих робіт у пожежонебезпечних приміщеннях тощо.
Експлуатаційні заходи - своєчасна профілактика, огляди, ремонти і випробування технологічного обладнання.
Будівельно-планувальні визначаються вогнестійкістю будівель і споруд (вибір матеріалів конструкцій: спаленні, вогнетривкі, вогнестійкими) і межа вогнестійкості - це кількість часу, протягом якого під впливом вогню не порушується несуча здатність будівельних конструкцій до появи першої тріщини.
Усі будівельні конструкції за межею вогнестійкості поділяються на 8 ступенів від 1 / 7 год до 2ч.
У залежності від ступеня вогнестійкості найбільші додаткові відстані від виходів для евакуації при пожежах
Технічні заходи - це дотримання протипожежних норм при евакуації систем вентиляції, опалення, освітлення, ел. забезпечення і т.д.
- Використання різноманітних захисних систем;
- Дотримання параметрів технологічних процесів і режимів роботи обладнання.
3.1. Способи та засоби гасіння пожеж
У практиці гасіння пожеж найбільше поширення одержали наступні принципи припинення горіння:
1) ізоляція вогнища горіння від повітря або зниження концентрації кисню шляхом розведення повітря негорючими газами (вуглеводи2 <12-14%).
2) охолодження вогнища горіння нижче певних температур;
3) інтенсивне гальмування (інгібування) швидкості хімічної реакції в полум'ї;
4) механічний зрив полум'я струменем газу або води;
5) створення умов огнепрегражденія (умов, коли полум'я поширюється через вузькі канали).
Речовини, які створюють умови, при яких припиняється горіння, називаються огнегасящім. Вони повинні бути дешевими і безпечними в експлуатації не приносити шкоди матеріалами і об'єктах.
Вода є добрим огнегасящім засобом, що володіє наступними перевагами: охолоджуючу дію, розбавлення горючої суміші парою (при випаровуванні води її об'єм збільшується в 1700 разів), механічний вплив на полум'я, доступність і низька вартість, хімічна нейтральність.
Недоліки: нафтопродукти спливають і продовжують горіти на поверхні води, вода має високу електропровідність, тому її не можна застосовувати для гасіння пожеж на електроустановках під напругою.
Гасіння пожеж водою виробляють установками водяного пожежогасіння, пожежними автомашинами і водяними стовбурами. Для подачі води в ці установки використовують водопроводи.
До установкам водяного пожежогасіння відносять спринклерні і дренчерні установки.
Спринклерна установка являє собою розгалужену систему труб, заповнену водою і обладнану спринклерними головками. Вихідні отвори спринклерних головок закриваються легкоплавкими замками, які розпаюватися при дії певних температур (345, 366, 414 і 455 К). Вода з системи під тиском виходить з отвору головки і зрошує конструкції приміщення та обладнання.
Дренчерні установки представляють собою систему трубопроводів, на яких розташовані спеціальні головки-дренчери з відкритими вихідними отворами діаметром 8, 10 і 12,7 мм лопатевого або розеткова типу, розраховані на зрошення до 12 м 2 площі підлоги.
Дренчерні установки можуть бути ручного і автоматичної дії. Після приведення в дію вода заповнює систему і виливається через отвори в дренчерної головках.
Пар застосовують в умовах обмеженого повітрообміну, а також у закритих приміщеннях з найбільш небезпечними технологічними процесами. Гасіння пожежі паром здійснюється за рахунок ізоляції поверхні горіння від навколишнього середовища. При гасінні необхідно створити концентрацію пара приблизно 35%
Піни застосовують для гасіння твердих і рідких речовин, не вступників у взаємодію з водою. Огнегасящій ефект при цьому досягається за рахунок ізоляції поверхні горючої речовини від навколишнього повітря. Вогнегасні властивості піни визначаються її кратністю - відношенням об'єму піни до об'єму її рідкої фази, стійкістю дисперсністю, в'язкістю. У залежності від способу отримання піни ділять на хімічні та повітряно-механічні.
Хімічна піна утворюється при взаємодії розчинів кислот і лугів у присутності піноутворюючого речовини і являє собою концентровану емульсію двоокису вуглецю у водному реакторі мінеральних солей. Застосування хімічних солей складно і дорого, тому їх застосування скорочується.
Повітряно-механічну піну низкою (до 20), середньої (до 200) і високої (понад 200) кратності отримують за допомогою спеціальної апаратури і піноутворювачів ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К і т.д.
Інертні газоподібні розріджувачі: двоокис вуглецю, азот, димові і відпрацьовані гази, пар, аргон та інші.
Інгібітори - на основі граничних вуглеводнів, в яких один або кілька атомів водню заміщені атомами галоидов (фтор, хлор, бром). Галоідоуглеводороди погано розчиняються у воді, але добре змішуються із багатьма органічними речовинами:
· Тетрафтордіброметан (хладон 114В2);
· Бромистий метилен;
· Тріфторбромметан (хладон 13В1);
· 3, 5, 7, 4НД, СЖБ, БФ (на основі бромистого етилу);
Порошкові склади незважаючи на їх високу вартість, складність в експлуатації та зберіганні, широко застосовують для припинення горіння твердих, рідких та газоподібних горючих матеріалів. Вони є єдиним засобом гасіння пожеж лужних металів і металоорганічних сполук. Для гасіння пожеж використовується також пісок, грунт, флюси. Порошкові склади не володіють електропровідністю, не піддаються корозії метали і практично не токсичні.
Широко використовуються склади на основі карбонатів і бікарбонатів натрію і калію.
Апарати пожежогасіння: пересувні (пожежні автомобілі), стаціонарні установки, вогнегасники.
Автомобілі призначені для виготовлення огнегасящіх речовин, використовуються для ліквідації пожеж на значній відстані від їх дислокації і поділяються на:
· Автоцистерни (вода, повітряно-механічна піна) АЦ-40 2,1-5м 3 води;
· Спеціальні - АП-3, порошок ПС та ПСБ-3 3,2 т.;
· Аеродромні;
· Вода, хладон.
Стаціонарні установки призначені для гасіння пожеж на початковій стадії їх виникнення без участі людини. Поділяються на водяні, пінні, газові, порошкові, парові. Можуть бути автоматичними і ручними з дистанційним управлінням.
Вогнегасники - пристрої для гасіння пожеж огнегасящім речовиною, яку він випускає після приведення його в дію, використовується для ліквідації невеликих пожеж. Як вогнегасні речовини в них використовують хімічну чи повітро-механічну піну, діоксид вуглецю (рідкому стані), аерозолі та порошки, до складу яких входить бром. Поділяються:
по рухливості:
· Ручні до 10 літрів;
· Пересувні;
· Стаціонарні;
по вогнегасної речовини:
· Рідинні;
· Вуглекислотні;
· Хімпенние;
· Повітряно-пінні;
· Хладонові;
· Порошкові;
· Комбіновані.
Вогнегасники маркіруються буквами (вид вогнегасника за розрядом) і цифровий (об'єм).
Ручний пожежний інструмент - це інструмент для розкриття і розібрання конструкцій та проведення аварійно-рятувальних робіт при гасінні пожежі. До них відносяться: гаки, ломи, сокири, відра, лопати, ножиці для різання металу. Інструмент розміщується на видному та доступному місці на стендах і щитах.
 
4. Оцінка пожежної небезпеки промислових підприємств
У відповідності зі СНиП 2-2-80 всі виробництва ділять з пожежної, вибухової та вибухопожежної небезпеки на 6 категорій.
А - вибухопожежонебезпечні: виробництва, в яких застосовують горючі гази з нижньою межею займання 10% і нижче, рідини з t доп £ 28 0 C за умови, що гази та рідини можуть утворювати вибухонебезпечні суміші в обсязі, що перевищує 5% об'єму приміщення, а також речовини, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним (фарбувальні цехи, цехи з наявністю горючих газів тощо).
Б - вибухопожежонебезпечні: виробництва, в яких застосовують горючі гази з нижньою межею займання вище 10%; рідини t доп = 28 ... 61 0 С включно; горючі пил та волокна, нижня концентраційна межа займання яких 65 Г / м 3 і нижче, за умови, що гази та рідини можуть утворювати вибухонебезпечні суміші в обсязі, що перевищує 5% об'єму приміщення (аміак, деревна пил).
В - пожежонебезпечні: виробництва, в яких застосовуються горючі рідини з t доп > 61 0 С та горючі пил або волокна з нижньою межею займання більш 65 Г / м 3, тверді спалимі матеріали, здатні горіти, але не вибухати в контакті з повітрям, водою або один з одним.
Г - виробництва, в яких використовуються негорючі речовини і матеріали в гарячому, розпеченому або розплавленому стані, а також тверді речовини, рідини або гази, які спалюються як паливо.
Д - виробництва, в яких обробляються негорючі речовини і матеріали в холодному стані (цехи холодної обробки матеріалів і так далі).
Е - вибухонебезпечні: виробництва, в яких застосовують вибухонебезпечні речовини (горючі гази без рідинної фази і вибухонебезпечні пилу) в такій кількості при якому можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші в об'ємі перевищує 5% об'єму приміщення, і в якому за умовами технологічного процесу можливий лише вибух (без послідуючого горіння); речовини, здатні вибухати (без подальшого горіння) при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним.
Правила улаштування електроустановок ПУЕ регламентують пристрій електроустаткування в промислових приміщеннях і для зовнішніх технологічних установок на основі класифікації вибухонебезпечних зон і сумішей.
Зона класу В-?. Приміщення, в яких можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші парів і газів з повітрям при нормальних умовах роботи (злив ЛЗР у відкриті судини).
Зона класу В-Іа. Вибухонебезпечні суміші не утворюються при нормальних умовах експлуатації обладнання, але можуть утворитися при аваріях і несправності.
Зона класу В-Іб:
а) приміщення, в яких знаходяться горючі гази і пари з високим нижньою межею займання (15% і більше) з різким запахом (аміак);
б) приміщення, в яких можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші в об'ємі перевищує 5% об'єму приміщення.
Зона класу В-Iв. Зовнішні установки, в яких знаходяться вибухонебезпечні гази, пари і ЛЗР.
Зона класу В-II. Обробка горючих пилу і волокон, які можуть утворити вибухонебезпечні суміші при нормальному режимі роботи.
Зона класу В-IIа. По-II при аваріях або несправності.
Приміщення і установок, у яких містяться ГР та горючі пилу з нижньою концентраційною межею вище 65 Г / м 3, відносять до пожежонебезпечних і класифікують.
Зона класу П - I. Приміщення, в яких містяться ГР.
Зона класу П - II. Приміщення, в яких містяться горючі пилу з нижньою концентраційною межею вище 65 Г / м 3.
Зона класу П - ІІа. Приміщення, в яких містяться тверді горючі речовини, не здатні переходити в підвішеному стан.
Установки класу П - III. Зовнішні установки, в яких містяться ГР (t восп> 61 0 С) і тверді горючі речовини.
 
 
 
 
 

Список використаної літератури
 
 
1. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація. М., 1980.
2. ГОСТ 12.1.004-91 Пожежна безпека. Загальні вимоги, М., 1992.
3. СНиП 2.09.02-85 Виробничі будівлі. М., 1985.
4. СНиП 21-01-97 Пожежна безпека будівель та споруд. М. 1997.
5. А. І. Салов "Охорона праці на підприємствах автомобільного транспорту", Москва, "Транспорт", 1985р.
6. "Збірник керівних д
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Курсова
49.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Пожежна безпека
Пожежна безпека в побуті
Пожежна безпека сьогодні
Пожежна безпека 3 лютого
Пожежна безпека і профілактика пожеж
Пожежна безпека релігійних організацій
Пожежна безпека та охорона праці
Пожежна безпека та системи протидимного вентиляції
Біосфера Виробничі вібрації Пожежна безпека
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru