додати матеріал


Податкове планування на підприємстві 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
Мінський інститут управління
Контрольна робота
Предмет
«Фінанси підприємств»
Тема
«Податкове планування на підприємстві»
Мінськ
2009

Зміст
Податкове планування на підприємстві
Список використаних джерел

Податкове планування на підприємстві
Як показує практика, найчастіше керівництво вважає, що податків сплачується багато, і далі констатації факту справа не йде. В окремих випадках приймаються досить ризиковані і часто незаконні спроби оптимізації податкового навантаження, засновані на вдалому або не дуже вдалий досвід колег по бізнесу. Застосування нелегальних схем ухилення від податків характерно для початкового етапу становлення бізнесу, коли в спробі накопичення первинного капіталу «всі методи хороші» і власники бізнесу не замислюються про довгострокові перспективи. У ситуації якщо власнику підприємства є чим ризикувати, виникає питання іншого плану: «А чи можна створити на підприємстві ефективну систему роботи з податками, коли і підприємство буде отримувати прийнятний рівень рентабельності, і податкові органи не будуть пред'являти претензій до системи сплати податків?» Позитивний відповідь на дане питання існує, і пов'язаний він із організацією системи податкового планування на підприємстві.
Перш ніж безпосередньо приступати до податкового планування, слід розібратися в самому понятті, його зміст і складові елементи. Це дозволить визначити цілі і межі застосування податкового планування, застереже керівництво підприємств від надмірних очікувань, від можливостей податкового планування [5, с.264].
Ознаки податкового планування. Питання про ознаки податкового планування є першочергово важливим. Цілком можливо, що підприємство вже займається податковим плануванням. Як це визначити?
Для цього необхідно відповісти на питання, що є за своєю суттю тестом на придатність податкового планування на підприємстві.
1. Які рівень і структура податкового навантаження на підприємстві? При здійсненні податкового планування на підприємстві необхідно визначити структуру та рівень податкового навантаження, знання якого дозволяє визначити її оптимальність, що, у свою чергу, є основою для визначення необхідності та можливих напрямків податкового планування.
Слід зазначити, що довідкові показники є орієнтиром, але не догмою для оцінки ефективності податкового планування на підприємстві. У практиці зустрічаються ситуації, коли навіть для підприємств одного виду діяльності різниця в податковому навантаженні становила понад 5% виручки і була обумовлена ​​особливостями організації роботи підприємства.
Так, крім виду діяльності, на рівень податкового навантаження впливають:
- Особливості стратегії збуту продукції підприємства (робота на експорт);
- Організаційна структура підприємства (робота в холдингу або самостійно);
- Місце розташування підприємства (регіони з пільговим режимом оподаткування);
- Цілі поточної діяльності (отримання максимального прибутку або розширення частки ринку);
- Система роботи з податковими органами (отримання роз'яснень, оскарження спірних моментів податкових перевірок) і т.д. [4, с.111].
Багаторічний аналіз рівня податкового навантаження на підприємствах Республіки Білорусь виявляє, що в залежності від виду діяльності податкове навантаження перебуває в різних діапазонах (табл.1).
Таблиця 1. Рівень податкового навантаження на підприємствах Республіки Білорусь
Вид діяльності
Частка навантаження
(% Від виручки)
Машинобудування
12-15
Деревообробка
12-15
Будівництво
12-15
Зв'язок
12-15
Легка промисловість
8-10
Харчова промисловість
8-10
Виробництво підакцизної продукції
(За винятком лікеро-горілчаної)
25-30
Виробництво лікеро-горілчаної продукції
70-80
Торгівля
6-8
Сфера послуг
15-30
Важливо враховувати, що показник податкового навантаження не повинен розглядатися як самоціль, але при цьому повинен враховуватися на всіх стадіях діяльності підприємства.
2. Відстежується чи на підприємстві динаміка рівня і структури податкового навантаження, причини її обумовили? Відстеження динаміки податкового навантаження свідчить про те, що підприємство своєчасно оцінює вплив зміни податкового законодавства на фінансово-економічні показники діяльності підприємства. При цьому підприємство має можливість адаптуватися до нового законодавства у вигляді заходів податкового планування.
Так, з 2003 року в Республіці Білорусь відзначається тенденція зміни системи обчислення і сплати податку на землю (встановлення кадастрової оцінки земель, введення підвищувальних коефіцієнтів місцевих Рад депутатів, щорічна індексація ставок земельного податку). Перераховані зміни в податковому законодавстві призвели до зростання податкового навантаження з податку на землю до рівня 0,2-1% виторгу підприємства. Відповідно, якщо підприємство своєчасно відстежує динаміку структури податкового навантаження, то воно має можливість проводити оперативні заходи щодо скорочення податкового навантаження з податку на землю: продаж невикористаної землі, передача землі в оренду, лобіювання інтересів у місцевих органах влади про встановлення понижуючих коефіцієнтів [4, с .116].
Отже, відстеження динаміки податкового навантаження дозволяє прогнозувати вплив зміни податкового законодавства на рівень податкового навантаження підприємств, своєчасно оптимізувати витрати підприємства на сплату податків.
3. Чи враховується при укладанні договорів його вплив на рівень оподаткування? Здійснення податкового планування означає, що підприємство враховує суму сплачуваних податків на всіх стадіях ведення бізнесу. Так, одним з елементів податкового планування є оцінка впливу договорів, що укладаються на рівень податкового навантаження підприємства.
Аналіз діяльності білоруських підприємств легкої промисловості, широко використовували давальницькі схеми, показав, що рівень податкового навантаження у них перевищував 20%. При цьому близько 9-12% займала податкове навантаження по платежах з фонду заробітної плати. Податкове навантаження з ПДВ по даних підприємствах на 3-5% вище середнього навантаження по організаціям галузі, що не використовують давальницькі схеми. Зазначене обставина пов'язана з тим, що виручкою підприємства в умовах використання давальницьких схем є оплата за послуги з переробки сировини, основою якої в легкій промисловості служить фонд заробітної плати, без урахування вартості сировини. Таким чином, практично вся вартість послуги є доданою вартістю, що обкладається як ПДВ, так і платежами з фонду заробітної плати (ставки яких становлять близько 50% з урахуванням прибуткового податку). Виходом зі сформованої ситуації є раціональне поєднання давальницьких схем з виробництвом з власної сировини, на додаток з використанням експортних постачань по товарах, виготовленим з власної сировини.
Отже, вже на стадії укладання договорів на переробку і реалізацію продукції можна враховувати особливості податкового законодавства, які дозволяють оптимізувати рівень податкового навантаження підприємства.
4. Складається чи на підприємстві графік сплати обов'язкових платежів для оцінки впливу оподаткування на рух грошових потоків? Складання графіків розрахунку з бюджетом по податках дозволяє уникнути нарахування пені по заборгованості перед бюджетом у випадку відсутності грошових коштів на рахунках підприємства. Так, знаючи середній рівень податкової наван зкі на підприємстві та планований обсяг виручки, можна прогнозувати суму грошових коштів, необхідну до перерахування щомісяця 22-го числа.
Економія коштів на піні є додатковим джерелом оборотних коштів поряд з оптимальним рівнем податкового навантаження.
Чи означає це, що єдиною метою податкового планування є досягнення мінімальної податкового навантаження? Зовсім ні. Податкове планування слід розглядати як комплексну роботу організації, спрямовану на підвищення ефективності роботи за допомогою оптимізації рівня податкового навантаження.
У зв'язку з цим податкове планування - це створення таких економічних умов для роботи підприємства, за яких податки «не заважають» роботі організації (підприємство сплачує податки і при цьому має прийнятний рівень рентабельності, високий рівень оплати праці, має кошти для інвестування або отримання кредитів) [ 8, с.39].
Створення економічних умов означає, що підприємство свідомо йде на деякі обмеження в своїй діяльності з метою оптимізації рівня податкових платежів. Фактично проведення податкового планування означає досягнення максимального економічного ефекту (рівня рентабельності, обсягу продажів) при оптимальному рівні оподаткування в рамках існуючого податкового законодавства. Відповідно, податкове планування необхідно в першу чергу підприємствам, орієнтованим на легальну діяльність, а не на мінімальні податки будь-якими засобами. Традиційний підхід до податкового планування виключно, з точки зору тільки мінімальних податків, не є спроможним. Важлива не мінімальність, а оптимальність рівня податкового навантаження.
Таким чином, наведене визначення податкового планування передбачає, що в ході проведення податкового планування керівництво підприємства має отримати відповіді на наступні питання:
1. Яку суму податків і в які терміни має сплачувати платник податків?
Це питання означає складання на підприємстві графіку сплати обов'язкових платежів виходячи з термінів сплати податків, існуючого рівня податкового навантаження та планованого рівня виторгу організації.
Наприклад, чим вище рентабельність роботи підприємства, тим вище податкове навантаження з податку на прибуток. У свою чергу, збиткова робота означає несплату податків з прибутку. Але чи завжди збиткова робота є оптимальним варіантом податкового планування?
Таким чином, наведене визначення податкового планування передбачає, що в ході проведення податкового планування керівництво підприємства має отримати відповіді на наступні питання:
1. Яку суму податків і в які терміни має сплачувати платник податків? Це питання означає складання на підприємстві графіку сплати обов'язкових платежів виходячи з термінів сплати податків, існуючого рівня податкового навантаження та планованого рівня виторгу організації. Наприклад: підприємство знає, що рівень податкового навантаження складає 10%. Виручка організації за місяць -100 млн. руб., Відповідно, організації необхідно зарезервувати на рахунку 22-го числа близько 10 млн. руб. для своєчасності розрахунків з бюджетом.
При цьому планування сум сплачуваних податків є і додатковим джерелом контролю над правильністю обчислення платежів. Так, якщо протягом кварталу спостерігається значне (більше 5%) відхилення рівня податкового навантаження від запланованого рівня, то це може свідчити:
- У випадку зниження - про помилки в обчисленні податків або високої ефективності податкового планування;
- У разі збільшення - про необхідність проведення заходу податкового планування.
Також відхилення від планованого рівня податкового навантаження може бути обумовлено змінами податкового законодавства [9, с.187].
2. Чи є можливість мінімізувати податкові платежі? Дане питання податкового планування є загальнопоширеним поданням економістів про місце і роль податкового планування в регулюванні економічної діяльності підприємства. Серед заходів, які необхідно провести з метою визначення можливості мінімізації платежів, доцільно виділити наступні:
- Порівняльну оцінку існуючого рівня податкового навантаження підприємства з середнім значенням по республіці;
- Оцінку договірних відносин з точки зору їх впливу на оподаткування;
- Оцінку організаційної структури роботи підприємства з точки зору підходів оподаткування;
- Оцінку маркетингової політики підприємства з точки зору оподаткування і т.д.
Наведені напрями податкового планування не є вичерпними. При цьому слід зазначити, що їх застосування не повинно впливати негативно на результати роботи підприємства. Основна мета податкового планування - це не мінімізація сум сплачених податків, а досягнення оптимальних показників економічної діяльності в рамках існуючого законодавства без його порушення.
3. Як виявити і мінімізувати податкові ризики? Питання виявлення та мінімізації податкових ризиків є одним з напрямків податкового планування, який робить схожим податкове планування з аудитом. При цьому слід зазначити істотне відмінність між цими двома напрямками. Аудит перевіряє правильність здійснених угод, а податкове планування визначає можливі проблеми з планованим операціях, дозволяє прогнозувати ситуацію. Наприклад: якщо підприємство з метою мінімізації сплати податку на прибуток вирішить створити ремонтний фонд, то аудит буде оцінювати правильність відображення в обліку вже здійснених операцій, у той час як податкове планування буде оцінювати вплив цього рішення на планований рівень податкового навантаження [2, С.283 ].
Слід зазначити, що податкове планування, на відміну від аудиту, розглядає не тільки існуючі, але і ймовірні податкові ризики, пов'язані як з діяльністю податкових органів, так і зумовлені недоліками у роботі підприємства.
Принципи податкового планування. Виходячи з викладених цілей, стає зрозумілим, що податкове планування являє собою процес досягнення оптимального в даних економічних умовах рівня податкового навантаження. Останнє передбачає наявність деяких принципів та обмежень в організації податкового планування.
1. Оптимізація, а не мінімізація податків. Зрозуміло, метою податкового планування є питання не мінімізації, а оптимізації рівня оподаткування в його чистому вигляді. При цьому мінімальний рівень податкового навантаження не завжди буде оптимальним. Необхідно враховувати обмеження, які встановлює держава і власники підприємства.
Без сумніву, податки платять ті, у кого є майно і доходи. Тому найпростіший спосіб - не мати майна і доходів, і тоді ніяких податків платити не потрібно. Тим часом навряд чи кого-небудь влаштує зазначений варіант мінімізації податків [7, с.403].
2. Мінімальне втручання в умови діяльності підприємства. Кожна організація є складним механізмом, що складається з певної управлінської структури. Будь-яке втручання в її діяльність у формі зміни організаційної структури, системи проходження інформації призводять до наслідків в управлінській сфері. Ці наслідки потрібно прораховувати і враховувати. Зазначений принцип грунтується на взаємозв'язку методів податкового планування та існуючих економічних зв'язків і організаційної структури підприємства, вибір оптимального характеру втручання в діяльність підприємства.
3. Розумний податковий ризик. Застосування схем мінімізації, які напевно викличуть суперечки з податковими органами, як правило, не виправдане. Витрати на суперечки з податковими органами можуть перевищити економію на податку. У практиці часто зустрічаються ситуації, коли необхідно обгрунтовувати витрати, що обліковуються у складі витрат при обчисленні податку на прибуток. Особливо часто зазначена ситуація пов'язана з наданням консультаційних послуг, коли необхідна наявність як акту виконаних робіт, так і безпосередньо матеріального результату наданих робіт (звіт, аналіз, бізнес-план). Чим більш грамотно економічно обгрунтовані і документально оформлені результати консультаційної роботи, тим менше претензій з боку податкових органів. В процесі податкового планування зазвичай виникає податковий ризик, який необхідно враховувати. При цьому грамотно організоване податкове планування передбачає, що податковий ризик прогнозуємо і економічно обгрунтований. У свою чергу, якщо підприємство не готове піти на податковий ризик, то податкове планування застосовувати не слід. Перераховані принципи організації податкового планування носять універсальний характер і застосовні в умовах будь-якого законодавства, про що є практичний білоруський досвід. При цьому ефективність податкового планування виражається не лише в скороченні рівня податкового навантаження, але і в зниженні розміру штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, в підвищенні рентабельності роботи підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Акинин П.В., Жидкова Є.Ю. Податки та оподаткування. Москва.: Ексмо, 2008. - 496 с.
2. Бондар Т.Є., Василевська Т.І., Заєць Н.Є., Кірєєва Є.Ф., Алешкевич І.М. Податки та оподаткування. Мінськ.: Вишейшая школа, 2008. - 320 с.
3. Братухіна О.А. Методологія, методика і практика нарахування податків. Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2007. - 217 с.
4. Заєць М. Податки та оподаткування. Мінськ.: Вишейшая школа, 2006. - 303 с.
5. Качур О.В. Податки та оподаткування. Москва.: КноРус, 2009. - 360 с.
6. Маслова І.А., Попова Л.В., Дрожжина І.А. Практика обчислення податків. Москва.: Справа та сервіс, 2008. - 288 с.
7. Міляков Н.В. Податки та оподаткування. Москва.: Инфра-М, 2009. - 520 с.
8. Селезньова М.М. Податковий менеджмент: адміністрування, планування, облік. Москва.: Юніті, 2007. - 224 с.
9. Черник Д.Г., Балакін В.В., Кіріна Л.С. Податкове консультування. Москва.: Економіка, 2009. - 439 с.
10. Шапкова Є.Ю. Податки та оподаткування. Москва.: Дашков і К, 2007. - 336 с.
11. Ялбулганов А.А. Фінанси і податки. Нариси теорії і політики. Москва.: Статут, 2004. - 618 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
42.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкове планування на підприємстві
Податкове планування на підприємстві 3
Податкове планування на підприємстві
Податкове планування на підприємстві 2 Сутність і
Податкове планування 3
Податкове планування 2
Податкове планування
Податкове планування підприємства
Податкове планування податкового навантаження
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru