Оцінка ефективності інвестиційного проекту по виробництву черепиці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Розрахунок технологічної собівартості річного випуску черепиці
1.1 Річні витрати на матеріали
Витрати на матеріали = (1)
З ф - витрати на наповнювач;
З м - витрати на єднальні;
P = ціна.
(2)

(На один виріб) (3)

= 2457600 (за весь випуск).
1.2 Річні витрати на заробітну плату робітників
- Норма штучного часу на операцію в хвилину;
Ф д.р. - фонд дійсного робочого часу для робітника;
До вн - коефіцієнт виконання норми.
Н обс - норма обслуговування обладнання 1 робітника.
1.2.1 Розрахунок фонду робочого часу
(4)


(5)

1.2.2 Розрахунок витрат на заробітну плату робітників:
- Тарифний коефіцієнт;
- Районний коефіцієнт = 1,15
- Коефіцієнт преміальних виплат = 1,25
- Коефіцієнт інших виплат = 1,3
- Розрахункова кількість робітників.
Витрати на заробітну плату розраховуються:
(6)


Таблиця 1 Річні витрати на основну заробітну плату

Норма
Розряд
Тарифний коефіцієнт
Розраховане кількість робітників (чол.)
Річна заробітна плата
1
0,09
3
1,23
2,63
263873,8
2
0,05
3
1,23
1,46
146485,1
3
0,04
3
1,23
1,17
117388,7
4
0,08
5
1,52
2,34
290131,5
5
0,1
5
1,52
2,93
363284,5
6
0,05
3
1,23
1,46
146485,1
Разом
12
1327649
Прийняте кількість робочих = 12 чоловік.
Річний фонд зарплати = 1327649
1.3 Додаткова заробітна плата
До додаткової заробітної плати відносяться виплати за опрацьованим час, передбачений за законодавством.
(7)

(8)

1.4 Єдиний соціальний податок
(9)

1.5 Річні витрати на амортизацію обладнання
Амортизація - економічний процес перенесення первісної вартості обладнання на вартості продукції.

(10)
1.5.1. Розрахунок коефіцієнту зайнятості:
(11)


- Балансова вартість одиниці даного устаткування; тис. руб.
- Прийняте кількість обладнання на операцію;
- Норма амортизації обладнання;
- Кількість обладнання розрахункове.
(12)


Таблиця 2. Річні витрати на амортизацію обладнання

Балансова вартість
Q об. пр.
Норма амортизації;
%
До зан.
Витрати на амортизацію, руб.
Норма штучного часу;
Т ШТ
1.
36500
2
10
0,54
3942
0,09
2.
32800
1
12,5
0,6
2460
0,05
3.
29200
1
12,5
0,48
1752
0,04
4.
25600
1
10
0,96
2457,6
0,08
5.
83000
2
10
0,6
9960
0,1
6.
50000
1
12,5
0,6
3750
0,05
Разом
257100
24321,6
1.6 Розрахунок витрат на електроенергію.
М у - потужність електродвигунів, встановлених на обладнанні.
К м і К в - коефіцієнти, що враховують завантаження устаткування за часом і потужності; = 0,6 і К в = 0,7;
Ц ел - ціна за електроенергію = 1,60 руб.
(13)


Таблиця 3. Річні витрати на електроенергію

Q об. пр.
М у
К м
К в
На зан
З ел.
1
2
2,5
0,6
0,7
0,54
7058,01
2
1
4
0,6
0,7
0,6
6273,79
3
1
5,6
0,6
0,7
0,48
7026,64
4
1
2
0,6
0,7
0,96
5019,03
5
2
4,3
0,6
0,7
0,6
13488,65
6
1
6,2
0,6
0,7
0,6
19488,76
Разом
58354,88
1.7 Річні витрати на технічне обслуговування обладнання
Технічне обслуговування - це щоденний профілактичний огляд обладнання, його очищення, заправка, витратні матеріали. Підготовка до роботи проводиться на початку і в кінці зміни. Мета проведення технічного обслуговування - це необхідність продовження довговічності і надійності роботи обладнання.
Н р.м. і Н р.е. - нормативи річних витрат на одиницю ремонтної складності відповідно механічної і електротехнічної частини обладнання; тис. крб.;
R м і R е - категорія ремонтної складності відповідно механічної і електротехнічної частини обладнання; тис. руб.
- Коефіцієнт враховує клас точності обладнання До T = 1,4
(14)


Таблиця 4 Річні витрати на технічне обслуговування обладнання

Н р.м.
R м
Н р.е.
R е.
До зан
Q об. пр.
Рік. витрати
1
16,8
12
14
12
0,54
2
558
2
16,8
10
14
9
0,6
1
246
3
16,8
12
14
7
0,48
1
201
4
16,8
13
14
8
0,96
1
444
5
16,8
15
14
10
0,6
2
658
6
16,8
14
14
11
0,6
1
326
Разом
2433
1.8 Річні витрати на поточний ремонт обладнання
Поточний ремонт обладнання проводиться за встановленим графіком і передбачає заміну окремих комплектуючих частин, налагодження і проведення всіх робочих показників до норм.
Н р.м. = 20 руб.
Н р.е. = 18 руб.
(15)


Таблиця 5. Річні витрати на поточний ремонт обладнання

Н р.м.
R м
Н р.е.
R е.
До зан
Q об. пр.
Рік. витрати
1
20
12
18
12
0,54
2
689
2
20
10
18
9
0,6
1
304
3
20
12
18
7
0,48
1
245,9
4
20
13
18
8
0,96
1
542
5
20
15
18
10
0,6
2
806,4
6
20
14
18
11
0,6
1
401,5
Разом
2988,8
1.9 Річні витрати на капітальний ремонт обладнання
Виробляються за планом, передбачають ремонт і заміну окремих вузлів, агрегатів. Технічні показники після капітального ремонту повинні відповідати початковим.
Н кр дорівнює 3,2% від балансової вартості обладнання.
(16)


Таблиця 6 Річні витрати на капітальний ремонт обладнання

Балансова вартість
З бал; руб.
Н кр
Q об. пр.; шт.
До зап.
Річні витрати на кап. ремонт
1
36500
3,2
2
0,54
1261,44
2
32800
3,2
1
0,6
629,76
3
29200
3,2
1
0,48
448,51
4
25600
3,2
1
0,96
786,43
5
83000
3,2
2
0,6
3187,2
6
50000
3,2
1
0,6
960
Разом
7273,34
1.10 Річні відрахування на амортизацію і зміст виробничої площі, займаної обладнанням
- Балансова площа, займана обладнанням;
S пл - площа, займана обладнанням;
- Ціна за метр квадратний = 4800
- Коефіцієнт додаткової майдані.
(17)


Н ам і Н про - норматив витрат у відсотках амортизації і на утримання устаткування.
Н ам - 1,3; Н про - 1,3.
(18)


Таблиця 7 Річні витрати на амортизацію

п / п
S пл
Q об. пр.;
шт.
До полудня
До зан.
З бал пл.
Витрати на амортизацію і зміст площі
1
4
2
4,5
0,54
93312
2426,1
2
5
1
4,2
0,6
60480
1572,4
3
5
1
4,2
0,48
48384
1257,9
4
9
1
4
0,96
165888
4313
5
4
2
4,5
0,6
103680
2695,6
6
8
1
4
0,6
92160
2396,1
Разом
563 904
14661,1
1.11. Інші витрати
Інші витрати складають 5-7% від загальної суми розрахованих витрат.
Інші витрати =

1.12 Собівартість річного випуску вироби
Таблиця 8 Технологічна собівартість виробу
№ п / п
Статті витрат
Сума на весь випуск; руб.
Сума на 1 виріб; руб.
Уд. вагу.
1.
Матеріали
2 457 600
0,8
58,57
2.
Основна заробітна плата
1327649
0,43
37,04
3.
Додаткова заробітна плата
148696
0,051
4,14
4.
Соціальний податок
38661,3
0,12
1,7
5.
Витрати на амортизацію обладнання
24321,6
0,0079
0,67
6.
Витрати на електроенергію
58354,88
0,018
1,62
7.
Витрати на технічне обслуговування обладнання
2433
0,00079
0,067
8.
Витрати на поточний ремонт обладнання
2988,8
0,00097
0,083
9.
Витрати на капітальний ремонт обладнання
7273,34
0,0023
0,2
10.
Відрахування на амортизацію і зміст площі
14661,1
0,0047
0,4
11.
Інші витрати
272627,7
0,08
7,6
Разом
3 583 887
1,5156
100
Аналіз даної таблиці дозволяє зробити ряд наступних висновків. Найбільшу питому вагу (58,7%) в структурі витрат є витрати на матеріали. Також значними є витрати на основну заробітну плату працівникам (37,04%) і на інші витрати (7,6%).
Аналіз даної кошторису собівартості дозволяє зробити наступні висновки, що така структура є традиційною.
Найбільша частка у витратах на виробництво промислової продукції припадає на сировину і основні матеріали, а потім на заробітну плату і амортизаційні відрахування.
Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.
В даний час при аналізі фактичної собівартості продукції, що випускається, виявленні резервів і економічного ефекту від її зниження використовується розрахунок по економічних факторах. Економічні чинники найповніше охоплюють всі елементи процесу виробництва - засоби, предмети праці і сама праця. Вони відображають основні напрями роботи колективів підприємств по зниженню собівартості: підвищення продуктивності праці, впровадження передової техніки і технології, краще використання устаткування, здешевлення заготівлі і краще використання предметів праці, скорочення адміністративно-управлінських і інших накладних витрат, скорочення браку і ліквідація непродуктивних витрат і втрат .
Економія, що обумовлює фактичне зниження собівартості, розраховується по наступному складу (типового переліку) факторів: підвищення технічного рівня виробництва.
Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.

2. Бюджет інвестицій
2.1 Розрахунок інвестицій в обладнання та в виробничу площу
Таблиця 9 Розрахунок інвестицій в устаткування і виробничу площу
№ п / п
З бал
Q пр
На зан
Інвестиції в площу
Інвестиції в устаткування
1
93312
2
0,54
93312
100776,9
2
60480
1
0,6
60480
36288
3
48384
1
0,48
48384
23224,3
4
165888
1
0,96
165888
159252,4
5
103680
2
0,6
103680
124416
6
92160
1
0,6
92160
55296
Разом
563 904
4,92
563 904
499253,6
Всього
1 063 157,6
Інвестиції в устаткування = (19)
2.2 Розрахунок терміну окупності інвестицій без урахування інфляції
Інвестиції (загальні) / Чистий прибуток;
Планована річний прибуток 15% від загальної собівартості:
Прибуток =
Чистий прибуток =

Отже, термін окупності інвестицій без урахування інфляції становить 2 г . 6 місяців.

3. Розрахунок ціни і прибутку
3.1 Розрахунок ціни виробу
Таблиця 10 Розрахунок ціни виробу
Показник
Всього в руб.
На 1 виріб в руб.
Собівартість
3583887
1,16
Прибуток 15%
537583,1
0,174
ПДВ 18%
741864,6
0,24
Відпускна ціна
4 863 337
1,58
Собівартість на 1-е вид. = 1,16
Прибуток всього =
Прибуток на 1-е вид. =
(21)


Відпускна ціна на 1-е вид. = Собівартість на 1-е вид + Прибуток на 1-е вид + ПДВ на 1-е вид
Відпускна ціна на 1-е вид = 1,16 +0,174 +0,24 = 1,58
Приймаються відпускну ціну - 1 крб. 58 коп.
Далі в розрахунках використовується ціна 1,58, тому всі показники (виручка, прибуток, ПДВ) збільшуються.
Розрахунок ведеться в тис. рублів
3.2 Розрахунок річної виручки від реалізації
Виручка = (22)
Виручка =
Виручка нетто (чистий продаж) = Виручка - ПДВ (23)
ПДВ =
Чисті продажі =
3.3 Розрахунок балансового прибутку
Прибуток - чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності.
Прибуток = Виторг - ПДВ - Собівартість; (24)
(25)
ПДВ = 741,8
Прибуток = 4863,3 - 741,8 - 3583,8 = 537,7
3.4 Розрахунок чистого прибутку
Чистий прибуток-прибуток після сплати податку на прибуток.
Податок (24%) = (26)
Чистий прибуток =

4. Аналіз беззбитковості
При оцінці ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності і ризику часто доводиться зустрічати і вивчати три змінні величини: доходи від реалізації продукції, виробничі витрати і інвестиції. Точка беззбитковості - це знайдена алгебраїчним або графічним шляхом точка, при якій доходи від реалізації дорівнюють витратам на її виробництво. Мета її знаходження та аналізу - визначення точки рівноваги, в якій надходження від продажу продукції рівні недоліків на її виробництво.
Для розрахунку точки беззбитковості використовуються значення змінних і постійних витрат.
Змінні витрати - витрати, які перебувають у прямій залежності від обсягу виробництва. До змінних витрат відносяться витрати на сировину і матеріали, на основну заробітну плату робітникам.
Постійні витрати - витрати, які не змінюються або змінюються незначно при зміні обсягу виробництва, до таких витрат відносяться: орендна плата, витрати на комунальні послуги, витрати на заробітну плату управлінського персоналу.
4.1. Визначення умовно постійних витрат (розрахунок у рублях)
; (27)

4.2 Визначення умовно змінних витрат
TVC = Собівартість - TFC (28)
TVC = 3583887 - 324305,5 = 3 259 580,5 руб.

4.3 Визначення критичного обсягу продажів у штуках і рублях
(29)
(30)
P (ціна) береться без ПДВ:
ПДВ = руб.
руб.

шт.;
(31)
руб.
Таким чином, при обсязі виробництва 1158234 тис. шт. виробів, підприємство почне отримувати прибуток. Показник беззбитковості по виручці - 1552034 тис. руб.
4.4. Кромка безпеки
; (32)
%
При зниженні обсягу виробництва більш ніж на 83% підприємство почне нести збитки, значить, запас міцності достатньо високий.

4.5 Розрахунок ступеня покриття постійних витрат
Різниця між доходом підприємства та його змінними витратами називається покриттям постійних витрат або маржинальної прибутком. Сума покриття дозволяє визначити скільки коштів заробляє фірма, виробляючи та реалізуючи свою продукцію, з тим, щоб окупити постійні витрати і отримувати прибуток.
; (33)
(Для подальших розрахунків)
(Як окремий показник)
Ступінь покриття показує, що на кожен карбованець виручки припадає 54,8 коп. маржинальної прибутку. Якщо за період ступеня покриття (при постійних обсягах продажів) зменшується, то зменшується і інші показники прибутку (балансова, чиста).
Критична виручка через ступінь покриття розраховується за формулою:
(35)
руб.
4.6 Визначення сумарного покриття
Марж. приб. = Виторг - TFC; (36)
Марж. приб. =
Марж. приб. = руб.
Перевірка правильності розрахунків
Якщо від показника маржинального прибутку відняти суму постійних витрат, то вийде показник прибутку від основної діяльності (балансовий прибуток):
860,1 - 324,3 = 535,7 (відхилення 0,1 можливо з - за заокруглень в розрахунках в тис. рублів).

5. Інвестиційний план
Інвестиції - це вкладення фінансових коштів у різні види економічної діяльності з метою збереження і збільшення капіталу.
Таблиця 11. Розрахунок коефіцієнта інфляційної коригування та дисконтування
Період
Інфляція,%, j
Індекс інфляції, J
Коефіцієнт
коригування,
K i
Норма прибутку,
П
Норматив
диск-я
Е n
Коеф-т
диск-я,

1 кв.
3,8
1,038
1,038
5
8,99
0,918
2кв.
3,5
1,035
1,074
5
8,675
0,847
3 кв.
3
1,03
1,106
5
8,15
0,791
4 кв.
3
1,03
1,139
5
8,15
0,731
5 кв.
3,2
1,032
1,175
5
8,36
0,669
6 кв.
3
1,03
1,21
5
8,15
0,624
7 кв.
2,8
1,028
1,244
5
7,94
0,586
8кв.
2,7
1,027
1,277
5
7,835
0,547
9кв.
3
1,03
1,316
5
8,15
0, 494
10 кв.
2,7
1,027
1,351
5
7,835
0,47
11 кв.
2,6
1,026
1, 386
5
7,73
0,441
12 кв.
2,5
1,025
1,421
5
7,625
0,414
(37)
(38)
Дисконтування - приведення очікуваних майбутніх грошових потоків до їх поточної вартості, тобто в порівнянний вид на сьогоднішній день, при заданих періоді і процентній ставці.
Іншими словами, обчислення сьогоднішнього аналога суми грошей, які виплачуються через певний термін, при існуючій нормі відсотка.
(39)
(40)
5.2. Розрахунок комерційного ефекту
Комерційний ефект - прибуток з урахуванням амортизаційних відрахувань
Таблиця 12 Комерційний ефект (тис. крб.)
Квартал
Чистий прибуток з урахуванням інфляції
Амортизація
Комерційний (поточний ефект)
1 кв.
108,74
7,9
116,64
2кв.
121,39
7,9
129,29
3 кв.
133,2
7,9
141,1
4 кв.
132,96
7,9
140,86
5 кв.
123,09
7,9
130,95
6 кв.
136,77
7,9
144,67
7 кв.
149,82
7,9
157,72
8кв.
141,06
7,9
156,96
9кв.
141,42
7,9
149,32
10 кв.
152,7
7,9
160,6
11 кв.
166,92
7,9
174,82
12 кв.
165,87
7,9
173,77
Чистий прибуток з врахуванням інфляції = (чистий прибуток 1 міс. + Чистий прибуток 2 міс. + Чиста пріб.3 міс.) (За даними таблиць 10 і 11):
Амортизація = =
Комерційний ефект = Чистий прибуток з урахуванням інфляції + Амортизація;

5.3 Розрахунок інтегрального ефекту
Інтегральний ефект показує в якому періоді окупляться інвестиції із урахуванням інфляції.
Дисконтований ефект = Поточний ефект (41)
Таблиця 13 Інтегральний ефект (тис. крб.)
Період
Інвестиції
Поточний ефект
Дисконтований ефект
Інтегральний ефект
1
1 063,2
116,64
107,08
-956,12
2
129,29
109,51
-846,61
3
141,1
111,42
-735,19
4
140,86
102,97
-632,22
5
130,95
87,61
-544,61
6
144,67
90,27
-454,34
7
157,72
92,42
-361,92
8
156,96
85,85
-276,07
9
149,32
73,76
-202,31
10
160,6
75,48
-126,83
11
174,82
77,1
-49,73
12
173,77
71,94
+22,21
З таблиці видно, що інвестиції повністю окупляться в 12 кварталі.

6. Розрахунок основних техніко-економічних показників
6.1 Загальні показники

Найменування
Формула розрахунку
Одиниця виміру
Значення
1
Річна програма випуску
Вихідні дані
тис. шт.
3072
2.
Виручка від реалізації
(Без ПДВ)
тис. руб.
4863,3
3.
Ціна одного виробу без ПДВ
Собівартість + Приб. на 1-е вид.
руб.
1,58
4.
Собівартість одного виробу
Собівартість / П рік
руб.
1,16
6.2 Трудові показники

Найменування
Формула розрахунку
Одиниця виміру
Значення
1
Продуктивність
1 робочого

тис. шт. / чол.
256
2.
Продуктивність
1 робочого в (ден. од.)
Виручка без ПДВ / порівн. спис. чисельність
тис. грн. / чол.
405,3
3.
Середня заробітна плата одного робочого

тис. руб.
12,3
4.
Прийнята чисельність робітників
Таблиця № 1
чол.
12
6.3 Інвестиційні показники

Найменування
Формула розрахунку
Одиниця виміру
Значення
1
Інвестиції в устаткування

тис. руб.
499,2
2.
Інвестиції у виробничу площу

тис. руб.
563,9
3.
Загальні інвестиції

тис. руб.
1063,2
4.
Окупність інвестицій без урахування інфляції

рік
4
6.4 Показники беззбитковості

Найменування
Формула розрахунку
Одиниця виміру
Значення
1
Критичний обсяг випуску в натуральному вираженні

тис. шт.
1158,2
2.
Критична виручка
(Без ПДВ)
тис. руб.
1552
3.
Кромка безпеки

%
83
4.
Сума покриття
(Маржинальний прибуток)

тис. руб.
860,1
5.
Ступінь покриття

-
0,548
6.5 Показники використання основного капіталу

Найменування
Формула розрахунку
Одиниця виміру
Значення
1
Капіталоотдача
Виручка (без ПДВ) / І загальні
руб.
4574,21
2.
Капіталомісткість
1/капіталоемкость
тис. руб.
0,21
3.
Капіталоворруженность
І загальні / СР спис. числ.
тис. руб. / чол
88,6
6.6 Показники рентабельності і прибутковості

Найменування
Формула розрахунку
Одиниця виміру
Значення
1
Рентабельність продукції
Прибуток 100% / Собівартість
%
15
2.
Рентабельність продажів
Прибуток 100% / Виручка (без ПДВ)
%
11
3.
Балансова прибуток
Виручка (без ПДВ) - Собівартість
тис. руб.
537,7
4.
Чистий прибуток
П баланс. - Податок на прибуток
тис. руб.
408,65
5.
Маржинальний прибуток

тис. руб.
860,1
6.
Норма маржинальної прибутку
Ступінь покриття
-
0,548
6.7 Податки

Найменування
Формула розрахунку
Одиниця виміру
Значення
1
Податок на додану вартість
Виручка
тис. руб.
741,8
2.
Єдиний соціальний податок

тис. руб.
38,6
3.
Податок на прибуток

тис. руб.
129,048

Список використаної літератури
1. Адамов Н. А., Основи управлінського обліку [Текст]: навчальний посібник / Н.А. Адамов, Т.М. Рогуленко, Г.А. Амучіева. - СПб. : Питер, 2005. - 112 с.
2. Васін, Ф. П., Управлінський облік [Текст]: навчальний посібник / Ф. П. Васін; Фінансова акад. при Уряді РФ. - М.: Изд-во Фінансової акад. при Уряді РФ, 1997. - 98 с.
3. Вещунова Н.Л., Фоміна Л.Ф. Бухгалтерський облік та оподаткування .- СПб.: Видавничий Торговий Дім «Герда», 2000. - 512 с.
4. Гладких І. В. Цінові рішення фірми: теорія і практика ціноутворення / / Фінанси України .- 2007 .- № 4 .- с. 34-39
5. Головізніна, А. Т., Бухгалтерський управлінський облік [Текст]: навчальний посібник / А.Т. Головізніна, О.І. Архипова. - М.: КНОРУС, 2004. - 184 с.
5. Друрі К., Введення в управлінський і виробничий облік: Пер. з англ. / Под ред. С. А. Табаліной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 560 с.
6. Карпова Т.П., Управлінський облік: Підручник для вузів. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
7. Керімов В.Е., Управлінський облік: Підручник. - 2-е вид., Зм. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2003. - 416 с.
8. Кондратова І.Г., Основи управлінського обліку: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 160 с.
9. Миколаєва О.Є., Шишкова Т.В. Управлінський облік. Вид. 3-є, випр. і доп. - М.: Едіторіал УРСС, 2002. - 320 с.
10. Миколаєва С.А., Особливості обліку витрат в умовах ринку. Система «директ-костинг»: теорія і практика. - К.: статистика, 1999. - 430с.
11. П'ятенко, С. В., Дев'ять основ менеджменту [Текст]: книга для керівника / С.В. П'ятенко. - СПб. : Питер, 2004. - 606 с.
12. Телегіна Є. Про управління ризиками при реалізації довгострокових проектів. / / Гроші і кредит - 2005 - № 1 - с.57-59
13. Управління витратами на підприємстві: Підручник / В.Г. Лебедєв, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарів та ін; За заг. ред. Г.А. Краюхіна. - СПб.: «Видавничий дім« Бізнес - прес », 2000. - 277 с.
14. Управлінський облік [Текст]: навчальний посібник / ред. А. Д. Шеремет. - 2-е вид., Испр. - М.: ІД ФБК - Прес, 2004. - 510 з
15. Хорнгрена, Ч., Управлінський облік [Текст]: [самовчитель, навч. посібник] / Ч. Хорнгрена, Д. Фостер, Ш. Датар; пер. з англ. О.А. Пинус, М.М. Каверін, Є.С. Шумейко та ін - 10-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 1008 с.
16. Четиркін Є.М. Методи фінансових і комерційних розрахунків. М., "Дело"-Лтд, 2005 р . - 320 с.
17. Четиркін Є.М. Фінансовий аналіз виробничих інвестицій М., Справа 2008 - 256с.
18. Чікунова Є., Управлінський облік: світовий досвід та можливості його використання в Україні / / Управління власністю. - 2002. - № 4. - С. 16-19.
19. Шапіро В.Д. Управління проектами. СПб.; Два-три, 2006 - 610С
20. Шевченко, І. Г., Практичне керівництво з управлінського обліку та аналізу [Текст]: навч. посібник / І.Г. Шевченко. - М.: ТОВ «Журнал Управління персоналом», 2005. - 192 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
355кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Бухгалтерська оцінка ефективності інвестиційного проекту на прим
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Теоретичні аспекти
Оцінка ефективності інвестиційного проекту на прикладі ВАТ Саянскхімпласт
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Техніко-економічна характеристика
Оцінка ефективності інвестиційного проекту з розробки програмного забезпечення
Оцінка ефективності інвестиційного проекту на прикладі ВАТ Іжевська птахофабрика
Оцінка ефективності інвестиційного проекту будівництва готелю в Санкт-Петербурзі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru