Планування прибутку від реалізації продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
Мінський інститут управління
Контрольна робота
предмет: «Фінанси підприємств»
Тема: «Планування прибутку від реалізації продукції»
Мінськ 2009

Зміст
Планування прибутку від реалізації продукції
Список використаних джерел
Додаток

Планування прибутку від реалізації продукції
Вся діяльність підприємства спрямована на досягнення цілей: на макрорівні - задовольнити потребу суспільства в конкретній продукції або послуги, на мікрорівні - отримати прибуток. Орієнтуючись на бажаний рівень прибутку, розробляються плани, що передбачають необхідні заходи щодо досягнення необхідної величини прибутку. Без її оцінки не можуть бути затверджені до виконання прогнозовані заходи. Безпосередньо в розрахунках за оцінкою планового прибутку від реалізації використовуються прогнозні значення по збуту продукції та за витратами на виробництво і реалізацію. При цьому залежно від необхідного рівня точності прогнозних розрахунків використовують різні методи розрахунку планової величини прибутку від реалізації продукції [9, с.260].
Для розрахунків планової величини прибутку розглянемо аналітичні методи і методи прямого рахунку.
Перед початком планових розрахунків по прибутку необхідно мати інформацію про планові обсяги товарної продукції, зміні складських залишків готової продукції в плановому періоді, планову величину витрат на виробництво і реалізацію продукції. Проте якщо орієнтуватися на аналітичні методи визначення планової величини прибутку, то розрахунки слід проводити з урахуванням звітних даних і деяких нормативних показників по прибутку і витрат (табл. 1).
Таблиця 1. Метод розрахунку величини планового прибутку від реалізації продукції
Аналітичні методи
Методи прямого рахунку
на основі врахування по повній собівартості
на основі рівня беззбитковості
на основі сум покриття
Показники
1. Плановий норматив прибутку на 1 руб.товарной продукції
2. Плановий норматив витрат на 1 грн. товарної продукції.
Рівень базової (планової) рентабельності продукції
Питомі показники по витратах і реалізації за видами продукції
1. Точка беззбитковості
2. Витрати змінні на одиницю продукції (стандарти / нормативи)
3. Витрати постійні на конкретний вид продукції (або товарну групу)
1. Маржинальний дохід
(Сума покриття)
2. Витрати змінні на одиницю продукції (стандарти / нормативи)
3. Витрати постійні по просуванню на конкретний вид продукції (або товарну групу)
Умови застосування
Широкий асортимент
Ні
Облік витрат по змінної і постійної частини
Облік витрат по змінної і постійної частини. Організація управління за центрами відповідальності
У табл. 2 представлений приклад використання прямого методу без урахування знижок і податків.
Таблиця 2. Прямий метод розрахунку прибутку від реалізації в плановому періоді
Продукт
Обсяг реалізації, шт.
Ціна, тис. крб.
Повна собівартість одиниці продукції, тис. руб.
Обсяг реалізації (реалізована товарна продукція), тис. руб.
Повна собівартість товарної продукції, тис. руб.
Прибуток від реалізації, тис. крб.
Зруб
1 000
483
420
483 000
420 000
63 000
Балконні двері
21 500
95
67,8
2 042 500
1 457 700
584 800
Вікно
11 000
70
53,5
770 000
588 500
181 500
Двері міжкімнатні
35 000
120
96
4 200 000
3 360 000
840 000
Двері
18 000
150
117,2
2 700 000
2 109 600
590 400
Разом
334,5
9 712 500
7 515 800
2 259 700
Аналітичні методи застосовуються в галузях з широким асортиментом продукції, а також на додаток до прямого методу. Вони є укрупненими методами розрахунку планової величини прибутку від реалізації продукції в цілому по підприємству або по окремих товарних групах.
Розглянемо деякі з аналітичних методів розрахунків за визначенням прибутку від реалізації продукції. Під час розрахунків слід мати на увазі, що, по-перше, товарна продукція, передбачена в плановому періоді, скоригована на величину зміни складських залишків готової продукції на початок і кінець планового періоду, і, по-друге, товарна продукція може складатися з двох груп : порівнянна і незрівняне товарна продукція. Тому величина прибутку визначається аналітичними методами тільки по порівнянній товарній продукції. Величина прибутку за непорівнянної товарної продукції визначається прямим рахунком або за нормативом рентабельності по даному виду продукції [1, с.73].
Вихідні дані для планування прибутку представлені в Додатку 1.
Варіант 1. Прибуток може розраховуватися укрупнено з урахуванням нормативу прибутку на 1 крб. товарної продукції:
Пр пл = ТП пл * d п (2)
де Пр пл - сума планового прибутку, що припадає на обсяг товарної продукції, виробленої в плановому періоді, руб.;
d п - норматив прибутку на 1 крб. товарної продукції, коп. (Руб. / руб.);
ТП пл - обсяг реалізованої товарної продукції з урахуванням зміни її залишків на початок і кінець планового періоду, руб.
Тоді плановий прибуток складе:
Пр пл = 9712500 * 0,184 ≈ 1787100 тис. крб.
2. У цілому по підприємству:
Пр пл = ТП пл * (1 - З1рТП пл), (6)
де ТП пл - товарна продукція в цілому по підприємству, руб.;
З1рТП пл - витрати на 1 крб. товарної продукції в цілому по підприємству, руб.
Наприклад, планові показники по порівнянній товарній продукції складуть:
- Витрати на 1 крб. товарної продукції 0,774 тис. руб.;
- Обсяг реалізованої товарної продукції 9712500 тис. крб. (Табл. 2).
Тоді сума планового прибутку в цілому по підприємству за порівнянної товарної продукції складе:
Пр пл = 9712500 * (1 - 0,774) = 2195025 тис. крб.
Варіант 4. Розрахунок планової величини прибутку від рівня базової рентабельності здійснюється з урахуванням впливу різних факторів (зміни обсягів реалізації, собівартості, структури продукції, що випускається, її якості, відпускних цін) на величину прибутку. Технологія проведення розрахунку прибутку цим методом здійснюється в кілька етапів.
Для демонстрації планових розрахунків знову скористаємося даними таблиці 2. При цьому обмовимо додаткові умови:
- За планом витрат виробництва і реалізації продукції передбачається зниження повної собівартості продукції в середньому по підприємству на 2,13% (Д% С = 2,13%);
- Рівень базової рентабельності (відношення прибутку по виробленої або реалізованої продукції до її повної собівартості) на рік звітного періоду становитиме:
На першому етапі розраховується прибуток за порівнянною продукції виходячи з базової рентабельності. Для цього спочатку визначають величину можна товарної продукції планового періоду по повній собівартості звітного року:
QUOTE , (7)
де С * - порівнянна товарна продукція планового періоду по повній собівартості звітного періоду, руб.;
З пл - повна собівартість порівнянної товарної продукції на плановий період, руб.;
Δ% З - зниження собівартості товарної продукції, передбачене планом за собівартістю,%.
На другому етапі визначається величина прибутку в плановому періоді
Визначається рівень рентабельності кожного виду продукції.
3. Розрахунок коефіцієнта рентабельності по кожному виду продукції:
QUOTE , (12)
де QUOTE - Коефіцієнт рентабельності продукції i-го виду, розрахований по структурі звітного періоду з урахуванням планової рентабельності;
- Коефіцієнт рентабельності продукції i-го виду, розрахований по структурі планового періоду з урахуванням планової рентабельності.
4. Визначення сумарного коефіцієнта рентабельності по підприємству:
QUOTE , (13)
де QUOTE - Коефіцієнт рентабельності продукції в цілому по підприємству, розрахований по структурі звітного періоду з урахуванням планової рентабельності;
- Коефіцієнт рентабельності продукції в цілому по підприємству, розрахований по структурі планового періоду з урахуванням планової рентабельності.
5. Розрахунок планованого відхилення в рівні рентабельності, тобто визначення різниці між сумарними коефіцієнтами рентабельності:
QUOTE , (14)
На четвертому етапі планування прибутку на основі базової рентабельності виявляється величина прибутку, формована за рахунок зміни цін реалізації:
У таблиці 3 представлені розрахунки в розрізі продуктів.
Таблиця 3. Розрахунок величини прибутку в плановому періоді, що формується за рахунок зміни цін
Продукт
Ціна планового періоду, тис. руб.
Ціна звітного періоду, тис. руб.
Зміна
ціни,%
Обсяг реалізації звітного періоду, тис. руб.
Зміна прибутку, тис. руб.
Балконні двері
95
94
1,05
1 861 200
19 591,58
Вікно
70
68
2,86
669 800
19 137,14
Двері міжкімнатні
120
115
4,17
4 013 500
167 229,2
Двері
150
147
2,00
2 381 400
47 628
Разом
-
-
-
8 925 900
253 585,9
У цілому по підприємству величина прибутку, забезпечена зміною цін, дорівнює 253 585,9 тис.руб.
На п'ятому етапі необхідно оцінити величину прибутку, одержуваної в плановому періоді за рахунок зміни якості товарної продукції. Технологія її розрахунку аналогічна технології розрахунку величини прибутку, одержуваної за рахунок зміни структури асортименту. Результати проміжних розрахунків зведені в таблицю 4.
Таблиця 4. Розрахунок коефіцієнта сортності звітного і планового періодів
Продукція
Коефіцієнт сортності звітного року,%
Коефіцієнт сортності планового періоду,%
питома вага у реалізації звітного періоду (Ув0)
співвідношення цін (Сц)
коефіцієнт сортності (С0)
питома вага у реалізації планового періоду (Увпл)
співвідношення цін (Сц)
коефіцієнт сортності (QUOTE )
1-й сорт
15
100
15
15
100
15
2-й сорт
25
90
22,5
30
90
27
3-й сорт
60
80
48
55
80
44
Разом
100
-
85,5
100
-
86
Підсумкове зміна коефіцієнта сортності складе:
Дс = з пл - з о = 86 - 85,5 = 0,5%.
У таблиці 5 відображена підсумкова величина прибутку, розрахована аналітичним методом на основі рівня базової рентабельності з урахуванням впливу різних факторів.
Таблиця 5. Розрахунок коефіцієнта сортності звітного і планового періодів
Фактор
Прибуток, тис. руб.
Товарна продукція
1 735 538
Собівартість товарної продукції
163 570,6
Структура асортименту
6 012,64
Ціна
253 585,9
Якість
38 396,85
Разом
2 197 104
Тепер порівняємо результати розрахунків прибутку за порівнянної товарної продукції на плановий період, виконаних різними методами (див. табл. 6).
Таблиця 6. Величина прибутку по порівнянній товарній продукції на плановий період, тис. руб.
Метод розрахунку прибутку
прямий рахунок
норматив прибутку (по звітного періоду)
базова рентабельність (по звітного періоду)
витрати на 1 крб. товарної продукції
2 196 700
1 787 100
2 197 104
2 195 025
Можна зауважити: що більше укрупнено проводити планові розрахунки, тим більше відхилення результату розрахунку від найбільш точного методу розрахунку планового прибутку, методу прямого рахунку. Вибір методу розрахунку все-таки залежить від потреби в деталізації розрахунків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю. Фінансово-економічний аналіз. М.: Дашков і К, 2009. - 404 с.
2. Байков С.В., Жірніхін А.С., Смирнова К.А. Споживче поведінка на фінансових ринках Росії. М.: Економіка, 2007. - 271 с.
3. Боді З., Мертон Р. Фінанси. М.: Вільямс, 2009. - 592 с.
4. Галицька С.В. Фінанси. Конспект лекцій. М.: Ексмо, 2006. - 336 с.
5. Попов О.М. Фінанси підприємств підручник. Мн.: Вишейшая школа, 2005. - 573 с.
6. Рамсден Ф. Фінанси для нефінансових менеджерів. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 304 с.
7. Сарафанова Є.В., Татарніков Е.А., Замедлина Е.А., Звєрєва Т.А. Іспит за курсом фінанси. М.: Пріор, 2004. - 144 с.
8. Сергєєв І.В., Шіпіцин А.В. Оперативне фінансове планування на підприємстві. М.: Фінанси і статистика, 2006. - 288 с.
9. Трухачова В.І., Гвоздиков А.В., Томіліна І.А. Фінанси у запитаннях і відповідях. М.: Фінанси і статистика, 2006. - 536 с.
10. Шуляк П.М. Фінанси підприємства. М.: Дашков і К, 2009. - 624 с.
11. Юшко Ю.І. Корпоративні фінанси: теорія, методи і моделі управління. Мн.: ФУАінформ, 2006. - 576 с.


Додаток 1
Реалізація продукції в звітному періоді
Продукт
Звітний період
Плановий період
обсяг реалізації, шт.
ціна, тис. руб.
повна собівартість одиниці продукції, тис. руб.
обсяг реалізації (реалізована товарна продукція), тис. руб.
повна собівартість товарної продукції, тис. руб.
прибуток від реалізації, тис. крб.
обсяг реалізації, шт.
ціна, тис. руб.
повна собівартість одиниці продукції, тис. руб.
обсяг реалізації (реалізована товарна продукція), тис. руб.
повна собівартість товарної продукції, тис. руб.
Балконні двері
19 800
94
68
1 861 200
1 346 400
514 800
21 500
95
67,8
2 042 500
1 457 700
Вікно
9 850
68
55,4
669 800
545 690
124 110
11 000
70
53,5
770 000
588 500
Двері
міжкімнатні
34 900
115
99
4 013 500
3 455 100
558 400
35 000
120
96
4 200 000
3 360 000
Двері
16 200
147
119,3
2 381 400
1 932 660
448 740
18 000
150
117,2
2 700 000
2 109 600
Разом порівнянна продукція
-
-
341,7
8 925 900
7 279 850
1 646 050
-
-
334,5
9 712 500
7 515 800
Зруб
-
-
-
-
-
-
1 000
506
420
506 000
420 000
Разом непорівнянна продукція
-
-
-
-
-
-
1 000
506
420
506000
420 000
РАЗОМ
10195500
7 935 800
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
110.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Економіко-статистичний аналіз виручки і прибутку від реалізації продукції в СГВК Дьяконовскій
Організація обліку та контролю реалізації готової продукції і аналіз фінансових результатів від реалізації
Економіко-статистичний аналіз виручки і прибутку від реалізації про
Планування собівартості товарної продукції і чистого прибутку
Доходи від реалізації продукції
Виручка від реалізації продукції та порядок її розрахунку
Облік доходів від реалізації готової продукції ПП Газель і К
Удосконалення планування реалізації продукції на ВАТ Кондитерської макаронна фабрика
Удосконалення планування реалізації продукції на ВАТ Кондитерська-макаронна фабрика
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru