План руху грошових потоків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство фінансів Російської Федерації

академія бюджету та казначейства

фінансовий факультет

Контрольна робота

з дисципліни

«ІНВЕСТИЦІЇ»

Студентки Філімонової Олени Анатоліївни

Групи 4ФКз2

Варіант № 5

Спеціальність Фінанси і кредит

Омськ, 2010/2011

Задача 1

Підприємство «Ф» розглядає можливість заміни свого обладнання, яке було придбано за 100 000,00 та введено в експлуатацію 3 роки тому. Технічний стан наявного обладнання дозволяє його експлуатувати ще протягом 3-х років, після чого воно буде списано, а випуск виробленої на ньому продукції припинено. В даний час наявне обладнання може бути продано за чистою балансової вартості на кінець 3-го року.

Сучасне обладнання того ж типу з нормативним терміном експлуатації 7 років доступно за ціною 200 000,00. Його впровадження дозволить скоротити щорічні змінні витрати на 30 000,00, а постійні на 10 000,00. Експерти вважають, що у зв'язку з припиненням проекту через 3 роки нове обладнання може бути продано за ціною 100 000,00.

Вартість капіталу для підприємства становить 15%, ставка податку на прибуток - 35%. На підприємстві використовується лінійний метод нарахування амортизації.

1) Розробіть план руху грошових потоків і здійсните оцінку економічної ефективності проекту.

2) Як зміниться ефективність проекту, якщо використовувати прискорений метод нарахування амортизації (метод суми років)? Підкріпіте свої висновки відповідними розрахунками.

Рішення:

1) План руху грошових потоків


Виплати і надходження

період0

1

2

3

1

Реалізація старого обладнання

50 000,00
2

Купівля нового обладнання

200 000,00
3

Зміна постійних витрат


100 000,00

100 000,00

100 000,00

4

Зміна змінних витрат


30 000,00

30 000,00

30 000,00

5

Амортизація нового обладнання


28 571,43

28 571,43

28 571,43

6

Амортизація старого обладнання


16 666,67

16 666,67

16 666,67

7

Зміна амортизаційних відрахувань (5-6)


11 904,76

11 904,76

11 904,76

8

Зміна доходу до податків (3 +4-7)


118 095,24

118 095,24

118 095,24

9

Зміна податкових платежів

-

41 333,33

41 333,33

41 333,33

10

Зміна чистого операційного доходу (8-9)


76 761,90

76 761,90

76 761,90

11

Ліквідаційна вартість обладнання
100 000,00


Грошовий потік

12

Початкові капіталовкладення (2-1)

150 000,00
13

Грошовий потік від операцій (7 + 10)


88 666,67

88 666,67

88 666,67

14

Грошовий потік від завершення проекту (11)
100 000,00

15

Чистий грошовий потік (13 +14-12)

- 150 000,00

88 666,67

88 666,67

188 666,67

Оцінка економічної ефективності проекту

Виплати і надходження

період


0

1

2

3

Чистий грошовий потік

- 150 000,00

88 666,67

88 666,67

188 666,67

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,87

0,76

0,66

Чиста поточна потік

- 150 000,00

77 101,45

67 044,74

124 051,40

Накопичений чистий дисконтований потік

- 150 000,00

- 72 898,55

- 5 853,81

118 197,58

NPV
118 197,58

PP
2,05

PI
1,79

IRR
52, 22

Індекс прибутковості PI = 118 197,58 / 150 000 + 1 = 1.79

Термін окупності PP = 2 + 5 853,81 / (5 853,81 + 118 197,58) = 2. 05 років

Графічне визначення IRR

Проект ефективний, так як NPV> 0, PI> 1, IRR> r, PP <терміну експлуатації обладнання.

2) При використанні прискорений метод нарахування амортизації:

АТ 1 = 200000 / 7 * 2 = 57 142,86.

АТ 2 = 200000 / 7 * 2 = 57 142,86. АТ 2 + АТ 2 = 57 142,86 * 2 = 114285,7> 2 / 3 вартості обладнання, тому в другому році переходимо до лінійного способу нарахування, тобто . АТ 2 = 28571,43

АТ 3 = 200000 - 100000 - 57 142,86 - 28571,43 = 14285,71.

План руху грошових потоків


Виплати і надходження

період0

1

2

3

1

Реалізація старого обладнання

50 000,00
2

Купівля нового обладнання

200 000,00
3

Зміна постійних витрат


100 000,00

100 000,00

100 000,00

4

Зміна змінних витрат


30 000,00

30 000,00

30 000,00

5

Амортизація нового обладнання


57 142,86

28 571,43

14 285,71

6

Амортизація старого обладнання


16 666,67

16 666,67

16 666,67

7

Зміна амортизаційних відрахувань (5-6)


40 476,19

11 904,76

(2 380,95)

8

Зміна доходу до податків (3 +4-7)


89 523,81

118 095,24

132 380,95

9

Зміна податкових платежів

-

31 333,33

41 333,33

46 333,33

10

Зміна чистого операційного доходу (8-9)


58 190,48

76 761,90

86 047,62

11

Ліквідаційна вартість обладнання
100 000,00


Грошовий потік

12

Початкові капіталовкладення (2-1)

150 000,00
13

Грошовий потік від операцій (7 + 10)


98 666,67

88 666,67

83 666,67

14

Грошовий потік від завершення проекту (11)
100 000,00

15

Чистий грошовий потік (13 +14-12)

- 150 000,00

98 666,67

88 666,67

183 666,67

Оцінка економічної ефективності проекту

Виплати і надходження

період


0

1

2

3

Чистий грошовий потік

- 150 000,00

98 666,67

88 666,67

183 666,67

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,87

0,76

0,66

Чиста поточна потік

- 150 000,00

85 797,10

67 044,74

120 763,81

Накопичений чистий дисконтований потік

- 150 000,00

- 64 202,90

2 841,84

123 605,65

NPV
123 605,65

PP
1,96

PI
1,82

IRR
54,90

При використанні при нарахуванні амортизації метод суми років:

АТ 1 = (200000-100000) * (7-1 +1) * 2 / (7 * (7 +1)) = 47727,3

АТ 2 = (200000-100000) * (7-2 +1) * 2 / (7 * (7 +1)) = 42954,5

АТ 3 = (200000-100000) * (7-3 +1) * 2 / (7 * (7 +1)) = 42954,5


Виплати і надходження

період0

1

2

3

1

Реалізація старого обладнання

50 000,00
2

Купівля нового обладнання

200 000,00
3

Зміна постійних витрат


100 000,00

100 000,00

100 000,00

4

Зміна змінних витрат


30 000,00

30 000,00

30 000,00

5

Амортизація нового обладнання


25 000,00

21 428,57

17 857,14

6

Амортизація старого обладнання


16 666,67

16 666,67

16 666,67

7

Зміна амортизаційних відрахувань (5-6)


8 333,33

4 761,90

1 190,48

8

Зміна доходу до податків (3 +4-7)


121 666,67

125 238,10

128 809,52

9

Зміна податкових платежів

-

42 583,33

43 833,33

45 083,33

10

Зміна чистого операційного доходу (8-9)


79 083,33

81 404,76

83 726,19

11

Ліквідаційна вартість обладнання
100 000,00


Грошовий потік

12

Початкові капіталовкладення (2-1)

150 000,00
13

Грошовий потік від операцій (7 + 10)


87 416,67

86 166,67

84 916,67

14

Грошовий потік від завершення проекту (11)
100 000,00

15

Чистий грошовий потік (13 +14-12)

- 150 000,00

87 416,67

86 166,67

184 916,67

Оцінка економічної ефективності проекту

Виплати і надходження

період


0

1

2

3

Чистий грошовий потік

- 150 000,00

87 416,67

86 166,67

184 916,67

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,87

0,76

0,66

Чиста поточна потік

- 150 000,00

76 014,49

65 154,38

121 585,71

Накопичений чистий дисконтований потік

- 150 000,00

- 73 985,51

- 8 831,13

112 754,58

NPV
112 754,58

PP
2,07

PI
1,75

IRR
50,69

Порівняльна таблиця

Показник

Метод нарахування амортизації


лінійний

прискорений

суми років

NPV

118 197,58

123 605,65

112 754,58

PP

2,05

1,96

2,07

PI

1,79

1,82

1,75

IRR,%

52,22

54,90

50,69

Прискорений метод амортизації дозволяє отримати більший економічний ефект реалізації проекту.

Задача 5

Витративши 375000,00 на розробку нової технології, підприємство має вирішити, запускати її у виробництво. Необхідні для запуску інвестиції оцінені в 635000,00. Очікується, що життєвий цикл проекту складе 12 років, в той же час обладнання повинно амортизуватися протягом 15 років за лінійним методом. До кінця 12-го року обладнання може бути продано за залишковою балансовою вартістю.

Протягом першого року здійснення проекту буде потрібно додатковий оборотний капітал у сумі 150000,00, з якої 125000,00 відновиться до кінця 12-го року. Протягом першого року необхідно буде витратити на просування продукту 100000,00.

Отримані прогнози говорять про те, що виручка від реалізації продукту в перші 3 роки складе 300000,00 щорічно; з 4-го по 8-й рік - 330000,00; з 9-го по 12-й рік - 240000,00. Щорічні змінні і постійні витрати визначені в 80000,00 і 30000,00 відповідно.

Ставка податку на прибуток дорівнює 36%, середня вартість капіталу визначена рівною 12%.

1) Розробіть план руху грошових потоків і здійсните оцінку економічної ефективності проекту.

2) Як зміниться ефективність проекту, якщо при інших рівних умовах виручка від проекту буде надходити рівномірно в сумі 245000,00, а вартість капіталу збільшиться до 15%. Підкріпіте свої висновки відповідними розрахунками.

Рішення: (всі розрахунки були проведені в програмі Excel)

Вартість 375000,00 на розробку нової технології не враховується, тому що є понесеними раніше безповоротними витратами, величина яких не може змінитися у зв'язку з прийняттям або відхиленням проекту.

Інвестиції = 635000 + 150000 = 785000;

Ставка дисконтування = 0,12

Балансова вартість = 635 000 - 635 000/15 * 12 = 127 000

  1. Грошові потоки. Див: табл.1

Складаємо таблицю розрахункових даних і визначаємо дисконтовані значення всіх грошових потоків.

року

інвестиції

потік

множник дисконту

Справжнє значення грошей

0

-635 000


1


-635 000

1

-150 000

179 973

0,893

160 690

-133 929

2


315 973

0,797

251 892


3


315 973

0,712

224 904


4


356 773

0,636

226 736


5


356 773

0,567

202 443


6


356 773

0,507

180 752


7


356 773

0,452

161 386


8


356 773

0,404

144 095


9


234 373

0,361

84 517


10


234 373

0,322

75 462


11


234 373

0,287

67 377


12


234 373

0,257

60 158


продаж обладнання


127 000

0,257

32 598


вивільнення оборотних коштів

125 000

0,257

32 084


NPV = (складаємо «справжнє значення грошей») = 1136166

IRR = 38%

PI = 10,06

NPV> 0, проект приймаємо

Максимальна ставка дисконтування для прийняття цього проекту - 38%

PI> 1, проект приймаємо

  1. Грошові потоки. Див: табл.2

Норма дисконту = 0,15

Складаємо таблицю розрахункових даних і визначаємо дисконтовані значення всіх грошових потоків.

року

інвестиції

потік

множник дисконту

Справжнє значення грошей

0

-635 000


1


-635 000

1

-150 000

105 173

0,870

91 455

-133 929

2


241 173

0,756

182 362


3


241 173

0,658

158 575


4


241 173

0,572

137 892


5


241 173

0,497

119 906


6


241 173

0,432

104 266


7


241 173

0,376

90 666


8


241 173

0,327

78 840


9


241 173

0,284

68 557


10


241 173

0,247

59 614


11


241 173

0,215

51 839


12


241 173

0,187

45 077


продаж обладнання


127 000

0,187

23 737


вивільнення оборотних коштів

125 000

0,187

23 363


NPV = (складаємо «справжнє значення грошей») = 470 714

IRR = 27%

PI = 10,74

NPV> 0, проект приймаємо

Максимальна ставка дисконтування для прийняття цього проекту - 27%

PI> 1, проект приймаємо

Проект № 1 набагато вигідніше і успішніше, ніж другий.

Табл.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПРЯМІ ДОХОДИ

Виручка

300000

300000

300000

330000

330000

330000

330000

330000

240000

240000

240000

240000

амортизація

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

РАЗОМ ДОХОДІВ

342 333

342 333

342 333

372 333

372 333

372 333

372 333

372 333

282 333

282 333

282 333

282 333

ПРЯМІ ВИТРАТИ

постійні витрати

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

змінні витрати

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

просування продукту

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


РАЗОМ ПРЯМИХ ВИТРАТ І ПОДАТКІВ

210 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

EBIT - Доходи до% і податку на прибуток

132 333

232 333

232 333

262 333

262 333

262 333

262 333

262 333

172 333

172 333

172 333

172 333


Сплачений податок на прибуток

47 640

83 640

83 640

94 440

94 440

94 440

94 440

94 440

62 040

62 040

62 040

62 040

РОЗРАХУНКОВИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК

179 973

315 973

315 973

356 773

356 773

356 773

356 773

356 773

234 373

234 373

234 373

234 373

Табл.2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПРЯМІ ДОХОДИ

Виручка

245000

245000

245000

245000

245000

245000

245000

245000

245000

245000

245000

245000

амортизація

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

42 333

РАЗОМ ДОХОДІВ

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

287 333

ПРЯМІ ВИТРАТИ

постійні витрати

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

змінні витрати

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

просування продукту

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


РАЗОМ ПРЯМИХ ВИТРАТ І ПОДАТКІВ

210 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

EBIT - Доходи до відсотків і податку на прибуток

77 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

Сплачений податок на прибуток

27 840

63 840

63 840

63 840

63 840

63 840

63 840

63 840

63 840

63 840

63 840

63 840

РОЗРАХУНКОВИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК

105 173

241 173

241 173

241 173

241 173

241 173

241 173

241 173

241 173

241 173

241 173

241 173

Задача 13

Інвестиційна компанія звернулася до вас з проханням провести оцінку ризику проекту з наступними сценаріями розвитку.

Сценарій Показники

Найгірший Р = 0,2

Найкращий Р = 0,2

Ймовірний Р = 0,6

Обсяг випуску - Q

15 000

25 000

20 000

Ціна за штуку - Р

1500

2500

2000

Змінні витрати - V

1400

1000

1200

Норма дисконту - г

15%

8%

12%

Термін проекту - n

4

4

4

Постійні витрати - F

5000

5000

5000

Амортизація - А

2000

2000

2000

Податок на прибуток - Т

40%

40%

40%

Залишкова вартість - Sn

7200

7200

7200

Початкові інвестиції - Io

26000

26000

26000

1) Визначте критерії NPV, IRR, PI для кожного сценарію і їх очікувані значення.

2) Виходячи з припущення про нормальний розподіл значень критерію NPV визначте: а) ймовірність того, що значення NPV буде не нижче середнього; б) більше ніж середню плюс одне стандартне відхилення, в) негативне.

Дайте свої рекомендації щодо ризику даного проекту.

Рішення:

1) Оцінка економічної ефективності проекту (найгірший варіант)період0

1

2

3

4

1

Закупівля та встановлення обладнання

260000

3

Виручка від реалізації (Q * P)


22500000

22500000

22500000

22500000

4

Змінні витрати (Q * V)


21000000

21000000

21000000

21000000

5

Постійні витрати


500000

500000

500000

500000

7

Амортизація


65000

65000

65000

65000

8

Прибуток до податків


935000

935000

935000

935000

9

Податки (8 * 40%)


374000

374000

374000

374000

10

Чистий операційний дохід (8-9)


561000

561000

561000

561000

11

Ліквідаційна вартість обладнання

7200


Грошовий потік


12

Початкові капіталовкладення (1)

260000,0

13

Грошовий потік від операцій (7 + 10)


626000,0

626000,0

626000,0

626000,0

14

Грошовий потік від завершення проекту (11)

7200,0

15

Чистий грошовий потік (13 +14-12)

-260000,0

626000,0

626000,0

626000,0

633200,0

16

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,87

0,76

0,66

0,57

17

Чиста поточна потік

-260000,0

544347,8

473345,9

411605,2

362034,2

18

Накопичений чистий дисконтований потік

-260000,0

284347,8

757693,8

1169298,9

1531333,1

19

NPV

1531333,1

20

PP

0,5

21

PI

6,9

22

IRR

239,0

Оцінка економічної ефективності проекту (найкращий варіант)період0

1

2

3

4

1

Закупівля та встановлення обладнання

260000

3

Виручка від реалізації


62500000

62500000

62500000

62500000

4

Змінні витрати


25000000

25000000

25000000

25000000

5

Постійні витрати


500000

500000

500000

500000

7

Амортизація


65000

65000

65000

65000

8

Прибуток до податків


36935000

36935000

36935000

36935000

9

Податки


14774000

14774000

14774000

14774000

10

Чистий операційний дохід (8-9)


22161000

22161000

22161000

22161000

11

Ліквідаційна вартість обладнання

7200


Грошовий потік

12

Початкові капіталовкладення (-1)

260000,0

13

Грошовий потік від операцій (7 + 10)


22226000,0

22226000,0

22226000,0

22226000,0

14

Грошовий потік від завершення проекту (11)

7200,0

15

Чистий грошовий потік (13 +14-12)

-260000,0

22226000,0

22226000,0

22226000,0

22233200,0

16

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,93

0,86

0,79

0,74

17

Чиста поточна потік

-260000,0

20579629,6

19055212,6

17643715,4

16342065,7

18

Накопичений чистий дисконтований потік

-260000,0

20319629,6

39374842,2

57018557,6

73360623,4

19

NPV

73360623,4

20

PP

0,01

21

PI

283,2

22

IRR

8548,0

Оцінка економічної ефективності проекту (ймовірний варіант)період0

1

2

3

4

1

Закупівля та встановлення обладнання

260000

3

Виручка від реалізації


40000000

40000000

40000000

40000000

4

Змінні витрати


24000000

24000000

24000000

24000000

5

Постійні витрати


500000

500000

500000

500000

7

Амортизація


65000

65000

65000

65000

8

Прибуток до податків


15435000

15435000

15435000

15435000

9

Податки


6174000

6174000

6174000

6174000

10

Чистий операційний дохід (8-9)


9261000

9261000

9261000

9261000

11

Ліквідаційна вартість обладнання

7200


Грошовий потік

12

Початкові капіталовкладення (-1)

260000,0

13

Грошовий потік від операцій (7 + 10)


9326000,0

9326000,0

9326000,0

9326000,0

14

Грошовий потік від завершення проекту (11)

7200,0

15

Чистий грошовий потік (13 +14-12)

-260000,0

9326000,0

9326000,0

9326000,0

9333200,0

16

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,89

0,80

0,71

0,64

17

Чиста поточна потік

-260000,0

8326785,7

7434630,1

6638062,6

5931417,3

18

Накопичений чистий дисконтований потік

-260000,0

8066785,7

15501415,8

22139478,4

28070895,7

19

NPV

28070895,7

20

PP

0,03

21

PI

109,0

22

IRR

3586,0

2) а) ймовірність того, що значення NPV буде не нижче середнього:

P (NPV ≥ NPV ож) = 0,2

б) імовірність того, що значення NPV буде більше ніж середню плюс одне стандартне відхилення:

P (NPV> NPV очікуван + σ) = 0,2

в) ймовірність того, що значення NPV буде негативним:

P (NPV <0) = 0

3) Оцінимо ризик проекту.

Сценарій

найгірший варіант

найкращий варіант

ймовірний варіант

NPV

1 531 333,1

73 360 623,4

28 070 895,7

Імовірність

0,20

0,20

0,60

Очікуваний NPV очікуван = Σ NPV i * Рi =

3 1 820 928,7

Квадрати різниць (NPV - NPV очікуван) 2

917459604743070,0

1725546230090370,0

14062747450969,7

Середнє квадратичне відхилення σ = (Σ (NPV i - NPV ож) * Рi) 1 / 2 =

23 174 097,94

Варіація = σ / NPV очікуван =

0,728

Ризик проекту не високий (на од. Математичного очікування NPV доводиться 0,728 од. Ризику).


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
113.2кб. | скачати


Схожі роботи:
План руху грошових коштів
Аналіз руху грошових коштів Поняття грошових
Аналіз руху грошових коштів Поняття грошових
Планування грошових потоків
Аналіз грошових потоків на підприємстві
Планування грошових потоків на підприємстві
Аналіз грошових потоків підприємства
Значення та аналіз грошових потоків підприємства
Планування та оптимізація грошових потоків на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru