додати матеріал


Подорож до центру Землі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І МАЙНОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
1.3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
2.1. АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
2.2. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.3 Застосування факторного статистичного аналізу для
ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА
РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
3.2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
3.3. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОГРАМНО-екологічна ЧАСТИНА
3.4 РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ «зворотним ходом». БЛОКСХЕМА
3.5 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Гарні і багаті безбережні землі Казахстану. На його території могли б розташуватися Франція, Іспанія, Італія, Греція, Швеція, Норвегія і ще пів-десятка менш великих європейських країн. Казахстан вражає уяву не тільки розмірами, а й природним різноманіттям. Тут як би зустрічаються і сувора Сибір і спекотна Азія.
І хоча стартувати до ринку Казахстану довелося з кризової фази, що свідомо знижувало ефективність перетворення, багато з наміченого Президентом вдалося зробити. Почалася широкомасштабна приватизація державних підприємств, перебудова структур всієї економіки. Інтенсивний розвиток отримало приватне підприємництво. Розкрутився маховик демонополізації зовнішньої торгівлі і одночасно в економіку країни почався приплив іноземних інвестицій.
Одним з результатів активної зовнішньої політики Президента Назарбаєва стала потужна підтримка казахстанських реформ світовим співтовариством, отримання країною великих іноземних кредитів і позик. Підписані вражаючі контракти з провідними транснаціональними компаніями про розробку та експлуатації нафтових родовищ в багатому вуглеводнями Прикаспійському регіоні, їх участь у реалізації великих проектів в інших важливих перспективних сферах казахстанської економіки. Казахстан стає все більш цікавий для великого західного капіталу. За обсягом портфельних інвестицій країна вже обігнала Росію - 50 млрд. доларів.
Атирауська область - найбільш сприятливий регіон для вкладення капіталу. Активізація робіт у нафтогазовому секторі створює передумови для розвитку нафтогазового і енергетичного машинобудування, телекомунікації легкої та харчової промисловості, сервісу та інфраструктури, що додасть імпульс розвитку науки і високих технологій. З метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіону, а також залучення інвестицій в інфраструктуру і соціально-культурну сферу міста Атирау, акімату області спільно Агентством США з міжнародного розвитку розробив програму стратегічного довгострокового розвитку м. Атирау, яка схвалена урядом Республіки Казахстан. Інвестування проектів з Стратегії передбачається за рахунок позики Світового Банку Реконструкції та Розвитку протягом 20 років.
Зручне географічне розташування області на стику Європи й Азії відкриває широкі перспективи для розвитку міжнародних транспортних комунікацій. Економічна та політична стабільність республіки, наявність кваліфікованих кадрів, надання пільгових умов оподаткування створюють сприятливий клімат для інвестування.
Обсяг інвестицій в основний капітал в 1998 році склав 650 млн. доларів США.
Закон «Про іноземні інвестиції» закріплює державні гарантії і забезпечує захист іноземних інвестицій, що підвищує конкурентоспроможність нашого інвестиційного поля. Інвестиційна діяльність згідно з цим Законом може здійснюватися різними шляхами: створення, контроль, функціонування, зміст і ліквідація спільних іноземних підприємств, висновок і виконання конкретних договорів, придбання, користування і розпорядження всякого роду майном, подання позик, кредитів, цільових банківських та фінансових внесків.
Область зацікавлена ​​в припливі іноземного капіталу для розвитку малого і середнього бізнесу, приватного підприємництва в постачанні мінітехнологій у сферу переробки продукцій сільського господарства і випуску товарів народного споживання.
Як би це ні було важко настав час з усією відповідальністю сказати: у нас залишається єдиний шлях фінансової стабілізації - скоротити всі витрати держави, крім самих життєво необхідних, а саме асигнувань на виплату заробітної плати, пенсії та допомоги по соціальному захисту населення. Це означає припинити будь-які, як прямі, так і приховані, дотації підприємствам. Ним має бути відмовлено в отриманні бюджетних коштів, а кредити видаватимуться в обмежених розмірах під реальні та ефективні програми і проекти. Збиткові підприємства в самий найближчий час треба піддати банкрутства. Ліквідувати всі пільги щодо податків і мит. Держава в особі уряду не повинно нести ніякої відповідальності з погашення сумнівних боргів або неплатежів підприємств і банків.
Актуальність проблем даної дипломної роботи для вирішення проблеми пошуку нафти в палеозойському подсолевом комплексі були обрані конкретні площі під проведення сейсморозвідки питання про необхідність широкого цілеспрямованого розвороту геофізичних і геолого-пошукових робіт у Західному Казахстані. При цьому особливий акцент був зроблений на необхідність підвищення технічного рівня робіт, фінансування, залучення інвестицій.
Мета і завдання дипломної роботи. Метою дипломної роботи є аналіз фінансової діяльності ВАТ «Ембамунайгеофізіка», вдосконалення планування геологорозвідувальних робіт, збереження фінансової стійкості підприємства.
Для реалізації мети були поставлені наступні основні завдання:
Аналіз стану геологорозвідувальних робіт ВАТ «Ембамунайгеофізіка»
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз економічних результатів
Аналіз ефективності діяльності підприємства.
У процесі виконання дипломної роботи мною вивчені та узагальнені наукові розробки, що зачіпають коло питань, що розглядаються в роботі, виконані в ННК «Казахойл», ВАТ «Казахойл-Емба», КазНІГРІ, архівні документи ВАТ «Ембамунайгеофізіка», в Атирауська обласному управлінні економіки, Атирауська інститут Нафти і Газу. Зазначимо, що значний внесок у дослідження економічних аспектів та фінансового стану геологорозвідувальних підприємств, підвищення його якості і виявлення резервів використання внесли вчені Росії: Алдашкін, Плотніков В; вчені Казахстану: КараМурза Т.К., Сєріков Т.П., Чердабаєв Р.Т ., діареї М.Д., Кульбараков К.А., Умбеталієв А.С.
Разом з тим, незважаючи на виконані роботи і накопичений досвід комплексне вивчення проблем економіки і фінансів в геологорозвідувальній роботі ще далеко не завершене.
Саме на основі аналізу геолого-геофізичного матеріалу казахстанські та зарубіжні нафтовики зробили далекоглядний висновок про перспективність введення в глибоке буріння площі Тенгіз, що в кінцевому підсумку після тривалого періоду пошуків і випробувань призвело до фактичного відкриття казахстанського нафтового гіганта. ВАТ «Ембамунайгеофізіка» був організований з метою проведення наземних та свердловинних геофізичних робіт у районах нафтових промислів для дорозвідки і підготовки нових пасток нафти і газу.
Сьогодні здобула статус відкритого акціонерного товариства підприємство, незважаючи на випробувані економічні труднощі не втратило ні свого багатого потенціалу, ні запалу, з яким Ембінском нефтегеофізікі беруться за будь-яку справу, що вимагають знання, досвіду і відповідальності.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Аналіз фінансового стану підприємства

Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Починаючи з 30-их років, в Урало-Ембінском районі були випробувані багато геофізичні методи розвідки: гравіметрія, електрокаротаж. У результаті до старих промислів Доссор і Макат приєдналися нові - Іскіне (1934г.), Байчунас (1935р.), Косчагил (1935р.), Сагиз (1938г.), Кульсари.
Новий поштовх розвитку геофізичних методів, як і в цілому науки і наукових досліджень нафтових і газових родовищ було дано в роки Великої Вітчизняної Війни та пізніше. Урядова комісія і виїзна сесія Академії наук Казахської РСР в кінці 1940-х років основним напрямом розвідувальних робіт на нафту і газ затвердили південно-східний району Емби. Там була відкрита і введена в розробку кілька високопродуктивних нових родовищ.
Новою віхою у розвитку геології нафти і газу стало відкриття Мангишлакскій нафтогазоносної провінції, освоєння якої припало на 60-і роки. Найбільшого розмаху геофізичні дослідження району отримали на початку 70-их років, коли за ініціативою об'єднання «Ембанефть», як основного замовника, за участю інституту ИГИРГИ, був всебічно обгрунтований і поставлено питання про різке збільшення обсягів пошуково-розвідувальних робіт безпосередньо у районі Південної Емби. Недостатня геологічна вивченість, відсутність фонду підготовлених геофізичних структур і надзвичайно складне гірничо-геологічні умови зажадали залучення сюди значних наукових і продуктивних сил, а також підвищення технічного рівня робіт. Всього в геологічному вивченні, вирішенні складних технологічних, технічних і організаційних завдань за період пошуків, розвідки та оцінки брало участь понад 20 науково-дослідних, дослідно-конструкторських і виробничих організацій, серед яких значиться і трест «Ембанефтьгеофізіка» - попередник колективу.
При проведенні геолого-геофізичних досліджень пошуково-розвідувальних робіт та оцінки родовища Тенгіз було вирішено понад 20 завдань і 75 підзадач з розробки і впровадження конкретних рішень. Особливу увагу було приділено розробці геологічних критеріїв зонального та локального прогнозу нафтогазоносності, створення моделі дослідження не тільки покрівлі, а й внутрішньої тектоніки подсолевого комплексу.
На виконання наміченого спрямована в Західний Казахстан сейсмопартія тресту «Саратовнефтегеофізіка», використовуючи збережену трасу раніше пройденого, але забракованого профілю КМПВ, виявило 3 високоамплітудних перегину, відповідних Приморському склепіння, Тенгізське і Південної площами.
Для прискорення робіт з виявлення перспективних структур, об'єднання «Ембанефть» крім саратовських сейсмологів привернуло партії трестів «Краснодарнефтегеофізіка» і «Мангишлакнефтегеофізіка». У 1974 році об'єднанням був створений власний трест «Ембанефтегеофізіка».
За короткий термін (1974-1976 рр..) Було проведено форсоване вивчення території «Ембанефті», на якій геофізики зуміли виявити близько 30 пошукових об'єктів.
В останні роки (1995-1999рр.) Основними замовниками для ВАТ «Ембамунайгеофізіка» були:
· 1995-1998 рр..
ВАТ «Ембамунайгаз»
Обсяг виконаних польових робіт склало 1133, 03 погонних кілометрів.
Робота проводилася на таких великих площах, як межиріччі Урал-Волга в районі родовищ Мартишев, Жанаталап, на південній Ембі (Алтинколь-Комсомольський) і в межах колишнього військового полігону Тайсойган (Кондибай, Уаз-Шкіра).
· 1995-1996 рр..
ВАТ «Тенгізмунайгаз»
Обсяг виконаних тут польових робіт - 500, 015 погонних кілометрів. Територія - південь Атирауської області в районі куполів Асанкеткен-Казалкала і Аккудук-Кизилкудук.
· 1995-1996 рр..
АТ «Актюбінскнефть»
Обсяг виконаних польових робіт - 277,8 погонних кілометрів, вони проводилися в районі подсолевих структур Жагабулак-Жанажол.
У 1995-1996 рр.. фахівці ВАТ «Ембамунайгеофізіка» брали участь у роботі при проведенні морських геофізичних робіт 2Д (у двох вимірах) в Казахстанському секторі Каспійського моря - перехідна зона і мілководді. Замовником виступив Консорціум «Казахстанкаспійшельф», підрядник «Вестерн-Атлас» (надалі Петро-Альянс).
Починаючи з 1995 року ВАТ «Ембамунайгеофізіка» згідно з договором здійснювало передачу геологічної інформації ДКХ «Мунайгаз», ТОВ «Тенгізшевройл».
У 1997-1999 році ВАТ «Ембамунайгеофізіка» виконало ряд спільних контрактних робіт з АТ «Геотекс", ТзОВ "Тенгізгеосервіс», АТ «Актюбінська геофізична експедиція» і ГГАО «Азимут» за проектами іноземних геофізичних компаній. Зокрема проведені:
· Польові сейсморозвідувальні роботи 2Д з вибуховими джерелами на площі «Кульжан-Уяли» в Атирауська області на замовлення ТОВ «Центральна Азіатська нафту»;
· Польові сейсмічні роботи 2Д з невибуховими джерелами збудження на блоці А в Атирауська області за проектом компанії "Юніон Тексас Петролеум»;
· Польові сейсмічні роботи 2Д з вибуховими джерелами на площах «Сазанкурак», «Амангельди», «Забурунье», «Октябрськ» в Атирауська області за проектом "FIOC";
· Польові сейсмічні роботи 2Д з невибуховими джерелами збудження на площі «Матай» на плато «Устюрт» в Актюбінської області за проектом компанії "MSUP";
· Польові сейсмічні роботи 2Д з невибуховими джерелами збудження на площі «Жанажол» в Актюбінській області на замовлення компанії «Пройссак» (підрядник Геолого-геофізичне акціонерне товариство «Азимут»);
· Польові сейсмічні роботи з вибуховими джерелами збудження на площі «Жаркамис» на замовлення компанії "SHELL" (підрядник АТ "Актюбінська геофізична експедиція);
· Обробка та інтерпретація геофізичних даних по замовленнях компанії "Казахтуркмунай", ТзОВ "Центральна Азіатська нафту", ПК "Консалтинг-Надра", ТзОВ "Геоінтермарк" та ін
Польова інформація обробляється і інтерпретується в обчислювальному центрі ВАТ "Ембамунайгеофізіка" на базі IBM RISC-6000, з обробним комплексом "OMEGA", з інтерпретаційних комплексом "OASIS".
У розпорядженні підприємства є унікальний за багатством архів сейсморозвідувальних даних.            
Фінансову діяльність ВАТ «Ембамунайгеофізіка» складають численні грошові відносини, головні з яких наступні:
- Грошові розрахунки з працівниками;
- Грошові розрахунки з іншими підприємствами та організаціями;
- Грошові відносини з державою (внески до бюджету відрахувань від прибутку, перерахування в банк амортизаційних відрахувань та інших);
- Грошові відносини з вищестоящою організацією.
Фінанси ВАТ «Ембамунайгеофізіка» виступають основною ланкою децентралізованих фінансів, тією ланкою, де створюються матеріальні цінності та відбувається первинний розподіл сукупності суспільного продукту і національного доходу. Підприємства функціонують на основі господарського розрахунку. Вони забезпечують за рахунок власних коштів відшкодування витрат на виробництво, оплату праці працівників, подальше вдосконалення виробництва. Відрахування від прибутку підприємств у формі плати за що знаходяться в їх розпорядженні ресурси і в інших формах утворюють головну дохідну частину державного бюджету.
Фінансові відносини в промисловості тісно переплітаються з кредитними. Банківський кредит є важливим джерелом забезпечення потреб розширеного відтворення, зокрема формування оборотних коштів підприємства та фінансування, капітальних вкладень.
ВАТ «Ембамунайгеофізіка» несе відповідальність за ефективне використання кредитів.
Планування фінансів на підприємстві здійснюється на вирішення наступних завдань:
- Забезпечення грошовими ресурсами потреб виробництва для безперебійного його функціонування, технічного і соціального розвитку підприємства;
- Виконання підприємством планових завдань по платежах коштів до держбюджету;
- Визначення інших грошових відносин з держбюджетом, банками і вищестоящими організаціями;
- Взаємоузгодження показників усіх розділів плану з планованими фінансовими показниками як по надходять і створює коштах, так і по використовуваних і перераховуються;
- Фінансового контролю за правильністю утворення і використання грошових ресурсів підприємства.
Вихідною базою для розробки фінансового плану підприємства служать наступні дані:
- Планова сума виручки від реалізації продукції;
- Планові прибуток і рентабельність виробництва;
- Встановлені розміри платежів до держбюджету та асигнувань з нього;
- Обсяги капітальних вкладень;
- Суми асигнувань з фондів на різні планові цілі, планові значення Фондообразующая показників.
Крім того, при складанні фінансового плану використовуються норми і нормативи утворення фондів економічного стимулювання, відрахувань в інші цільові фонди, плати за основні виробничі фонди і нормовані оборотні кошти, відрахувань від суми амортизації, плати за користування банківськими кредитами.
Фінансовий план узагальнює всі сторони виробничо - господарської діяльності підприємства, виявляє і показує підсумковий фінансовий результат його роботи в плановому періоді.
Підприємство розробляє фінансовий план, заключним розділом якого є баланс доходів і витрат. У його дохідної частини показують плановану прибуток, амортизаційні відрахування, асигнування з бюджету та інші надходження, у видатковій - відрахування до бюджету, вкладення в капітальне будівництво і капітальний ремонт, приріст оборотних коштів, відрахування вищестоящим організаціям та інші.
Тому фінансовий план включає в себе наступні розділи:
ПЛАН РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ,
РОЗРАХУНОК ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПРИРОСТУ,
Розрахунок амортизаційних відрахувань.
ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ.
РОЗРАХУНОК ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ.
РОЗРАХУНОК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА належать підприємству.
КОШТОРИС НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
Кошторису на утримання будинків відпочинку та дитячих закладах.
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВОГО РЕЗЕРВУ.
Фінансовий план має забезпечувати економічно доцільне використання коштів для фінансування виробництва та будівництва, соціального розвитку колективу; безперервне зростання платежів до бюджету в результаті збільшення прибутку; ретельну взаємоув'язки основних розділів плану підприємства з його фінансовими ресурсами, а також визначення фінансових взаємовідносин з вищестоящими господарськими органами, держбюджетом і банками; найбільш ефективне використання оборотних коштів.

Фінансова діяльність ВАТ «Ембамунайгеофізіка» заснована на госпрозрахунку.
ВАТ «Ембамунайгеофізіка» самостійно розпоряджається своїми фінансовими ресурсами, забезпечуючи максимальну економію у витрачанні і цільове їх використання, а також своєчасні розрахунки з держбюджетом, установами банків, вищестоящою організацією, постачальниками, підрядниками, та іншими організаціями.
Фінансовий план ВАТ «Ембамунайгеофізіка» тісно пов'язаний з показниками по виробництву, собівартості, прибутку, постачання і збуту продукції, а також капітального будівництва.

ОБСЯГИ
виконаних геологорозвідувальних робіт ВАТ «Ембамунайгеофізіка»
Замовник
Назва контракту
Дата початку робіт
Дата завершення робіт
Обсяг
Менеджер підрядника
1997
1. АТ «Ембамунайгаз»
Проведення ГРР 2Д
Листопад місяць 1997
Грудень місяць 1997
48020910 тенге 40 пог. Км
1998
1. АТ «Ембамунайгаз»
Проведення ГРР 2Д
Жовтень місяць 1998
Грудень місяць 1998
20 млн тенге 100 пог.км
1999
1. ВАТ «КазахойлЕмба»
Проведення ГРР 2Д
Листопад місяць 1999
Лютий м-ц 2000 р. (пол.раб)
Березень м-ц 2000 р. (кам.раб)
102 787 256 тенге 434,36 пог.км (в т.ч. 17962915 тенге, 97 пог.км-продаж «ККШ»
2000
1. ВАТ «КазахойлЕмба»
Проведення ГРР 2Д
Квітень місяць 2000
Червень м-ц 2000 р. (пол.раб.) Грудень місяць 2000 р. (кам.раб) Серпень м-ц 2000 р. (за договором)
51454155 тенге 184 пог. км
2. CNPC - ген.заказчік ТОО «БГР Інтернаціональ (Казахстан)»
Проведення спільних ГРР 3Д
Липні м-ц 2000
Листопад м-ц 2000
482 565 $ США 18 210 Ф.Т.
3. ВАТ «Казахстанкаспійшельф»
Проведення спільних ГРР 2Д
Травень місяць 2000
Червень м-ц 2000
25594713 тенге 303 пог.км.
 
Додаток № 1


Основні техніко-економічні показники ВАТ «Ембамунайгеофізіка» за 1999, 2000 р.
1999р.
2000р.
Обсяг робіт, тис. тенге
105 977
277 415
Чисельність працюючих, чол.
110
374
Фонд заробітної плати, тис. тенге
22825
82 945
Середньомісячна заробітна плата, тенге
17292
22 132
Фактичні витрати, пов'язані з наданням послуг, тис. тенге
103 515
275 251
Дохід від оподаткування, тис. тенге
2462
2164
Прибутковий податок з юридичних осіб, тис. тенге
739
649
Чистий дохід, тис. тенге
1723
1515

Основні техніко-економічні показники ВАТ «Ембамунайгеофізіка» за 2001-2002 р.
2001р.
2002р.
Обсяг робіт, тис. тенге
128933,5
88966,5
Чисельність працюючих, чол.
110
374
Фонд заробітної плати, тис. тенге
22825
82 945
Середньомісячна заробітна плата, тенге
17292
22 132
Фактичні витрати, пов'язані з наданням послуг, тис. тенге
103 515
275 251
Дохід від оподаткування, тис. тенге
2462
2164
Прибутковий податок з юридичних осіб, тис. тенге
739
649
Чистий дохід, тис. тенге
1723
1515

Аналіз структури та майнового стану підприємства.

Перші відомості про основних рисах геологічної будови і нафтоносності межиріччя Уралу і Емби були дані задовго до того, як були прийняті спроби освоєння нафтових багатств Західного Казхстана. Ці відомості - в працях географів-землепроходцев П.С. Палласа, І.І. Ричкова та ін; але вони носили, як правило, общеопісательний чи випадковий характер. Н.А. Северцев і І.І. Борщов ще в 1857 році писали у своїх маршрутних спостереженнях природних нефтепроявленій близь нині діючого родовища Мунайли: "... Нафта випливає на воді, яка витікає з вершини горба, що складається з нафти".
У 1874 році Д.В. Кирпичников відзначав велике скупчення нафти на площі Доссор. Через 18 років експедиція Імператорського географічного комітету під керівництвом геолога С.М. Нікітіна виконало великий обсяг роботи, що ліг в основу високої оцінки нефтегазаносності Південно-Ембінском району Прикаспійської западини. Дані учених послужили поштовхом до пошуково-розвідувальним роботам і початку промислового видобутку.
Розвідувальні свердловини в кінці минулого століття закладалися, як правило, в безпосередній близькості від виходів нафти і газу на поверхню: більш надійних пошукових критеріїв тоді просто ще не існувало.
Питання про широке геологічному вивченні даної території був поставлений на урядовому рівні в 1930 році. Потенційні можливості Урало-Ембінском району високо оцінювали найавторитетніші геологи і нафтовики країни. Особливо наполегливо пропагував ці питання академік І. Губкін. У 1931 році в доповіді на надзвичайній сесії АН СРСР він зазначив: «Енергійна і смілива розвідка може зробити з Урало-Ембінском району грандіозний район з багатьма десятками мільйонів тонн видобутку. Сюди треба кинути максимум розвідувальних засобів і зосередити на цьому районі неослабну увагу ».
Саме після цього розвідка і розробка нафтових родовищ стали проводитися на строго науковій основі. Для контролю за розробкою родовищ була створена Центральна науково-дослідна лабораторія. У 1974 році об'єднанням «Ембанефть» був створений власний трест «Ембанефтьгеофізіка».
Державний виробничий трест «Ембанефтьгеофізіка» був організований з метою проведення наземних та свердловинних геофізичних робіт у районах нафтових промислів для дорозвідки і підготовки нових пасток нафти і газу і перетворений в 1993 році у Відкрите Акціонерне Товариство «Ембамунайгеофізіка» згідно з Постановою Кабінету Міністрів Республіки Казахстан від 9 вересня 1993 року № 852 з ініціативи Атирауського територіального комітету з державному майну.
Розмір оголошеного Статутного капіталу Товариства становить 5484539 (п'ять мільйонів чотиреста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) тенге.
Оголошений Статутний капітал розділений на 493 608 (чотиреста дев'яносто три тисячі шістсот вісім) екземпляра простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) тенге кожна і на 54 845 (п'ятьдесят чотири тисячі вісімсот сорок п'ять) примірників привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять ) тенге кожна, без права голосу і фіксованим дивідендом у розмірі 20%.
Випуск акцій Товариства здійснюється без документарній формі. Привілейовані акції випускаються в обсязі, що не перевищує 25% від оголошеного Статутного капіталу Товариства.
Розглянемо структурну схему підрозділи ВАТ «Ембамунайгеофізіка» (Додаток № 2).
Товариство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів. Річні загальні збори акціонерів Товариства повинно бути проведене протягом 5 місяців після закінчення фінансового року. Зазначений термін вважається продовженим до 3-х місяців у разі неможливості завершення аудиту діяльності Товариства за звітний період. Загальні збори акціонерів, крім річного, є позачерговими. Кожен акціонер при голосуванні на загальних зборах має кількість голосів, яка дорівнює кількості належних йому голосуючих акцій. На загальних зборах акціонерів можуть бути присутніми акціонери, а також запрошені особи. Підготовка та проведення загальних зборів здійснюється правлінням Товариства або іншою особою відповідно чинного законодавства. Рішення з питань, віднесених до компетенції загальних зборів, у Товариство з єдиним акціонером приймаються ним самостійно і повинні бути оформлені у письмовому вигляді.
Рада директорів - орган Товариства, який здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, віднесених чинним законодавством та статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Рішення ради директорів приймаються у порядку, визначеному статутом.
За рішенням загальних зборів акціонерів членом ради директорів Товариства в період виконання ними своїх обов'язків виплачується винагорода та (або) компенсуються витрати, пов'язані з виконанням ними функції членів ради директорів Товариства. Розмір таких винагород та компенсації встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів. Рада директорів Товариства обирається на 5 років.
Керівництво поточною діяльністю здійснюється правлінням Товариства. Правління Товариства виконує рішення загальних зборів акціонерів і ради директорів Товариства. Правління Товариства діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, укладає угоди від імені Товариства в порядку, встановленим чинним законодавством та статутом Товариства, затверджує штати, видає рішення (постанова) і дає вказівку, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Освіта правління Товариства, його повноваження, а також дострокове припинення повноважень здійснюються за рішенням ради директорів товариства відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства. Правління складається не менше ніж з 3-х чоловік. Правління Товариства, а також його голова - Президент Товариства (далі Президент) обирається радою директорів Товариства.
Президент Товариства очолює правління, без довіреності діє від імені Товариства у відносинах з третіми особами, видає доручення на право представляти Компанію, видають накази про призначення на посаду працівників Товариства, про їх переведення та звільнення визначає системою оплати праці, встановлює розміри посадових окладів їм персональних надбавок , вирішує питання преміювання, вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення, здійснює інші повноваження, віддані йому загальними зборами акціонерів або радою директорів, за винятком питань, віднесених відповідно до чинного законодавства та Статутом Товариства до виключної компетенції цих органів, скликає засідання правління і являє на розгляд необхідні матеріали, укладає угоди від імені Товариства на суму, що не перевищує 10% сплаченого статутного капіталу, а також на велику суму з дозволу ради директорів Товариства, а також забезпечує виконання всіх укладених Товариством договорів.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Товариства утворюється ревізійна комісія з числа акціонерів або професійних аудиторів (бухгалтерів). Ревізійна комісія утворюється у складі не менше 3-х членів. Ревізійна комісія Товариства обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Термін повноваження члена ревізійної комісії або ревізора може бути припинений достроково рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізійна комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку річної фінансової звітності Товариства до його затвердження загальними зборами акціонерів.
Посадові особи Товариства (члени ради директорів Товариства, члени правління Товариства, члени ревізійної комісії Товариства) виконують покладені на них обов'язки сумлінно і, використовуючи способи, які обгрунтовано вважають найбільшою мірою відбивають інтереси Товариства.
Начальник відділу кадрів безпосередньо підпорядковується президентові Товариства. Планує та реалізує програму у сфері кадрової політики, набір, проведення випробувань, оцінка, призначення, просування по службі, переклад і рекомендація щодо зміни статусу фахівців, службовців і робітників Товариства, а також доведення необхідної інформації до працівника.
Юрист безпосередньо підпорядковується президентові Товариства. Забезпечує дотримання законодавства республіки Казахстан в діяльності Товариства і захист її правових інтересів. Забезпечує виконання наказів і розпорядження по Товариству, що стосуються договірних, правових відносин. Правове забезпечення фінансових операцій Товариства.
Геологічна служба здійснює організацію і напрям геологічної діяльності з вивчення надр, керується чинним законодавством РК, державними нормативними актами та прийнятими зобов'язаннями за договорами з «Замовниками», діючих інструкцій з проведення геологорозвідувальних робіт. Підпорядковується безпосередньо 1-му віце-президенту акціонерного Товариства.
У геологічну службу входять: головний геолог, головний геофізик, геолого-топографічний відділ, група обробки, група архівації, обчислювальний центр, фонди.
Виробнича служба підпорядковується безпосередньо 1-му віце-президенту акціонерного Товариства, здійснює організацію виробництва геологорозвідувальних робіт, керується законодавством РК, державними нормативними актами та прийнятими зобов'язаннями за договорами з «Замовниками», діючими інструкціями щодо організації виконання геологорозвідувальних робіт. У виробничу службу входять виробничо-технічний відділ, база консервації, сейсмічні партії, склад вибухових матеріалів, Центральна геологічна лабораторія (ЦГЛ).
База виробничого обслуговування здійснює організацію допоміжного виробництва для створення умови з проведення геологорозвідувальних робіт, керується чинним законодавством РК, державними нормативними актами та прийнятими зобов'язаннями за договорами з «Замовниками», діючих інструкцій з проведення геологорозвідувальних робіт. Підпорядковується безпосередньо віце-президенту акціонерного Товариства. У базу виробничого обслуговування входить гараж, ремонтно-механічна майстерня, ВОХР.
Служба маркетингу (УПТКіК) підпорядковується безпосередньо віце-президенту акціонерного Товариства. Здійснює розробку та реалізацію общемаркетінговой політики, ділової стратегії розвитку акціонерного Товариства, підготовка та укладення договорів на постачання продукції. До служби маркетингу входить група аналізу та обліку, оптово-торгівельна база, служба постачання та реалізації, кафе, їдальня, торгові точки.
Адміністративно-господарський відділ підпорядковується віце-президенту акціонерного Товариства. Здійснює координацію діяльності всіх відділів і підрозділів Товариства, з питань діловодства, підготовки розподільних документів, архіву, обліку, реєстрації проходження надходить та вихідної кореспонденції розгляд листів, заяв, виготовлення і розмноження друкованої продукції. Контроль за виконанням наказів і розпорядженні по акціонерному Товариству, нормативних актів та законів республіки Казахстан, фінансово-економічної служби. В адміністративно-господарський відділ входить канцелярія.
Фінансово-економічна служба підпорядковується безпосередньо президентові акціонерного Товариства. Забезпечує обліки фінансово-господарської діяльності, контроль за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, а також забезпечення своєчасних розрахунків з кредиторами, бюджетом, позабюджетними фондами, фондами страхування по банківських кредитах і позикових коштів. У фінансово-економічну службу входить бухгалтерія, планово-економічний відділ.
Відповідно до Національної програми роздержавлення та приватизації державної власності в Республіці Казахстан на 1993-1995 роки, Постановою Кабінету Міністрів Республіки Казахстан від 9 вересня 1993 року № 852 «Про створення державної холдингової компанії« Мунайгаз »» і однойменного Постанови Державного комітету Республіки Казахстан за Державним майну від 8 жовтня 1993 року № 3 \ 58 при створенні акціонерного товариства «Ембанефтьгеофізіка» 10% акцій призначені для безкоштовної передачі працівникам трудового колективу товариства. Загальна сума отриманих таким чином акцій не може перевищувати величини 12-ти кратною середньомісячної заробітної плати одного працівника, помноженої на чисельність працівників, зайнятих на преобразуемом підприємстві.
Акції безоплатно передаються членам трудового колективу товариства є іменними (привілейованими). Номінальна вартість однієї акції 10 тенге.
Власники привілейованих акцій не мають права голосу в акціонерному товаристві.
Держателем привілейованих акцій є працівники структурних підрозділів (крім сумісників), що складаються в обліковому складі на момент реєстрації акціонерного товариства та пропрацювали в системі підприємства не менше 0,5 року.
Пенсіонери та інваліди, які вийшли на пенсію та інвалідність із структурних підрозділів підприємства.
Спадкоємці (вдови і діти) померлого в результаті нещасного випадку на виробництві працівника.
При розподілі безоплатно передається 10-ти%-ної акції враховуються розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) працівникам, стаж роботи в ДП «Ембанефтьгеофізіка», а також робота в системі Міннафтопрому, Мінгео та роботи на виборних посадах, якщо цьому безпосередньо передувала робота в вищеназваних галузях.
Для пенсіонерів враховується весь стаж роботи на даному підприємстві.
Посадові оклади та місячні тарифні ставки непрацюючих пенсіонерів та інвалідів праці, які приймаються для розрахунків, прирівнюються до окладів і тарифними ставками за професіями і посадами, аналогічних тим, на яких вони працювали до виходу на пенсію та інвалідність.
Розподіл переданих колективу 10% акції проводиться в наступному порядку (Додаток № 3).
При розподілі акції враховується стаж роботи в Міннафтопрому, Мінгео в повних роках, 6 місяців і більше округлюються до 1 року, менше 6 місяців - відкидається.
При визначенні (поіменному) кількості акцій, якщо на працівника припадає менше 50% номінальної вартості акції, то ціла акція не зачитується, якщо більше 50% номінальної вартості акції, то кількість акцій закруглюється та цілого числа.
Сезонні працівники не включаються до облікового складу при розподілі акцій.
Протягом 15 днів після реєстрації акціонерного товариства «Ембанефтьгеофізіка» на загальних зборах акціонерів затверджується поіменний список працівників, які отримали привілейовані акції, із зазначенням кількості акцій переданих кожному працівникові. Після перевірки в Атирауська територіальному комітеті з державного майну списки заносяться до реєстру Акціонерів.
У випадку смерті власника привілейованої акції, що належали йому акції, успадковується відповідно до правових норм чинного законодавства Республіки Казахстан.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТА
Найменування
На 01.01.1993 р.
На 15.11.1993 р.
1. Облікова чисельність працюючих, чол.
2. Балансова вартість основних фондів, тис. тенге
3. Балансовий прибуток, тис. тенге
4. Фактична прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, тис. тенге
5. Величина статутного капіталу, тенге
6. Частка трудового колективу (передана безоплатно), тенге
7. Склад і вартість об'єктів (майна), переданих в оренду (користування), а також для здійснення спільної діяльності фізичним і юридичним особам.
8. Укрупнений перелік і вартість об'єктів, що не підлягають приватизації, тис. тенге
9. Перелік і вартість, незавершених будівництвом об'єктів по балансу, тенге
10. Перелік і вартість не встановленого обладнання по балансу, тенге
11. Розмір земельного податку
571
718 583
22 940
513
928 192
77 298
23 094
5 484 539
548 454
8 754
63 913
1800
1013
Частка звичайних акцій знаходяться у розпорядженні Держкомітет майна, що визначаються при установі акціонерів - 90%. Загальна сума звичайних акцій за все - 4936085 тенге.
У 1999 році 28 січня проведена перереєстрація на відкрите акціонерне товариство «Ембамунайгеофізіка» Свідоцтво № 174-1915-АТ.
Статутний капітал розподілений за такими формами власності: ННК «Казахойл» (Держпакет) 39%
Акції трудового колективу 10%
АТ «Азимут Енерджі Сервіс» 36%
АТ «Азія Бізнес Консалтинг» 15%
(Додаток № 3)
Національною комісією Республіки Казахстан з цінних паперів діючи відповідно до статті 22 Указу Президента Республіки Казахстан, що має силу закону, «Про цінні папери і фондів біржі» та «Положенням про розгляд та затвердження звітів про підсумки випуску та розміщення цінних паперів», затвердженого Постановою Національної комісії з цінних паперів від 15 лютого 1996 року № 18, стверджує звіт про підсумки розміщення акцій першого випуску акціонерного товариства відкритого типу «Ембанефтьгеофізіка».
Дана емісія зареєстрована Міністерством Фінансів Республіки Казахстан 15 квітня 1995 на розмір Статутного фонду 5484539 тенге.
Проспект емісії зареєстрований в Міністерстві Фінансів Республіки Казахстан під № 3927.
Дана емісія внесена до Державного реєстру під № 4077.

Розподі. коеф-т: 548454 \ 628243 = 0,873
Додаток № 2
РОЗРАХУНОК
нарахування сум за привілейованими акціями працівникам ДП "Ембанефтегеофізіка"
№ пп
ПІБ
Стаж роботи в "ЕНГФ" Миннефтепром, Мінгео
Розмір міс. поса окладу / тарифу / тенге
Нарахована сума / тенге / гр.4 * гр.3
Розподільчий коеф-т
Сума акц. получ каж раб.
Кількість акцій
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
і т.д.
555
Донскова Л.Т.
Аскаров К.Д.
Аяпбергенова С.
Актанов Н.Є.
Арнаутова П.І.
Бактибаева К.У.
Бекпанова Ш.Д.
Бітеуова А.Б.
Бердигужіна С.
Королькова М.М.
Гапликова В.Г.
Даулетом М.
Джумабекова Л.
Досаліев Ф.Ф.
Дюсекенов К.Д.
Дорофєєва Т.А.
Джаманбаева Г.
Джіенбаева Г.Г.
Доспаева Б.
Есетова А.М.
Есенгаліев С.
Ерденбекова Г.
Іргаліев Х.І.
Ісмагулова М.
Котовська Л.І.
Джумаліев А.
10
9
1
16
24
3
3
10
26
12
16
1
1
16
-
10
-
7
8
7
9
9
-
10
12
4
107
295
252
500
269
169
107
107
218
78
147
147
33
192
169
134
78
78
147
118
98
137
380
147
169
150
1070
2655
252
8000
6456
507
321
1070
5668
936
2352
147
33
3072
-
1340
-
546
1176
826
882
1233
-
1470
2028
600
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
0,873
934
2318
220
6984
5636
443
280
934
4948
817
2053
128
29
2682
1170
-
476
1027
721
770
1075
-
1283
1770
524
93
232
22
698
564
44
28
93
495
82
205
13
3
268
117
48
103
72
77
107
128
177
52
ВСЬОГО: 628243 548454 54845

Додаток № 3Додаток № 4

Організаційна структура ВАТ "Ембамунайгеофізіка"

Загальні збори акціонерів
Рада директорів
Правління
Президент
 


Додаток № 5
ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА ВАТ "ЕМБАМУНАЙГЕОФІЗІКА"
Президент
Підпис: Президент
ОК


Канцелярія
Підпис: Канцелярія
АХО
Підпис: АХО
Віце-президент
Підпис: Віце-президент
Віце-президент
Підпис: Віце-президент
Юрист
Підпис: Юрист
 

Фінансово-економічна служба
Підпис: Фінансово-економічна служба
База произв. обслуговування
Підпис: База произв. обслуговування
Виробнича служба
Підпис: Виробнича служба
УПТК і К
Підпис: УПТК і К
Спец.часть,
екологія, НС
Підпис: Спец.часть, екологія, НС
 

Фінансовий директор-гол. бухгалтер
Підпис: Фінансовий директор-гол. бухгалтер
Директор з виробництва
Підпис: Директор з виробництва
ПТО
Підпис: ПТО
Геологічна служба
Підпис: Геологічна служба
Директор
Підпис: Директор
Директор
Підпис: Директор
Бухгалтерія
Підпис: Бухгалтерія
Група аналізу та обліку
Підпис: Група аналізу та обліку
Гараж
Підпис: Гараж
РММ
Підпис: РММ
ПЕО
Підпис: ПЕО
Гол. геолог
Підпис: Гол. геолог

Оптово-торгівельна база
Підпис: Оптово-торгівельна база
База консервації
Підпис: База консервації
Гол. геофізик
Підпис: Гол. геофізик
ВОХР
Підпис: ВОХР
 

Сейсмопартія
Підпис: Сейсмопартія
Служба снаб. і реалізації
Підпис: Служба снаб. і реалізації
Геолого-топогр. відділ
Група обробки


Склад ВМ
Підпис: Склад ВМ
Група архівації
Підсобне господарство
 

ЦГЛ
Підпис: ЦГЛ
ВЦ
Торгові точки
Фонди
Кафе-їдальня
 


1.3. Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Ембамунайгеофізіка»

Ознаки кризи у діяльності ВАТ «Ембамунайгеофізіка» виявляються, перш за все, в показниках ліквідації (платоспроможності) і фінансової стійкості. Тому поглиблений фінансовий аналіз починається з аналізу саме цих показників.
Під ліквідністю (платоспроможністю) розуміється здатність ВАТ «Ембамунайгеофізіка» своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями. До останніх відносяться, наприклад, розрахунки з працівниками з оплати праці, з постачальниками за отримані товарно-матеріальні цінності та надані послуги, з банками по позичках і т.п. Неплатоспроможність може бути як випадковою, тимчасовою, так і тривалої, хронічною.
Її причини: нестача фінансових ресурсів, малий обсяг геологорозвідувальних робіт і відповідно виручки, недолік оборотних коштів, затримки в надходженні платежів від контрагентів і ін
Вище ми говорили про те, що ознаки неплатоспроможності можна виявити вже при читанні балансу за наявності "хворих" статей і відображенню збитків.
Однак більш суворо і обгрунтовано ліквідність (неплатоспроможність) оцінюється за допомогою системи показників. Загальна ідея такої оцінки полягає в зіставленні поточних зобов'язань і активів, які використовуються для їх погашення. До поточних відносяться активи (зобов'язання) з часом звернення (терміном погашення) до одного року. Показники ліквідності є відносні коефіцієнти, в чисельнику яких - поточні активи, а в знаменнику - поточні (короткострокові) зобов'язання.
Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є коефіцієнт поточної ліквідності (current rate), який показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємства можна погасити, якщо мобілізувати всі оборотні кошти. Для характеристики платоспроможності застосовують ще декілька показників.
Розглянемо основні з них.
Коефіцієнт швидкої ліквідності, або "критичної" оцінки (quick ratio) - різновид коефіцієнта ліквідності або покриття, коли в чисельнику до обліку приймаються лише кошти, а товарно-матеріальні запаси виключаються. Це викликано тим, що грошові кошти, які можна виручити у випадку вимушеної реалізації виробничих запасів, виявляються суттєво нижчі за витрати на їх придбання. Так, за даними зарубіжних економістів, при ліквідації збанкрутілих підприємств вдається виручити не більше 40% від облікової вартості виробничих запасів:

Грошові кошти, розрахунки та інші активи
Коефіцієнт швидкої ліквідності = Короткострокові зобов'язання
У дужках вказані коди вихідних показників, які беруться з бухгалтерської звітності. Код складається з двох частин: перша частина вказує код документа (Ф1 - форма № 1, баланс; Ф2 - форма № 2; Ф5-форма № 5), друга частина - номер рядка в документі. На Заході вважається, що значення цього коефіцієнта повинно бути менше 1. Щоправда, надмірно високий коефіцієнт ліквідності може бути результатом невиправданого зростання дебіторської заборгованості.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності являє собою відношення грошових коштів, якими володіє підприємство на рахунках у банках і в касі, до короткострокових зобов'язань. Це найбільш жорсткий критерій платоспроможності, який показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно. Вважається, що значення цього коефіцієнта не повинно опускатися нижче 0,2.
Коефіцієнт чистої виручки - відношення суми чистого прибутку та амортизаційних відрахувань до виручки від реалізації товарів і послуг. Чиста виручка, що складається з чисто прибутку амортизаційних відрахувань, залишається в обороті підприємства в грошовій формі. Чим більше частка чистої виручки в загальній сумі виручки, тим більше можливостей у підприємства для погашення своїх боргових зобов'язань.
Коефіцієнт Чистий прибуток + Амортизація
чистої виручки = ----------------------------------------------- ------------
Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)
Низький коефіцієнт чистої виручки (менше 1) говорить про те, що підприємство знаходиться в скрутному фінансовому стані і не скоро зможе з неї самостійно вийти.
Коефіцієнт маневреності, функціонального капіталу - частка запасів і витрат у функціональному капіталі. Під функціональним, працюючим капіталом (net working capital) розуміється та частина оборотних коштів, яка залишається вільною для оплати поточних витрат підприємства після погашення короткострокових зобов'язань. Функціональний капітал розраховується як різниця між поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями.
Цей показник знаходить застосування в економічно розвинених країнах. Чим вище показник і ближче до 1, тим гірше, так як більша частка омертвлення в запасах капіталу в складі власних оборотних коштів.
Погіршення фінансового стану підприємства супроводжується "проїданням" власного капіталу і неминучим "залізання в борги". Тим самим падає фінансова стійкість підприємства.
Оцінити фінансову стійкість можна по відношенню власних і позикових коштів в активах, за темпами накопичення власних коштів, за співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов'язань підприємства, за забезпеченістю матеріальних оборотних засобів власними джерелами.
Показники ліквідності та фінансової стійкості взаємодоповнюють один одного і в сукупності дають уявлення про фінансовий стан підприємства. Якщо у підприємства виявляються несприятливі показники ліквідності, але воно зберігає фінансову стійкість, то у нього є шанси вийти зі скрутного становища. Але якщо незадовільні та показники ліквідності, і показники фінансової стійкості, то таке підприємство - ймовірний кандидат у банкрути.
Подолати фінансову нестійкість вельми непросто: потрібен час і інвестиції. Для хронічно хворого підприємства, втратив фінансову стійкість, будь-який негативний збіг обставин може призвести до фатальної розв'язки.
Відзначимо основні показники фінансової стійкості.
Коефіцієнт автономії - частка власних коштів підприємства в загальній сумі активів балансу:
Джерела власних коштів
Коефіцієнт автономії = ----------------------------------------------- -
Сума активів
Коефіцієнт автономії характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства від кредиторів. Стосовно до акціонерним товариствам застосовується різновид цього показника - коефіцієнт концентрації акціонерного капіталу. На відміну від коефіцієнта автономії в цьому випадку в чисельнику показуються не всі власні кошти, а тільки акціонерний капітал (статутний, додатковий і резервний):
Акціонерний капітал
Коефіцієнт концентрації = -----------------------------------------------
акціонерного капіталу Сума активів
Поширена думка, що коефіцієнти автономії та концентрації акціонерного капіталу не повинні знижуватися нижче 0,5-0,6. Вважається, що при малих значеннях цих коефіцієнтів неможливо розраховувати на довіру до підприємства з боку банків та інших інвесторів.
Похідними від коефіцієнта автономії є такі показники, як коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів і коефіцієнт фінансової залежності. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів - це відношення залученого капіталу (Ф1.770) до власного капіталу (Ф1.480). Природно, що при допустимому значенні коефіцієнта автономії 0,5 коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів не повинен перевищувати 1. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується або як величина, зворотна коефіцієнту автономії, або як різниця між одиницею та коефіцієнтом автономії (тобто як частка позикових коштів в активах).
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів розраховується шляхом ділення суми довгострокових зобов'язань на суму власних коштів та довгострокових зобов'язань.
Цей показник досить широко використовується в закордонній господарській практиці. Як і інші показники фінансової стійкості, він найбільш повно застосуємо при порівнянні з іншими підприємствами тієї ж галузі зі схожими характеристиками.
Коефіцієнт покриття інвестицій характеризує частку власних коштів та довгострокових зобов'язань у загальній сумі активів підприємства.
Цей показник має менш жорсткі обмеження в порівнянні з коефіцієнтом автономії. У західній практиці обліку прийнято вважати, що нормальне значення коефіцієнта дорівнює близько 0,9, критичним вважається його зниження до 0,75.
Коефіцієнт маневреності власних коштів - відношення власних оборотних коштів до загальної суми джерел власних коштів.
Джерела Основні
Власних кошти і
коштів вкладення
Коефіцієнт маневреності
власних коштів = --------------------------------
Джерела власних коштів
Даний коефіцієнт показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Деякі автори вважають, що оптимальне значення цього показника - близько 0,5, а його нижня нормативне значення дорівнює 0,1.
На додаток до цього показнику може розраховуватися коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами шляхом ділення власних оборотних засобів на вартість запасів і витрат. Цей показник за узагальненими статистичними даними по ряду підприємств не повинен опускатися нижче 0,6.
Джерела Основні
Власних + кошти і
коштів вкладення
Коефіцієнт забезпеченості
запасів і витрат = ---------------------------------------
Запаси і витрати
Коефіцієнт покриття платежів по кредитах - показник, що характеризує співвідношення прибутку підприємства і платежів по кредитах.
Балансова прибуток
Коефіцієнт покриття = --------------------------------------
платежів за кредитами Виплати по кредитах
У зарубіжній практиці обліку цей показник використовується кредиторами для приблизної оцінки здатності підприємства покрити свої зобов'язання по платежах.
Коефіцієнт забезпеченості довгострокових інвестицій показує, яка частка інвестованого капіталу, що складається з власного капіталу і довгострокових зобов'язань, иммобилизована в основні засоби:
Коефіцієнт забезпеченості Основні засоби і вкладення
довгострокових інвестицій = ------------------------------------------
Джерела Довгострокові
власних коштів + ​​зобов'язання

Коефіцієнт іммобілізації - ставлення основних засобів до поточних активів, тобто оборотних коштів:
Основні засоби і вкладення
Коефіцієнт іммобілізації = --------------------------------------
Поточні активи
В аналітичній практиці обліку застосовуються й інші показники фінансової стійкості, але наведених вище показників цілком достатньо для того, щоб виявити ознаки фінансової нестійкості підприємства з точки зору небезпеки виникнення банкрутства.
Коефіцієнт фінансової стійкості є співвідношенням власних і позикових коштів:
М
К у = ----------,
До + З
де К у - коефіцієнт фінансової стійкості;
М - власні кошти, тенге;
К - позикові кошти, тенге;
З - кредиторська заборгованість і інші пасиви, тенге.
Перевищення власних коштів над позиковими означає, що господарський суб'єкт має достатній запас фінансової стійкості і відносно незалежний від зовнішніх фінансових джерел. Маємо:
168,6
на початок року ----------- = 1,41;
119,8
320,2
на кінець року ----------- = 1,13;
284,3
168,6
на початок року ----------- = 1,41;
119,8
320,2
на кінець року ----------- = 1,13;
284,3
Таким чином, ВАТ «Ембамунайгеофізіка» є фінансово-стійким.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Аналіз бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.
Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з балансами інших підприємств.
Ущільнений баланс можна виконувати різними способами. Припустимо об'єднання статей різних розділів.
У таблиці 1 подано ущільнений баланс ВАТ «Ембамунайгеофізіка»
Таблиця 1
Ущільнений баланс
Найменування статей
на поч. р.
на кінець р.
Найменування статей
на поч. р.
на кінець р.
1. Необоротні активи
4. Капітал і резерви
1.1. Основні засоби
36,6
151,3
4.1. Статутний капітал
5,5
5,5
1.2. Нематеріальні активи
0
0
4.2. Додатковий та резервний капітал
41,6
29,3
1.3. Інші необоротні засоби
1,2
8,6
4.3. Спец. фонди і цільове фінан-ня
0
0
Разом по розділу 1
37,8
159,9
4.4. Нерасп-ва прибуток отч. року
1,7
1,5
Разом по розділу 4
48,8
36,3
2. Оборотні активи
2.1. Запаси
32,4
38,9
5. Довгострокові пасиви
0
42,9
2.2. Дебіт. заборго-ть (плат. через 12 міс.)
95,8
119,9
2.3. Дебіт. заборго-ть (плат. в теч.12 міс.)
1,7
1,3
6. Короткострокові пасиви
2.4. Короткострокові фін. вкладення
0
0
6.1. Позикові кошти
0
6,2
2.5. Грошові ср-ва
0,9
0,2
6.2. Кредиторська заборгованість
118,5
231,5
Разом по розділу 2
130,8
160,3
6.3. Інші пасиви
1,3
3,3
Разом вартість майна
168,6
320,2
Разом по розділу 6
119,8
241,0
Разом позикових коштів
119,8
283,9
Баланс
168,6
320,2
Баланс
168,6
320,2
Таблиця 1
Ущільнений баланс
Найменування статей
на поч. р.
на кінець р.
Найменування статей
на поч. р.
на кінець р.
1. Необоротні активи
4. Капітал і резерви
1.1. Основні засоби
36,6
151,3
4.1. Статутний капітал
5,5
5,5
1.2. Нематеріальні активи
0
0
4.2. Додатковий та резервний капітал
41,6
29,3
1.3. Інші необоротні засоби
1,2
8,6
4.3. Спец. фонди і цільове фінан-ня
0
0
Разом по розділу 1
37,8
159,9
4.4. Нерасп-ва прибуток отч. року
1,7
1,5
Разом по розділу 4
48,8
36,3
2. Оборотні активи
2.1. Запаси
32,4
38,9
5. Довгострокові пасиви
0
42,9
2.2. Дебіт. заборго-ть (плат. через 12 міс.)
95,8
119,9
2.3. Дебіт. заборго-ть (плат. в теч.12 міс.)
1,7
1,3
6. Короткострокові пасиви
2.4. Короткострокові фін. вкладення
0
0
6.1. Позикові кошти
0
6,2
2.5. Грошові ср-ва
0,9
0,2
6.2. Кредиторська заборгованість
118,5
231,5
Разом по розділу 2
130,8
160,3
6.3. Інші пасиви
1,3
3,3
Разом вартість майна
168,6
320,2
Разом по розділу 6
119,8
241,0
Разом позикових коштів
119,8
283,9
Баланс
168,6
320,2
Баланс
168,6
320,2
Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення "хворих" статей балансу. Про певні недоліки в роботі підприємства свідчить наявність дебіторської та простроченої кредиторської заборгованості, варто відзначити, що дебіторська заборгованість зменшилася на 10991,3 тис.тенге, і кредиторська заборгованість зменшилася на 722,3 тис.тенге.; На кінець 2002 року дебіторська заборгованість більше кредиторської заборгованості на (22723-9424,5) = 13298,5 тис.тенге, варто відзначити, що основним кредитором є компанія «Вестерн-Атлас».
Валюта балансу в абсолютному вираженні умеьшілась на -49620,7 тис.тенге, але з урахуванням інфляції ситуація виглядає наступним чином: 325471,8-375092,5 * 1,15 = -105884,575, тобто зменшення на -105884,575 тис.тенге.
Розрахуємо коефіцієнт приросту валюти балансу і коефіцієнт приросту виручки від реалізації.
Коефіцієнт приросту валюти балансу Кб визначається наступним чином:
Кб = (Бср1-Бср0) * 100/Бср0 (1.1),
де Бср1, Бср0 - середня величина підсумку балансу за звітний та попередній періоди.
Кб = (320,2-168,6) * 100/168, 6 = 89,92
Кб = (162735,9-178546,25) * 100/187546, 25 = -13,23
Коефіцієнт приросту виручки від реалізації Кv розраховуємо за формулою:
Кv = (V1-V0) * 100/V0 (1.2),
де V1, V0 - виручка від реалізації продукції за звітний і попередні періоди.
Кv = (277,4-106) * 100/106 = 161,7
Кv = (88966,5-128933,5) * 100/128933, 5 = - 31
Тобто у ВАТ «Ембамунайгеофізіка» за 2002 рік умеьшеніе валюти балансу склало -13,23%, і виручка від реалізації продукції зменшилася на 31%.
По мимо зменшення виручки від реалізації продукції підприємство в 2002 році отримала збиток (від реалізації - 1 515 тис.тенге, від фінансово-господарської діяльності - 2 164 тис.тенге).
Крім вивчення змін суми балансу необхідно проаналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного) аналізу.

Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу

Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).
Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях.
Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, дати оцінку цим змінам.
Горизонтальний аналіз балансу наведено в таблиці 2.
У ВАТ «Ембамунайгеофізіка» валюта балансу збільшилася на 89,92% і склала на кінець звітного періоду 320,2 тис.тенге, необоротні активи збільшилися на 716,7% і склала на кінець звітного періоду 8,6 тис. тенге, оборотні активи збільшилися на 122,6%, помітно збільшилися запаси на 22,6% і склали на кінець звітного періоду 38,9 тис.тенге, дебіторська заборгованість збільшилася на 25,2%. Статутний капітал залишився без зміни. Негативним моментом є велике підвищення кредиторської заборгованості на 95,3%.
Таблиця 2.
Горизонтальний аналіз балансу
Найменування статей
на поч. року
на кінець року
тис.тенге
%
тис.тенге
%
1. Необоротні активи
1.1. Основні засоби
36,6
100
151,3
413,4
-
1.2. Нематеріальні активи
-
-
-
-
-
1.3. Інші необоротні засоби
1,2
100
8,6
716,7
-
Разом по розділу 1
37,8
100
159,9
423
-
2. Оборотні активи
2.1. Запаси
32,4
100
38,9
120

2.2. Дебіт. Заборго-ть (платежі через 12 міс.)
95,8
100
119,9
125,2
-
2.3. Дебіт. Заборго-ть (платежі до теч.12 міс.)
1,7
100
1,3
76,4

2.4. Короткострокові фін. вкладення
-
-
-
-
-
2.5. Грошові ср-ва
0,9
100
0,2
22,2

2.6 Інші оборотні активи

Разом по розділу 2
130,8
100
160,3
122,6
Баланс
168,6
100
320,2
189,9
4. Капітал і резерви
4.1. Статутний капітал
5,5
100
5,5
100
4.2. Додатковий та резервний капітал
41,6
100
29,3
70,4
-
4.3. Спец. фонди і цільове фінансування
-
-
-
-
-
4.4. Нерозподілений прибуток отч. року
1,7
100
1,5
88,2
-
Разом по розділу 4
48,8
100
36,3
74,4
5. Довгострокові пасиви
-
-
42,9
-
6. Короткострокові пасиви
6.1. Позикові кошти
-
-
6,2
-
6.2. Кредиторська заборгованість
118,5
100
231,5
195,3
6.3. Інші пасиви
1,3
100
3,3
253,8
Разом по розділу 6
119,8
100
241
201,2
Разом позикових коштів
119,8
100
283,9
237
Баланс
168,6
100
320,2
189,9
У ВАТ «Ембамунайгеофізіка» велике значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, який дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників.
Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних процесів.
Вертикальний (структурний) аналіз балансу представлений у таблиці 3.
Таблиця 3
Вертикальний (структурний) аналіз балансу
Найменування статей
на поч. року
на кінець року
тис.тенге
%
тис.тенге
%
1. Необоротні активи
1.1. Основні засоби
36,6
96,8
151,3
94,6
1.2. Нематеріальні активи
-
-
-
-
1.3. Інші необоротні засоби
1,2
3,2
8,6
5,4
Разом по розділу 1
37,8
100
159,9
100
2. Оборотні активи
2.1. Запаси
32,4
24,8
38,9
24,3
2.2. Дебіт. Заборго-ть (платежі через 12 міс.)
95,8
73,2
119,9
74,8
2.3. Дебіт. Заборго-ть (платежі до теч.12 міс.)
1,7
1,3
1,3
0,8
2.4. Короткострокові фін. вкладення
-
-
-
-
2.5. Грошові ср-ва
0,9
0,7
0,2
0,1
2,6 Інші оборотні активи
Разом по розділу 2
130,8
100
160,3
100
Баланс
168,6
100
320,2
100
4. Капітал і резерви
4.1. Статутний капітал
5,5
11,3
5,5
15,2
4.2. Додатковий та резервний капітал
-
-
-
-
4.3. Спец. фонди і цільове фінансування
41,6
85,2
29,3
80,7
4.4. Нерозподілений прибуток отч. року
1,7
3,5
1,5
4,1
Разом по розділу 4
48,8
100
36,3
100
5. Довгострокові пасиви
-
-
42,9
-
6. Короткострокові пасиви
6.1. Позикові кошти
-
-
6,2
2,6
6.2. Кредиторська заборгованість
118,5
98,9
231,5
96
6.3. Інші пасиви
1,3
1,1
3,3
1,4
Разом по розділу 6
119,8
100
241
100
Баланс
168,6
100
320,2
100
У таблиці ми спостерігаємо зменшення запасів, що в нестабільній економіці погано, тому що збільшується можливість перерв через відсутність матеріалів, негативним результатом діяльності є збільшення частки дебіторської заборгованості. Позитивним результатом діяльності є зменшення частки кредиторської заборгованості з 98,9% до 96%.
Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їх основі будується порівняльний аналітичний баланс.

Порівняльний аналітичний баланс

Порівняльний аналітичний баланс ВАТ «Ембамунайгеофізіка» характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Порівняльний аналітичний баланс представлений в таблиці 4.
Таблиця 4
Порівняльний аналітичний баланс
Найменування статей
Абс. величина
Относ.велічіни
Зміни
на н. р.
на к. р.
на н. р.
на к. р.
в абс. вів.
в відн.од.
у% до всього
1. Необоротні активи
1.1. Основні засоби
36,6
151,3
96,8
94,6
114,7
313,4
303,4
1.2. Нематеріальні активи
-
-
-
-
1.3. Інші необоротні засоби
1,2
8,6
3,2
5,4
7,4
616,6
19,6
Разом по розділу 1
37,8
159,9
100
100
122,1
323
323
2. Оборотні активи
2.1. Запаси
32,4
38,9
24,8
24,3
6,5
20,1
5
2.2. Дебіт. Заборго-ть (платежі через 12 міс.)
95,8
119,9
73,2
74,8
24,1
25,2
18,4
2.3. Дебіт. Заборго-ть (платежі до теч.12 міс.)
1,7
1,3
1,3
0,8
-0,4
-23,5
-0,3
2.4. Короткострокові фін. вкладення
-
-
-
-
-
2.5. Грошові ср-ва
0,9
0,2
0,7
0,1
-0,7
-78
-0,5
2,6 Інші оборотні активи
Разом по розділу 2
130,8
160,3
100
100
29,5
22,6
22,6
Баланс
168,6
320,2
100
100
151,6
89,9
89,9
4. Капітал і резерви
4.1. Статутний капітал
5,5
5,5
11,3
15,2
0
1
0
4.2. Додатковий та резервний капітал
-
-
-
-
-
-
-
4.3. Спец. фонди і цільове фінансування
41,6
29,3
85,2
80,7
-12,3
-29,6
-25,2
4.4. Нерозподілений прибуток отч. року
1,7
1,5
3,5
4,1
-0,2
-11,8
-0,4
Разом по розділу 4
48,8
36,3
100
100
-12,5
-25,6
-25,6
5. Довгострокові пасиви
0,00
42,9
-
-
42,9
-
-
6. Короткострокові пасиви
6.1. Позикові кошти
-
6,2
-
2,6
6,2
-
5,2
6.2. Кредиторська заборгованість
118,5
231,5
98,9
96
113
95,4
94,3
6.3. Інші пасиви
1,3
3,3
1,1
1,4
2
153,8
1,7
Разом по розділу 6
119,8
241
100
100
121,2
201,2
101,2
Баланс
168,6
320,2
100
100
151,6
189,9
89,9
Усі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи:
- Статті балансу в абсолютному виразі на початок і кінець року
- Показники структури балансу на початок і кінець року
- Динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні
- Динаміка структури балансу
- Вплив динаміки окремих статей балансу на динаміку балансу в цілому
Збільшення основних засобів на 114,7 тис.тенге або в 313,4% дало збільшення балансу на 303,4%. Збільшення інших необоротних засобів на 7,4 тис.тенге або в 616,6% дало збільшення балансу 19,6%. Збільшення дебіторської заборгованості на 24,1 тис.тенге або в 25,2% дало збільшення балансу в 18,4%. Збільшення запасів на 6,5 тис.тенге або в 20,1% дало збільшення балансу на 5%, що в даних умовах існування підприємства можна вважати позитивним фактом. У пасиві ми спостерігаємо збільшення частки кредиторської заборгованості на 113 тис.тенге або на 95,4%, що дало збільшення балансу на 94,3%.
Головним джерелом приросту з'явилися позикові кошти підприємства, що погано тому в подальшому цих коштів може не бути, але якщо відсотків за боргами немає, то це можна сприймати як безвідсотковий кредит, який може бути поглинений інфляцією.
Сама по собі структура майна і навіть її динаміка не дає відповідь на питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення боргів.

2.2. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Багато несподіванок підстерігає підприємство в його діяльності. Правильна оцінка ситуації, приведення небезпеки, всебічний розрахунок, своєчасне прийняття обгрунтованих рішень в області фінансів, інвестицій, трудових відносин, техніки і технології - такі передумови підтримки стійкого положення підприємства на ринку. Іноді одне невірне рішення здатне привести на грань банкрутства, здавалося б, благополучне підприємство. Неможливо запропонувати готові рецепти для всіх рішень, що приймаються, але є такі проблеми, вирішення яких безпосередньо може вплинути на платоспроможність і беззбитковість підприємства. Мова йде про вибір оптимального обсягу виробництва і доцільних темпів розвитку підприємства.
При освоєнні нового виду продукції виникає необхідність визначити критичний обсяг виробництва (продажів), тобто нижній граничний розмір випуску продукції, при якому прибуток дорівнює нулю. Виробництво продукції в обсягах, менших критичного, приносить тільки збитки. Критичний обсяг виробництва необхідно оцінювати і тоді, коли підприємство змушене скорочувати випуск продукції в силу тих чи інших причин (падіння попиту, скорочення поставок матеріалів та комплектуючих виробів, заміна продукції на нову, посилення екологічних вимог тощо).
Для вирішення даної задачі всі витрати на виробництво і реалізацію продукції поділяються на два види - змінні та постійні (точніше, умовно-постійні) витрати.
Змінні витрати знаходяться в прямо пропорційній залежності від обсягу виробництва. У собівартості одиниці продукції можна виділити певну величину цих витрат. До них відносяться витрати на основні матеріали, покупні комплектуючі вироби, спецінструмент і технологічну енергію, зарплату основних робітників, витрати на внутрішній транспорт і ін
Постійні (умовно-постійні) витрати зберігаються своє значення в деякому інтервалі зміни обсягу виробництва. При цьому в даному інтервалі технологія, організація виробництва, склад обладнання, система управління виробництвом залишаються практично незмінними. В основному змінюється завантаження обладнання, що випускає дану продукцію. До постійних витрат відносяться амортизаційні відрахування, управлінські та ремонтні витрати, орендна плата, відсотки за кредит та ін Сюди ж можна включити і багато податки, які відносяться на собівартість.

Чистий прибуток від реалізації продукції дорівнює різниці між чистою виручкою від реалізації (без податків) та сумарними витратами на виробництво і реалізацію продукції:
П = В - З
де П - чистий прибуток від реалізації; В - чиста виручка від реалізації (за вирахуванням податків); З - сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Якщо прийняти, що в даному інтервалі зміни обсягу виробництва (продажів) ціна одиниці продукції зберігається на тому ж рівні, то виручка прямо пропорційна обсягу виробництва в натуральному вираженні:
В = pQ
де p - ціна виробу (одиниці продукції), Q - обсяг виробництва (продажу) в натуральному вираженні.

Сумарні витрати складаються з змінних і постійних витрат:
З = vQ + S
де v - змінні витрати на один виріб; S - постійні витрати. Об'єднуючи записані формули, одержуємо вираз для прибутку:
П = (p - v) Q - S
У точці критичного обсягу виробництва маємо нульовий прибуток. З вищенаведеної формули при П = 0 одержуємо вираз для критичного обсягу виробництва:
Q кр = S / (p - v)
Західні фахівці при розрахунку критичного обсягу виробництва застосовують також поняття результату від реалізації, який представляє собою чистий прибуток за вирахуванням змінних витрат:
P = B - vQ = (p - v) Q,
де P - результат від реалізації. У цьому випадку прибуток розглядається як різниця між результатом від реалізації та постійними витратами:
П = P - S = (p - v) Q - S.
Неважко бачити, що формула для визначення критичного обсягу виробництва залишається незмінною.
Для практики підприємництва важливим є також визначення мінімально допустимого обсягу виробництва, при якому рівень рентабельності продукції знаходиться на нижньому прийнятному рівні. Як відомо, рентабельність продукції є відношення прибутку до виручки від реалізації:
R = П / B = [(p - v) Q - S] / pQ.
З цієї залежності отримуємо вираз для допустимого обсягу виробництва при R = Rпр, де Rпр - нижній прийнятний рівень рентабельності:
Qд = S / [(1 - Rпр) p-v] /
Деякі зарубіжні автори називають критичний обсяг виробництва порогом рентабельності і розглядають його розрахунок з точки зору забезпечення фінансової стійкості підприємства. Чим більше різниця між фактичним обсягом виробництва і критичним, тим вище "фінансова міцність" підприємства, а, отже, і його фінансова стійкість. "Запас фінансової міцності" розраховується або як різниця між фактичною виручкою і виручкою, відповідної критичного обсягу виробництва, або як відношення цієї різниці до фактичної виручки. "Запас фінансової міцності" показує, наскільки може знизитися виручка від реалізації без серйозної загрози для фінансового стану підприємства.
Наведені вище залежності дозволяють проаналізувати ступінь впливу обсягу виробництва (продажів) на зміну прибутку. Виявляється, що будь-яка зміна обсягу виробництва викликає ще більш сильну зміну прибутку. А якщо підприємство збиткове, це означає, що при зниженні обсягу виробництва (відповідно виручки) на 1% збитки збільшуються на кілька відсотків. Цей феномен називається ефектом виробничого (або операційного) левериджу.
Виробничий леверидж - це ступінь впливу постійних витрат на прибуток (збитки) при коливаннях обсягу виробництва. Виробничий леверидж оцінюється відношенням відносної зміни прибутку до відносного зміни виручки від реалізації (обсягу виробництва або продажів).
Виробничий леверидж показує, на скільки відсотків змінюється прибуток (збитки) при зміні виручки на 1%. Так як відносні зміни виручки та змінних витрат збігаються, то формула для розрахунку виробничого левериджу має вигляд:
ЛПР = (B - V) / П = (S + П) / П,
де В - виручка від реалізації; V - змінні витрати на весь обсяг виробництва; S - постійні витрати; П - балансовий прибуток від реалізації (до виплати податку на прибуток, відсотків по кредитах і дивідендів).
З наведеної формули видно, що чим більша питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат при деякому обсязі виробництва, тим вище виробничий леверидж, а отже, тим більша небезпека підстерігає підприємство при скороченні виробництва, наприклад, внаслідок падіння попиту на продукцію, що випускається.
Великі постійні витрати мають місце на підприємствах, оснащених дорогим спеціалізованим і автоматизованим обладнанням. Це неліквідні активи і скоротити їх без втрат при згортанні виробництва неможливо. Тому чим більше частка постійних витрат, тим більше підприємницький ризик. Працювати з високим виробничим левериджем можуть дозволити собі тільки ті підприємства, які забезпечують значні обсяги виробництва і збуту і впевнені в перспективі стійкого попиту на свою продукцію.
Підприємства, які поряд з власними коштами використовують позикові, відчувають не тільки підприємницький, але і фінансовий ризик. Вважається, що найбільший дохід забезпечується тоді, коли на частку власних коштів припадає 60-70%, а на частку позикових засобів - 30-40% всіх активів підприємства.
При цьому структура капіталу залежить також від обсягу продажів. Якщо обсяг продажу невеликий, підприємство може обійтися лише власними кошти. Якщо ж обсяг продажів перевищує певний рівень, то необхідно і доцільно залучати позиковий капітал. Залучення позикових коштів підвищує рентабельність власного капіталу, і в цьому полягає ефект фінансового левериджу.
Фінансовий леверидж - це частка від ділення відносної зміни дивіденду на одну акцію на відносне зміна прибутку, фінансовий леверидж показує, на скільки відсотків змінюється дивіденд при зміна прибутку на 1%, тобто він характеризує чутливість дивіденду до зміни прибутку.
Залежність дивіденду від частки позикових коштів у загальних активах підприємства досить складна. Спочатку дивіденд зростає в міру збільшення частка позикових коштів. Це пояснюється тим, що сума плати за всі види кредитів віднімається з прибутку до оподаткування і, тому позикові ресурси виявляються відносно дешевими. Але в міру зростання розміру позикових коштів процентні ставки за залучення додаткового капіталу зростають, що пов'язано і з зростанням фінансової нестійкості підприємства. Податкові вигоди від залучення позикового капіталу зменшуються, в результаті чого розрахунковий дивіденд на акцію знижується. При високому фінансовому левериджу найменше зниження обсягу продажів викликає багато разів посилена падіння дивіденду на одну акцію з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками (падіння курсу акцій, зниження ринкової вартості капіталу підприємства).
Повний (сукупний) леверидж дорівнює добутку виробничого левериджа на фінансовий леверидж. Він показує, на скільки відсотків зростає розрахунковий дивіденд при зростанні виручки або обсягу продажів на 1%.
Таким чином, ми розглянули два головних важелі, з допомогою яких можна впливати на фінансовий стан підприємства. Це знаходження оптимального співвідношення між постійними і змінними витратами в структурі собівартості продукції і вибір раціональної структури капіталу з точки зору співвідношення власних і позикових коштів. Застосування навіть найпростіших прийомів кредитного аналізу дає можливість уникнути неплатоспроможності підприємства.
Розрахунок точки беззбитковості можна виробляти аналітичним методом. Він полягає у визначенні мінімального обсягу виручки від реалізації продукції при якому рівень рентабельності господарюючого суб'єкта буде більше 0%.
І пост * Т
T min = -----------------
Т-І пер
де T min - мінімальний обсяг виручки, при якому рівень рентабельності більше 0%, тенге;
І пост - сума умовно-постійних витрат, тенге;
І пер - сума змінних витрат, тенге;
Т - виручка від реалізації продукції, тенге.
Аналіз впливу зміни суми виручки на рівень собівартості ВАТ «Ембамунайгеофізіка» на минулий рік наведено в таблиці № 5.
Розрахунок ступеня впливу виручки на рівень собівартості ВАТ «Ембамунайгеофізіка»
Показники
Минулий рік
Повинно бути з урахуванням суми виручки звітного року
Відхилення
тис. тенге
% До виручки
тис. тенге
% До виручки
тис. тенге
% До виручки
Виручка 105975 277415 +171440
Собівартість 104252 98,4 275900 99,4 +1
в тому числі
умовно-
постійні
витрати 15721 14,8 60289 21,7 +44568 +6,9
Змінні
витрати 88531 83,6 215611 77,7 +127080 5,9
Дані таблиці показують, що рівень собівартості ВАТ «Ембамунайгеофізікі» у% виручки в минулому році з урахуванням суми виручки звітного року склало 99,4%, у тому числі з умовно-постійних витрат - 21,7% (60 289: 277 415 * 100 ) і по змінним витратам - 77,7%. Зростання виручки на 171 440 тис. тенге підвищило рівень собівартості за рахунок умовно-постійних витрат на 46,6% (з 14,8% до 21,7%), а суму собівартості (46,6 * 277 415:100 = 129,275) . Отже зростання собівартості за звітний рік склало 1% з 98,4% до 99,4%.
2.3. Застосування факторного СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Для прогнозування ймовірності банкрутства
Отримана в результаті фінансового аналізу система показників дозволяє виявити слабкі місця в економіці підприємства, охарактеризувати стан справ даного підприємства (його ліквідність, фінансову стійкість, рентабельність, віддачу активів і ринкову активність). Причому одні показники можуть знаходитись у критичній зоні, а інші бути цілком задовільними. Однак на основі такого аналізу зробити однозначний висновок про те, що дане підприємство обов'язково збанкрутує в найближчий час або, навпаки, виживе, зазвичай неможливо.
Висновки про ймовірність банкрутства можна робити тільки на основі зіставлення показників даного підприємства і аналогічних підприємства, що збанкрутували або уникли банкрутства. Проте підшукати в кожному випадку відповідний аналог для порівняння вельми скрутно, або такого аналога може і не бути взагалі.
Завдання прогнозування банкрутства підприємства може бути вирішена методом дискримінантного аналізу. Останній являє собою розділ факторного статистичного аналізу, за допомогою якого вирішуються задачі класифікації, тобто розбиття деякої сукупності аналізованих об'єктів на класи шляхом побудови так званої классифицирующей функції у вигляді кореляційної моделі.
У нашому випадку мова йде про поділ підприємств на два класи:
1) підлягають банкрутству;
2) здатні уникнути банкрутства.

Для більшої наочності припустимо, що факт банкрутства визначається значеннями двох показників:
1) коефіцієнтом покриття, тобто відношенням поточних активів до короткострокових зобов'язань;
2) коефіцієнтом фінансової залежності, тобто ставленням позикових коштів до загальної вартості активів;
Перший показник характеризує ліквідність, другий, фінансову стійкість. Очевидно, що за інших рівних умов імовірність банкрутства тим менше, чим більше коефіцієнт покриття і менший коефіцієнт фінансової залежності. І навпаки, підприємство напевно стане банкрутом при низькому коефіцієнті покриття та високому коефіцієнті фінансової залежності. Завдання полягає в тому, щоб знайти емпіричне рівняння якоїсь дискримінантної кордону, яка поділить всі можливі поєднання.
У підприємства, що знаходиться в стані фінансової кризи, спостерігаються низькі показники ділової активності, рентабельності й віддачі наявних активів. Збитковість фінансово-господарської діяльності свідчить про те, що підприємство знаходиться під загрозою банкрутства. Однак це не означає, що будь-яке збиткове підприємство тут же має збанкрутувати.
Збитковість може бути тимчасовою, і не виключено, що керівництво і менеджери підприємства знайдуть ефективні рішення і виведуть підприємство з кризи.
З іншого боку, наявність високої рентабельності не виключає можливості банкрутства.
Щодо цього цікаві дані наводять французькі фахівці. У вибірці обстежених збанкрутілих підприємств збиткові підприємства становили 38%, а решта 62% були рентабельними підприємствами.
Збанкрутілі рентабельні підприємства за своїми характеристиками розподіляються наступним чином (у% до загального підсумку):
"Вразливі підприємства з низькою рентабельністю і фінансово нестійкі ......................................... .................................................. .... ... .... 30
"Надто амбітні" підприємства, які при низькій рентабельності нарощували обсяг виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
"Солідні" підприємства, що мали задовільні показники рентабельності і фінансової стійкості, але проводили ризиковану товарну політику ................................ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
"Молоді" підприємства з надмірно високими темпами розвитку, низькою рентабельністю і обмеженими основними засобами ................ ... ... ... .5
підприємства з хронічною нестачею ліквідних коштів, що мали задовільні показники рентабельності і незадовільні показники ліквідності і фінансової стійкості ........... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
підприємства з жорсткою структурою управління, що мали великі накладні витрати, задовільні показники рентабельності і фінансової стійкості ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 42
Безпосередні причини банкрутства у наведених груп підприємств були різні.
Збиткові і низько рентабельні підприємства ставали банкрутами від найменшого приводу, наприклад, від банкрутства клієнта, затримки в оплаті боргових зобов'язань, втрат, пов'язаних з конкретною угодою, і т.д.
Рентабельні підприємства "прогорали" з наступних причин:
1) внаслідок серйозних невдач у здійсненні окремих проектів та угод, від придбання збиткових підприємств, від помилок у диверсифікації виробництва тощо;
2) у результаті негнучкою асортиментної, інвестиційної та технічної політики, не враховує зміни кон'юнктури ринку;
3) за зовнішніми, не залежних від підприємства причин (банкрутство постійного клієнта, несприятливі зміни ставок податків і митних тарифів, жорсткість умов кредитування тощо).
При діагностиці банкрутства необхідно проаналізувати не тільки показники ліквідності і фінансової стійкості, але і показники рентабельності, ділової активності і віддачі активів. Тільки комплексне обстеження діяльності підприємства може дати повну картину його економічного стану, виявити приховані несприятливі процеси, які можуть спричинити за собою серйозні неприємності в найближчій і віддаленій перспективі. Якщо неплатоспроможність і фінансова нестійкість - індикатори можливого наступу банкрутства, то до незадовільних показниках рентабельності та ділової активності потрібно ставитися як до факторів, що збільшують фінансові труднощі, що підвищує ймовірність банкрутства, але не обов'язково його предопределяющим.
Так, з наведених вище даних видно, що із збанкрутілих підприємств 16% мали нормальну рентабельність, а 28% забезпечували неухильне нарощування обсягів продажів.
Зупинимося на основних показниках ефективності (віддачі) використовуваних ресурсів.
Віддача (оборотність) всіх активів - це відношення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої за рік суми всіх активів:
Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)
Віддача всіх активів = ---------------------------------------------- --------- Середньорічна сума активів
При оцінці віддачі активів потрібно враховувати галузеву специфіку і, перш за все фондомісткість виробництва. Наприклад, фондоємне виробництво автомобілів, що вимагає дорогого складного обладнання, визначає невисоку віддачу активів автомобільного заводу в порівнянні з підприємствами, які виробляють технологічне нескладні товари народного споживання.
Віддача основних фондів - відношення виручки від реалізації до середньорічної вартості основних засобів і нематеріальних активів:
Віддача основних Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)
фондів = ------------------------------------------------ ----------
Середньорічна вартість основних
засобів і нематеріальних активів
Це широко поширений у вітчизняній практиці показник фондовіддачі, що характеризує ступінь використання основних виробничих фондів. Слабка завантаження основних фондів, особливо в фондомісткості виробництва, значно підвищує собівартість і знижує рентабельність. Але, з іншого боку, зниження фондовіддачі може бути пов'язане з введенням нових потужностей або технічним переозброєнням виробництва, і це з часом дасть позитивний результат.
Фінансові результати підприємства багато в чому залежать від раціонального використання та рівня забезпеченості оборотними засобами. Ступінь використання оборотних засобів характеризують показники оборотності, які можуть розраховуватися по всіх оборотних коштах або по окремих їх видів. Оцінка показників оборотності за окремими складовими поточних активів (виробничих запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості) доповнює і поглиблює аналіз показників ліквідності.
Оборотність оборотних коштів - відношення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотних коштів або середнє число оборотів, що здійснюються за звітний період (рік):
Оборотність Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)
оборотних коштів = ----------------------------------------------- ----------
Середньорічні поточні активи
Оборотність запасів - відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості виробничих запасів:
Оборотність запасів Витрати на виробництво
реалізованої продукції = --------------------------------
Середньорічні запаси і витрати
Оборотність дебіторської заборгованості - відношення виручки від реалізації до середньорічної сумі дебіторської заборгованості:
Якщо зростання дебіторської заборгованості випереджає зростання виручки, то показник оборотності знижується. Аналогічним чином, шляхом ділення виручки на середньорічну кредиторську заборгованість розраховується оборотність кредиторської заборгованості. Для подальшого внутрішнього аналізу корисними є розрахунки середніх періодів обороту по елементах оборотних коштів. Так, поділивши 365 днів на показник оборотності запасів, знаходять середній період обороту запасів. Аналогічно розраховуються середні періоди погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Фінансовий стан підприємства, в кінцевому рахунку, зумовлюється тим, наскільки прибутково воно працює протягом тривалого періоду часу. Тому дуже важливо оцінити і проаналізувати показники рентабельності, які безпосередньо залежать від розміру отримуваного прибутку.
Існує безліч коефіцієнтів рентабельності. Всі вони побудовані за єдиною схемою: у чисельнику показана прибуток балансова, чиста або від реалізації, в знаменнику - активи (капітал), витрати або доходи (наприклад, у вигляді виручки).
Розглянемо найбільш поширені показники рентабельності.
Чиста рентабельність активів - відношення чистого прибутку до середньорічної вартості всіх активів підприємства.
Чиста рентабельність акціонерного капіталу - відношення чистого прибутку до статутного (акціонерному) капіталу.
Даний показник становить особливий інтерес для акціонерів і потенційних інвесторів, так як за рахунок чистого прибутку йде виплата дивідендів. Показником розмірів дивідендів є коефіцієнт доходу акціонерів, тобто дивіденди, виплачувані на 1 крб. статутного капіталу або номінальної вартості акцій.
Правда, не завжди зменшення дивідендів пов'язано з погіршенням фінансового стану підприємства. Може мати місце зменшення частки чистого прибутку, що спрямовується на дивіденди, за рахунок збільшення частки цього прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва та здійснення перспективних проектів. Коефіцієнт доходу акціонерів характеризує ступінь "Зрілості" підприємства. Зазвичай молоді, що набирають силу компанії, виплачують невеликі дивіденди, тоді як "Зрілі" компанії в традиційних галузях прагнуть платити більш високі дивіденди.
Дуже поширений показник - це рентабельність продукції, тобто відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації.
Показник рентабельності продукції характеризує можливості цінової політики підприємства. Якщо цей показник дуже низький, то підприємство не може йти на зниження цін на свою продукцію, так як це обернеться для нього збитками.
У вітчизняній практиці набув поширення показник загальної рентабельності виробничих фондів.
Цей показник характеризує ступінь використання виробничих фондів та їх ефективність. По ньому інвестори можуть зробити висновок про те, наскільки ефективна віддача вкладень у виробництво на цьому підприємстві.
Найбільш узагальненим є показник чистої рентабельності акціонерного капіталу. Для того щоб з'ясувати причини, під впливом яких змінюється даний показник, його представляють на увазі трехфакторной моделі.
Це співвідношення, відоме під назвою формули Дюпона (вперше використана в компанії "Дюпон де Немур"), досить часто застосовується в аналітичній роботі. Воно показує, що рентабельність акціонерного капіталу визначається трьома факторами: рентабельністю продукції, віддачею активів і структурою активів.
Якщо в ході аналізу виявлено, що рентабельність акціонерного капіталу за якийсь період знизилася, то за формулою Дюпона можна з'ясувати, внаслідок чого це сталося:
1) за рахунок зменшення рентабельності продукції;
2) в силу погіршення використання активів і, отже, зниження їх віддачі;
3) за рахунок зміни фінансової структури капіталу.
Оцінюючи вагомість кожного з трьох зазначених чинників, слід мати на увазі галузеву специфіку. Так, в фондомістких галузях (енергетика, машинобудування, металургія тощо) віддача активів може бути низькою, навпаки, рентабельність продукції в них буде відносно високою.
Показник структури капіталу (у даному випадку фінансової залежності) характеризує фінансову нестійкість підприємства. Підприємство може отримати приріст рентабельності активів за рахунок зниження своєї фінансової стійкості, тобто домагатися більшого прибутку ціною підвищення ступеня фінансового ризику. Це ще раз говорить про те, що зростання рентабельності не послаблює небезпеки банкрутства, а, навпаки, за певних обставин може її підсилити.
Для оцінки ділової активності акціонерних товариств у країнах з ринковою економікою при фінансовому аналізі застосовують коефіцієнт стійкості зростання за рахунок внутрішніх джерел. Він розраховується шляхом ділення распределяемой чистого прибутку (яка не виплачується у вигляді дивідендів, а реінвестується в розвиток підприємства) до акціонерного капіталу.
Акціонерне товариство може збільшити власний капітал або за рахунок додаткового випуску акцій, або за рахунок реінвестування частини чистого прибутку. Таким чином, коефіцієнт стійкості зростання показує, якими темпами в середньому збільшується власний капітал за результатами фінансово-господарської діяльності, а не за рахунок залучення капіталу від додаткового випуску акцій. За цим коефіцієнтом можна судити про те, які можливості з нарощування власного капіталу буде мати підприємство і надалі, якщо не зміняться сформовані співвідношення між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва, дивідендною політикою і т.д.
Вибір оптимальних темпів розвитку підприємства - одна з головних задач фінансового аналізу і планування в умовах ринкової економіки. Спираючись на практичний досвід багатьох компаній, деякі західні фахівці відзначають, що підприємства, які вибирають невірну інвестиційну політику і намагаються досягти занадто швидких темпів зростання в короткий термін, нерідко стають банкрутами. Однак і дуже повільні темпи розвитку неприйнятні, потрібна "золота середина". Знайти прийнятні орієнтири у виборі темпів допомагає оцінка коефіцієнта стабільності зростання.
Щоб з'ясувати, під впливом, яких чинників забезпечується коефіцієнт стійкості зростання, застосовують наступну детерміновану факторну модель:
У даній моделі перший і другий фактори (віддача активів і рентабельності продукції) характеризують виробничу діяльність, третій і четвертий фактори (фінансова стійкість) - фінансову діяльність, п'ятий фактор (частка дивідендного фонду) - дивідендну політику. Підтримувати коефіцієнт стійкості зростання в розумних розмірах підприємство може, використовуючи такі економічні важелі, як вдосконалення виробничого процесу (підвищення фондовіддачі), раціональна цінова політика (збільшення рентабельності продукції), залучення додаткових кредитів, зважена дивідендна політика.
При фінансовому аналізі відкритих акціонерних товариств використовують, крім документів бухгалтерської звітності, також зовнішню інформацію про становище підприємства на ринку цінних паперів.
Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів - самий чутливий індикатор стану справ на підприємстві. Погіршення фінансового становища підприємства супроводжується падінням попиту на його акції і, отже, зменшенням їх ринкової вартості.
Основні показники оцінки ринкової активності: прибуток на акцію, ринкова цінність акції, рентабельність акції, дивідендний вихід, коефіцієнт котирування акцій.
Прибуток на акцію представляє собою відношення чистого прибутку, зменшеної на суму дивідендів за привілейованими акціями, до загального числа випущених звичайних акцій. Саме цей показник значною мірою впливає на ринкову вартість акцій. Дослідники вивчають зміни цього показника за певні періоди часу для оцінки діяльності підприємства. Правда, будувати прогнози на основі цього показника можна лише на недалеку перспективу.
Ринкова цінність акції - відношення ринкової вартості акції до прибутку на акцію. Цей показник характеризує інтерес інвесторів до акцій підприємства. Зростання цього показника в динаміці означає очікування зростання прибутку на даному підприємстві у порівнянні з іншими підприємствами, акції яких також звертаються на ринку. Коли становище підприємства погіршується або ризикованість його діяльності з точки зору ринкових контрагентів зростає, показник ринкової цінності акцій, як правило, падає. Величина даного показника визнається високою, середньою або низькою залежно від галузевої приналежності підприємства або від середнього значення, що склався на фондовій біржі.
Рентабельність акції - відношення дивіденду до ринкової вартості акції. У компаніях, що розширюють свою діяльність шляхом реінвестування значної частини чистого прибутку, значення цього показника відносно невелике. Рентабельність акції характеризує рівень доходу на капітал, вкладений в акції підприємства. У цьому її прямий ефект, але є ще непрямий (прибуток або збиток), що виражається у зміні на ринковій вартості акції.
Дивідендний вихід - відношення дивіденду до чистого прибутку на акцію. Цей показник характеризує, яку частку чистого прибутку направляє підприємство на виплату дивідендів своїм акціонерам. Дивідендний вихід відображає дивідендну політику підприємства й одночасно почасти й інвестиційну політику, тому що інша частка чистого прибутку реінвестується в розвиток виробничої бази підприємства.
Коефіцієнт котирування акції - відношення ринкової вартості акції до її бухгалтерської (книжкової) вартості. Бухгалтерська вартість - це власний капітал підприємства, що припадає на одну акцію. Бухгалтерська вартість включає номінальну вартість акції і інші складові власних коштів підприємства (невикористана прибуток, резервний фонд, цільові надходження тощо). Значення коефіцієнта котирування більше одиниці означає, що потенційні акціонери, здобуваючи акцію, готові дати за неї ціну, що перевищує її бухгалтерську оцінку. Якщо коефіцієнт котирування менше одиниці, то це означає, що у підприємства немає передумов залучення інвестицій, його фінансове становище хитке, на ринку майно підприємства оцінюється нижче вартості, відображеної на бухгалтерських рахунках.
Таким чином, аналіз наведених вище фінансових показників дає можливість комплексно оцінити виробничу, комерційну та ринкову активність підприємства, виявити його сильні і слабкі сторони і своєчасно виявити тривожні симптоми, розвиток яких може призвести до банкрутства.
Динаміку показників ділової активності фірми ВАТ "Ембамунагеофізіка" протягом трьох кварталів характеризують дані, наведені в таблиці.
Показники ділової активності підприємства ВАТ "Ембамунайгеофізіка"
Показник
1999
2000
Показники ефективності (віддачі) ресурсів

Віддача (оборотність) всіх активів

Віддача основних фондів

Оборотність оборотних коштів
Оборотність запасів
Оборотність дебіторської заборгованості
0,629
1,1
4,43
3,27
1,09
0,866
1,78
6,87
7,13
2,29
+0,237
+0,68
+2,44
+3,86
+1,2
Показники рентабельності
Чиста рентабельність активів
Чиста рентабельність акціонерного капіталу
Загальна рентабельність
Рентабельність продукції
0,629
2,17
2,32
1,63
0,866
7,65
0,78
0,55
+0,237
+5,48
-1,54
-1,08
Показники ринкової активності
Чистий прибуток на одну акцію, тенге

Дивідендний вихід

449
224,5
395
159,5
-54
-65
З таблиці видно, що протягом двох років спостерігалося збільшення віддачі основних фондів. Проте в даному випадку тут немає позитивного результату, так як виручка наростала за рахунок підвищення цін на продукцію, що продається, а основні фонди практично не змінювали своєї вартості і не піддавалися переоцінці. У той же час показники оборотності оборотних коштів, виробничих запасів і дебіторської заборгованості виявляли тенденцію до зниження у 1999 році і лише в 2000 році їх значення стабілізувалися.
Суперечливо змінювалися показники рентабельності активів. На них вплинула динаміка рентабельності продукції, яка протягом 1999 року підтримувалася приблизно на одному рівні, а в 2000 році різко знизилася. Чистий прибуток на акцію також не має чітко вираженої тенденції. Під 1999 році вона піднялася, але потім знизилася. Таким чином, аналіз показників ділової активності ВАТ "Ембамунайгеофізіка" свідчить про нестійкій характер його господарських результатів. Мабуть, підприємство відчуває значний вплив дестабілізуючих факторів.

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

3. Аналіз ефективності діяльності підприємства

3.1. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ділової активності

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту коштів.
Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи).
К1 = (Виручка від реалізації) / (середній за період підсумок балансу - Збиток)
Відбиває швидкість обороту (у кількості оборотів за період) усього капіталу.
К1 2001 = 128933,5 / (187546,25-97300) = 128933,5 / 90246,25 = 1,429
К1 2002 = 88966,5 / (162735,9-102639,8) = 88966,5 / 60096,1 = 1,480
За 2002 рік ми спостерігаємо збільшення кругообігу коштів ЗАТ. Кількість оборотів за 2002 рік збільшилася з 1,429 до 1,480 обороту на рік або на 0,051 обороту, або на 3,5%.
Коефіцієнт оборотності мобільних коштів.
К2 = (Виручка від реалізації) / Оборотні активи
Коефіцієнт показує швидкість обороту всіх оборотних коштів підприємства.
К2 2001 = 128933,5 / 40080,7 = 3,217
К2 2002 = 88966,5 / 24208,9 = 3,675
За 2002 рік ми спостерігаємо збільшення кругообігу оборотних коштів ЗАТ. Кількість оборотів за 2002 рік збільшилася з 3,217 до 3,675 обороту на рік або на 14,2%.
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (коштів).
К3 = (Виручка від реалізації) / запаси
Коефіцієнт показує число оборотів запасів і витрат за аналізований період.
К3 2001 = 128933,5 / 4419,7 = 29,17
К3 2002 = 88966,5 / 344 = 258,62
За 2000 рік ми спостерігаємо збільшення кругообігу матеріальних запасів (засобів) ЗАТ. Кількість оборотів за 2002 рік збільшилася з 29,17 до 258,62 обороту на рік або в 8,87 разів.
Коефіцієнт оборотності грошових коштів.
К4 = (Виручка від реалізації) / Грошові кошти
Коефіцієнт показує швидкість оборотності грошовий коштів.
К4 2001 = 128933,5 / 1937,7 = 66,54
К4 2002 = 88966,5 / 1132,9 = 78,53
За 2002 рік ми спостерігаємо збільшення швидкості обороту грошових коштів ЗАТ. Кількість оборотів за 2002 рік збільшилася з 66,54 до 78,53 обороту на рік або на18%.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.
К5 = (Виручка від реалізації) / (Середня за період дебіторська заборгованість)
Коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організацією.
К5 2001 = 128933,5 / 33723,3 = 3,823
К5 2002 = 88966,5 / 22732 = 3,914
За 2002 рік ми спостерігаємо зменшення комерційного кредиту, наданого організацією.
За 2002 рік ми спостерігаємо збільшення кругообігу дебіторської заборгованості ЗАТ. Кількість оборотів за 2002 рік збільшилася з 3,823 до 3,914 обороту на рік або на 2,38%.
Термін оборотності дебіторської заборгованості.
К6 = (360 днів) / (К5)
Коефіцієнт показує середній термін погашення дебіторської заборгованості.
К6 2001 = 360 / 3,823 = 94,2
К6 2002 = 360 / 3,914 = 92
За 2002 рік ми спостерігаємо зменшення середнього терміну погашення дебіторської заборгованості підприємства з 94,2 до 92 днів або на 2,3%.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.
К7 = (Виручка від реалізації) / (Кредиторська заборгованість)
Коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організації.
К7 2001 = 128933,5 / 10146,8 = 12,71
К7 2002 = 88966,5 / 9424,5 = 9,44
За 2002 рік ми спостерігаємо зменшення швидкості оплати кредиторської заборгованості з 12,71 до 9,44 або на 26%.
Термін оборотності кредиторської заборгованості.
К8 = (360 днів) / (К7)
Коефіцієнт показує середній термін погашення кредиторської заборгованості.
К8 2001 = 360 / 12,71 = 28,3
К8 2002 = 360 / 9,44 = 38,1
За 2002 рік ми спостерігаємо збільшення середнього терміну погашення кредиторської заборгованості ЗАТ З 28,3 днів до 38,1 або на 35% ..
Коефіцієнт оборотності власного капіталу.
К9 = (Виручка від реалізації) / (Капітал і резерви)
Коефіцієнт показує швидкість обороту власного капіталу.
К9 2001 = 128933,5 / 328465,7 = 0,393
К9 2002 = 88966,5 / 309792,5 = 0,287
За 2002 рік ми спостерігаємо зменшення швидкості обороту власного капіталу з 0,393 до 0,287 або на 27%.
Фондовіддачі.
К10 = (Виручка від реалізації) / (Основні засоби)
Фондовіддача показує ефективність використання основних засобів підприємства.
К10 2001 = 128933,5 / 334188,5 = 0,386
К10 2002 = 88966,5 / 300635,3 = 0,300
У 2002 році спостерігаємо зменшення фондовіддачі власного капіталу ЗАТ з 0,386 до 0,300 або на 22%.
Ефективність використання основних фондів вимірюється показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача основних фондів визначається відношенням обсягу виручки від реалізації продукції до середньої вартості основних фондів
Т
Ф = -----------
З
де Ф - фондовіддача, тенге;
Т - обсяг виручки від реалізації продукції, тенге;
С - середньорічна вартість основних фондів, тенге.
Середньорічна вартість основних фондів визначається для кожної групи основних фондів з урахуванням їх введення в дію та вибуття. Зростання фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів. Фондомісткість продукції є величина, зворотна фондовіддачі. Вона характеризує витрати основних засобів (в тіинах), авансованих на один тенге виручки від реалізації продукції:
З
Ф е = ------------ * 100
Т
де Ф е - фондомісткість продукції, тіин;
С - середньорічна вартість основних фондів, тенге;
Т - виручка від реалізації продукції, тенге;
100 - переклад тенге в тіини.
Зниження фондомісткості продукції свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.
Таблиця № 6
Аналіз ефективності використання основних фондів ВАТ «Ембамунайгеофізіка»
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Виручка, тис. тенге 105 976 277 415 + 171 439
Середньорічна
вартість
основних фондів,
тис. тенге 97 029 155 481 + 58 452
Фондовіддача
основних фондів,
тис. тенге 1,1 1,78 + 0,68
Фондомісткість
продукції, тенге 91,56 56,05 - 35,51

З даних таблиці № 6 видно, що фондовіддача ВАТ «Ембамунайгеофізіка» за рік зросла на 68 тіин (з 1 тенге 10 тіин до 1 тенге 78 тіин), що викликало зниження фондомісткості продукції на 35,51 тіин (з 91,56 до 56, 05 тіин). Це позитивно характеризує фінансовий стан ВАТ «Ембамунайгеофізіка» і вказує на ефективне використання основних фондів. Останнє сприяло економії капітальних вкладень на суму 98 510 (35,51 * 277 415/100).
Показник фондовіддачі тісно пов'язане з продуктивністю праці і фондоозброєністю праці, яка характеризується вартістю основних фондів, що припадають на одного працівника.
Маємо:
Т 105 976 277 415
В = ----------- = ----------- = 972, 3; В = ----------- = 1016,2;
R 109 273
З 97029155481
Ф в = ----------- = ---------- = 890,2; Фв = ----------- = 569,5;
R 109 273
T = BR = 972,3 * 109 = 105 976; Т = 1016,2 * 273 = 277 415;
C = Ф в R = 890,2 * 109 = 97 029; С = 569,5 * 273 = 155 481;
Т BR У 105 976 972,3 * 109 972,3
Ф = --------- = -------- = -------- = ---------- = --------- -------- = --------- = 1,09,
З Ф в R Ф у 97 029 890,2 * 109 890,2
277 415 1016, 2 * 273 1016,2
Ф = ------------- = ------------------- = ----------- = 1, 78,
155 451 569,5 * 273 569,5
де В - продуктивність праці, тенге;
R - чисельність працівників, чол.;
Ф в - фондоозброєність праці, тенге;
Ф - фондовіддача основних фондів, тенге.
Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів ВАТ «Ембамунайгеофізіка»

Показники

Минулий рік
Звітний рік
Зміна
абсолютне
у%
Виручка, тис. тенге 105 976 277 415 +171 439 261,8
Середньооблікова
чисельність
працівників, чол. 109 273 +164 250,4
Продуктивність
праці одного
среднесписочного
працівника, тис. тенге 972,3 1016,2 +43,9 104,5
Середньорічна
вартість основних
фондів, тис. тенге 97 029 155 481 +58 452 160,2
Фондоозброєність
праці одного
среднесписочного
працівника, тис. тенге 890,2 569,5 - 320,7 1964
Фондовіддача основних
фондів, тенге 1,09 1,78 +0,69 163

Таким чином, головною умовою зростання фондовіддачі є підвищення темпів зростання продуктивності праці над темпами росту фондоозброєності праці. Дана таблиця № 6 показує, що зростання фондовіддачі основних фондів ВАТ «Ембамунайгеофізіка» на 163% відбулося в результаті підвищення темпів зростання продуктивності праці (104,5%) над темпами зростання фондоозброєності праці (64%). Ступінь впливу кожного з цих факторів на зміну фондовіддачі основних фондів визначається за допомогою факторного аналізу. Факторний аналіз проводиться прийомом ланцюгової підставки.
Для цього проводиться отже такі розрахунки:
Під 972,3
Фо = --------- = ------------ = 1,09;
ФВО 890,2
В1 1016,2
Фо1 = ------- = ------------ = 1,14;
ФВО 890,2
В1 1016,2
Ф1 = ---------- = ----------- = 1,78;
Фв1 569,2
Отже, на збільшення фондовіддачі основних фондів ВАТ «Ембамунайгеофізіка» на 0,69 тенге різні чинники мали вплив у таких розмірах:
1. Зростання продуктивності праці працівників збільшив фондовіддачу основних фондів на 0,05 тенге (Фо1-Фо = 1,14 - 1,09);
2. Зростання фондоозброєності праці працівників збільшив фондовіддачу основних фондів на 0,64 тенге (Ф1-Фо1 = 1,78 - 1,14).
Разом: 0,64 + 0,05 = 0,69.

3.2. Аналіз ефективності оборотних коштів

Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них, дозволяє підприємству вивільняти частину оборотних коштів або для потреб народного господарства (абсолютне вивільнення) або для додаткового випуску продукції (відносне вивільнення). Швидкість обороту коштів - комплексний показник організаційно-технічного рівня підприємства. Підвищення числа обертів досягається за рахунок зниження часу виробництва і зниження часу звернення.
Час виробництва обумовлено технологічним процесом і характером застосовуваної техніки; скорочення часу звернення досягається розвитком спеціалізації і кооперування, поліпшенням прямих міжзаводські зв'язків, прискоренням перевезень, документообігу та розрахунку.
Загальна оборотність всіх оборотних коштів складається з приватної оборотності окремих елементів оборотних коштів. Швидкість обороту (як загальна так і приватна) характеризується наступними показниками:
Тривалість одного обороту:
L E = E * T / Np L E = E / Np / T
де E - середня вартість всіх оборотних коштів (пор. залишок об. коштів),
T - довжина аналізованого періоду, дн.,
Np - виручка від реалізації (без ПДВ, акцизів і аналогічних платежів)
Np / T - одноденна виручка.
L E99 = 168,6 * 365 / 106 = 580,5 дн.
L E2000 = 320,2 * 365 / 277,4 = 421,3 дн.
Протягом 2000 року тривалість одного обороту зменшилася більш ніж у 0,73 рази або на 159,2 дня, що викликано насамперед збільшенням обсягу виручки і невеликим зменшенням середньої вартості всіх оборотних коштів.
Кількість обертів
(Прямий коефіцієнт оборотності)
До п = Np / E
До п 99 = 106 / 168,6 = 0,63
До п 2000 = 277,4 / 320,2 = 0,87
Протягом 2000 року кількість оборотів збільшилась більш ніж в 1,38 рази або на 0,24 обороту, що викликано насамперед збільшенням обсягу виручки і невеликим зменшенням середньої вартості всіх оборотних коштів.
Коефіцієнт закріплення оборотних коштів
(Зворотний коефіцієнт оборотності)
К о = E / Np
К о 99 = 168,6 / 106 = 1,59
К о 2000 = 320,2 / 277,4 = 1,15
Протягом 2000 року коефіцієнт закріплення оборотних коштів зменшився більш ніж у 0,72 рази або на 0,44, що викликано насамперед збільшенням обсягу виручки і невеликим зменшенням середньої вартості всіх оборотних коштів.
За результатами оборотності розраховують суму економії оборотних коштів або суму додаткового їх залучення.
Для визначення сум економії оборотних коштів DE внаслідок прискорення їх оборотності встановлюють потребу в оборотних коштах за звітний період виходячи з фактичної виручки від всієї реалізації за цей час та швидкості обороту за попередній період. Різниця між цією умовною сумою оборотних коштів та сумою коштів, фактично беруть участь в обороті складуть економію коштів.
Якщо оборотність уповільнена (виходить «-»), то в результаті виходить сума коштів, додатково залучених в оборот.
К = Np / EE = Np отч / К отч E '= Np отч / К баз
DE = E '- E DE = Np отч / К баз - Np отч / К отч
DE = 277,4 / 0,63 - 277,4 / 0,87 = 440 - 319 = 121 тис. тенге
Економія (перевитрата) оборотних коштів може бути визначена як добуток суми одноденної реалізації та різниці в днях оборотності звітного і базисного періоду.
DE = Np отч / Т * [E отч * Т / Np отч - E баз * T / Np баз]
DE = Np отч / Т * [L E отч - L E баз]
DE = 277,4 / 365 * [320,2 * 365 / 277,4 - 168,6 * 365 / 106]
DE = 277,4 / 365 * [421,3 - 580,5] = - 121 тис.тенге.
Економія оборотних коштів склала 121 тис. тенге, що викликано збільшенням швидкості обороту і збільшенням обсягу виручки.
Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Час протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, становлять період обороту оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів обчислюються тривалістю одного обороту в днях або кількості оборотів за звітний період.

Таблиця № 7
Аналіз оборотності оборотних коштів ВАТ «Ембамунайгеофізіка»
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Виручка, тис. тенге 105976277415 +171 439
Кількість днів
аналізованого періоду 360 360 -
Одноденна виручка,
тис. тенге 294,4 770,6 +476,2
Середній залишок
оборотних коштів,
тис. тенге 23 949 40 359 +16 410
Тривалість
одного обороту, дн. 81,3 52,4 -28,9
Коефіцієнт
оборотності
коштів, обороти 4,43 6,87 +2,44
Коефіцієнт завантаження
засобів і обороті, тіин 22,6 14,54 -8,06
З даних таблиці видно № 7, що оборотність оборотних коштів ВАТ «Ембамунайгеофізіка» прискорилося на 28,9 дня (з 81,3 до 52,4). Це призвело до збільшення коефіцієнта оборотності коштів на 2,44 обороту (з 4,43 до 6,87) і зниження коефіцієнта завантаження засобів в обороті на 8,06 (з 22,6 до 14,54). Зміна швидкості обігу оборотних коштів було досягнуто в результаті взаємодії 2-х факторів: збільшення обсягу виручки на 171 439 тис. тенге (277 415 - 105 976) і середнього залишку оборотних коштів на 16 410 тис. тенге (40359 - 23 949). Вплив кожного з цих факторів на загальне прискорення оборотності оборотних коштів характеризується таким чином:
- Зростання обсягу виручки прискорив оборотності оборотних коштів на -50,2 дня (23 949 / 770,6 - 81,3);
- Збільшення середнього залишку оборотних коштів на 16 410 тис.тенге сповільнило оборотності коштів на 21,3 (16 410 / 770,6).
Разом: -50,2 + 21,3 = -28,9 дня
Прискорення оборотності оборотних коштів на 28,9 дня вивільнило з обігу грошових коштів у сумі 22 270 (-28,9 * 770,6) тис. тенге.
Величину економічного ефекту, отриманого від прискорення оборотності оборотних коштів, можна визначити, використовуючи коефіцієнт завантаження засобів в обігу. Так, якщо минулого року для отримання одного тенге виручки було витрачено 22,6 тіин оборотних коштів, то у звітному році - тільки 14,54 тіин, тобто менше на 8,06 тіин на кожен тенге виручки. Отже, загальна сума економії оборотних коштів з усього обсягу виручки становить:
-8,06 * 277 415
------------------ = 22 360 тис. тенге
100
Різниця в 90 тис. тенге пояснюється округленням цифр при розрахунку.

3.3. Розрахунок і аналіз показників рентабельності

Рентабельність - ефективність, прибутковість, прибутковість підприємства або підприємницької діяльності. Кількісно рентабельність обчислюється як частка від ділення прибутку на витрати, на витрату ресурсів.
Рентабельність продажів
R1 = Пр / В * 100%
Показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.
R1 99 = 1,723 / 106 * 100% = 1,63%
R1 2000 = 1,515 / 277,4 * 100% = 0,55%
У 99 році рентабельність продажів становила 1,63%, у 2000 році у ВАТ «Ембамунайгеофізіка» прибуток отримано менше, тому R1 2000 говорить про те, що на 1,08% прибутку отримано менше, ніж у попередньому році.
Загальна рентабельність
R2 = Пбал / В * 100%
R2 99 = 2,462 / 106 * 100% = 2,32%
R2 2000 = 2,164 / 277,4 * 100% = 0,78%
У 99 році загальна рентабельність становила 2,32%, у 2000 році у ВАТ «Ембамунайгеофізіка» прибуток отримано менше на 1,54%, ніж у попередньому році.
Рентабельність власного капіталу
R3 = Пбал / (Капітал і резерви) * 100%
Показує ефективність власного капіталу.
R3 99 = 1,723 / 48,8 * 100% = 3,53%
R3 2000 = 1,515 / 36,3 * 100% = 4,17%
За 2000 рік відбулося збільшення ефективності власного капіталу на 0,64%.
Економічна рентабельність
R4 = Пбал / (всього майна) * 100%
Показує ефективність використання всього майна організації.
R4 99 = 1,723 / 168,6 * 100% = 1,02%
R4 2000 = 1,515 / 320,2 * 100% = 0,47%
У 99 році економічна рентабельність становила 1,02%, у 2000 році у ВАТ «Ембамунайгеофізіка» склала 0,47%, що на 0,55% менше.
Фондорентабельность
R5 = Пбал / (необоротні активи) * 100%
Показує ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів.
R5 99 = 1,723 / 37,763 * 100% = 4,56%
R5 2000 = 1,515 / 159,817 * 100% = 0,95%
У 1999 фондорентабельность склала 4,56%, у 2000 році у ВАТ «Ембамунайгеофізіка» склало 0,95%, що на 3,61% менше.
Рентабельність основної діяльності
R6 = Пр / (Витрати на виробництво і реалізацію продукції (Ф № 2)) * 100%
Показує, скільки прибутку від реалізації припадає на 1 тенге витрат.
R6 99 = 1,723 / (87,793 +16,46) * 100% = 1,723 / 104,253 * 100% = 1,6%
R6 2000 = 1,515 / (214,962 +60,938) * 100% = 1,515 / 275,9 * 100% = 0,55%
У 99 році рентабельність основної діяльності становила 1,6%, в 2000 році у ВАТ «Ембамунайгеофізіка» склало 0,55%, що на 1,05% менше.
Рентабельність перманентного капіталу
R7 = Пбал / (Капітал і резерви + Довгострокові пасиви) * 100%
Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий термін.
R7 99 = 1,723 / (48,8 +0) * 100% = 3,53%
R7 2000 = 1,515 / (36,3 +42,9) * 100% = 1,91%
За 2000 рік відбулося величезне зниження ефективності використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий термін.
Період окупності власного капіталу
R8 = (Капітал і резерви) / Пбал
Показує число років, протягом яких повністю окупляться вкладені в цю організацію кошти.
R8 99 = 48,8 / 1,723 = 28,3
R8 2000 = 36,3 / 1,515 = 24
Ефективність використання капіталу в цілому. Капітал в цілому являє собою суму оборотних коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Ефективність використання капіталу найкраще відображається її рентабельністю. Рівень рентабельності капіталу вимірюється у%-му відношенні балансового прибутку до величини капіталу.
Таблиця № 8
Аналіз рентабельності капіталу ВАТ «Ембамунайгеофізіка»
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Зміна
Балансова прибуток, 1723 1515 - 208
тис.тенге
Виручка, тис. тенге 105976277415 +171 439
Балансова прибуток,
% До виручки 1,63 0,55 -1,08
Середній залишок оборотних
коштів, тис. тенге 23 949 40 359 +16 410
Середня річна вартість
основних фондів, тис. тенге 97029155481 +58 452
Середньорічна вартість
нематеріальних активів,
тис. тенге 430470 +40
Загальна сума капіталу,
тис. тенге 121408196310 +74 902
Рівень рентабельності
капіталу,% 1,42 0,77 -0,65
Коефіцієнт оборотності
оборотних коштів, обороти 4,43 6,87 +2,44
Фондовіддача основних фондів,
тенге 1,09 1,78 +0,69
Фондовіддача нематеріальних
активів, тенге 246,5 590,2 +343,7

ПРОГРАМНО-екологічна ЧАСТИНА

3.4. Розрахунок заробітної плати «зворотним ходом»

Метод заснований на розробці формул з нарахування заробітної плати, що підлягає видачі. Формули слід відобразити в електронній таблиці EXCEL - «Розрахунок прибуткового податку з фізичних осіб».
У цю таблицю можна додати відомості про кількість утриманців. Наприклад, у клітинці Е4 вказуємо кількість відрахувань МРП. У нашому прикладі у працівника є один утриманець, значить кількість відрахувань буде дорівнювати 2. У комірку G8 запишемо формулу = F8 * F4. Далі цю формулу слід копіювати вниз до комірки G19. Формула копіюється за допомогою покажчика, підведеного до правого нижнього кута комірки, і простяганням покажчика до нижньої комірки G19. При цьому значення осередків F8 і F4 будуть відповідно змінюватися на F9 і F5, F10 і F6 і так далі. Але нам потрібно, щоб при копіюванні формули значення F4 залишалося незмінним. Для цього двічі клацніть на комірці G8. У клітинці відіб'ється формула = F4 * F8. Виділимо адресу осередку F4. Для цього двічі клацнемо на F4 і натиснемо клавішу F4. Після цього адреса F4 зміниться на $ F $ 4. Ця електронна адреса називається абсолютним і позначає, що при копіюванні формули даний адресу змінюватися вже не буде.
У нашу таблицю додамо ще 5 стовпців. «Шапку» слід оформити за наведеним зразком. Запишемо призначення осередків:
Долл. США
Курс долара
Зарплата, тенге
Зарплата для розрахунку
За поточний місяць
З початку року

Загальний вигляд таблиці буде мати наступний вигляд (Табл. 1)
Введемо значення в осередки:
B4 - вноситься значення місячного розрахункового показника на відповідний період. У 2001 році МРП помісячно не змінюється і становить 775 тенге.
По рядку 8 (січень):
B8 = F8 / 0,9
C8 = B8
D8 = B8 * 10%
E8 = D8
F8 = G8
G8 = ЕСЛИ (V8 * K8 <132525; (V8-(18 * K8 * 0,05) / K8 +18) / 0,95; ЯКЩО (V8 * K8 <258075; ((V8 * K8-132525) / 0 , 9 +139500 +18 * K8) / K8; ЯКЩО (V8 * K8 <518475; (v8 k8 *-258075) / 0,8 +279000 +18 * K8) / K8; ЯКЩО (V8 * K8> 518475; ( V8 * K8-518475) / 0,7 +604500 +18 * K8) / K8 H8 = $ E $ 4 * $ B $ 4.
У даній формулі дається абсолютна посилання на клітинки В4 - «МРП (775тг. На 2001р.)» І Е4 - «кількість відрахувань».
I8 = H8
J8 = G8-I8
K8 12 (коефіцієнт перерахунку на даний місяць)
L8 = J8 * K8
M8 = ЕСЛИ (L8 <139500; L8 * 0,05; ЕСЛИ (L8 <279000; 6975 + (L8-139500) * 0,1; ЕСЛИ (L8 <604500; 20925 + (L8-279000) * 0,2; 86025 + (L8-604500) * 0,3)))
N8 = M8/K8
O8 = 0
P8 = N8-O8
Q8 = F8-P8
R8 вводимо суму заробітної плати, що підлягає видачі в доларах США;
S8 Вводимо курс долара США;
T8 = R8 * S8
U8 = T8-H8
V8 = U8
По рядку 9 (лютий):
B9 = F9 / 0,9
C9 = C8 + B9
D9 = B9 * 10%
E9 = E8 + D9
F9 = G9-G8
G9 = ЕСЛИ (V9 * K9 <132525; (V9-(19 * K9 * 0,05) / K9 +19) / 0,95; ЕСЛИ (V9 * K9 <258075; ((V9 * K9-132525) / 0 , 9 +139500 +19 * K9) / K9; ЕСЛИ (V9 * K9 <518475; ((V9 * K9-258075) / 0,8 +279000 +19 * K9) / K9; ЕСЛИ (V9 * K9> 518475; ((V9 * K9-518475) / 0,7 +604500 +19 * K9) / K9))))
H9 = $ E $ 4 * $ B $ 4
I9 = I8 + H9
J9 = G9-I9
K9 - коефіцієнт перерахунку на даний місяць
L9 = J9 * K9
M9 = ЕСЛИ (L9 <139500; L9 * 0,05; ЕСЛИ (L9 <279000; 6975 + (L9-139500) * 0,1; ЕСЛИ (L9 <604500; 20925 + (L9-279000) * 0,2; 86025 + (L9-604500) * 0,3)))
N9 = M9/K9
O9 = P8
P9 = N9-O9
Q9 = F9-P9
R9 вводимо суму заробітної плати, що підлягає видачі в доларах США
S9 вводимо курс долара США
T9 = R9 * S9
U9 = T9-H9
V9 = V8 + U9.
Потім копіюємо формули в клітинках з рядка 9 до рядка 19 по стовпцях BJ, LQ, TV.
Таким чином, значення вводяться тільки в осередку по стовпцях: R - сума заробітної плати, що належить до видачі у валюті (у нашому прикладі - долари США), і S - курс валюти. А значення в інших осередках розраховуються комп'ютером.
3.5. Охорона навколишнього середовища.
З метою недопущення забруднення атмосферного середовища морських акваторій і прісноводних водойм, порушення грунтового покриву та цінних ландшафтів в ході польових робіт персоналу розвідувальних партій необхідно забезпечити виконання заходів з охорони навколишнього середовища.
До найбільш вірогідним джерел небезпеки для навколишнього середовища при польовій сейсморозвідці належать такі види робіт.
1. Підготовку циркуляційних систем і буріння свердловин з промивної рідиною до оптимальних глибин. При виконанні цих робіт забруднюється продуктами буріння і технологічними відходами грунт, змінюється її структура, порушується історично склалася циркуляція підземних грунтових вод, а вибухи у водоносних горизонтах на певний час насичують воду токсичними газами.
2. Вибухи зарядів ВР у природних водоймах призводять до часткового знищення флори і фауни, а також насичують воду токсичними газами на кілька хвилин.
3. Неприпустимі вибухи зарядів великої маси в шурфах, розташованих на родючих грунтах, так як це приводить їх до тривалої непридатності під посіви.
4. Переміщення важкої техніки за профілями робіт у дощову пору, особливо в осінній та весняний періоди, призводить до створення глибокої колії в грунті і порушення її структури.
Перераховані вище джерела, шкідливі для навколишнього середовища, можуть бути скорочені до мінімуму, а в більшості ліквідовані повністю.
При бурінні вибухових свердловин до оптимальної глибини з промивної рідиною слід використовувати пересувні наземні пристрої (металеві жолоби), затуляють циркуляційні системи, виготовлені в грунті. У виняткових випадках можна вирити в грунті зумр, який рекомендується розташовувати ближче до свердловини, а після завершення буріння очистити його від шламу і засипати грунтом даної місцевості.
У період дощів і через деякий час після їх припинення, а також при досить вологому грунті проводити сейсморозвідувальні роботи навесні і восени недоцільно. Це зумовлено необхідністю збереження структури грунту і корінної системи рослин. Слід також зазначити, що при підвищеній вологості «КОС» і грунту знижується якість польових сейсмічних матеріалів.
По можливості проектну мережа профілів слід розташовувати по дорогах і по менш цінних земель і ділянкам сільгоспкультур. У процесі польових робіт необхідно суворо дотримуватися схему руху з розстановки спецтехніки на профілях робіт, не допускаючи порушень навколишнього середовища. Передбачений проектом метод вибухових робіт повинен забезпечувати отримання якісного сейсмічного матеріалу з одночасним збереженням навколишнього середовища в межах можливого як до вибуху, так і після його завершення. Після закінчення вибухових робіт необхідно перевірити відпрацьований профіль і переконатися в збереженні структури грунту і відсутність з нормами охорони навколишнього середовища і правилами техніки безпеки. Проведені загальні напрямки охорони навколишнього середовища повинні з'явитися нормою для всіх членів партії, у тому числі для керівних і інженерно-технічних працівників, сейсморазведчіков, при цьому виконувати наступні вимоги:
- Після відпрацювання сейсмічних профілів по кожному пікету вибуху ретельно проводити рекультиваційних робіт з ліквідації наслідків вибухових робіт і забезпечити здачу відпрацьованих ділянок землекористувачам у належному стані;
- При виконанні робіт в літній пожежонебезпечний період в сінокісних угіддях, територіях з наявністю рослинного покриву забезпечити всі транспортні засоби іскрогасниками, перевірити території навколо відстріляних пікетів після кожного вибуху для запобігання пожежонебезпечної ситуації;
- При виробництві робіт, а також постійної, тимчасової стоянки без партії поблизу водойм, річок, фонтануючих водяних свердловин, на морському узбережжі і при роботі в морі і на льоду в зимовий час не допускати забруднення навколишнього середовища виробничими і побутовими відходами, стоками ГСТ і запобігати їх проникнення у водне середовище;
категорично забороняється в зимовий період проведення робіт у морі, на льоду без оформлення на виробництво цих робіт в органах водного нагляду.

ВИСНОВОК

Розвідані запаси вуглеводневої сировини по Республіці Казахстан за які розробляються і підготовленим до розробки родовищ становлять: нафти - 2,1 млрд. тонн, природного газу - 1,7 трлн. куб. метрів, газового конденсату - 0,7 млрд. тонн. Перспективні ресурси вуглеводнів на підготовлених до буріння структурах складають близько 5,5 млрд. тонн нафтового еквівалента, що відповідає приблизно 2 млрд. тонн видобутих запасів. Прогнозні ресурси вуглеводневої сировини Республіки Казахстан (включаючи Казахстанський сектор Каспійського моря) оцінюються в приблизно 19 млрд. тонн нафтового еквівалента.
9 серпня 1996 було офіційно оголошено про закінчення етапу геофізичних та екологічних робіт в Казахстанському секторі шельфу Каспійського моря. Учасники міжнародного консорціуму: компанія «Аджип», «Брітіш газ», «Альянс Брітіш Петролеум \ Статойл», АТ «Казахстанкаспійшельф», «Мобіль», «Шелл» і «Тоталь» в рекордно короткі терміни і в межах встановленого бюджету провів програму сейсмічних досліджень на 26 180 км. сейсмопрофілях.
Проект освоєння шельфу Каспійського моря - величезний проект. У ньому можуть і будуть задіяні компанії різного профілю з різних країн. Ми вважаємо оптимальним, поряд зі створенням власної інфраструктури, використовувати наявну інфраструктуру, потужності і досвід Прикаспійських держав і компаній із цих країн.
Економічний розвиток Атирауської області багато в чому обумовлено відкриттям і розробкою великих родовищ нафти та природного газу, калійних, натрієвих солей, наявністю унікальних рибних ресурсів.
Нафтогазовий комплекс є провідною галуззю економіки області: виробництво сирої нафти та природного газу становить 85% у загальному обсязі виробництва.
В обробній промисловості найбільшу питому вагу має перегонка нафти: 79% у загальному обсязі виробленої продукції. В області діють великі компанії з транспортування та переробки нафти, компанії, що надають послуги підприємствам нафтовидобувної промисловості: Атирауська нафтопереробний завод, «Лукойл-АНПЗ», «АНПЗ-Транс», АТ «Казахойл-Емба», «Казахойл-Тельф», «Тенгіз -Техносервіс »та ін
Організація нафтовидобутку вимагає інвестування приблизно 100 млрд. дол США, з яких не менше 30 млрд. повинні піти на розвиток інфраструктури та сервісних послуг.
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їх специфіка проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, і держави учасників невиробничої сфери.
Фінансові відносини існують об'єктивно, але мають конкретні форми прояву, що відповідають характеру виробничих відносин у суспільстві. У сучасних умовах форми фінансових відносин перетерплюють серйозні зміни. Становлення ринку та підприємництва в Росії припускає не тільки роздержавлення економіки, приватизацію підприємств, їх демонополізацію для створення вільного економічного сектора, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, але і фінансове оздоровлення народного господарства, створення адекватної системи фінансових відносин.
Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.
Метою оцінки фінансової стійкості полягає в тому, щоб на основі документів бухгалтерської звітності розглянути фінансовий стан підприємства в аспекті фінансової незалежності його від зовнішніх джерел.
Коефіцієнти фінансової стійкості дозволяють не тільки оцінити один з аспектів фінансового стану підприємства. При правильному користуванні ними можна активно впливати на рівень фінансової стійкості, підвищувати його до мінімально необхідного, а якщо він фактично перевищує мінімально необхідний рівень, - використовувати цю ситуацію для поліпшення структури активів і пасивів.
Оцінка фінансового стану підприємства необхідна наступним особам:
1) інвесторам, яких необхідно прийняти рішення про формування портфеля цінних паперів;
2) кредиторам, які повинні бути впевнені, що їм заплатять;
3) аудиторам, яким необхідно розпізнавати фінансові хитрощі своїх клієнтів;
4) фінансовим керівникам, які хочуть реально оцінювати діяльність і фінансовий стан своєї фірми;
5) керівникам маркетингових відділів, які хочуть створити стратегію просування товару на ринки.
Також ще раз потрібно відзначити, що аналіз фінансового стану підприємства служить не тільки засобом залучення ділових партнерів, але й базою прийняття управлінського рішення.
У кінцевому результаті аналіз фінансового стану підприємства повинен дати керівництву підприємства картину його дійсного стану, а особам, безпосередньо не працюють на даному підприємстві, але зацікавленим у його фінансовому стані - відомості, необхідні для безстороннього судження, наприклад, про раціональність використання вкладених у підприємство додаткових інвестиціях і т. п.
На 2001 рік очікується наступні замовлення:
1. Спільний контракт з ВАТ «Казахстанкаспійшельф» на сейсморозвідку 3Д в прибережній зоні Аральського морі в суму 500 тис. доларів США, початок робіт у червні 2001 року замовник ННК «Казахойл».
2. Спільний контракт з ТОВ «БГР Інтернаціонал Казахстан» на сесморазведку 3Д в Актюбінській області на площі «Жанажол» на замовлення ВАТ «CNPC - Актобемунайгаз», на суму 1,25 млн. дол США, початок робіт у липні місяці 2001 року.
3. Контракт з ТШО на архівацію польового матеріалу на суму 250 тис. дол США, початок робіт - січень 2001 року.
4. Контракт з ВАТ «Казахойл-Емба» на сейсморозвідку 2Д на території Атирауської області на суму 500 тис. дол США, початок робіт - серпень 2001 року.
5. Контракт з компанією «ФІОК» на сейсморозвідку 2Д на території Атирауської області на площі «Сагізскій блок» на суму 2 млн. дол США, початок робіт - липень 2001 року.
6. Інші замовники і оренда на суму 100 дол США.
Для участі в тендерах на геофізичні роботи нарівні з іноземними компаніями придбана сучасна сейсмічна телеметрична станція «інпут / Аутпут SYSTEM - 2000» у розстрочку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Паркінсон, С. Нортког, Рустомжі М.К. Мистецтво управління. - Лениздат, 1992.
2. Бреддік У. Менеджмент в організації. - М.: Инфра - М, 1997.-344с.
3. Майталь Ш. Економіка для менеджерів. - М.: "Дело", 1996.-416с.
4. Якокка Л. Кар'єра менеджера. - М.: Прогрес, 1991 .- 384с.
5. Кохно П.А. / Мікрюков В.А. / Коморов С.Є. Менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 1993.
6. Любінова Н.Г. Менеджмент - шлях до успіху. - М.: ВО Агропромиздат, 1992.
7. В. Хойер. Як робити бізнес у Європі. М.: Видавництво "Прогрес", 1990.
8. Алборов Р.А. Вибір облікової політики підприємства: Принципи і практичні рекомендації. М.: 1995р. стор 8.
9. Бакаєв О.С., Шнейдман Л.З. Облікова політика підприємства. / М.: «Бухгалтерський облік» 1994р. стор 7
10. Козлова Е.П. Бухгалтерський облік та відображення в обліковій політиці витрат на виробництво. / Головбух № 8 1998р. стор.8
11. Настільна книга бухгалтера Т.1. Укладач Прудніков В.М. / М.: Інформ-М 1995р. стор.46.
12. Основи бухгалтерського обліку. Під ред. Сац Б. / М.: 1995р.
13. Балабанов І.Т. «Основи фінансового менеджменту» М. «Фінанси та статистика» 1999 р.
14. Журнал «Бухгалтер плюс комп'ютер» № 1, січень 2001 р.
15. Матеріали ВАТ «Ембамунайгеофізіка» за 1997 - 2000 рр..
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Географія | Методичка
568.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Плата за землі сільськогосподарського призначення землі міст та інших населених пунктів
Будова Землі Вулканізм та землетрусу Тектоніка материків Атмосфера Землі клімат і погода
Плата за землі сільськогосподарського призначення землі міст і іни
Подорож 2
Подорож до Версаля
Подорож по веселці
Подорож по країні чисел
Подорож по гірському Криму
Весільна подорож на Ямайку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru