Планування прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Планування прибутку

Для того, щоб оцінити прибутковість Вашого підприємства, Вам буде потрібно наступна вихідна інформація:

прогноз обсягу продажів;

передбачувана величина прямих витрат;

величина витрат або накладних витрат.

Питання планування і організації продажів були детально розглянуті в брошурі, присвяченій складання плану маркетингу.

Переконайтеся в тому, що Ваші оцінки узгоджуються з викладеними у згаданій брошурі даними і з тими розрахунками, які Ви робили раніше.

Якщо у Вас є досвід комерційної діяльності, Ви можете полегшити собі завдання, використавши відповідні дані за попередні роки. Якщо Ви тільки починаєте свою справу, Вам доведеться грунтуватися в своїх розрахунках переважно на власних припущеннях.

Чим би ви не займались, завжди виявляйте обережність. Переконайтеся в тому, що Ваші плани здійсненні.

2. Прогноз обсягу продажів

Бюджет продажів-це Ваш план.

Припустимо, Ви плануєте обсяг продажів на рік (хоча Ви можете планувати його на будь-який період, наприклад, на найближчі 10 тижнів або на 3 місяці). Ви повинні вирішити самі, на який термін слід скласти план.

Якщо Ви вже маєте досвід комерційної діяльності, проаналізуйте динаміку своїх продажів за останні кілька років. Якщо Ви починаєте з нуля, Вам буде важче. Вам доведеться визначити всі ті чинники, які можуть вплинути на Ваш бізнес.

Тепер подумайте і спробуйте перерахувати і записати у наведеній нижче таблиці ті фактори, які будуть впливати на рівень Ваших продажів протягом найближчих 12 місяців.

Фактори, які будуть впливати на рівень Ваших продажів

Що у Вас вийшло в результаті?

Нижче перераховані деякі фактори, які Ви могли випустити з уваги, проте їх також слід взяти до уваги:

сезонні коливання обсягу продажів;

розробка нових видів товарів;

вилучення з торгового обороту деяких видів товарів;

місцеві особливості економічної ситуації (наприклад, відкриття або ліквідація великої фірми в тому ж районі, в якому Ви працюєте чи припускаєте працювати);

розширення виробничих площ;

організація розпродажів.

Можливо, Ви відзначили і ряд інших чинників.

Тепер настав час перейти до наступного етапу-визначення обсягу Ваших майбутніх продажів.

Спробуйте заповнити наведену нижче таблицю. Ви могли б просто записати по одній цифрі на кожен місяць або ж розподілити планований Вами обсяг продажів між окремими видами своїх товарів.

Робіть так, як Вам зручно, враховуючи особливості свого виду бізнесу. Використовуйте ті розрахунки, які Ви вже зробили при складанні плану маркетингу, про який йшлося в попередній брошурі.

У процесі планування місячних продажів не слід обмежуватися простим поділом річного обсягу на 12 місяців. Постарайтеся врахувати можливі торговельні спади і сезонні коливання обсягу продажів товарів.

Прогноз продажів товарів на 200_ рік

Переконайтеся в тому, що Ваші оцінки узгоджуються з викладеними у згаданій брошурі даними і з тими розрахунками, які Ви робили раніше.

Примітка

Не прагніть до надмірної точності при плануванні обсягу продажів. Використовуйте приблизні оцінки, прийнятні з точки зору Вашого бізнесу (особливо його об'єму). Наприклад, Ви можете планувати з точністю до 10 або, скажімо, 100 тисяч рублів.

3. Прямі витрати

Прямі витрати-це Ваші витрати, пов'язані з організацією продажу товарів.

Якщо Ви продаєте який-небудь товар за 100 тисяч рублів, а купуєте або виготовляєте його за 60 тисяч, то Ваші прямі витрати становлять 60 тисяч рублів.

На практиці ж, як завжди, в будь-якому виді бізнесу все не так просто.

Наприклад, може існувати розрив у часі між купівлею і продажем товару, протягом якого товар зберігається на складі. Якщо Ваш бізнес пов'язаний з наданням будь-нібуль послуг, то Ваші прямі витрати будуть пов'язані з виплатою заробітної плати.

Нижче наведено приклад розрахунку прямих витрат.

Величина запасів товарів на початку господарського циклу-5674 тис.руб

Плюс додаткові закупівлі товарів-49827 тис.руб

Підсумок-55501 тис.руб

Мінус величина запасів товарів наприкінці господарського циклу-8463 тис.руб

Величина прямих витрат-47038 тис.руб

З точки зору планування прибутку дуже важливо представити прямі витрати у вигляді відсотка від обсягу продажів.

Ваші запаси товарів в окремі моменти можуть значно збільшуватися, і Вам варто мати це на увазі в процесі планування прибутку.

Однак Вам потрібно враховувати будь-яке збільшення запасу товарів при плануванні руху грошових коштів для того, щоб забезпечити його фінансування.

4. Валовий прибуток

Валовий прибутком називається різниця між ціною продажу товару і сумою прямих витрат.

Розглянемо це на наступному прикладі.

Обсяг продажу товарів-вісімдесят одна тисяча сто тридцять одна тис.руб.

Мінус величина прямих витрат-50230 тис.руб.

Величина валового прибутку-30901 тис.руб.

Тепер спробуйте зробити те ж саме, використовуючи дані, пов'язані зі своїм видом бізнесу.

Розрахуйте величину очікуваної Вами валового прибутку.

Обсяг продажів товарів

Мінус величина прямих витрат

Величина очікуваного валового прибутку

Однак Вам потрібно враховувати будь-яке збільшення запасу товарів при плануванні руху грошових коштів для того, щоб забезпечити його фінансування.

5. Визначення частки валового прибутку в обсязі продажів товарів

Процентне співвідношення між валовим прибутком і обсягом продажу товарів є одним з найважливіших фінансових показників.

Для розглянутого вище прикладу розрахунку величини валового прибутку розрахунок її частки в обсязі продажів товарів визначається наступним чином:

Примітка

Множення на 100% проводиться для визначення процентного співвідношення.

Тепер спробуйте розрахувати цей показник для Вашого бізнесу:

Цей фінансовий показник:

допоможе Вам швидко розрахувати свій прибуток;

полегшить контроль запасів товарів.

У процесі планування прибутку можна наступним чином розрахувати очікувану Вами величину валового прибутку:

визначити майбутній обсяг продажів товарів;

визначити частку валового прибутку в обсязі продажів товарів,

а потім перемножити набутих значень.

Припустимо, що планований Вами обсяг продажу товарів за певний термін становить 49 млн. руб., А планована частка валового прибутку в обсязі продажу товарів-25%.

У цьому випадку валовий прибуток становитиме:

Тепер спробуйте підрахувати ймовірну величину валового прибутку за рік стосовно до свого виду бізнесу.

6. Витрати або накладні витрати

Тепер необхідно підрахувати Ваші додаткові витрати і розподілити їх по місяцях (або з інших обраним Вами відрізкам часу).

Однак плануючи майбутні витрати, не забудьте взяти до уваги ту обставину, що витрати з плином часу зазвичай зростають, враховуючи, наприклад, рівень зарплати та інші види платежів.

Зарезервуйте також певну суму на непередбачені витрати: наприклад, Вам може знадобитися терміновий ремонт машини в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Постарайтеся нічого не випустити з уваги. Запишіть всі свої накладні витрати на наступний рік. Тепер розподіліть отриману суму по місяцях. Наприклад, якщо Ваша орендна плата становить 24 млн. руб. на рік, то в місяць Ви повинні платити 2 млн. руб.

У більшості випадків величина накладних витрат визначається простим поділом передбачуваної суми накладних витрат за рік на 12.

У деяких випадках може знадобитися більш точний розрахунок величини накладних витрат. Наприклад, витрати на рекламу можуть бути віднесені до певного періоду часу, коли Ви будете проводити свою рекламну кампанію.

Вкрай важливо тримати накладні витрати під суворим контролем. Як показує практика, багато підприємців зазнають невдачі саме через те, що втрачають контроль над своїми витратами.

Як правило, витрати, пов'язані із здійсненням комерційної діяльності, включають в себе:

орендну плату;

заробітну плату;

транспортні витрати;

податкові виплати;

витрати на відрядження;

витрати на канцприладдя;

плату за користування телефоном;

оплату послуг різних фахівців зі сторони (наприклад, послуг бізнес-консультантів);

відсотки по банківському кредиту і різні грошові виплати;

витрати на рекламу;

амортизаційні відрахування.

Можливо, у Вас будуть і інші статті витрат. Наприклад, вартість автомобільного мотора зменшується в результаті його експлуатації. Це і є «амортизація» - величина, на яку зменшується вартість активів в результаті їх зносу.

Постарайтеся скласти бюджет своїх накладних витрат. Використовуйте що міститься в цій брошурі інформацію як основу і додайте до неї ті види витрат, які пов'язані безпосередньо з веденням Вашого бізнесу.

7. Складання плану прибутку

Тепер у Вас вже повинна бути базова інформація для розробки плану прибутку на найближчий рік. Це:

прогноз обсягу продажу товарів;

передбачувана величина валового прибутку;

передбачувана величина витрат.

Ви можете підраховувати величину своїх прямих витрат, віднімаючи величину валового прибутку з сукупного обсягу продажу товарів.

Тепер спробуйте заповнити наведену нижче таблицю.

Обсяг продажів

руб.

Мінус прямі витрати

руб.

Валовий прибуток

руб.

Мінус витрати або накладні витрати

руб.

Чистий прибуток (Збитки)

руб.

Якщо Ви готуєте свій бізнес-план для того, щоб представити його кому-небудь на розгляд (наприклад, свого потенційного партнера, інвестора або кредитора), то в цьому випадку краще всього представити свій прогноз величини прибутку у вигляді плану продажів і звіту про прибутки і збитки.

Розглянемо це на наступному прикладі:

ПЛАН ПРОДАЖУ І ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

з 1 січня по 31 грудня 19____ року.

Обсяг продажів-81 131 тис. руб.

Мінус прямі витрати, в тому числі:

Запаси товарів на початку господарської діяльності плюс додаткові закупівлі товарів (11 791 + 53 670 = 65 461 тис. руб.)

Мінус запаси товарів наприкінці господарського циклу (65 461 - 15 231 = 50 230 тис. руб.)

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК-30 901 тис. руб. (81 131 - 50 230 = 30 901 тис. руб.)

Мінус витрати (21 562 тис. руб.), В тому числі:

Орендна плата-3 784 тис. руб.

Заробітна плата-4 792 тис. руб.

Транспортні витрати-2 420 тис. руб.

Витрати на відрядження-1 297 тис. руб.

Витрати на канцприладдя-293 тис. руб.

Оплата телефону-410 тис. руб.

Податкові виплати-5 000 тис. руб.

Оплата послуг спеціалістів з боку-250 тис. руб.

Виплата банківських відсотків-1 179 тис. руб.

Витрати на рекламу-862 тис. руб.

Інші витрати-491 тис. руб.

Амортизаційні відрахування-784 тис. руб.

БАЛАНСОВА ПРИБУТОК-9 339 тис. руб. (30 901 - 21562 = 9 339 тис. руб.)

Податок на прибуток-2 800 тис. руб.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК-6 539 тис. руб.

Наведений вище приклад пов'язаний з діяльністю торгового підприємства.

Якщо Ви займаєтеся або збираєтеся займатися наданням послуг або виробництвом, то верхня частина Вашого плану продажів і звіту про прибутки та збитки буде іншою.

8. Аналіз отриманих результатів

З інших брошур даного навчального блоку Ви дізнаєтеся, як здійснювати контроль за виконанням плану прибутку і що потрібно робити, якщо отримані результати не відповідають Вашим прогнозам.

Але перш ніж продовжити роботу, запитайте себе: чи варто витрачати подальші зусилля на розвиток свого бізнесу?

Іншими словами, достатню чи прибуток Ви отримуєте від своєї комерційної діяльності?

Вам і Вашим партнерам, можливо, доведеться не тільки жити на ці гроші, а й забезпечувати приплив додаткових інвестицій в тому випадку, якщо Ви, наприклад, захочете розширити рамки свого бізнесу.

Якщо Ви отримуєте досить високий прибуток, можна спокійно продовжити роботу над своїм планом. Якщо прибуток невелика або її немає зовсім, зупиніться і ще раз зважте свої дії. На цьому етапі поки ще нічого не втрачено.

Потрібно знайти можливість:

збільшити дохід від продажів, зберігши незмінним рівень прямих витрат;

зменшити величину витрат;

одночасно збільшити обсяг продажу і знизити рівень витрат.

Якщо у Вас є така можливість, переробіть свій план прибутку. Якщо ні, то задумайтеся ще раз над своєю комерційною діяльністю.

9. Підіб'ємо підсумки

Ви пройшли кілька етапів планування прибутку. Прибуток-це ключ до успіху в бізнесі. Прибуток-це ще й мірило комерційної ефективності Вашої справи.

Якщо у Вас немає плану прибутку, з яким можна було б порівнювати фактично отримувану прибуток, то Ви не зможете оцінити, наскільки успішно розвивається Ваш бізнес. Крім того, Вам нелегко буде прийняти правильне рішення, пов'язане із закупівлею необхідних для Вашого бізнесу товарів.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.dist-cons.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
27.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування балансового прибутку Показники планування нормування оборотних коштів підприємства
Планування і розподіл прибутку
Планування розподіл і використання прибутку
Планування прибутку на підприємстві та її розподіл
Планування прибутку та рентабельність підприємства
Планування прибутку та рентабельності підприємства харчування
П`ять прикладів планування витрат і прибутку
Планування розміру та розподілу прибутку підприємства
Планування прибутку від реалізації продукції
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru