Перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

З одержание

Введення

Глава 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

1.1 Основні положення міжнародних стандартів фінансової звітності

1.2 Подібність і відмінність між МСФЗ та РСБО

Глава 2. Гармонізація ПБО у відповідність до МСФЗ

2.1 Розвиток правового регулювання бухобліку у Росії та перспективи впровадження МСФЗ

2.2 Необхідні зміни в законодавстві для подальшого впровадження МСФЗ в Росії

Глава 3. Перспективи подальшого впровадження МСФЗ в Росії

3.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «РЖД»

3.2 Основні проблеми, що виникли при наближенні ПБУ до МСФЗ

3.3 Можливі шляхи вирішення проблем

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

У зв'язку з прийняттям Мінфіном Росії Концепції розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу [5] (схвалена Наказом Міністерства фінансів РФ від 01.07.2004 № 180) актуальними стають питання підготовки організацій до переходу на складання та подання фінансової звітності відповідно до Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) ..

Російський уряд уже ініціював перші кроки на шляху зближення російських правил бухгалтерського обліку з МСФЗ. Ці ідеї були викладені в Концепції розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу, схваленої в липні 2004 року. Ще до опублікування цього документа були встановлені дати набрання чинності вимоги обов'язкового застосування МСФЗ для банків та акціонерних компаній, і закон про консолідовану фінансову звітність вже знаходився на розгляді в Державній Думі.

Концептуальні рамки встановлені, залишилося задати параметри, відповідно до яких повинен здійснюватися процес переходу на МСФЗ: або шляхом прямого прийняття МСФЗ для великих компаній, або шляхом поступового зближення РПБУ з МСФЗ.

Концепція Міжнародних стандартів фінансової звітності - це основні принципи системи міжнародних стандартів, яких не повинні суперечити самі стандарти, тобто той фундамент, на основі якого розробляються всі міжнародні стандарти та інтерпретації. У Концепції розглядаються цілі та основні елементи фінансової звітності (активи, пасиви, доходи, витрати, капітал та ін), якісні характеристики, які визначають корисність фінансової звітності, користувачі фінансової інформації, а також наведені визначення основних термінів.

Міжнародні стандарти фінансової звітності встановлюють правила, відповідно до яких окремі господарські операції повинні розкриватися у фінансовій звітності підприємства.

В даний час діють тридцять два стандарту IAS і шість IFRS.

Кожний стандарт має строго певну структуру, яка, як правило, включає наступні елементи:

- Мета (розкриваються ті галузі обліку, які описує стандарт);

- Обсяг обліку (обмовляється область застосування стандарту та обмеження його використання);

- Окремі положення (розкриваються індивідуальні особливості стандарту);

- Розкриття інформації (визначається обсяг інформації, який повинен розкриватися безпосередньо у фінансовій звітності та в примітках до неї);

- Дата вступу в силу (з якого моменту починають діяти стандарт чи його окремі положення).

Інтерпретації стандартів доповнюють самі стандарти, розглядаючи ті проблеми, які не в повному обсязі розкриті в стандартах і націлені в основному на вирішення двох груп питань:

1) уточнення положень стандартів за результатами практики їх застосування;

2) регулювання нових тем, що відносяться до існуючого стандарту, але не врахованих при його розробці.

Таким чином, для кращого розуміння системи Міжнародних стандартів фінансової звітності необхідно ретельно розібратися і вивчити всю систему норм і правил МСФЗ.

Тому в останні роки в Росії часто обговорюється тема переходу організацій на Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Без прозорої фінансової звітності неможливо залучення прямих іноземних інвестицій, вихід на ринок IPO. Таким чином, тяжіння до Міжнародних стандартів фінансової звітності є наслідком участі російського бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі і процесах глобалізації, у тому числі на фінансових ринках.

Але перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності викликає у організацій значні труднощі.

При цьому важливо розуміти позитивні і негативні аспекти застосування міжнародних стандартів.

Основна мета МСФЗ - отримання максимально достовірної інформації про стан компанії, яка необхідна інвесторам для коректної оцінки стану бізнесу і складання достовірних прогнозів.

Ще один плюс застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності - використання отриманої інформації для управлінських цілей. При розгляді питання про те, як повинен бути організований управлінський облік, часто приймається рішення будувати його на основі принципів МСФЗ.

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності необхідна для більш ефективного управління організацією. У більшості провідних російських банків і компаній становлення систем управлінського обліку відбувається відповідно до принципів МСФЗ.

Використання Міжнародних стандартів фінансової звітності в якості стандартів управлінського обліку - найбільш виправдане рішення для більшості компаній. Немає необхідності заново створювати принципи і правила обліку багатьох господарських операцій, оскільки Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх інтерпретації спрощують проблему регламентації та ведення обліку.

Таким чином, в даний час розуміння принципів застосування МСФЗ є особливо актуальною проблемою.

Метою даної дипломної роботи є аналіз практики введення МСФЗ на підприємстві. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:

 1. розкриті основні положення міжнародних стандартів фінансової звітності;

 2. показані подібності та відмінності між МСФЗ та РСБО;

 3. охарактеризовано прийняті закони та нормативні акти, зміни до ПБО, що наближають їх до МСФЗ;

 4. показані необхідні зміни в законодавстві для подальшого впровадження МСФЗ в Росії;

 5. проаналізовано основні проблеми, що виникли при наближенні ПБУ до МСФЗ;

 6. розкриті можливі шляхи вирішення виниклих і можливих проблем.

Об'єктом дослідження є ВАТ «РЖД» - найбільший перевізник пасажирів і вантажів в Російській Федерації і один з найбільших перевізників у Європі і в світі.

Головні цілі діяльності товариства - забезпечення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у залізничних перевезеннях, роботах і послугах, що надаються залізничним транспортом, а також отримання прибутку. ВАТ «РЖД» перевозить понад 1,3 млрд. пасажирів і 1,3 млрд. тонн вантажів на рік. У ВАТ «РЖД» працюють 1300000 співробітників.

Дипломна робота написана на 85 аркушах і складається з вступу, трьох розділів, розбитих на параграфи, висновків та списку використаної літератури.

Глава 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

1.1 Основні положення міжнародних стандартів фінансової звітності

Бухгалтерський облік традиційно називають мовою спілкування бізнесу. Очевидно, що інтернаціоналізація бізнесу обумовлює необхідність та інтернаціоналізації мови його спілкування як у прямому, так і в переносному сенсі. Як прийнято у визначеному бізнес-співтоваристві вибирати національну мову, на якому буде відбуватися спілкування учасників, так і в процесі інтеграції бізнес-систем була виявлена ​​необхідність визначення зрозумілих усім учасникам правил, за якими будуть складатися документи, необхідні для ділового спілкування.

Для вирішення цього завдання в 1973 р. була створена міжнародна професійна неурядова організація - International Accounting Standarts Committee (IASC) - Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО). До складу цього Комітету увійшли представники 13 держав (зокрема, США, Канади, Франції, Німеччини, Великобританії, Австралії, Японії та ін) і 4 неурядових організацій. З моменту створення і до 2001 р. Комітетом були розроблені близько 40 міжнародних бухгалтерських стандартів (International Accounting Standarts - IAS).

У 2001 році була сформована Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської звітності - International Accounting Standarts Board (IASB), який став правонаступником Комітету у реалізації функції з розробки міжнародних стандартів. Рада схвалила існували на той момент МСФЗ (IAS) та інтерпретації.

Випускаються в даний час стандарти називаються IFRS (International Finantional Reporting Standarts) - Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Таким чином, в систему МСФЗ входять стандарти IAS та IFRS.

Сьогодні МСФЗ визнані глобальними стандартами у всьому світі. Європейський союз відмовився від розробки власних директив з питань фінансової звітності. З 1 січня 2005 р. всі європейські компанії, чиї цінні папери звертаються на фінансових ринках Європи, зобов'язані готувати консолідовану звітність відповідно до принципів МСФЗ.

У США йде робота по зближенню американських облікових стандартів з правилами МСФЗ. Зараз звітність іноземних компаній, складена за МСФЗ, визнається на біржах США лише після здійснення певних коригувань, дозволяють приводити таку звітність до звітності, складеної за правилами US GAAP. Проте в даний час Комісією з цінних паперів і бірж США розробляється детальний план щодо скасування зазначеної вимоги, що дозволить іноземним компаніям уже до 2009 р. відмовитися від трансформації МСФЗ-звітності під американські стандарти.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це сукупність загальноприйнятих правил кваліфікації, визнання, оцінки та розкриття господарських операцій і фінансових показників для складання фінансової звітності господарюючими суб'єктами більшості країн світу.

МСФЗ являють собою систему документів, що складається з передмов до положень по МСФО, роз'яснень принципів підготовки та подання фінансової звітності, стандартів і роз'яснень (інтерпретацій) до них. Кожен із зазначених документів має власне значення, але, будучи елементом системи, не може застосовуватися окремо від інших її складових.

У передмовах до положень викладені цілі і завдання органу, що займається розробкою МСФЗ, роз'яснено порядок застосування МСФЗ.

Принципи підготовки та подання звітності визначають основи складання та подання фінансової звітності, зокрема, розглядають мети звітності, її якісні характеристики, порядок кваліфікації, визнання та оцінки елементів звітності. Принципи покликані допомогти національним органам стандартизації при розробці національних стандартів відповідно до норм МСФЗ, укладачам звітності - у застосуванні існуючих стандартів та з питань, по яких стандарти не прийняті, а також аудиторам при виробленні думки про відповідність звітності принципам МСФЗ.

Кожен з прийнятих стандартів містить вимоги до об'єкта обліку для його кваліфікації та визнання, до порядку оцінки об'єкта і розкриттю інформації про об'єкт у фінансовій звітності. Найбільш близьким російським аналогом стандартів є Положення з бухгалтерського обліку (ПБО), затверджені Міністерством фінансів РФ.

Необхідність інтерпретацій (роз'яснень) зумовлена ​​тим, що в практиці господарської діяльності зустрічаються операції, за якими МСФЗ не містять спеціальних стандартів. Крім того, при застосуванні МСФЗ може виникати можливість неоднозначного трактування окремих положень стандартів. Тому спеціальним органом - Постійним комітетом з інтерпретацій при Комітеті (Раді) за МСФЗ (International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)) - готуються документи, що містять роз'яснення із зазначених питань і механізми однакового застосування стандартів.

Міжнародні стандарти фінансової звітності - система концептуальних документів, які встановлюють принципи складання та подання фінансової звітності, але не порядок ведення обліку, тобто вони не містять так звичного для російських фінансових працівників плану рахунків, типових бухгалтерських проводок, форм первинних облікових документів та облікових регістрів.

Основне завдання, яку покликані вирішувати МСФЗ, - уніфікація порядку оцінки активів і зобов'язань та належного розкриття відповідної інформації. При цьому МСФЗ не є зведенням жорстких деталізованих правил, а містять загальні принципи та вимоги, надаючи упорядникові звітності самостійно приймати конкретні рішення, покладаючись на власне професійне судження.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) представляють собою систему документів, що складається з передмови до положень по МСФО, роз'яснень принципів підготовки та подання фінансової звітності (концепції МСФЗ), стандартів та інтерпретацій до них. Кожен із зазначених документів має власне значення, але, будучи елементом системи, не може застосовуватися окремо від інших її складових.

У передмові (Preface to International Financial Reporting Standards) визначається порядок розробки та застосування стандартів, а також встановлюються цілі і порядок діяльності Ради з МСФЗ. У контексті передмови повинні розглядатися положення кожного окремого стандарту.

Концепція МСФЗ (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) являє собою сукупність принципів, покладених в основу всіх стандартів і інтерпретацій. Рада з МСФЗ керується ними при розробці нових стандартів, а фахівцям, що становлять звітність і підтверджує її достовірність, принципи допомагають правильно інтерпретувати стандарти і вирішувати питання, прямо не розкриті в МСФЗ.

У концепції МСФЗ визначаються цілі складання фінансової звітності, її основні елементи (активи, пасиви, доходи, витрати, капітал та ін), встановлюються якісні характеристики, які визначають корисність фінансової звітності, а також наводяться визначення основних термінів.

Стандарти (International Finantional Reporting Standards, International Accounting Standards) встановлюють правила, що визначають порядок розкриття окремих господарських операцій у фінансовій звітності. Нагадаємо, що стандарти, прийняті Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності до 2001 р., носять назву International Accounting Standards (скорочено - IAS), а стандарти, прийняті починаючи з 2001 р. правонаступником Комітету - Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності, іменуються International Financial Reporting Standards (IFRS).

В даний час діють 31 стандарт IAS і 6 стандартів IFRS (див. Додатку 1).

Інтерпретації (Interpretations of IFRS, IAS) представляють собою важливу частину системи МСФЗ, оскільки вони, по-перше, роз'яснюють і уточнюють окремі положення стандартів з урахуванням практики їх застосування, а по-друге, регулюють порядок застосування відповідних стандартів з питань, недостатньо розкритим або взагалі не згаданих у самому стандарті.

Абревіатура, що використовується для позначення інтерпретацій, різна в залежності від періоду публікації кожного документа.

Інтерпретації, опубліковані до 2001 р., скорочено іменуються SIC - за назвою Постійного комітету з інтерпретацій (Standards Interpretations Committee).

У 2001 р. відбулася реорганізація Комітету і в англомовному варіанті він став називатися International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC.

Російськомовна абревіатура інтерпретацій - ПКІ - не змінювалася, тому у спеціалізованій літературі при описі інтерпретацій для зручності користувачів прийнято вказувати і відповідну англомовну абревіатуру: ПКІ (SIC) або ПКІ (IFRIC) (Додаток 2).

Згідно концепції МСФЗ метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан (бухгалтерський баланс), фінансові результати діяльності компанії (звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів) і зміни у фінансовій позиції (звіт про зміни капіталу), корисної для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень.

Концепція МСФЗ визначає, що для досягнення вищезазначеної мети фінансової звітності повинні бути притаманні певні якісні характеристики, а сформована вона повинна бути з урахуванням основних допущень і обмежень.

Існують чотири основні причини, що визначають необхідність існування принципів підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ:

1. Принципи допомагають дотримуватися послідовність при розробці стандартів. Без наявності принципів, які визначають, наприклад, пріоритет змісту над юридичною формою, кожну конкретну господарську ситуацію слід було б розглядати в стандартах окремо, що збільшило б імовірність застосування непослідовних підходів.

2. При розробці нових стандартів принципи допомагають прискорити хід обговорення і зосередитися на вирішенні конкретних питань. Немає необхідності повертатися постійно до розгляду концептуальних питань, оскільки основні питання підготовки фінансової звітності вже визначені принципами.

3. При складанні фінансової звітності принципи допомагають знайти підходи до вирішення тих питань, які не розкриті в окремих стандартах і інтерпретаціях.

4. Якщо МСФЗ та національні стандарти обліку і звітності окремих держав базуються на однакових принципах, це істотно прискорює і спрощує процес впровадження міжнародних стандартів.

Принципи, закладені в концепцію МСФЗ, базуються на наступних основних припущеннях:

- Допущення безперервності діяльності. Згідно з цим допущенню при підготовці фінансової звітності необхідно виходити з того, що компанія буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, тобто у неї немає ні наміру, ні необхідності ліквідуватися або суттєво скорочувати масштаби своєї діяльності;

- Допущення послідовності. На підставі цього припущення компанія протягом усієї своєї діяльності застосовує одну і ту ж облікову політику, за винятком випадків, коли внесення змін обумовлено внесенням поправок до законодавства або обгрунтованим зміною методології обліку, що повинно бути в обов'язковому порядку розкрито в поясненнях до фінансової звітності;

- Допущення методу нарахування. Відповідно до цього методу всі господарські операції та інші події визнаються в обліку в момент здійснення операції і включаються до фінансової звітності того періоду, до якого відносяться, незалежно від порядку отримання або виплати грошових коштів або їх еквівалентів, а також без умови про обов'язкову наявність документів, що підтверджують факт вчинення відповідної господарської операції або настання іншої події, що підлягають відображенню у фінансовій звітності.

Крім вищевказаних основоположних припущень Міжнародні стандарти фінансової звітності передбачають наявність кількох інших припущень:

- Допущення єдиної економічної (господарюючої) одиниці. Передбачає для цілей складання фінансової звітності наявність самостійного підприємства (групи підприємств), яке відокремлене (яка відділена) від своїх власників та інших економічних суб'єктів, що дозволяє користувачам звітності бути впевненими в тому, що в ній розкрито фінансові показники відповідної економічної одиниці, відокремлені від фінансових показників інших економічних одиниць.

Визначення економічної (господарюючої) одиниці здійснюється в залежності від виду фінансової звітності: з метою формування індивідуальної звітності економічною одиницею визнається окрема компанія (фірма, підприємство), консолідованої звітності - група підприємств, звітність яких підлягає консолідації;

- Допущення використання грошового вимірника. Обумовлює пріоритет фінансової інформації над будь-якою іншою. Іншими словами, відображенню у фінансовій звітності підлягають лише операції, події та їх результати, що мають вартісну (грошову) оцінку;

- Допущення періодичності. Передбачає формування даних про фінансовий стан, фінансові результати діяльності компанії і зміни у фінансовій позиції відповідної економічної одиниці після закінчення певних періодів часу - місяця, кварталу, року.

Одне з основних місць в сукупності принципів МСФЗ займають якісні характеристики фінансової звітності, тобто ті основоположні вимоги, яким повинні відповідати всі елементи фінансової звітності для забезпечення її відповідності спільної мети, викладеної в концепції МСФЗ.

До таких якісних характеристик відносяться:

1. Зрозумілість. Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути зрозуміла користувачам, які мають достатні економічні знаннями в області обліку і звітності.

Однак дана вимога до фінансової звітності не застосовується у виняткових випадках, тобто в ситуаціях, коли певна інформація може бути визнана істотною для користувача, вона підлягає включенню у фінансову звітність, навіть якщо її розуміння може викликати певні труднощі у інших користувачів.

2. Доречність. Інформація визнається доречною, якщо вона дозволяє впливати на економічні рішення користувачів, допомагаючи їм оцінювати минулі, справжні і майбутні події, а також підтверджувати або коригувати раніше зроблені оцінки. Доречність інформації визначається виходячи з двох критеріїв - суттєвості та своєчасності.

Істотною визнається інформація, яка надається у фінансовій звітності, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності. Для визначення суттєвості МСФЗ не встановлюють будь-якої вартісної або інший оцінний критерій. Для цього потрібна реалізація професійного судження, заснованого на оцінці потреб обізнаних користувачів, розумно користуються фінансовою звітністю.

Своєчасність інформації означає, що вся інформація, здатна вплинути на розуміння фінансової звітності користувачами, повинна бути без затримки включена у звітність, яка, у свою чергу, повинна бути в обумовлений термін представлена ​​користувачам.

3. Достовірність (надійність). Інформація визнається достовірною, якщо вона правдиво відображає всі аспекти господарської діяльності підприємства, а також не містить суттєвих помилок (перекручувань) і необ'єктивних оцінок.

Достовірність інформації забезпечується сукупністю наступних ознак:

- Правдиве уявлення;

- Переважання сутності над юридичною формою;

- Нейтральність, тобто відсутність спрямованості на певний результат;

- Обачність, тобто готовність до визнання потенційних збитків у більшою мірою, ніж до визнання потенційних прибутків;

- Повнота, тобто відображення всіх наявних даних про діяльність компанії з урахуванням їх відповідності принципу суттєвості.

4. Порівнянність. Розглянута характеристика діє у двох площинах.

По-перше, інформація у фінансовій звітності повинна бути розкрита в динаміці, тобто за звітний період і як мінімум за один період, що передує звітному, що дозволить порівнювати відповідні показники звітності між собою, виявляючи певні тенденції.

По-друге, розкривається інформація повинна забезпечувати можливість порівняння аналогічних показників у фінансових звітах різних компаній.

Принципи МСФЗ визначають, що якісні характеристики фінансової звітності мають певні обмеження в застосуванні, які повинні враховуватися в повній мірі при її складанні.

По-перше, обмеження у взаємодії таких характеристик, як доречність і достовірність (надійність), виникає з того, що надмірна затримка в поданні звітності в більшості випадків призводить до підвищення її надійності, але водночас спричиняє втрату доречності.

По-друге, баланс між вигодою і витратами передбачає, що вигоди, що здобуваються з інформації, не повинні перевищувати витрати на її отримання. Зворотна ситуація в переважній більшості випадків веде до втрати доречності інформації.

По-третє, для встановлення компромісу між якісними характеристиками звітності в значній частині випадків необхідно професійне судження про те, яким чином виконати завдання формування фінансової звітності при збереженні всіх якісних характеристик та дотриманні балансу між ними.

Згідно з принципами МСФЗ структура фінансової звітності представлена ​​наступними основними елементами:

Рис. 1 - Основні елементи звітності за МСФЗ

Наведемо визначення основних термінів.

Активи - ресурси, контрольовані компанією в результаті подій минулих періодів, від яких компанія очікує економічних вигод у майбутньому.

Зобов'язання - існуюча обов'язок компанії, що виникла в результаті подій минулих періодів, погашення яких, як очікується, призведе до відтоку з компанії ресурсів, що містять економічну вигоду.

Капітал - частка в активах після вирахування із суми активів компанії всіх її зобов'язань.

Доходами визнається прирощення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі припливу або збільшення активів або зменшення зобов'язань, що виражається в збільшенні капіталу, не пов'язаного з внесками учасників акціонерного капіталу. Доходи включають як виручку, так і інші доходи. Виручка виникає в процесі звичайної діяльності компанії і може називатися по-різному: продажі, винагороди, відсотки, роялті, дивіденди, орендна плата.

Витратами визнається зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі відпливу чи виснаження активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капіталу, не пов'язаних з його розподілом між учасниками акціонерного капіталу. Витрати включають збитки, а також витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності компанії, такі, як собівартість продажів, заробітна плата і амортизація.

Кожен із стандартів має певну структуру, що включає в більшості випадків такі елементи:

- Вступ, в якому визначаються області обліку, на які поширюється дія конкретного стандарту, його цілі і завдання;

- Розкриття основних понять і їх трактування;

- Окремі положення, що розкривають індивідуальні особливості стандарту, тобто опис методологічних проблем та шляхів їх вирішення;

- Вимоги до розкриття інформації, що встановлюють обсяг інформації, який повинен бути розкритий безпосередньо у фінансовій звітності та в примітках до неї;

- Дату набуття чинності, тобто вказівка ​​на період, з якого починає діяти стандарт або його окремі положення.

У Додатках наведені перелік діючих стандартів та їх існуючі російські аналоги (Додаток 1), а також перелік діючих інтерпретацій (Додаток 2).

1.2 Подібність і відмінність між МСФЗ та РСБО

РСБО відносяться до стандартів, заснованим на правилах (rules-based standards), а МСФЗ відносяться до стандартів, заснованим на принципах (principles-based standards).

МСФЗ по суті є набором принципів, що регулюють складання фінансової звітності. МСФЗ не ставлять за мету врегулювати кожен нюанс складання фінансової звітності.

Фінансова звітність, складена по РСБУ, до цих пір спрямована на задоволення інформаційних потреб податкових та інших регулюючих органів. У результаті цього корпоративна фінансова інформація класифікується і представляється відповідно до податкового законодавства. Фінансова звітність потрібно або може бути корисною різним користувачам в процесі господарської діяльності. Щоб забезпечити це, звітність, перш ніж вона стане зрозумілою і корисною, має бути переглянута та переписана.

Практика РСБУ не дозволяє керівництву (управлінського персоналу) використовувати свої судження при прийнятті рішень. Зазвичай це веде до збільшення балансової вартості активів у порівнянні з їх справедливої ​​ринкової вартістю, завищує строк корисного використання активів і пр.

Незважаючи на те, що принципи РСБО схожі на принципи МСФЗ, їх практичне застосування містить недоліки. На практиці форма превалює над змістом, компанії не завжди дотримуються методом нарахувань або принципу консерватизму щодо можливих збитків. У РСБУ ці чинники об'єднуються і завищують реальну прибутковість і вартість бізнесу.

Російська система бухгалтерського обліку не орієнтована на надання достовірної та об'єктивної картини фінансового становища і результатів діяльності підприємства. Компанії звикли маніпулювати фінансовою звітністю в своїх інтересах.

РСБУ не враховує зміни купівельної спроможності рубля, що робить неможливим зіставити результати діяльності за кілька років в умовах високої інфляції.

Сфери відмінностей визначаються низкою обставин. Зазначимо їх.

1. Коло користувачів фінансової звітності та мети її підготовки. Російський бухгалтерський облік переживає зараз перехідний період. Ще зовсім недавно головним користувачем звітності були податкові органи. Але поступово бухгалтерський облік відокремлюється від податкового. Бухоблік тепер не входить в інтереси ФНП у тій мірі, в якій входив раніше. Таким чином, колишніх користувачів він став цікавити набагато менше. Однак нові користувачі - кредитори, інвестори, власники і т.д. - Поки не з'явилися. На відміну від Заходу, де їх коло сформувався вже досить давно. Саме їх інтересам відповідають МСФЗ, забезпечуючи адекватне відображення результатів господарської діяльності в звітності підприємства.

Таблиця 1 Концептуальні відмінності між РСБО та МСФЗ

Принципи і допущення

МСФЗ

РСБО

1

2

3

Безперервність діяльності підприємства

Передбачається, що у підприємства немає ні намірів, ні необхідності припиняти або істотно скорочувати свою діяльність у найближчому майбутньому

Не всі підприємства реально застосовують принцип безперервності при підготовці фінансових звітів: частина з них на межі банкрутства, інші не можуть гарантувати стабільність діяльності підприємств у майбутньому. Крім того, негативне фінансове представлення компанії робиться через оподаткування

Сталість облікової політики

Облікова політика підприємства не піддається будь-яким змінам без явної необхідності

Звітність ведеться відповідно до чинних законодавчих положень і норм, які постійно змінюються. У звітності не відображаються впливу змін в обліковій політиці

Метод нарахувань

Доходи (витрати) підприємства відносяться на той період, в якому вони фактично були отримані (понесені)

Доходи і витрати підприємства не завжди відносяться на ті періоди, в які вони реально мали місце. Наприклад, РСБУ не дозволяє оцінювати витрати, не підтверджені документально, незважаючи на те, що економічні вигоди, пов'язані з такими витратами, були вже отримані

Суттєвість

У звітність включаються тільки облікові позиції, які можуть вплинути на прийняття рішень

Перелік статей звітності визначається Міністерством фінансів РФ. Процедури обліку деяких несуттєвих елементів складні і обтяжливі для системи бухгалтерського обліку, наприклад, облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Переважання сутності над формою

Результати операцій і операцій відображаються у відповідності з реальним станом речей

Відображення операцій і операцій підпорядковується нормативним вимогам, таким чином, форма домінує над змістом

Обачність (консерватизм)

Вживаються всі необхідні заходи для зняття невизначеності щоб уникнути завищення активів чи доходів і заниження зобов'язань та витрат

Принцип обачності дотримується не скрізь. Наприклад, принцип оцінки за найменшою із собівартості або ринкової вартості рідко використовується в російській практиці бухгалтерського обліку, або не створюються резерви на моральне старіння ТМЗ

2. Роль професійного судження бухгалтера. Серйозною відмінністю російської системи бухгалтерського обліку від МСФЗ є відсутність у нас практики професійного судження бухгалтера. Російський облік відводить бухгалтеру роль виконавця законів, постанов, листів, інструкцій. Він не вимагає від нього висловлення власного судження. Так, у ПБО 4 / 99 [6] чітко сказано, що достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку.

Відповідно ж до МСФЗ основними критеріями системи обліку є принципи, а не правила. Встановити правила для всіх випадків, що виникають в бізнес-практиці, неможливо. МСФЗ відводять принципам особливу роль, для західного бухгалтера вони є свого роду каноном. На основі принципів МСФЗ формується професійне бухгалтерське судження. А виходячи з об'єктивної необхідності того чи іншого підприємства і професійного судження бухгалтера вже визначаються перелік статей фінансової звітності, рівень суттєвості, доречність інформації для користувачів. У російському обліку все це поки носить декларативний характер.

3. Розбіжності з МСФЗ у самих принципах обліку. У російському обліку немає окремого нормативного документа, аналогічного принципам МСФЗ. Принципи складання звітності згадуються в ПБО 1 / 98 «Облікова політика організації» [7], але і вони значно відрізняються від встановлених МСФЗ. Так, виконання принципу переважання сутності над формою в російських умовах практично неможливо через обов'язкової відповідності вимогам нормативних документів. Принцип нарахування, визначається ПБО 1 / 98 як допущення про тимчасову визначеності фактів господарської діяльності, також не є безумовним. На практиці доходи і витрати підприємства не завжди відносяться на ті періоди, в які вони реально мали місце.

Що стосується принципу порівнянності, то в умовах постійних змін законодавства та економічної обстановки інформація не може вважатися порівнянною. Оскільки в російській звітності не враховуються зміни купівельної спроможності рубля, зіставити результати діяльності за кілька років в умовах інфляції просто неможливо. А згідно з МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» «вирівнювання» купівельної спроможності валюти в умовах інфляційної економіки є обов'язковим. На додаток до сказаного необхідно зазначити, що на відміну від російського обліку, де звітність повинна складатися тільки в рублях, міжнародні стандарти дозволяють складати звітність у валюті, функціональної для компанії.

Принцип обачності також дотримується рідко, оскільки російські підприємства часто вважають за краще не робити переоцінку на предмет знецінення.

4. Розбіжності з МСФЗ в методах оцінки елементів фінансової звітності. Міжнародні стандарти все більшу перевагу віддають оцінці за справедливою вартістю, яка за визначенням являє собою суму грошових коштів, достатню для придбання активів або виконання зобов'язань при здійсненні угоди між добре обізнаними, бажаючими здійснити операцію і незалежними один від одного сторонами. Подібний підхід вже використовується при оцінці об'єктів основних засобів (альтернативний підхід), виручки, фінансових інструментів, нематеріальних активів, інвестиційної власності, пенсійних виплат, оренди. Правління КМСФО планує розповсюдження даного методу і на інші об'єкти обліку.

Мета оцінки за справедливою вартістю полягає в тому, щоб дати користувачеві інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства виходячи з реально існуючої, а не історичної вартості. Цей підхід забезпечує значущість і корисність представленої у звітності інформації, так як дозволяє визначити справжню вартість бізнесу. Так, в обліку західних країн при оцінці справедливої ​​вартості може бути використаний метод дисконтованої вартості грошових потоків, що більшості російських бухгалтерів навіть не знайомий. А відповідь на запитання, чи відрізняється в російській звітності балансова вартість, наприклад, основних коштів від реальної, очевидний.

5. Відмінності в порядку обліку самих об'єктів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і в складанні звітності (див. таблицю 2).

Таблиця 2 Порівняльний аналіз основних положень РСБО та МСФЗ

Показник

РСБО

МСФЗ

Коментарі

1

2

3

4

Основні засоби

Критерії визнання

наявність права власності;

наявність документів;

не передбачається подальший продаж;

можливість приносити дохід;

період використання - понад 12 місяців

можливість приносити дохід;

ризики і вигоди від володіння перейшли до підприємства в результаті минулих подій;

період використання - більше одного звітного періоду (року)

Підхід до первісної оцінки в цілому збігається. Основна відмінність - відповідно до МСФЗ у вартість придбаних основних засобів може включатися резерв під їх майбутній демонтаж

Амортизація

Методи: лінійний, зменшуваного залишку; за сумою чисел терміну корисного використання, пропорційно обсягу продукції. Строк корисного використання встановлюється підприємством. Може переглядатися у разі модернізації та реконструкції

Методи: рівномірного нарахування, зменшуваного залишку, суми років, суми виробів. Строк корисного використання встановлюється підприємством. Може переглядатися, якщо очевидно, що визначений не точно

Можуть виникати відмінності в накопиченої амортизації. У звітності за МСФЗ відсутнє поняття повністю замортизованих об'єктів основних засобів. Згідно МСФЗ обраний метод нарахування амортизації можна змінити

Нематеріальні активи

Критерії визнання

відсутність матеріальної структури;

віддільність від іншого майна;

і Використання у виробничих цілях;

термін використання - більше 12 місяців;

не передбачається подальший продаж;

можливість приносити дохід;

наявність документів

негрошовий актив, який не має фізичної форми;

можливість ідентифікації. Достатньою умовою для цього є віддільність від іншого майна;

можливість приносити дохід;

можливість достовірної оцінки

У МСФЗ визнаються НМА з терміном використання менше 12 місяців. Для визнання нематеріального активу МСФЗ 38 не вимагає обов'язкової наявності належно оформлених документів (юридичних прав)

Запаси

Критерії визнання

наявність документів;

термін використання (реалізації) - менше 12 місяців

можливість приносити дохід;

ризики і вигоди від володіння перейшли до підприємства в результаті минулих подій;

термін використання (реалізації) - менше одного звітного періоду (року)

У звітності за МСФЗ мають бути визнані запаси без документів (наприклад, невідфактуровані поставки), якщо ризики і вигоди від їх володіння перейшли до підприємства

Методи списання МПЗ

ФІФО, ЛІФО, за середньою собівартістю, за собівартістю одиниці

ФІФО, по середньозваженій вартості

Вартість запасів на кінець періоду. А також собівартість продукції можуть значно відрізнятися, якщо фірма використовує різні методи списання МПЗ

Доходи

Критерії визнання

організація має право на отримання виручки відповідно до договору;

сума виручки може бути визначена;

є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод;

витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені;

право власності на продукцію (товар) перейшло до покупця, або робота прийнята замовником (послуга надана);

сума доходу в обов'язковому порядку повинна бути підтверджена документально. Доходи в більшості випадків визнаються за методом нарахування

компанія перевела на покупця значні ризики і вигоди, пов'язані з власністю на товари;

сума виручки може бути надійно оцінена;

існує висока ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з цією операцією, надійдуть у компанію;

понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути надійно оцінені;

компанія більше не контролює продані товари. Доходи визнаються за методом нарахування

Швидше за все, істотних відмінностей в обліку доходів не виникне. Однак у деяких випадках розбіжності можливі. Наприклад, обмін однорідними товарами, згідно МСФЗ не призводить до утворення виручки. Крім того, міжнародні стандарти не містять вимог про обов'язкове документальному підтвердженні виручки. Іноді в РСБУ в якості альтернативного методу визнання доходів може використовуватися касовий метод

Витрати

Критерії визнання

витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогами законодавства, звичаями ділового обороту;

сума витрат може бути визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться зменшення економічних вигод. Витрати в більшості випадків визнаються за методом нарахування. Витрати повинні бути обов'язково підтверджені документально

сума витрат може бути достовірно оцінити;

виникає зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання. Витрати визнаються за методом нарахування

Критерії визнання витрат порівнянні, крім одного: МСФЗ не встановлюють вимог щодо обов'язкового документального оформлення витрат. У російському бухобліку є можливість враховувати витрати за касовим методом

Необхідно відзначити, що в липні 2004 р. Мінфін оприлюднив Концепцію розвитку бухобліку та звітності в Росії на найближчі роки, згідно з якою російський бізнес повинен повністю перейти на МСФЗ до 2010 р. У 2006 р. планувалося прийняття нової редакції Закону «Про бухгалтерський облік» [ 2], в якій повинні були бути розроблені пропозиції щодо закріплення в законодавстві ролі профучасників ринку та інших зацікавлених громадських організацій в регулюванні бухобліку та звітності, розроблені загальні вимоги до регістрів бухобліку, а також пропозиції щодо розвитку системи атестації бухгалтерів на основі стандартів Міжнародної федерації бухгалтерів, однак така редакція прийнята не була.

Російська звітність орієнтована в першу чергу на оподаткування. Звітність, складена за МСФЗ, відображає інтереси інвесторів та акціонерів. Наведений у цьому розділі список відмінностей - не вичерпний. Він тільки ілюструє проблеми різного підходу (російського і західного) до формування звітності.

1. Валюта звітності (МСФЗ 21)

Російська звітність повинна бути представлена ​​в рублях. Складаючи звітність за МСФЗ, фінансовий працівник може використовувати будь-яку валюту (reporting currency): і американські долари, і євро, і фунти стерлінгів.

Гідність. Представляючи звітність в доларах США, можна досягти кращої порівнянності фінансової звітності найбільших російських компаній з їх західними конкурентами.

Недолік. Російські компанії, які з тих чи інших причин вибрали для звітності по МСФО іноземну валюту, приречені формувати два пакети документів - один в рублях, другий у валюті.

Як би там не було, в умовах обмеженої конвертованості рубля важко очікувати, що в найближчому майбутньому західні партнери російських фірм будуть приймати звітність (нехай і підготовлену за МСФЗ) в рублях, а не в євро або доларах США.

На мій погляд, вирішити цю проблему можна, якщо дозволити формувати російську звітність також і в іноземній валюті. При цьому всю статистичну та податкову звітність можна буде формувати в національній валюті.

2. Звітний період (МСФЗ 1)

Згідно з російськими документами фінансовий рік абсолютно для всіх підприємств починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

У МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності» таких обмежень немає. Тобто західна компанія сама визначає початок і закінчення фінансового року. Наприклад, японська фармацевтична компанія «Яманучи» починає фінансовий рік 1 березня, а закінчує 28 - 29 лютого.

Більш того, багато компаній прив'язують свій фінансовий рік не до календарному року, а до циклу в 52 тижні (п.51 МСФЗ 1). Це так звана система «4 + 4 + 5», коли фінансовий рік починається, наприклад, в понеділок. Перші чотири тижні становлять перший місяць кварталу, другі чотири тижні - другий місяць кварталу, наступні п'ять тижнів - третій місяць кварталу. І так далі. Подібна система дуже зручна для ув'язки фінансового обліку та управлінської звітності фірми. Природно, при такому підході рік може початися і закінчитися коли завгодно. Наприклад, 2003 фінансовий рік компанії «Циско» закінчився 26 липня 2003

Гідність: права вибору. Багато компаній звітний період можуть вибрати таким чином, що пік активності припадає на середину фінансового періоду. У цьому випадку фінансова звітність найкращим чином врахує таке річне розподіл: наприклад, для аудиторських компаній - це період за листопад - квітень, тому фінансовий рік найбільших аудиторських фірм починається 1 серпня і закінчується 31 липня. Крім цього орієнтація на систему «4 + 4 + 5» найкращим чином пов'язує формування фінансових звітів з даними управлінського обліку.

Недолік жорсткої російської системи. Російські підрозділи західних фірм, що вибрали в якості фінансового року період, що починається не 1 січня, будуть змушені враховувати «перехлест» звітних дат. Наприклад, у російських підрозділах компанії «Яманучи» дані за січень і лютий увійдуть до «нову» російську звітність і в «стару» (торішню) західну. А це - додаткові витрати.

Гідність жорсткої російської системи. Одноманітність у даті початку і закінчення звітного періоду підвищує порівнянність звітності, зменшує ризик маніпулювання звітністю, пов'язує статистичну, податкову та бухгалтерську звітність між собою.

3. Плани рахунків (краща практика і проект XBRL)

МСФЗ ніяк не регламентує плани рахунків компаній. Так, в основу побудови плану рахунків більшості західних компаній покладені такі принципи:

- П'ять основних елементів обліку - активи, зобов'язання, капітал, доходи і витрати;

- Два основних фінансових звіту, які розкривають ці елементи, - балансовий звіт і звіт про прибутки і збитки;

- Основні рівняння балансу.

Активи = Зобов'язання + Капітал + (Доходи - Витрати) - ця залежність показує джерела формування активів;

Активи - Зобов'язання = Капітал = Чисті активи - ця залежність визначає капітал як залишкову величину між активами і зобов'язаннями.

Динаміка руху об'єктів обліку в МСФЗ представлена ​​на рис. 2.


Рис. 2 - Динаміка руху об'єктів обліку по МСФЗ [14]

Структура плану рахунків МСФЗ повторює структуру двох основних звітів. Проілюструємо на прикладі:

Балансовий звіт

1000 Активи

1100 Довгострокові активи

1110 Нематеріальні активи

1120 Основні засоби

1130 Довгострокові фінансові вкладення

1200 Короткострокові активи

1210 Дебіторська заборгованість

1220 Грошові кошти

2000 Зобов'язання

2100 Довгострокові зобов'язання

2110 Довгострокова кредиторська заборгованість

2120 Довгострокові позики

2200 Короткострокові зобов'язання

2210 Поточна частина довгострокових зобов'язань

2220 Податки і збори

2230 Інші короткострокові зобов'язання

3000 Капітал

3100 Акціонерний капітал

3110 Оголошений капітал

3120 Сплачений капітал

3130 Власні акції, викуплені в акціонерів

3200 Емісійний дохід

3300 Прибутки (збитки) минулих років

3400 Прибутки (збитки) поточного періоду

Прибутки та збитки

4000 Доходи

4100 Виручка від реалізації

4200 Інші доходи

5000 Витрати

5100 Собівартість реалізованої продукції

5200 Загальні, комерційні та адміністративні витрати

6000 Податки на прибуток

6100 Витрата з податку на прибуток

7000 Надзвичайні доходи (чисті)

8000 Надзвичайні витрати (чисті)

9000 Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

Власний капітал, внесений акціонерами (акціонерний капітал, емісійний дохід і т.д.), і позиковий капітал (зобов'язання у вигляді кредитів і позик), який отримує сама компанія від третіх осіб, є джерелом формування активів фірми - ресурсів, від яких вона очікує отримати економічні вигоди.

Активи компанії (основні засоби, сировину і матеріали, товари для перепродажу тощо), придбані за рахунок капіталу і зобов'язань, стають витратами (собівартістю реалізованої продукції, наприклад). Вони згодом згенерують доходи фірми (наприклад, у вигляді виручки).

Нарешті, доходи фірми збільшують капітал, роблячи власників компанії більш багатими, ніж вони були в момент вкладення грошей у фірму.

Для того щоб бачити це рух об'єктів обліку, план рахунків МСФЗ як би складається з двох розділів - балансових рахунків (постійні рахунки) та рахунків прибутків і збитків (тимчасові рахунки, які мають нульове сальдо на початок фінансового року).

План рахунків у системі МСФЗ, що розробляється організацією, без будь-якої «реформації балансу» дозволяє бачити основні фінансові показники вже в простій оборотно-сальдової відомості.

По суті, відображаючи операції в обліку, при такому підході кореспондують не бухгалтерські рахунки, а статті балансу та звіту про прибутки та збитки. А це призводить до більш адекватної оцінки бухгалтером фінансово-господарських операцій та їх впливу на фінансову звітність.

Принцип же побудови російського Плану рахунків базується на іншій моделі - кругообігу коштів підприємства (див. рис. 3).

Основні розділи російського Плану рахунків:

I розділ: Необоротні активи (рахунки 01 - 09)

II розділ: Виробничі запаси (рахунки 10 - 19)

III розділ: Витрати на виробництво (рахунки 20 - 39)

IV розділ: Готова продукція і товари (рахунки 40 - 49)

V розділ: Грошові кошти (рахунки 50 - 59)

VI розділ: Розрахунки (рахунки 60 - 79)

VII розділ: Капітал (рахунки 80 - 89)

VIII розділ: Фінансові результати (рахунки 90 - 99)

Позабалансові рахунки (рахунки 001 - 011)

Російський План рахунків не пов'язаний зі структурою основних фінансових звітів. У результаті головний бухгалтер, складаючи звітність, змушений «перекладати» дані, підготовлені за планом рахунків «кругообігу коштів підприємства», у фінансову звітність, яка показує оцінку активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат.

Гідність англосаксонського підходу. Вільна форма західного плану рахунків дозволяє більш швидко будувати звітні форми.

Недолік англосаксонського підходу. Відсутність уніфікації планів рахунків. Але цей недолік вирішують рекомендації Комітету з розробки розширюваної мови бізнес-звітів (XBRL, www.xbrl.org).

Недолік російського Плану рахунків. Повна відсутність «автоматичної» ув'язки з форматами основних звітів.

4. Грошові кошти (МСФЗ 7)

Здається, що може бути різного в оцінці грошових коштів та їх еквівалентів, що знаходяться в розпорядженні підприємства? На перший погляд, статті в балансах, підготовлених за МСФЗ і за ПБО, повинні бути однаковими. І, тим не менш, це не так.

Як роблять оцінку в російському обліку? Головбух бере сальдо по рахунку 50 (наприклад, 1000 крб.), Аналізує сальдо контрольної банківської виписки по рахунку 51 (наприклад, ця сума на звітну дату склала 2 000 000 крб.). Додає залишок по банківській виписці валютного рахунку 52 (наприклад, 1 500 000 руб.). У результаті отримує суму в 3501000 крб. і відображає її в балансі.

Однак, з точки зору МСФЗ, далеко не всі ці суми відповідають визначенню грошових коштів та їх еквівалентів, які можуть перетворитися в готівку протягом 90 днів. Припустимо, на рахунку 50 субрахунок "Грошові документи», врахований авіаквиток на суму 950 крб., Куплений для відрядженого співробітника. На жаль, але квиток вже не стане готівкою, - це чистої води «витрата поточного періоду», а не «актив». Інший приклад - розрахунковий рахунок арештований податковою інспекцією. Нарешті, сума на валютному рахунку - це довгостроковий кредит, отриманий організацією з умовою незнижуваного залишку, - і цей залишок становить 500 000 руб.

Порахуємо суму коштів, які дійсно перебувають у розпорядженні організації: 50 руб. в касі, 0 руб. на розрахунковому рахунку, 1 000 000 руб. - На валютному рахунку. Разом - 1000050 крб.

З точки зору прийняття рішень, друга сума (по МСФЗ) більш точно відображає положення фірми.

З іншого боку, яка справа компанії, скажімо, до того, що на її розрахунковому рахунку числиться 2 000 000 руб., Якщо вона ні копійки з цієї суми використовувати не може?

5. Основні засоби (МСФЗ 16)

При обліку основних засобів в МСФЗ дуже часто вживають значення ліквідаційної та амортизаційної вартості.

Наприклад, компанія придбала автомашину за 10 000 у. е. і збирається наприкінці терміну експлуатації продати її за 1000 у. е. При цьому витрати на продаж складуть 600 у. е. У такому випадку ліквідаційна вартість машини складе 400 у. е. (1000 - 600). А амортизаційна вартість складе не 10 000 у. е., а 9600 у. е. Саме 9600 у. е. буде амортизуватися (відшкодовуватися через використання), а решта 400 у. тобто компанія відшкодує через реалізацію машини.

У російському ж обліку амортизуватися буде 10 000 у. е., що, з одного боку, завищить оцінку витрат по амортизації, а з іншого - не зовсім вірно зіставить ці витрати з доходами.

6. Запаси (МСФЗ 2)

У російському обліку (ПБО 5) під запасами мається на увазі майно підприємства. У міжнародному обліку (МСФО 2) під запасами маються на увазі активи. У МСФЗ заборонений (з 1 січня 2005 р.) метод обліку ЛІФО. У МСФЗ 2 до запасів відноситься і незавершене виробництво, а в російських стандартах облік незавершеного виробництва не регламентується.

7. Лізинг (МСФЗ 17)

За договором фінансового лізингу в російському обліку об'єкт лізингу можна враховувати або на балансі орендаря, або орендодавця. У МСФЗ подібне майно враховує тільки орендар, для того щоб дати більш точну оцінку його активів і зобов'язань. Відсотки за договором лізингу в МСФЗ враховують не рівномірно (як у російському обліку), а в залежності від суми непогашеного основного боргу. Відсотки вважають за складною ставкою, при цьому використовують актуарний або кумулятивний метод їх розрахунку.

8. Дебіторська заборгованість (МСФЗ 1)

За МСФЗ оцінку дебіторської заборгованості робити без оцінки резерву під можливі втрати від поганих дебіторів не можна. Для цього будується звіт про старіння дебіторської заборгованості (простроченої дебіторської заборгованості).

Нарахування такого резерву дає більш обережні оцінки грошових коштів, які надійдуть до організації. Припустимо, за звітний період компанія продала товарів і надала послуг на 1 000 000 у. е. При цьому минулий досвід організації показує, що 5 відсотків від виставлених рахунків клієнти ніколи не оплачують. Яка цифра більш правильна для оцінки грошових коштів, які надійдуть у компанію, - 1 000 000 у. е. або всього лише 950 000 у. е.? Звичайно, хотілося б отримати весь 1 000 000 у. е., але життя, на жаль, вносить свої корективи ...

9. Виручка (МСФЗ 18)

При оцінці виручки в МСФЗ компанії завжди враховують економічний зміст операції, а не її юридичну форму. Так, при підготовці західній звітності зі статей виручки виключаються «доходи» від операцій продажу з подальшою орендою або операції з продажу цінних паперів «репо».

Наведемо приклад. Компанія продала свій завод за 90 000 000 у. е. на умовах зворотного оренди. Тобто отримала грошові кошти і стала орендарем власного заводу, що викуповує його назад у свою власність, скажімо, за 10 років.

У російської звітності ця сума ввійде у фінансові результати (у виручку), оскільки за договором був продаж заводу. А в МСФЗ ця сума в звіті про прибутки та збитки відображено не буде, оскільки насправді фірма просто отримала кредит під заставу власного заводу.

Яка ж оцінка виручки більш справедлива - 90 000 000 у. е. або 0? Відповідь очевидна - виручки не було. Був тільки отриманий кредит.

10. Кредиторська заборгованість (МСФЗ 1)

При підготовці звітності за МСФЗ зі статей довгострокової кредиторської заборгованості робиться перенесення «поточної частини довгострокових зобов'язань». Наприклад, компанія має кредит у розмірі 500 000 руб. З них 100 000 руб. повинні бути погашені в найближчі 12 місяців. Спеціаліст, який готує фінансову звітність, завжди зробить проводку:

Dr "Довгострокова кредиторська заборгованість» - 100 000 руб.

Cr «Поточна частина довгострокових зобов'язань» - 100 000 руб.

Виходить, що в статтях короткострокової заборгованості буде представлена ​​більш точна оцінка грошових коштів, які фірмі доведеться заплатити в найближчій перспективі. І навпаки, без такої проводки (відсутність її характерне для російської звітності) оцінка структури зобов'язань буде ненадійною.

Таким чином, стає ясно, що перехід на МСФЗ став світовою тенденцією і до нього необхідно готуватися вже сьогодні з тим, щоб отримати конкурентні переваги завтра [23].

Глава 2. Гармонізація ПБО у відповідність до МСФЗ

2.1 Розвиток правового регулювання бухобліку у Росії та перспективи впровадження МСФЗ

Кожна держава має право самостійно вирішувати, чи варто впроваджувати на його території МСФЗ, і якщо слід, яку стратегію переходу віддати перевагу. Теоретично можливі два основних способи впровадження міжнародних стандартів:

- «Метод шокової терапії», що полягає в тому, що міжнародним стандартам надається статус сили актів національного законодавства;

- «Метод планомірного просування», при якому виробляється розробка національних стандартів, які базуються на МСФЗ із запозиченням значної частини принципів, і (або) зміну існуючих національних стандартів також з перенесенням більшості принципів міжнародних стандартів у стандарти національні.

Застосування першого способу характерно в основному для деяких країн, що розвиваються, другий спосіб віддали перевагу більшість розвинених країн.

У Росії необхідність переходу на МСФЗ на державному рівні вперше була зафіксована в 1997 р. у Посланні Президента РФ Федеральним Зборам [13], а трохи пізніше і в Указі Президента РФ від 03.04.1997 № 278 «Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента Російської Федерації Федеральним Зборам «Порядок у владі - порядок у країні. (Про становище в країні та основні напрямки політики Російської Федерації) »[3]. Зазначеним документом Уряду РФ була поставлена ​​задача «розробити та затвердити до 15.11.1997 програму переходу з 1998 р. на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку».

Така Програма була підготовлена ​​Урядом РФ в 1998 р. і затверджена Постановою від 06.03.1998 № 283 «Про затвердження Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності» [4]. В якості мети Програма визначила «приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової економіки та Міжнародними стандартами фінансової звітності». Іншими словами, Уряд РФ вирішив не впроваджувати в практику МСФЗ в чистому вигляді, а переробити національні стандарти згідно з принципами МСФЗ.

Після затвердження Програми документи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії зазнали істотних змін за рахунок їх зближення з МСФЗ. Так, було прийнято цілу низку нових ПБО, істотно перероблені ПБУ, що визначають порядок ведення обліку основних засобів та матеріально-виробничих запасів, в практику вітчизняного обліку впроваджені принципово нові поняття (зокрема, «умовні факти господарської діяльності», «події після звітної дати» , «відкладені податкові активи і зобов'язання»), форми звітності стали рекомендаційними, а вимоги до складання звітності доповнені рядом положень, які відповідають принципам МСФЗ (зокрема, розкриття інформації про операції з афілійованими особами, про операційні і географічних сегментах господарської діяльності).

Однак до кінця 2002 р. робота по зближенню російських стандартів з міжнародними була припинена, а до 2004 р. був істотно змінений підхід до реформування національної системи обліку та звітності. Наказом Мінфіну Росії від 01.07.2004 № 180 була схвалена Концепція розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу (далі - Концепція).

При цьому в якості основного завдання реформування індивідуальної і консолідованої звітності Концепцією визначено забезпечення гарантованого доступу зацікавленим користувачам до якісної, надійної та співставної персоніфікованої інформації про господарюючих суб'єктів (для індивідуальної звітності) і про групу господарюючих суб'єктів (для консолідованої звітності).

Проте підходи щодо зближення з МСФЗ для індивідуальної і консолідованої звітності принципово різні.

Так, для індивідуальної звітності як основного шляху її зближення з МСФЗ визначено її складання за російськими стандартами, які розробляються на основі МСФЗ. При цьому в Концепції зазначено, що «у перспективі з урахуванням накопиченого досвіду доцільно оцінити можливість складання певним колом господарюючих суб'єктів індивідуальної бухгалтерської звітності безпосередньо з МСФЗ (замість російських стандартів)».

Що стосується консолідованої звітності, то для вирішення поставленого завдання реформування «необхідно встановити обов'язкове складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ, а також обов'язковий аудит і публікацію її».

У якості «середньострокової перспективи» Концепція розглядає період з 2004 по 2010 рр.., Виділяючи в ньому два основних етапи.

Перший етап - з 2004 по 2008 рр.. В якості основних заходів на даному етапі повинні бути, зокрема, реалізовані:

- Обов'язковий переклад МСФЗ консолідованої фінансової звітності суспільно значимих фінансових суб'єктів (тобто підприємств (організацій), в комерційну діяльність яких прямо або побічно залучені кошти необмеженого кола осіб. Це відкриті акціонерні товариства та інші організації, що мають публічно розміщуються (розміщені) і (або) публічно звертаються цінні папери, фінансові організації, що працюють з коштами фізичних і юридичних осіб (зокрема, банки), інші організації, відповідають установленим критеріям);

- Затвердження основного комплекту російських стандартів індивідуальної бухгалтерської звітності на основі МСФЗ.

Другий етап - з 2008 по 2010 рр.. На цей період заплановані, зокрема:

- Обов'язковий переклад МСФЗ консолідованої фінансової звітності інших господарюючих суб'єктів, включаючи суспільно значущі, цінні папери яких обертаються на фондових ринках інших країн і які становлять таку звітність з інших міжнародно визнаним стандартам;

- Оцінка можливості складання певним колом господарюючих суб'єктів індивідуальної бухгалтерської звітності безпосередньо за МСФЗ замість російських стандартів.

Таким чином, досить спрощеним представляється прочитання Концепції, що зустрічається в деяких публікаціях і зводиться до того, що найближчим часом всі російські компанії будуть складати звітність за МСФЗ, а це потребує ведення додаткового виду обліку.

Зазначений документ передбачає в середньостроковій перспективі поетапний перехід на міжнародні стандарти складання звітності тільки для певного кола компаній. При цьому слід мати на увазі, що сама Концепція, хоча і схвалена Наказом Мінфіну Росії, нормативним документом не є і визначає лише основні напрямки діяльності офіційних органів влади і недержавних (комерційних) інститутів, які працюють у сфері реформування бухгалтерського обліку та звітності.

На сьогоднішній день існує тільки два юридично значимих документа, що встановлюють обов'язок визначених суб'єктів господарювання формувати звітність згідно з принципами МСФЗ:

- Вказівка ​​Центрального банку РФ від 25.12.2003 № 1363-У "Про складання та подання фінансової звітності кредитними організаціями» [10]. Цим документом на кредитні організації покладено обов'язок складання та подання фінансової звітності за МСФЗ починаючи зі звітності за 9 місяців 2004 р. (відповідно до Методичних рекомендацій про порядок складання та подання кредитними організаціями фінансової звітності, спрямованими Листом Банку Росії);

- Наказ Федеральної служби по фінансових ринках від 22.06.2006 № 06-68/пз-н «Про затвердження Положення про діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів» [8]. Цим документом у якості одного з обов'язкових умов для включення до котирувального списку «А» першого рівня встановлений обов'язок емітента мати підтверджену аудиторським висновком річну фінансову звітність, складену відповідно до МСФЗ та (або) US GAAP, а також прийняття емітентом зобов'язання по веденню зазначеної звітності та її розкриття разом з аудиторським висновком російською мовою.

Враховуючи викладене, можна констатувати, що, перш за все питанням переходу на МСФЗ (а точніше, створенням системи підготовки консолідованої звітності за правилами МСФЗ) повинні потурбуватися організації, які є головними компаніями групи компаній. Саме щодо них Концепція визначила цілком конкретні терміни переходу до складання звітності відповідно до принципів МСФЗ. При цьому, як випливає з інтерв'ю чиновників, передбачається, що консолідована МСФЗ-звітність буде складатися методом трансформації, відповідно до якого всі компанії, що входять до групи, готують індивідуальну звітність на підставі національних стандартів, а потім така звітність зводиться і трансформується згідно з принципами МСФЗ .

Саме такий метод сьогодні використовується повсюдно в Європі і неєвропейських державах, оскільки в переважній більшості країн відносно індивідуальної звітності діють національні стандарти.

Слід також зазначити, що багато з тих організацій, яким планується законодавчо зобов'язати формування звітності за МСФЗ, вже роблять це в добровільному порядку протягом ряду років. Ця більшість підприємств нафтогазового сектора, великі підприємства автомобілебудування, хімічної промисловості. І хоча точної статистики не існує, за даними, наведеними в одному з інтерв'ю [21] директора Департаменту регулювання державного фінансового контролю, аудиторської діяльності та бухобліку Міністерства фінансів РФ Л.З. Шнейдмана, «якщо взяти періодично публікуються рейтинги найбільших російських компаній, то в першій сотні компаній небанківського сектора переважна більшість мають звітність, складену за МСФЗ або іншим міжнародно визнаним правилами».

Однак однією з основних перешкод на шляху офіційного визнання і введення МСФЗ у вітчизняну практику в даний час є відсутність закону, легітимізує таку звітність.

Проект закону «Про консолідованої звітності», розроблений Урядом РФ і схвалений Державною Думою в двох читаннях, зараз продовжує обговорюватися як у державних структурах, так і в професійній спільноті. А поки в Росії відсутні будь-які нормативні документи, які встановлюють порядок, терміни та адреси подання звітності, складеної відповідно до принципів МСФЗ, а також не визначено відповідальність за нескладання або неправильне складання, так само як і за неподання або подання з порушенням термінів відповідної звітності .

Крім того, діючі нормативні документи не дають однозначної відповіді на питання, від складання яких видів звітності звільняються організації, складові МСФЗ-звітність.

Прийняття зазначеного закону також необхідно з тієї причини, що в даний час відсутній офіційний переклад МСФЗ на російську мову, визнаний в установленому порядку.

За інформацією з інтерв'ю з паном Л.З. Шнейдманом, наведеного на сайті Мінфіну Росії (www.minfin.ru), Рада з МСФЗ опублікував офіційний переклад МСФЗ на російську мову, підготовлений фахівцями Ради і пройшов експертизу тексту російською мовою. Однак у російське правове поле вказаний переклад може бути введений тільки за допомогою визнання в порядку, встановленому Урядом РФ, а саме таке визнання можливе тільки після офіційного вступу закону «Про консолідованої звітності» в силу.

Для підприємств, які не підпадають під критерії обов'язкового застосування МСФЗ, використання міжнародно визнаних принципів складання звітності є (і, судячи з усього, буде в середньостроковій перспективі бути) справою добровільною, і прийняти те чи інше рішення кожне з таких підприємств може, оцінивши всі аргументи « за »і« проти »[18].

Подальший розвиток ринкових відносин у Росії і перспектива вступу країни до СОТ вимагають оцінки придатності інформаційної моделі бухгалтерського обліку для вирішення завдань ринкової економіки. Постає питання про необхідність застосування в російському бухгалтерський облік міжнародних стандартів. Навіть ті, хто раніше відстоювали самобутність російського обліку, сьогодні визнають необхідність переходу на систему обліку, що формується Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Історично дві концепції моделей бухгалтерського обліку протягом більше ста п'ятдесяти років протиборствували в різних країнах світу. Перша концепція передбачала формування інформації про ліквідність організації, достатності активів (у реальній ринковій оцінці) для погашення зобов'язань усім кредиторам. Друга - формувала інформацію для оцінки ефективності застосування активів організації, рентабельного використання власного і позикового капіталу.

Ці концепції адаптувалися до реальних економічних умов, властивим різним країнам. Перша застосовувалася там, де капітал організації формувався переважно за рахунок позик і кредитів. Друга - там, де корпоративний капітал формувався на фондовій біржі шляхом залучення безпосередніх інвесторів. Методологія відображення інформації в цих моделях мала істотні відмінності, що узагальнено представлено на Рис. 4 і 5.

Рис. 4 - Формування інформації про реальну ліквідності (перша концепція)

Традиційний російський бухгалтерський облік грунтується на переважному застосуванні першої концептуальної моделі, а англо-американський - на другій. Але і та і інша концепція ні тут, ні в інших країнах давно не застосовується в чистому вигляді. Змішання облікових методологій об'єктивно засноване на змішуванні різних форм інвестування капіталу (біржової і банківської).

В останні десятиліття виникла стійкий інтерес до інформації про рух грошових коштів та напрями їх використання. До складу бухгалтерської звітності стали включати звітність про рух грошових коштів, яка не характерна для обох розглянутих концепцій. Триваюча глобалізація економіки спонукає до подолання національних особливостей, до переходу на єдину концепцію бухгалтерського обліку, що об'єднує кращі риси традиційних методів. Така концепція запропонована МСФЗ.

Рис. 5 - Формування інформації про ефективність використання власного та позикового капіталу (друга концепція)

Міжнародні стандарти як перспективна модель бухгалтерського обліку почали складатися на початку 70-х рр.. минулого століття, створюючи універсальний мова бізнесу для транснаціональних корпорацій, світових фондових бірж і найбільших банківських центрів.

Ретельне вивчення споживачів фінансової звітності, передусім інвесторів та акціонерів, їх запитів та інтересів дозволило КМСФО створити засадничі принципи і стандарти обліку і звітності, які задовольняють більшість одержувачів інформації на основі відомих бухгалтерських концепцій, з використанням їх найбільш прийнятних сьогодні методологічних прийомів. Головне завдання КМСФО (а нині Ради по МСФО) полягає у створенні умов для складання і публікації прозорою і Загальнозрозумілій фінансової звітності, які сприяють стабілізації ринкових відносин.

Прозора, зрозуміла і повна фінансова звітність дозволяє учасникам ринку одержувати необхідну їм інформацію про стан справ один одного. Ринкові відносини породжують зацікавлену підзвітність позичальників перед кредиторами, емітентів перед інвесторами, банків перед вкладниками, вищого управлінського персоналу перед акціонерами. Існуюче протиріччя між прозорістю звітності та конфіденційністю інформації долається точним дотриманням вимог МСФЗ з розкриття інформації у фінансовій звітності. В даний час добровільно виконують всі вимоги МСФЗ більше 40 тис. великих транснаціональних корпорацій, які мають численні підприємства по всьому світі.

Єдина фінансова звітність набуває особливої ​​актуальності у зв'язку з новим, глобалізаційним етапом у розвитку світової економіки, особливо на фондових ринках. У 1998 р. на фондових біржах зверталися цінні папери загальною вартістю близько 360 трлн дол США, що майже в десять разів перевищує світовий валовий національний продукт, врахований статистикою ООН.

Ще в 1995 р. Міжнародна організація комісії з цінних паперів (IОSCO) погодила з КМСФО план «Основні стандарти» з метою надання єдиної і повноцінної інформації для всіх учасників фондового ринку. Його виконання взяли під контроль міністри фінансів і керівники центральних банків країн «Великої сімки». До 2000 р. план був виконаний, що відкрило шлях для застосування МСФЗ на всіх світових фондових біржах. Особливим поштовхом у цьому напрямку з'явився азіатська фінансова криза 1997 - 1998 рр..

У квітні 2000 р. Європейська комісія ухвалила рішення про складання фінансової звітності за МСФЗ усіма компаніями, цінні папери яких обертаються на фондових ринках. Протягом п'яти років облікові нормативи країн Європейського Союзу повинні бути приведені у відповідність з МСФЗ та повністю завершений перехід на міжнародні стандарти. Федеральна комісія з цінних паперів США вирішила не пізніше 2007 р. повністю перейти на фінансову звітність за МСФЗ та відмовитись від застосування своєї системи GAAP.

Російський уряд ще в 1998 р. прийняло програму реорганізації бухгалтерського обліку, його наближення до методики, прийнятої МСФЗ. Російські компанії та кредитні організації отримали право складати зведену фінансову звітність тільки відповідно до МСФЗ і не дублювати її у відповідності з російськими ПБО.

У планах Ради з МСФЗ варто подальше продовження роботи над стандартами (наприклад, «Видобувні галузі», «Страхування», «Дисконтування» та ін.) Передбачається внести зміни до стандартів щодо складання звіту про фінансові результати, об'єднанню компаній, звітності банків. Активно ведуться роботи з використання мережі Internet для подання фінансової звітності; з розробки стандартів, що відображають особливості фінансової звітності в країнах з ринковою економікою.

Політика Росії в галузі подальшого розвитку бухгалтерського обліку заснована на урядову Програму реформування бухгалтерського обліку, прийнятої в березні 1998 р., яка передбачає приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової економіки та МСФЗ. У ході виконання Програми затверджені нові Положення з бухгалтерського обліку, прийнятий модернізований План рахунків. При розробці нових Положень спочатку не ставилося завдання повного наближення російської практики бухгалтерського обліку до вимог МСФЗ. Про це заявив міністр фінансів Російської Федерації ще в 1999 р.

Міністерство фінансів РФ і Міністерство економічного розвитку і торгівлі РФ вважають, що одним із принципів концепції нової державної політики в галузі бухгалтерського обліку має бути законодавчо закріплене право організацій вести облік і складати звітність за МСФЗ, з поданням податкової декларації, заснованої на даних обліку за міжнародними стандартами.

За заявою Центрального банку Російської Федерації, вжиті всі заходи організаційно-правового характеру, необхідні для повного переходу банків на звітність відповідно до МСФЗ з 1 січня 2004 р. І така звітність вже складається практично всіма банками. Але, як показує практика, складання звітності за МСФЗ та ведення бухгалтерського обліку по МСФО істотно різняться за рівнем інкорпорування МСФЗ в систему бухгалтерського обліку. Складати звітність за МСФЗ можна шляхом трансформації даних зі звітності, складеної за російськими правилами бухгалтерського обліку. Трансформація звітності не дозволяє добитися необхідного розкриття інформації, як того вимагають МСФЗ. Застосуванню МСФЗ перешкоджає політика податкових органів щодо бухгалтерського обліку та звітності.

2.2 Необхідні зміни в законодавстві для подальшого впровадження МСФЗ в Росії

Те, що нині діюча в Україні система бухобліку та звітності, м'яко кажучи, вже не відповідає вимогам часу, сьогодні зрозуміло багатьом. Головні недоліки чинного Закону № 129-ФЗ:

В даний час відносини у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності регулюються Федеральним законом від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами. На думку багатьох серйозних аналітиків, головне в цих недоліках полягає в наступному.

Перше. Предметом правового регулювання чинного Закону є методологія бухгалтерського обліку, що було виправдано в умовах планової економіки. У умовах ринкової економіки, коли придбав особливу важливість відображення у фінансовій звітності реального економічного стану господарюючих суб'єктів, було потрібно зосередити увагу відповідного закону не на методології, а на створенні системи регулювання, яка гарантує захист прав усіх зацікавлених осіб на отримання об'єктивної інформації.

Друге. Чинний Закон не передбачає участі професійного співтовариства в регулюванні галузі. У той же час міжнародний досвід показує, що саме саморегулювання галузі професійним співтовариством дозволяє досягти адекватних результатів.

Третє. Чинний Закон прив'язаний до понятійному апарату цивільного законодавства, що не дозволяє реалізувати один з основоположних принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) - пріоритет економічного змісту перед юридичною формою.

Четверте. Якість МСФЗ вище якості існуючих російських положень з бухгалтерського обліку, однак Закон не дозволяє застосувати в національних стандартах принципи МСФЗ. Багато положень чинного Закону, зокрема правила оцінки майна та зобов'язань, суперечать принципам МСФЗ.

П'яте. Діючий Закон містить надмірно детальні вимоги до процесу бухгалтерського обліку, зокрема, встановлює обов'язкові форми первинних облікових документів. Це істотно обмежує можливості організацій у виборі ефективної технології обробки облікової інформації, ускладнює автоматизацію облікових процесів.

Шосте. Чинний Закон не закладає фундамент для створення системи контролю якості бухгалтерської звітності. В даний час має місце масове недотримання діючих положень з бухгалтерського обліку через неефективність контролю та відсутності дієвих санкцій за їх порушення.

При перегляді положень чинного закону «Про бухгалтерський облік» є сенс звернути увагу на наступне.

Перше. Предметом правового регулювання законопроекту є правовідносини, що виникають у зв'язку з регулюванням офіційного бухгалтерського обліку та веденням його господарюючими суб'єктами. Питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності будуть предметом підзаконних актів, що дозволить своєчасно забезпечувати їх відповідність російської ділової практики та МСФЗ.

Друге. Концепція закону має полягати у визначенні на рівні закону системи регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Проекти нормативних правових актів повинні розроблятися недержавним органом регулювання, а потім схвалюватися або мотивовано відхилятися уповноваженим державним органом. Як зазначив Президент РФ у своєму Посланні Федеральним Зборам РФ від 25 квітня 2005 р. [13], «сучасний російський чиновник зобов'язаний вчитися розмовляти з суспільством не на командному жаргоні, а на сучасній мові співробітництва, мовою громадської зацікавленості, діалогу і реальної демократії». У законі повинні бути реалізовані нові вимоги до системи регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які дозволяють формувати якісну нормативну базу: незалежність, професіоналізм, відкрите обговорення та прозорість прийнятих рішень, ефективність процедур, участь у міжнародному процесі стандартизації, забезпечення суверенітету РФ в регулюванні і єдність стандартів в різних галузях економіки. Міжнародний досвід показує, що виконання цих вимог можливе лише у разі участі в системі регулювання недержавного органу, що об'єднує укладачів, аудиторів, користувачів фінансової звітності і вчених. Дотримання інтересів держави в процесі встановлення стандартів обліку і звітності буде забезпечуватися правом Уряду РФ на підставі законодавчо встановлених критеріїв призначати недержавний орган регулювання і правом вето державного уповноваженого органу щодо розроблюваних недержавним органом нормативних правових актів.

Визначення Урядом державного регулюючого органу в законі не є довільним, а засновано на функціях відповідного органу. Зокрема, не допускається поєднання в одному органі функцій регулювання оподаткування з регулюванням фінансової звітності. Це дозволить Мінфіну (ФНП) приймати більш ефективні рішення з питань оподаткування, оскільки їх прийняття не буде обтяжене непрофільними цілями фінансової звітності. У свою чергу, якість стандартів фінансової звітності не буде спотворюватися вимогами розрахунку податків. Ближче всіх за своїми функціями для державного органу, контролюючого прийняття нормативних актів з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, стоять ФСФР і Мінекономрозвитку, в чию сферу відповідальності входять питання забезпечення захисту прав інвесторів.

Третє. Закон має закріплювати незалежність понятійного апарату бухгалтерського законодавства. Це дозволить застосовувати в підзаконних актах понятійний апарат МСФЗ, що, відображаючи принцип пріоритету змісту над формою, є більшою мірою загальноекономічних, ніж юридичним.

Четверте. Закон встановлює, що стандарти фінансової звітності розробляються виходячи з кращої міжнародної практики стандартів фінансової звітності в тій мірі, в якій це відповідає інтересам російських користувачів.

П'яте. Суспільне значення має фінансова звітність, яку використовує як ринок, так і держава для прийняття економічних рішень. Бухгалтерський облік є процесом, а не результатом і, таким чином, представляє собою внутрішня справа кожної організації. Тим не менше в силу традицій російської школи бухгалтерського обліку і ст. 71 Конституції РФ [1], що відносить офіційний бухгалтерський облік у ведення РФ, закон передбачає ухвалення положення з бухгалтерського обліку. Даний документ фіксує такі базові вимоги до бухгалтерського обліку, як застосування подвійного запису на рахунках, і до оформлення первинних облікових документів. Ці вимоги повинні бути на рівні підзаконного акту, щоб забезпечити можливість їх оперативної зміни в міру вдосконалення інформаційних технологій обробки облікової інформації.

Шосте. Закон повинен містити комплекс заходів, спрямованих на посилення відповідальності за якість фінансової звітності. Зокрема, необхідне введення цивільно-правової відповідальності організації і аудитором перед користувачами фінансової звітності і конкретизує обставини настання адміністративної відповідальності за бухгалтерські порушення.

Сьоме. Закон має усунути численні методологічні недоліки чинного Закону за рахунок відмови від надто детального регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У той же час необхідно усунення і зайвих бюрократичних вимог до бухгалтерської звітності. Як зазначив у Посланні «Про бюджетну політику в 2006 році» Президент РФ, «податковий облік і звітність залишаються невиправдано ускладненими, що особливо відчутно для малого і середнього бізнесу». Повною мірою це відноситься до бухгалтерського обліку та звітності. Фінансову звітність пропонується надавати за принципом одного вікна до органу державної статистики.

Таке реформування російського законодавства про бухгалтерський облік та бухгалтерської звітності буде самим безпосереднім чином сприяти реалізації загальнодержавної завдання подвоєння ВВП, поставленого Президентом РФ, за рахунок наступних механізмів:

- Фінансова звітність, повністю відокремлена від податкової звітності, дозволить виключити присутнє в даний час заниження організаціями своїх звітних показників заради податкової оптимізації, тобто державна статистика почне відображати реальні обсяги доданої вартості;

- З'явиться можливість створити систему, сприяє рішенню державних завдань у сфері адміністративної реформи;

- Достовірна фінансова звітність буде сприяти прийняттю правильних економічних рішень, які призведуть до збільшення економічного зростання;

- Скоротяться невиправдані витрати вітчизняних організацій на трансформацію національної звітності у звітність, відповідну МСФЗ. Будуть позбавлені від непотрібних витрат суб'єкти малого підприємництва.

Таким чином, відповідне реформування чинного законодавства дозволить протягом двох років створити систему національних стандартів, які повністю відповідають МСФЗ, що підвищить привабливість вітчизняної економіки для зарубіжних інвестицій. У той же самий час такий прорив буде здійснено без обмеження суверенітету РФ.

З приводу фінансової звітності необхідно зазначити наступне: фінансова звітність - це набір систематизованої, структурованої і взаємозалежної інформації, адресованої широкому колу компетентних користувачів, необхідної для оцінки фінансового положення організації на звітну дату, результатів фінансово-господарської діяльності і зміни у фінансовому становищі організації за звітній період і який складається у відповідності зі стандартами фінансової звітності, прийнятими з урахуванням вимог цього федерального закону.

Фінансова звітність є відкритою для зацікавлених користувачів і не може бути віднесена до відомостей обмеженого доступу або комерційної таємниці, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

Основним завданням фінансової звітності є задоволення інформаційних потреб інвесторів, акціонерів, кредиторів, контрагентів, працівників різних організацій, державних органів та громадськості, з метою прийняття ними незалежних економічних рішень.

Фінансова звітність формується організацією на основі даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік являє собою систему збору, накопичення і обробки інформації про фінансово-господарської діяльності організації відповідно до правил, встановлених бухгалтерським законодавством Російської Федерації, з метою складання фінансової звітності. Дані бухгалтерського обліку можуть використовуватися для інших цілей, не пов'язаних з підготовкою фінансової звітності, в тій мірі, в якій таке використання не впливає на формування фінансової звітності.

А ось якими повинні бути загальні вимоги до фінансової звітності:

1. Фінансова звітність повинна достовірно відображати фінансовий стан організації на звітну дату, результати фінансово-господарської діяльності та зміну фінансового становища за звітний період, іншу інформацію про діяльність організації, що підлягає оприлюдненню згідно з бухгалтерським законодавством Російської Федерації.

2. Фінансова звітність підписується одноосібним виконавчим органом організації або головою колегіального виконавчого органу організації.

3. Необхідність складання і публікації проміжної фінансової звітності визначається організацією самостійно.

Подання та публікацію фінансової звітності пропонується здійснювати наступним чином.

По-перше, фінансова звітність організації на паперових та (або) електронних носіях має зберігатися за місцем знаходження її виконавчого органу.

По-друге, річна фінансова звітність організації протягом трьох місяців після звітної дати представляється органу державної статистики для надання зацікавленим користувачам. За рішенням органу державної статистики організація повинна подавати фінансову звітність на паперових носіях та / або в електронному вигляді. Органи виконавчої влади, за винятком державної статистики та правоохоронних органів, не має права вимагати від організації прямого подання фінансової звітності.

По-третє, фінансова звітність суспільно значущих організацій і некомерційних організацій, що залучають громадські кошти, підлягає обов'язковій публікації не пізніше дати, визначеної цим законом. Публікація здійснюється в засобах масової інформації, в тому числі через мережу Інтернет. Обраний організацією спосіб публікації фінансової звітності повинен забезпечити її доступність для зацікавлених користувачів з урахуванням, зокрема, тиражу, регіону розповсюдження і цільової аудиторії засоби масової інформації. У газеті або журналі фінансова звітність може публікуватися з скороченнями за умови, що організація забезпечує доступність повного тексту фінансової звітності для користувачів іншими розумними способами з урахуванням звичаїв ділового обороту, і публікація містить посилання на джерело отримання користувачами повного тексту фінансової звітності.

Інші організації зобов'язані подавати фінансову звітність своїм учасникам чи акціонерам і можуть публікувати її на свій розсуд.

По-четверте, фізичні та юридичні особи мають право отримати друковану копію фінансової звітності організації в органі державної статистики за умови відшкодування витрат на її копіювання.

По-п'яте, у випадках, коли відповідно до законодавства Російської Федерації фінансова звітність підлягає обов'язковому аудиту, висновок незалежного аудитора видається і публікується разом з річною фінансовою звітністю.

Організації має право самостійно приймати рішення з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в тій їх частині, яка не врегульована бухгалтерським законодавством Російської Федерації.

У тих випадках, коли керівництво організації обгрунтовано вважає, що виконання судових доручень бухгалтерського законодавства не дозволяє об'єктивно, повно і достовірно представити фінансове становище організації на звітну дату, результати фінансово-господарської діяльності та зміну фінансового становища за звітний період, воно може відступити від зазначеної вимоги за умови наявності в стандартах фінансової звітності спеціального порядку розкриття інформації про допущене відступі у фінансовій звітності. При цьому організація зобов'язана розкрити у фінансовій звітності характер допущеного відступу в порядку, передбаченому стандартами фінансової звітності.

Що стосується відповідальності за порушення бухгалтерського законодавства, то необхідно зазначити наступне:

1. Відповідальними особами за дотримання бухгалтерського законодавства Російської Федерації є:

а) організація, що представляє фінансову звітність;

б) аудиторська організація, що видає аудиторський висновок по фінансовій звітності;

в) особа, яка підписує фінансову звітність;

г) фізична особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в організації на основі трудового договору з організацією;

д) особа, яка надає послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності організації на основі цивільно-правового договору з організацією.

2. Організація, що представляє фінансову звітність, несе цивільно-правову та адміністративну відповідальність за невідповідність своєї фінансової звітності бухгалтерському законодавству Російської Федерації.

3. Особа, яка підписує фінансову звітність, несе адміністративну відповідальність за невідповідність підписаної ним фінансової звітності бухгалтерському законодавству Російської Федерації.

4. Цивільно-правова відповідальність організації, яка надала фінансову звітність, настає у разі підтвердженого судом факту порушення бухгалтерського законодавства Російської Федерації і в разі підтвердженого судом факту заподіяння матеріальної шкоди користувачеві фінансової звітності. При цьому не має значення факт вступу постраждалої особи - користувача фінансової звітності в господарські відносини з організацією, яка надала фінансову звітність.

Якщо разом з фінансовою звітністю, складеною з порушеннями бухгалтерського законодавства, організація представила позитивний аудиторський висновок, в якому не було зазначено про порушення бухгалтерського законодавства при складанні фінансової звітності, то аудиторська організація, яка видала такий висновок, несе цивільно-правову відповідальність солідарно з організацією, яка надала фінансову звітність.

5. Адміністративна відповідальність за порушення бухгалтерського законодавства настає у разі підтвердженого судом факту порушення бухгалтерського законодавства Російської Федерації. При цьому не потрібно підтвердження факту заподіяння матеріальної шкоди конкретному користувачу фінансової звітності.

6. Фізична особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на основі трудового договору, несе дисциплінарну відповідальність за порушення бухгалтерського законодавства перед організацією відповідно до трудового законодавства Російської Федерації.

7. Особа, що надає послуги на основі цивільно-правового договору, несе цивільно-правову відповідальність за порушення бухгалтерського законодавства.

8. Відповідальність за порушення бухгалтерського законодавства не залежить від відповідальності за порушення інших норм законодавства Російської Федерації. Зокрема, підставою для настання відповідальності за порушення бухгалтерського законодавства не можуть бути порушення законодавства Російської Федерації при здійсненні організацією господарських операцій та порушення податкового законодавства. Порушення бухгалтерського законодавства Російської Федерації не може служити підставою для настання податкової відповідальності та інших видів відповідальності [26].

Глава 3. Перспективи подальшого впровадження МСФЗ в Росії

3.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «РЖД»

Аналіз проблем, пов'язаних з переходом на МСФЗ проведемо на прикладі ВАТ РЖД.

ВАТ «РЖД» засновано Урядом РФ - постанова Уряду РФ від 18 вересня 2003 року № 585 «Про створення відкритого акціонерного товариства« Російські залізниці ». Створення компанії було здійснено відповідно до постанови Уряду РФ від 18 травня 2001 року № 384 «Про програму структурної реформи на залізничному транспорті» і є підсумком першого етапу реформування залізничної галузі.

Господарська діяльність компанії розпочалася 1 жовтня 2003 року. Сьогодні вона входить до трійки найбільших транспортних компаній світу.

Місія компанії полягає в задоволенні ринкового попиту на перевезення, підвищення ефективності діяльності, якості послуг та глибокої інтеграції в Євразійському транспортну систему.

11 грудня 2006 Рада директорів ВАТ «РЖД» затвердив Кодекс ділової етики відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці». Кодекс встановлює принципи і норми поведінки посадових осіб та інших працівників Компанії, визначає правила взаємовідносин всередині Компанії, а також взаємовідносин з акціонером Компанії, органами влади, юридичними та фізичними особами. Положення Кодексу розроблені з урахуванням місії та корпоративних цінностей Компанії

Головні цілі діяльності товариства - забезпечення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у залізничних перевезеннях, роботах і послугах, що надаються залізничним транспортом, а також отримання прибутку. ВАТ «РЖД» перевозить понад 1,3 млрд. пасажирів і 1,3 млрд. тонн вантажів на рік. У ВАТ «РЖД» працюють 1300000 співробітників.

Стратегічні цілі компанії:

 • збільшення масштабу транспортного бізнесу;

 • підвищення виробничо-економічної ефективності;

 • підвищення якості роботи та безпеки перевезень;

 • глибока інтеграція в Євразійському транспортну систему;

 • підвищення фінансової стійкості та ефективності.

Майно компанії було сформовано шляхом внесення до статутного капіталу ВАТ «РЖД» за балансовою вартістю активів 987 організацій федерального залізничного транспорту, що належать державі.

Розмір статутного капіталу становить 1 535,7 млрд. рублів. Статутний капітал складається з 1535700000 звичайних іменних акцій номінальною вартістю 1000 рублів кожна.

Єдиним акціонером ВАТ "РЖД" є Російська Федерація.

Види діяльності:

 • вантажні перевезення;

 • пасажирські перевезення в дальньому сполученні;

 • пасажирські перевезення у приміському сполученні;

 • надання послуг інфраструктури;

 • надання послуг локомотивної тяги;

 • ремонт рухомого складу;

 • будівництво об'єктів інфраструктури;

 • науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;

 • утримання соціальної сфери.

Корпоративна структура включає в себе філії та представництва компанії, дочірні і залежні суспільства, чиї акції та частки були внесені в статутний капітал компанії при її створенні, а так само дочірні товариства, створені в процесі реформування.

За видами здійснюваної діяльності філії компанії поділяються:

 • філії - залізні дороги;

 • функціональні філії;

 • філії - перевізні компанії;

 • філії в області техніко-економічного та фінансового забезпечення;

 • філії в галузі капітального будівництва;

 • філії в галузі ремонту рухомого складу;

 • філії в області колійного господарства;

 • філії в галузі інформатизації та зв'язку;

 • філії в галузі соціальної сфери;

 • філії - проектні бюро;

 • інші філії.

Представництва компанії працюють у Північній Кореї (м. Пхеньян), Китаї (м. Пекін), Польщі (м. Варшава), Чехії (м. Прага), Фінляндії (м. Гельсінкі), Німеччині (м. Берлін), Угорщині (г . Будапешт), Естонії (м. Таллінн).

ВАТ «РЖД» створило 95 дочірніх і залежних товариств, у тому числі 34 - дочірні, 61 - залежні (за даними на 31 грудня 2005 року).

Серед дочірніх товариств найбільш значущі для ВАТ «РЖД» є будівельно-іпотечна компанія ЗАТ «Желдорипотека», телекомунікаційна компанія ЗАТ «Компанія Транстелеком», електротехнічні заводи ВАТ «ЕЛТЕЗА».

Органи управління ВАТ «РЖД»:

 • Загальні збори акціонерів.

 • Рада директорів суспільства. З 20 липня 2004 року Головою Ради директорів компанії є заступник Голови Уряду Російської Федерації Олександр Жуков.

 • Президент товариства. Розпорядженням Уряду РФ № 786-р від 14 червня 2005 року президентом ВАТ "РЖД" призначений Володимир Якунін.

 • Правління товариства. Головою правління є Володимир Якунін.

Органи контролю ВАТ «РЖД»:

 • Ревізійна комісія товариства.

Технічна характеристика ВАТ «РЖД»:

Російські залізні дороги є однією з найбільших транспортних систем світу - експлуатаційна довжина - 85,5 тис. км.

ВАТ «РЖД» займає перше місце в світі по довжині електрифікованих ліній - 42,3 тис. км.

Парк рухомого складу (на 31.12.2005):

 • вантажні локомотиви - 19 636;

 • вантажні вагони всіх типів - 624 095;

 • пасажирські локомотиви - 2 539;

 • пасажирські вагони далекого прямування - 26 245;

 • пасажирські вагони приміських поїздів - 15 340.

Виробничо-економічні показники (за підсумками 2005 року):

Навантаження - 1 402,2 млн. тонн (у порівнянні з 2004 роком більше на 53,5 млн. тонн або 4%)

Відправлених пасажирів у дальньому сполученні - 134,2 млн. чоловік (порівняно з 2004 роком більше на 0,6%)

Відправлених пасажирів у приміському сполученні - 1 185,6 млн. чоловік (порівняно з 2004 роком більше на 339,8 млн. чоловік, або на 40,2%)

Виручка - 748 680 783 тис. рублів (у порівнянні з 2004 роком більше на 89138695 тис. рублів або 13,5%)

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг - 681 284 271 тис. рублів (у порівнянні з 2004 роком більше на 78797366 тис. рублів, або на 13,1%)

Комерційні витрати - 2974919 тис. рублів (у порівнянні з 20004 роком більше на 593 257 тис. рублів, або на 24,9%)

Прибуток від продажів - 64421593 тис. рублів (у порівнянні з 2004 роком більше на 9748072 тис. рублів, або на 17,8%)

Чистий прибуток - 9751020 тис. рублів (у порівнянні з 2004 роком більше на 1 000 117 тис. рублів, або на 11,4%).

Виробничо-економічні показники (за 10 місяців 2006 року):

Вантажні перевезення

З січня по жовтень 2006 року перевезено 1 млрд. 87 млн. 700 тис. тонн вантажів (+3,1% до відповідного періоду минулого року), вантажообіг перевищив показники 10 місяців роботи минулого року на 4,5% і склав 1602300000000 . т-км.

Пасажирські перевезення

За 10 місяців 2006 року перевезено 1 млрд. 151 млн. пасажирів, що майже на 30 млн. чол. (+ 2,7%) більше аналогічного періоду минулого року.

З цієї кількості пасажирів у поїздах далекого прямування перевезено 112 млн. 200 тис. чоловік (- 0,1%), у поїздах приміського сполучення - 1 млрд. 38 млн. 800 тис. чоловік (+3%).

Пасажирооборот на всій мережі російських залізниць склав 150,95 млрд. пас-км (+3,6%), у тому числі у дальньому сполученні 105,01 млрд. пас-км (+3,9%) і в приміському повідомленні 45 , 94 млрд. пас-км (+3%).

Проведемо короткий аналіз балансових показників ВАТ РЖД:

Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом порівняння наявності та надходження коштів з платежами першої необхідності. Платоспроможність виражається через коефіцієнт платоспроможності. Представляє собою відношення наявних грошових сум до суми термінових платежів на певну дату або на майбутній період. Якщо коефіцієнт платоспроможності дорівнює або більше одиниці, це означає, що підприємство платоспроможне. Якщо коефіцієнт менше одиниці, то в процесі аналізу слід встановити причини нестачі платіжних засобів (зниження зростання виручки, прибутку, неправильне використання оборотних коштів, наприклад, великі запаси сировини, товарів, готової продукції). Аналіз платоспроможності ВАТ «РЖД» розглянемо в таблиці 3.

Таблиця 3 Аналіз платоспроможності ВАТ «РЖД» у 2004 - 2006 рр.., Тис. руб.

Грошові кошти

Майбутні платежі

Види грошових коштів

Сума

Види майбутніх платежів

Сума платежів


На 1.01.2004

На 1.01.2005

На 1.01.2006


На 1.01.2004

На 1.01.2005

На 1.01.2006

Каса

59802

40808

36968

Податки

27259179

18360488

10785248

Розрахунковий рахунок

10750683

7234484

9033688

Розрахунки з органами соціального страхування, пенсійним фондом та інші

4983990

2301788

2281764

Інші грошові кошти

1765086

1917258

1379715

Погашення позик

10234923

17913208

16741304

Кредиторська заборгованість

108378406

92997382

92008918

Разом

12575571

9192550

10450371

Разом

150856498

131572866

121817234

З наведених у таблиці 3 даних видно, що надходження грошових коштів ВАТ «РЖД» не перевищувало суму майбутніх платежів за весь аналізований період. Таким чином, підприємство є неплатоспроможним, що підтверджується і тим фактом, що, відповідно до фінансової звітності підприємства, воно щорічно отримує фінансову допомогу держави. Коефіцієнт платоспроможності становить на 1 січня 2004 0,083, на 1 січня 2005 року - 0,070, на 1 січня 2006 року - 0,086. Таким чином, за 2004 рік коефіцієнт платоспроможності знизився на 0,013, а за 2005 - зріс на 0,016. Загальне зростання склав 0,003, що свідчить про незначне зменшення рівня неплатоспроможності.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні активів, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів. У залежності від ступеня ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) активи підприємств прийнято розділяти на такі групи:

А 1 - найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі грошові кошти (готівку і на рахунках) і короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

Маємо:

На початок 2004 року А 1 = 18922454 тис. крб.;

На початок 2005 року А 1 = 9365188 тис. крб.;

На початок 2006 року А 1 = 10585880 тис. крб.

А 2 - швидко реалізовані активи. Вони включають дебіторську заборгованість та інші активи.

Маємо:

На початок 2004 року А 2 = 52565198 тис. крб.;

На початок 2005 року А 2 = 53195885 тис. крб.;

На початок 2006 року А 2 = 38980478 тис. крб.

А 3 - повільно реалізовані активи. У цю групу входять статті розділу II активу "Запаси і витрати» за винятком «Витрат майбутніх періодів», а також статті «Довгострокові фінансові вкладення», «Розрахунки з засновниками» з розділу I активу.

Маємо:

На початок 2004 року: А 3 = 79638378 тис. крб.;

На початок 2005 року: А 3 = 95786899 тис. крб.;

На початок 2006 року: А 3 = 112 533 707 тис. руб.

А 4 - важко реалізовані активи. Це «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «Незавершені капітальні вкладення», «Обладнання до установки».

Маємо:

На початок 2004 року А 4 = 1670307359 тис. руб.;

На початок 2005 року А 4 = 1665243908 тис. руб.;

На початок 2006 року А 4 = 1968237337 тис. руб.

У таблиці 4 розглянемо склад і розміщення активів ВАТ «РЖД».

Таблиця 4 Аналіз складу і розміщення активів ВАТ «РЖД»

Активи

На початок 2004 року

На початок 2005 року

На початок 2006 року

Зміни


Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

2005 - 2004

2006 - 2005

2006 - 2004
Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

51851

0,003

84357

0,005

375800

0,018

32506

0,0018

291443

0,0129736

323949

0,0147472

Основні засоби (залишкова вартість)

1681736770

92,128

1676642727

91,707

1984544530

92,878

-5094043

-0,421

307901803

1,1707746

302807760

0,749939

Оборотні кошти

143646060

7,869

151529661

8,288

151802547

7,104

7883601

0,4191

272886

-1,1837482

8156487

-0,7646862

Разом

1825434681

100,000

1828256745

100,000

2136722877

100,000

2822064

0

308466132

0

311288196

0

З даних таблиці видно, що активи зросли за аналізований період на 311288196 тис. крб., Причому за 2004 рік активи зросли на 2822064 тис. крб., А за 2005-на 308466132 тис. крб. З цього можна зробити висновок про те, що фінансовий стан підприємства поліпшується. Рух коштів в активах за аналізований період відбувалося таким чином: кількість нематеріальних активів збільшилася на 323949 тис. руб., Основних засобів - на 302 807 760 тис. руб., Оборотних засобів - на 8156487 тис. крб.

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати. У таблиці 5 розглянемо динаміку і структуру джерел фінансових ресурсів ВАТ «РЖД».

Таблиця 5 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів ВАТ «РЖД» у 2004 - 2006 роках, тис. руб.

Види джерел фінансових ресурсів

На початок 2004 року

На початок 2005 року

На початок 2006 року

Зміна

2005 - 2004

2006 - 2005

2006 - 2004


Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

Тис. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Власні кошти

1.1 Статутний капітал

1535700000

84,13

1535700000

84,00

1535700000

71,87

0,00

-0,13

0,00

-12,13

0,00

-12,26

1.2 Резервний фонд

128656244

7,05

128948360

7,05

387461448

18,13

292116,00

0,01

258513088,00

11,08

258805204,00

11,09

1.3 Нерозподілений прибуток

5816126

0,32

13687713

0,75

23949542

1,12

7871587,00

0,43

10261829,00

0,37

18133416,00

0,80

Разом

1670172370

91,49

1678336073

91,80

1947110990

91,13

8163703,00

0,31

268774917,00

-0,67

276938620,00

-0,37

2. Позикові кошти

2.1 Довгострокові кредити банку

0

0,00

8042293

0,44

50623072

2,37

8042293,00

0,44

42580779,00

1,93

50623072,00

2,37

2.2 Довгострокові позики

33924720

1,86

27295787

1,49

28019834

1,31

-6628933,00

-0,37

724047,00

-0,18

-5904886,00

-0,55

2.3 Короткострокові кредити банків

10234923

0,56

17913208

0,98

16741304

0,78

7678285,00

0,42

-1171904,00

-0,20

6506381,00

0,22

2.4 Кредити банків для працівників

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Короткострокові позики

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

44159643

2,42

53251288

2,91

95384210

4,46

9091645,00

0,49

42132922,00

1,55

51224567,00

2,04

3. Залучені кошти

3.1 Розрахунки з кредиторами

108378406

5,94

92997382

5,09

92008918

4,31

-15381024,00

-0,85

-988464,00

-0,78

-16369488,00

-1,63

3.2 Аванси, отримані від покупців і замовників

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3 Доходи майбутніх періодів

2724262

0,15

3672002

0,20

2218759

0,10

947740,00

0,05

-1453243,00

-0,10

-505503,00

-0,05

3.4 Резерви майбутніх витрат і платежів

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5 Резерви по сумнівним боргами

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6 Інші

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

111102668

6,09

96669384

5,29

94227677

4,41

-14433284

-0,80

-2441707

-0,88

-16874991

-1,68

Всього

1825434681

100

1828256745

100

2136722877

100

2822064

0,00

308466132

0,00

311288196

0,00

З даних таблиці 5 видно, що сума всіх джерел фінансових ресурсів підприємства аналізований період збільшилася на 311 288 196 тис. руб. При цьому зростання за 2004 рік склав 308466132 тис. крб., А в 2005 р. сума всіх джерел фінансових ресурсів зросла на 308466132 тис. крб. За звітний період змінився склад джерел коштів: частка власних коштів знизився на 0,37% (з 91,49 до 91,13%); частка позикових коштів збільшилась на 2,04% (з 2,42 до 4,46%); частка залучених коштів знизився на 1,68 (з 6,09 до 4,41%). Зниження частки власних коштів негативно характеризує роботу ВАТ «РЖД», однак треба зауважити, що частка власних коштів значно вище нормативного показника, тому незначне зниження їх частки не повинно сильно впливати на фінансовий стан фірми.

Згрупуємо пасиви балансу за ступенем терміновості їх оплати:

П 1 - найбільш термінові пасиви. До них відносяться кредиторська заборгованість та інші пасиви.

Маємо:

На початок 2004 року П 1 = 111 102 668 тис. руб.;

На початок 2005 року П 1 = 96669384 тис. крб.;

На початок 2006 року П 1 = 94227668 тис. крб.

П 2 - короткострокові пасиви. Складаються з короткотермінових кредитів і позикових коштів.

Маємо:

На початок 2004 року П 2 = 10234923 тис. крб.;

На початок 2005 року П 2 = 17913208 тис. крб.;

На початок 2006 року П 2 = 16741304 тис. крб.

П 3 - довгострокові пасиви. Вони включають довгострокові кредити і позикові кошти.

На початок 2004 року П 3 = 33924720 тис. крб.;

На початок 2005 року П 3 = 35338080 тис. крб.;

На початок 2006 року П 3 = 78642906 тис. крб.

П 4 - постійні пасиви. До них відносяться статті розділу I пасиву «Джерела власних коштів». Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи зменшується на суму статті «Витрати майбутніх періодів».

Маємо:

На початок 2004 року П 4 = 1666171078 тис. руб.

На початок 2005 року П 4 = 1673671208 тис. руб.

На початок 2006 року П 4 = 1940725524 тис. руб.

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

А 1 ≥ П 1, А 2 ≥ П 2, А 3 ≥ П 3, А 4 ≤ П 4

Складемо відповідну таблицю.

Таблиця 6 Аналіз ліквідності балансу ВАТ «РЖД» за 2005 - 2007 рр.. (Тис. крб.)

Актив

На початок 2005 року

На початок 2006 року

На початок 2007 року

Пасив

На початок 2005 року

На початок 2006 року

На початок 2007 року

Платіжний надлишок або недолік

На початок 2005 року

На початок 2006 року

На початок 2007 року

А 1

18922454

9365188

10585880

П 1

111102668

96669384

94227668

-92180214

-87304196

-83641788

А 2

52565198

53195885

38980478

П 2

10234923

17913208

16741304

42330235

35282677

22239174

А 3

79638378

95786899

112533707

П 3

33924720

35338080

78642906

45713658

60448819

33890801

А 4

1670307359

1665243908

1968237337

П 4

1666171078

1673671208

1940725524

4136281

-8427300

27511813

Баланс

1821433389

1823591880

2130337402

Баланс

1821433389

1823591880

2130337402

0

0

0

Дані таблиці 6 показують, що підприємство ВАТ «РЖД» володіє недостатньою ліквідністю, так як перша умова ліквідності балансу не виконується в одну з аналізованих дат. Ліквідність підприємства також можна легко визначити за допомогою коефіцієнта абсолютної ліквідності, який являє собою відношення грошових коштів, готових для платежів і розрахунків до короткострокових зобов'язань.

К л - коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Д - грошові кошти (в касі, на розрахунковому рахунку та ін), грн.;

Б - цінні папери і короткострокові вкладення, крб.

К - короткострокові кредити і позикові кошти, руб.;

З - кредиторська заборгованість і інші пасиви, грн.

Цей коефіцієнт характеризує можливість підприємства мобілізувати грошові засоби для покриття короткострокової заборгованості. Чим вище даний коефіцієнт, тим надійніше позичальник. У залежності від величини коефіцієнта абсолютної ліквідності прийнято розрізняти:

 • кредитоспроможний господарюючий суб'єкт при К л ≥ 1,5;

 • обмежено кредитоспроможний при К л від 1 до 1,5;

 • некредитоспроможних при К л <1,0.

Маємо:

На початок 2004 року

На початок 2005 року

На початок 2006 року

Таким чином, ліквідність ВАТ «РЖД», а також його кредитоспроможність знизилася за аналізований період на 6,2%, і за весь аналізований період підприємство має статус некредитоспроможною.

Також можна розрахувати коефіцієнти ліквідності. Такі як: коефіцієнт покриття (Кп), коефіцієнт швидкої ліквідності (К бл), коефіцієнт залучення коштів.

Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку платоспроможності підприємства, показуючи, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються матеріальними оборотними засобами. Іншими словами, скільки рублів фінансових ресурсів, вкладених в оборотні активи, припадає на один карбованець поточних зобов'язань.

Зростання коефіцієнта покриття за аналізований період є позитивною характеристикою фінансово-господарської діяльності підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється по більш вузькому колу поточних активів.

Коефіцієнт залучення коштів являє собою відношення заборгованості до суми поточних активів або до однієї із складових частин:

До пс - коефіцієнт залучення коштів;

З - заборгованість, руб.;

А - поточні активи, руб.

Даний коефіцієнт відображає ступінь фінансової незалежності підприємства від позикових коштів. Чим нижче рівень цього коефіцієнта, тим вище кредитоспроможність підприємства. Маємо:

Таким чином, значення коефіцієнтів ліквідності не задовольняє нормативним значенням, крім того, підприємство фінансово залежно від позикових коштів, так як коефіцієнт залучення коштів більше одиниці. Значення коефіцієнта залучення коштів нижче одиниці (0,99) було тільки на 01.01.2005 і то воно було дуже близько до одиниці.

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що підприємство є фінансово нестійким, його діяльність багато в чому залежить від позикових джерел і державних субсидій.

Транспорт завжди був галуззю, яка отримувала дотації від держави. Тим не менш, сучасні умови економічної діяльності дозволяють отримувати додатковий прибуток не за рахунок підвищення тарифів на перевезення людей і вантажів, а за рахунок надання додаткових послуг. Це дозволить підприємству значно поліпшити свої показники фінансово-господарської діяльності, не порушуючи при цьому встановлених тарифів та антимонопольного законодавства. Можливості у підприємства для цього є - воно має значні ресурси, крім того, для багатьох банків ВАТ «РЖД» стало б бажаним позичальником.

Звітність по російським і міжнародним стандартам фінансової звітності за 2003 - 2005 роки наведена в Додатках 3 - 11.

3.2 Основні проблеми, що виникли при наближенні ПБУ до МСФЗ

Вирішуючи перейти на МСФЗ, керівник підприємства розраховував створити своєму бізнесу сприятливий імідж. Проте він навіть не підозрював, наскільки тернистим може бути цей шлях.

Необхідність складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів (далі - МСФЗ-звітність) сьогодні в усіх на вустах. Це й не дивно. Звітність, складена за принципами МСФЗ, стає все більш затребуваною російським бізнесом. Переваг, які змушують акціонерів і менеджерів російських компаній замислюватися про впровадження МСФЗ-звітності, більш ніж достатньо.

По-перше, наявність МСФЗ-звітності дозволяє отримати доступ до банківських кредитів на більш вигідних умовах. Крім того, вона може забезпечити компанії можливість виходу на міжнародні ринки капіталу. По-друге, переведення російських компаній на МСФЗ-звітність повинен стимулювати співпрацю вітчизняного бізнесу із західними партнерами. По-третє, складання МСФЗ-звітності дозволить фірмі мати більш прозору і структуровану інформацію для прийняття управлінських рішень.

Тим не менш, бачачи перед собою очевидні переваги МСФЗ-звітності, акціонери і менеджери не повинні розслаблятися. Справа в тому, що існує ряд об'єктивних труднощів, які виникають у вітчизняних компаній при впровадженні МСФЗ. Окреслимо основні проблеми та труднощі, які виникли при впровадженні МСФЗ на підприємстві.

У силу новизни МСФЗ для Росії при їх першому застосуванні підприємство зіткнулося з гострою нестачею персоналу, підготовленого до складання МСФЗ-звітності. Справа тут не стільки у відсутності в більшості співробітників бухгалтерії знань технічних аспектів МСФЗ, а в менталітеті. Застосування МСФЗ - це не механічне слідування набору правил обліку та інструкцій з підготовки звітних форм, а здатність застосовувати принципи обліку та складання звітності. При цьому від упорядника МСФЗ-звітності потрібно, щоб він умів застосовувати і відстоювати адекватне професійне судження.

Як показує практика, необхідність «дивитися в корінь» проблем найчастіше ставить російських бухгалтерів у скрутне становище. Можливо, їм не зовсім звично активно застосовувати професійне судження для відображення економічної суті транзакцій. Укладач МСФЗ-звітності повинен усвідомлювати, що звітність - дзеркало, барометр економічного здоров'я підприємства. Це не набір заповнених форм, головне призначення яких - обчислити базу для оподаткування.

При впровадженні МСФЗ-звітності у підприємства виникла ще одна проблема. Вона полягає у відсутності або необхідної інформації, або механізму генерування даних у конкретному підрозділі в певний час. Ця проблема актуальна тому, що складання МСФЗ-звітності зачіпає не тільки бухгалтерію, але і багато інші підрозділи підприємства. Сюди відносяться відділи закупівель і продажів, складське господарство, юридичний відділ, підрозділи, що відповідають за капітальні вкладення, і т.д.

Як правило, при застосуванні МСФЗ отримані фінансові показники значно відрізняються від аналогічних показників в російській звітності. Це пов'язано з тим, що в МСФЗ більш реалістично оцінюється економічна віддача від активів, більш скрупульозно і консервативно відображаються пасиви. Крім того, при оцінці активів і зобов'язань використовується концепція справедливої ​​вартості. Також передбачається інший порядок відображення відкладених податкових вимог і зобов'язань і т.д. У кінцевому підсумку звітність, як правило, відображає найгірший фінансовий результат у порівнянні з російською звітністю. Особливо гостро це проявилося в перший рік застосування МСФЗ.

Часом ці обставини є несподіваним і не завжди приємним сюрпризом для менеджменту та акціонерів компанії. До цього додається необхідність розкриття у пояснювальній записці ряду показників (умовні ризики, операції з пов'язаними сторонами, методика розрахунку резервів і т.п.). Це, як правило, також не викликає оптимізму у замовника.

Здійснюючи значні витрати на складання МСФЗ-звітності, компанія очікує отримати на виході якусь подобу рекламної брошури про себе. Замість цього ж виходить лаконічний і певний чіткими параметрами документ, що фіксує економічні реалії господарюючого суб'єкта.

Несподіванки технічного характеру, що впливають на фінансовий результат за звітний період і на баланс на звітну дату, - не єдина проблема. При першому застосуванні МСФЗ виник ряд труднощів, що стосуються масштабу, термінів і вартості проекту впровадження МСФЗ в цілому. У першу чергу до них слід віднести наступні аспекти:

- Відсутність інформації про історичну вартості основних засобів. Як наслідок, підприємству довелося залучати незалежного кваліфікованого оцінювача;

- Консолідація дочірніх підприємств. Згідно МСФЗ, звіти дочірніх і залежних підприємств повинна консолідуватися в МСФЗ-звітності материнської компанії. В іншому випадку звітність не може вважатися відповідає стандартам МСФЗ;

Таким чином, необхідно було підготувати інформацію для включення в консолідовану звітність за всіма дочірнім і залежним компаніям;

- Порівняльні дані за минулий період. МСФЗ наказують, що у звітності повинні бути приведені порівняльні дані як мінімум за один минулий період. Якщо вони відсутні, то така звітність не є повною мірою відповідної МСФЗ;

- Розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами. Це одна з вимог МСФЗ, обов'язковість якого найчастіше є сюрпризом для акціонерів і менеджменту підприємства. Відповідно до МСФЗ мають бути розкриті суть і розміри транзакцій з пов'язаними сторонами, а також застосовується політика ціноутворення. При цьому МСФЗ трактують пов'язані сторони по їх суті, а не по правовій формі.

Коли компанія вирішила складати звітність за МСФЗ, то їй потрібно було провести певну підготовчу роботу методологічного та організаційного характеру. Підготовка до переходу на МСФЗ включала, зокрема, аналіз усіх операцій компанії з метою виявлення різниць в обліку об'єктів по російським і міжнародним стандартам та проведення в подальшому необхідних трансформаційних коректувань.

Принципи обліку заборгованості за позиковими коштами, встановлені національним російським стандартом ПБО 15/01 і аналогічним міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСФО 23 «Витрати на позики"), істотно відрізняються.

Порівняльна характеристика дозволяє констатувати наступне.

1. МСФЗ 23 «Витрати на позики" передбачає два різні способи обліку витрат за кредитами і позиками. Перший (стандартний) спосіб передбачає віднесення відсотків за кредитами і позиками до витрат того періоду, в якому вони вироблені. Другий (альтернативний) спосіб крім стандартного обліку пропонує застосування капіталізації витрат за кредитами і позиками у вартості активів, званих кваліфікуються, якщо позикові кошти були залучені спеціально для придбання цих активів.

При альтернативному способі обліку витрат до первісної вартості кваліфікуються активів включаються відсотки за кредитами і позиками. При цьому під кваліфікованим активом розуміється актив, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу.

Наведемо приклади кваліфікуються активів.

1. Запаси, які вимагають значного часу на доведення їх до товарного стану.

2. Об'єкти незавершеного капітального будівництва.

3. Інвестиційна власність.

Не належать до кваліфікуються активів запаси, за короткий термін перетворені в товари, а також товари, призначені для подальшого перепродажу.

У російській практиці обліку відповідно до норм ПБО 15/01 застосовується порядок, відповідний допустимому альтернативного в МСФЗ 23. Згідно з п. 12 ПБУ 15/01 витрати за отриманими позиками і кредитами мають визнаватися витратами того періоду, в якому вони проведені, за винятком тієї їх частини, яка підлягає включенню у вартість інвестиційного активу. «Кваліфікованим активом» названо в ПБО 15/01 інвестиційним активом, однак, незважаючи на різницю назв, економічна сутність даних понять єдина: це активи, які потребують значного часу на придбання та (або) будівництво та підготовку до використання.

Отже, ПБУ 15/01 вимагає, а МСФЗ 23 допускає включати витрати на позики, безпосередньо пов'язаних з придбанням інвестиційного (кваліфікованого) активу, у його початкову вартість, проте на відміну від МСФЗ 23 ПБУ 15/01 робить ряд застережень, що забороняють таке включення в деяких випадках. Розглянемо їх.

Відповідно до п. 13 ПБУ 15/01 до інвестиційних активів не належать об'єкти, придбані для перепродажу. Таким чином, навіть якщо підготовка даних об'єктів до використання вимагатиме значного часу, витрати за позиковими коштами не будуть включені в їхню вартість. У МСФЗ 23 немає даного обмеження.

ПБО 15/01 забороняє включати витрати по позиках у вартість того інвестиційного активу, за яким за правилами російського бухгалтерського обліку не передбачено нарахування амортизації (п. 23). МСФЗ 23 не ставить включення витрат за позиковими коштами в вартість кваліфікованого активу в залежності від того, чи нараховується амортизація по даного активу.

З вимоги ПБО 15/01 включати витрати на позики лише у вартість тих інвестиційних активів, за якими нараховується амортизація, випливає, що дані витрати не повинні включатися до вартості оборотних активів, оскільки за ним нарахування амортизації не передбачено. Міркуючи так, можна зробити висновок, що витрати за позиковими коштами не повинні включатися не лише у вартість товарів, але і у вартість матеріально-виробничих запасів. Відзначимо, що МСФЗ 23 не містить цього обмеження.

ПБО 15/01 не пропонує ведення обліку витрат за позиками і кредитами способом, який в МСФЗ 23 вказується в якості основного (відображення відсотків за позиковими коштами виключно у складі поточних витрат).

2. ПБО 15/01 встановлює загальні принципи обліку заборгованості за отриманими позиками, кредитами та виданими позиковими коштами, опис яких не передбачено МСФЗ 23. Так, МСФЗ 23 не містить вказівок про класифікацію заборгованості за кредитами і позиками на короткострокову та довгострокову, необхідності перекладу строкової заборгованості у прострочену за наявності підстав.

3. І ПБУ 15/01, та МСФЗ 23 визначають склад витрат на позики та кредитів, у тому числі: «загальні» - відсотки за позиковими коштами, додаткові витрати - пов'язані із залученням позикових коштів і курсові різниці, що виникають при залученні позикових коштів. При цьому МСФЗ 23 відносить до складу витрат такі витрати, як поступове списання (зване іноді амортизацією) доходів і витрат, отриманих в результаті емісії облігацій, фінансові виплати в рамках фінансового лізингу, відображені в обліку відповідно до МСФЗ 17 «Оренда». ПБО 15/01 відносить до витрат за позиковими коштами сумові різниці, а також відсотки, дисконт за належними до оплати векселями і облігаціями.

4. Основна увага МСФЗ 23 приділяє визнання витрат на позики при допустимому альтернативному порядку обліку, визначаючи склад витрат на позики, дозволених до капіталізації; момент початку капіталізації та призупинення капіталізації; облік витрат за кредитами і позиками при припиненні капіталізації.

Відповідно до альтернативним порядком обліку витрати за позиковими коштами, безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, повинні капіталізуватися шляхом включення у вартість цього активу. Капіталізація можлива тільки за умови можливого отримання компанією в майбутньому економічних вигод від використання кваліфікованого активу. Усі інші витрати на позики визнаються як витрати і списуються у період їх виникнення.

При застосуванні альтернативного порядку обліку фактичні витрати по позиках є витратами, понесеними з метою забезпечення придбання кваліфікованого активу (дані витрати не були б понесені, якби не придбавалися активи). Однак у цьому випадку можуть з'явитися деякі облікові проблеми при виявленні зв'язку між конкретними позиковими коштами і кваліфікованим активом (наприклад, в окремих випадках крім позикових коштів, залучених спеціально для кваліфікованого активу, існує необхідність у додаткових позикових коштах.) Вони можуть бути отримані з централізовано розподіляються фондів, це можливо, коли фінансування групи компаній координується центральним казначейством, яке приймає рішення щодо залучення позикових коштів та напрями їх використання.

Процентні платежі за централізовано розподіляються фондам називаються ставкою капіталізації. Вона обчислюється як середньозважене значення витрат на позики за вирахуванням позик на фінансування кваліфікованого активу.

Так, під час будівництво будівлі виробничого призначення вартістю 200 млн. дол США 120 млн. дол компанія отримала як довгострокової позики під 8% річних безпосередньо для фінансування будівництва, інші 80 млн. дол надійшли з централізовано розподіляються фондів: 45% централізовано розподіляються позикових коштів надавалися під 15% річних, а що залишилися 55% - під 10% річних.

Витрати за позиковими коштами, що підлягають включенню у вартість кваліфікованого активу за перший рік, склали:

120 млн. дол х 8% + 80 млн. дол х ((45% х 15%) + (55% х 10%)) = 19,4 млн. дол

Середньозважена ставка за централізовано розподіляються позиковими коштами склала 12,25% ((45% х 15%) + (55% х 10%)). Середня ставка по позиках для проекту складе 9,7% (19,4 млн. дол / 200 млн. дол.)

Нормами ПБУ 15/01 (п. 29) у випадках, якщо для придбання інвестиційного активу витрачені позикові кошти, отримані на цілі, не пов'язані з його придбанням, також передбачено використання «ставки капіталізації» при нарахуванні відсотків за використання зазначених позикових коштів, але в російському стандарті застосовується термін «середньозважена ставка». Порядок її розрахунку аналогічний порядку, встановленому в МСФЗ 23.

Труднощі з'явилися і тоді, коли група компаній отримувала позикові кошти із зовнішніх джерел з різних плаваючим процентних ставках і позичали ці кошти на різних умовах компаніям, що входять до групи, за фіксованою ставкою. Додатково ускладнюють ситуацію коливання валютних курсів, а також використання групою кредитів, деномінованих в іноземній валюті або прив'язаних до неї, при наявності високої інфляції. У результаті визначення величини витрат на позики, безпосередньо пов'язаних з придбанням кваліфікованого активу, ускладнюється і вимагає застосування суб'єктивної оцінки.

При визначенні суми витрат на позики, дозволених до капіталізації протягом періоду, будь-який отриманий за такими засобами інвестиційний дохід вираховується з суми понесених за позиками витрат (п. 16 МСФЗ 23). Подібного роду вимога міститься і в п. 26 ПБУ 15/01, згідно з яким витрати за отриманими позиками і кредитами, пов'язані з придбанням інвестиційного активу, зменшуються на величину доходу від тимчасового використання позикових коштів в якості довгострокових і короткострокових фінансових вкладень.

Зазначені вкладення позикових коштів можуть здійснюватися тільки у випадках безпосереднього зменшення витрат, пов'язаних з фінансуванням інвестиційного активу (наприклад, при зниженні цін на будівельні матеріали та обладнання, затримки виконання окремих видів або етапів робіт субпідрядними організаціями і т.д.). Зменшення витрат на позики на величину доходу організація повинна підтвердити відповідним розрахунком фактичної наявності зазначеного доходу.

Відповідно до норм МСФЗ 23 капіталізація витрат на позики як частини первісної вартості кваліфікованого активу повинна починатися коли:

 • з'явилися витрати з даного активу;

 • виникли витрати на позики;

 • почалася робота, необхідна для підготовки активу для використання за призначенням або до продажу.

Відповідно до вимог п. 27 ПБУ 15/01 включення витрат за отриманими позиками і кредитами в первісну вартість інвестиційного активу проводиться за наявності таких умов:

 • виникнення витрат з придбання і (або) будівництву інвестиційного активу;

 • наявність фактичних витрат за позиками і кредитами або зобов'язань щодо їх здійснення;

 • фактичний початок робіт, пов'язаних з формуванням інвестиційного активу.

Таким чином, момент початку капіталізації за російським і міжнародним стандартам визначений аналогічно.

Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» [9], багато в чому відповідає МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів». Однак існують і певні відмінності між цими двома стандартами, тому компанії необхідно вносити до неї деякі коригування.

Будь-яка операція в іноземній валюті при її відображенні у фінансовій звітності підприємства повинна бути перерахована у валюті звітності підприємства (тобто для Російської Федерації - у гривнях). Згідно з чинним російським законодавством для перерахунку операції в іноземній валюті в рублі до суми операції застосовується встановлений на дату здійснення операції курс Банку Росії.

Вимогами МСФЗ 21 не уточнюється, за яким саме курсом повинна бути відображена дана операція у фінансовій звітності підприємства. Стандарт встановлює, що в загальному випадку це може бути курс спот, тобто діючий курс на поточному валютному ринку (наприклад, курс ММВБ), проте допускається використання середнього курсу за певний період (наприклад, за тиждень або за місяць), якщо він не зазнавав значних коливань.

Так, для видачі під звіт для закордонного відрядження у валютну касу надійшло 300 дол США. Курс Банку Росії на дату здійснення операції склав 27,56 руб. / дол., Курс ММВБ на дату здійснення операції - 27,73 руб. / дол., Середній курс ММВБ за тиждень - 27,60 руб. / дол.

Наведемо варіанти обліку операції.

Варіант обліку

Використовуваний курс

Сума операції, руб.

ПБО 3 / 2000 (МСФЗ 21)

27,56

8 268

МСФЗ 21

27,73

8 319

МСФЗ 21

27,60

8 280

Згідно МСФЗ 21 при складанні бухгалтерської звітності в кінці звітного періоду статті в іноземній валюті мають бути представлені з використанням кінцевого курсу, що діє на звітну дату. Це в принципі не суперечить вимогам ПБУ 3 / 2000, яке встановлює, що грошові активи і зобов'язання, які обчислюються в іноземній валюті, повинні бути перераховані за курсом Банку Росії, що діє на звітну дату. Варто відзначити, що МСФЗ 21 не дає точних вказівок на те, який курс вважати чинним на звітну дату, отже, і в цьому випадку виникають варіанти обліку грошових активів і зобов'язань, подібні розглянутим вище.

При підрахунку в кінці звітного періоду вартості негрошових статей, виражених в іноземній валюті, статті, враховані за фактичною вартістю придбання, повинні враховуватися за курсом, що діє на момент здійснення операції; статті, враховані за справедливою вартістю, - за курсом, що діє на момент визначення даної вартості. Ці вказівки також у цілому не суперечать вимогам ПБУ 3 / 2000, яке встановлює, що при підрахунку вартості основних засобів, нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів та інших негрошових статей їх вартість на звітну дату приймається в рублевої оцінці за курсом Банку Росії, що діяв на дату здійснення операції.

МСФЗ 21 встановлює, що курсова різниця, що виникає при погашенні грошових статей (дебіторської і кредиторської заборгованості) і при перерахунку вартості грошових статей компанії на звітну дату, повинна визнаватися як дохід або витрати компанії в періоді її виникнення. Це означає, що у разі, коли розрахунок за операцією здійснюється в один з періодів, наступних за періодом здійснення операції, на кожну звітну дату аж до періоду розрахунку компанія повинна відображати курсову різницю по неоплачених зобов'язаннями.

Так, компанія поставила товар на суму 3000 дол 30 жовтня 2005 Розрахунок з поставки стався 26 лютого 2006 Курс на 30 жовтня 2005 р. склав 26 руб. / дол., Курс на 31 грудня 2005 р. - 27 руб. / дол, курс на 26 лютого 2006 р. - 27,6 руб. / дол.

У бухгалтерському обліку зроблені такі записи.

1. Нараховано дебіторська заборгованість на 30 жовтня 2005 р.:

Дебет «Дебіторська заборгованість» - 78 000 руб. (3000 дол)

Кредит «Реалізація продукції» - 78 000 руб. (3000 дол)

2. Списана курсова різниця в кінці звітного періоду (на 31 грудня 2005 р.):

Дебет «Дебіторська заборгованість» - 3000 руб. [3000 х (27 - 26) дол]

Кредит «Прибутки та збитки» - 3000 руб.

3. Зроблено розрахунок за операцією - 26 лютого 2006 р.:

Дебет «Грошові кошти» - 82 800 руб. (3000 дол)

Кредит «Дебіторська заборгованість» - 82 800 руб. (3000 дол)

4. Списана курсова різниця після проведення розрахунку за операцією:

Дебет «Дебіторська заборгованість» - 1800 руб. (82 800 - 81 000 дол)

Кредит «Прибутки та збитки» - 1800 руб.

МСФЗ 21 встановлює другий допустимий спосіб обліку курсових різниць, які з'являються внаслідок серйозного зниження вартості валюти, яке впливає на суму зобов'язань, що виникли в результаті нещодавнього придбання активів за іноземну валюту. Така курсова різниця повинна включатися до балансової вартості активу при дотриманні певних умов.

Компанія придбала сировину, сума виникла кредиторської заборгованості 10 000 дол Курс на дату придбання (10 вересня 2005 р.) склав 20 руб. / дол., Курс на 20 вересня 2005 р. - 27 руб. / дол.

У бухгалтерському обліку зроблені такі записи.

1. Придбано сировину:

Дебет «Запаси, сировина» - 200 000 руб. (10 000 х 20 дол)

Кредит «Кредиторська заборгованість» - 200 000 руб.

2. Проведено перерахунок вартості сировини в результаті різкого зниження курсу національної валюти:

Дебет «Запаси, сировина» - 70 000 руб. [10 000 х (27 - 20) дол]

Кредит «Кредиторська заборгованість» - 70 000 руб.

Отже, після проведення обліку виникла курсової різниці згідно МСФЗ 21 балансова вартість сировини складе 270 000 руб. За російським законодавством вартість сировини не зміниться, а лише з'являться збитки від переоцінки кредиторської заборгованості.

Згідно МСФЗ 21 винятком із загального правила є облік курсових різниць, що виникають з грошовим статтям, які складають частину чистих інвестицій в закордонну компанію (наприклад, такою статтею може бути визнана довгострокова дебіторська заборгованість), або зобов'язаннями з хеджування чистих інвестицій у закордонну компанію. Такі курсові різниці повинні враховуватися у фінансовій звітності підприємства як власний капітал, а після реалізації цієї інвестиції - як дохід або витрати компанії.

10 березня 2005 компанія видала дочірньої компанії 4, що знаходиться на території іноземної держави, безпроцентну позику величиною 40 000 дол з терміном погашення 18 місяців. Курс на 10 березня 2005 р. склав 25,5 руб. / дол., Курс на 31 березня 2005 р. - 26 руб. / дол., Курс на 10 вересня 2006 р. - 27,7 руб. / дол.

Облік виданої позики у компанії.

1. Видана позика дочірньої компанії:

Дебет «Інвестиції в асоційовані компанії» - 1 020 000 руб. (40 000 х 25,5 дол)

Кредит «Грошові кошти» - 1 020 000 руб.

2. Підраховано курсова різниця в кінці звітного періоду (31 березня 2005 р.):

Дебет «Інвестиції в асоційовані компанії» - 30 000 руб. [40 000 х (26 - 25,5) дол]

Кредит «Капітал, зміни від переоцінки» - 30 000 руб.

Подібним же чином відбувається переоцінка вартості інвестиції в кінці кожного звітного періоду. Загальна відстрочена накопичена сума курсової різниці до 31 червня 2006 склала 95 000 руб.

3. Повернено позика - 10 вересня 2006 р.:

Дебет «Грошові кошти» - 1108000 крб. (40 000 х 27,7 дол)

Кредит «Інвестиції в асоційовані компанії» - 1108000 крб.

4. Списана курсова різниця за рахунком інвестицій:

Дебет «Інші доходи і витрати» - 7000 руб.

Кредит «Інвестиції в асоційовані компанії» - 7000 руб. (1 - 108 000 - 1 020 000 - 95 000 = - 7000).

5. Відстрочена накопичена сума курсової різниці визнана як дохід поточного періоду:

Дебет «Капітал, зміни від переоцінки» - 95 000 руб.

Кредит «Інші доходи і витрати» - 95 000 руб.

Загалом порядок обліку курсових різниць, встановлюваний ПБУ 3 / 2000, багато в чому подібний до вимог, що містяться в МСФЗ 21. Переклад вартості грошових активів і зобов'язань, виражений в іноземній валюті, провадиться за курсом Банку Росії, що діяв на дату здійснення операції. На відміну від МСФЗ 21 у ПБУ 3 / 2000 ніяк не обумовлюються випадок альтернативного обліку курсових різниць, пов'язаних з різкою девальвацією валюти або пониженням її обмінного курсу, а також особливий характер обліку курсових різниць за статті, визнається як чисті інвестиції в закордонні компанії. Порядок обліку подібних курсових різниць, таким чином, аналогічний загальному порядку обліку курсових різниць (відносяться на дебет чи кредит рахунка «Прибутки та збитки»).

Однак у ПБО 3 / 2000 окремо обумовлюється порядок обліку курсових різниць, пов'язаних з формуванням статутного (складеного) капіталу. Такі курсові різниці згідно з вимогами ПБО 3 / 2000 відносяться на рахунок «Додатковий капітал».

Заборгованість засновника по внеску в статутний капітал склала 10 000 дол Курс на дату нарахування заборгованості - 25 руб. / дол., Курс на дату погашення заборгованості - 26 руб. / дол.

У бухгалтерському обліку зроблені такі записи.

1. Відображено заборгованість засновника за вкладом до статутного капіталу:

Дебет «Розрахунки з засновниками» - 250 000 руб. (10 000 х 25 дол)

Кредит «Статутний капітал» - 250 000 руб.

2. Засновник вніс іноземну валюту в якості внеску до статутного капіталу:

Дебет субрахунка «Транзитний валютний рахунок» - 10 000 дол (260 000 руб. = 10 000 х 26 дол),

Кредит «Розрахунки з засновниками» - 260 000 руб.

3. Відображено позитивна курсова різниця:

Дебет «Розрахунки з засновниками» - 10 000 руб. (260 000 руб. - 250 000 руб.)

Кредит «Додатковий капітал» - 10 000 руб.

3.3 Можливі шляхи вирішення проблем

Говорячи про вплив МСФЗ на розвиток компанії потрібно підкреслити, що застосування МСФЗ дозволяє підвищити якість внутрішньої інформації для прийняття управлінських рішень. Також результатом ведення в компанії управлінського обліку може служити підвищення ефективності її роботи і рентабельності.

Звітність, складена за МСФЗ, є не тільки інструментом, що відображає оперативно-господарську діяльність компанії. Це ще й фактор, безпосередньо впливає на ведення бізнесу.

Іноді спосіб ведення бізнесу передбачає використання певного набору компаній-операторів. Особливо часто це стосується великих фінансово-промислових груп. Дані компанії-оператори не завжди є дочірніми структурами материнської компанії групи, обраної як центр капіталізації і складовою консолідовану МСФЗ-звітність.

Тим не менш, менеджмент і акціонери можуть побажати відобразити в консолідованої звітності фінансовий результат усієї групи. Включення в звітність даних по компаніям-операторам дозволить передати економічну сутність бізнесу групи. Для цього материнської компанії необхідно продемонструвати, що саме вона контролює діяльність всієї групи відповідно до міжнародних стандартів.

Згідно вищевикладеним вимогам групі необхідно провести реструктуризацію. У її рамках потрібно визначити компанії, які є дочірніми чи залежними структурами материнської компанії відповідно до МСФЗ. Результати їх діяльності будуть включені в консолідовану звітність, і вести господарську діяльність групи необхідно саме через ці структури. Діяльність інших компаній, не дивлячись на їх приналежність тим же акціонерам, не буде включена в консолідовану МСФЗ-звітність. Економічні транзакції між цими двома категоріями компаній повинні розкриватися у консолідованій звітності як операції із зв'язаними сторонами.

Крім того, необхідно підкреслити, що складання звітності за МСФЗ - це досить дорогий і тривалий процес. Однак альтернативи йому немає. До цього висновку повинні прийти всі господарюючі суб'єкти. Питання тут лише в часі - одні раніше, інші пізніше. Ті, хто зрозуміє це раніше, будуть мати всі шанси розраховувати на якнайшвидші дивіденди від процесу переходу на МСФЗ. Відповідно, саме вони отримають конкурентні переваги в порівнянні з компаніями, не квапляться впроваджувати принципи МСФЗ у своєму обліку.

Якщо МСФЗ в більшій мірі впливає на зовнішній розвиток компанії (кредитори), управлінський облік відображає вплив на внутрішнє вдосконалення. У цілому, на думку більшості аналітиків і практиків, МСФЗ та управлінський облік є невід'ємною складовою підвищення впевненості учасників бізнесу компанії в ефективності її роботи.

Складання звітності відповідно до МСФЗ та ведення управлінського обліку надає позитивний вплив на взаємини з різними групами людей, що мають відношення до бізнесу компанії. Велику значимість застосування в компанії МСФЗ має для кредиторів та акціонерів. У найменшій мірі МСФЗ може впливати на постачальників компанії.

Підготовка фінансової звітності по МСФО також дозволить ознайомити ринок з тим, як будуть виглядати фінансове становище і результати діяльності компанії у звітності за МСФЗ після відповідних коригувань, і спланувати ефект, який може надати публікація фінансової звітності за МСФЗ на вартість акцій.

Беручи до уваги поточний стан системи фінансової звітності та бухгалтерського обліку в Росії, а також процеси, що відбуваються в цій галузі на міжнародному рівні, можливо кілька варіантів проведення нового етапу реформи фінансової звітності в Росії:

 • поступове зближення національних стандартів фінансової звітності та МСФЗ;

 • одноразовий перехід на МСФЗ всіх організацій;

 • впровадження МСФЗ тільки щодо консолідованої звітності компаній, акції яких котируються на організованому фондовому ринку;

 • поетапне впровадження МСФЗ для консолідованої та індивідуальної звітності організацій.

Перший варіант є найбільш консервативним і описує ситуацію при збереженні поточної політики.

Другий варіант передбачає пряме застосування МСФЗ в якості національних стандартів і є найбільш радикальним сценарієм, але, тим не менш, пропонується деякими експертами.

При реалізації третього варіанту МСФЗ застосовуються тільки для консолідованої звітності і тільки для публічних компаній.

Четвертий варіант передбачає поступову лібералізацію державного регулювання системи бухгалтерського обліку та більш глибоке впровадження МСФЗ на російських підприємствах. Реалізація даного варіанта вимагає серйозних зусиль з боку держави та професійної спільноти, однак є найбільш ефективним сценарієм.

Відповідно до підтримуваними в даний час принципами розвитку обліку та звітності четвертий варіант є найкращим із погляду перспектив не тільки найближчого майбутнього, але і на більш віддалений період.

Бухгалтерський облік, здійснюваний відповідно до МСФЗ, можна розглядати в якості чинника, що сприяє підвищенню повноти та прозорості составляемой фінансової звітності. Для успішного завершення переходу російських господарюючих суб'єктів на МСФЗ необхідно:

- Удосконалити норми податкового законодавства;

- Дозволити організаціям представляти податкові декларації, звіти та розрахунки до них на основі достовірного аналітичного обліку;

- Скасувати необгрунтовані податкові санкції за відхилення у веденні бухгалтерського обліку за відсутності порушень і помилок у податковій звітності;

- Скасувати або впорядкувати деякі нормативні приписи з первинного документального оформлення окремих господарських фактів;

- Дозволити організаціям переходити на просунутий план рахунків бухгалтерського обліку європейського типу, що забезпечує відображення на рахунках всієї необхідної інформації, необхідної для складання звітності за МСФЗ;

- Надати можливість господарюючим суб'єктам вести бухгалтерський облік на основі прийнятої ними облікової політики, що повністю відповідає вимогам МСФЗ. При цьому не вимагати від них паралельного ведення бухгалтерського обліку відповідно до російських ПБО;

- Забезпечити підготовку кваліфікованих спеціалістів із застосування МСФЗ.

Методика бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за МСФЗ вже розроблена. Її потрібно тільки адаптувати до умов конкретної кредитної організації, що істотно полегшує завдання переходу на МСФЗ та всім іншим господарюючим суб'єктам. Потрібно усвідомити відповідальність поставлених завдань і наполегливо їх вирішувати.

Як показує практика, впровадження МСФЗ в російських компаніях, навіть при наявності кваліфікованих фахівців-консультантів, йде непросто. Необхідно переучувати бухгалтерів, міняти їх відношення до міжнародних стандартів. Безумовно, професійні організації бухгалтерів і аудиторів Росії зобов'язані прийняти на себе тягар по приведенню менталітету спеціалістів бухгалтерського профілю у відповідність із зростаючими вимогами ринкової економіки.

Слід зазначити, що у разі повного переходу Росії на МСФО не слід очікувати, що іноземні інвестиції річкою хлинуть до Росії. Однак це буде важливим кроком у процесі побудови взаємної довіри між Росією і міжнародним співтовариством. Збільшення корпоративної прозорості означатиме, що інвестиції стануть менш ризикованими для інвесторів, а отже, більш дешевими. Очевидно, що ні один національний фінансовий ринок не зможе нормально розвиватися у відриві від міжнародного ринку. За підсумками перших років реформи вже можна говорити як про певні позитивні результати, так і про проблеми переходу. Тим не менш, реформа буде реально закінчена, лише коли кожен бухгалтер буде професійно володіти основами МСФО, а керівники компаній - дійсно зацікавлені у наданні достовірної та об'єктивної інформації. Це означає, що більш активно повинна вестися робота по підвищенню кваліфікації бухгалтерів.

У числі інших завдань реформування слід наголосити на необхідності остаточного поділу бухгалтерського обліку на фінансовий, управлінський і податковий облік, як це прийнято в міжнародній практиці. При цьому фінансовий аналіз буде орієнтований на зовнішніх користувачів (власників, інвесторів, кредиторів, дебіторів і т.д.), управлінський облік буде використовуватися для систематизації витрат, прийняття управлінських рішень та планування, а податковий облік - застосовуватися для обчислення податків. У той же час ще раз слід підкреслити, що реформа бухгалтерського обліку повинна здійснюватися з урахуванням сформованих національних традицій, специфіки економічного розвитку Росії, а не шляхом сліпого копіювання західного досвіду.

На думку фахівців, головним підсумком реформування російської системи бухгалтерського обліку є наявність певних позитивних результатів. Вельми болісний процес трансформації бухгалтерського обліку відповідно до вимог ринкової економіки зажадав, насамперед, зміни ставлення до професії бухгалтера. Бухгалтер, який раніше був однією з самих непомітних фігур, перетворюється на незамінного радника керівників підприємства, освоюючи зовсім нові функції (такі, як фінансовий менеджмент, податкове планування та ін.) Надзвичайно важливо, щоб реформа продовжувала йти досягнутими темпами і набувала закінчений характер. Це особливо стосується законодавчої бази бухгалтерського обліку, де потрібно вирішити одну з найбільш застарілих хвороб регулювання обліку в Росії - нескінченний потік поточних інструкцій, листів, вказівок, які нерідко суперечать один одному. У числі ще одного з перспективних напрямків реформи слід виділити необхідність більш широкої участі бізнесу у розробці нових стандартів обліку, що може бути досягнуто шляхом більш активного залучення до процесу адаптації міжнародних стандартів професійних об'єднань бухгалтерів [30].

Висновок

Фінансова звітність емітента є одним з основних елементів, який піддається аналізу при оцінці кредитоспроможності компанії, привабливості її цінних паперів як об'єкта інвестицій. Особлива увага приділяється надійності, доступності, зрозумілості, порівнянності та достовірності фінансової інформації, що розкривається компаніями у своїй звітності. Такими характеристиками володіє звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Метою розробки МСФЗ є створення в суспільних інтересах єдиного комплекту високоякісних, зрозумілих і практично реалізованих глобальних стандартів обліку, які вимагають надання високоякісної, прозорої і порівнянною інформації у фінансовій звітності та інших фінансових звітах для допомоги учасникам світових ринків капіталу та іншим користувачам у прийнятті економічних рішень. МСФЗ являють собою міжнародну систему загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (International GAAP), які широко застосовуються і використовуються в якості основи підготовки фінансової звітності в багатьох країнах.

МСФЗ застосовуються щодо інформації, що публікується фінансової звітності всіх комерційних підприємств. Вони можуть також застосовуватися некомерційними організаціями, державними підприємствами, організаціями та установами.

Рада з МСФЗ робить істотний вплив на гармонізацію фінансової звітності через співпрацю з Міжнародною організацією комісій з цінних паперів. У 2000 р. Міжнародна організація комісій з цінних паперів схвалила застосування Стандартів КМСФО 2000 при підготовці фінансової звітності для цілей лістингу та купівлі-продажу на світових фондових ринках.

Це схвалення означає, що Міжнародна організація комісій з цінних паперів рекомендує входять до неї органам регулювання фондових ринків дозволити компаніям, чиї акції котируються на фондових біржах світу, застосовувати МСФЗ при підготовці відповідної фінансової звітності (ця рекомендація не є обов'язковою вимогою).

Основні переваги застосування МСФЗ полягають у наступному:

залучається закордонне фінансування;

підвищується корпоративний імідж шляхом публікації більш якісної фінансової інформації;

посилюється фінансова прозорість;

досягається порівнянність фінансової інформації, підготовленої у різних країнах;

зростає ступінь популярності компаній в середовищі конкурентів, покупців і на фінансових ринках.

Разом з тим перехід на МСФЗ пов'язаний з рядом проблем:

1. Переклад інформації у формат МСФЗ та навчання персоналу правилам застосування МСФЗ можуть спричинити за собою значні витрати.

2. У багатьох країнах не існує надійних механізмів контролю за дотриманням стандартів обліку, що може викликати недовіру до якості наданої фінансової звітності. Довіра до звітності може бути підвищено шляхом використання послуг глобальної аудиторської фірми.

3. МСФЗ не займаються регулюванням обліку в окремих галузях господарської діяльності, по відношенню до яких можуть застосовуватися національні норми, що суперечать вимогам стандартів.

4. МСФЗ не містять розгорнутих норм щодо корпоративного управління або юридичних принципів, внаслідок чого можуть виникнути розбіжності між МСФЗ та нормами національних законодавств, що зумовлюють необхідність модифікації стандарту.

У першому розділі дипломної роботи розкрито основні положення міжнародних стандартів фінансової звітності, а також проаналізовано основні подібності та відмінності між МСФЗ та РСБО. У результаті був зроблений висновок про те, що фінансова звітність, сформована за міжнародними стандартами, відображає поточний фінансовий стан організації більш адекватно, ніж фінансова звітність, сформована відповідно до РСБО.

Крім того, МСФЗ строго не регламентують використовуваний план рахунків, який кожна організація розробляє самостійно, враховуючи при цьому приблизний план рахунків. У російських стандартах ситуація зворотна - є чіткий регламентований план рахунків, затверджений у законодавчому порядку.

При цьому зазначено, що перехід на МСФЗ став світовою тенденцією і до нього необхідно готуватися вже сьогодні з тим, щоб отримати конкурентні переваги завтра.

Другий розділ дипломної роботи присвячено питанням правового регулювання переходу на МСФЗ. Тут показані вже скоєні зміни російського регулювання системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також показані ті зміни, які необхідно втілити в життя з метою гармонізації ПБО з МСФЗ.

У роботі зазначено, що російські банки вже формують свою фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів, проте в комерційних підприємствах та організаціях остаточний перехід на формування звітності відповідно до МСФЗ ще не завершений. Багато в чому це пов'язано з браком кваліфікованих кадрів, недосконалістю російського законодавства, а також безліччю інших чинників, що обумовлюють неможливість формування звітності за МСФЗ багатьма російськими підприємствами і організаціями. Проведення запропонованих змін у законодавстві Росії дозволить прискорити гармонізацію ПБО з МСФЗ та полегшить перехід на нові стандарти обліку і звітності більшості підприємств і організацій.

У третьому розділі дипломної роботи розкрито основні проблеми, що виникли при переході на формування фінансової звітності відповідно до МСФЗ на ВАТ «РЖД».

Тут дана коротка характеристика підприємства, проведено аналіз його фінансового стану. У результаті аналізу, проведеного за даними, сформованим у відповідності з російськими стандартами бухгалтерської звітності, отримані результати, які свідчать про кризовий фінансовий стан підприємства, його хронічній неплатоспроможності. Відповідно до цих даних підприємство регулярно отримує державну фінансову допомогу.

Однак у той же час ВАТ має вільні фінансові кошти і прибуток. Єдиний висновок, який випливає з цього - фінансова звітність, сформована за російськими стандартами недостовірно відображає реальний стан на підприємстві.

З метою підвищення довіри до підприємства з боку партнерів керівництво вирішило формувати фінансову звітність також і відповідно до міжнародних стандартів, проте це викликало безліч проблем, основними з яких є наступні:

- Відсутність інформації про історичну вартості основних засобів. Як наслідок, підприємству довелося залучати незалежного кваліфікованого оцінювача;

- Консолідація дочірніх підприємств. Згідно МСФЗ, звіти дочірніх і залежних підприємств повинна консолідуватися в МСФЗ-звітності материнської компанії. В іншому випадку звітність не може вважатися відповідає стандартам МСФЗ;

- Порівняльні дані за минулий період. МСФЗ наказують, що у звітності повинні бути приведені порівняльні дані як мінімум за один минулий період. Якщо вони відсутні, то така звітність не є повною мірою відповідної МСФЗ;

- Розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами. Це одна з вимог МСФЗ, обов'язковість якого найчастіше є сюрпризом для акціонерів і менеджменту підприємства. Відповідно до МСФЗ мають бути розкриті суть і розміри транзакцій з пов'язаними сторонами, а також застосовується політика ціноутворення. При цьому МСФЗ трактують пов'язані сторони по їх суті, а не по правовій формі.

Крім того, надає свій вплив недостатність кваліфікованих кадрів, які вміють формувати фінансову звітність за МСФЗ.

Методика бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за МСФЗ вже розроблена. Її потрібно тільки адаптувати до умов конкретної кредитної організації, що істотно полегшує завдання переходу на МСФЗ та всім іншим господарюючим суб'єктам. Потрібно усвідомити відповідальність поставлених завдань і наполегливо їх вирішувати.

Бухгалтерський облік, здійснюваний відповідно до МСФЗ, можна розглядати в якості чинника, що сприяє підвищенню повноти та прозорості составляемой фінансової звітності. Для успішного завершення переходу російських господарюючих суб'єктів на МСФЗ необхідно:

- Удосконалити норми податкового законодавства;

- Дозволити організаціям представляти податкові декларації, звіти та розрахунки до них на основі достовірного аналітичного обліку;

- Скасувати необгрунтовані податкові санкції за відхилення у веденні бухгалтерського обліку за відсутності порушень і помилок у податковій звітності;

- Скасувати або впорядкувати деякі нормативні приписи з первинного документального оформлення окремих господарських фактів;

- Дозволити організаціям переходити на просунутий план рахунків бухгалтерського обліку європейського типу, що забезпечує відображення на рахунках всієї необхідної інформації, необхідної для складання звітності за МСФЗ;

- Надати можливість господарюючим суб'єктам вести бухгалтерський облік на основі прийнятої ними облікової політики, що повністю відповідає вимогам МСФЗ. При цьому не вимагати від них паралельного ведення бухгалтерського обліку відповідно до російських ПБО;

- Забезпечити підготовку кваліфікованих спеціалістів із застосування МСФЗ.

Список використаної літератури

 1. Конституція Російської Федерації від 12.12.1993 (в ред. Федерального конституційного закону від 30.12.2006 № 6-ФКЗ) / / Російська газета, № 237, 25.12.1993.

 2. Федеральний закон Російської Федерації від 21.11.1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (в ред. Федерального закону від 03.11.2006 № 183-ФЗ) / / Збори законодавства РФ, 25.11.1996, № 48, ст. 5369.

 3. Указ Президента Російської Федерації від 03.04.1997 № 278 «Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента Російської Федерації Федеральних зборів« Порядок у владі - порядок у країні. (Про становище в країні та основні напрямки політики Російської Федерації) »(в ред. Указу Президента РФ від 19.09.97 № 1045) / / Збори законодавства РФ, 07.04.1997, № 14, ст. 1608.

 4. Постанова Уряду Російської Федерації від 06.03.1998 № 283 «Про затвердження Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності» / / Збори законодавства РФ, 16.03.1998, № 11, ст. 1290.

 5. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 01.07.2004 № 180 «Про схвалення Концепції розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу» / / Бухгалтерський облік, № 16, 2004.

 6. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 06.07.1999 № 43н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Бухгалтерська звітність організації »(ПБУ 4 / 99)» (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 18.09.2006 № 115н) / / Фінансова газета, № 34, 1999.

 7. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 09.12.1998 № 60н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Облікова політика організації »ПБУ 1 / 98» (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 30.12.1999 № 107н) / / Російська газета, № 10, 20.01.1999.

 8. Наказ Федеральної служби по фінансових ринках від 22.06.2006 № 06-68/пз-н «Про затвердження Положення про діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів» (в ред. Наказу ФСФР РФ від 02.11.2006 № 06-126/пз- н) / / Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, № 44, 30.10.2006.

 9. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 10.01.2000 р. № 2н «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті »ПБУ 3 / 2000» / / Фінансова газета, № 8, 2000.

 10. Вказівка ​​Центрального Банку Російської Федерації від 25.12.2003 № 1363-У "Про складання та подання фінансової звітності кредитними організаціями» (в ред. Вказівки ЦБ РФ від 07.10.2005 № 1625-У) / / Вісник Банку Росії, № 72, 31.12. 2003.

 11. Розпорядження Уряду Російської Федерації від 25.10.2005 № 1789-р «Про Концепцію адміністративної реформи в Російській Федерації в 2006 - 2008 роках» / / Збори законодавства РФ, 14.11.2005, № 46, ст. 4720.

 12. Послання Президента Російської Федерації Федеральних зборів від 06.03.1997 «Порядок у владі - порядок у країні (Про становище в країні та основні напрямки політики РоссійскойФедераціі)» / / Російська газета, № 47, 07.03.1997.

 13. Послання Президента РФ Федеральним Зборам від 25.04.2005 / / Російська газета, № 86, 26.04.2005.

 14. Аверчев И. 10 відмінностей МСФЗ та ПБО / / «Консультант», № 19, 2004.

 15. Базельські рекомендації: підходи і реалізація / / Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в кредитній організації, 2006, № 5.

 16. Гощанський О. Перше застосування МСФЗ / / Консультант, № 1, 2005

 17. Губко О. Особливості застосування МСФЗ в Російській Федерації / / Фінансова газета, 2005, № 21.

 18. Журавльова О.Ю. Введення в МСФЗ / / Нова бухгалтерія, 2006, № 9.

 19. Колпаков Я. Звітність за МСФЗ стане прозорішою / / Консультант, 2006, № 1.

 20. Концепція системи забезпечення виконання стандартів фінансової звітності / / Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в кредитній організації, 2006, № № 3 - 5.

 21. Леонід Шнейдман: Російські правила обліку залишаться російськими / / http://www.minfin.ru/buh/1098_b.htm.

 22. Новікова О. Задачі на перехідному до МСФЗ етапі / / Фінансова газета, № 47.

 23. Петенева Є.Ф. Порівняльний аналіз основних принципів підготовки фінансової звітності по МСФО і РСБУ / / Податковий облік для бухгалтера, 2006, № 10.

 24. Відмінності між МСФЗ та російською системою бухгалтерського обліку / / Нова бухгалтерія, № 12.

 25. Салтикова А. Які переваги для російських компаній від дострокового застосування МСФЗ? / / Фінансова газета, № 22, 2003.

 26. Смирнов Є.Є. Бухгалтери та аудитори у Росії чекають на зміни / / Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в кредитній організації, 2006, № 5.

 27. Смирнов Є.Є. Ще один крок на шляху до оновлення системи бухобліку та звітності / / Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в кредитній організації, 2006, № 4.

 28. Способи формування звітності відповідно до МСФО / / Нова бухгалтерія, № 10.

 29. Структура МСФЗ. Стандарти. Інтерпретації / / Нова бухгалтерія, 2006, № 11.

 30. Суворов А. МСФЗ та російські ПБУ: схожість і відмінності / / Аудит і оподаткування, 2005, № 4.

 31. Суворов А. Облік і аудит по МСФО / / Аудит і оподаткування, 2005, № 8.

 32. Суворов А.В. Бухгалтерський облік та МСФЗ / / Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в кредитній організації, 2006, № 3.

 33. Сухарєв І.Р., Сухарева О.А. Звітність за МСФЗ на основі російського бухгалтерського обліку без трансформації / / Фінансові та бухгалтерські консультації, 2006, № 2.

 34. Харитонова О. Практика МСФЗ: в очікуванні кращого / / Консультант, 2005, № 19.

 35. Шевякова М. «Відмінні» МСФЗ / / Розрахунок, 2006, № 8.

Програми

Додаток 1

Таблиця П.1 Діючі МСФЗ та їх аналоги в Росії

N п / п

МСФЗ (IAS, IFRS)

Російський аналог

1

МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності »(Presentation of Financial Statements)

ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації»

2

МСФЗ (IAS) 2 "Запаси" (Inventories)

ПБО 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів»

3

МСФЗ (IAS) 7 «Звіти про рух грошових коштів» (Cash Flow Statements)

ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації»

4

МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в попередніх облікових оцінках та помилки" (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)

ПБО 1 / 98 «Облікова політика організації»

5

МСФЗ (IAS) 10 «Події після звітної дати »(Events after the Balance Sheet Date)

ПБО 7 / 98 «Події після звітної дати»

6

МСФЗ (IAS) 11 «Будівельні контракти» (Construction Contracts)

ПБО 2 / 94 «Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво»

7

МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток» (Income Taxes)

ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток»

8

МСФЗ (IAS) 14 "Звітність за сегментами» (Segment Reporting)

ПБО 12/2000 «Інформація за сегментами»

9

МСФЗ (IAS) 16 «Основні кошти »(Property, Plant and Equipment)

ПБО 6 / 01 «Основні засоби»

10

МСФЗ (IAS) 17 «Оренда» (Leases)

-

11

МСФЗ (IAS) 18 "Дохід" (Revenue)

ПБО 9 / 99 «Доходи організації»

12

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» (Employee Benefits)

-

13

МСФЗ (IAS) 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу" (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance)

ПБО 13/2000 «Облік державної допомоги»

14

МСФЗ (IAS) 21 «Вплив змін валютних курсів »(The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)

ПБО 3 / 2000 «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті»

15

МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики" (Borrowing Costs)

ПБО 15/01 «Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування»

16

МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» (Related Party Disclosures)

ПБУ 11/2000 «Інформація про афільованих обличчях»

17

МСФЗ (IAS) 26 «Облік і звітність за програмами пенсійного забезпечення (пенсійними планами)» (Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans)

-

18

МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» (Consolidated and Separate Financial Statements)

-

19

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» (Investments in Associates)

-

20

МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)

-

21

МСФЗ (IAS) 30 «Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових організацій» (Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions)

Документи, що розробляються та видаються Центральним банком Російської Федерації

22

МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності» (Interests in Joint Ventures)

ПБО 20/03 «Інформація про участь у спільній діяльності»

23

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти - розкриття та подання" (Financial Instruments: Disclosure and Presentation)

ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень»

24

МСФЗ (IAS) 33 "Прибуток на акцію» (Earnings per Share)

Методичні рекомендації щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію (затв. Наказом Мінфіну Росії від 21.03.2000 № 29н)

25

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» (Interim Financial Reporting)

ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації»

26

МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів »(Impairment of Assets)

-

27

МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

ПБО 8 / 01 «Умовні факти господарської діяльності»

28

МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи» (Intangible Assets)

ПБУ 14/2000 «Облік нематеріальних активів»

29

МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти - визнання і оцінка »(Financial Instruments - Recognition and Measurement)

ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень»

30

МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» (Investment Property)

-

31

МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство» (Agriculture)

-

32

МСФЗ (IFRS) 1 «Прийняття Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше »(First-Time Application of International Financial Reporting Standards)

-

33

МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі пайових інструментів» (Share-Based Payments)

-

34

МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання підприємств» (Business Combinations)

Методичні вказівки по формуванню бухгалтерської звітності при здійсненні реорганізації організацій (затв. Наказом Мінфіну Росії від 20.05.2003 № 44н); ПБУ 20/03 «Інформація про участь у спільній діяльності»

35

МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування» (Insurance Contracts)

-

36

МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» (Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations)

ПБО 16/02 «Інформація по діяльності, що припиняється»

37

МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка і оцінка мінеральних ресурсів »(Exploration for and Evaluation of Mineral Resources)

-

Додаток 2

Таблиця П.2 Інтерпретації МСФЗ 1

N п / п

Інтерпретація

Стандарт, до якого належить інтерпретація

1

ПКІ (SIC) 7 "Введення євро "(Introduction of the Euro)

МСФЗ (IAS) 21 "Вплив змін валютних курсів "(The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)

2

ПКІ (SIC) 10 "Державна допомога - відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю" (Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities)

МСФЗ (IAS) 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу" (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance)

3

ПКІ (SIC) 12 "Консолідація - організації спеціального призначення" (Consolidation - Special Purpose Entities)

МСФЗ (IAS) 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти" (Consolidated and Separate Financial Statements)

4

ПКІ (SIC) 13 "Спільно контрольовані організації - негрошові внески з боку підприємців" (Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Ventures)

МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спільній діяльності" (Interests in Joint Ventures)

5

ПКІ (SIC) 15 "Операційна оренда - стимули "(Operating Leases - Incentives)

МСФЗ (IAS) 17 "Оренда" (Leases)

6

ПКІ (SIC) 21 "Податки на прибуток - відшкодування переоціненою вартістю активів, що не підлягають амортизації" (Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets)

МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" (Income Taxes)

7

ПКІ (SIC) 25 "Податки на прибуток - зміни в податковому статусі компанії або її акціонерів" (Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders)

МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" (Income Taxes)

8

ПКІ (SIC) 27 "Оцінка істоти операцій, одягнених в юридичну форму оренди "(Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of Lease)

МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності "(Presentation of Financial Statements), МСФЗ (IAS) 17" Оренда "(Leases), МСФЗ (IAS) 18" Виручка "(Revenue)

9

ПКІ (SIC) 29 "Розкриття інформації - договори концесії з надання послуг" (Disclosure - Service Concession Arrangements)

МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності "(Presentation of Financial Statements)

10

ПКІ (SIC) 31 "Виручка - бартерні операції, що включають рекламні послуги "(Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services)

МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" (Revenue)

11

ПКІ (SIC) 32 "Нематеріальні активи - витрати на Інтернет-сайт" (Intangible Assets - Web Site Costs)

МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи" (Intangible Assets)

12

ПКІ (IFRIC) 1 "Зміни в зобов'язаннях щодо виведення з експлуатації об'єкта основних засобів, відновленню середовища та інших аналогічних зобов'язання" (Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities)

МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансових звітів" (Presentation of Financial Statements), МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в попередніх облікових оцінках та помилки" (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors), МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби" (Property, Plant and Equipment), МСФЗ (IAS) 23 "Витрати на позики" (Borrowing Costs), МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисності активів" (Impairment of Assets), МСФЗ (IAS) 37 "Оціночні зобов'язання, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи "(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

13

ПКІ (IFRIC) 2 "Частки участі в кооперативах і подібні фінансові інструменти" (Members `Cooperative Entities and Similar Instruments)

МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти - розкриття і представлення інформації" (Financial Instruments - Disclosure and Presentation), МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти - визнання і оцінка" (Financial Instruments - Recognition and Measurement)

14

ПКІ (IFRIC) 4 "Визначення наявності в угоді відносин оренди "(Determing whether an Arrangement Contains a Lease)

МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політики, зміни в розрахункових бухгалтерських оцінках і помилки "(Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors), МСФЗ (IAS) 16" Основні кошти "(Property, Plant and Equipment), МСФЗ (IAS) 17" Оренда "(Leases), МСФЗ (IAS) 38" Нематеріальні активи "(Intangible Assets)

15

ПКІ (IFRIC) 5 "Права на частки, що виникають у зв'язку з фондами виведення з експлуатації, відновлення та екологічної реабілітації" (Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and EnvironmentalRehabilitation Funds)

МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в попередніх облікових оцінках та помилки" (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors), МСФЗ (IAS) 27 "Консолідовані та отдельнаяфінансовая звітність" (Consolidated and Separate Financial Statements), МСФЗ ( IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані компанії" (Investments in Associates), МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спільній діяльності" (Interests in Joint Ventures), МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" (Provisions , Contingent Liabilities and Contingent Assets), МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти - визнання і оцінка" (Financial Instruments - Recognition and Measurement), ПКІ (SIC) 12 "Консолідація - організації спеціального призначення" (Consolidation - Special Purpose Entities)

16

ПКІ (IFRIC) 6 "Зобов'язання, що виникають у зв'язку з участю в спеціалізованому ринку - відходи електротехнічного й електронного обладнання" (Liabilities arising from Participating in a Specific Market - Waste Electrical and Electronic Equipment)

МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в попередніх облікових оцінках та помилки" (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors), МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

1 Структура МСФЗ. Стандарти. Інтерпретації / / Нова бухгалтерія, 2006, № 11.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
442.5кб. | скачати


Схожі роботи:
особливість міжнародних стандартів фінансової звітності
Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності
Роль і призначення міжнародних стандартів обліку фінансової звітності
Реформування бухгалтерської фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів
Трансформація звітності Росії до міжнародних стандартів бухга
Трансформація звітності Росії до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Відмінності вітчизняної практики обліку та звітності від положень міжнародних стандартів обліку та фінансової
Трансформація звітності Росії до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Принципи підготовки
Трансформація бухгалтерської звітності відповідно до міжнародних стандартів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru