Поведінка виробників. Виробництво і витрати виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Мотиви діяльності підприємств і підприємців в ринковій економіці

Ринок у широкому розумінні являє собою організацію суспільного виробництва, при якій виробники товарів, орієнтуючись на потреби суспільства, самі вирішують, що виробляти і в якій кількості; як виробляти ці товари (з яких ресурсів і за допомогою якої технології); для якого споживача виробляти - для особистого чи виробничого споживання.

Призначення ринку полягає в тому, щоб забезпечити нормальний економічний розвиток суспільства, в тому числі:

економічне зростання виробництва за допомогою випуску більшої кількості і кращої якості товарів і послуг;

ефективність економіки або отримання максимальної віддачі (прибутку) при мінімумі витрат (витрат);

повну зайнятість бажаючих і здатних працювати;

справедливий розподіл доходів між працюючими і непрацюючими членами суспільства;

участь у зовнішньоекономічній діяльності;

підтримання раціонального торговельного і фінансового балансів у міжнародній торгівлі;

екологічну безпеку громадян і поліпшення навколишнього природного середовища.

Для нормальної та успішної реалізації мотивів діяльності підприємств в ринкових умовах необхідна низка умов, у межах яких відбувається і мотивація діяльності самих підприємців, бізнесменів, організаторів виробництва.

До цих умов необхідно в першу чергу віднести такі, як:

наявність персоніфікованої приватної власності, коли виробник є господарем засобів виробництва і вільно розпоряджатися результатами своєї праці;

свобода виробничої і комерційної діяльності всіх учасників суспільного виробництва, компетентність і творчих підхід підприємців до вирішення організаційних та управлінських питань життєдіяльності свого підприємства.

Форми і види господарюючих підприємств різноманітні, але всі вони доповнюють один одного і створюють одне ціле - економічну систему суспільства. Поряд з великими фабриками і заводами і обслуговуючими їх банками, страховими товариствами і транспортними підприємствами існують всякого роду виставки, рекламні агентства, видавництва, друкарні, професійні школи, санаторії, лікарні, театри і т.д. і т.п. Велика різноманітність підприємств, а тому велика і різноманітна мотивація підприємництва.

Дрібних підприємців безліч. Вони часто непомітні, але вони необхідні. Зазвичай вони здійснюють роботу, яка до них вже утвердилася у практиці підприємництва. Але з дрібних підприємств часто виходять різні важливі нововведення, господарське значення яких досить велика від широти і масового охоплення споживачів, що користуються їх послугами.

Мотиви дрібних підприємств звичайно одноманітні і прості. Ці мотиви зводяться до вилучення вигод з що складається або існуючої господарської кон'юнктури. Мотиви ж творців великих підприємств значно складніше і часто незрозумілі значній частині населення. Схильність до вилучення вигод від господарської діяльності - це головне в підприємницької мотивації та психології підприємців. Її досить для підприємництва невеликого масштабу.

Максимальним вираженням підприємницької мотивації великих підприємств є ненаситна схильність організовувати, розвивати підприємства, необмежено розширювати область діяльності, усувати суперників, спрага панування, що найбільш повно дає про себе знати в умовах глобалізації економіки.

В автобіографії Генрі Форда ми маємо свідчення самого автомобільного короля: з якою завзятістю він працював і боровся з усіма труднощами на шляху розширення своєї підприємницької діяльності, намагався, щоб його справа не відставало від запитів життя і постійно розширювалося у виробництві автомобілів, сільгосптехніки, аеропланів та інших машин, хоча особисто йому все це було не потрібно. Ця невтомна і ненаситна жага слави нагадує завойовницьку цілеспрямованість Олександра Македонського, Цезаря, Наполеона.

Мотиви підприємницької діяльності не вичерпуються прагненням до особистої наживи. Приклади з підприємницької діяльності показують, що підприємці можуть зв'язати свою діяльність з досягненням благополуччя країни, народу, міста і т.п. Але коли вдалий підприємець невпинно прагне все до нового і новому придбанню свого впливу, коли це стає головною метою всього його життя, то вже не можна говорити тільки про особисту вигоду. Він такий же одержимий, як і вчений, занурений у свої дослідження до кінця днів, висохлий у кабінеті, який забув про своє особисте життя.

Цей феномен у психології підприємців визначається як прагнення до самореалізації всіх своїх здібностей творчої діяльності в конкретній сфері суспільно-корисної праці на благо суспільства. Подібний тип підприємців знайшов відображення в багатьох творах художньої літератури. Наприклад, в романі Мопассана "Монт-Оріоль" з вуст героя прозвучали такі слова: "Погляньте на цю бідну село, - я зроблю з неї місто, великий, світле місто, що кишить людьми, повний готелів з об'ємними машинами, лакеями, екіпажами, з натовпом багатіїв ... У нашій справі треба постійно шукати, знаходити, вигадувати, все розуміти, все передбачити, все міркувати, бути сміливим. Всі битви виграють тепер грошима. І я борюся, чорт візьми ". Сила підприємницького творчості, доведена до максимального напруження всіх своїх сил, стає благотворним для нації, якщо діяльності підприємця дано відповідний напрямок. Але підприємництво може приймати і потворні форми, як це іноді спостерігається у підприємницькій діяльності деяких "нових" росіян.

Таким чином, мотиви діяльності підприємств і підприємців різноманітні, вони включають в себе прагнення до отримання максимального прибутку і доходу, до розширення сфери діяльності, усунення конкурентів, спрагу панування, самореалізацію і самоствердження, підвищення добробуту своїх близьких і суспільства, в якому вони живуть.

Відповідальне і цивілізоване підприємництво являє собою особливий вид праці, зміст якого виявляється в таких функціях:

Підприємець бере на себе ініціативу з'єднання ресурсів землі, капіталу, праці в єдиний процес виробництва товарів або послуг. Виконуючи роль каталізатора впровадження нових технологій, підприємець одночасно є рушійною силою виробництва і посередником, що зводить разом інші ресурси для здійснення процесу, який обіцяє виявитися прибутковим і перспективним.

Підприємець бере на себе важке завдання прийняття рішень у процесі ведення бізнесу, тобто ті рішення, які й визначають курс подальшого функціонування підприємства.

Підприємець - це новатор, особа, що прагне вводити в побут на комерційній основі нові продукти, нові виробничі технології або навіть нові форми організації бізнесу.

Підприємець - це людина, що йде на ризик. Це випливає з глибокого розуміння вищезгаданих трьох його функцій. Прибуток в капіталістичній системі зовсім не гарантована підприємцю, результатом його діяльності може бути гідна прибуток у разі його успіху і, навпаки, розорення, збитки в разі помилок чи стихійних обставин. Все це говорить про те, що підприємець ризикує не тільки своїм ім'ям, працею, діловою репутацією, але і вкладеними коштами у виробництво, своєю власністю і власністю своїх компаньйонів.

Функція погодження відповідальності в організації, управлінні виробництвом, розподілі ресурсів і отриманих результатів праці всього трудового колективу.

При вдалому вирішенні питань управління винагородою підприємця є відповідна прибуток, яка є доходом всього суспільства, оскільки за рахунок цього доходу формуються інвестиційні кошти, особисті доходи підприємця, надходження до громадських фондів, відрахування у вигляді різних податків на користь місцевого або державного бюджету.

Не викликає сумніву той факт, що діяльність підприємця за своїм соціально-економічним змістом є суспільно-корисної, що виражається в задоволенні певних потреб суспільства у виробництві відповідних товарів, так і в зростанні фінансових показників, що створюють умови для розширеного виробництва матеріальних і духовних благ.

Підприємництво можна визначити як діяльність по координації та комбінації факторів виробництва з метою забезпечення необхідних результатів, тобто при менших витратах коштів отримувати найбільші результати.

2. Витрати виробництва і прибуток

Ціна товару, виробленого на підприємствах в умовах функціонування ринкової економіки, складається з двох основних частин:

вартості витрат виробництва;

прибутку.

Ціна - це кількість грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послугу.

Те, що коштує товар підприємцям, вимірюється витратами капіталу, то, що коштує товар суспільству, визначається витратами праці. Тому витрати виробництва товару менше його вартості, тобто тих реальних витрат виробництва, які, крім витрат капіталу, включає і витрати праці. Вказана різниця у вартості товару і витрат підприємницького капіталу і становить дохід підприємства.

Прибуток - це різниця між сумарною виручкою від реалізації продукції і сумарними витратами в грошовому вираженні.

Витрати виробництва - це витрати підприємства на виробництво товару.

Витрати виробництва розглядаються як особливого роду економічні витрати на будь-які ресурси. По суті, економічні витрати - це виплати, які кожна фірма зобов'язана відшкодувати за надані ресурси іншим фірмам або домашнім господарствам.

Оцінки витрат на виробництво товарів, обчислення витрат виробництва складні, оскільки саме поняття витрат виробництва багатогранно. Розрізняють бухгалтерські витрати і витрати втрачених можливостей (альтернативні), економічні та трансакційні, постійні та змінні.

Сутність і структура бухгалтерських витрат

Бухгалтерські витрати - це платежі за ресурси зовнішнім постачальникам ресурсів, іншими словами, це зовнішні витрати

Бухгалтерські витрати виробництва являють собою всі грошові витрати, необхідні для виробництва, включаючи сировину, заробітну плату, амортизацію, орендну плату, відсотки по кредитах, податки, торгові та адміністративні витрати і т.п. Загальну суму бухгалтерських витрат зазвичай називають валовими витратами виробництва.

Цінність будь-якого ресурсу, використовуваного у виробництві товарів і послуг, виражається в грошовій формі, тобто всі виплати обов'язково фіксуються в бухгалтерських документах. Ось чому такий спосіб оцінки витрати називається бухгалтерським, а оцінені з його допомогою витрати - бухгалтерськими витратами.

Основні елементи бухгалтерських витрат включають такі статті витрат:

матеріальні витрати - оплата сировини, матеріалів, палива, енергії, вартість комплектуючих виробів та напівфабрикатів;

витрати на оплату праці - заробітна плата найманих працівників, а також інші виплати, передбачені трудовими договорами;

відрахування на соціальні потреби - відрахування за встановленими законодавством нормами до фонду соціального страхування, пенсійний фонд, фонд сприяння зайнятості;

амортизація - відрахування за встановленими законодавством нормами, що відображають знос устаткування, будівель;

інші витрати - комісійні платежі банку за касове і банківське обслуговування; відсотки за кредит, орендні платежі; оплата робіт і послуг, що надаються іншими фірмами; податки і збори, що включаються у витрати виробництва відповідно до законодавства.

Методика бухгалтерського обліку стандартизована, що необхідно для об'єктивної оцінки стану справ на підприємстві, а також для порівняння справ на різних фірмах. У Росії в даний час стандарт бухгалтерського обліку є обов'язковим для всіх комерційних структур і контролюється податковими, банківськими та іншими організаціями. В умовах планової економіки бухгалтерський облік багато в чому відрізнявся від бухгалтерського обліку країн з ринковою економікою. З переходом на шлях ринкових перетворень в нашій країні освоюються світові стандарти у зазначеній сфері обліку витрат коштів, використовуваних у виробництві товарів і послуг.

Різниця між вартістю продажу і бухгалтерськими витратами є бухгалтерський прибуток.

Альтернативні витрати

Перш ніж розпочати підприємницьку діяльність організатор бізнесу знайомиться з кон'юнктурою ринку, з'ясовує ціни на фактори виробництва, вивчає попит на передбачуваний продукт свого підприємства, визначає можливі витрати, розглядає різні варіанти, вибирає кращий.

У процесі функціонування підприємства споживаються різні виробничі ресурси. Між обсягом своєї продукції та кількістю спожитих ресурсів існує залежність, яку називають виробничою функцією:

Q = f (x1, x2, x3 ... xn), де

Q - максимально можливий випуск продукції при даній комбінації виробничих ресурсів; x1, x2, x3 ... xn - витрати ресурсів, - праці, капіталу, землі.

Як було зазначено раніше (в темі 2), при характеристиці кривої виробничих можливостей всі фактори виробництва характеризуються взаємозамінністю. Запаси виробничих ресурсів обмежені, а деякі з них відносяться до дуже рідкісним. Тому рішення про початок виробництва одного продукту завжди пов'язане з відмовою від виробництва інших товарів, ось чому всі витрати на виробництво носять альтернативний характер. Якщо з однієї тканини продукують жіночі і чоловічі костюми, то при наявності певних запасів даної тканини збільшення випуску жіночих костюмів буде означати скорочення випуску чоловічих костюмів.

Отже, альтернативні витрати - це витрати втрачених можливостей, які становлять цінність інших благ, які можна було б отримати при найбільш вигідному із усіх можливих способів використання даного ресурсу.

Альтернативні витрати дуже важко уявити як певну кількість рублів або доларів. Це пояснюється тим, що в умовах різноманітного виробництва і швидко мінливої ​​економічної обстановки важко вибрати найкращий спосіб використання наявних ресурсів. У ринковому господарстві це робить сам підприємець, як організатор та ініціатор виробництва. Спираючись на свою інтуїцію та досвід, підприємець визначає ефект від того чи іншого напрямку застосування ресурсів. При цьому виручка і розмір доходів від втрачених можливостей завжди є гіпотетичним.

У господарській діяльності на підприємствах можуть використовуватися і так звані внутрішні витрати, той є витрати ресурсів, власником яких є сам підприємець, але за використання яких він не платить. Наприклад, якщо ваше підприємство знаходиться на землі, яка належить вам, то ви не платите орендну плату за використання землі на відміну від інших підприємців. Разом з тим, ви реально використовуєте земельну ресурси, які є вашими внутрішніми ресурсами, а витрати по використанню землі являють собою внутрішні витрати.

Внутрішні витрати - це сума грошових коштів, які потрібно було б платити, якби ці ресурси купувалися в інших виробників.

Сума зовнішніх і внутрішніх витрат являє собою економічні витрати.

Економічний прибуток - це різниця між сумою продажу та економічними витратами.

За своїми розмірами економічні витрати перевищують бухгалтерські, а економічний прибуток, відповідно, менше бухгалтерського прибутку.

Постійні і змінні витрати

Постійні витрати (FC) - це витрати підприємства, які не залежать від обсягу виробленої продукції.

До цих витрат належать орендна плата, амортизація, податок на землю, податок на власність, витрати на теплопостачання, зв'язок, телефон і т.д. Незалежно від обсягів виробництва, ці суми залишаються незмінними, тобто постійними в рамках певного часу. Традиційно постійні, або фіксовані, витрати позначають FC (від англійського Fixed Cost).

Зрозуміти сутність постійних витрат можна, якщо мати на увазі наступні обставини. Завод може зупинити своє виробництва, так як його продукція не користується попитом, шахта - не працює через страйки робітників. Но, несмотря на это, завод и шахта несут постоянные издержки, поскольку они несут определенные обязанности перед другими субъектами хозяйственной деятельности, то есть они должны выплачивать проценты по кредитам, страховые взносы, налоги на собственность, начислять заработную плату уборщикам и сторожам, платить за тепло, электроэнергию и т.п. Но этим не исчерпывается список постоянных издержек. К ним следует отнести затраты в виде амортизационных отчислений, зарплата на содержание менеджеров, бухгалтеров, зарплаты на обучение и повышение квалификации работников и многое другое, что относится к так называемым накладным расходам. Сами накладные расходы как разновидность издержек производства представляют собой расходы на управлении и хозяйственное обслуживание производства, куда в первую очередь относятся административно-управленческие расходы, расходы, связанные с реализацией продукции.

Переменные издержки (VC) - это затраты предприятия на производство продукции, зависящие от объёмов производимой продукции.

К переменным издержкам относятся затраты, связанные с использованием оборотного капитала. Они включают расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, выплату заработной платы производственных рабочих, транспортные расходы, разнообразные платежи и т.д. Таким образом, переменными называются такие издержки, величина которых меняется в зависимости от изменения объема производства. Переменные издержки обозначаются латинскими буквами VC (от английского Variable Cost ).

Сумма постоянных и переменных издержек образует полные, или валовые, издержки.

При нулевом объеме производства валовые издержки равны величине постоянных издержек. При наращивании объема производства валовые издержки увеличиваются на величину переменных издержек в соответствующей точке роста.

Существует еще один вид издержек - это так называемые операционные или трансакционные издержки. При существовании прав собственности на ресурсы, эти права могут быть переданы другим лицам.

Трансакционные, или операционные, издержки - это издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности.

Вступая в хозяйственную жизнь, предприниматель должен, как мы видели, превратить свой капитал в соответствующие факторы, необходимые для ведения производства и создания материальных благ. Капитал должен быть использован предпринимателем на приобретение всех необходимых материально-трудовых и организационных средств хозяйствования, а затраченный капитал превращается в издержки производства.

По завершению хозяйственного цикла и после реализации товара по соответствующей стоимости обнаруживается превышение полученной стоимости товара над капитальными расходами или его издержками. Эта величина стоимости, как превышение доходов над расходами, определяется как прибыль капиталиста, прибыль предпринимателя. Прибыль, соотнесенная с издержками капитала дает в итоге такой показатель как норма прибыли. Норма прибыли выражает степень доходности вложенного в производство капитала или степень его эффективности в применяемой сфере хозяйственной деятельности.

Норма прибыли - это отношение величины полученной прибыли к величине всего авансированного капитала.

Вопрос об источнике прибыли был и остается актуальным и спорным на протяжении нескольких столетий. Экономическая наука, прежде всего политическая экономия, уделяет этой проблеме много внимания, предлагая самые различные решения. В соответствии с трудовой теорией стоимости источником всех материальных и духовных благ является труд, поэтому и прибыль, воплощенная в этих материальных и духовных благах, создается трудом.

Вместе с тем, поскольку производство, распределение и потребление (использование) этой прибыли осуществляется в значительной степени под руководством капиталиста-предпринимателя, то и ответственность за последствия такого руководства ложатся на капитал, на капиталиста. И главное обвинение за негативные последствия функционирования капитала сводятся к одному, а именно, к утверждению того, что прибылью, доходом предприятия распоряжается капиталист - предприниматель, а участие в создании этих благ остается сомнительным, поскольку он не участвует в непосредственном процессе производства товаров.

Вопрос разрешается просто, если признать, что функция согласования и управления крупным производством является объективно необходимой, то и участие бизнесмена в этой работе таким же является общественно-полезным и производительным, как и участие простого рабочего. Более того, эта функция предпринимателя-капиталиста осуществляется в рамках соответствующего правового регулирования социально-экономической ответственности бизнеса перед обществом. Этот строй рассуждений позволяет сделать вывод, что одним из источников прибыли является труд самого предпринимателя, рискующего своей собственностью Созданный предпринимателем-капиталистом хозяйственно-производственный процесс призван обеспечить производство прибыли как общего дохода всей своей деятельности. В таком процессе участвуют все факторы производства: сам капиталист-предприниматель, привлекаемые капиталистом работники - от управляющих (менеджеров) до технических специалистов и простых рабочих, материалы, технические средства, в том числе здания и машина, информация, окружающая социальная и природная среда, в том числе земля. Все, что необходимо, все привлекается к производству товаров и услуг, содержащих в себе стоимость и прибыль.

Затраченные ресурсы на производство создают стоимость товаров, сумма которой, выраженной и реализованной в денежной форме, называется выручкой. Выручка за минусом внешних издержек производства образует бухгалтерскую прибыль. Если же из нее вычесть еще внутренние издержки, останется так называемая экономическая прибыль.

В экономической теории выделятся еще одна разновидность прибыли, это так называемая нормальная прибыль. Нормальной прибылью считается такой ее уровень, который является достаточным для того, чтобы владельцы предприятия считали выгодным для себя продолжать свой бизнес.

Нормальная прибыль представляет собой плату за использование такого фактора производства как предпринимательская способность.

Если владелец сам управляет фирмой, то нормальная прибыль выступает в качестве "справедливой", достаточной, чтобы осуществлять свой бизнес и получать соответствующее вознаграждение за свой труд.

Износ и амортизация

Значительную долю издержек составляют затраты, связанные с приобретением и поддерживанием в рабочем состоянии таких капитальных ресурсов как машины, оборудование, здания. Капитальные ресурсы называют также основным капиталом.

Основной капитал - это часть капитала предприятия, которая используется в течение многих производственных циклов и стоимость которых включается в издержки и в цену продукции не целиком, а по частям.

Использование в хозяйственной деятельности указанных ресурсов имеет ряд особенностей. В отличие от таких производственных ресурсов, как топливо, энергия, материалы (т.е. предметы труда), капитальные ресурсы расходуются на протяжении многих циклов производства, т.е. функционируют годами, но подвергаются постоянному износу.

Износ - это постепенная утрата капитальными благами своей ценности.

Эта утрата ценности выступает в форме двух видов износа - физического и морального.

Под физическим износом понимают потерю средствами труда (машинами, оборудованием длительного пользования) своих потребительских качеств, своих технико-производственных свойств.

Физический износ в свою очередь выступает в двух видах:

первый вид - это износ средств труда в процессе непосредственной эксплуатации оборудования в ходе изготовления продукции;

второй вид - это разрушение средств труда под влиянием сил природы в результате бездействия: станки ржавеют и выходят из строя, здания разрушаются и приходят в негодность.

Моральный износ основного капитала - это снижение его стоимости в результате появления более эффективной техники или в результате повышения эффективности в производстве данного вида оборудования.

Моральный износ средств производства происходит тогда, когда уменьшение ценности материальных благ не связано с потерей ими потребительских качеств. Так, если год назад вы купили сотовый телефон и даже не распаковали его, сохранив абсолютно новым, то теперь цена этого телефона все равно уменьшается. Дело в том, что за это время повысилась производительность и эффективность производства данной продукции, с неизбежным снижением стоимости и цены соответствующих материальных благ. Второй причиной морального износа капитальных благ является обесценивание основных средств производства вследствие появления более эффективной и более производительной техники, чем та, которая производилась ранее. Моральный износ может быть вызван снижением цен на рынке капитальных благ вследствие колебаний экономической конъюнктуры.

Главной причиной морального износа основного капитала является научно-технический прогресс, это находит свое отражение в снижении цен на капитальные ресурсы.

Физический износ в значительной степени связан с масштабами выпуска продукции. Важной задачей экономической теории и практики является определение способов возмещения капитальных затрат для последующего воспроизводства указанных ресурсов. Капитальные блага (машины, станки и т.п.), служащие более одного года, переносят свою стоимость на производимую продукцию по мере своего износа. Поэтому издержки, связанные с износом машин, оборудования, сооружений и т.п. не могут быть возмещены после производства первой же партии продукции, как это происходит с затратами топлива, сырья, материалов. Для поддержки машин и оборудования необходимы средства на ремонт, модернизацию, замену средств труда, т.е. чтобы возмещать износ оборудования за счет амортизационных отчислений.

Амортизационные отчисления представляют собой денежную форму перенесенной на продукцию стоимости функционирующего основного капитала и включаются в издержки производства.

Отношение годовой суммы амортизационных отчислений к полной стоимости основного капитала, выраженное в процентах, называется нормой амортизации.

Пример того, как производится расчёт амортизационных отчислений и нормы амортизации, приводится в таблице 1.

Таблиця 1. Возмещение основного каптала

L = 5 лет

K|f тыс. руб.

A тыс. руб.

Aa

К началу 1-го года

10000

0

0

К концу 1-го года

8000

2000

2000

К концу 2-го года

6000

2000

4000

К концу 3-го года

4000

2000

6000

К концу 4-го года

2000

2000

8000

К концу 5-го года

0

2000

10000

Kf - полная стоимость основного капитала

K|f - остаточная стоимость основного капитала

L - срок службы основного капитала

A - амортизационные отчисления

Aa - амортизационный фонд

A| - норма амортизации

Kf

A = ------------

L

A

A| = --------------- x 100%

Kf

3. Производство в коротком периоде. Закон спадної віддачі

Каждое предприятие, фирма, завод или фабрика подчиняется одному и тому же закону в своем развитии - это обеспечение надежного и стабильного развития путем наращивания производства. Однако сколько производить и сколько необходимо авансировать капитала на это развитие имеет решающее значение для получения прибыли. Величина прибыли определяется разницей между выручкой от реализации продукции и всеми издержками. И выручка, и издержки зависят от объема производства. В теоретическом и практическом отношении важно выявить зависимость между изменением издержек производства на единицу производимой продукции в зависимости от изменения объема производства.

В качестве инструмента анализа этой проблемы экономическая теория использует производственную функцию. Эта функция выражает, как раньше было указано, зависимость между объемом получаемой продукции (Q) и количеством ресурсов (x1, x2, x3… xn).

Когда речь идет о производственной функции, то важно видеть влияние на результаты производства всех тех ресурсов, которые принимают участие в производстве соответствующего количества товаров или услуг.

Издержки, которые фирма или целая отрасль несет в процессе производства заданного объема продукции, зависят от количества всех занятых ресурсов. Так количество многих используемых ресурсов таких, как различные виды труда, сырья, топлива, энергии и т.д., можно изменить быстро и легко. Другие ресурсы требуют большего времени для освоения в данном производстве. Например, чтобы изменить мощности металлургического или другого предприятия крупной промышленности с его машинами и оборудованием потребуется значительный период времени. В некоторых отраслях тяжелой промышленности изменение производственных мощностей может занять несколько лет.

В связи с тем, что существуют особенности и ограничения в привлечении дополнительных ресурсов для расширения объёма производства на предприятии, в экономике выделяются короткий (краткосрочный) и долгий (долгосрочный) периоды.

Короткий период представляет собой такой период, в течение которого некоторые факторы производства, в частности, технология и производственные мощности, остаются неизменными, фиксированными, а все остальные факторы являются переменными.

Долгий период представляет собой такой период, в течение которого все факторы производства, в том числе и производственные мощности, являются переменными.

Производственные мощности фирмы остаются неизменными в пределах краткосрочного периода, но объем производства может быть изменен путем применения большего или меньшего количества живого труда, сырья и других ресурсов. Существующие производственные мощности в пределах кратного периода остаются в неизменном виде, но могут использоваться более или менее интенсивно.

Долговременный период представляет собой такой период, который связан с изменяющимися мощностями. С точки зрения действующих фирм, долговременный период - это период времени, достаточно продолжительный, чтобы изменить количество всех занятых ресурсов, включая и производительные мощности. С точки зрения отрасли, долговременный период также включает в себя достаточно времени, чтобы действующие в ней фирмы могли расформироваться и покинуть отрасль, а новые фирмы - возникнуть и вступить в отрасль.

В течение короткого периода времени фирма может соединить постоянные мощности с меняющимся объемом других используемых ресурсов. В какой зависимости в данном случае меняется объем производства при использовании различного количества ресурсов? На этот вопрос в общем виде дает ответ закон убывающей отдачи.

Закон убывающей отдачи состоит в том, что в коротком периоде, когда величина производственных мощностей является фиксированной, предельная производительность переменного фактора будет уменьшаться, начиная с определенного уровня затрат этого переменного фактора.

Предельный продукт (производительность) переменного фактора производства, например, труда, - это увеличение объёма производства в результате использования дополнительной единицы этого фактора.

Закон убывающей отдачи можно представить на примере маленькой столярной мастерской по изготовлению мебели. В мастерской имеется определенное количество оборудования - токарные и строгальные станки, пилы и т.д. Если бы эта фирма ограничилась всего одним или двумя рабочими, то общий объем производства и производительность труда в расчете на одного работника оказались бы очень низкими. Этим работникам пришлось бы выполнять несколько трудовых операций, и преимущества специализации и разделения труда не могли бы быть реализованы. Кроме того, значительная часть рабочего времени терялась бы впустую при переходе рабочего от одной операции к другой, подготовке рабочего места и т.д., а машины большую часть времени просто бы бездействовали.

Мастерская была бы не укомплектована рабочими, машины недоиспользовались, а производство было бы неэффективным по причине избытка капитала по сравнению с количеством рабочей силы. Эти затруднения исчезли бы по мере увеличения количества работников. В результате таких изменений были бы исключены потери времени при переходе от одной операции к другой. Таким образом, по мере увеличения количества рабочих, способных укомплектовать свободные рабочие места, добавочный или предельный продукт, производимый каждым следующим рабочим, будет иметь тенденцию к росту вследствие увеличения эффективности производства. Однако такой процесс не может быть бесконечным. Дальнейшее увеличение количества рабочих создает проблему их избытка, то есть рабочие будут недоиспользовать свое рабочее время. В этих условиях на рабочих местах будет больше труда в пропорции к неизменной величине капитальных фондов, т.е. машин, станков и т.п. Общий объем производства начнет расти замедляющимися темпами. В этом заключается главное содержание закона убывающей отдачи средств производства (см. таблицу 2).

Таблиця 2. Закон убывающей отдачи (гипотетический пример)

Количество рабочих, участвующих в производстве

Общий объем роста производства (полный продукт)

Предельный продукт (предельная фактора)

Средний продукт (средняя произ-водительность)

L

TP

MP

AP

0

0

-

1

10

-

10

2

25

15 (25-10)

12,5 (25:2)

3

37

12 (37-25)

12,3 (37:3)

4

47

10 (47-37)

11,7 (47:4)

5

55

8 (55-47)

11,0 (55:5)

6

60

5 (60-55)

10,0 (60:6)

7

63

3 (63-60)

9,0 (63:7)

8

63

0 (36-36)

7,8 (63:8)

9

62

-1 (62-63)

6,8 (62:9)

Из таблицы видно, как с изменением численности рабочих от одного человека до 9 человек меняется средняя производительность труда в расчете на одного рабочего от 10 единиц до 6,8 единиц производства при изменении общего объема производства от 10 до 63. При снижении объема производства до 62 единиц возникает отрицательная предельная отдача используемых трудовых ресурсов, то есть при работе 9 человек на данной фирме.

По мере присоединения все большего количества переменных ресурсов (труда) к неизменному количеству постоянных ресурсов (в данном случае речь идет о станках, машинах и т.п.), получаемый от деятельности рабочих объем производства будет сначала возрастать убывающими темпами (15, 12, 10 и т.д. единиц по таблице 2.), затем достигнет своего максимума (63 единицы общего объема), после чего начнет уменьшаться, снизившись до 62 единиц.

4. Объем производства в коротком периоде. Принцып максимизации прибыли

Экономическая прибыль, к которой стремится каждая фирма в коротком периоде, может быть большей или меньшей в зависимости от разности между валовым доходом и валовыми издержками. Чтобы можно было определить объем производства, при котором максимизируется прибыль, необходимо сравнить данные о доходах и данные об издержках.

Существует два дополнительных подхода (принципа) к определению уровня производства, при котором конкурентная фирма будет получать максимальную прибыль при минимальных издержках и минимальных убытках. Первый принцип предполагает сравнение валового дохода и валовых издержек; второй - это сравнение предельного дохода и предельных издержек.

Каждый предприниматель, начиная свое дело, должен с самого начала иметь ответ на два следующих вопроса:

Стоит ли заниматься производством товаров или услуг, производить ли вообще?

Если производить, то сколько, какое количество продукции?

Ответ на эти вопросы зависит от тех условий, в которых действует фирма. Имеются в виду условия конкретного рынка: масштабы спроса, острота конкурентной борьбы, доступность экономических ресурсов. Существуют различные виды рынков, рыночных структур, но условно всё их многообразие подразделяется на 4 основных типа рыночных структур: совершенная (чистая) конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Эти типы рынков были рассмотрены в теме 3.

Проблему определения оптимальных объёмов производства мы рассмотрим для условий совершенной конкуренции. Большинство выводов будут применимы и для других рыночных условий, в том числе и для монопольной структуры рынка.

Один из очевидных ответов на первый вопрос, производить или нет, заключается в следующем. Производить, если доход предприятия превышает расходы, то есть если валовые издержки меньше валового дохода.

Ответив положительно на первый вопрос, для фирмы не менее важным является вопрос - сколько производить? В этом случае фирме следует производить такой объем продукции, при котором она максимизирует прибыль или минимизирует убытки.

В течение короткого периода времени фирма может соединить постоянные мощности с изменяющимся объемом используемых ресурсов. В данном случае меняется объем затрат на единицу производимой продукции в зависимости от общего объема производства. Здесь проявляется закон убывающей отдачи, или, как его еще называют, закон убывающего предельного продукта. С определенного момента последовательное присоединение переменного ресурса к постоянному дает уменьшающийся добавочный или предельный продукт в расчете на каждую последующую единицу присоединяемого переменного ресурса. Предельный продукт, умноженный на цену продукции, приносит фирме предельны доход.

Дополнительные издержки (МС), связанные с производством еще одной единицы продукции, называются предельными издержками.

Предельный доход (ТR) представляет собой дополнительный доход, получаемый при производстве дополнительной единицы продукции.

Величина предельных издержек связана с предельной производительностью труда. Их взаимосвязь отражается в следующем правиле: предельные издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции будут снижаться до тех пор, пока предельная производительность труда каждого дополнительного рабочего будет возрастать.

Вместе с тем, на определённом уровне затрат переменных издержек, то есть при производстве определённого объёма продукции вступает в действие закон убывающей отдачи. В этом случае производство дополнительной единицы продукции будет связано с возрастающими издержками, а значит, и с уменьшением прибыли предприятия. Очевидно, в этом случае нет смысла наращивать объёмы производства, и производить тот объём производства, который приносит максимальную прибыль.

Следует указать, что закон убывающей отдачи основан на предположении, согласно которому все единицы переменных ресурсов, в данном случае речь идет о количестве рабочих, качественно однородны. То есть предполагается, что каждый добавочный рабочий обладает такими же профессиональными знаниями, образованием, квалификацией, трудовыми навыками. Предельный продукт начинает убывать не потому, что нанятые позднее рабочие оказались менее квалифицированными, а потому, что относительно большее количество занято при той же величине имеющихся капитальных фондов (см. рисунок 3.).

Спрос и предложение в рыночной экономике представляют собой два важнейших фактора, влияющих на объем производства фирм, возможные издержки производства и величину полученных доходов. Поведение самой фирмы, выбор стратегии развития, размер спроса на ресурсы и величины предложения собственных товаров зависит от типа рынка, на котором она действует. Наиболее важным условием, влияющим на функционирование фирм, является степень развития на нем конкурентных отношений между товаропроизводителями.

Объём производства в условиях совершенной конкуренции

На рынке совершенной конкуренции действует множество производителей, лишенных каких-либо рычагов навязывания своей воли потребителям в форме диктата, в установлении уровня цен на свои товары и услуги.

Основной целью деятельности конкурентной фирмы является максимизация прибыли. Как было отмечено ранее, прибыль представляет собой разницу между совокупным доходом и совокупными издержками за период продаж:

П = TR - TC = PQ - TC,

П - прибыль,

TR - совокупный доход (выручка),

PQ - цена, умноженная на количество произведённой продукции,

TC - совокупные издержки.

Другими словами, в условиях совершенной конкуренции важнейшие решения фирмы по управлению своими делами связаны, прежде всего, с установлением оптимального объема производства, такого объёма производства, который приносит наибольшую прибыль.

Максимизация прибыли, в частности, происходит при условии, что цена превышает величину средних совокупных издержек (P > ATC min). Максимизация прибыли подчиняется определенным правилам. Это правило заключается в том, что посредством выпуска продукции повышается прибыль только в том случае, если доход от продаж дополнительной единицы продукции превышает издержки производства данной единицы, т.е. если предельный доход (MR) больше предельных издержек (MC).

Напротив, когда издержки, связанные с выпуском еще одной единицы продукции выше приносимого за счет ее реализации дохода (MR < MC), то, произведя соответствующую порцию товара, фирма лишь сокращает свою прибыль или увеличивает убытки.

Очевидно, что в этих условиях максимальная прибыль будет достигнута при том объеме производства, когда предельные издержки сравняются с предельным доходом. Другими словами, прибыль растет при приближении к точке равенства предельных издержек и дохода с любой стороны. А, следовательно, максимум прибыли достигается в самой точке.

Эту закономерность в экономической науке принято называть правилом максимизации прибыли. Согласно ему, максимизация прибыли (минимизация убытков) достигается при объеме производства, соответствующей точке равенства предельного дохода и предельных издержек. Отметим, что указанное правило справедливо не только для условий совершенной конкуренции, но и для других типов рынка.

Фирма будет максимизировать прибыль, поддерживая величину выпускаемой продукции на таком уровне, когда предельный доход будет равен предельным издержкам при том условии, что цена продукции превышает средние совокупные издержки.

MR = MC ( P > ATC )

В рыночной экономике в условиях ограниченных ресурсов их распределение осуществляется так, чтобы максимизировать удовлетворение общественных потребностей. Этой же цели благоприятствует стремление производителей товаров использовать эти ресурсы с наибольшей эффективностью. Таким образом, в микроэкономическом анализе понятие "эффективность" подразделяется на две части - это эффективность производства и эффективность распределения ресурсов. Они находятся в тесной взаимосвязи.

Обеспечение безубыточности функционирования фирмы или достижения средней прибыли, или ориентация на получения максимальной прибыли требует не только глубокого анализа текущих цен на различные факторы производства и на готовую продукцию, но и управление этими ценами.

Фирмы-монополисты или предприятия на олигополистическом рынке стремятся установить цену на свои товары с таким расчетом, чтобы они обеспечивали ей желанный объем прибыли. Предположим, что фирма назначает на свою продукцию цены с таким расчетом, чтобы получить максимум прибыли на вложенный капитал.

Этот метод позволяет в наглядной форме отразить движение не только валовых издержек (ТС), но и изменение объема производства (Q) и валового дохода (ТR) от реализации продукции, величины прибыли. На графике представлены общие издержки и ожидаемые общие поступления прибыли при разных уровнях объема продаж.

Для обеспечения безубыточности, т.е. для покрытия валовых издержек поступлениями, фирма должна производить как минимум Q1 или Q2 товарных единиц и продать их по определённой цене. Для получения максимальной прибыли, ей необходимо произвести и продать Q3 товарных единиц по цене P за штуку. Исходя из поставленных целей, то есть масштабов намечаемой прибыли, фирма и определяет цену своей продукции и её объём.

Такой метод ценообразования на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли требует от фирмы разных вариантов установления цен, исходя из складывающейся обстановки на рынке соответствующих товаров. Все большее число фирм при определении цены товаров исходят из ощущений ценности своих товаров. Основным фактором ценообразования они считают не только издержки фирмы, а покупательское восприятие потребительских качеств продаваемого товара. Для формирования в сознании потребителей представления о ценности товара они используют целый комплекс маркетинговых мероприятий, главными из которых являются неценовые воздействия на покупателя. К неценовым факторам, как известно, относятся качество, долговечность, модность, престижность соответствующей продукции.

Предприятия в условиях несовершенной конкуренции

В условиях несовершенной конкуренции производитель может воздействовать на рыночную цену, чего не наблюдается в условиях совершенной конкуренции.

Как же ведет себя фирма-монополист при определении цены и оптимальных размеров производства? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить общие черты несовершенной конкуренции, рассмотренные в теме 3.

При несовершенной конкуренции значительная доля рынка принадлежит отдельным предпринимателям, имеет место наличие барьеров проникновения в данную отрасль со стороны других фирм, неоднородность производимой продукции, неадекватность рыночной информации. Все эти факторы в отдельности или вместе взятые нарушают рыночное равновесие и с точки зрения равенства спроса и предложения.

К примеру, единственный производитель определенной продукции или группа объединившихся фирм в состоянии поддерживать завышенные цены на соответствующую продукцию, не рискуя потерять клиента.

Одним из критериев несовершенной конкуренции является понижение цен с ростом выпуска продукции фирмы. Экономический смысл этой закономерности состоит в том, что большие объемы продукции фирма может реализовать с помощью политики снижения цены.

Другой общей закономерностью рынков несовершенной конкуренции является наличие предела роста валового дохода (TR) фирмы. Напомним, величина валового дохода равна произведению цены на объем реализованной продукции: TR = PQ.

Третьей общей чертой рынков несовершенной конкуренции является падение предельного дохода фирмы при снижении цены на ее продукцию. При этом предельный доход фирмы-монополии меньше цены единицы продукции (при всех уровнях производства кроме первого). В чем причина такой закономерности изменения предельного дохода можно пояснить с помощью следующего числового примера (см. таблицу. 2.)

Таблиця 3. Предельный доход фирмы в условиях несовершенной конкуренции

Выпуск продукции Q

Цена P

Валовой доход TR

Предельный доход MR

1

10

10

10

2

9

18

8

3

8

24

6

4

7

28

4

5

6

30

2

6

5

30

0

Таблица свидетельствует о том, что, скажем, выпуская третью единицу продукции и продавая её по более низкой цене 8 руб., фирма дополнительно за нее получит 8 руб. Однако продается не только третья единица, но и две предыдущие (8х3 = 24), но по более низкой цене; при этом теряется доход в размере 2 руб. Таким образом, получается, что дополнительный доход равен 6 руб. при цене 8 руб. за одиницю продукції.

В более общей форме можно сказать: падение предельного дохода вызвано тем, что продажа дополнительной единицы продукции по более низкой цене не только увеличивает доход на величину ее стоимости, но и сокращает его на величину удешевления всех предыдущих единиц.

Несовершенная конкуренция предполагает существование следующих видов рынков:

рынок чистой монополии,

рынок монополистической конкуренции,

рынок олигополии.

Поведение чистой монополии на рынке несовершенной конкуренции характеризуется тем, что монополия может возникнуть и существовать благодаря контролю над ценами, а также благодаря использованию методов нечестной конкуренции, неэкономических приемов ведения конкурентной борьбы. Оттеснив соперников, фирма-победитель становится монополистом и поддерживает свое монопольное положение, пользуясь своими возможностями.

Посмотрим на примере, что происходит с монополией под воздействием изменения цен на выпускаемую продукцию (см. таблицу 4.).

Таблиця 4. Изменение объёмов производства, цены, предельного дохода и прибыли в условиях монополии

Кількість

Ціна

Валовий дохід

Граничний дохід

Средние валовые издержки

Валовые издержки

Предельные издержки

Прибыль(+)убытки (-)

0

172

0

-

-

100

-

- 100

1

162

162

162

190

190

90

- 28

2

152

304

142

135

270

80

+ 34

3

142

426

122

113,3

340

70

+ 86

4

132

528

102

100

400

60

+ 128

5

122

610

82

94

470

70

+ 140

6

112

672

62

91,7

550

80

+ 122

7

102

714

42

91,4

640

90

+ 74

8

92

763

22

93,7

750

100

- 14

9

82

738

2

97,8

880

130

- 142

10

72

720

-18

103

1030

150

- 340

Данная таблица свидетельствует о том, что цена на продукцию предпринимателя - монополиста имеют нисходящую тенденцию: при цене 152 реализуется 2 изделия, при цене 112 - 6, при цене 82 - 9 изделий. Второй характерной чертой является факт превышения цены над предельным доходом. Чистая монополия может увеличивать продажу только путем снижения цены на изделие. Это представляется причиной того, что предельный доход становится ниже, чем цена для каждого количества выпускаемой продукции, кроме первой единицы. Для второй единицы он уже равен 142 при цене 152, для третьей 122 при цене 142 и т.д. Это объясняется тем, что снижение цены и, соответственно, дохода от второго изделия относится не только ко второму изделию, но и ко всем ранее выпущенным.

Имея возможность влиять на цены, монополист решает: какой доход ему нужно получить и какую цену необходимо назначить на товар, чтобы обеспечить планируемый доход. Но это вовсе не значит, что монополист абсолютно свободен в выборе цен и объемов производства. Объем производства зависит от емкости рынка, а это, в свою очередь, влияет на возможную цену товара. В своей деятельности монополист подчиняется тому же правилу, что и конкурентный производитель. Фирма будет производить каждую дополнительную единицу, пока предельный доход от нее будет больше, чем предельные издержки. Если мы сравним наши таблицы, предельные доходы и предельные издержки, то увидим (5-я единица изделия), что последнее изделие имеет доход 82 при предельных издержках 70. 6-ю единицу уже нет смысла производить, т.к. доход от нее составит 62, а предельные издержки будут равны 80. Поэтому и сумма прибыли, полученной при производстве 5-го изделия, максимальна - она равна + 140.

Чистая конкуренция и чистая монополия, которую мы рассмотрели, являются, чаще всего, исключениями из правил, а на рынке, как правило, существуют монополистическая конкуренция или олигополия.

Издержки производства в долгом периоде. Эффект масштаба

Положительный эффект масштаба (объема производства)

В течение длительного периода времени изменения в структуре ресурсов могут быть происходить как на уровне отдельной фирмы, так и целой отрасли. Долгосрочный период предполагает изменение масштаба своих производственных мощностей. Изменение производственных мощностей вследствие замены старых или наращивания этих мощностей новыми за счет инвестирования капитала в обновление машин, оборудования, зданий и сооружений. Все это, так или иначе, влияет на рост масштабов производства, ведёт возникновению положительного или отрицательного эффекта масштаба производства.

Положительный эффект масштаба - это сокращение средних издержек, обусловленное ростом масштабов производства.

Причиной такого снижения издержек производства на единицу выпускаемой продукции является повышение эффективности труда, который характеризуется более глубокой специализацией и разделением труда. В предыдущем разделе данной темы было отмечено, как даже в небольшой фирме, когда все рабочие закреплены за определенной производственной операцией, обеспечивается более высокая производительность труда вследствие сокращения времени на выполнение закрепленных за рабочим операций. А более высокая производительность труда сокращает затраты основного капитала на единицу продукции. Это происходит по той причине, что износ оборудования, в расчете на один день, один месяц или один год, исходя из нормы амортизации, распространяется на большее количество производимой продукции.

Многие фирмы не всегда имеют возможность воспользоваться более эффективной техникой. В свою очередь более эффективное оборудование требует больших объемов производства. Если посмотреть на функционирование автомобилестроения, то наиболее эффективные методы производства предполагают использование дорогой и сложной техники. Эксплуатация этого оборудования может потребовать, по оценке экспертов, объема производства от 200 до 400 тыс. автомобилей в год. Только крупные производители могут позволить себе приобретение наиболее дорогого и наиболее эффективного оборудования.

Мелкие предприятия и фирмы такой возможности не имеют. В то же время крупные предприятия и крупномасштабные объемы производства имеют дополнительные возможности для производства побочной продукции, чем мелкие фирмы. Большие фабрики, к примеру, по производству мясных пищепродуктов к основной продукции производят клей, удобрения, лекарственные препараты и ряд других продуктов из тех отходов, которые не нашли бы своей переработки в мелких предприятиях и были бы просто выброшены за ненадобностью.

Все эти условия производства при использовании дорогостоящего и совершенного оборудования требуют долгосрочного периода их использования с целью полного возмещения затрат на их приобретение. Рост разделения и специализации трудовых операций, а также утилизация отходов вносят существенный вклад в снижение издержек производства на единицу продукции. Иными словами, это можно сформулировать следующим образом: увеличение количества всех вовлеченных в массовое производство ресурсов, например, на 15% приведет росту объема производства более, чем цена 15%, а также к снижению издержек на единицу изготовленной продукции.

Отрицательный эффект масштаба

Увеличение объема производства и расширение фирмы имеет свои границы с точки зрения достижения положительного эффекта ее функционирования. На определенном этапе расширение фирмы может привести к отрицательным экономическим последствиям и к росту издержек производства единицы продукции, в этом и состоит отрицательный эффект масштаба.

Отрицательный эффект масштаба - это увеличение средних издержек, обусловленное ростом масштабов производства.

Главная причина возникновения отрицательного эффекта масштаба связана с ростом управленческих расходов. Этот рост расходов связан с образованием новых структур по контролю, управлению производством, реализации произведенного продукта. На небольшом предприятии один старший администратор может лично принимать все важнейшие решения, касающиеся функционирования предприятия. На крупномасштабном предприятии наблюдается разрастание иерархического аппарата управления вглубь и вширь, что создает трудности обмена информацией, координации решений и бюрократической волокиты. В результате решения принимаются с опозданием, снижается эффективность работы, растут средние издержки производства. Увеличение количества всех ресурсов не ведет к пропорциональному росту отдачи, например, рост ресурсов на 10% приведет к росту объема производства в меньшей степени, например, на 5-6%.

Положительный или отрицательный эффекты масштаба производства имеют огромное значение в процессе преуспевания или выживания фирмы. Фирмы, сумевшие воспользоваться расширением масштабов своей деятельности, как правило, пользуются положительным эффектом массового производства. Такие фирмы в период экономических потрясений и кризисов выживают и в последствии процветают. Те же, кому не удалось достичь необходимых масштабов, оказываются в тяжелом положении с высокими издержками, обреченные на разорение и банкротство.

Список літератури

Є.Ф. Борисов, Ф.М. Волков. Основи економічної теорії. М.: Высшая школа, 1993, Гл. 4,6.

Козирєв В.М. Основи сучасної економіки. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - Гол. 7, с. 155-188.

Курс економічної теорії. Навчальний посібник. / Керівник авт. Колл. А.В. Сидорович. - М.: ДІС, 1997. - Гол. 12, с. 165-170.

Манконелл К.Л., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика. Підручник. Пер. з англ. - М.: Инфра-М, 1999. - Гол. 5, с. 81-83, гл. 22-24, с. 477-517, 531 - 554.

Мікроекономіка. Теория и российская практика./ Учебник под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова, 2000. Тема 5, Издержки, с. 198-234.

Носова С.С. Економічна теорія. Підручник. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Гол. 11-12, с. 87-108.

Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. Пер. з англ. - М.: Справа, 1999. - Гол. 7-9, с. 119-165, гл. 11, с. 191-209, гл. 14, с. 252-269.

Економіка. Підручник. / Под ред. Д.В. Валового. - М.: Щит. - М, 1999. - Гол. V-VI, с. 81-101.

Економіка. Учебник./ Под ред. А.С. Булатова. - М.: МАУП, 1999. - Гол. 8, с. 161-174, гл. 10-12, с. 212-256.

Економічна теорія. Підручник. / Під ред. В.Д. Камаєва. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Гол. 7, с. 135-153.

Економічна теорія. Підручник. / за ред. І.П. Ніколаєвої. - М.: проспект, 1999. - Гол. 7-8, с. 99-130.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://websites.pfu.edu.ru/IDO/ffec/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
121.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Витрати на виробництво 2
Виробництво і витрати
Витрати на виробництво 3
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
Витрати виробництва 6
Витрати виробництва 5
Витрати виробництва
Витрати виробництва
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru