Оцінка ефективності інвестиційного проекту ВАТ Промсінтез за методикою ЮНІДО

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

"САМАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА "ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ"

Курсова робота

з дисципліни

«Економічна оцінка інвестицій»

спец. 080502

САМАРА 2010

Завдання

У даному курсовому проекті дайте оцінку ефективності за методикою ЮНІДО. Опишіть підприємство, дайте коротку характеристику продукції, що випускається.

Розрахуйте і занесіть у таблиці всі необхідні дані, згідно заданих параметрів на 5 років.

Побудуйте графіки залежності NPV від Т і NPV від r. Складіть фінансовий план окупності даного проекту.

У висновку зробіть всі необхідні висновки за підсумковими даними.

Зміст

Введення

1 Опис підприємства та проекту

2 Визначення ефективності інвестиційного проекту

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Під інвестиціями або капіталовкладеннями в самому загальному сенсі розуміється тимчасова відмова економічного суб'єкта від споживання наявних у нього в розпорядженні ресурсів (капіталу) і використання цих ресурсів для збільшення в майбутньому свого добробуту.

Найпростішим прикладом інвестицій виявляється витрачання грошових коштів на придбання майна, що характеризується істотно меншою ліквідністю - обладнання, нерухомості, фінансових чи інших необоротних активів.

Мета даного курсового проекту дати оцінку ефективності інвестиційного проекту ВАТ «Промсінтез» за методикою ЮНІДО.

Актуальність теми обумовлена ​​тим, що економічна оцінка або оцінка ефективності вкладення капіталу спрямована на визначення потенційної можливості розглянутого проекту забезпечити потрібний об'єкт або очікуваний рівень прибутковості.

При виконанні інвестиційного аналізу завдання оцінки ефективності капіталовкладень є головною, що визначає долю проекту в цілому.

Фінансова оцінка спрямована на вибір схеми фінансування проекту і тим самим характеризує можливості з реалізації наявного у проекту економічного потенціалу.

При виконанні оцінки слід дотримуватися економічного підходу і розглядати тільки ті вигоди і втрати, які можуть бути виміряні в грошовому еквіваленті.

У першій частині роботи наведено опис підприємства, і дана коротка характеристика продукції, що випускається.

У другій частині роботи розраховано і занесено до таблиці всі необхідні дані, згідно заданих параметрів, на 5 років. Далі у другій частині побудовані графіки залежності NPV від Т і NPV від r.

У третій частині курсового проекту складено фінансовий план окупності даного інвестиційного проекту.

У висновку наведені необхідні висновки за підсумковими даними.

1. Опис підприємства та проекту

Основною діяльністю ВАТ «Промсінтез» є випуск і виробництво промислових вибухових речовин, в широкому асортименті лакофарбової продукції, хімічної продукції для виробництва аніліну (сировини для фарб).

Цілями діяльності Товариства є розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- Експлуатація вибухонебезпечних та хімічно небезпечних виробничих об'єктів.

- Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення, включаючи наступні роботи і послуги:

а) виробництво вибухових матеріалів, які застосовуються при проведенні вибухових робіт;

б) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;

в) розробка технологій виробництва;

г) розробка і виготовлення спеціального і технологічного устаткування.

- Розробка і виробництво боєприпасів, комплектуючих елементів боєприпасів - бризантні вибухові речовини (ЄКПС 1376) з виконанням наступних робіт і послуг:

а) розробка технологій виробництва;

б) розробка і виготовлення спеціального і технологічного обладнання;

в) виробництво і модернізація комплектуючих елементів: бризантних вибухових речовин і виробів на їх основі.

- Поширення вибухових матеріалів промислового призначення:

а) придбання (купівля) і продаж (торгівля, реалізація) засобів ініціювання і підривання;

б) продаж (торгівля, реалізація) промислових вибухових речовин і виробів на їх основі.

- Зберігання вибухових матеріалів промислового призначення, включаючи роботи та послуги:

а) перевезення вибухових матеріалів;

б) навантаження і вивантаження вибухових матеріалів;

в) упаковка та облік вибухових матеріалів;

г) зберігання вибухових матеріалів.

- Здійснення робіт з використанням відомостей, що становлять державну таємницю.

- Виробництво нітробензолу, купоросного масла, лаків, фарб, інших видів продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;

- Проектування і будівництво будівель і споруд I і II рівнів відповідальності відповідно до державного стандарту на території Російської Федерації;

- Монтаж, налагодження і ремонт енергооб'єктів, електроенергетичного, теплоенергетичного обладнання і енергоустановок споживачів;

- Виробництво, передача, розподіл енергетичної та теплової енергії;

- Перевезення вантажів автомобільним транспортом по території Російської Федерації, комерційні та некомерційні міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом;

- Оплатне надання послуг, посередницька діяльність, зовнішньоекономічна діяльність;

- Технічне обслуговування - 1 (ТО-1), технічне обслуговування - 2 (ТО-2), капітальний ремонт автотранспортної техніки, встановлення базових агрегатів на власну автотракторну техніку;

- Зміст мобілізаційних об'єктів;

- Інші види діяльності.

Всі перераховані вище види діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства РФ.

ВАТ «Промсінтез» бачить свою місію в правильному визначенні та задоволення потреб споживачів в промислових вибухових речовин, лакофарбової продукції та іншої хімічної продукції необхідної якості.

Стратегією реалізації місії ВАТ «Промсінтез» є підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок збільшення споживчої корисності виробленої продукції, підвищення її рентабельності з одночасним збільшенням обсягів реалізації, що дозволить підприємству зберегти існуючі та освоїти нові вітчизняні та зарубіжні ринки.

Для нормального функціонування виробничо-технологічних цехів у своїй структурі ВАТ «Промсінтез» має цехи: ремонтно-механічний, енергетичний, водозабезпечення, будівельний, автотранспортний і залізничний, матеріального забезпечення, а також цех харчування і центральну заводську лабораторію.

До недавнього часу ВАТ «Промсінтез» контролювався топ-менеджерами ВАТ "Волзький оргсинтез» (м. Волжський).

Блокуючий пакет належав державному підприємству ВАТ «Полімер» (м. Чапаєвськ). Завод «Полімер» спеціалізується на випуску боєприпасів. Причому до 2000 р. ВАТ «Полімер» контролювало майже 100% ВАТ «Промсінтез».

Ефективне управління і продуктивний розвиток організації неможливе без раціонально обраного виду підприємницької діяльності, який класифікується за різними ознаками: виду діяльності, формам власності, кількості власників, організаційно-правових та організаційно-економічним формам, ступеню використання найманої праці та ін

За формами власності майно підприємства може бути приватним, державним, муніципальним або перебувати у власності громадських об'єднань (організацій).

І в особливому ряду серед організаційно-правових форм підприємницьких (комерційних) підприємств стоять державні і муніципальні унітарні підприємства. Ці організації не наділені правом власності на закріплене за нею майно. Майно таких підприємств неподільне і не може бути розподілено по частках між працівниками підприємства або іншими особами. У формі унітарних підприємств можуть бути створені тільки державні та муніципальні підприємства. Їхнє майно перебуває в державній або муніципальній власності, воно належить такому підприємству на праві господарського відання або оперативного управління.

З основних характеристик унітарних підприємств можна побачити їхню погану маневреність у швидко розвивається економічній сфері, порядок розподілу доходів і прибутку цих організацій визначається державою. Керівник, керуючий унітарним підприємством, призначається уповноваженим органом державної влади і відповідно не завжди може приймати оперативні рішення самостійно.

Організаційно-правова форма господарювання визначає систему, міру відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності, перспективність існування, розвитку, інвестиційну привабливість.

При створенні у 1997 р. ВАТ «Промсінтез» шляхом виділення з ВАТ «Полімер» до його складу увійшли виробництва з випуску промислових вибухових речовин, ряд об'єктів енергетичного та транспортного господарства. Надалі організовувалися нові виробництва, збільшувався статутний капітал, з'являлися нові акціонери.

Лінійна структура ВАТ «Промсінтез» (рис. 1.) Має наступний схематичний вигляд:

Рис. 1 - Лінійна структура організації

Структура підрозділів організації досить проста і не захаращена:

Таблиця 1 - Структура підрозділів

Найменування відділу

Кількість осіб, професійний склад

Основні види діяльності

Бухгалтерія

3 чол: головний бухгалтер, бухгалтер матеріаліст, бухгалтер по заробітній платі

Робота з бухгалтерськими фінансовими документами, зі складом куплених і отриманих матеріалів.

Виробничо-технічний відділ

9 чол: начальник відділу, інженера-проектувальники, інженера з проектно-кошторисної документації

Робота з кресленнями, проектами, складання та здача виконавчо-технічної документації, складання і перевірка кошторисної документації, актів на виконані роботи

Відділ техніки безпеки та охорони праці

1 чол: інженер з техніки безпеки

Проведення інструктажів, перевірка виконання вимог ТБ на об'єктах ведення робіт

Відділ матеріально-технічного постачання

2 чол: агент з постачання,

начальник складу

Виписка матеріалів, рахунків на придбання матеріалів, доставка матеріалу до складу підприємства чи приоб'єктного складу, контроль відповідності отриманого матеріалу (вхідний контроль)

Лабораторія НК

4 чол: начальник лабораторії НК, дефектоскописти,

Головний зварник

Контроль зварних з'єднань, видача висновків

Відділ механіка

10 чол: начальник гаража, автомеханік, водії

Проведення ТО, страхування а / м ОСАЦВ, підтримка працездатності а / м, нормального технічного стану

Виробнича база

6 чол: начальник бази, головний енергетик, служба охорони


Будівельно-монтажні дільниці

107 чол: виробники робіт, монтажники, зварювальники, газорізальники


Юридичний відділ

1 чол: юрист

Робота з договорами: перевірка, укладення, розірвання, контроль дотримання умов

Відділ кадрів

1 чол: інспектор відділу кадрів

Ведення кадрового діловодства

Багато в чому завдяки акціонерам з Волзького оргсінтезу виробництво вибухових речовин поступово перестало бути основною продукцією Промсінтеза.

Інвестиційним проектом, що розглядаються в цій роботі буде проект створення на підприємстві виробництва монометіланіліну. Цей хімікат використовується як високоефективної антидетонаційної добавки до бензинів, що дозволяє отримувати високооктанові сорти палива, а також використовується у виробництві антиокислювачів, інгібіторів корозії, барвників і для інших цілей в органічному синтезі. Початковою сировиною для виробництва монометіланіліну є нітробензол, який виробляється в Росії лише на двох підприємствах - ВАТ «Промсінтез» і ФГУП «Завод ім. Свердлова »(м. Дзержинськ).

Успішність діяльності будь-якої організації багато в чому визначається тим, наскільки адекватно, швидко й ефективно вона здатна провести зміни, відповідні сучасним швидко змінюються. Для цілеспрямованого здійснення таких змін необхідні спеціальні методи і засоби. З метою зменшення кредиторської заборгованості підприємства слід чистий нерозподілений прибуток за підсумками фінансового звітного року інвестувати у відкриття додаткового виду виконуваних робіт і наданих послуг і придбання відповідної технологічної та матеріальної бази.

Проект як особлива форма здійснення цілеспрямованих змін передбачає, що ці зміни мають бути реалізовані в рамках певних обмежень по термінах, вартості та характеристиками очікуваних результатів. Наявність цих обмежень пред'являє спеціальні вимоги до організації та методів управління, суть яких полягає у концентрації повноважень і відповідальності за весь проект в цілому в руках однієї людини - керівника проекту і створення команди проекту, в тій чи іншій мірі відчужуваної на час виконання проекту від підрозділів компанії . Проект стає центром витрат і прибутків, що дозволяє організувати облік людських, матеріальних і фінансових ресурсів і вибудувати систему мотивації, яка базується на конкретних результатах учасників проекту.

Далі в роботі ми спробуємо визначити ефективність цього інвестиційного проекту та розробити його фінансовий план.

2. Визначення ефективності інвестиційного проекту

Для оцінки ефективності інвестицій у виробниче устаткування необхідно визначити чи будуть дані програми давати задовільний прибуток. Типова програма капіталовкладень передбачає оплату основних засобів на початку програми і подальше отримання прибутку протягом ряду років. Оцінку ефективності інвестиційного проекту будемо проводити з використанням наступних критеріїв:

1. Чистий дисконтована вартість (NPV);

2. Внутрішня норма окупності (IRR);

3. Коефіцієнт рентабельності (BCR);

4. Період повернення інвестицій (PBP);

Ці показники враховують факт нерівномірності однакових сум надходжень, що відносяться до різних періодів часу.

1.Чістая дисконтована вартість (NPV)

T

NPV = Σ (  D t - K t) * L t (3.1)

                t = 0

де Т - розрахунковий період (строк життя інвестиційного проекту);

t - конкретний рік розрахункового періоду;

D t - сума доходів від інвестицій в рік t;

K t - сума інвестицій на рік t;

L t - коефіцієнт дисконтування.

L t = 1 / (1 ​​+ q) t (3.2)

де q - норма дисконту, що характеризує мінімально прийнятний для інвестора рівень дохідності.

Умови ефективності інвестицій для критерію NPV наступне:

NPV> 0

це означає, що сума дисконтованих інвестицій за весь розрахунковий період перевищує інвестиційні витрати.

Даний показник визначає величину віддачі від інвестицій.

Істотну роль при оцінці NPV, визначенні її економічного сенсу грає, ставка розрахункового відсотка (процентна ставка дисконтування), на основі якої формуються коефіцієнти дисконтування. Як розрахунковий відсотка використовується середньозважена вартість капіталу (СВСК).

СВСК = W d * R d * (1-T) + W p * R p + N s * R s (3.3)

Економічний зміст цього показника полягає в наступному: підприємство може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижче поточного значення показника СВСК.

Розрахуємо показник NPV:

NPV =- 1300 +540 +679 +743 +723 +253 = 1638 тис. руб.

Умова ефективності інвестицій за показником NPV дотримується, тобто NPV = 1638 тис.руб. > 0.

Це означає, що дисконтовані вигоди за весь розрахунковий період перевищують дисконтовані інвестиційні витрати, за даним показником проект ефективний і його варто втілювати в життя.

 1. Внутрішня норма окупності (IRR).

Значення показника IRR визначається як таке значення норми дисконту (q), при якому суми дисконтованих доходів і витрат рівні між собою.

T T

Σ D t * 1 / (1 ​​+ q) t = Σ K t * 1 / (1 ​​+ q) t (3.4)

t = 0 t = 0

Умови ефективності інвестицій для IRR: IRR> q

Точне значення показника IRR можна визначити за формулою:

IRR = q внутр. 1 + NPV 1 * (q внутр.2 - q внутр.1) / (NPV 1 + NPV2), (3.8)

де q внутр. 1 - норма дисконту, при якому NPV приймає найближче до "0" позитивне чи негативне значення;

q внутр.2 - норма дисконту підвищена (знижена) на 1 пункт порівняно з q внутр. при якому NPV приймає найближче до "0" позитивне і негативне значення.

Результати розрахунку наведені в таблиці 3.5.

Таблиця 2 .- Залежність NPV від q

Найменування показника

Величина показника

q,%

55

56

57

58

59

60

NPV, руб.

34085

17837

2110

-13119

-27873

-42172

На основі представлених значень побудуємо графічну залежність NPV від q.

Рис. 1 - Графічна залежність NPV від q

За графіком встановлюємо значення ставки q. В у точці перетину графіка NPV з віссю q,%

IRR = 57%

Умова ефективності за показником IRR дотримується, тому що IRR багато> q, на 47 пунктів. Це означає, що показник внутрішньої норми окупності перевищує мінімальний прийнятний рівень ефекту від запропонованого заходу для інвестора на 47%.

 1. Коефіцієнт рентабельності інвестицій (BCR).

Значення показника BCR визначається, як співвідношення дисконтованих доходів та інвестиційних витрат.

T T

BCR = Σ D t * 1 / (1 ​​+ q) t / Σ K t * 1 / (1 ​​+ q) t (3.6)

t = 0 t = 0

Умови ефективності інвестицій для BCR: BCR> ​​1

BCR = (457,6 * 1,181 +632,4 * 1,074 +761,6 * 0,976 +814,8 * 0,887 +313,2 * 0,807) / 1300 = 2,24

Умова ефективності інвестицій за даним показником дотримується, тому що BCR = 2,24> 1. Це означає, що на 1 д. од. інвестицій в розглядається захід підприємство може отримати 2,24 д. од. дисконтованих ефектів, або - якщо висловити це інакше - на кожну грошову одиницю інвестицій доведеться 2,24 д. од. чистої поточної вартості майбутніх вигод. Цей показник високий, інвестиції за даним проектом рентабельні.

 1. Період повернення (відшкодування) інвестицій (PBP).

Цей показник характеризує такий термін окупності інвестицій PBP = t ок, при якому сума дисконтованих доходів дорівнює сумі дисконтованих інвестиційних витрат

t бл t ок

Σ D t * 1 / (1 ​​+ q) t = Σ K t * 1 / (1 ​​+ q) t (3.7)

t = 0 t = 0

Значення PBP визначається підсумовуванням наростаючих підсумків грошових потоків до того моменту, коли NPV = 0.

Критерій РВР показує, за який час розподілений у часі дохід покриє інвестиційні витрати.

Умови ефективності для показника РВР наступні: РВР <T.

81

РВР (період окупності проекту) РВР = 2 + = 2,11

743

Таблиця 3

Вихідні дані

Показники

Рік інвести-

вання

Роки експлуатації1

2

3

4

5

 1. Капіталовлеженія

тис. руб.

1300


 1. Ціна,

грн. / од.


22

23

23

23

21

 1. Кількість,

тис. шт.


160

170

170

180

160

 1. Витрати

змінні

грн. / од.


17

17

16

16

17

 1. Витрати

постійні

тис. руб.


280

270

270

270

310

 1. Амортизація

1300

260

260

260

260

260

Зробимо обчислення наступних показників, на основі яких ми зможемо судити про ефективність даного проекту:

Таблиця 4

Розрахунок ефективності інвестиційного проекту

Показники

Рік інвестування

Роки експлуатації1

2

3

4

5

 1. Валова виручка, тис. руб.


3520

3910

3910

4140

3360

 1. Витрати змін.

тис. руб.


2720

2890

2720

2880

2720

 1. Валові витрати,

тис. руб.


3260

3420

3250

3410

3290

 1. Валовий прибуток

тис. руб.


260

490

660

730

70

 1. Податок на прибуток тис. руб.

24%


62,4

117,6

158,4

175,2

16,8

 1. Чистий прибуток, тис. руб.


197,6

372,4

501,6

554,8

53,2

 1. Cash flow,

тис. руб.

ПП + А


457,6

632,4

761,6

814,8

313,2

 1. СВСК = 23% х0, 3 +10% х0, 3

= 6,9 +3 = 9,9%

1

1,181

1,074

0,976

0,887

0,807

 1. α t = r = 10%

α t = PV = 1,1

S о = -1300


540

679

743

723

253

Згідно з методикою ЮНІДО, щоб здійснити оцінку ефективності проекту, розраховуємо чотири основні показники

 1. NPV (чиста дисконтируемой вартість)

NPV = 1638

-1300

-760

-81

662

1385

1638

Графік залежності NPV від Т (визначення періоду окупності).

NPV

1638

1385

662


1 2 3 4 5 Т

-81

-760

-1300

Графік залежності NPV від r


NPV


1 2 3 4 травень r

Таблиця 5

Фінансовий план

Показники

Рік інвести-

вання

Роки експлуатації1

2

3

4

5

 1. Капіталовкладення

тис. руб.

1300


 1. Валова виручка, тис. руб.


3520

3910

3910

4140

3360

 1. Витрати змінні тис. руб.


2720

2890

2720

2880

2720

 1. Амортизація


260

260

260

260

260

 1. % Кредиту, тис. руб.


115

92

69

46

23

 1. Валові витрати тис. руб.


3375

3512

3319

3456

3313

 1. Валовий прибуток тис. руб.


145

398

591

684

47

 1. Податок на прибуток 24%, тис. руб.


34,8

95,52

141,84

164,16

11,28

 1. Чистий прибуток, тис. руб.


110,2

302,48

449,16

519,84

35,72

 1. Виплата дивідендів 10% тис. руб.


500

50

50

50

50

 1. Повернення кредиту тис. руб.


100

100

100

100

100

 1. Cash flow


220,2

412,48

559,16

629,84

145,72

 1. Cash flow наростаючим підсумком

-550

-279,8

132,68

691,84

1321,68

1467,4

 1. Залишок кредиту тис. руб.

500

400

300

200

100

0

За всіма показниками оцінки ефективності інвестицій у часі даний захід економічно вигідно.

Таблиця 6

Показники економічної ефективності інвестицій

Найменування показника

Нормативні значення

Значення

NPV

NPV> 0

1638

IRR

IRR> q

57%

BCR

BCR> 1

2,24

РВР

PBP <T

2 роки 11 місяців

Основні умови ефективності інвестицій виконуються:

Фінансовий план не містить негативного сальдо.

Даний інвестиційний проект визнається ефективним, інвестиції в цьому проекті доцільні.

Висновок

ВАТ «Промсінтез» - найбільше підприємство м. Чапаєвська. За рахунок його податкових відрахувань приблизно на 40% формується бюджет міста. Продукція ВАТ «Промсінтез» користується попитом не тільки оборонною промисловістю. Цей факт дозволив підприємству зберегти певну частку стабільності на тлі загальних деградаційних тенденцій Чапаєвського промвузла.

У даній роботі мною була розглянута робота створення на підприємстві ВАТ «Промсінтез» виробництва монометіланіліну. Цей хімікат використовується як високоефективної антидетонаційної добавки до бензинів, що дозволяє отримувати високооктанові сорти палива, а також використовується у виробництві антиокислювачів, інгібіторів корозії, барвників і для інших цілей в органічному синтезі.

Таким чином, можна зробити висновок, що за всіма параметрами, розглянутий нами проект досить ефективний, але є момент зниження прибутку на 5 році реалізації проекту. Відділу маркетингу, є над чим попрацювати і домогтися підвищення прибутку.

Список використаної літератури

 1. Ліпсіц І.В. Косов В.В. Інвестиційний проект. - М.: изд-во "Бек", 2002.

 2. Беренс В. Хавранек П.М. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій, переклад з англійської "Manual for the Preparation of Industrial Feasibilty Studies" - UNIDO, М.: "Інтерексперт", 2009.

 3. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Залучення капіталу, изд-во Д. Уайлі анд Санз, М.: 2008.

 4. Скрібнер Л., Пюрі Г. Аналіз беззбитковості. / Банківська справа і фінансування інвестицій. Під ред. Н. Брука, Ч 1, Т 1. - Вашингтон, Інститут Економічного Розвитку Світового Банку, 2009.

 5. Фінансові інвестиції та ризик. Київ, Торгово-издат. бюро. BHV, 2003

 6. А. Мертенс. Інвестиції. - Київ: Київське інвестиційне агенство, 2000.

 7. Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами. - Київ: "АДЕФ-Україна", 2008.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
91.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка ефективності інвестиційного проекту на прикладі ВАТ Саянскхімпласт
Оцінка ефективності інвестиційного проекту на прикладі ВАТ Іжевська птахофабрика
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2
Оцінка ефективності інвестиційного проекту по виробництву черепиці
Бухгалтерська оцінка ефективності інвестиційного проекту на прим
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Теоретичні аспекти
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Техніко-економічна характеристика
Оцінка ефективності інвестиційного проекту з розробки програмного забезпечення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru