Офшорний бізнес

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Офшорні зони створюються, як правило, на невеликих територіях, часто розташованих на островах, тобто природним чином ізольованих. Зазвичай ці зони бідні природними копалинами і малопридатні для сільськогосподарського виробництва. За рахунок надання цим територіям особливого статусу і пільг залучаються зовнішні джерела економічного розвитку.

Місцева адміністрація офшорних зон регуляpно отримує доходи від реєстраційних зборів, щорічних мит і платежів, місцевих податків, нехай і стягнутих за пільговими ставками. Причому доходи ці ростуть пропорційно збільшенню числа створюваних кампаній. Місцеве населення отримує можливість працювати в офісах іноземних фірм, у службах зв'язку, готелях, на транспортних підприємствах і т.д. Для додаткового стимулювання іноземних інвесторів на територіях ряду офшорних країн створені ще й вільні експортні зони.

Принциповим моментом є те, що оффшоpний режим вводиться саме для залучення іноземних інвестицій. Тому, як правило, податкові та інші пільги встановлюються лише для іноземних компаній, і паралельно вживаються заходи для ізоляції офшорного бізнесу від внутрішнього ринку. Не випадково офшорними стають саме острівні і анклавні території окремих держав. У більшості випадків передбачається, що власниками й акціонерами офшорних компаній можуть бути тільки іноземні юридичні та фізичні особи. Весь необхідний їм капітал вони повинні ввозити з-за кордону. Обмежується можливість виходу офшорних компаній на внутрішній ринок, щоб не допустити використання ними пільгового статусу для конкурентної боротьби з національними компаніями і підриву національного валютного, митного і податкового законодавства та контролю.

Що ж таке офшорна компанія? Це термін, що характеризує особливий організаційно-юридичний статус підприємства, який забезпечує йому максимальне зниження податкових втрат.

Даний статус надається підприємствам, провідним справи за межами юрисдикції, де дана компанія офіційно зареєстрована. Законодавство зазвичай наказує, щоб установа функціонуючого офісу і керування компанією також здійснювалося поза територією реєстрації. З юридичної точки зору офшорна компанія принципово нічим не відрізняється від інших компаній і підприємств. Вона є повноправним суб'єктом господарських правовідносин і може здійснювати операції нарівні з іншими юридичними особами.

Нерезидентний статус компанії є її основною відмінністю від інших компаній. Це означає, що центр управління та контролю офшорної фірми знаходиться за кордоном. Достатньо всього декількох формальних атрибутів - власників, директорів, статуту, банківського рахунку та комплекту реєстраційних документів - для нормального функціонування компанії.

Слід врахувати, що законодавство юрисдикцій, що дають можливість відкриття офшорних компаній, нерідко передбачає вимогу наявності на їх території зареєстрованого офісу та секретаря (агента) компанії. Зареєстрований офіс - це просто адреса, по якому влади чи інші особи можуть вступати в контакт з представником або агентом компанії. З цього офісу не може здійснюватися управління компанією. Навіть укладання контрактів на території юрисдикції може послужити приводом для позбавлення компанії офшорного статусу (і, зрозуміло, всіх привілеїв).

Офшорна компанія може мати як резидентні представництва, так і філіали за кордоном. Так само за кордоном може знаходитися і діючий офіс компанії, однак у багатьох випадках компанія може діяти і без такого.

Конфіденційність володіння офшорною компанією забезпечується інститутом номінальних власників і номінальних директорів. У цьому випадку в усіх реєстраційних документах фігурують прізвища не реальних власників, а номінальних осіб. Подібного роду послуги забезпечуються секретарськими компаніями. Зрозуміло, за такої форми володіння номінальний директор лише формально перебуває на такій посаді. Фактично ж він бере на себе зобов'язання не вчиняти будь-яких дій, не передбачених контрактом. Управління компанією в цьому випадку здійснює її власник або його представник, які діють на підставі довіреності на право здійснення юридичних угод від імені компанії.

Законодавство різних країн по-різному ставиться до офшорних компаній - від розгорнутого антіоффшорного руху до політики максимального сприяння. Причому, на відміну від усталеного штампа, реєстрація фірм офшорного типу можлива не тільки в острівних або карликових юрисдикціях, але й у більш престижних країнах.

Багато країн Європи надають можливість реєстрації офшорних фірм, причому законодавство деяких дозволяє мати навіть реально функціонуючий офіс! Наприклад, у такій респектабельної країні, як Швейцарія, певного типу фірм в деяких кантонах дозволяється проводити офшорні операції навіть в тому випадку, якщо фірми мають офіс і персонал. Зрозуміло, при цьому податкові втрати не усуваються повністю, але зменшуються у багато разів.

Таким чином, офшорна компанія не тільки допомагає знизити (часом практично до нуля) податкові втрати. Це ще і право підпису і укладання угод від імені власної іноземної компанії, і можливість отримання доступу до кредитних ресурсів іноземних банків, і засіб управління ризиком шляхом розміщення коштів у першокласних зарубіжних банках, і багато, багато іншого ...

Приклад.

Відповідно до чинного законодавства Кіпру про оподаткування для отримання статусу офшорної компанія повинна відповідати таким основним умовам:

a) її акції прямо або побічно мають належати виключно іноземцям;

б) джерела доходів повинні перебувати за кордоном.

Іншими словами, будь-яка офшорна організація, чи то компанія, товариство або філія закордонної компанії, повинна повністю належати іноземним пайовикам і здійснювати свій бізнес виключно за межами Кіпру.

Сьогодні на острові можливе створення трьох типів офшорних організацій. Це компанія з обмеженою відповідальністю, філія іноземної фірми чи товариство.

Закон про оподаткування розкриває поняття офшорний як будь-який законний бізнес, здійснюваний за кордоном і має джерело доходів за кордоном. На перший погляд, це поняття може здатися відносно простим, але при більш детальному його розгляді з'ясується, що цей термін має досить широке тлумачення.

Численні податкові пільги, надані офшорним компаніям, є вирішальним чинником при оцінці їх потенційного прибутку. І тут дуже важливо не зашкодити їхньому офшорного статусу при здійсненні бізнес - діяльності на острові. Наслідки такого порушення можуть виявитися катастрофічними по безлічі причин, хоча б тому, що при втраті цього статусу податок на чистий прибуток збільшився б з 4,25 до 20% (або навіть 25%), тобто до величини податку, встановленого для офшорних компаній. Якщо є сумнів щодо збереження статусу офшорної компанії, що займається тим чи іншим видом діяльності, рекомендується проконсультуватися у влади, перш ніж робити які-небудь дії.

Для більшої наочності наведемо перелік деяких видів діяльності, якими без побоювань можуть займатися на острові офшорні організації:

а) управління справами компанії, включаючи набір штату, придбання або оренду приміщень для офісу та проживання;

б) встановлення торговельних зв'язків і виконання замовлень і платежів стосовно закордонних товарів або клієнтів, включаючи замовлення на місцеві товари з боку іноземних клієнтів, але через місцевого експортера;

в) підготовка і розробка планів і програм будівництва, що здійснюється за кордоном;

г) редагування та друк видань для розповсюдження за кордоном;

д) участь у діяльності офшорних банківських організацій або страхових компаній;

е) діяльність в якості суднових агентів чи менеджерів за умови, що вона не пов'язана із здійсненням операцій на острові.

Очевидну вигоду від володінні офшорних компаній:

- Ви отримуєте законну можливість відкривати рахунки в західних банках, не піддаючи таким чином ваш капітал колізій нестабільної економіки, при цьому мати кредитну картку для потреб у готівковій валюті;

- Ви можете організувати собі власну систему переведення в готівку, не використовуючи послуги посередників;

- Якщо ви пов'язані з експортно-імпортними операціями можете регулювати ціни по контрактах на свій розсуд;

- Ви можете зареєструвати місцеву (російську) фірму як підприємство з іноземним капіталом, в якій засновником є ​​ваша закордонна компанія, при цьому:

- Досягається 100% захист ваших особистих активів як засновника компанії, яка є засновником російської компанії, оскільки дані про засновників закордонної компанії для місцевої влади не доступні;

- Ви можете отримати митні пільги, як наприклад: ввезти дорогий автомобіль і зареєструвати його як внесок іноземної фірми в статутний фонд вашої російської фірми і не сплачувати при цьому митний тариф;

- Можете отримати від своєї закордонної фірми кредит і сума відсотків по цьому кредиту буде зменшувати вашу базу оподаткування;

- Ви можете отримати в оренду будь-яке майно та обладнання і сума орендних платежів також буде зменшувати вашу базу оподаткування;

- Ви можете самі собі замовляти і отримувати різного роду маркетингові, інформаційні послуги або нематеріальні активи, відрядження та інші витрати, списання коштів на які теж може зменшити вашу прибуток;

- Бухгалтерські звіти для підприємств з іноземними інвестиціями здаються один раз на рік замість щоквартальної звітності;

- Якщо ви вирішите закрити діяльність вашої російської фірми, то прибуток після ліквідації ви зможете офіційно перерахувати своєму "закордонному" засновнику;

- В окремих випадках ви можете продавати послуги або товар (наприклад, з консигнаційного складу) від імені іноземної фірми, при цьому весь дохід від продажу, отже і прибуток, піде на рахунок за кордон, не потрапляючи на місці під дію прямих податків, ви в цих випадках "отримуєте" зароблену плату як представник також за кордоном, самостійно регулюючи прибуткові і соціальні податки;

- Маючи західну фірму і належним чином організувати бухгалтерський облік операцій, ви заробляєте собі т.зв. кредитну історію яка дає вам можливість звертатися до західних фінансових і кредитних установ за більш дешевими і надійними кредитними ресурсами для розширення бізнесу;

- Маючи таку фірму і проводячи через неї операції, ви на власному досвіді зможете вивчити відносини в бізнесі на заході, підвищивши тим самим свій діловий потенціал і авторитет;

- Ви маєте можливість залучати в свій бізнес нових партнерів або розлучатися зі старими використовуючи при цьому досить просту і надійну систему реєстрації часток партнерів у книзі передачі акцій, виписуючи при цьому легальні свідоцтва на право володіння, які влаштують і навіть можливих західних партнерів;

- В кінцевому підсумку, якщо ви вирішите зовсім піти з бізнесу або просто розлучитися з володінням вашої західною фірмою, навіть у цьому випадку вона може принести вам дохід від її продажу, так як можна знайти попит на фірми з історією та багаторічної датою реєстрації.

І ОСТАННЄ, НЕ МАТИ офшорних фірм - ЦЕ ПРОСТО НЕ МОДНО І не сучасно!

Використана література:

1. Журнал "КОДЕКСinfo" No 44 (176), 4 листопада 1996. Стаття "Кіпр: офшорний бізнес та інвестиційні можливості", Інтернет 1998.

2. Сервер "OFFSHORE FACILITIES LIMITED OF RUSSIA", Інтернет 1998.

3. Сервер: "GR" Стаття: "Offshore & Consulting", Інтернет 1998.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Доповідь
23.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Тенденції міжнародного податкового планування та офшорний бізнес
Офшорний збір в Республіці Білорусь
Бізнес етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес діяльності в Україні
Особливості планування і бізнес-планування у сфері культури Структура бізнес плану
Особливості планування та бізнес планування у сфері культури Структура бізнес плану
Що є бізнес
Бізнес інжиніринг
Бізнес-планування 2
Бізнес планування 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru