Перебудова радянської державної системи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ВСТУП.
Другий розпад Росії в XX столітті - розпад СРСР - розвернувся на наших очах. Відомо, що становим хребтом системи влади в СРСР був партапарат, а сама комуністична партія представляла собою потужну корпорацію, яка консолідує все суспільство. СРСР і КПРС були пов'язані між собою як сіамські близнюки.
До середини 80-х рр.. наочніше стала проявлятися нездатність політичної системи СРСР забезпечити стабільність, не кажучи вже про суспільному прогресі. Погіршувався економічне становище, держава насилу справлялося з патерналістськими функціями. У країні назрівала глибока системна криза, яка охоплює всі сфери: економічну, соціально-політичну, духовну, влада і управління. Товариством опанувало усвідомлення необхідності змін. До цього часу у партійні та державні органи прийшли представники покоління, яке не знало страху репресій, пригнічує їх батьків і дідів. Вони мали гарну освіту, у них були інші, ніж у старшого покоління, уявлення про соціально - політичні права, рівні і норми життя. Ці молоді керівники, в тому числі Михайло Сергійович Горбачов, який піднявся на самий верх сходів влади (член Політбюро ЦК КПРС, а потім з березня 1985 року - Генеральний секретар ЦК КПРС), стали ініціаторами реформ. [1]
 
ПЕРЕБУДОВА ЯК "революції зверху".
У 1987 р., коли програма переробки Радянської держави вступила у вирішальну стадію, М. С. Горбачов дав визначення цій програмі: "Перебудова - багатозначне, надзвичайно ємне слово. Але якщо з багатьох його можливих синонімів вибрати ключовий, ближче всього виражає саму його суть, то можна сказати так: перебудова - це революція ". Таким чином, вище керівництво КПРС бачило завдання не в поступовому реформуванні, а в зміні через злам.
У Росії і за кордоном вже накопичений великий дослідницький матеріал про перебудову, і хоча в ньому є багато "білих плям", деякі загальні висновки вже прояснилися. З точки зору історії держави вони такі:
Ø перебудова відноситься до категорії "революцій зверху". У них назріває криза легітимності держави, що загрожує перерозподілом влади і багатства, дозволяється діями правлячого прошарку через державний апарат;
Ø перебудова завершилася важливими змінами політичної системи, суспільно-економічного ладу, національних відносин, способу життя і культури всіх громадян і народів СРСР. Вона призвела до кардинальної зміни геополітичної структури світу й породила світові процеси, далекі від завершення. Таким чином, за своїми масштабами перебудова - явище всесвітньо-історичного значення;
Ø перебудова була частиною світового конфлікту - холодної війни. У її розвитку і використанні результатів зарубіжні політичні сили відігравали активну і важливу роль. Завершення перебудови ліквідацією Варшавського договору та РЕВ, потім розвалом СРСР розглядається на Заході як поразка СРСР в холодній війні;
Ø рушійною силою перебудови став незвичайний союз наступних соціокультурних груп: частини партійно-державної номенклатури, яка прагне подолати назріває криза легітимності з збереженням свого становища (навіть ціною зміни ідеологічної маски); частини інтелігенції, просякнуту ліберальної і західницької утопією (нею рухали смутні ідеали свободи і демократії і образ "прилавки, повні продуктів"), кримінальних шарів, пов'язаних з "тіньовою" економікою.
У цілому, всі ці активні соціальні суб'єкти перебудови отримали в результаті те, що хотіли (правда, інтелігенція - ціною соціального самогубства). Тіньовики і номенклатура отримали власність і розділили владу, інтелігенція - "повні прилавки" і свободу виїзду за кордон;
Ø перший етап перебудови (до безпосереднього демонтажу структур Радянської держави) являв собою "революцію в свідомості". Це період отримав назву гласність.
Гласність була великою програмою з руйнування образів, символів та ідей, що скріплюють "культурне ядро" радянського суспільства і зміцнювали гегемонію Радянської держави. Ця програма була проведена усією силою державних засобів масової інформації за участю авторитетних учених, поетів, артистів. Успіх цієї програми було забезпечено повною блокадою тієї частини інтелігенції, яка волала до здорового глузду, і повним недопущенням суспільного діалогу - "реакційний більшість" висловитися не могло. Час від часу для контрасту допускалися ретельно відібрані гротескні виступу на зразок відомого "листа Ніни Андрєєвої".
Ідеологічним стрижнем перебудови був євроцентризм -   ідея існування єдиної світової цивілізації, що має свою "правильну" стовпову дорогу. По цій дорозі пройшов Захід. Росія, особливо на радянському етапі (і навіть точніше - на етапі сталінізму і "періоду застою") нібито відхилилася від цього шляху. З цього виводилася концепція "повернення в цивілізацію" і орієнтації на "загальнолюдські цінності". Головною перешкодою на цьому шляху бачилося держава, а головним завданням - "роздержавлення".
У цілому, всієї програмі гласності був притаманний крайній антіетатізм - у суспільній свідомості був очорнити образ практично всіх інститутів держави, включаючи Академію наук і дитячі сади, але головне - образ державної системи господарства та армії. Після створення в суспільстві негативних стереотипів почалася реформа органів влади і управління. [2]
ПЕРЕБУДОВА ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ.
  Кожен етап реорганізації державної системи обгрунтовувався в ході перебудови різними ідеологічними концепціями. Вони ставали все більш радикальними, і все більше відходили від головних принципів радянського життєустрою. Спочатку (до січня 1987 р.) було висунуто гасло "Більше соціалізму!", Потім гасло "Більше демократії!" - Це був період культурної підготовки. З 1988 р. починаються радикальні зміни всіх підсистем держави з різними варіаціями антирадянських і антісоюзних гасел.
 
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.
У 1988 р. через так звану Конституційну реформу були змінені структура верховних органів влади і виборча система. Був встановлений новий вищий законодавчий орган - З'їзд народних депутатів СРСР, який збирався один раз на рік. Він обирав зі свого складу Верховна Рада СРСР, Голови і першого заступника Голови ВР СРСР.
З'їзд складався з 2250 депутатів, з них 750 від територіальних і 750 від національно-територіальних округів, а також 750 від загальносоюзних громадських організацій (100 мандатів КПРС, 100 профспілкам, 75 комсомолу і т.д.). Робітників і колгоспників серед народних депутатів було 23,7%.
Резерв у вигляді третини мандатів давав керівникам КПРС гарантоване більшість, тому що і розподіл мандатів за громадським організаціям, і підбір в них персонального складу кандидатів перебували ще під контролем партійних органів. У правовому відношенні новий виборчий закон містив безліч протиріч, і його штучність була очевидною. "Радянські жінки" мали 75 мандатів, а "радянські чоловіки" жодного тільки тому, що існував Комітет радянських жінок.
Формально Конституція СРСР з поправками 1988 р. і новий виборчий закон були менш демократичними, ніж конституції 1936 р. і 1977 р. Вибори народних депутатів не були цілком рівними і прямими. Третина складу обиралася у "громадських організаціях", причому їх "делегатами". В округах на кожен мандат депутата довелося 230,4 тис. виборців. У "громадських організаціях" вибори 750 депутатів були проведені за участю 16,2 тис. делегатів. Іншими словами, тут на 1 мандат доводилося 21,6 виборців (у 10 з гаком тисяч разів менше, ніж в округах). Меншим було і число кандидатів на місце депутата. Якби на виборах від КПРС (як однієї з "громадських організацій") було б висунуто стільки ж кандидатів на місце, як в округах, ніхто з її керівництва не став би депутатом.
На виборах не дотримувався і принцип "одна людина - один голос". Академік, будучи членом ЦК КПРС і членом філателістичного товариства СРСР, голосував 4 рази: в окрузі і в трьох громадських організаціях (деякі категорії громадян могли голосувати десяток разів).
Верховна Рада СРСР - постійно діючий законодавчий і розпорядчий орган, який обирався таємним голосуванням народними депутатами СРСР з їх числа строком на п'ять років з щорічним оновленням 1 / 5 складу. ВР СРСР складався з двох палат - Ради Союзу і Ради Національностей. Обраний у 1989 р. ВР СРСР був першим за радянських часів, серед депутатів якої практично не було робітників і селян, переважна більшість складали вчені, журналісти та працівники управління. Обидві палати ВС СРСР створювали в якості постійних робочих органів комісії і комітети (1 / 2 складу з членів ВР СРСР і 1/2- з числа народних депутатів, що не входять до його складу). [3]
У червні 1988 р. XIX партійна конференція висунула ідею конституційної реформи, проект, який був прийнятий Верховною радою у жовтні 1988 р. Крім усього іншого, реформою затверджувався пост Президента СРСР, наділеного широкими повноваженнями. Президент був Верховним Головнокомандувачем Збройними силами СРСР, призначав і звільняв військове командування. Президент представляв ВР СРСР; а потім З'їзду народних депутатів на затвердження і звільнення з посади Голови Уряду СРСР, Верховного Суду, Генерального прокурора, Голови Вищого арбітражного суду СРСР і персональний склад Комітету конституційного нагляду СРСР.
Президент мав право оголосити мобілізацію, стан війни, воєнний або надзвичайний стан в окремих районах країни, ввести тимчасове президентське правління. Він очолював Раду безпеки СРСР, члени якого призначалися за погодженням з ВР СРСР. Спочатку був створений і Президентська рада, який був скасований в листопаді 1990 р. зважаючи непрацездатності.
Президент СРСР очолював Раду Федерації, до якого входили віце-президент СРСР і президенти республік. Рішення цієї Ради приймалися більшістю не менше 2 / 3 голосів.
Президент СРСР повинен був обиратися прямими виборами, але в перший раз "як виняток" він був обраний народними депутатами СРСР (у 1990 р. вже не можна було сподіватися, що М. С. Горбачов буде обраний на прямих виборах). 20 березня 1991 був прийнятий закон, за яким скасовувався Рада Міністрів СРСР і створювалося уряд нового типу. Кабінет Міністрів СРСР при Президентові, з більш низьким статусом і більш вузькими функціями, ніж традиційний Радмін.
У грудні 1988 р. Верховна Рада СРСР вніс зміни до Конституції СРСР, відповідно до яких був утворений Комітет конституційного нагляду; через рік II з'їзд народних депутатів СРСР прийняв Закон "Про конституційний нагляд в СРСР" На комітет покладалися функції контролю за відповідністю виданих правових актів діючої Конституції.
Сформувалася концепція соціалістичної правової держави, в якому підкреслювалися пріоритет права і принцип поділу влади (законодавча, виконавча і судова). Ці перетворення передбачалося здійснювати в рамках загального реформаційного процесу. [4]
МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.
Зміни в місцевих органах державної влади розпочалися з експерименту, проведеного під час виборів 1987 р. У 5% районів СРСР вибори проводилися на змагальній основі: на 94 тис. мандатів було висунуто понад 120 тис. кандидатів. У 1988 р. був прийнятий новий Закон "про вибори народних депутатів СРСР і про зміни в Конституції". Було запроваджено інститут голів Рад усіх рівнів та президій місцевих Рад, які взяли на себе функції виконкомів. Працівники виконкомів і керівні партійні працівники не могли бути обрані депутатами Рад - це мало означати крок до усунення апарату і партії від влади.
Важливі зміни вніс Закон 1990 р. "про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". Було введено поняття "комунальна власність" і визначено, що економічну основу місцевих Рад становлять природні ресурси (земля, вода, ліс і пр.) і власність, яка служить джерелом одержання доходів - підприємства та інші об'єкти, що знаходяться на території Ради. Поради вступали з ними в господарські відносини на податковій і договірній основі (причому самі Поради отримали право встановлювати ставки податків з прибутків підприємств комунальної власності, вводити місцеві мита, збори та податки, орендну плату, формувати валютні фонди). Це було важливим кроком у поділі загальнонародної власності і децентралізації державної влади, великий поступкою місництву.
У зв'язку з міжнаціональний конфлікт в Нагірно-Карабахської АТ Азербайджанської РСР 12 січня 1989 був створений надзвичайний орган місцевої влади - Комітет особливого управління НКАО, який підпорядковувався безпосередньо ВР СРСР, і вся повнота влади була передана цьому Комітетові. У січні 1990 р. в НКАО було оголошено надзвичайний стан. [5]
ЗМІНИ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ.
Політична лібералізація призвела до зростання числа неформальних угруповань, з 1988 р. включилися в політичну діяльність. Прообразами майбутніх політичних партій стали спілки, асоціації та народні фронти різних напрямків (націоналістичні, патріотичні, ліберальні, демократичні і т.п.). Виникали різні об'єднання трудових колективів, Поради підприємств, страйкові комітети, незалежні профспілки. [6]
У 1988 р. з'явилися перші масові політичні організації з антирадянськими і антісоюзнимі платформами - "народні фронти" в республіках Прибалтики. Вони виникли за підтримки керівництва ЦК КПРС і спочатку декларували мету захисту "гласності", поступово, але швидко переходячи до гасел спочатку економічного ("республіканський госпрозрахунок"), а потім і політичного сепаратизму.
Антирадянська опозиція на 1 З'їзді народних депутатів СРСР організаційно оформилася як Міжрегіональна депутатська група, програма якої була викладена в "Тезах до платформи МДГ" у вересні 1989 р. МДГ відразу стала використовувати "антиімперську" риторику, і вступила в союз з лідерами сепаратистів. Два головні вимоги МДГ зіграли велику роль у подальшому процесі - скасування ст. 6 Конституції СРСР (про "керівну роль КПРС") та легалізація страйків. Був також висунуте гасло: "Вся влада Радам!" Як засіб підриву гегемонії КПРС (згодом Ради були оголошені притулком партократів і стали ліквідуватися). Питання про скасування ст. 6 не був включений до порядку денного II З'їзду народних депутатів СРСР Верховною Радою СРСР (не вистачило кількох голосів). Перед відкриттям З'їзду, 12 грудня 1989 р., МДГ звернулася із закликом до загального політичного страйку на підтримку вимог про скасування ст. 6. Але більшість на З'їзді також відмовилося включити питання до порядку денного.
Парадоксальне становище склалося з прийняттям Закону про конституційний нагляд і виборами до Комітету конституційного нагляду. Проти цього важливого кроку у бік правової держави виступили демократи - перш за все тому, що ст. 74 Конституції СРСР проголошувала пріоритет союзного закону над республіканським. Звернення до права ускладнило б сепаратистську діяльність демократів. Таким чином, вже в 1989 р. мова йшла не про реформування, а про злам Радянської держави.
На III З'їзд народних депутатів СРСР сама КПРС, згідно з рішенням відбувся напередодні Пленуму ЦК КПРС, внесла "в порядку законодавчої ініціативи" проект "Закону СРСР про зміни і доповнення Конституції СРСР з питань політичної системи (статті 6 і 7 Конституції СРСР)". Скасування ст. 6 була "упакована" в один пакет з незвичайним зміною (введенням поста Президента). "Слухняне більшість" прийняли Закон, правова основа ролі КПРС була усунена, що витягли стержень з усієї політичної системи держави.
Президент СРСР (колишній одночасно генсеком КПРС) вийшов з-під контролю партії, Політбюро і ЦК якої були відразу практично усунені від участі у виробленні рішень. Скасування в 1989 р. номенклатури разом з позбавленням КПРС правових підстав для впливу на кадрову політику звільнило від контролю партії республіканські і місцеві еліти. Державний апарат перетворився на складний конгломерат співпрацюють і протиборчих груп і кланів.
Легалізація страйків дала потужний засіб шантажу союзної влади та підтримки політичних вимог антирадянської опозиції. Лідери МДГ прямо закликали шахтарів Кузбасу страйкувати, і ці страйки зіграли велику роль у підриві держави.
У січні 1990 р. було створено радикальний рух "Демократична Росія" ("демократи"), яке поклало в основу своєї ідеології антикомунізм, а в галузі державного будівництва висувало ідею сильної авторитарно-олігархічної влади (нерідко з прямою апологетикою авторитаризму і диктатури виконавчої влади) .
Ідеологічна база демократичного руху формувалася, виходячи з прагматичних міркувань, ядром її був антирадянщину як заперечення певного життєустрою, воно критикувалося і з ліберальних, і з марксистських позицій. В одні моменти В.І. Ленін піднімався на п'єдестал, в інші - ніщо мали. В одній статті можна було бачити звинувачення радянського ладу за те, що висохло Аральське море, і за те, що було розпочато проект "повороту річок" з метою подачі води в Арал. Одночасно відкидалися і "зрівнялівка", і низький рівень добробуту низькооплачуваних працівників. Таким чином, мова йде не про цілісної соціальної філософії, а про програму дискредитації держави.
Іншим типом антирадянських і антісоюзних рухів були виникають націоналістичні організації, які готували грунт для конфлікту, як з союзним центром, так і з національними меншинами всередині республік.
Консервативна опозиція ні в органах влади, ні в КПРС організуватися не змогла. Ті народні депутати, які були не згодні зі змінами ("агресивно-слухняна більшість"), утворили пухку "парламентську" групу "Союз". Вона, однак, не виробила ні платформи, ні програми дій, виражалася туманними натяками.
Виховані в радянській системі люди не могли перейти психологічний бар'єр і відкрито виступити проти керівництва КПРС.
ЗБРОЙНІ СИЛИ. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ.
Реорганізація цих інститутів держави проходила в обстановці жорсткої ідеологічної кампанії проти КДБ, МВС і армії. Вважаючи їх найбільш консервативною частиною Радянської держави, ідеологи перебудови прагнули їх психологічно роззброїти. На ділі проводилася акція по руйнуванню позитивного образу всіх збройних сил у суспільній свідомості і по підриву самоповаги офіцерського корпусу.
Велике руйнівний значення для армії мало утвердження пріоритету демократичних ідеалів перед військовою дисципліною (у 1991 р. інтенсивно впроваджувалась думка, що солдат не повинен виконувати накази, що йдуть врозріз з "загальнолюдськими цінностями". Такі заяви змушені були робити навіть вищі посадові особи Міністерства оборони). Наростали вимоги про проходження служби призовниками тільки в своїх республіках - підготовка до розчленування Радянської Армії за національною ознакою.
Основні процеси, що позначилися на армії, були пов'язані з оголошеним припиненням холодної війни, великим роззброєнням і скороченням збройних сил; ліквідацією Варшавського договору і виведенням радянських військ з країн Східної Європи; конверсією оборонної промисловості СРСР; наростаючим економічною кризою, який ускладнив постачання армії і соціальне забезпечення звільнених офіцерів; наростанням політичних і міжнаціональних конфліктів, в які втягнута армія.
Важливі зміни відбувалися не стільки у структурі, скільки в процесі прийняття державних рішень, які визначали місце того чи іншого інституту у державі. Військове керівництво було відсторонено від участі у вирішенні найважливіших військово-політичних питань. Так, яке вразило весь світ заяву М.С. Горбачова 15 січня 1986 про програму повного ядерного роззброєння СРСР протягом 15 років було несподіванкою для військових.
У 1986 р. була створена Міжвідомча комісія з роззброєння (з керівників МЗС, МО, КДБ, Військово-промислової комісії Радміну і ряду відділів ЦК КПРС - «велика п'ятірка"). У ній наростала напруженість, що дійшла 10 березня 1990 до відкритого конфлікту з-за того, що домовленості М.С. Горбачова і МЗС з США з роззброєння не тільки не узгоджувалися, але навіть не доводилися до відома комісії. Так, не вдалося виявити ніяких відомостей про підготовку рішення про знищення кращого у світі ракетного комплексу "Ока", про який відкрито взагалі не було мови на переговорах. Після цього конфлікту комісія була ліквідована.
У зв'язку з переходом до ринкової економіки стали створюватися нові органи, в яких не було необхідності при радянській системі господарства. У 1986 р. утворено як загальносоюзний орган Головне управління державного митного контролю, перетворене в 1991 р. в Митний комітет СРСР (у 1991 р. був затверджений новий Митний кодекс СРСР). У січні 1990 р. заснована Головна державна податкова інспекція.
У 1987 р. у складі УВС почали створюватися загони міліції особливого призначення (ЗМОП), призначені для охорони громадського порядку під час мітингів та демонстрацій. У 1989 р. на озброєння міліції була прийнята гумова палиця, що мало велике символічне значення.
У 1989-1991 рр.. відбулося зовні малопомітний, але важлива зміна в усіх правоохоронних органах (МВС, КДБ, суді та прокуратурі) - виходу з партії великої частини кваліфікованих кадрів. До цього спонукали дві причини: сильний тиск преси, яка дискредитувала ці органи, і швидке відносне зниження зарплати, яке в цих органах неможливо компенсувати побічними заробітками.
ПЕРЕБУДОВА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ.
У рамках переходу до "економічних методів управління" і повного госпрозрахунку підприємств було проведено радикальну зміну всієї структури управління. За один рік у галузях було повністю ліквідовано середню ланку управління з переходом до двухзвенной системі "міністерство-завод". У центральних органах управління СРСР і республік було скорочено 593 тис. працівників, тільки в Москві - 81 тис. На 40% скорочувалася кількість структурних підрозділів центрального управління. Прямим результатом було руйнування інформаційної системи народного господарства.
Оскільки комп'ютерної мережі накопичення, зберігання і розповсюдження інформації ще не було, досвідчені кадри з їхньою документацією були головними елементами системи. Коли ці люди були звільнені, а їхні зошити і картотеки звалені в комори, потоки інформації виявилися блоковані. Це стало однією з важливих причин розрухи в цій області. Підприємства, потребуючи інформації про сотні суміжних виробництв і тисячах видів продуктів, почали гарячково шукати нові джерела. Наприклад, Всесоюзне хімічне товариство раптом стали брати в облогу відряджені з заводів - шукати потрібних їм суміжників через картотеку Товариства, тому що його осередки були на кожному підприємстві хімічного профілю. Деякі звільнені працівники міністерств, що здогадалися захопити з собою картотеки, стали торгувати інформацією.
У 1987 р. був початий процес злиття і поділу міністерств, в якому неможливо угледіти якусь єдину систему ("міністерська чехарда"). Наведу лише три приклади: 20 липня 1987 ліквідовані Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР і Міністерство машинобудування для тваринництва СРСР, і на їх базі створено Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, 2 грудня 1988 воно ліквідовано. Одночасно було ліквідовано Міністерство автомобільної промисловості СРСР, а потім створено Міністерство автомобільного і сільськогосподарського машинобудування СРСР.
У листопаді 1985 р. були ліквідовані шість сільськогосподарських відомств і заснований Госагропром СРСР. У квітні 1989 р. він був скасований, частина його функцій взяла на себе Державна комісія СМ СРСР з продовольства і закупівель. Вона була ліквідована у квітні 1991 р. і створено Міністерство сільського господарства СРСР.
У серпні 1986 р. Міністерство будівництва СРСР було "районировано" на його базі створено 4 міністерства, що відають будівництвом у різних районах СРСР. У 1989 р. вони були скасовані. Фактично, починаючи з 1986 р., центральний апарат управління господарством був недієздатний.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРСТВА
У Радянській державі діяла особлива фінансова система з двох "контурів". У виробництві зверталися безготівкові (у відомому сенсі "фіктивні") гроші, кількість яких визначалося міжгалузевим балансом і які погашалися взаємозаліками. По суті, в СРСР був відсутній фінансовий капітал і позичковий відсоток (гроші не продавалися). На ринку споживчих товарів зверталися нормальні гроші, одержувані населенням у вигляді зарплати, пенсій і т.д. Їх кількість строго регулювалося відповідно до маси наявних товарів і послуг. Це дозволяло підтримувати низькі ціни і не допускати інфляції. Така система могла діяти при жорсткому заборону на змішання двох контурів (переведення безготівкових грошей у готівку).
Другою особливістю була принципово не конвертованість рубля. Масштаб цін в СРСР був зовсім іншим, ніж на світовому ринку, і рубль міг циркулювати лише всередині країни (це була "квитанція", за якою кожен громадянин отримував свої дивіденди від загальнонародної власності у формі низьких цін). Тому контур готівкових грошей повинен був бути строго закритий по відношенню до зовнішнього ринку державною монополією зовнішньої торгівлі. Лібералізація фінансової системи і ринку в СРСР могла бути проведена лише після приведення масштабу цін і зарплати у відповідність зі світовими.
У 1988-1989 рр.. обидва контури фінансової системи СРСР були розкриті. Перш за все, була скасована монополія зовнішньої торгівлі. З 1 січня 1987 р. право проводити експортно-імпортні операції було дано 20 міністерствам і 70 великим підприємствам. Через рік ліквідовані Міністерство зовнішньої торгівлі і ГКЕС СРСР і засновано Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків СРСР, яке вже лише "реєструвало підприємства, кооперативи та інші організації провідні експортно-імпортні операції" (і могло вносити в уряд "пропозиції щодо їх припинення"). Закон 1990 р. право зовнішньої торгівлі було надано і місцевим Радам.
Згідно із Законом про кооперативи (1988р.) при державних підприємствах і місцевих Радах швидко виникла мережа кооперативів і спільних підприємств, зайнятих вивезенням товарів за кордон, що різко скоротило надходження останніх на внутрішній ринок.
Наступним кроком, через Закон про державне підприємство (об'єднання) (1987 р.), був розкритий контур безготівкових грошей, стало можливе їх перетворення на готівку. При плановій системі підтримувалося такий розподіл прибутку підприємств (для прикладу взято 1985 р.): 56% вноситься до бюджету держави, 40% залишається підприємству, у тому числі 16% йде у фонди економічного стимулювання (премії, надбавки і так далі). У 1990 р. з прибутку підприємств до бюджету було внесено-36%, залишено підприємствам -51%, у тому числі до фондів економічного стимулювання-48%. Таким чином, не тільки різко були скорочені внески до бюджету, але і на розвиток підприємств коштів майже не залишалося. При цьому відразу було порушено соціальну рівновагу, тому що особисті доходи працівників стали залежати від штучного показника рентабельності: у легкій промисловості вона становила в 1990 р. 32%, а в паливно-енергетичному комплексі -6,1%.
Багато товарів давали виручку до 50 доларів на 1 карбованець витрат і купувалися у підприємств "на корню". Деякі вироби (алюмінієвий посуд) перетворювалися в зручний для перевезення лом і продавалися як матеріал. За оцінками експертів, в 1990 р. була вивезена 1 / 3 споживчих товарів. Приклад: взимку 1991 р. до прем'єр-міністра В.С. Павлову звернувся уряд Туреччини з проханням організувати по всій території Туреччини мережу станцій технічного обслуговування радянських кольорових телевізорів, яких було вже більше мільйона. За офіційними даними, з СРСР до Туреччини не було продано жодного телевізора.
Під оплески уряду відбулося різке зростання особистих доходів поза всяким зв'язком з виробництвом. Щорічний приріст грошових доходів заселення в СРСР становив 1981-1987 рр.. в середньому 15,7 млрд. руб., а в 1988-1990 рр.. - 66,7 млрд. руб. У 1991 р. лише за перше півріччя вони зросли на 95 млрд. руб. (При цьому зарплата у виробництві збільшилася всього на 36%). Засоби перекачувалися з фонду накопичення (інвестицій) до фонду споживання - "проїдалися" майбутній розвиток і майбутні робочі місця. Перебудова придбала характер свята (вірніше, гульні), про похмілля не попередили.
Таке зростання доходів при одночасному скороченні товарних запасів в торгівлі привів до краху споживчого ринку ("товари здуло з полиць"). Були введені талони на купівлю горілки, цукру, черевиків. Був різко збільшений імпорт. До 1989 р. СРСР мав стабільне позитивне сальдо у зовнішній торгівлі, (у 1987 р. перевищення експорту над імпортом становило 7,4 млрд. руб.), А в 1990 р. було негативне сальдо в 10 млрд. руб.
Відтягнути розв'язку уряд намагався за рахунок подальшого руйнування фінансової системи - дефіциту держбюджету, внутрішнього боргу та продажу валютних запасів. РРФСР до 1989 р. не мала бюджетного дефіциту, в 1989 р. він склав 3,9 млрд. руб., В 1990 р. - 29 млрд. руб., В 1991 р. - 109,3 млрд. руб. Золотий запас СРСР, який на початку перебудови становив 2 000 т., В1991 р. впав до 200 т. Зовнішній борг, який практично був відсутній в 1985 році, в 1991 р. склав близько 120 млрд. дол
Зростання дефіциту сприяла і розпочата в травні 1985 р. "антиалкогольна кампанія". Скорочення продажу горілки та бюджетних надходжень від неї було повністю компенсовано її виготовленням у "тіньовій економіці" (140-150 декалітрів у 1987 р.). У 1989 р. ці тіньові доходи, "вилучені з бюджету", склали 23 млрд. руб., В 1990 р. -35 млрд. руб. Помимо тяжелого удара по государственным финансам это привело к становлению мощной организованной преступности, активно вошедшей в политику.
Идя дальше по этому пути, государство стало “продавать деньги”, что было принципиальным отходом от советской системы хозяйства. В марте 1989 г. специализированные банки (Промстройбанк, Агропромбанк и др.) были переведены на хозрасчет, а с 1990 г. стали преобразовываться в коммерческие. В августе 1990 г. была образована Общесоюзная валютная биржа.
Таким образом, был открыт путь к неконтролируемому росту цен и снижению реальных доходов населения, инфляции и росту внешнего долга. Государство лишалось экономической основы для выполнения своих обязательств перед гражданами, в частности, пенсионерами. Был сделан шаг в сторону “рыночной” (накопительной) системы - в августе 1990 г. образован Пенсионный фонд СССР.
Будучи управляющим почти всего хозяйства страны (единого концерна), Советское государство через план поддерживало баланс между производством, потреблением и накоплением. Распределение ресурсов между отраслями и предприятиями регулировалось планом и ценами. В решениях XXVII съезда КПСС и утвержденном затем Государственном пятилетнем плане на 1986-1990 гг. нет и намека на отступление от этих принципов, подтверждено продолжение больших межотраслевых государственных программ - Продовольственной и Энергетической.
Тем не менее, в соответствии с объявленной в июне 1987 г. концепцией перестройки как перехода к рыночной экономике, почти сразу стала свертываться плановая система распределения ресурсов: в 1987 г. принимается постановление ЦК КПСС и СМ СССР о сокращении номенклатуры планируемых видов продукции, которые Госплан доводил до предприятий в форме госзаказа. Взамен планируемых поставок стала создаваться сеть товарных и товарно-сырьевых бирж (последняя в СССР товарная биржа была закрыта в конце 20-х г.). В 1991 г. был ликвидирован Госснаб СССР.
В 1987 г. был принят и с 1988 г. введен в силу Закон о государственном предприятии (объединении), предполагавший “полный хозрасчет”. Сопровождавшая принятие этого Закона социалистическая риторика была несовместима с его сутью. Следствием Закона явилось резкое сокращение капиталовложений - как плановых через госбюджет, гак и из средств предприятий. Сразу нарушился межотраслевой баланс, были свернуты все государственные программы и начался быстрый спад производства. В направлении либерализации экономики должны были действовать и другие законы: Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле, О собственности в СССР и др. СССР погрузился в состояние “без плана и без рынка”.
В Программе совместных действий кабинета министров СССР и правительств суверенных республик (10 июля 1991 г.) было сказано: “Социально-экономическое положение в стране крайне обострилось. Спад производства охватил практически все отрасли народного хозяйства. В кризисном состоянии находится финансово-кредитная система. Дезорганизован потребительский рынок, повсеместно ощущается нехватка продовольствия, значительно ухудшились условия жизни населения. Кризисная обстановка требует принятия экстренных мер с тем, чтобы в течение года добиться предотвращения разрушения народного хозяйства страны”.
Важную роль в кампании против плановой экономики играл подлог, который был возможен лишь благодаря тоталитарному контролю над прессой. Так, советник президента СССР по экономическим вопросам академик А.Г. Аганбегян подтверждал мысль об абсурдности плановой системы тем, что в СССР производится много тракторов, “в то время как реальная потребность в них сельского хозяйства в 3-4 раза меньше”. Этот сенсационный пример обошел западную прессу и до сих пор широко цитируется в литературе. На деле СССР лишь в 1988 г. достиг максимума в 12 тракторов на 1000 га пашни при норме 120 для Европы (даже в Польше было 77, а в Японии - 440). На вопросы депутатов-аграрников А.Г. Аганбегян отвечал молчанием. Кроме “мифа о тракторах” в массовое сознание был внедрен ряд аналогичных мифов (о стали, об удобрениях, о нерентабельности колхозов и др.).
В мае 1991 г. был представлен проект Закона “Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий”. Готовился он в закрытом порядке, все попытки организовать обсуждение в печати или хотя бы в руководящих органах КПСС были блокированы (этого не могли добиться даже консервативные члены Политбюро). На заседании Комитета по экономической реформе ВС СССР, где обсуждался законопроект перед вынесением на голосование в ВС, не были заслушаны даже эксперты, которым премьер-министр поручил анализ проекта. Уже действовало “революционное право”.
Небольшая дискуссия возникла лишь в связи с тем, что законопроект открывал легальный путь для передачи большой части предприятий теневым и криминальным организациям. Часть экономистов активно поддерживала эту идею как чуть ли не главный способ оживления экономики. Юристы предупреждали, что преступный капитал создает совершенно особый олигархический уклад, из которого не может вырасти здоровая рыночная экономика. Кроме того, преступный капитализм всегда будет антигосударственным (мягкие проявления этого вывоз капитала за границу и неуплата налогов).
Закон был проведен через голосование в ВС СССР практически без прений (возразить, причем только с места, смог лишь депутат Л.И. Сухов, таксист с Украины). Группа “Союз” равнодушно отнеслась к прохождению Закона: считалось, что общенародный характер собственности на промышленные предприятия есть конституционная норма, и для приватизации требуется предварительное внесение изменений в Конституцию СССР, для которых сторонники Закона не смогут собрать необходимых 2/3 голосов. В момент принятия Закона оказалось, что статья о характере собственности была давно исключена из Конституции СССР без обсуждения, среди множества мелких поправок. Еще более радикальный закон был принят в ВС РСФСР (на деле и он не выполнялся, приватизация проводилась по Указу Президента).
Закон о приватизации, по сути, ликвидировал не только советскую хозяйственную систему, но и в целом общественный строй (дело было еще глубже - это был поворот на иную, нежели прежде, цивилизационную траекторию). Все экономические, социальные и культурные последствия этого шага, ставшие очевидными через 3-4 года, были точно предсказаны экспертами в мае 1991г. [7]
ИЗМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА.
Колебания центральной власти, вели к нарастанию сопротивления партийного аппарата на местах. Основной формой выражения недовольства местной номенклатуры политикой Москвы стали национальные движения в советских республиках. Как известно, они начались задолго до 1985 г. Видный чиновник аппарата ЦК КПСС А. С. Черняев, работавший помощником Горбачева, в мемуарах пишет о стиле работы Политбюро эпохи Брежнева. Оказывается Политбюро констатировало, что “главным носителем национализма является сам местный аппарат власти. Нелюбовь и даже ненависть росла к русским из убеждения (которое широко распространялось самим партийным аппаратом на местах), будто плохо от того, что все зажато сверху, а там, не верху, где сидят русские, - руководят некомпетентно, неграмотно, глупо”. [8] Политические планы Горбачева еще больше пугали местные власти и активно способствовали нарастанию центробежных тенденций. В сентябре 1989 г. после четырех пребывания на посту генерального секретаря Горбачев признал: “Конечно, мы знали о существовании не простых национальных проблем…Но все же весь масштаб назревших здесь изменений проявился позднее”. [9]
Хорошо изучена роль демократических политиков и публицистов в “раскачивании” конфликтов в Нагорном Карабахе, Чечне и Таджикистане. Такая тактика оправдывалась тем, что национализм это идеология, которую легче всего направить на борьбу с “имперским центром”. Идея демократии была прямо ассоциирована с национализмом. Это сразу многократно увеличило угрозу для СССР, т.к. сепаратизм соединился с подрывом государства изнутри.
Показательно, что демократы поддерживали лишь национализм антисоветский и антирусский. Напротив, испытывая угрозу со стороны этнократических движений, национальные меньшинства республик, видевшие защитника в лице СССР и России (осетины и абхазы, гагаузы, каракалпаки и др.), проявили “оборонительный” русофильский национализм, который оценивался демократами негативно.
Народные фронты в Прибалтике, созданные в 1988 г. под прикрытием республиканских компартий “в поддержку перестройки”, в 1989 г. перешли на открыто антисоветские позиции сепаратизма. Затем компартии были расколоты или фактически ликвидированы. Начали выдвигаться идеи “республиканского хозрасчета”, а затем и экономического суверенитета. В мае 1989 г. Балтийская ассамблея заявила, что нахождение Латвии, Литвы и Эстонии в составе СССР не имеет правового основания. Важным этапом в развитии этой линии были слушания на II Съезде народных депутатов СССР (январь 1990 г.) по вопросу об оценке пакта Молотова-Риббентропа по результатам работы специальной парламентской комиссии под руководством А.Н. Яковлєва. “Прибалтийская модель” задала культурную и идеологическую матрицу для националистических движений в других республиках СССР.
Почти во всех республиках были организованы инциденты с кровопролитием на национальной почве, в которые часто вовлекали Советскую Армию. Единственной республикой, где национализм ни в один из моментов не стал доминирующей идеологической тенденцией, была Белоруссия.
В эпицентре политического процесса, в Москве и, особенно в верховных органах власти, идеологи перестройки выдвинули идею освобождения нерусских народов от “колониального господства” и их политического самоопределения. Г.В. Старовойтова, главный в то время эксперт демократов по национальному вопросу, заявляла, что нации есть основа гражданского общества, и их самоопределение приоритетно (“выше идеи государственного суверенитета”).
Положение резко изменилось после выборов народных депутатов РСФСР в 1990 г., на которых победили радикальные демократы. С этого момента высший орган власти республики - ядра СССР оказал безоговорочную поддержку всем актам суверенизации союзных республик. В 1990 г. РСФСР заключила двусторонние договоры с Украиной, Казахстаном, Белоруссией, Молдавией и Латвией. Экономического значения они не имели, их смысл был в том, что впервые республики были декларированы как суверенные государства.
В июне 1990 г. 1 Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете. Она декларировала раздел общенародного достояния СССР и верховенство республиканских законов над законами СССР. Это был первый правовой акт, означавший начало ликвидации Союза. В октябре 1990 г. принимается Закон РСФСР о действии актов Союза ССР на территории РСФСР, устанавливающий наказание для граждан и должностных лиц, исполняющих союзные законы, не ратифицированные ВС РСФСР (беспрецедентный в юридической практике акт). Затем был принят Закон об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР, который перевел предприятия союзного подчинения под юрисдикцию РСФСР. Закон о бюджете на 1991 г. вводил одноканальную систему налогообложения, лишая союзный центр собственных финансовых источников.
Вслед за РСФСР Декларации о суверенитете приняли союзные и некоторые автономные республики. Они содержали официальную установку на создание этнических государств, т.е., на законодательное оформление отказа от государства советского типа (“республики трудящихся”). В Декларации Украины, например, было записано: “Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается... на основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение”. Анализ программ и действий всех главных сепаратистских движений показывает, что все три их главные составляющие – демократия, национализм и исламизм - на деле являлись идеологическими масками местных партийно-государственных элит, которыми прикрывались чисто прагматические цели раздела государства и его собственности.
Появились проекты создать вместо СССР конфедерацию с разными названиями: “Сообщество”, “Содружество” и др. В декабре 1990 г. на IV Съезде народных депутатов СССР поименным голосованием было принято решение о сохранении федеративного государства и его названия - Союза Советских Социалистических Республик. На этом Съезде Н.А. Назарбаев выдвинул идею заключения республиками Союзного договора без участия центра, что говорит о созревшем решении двигаться к конфедерации.
Президент СССР, вопреки мнению депутатов группы “Союз” и экспертов ЦК КПСС по национальному вопросу, вынес весной 1991 г. на референдум вопрос о сохранении СССР. Сама формула референдума включала в себя сразу несколько вопросов и допускала разные толкования их смысла (так, референдум был объявлен общесоюзным, но итоги голосования должны были подводиться по каждой республике в отдельности). “Демократическая Россия” обратилась с призывом ответить “нет” на референдуме.
В референдуме приняло участие 80% избирателей СССР, власти Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Молдавии и Армении отказались от его проведения, и там он проходил по инициативе отдельных местных Советов и трудовых коллективов (в Латвии к урнам пришло свыше 500 тыс. человек, в Литве более 600 тыс., в Молдавии более 800 тыс., в Грузии - 45 тыс. и в Армении - 5 тыс.). 76,4% участвовавших в голосовании высказались за сохранение СССР. Никакого влияния на политический процесс это не оказало. В Москве более половины участников проголосовали против сохранения СССР. Главным результатом референдума было то, что он узаконил саму возможность роспуска СССР, который в массовом сознании был до этого незыблемым символом.
На этом фоне велась разработка нового Союзного договора для переучреждения СССР. Идея эта возникла еще в 1989 г., в мае 1990 г. был готов первый вариант, и текст его начал изменяться в попытке удовлетворить всех участников, со сдвигом в сторону конфедерации. В ноябре 1990 г. внутренне противоречивый документ был внесен в ВС СССР и вызвал критику и справа, и слева. Это побудило М.С. Горбачева пойти на прямой контакт с руководителями девяти республик, выразивших желание подписать Договор (формула “9 плюс 1”). 23 апреля 1991 г. был начат так называемый Ново-Огаревский процесс.
Совещание “руководителей республик” было органом, не предусмотренным Конституцией СССР. Предлагаемые им варианты договора все больше отступали от решений IV Съезда народных депутатов СССР, но на запросы депутатов ответа не давалось. 17 июня Горбачев подписал, а 18 июня направил в ВС СССР и ВС республик проект “Договора о Союзе суверенных государств”. После ряда изменений последний вариант обсуждался в Ново-Огареве 23 июля 1991 г. По мнению трех групп экспертов, договор означал не только отход от принципов федеративного государства, но создание даже и не конфедерации, а “клуба государств”. Во многих отношениях проект был лишен какой-либо логики и являлся нагромождением противоречий.
Так, принятая в Ново-Огареве процедура поэтапного подписания Договора приводила к беспрецедентной в мировой практике ситуации, когда в течение длительного времени на одной территории должны были существовать два государственных образования: Союз Советских Социалистических Республик и Союз Советских Суверенных Республик с разным законодательством и даже с разными границами. Это повлекло бы за собой тяжелые последствия (что к тому времени уже показал опыт Югославии).
На встрече 23 июля было назначено подписание Договора в сентябре-октябре, но 29-30 июля на закрытой встрече в Ново-Огареве Горбачева, Ельцина и Назарбаева решено провести подписание 20 августа, вне рамок Съезда народных депутатов СССР. Новый текст Договора не был передан Верховным Советам и не публиковался до 15 августа 1991 г. Этот Договор был результатом личных компромиссов М.С. Горбачева, а не верховной союзной власти как государственного института.
Подписание нового Союзного договора не состоялось из-за произошедшего 19-21 августа в Москве “государственного переворота”, все этапы которого нам хорошо известны. [10]
ВИСНОВОК.
В конечном итоге, 8 декабря 1991 г. Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич в местечке Беловежская Пуща, под Минском, тайно подписали соглашение о ликвидации СССР (“с целью сохранения единства”). В их заявлении сказано, что СССР “как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование”, прекращалась и деятельность органов СССР. Среднеазиатские республики, Казахстан и Армения выразили свое недоумение, но было поздно.
История государства Союза Советских Социалистических Республик завершилась.
Многочисленные причины гибели могучей империи еще только становятся предметом изучения историков. Человечество не знает другого примера гибели супердержавы без внешнего вмешательства, только в результате внутренних конфликтов. “Утопии” пришел конец, ибо сама попытка создать идеальное государство была обречена. В 1922 году русский философ Бердяев написал книгу “Новое средневековье”, где, опираясь на пятилетний опыт советской власти, он первый написал о “сооружении утопии” в России и предсказал какой ужасной ценой придется заплатить за начатый коммунистами эксперимент.
Наивно полагать, будто Горбачев или те руководители, которые собрались в декабре 1991г. в Беловежской Пуще, предопределили финал СССР – империя изжила себя. Этот главный вывод был сделан задолго до 1991 г. А то, что для многих конечный рубеж оказался неожиданным, лишь подтверждает важность изучения истории страны, правители которой всемерно мешали миру узнать правду о советском обществе. [11]
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Чібіряева С.А. История Государства и права России. - М., 1998.
2. Афанасьев. Советское общество: возникновение, развитие и исторический финал. Т . 2. - М., 1997.
3. Черняев А.С. Моя жизнь и мое время. - М., 1995.
4. Семенникова Л.М. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій. – Брянск, 1996.
5. Ісаєв І.А. Історія держави і права Росії. - М., 2001.


[1] Л.М. Семенникова. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій. Брянск,1996. С.492.
[2] С.А. Чібіряева. История Государства и права России. М., 1998. С. 490.
[3] С.А. Чібіряева. История Государства и права России. М., 1998. С. 500.
[4] И.А. Ісаєв. Історія держави і права Росії. М., 2001. С. 741.
[5] С.А. Чібіряева. История Государства и права России. М., 1998. С. 517.
[6] И.А. Ісаєв. Історія держави і права Росії. М., 2001. С. 742.
[7] С.А. Чібіряева. История Государства и права России. М., 1998. С. 521.
[8] А.С. Черняев. Моя жизнь и мое время. М., 1995. С. 331-332.
[9] Афанасьев. Советское общество: возникновение, развитие и исторический финал. Т. 2. М., 1997. С. 556.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
98кб. | скачати


Схожі роботи:
Образ Немовля на багнети як комплекс військово-державної і морально-етичної символіки Радянської
Контртерористична стратегія і перебудова системи безпеки США
Еволюція радянських конституцій і динаміка радянської системи
Створення та розвиток системи правоохоронних органів Радянської держави 1917-1929 рр.
Виборчі системи державної влади
Основні принципи державної системи
Створення системи державного управління та державної служби в РФ
Створення системи державного управління та державної слу
Основи діяльності системи органів державної влади
© Усі права захищені
написати до нас