приховати рекламу

Педагогічний малюнок

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
  Введення
1. Роль наочності у викладанні образотворчого мистецтва
1.1 Принципи наочності на уроках З
2. Педагогічний малюнок - один з видів наочності на уроках З
2.1 Призначення і особливості педагогічного малюнка
2.2 Образотворчі засоби педагогічного малюнка
2.3 Малюнок крейдою на класній дошці
2.4 Замальовки і начерки у педагогічному малюванні
3. Вплив педагогічного малюнка на якість зображення і творчу активність учнів на уроці
3.1 Вчитель ІЗО - художник і педагог
3.2 Тестування
3.3 Розробка уроків
Висновок
Список використаної літератури
Додаток


Введення

Велика відповідальність за культурний розвиток підростаюче покоління лягати на вчителів загальноосвітніх шкіл, оскільки вони ведуть повсякденну навчально-виховну роботу з багатомільйонною масою дітей. Учитель є центральною фігурою у школі, від його професійної кваліфікації залежать зміст і якість навчального процесу, обсяг і рівень знань одержуваних школярами. Правильно поставлені, добре організовані, систематично і цікаво проведені заняття з образотворчого мистецтва, відіграють велику роль у духовному розвитку учнів, у формуванні їх світогляду, в прояві та вдосконалення їхніх творчих здібностей.
Художнику-педагогу нелегко здійснювати систематичну художню діяльність, оскільки він грунтовно завантажений навчально-виховної, оформительской, позакласної та громадською роботою в школі. Чимало часу потрібно для підготовки до уроків.
У образотворчої діяльності полягає одна з головних цілей життя і професії художника-педагога.
Систематична творча робота, крім задоволення духовних запитів і професійних потреб вчителя, виконує ще одну важливу функцію, допомагає йому підтримувати на належному рівні творчий потенціал і художню майстерність, надає впевненість у своїх силах, сприяє вільному володінню образотворчими засобами, дає можливість цікаво та ефективно проводити заняття за своїми спеціальності. Як відомо, одним з головних засобів наочного навчання образотворчому мистецтву є малюнки, що виконуються вчителем з метою ілюстрування та доповнення усного пояснення навчального матеріалу. Ця обставина обумовлює необхідність впевненого володіння вільним збіглим малюнком.
Тему курсової роботи, я вибрала не випадково, так як вважаю її актуальною на сьогоднішній день. Свого педагогічній практиці я спостерігала те, що вміла організація уроку вчителем призводить до позитивного результату. Від того, як сам учитель буде показувати принципи малювання або скористається лише наочними матеріалами, залежить якість творчої роботи учня.
У своїй роботі я хотіла б з'ясувати роль педагогічного малюнка, і його вплив на виконання творчих робіт учнів.
Щоб розкрити цю тему мені необхідно вирішити такі завдання:
визначити чи є педагогічний малюнок виглядом наочного навчання;
визначити призначення образотворчих засобів для педагогічного малювання;
розглянути особливості малювання крейдою на класній дошці;
провести тестування, яке допоможе зробити висновки для моєї роботи;
розробити урок з використанням особистого показу учителем ходу малювання.

1. Роль наочності у викладанні образотворчого мистецтва

1.1 Принципи наочності на уроках З

Заняття малюванням самим безпосереднім чином пов'язані з наочністю навчання.
У розпорядженні педагога-художника є різні засоби наочного навчання: ілюстрації з книг, альбомів, репродукції творів образотворчого мистецтва, навчальні моделі, видані типографським способом або підготовлені вчителем таблиці, малюнки, плакати, схеми, кінофільми, а також малюнки самого вчителя, виконані безпосередньо під час уроку. Якщо при вивченні багатьох загальноосвітніх навчальних дисциплін дидактичний принцип наочності викладання грає хоч і важливу, але все-таки посередню роль, то на заняттях образотворчого мистецтва наочність навчання набуває першочергового значення, будучи одним з головних засобів інформації про досліджуваному матеріалі. Спираючись на зорове враження, одержувані при розгляді ілюстрації, що супроводжує пояснення вчителя, школярі отримують більш повне уявлення про досліджуваному матеріалі, або легше зрозуміти, осмислити, запам'ятати головне в темі уроку.
Чим більше органів почуттів бере участь у сприйнятті, тим пізнання в людини глибше і точніше.
Вчителю малювання постійно доводиться використовувати засоби наочності, які б навчальні заняття він не проходив. Чи буде це малювання з натури, декоративне або тематичне малювання, бесіди про мистецтво, йому завжди потрібен буде натурний матеріал.
Малювання з натури вже саме по собі є методом наочного навчання процесу малювання з натури починається з чуттєвого, зорового сприйняття зображуваного предмета з живого емоційного спостереження. Тому треба домагатися того, щоб сама натурна постановка привертала увагу малює до головного.
Принцип наочності вимагає такого піднесення матеріалу (навчального), при якій поняття і уявлення учнів стає більш ясними і конкретними. Головна увага при навчанні малювання з натури звертається на правильне зображення натури, на правильну передачу перспективних явищ, особливості світлотіні, конструкцій предмета. Для полегшення цих основних завдань бажано поруч з натурою встановлювати спеціальні моделі (з дроту та картону), щоб малює міг наочно побачити і ясно зрозуміти те, чи інше явище, зрозуміти конструкцію форми предмета, його характерні особливості.
Наприклад, при малюванні з натури геометричних тіл діти не можуть уявити, як розташовуються в просторі невидимі поверхні предмета. Особливо часто до наочності доводиться вдаватися при навчанні елементарним основам образотворчого мистецтва, малюнку та живопису.
Перелічимо основні засоби наочності, які використовуються на уроках малювання з натури:
схематичні малюнки і таблиці;
зліпки з класичних зразків скульптури, моделі з дроту;
спеціальні моделі та прилади для демонстрації перспективи і світлотіні;
малюнки і таблиці методичної послідовності роботи над зображенням;
репродукції картин і малюнків майстрів;
кінофільми, розкривають техніку роботи з олівцем і пензлем;
спеціальні прилади - "Колірний круг" і "Тонової коло" для розвитку у дітей відчуття кольору і тону.

2. Педагогічний малюнок - один з видів наочності на уроках З

Але все ж найкращим засобом наочного навчання є малюнок самого педагога на класній дошці, на аркуші паперу і на полях альбому самого учня.
Перший вид - малюнок на класній дошці - є прекрасним методом наочного навчання. Він допомагає зрозуміти побачене, впливає на розумовий розвиток дитини, на правильність його суджень.
Головне якість педагогічного малюнка - це лаконічність зображення, простота і ясність його. Учитель дає можливість дітям ясно зрозуміти і уявити сказане. Малюнки на класній дошці повинні передати саму головну думку вчителя, опускаючи все випадкове і другорядне.
Другий вид - це замальовка вчителя на полях малюнка школяра. Такими замальовками ми користуємося в тому випадку, коли помилка в малюнку помічена в одного, двох учнів і немає сенсу відволікати увагу всього класу.
Третій вид - виправлення помилок в малюнку учня рукою вчителя. Особиста поправка малюнка учня викладачем має велике освітнє значення. Учень бачить, як можна виправити саме його малюнок. Спостерігаючи, як викладач працює в його альбомі, учень вбирає всі деталі цього процесу, і потім вже сам намагається робити так, як сказав педагог.
Велике освітнє і виховне значення має демонстрація малюнків видатних художників. Учень, розглядаючи малюнок, зроблений рукою великого майстра, бачить, який виразності можна домогтися, малюючи звичайним олівцем. Хоча цей малюнок не буде зразком, якого може досягти учень, але саме ознайомлення з високою професійною майстерністю зіграє велику роль.

2.1 Призначення і особливості педагогічного малюнка

Образотворчу діяльність вчителя, пов'язану з ілюструванням навчального матеріалу, що доповнює усне пояснення і здійснюється безпосередньо в ході уроку, прийнято називати педагогічним малюванням.
Протягом тривалого часу під педагогічним малюванням, малися на увазі лише малюнки вчителя, виконані вчителем на класній дошці. В даний час така вузька трактування терміна "педагогічна малювання" застаріла, оскільки не повністю відображає ті види образотворчої роботи вчителя, які за своїм характером і призначенням слід віднести до педагогічних. Наприклад, пояснювальний малюнок викладача, зроблений на полях роботи учня, а так само лаконічні начерки великого розміру, виконані різними матеріалами на класній дошці або в аркушах паперу, під час уроку з метою роз'яснення навчального матеріалу та доповнення усного пояснення є різновидами педагогічного малюнка.
Ці малюнки можна розділити на 2 основних види за методами їх використання.
1. Малюнки великого розміру, розраховані на фронтальну демонстрацію всім учням, які у класі.
2. Невеликі начерки, виконані викладачем на полях роботи учня або на окремих аркушах паперу з метою ілюстрування індивідуального пояснення навчального матеріалу.
Основне завдання педагога - найбільш повно, дохідливо донести навчальний матеріал до слухачів. Це висуває до малюнка ряд основних вимог.
Перш за все, малюнок на дошці повинен бути достатньо великого розміру, щоб всі, хто сидить у класі добре бачили його, він повинен бути також гранично простим, ясним, лаконічним, так як викладачеві необхідно виділити головне в зображеному і звернути на нього увагу учнів.
Треба мати на увазі, що здебільшого малюнки на дошці робляться для того, щоб дати учням правильне напрямок для самостійного вирішення завдання побудови об'ємних виразів, тому довго малювати, затримуючи увагу дітей роботою на дошці, не слід.
Перед початком роботи вчитель пояснює завдання, супроводжуючи бесіду малюванням на дошці.
При цьому не можна, захоплюючись зображенням, забувати про пояснення. У дошки вчителю необхідно стояти обличчям до класу, перериваючи малювання зверненням до учнів. У процесі роботи необхідно відходити від дошки на деяку відстань, з тим, щоб перевірити зображене, тому що лінії можуть бути нерівними. Проміжки часу слід заповнювати поясненням, розповіддю про завдання наступного етапу роботи і т.д.

2.2 Образотворчі засоби педагогічного малюнка

Матеріали, застосовувані в педагогічному малюванні.
У навчальних приміщеннях наших шкіл, технікумів, інститутів завжди є класні дошки, чорного, коричневого, темно-зеленого кольору, на яких чітко виділяються написи або малюнки крейдою.
Класні дошки виготовляються з деревостружкової плити, на який наклеюється лінолеум темного забарвлення. Дошка має раму або бортики знизу і зверху. Нижній бортик має лоток з виїмкою для крейди і ганчірки.
Колір лінолеуму повинен гармоніювати з фарбуванням приміщення, не втомлювати очей і давати можливість ясно бачити намальоване на дошці з найвіддаленіших точок кімнати.
Поки в школах найчастіше можна бачити дошки темного кольору. Це викликано тим, що дрібні випускаються тільки світлих тонів.
Більш вдале використання світло-сірого кольору і темних крейди, що дає можливість наблизити зображення на дошці до зображення на папері.
Для малювання на дошці застосовують білі і кольорові крейди, які повинні бути відносно м'якими, щоб малюнок був чітким і ясним.
Часто вчитель малює на папері вугіллям і пастеллю. Для цього треба мати планшет з наклеєною на нього папером. Його можна виготовити з різних матеріалів: на підрамник натягнути біле полотно або зміцнити фанеру, щільний картон, деревностружкову плиту. Необхідно мати пристосування, за допомогою яких можна прикріплювати планшет до стіни або дошці і швидко його знімати. Розмір планшети повинен бути таким, щоб на ньому можна було виконувати малюнки великого формату.
Для малювання на планшеті вживають деревне вугілля. Він добре лягає на поверхню паперу, картону або полотна і легко знімається з нього. Ночівля в чому має схожість з кольоровою крейдою. Це в основному, спресовані у вигляді паличок порошки пігментів.
Особливості технічних прийомів малювання на дошці.
Технічні прийоми малювання крейдою визначаються в основному навчальними завданнями і призначенням даного виду зображень на дошці, а також можливостями матеріалів, що мають у вчителя. Основне завдання педагога - найбільш повно, дохідливо донести навчальний матеріал до слухачів. Це висуває до малюнка ряд вимог.
Перш за все, малюнок на дошці повинен бути достатньо великого розміру, щоб всі, хто сидить у класі добре бачили його. Він повинен бути так само гранично простим, ясним, лаконічним, так як викладачеві необхідно виділити головне в зображеному і звернути на нього увагу учнів. Треба мати на увазі, що здебільшого малюнки на дошці робляться для того, щоб дати учням правильне напрямок для самостійного вирішення завдання побудови об'ємних зображень. Тому довго малювати, затримувати увагу дітей роботою на дошці не слід.
Мел як матеріал має свої позитивні якості. Це слухняний матеріал у руках художника. Він дає контур різної товщини, легко стирається.
Зручними та цікавими для художника - педагога матеріалами малюнка є: вугілля, сангіна, соус, пастель, кольоровий крейда. Вони дозволяють працювати швидко і широко, поєднувати линеарное малювання з згубленою, узагальненої тональної моделіровкою.

2.3 Малюнок крейдою на класній дошці

Найбільшого поширення малюнок крейдою на класній дошці отримав у другій половині XIX століття, тобто в той період, коли малювання було введено в школах, як загально освітній предмет. Історики вважають, що одним з перших педагогів, який запропонував використовувати класну дошку і крейду на початкових етапах навчання, був Рамзауер, учень Песталоціі. Йоганн Генріх Пестолацій (1746-1827), розробляючи теорію навчання, писав про те, що застосування суворо науково обгрунтований методики дозволяє будь-якої людини навчити малювати прості предмети. Навчати малюнку, вважав Пісталоцій, можна тільки з натури. Зображення на чорній грифельної дошці скористалися в 30 р. XIX століття брати Фердинанд і Олександр Дюпюї.
У 1839 р. в Австрії доктор Гілярд запропонував метод малювання по сітці і стігмографіческое малювання. Stigma - (грец.) знак. Цей метод не приніс багато користі, так як сковував самостійний підхід до малювання предметів.
З 1876 р. у Франції класна дошка знаходить широке застосування, особливо на перших етапах навчання малюванню, як загальноосвітнього предмета. У Росії малювання крейдою на дошці при навчанні отримало широке поширення в другій половині XIX століття. З 1804 р. малювання починає викладатися в гімназіях і військових училищах.
Великий внесок у розвиток методики та викладання внесли П.П. Чистяков і художники - передвижники. Малювання крейдою на класній мало велике значення. В основу методу було покладено осмислене зображення предметів і натури. Класна дошка використовувалася при бесідах, як спосіб роз'яснення послідовності малювання (Див. додаток № 1). Питанням малюнка на дошці вчителя приділялося усе більше увагу.
Створені в процесі уроку зображення, на класній дошці не можуть стати самостійними творами мистецтва, так як їхнє основне призначення - бути підсобним матеріалом при розмові, поясненні, завдання.
Однак не можна забувати про те, що ці малюнки мають бути виконані на високому художньому рівні. Це визначається головним завданням уроків образотворчого мистецтва - розвивати творчу уяву та образотворчі навички школярів. Методи малювання на уроках необхідно по можливості урізноманітнити, так як це сприяє різнобічному розвитку індивідуальних здібностей учнів. Можна практикувати чисто лінійні зображення, виразний штрих, і позитивний малюнок кольоровою крейдою (додаток 2,3,4,), можна виконати його і як аплікацію з кольорового паперу, відповідно до форми зображуваних предметів. Таким чином, завдання естетичного виховання вимагає від вчителя постійних творчих пошуків при роботі на класній дошці. Малюнок вчителя на класній дошці сприяє вихованню, самостійності, активності учнів, цілеспрямованості при виконанні зображення. Малюнок педагога на дошці, усні пояснення, що супроводжує хід роботи, питання до школярів і їх відповіді допомагають встановити тісний контакт вчителя з учнями, що веде до більш повного і поглибленому засвоєнню знань і умінь. Педагог при цьому має можливість виявити ступінь активності учнів і залучити до виконання завдання учнів, що відносяться байдуже до занять.
При всіх перевагах малюнок крейдою на дошці має свої недоліки. Так, він не дозволяє показати завершальні стадії роботи над зображенням, так як у вчителя не вистачає на це часу, та й сам характер негативного малюнка не дає можливості повноцінно передати тональні відносини натурної постановки. Тут необхідно наочний посібник у вигляді таблиці, малюнка, виконаного викладачем, або репродукції з роботою відомого майстра. Малюнок вчителя стирається з дошки відразу ж після пояснення. Незважаючи на це, він повинен нести в собі творчий початок, тому що діти, схильні до наслідування, за своїм засвоюють особливості прийомів роботи вчителя. Творчий малюнок стимулює розвиток художніх прагнень учнів, сприяє виникнення естетичних почуттів при сприйнятті предметів натурних постановок, розуміння особливостей підходу до зображення специфічними художніми засобами (розмаїтті прийомів у передачі матеріальність предметів, точність, лаконізм лінії в начерку, короткочасному малюнку, "гравюрного", штриха при виконання обсягу).
Учитель, добре володіє прийомами творчого малюнка на класній дошці, набуває безсумнівний авторитет, що, у свою чергу, активізує образотворчу діяльність школярів на уроці.
Треба навчитися поєднувати чітке та послідовне, словесне пояснення і виконання виразного малюнка.
Уміння тримати себе біля дошки має велике значення і досягається не відразу. Якщо у самостійній роботі з натурою на папері можуть бути постійні пошуки, виправлення помилок, переробки, то на дошці цього допускати не можна. Помилка, зроблена викладачем й особливо не виправлена ​​їм на дошці, часто залишається в пам'яті учнів.

2.4 Замальовки і начерки у педагогічному малюванні

У педагогічній діяльності викладача образотворчого мистецтва важлива роль начерку. Учитель, постійно виконуючи на очах у всього класу різні малюнки, ілюструє ними своє пояснення, показує дох роботи з натури або малювання на теми і т.п. відмінними рисами таких педагогічних рисунків повинні бути простота і переконливість виконання, дохідливість і наочність, передача головного, характерного в зображуваних об'єктах.
Ясно, що викладач образотворчого мистецтва повинен вміти малювати швидко, за кілька хвилин зображати найбільш істотне і типове в натурі, виділяти в натурі те, що представляє найбільшу важливість для даного пояснення.
Начерк (crodue - франц., Entwurf - нім., Sketch - англ.) - Монохромне неповне узагальнене зображення предметного світу, який виконувався звичайно в короткий, іноді в найкоротший, надзвичайно обмежений проміжок часу, найчастіше не залежить від самого малює.
Замальовка - найбільш повне, ніж начерк, але аж ніяк не вичерпне монохромне зображення предметного світу, який виконувався з натури у відносно більш короткий проміжок часу, ніж тривалий навчальний малюнок.
Різниця між начерком і замальовкою полягає не тільки в часі, що витрачається на виконання того чи іншого, але головним чином у самих способах роботи. Замальовка виповнюється спочатку до кінця тільки з натури, начерк ж може бути виконаний не тільки з натури, але і по пам'яті, за поданням, по уяві, а також із застосуванням комбінацій кількох або всіх способів.
Начерки з натури.
Начерк зі спостереження з натури може бути виконаний від початку до кінця за однієї неодмінної умови - повної нерухомості натури. До нерухомої позує натурі, передусім, безумовно, можна віднести всю неживу натуру (наприклад: окремі предмети, твори мистецтва, скульптурні зображення, архітектурні споруди, прикраси, овочі, фрукти, квіти, дерева, а так само спеціально позують живу модель - людина ( див. додаток № 6-11).
Конкретна мета начерку - це графічно зафіксувати підсумок спостереження.
Начерки комбіновані (спочатку з натури, потім по пам'яті).
Як тільки натура починає рухатися, міняти своє становище або зовсім зникає, то для завершення начерку доводиться закликати на допомогу зорову пам'ять. Ескіз, розпочатий з натури, а закінчений вже без неї, по пам'яті, є (комбінованим).
Начерки по пам'яті.
Необхідність вести начерки, спираючись тільки на зорову пам'ять, виникає тоді, коли зовнішні умови дозволяють тільки спостерігати, але не малювати безпосередньо з натури.
Найбільшої напруги зорової пам'яті малює вимагають начерки з швидко рухається людини і особливо начерки з групи людей, що знаходяться в різній за характером і швидкості руху (наприклад, начерки епізодів спортивних ігор - баскетбол, футбол, хокей) (Див. додаток № 12).
Начерки за поданням.
Не пов'язані з безпосереднім наглядом натури. Вони виконуються лише на основі раніше сприйнятих, стійких образів предметного світу і явищ, які осіли у свідомості.
Рисующему за поданням, для того щоб вирішити найпростіше завдання, зробити за поданням начерк звичайного стільця, що стоїть на підлозі, треба пам'ятати його форму, його конструкцію і ставлення основних розмірів.
Начерки комплексні (із застосуванням всіх способів) - найскладніший тип навчальних начерків.
Необхідність застосовувати комплексний спосіб, виникає при виконанні начерків з багатьох одночасно рухомих об'єктів, зокрема з груп людей про особливості, коли при цьому доводиться шукати і фіксувати начерки взаємовідношення людей, складових груп.
Начерки по уяві - це дуже узагальнений начерк, ескіз, в якому втілюється художній образ, що виникає графічний результат художньої уяви.
Замальовки є одним з видів короткострокового малюнка. Малювати у художника - це приблизно те ж, що у письменника - "записати". Зазвичай замальовка виповнюється для якоїсь частини композиційного ескізу. (Див. додаток № 13). Якщо задум образу і його рішення в начерку - ескізі вже є, то таку замальовку називають спрямованої (Див. додаток № 15, 16, ст. 20).
До випадкових належать замальовки виконувані лише по тому, що побачене натура чимось особливо привернула увагу і зацікавила художника.
На відміну від начерку замальовки виконуються від початку і до кінця тільки з натури. Тому неможливо замалювати непозірующую, тим більше що рухаються натури або працювати над замальовкою "на ходу".
Матеріали, застосовувані для виконання начерків і замальовок, різновиди. Найбільш зручні наступні: графітні олівці різної м'якості, кольорові олівці, туш (пензлем мокрій і сухій, а так само пером), соус (мокрий і сухий), сангіна, пастель, однотонна акварель (сепія, умбра, Вандик, лампова кіптява), маслена фарба напівсухий пензлем (охрою, кісткою печіння), крейда (на тонованому папері, картоні), вугілля (деревний і пресований).
У більшості випадків начерки виконують на папері. Папір розрізняється по щільності і фактурою. Малюють на ватманського, полуватманской, слонової, малювальної, креслярської паперах.
Начерки та замальовки в умовах позакласних і позашкільних занять (гуртки, факультативи, дитячі художні школи, студії живопису) - важливий засіб прищеплення учням любові до мистецтва, хороша школи професійної майстерності юного художника, розвитку його художніх здібностей, виховання його естетичних почуттів. Про все це необхідно постійно пам'ятати вчителю, покликаному засобами образотворчого мистецтва вирішувати завдання гармонійного, всебічного розвитку особистості школяра.

3. Вплив педагогічного малюнка на якість зображення і творчу активність учнів на уроці

3.1 Вчитель ІЗО - художник і педагог

Нерідко завдання роботи художника - педагога в школі розуміється занадто спрощено. При цьому в якості одного з головних елементів висувається такий: загальноосвітня школа не готує художників, тому немає сенсу дбати про підвищення рівня вимог якості навчання школярів з образотворчого мистецтва. Слідом за цим неминуче виникає інше питання: а чи потрібні школі висококваліфіковані вчителі образотворчого мистецтва, чи немає тут невиправданого ускладнення проблеми?
Такі судження безумовно помилкові.
Коли пропонується підняти на справжню висоту справу естетичного виховання і художньої освіти школярів, то мова йде не про масову підготовці, майбутніх художників у стінах загальноосвітніх школах, а про масову та естетичної грамотності випускників такої школи.
Вчитель образотворчого мистецтва повинен сам впевнено працювати і як художник, мати можливість переконливо показати учням привабливість практичної роботи по малюнку та живопису. Такий педагог може захопити хлопців своїм предметом, допоможе учням набути досить великі знання і навички. Він здатний справою показати, що мистецтво - це не нудна повсякденність, а свято, глибока потреба людини у спілкуванні з прекрасним.
Викладацька робота по своїй природі діяльності творча, жива. Учитель повинен творчо підходити до справи, так як він має справу з живими людьми, і працювати за трафаретом, за шаблоном не може. Замало пояснити і показати той чи інший прийом роботи, треба домогтися того, щоб цей прийом був добре засвоєний. А це вимагає від вчителя великої майстерності. Щоб учень тебе добре зрозумів, недостатньо одного роз'яснення та оповідання - потрібно ще зуміти побачити, відчути, як учень сприймає навчальний матеріал, як він реагує на твої слова і дії.
Повинен виникнути психологічний контакт між учнем і вчителем, вони повинні добре розуміти один одного. По виразу обличчя, очей, по руху дитини вчитель бачить, доходить до нього те, про що йде мова чи ні. Все це вчитель сам відчуває, набуваючи майстерність і досвід.
Можна тільки з упевненістю сказати, що успішне навчання неможливе без контакту педагога з учнів. Взаємовідносини в художній педагогіці і практиці мистецтва часто розуміється невірно. Завдання, які стоять перед мистецтвом і перед художньою школою, будучи єдиними, по суті, практично різні, якщо враховувати специфіку діяльності художника і педагога.
Проблеми майстерності, які стоять перед мистецтвом, безумовно, повинні знайти відображення в системі викладанні.
Розлад між майстерністю і педагогом полягає в тому, що художник судить про зрілому мистецтві, а педагог до того ж про процес розвитку.
Кінцева мета навчання завжди розумілася як підготовка і освіта майстра - творця, автора і композитора свого твору.
Питання? Що ж є предметом навчання? Технічна або творча сторона його? Яким чином у навчальному процесі вони поєднуються? Чи можливо це поєднання і на якій основі?
Здавалося б, на поставлені питання може бути дана єдино можлива відповідь? Школа повинна у рівній мірі дати учням, і творчий розвиток і технічні знання і навички. Оскільки в самому мистецтві ці сторони нерозривно спаяні в одному образі втілений на полотні мальовничо - технічними засобами, щоб оволодіти засобами зображення, безумовно, потрібно, творче ставлення, а й у значно більшій мірі потрібно вправу, поступово виховують і створююче обдарування учня, все починається від найпростіших навчальних завдань у найпримітивнішому їх вимагає виховання: розвиток окоміру, сприйняття кольору, сам процес малювання або листи, творчі здібності учня розвиваються в навчально-виховному процесі
Малюнок учня (в рівній мірі будь-яка інша робота) для проникливого педагога документ, що свідчить про стан мислення і сприйняття учня на даному етапі. Кожна робота представляє собою відносну цінність щодо дитини. Зростання учня визначається, перш за все саме цієї відносною мірою, щодо цілей, що передують його робіт і досягнутому рівню розвитку.

3.2 Тестування

При розробці даної теми в практичній частини всієї курсової, я використовувала анкету відкритого типу із заданими варіантами відповідей (Див. додаток № 14).
У дослідженні взяло участь 42 учні, 23 людини - п'ятого класу і 19 осіб - шостого класу. Як показали дані тесту люблять малювати 52% п'ятикласників і 37% шестикласників, при цьому самостійно займаються образотворчої діяльністю, з проявом фантазії 65% п'ятикласників, і 73% - шестикласників.
З вищесказаного можна зробити висновок, що 70% опитаних займають свій вільний час малюванням, 71% учнів Проше малювати, якщо вчитель сам показує спосіб малювання на дошці.
Більша половина п'ятикласників вибирають таку допомогу вчителя, як виправлення малюнка в альбомі, 6 клас ж (63%) вибирають усну підказку вчителя. Це пояснюється більш високим рівнем сформованості розумової діяльності в учнів шостого класу.
Хлопці обох вікових груп (63%), для якісного зображення малюнка вибирають необхідність дотримуватися етапи роботи, про які говорив учитель.
Ці дані підтверджують, що для розвитку образотворчого творчості учнів необхідно наставництво педагога, який повинен враховувати вікові особливості своїх учнів.
Образотворче мистецтво не можна викладати нудно і байдуже. Навчання повинно пробуджувати у школярів допитливість, творчу активність, зацікавленість.
Цінно, коли в пояснювальному малюнку вчителя є свого роду образотворча родзинка. Такий малюнок не залишить байдужими хлопців, приверне їхню увагу, а значить, добре виконає свої функції.
У справі навчання школярів малюнки вчителів відіграють велику роль і є творчим видом роботи. Вона так само потрібна, як і творчість художників інших спеціальностей.
Результат тестування відображений в додатку № 15.

3.3 Розробка уроків

Тема:
1 урок
Тип уроку:
Вид заняття:
Мета:
Завдання:
Для вчителя:
Для учнів:
Ставлення митця до світу речей. Натюрморт.
Виклад нового матеріалу.
Малювання з натури
виконати лінійний рисунок;
розвивати просторове і образне мислення.
вчити дітей зображати предмети складної форми, розуміти особливості конструктивного будова форми;
вчити користуватися образотворчими засобами малюнка;
вчити реалістично зображувати натуру, правильно передавати в малюнку обсяг;
розвивати спостережливість, зорову пам'ять, увагу.
познайомити з творчістю художника
Обладнання уроку
Методичні посібники (таблиця геометричних тіл, перспектива кола); таблиця (послідовність виконання натюрморту); постановка - глечик, гуртка, яблуко; репродукції: Герасимов "Польові квіти", Машков "Фрукти на блюді", "Ананаси і банани", Врубель "Шипшина "," свічник, графин і стакан "; крейда.
Альбом, олівець, гумка
Оформлення дошки:
1
SHAPE \ * MERGEFORMAT
1
1

2
4
Тема:
1 репродукції
2 послідовно-ність виконання натюрморту
3 таблиця
4 пед. малюнок
І.О.
3


д / з
План уроку:
1. Організація уроку
2. Пояснення нового матеріалу
Вступна бесіда
Педагогічний малюнок
3. Самостійна робота
4. Підсумок уроку
5. Домашнє завдання
1-2 хв.
5-7 хв.
7 хв.
15-20 хв.
3-4 хв.
Хід уроку
1. Організація уроку
Привітання! Перевірити готовність до уроку.
2. Пояснення нового матеріалу
Вступна бесіда
Сьогодні ми з вами поговоримо про натюрморт і розглянемо творчість художника Врубеля М.А.
Хлопці, а ви знаєте, що таке натюрморт?
Це жанр образотворчого мистецтва.

У перекладі з французької слово натюрморт означає мертва натура.
Що можна зображувати в натюрморті?
У творах цього жанру зображуються оточують людину речі, предмети побуту, харчі, квіти, плоди та інше.
Виник жанр натюрморту в 17 столітті в Голландії та Іспанії. До цього він розвивався як частина або елемент картини. А потім в 17 столітті натюрморт визнали жанрів складним. Простий натюрморт містить від одного до трьох предметів, а складний містить від чотирьох предметів і більше.
Натюрморти бувають шкільними, спортивними, з овочів, фруктів і т.д.
Хлопці, зверніть увагу вона натюрморт, який стоїть перед вами, і скажіть який це натюрморт простий або складний?
Правильно, натюрморт простий, т.к складається з трьох предметів.
Через зображення речей, що оточують людину, художник може відобразити характерні риси їх власника, зовнішні предмети життя певної історичної епохи.
Діти, зараз ми з вами познайомимося з прекрасними російським художником. Це Михайло Олександрович Врубель.
Він народився в Омську. Батько в нього був юристом. Вся сім'я часто змінювала місце проживання. Мати його померла, коли він був ще малий.
Він навчався в академії мистецтв. Врубель говорив, що його головною мрією було кожної своєю картиною іллюзіоніровать душу, будити її від дрібниць буденного величного образу.
Хлопці, подивіться на дошку, які Врубель писав і малював натюрморти.
Наприклад, подивіться, який чудовий натюрморт. Називається "Шипшина" 1884 р. на тлі зображеної драпірування з квітковими мотивами художник розмістив витончену округлу вазочку, розписану східними візерунками. Чітко виділяється біла квітка шипшини, відтінений синьо-зеленою тканиною, а листя рослини майже зливаються з тьмяно мерехтливим чорним горлом вази. Це композиція виконана невимовною принади свіжості, якої глядач просто не може піддатися.
Врубель захоплювався ніжною красою квітів і висловив свою любов у поетичних натюрмортах. З 1889 художник проживав в Москві. У цей час він був захоплений ілюструванням творів. У 1902 р. почалася нова фатальна смуга в житті художника. Врубель був невиліковно хворий. Через рік помер 2-річний син живописця. Врубель лежав у лікарні і навіть в лікарняній палаті майстер не припиняв працювати. У період хвороби він більше став писати з натури. Здається, що кожен рух руки художника видає його страждання і пристрасті.
Особливо примітний в цьому відношенні його малюнок натюрморт "Свічник, графин, стакан". Це нищівний тріумф лютою об'єктивності.
Кожен предмет натюрморту несе в собі приховану вибухову силу. Матеріал, з якого виготовлені речі, будь то бронза підсвічники, скло графина або матовий відблиск свічки, відчутно тремтить від колосального внутрішнього напруження.
Предмети мають неймовірну загостреність в якій полягає справжня суть речей. Кожна річ одухотворена, оскільки позбавлена ​​внутрішньої стійкості.
Цікаво, що майстер "ліпить" обсяги таких чином, що штрихи представляються променями, що йдуть прямо на глядача. А лінії як ніби пронизують предмети на крізь, заломлюючись в них начебто показує їх структуру, відтіняючи домірність один до одного простором і повітряним середовищем. Врубель провів у лікарні 4 роки. Останнім його твором став портрет Валерія Брюсова 1906 р. в процесі роботи над цією картиною майстер осліп. У 1910 р. він помер від запалення легенів. Ось такий чудовий художник був, який малював натюрморти.
Педагогічний малюнок
Хлопці, сьогодні наше завдання з вами намалювати наш натюрморт в олівці.
Вчитель показує на дошці як побудувати натюрморт (пріл.16).
1 етап. Перш ніж зобразити натюрморт у фарбах, потрібно його побудувати.
Хлопці, з чого ми починаємо побудова натюрморту?
А) розташування аркуша
Б) визначити площину
В) знайти єдину форму та розташування предметів
Визначимо це методом візування (пояснення)
2 етап. Хлопці, малювання з натури, це все те, що є перед нами, тобто якщо ви сидите на першому, другому чи третьому ряду, значить і розташування предметів ви бачите по різному, площину на якій стоять предмети, теж видно по своєму. Визначимо висоту і ширину предметів, методом візування. Вимірюємо висоту гуртки, вона входить у висоту глечика в 2,5 рази.
Широка частина гуртки шийку входить у широку частину глечика 2 рази.
3 етап. Ділимо на складові частини глечик (пріл.18). Перераховуємо, з яких геометричний тіл він складається.
Кухоль - усічений конус.
Глечик - 2 зрізаних конуса і куля.
Яблуко - має форму кулі.
4 етап. Уточнюємо форму предметів.
Вибудовуємо овали (додаток 19).
Якщо ми будемо дивитися на глечик зверху - овали будуть більш розкриті.
Якщо ми дивимося на глечик знизу - овалів ми майже не бачимо.
Якщо ми зморив на глечик на рівні очей, овал буде менш розкритий.
3. Самостійна робота
Під час виконання етапів роботи учнями, вчитель проводить індивідуальну роботу.
4. Підсумок уроку
Проводжу аналіз робіт, тих учнів, які побудували лінійний малюнок.
1. Що таке натюрморт?
Які види натюрморту ви знаєте?
Коли натюрморт став жанром образотворчого мистецтва?
Зображення різних предметів, речей, об'єднаних у групи.
Простий і складний.
У 17 столітті в Голландії.
5. Домашнє завдання
Альбом, фарби, пензлі, баночка.
Урок закінчено, до побачення!
Тема:
2 урок
Тип уроку:
Вид заняття:
Мета:
Завдання:
Для вчителя:
Для учнів:
Ставлення митця до світу речей. Натюрморт.
Змішаний.
Малювання з натури
виконати натюрморт в кольорі;
розвивати інтерес до мистецтва.
навчити реалістично зображувати натюрморт з натури в кольорі;
розвивати навички роботи з пензлем, вміння змішувати фарби;
збагачувати знання про натюрморті, як жанрі образотворчого мистецтва.
Обладнання уроку
Наочності - натюрморт, виконаний вчителем; постановка - глечик, гуртка, яблуко; альбомний аркуш, фарби, пензлі, палітра; репродукції: Герасимов "Польові квіти", Машков "Фрукти на блюді", "Ананаси і банани", Врубель "Шипшина", "свічник, графин і стакан"; крейда.
Альбом, пензлі, фарби, палітра, баночка.

План уроку:
1. Організація класу
2. Повторення
3. Пояснення вступного матеріалу
а) Вступна бесіда
4. Педагогічний малюнок
Самостійна робота учнів
5. Підсумок уроку
6. Домашнє завдання
1-2 хв.
3-4 хв.
5-7 хв.
7 хв.
15-20 хв.
2-3 хв.
Хід уроку:
1. Організація класу
Перевірити готовність до уроку.
2. Повторення
Сьогодні ми продовжуємо роботу над натюрмортом. На минулому уроці ми з вами побудували наш натюрморт в олівці. Сьогодні завершимо його у кольорі.
Для початку повторимо.
1. Що таке натюрморт?
2. Які види натюрморту ви знаєте?
Це нежива натура, речі оточують людину, предмети побуту, квіти, харчі, овочі, фрукти і т.д.
Простий і складний, спортивні, шкільний і т.д.
Молодці хлопці
3. Пояснення вступного матеріалу
а) Вступна бесіда
Сьогодні ми будемо писати натюрморт в кольорі.
Нам необхідно передати характерну форму і колір. Подивіться на репродукцію художника, як вони передають красу квітів, соковитість плодів, об'єм предметів. Наприклад, в натюрморті Іллі Машкова "Фрукти на блюді", "Ананаси і банани" фрукти зображені так мальовничі й виразні, що охоче дотягнуться, спробувати їх на смак. На картині вони зображенні як живі, як тільки що зірвані з дерева. Ось як жваво можна використовувати колір у своїх творах, можна брати відкритий або приглушений тон.
Хлопці, а ви знаєте, що таке колір?
Колір це одна з ознак видимих ​​нами предметів, усвідомлене зорове відчуття.
Наука про колір виникла дуже давно. Ще в 4 столітті до нашої ери у Стародавній Греції вчений Аристотель намагався пояснити походження кольору і різні колірні явища. У живопис колір грає головну роль. Колір може ліпити форму предметів, зображати красу навколишнього світу, висловлювати почуття, настрій, певний емоційний стан.
Колір може не лише тішити, а й викликати тривогу, відчуття туги чи смутку.
Одні кольори заспокоюють нервову систему, інші навпаки дратують. Наприклад, заспокійливий вплив надає зелений, блакитний, синій. Дратують пурпурний, червоний, оранжевий. З давніх-давен люди надавали квітам особливе значення.
Велика роль обрядів і празнедств. Так, наприклад, червоний - колір означає урочистість, велич. Чорний - смерть, горе, сум. Білий - чистоту, невинність. Зелений - надію.
Цікаво, що у різних народів одного й того ж кольору надавали різне значення. Наприклад, в Китаї і деяких країнах Азії та Африки - білий колір є кольором трауру. Так само важливим кольором у передачі простору в натюрморті є фон.
Фоном може бути стіна, навісна полиця, простір інтер'єру, зовнішня стіна хати, старий дерев'яний паркан або глибоке пейзажне простір.
Передача матеріальної сутності та краси предметів їх характерні якості - ось це головне мальовниче гідність натюрморту. Тому особливу виразність натюрморту надає різноманітність предметів за матеріалом, кольором, тону і фактурі.
Хлопці, перш ніж починати малювати фарбами, давайте розберемо характер колірних відтінків.
Що в нашому натюрморті саме світле і темне?
Хлопці, як ви розумієте теплий колір?
Хлопці, як ви розумієте холодний колір?
Найсвітліше яблуко, потім глечик і самий темний предмет це гуртка.
Червоний, оранжевий, жовтий.
Синій, блакитний, фіолетовий.
4. Педагогічний малюнок
Самостійна робота учнів
Учитель працює разом з дітьми. Хлопці, зверніть увагу, який у нас натюрморт: теплі предмети розташовані на холодному тлі.
Починаючи роботу кольорі не можна забувати про те, що на предметах є відблиск, колір, світлотінь, тінь, їх необхідно показувати.
Отже, хлопці, з чого ми починаємо роботу?
1 етап: Роботу можна почати з зображення площині. Для цього беремо блакитний колір і розбавляємо його водою, щоб він вийшов світлим, так як вертикальна площину світліше, ніж горизонтальна. Мазки наносимо, враховуючи площину.
Для горизонтальної площини беремо фарбу на тон темніше, мазки наносимо по горизонталь.
На цю роботу відводиться 3 хвилини.
Поки учні пишуть фарбами, вчитель контролює, чи всі підібрали колір.
2 етап. Предмети ми починаємо писати з самого темного закінчуючи самим світлим.
Який предмет самий темний?
Правильно гуртка.

Змішуємо коричневий і синій колір, відзначаємо відблиск, плавний перехід від світлого до темного.
3 етап. Далі йде глечик.
Змішуємо фарби - жовтий і коричневий колір у тіні додаємо темно блакитного кольору. Перехід від світлого до темного робимо плавно.
4 етап. Найбільш світлий предмет нашого натюрморту - це яблуко. Беремо жовтий колір, можна додати трохи червоного, і додати трохи блакитного кольору в тіні.
Тому що, драпірування у нас холодна вона відображається в предметах - це називається рефлекс.
І ще хлопці не забувайте показати падаючі тіні від предметів, вони будуть темніші самого предмета.
5. Підсумок уроку
За 4-5 хвилин до кінця уроку, вчитель проводить аналіз робіт, тих учнів, які практично впоралися з роботою.
Які кольори теплі?
Які холодні ви знаєте?
Хлопці, як ви зрозуміли, що таке колір і як його можна застосовувати в живописі?
Червоний, оранжевий, жовтий.
Синій, блакитний, фіолетовий.
Колір це усвідомлене зорове відчуття видимих ​​нами предметів. Колір може ліпити форму предметів, висловлювати почуття, настрій.
Домашнє завдання
Альбом, пензлі, фарби, олівець, гумка.
Урок закінчено. До побачення!

Висновок

Шкільні вчителі ... саме на них лягає головна відповідальність за долю підростаючого покоління.
Учитель у відповіді за свого учня, і значить, за майбутнє повноправного громадянина своєї країни.
Вчитель образотворчого мистецтва не виняток. Фігура вчителя образотворчого мистецтва воістину унікальна. Він повинен чудово малювати інакше хлопці не повірять у нього.
Він повинен бути прекрасним педагогом-художником.
Метою даної курсової роботи полягає в тому, щоб показати значення педагогічного малювання в умовах шкільних уроків.
Дана робота розкрила наступні питання:
педагогічний малюнок є видом наочного навчання;
призначення образотворчого кошти для педагогічного малювання;
розглянуті особливості малювання крейдою на класній дошці;
проведено тестування;
розроблений урок з використанням особистого показу учителем ходу малювання.
Виходячи з зробленого, можна зробити висновок:
Педагогічний малюнок має велике освітнє і виховне значення для школярів. Тестування, наведене у даній роботі, показує: що для розвитку образотворчого творчості учнів необхідно наставництво педагога, який повинен враховувати вікові особливості своїх учнів.
Також при застосуванні різних методів на уроці образотворчого мистецтва у дітей розвивається спостережливість, формується розумова здатність бачити в конкретному загальне, а в загальному конкретне.
У процесі художньо-творчої діяльності удосконалюється пам'ять, розвиваються розумові здібності.
У процесі індивідуальної роботи на заняттях образотворчого мистецтва, вчитель формує у дітей уміння бачити в роботі оточуючих, своїх однокласників хороші сторони і всі зауваження висловлювати коректно і доброзичливо.
У роботі з дітьми вчитель повинен помічати самий незначний успіх дитини і словесно заохочувати.
Педагогічний малюнок є видом наочного навчання, будучи одним з головних засобів інформації про досліджуваному матеріалі, зорове враження допомагає легше зрозуміти, запам'ятати головне в темі уроку. Так само застосування різних засобів для педагогічного малювання, різних технічних засобів, викликають більший інтерес дітей до мистецтва.
Школа сьогодні, як ніколи, особливо гостро потребує захоплених високо-професійних вчителів образотворчого мистецтва.
Вчителі, які крім образотворчої грамоти розбудять і виховають душу дитини, сформують в ньому творчі начала, які розкриватимуть в ньому людські якості і формувати цілісну особистість.

Список використаної літератури

1. Алексєєва В.В. Образотворче мистецтво в школі. - М., 1968
2. Біда Т.В. Основи образотворчої грамоти. - М., 1969
3. Барщ А.О. Малюнок в середній художній школі. - М., 1963
4. Волков М.М. думки про мистецтво. - М., 1972
5. Дейнека А.А. З моєї робочої практики. - М., 1961
6. Кузін В.С. Начерки та замальовки. - М., 1970
7. Кузін В.С. Основи навчання образотворчому мистецтву в школі. - М., 1977
8. Лі Н.Г. Малюнок. Основи навчального академічного малюнка. - М., 2003
9. Мілюков А.А. організація натурних постановок на уроках образотворчого мистецтва в школі. - М., 1978
10. Никанорова Н.П. Наочні посібники та обладнання для занять образотворчим мистецтвом. - М., 1975
11. Орловський Т.І. Про художню освіту вчителя малювання. - СПб., 1961
12. Ростовцев Н.Н. Академічний малюнок. - М., 1973
13. Ростовцев Н.Н. Методика викладання образотворчого мистецтва в школі. - М., 1980
14. Терентьєв А.Е. Малюнок у педагогічній практиці вчителя образотворчого мистецтва. - М., 1981
15. Шорохов Е.В. Тематичне малювання в школі. - М., 1975

Додаток

Анкета
Ви любите малювати?
а) Так
б) Ні
в) Іноді
2. Якщо малюєте будинку, то:
а) Малюю хати з натури
б) змальовував з картинок
в) Малюю сам, при цьому фантазую
3. Складні завдання з малювання ви виконуєте:
а) Насилу
б) З легкістю
в) потребують допомоги вчителя
4. Чи надає вам допомогу вчитель?
а) Так
б) Ні
в) Іноді
5. Як часто ви користуєтеся допомогою вчителя на уроці?
а) Завжди
б) Рідко
в) Малюю сам
6. Вам простіше малювати якщо, при поясненні вчитель:
а) Усно пояснює, як малювати
б) Пояснює за таблицею
в) Або показує сам на дошці
7. Яку допомогу при малюванні ви вибираєте?
а) Виправлення малюнка в альбомі
б) Усну підказку
8. Для якості вашого малюнка треба:
а) Мати гарні речі
б) змалювати з картинки
в) Дотримуватися етапи роботи, про які говорив учитель

Протокол діагностики учнів

Питання
5 кл.
6 кл.
1
Ви любите малювати
А
Б
У
52%
48%
37%
63%
2
Якщо малюєте будинку, то
А
Б
У
19%
26%
65%
11%
16%
73%
3
Складні завдання з малювання ви виконуєте:
А
Б
У
30%
48%
22%
37%
47%
16%
4
Чи надає вам допомогу вчитель?
А
Б
У
52%
22%
26%
21%
26%
53%
5
Як часто ви користуєтеся допомогою вчителя на уроці?
А
Б
У
78%
22%
58%
42%
6
Вам простіше малювати якщо, при поясненні вчитель:
А
Б
У
22%
78%
21%
16%
63%
7
Яку допомогу при малюванні ви вибираєте?
А
Б
52%
46%
9%
14%
8
Для якості вашого малюнка треба:
А
Б
У
17%
26%
57%
5%
26%
69%
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
132.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів
Малюнок 2 3
Малюнок 6 березня
Тест Малюнок сім`ї
Ідіот Достоєвського Роман як малюнок
Твори на вільну тему - Старовинна малюнок
Конструювати малюнок людини з геометричних фігур
Дитячий малюнок як метод вивчення міжособистісних стосунків дітей у дошкільному віці
Астаф`єв в п У чому справжня краса людини за оповіданням в Астаф`єва малюнок на якій мене

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru