Оцінка ринкової вартості обладнання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Курсова робота
на тему
ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ
дата оцінки: 24 липня 2008 р .
"Оцінка активів, бізнесу та інвестицій".
Санкт-Петербург

1. Основні факти та висновки
1.1. Підстава для проведення оцінки
1.2. Об'єкти оцінки
1.3. Склад оцінюваних прав
1.4. Види оцінюваних вартостей
1.5. Мета і завдання оцінки
1.6. Дата проведення оцінки
1.7. Період проведення робіт
1.8. Дата складання звіту
1.9. Короткі відомості про замовника
1.10. Короткі відомості про виконавця і оцінювача,
складав справжній звіт
1.11. Використовувані стандарти оцінки
1.12. Результати оцінки та підсумкова величина вартості об'єктів оцінки
2. Обмежуючі умови та обставини, істотні
припущення і допущення
2.1. Загальні обмежуючі умови та обставини
2.2. Приватні припущення і допущення
3. Документи, що визначають кількісні та якісні
характеристики об'єктів оцінки
4. Процедура оцінки ринкової вартості рухомого майна
4.1. Суть і основні етапи процесу оцінки
4.2. Використовувана термінологія
4.3. Опис загальноприйнятих підходів до оцінки
4.3.1. Порівняльний підхід
4.3.2. Прибутковий підхід
4.3.3. Витратний підхід
5. Ідентифікація та опис об'єктів оцінки
5.1. Опис об'єктів оцінки
5.2. Аналіз зовнішнього середовища
6. Соціально-економічні огляди
6.1. Огляд поточної соціально-економічної ситуації в Росії
6.2. Поточні показники економічного розвитку Санкт-Петербурга
7. Обгрунтування застосованих підходів до оцінки
8. Визначення ринкової вартості об'єктів оцінки
8.1. Визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках витратного підходу
8.1.1. Загальні положення
8.1.2. Визначення повної відновної вартості
8.1.3. Визначення величин накопиченого зносу
8.1.4. Підсумкове визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках витратного підходу
8.2. Визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках порівняльного підходу
8.2.1. Методика оцінки
8.2.2. Підбір аналогів
8.2.3. Розрахунок ринкової вартості
8.3. Визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках дохідного підходу
8.3.1. Загальні положення
8.3.2. Визначення кроку і тривалості прогнозного періоду
8.3.3. Прогнозування майбутніх доходів
8.3.4. Визначення операційних витрат
8.3.5. Визначення чистого операційного доходу
8.3.6. Визначення норми віддачі на капітал
8.3.7. Розрахунок ставки капіталізації
8.3.8. Розрахунок вартості обладнання
8.4. Узгодження результатів
8.5. Підсумкове судження про ринкову вартість об'єктів оцінки
9. Розрахунок ліквідаційної вартості рухомого майна
9.1. Загальні положення
9.2. Фактори, що впливають на ринкову вартість
9.3. Визначення ліквідаційної вартості оцінюваного рухомого майна
10. Підсумкове судження про ринкову та ліквідаційною вартостях оцінюваного майна
11. Перелік використаних у роботі нормативних документів та джерел інформації
12. Перелік додатків
основні факти та висновки

Підстава для проведення оцінки
Підставою для проведення оцінки є Договір № _________________ від 24 липня 2008 р ., Укладений між ВАТ «Кракатушка» (далі - Замовник) і (далі - Виконавець).

1.1. Об'єкти оцінки

Оцінці підлягають об'єкти рухомого майна - промислове обладнання, що входить до складу автоматичної виробничої лінії Salvagnini [1] C1/S4/P4, - склад якого із зазначенням місця розташування, основних кількісних і якісних характеристик наведено в розділі «Ідентифікація та опис об'єктів оцінки» цього Звіту.
Сумарна величина первісної балансової вартості, представленого до оцінки рухомого майна, становить 1609508 крб. 83 коп.
Сумарна величина залишкової вартості, представленого до оцінки рухомого майна, становить 598 194 руб. 75 коп.

1.2. Склад оцінюваних прав

Під складом оцінюваних прав розуміється право власності ВАТ «Кракатушка» на оцінювані об'єкти рухомого майна без обтяжень і обмежень, так як на об'єкти оцінки не зареєстровані будь-які обтяження та обмеження.

1.3. Види оцінюваних вартостей

Визначенню підлягають ринкова та ліквідаційна вартість. Визначення даних понять відповідно до Федеральним Стандартом Оцінки «Мета оцінки та види вартості (ФСО № 2)", затвердженим Наказом Мінекономрозвитку Росії № 255 від 20.07.2007 р. приведені нижче.
Ринкова вартість об'єкта оцінки - найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути відчужений на дату оцінки на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини, тобто коли:
§ одна зі сторін угоди не зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша сторона не зобов'язана приймати виконання;
§ сторони угоди добре інформовані про предмет угоди і діють у своїх інтересах;
§ об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки;
§ ціна угоди представляє собою розумну винагороду за об'єкт оцінки і примусу до здійснення угоди, у відношенні сторін угоди, з чийого-небудь боку не було;
§ платіж за об'єкт оцінки виражений у грошовій формі.
Ліквідаційна вартість - розрахункова величина, що відображає найбільш ймовірну ціну, по якій даний об'єкт оцінки може бути відчужений за термін експозиції об'єкта оцінки, менший типового терміну експозиції для ринкових умов, в умовах, коли продавець змушений здійснити операцію з відчуження майна.
Ліквідаційна знижка - величина вартості, виражена в процентному відношенні, на яку може бути зменшена ринкова вартість об'єктів оцінки в умовах відчуження на відкритому ринку в термін, менший за звичайний термін експозиції аналогічних об'єктів.

1.4. Мета і завдання оцінки

У цьому Звіті визначаються величини ринкової та ліквідаційної вартостей об'єктів оцінки. Результати оцінки будуть використані для встановлення умов кредитування.

1.5. Дата проведення оцінки

Оцінка виконана за станом на 24 липня 2008 р .
Курс дол США на дату оцінки: 23,322 руб. за 1 дол США.
Курс євро на дату оцінки: 36,7695 руб. за 1 євро.

1.6. Період проведення робіт

З 24 липня 2008 р . по 31 липня 2008 р .

1.7. Дата складання Звіту

31 липня 2008.

1.8. Короткі відомості про Замовника

ВАТ «Кракатушка»

1.9. Короткі відомості про Виконавця і оцінювачі, що складав справжній Звіт

1.10. Використовувані стандарти оцінки

Цей Звіт виконаний Виконавцем (інструментом оцінки) відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, в тому числі згідно з Федеральним законом РФ від 29.07.98 р. № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» у діючій редакції. При підготовці Звіту про оцінку Виконавець і Оцінювач керувалися стандартами оціночної діяльності: федеральними стандартами оцінки: ФСТ № 1 (Наказ Мінекономрозвитку РФ від 20.07.2007 р. № 256), ФСТ № 2 (Наказ Мінекономрозвитку РФ від 20.07.2007 р. № 255) , ФСТ № 3 (Наказ Мінекономрозвитку РФ від 20.07.2007 р. № 254).

1.11.

1.12. Результати оцінки та підсумкова величина вартості об'єктів оцінки

Результати оцінки та підсумкові величини вартості оцінюваного майна наведено в таблиці нижче.
Ринкова та ліквідаційна вартість оцінюваного майна
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 1
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Інв.
Ринкова вартість, грн.
У тому числі ПДВ, руб.
Ліквідаційна вартість, грн.
У тому числі ПДВ, руб.
1
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4
1257
32 700 000
4 988 136
21 900 000
3 340 678
Разом:
-
32 700 000
4 988 136
21 900 000
3 340 678

2. Обмежують Умови і обставини, істотні припущення і допущення

2.1. Загальні обмежуючі умови та обставини

1. Цей Звіт достовірний лише в повному обсязі. Додатки є невід'ємною частиною цього Звіту.
2. Звіт містить професійну думку оцінювача щодо ринкової вартості рухомого майна і не є гарантією того, що дане рухоме майно буде продано на вільному ринку за ціною, яка дорівнює вартості, зазначеної в цьому Звіті.
3. Оцінка зроблена з урахуванням усіх обмежуючих умов і обставин, припущень і припущень, встановлених або умовами вихідної задачі, або введених нижчепідписаним оцінювачем.
4. Замовник бере на себе зобов'язання заздалегідь звільнити оцінювача і Виконавця від всякого роду витрат і матеріальної відповідальності, що відбуваються через позов третіх осіб до Оцінювачу та / або Виконавцю, внаслідок легального використання результатів цього Звіту, крім випадків, коли остаточним судовим порядком визначено, що виникли збитки і втрати з'явилися результатом шахрайства, халатності або навмисно неправочинних дій з боку оцінювача і / або Виконавця.
5. Від Виконавця (його персоналу і представників) не потрібно з'являтися в суді чи іншим чином свідчити у зв'язку з проведенням даної оцінки, інакше як за офіційним викликом суду.
6. Оцінювач не приймає на себе відповідальності за надійність і достовірність інформації, отриманої від представників Замовника та Товариства та інших осіб, що згадуються в Звіті, в письмовій або усній формі і незалежно від того, підтверджена чи вона документально. Він виходить з того, що така інформація є достовірною, якщо вона не суперечить професійному досвіду оцінювача.
7. Оцінювач не проводив юридичної експертизи отриманих документів і виходив з власного розуміння їх змісту та впливу такого на оцінювану вартість. Він не несе відповідальності за точність опису (і самі факти існування) оцінюваного права, але посилається на документи, що стали підставою для винесення суджень про склад і якість прав на оцінюваний рухоме майно.
8. Оцінювач не приймає на себе відповідальності за зміну економічних, юридичних і інших факторів, які можуть виникнути після дати оцінки і вплинути на ринкову ситуацію, а, отже, і на ринкову вартість об'єкта, якщо такі не повинні були бути їм передбачені в процесі виконання робіт.
9. Не всі використані документи включені до складу додатків (а лише ті, які представлялися Оцінювачу суттєвими для розуміння змісту Звіту). При цьому в архіві Виконавця будуть зберігатися копії усіх істотних матеріалів, використаних при підготовці Звіту.
10. Кількість значущих цифр у проміжних результатах не повинно вводити одержувача Звіту в оману щодо точності відповідних чисел - вони не округлені лише для того, щоб уникнути «нарощення» помилки підсумкового результату. Саме він буде заокруглений відповідно до правил арифметики і за якістю вихідних даних.
11. Обставини, що перешкоджають проведенню оцінки, згідно з чинним законодавством відсутні.

2.2. Приватні припущення і допущення

1. У рамках цієї роботи визначення ринкової та ліквідаційної вартостей оцінюваного рухомого майна здійснено відповідно до Завданням на оцінку.

3. Документи, що визначають кількісні та якісні характеристики об'єктів оцінки

Замовником були надані наступні документи:
1. Довідка ВАТ «Кракатушка» № 88 від 24 липня 2008 р .;
2. Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів № 1257 23.07.2008 р.;
3. Договір поставки № 51-ПО/00 від 14.03.2008 р.;
4. Акт прийому передачі майна за договором поставки № 51-ПО/00
від 14.03.2008 р.;
5. Договір оренди № 9 від 09.01.2008 р.;
6. Специфікація № 1 до договору оренди № 9 від 09.01.2008 р. від 09.01.2008 р.;
7. Акт приймання-передачі майна за договором оренди № 9 від 09.01.2008 р. від 09.01.2008 р.;
8. Договір оренди № 10 від 01.01.2008 р.;
9. Специфікація № 1 до договору оренди № 10 від 01.01.2008 р. від 01.01.2008 р.;
10.Акт приймання-передачі майна за договором оренди № 10 від 01.01.2008 р. від 01.01.2008 р.;
Копії вищезазначених документів наведено у Додатку до цієї Звіту.

4. Процедура оцінки ринкової вартості рухомого майна

4.1. Суть і основні етапи процесу оцінки

Процес оцінки - це документально і логічно обгрунтована процедура дослідження ціннісних характеристик оцінюваного об'єкта, базована на основі загальноприйнятих методах і підходах до оцінки. Завдання оцінювача - визначення та кількісна інтерпретація ступеня корисності оцінюваного майна. Предметом оцінки завжди є не саме майно, а ті чи інші права на нього (повне право власності або комплекс часткових прав). Сумарна дія всіх ринкових чинників, що впливають на вартість об'єкта, резюмується в підсумковому судженні.
Процес оцінки складається з наступних етапів:
Збір загальних даних та їх аналіз. На цьому етапі були проаналізовані дані, що характеризують економічні, соціальні та інші чинники, що впливають на ринкову вартість об'єкта оцінки.
Збір спеціальних даних та їх аналіз. На даному етапі була зібрана більш детальна інформація, що відноситься до оцінюваного майна. Збір даних здійснювався шляхом вивчення відповідної документації, консультацій з постачальниками та виробниками обладнання, аналогічного оцінюваному.
Збір інформації проводився за наступними напрямками:
§ про технічні характеристики і параметри оцінюваного майна;
§ про ціни на об'єкти, аналогічні оцінюваним, представлені на первинному і вторинному ринках.
Обгрунтування застосування підходів до оцінки об'єкта. На основі зібраної раніше інформації був зроблений вибір підходів до оцінки майна і зроблено розрахунок.
Підготовка Звіту про оцінку. На заключному етапі роботи складався письмовий Звіт.

4.2. Використовувана термінологія

Використовуються у цій Звіті поняття, терміни та визначення відповідають положенням Федерального закону «Про оціночну діяльність в РФ» № 135-ФЗ від 29.07.1998 р., а також використовуються Федеральним Стандартами Оцінки, затвердженими Наказами Мінекономрозвитку Росії № 256 від 20.07.2007 р. , № 255 від 20.07.2007 р., № 254 від 20.07.2007 р.
Оцінка вартості - це сукупність логічних процедур і розрахунків, які мають формування обгрунтованого висновку про величину вартості об'єкта. По суті, це моделювання уявлень потенційних раціонально мислячих і вільних в діях покупців і продавців про корисність майна, залежно такої від його властивостей і про їхню готовність придбати дану корисність (розлучитися з нею) за доречну (за їх уявленнями) суму грошей. Методи та технології оцінки фіксуються у формі тих чи інших Стандартів оцінки.
Ринкова вартість об'єкта оцінки - найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути відчужений на дату оцінки на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини, тобто коли:
§ одна зі сторін угоди не зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша сторона не зобов'язана приймати виконання;
§ сторони угоди добре інформовані про предмет угоди і діють у своїх інтересах;
§ об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки;
§ ціна угоди представляє собою розумну винагороду за об'єкт оцінки і примусу до здійснення угоди, у відношенні сторін угоди, з чийого-небудь боку не було;
§ платіж за об'єкт оцінки виражений у грошовій формі.
Ліквідаційна вартість - розрахункова величина, що відображає найбільш ймовірну ціну, по якій даний об'єкт оцінки може бути відчужений за термін експозиції об'єкта оцінки, менший типового терміну експозиції для ринкових умов, в умовах, коли продавець змушений здійснити операцію з відчуження майна.
Ліквідаційна знижка - величина вартості, виражена в процентному відношенні, на яку може бути зменшена ринкова вартість об'єкта оцінки в умовах відчуження на відкритому ринку в термін, менший за звичайний термін експозиції аналогічних об'єктів.
Підходи до оцінки:
Витратний підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта оцінки з урахуванням зносу і старіння.
Порівняльний підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта, заснованих на порівнянні об'єкта оцінки з об'єктами-аналогами об'єкта оцінки, щодо яких є інформація про ціни.
Прибутковий підхід - сукупність методів оцінки вартості об'єкта, заснованих на визначенні очікуваних доходів від використання об'єкта оцінки.
Метод оцінки - послідовність процедур, що дозволяє на основі істотною для даного методу інформації визначити вартість об'єкта оцінки в рамках одного з підходів до оцінки.
Дата проведення оцінки - календарна дата, за станом на яку визначається вартість об'єкта оцінки.
Повна відновна вартість (ПВС) об'єкта оцінки - сума витрат у ринкових цінах, що існують на дату проведення оцінки, на створення об'єкта, ідентичного об'єкту оцінки, із застосуванням ідентичних матеріалів і технологій.
Фізичний знос (коригування на фізичний стан) - це техніко-економічне поняття, що виражає зменшення ступеня експлуатаційної придатності та споживчої привабливості об'єкта, викликане різними причинами.
Функціональний знос - зменшення вартості об'єкта, викликане, в основному, факторами науково-технічного прогресу і пов'язане з погіршенням функціональних характеристик об'єкта.
Економічне старіння (зовнішній знос) - це втрата вартості, обумовлена ​​зовнішніми факторами, такими як: зміна співвідношення попиту і пропозиції на ринку, науково-технічного прогресу і т. д. Економічний знос називають також зовнішнім зносом, так як він залежить від причин, що носять зовнішній характер впливу на сам об'єкт.
Сукупний знос - сумарна величина, що враховує фізичний, функціональний знос та економічний старіння.
Підсумкова величина вартості об'єкта оцінки - величина вартості об'єкта оцінки, одержана як підсумок обгрунтованого узагальнення результатів розрахунків вартості об'єкта оцінки при використанні різних підходів до оцінки та методів оцінки.
Експлуатаційна документація - документи, призначені для споживача і містять інформацію, що дозволяє йому правильно використовувати об'єкт, проводити його технічне обслуговування, транспортувати, зберігати і ремонтувати. До документів для споживача відносяться: технічний опис, інструкція з експлуатації, інструкція по технічному обслуговуванню, паспорт та ін
Умови експлуатації - викладені в експлуатаційній документації, кількісні значення параметрів, при яких виробник гарантує працездатний стан або діапазон значень експлуатаційних властивостей об'єкта протягом заданого проміжку часу.

4.3. Опис загальноприйнятих підходів до оцінки

Згідно зі стандартами оціночної діяльності використовуються три підходи до оцінки машин, обладнання, транспортних засобів та іншого майна:
- Порівняльний підхід;
- Прибутковий підхід;
- Витратний підхід.
Кожен з цих підходів має певні обмеження з точки зору можливості отримання достовірного результату оцінки конкретного об'єкта. При визначенні вартості бажано застосувати всі три підходи до оцінки, коли це можливо, а потім виконати узгодження результатів оцінки, отриманих різними підходами. Проте, в силу різних обставин, наприклад, рівня розвитку ринку даного виду майна, типовості способів придбання, ступеня достовірності та повноти вихідних даних, доступних для проведення оцінки, як правило, перевага може бути віддано одному (двох) із зазначених підходів до оцінки, так як інші (інший) не забезпечують достатнього для проведення узгодження результатів точності оцінки.

4.3.1. Порівняльний підхід

Порівняльний підхід (порівняльний аналіз продажів) грунтується на зборі інформації про ціни продажів об'єктів, аналогічних оцінюваному, аналізі відмінностей оцінюваного об'єкта від об'єктів-аналогів і коригування цін аналогів з урахуванням наявних відмінностей.
Даний підхід дає найбільш точну інформацію про вартість об'єктів оцінки, широко представлених на ринку і щодо яких є достатньо інформації про факти їх продажів і ціни цих продажів.

4.3.2. Прибутковий підхід

Прибутковий підхід являє собою процедуру оцінки, в основі якої лежить принцип, згідно з яким вартість майна визначається розміром очікуваних доходів від володіння ним.
Для застосування цього підходу потрібно оцінити дохід, який буде приносити майно і капіталізувати (або дисконтувати) його за відповідною ставкою капіталізації (дисконту).
Прибутковий підхід найбільш доречний при оцінці об'єктів, що приносять самостійний доход або об'єктів, дохід від використання яких може бути виділений з потоку доходів від усієї власності, складовою частиною якої він є. Другий істотною передумовою застосування дохідного підходу є типовість мотивації набувача - інвестування коштів у джерело майбутнього доходу.

4.3.3. Витратний підхід

Витратний підхід являє собою процедуру визначення витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкта оцінки з урахуванням износов всіх видів (фізичного, функціонального, зовнішнього).
Витратний підхід до оцінки вартості найбільш доречний при оцінці об'єктів, не представлених або мало представлених на вільному ринку, типовим способом придбання яких є будівництво, замовлення на виготовлення безпосередньо на заводі-виробнику або у посередника. На першому етапі розрахунку із застосуванням витратного підходу визначається повна відновна вартість об'єкта оцінки (або повна вартість заміщення).
Під повною відновною вартістю оцінюваного об'єкта розуміється вартість створення в сучасних умовах і поточних цінах точно такого ж об'єкта (його повної копії).
Однак на практиці машини та обладнання рідко відтворюються у вигляді точних копій. Навіть самі сучасні машини постійно піддаються вдосконаленням у процесі виробництва. У практиці оцінки цими вдосконаленнями можна знехтувати, поки що оцінюється машина не знята з виробництва і не змінена її модель чи марка. У цих випадках повна відновна вартість збігається з повною вартістю заміщення.
Вартість заміщення об'єкта оцінки - сума витрат на створення об'єкта, аналогічного об'єкту оцінки, в ринкових цінах, що існують на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу об'єкта оцінки;
Вимога мінімізації вартості придбання означає вибір як заміщує не будь-якого, а мінімально достатнього за всіма своїми характеристиками аналога.
При визначенні вартості заміщення необхідно враховувати весь коло відповідних витрат, тобто не тільки вартість придбання обладнання, а й вартість його доставки і установки.

5. Ідентифікація та опис об'єктів оцінки

5.1. Опис об'єктів оцінки

Оцінці підлягають об'єкти рухомого майна - промислове обладнання, що входить до складу автоматичної виробничої лінії Salvagnini C1/S4/P4.
Перелік об'єктів оцінки
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 2
№ п / п
Найменування
об'єкта оцінки
Кількість, шт.
Інв.
Рік випуску
Рік введення в експлуатацію
Балансова вартість, грн.
Залишкова вартість, грн.
1
Виробнича лінія Salvagnini [2] C1/S4/P4
в тому числі:
1
1257
1989
2000
1 609 508,83
598 194,75
Salvagnini С1
1
-
1989
2000
-
-
Salvagnini S4
1
-
1989
2000
-
-
Salvagnini P4
1
-
1989
2000
-
-
Найменування, марки і моделі оцінюваних об'єктів рухомого майна наведено в документації, наданої Замовником.
Сумарна величина первісної балансової вартості, представленого до оцінки рухомого майна, становить 1609508 крб. 83 коп.
Сумарна величина залишкової вартості, представленого до оцінки рухомого майна, становить 598 194 руб. 75 коп.
Під складом оцінюваних прав розуміється право власності ВАТ «Кракатушка» на оцінювані об'єкти рухомого майна без обтяжень і обмежень.
Огляд об'єктів оцінки був здійснений 24 липня 2008 р . фахівцем у супроводі провідного інженера ВАТ «Кракатушка».
На момент огляду оцінювані об'єкти рухомого майна розташовувалися за адресою: м. Санкт-Петербург, __________________________.
Будівля, в якій розташовується автоматична виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4, і земля під цим будинком належить ВАТ «Кракатушка» на праві власності.
Нижче наведена карта місця розташування об'єктів оцінки.

Розташування об'єктів оцінки
______
Рис. SEQ Рис. \ * ARABIC 1
Опис об'єктів оцінки виконано на підставі консультацій з технічними фахівцями Замовника, а також на підставі документації, представленої Замовником.
Нижче наведено короткий опис об'єктів оцінки.
Характеристики автоматичної виробничої лінії Salvagnini C1/S4/P4
Обробний центр Salvagnin i S4 для пробивання й різання:
Оброблювальні центри серії S4 призначені для пробивання і оптимального розкрою листового матеріалу з розмірами (мм x мм) від 370 x 300 до 3048 x 1650. Діапазон товщини оброблюваного металу становить від 0,5 мм до 5,0 мм - Для алюмінію, до 3,5 мм - Для нормальної сталі і до 2,0 мм - Для нержавіючої сталі. Можлива робота устаткування в складі повністю автоматичних ліній.
Традиційні пробивні машини мають один прес і механізм, який проводить зміну інструменту з інструментальної обойми чи револьверної головки. Відмінною рисою машин серії S4 є те, що кожна інструментальна позиція в головці має свій прес. Іншою важливою особливістю машин цієї серії є ножиці з незалежним ходом лез і автоматичним регулюванням зазору, розташованих уздовж координат X і Y. Довжина кожного леза складає 500 мм . Така унікальна вбудована робоча голова (Multi-divss) для пробивання і система розкрою забезпечує неперевершений рівень швидкості, точності, повторюваності та економії матеріалу. Втрата часу на зміну інструменту відсутня.
Дане обладнання дозволяє спростити організацію процесу обробки листів і збільшити обсяги виробництва при великому асортименті випускаються деталей.
Технічні характеристики Salvagnin i S4
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 3
Показники
Модель S4.30
Параметри робочої зони
Максимальні розміри листа (за координатами X x Y), мм x мм
3048 x 1650
Максимальна діагональ листа (при якій можливо обертання заготовки), мм
3470
Мінімальні розміри листа листа (за координатами X x Y), мм x мм
370 x 300
Параметри пробивки
Технологія
багатоциліндрових гідравлічна голова
Позначення багатоциліндровий голови і відповідну кількість позицій під інструмент
H2 - 76 поз.; H3 - 96 поз.; H4 - 72 поз.; H5 - 64 поз.; H6 - 84 поз.
Час зміни пробивного інструменту, сек
0 (всі інструменти завжди готові до роботи)
Можливість одночасного використання двох і більше інструментів
та
Мінімальна товщина оброблюваного матеріалу, мм
0,5
Максимальна товщина для різних матеріалів, мм
алюміній (σв = 200 МПа)
5
нормальна сталь
(Σв = 410 МПа)
3,5
нержавіюча сталь
(Σв = 680 МПа)
2
Параметри розкрою
Технологія
одночасні або незалежні рези за координатами X і Y
Регулювання зазору між лезами
автоматична
Довжини лез (за координатами X x Y), мм x мм
500 x 500
Мінімальна товщина матеріалу, мм
0,5
Максимальна товщина для різних матеріалів, мм
алюміній (σв = 200 МПа)
5
нормальна сталь (σв = 410 МПа)
3,5
нержавіюча сталь (σв = 680 МПа)
2
Параметри системи переміщення заготовки
Максимальна швидкість, м / хв
по координаті X
84
по координаті Y
72
Повна (по двох координатах)
110,6
Максимальне прискорення, м/с2
по координаті X
25
по координаті Y
15
Пристрій ЧПУ
Контролер Salvagnini Six
Вимоги до джерел енергії
Середня споживана потужність, кВт
Тиск стисненого повітря, бар
Продуктивність, кв.м на годину
200

Центр Salvagnin i P4 для автоматичної згинання панелей
Центри серії P4 призначені для автоматичної згинання панелей з листового металу товщиною від 0,5 мм до 3,0 мм - Для алюмінію, до 3,2 мм - Для нормальної сталі і до 2,0 - для нержавіючої сталі. Залежно від моделі, максимальні габарити заготівки (мм x мм) можуть лежати в межах від 2000 x 1850 до 3990 x 4000, максимальна висота згину становити від 165 мм до 350 мм . Можливо виготовлення довгих профілів при додатковому обладнанні машин ножами для технологічної різання. Обладнання може працювати в складі повністю автоматичних ліній.
Відмінною особливістю машин цієї серії є широкі технологічні можливості при високій швидкості і точності згинання. Гнучкий вузол, який можна розглядати, як універсальний інструмент, дозволяє отримувати такі форми гибочних елементів, які при виконанні на звичайному пресі вимагають застосування спеціального інструменту. Пристрій згинальною машини не вимагає зміни інструмента. По всьому світі встановлено понад 1300 центрів P4.
Конструктивні особливості та технологічні можливості
Гнучкий машина - це плід унікальної технології Salvagnini. Гнучкий машина складається з станини (на схемі не показана), опорного ножа (поз. 3), пристрої притиску заготівлі (blankholder) (поз. 2) та гібочного блоку з верхнім (поз. 4) і нижнім (поз. 5) інструментами. Ширина зони притиску може задаватися в широких межах, шляхом автоматичного (ABA - Automatic Blankholder Adjustment - Автоматичне регулювання пристрою притиску заготівлі) або ручного набору сегментів (MLA - Manual Length Adjustment - Ручне регулювання довжини) пристрою притиску. Завдяки наявності верхнього та нижнього інструменту можливо виконання як позитивних, так і негативних згинів.
Переміщення заготовки здійснюється за допомогою маніпулятора (поз. 1), який може повертати заготовку на кути: 90, 180 і 270. Можливий поворот заготовки на інші кути, що дозволяє виконувати деталі з неперпендикулярних лініями згинів.
Система базування заготовки дозволяє використовувати елементи кутових вирубок заготовки (присутніх на більшості деталей з листового металу) в якості відправних точок для визначення місць згинів. Така базіровка дозволяє отримувати деталі з високою точністю положення елементів пробивки (отворів, пазів і т.п.) щодо зігнутою кромки.
При згинанні, всі неточності розрахунку та виготовлення розгорток деталей припадають на перші від країв заготовки згини, інші гнучкі розміри (включаючи розмір базового тіла) виконуються з високою точністю, яка визначається тільки точністю переміщення маніпулятора. Для деталей більшості конструкцій необхідно саме такий розподіл точності.
Притиск дозволяє не тільки фіксувати заготівлю під час виконання гнучкі, але й виконувати такі операції, як плющення або догіб.
Гнучкий машина дозволяє виконувати елементи з великими радіусами.
При обладнанні верстата ножами для виконання технологічної різання (опцією CUT) можливе виготовлення коротких і довгих профілів. Наявність даної опції так само дозволяє групувати розгортки деталей на одній заготівлі з міркувань комплектності виробу. Можливість різання дозволяє вирішити проблему виготовлення деталей з дуже складним профілем згину, шляхом розбиття деталі на частини з більш простими профілями.
Використання опції різання для виготовлення довгого профілю
Установка опції CLA, дозволяє виготовляти панелі без щілин і гострої кромки в кутах. Дана опція так само корисна при виготовленні деталей в яких необхідно виконати згин елемента обмеженої довжини.
Доступ до абсолютного програмуванню (ABS), що дозволяє задавати траєкторію інструменту, розширює технологічні можливості згинання.
Конфігурації машин з автоматичним завантаженням заготовки (мал.) і роботизованою системою вивантаження CSR (рис. Загальний вигляд роботизованої системи завантаження), з укладанням готових панелей в стопку, а так само можливість повідомлення про помилки на стаціонарні та мобільні телефони, дозволяють організувати роботу без участі людини.
Технічні характеристики Salvagnin i P 4
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 4
Показники
Модель P4-2516
Максимальна довжина вхідного листа, мм
2795
Максимальна ширина вхідного листа, мм
1524
Максимальна діагональ листа (при якій можливо обертання заготовки), мм
2800
Максимальна довжина згину, мм
2500
Максимальна висота згину, мм
165
Мінімальна товщина металу, мм
0,5
Максимальна товщина металу для різних кутів згину, мм
алюміній
(Σв = 265 МПа)
3,0 (± 90 °)
2,0 (± 135 °)
нормальна сталь
(Σв = 410 МПа)
2,5 (± 90 °)
2,0 (± 135 °)
нержавіюча сталь (σв = 580 МПа)
2,0 (± 90 °)
1,5 (± 125 °)
Центр розкрою й різання Salvagnini С1
Устаткування призначене для оптимального розкрою листового матеріалу з розмірами (мм x мм) від 370 x 300 до 3048 x 1650. Зусилля 160 бар. Максимальна товщина листа 2,5 мм . Споживана потужність 55 KVA.
Відповідно до наданої документацією, оглядом та інтерв'ю з представником Замовника було встановлено, що обладнання знаходиться у задовільному технічному стані з урахуванням нормального зносу і використовуються за своїм прямим призначенням.
У зв'язку з тим, що оцінюється рухоме майно є промислове обладнання для виробництва металевих профілів і інших різних металевих виробів і знаходиться в доброму робочому стані, Оцінювач прийшов до висновку, що найбільш ефективним використанням [3] оцінюваного майна є використання його за своїм прямим призначенням , сформульованому у відповідності з експлуатаційною документацією.
Фотографії об'єктів оцінки наведені у Додатку до цієї Звіту.
Загальна продуктивність лінії становить 200 кв.м оброблених сталевих листів в годину.

5.2. Аналіз зовнішнього середовища

Проаналізувавши ринок, Оцінювач побачив, що об'єкти оцінки і об'єкти-аналоги широко поставляються заводом-виробником: компанія "SALVAGNINI ITALIA SPA" - http://www.salvagninigroup.com.
У рамках цієї Звіту, при оцінці об'єктів рухомого майна та аналізі зовнішнього середовища інструментом оцінки були виявлені аналоги об'єктів оцінки, порівнянні за основним (ціноутворюючим) технічним характеристикам.
Оцінюване рухоме майно можна придбати тільки на замовлення. Максимальний термін поставки у такому випадку становить до 12-ти місяців.
Так як, представлене до оцінки, рухоме майно є вузькоспеціалізованим, то Оцінювач не виявив істотних гідний або недоліків об'єктів-аналогів.
Після проведеного аналізу, Оцінювач зміг відзначити, що основними споживачами оцінюваного майна є компанії, які займаються виробництвом металевих виробів. Так само Оцінювач зазначив, що на момент оцінки вторинний ринок оцінюваної техніки розвинений, але не досить добре.
У висновку хотілося б відзначити, що оцінювані об'єкти рухомого майна, на думку оцінювача, характеризується середнім ступенем ліквідності, а передбачуваний термін типовою експозиції оцінюваного майна на ринку складає 6 місяців.

6. Соціально-економічні огляди

5.3. Огляд поточної соціально-економічної ситуації в Росії

Розглядаючи огляд макроекономічної ситуації в РФ, в контексті даного Звіту, оцінювач відзначає зміну економічних показників та індикаторів ринку. Після зростання у лютому - квітні темпи економічного зростання в травні зберігалися на високому рівні, хоча й трохи сповільнилися щодо квітня. За оцінкою Мінекономрозвитку Росії, приріст ВВП в травні 2008 р . до травня попереднього року склав 7,7% (у січні-травні - 8,4%). Оцінка очищеного від сезонного і календарного чинників середньомісячного приросту ВВП в травні 2008 р . характеризується уповільненням (0,5%) щодо середньомісячного приросту у січні-квітні 2008 р . (0,8%). Уповільнення темпів економічного зростання в травні (після прискорення в лютому-квітні) в основному викликано уповільненням інвестиційного попиту в результаті зниження припливу іноземних інвестицій, посилення кредитної політики банків, подорожчанням виробничих витрат
. Основні показники розвитку економіки
(У% до відповідного періоду попереднього року)
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 5
Показники
2007
2008
Травень
січень-травень
Травень
січень-травень
Довідково:
Квітень
Економічне зростання, у% до відповідного періоду попереднього року
ВВП
108,3
107,4
107,7
108,4
108,8
Індекс промислового виробництва
105,7
106,6
106,7
106,9
109,2
Інвестиції в основний капітал
123,9
123,0
115,3
118,9
120,6
Інфляція, приріст у% (за період)
Споживчі ціни
0,6
4,7
1,4
7,7
1,4
Ціни виробників промислових товарів
5,4
11,8
3,5
11,5
4,5
Фінанси населення
Номінальна нарахована середньомісячна зарплата,
в руб.
12787
12186
17034
15961
16538
Реальна зарплата, у% до відповідного періоду попереднього року
116,4
117,9
114,5 3)
113,9
114,6
Реальні доступні грошові доходи, у% до відповідного періоду попереднього року
109,6
109,9
107,2
109,4
110,7
Гроші та кредит
Грошова маса (М2) (зміна за період), у%
6,9
18,9
3,2
3,8
-0,3
Обмінний курс, в крб. за 1 дол США (середній за період)
25,8
26,1
23,7
24,0
23,5
Індекс реального курсу рубля до долара США, у%
100,1
103,6
99,7
108,1
101,9
Зовнішньоекономічна діяльність, у млрд. дол США
Експорт товарів
29,7
128,7
45,1
195,4
40,6
Імпорт товарів
17,5
76,9
26,2
111,1,
25,1
Міжнародні резерви (зміна за період)
34,090
99,475
12,969
71,000
27,448

Динаміка основних економічних показників. У травні темпи економічного зростання зберігалися на високому рівні, хоча й трохи сповільнилися щодо квітня. За оцінкою Мінекономрозвитку Росії, приріст ВВП в травні 2008 р . до травня попереднього року склав 7,7% (у січні-травні - 8,4%). Оцінка очищеного від сезонного і календарного чинників середньомісячного приросту ВВП в травні 2008 р . характеризується уповільненням (0,5%) щодо середньомісячного приросту у січні-квітні 2008 р . (0,8%). Уповільнення темпів економічного зростання в травні (після прискорення в лютому-квітні) в основному викликано уповільненням інвестиційного попиту в результаті зниження припливу іноземних інвестицій, посилення кредитної політики банків, подорожчанням виробничих витрат.
Промислове виробництво. У травні 2008 р . зростання промислового виробництва в порівнянні з квітнем сповільнилося. Приріст промислового виробництва (розділи С + D + E класифікатора КВЕД) у травні 2008 р . склав 6,7% до відповідного періоду 2007 року (у травні 2007 року 5,7%). У цілому в січні-травні 2008 р . приріст склав 6,9% (що практично відповідає приросту у січні-травні 2007 р . - 6,6%). Уповільнення зростання промислового виробництва в травні обумовлено деяким уповільненням обробних виробництв (приріст у травні 10,0% проти 14,5% квітні 2008 р .). Приріст добувних виробництв у січні-травні 2008 р . склав 0,5% і не надав помітного впливу на зміну загальної динаміки промислового виробництва. У травні приріст виробництва і розподілу електроенергії, газу та води склав 2,0%, що приблизно відповідає динаміці в лютому-квітні (після істотного прискорення в січні).
У січні-травні 2008 р . високі темпи обробних виробництв підтримувалися зростанням виробництва: гумових і пластмасових виробів (приріст до січня-травня 2007 р . - 34,2%), оброблення деревини та виробництва виробів з дерева (на 14,1%), інших неметалевих мінеральних продуктів (на 9,9%), готових металевих виробів (на 48,8%), машин та устаткування (на 24,8%), транспортних засобів та устаткування (на 17,3%), інших виробництв (на 18,1 відсотка). Помітно нижче рівня промислового виробництва в цілому залишався приріст хімічного виробництва - 3,8%, текстильного і швейного виробництва - 1,8%, а виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування знизилася на 7,0%. У січні-травні знизилося виробництво таких значущих продуктів як хліб і хлібобулочні вироби (на 3,2%), цільномолочна продукція (в перерахунку на молоко) (на 0,7%), цукор-пісок (на 46,8%).
Інвестиції. Темпи зростання інвестицій в основний капітал у січні-травні 2008 р . залишалися на високому рівні (приріст 18,9% до січня-травня 2007 р .), Але в травні вони помітно сповільнилися щодо квітня (відповідно 15,3% і 20,6%). При цьому обсяги будівельних робіт продовжували випереджати зростання інвестицій. Приріст будівельних робіт у січні-травні 2008 р . склав 24,3% до січня-травня 2007 р ., Що в основному зумовлено випереджальним зростанням будівництва виробничих та інфраструктурних об'єктів. При цьому приріст вводів загальної площі житлових будинків у січні-травні 2008 р . в порівнянні з січнем-травнем 2007 р . значно сповільнився і склав 6,0% (приріст вводів житлових будинків у січні-травні 2007 р. склав 41,3%).
Грошові доходи населення. Зростання реальних наявних доходів населення в травні різко сповільнилося до 7,2% до травня 2007 р . Оцінка очищеного від сезонного і календарного чинників середньомісячного приросту реальних наявних доходів населення показує тенденцію їх поступового зниження з самого початку 2008 року (з 0,5% у січні до 0,1% у травні). Негативний вплив на зростання реальних доходів справляло помітне прискорення зростання цін з початку 2008 року. Зростання реальної заробітної плати в січні-травні 2008 р . показував більш високу і рівномірну динаміку (приріст у січні-травні 13,9% при прискоренні в травні до 14,5%).
Торгівля. У січні-травні 2008 р . приріст обороту роздрібної торгівлі склав 15,6% по відношенню до січня-травня 2007 р . (У січні-травні 2007 р . - 14,9%). Разом з тим очищений від сезонного фактора приріст обороту роздрібної торгівлі не показував стійкості і помітно вагався з початку року. Вплив роздрібного кредитування населення у формуванні сукупного попиту постійно підвищувався при жорсткості умов видачі кредитів з боку банків.
Експорт товарів. Експорт товарів у січні-травні 2008 року, за оцінкою Мінекономрозвитку Росії, збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 51,8% (у січні-травні 2007 р . - На 8,6%). Приріст експорту в основному обумовлений зростанням світових цін на нафту. Імпорт товарів у січні-травні 2008 р ., За оцінкою Мінекономрозвитку Росії, збільшився на 44,4% (у січні-травні 2007 р . - На 39,2%). Найважливішими факторами високого зростання імпорту з'явилися стійко високий зростання інвестиційного та споживчого попиту, а також підвищення імпортних цін у доларовому вираженні.
Інфляція. У травні 2008 р ., Так само як і в квітні, інфляція на споживчому ринку склала 1,4%. З початку року приріст цін досяг 7,7% (рік тому - 4,7%), а за річний період (травень 2008 р . по відношенню до травня 2007 р .) - 15,1% (рік тому - 7,8%). Збереження високих темпів інфляції в поточному році обумовлене зберігається відставанням пропозиції товарів (насамперед сільськогосподарських) від безперервно зростаючого платоспроможного попиту населення, слабкою конкуренцією на локальних ринках, посиленням впливу інфляції витрат, насамперед за рахунок високого зростання цін на сельхозсирье, паливо, ПММ, електроенергію . Разом з тим у травні сповільнилося зростання цін на соціально значущі товари: на хліб, окремі види молочної продукції, яйця.

5.4. Поточні показники економічного розвитку Санкт-Петербурга [4]

Санкт-Петербург є другим за розміром і економічним потенціалом містом Росії. Помітне збільшення частки вихідців з Санкт-Петербурга серед представників виконавчої влади Росії, що відбулося протягом останніх п'яти років, призвело до істотного збільшення значимості північної столиці у суспільному та економічному житті держави. До факторів, що визначає високі темпи економічного розвитку Санкт-Петербурга, слід віднести зручне географічне положення в безпосередній близькості від країн Європейського союзу, а також сприятливі інституційні умови, створені в останні кілька років міською адміністрацією з метою розвитку бізнесу в даному регіоні.
У першому півріччі 2007 року економіка Санкт-Петербурга продемонструвала стійко високі темпи економічного зростання. Економічне зростання було досягнуто, в тому числі, за рахунок високих темпів розвитку обробних виробництв, будівництва, інвестицій і підтримувався стабільним зростанням реальних грошових доходів населення і реальної заробітної плати. Так само в більшості галузей реального сектора відзначено істотне зростання.
У цілому в Петербурзі в першому півріччі поточного року спостерігається позитивна динаміка соціально-економічного розвитку за більшістю показників соціально-економічного розвитку Санкт-Петербурга.
У першому півріччі 2007 року обробляють комплексом Санкт-Петербурга відвантажено продукції на суму 219,1 млрд. руб., Що на 25,0% у діючих цінах перевищує рівень аналогічного періоду минулого року.
У структурі відвантажених товарів близько 38% займають харчові продукти, напої та тютюн, більше чверті - продукція машинобудівного комплексу (машини, різні види обладнання, транспортні засоби), 12% - металургійна продукція та готові металеві вироби.
Оборот організацій міста за перше півріччя поточного року досяг
1 340,8 млрд. руб. і збільшився у діючих цінах на 35,8% до рівня січня-червня 2007 року.
У виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування обсяг відвантажених товарів збільшився на 17,2% в порівнянні з 2005 роком і склав 54,5 млрд. руб. У цьому секторі виросла відвантаження продукції у виробництві ізольованих проводів і кабелів - в 1,6 рази, у виробництві електричної розподільної та контрольної апаратури - в 1,3 рази.
Зростання на 17,4% обсягів відвантаженої продукції в металургії і виробництві готових металевих виробів значною мірою визначений збільшенням обсягів у виробництві сталевого гарячекатаного листового прокату - в 1,5 рази. Всього у 2006 році в металургії і виробництві готових металевих виробів замовникам відвантажено продукції на загальну суму 40,2 млрд. руб.
Обсяг відвантаженої продукції у виробництві інших неметалевих мінеральних продуктів склав 18,9 млрд. руб., Що на 60% перевищує рівень 2005 року. На 5,1 млрд. руб. виросла відвантаження за видом діяльності «Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу», на 1,1 млрд. руб. - У виробництві інших неметалевих мінеральних продуктів.
Зростання відвантаження продукції на 39,1% в целюлозно-паперовому виробництві, видавничій та поліграфічної діяльності значною мірою визначений збільшенням на 3,8 млрд. руб. обсягу відвантаження паперу, картону та виробів з них. В цілому по даному виду діяльності у 2006 році відвантажено продукції на загальну суму 18,7 млрд. руб.
Обсяг відвантаження в хімічному виробництві склав 13,8 млрд. руб., Що на 8,9% вище рівня минулого року. У виробництві гумових і пластмасових виробів обсяг відвантаженої продукції збільшився на 20,6% і склав 3,9 млрд. руб.
Основний внесок в обсяг прибутку, отриманої в обробних виробництвах, внесли підприємства з виробництва нафтопродуктів та випуску харчових продуктів, напоїв і тютюну. За цими видами діяльності у січні-листопаді отриманий і найбільший приріст прибутку.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюну, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток виріс в 1,5 рази, у виробництві нафтопродуктів - на 25,4%.
У Санкт-Петербурзі індекс промислового виробництва в січні-серпні 2007 року порівняно з січнем-серпнем 2006 року склав 107,9%, в тому числі у видобувних галузях - 69,7, в обробних виробництвах - 108,2, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 107,1%.
Значне збільшення випуску продукції спостерігалося у виробництві інших не-металевих мінеральних продуктів - в 2,6 рази, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів - 117%, в хімічному виробництві - 115, у виробництві гумових і пластмасових виробів - 111, у виробництві нафтопродуктів - 109, у виробництві машин і устаткування - 108%.
Випуск продукції у виробництві транспортних засобів та устаткування скоротився в порівнянні з січнем-серпнем 2006 року на 24%.
Значне збільшення випуску продукції спостерігалося у виробництві транспортних засобів та устаткування і у виробництві гумових і пластмасових виробів - 136%, у виробництві інших неметалевих мінеральних продуктів та виробів зі шкіри та взуття - 115, в хімічному виробництві - 112, у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання - 106%.
Скорочення виробництва продукції в порівнянні з січнем-серпнем 2006 року зазначено у текстильному і швейному виробництві - на 36%, у виробництві машин і устаткування - на 25, у виробництві харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну - на 12%.
У Санкт-Петербурзі індекс цін виробників у серпні 2007 року порівняно з липнем 2007 року склав 101,9%, у тому числі в обробних виробництвах - 102,1%. При цьому у виробництві транспортних засобів та устаткування ціни зросли на 6,5%, у виробництві машин і устаткування - на 6,3, у виробництві харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну - на 2,7%.
У Ленінградській області індекс цін виробників у серпні порівняно з липнем 2007 року склав 101,0%, у тому числі в обробних виробництвах - 101,0%. При цьому в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева ціни зросли на 2,1%, у виробництві харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну - на 1,7, у виробництві інших неметалевих мінеральних продуктів - на 1,4%.
У січні-серпні 2007 року індекс споживчих цін у Санкт-Петербурзі склав 107,5% (у січні-серпні 2006 року - 107,3%), у Ленінградській області - 106,8% (108,0%). По Росії індекс споживчих цін склав 106,7% (107,1%), у Москві - 106,3% (106,8%). Випереджаючими темпами зростали ціни і тарифи на платні послуги населенню в місті їх зростання склало 111,4%, в області - 109,2%.
Вартість фіксованого набору споживчих товарів та послуг, що застосовується для проведення міжрегіональних зіставлень, в цінах серпня 2007 року склала в Російській Федерації 5 777 руб., В Москві - 8 321, в Санкт-Петербурзі - 6 098, у Ленінградській області - 5 760 крб.
Зростання економіки багато в чому грунтувався на зростаючому внутрішньому попиті, чому сприяли динамічно зростають реальні грошові доходи населення: за підсумками січня-травня 2007 року їх приріст склав 7,8% (у січні-травні 2006 року - 1,5%). Динаміка реальної заробітної плати в січні-травні 2007 року (приріст на 15,6%) випереджала зростання реальних грошових доходів населення. Розмір середньої нарахованої заробітної плати одного працівника склав 15 153 рубля і збільшився в номінальному вираженні на 26,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Санкт-Петербург є другим за рівнем розвитку містом Російської Федерації і магнітом для іноземних інвесторів. Лідером із залучення іноземного капіталу є промисловість. На цю галузь припадає більше двох третин від загального обсягу іноземних інвестицій, найбільш привабливі для іноземного капіталу машинобудування і металообробка, а також харчова промисловість.
Такий показник відображає як високий рівень загальноросійської кон'юнктури, так і результативність заходів міської влади, спрямованих на стимулювання притоку іноземних інвестицій в економіку міста.
Обсяг інвестицій в основний капітал у період з січня по травень поточного року склав 61,9 млрд. руб. і збільшився в порівнянних цінах на 14,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
За підсумками 2006 року обсяг іноземних інвестицій, що надійшли у нефінансовий сектор економіки Санкт-Петербурга, збільшився в 3,7 рази і склав 5,3 млрд. дол США.
Податкові пільги та інші заходи щодо стимулювання інвестицій, що проводяться міською владою, повинні дати гарантію реалізації великих проектів і створити сприятливий інвестиційний клімат в Санкт - Петербурзі.
У січні-серпні 2007 р . в Санкт-Петербурзі значно зросли інвестиції в ЗАТ ССМО "ЛенСпецСМУ", Комітеті з будівництва, ФГУП "Дирекція з будівництва та реконструкції", ФКП "Дирекція КЗС Росстроя" тощо; по Ленінградській області істотне скорочення обсягу інвестицій відбулося у ЗАТ "Ямалгазінвест" , ТОВ "Ікеа", ВАТ "РПК-Висоцьк" "Лукойл-II", ФДМ ДСТО "Санкт - Петербург", "Транснефть".
Зовнішньоторговельний оборот Санкт-Петербурга в 2006 році досяг 19,8 млрд. дол США і порівняно з 2005 роком збільшився на 41,7%, у тому числі розмір експорту склав 6,9 млрд. дол США (приріст на 41,5% ).
Оборот організацій у січні-серпні 2007 року склав у Санкт-Петербурзі
1 894 млрд. руб., У Ленінградській області - 433 млрд. руб. У місті 49% обороту припадало на оптову та роздрібну торгівлю, 18% - на обробні виробництва, 9% - на транспорт і зв'язок, 6% - на будівництво, 5% - на операції з нерухомим майном. В області 49% обороту сформовано обробними виробництвами, 16% - оптовою та роздрібною торгівлею, 11% - транспортом і зв'язком, 9% - будівництвом.
Санкт-Петербург - найбільший і високоіндустріальних місто Північно-Заходу Росії, в якому представлені всі види виробництва і транспорту. Економіка міста сьогодні інтенсивно розвивається, що обумовлене стабільним зростанням промислового виробництва, обсягу інвестицій, послуг транспорту і зв'язку, платних послуг населенню і т. д.
Значний вплив на економіку міста надає його географічне положення, характеризується близькістю до кордонів ЄС, наявністю великих ринків збуту і розвиненою системою морських портів.

6. аналіз найбільш еффетівного варіанту використання

Фізично можливі варіанти використання.
З урахуванням властивостей і продуктивності розглянутої виробничої лінії, можливі різні варіанти її використання: для виробництва різних виробів зі сталі та алюмінію.
Законодавчо дозволене використання.
Використання виробничої лінії для виробництва виробів із сталі і алюмінію саме по собі не є протизаконним. Все залежить від того, для яких цілей використовується кінцевий продукт.
Фінансова здійсненність і максимальна ефективність
Металеві шафи, які збираються з металоконструкцій, вироблених за допомогою виробничої лінії застосовуються в різних галузях народного господарства:
· Бібліотеки, архіви;
· Роздягальні;
· Квартири;
· Конторські установи і пр.
Виробнича лінія дозволяє знизити витрати на виробництво конструкцій і тим самим знизити собівартість обладнання.

7. Обгрунтування застосованих підходів до оцінки

Згідно Стандартів оціночної діяльності, зазначених у п. 1.11 цього Звіту, оцінювач зобов'язаний використовувати (або обгрунтувати відмову від використання) три підходи до оцінки майна:
§ витратний підхід;
§ порівняльний підхід;
§ прибутковий підхід.
Витратний підхід, заснований на принципі заміщення (вартість об'єкта оцінки визначається найменшою ціною, за якою може бути придбаний або побудований аналогічний об'єкт такої ж корисності). У розпорядженні Оцінювачів є дані про ціни заводів-виготовлювачів прогулянкових теплоходів.
Порівняльний підхід грунтується на передумові, що суб'єкти на ринку здійснюють операції за аналогією, тобто, грунтуючись на інформації про аналогічні угоди. Процедура оцінки грунтується на порівнянні оцінюваного об'єкта з порівнянними об'єктами нерухомості, які були недавно продані, з внесенням коректувань за параметрами, за якими об'єкти відрізняються один від одного. У розпорядженні Оцінювачів є дані про продаж річкових суден у період з 01.03.2006 р. по 01.03.2007 р., що дозволяє застосувати порівняльний підхід для визначення величини ринкової вартості Об'єкту оцінки.
Згідно доходному підходу, вартість майна визначається його потенційну здатність приносити дохід. У рамках дохідного підходу використовуються метод дисконтованих доходів (грошового потоку). Прибутковий підхід, заснований на оцінці об'єкта через визначення доходів від бізнесу власника об'єкта оцінки був застосований в даному звіті в наступному вигляді (в цьому звіті даний метод отримав назву класичний метод дохідного підходу):
- Визначення дійсного валового доходу від експлуатації суден;
- Визначення витрат на утримання та експлуатацію майна;
- Визначення величини ринкової вартості шляхом дисконтування грошових потоків від експлуатації об'єкта.
Таким чином, для оцінки ринкової вартості об'єкта оцінки застосовуються такі методи:
- Витратний підхід;
- Дисконтування грошових потоків;
- Метод порівняльного аналізу угод.

8. визначення ринкової вартості об'єктів оцінки

8.1. Визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках витратного підходу

8.1.1. Загальні положення

В основі витратного підходу лежить принцип заміщення, згідно з яким інвестор не заплатить за об'єкт суму більшу, ніж та, в яку обійдеться придбання або виробництво аналогічного за призначенням і якості об'єкта без надмірної затримки.
При оцінці машин і устаткування застосування витратного підходу полягає в розрахунку витрат на відтворення або заміщення точної копії оцінюваного об'єкта або об'єкта, аналогічного оцінюваному за вирахуванням втрат вартості від усіх видів зносу.
Витратний підхід часто виявляється єдино можливим при оцінці машин та устаткування спеціального призначення, унікальних об'єктів, виготовлених за індивідуальними замовленнями і не мають аналогів на ринку.

8.1.2. Визначення повної відновної вартості

У рамках цієї роботи повна відновна вартість об'єктів оцінки була визначена згідно з методом поелементного розрахунку витрат, суть якого полягає в підсумовуванні витрат на придбання, транспортування, монтаж і т.д.
З огляду на те, що різниця основних технічних характеристик об'єктів оцінки та об'єктів-аналогів незначна, то в рамках цієї роботи Оцінювач визнав за можливе прийняти цінова пропозиція в якості бази для визначення повної відновної вартості оцінюваної лінії Salvagnini C1/S4/P4 без додаткових коригувань. Але з урахуванням того, що випуск центру розкрою Salvagnini С1 на сьогоднішній день припинено, Оцінювач визнав можливим використовувати в якості аналога обробний центр Salvagnin i S4 для пробивання і різання, що включає розкрійний центр.
У процесі оцінки були використані наступні джерела інформації:
§ Комерційна пропозиція компанії ТОВ «ТД« Робур »- http://www.robur.ru тел. +7 (812) 335-11-25, Старих Олександр Іванович
У таблиці нижче представлена ​​загальна повна відновна вартість оцінюваної лінії Salvagnini C1/S4/P4, в тому числі розбита по позиційно.

8.1.3. Визначення величин накопиченого зносу

Накопичений знос - сумарна втрата вартості майна в порівнянні з його вартістю в первісному вигляді. Накопичений знос найвпевненіше визначати як величину, рівну різниці між повною відновною вартістю об'єкта без урахування зносів та його ринковою вартістю на дату оцінки.
Накопичений знос в залежності від причин, що викликають втрату вартості об'єкта, підрозділяється на три види: фізичний знос, функціональний знос і зовнішній знос. Перші два види износов можуть бути переборні і усунути. При цьому знос вважається устранімим, якщо витрати на його ліквідацію менше вкладу в ринкову вартість об'єкта.

Розрахунок фізичного зносу

Фізичний знос - це зниження вартості об'єкта, обумовлене експлуатаційними і природними факторами. Він виражається у старінні і зношуванні, руйнуванні, гнитті, корозії, поломки і конструктивних дефектах. Такий тип зносу може бути як устранімим, так і непереборним. Усувний фізичний знос (тобто знос, який може бути усунута в результаті поточного ремонту або повсякденної експлуатації) включає в себе плановий ремонт або заміну частин об'єкта в процесі повсякденної експлуатації, які доцільні з економічної точки зору.
У зв'язку з тим, що фактичний термін служби оцінюваної лінії Salvagnini C1/S4/P4 перевищує нормативний, у цьому Звіті для визначення сукупного фізичного зносу об'єктів оцінки використовувався методом аналізу циклів [5]
Даний метод виходить з циклічної динаміки зносу під впливом проведених капітальних ремонтів протягом життя машин. У кожному циклі коефіцієнт фізичного зносу має верхнє і нижнє значення.
Нижче наведена таблиця коефіцієнтів фізичного зносу, отриманих методом аналізу інтервалів.
Коефіцієнти фізичного зносу, отримані методом аналізу інтервалів [6]
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 7
Словесна оцінка фізичного стану
Цикл після відповідного капітального ремонту
нульової
перший
друга
Відмінне
0,25 [7]
0,40 [8]
0,55 [9]
Гарне
0,39
0,51
0,66
Середнє
0,52
0,62
0,77
Задовільний
0,66
0,74
0,89
Погане
0,80 [10]
0,85 [11]
1,00 [12]
За результатами візуальної інспекції представленого до оцінки майна, оцінювач встановив, що оцінюється рухоме майно перебуває в середньому технічному стані.
У рамках цієї роботи, відповідно до Завданням на оцінку, Оцінювач прийняв, що оцінюється рухоме майно піддавалося планово-попереджувальним ремонтам у відповідності з технічною документацією на оцінюване рухоме майно.
Розрахунок величини фізичного зносу, визначеної для кожної позиції оцінюваного рухомого майна, наведено в таблиці нижче.
Розрахунок фізичного зносу оцінюваного рухомого майна
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 8
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Кількість,
шт.
Інв.
Рік
випуску
Повна відновна вартість, руб.
Фізичний
знос,%
1
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4
в тому числі:
1
1257
1989
120 371 679
62%
Salvagnini S4
1
-
1989
61 249 478
62%
Salvagnini P4
1
-
1989
59 122 201
62%
Разом:
1
-
-
120 371 679

Розрахунок функціонального зносу

Функціональний знос (застаріння) - це зниження вартості майна, обумовлене здешевленням відтворення діючих або створенням нових, більш досконалих об'єктів. Ознаками наявності функціонального зносу зазвичай є: відсутність необхідних елементів, недосконалість існуючих елементів, наявність зайвих елементів («сверхулучшенія»). Функціональний знос може бути устранімим і непереборним. Функціональний знос вважається устранімим, коли вартість ремонту або заміни застарілих або неприйнятних елементів вигідна або, принаймні, не перевищує величини додається корисності і (або) вартості. В іншому випадку старіння вважається непереборною.
Враховуючи, що в даному розрахунку визначалася вартість відновлення - тобто вартість покупки нового устаткування тієї ж марки і комплектації, функціональний знос дорівнює нулю.

Розрахунок зовнішнього зносу

Зовнішній (економічний) знос, або знос зовнішнього впливу - зменшення вартості майна, обумовлене негативним впливом зовнішніх по відношенню до об'єкта оцінки ціноутворюючих факторів економічного і неекономічного характеру. Використовується також термін зовнішнє старіння.
Об'єкт оцінки має продуктивність 200 кв.м металопродукції на годину. Середньорічне завантаження обладнання складає 81% або приблизно 162 кв.м металопродукції на годину. Таким чином, зовнішній знос об'єкта оцінки становить 21%: 1 - (162/200) 0,65 = 12,8%,
0,65 - коефіцієнт гальмування знаходиться з ринкових даних - Таблиця 7.4. і за графіком 7.1.
Таблиця № 10 Розрахунок зносу
Продуктивність, кв.м / год
150
200
300
400
Вартість, млн. руб.
110
120
170
200
Графік - Залежність вартості від параметра продуктивності

Розрахунок сукупного (накопиченого) зносу

Сумарні втрати вартості від одночасного впливу різних видів зносу визначається за формулою:
СІ = 1 - (1 - ФМ) (1 - ФУ) (1 - ВУ)
де: СІ - сукупний знос;
ФМ - фізичний знос;
ФУ - функціональне старіння (знос);
ВУ - зовнішнє старіння (знос).
Розрахунок величини сукупного зносу кожної позиції оцінюваного майна представлений в таблиці нижче.

Сукупний знос об'єктів оцінки
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 10
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Повна відновна вартість, руб.
Фізичний знос,%
ФУ,%
ВІ,%
Сукупний знос,%.
Сукупний знос, руб.
1
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4 в тому числі:
120 371 679
62%
0%
13%
62,0%
74 630 441
Salvagnini S4
61 249 478
62%
0%
13%
62,0%
37 974 676
Salvagnini P4
59 122 201
62%
0%
13%
62,0%
36 655 765
РАЗОМ
120 371 679
-
-
-
-
74 630 441
Таким чином, величина сукупного зносу об'єктів оцінки склала 74630441 руб.

8.1.4. Підсумкове визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках витратного підходу

У цьому розділі розрахункова вартість кожного оцінюваного об'єкта рухомого майна була визначена за наступною формулою:
РС = ПВС - Інакоп
де: РС - розрахункова вартість;
ПВС - Повна відновлювальна вартість;
І накопи - величина накопиченого зносу.
Визначення розрахункової і ринкової вартостей майна в рамках витратного підходу представлено в таблиці нижче.
Розрахунок ринкової вартості оцінюваного майна
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 11
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Повна відновна вартість, руб.
Сукупний знос, руб.
Розрахункова вартість, руб.
Ринкова вартість, грн.
1
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4 в тому числі:
120 371 679
74 630 441
45 741 238
45 800 000
Salvagnini S4
61 249 478
37 974 676
23 274 802
23 300 000
Salvagnini P4
59 122 201
36 655 765
22 466 436
22 500 000
РАЗОМ
120 371 679
74 630 441
45 741 238
45 800 000
У результаті проведених розрахунків величина ринкової вартості оцінюваного рухомого майна, визначена в рамках витратного підходу на дату проведення оцінки 24.07.2008 року, становить:
45800000 руб.

8.2. Визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках порівняльного підходу

8.2.1. Методика оцінки

Визначення ринкової вартості оцінюваного майна було проведено в рамках методу порівняння продажів з використанням послідовних і кумулятивних коригувань [13].
Ціни на об'єкти-аналоги, знайдені на вторинному ринку, коригувалися в такій послідовності:
1. Ціна продажу. Із консультацій з продавцями вторинного ринку була визначена найбільш поширена величина знижки покупцеві із заявленої ціни пропозиції. Вона склала величину до 3% від первісної ціни.
2. Коригування на технічні характеристики. У даному випадку дана коригування не здійснювалася.
3. Технічний стан. Коригування на технічний стан об'єктів оцінки визначена шляхом урахування коефіцієнта фізичного зносу, відповідно до методики експертного аналізу фізичного стану об'єктів оцінки викладеної вище. Ринкова вартість була отримана шляхом визначення вартості об'єктів як нових, а потім скорегована на величину фізичного зносу об'єктів оцінки.
Якщо оцінюваний об'єкт відрізняється від аналога хоча б одним з параметрів, і немає статистичних даних про вплив даного параметра на вартість, виникає необхідність у прийнятті допущення того, що вартість об'єкта прямо пропорційна співвідношенню порівнюваних параметрів (вартість і величина параметра). При цьому за базу оцінки береться вартість заміщення, яка визначається за формулою:

де:
З ПВ і С А - шукана вартість і вартість аналога;
П і П А - деякий параметр об'єкта оцінки і об'єкта-аналога, наприклад, продуктивність, робочий об'єм, маса, і т.п.;
n - показник ступеня, що враховує вплив закону економії на масштабі («коефіцієнт гальмування», коефіцієнт Чілтона). Коефіцієнт гальмування розраховується на базі статистичних даних залежно від продуктивності (потужності або інших головних параметрів) або приймається рівним середньому значенню 0,6-0,8 [14].
У рамках цієї роботи коефіцієнт гальмування для оцінюваних об'єктів було визначено Оцінювачем рівним 0,7.

8.2.2. Підбір аналогів

Аналоги об'єкта оцінки були підібрані оцінювачем на вторинному ринку. При підборі аналогів оцінювач керувався наступними критеріями:
§ збіг марки об'єкта-аналога і марки оцінюваного об'єкта;
§ близький збіг року випуску об'єкта-аналога і оцінюваного об'єкта;
§ об'єкти-аналоги повинні бути в робочому стані (об'єкти, що продаються на запчастини, оцінювачем не розглядалися);
§ максимальну кількість об'єктів-аналогів, що задовольняють першим трьом критеріям.
Для визначення ринкової вартості рухомого майна були підібрані об'єкти - аналоги, подібні за технічними характеристиками і фізичному стану [15].
Оцінювач вжив усі можливі з його боку кроки по виявленню вихідної інформації, необхідної для якісної оцінки. Оцінювач також використовував альтернативні джерела додаткової цінової та технічної інформації.
Опис використаних при розрахунку ринкової вартості об'єктів-аналогів із зазначенням основних технічних характеристик наведено в таблиці нижче.
Опис об'єктів-аналогів, використаних при розрахунку ринкової вартості обробного центру для пробивання й різання Salvagnin i S4
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 12
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Ціна пропозиції, грн.
Рік випуску
Джерело інформації
1
Salvagnin i S4
7 587 956
1997
http://www.machinetools.com
2
Salvagnin i S4
6 212 004
1996
http://www.resale.de
3
Salvagnin i S4
7 417 706
1998
http://craidell.ru
Опис об'єктів-аналогів, використаних при розрахунку ринкової вартості центру для автоматичної згинання панелей Salvagnin i P4
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 13
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Ціна пропозиції, грн.
Рік випуску
Джерело інформації
1
Salvagnin i P4
16 659 057
1999
http://www.resale.de
2
Salvagnin i P4
13 652 268
1994
http://www.resale.de
3
Salvagnin i P4
9 804 047
1998
http://craidell.ru

8.2.3. Розрахунок ринкової вартості

Нижче наведено порядок проведення коригувань об'єктів-аналогів і порядок розрахунку ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках порівняльного підходу.
Розрахунок ринкової вартості обробного центру
для пробивання й різання Salvagnin i S4
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 14
Найменування показника / характеристики
Об'єкт оцінки
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Ціна пропозиції, грн.
?
7 587 956
6 212 004
7 417 706
Коригування
-3%
-3%
-3%
Скоригований ціна
7 360 317
6 025 644
7 195 175
Рік випуску
1989
1997
1996
1998
Коефіцієнт фізичний знос
0,62
0,66
0,66
0,66
Коригування
2,9412
2,9412
2,9412
Скоригований ціна
21 648 165
17 722 624
21 162 448
Для висновків:
Загальний чистий корекція  
14 060 209
11 510 620
13 744 742
у% від початкової величини  
185%
185%
185%
Ваговий коефіцієнт  
1
1
1
Вартість об'єкта як нового, руб.
20 177 746
Вартість об'єкта оцінки, руб.
7 667 543
Вартість об'єкта оцінки з урахуванням округлення, руб.
7 670 000

Розрахунок ринкової вартості центру для автоматичної згинання панелей Salvagnin i P4
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 15
Найменування показника / характеристики
Об'єкт оцінки
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Ціна пропозиції, грн.
?
16 659 057
13 652 268
9 804 047
Коригування
-3%
-3%
-3%
Скоригований ціна
16 159 285
13 242 700
9 509 926
Рік випуску
1989
1999
1994
1998
Коефіцієнт фізичний знос
0,62
0,66
0,66
0,66
Коригування
2,9412
2,9412
2,9412
Скоригований ціна
47 527 690
38 949 429
27 970 593
Для висновків:
Загальний чистий корекція
30 868 633
25 297 161
18 166 546
у% від початкової величини
185%
185%
185%
Ваговий коефіцієнт
1
1
1
Вартість об'єкта як нового, руб.
38 149 237
Вартість об'єкта оцінки, руб.
14 496 710
Вартість об'єкта оцінки з урахуванням округлення, руб.
14 500 000
Ринкова вартість об'єктів оцінки
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 16
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Кількість, шт.
Інв.
Рік випуску
Розрахункова вартість, руб.
Ринкова вартість, грн.
1
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4 в тому числі:
1
1257
1989
22 164 254
22 170 000
Salvagnini S4
1
-
1989
7 667 543
7 670 000
Salvagnini P4
1
-
1989
14 496 710
14 500 000
Разом:
1
-
-
22 164 254
22 170 000
У результаті проведених розрахунків величина ринкової вартості
об'єктів оцінки, визначена в рамках порівняльного підходу
станом на 24.07.2008 року, становить
22170 00 руб.

8.3. Визначення ринкової вартості об'єктів оцінки в рамках дохідного підходу

8.3.1. Загальні положення

Підхід з точки зору доходу є процедуру оцінки вартості виходячи з того принципу, що вартість обладнання безпосередньо пов'язана з поточною вартістю тих майбутніх чистих доходів, які принесе дане рухоме майно. Іншими словами, інвестор набуває приносить дохід рухоме майно на сьогоднішні гроші в обмін на право отримувати в майбутньому дохід від її комерційної експлуатації (наприклад, від здачі в оренду) і від наступного продажу.
Існують два методи перерахунку доходів в поточну вартість:
§ метод прямої капіталізації;
§ аналіз дисконтованих грошових потоків.
Метод прямої капіталізації визначає вартість об'єкта за формулою:

де: NOI 1 - річний дохід;
R - коефіцієнт (норма) капіталізації.
Метод прямої капіталізації найбільш застосовний до приносить дохід, об'єктам, зі стабільними передбачуваними сумами доходів і витрат. Цей метод зазвичай використовується, якщо об'єкт оцінюється на дату проведення оцінки є чинним, і його використання відповідає найкращому і найбільш ефективному використанню.
Метод аналізу дисконтованих грошових потоків більш застосовний до приносить дохід об'єктів, що мають нестабільні потоки доходів і витрат. Оцінка рухомого майна даним методом проводиться за наступною формулою:

де: k - прогнозний період;
Y - норма дисконтування;
NOI q - чистий операційний дохід об'єкта оцінки в q-тому періоді;
V p - вартість реверсії.
Цей метод є найбільш універсальним і може бути використаний для оцінки вільних земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва, об'єктів реконструкції, тобто об'єктів оцінки, прогноз доходів яких передбачає будь-яку динаміку їх зміни.
Оскільки в даному Звіті найкращим і найбільш ефективним використанням об'єкта оцінки є завершення будівництва торгового комплексу і подальша його комерційна експлуатація, оцінювач прийняв рішення використовувати метод аналізу дисконтованих грошових потоків.
Оцінка ринкової вартості об'єкта на основі дисконтованих грошових потоків виконується в такій послідовності:
§ визначення кроку і тривалості прогнозного періоду;
§ прогнозування потенційного валового доходу від об'єктів оцінки;
§ визначення втрат від неповного завантаження об'єктів і дійсного валового доходу;
§ розрахунок операційних витрат на утримання об'єктів;
§ визначення чистого грошового потоку;
§ визначення ставки дисконтування;
§ визначення коефіцієнта капіталізації;
§ розрахунок доходу від перепродажу об'єктів наприкінці прогнозного періоду методом прямої капіталізації;
§ приведення майбутніх доходів до теперішньої вартості (дисконтування).

8.3.2. Визначення кроку і тривалості прогнозного періоду

На підставі професійного досвіду і на основі прогнозних даних про рівень інфляції Оцінювач в рамках цієї Звіту розглянув тривалість прогнозного періоду протягом 5 років. Крок розрахунку обраний рівним одному року.

8.3.3. Прогнозування майбутніх доходів

Оцінювана виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4 може застосовуватися для виготовлення різних видів продукції зі сталі та алюмінію. Продуктивність лінії також залежить від ступеня складності обробки металу. Тому оцінка обладнання дохідним підходом здійснювалася на основі даних про виробничу діяльність ТОВ «Кракатушка», що виробляє металеві шафи п'яти видів:
· Шафа підвищеного класу секційний Х1
· Шафа підвищеного класу секційний Х2
· Шафа підвищеного класу секційні Х3
· Архівні шафи Х4
· Архівні шафи Х5
Враховуючи, що лінія Salvagnini C1/S4/P4 використовується для виробництва сталевих конструкцій шафи, то виробничий цикл не може вважатися закінченим і виникає проблема у виділенні частки вартості продажу і собівартості виготовлення по окремих блоках робіт:
1. Виробництво конструкцій
2. Збірка шаф.
Потенційний валовий дохід - загальний дохід, який можна отримати від об'єкта при 100% завантаженні без урахування всіх втрат і витрат. Враховуючи, що лінія Salvagnini C1/S4/P4 застосовується для виготовлення різного виду металопрофілю. Приблизно верстат може обробляти 200 кв.м стали на годину з урахуванням розкрою, пробивки отворів і загину металу, тобто приблизно 16 шаф на годину.
Дійсний валовий дохід - передбачуваний дохід при функціонуванні власності з урахуванням втрат від незаполняемості. Обладнання ніколи не може бути завантажено на 100%, що зумовлено самою технологією роботи: великим розмаїттям вироблених компонентів і залученням в загальний технологічний процес.
Тридцять працюючих на підприємстві складальників в середньому на місяць збирають 1390 шаф:
ч / ч
ставка за годину + ЕСН
вартість збірки
к-ть одиниць
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
1,5
157,5
236,250
1 006
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
2
157,5
315,000
503
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
2
157,5
315,000
503
Архівні шафи АМ 1845
2
157,5
315,000
503
Архівні шафи АМ 1891
3
157,5
472,500
251
РАЗОМ
-
2 766
При цьому завантаження потужностей складе
Найменування
макс. к-ть од. в міс.
реальна завантаження
% Завантаження
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
1 242
1 006,00
81%
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
621
503,00
81%
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
621
503,00
81%
Архівні шафи АМ 1845
621
503,00
81%
Архівні шафи АМ 1891
310
251,00
81%

Для виділення частки вартості припадає на конструкції шаф, вироблені на оцінюваної лінії Salvagnini C1/S4/P4, необхідно спочатку проаналізувати собівартість виробництва продукції

8.3.4. Визначення операційних витрат

Операційні витрати - це періодичні витрати для забезпечення нормального функціонування об'єкту і відтворення ефективного валового доходу. Операційні витрати були розраховані на основі даних, отриманих від Замовника, на основі консультацій з представниками страхових і керуючих компаній, а також з використанням аналізу витрат за схожими об'єктах.
Умовно-змінні витрати. До умовно-перемінних витрат відносяться витрати на покупку сталевих листів, комплектуючих, а також погодинна оплата двох робочих, що обслуговують лінію і 30-ти складальників шаф.
I. Витрати на виробництво конструкцій
Розрахунок вартості сталевих листів оцинкованих:
площа поверхонь
товщина
тонн сталі
руб. / Т. *
РАЗОМ, сталь, руб. / шафу
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
5,5
0,2
0,01
35 000
329,62
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
12,02
0,2
0,02
35 000
720,38
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
11,92
0,2
0,02
35 000
714,38
Архівні шафи АМ 1845
11,52
0,25
0,02
35 000
863,01
Архівні шафи АМ 1891
20,48
0,25
0,04
35 000
1534,25
* Вартість 1 тонни сталі - за даними ТОВ «С.Т.і М.-Індустрія», ТОВ «Be Group», ТОВ «Аліот».
Зарплата операторів виробничої лінії. Виробничу лінію Salvagnini C1/S4/P4 постійно обслуговують 3 робітників. Середня зарплата робітника становить 20 000 рублів. Витрати на оплату праці операторів виробничої лінії з урахуванням ЕСН складуть:
ч / ч
Ставка, руб. / год
Оплата праці, грн. / шафу
Сталь, руб. / шафу
Разом, змінні витрати на конструкції, руб.
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
0,825
157,5
129,93
329,62
459,56
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
1,803
157,5
283,97
720,38
1 004,35
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
1,788
157,5
281,61
714,38
995,99
Архівні шафи АМ 1845
1,728
157,5
272,16
863,01
1 135,17
Архівні шафи АМ 1891
3,072
157,5
483,84
1534,25
2 018,09
II. Витрати на складання
Вартість додаткових компонентів (ручок, замків, кріплень) становлять:
ч / ч
ставка за годину + ЕСН, руб.
вартість збірки, руб.
доп. Компоненти, руб.
Разом, збірка, руб.
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
1,5
157,5
236,25
400,00
636,25
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
2
157,5
315,00
800,00
1115,00
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
2
157,5
315,00
750,00
1065,00
Архівні шафи АМ 1845
2
157,5
315,00
800,00
1115,00
Архівні шафи АМ 1891
3
157,5
472,50
1500,00
1972,50
Умовно-постійні витрати. До умовно-постійних витрат відноситься.

1. Зарплата персоналу
ЗП персоналу
чол.
руб. в міс. + ЕСН
РАЗОМ
З / п обслуговуючого персоналу (прибиральниці)
2
10080
20160
З / п начальника цеху
2
50400
100800
3. Оренда приміщення площею 200 кв.м по 405 руб. / кв.м в міс. Разом 81 000 руб. в місяць.
4. Податок на майно в розмірі 2,2% від балансової вартості.
5. Витрати на поточний ремонт - 5% від балансової вартості.
6. Витрати на страхування - 1% від балансової вартості.
Залишкова балансова вартість розрахована як вартість придбання нового обладнання, помножена на співвідношення залишкового терміну експлуатації до нормативного терміну життя. Залишкова вартість щорічно зменшується на розмір амортизації.
120 000 000 руб. * 4,6 років / 12 років = 46 000 000 рублів.
7. Амортизація - розраховується як початкова вартість обладнання, поділена на строк служби.
Розрахунок виробничої собівартості:
Назва продукції
виробництво конструкцій, руб.
збірка + доп. Деталі, руб.
змінні витрати, грн.
постійні витрати, руб.
виробнича с / с. Руб.
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
459,56
636,25
1 095,81
260,40
1 356,21
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
1 004,35
1 115,00
2 119,35
503,63
2 622,98
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
995,99
1 065,00
2 060,99
489,76
2 550,76
Архівні шафи АМ 1845
1 135,17
1 115,00
2 250,17
534,72
2 784,89
Архівні шафи АМ 1891
2 018,09
1 972,50
3 990,59
948,30
4 938,89
Витрати на продаж (зарплата і премії менеджерів з продажу + комерційні витрати) складають 15% від виробничої собівартості.
Найменування
виробнича с / с, руб.
витрати на продаж, руб.
повна с / с, руб.
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
1 356,21
203,43
1 559,64
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
2 622,98
393,45
3 016,43
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
2 550,76
382,61
2 933,37
Архівні шафи АМ 1845
2 784,89
417,73
3 202,63
Архівні шафи АМ 1891
4 938,89
740,83
5 679,72
Підсумкова собівартість продукції розподіляється пропорційно часткам у виробничій собівартості безпосередньо виробництва металоконструкцій і збірки шаф:
Найменування
Прямі витрати, руб.
виробництво конструкцій, руб.
виробництво конструкцій,% від прямих витрат
збірка, руб.
збірка,% від прямих витрат
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
1 095,81
459,56
42%
636,25
58%
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
2 119,35
1 004,35
47%
1 115,00
53%
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
2 060,99
995,99
48%
1 065,00
52%
Архівні шафи АМ 1845
2 250,17
1 135,17
50%
1 115,00
50%
Архівні шафи АМ 1891
3 990,59
2 018,09
51%
1 972,50
49%
Таким чином, собівартість виробництва конструкцій становить:
Найменування
Змінні витрати, грн.
Постійні витрати, грн.
витрати на продаж, руб.
повна с / с, руб.
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
459,56
109,21
85,32
654,08
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
1 004,35
238,67
186,45
1 429,47
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
995,99
236,68
184,90
1 417,58
Архівні шафи АМ 1845
1 135,17
269,76
210,74
1 615,67
Архівні шафи АМ 1891
2 018,09
479,57
374,65
2 872,30
Умовно-постійні витрати на виробництво конструкцій становлять в середньому 46,4% від всіх умовно-постійних витрат.

8.3.5. Визначення чистого операційного доходу

У ціну реалізації продукції закладена рентабельність 25%. Частка в ціні продажу, відноситься на конструкції розраховується пропорційно частці в собівартості:
Найменування
повна с / с, руб.
Прибуток,%
ціна продажу шафи, руб.
конструкції,% від вартості, руб.
ціна продажу конструкцій, руб.
Шафа підвищеного класу секційні LE 21
1 559,64
25%
1950,00
42%
817,79
Шафа підвищеного класу секційні LE 40
3 016,43
25%
3770,00
47%
1 786,58
Шафа підвищеного класу секційні AL 004
2 933,37
25%
3670,00
48%
1 773,56
Архівні шафи АМ 1845
3 202,63
25%
4000,00
50%
2 017,93
Архівні шафи АМ 1891
5 679,72
25%
7100,00
51%
3 590,55
Середньорічний ДВД від виробництва конструктиву для металевих шаф складе 4 529 698 * 12 = 54 844 148 рублів.
Середньорічний ЧОД від виробництва конструктиву для металевих шаф складе 905 997 * 12 = 10 871 925 рублів.

8.3.6. Визначення ставки дисконтування

Термін «ставка дисконтування» визначається як «коефіцієнт, який використовується для розрахунку поточної вартості грошової суми, яка буде отримана або виплачена в майбутньому».
У широкому сенсі слова, це очікувана норма рентабельності на альтернативні інвестиційні можливості з аналогічним рівнем ризику. Інакше кажучи, це та норма рентабельності, яку очікують інвестори на свої вкладення і яка може спонукати їх до інвестування.
У рамках даної роботи визначення ставки дисконтування виконується методом кумулятивного побудови. Цей метод заснований на наступній передумові: інвестор, купуючи об'єкт, віддає свої гроші в обмін на право повернути їх у майбутньому з відповідною прибутком. Вкладаючи свій капітал, інвестор ризикує не отримати цей прибуток, і в силу цього він має право очікувати як компенсацію відповідну премію за ризик у вигляді процентних надбавок до норми прибутку, яку він міг би отримати, вклавши свій капітал у менш ризикована справа, наприклад, поклавши гроші в надійний банк.
У відповідності з даним методом, ставка дисконтування визначається за формулою:

де: Y - ставка дисконтування;
R f - безризикова ставка;
- Сума ризиків, характерних для даного об'єкта оцінки
Безризикова ставка. В якості безризикової ставки Оцінювач визнав можливим привести середню ставку прибутковості депозитів по карбованцевих внесках, визначену за найбільшим банкам Санкт-Петербурга («Ощадбанк», «Внешторгбанк», «Промстройбанк»). Станом на дату проведення оцінки середня прибутковість по депозитах в руб. строком на два роки становить 12%.
Сума ризиків. На підставі наявної інформації та виходячи з особистого досвіду Оцінювач встановив, що даний вид майна є среднеріскованним. До найбільш значущих ризиків слід віднести ризик вкладення в дане обладнання (4%), ризик, що характеризує низьку ліквідність і ризик інвестиційного менеджменту (4%).
Під ліквідністю розуміється швидкість, з якою актив може бути перетворений у готівку грошові кошти, а ризик, що характеризує даний параметр, визначається за формулою:

де t р - типовий термін експозиції для даного сектора ринку (приймається рівним 6 місяців)
Таким чином, сумарний ризик визначений на рівні 12,75%.
У результаті розрахунку ставки дисконтування згідно з наведеним вище алгоритмом, а також із урахуванням округлення було отримано значення 24,75%.

8.3.7. Визначення прогнозного періоду і постпрогнозний вартості обладнання

Прогнозний період обумовлений залишковим терміном експлуатації обладнання, що дорівнює 4,6 років. Залишковий термін розрахований виходячи з нормативного терміну служби устаткування рівного 12 років і величини визначеного в Главі 9.1.3. накопиченого зносу.
Враховуючи, що обладнання вже проходило капітальний ремонт, вважаємо, що після завершення залишкового терміну служби обладнання буде списано і розібрано на металобрухт і запчастини. Вартість брухту складе за оцінками експертів 100 000 рублів.

8.3.8. Розрахунок вартості обладнання

Розрахунок ринкової вартості представлений у наступній таблиці 9.12.

Табл. Розрахунок вартості методом АДДП
Період
1
2
3
4
4,6
вартість брухту
Дійсний валовий дохід (ДВД), $, у т.ч.:
54 356 377
54 356 377
54 356 377
54 356 377
32 613 826
100 000
Змінні витрати
30 552 272
30 552 272
30 552 272
30 552 272
18 331 363
0
Праця, руб.
8 082 545
8 082 545
8 082 545
8 082 545
4 849 527
Сировина і матеріали, руб.
22 469 727
22 469 727
22 469 727
22 469 727
13 481 836
Постійні витрати
7 518 287
7 137 626
6 756 965
6 376 305
2 483 258
46,4%
46,4%
46,4%
46,4%
46,4%
46,4%
Амортизаційні відрахування, руб.
4 642 201
4 642 201
4 642 201
4 642 201
1 671 192
0
Управлінський і обслуговуючий персонал, руб.
673 825
673 825
673 825
673 825
404 295
0
Оренда приміщення, руб.
451 222
451 222
451 222
451 222
270 733
0
Податок на майно, руб.
469 791
367 662
265 534
163 405
36 766
0
Страховка, руб.
213 541
167 119
120 697
74 275
16 712
0
Поточний ремонт, руб.
1 067 706
835 596
603 486
371 376
83 560
0
Разом повна собівартість, руб.
38 070 559
37 689 898
37 309 238
36 928 577
20 814 622
0
Комерційні витрати, 15% від СС
5 710 584
5 653 485
5 596 386
5 539 287
3 122 193
0
Разом витрати, $
43 781 142
43 343 383
42 905 623
42 467 864
23 936 815
0
Разом доходи, пов'язані з Об'єкту оцінки, руб.
10 575 235
11 012 995
11 450 754
11 888 514
8 677 012
100 000
Ставка дисконтування
24,75%
Фактор дисконтування
80%
64%
52%
41%
36%
36%
Дисконтований грошовий потік, руб.
8 477 142
7 076 595
5 898 104
4 908 687
3 137 499
36 159
Поточна вартість доходу, що відноситься до Об'єкту оцінки, руб.
29 534 186

З урахуванням усіх припущень, обмежуючих обставин і припущень, викладених у тексті Звіту, величина ринкової вартість оцінюваних об'єктів, визначена в рамках дохідного підходу, за станом на 24.07.2008 року складає: 29 500 000 руб.

8.4. Узгодження результатів

Заключним елементом аналітичного дослідження ціннісних характеристик об'єкта оцінки є зіставлення розрахункових вартостей, отриманих за допомогою використаних у Звіті підходів. Метою зіставлення вартостей або узгодження результатів є визначення підсумкової величини ринкової вартості, як найбільш ймовірну вартість прав на об'єкт оцінки, через зважування переваг і недоліків застосовуваних підходів.
В оцінці застосовані два класичних підходу: витратний та порівняльний. Нижче наведені результати, отримані кожним із цих підходів.
Розрахункова вартість об'єктів, визначена у рамках різних підходів
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 17
Найменування об'єкта оцінки
Розрахункова вартість, руб.
Витратний підхід
Прибутковий підхід
Порівняльний підхід
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4 в тому числі:
45 747 238
29 534 186
22 164 254
Salvagnini S4
23 300 000
-
7 667 543
Salvagnini P4
22 500 000
-
14 496 710
Витратний підхід. Даний підхід грунтується на принципі заміщення, згідно з яким передбачається, що розсудливий покупець не заплатить за актив більше, ніж вартість виробництва аналогічного активу, еквівалентного за своїми якостями і корисності оцінюваному активу. В якості бази використовується відновлювальна вартість майна (вартість відтворення або заміщення), з якої потім відраховуються суми, що відображають втрату у вартості в результаті зносу майна.
Оскільки більша частина оцінюваного майна достатньо широко представлена ​​на вільному ринку, інформація про його відновної вартості або вартості заміщення, якої в даному випадку є вартість придбання, є відкритою та доступною.
Порівняльний підхід. Даний підхід передбачає, що типовий покупець за виставлену на продаж не заплатить більшу суму, ніж та, за яку можна придбати аналогічний за якістю та придатності об'єкт-аналог. Перевага даного підходу полягає в обліку реакції продавців і покупців на поточну кон'юнктуру ринку. Використання підходу найбільш привабливо, коли є достатня і надійна ринкова інформація про порівнянних угодах. Недоліки підходу виявляються у випадку, якщо відповідний ринок недостатньо розвинений, і знайти ідентичні об'єкти не представляється можливим.
За наявності декількох об'єктів аналогів, можна зробити досить адекватний висновок про ринкову вартість складових частин виробничої лінії.
Прибутковий підхід. Даний підхід заснований на принципі очікування, що заснований на тому, що мудрий покупець не заплатить за об'єкт суму більшу, ніж поточна вартість майбутніх доходів від його експлуатації. Розрахунок дохідним підходом заснований на ряді припущень щодо типу виробленої продукції та її вартості на ринку. Дана виробнича лінія застосовується в різних виробництвах, тому в даному випадку вид бізнесу накладає певний відбиток на визначення вартості дохідним підходом.
Розрахунок питомої ваги результату, отриманого кожним із підходів.
Фактор
Бал
Вага
Облік впливу ринкової ситуації
Витратний підхід
1
20%
Прибутковий підхід
2
40%
Порівняльний підхід
2
40%
Сума
5
100%
Наявність необхідної інформації
Витратний підхід
2
50%
Прибутковий підхід
1
25%
Порівняльний підхід
1
25%
Сума
4
100%
Врахування специфіки об'єкта
Витратний підхід
3
50%
Прибутковий підхід
1
17%
Порівняльний підхід
2
33%
Сума
6
100%
Облік мети оцінки
Витратний підхід
1
25%
Прибутковий підхід
1
25%
Порівняльний підхід
2
50%
Сума
4
100%
Фактор
Вага
Витратний підхід
Прибутковий підхід
Порівняльний підхід
Облік впливу ринкової ситуації
30%
20%
40%
40%
Наявність необхідної інформації
25%
50%
25%
25%
Врахування специфіки об'єкта
25%
50%
17%
33%
Облік мети оцінки
20%
25%
25%
50%
Ваговий коефіцієнт підходу
100%
36,00%
27,50%
36,50%
Вартість за підходами
45 747 238
29 232 416
22 164 254
ПІДСУМКОВА вартість
32 678 699

8.5. Підсумкове судження про ринкову вартість об'єктів оцінки

Підсумкове судження про ринкову вартість об'єктів оцінки представлено в таблиці нижче.
Ринкова вартість об'єктів оцінки
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 18
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Інв.
Ринкова вартість, грн.
У тому числі ПДВ, руб.
1
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4
1257
32 700 000
4 988 135,59
Разом:
-
32 700 000
4 988 135,59
У результаті проведених розрахунків величина ринкової вартості
оцінюваного майна з урахуванням ПДВ, визначена
на дату проведення оцінки 24.07.2008 року, становить:
32700 000.00 руб., В тому числі ПДВ - 4988 135,59 руб.

9. Розрахунок ліквідаційної вартості рухомого майна

9.1. Загальні положення

Основним фактором, що впливає на відмінності в ринковій та ліквідаційної вартості, виступає термін експозиції майна. При цьому якщо термін експозиції зменшується, то росте величина ліквідаційної знижки і знижується ліквідаційна вартість.
Ліквідаційна вартість може бути розрахована двома методами: прямим і непрямим.
Прямий метод грунтується виключно на порівняльному підході. Застосування даного методу реалізується або прямим порівнянням з аналогами, або статистичним моделюванням (кореляційно-регресійний аналіз). Проте, інформація про ціни угод в умовах вимушеної продажу важкодоступна, що обумовлює крайню обмеженість можливості застосування даного методу, хоча при наявності необхідної інформації він володіє високим ступенем об'єктивності.
Непрямий метод грунтується на розрахунку ліквідаційної вартості об'єкта, виходячи з величини його ринкової вартості. Після визначення ринкової вартості ліквідаційна вартість виходить з ринкової шляхом вирахування ліквідаційної знижки.
Враховуючи складність застосування прямого методу на практиці, як правило, в якості бази для оцінки ліквідаційної вартості виступає ринкова вартість.
У рамках непрямого методу виділяють декілька способів розрахунку ліквідаційної знижки. Для оцінки ліквідаційної вартості прав на об'єкт найбільш адекватним є спосіб розрахунку знижки, представлений Ткачуком А.Ю. на спільному семінарі РОО і Маоке «Оцінка ліквідаційної вартості для потреб судових приставів і митниці». По даній методології, ліквідаційна знижка складається з двох частин:
§ знижка на терміновість реалізації, яка пов'язана з обмеженням терміну експозиції;
§ знижка на вимушеність продажу, яка пов'язана з необхідністю реалізації об'єкта і поінформованість покупця про труднощі продавця.

9.2. Фактори, що впливають на ринкову вартість

Зміна вартості будь-якого типу майна залежить від цілого ряду чинників, які проявляються на різних стадіях процесу оцінки. Всі фактори, що впливають на вартість, можна розділити на об'єктивні і суб'єктивні. При цьому останні пов'язані з поведінкою конкретного продавця, покупця чи посередника на стадії укладання угоди (наприклад, обізнаність, чесність, темперамент, особисті симпатії і т. д.), тобто фактори в основному психологічного характеру.
Об'єктивні чинники в основному є економічними, визначальними, в кінцевому рахунку, середній рівень цін конкретних угод. Об'єктивні чинники діляться на макроекономічні та мікроекономічні.
До макроекономічних факторів належать: податки, мита, інфляція, курс долара, рівень і умови оплати праці, рівень безробіття і т. д.
Для короткострокових періодів макроекономічні фактори можна вважати умовно-постійними (вони змінюються досить повільно), а загальну кон'юнктуру ринку - фіксованого.
Мікроекономічні фактори характеризують об'єктивні параметри конкретних угод і пов'язані з описом об'єкту купівлі-продажу і з правовим характером угоди.
Для того щоб визначити вартість об'єкта, необхідно мати уявлення про сукупність факторів, що впливають на його вартість, а також про вплив кожного конкретного фактору.
Висновок по розділу
Представлене до оцінки майно, в принципі, буде досить просто реалізувати на відкритому ринку. Оцінюване майно затребуване на ринку. Крім цього, слід також врахувати і технічний стан об'єктів.
Таким чином, оцінюється рухоме майно, на думку оцінювача, характеризуються середнім ступенем ліквідності.

9.3. Визначення ліквідаційної вартості оцінюваного рухомого майна

У рамках даної роботи при розрахунку величини ліквідаційної знижки Оцінювач враховував специфіку об'єктів.
При визначенні ліквідаційної вартості оцінюваного майна Оцінювач розрахував величини ліквідаційної знижки за наступною формулою [16]:
D л = (t л / t р - 1) 2 × e-АЕ
Визначення величини ліквідаційної знижки за наведеною формулою представлено в таблиці нижче.
Таким чином, ліквідаційна вартість оцінюваного рухомого майна станом на 24.07.2008 р. з урахуванням округлення становить:
21900000 руб., В тому числі ПДВ - 3340678 крб.

10. Підсумкове судження про ринкову та ліквідаційною вартостях оцінюваного майна

Оцінювані об'єкти характеризуються середнім ступенем ліквідності, і термін їх середньоринкової експозиції становить 6 місяців.
Підсумкові результати оцінки ринкової та ліквідаційної вартостей об'єктів рухомого майна представлені нижче.
Ринкова та ліквідаційна вартості об'єктів оцінки
Табл. № SEQ Табл._ № \ * ARABIC 21
№ п / п
Найменування об'єкта оцінки
Інв.
Ринкова вартість, грн.
У тому числі ПДВ, руб.
Ліквідаційна вартість, грн.
У тому числі ПДВ, руб.
1
Виробнича лінія Salvagnini C1/S4/P4
1257
32 700 000
4 988 136
21 900 000
3 340 678
Разом:
-
32 700 000
4 988 136
21 900 000
3 340 678
З урахуванням усіх припущень, обмежуючих обставин і припущень,
викладених у тексті Звіту, ринкова вартість об'єктів оцінки (округлена з урахуванням точності використаної вихідної інформації) станом на 24.07.2008 року складає:
32700000 (тридцять два мільйони сімсот тисяч) руб.,
в тому числі ПДВ - 4988136 крб.
ліквідаційна вартість об'єктів оцінки
(Округлена з урахуванням точності використаної вихідної інформації)
станом на 24.07.2008 року складає:
21900000 (Двадцять один мільйон дев'ятсот тисяч) руб.,
в тому числі ПДВ - 3340678 крб.

11. Перелік використаних у роботі нормативних документів та джерел інформації

1. Цивільний кодекс Російської Федерації;
2. Податковий кодекс Російської Федерації;
3. Закон РФ № 135-ФЗ від 29.07.1998 р. «Про оціночної діяльності в Російській федерації»;
4. Федеральний Стандарт Оцінки «Загальні поняття оцінки, підходи та вимоги до проведення оцінки (ФСТ № 1)», затверджений Наказом Мінекономрозвитку Росії № 256 від 20.07.2007 р.;
5. Федеральний Стандарт Оцінки «Мета оцінки та види вартості (ФСО № 2)», затверджений Наказом Мінекономрозвитку Росії № 255 від 20.07.2007 р.;
6. Федеральний Стандарт Оцінки «Вимоги до звіту про оцінку (ФСТ № 3)», затверджений Наказом Мінекономрозвитку Росії № 254 від 20.07.2007 р.;
7. Ковальов О.П. Оцінка машин, обладнання та транспортних засобів. - М.: Академія оцінки, 1996 р .;
8. Попеско А.І. Знос технологічних машин та обладнання при оцінці їх ринкової вартості. - М., 2002 р .;
9. Рутгайзер В.М. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання. Навчально-практичний посібник. - М.: Справа, 1998 р .;
10. Федотова М.А. Основи оцінки вартості машин та обладнання. - М. «Фінанси та статистика», 2007 р .
11. Журнали «Питання оцінки»;
12. Дані мережі Інтернет.


[1] Відповідно до даних візуального огляду.
[2] Відповідно до даних візуального огляду.
[3] У практиці оцінки, під найбільш ефективним способом використання (далі по тексту - НЕІ) майна розуміється найбільш ймовірне використання майна, що є фізично можливим, розумно виправданим, юридично законним, здійсненним з фінансової точки зору і в результаті якого вартість оцінюваного майна буде максимальною .
[4] Огляд підготовлений на підставі даних Адміністрації Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru) і компанії «Swiss Realty Group» (http://www.swissrealty.ru).
[5] Основи оцінки вартості машин і обладнання », під редакцією М. А. Федотової, стор 92-95.
[6] Там же.
[7] Початковий знос.
[8] Непереборний знос після першого капітального ремонту.
[9] Непереборний знос після другого капітального ремонту.
[10] Граничний знос перед першим капітальним ремонтом.
[11] Граничний знос перед другим капітальним ремонтом.
[12] Повний знос машини.
[13] У даному розділі при проведенні розрахунків послідовні коригування на передачу прав і характер умов угоди не вводилися. Оцінювач припустив, що в разі продажу майна відбувається передача прав власності, а умови угод носять ринковий характер (всі сторони добре обізнані про нюанси угод, діють добровільно і розумно).
[14] «Оцінка машин і обладнання»: Навчальний посібник / Під загальною редакцією В.П. Антонова - М. та ін: Інститут оцінки природних ресурсів, стор.57-58.
[15] Дані про технічний стан об'єкта оцінки були отримані з інтерв'ю з Замовником і на підставі візуального огляду об'єкта оцінки.
[16] Ткачук А.Ю. Методичні рекомендації «Правові основи застосування ліквідаційної вартості і практичні методи оцінки майна», Маоке. - М, 1999 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
569кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка ринкової вартості і вартості відновлювального ремонту автомобіля ВАЗ-21070
Оцінка ринкової вартості верстата
Оцінка ринкової вартості нерухомості
Оцінка ринкової вартості ЗАТ Олерон
Оцінка ринкової вартості об`єкта нерухомості 2
Оцінка ринкової вартості земельної ділянки
Оцінка ринкової вартості об`єкта нерухомості
Оцінка ринкової вартості двокімнатної квартири
Оцінка ринкової вартості кафе і бари
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru