Планування грошових потоків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Одна з головних проблем будь-якого нового бізнесу - правильне планування грошових потоків. Навіть рентабельні підприємства зазнають банкрутство через нестачу готівки. Не можна тільки за рівнем прибутку судити про міру фінансової стійкості підприємства.

Тетяна Вікторівна Харитонова, Московський державний університет сервісу.

Одна з головних проблем, що стоять перед будь-яким новим підприємством - правильне планування грошових потоків. Рентабельні підприємства терплять банкрутство через те, що в певний момент у них не вистачило готівки. Готівка - це різниця між реальними грошовими надходженнями і виплатами. Змінюється обсяг грошової готівки тільки тоді, коли підприємство фактично одержує платіж або саме проводить виплату фінансових коштів. Таким чином, не можна тільки за рівнем прибутку судити про міру фінансової стійкості підприємства. Головне завдання плану грошових надходжень і виплат - спланувати синхронність надходження і витрачання грошових коштів і таким чином підтримати поточну платоспроможність підприємства.

Призначення і роль оперативних фінансових планів полягає у визначенні конкретної поточної фінансово-економічної ситуації, а саме: послідовності і строків вчинення фінансових операцій при найбільш раціональному маневруванні власними, залученими і позиковими грошовими ресурсами з метою отримання найбільшого економічного ефекту.

Розробка плану грошових надходжень і виплат:

впливає на прогнозовані потоки платежів по відношенню до кредитних інститутів, інвесторам;

дозволяє контролювати ліквідність - уникнути неліквідності або надмірної ліквідності;

ініціює розробку і реалізацію відповідних організаційних та фінансово-економічних заходів щодо балансування платіжних засобів.

Оперативне фінансове планування включає такі елементи:

розрахунок грошових потоків на основі запасу платіжних коштів на початок періоду;

підтримку поточного балансу грошових надходжень і виплат шляхом планування виплат по місяцях;

розрахунок обсягів зовнішнього фінансування і дефінансірованія;

розрахунок резервів ліквідності для визначення бажаного запасу платіжних коштів на кінець періоду.

Якщо в плані доходів і витрат були намічені конкретні фінансові цілі, то, плануючи рух грошових коштів, визначається, коли конкретно і скільки грошей надійде або буде сплачено за рахунками, щоб забезпечити нормальну діяльність підприємства.

Планування надходжень і витрат допоможе найбільш оптимально залучати кредити або, навпаки, вигідно вкладати тимчасово вільні грошові кошти.

У такий план необхідно включати тільки реальні надходження і витрати, що плануються на кожен конкретний період. Це повинні бути фактично виплачувані гроші, а не зобов'язання, які прийняті на себе підприємствами зараз, для того щоб заплатити за ними у майбутньому. При цьому треба мати на увазі, що платежі з погашення боргу не відображаються в якості витрат, хоча зменшують суму готівки, а амортизація основного капіталу - це витрати, які знижують прибуток, але на суму готівки не впливають. Нинішній фінансовий механізм дозволяє підприємствам мати велику прострочену заборгованість перед їх контрагентами та не опинятися при цьому банкрутом. Формування реального ринкового механізму змусить підприємців ставитися до планування грошових потоків серйозніше, для того щоб не потрапити під процедуру банкрутства.

Перш за все, необхідно встановити конкретні джерела і час надходження грошей на розрахункові рахунки та в касу підприємства. При цьому необхідно врахувати можливу часову зсув між реальною продажем продукції чи послуг і фактичним надходженням грошей. Продаж не завжди означає надходження грошей, оскільки оплата купленого товару може здійснюватися не відразу, а лише через деякий час, наприклад, якщо товар був проданий в кредит.

Потім зводяться по терміну оплати суми витрат, розраховані в інших розділах бізнес-плану. При цьому треба мати на увазі, що ряд платежів носить обов'язковий часовий характер (наприклад, оплата податків), відповідно підприємство не в змозі маневрувати строками оплати цих платежів. Як правило, терміни оплати податків представлені в податковому календарі. Інші платежі менш обов'язкові за часом виконання. Їх оплата може бути спланована в залежності від фінансової ситуації на підприємстві, тобто в залежності від надходження грошових коштів.

Розрахунок компонентів фінансового плану починається з визначення обсягу грошових коштів на початок періоду, який включає в себе залишки грошей у касі та рахунках у банках. Потім проводиться розрахунок надходжень і виплат, пов'язаних з поточною діяльністю підприємства (по виробництву та реалізації продукції, за ліцензіями, з оренди, за відсотками, з податків і дивідендів). Інвестиційні / дезінвестіціонние розрахунки включають надходження та виплати по земельних ділянках, будівель, устаткування, оснащення, матеріалів, продажу / купівлі участі (паїв), продажу / купівлі цінних паперів, надання / повернення позичок. При розрахунку зовнішнього фінансування / дефінансірованія враховуються надходження і виплати по залученню / поверненню власного і позикового капіталу.

Таким чином, можна визначити підсумковий баланс грошових коштів на кінець періоду (місяця, кварталу, року) як суму залишку (балансу) на початок періоду та приходу грошових коштів, зменшену на величину понесених витрат.

План грошових надходжень і виплат будується на основі плану доходів і витрат з розбивкою по місяцях. Якщо для якогось місяця виявиться, що виплати перевищують надходження, причому ця різниця не може бути покрита з готівкових грошей, підприємець повинен заздалегідь подбати про те, щоб на цей період взяти гроші в борг. Якщо в якомусь іншому місяці грошові надходження, навпаки, будуть перевищувати виплати, «зайві» гроші можна віддати в короткострокову позику або покласти на банківський рахунок до того часу, коли виплати знову будуть перевищувати надходження. Зазвичай у перші кілька місяців після створення підприємства підприємцю доводиться часто користуватися позиковими коштами для покриття своїх платежів, але в міру накопичення власних коштів позики потрібні все рідше.

У ряді випадків корисно передбачити кілька можливих сценаріїв розвитку і відповідно дати декілька варіантів плану доходів і витрат та плану грошових надходжень і виплат. Робота зі складання подібних сценаріїв та проведення розрахунків важлива не тільки як засіб отримання формальних планів, але й тому, що вона дає підприємцю можливість заздалегідь обміркувати можливі шляхи розвитку підприємства.

План грошових надходжень і виплат

Показники

1. Грошові надходження (Пр)

2. Виплати, усього (П), в тому числі:

обладнання

сировину і матеріали витрати на збут

управлінські витрати оренда приміщень

комунальні послуги

транспорт

реклама

страхування

виплата боргу та відсотків

податки

інші

3. Приріст грошової готівки (Д)

4. Залишок на початок періоду (Він)

5. Залишок на коней періоду (Ок)

Наведемо основні формули розрахунку показників у плані грошових надходжень і виплат.

Д = Пр-П

Ок = Д + Він

або Ок = Пр - П + Він.

Планування окремих платежів, що відносяться до всього підприємству, взаємопов'язане. Передумовою для планування платежів, поряд із знаннями принципових можливостей формування і взаємозв'язків цих розрахунків, є аналіз факторів, що визначають напрямки та обсяги потоків платежів (як об'єкта розрахунків) з вигляду, величиною і часу.

У разі недостатності грошових коштів на розрахунковому рахунку оплата здійснюється у встановленій черговості платежів:

в першу чергу здійснюється оплата вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;

у другу чергу проводиться виплата вихідної допомоги та оплата праці осіб, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, виплата винагород за авторськими договорами;

в третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника;

у четверту чергу проводиться оплата платежів до бюджету та позабюджетні фонди;

у п'яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами.

У разі якщо на невідкладні платежі грошових коштів вистачає, то порядок перерахування буде залежати від наступних критеріїв:

важливість оплати для підприємства і розмір доходу, очікуваного до отримання від цього вкладення грошових коштів;

розмір пені або штрафів та інших збитків у зв'язку з простроченням платежу.

При виборі цих критеріїв необхідно виділити їх переваги та недоліки залежно від ситуації, що склалася, розрахувати розміри очікуваних доходів від вкладення грошових коштів і можливих втрат від затримки платежу.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.elitarium.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
19.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування грошових потоків на підприємстві
Планування та оптимізація грошових потоків на підприємстві
План руху грошових потоків
Аналіз грошових потоків підприємства
Аналіз грошових потоків на підприємстві
Основні засади дисконтування грошових потоків
Значення та аналіз грошових потоків підприємства
Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru