Оцінка транспортно-експлуатаційного стану дороги

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Лабораторна робота

Тема: Оцінка транспортно-експлуатаційного стану дороги.

Мета: Оцінка транспортно-експлуатаційного стану дороги за рівнем відповідності нормативним вимогам основних транспортно-експлуатаційних показників дороги, які прийняті за її споживчі властивості.

Порядок виконання роботи:

Ознайомитися з оцінкою споживчих якостей дороги за комплексним показником транспортно-експлуатаційного стану дороги за допомогою приватних коефіцієнтів забезпеченості розрахункової швидкості.

Провести вимірювання та оцінку транспортного стану дороги по приватних коефіцієнтам забезпечення розрахункової швидкості.

Визначити приватні коефіцієнти забезпечення розрахункової швидкості.

Скласти лінійний графік транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги.

1. Теоретичний матеріал

Оцінку транспортно-експлуатаційного стану дороги здійснюють за рівнем відповідності нормативним вимогам основних транспортно-експлуатаційних показників дороги, які прийняті за її споживчі властивості.

Споживчі властивості дороги - сукупність її транспортно-експлуатаційних показників (ТЕП АТ), які безпосередньо впливають на ефективність і безпеку роботи автомобільного транспорту, що відображають інтереси користувачів доріг і вплив на навколишнє середовище.

До споживчими властивостями відносяться забезпечені дорогою: швидкість, безперервність, безпека і зручність руху, пропускна здатність і рівень завантаження рухом; здатність пропускати автомобілі та автопоїзди з дозволеними для руху осьовими навантаженнями, загальною масою і габаритами, а також екологічна безпека.

Споживчі властивості дороги або її транспортно-експлуатаційні показники забезпечуються параметрами плану, поздовжнього і поперечного профілів, міцністю дорожнього одягу, рівністю і зчіпними якостями покриття, станом штучних споруд, інженерним обладнанням і облаштуванням, рівнем вмісту дороги.

Інтегральним показником, що найбільш повно відображає всі основні транспортно-експлуатаційні показники, прийнята швидкість руху, виражена через коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості.

Коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості - відношення фактичної максимальної швидкості руху одиночного легкового автомобіля, забезпеченої дорогою за умовами безпеки руху або взаємодії автомобіля з дорогою на кожній дільниці (V ф max), до базової розрахункової швидкості (v розр):

За базову розрахункову швидкість прийнята швидкість v розр = 120 км / ч.

Кінцевим результатом оцінки є узагальнений показник якості і стану дороги д), що включає в себе комплексний показник транспортно-експлуатаційного стану дороги (КП Д), показник інженерного обладнання та облаштування (До об) і показник рівня експлуатаційного утримання (До е.):

П д = КП д До про До е..

Показники П д, КП Д, К об, Кз є критеріями оцінки якості та стану дороги.

Нормативним вважається такий стан дороги, при якому її параметри та характеристики забезпечують значення комплексного показника транспортно-експлуатаційного стану не нижче нормативного (КП Д> КП Н) протягом усього осінньо-весняного періоду. Допустимим, але вимагає поліпшення і підвищення рівня вмісту, вважається такий стан дороги, при якому її параметри та характеристики забезпечують значення комплексного показника транспортно-експлуатаційного стану в осінньо-весняний період нижче нормативного, але не нижче гранично припустимого (КП Н> КП Д> КП П). Неприпустимим, які вимагають негайного ремонту або реконструкції, вважається такий стан дороги, при якому значення комплексного показника транспортно-експлуатаційного стану дороги в осінньо-весняний період нижче гранично припустимого (КП Д <КП П).

Нормативні і гранично допустимі значення узагальненого показника якості та стану дороги приймають рівними відповідним значенням комплексного показника ТЕС АД (таблиця 3.1)

П н = КП н і П п = КП п

Дорога, що знаходиться в експлуатації, повністю відповідає вимогам до якості і стану, коли П д> П н, і знаходиться в допустимому стані, коли П н> П д> П п.

При інших значеннях показників дорога перебуває у неприпустимому стані.

За нормативну величину показника інженерного обладнання та облаштування беруть До об = 1, який забезпечується при наявності і відповідності вимогам стандартів та інших нормативних документів основних елементів інженерного обладнання і облаштування доріг: дорожніх знаків, огорож, розмітки, примикань, перетинань автомобільних доріг з автомобільними та залізними дорогами, автобусних зупинок та майданчиків відпочинку, тротуарів і пішохідних доріжок у населених пунктах, освітлення.

За нормативну величину показника рівня експлуатаційного утримання беруть До е = 1, який забезпечується середнім рівнем утримання автомобільних доріг.

Таблиця 1 - Нормативні значення КП Н (чисельник) і гранично допустимі КП П (знаменник) значення комплексного показника транспортно-експлуатаційного стану доріг

Категорія дороги

Основна розрахункова

швидкість, км / год

На основному протязі

На важких ділянках місцевості
пересіченій

гірської

I-а

150

1,25 / 0,94

1,0 / 0,75

0,67 / 0,50

I-б, II

120

1,0 / 0,75

0,83 / 0,62

0,5 / 0,38

III

100

0,83 / 0,62

0,67 / 0,50

0,42 / 0,33

IV

80

0,67 / 0,50

0,50 / 0,38

0,33 / 0,25

V

60

0,5 / 0,38

0,33 / 0,25

0,25 / 0,17

Головним етапом оцінки якості і стану дороги є визначення показника її технічного рівня і експлуатаційного стану або комплексного показника транспортно-експлуатаційного стану (КП д) яке включає в себе оцінку геометричних параметрів поперечного профілю, плану і поздовжнього профілю дороги, стану покриття і міцності дорожнього одягу, поздовжньої і поперечної рівності, зчіпних якостей покриттів, стану узбіч, габаритів мостів і шляхопроводів, інтенсивності і складу транспортних потоків, а також безпеки руху.

Для оцінки впливу окремих параметрів і характеристик доріг на комплексний показник їх стану (КП д) визначають приватні коефіцієнти забезпеченості розрахункової швидкості на кожній характерній ділянці.

Для отримання комплексного показника транспортно-експлуатаційного стану дороги (КП д) визначають приватні коефіцієнти забезпеченості розрахункової швидкості, що враховують ширину основний укріпленої поверхні (укріпленої поверхні) і ширину габариту мосту - До РС1; ширину і стан узбіч - До РС2; інтенсивність і склад руху - До РС3; поздовжні ухили і видимість поверхні дороги - До рс4; радіуси кривих у плані і ухил віражу - До рс5; поздовжню рівність покриття - До РС6; коефіцієнт зчеплення колеса з покриттям - До рс7 стан і міцність дорожнього одягу - До рс8; рівність в поперечному напрямку (глибину колії) - До рс9; безпека руху - До рс10.

Значення приватних коефіцієнтів забезпеченості розрахункової швидкості приймають за таблицями 2 - 12.

2. Визначення значень приватних коефіцієнтів забезпеченості розрахункової швидкості

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К РС1 враховує вплив ширини основної укріпленої поверхні дороги, визначають виходячи з ширини проїжджої частини і крайових укріплених смуг, які разом складають ширину основний укріпленої поверхні В 1 з урахуванням впливу в осінньо-весняний період року зміцнення узбіч на фактично використовувану для руху ширину цієї поверхні В (таблиця 2).

Таблиця 2 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К РС1, що враховує вплив ширини основної укріпленої поверхні дороги для двосмугових доріг

Ширина основної укріпленої

поверхні В 1ф, м

Інтенсивність руху, авт, на добу (фізичних од,)


менше 600

600-1200

1200-3600

3600-10000

1

2

3

4

5

4,50

0,58

0,25

-

-

4,75

0,68

0,33

-

-

5,0

0,79

0,41

-

-

5,25

0,88

0,50

-

-

5,50

1,0

0,58

-

-

5,75

1,10

0,64

-

-

6,0

1, 20

0,75

0,65

-

6,25

1,25

0,84

0,71

-

6,50

-

0,93

0,78

0,61

6,75

-

1,0

0,85

0,68

7,0

-

1,07

0,91

0,75

7,25

-

1,13

0,98

0,82

7,50

-

1, 19

1,05

0,88

7,75

-

1,25

1,12

0,94

8,0

-

1,30

1,18

1,0

8,25

-

-

1,25

1,05

8,50

-

-

1,30

1,10

8,75

-

-

-

1,15

9,0

-

-

-

1, 20

9,25

-

-

-

1,25

9,50

-

-

-

1,30

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К РС2, що враховує вплив ширини і стан узбіччя, визначають за величиною ширини узбіччя відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К РС2, що враховує вплив ширини та стану узбіч

Ширина узбіччя

(Включаючи крайову

укріплену смугу), м

Тип укріплення узбіччя


а / б; ц / б, оброблення в'яжучими

шар щебеню або гравію

засів трав

узбіччя не укріплені

1

2

3

4

5

0,30

0,30

0, 20

0, 19

0, 19

0,40

0,34

0,24

0,22

0, 20

0,50

0,64

0,44

0,42

0,35

0,75

0,71

0,60

0,52

0,40

1,00

0,85

0,70

0,60

0,50

1,25

0,90

0,76

0,65

0,55

1,50

0,95

0,82

0,70

0,60

1,75

1,0

0,86

0,75

0,65

2,00

1,05

0,90

0,80

0,70

2,25

1,10

0,95

0,85

0,75

2,50

1,15

1,00

0,90

0,80

2,75

1, 20

1,05

0,95

0,85

3,00

1,25

1,10

1,0

0,90

3,25

1,30

1,15

1,05

0,90

3,50

1,35

1, 20

1,05

0,90

3,75

1,35

1,25

1,05

0,90

4,00

1,35

1,25

1,05

0,90

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К РС3, що враховує вплив інтенсивності і складу руху, визначають залежно від інтенсивності та складу руху за формулою

де Δ До рс - зниження коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості під впливом інтенсивності і складу руху, значення якої наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 - Значення Δ До рс, що враховує вплив інтенсивності і складу руху на двосмугових і трьохполосних дорогах

Інтенсивність

руху,

тис. авт. На добу

Значення  До pc


для двосмугових доріг при р, рівному

для трьохполосних доріг при р, рівному


0,60

0,50

0,40

0,30

0, 20

0,60

0,50

0,40

0,30

0.20

1

0,03

0,02

0,01

-

-

-

-

-

-

-

2

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

-

-

-

-

-

3

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

0,05

0,04

0,02

0,01

0,01

4

0,11

0,08

0,07

0,06

0,05

0,06

0,04

0,03

0,02

0,01

5

0,13

0,11

0,09

0,07

0,06

0,07

0,05

0,03

0,03

0,01

6

0,17

0,15

0,10

0,08

0,07

0,08

0,05

0,04

0,03

0,01

7

0, 20

0,17

0,12

0,09

0,08

0,10

0,06

0,05

0,04

0,02

8

0,23

0,18

0,15

0,10

0,09

0,11

0,07

0,06

0,04

0,02

9

0,29

0,21

0,17

0,11

0,10

0,11

0,08

0,07

0,05

0,03

10

0,32

0,25

0, 19

0,12

0,11

0,12

0,09

0,07

0,05

0,03

11

-

-

0,21

0,15

0,13

0,12

0,09

0,08

0,06

0,04

12

-

-

0,23

0,17

0,15

0,13

0,10

0,08

0,06

0,04

13

-

-

0,25

0, 19

0,17

0,15

0,11

0,10

0,07

0,06

14

-

-

0,27

0,22

0, 19

0,16

0,13

0,12

0,09

0,08

15

-

-

0,30

0,23

0, 20

0,18

0,15

0,13

0,11

0,10

Примітка: р - коефіцієнт, що враховує склад транспортного потоку, чисельно дорівнює частці вантажних автомобілів і автобусів в потоці.

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К рс4, що враховує вплив поздовжніх ухилів дороги, визначають за величиною поздовжнього ухилу для розрахункового стану поверхні дороги у весняно-осінній період року і фактичного відстані видимості поверхні дороги під час руху на підйом (таблиця 5) і на спуск (таблиця 6 ). При цьому між точками перелому поздовжнього профілю допускається приймати величину ухилу постійної без урахування його пом'якшення на вертикальних кривих.

Приватний коефіцієнт К рс4 приймають для мокрого чистого покриття на ділянках, де ширина укріпленої узбіччя з асфальтобетону, цементобетону або з матеріалів, оброблених в'яжучими, разом з крайової укріпленої смугою становить 1,5 м і більше. На інших ділянках значення К рс4 приймають для мокрого забрудненого покриття.

На кожній дільниці з двох значень К рс4 (одне - для руху на підйом, інше - на спуск) вибирають менше.

Таблиця 5 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К рс4, що враховує вплив поздовжніх ухилів при русі на підйом

Поздовжній ухил, ‰

0-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Більше 80

Значення К pc 4

при мокрому чистому покритті

1,25

1,10

1,00

0,90

0,80

0,75

0,70

0,60

при мокрому забрудненому покритті

1,15

1,10

0,95

0,85

0,75

0,70

0,65

0,50

Таблиця 6 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К рс4, що враховує вплив поздовжніх ухилів і видимість поверхні дороги під час руху на спуск

Поздовжній

ухил, ‰

Видимість, м

0-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Більше

80

Значення К pc 4

45

0,40

0,39

0,38

0,37

0,36

0,33

0,30

0,25


55

0,45

0,44

0,44

0,44

0,43

0,41

0,40

0,30


75

0,54

0,52

0,51

0,51

0,50

0,47

0,45

0,40


85

0,58

0,56

0,55

0,55

0,54

0,52

0,50

0,45

при мокрому

100

0,65

0,62

0,61

0,61

0,60

0,58

0,55

0,50

чистому покритті

150

0,75

0,72

0,71

0,71

0,70

0,67

0,65

0,60


200

0,85

0,83

0,81

0,81

0,80

0,77

0,75

0,70


250

0,92

0,90

0,88

0,87

0,86

0,82

0,80

0,75


300

1,00

0,97

0,96

0,94

0,92

0,86

0,85

0,80


> 300

1,25

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,87

0,82


55

0,40

0,39

0,38

0,38

0,38

0,35

0,30

0, 20


75

0,48

0,46

0,45

0,45

0,44

0,40

0,35

0,25


85

0,52

0,50

0,48

0,47

0,47

0,44

0,40

0,30


100

0,58

0,55

0,54

0,53

0,52

0,50

0,45

0,35

при мокрому

150

0,68

0,65

0,63

0,62

0,61

0,55

0,50

0,40

забрудненому

покритті

200

0,78

0,75

0,73

0,72

0,71

0,65

0,60

0,50


250

0,85

0,82

0,79

0,76

0,72

0,70

0,65

0,55


300

0,93

0,89

0,85

0,84

0,83

0,80

0,70

0,60


> 300

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,70

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К рс5, що враховує вплив радіусу кривих у плані і поперечного похилу віражу, визначають за величиною радіуса кривої в плані і похилу віражу за таблицею 7 для розрахункового стану поверхні дороги у весняно-осінній період року, яке приймають з урахуванням типу й ширини зміцнення узбіч.

Таблиця 7 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К рс5, що враховує вплив радіусу кривих у плані і поперечного похилу віражу

Поперечний

ухил віражу, ‰

Коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К pc 5 при радіусі кривої в плані, м, що дорівнює


30

60

100

150

200

300

400

600

800

1000

1500

Стан покриття - мокре, чисте

-20

0,27

0,37

0,46

0,54

0,60

0,69

0,76

0,85

0,92

0,97

1,06

0

0,28

0,38

0,47

0,55

0,62

0,71

0,78

0,89

0,96

1,01

1,11

20

0,29

0,39

0,49

0,57

0,64

0,74

0,81

0,92

1,00

1,05

1,16

30

0,29

0,40

0,49

0,58

0,65

0,75

0,83

0,94

1,02

1,08

1,18

40

0,30

0,40

0,50

0,59

0,66

0,76

0,84

0,95

1,03

1,10

1, 20

50

0,30

0,41

0,51

0,60

0,67

0,77

0,85

0,97

1,05

1,12

1,23

60

0,31

0,42

0,52

0,61

0,68

0,79

0,87

1,00

1,07

1,12

1,25

Стан покриття - мокре, забруднена

-20

0,23

ІХ31

0,38

0,45

0,50

0,59

0,65

0,74

0,80

0,85

0,94

0

0,24

0,32

0,40

0,47

0,53

0,62

0,68

0,78

0,85

0,90

1,00

20

0,25

0,34

0,42

0,50

0,56

0,65

0,72

0,82

0,90

0,95

1,06

30

0,25

0,34

0,43

0,51

0,57

0,66

0,73

0,84

0,92

0,98

1,09

40

0,26

0,35

0,44

0,52

0,58

0,68

0,75

0,86

0,94

1,00

1,12

50

0,26

0,36

0,45

0,53

0,59

0,69

0,77

0,88

0,96

1,03

1,14

60

0,27

0,36

0,45

0,54

0,60

0,71

0,78

0,90

1,00

1,05

1,17

Примітки:

1. Знак "-" відповідає зворотному поперечним похилу проїзної частини на кривій в плані.

2. На кривих більше 1500 м, а також у проміжках між суміжними ділянками кривих у плані беруть K pci = КП Н.

Приватний коефіцієнт К РС6 визначають за величиною суми нерівностей покриття проїжджої частини. У розрахунок беруть найгірший з показників рівності для різних смуг на даній ділянці.

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К РС6, враховує поздовжню рівність покриття, визначають залежно від результатів обстеження рівності дорожнього покриття за таблицею 8.

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К рс7 враховує вплив коефіцієнта зчеплення колеса з покриттям, визначають за вимірюваною величиною коефіцієнта зчеплення, при відстані видимості поверхні дороги, рівному нормативному для даної категорії дороги (таблиця 9).

Таблиця 8 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К РС6, враховує поздовжню рівність покриття

Рівність по поштовхоміром

ТХК-2, см / км

Значення К pc 6

Рівність по ПКРС-2, см / км

Значення К pc 6

до 60

1,25

до 300

1,25

70

1,15

350

1, 20

80

1,07

400

1,12

90

0,96

500

0,98

100

0,92

600

0,84

120

0,75

700

0,72

140

0,67

800

0,65

160

0,63

900

0,59

200

0,57

1000

0,55

250

0,50

1100

0,51

300

0,43

1200

0,43

350

0,37

1400

0,33

400

0,31

1600

0,28

450

0,25

1800

0,24

Більше 500

0, 20

2000

0, 20

Таблиця 9 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К рс7, що враховує вплив коефіцієнта зчеплення колеса з покриттям

Категорія

дороги

Значення К pc 7 при коефіцієнті зчеплення дорожнього покриття


0, 20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

I-а

0,66

0,72

0,78

0,83

0,89

0,94

0,99

I-б, II

0,62

0,66

0,73

0,77

0,83

0,88

0,92

III

0,59

0,64

0,69

0,73

0,77

0,82

0,86

rv

0,53

0,56

0,60

0,64

0,68

0,71

0,74

V

0,43

0,46

0,49

0,51

0,53

0,56

0,58

Примітки:

1. Коефіцієнти зчеплення дані для швидкості 60 км / год, шини з малюнком і мокрого покриття з цементобетону, асфальтобетону, а також із щебеню і гравію, оброблених в'яжучими.

2. При величинах коефіцієнтів зчеплення більш як 0,50 беруть До рс7 = КП н.

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К рс8, що враховує стан і міцність дорожнього одягу, визначають залежно від стану покриття і міцності дорожнього одягу тільки на тих ділянках, де візуально встановлено наявність тріщин, колійності, просадок або проломів, а коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості по рівності менше нормативного для даної категорії дороги (Крс6 <ВПП).

Величину До рс8 визначають за формулою

До рс8 = ρ ср КП н

де ρ ср - середньозважений показник, що враховує стан покриття і міцність дорожнього одягу на однотипному ділянці (таблиця 10).

Таблиця 10 - Значення показника ρ, що враховує стан покриття і міцність дорожнього одягу

Вид дефекту

Оцінка в балах

Значення показника ρ при типі дорожнього одягувдосконалені капітальні

удосконалені полегшені

перехідні

Без дефектів і поперечні поодинокі тріщини на відстані більше 40 м (для перехідних покриттів відсутність дефектів)

5,0

1,0

1,0

1,0

Поперечні поодинокі тріщини (для перехідних покриттів окремі вибоїни) на відстані 20-40 м між тріщинами

4,8-5,0

0,95-1,0

1,0

0,9-1,0

Те ж, на відстані 10-20 м

4,5-4,8

0,90-0,95

0,95-1,0

0,80-0,90

Поперечні рідкісні тріщини (для перехідних покриттів вибоїни) на відстані 8-10 м

4,0-4,5

0,85-0,90

0,90-0,95

0,70-0,80

Теж, 6-8 м

3,8-4,0 (3,0-4,0) *

0,80-0,85

0,85-0,90

0,55-0,70

Те ж, 4-6 м

3,5-3,8 (2,0-3,0) *

0,78-0,80

0,83-0,85

0,42-0,55

Поперечні часті тріщини на відстані між сусідніми тріщинами 3-4 м

3,0-3,5

0,75-0,78

0,80-0,83

-

Те ж, 2-3 м

2,8-3,0

0,70-0,75

0,75-0,80

-

Те ж, 1-2 м

2,5-2,8

0,65-0,70

0,70-0,75

-

Поздовжня центральна тріщина

4,5

0,90

0,95

-

Поздовжні бічні тріщини

3,5

0,90

0,85

-

Одиночна сітка тріщин на площі до 10 м2 з великими вічками (сторона клітинки більше 0,5 м)

3,0

0,75

0,80

-

Одиночна сітка тріщин на площі до 10 м2 з дрібними осередками (сторона клітинки менше 0,5 м)

2,5

0,65

0,70


Густа сітка тріщин на площі до 10 м2

2,0

0,60

0,65


Сітка тріщин на площі більше 10 м2 при відносній площі, займаної сіткою 30-10%

2,0-2,5

0,60-0,65

0,65-0,70

-

Теж, 60-30%

1,8-2,0

0,55-0,60

0,60-0,65

-

Те ж, 90-60%

1,5-1,8

0,50-0,55

0,55-0,60

-

Келійності при середній глибині колії до 10 мм

5,0

1,0

1,0

1,0

Теж, 10-20 мм

4,0-5,0

0,85-1,0

0,90-1,0

0,70-1,0

Те ж, 20-30 мм

3,0-4,0

0,75-0,85

0,80-0,90

0,65-0,70

Теж, 30-40 мм

2,5-3,0

0,65-0,75

0,70-0,80

0,60-0,65

Те ж, 40-50 мм

2,0-2,5

0,60-0,65

0,65-0,70

0,55-0,60

Те ж, 50-70 мм

1,8-2,0

0,55-0,60

0,60-0,65

0,50-0,55

Теж, більше 70 мм

1,5

0,50

0,55

0,45

Осідання (безодні) при відносній площі осідань 20-10%

1,0-1,5

0,45-0,50

0,50-0,55

0,35-0,40

Те ж, 50-20%

0,8-1,0

0,40-0,45

0,45-0,50

0,30-0,35

Те ж, понад 50%

0,5

0,35

0,40

0,25

Проломи дорожнього одягу (розкрилися безодні) при відносній площі, займаної проломами 10-5%

1,0-1,5

0,45-0,50

0,50-0,55

0,35-0,40

Теж, 30-10%

0,8-1,0

0,40-0,45

0,45-0,50

0,30-0,35

Те ж, більше 30%

0,5-0,8

0,35-0,40

0,40-0,45

0,25-0,30

Поодинокі вибоїни на покриттях, що містять органічне в'яжуче (відстань між вибоїнами більше 20 м)

4,0-5,0

0,85-1,0

0,90-1,0

-

Окремі вибоїни на покриттях, що містять органічне в'яжуче (відстань між вибоїнами 10-20 м)

3,0-4,0

0,75-0,85

0,80-0,90

-

Рідкісні вибоїни в тих же випадках (відстань 4-10 м)

2,5-3,0

0,65-0,75

0,70-0,80

-

Часті вибоїни в тих же випадках (відстань 1-4 м)

2,0-2,5

0,60-0,65

0,65-0,70

-

Карти забитих вибоїн, залиті тріщини

3,0

0,75

0,80

-

Поперечні хвилі, зсуви

2,0-3,0

0,60-0,75

0,65-0,80

0,42-0,55

Лущення, викришування **

-

-

-

-

Руйнування поперечних і поздовжніх швів

-

-

-

-

Сходинки у швах ***

-

-

-

-

Перекіс плит ***

-

-

-

-

Скол кутів плит ***

-

-

-

-

Примітки: *. Дорожні одягу перехідного типу;

**. На міцність нежорстких одягів впливає мало;

***. Характерно для цементобетонних покриттів.

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К рс9, враховує рівність в поперечному напрямку, визначають залежно від величини параметрів колії згідно з таблицею 11.

Приватний коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості К рс10, що враховує безпеку руху, визначають на основі відомостей про дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) за величиною коефіцієнта відносної аварійності. Для кожного такого ділянки обчислюють відносний коефіцієнт аварійності за формулою, ДТП / 1 млн. авт. км:

де ДТП - кількість ДТП за останні п років (n = 3 роки); N - середньорічна добова інтенсивність руху, авт. На добу.

На ділянках, де ДТП не зафіксовано, значення К рс10 приймають рівними КП Н. Значення К рс10 визначають за таблицею 12.

Таблиця 11 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К рс9, враховує рівність в поперечному напрямку

Параметри колії

Значення К pc 9

глибина колії під

покладеної на випоровши рейкою, мм

загальна глибина колії щодо

правого випоровши, мм


4

0

1,25

7

3

1,0

9

4

0,9

12

6

0,83

17

9

0,75

27

15

0,67

45

28

0,58

83

56

0,5

Таблиця 12 - Значення приватного коефіцієнта забезпеченості розрахункової швидкості К рс10, що враховує безпеку руху

Значення коефіцієнта відносної

аварійності, ДТП /

1 млн авт. - Км

0-0,2

0,21-0,3

0,31-0,5

0,51-0,7

0,71-0,9

0,91-1,0

1,01-1,25

1,26-1,5

> 1,5

Значення К pc 10

1,25

1,0

0,85

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Номер ділянки

1

2

3

4

5

Категорія дороги

III

III

III

III

III

План траси


Інтенсивність руху, авт. На добу

2300

Ширина основної укріпленої

поверхні В

6, 75

Ширина узбіччя

1, 75

Тип укріплення узбіччя

Шар щебеню або гравію

Кількість смуг

2

Коефіцієнт, що враховує склад

транспортного потоку

0, 27

Поздовжній ухил, ‰

0

20

0

0

0

Видимість поверхні дороги, м

Більше 300

Більше 300

Більше 300

Більше 300

Більше 300

Радіус кривої в плані, м по км
600


Поперечний ухил віражу, ‰
35


Рівність по ПКРС-2, см / км

500

Коефіцієнт зчеплення дорожнього

покриття

0,40

Дефекти покриття


Від. вибоїни

на покриттях

(Расст. м / у

вибоїнами

10 - 20 м) 100 м
Глибина колії під покладеної

на випоровши рейкою, мм

10

10

10

1 0

10

Значення коефіцієнта

відносної аварійності, ДТП / 1 млн. авт. км

0,2

0,3

0,3

0,3

0, 2


Част-ні коеф-фіціе-нти забез-печений-ності розрахунок-ної ско-рости

Ширини укреп. пов-ти

До РС1

0,8 5

0,8 5

0,8 5

0,8 5

0,8 5


Ширини і стану узбіч

До РС2

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86


Інтенсив. і склад руху

До РС3

0, 83

0, 83

0, 83

0, 83

0, 83


Поздовжнього ухилу

До рс4

1, 25

1,10

1, 25

1, 25

1, 25


Радіусу кривої у плані

До рс5

1

1

1

0, 95

1


Рівності дорож. покриття

До РС6

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98


Коефіцієнта зчеплення

До рс7

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77


Міцності ДО

До рс8

1

0,60

1

1

1


Рівність в поперечних. направ.

До рс9

0,9

0,9

0,9

0, 9

0,9


Безпеки руху

До рс10

1,25

1,0

1,0

1,0

1,25


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Лабораторна робота
199.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи оцінки експлуатаційного стану автомобільних доріг
Оцінка фінансового стану
Оцінка фінансового стану підприємства 4
Оцінка фінансового стану підприємства 2
Оцінка фінансового стану підприємства 2
Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства 5
Оцінка фінансового стану підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru