Особливості сільськогосподарського виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Сільське господарство - найбільша життєво важлива галузь народного господарства, що визначає рівень життя людей.
Особливістю сільськогосподарського відтворення є сезонний характер виробничих процесів. Це обумовлює відмінний від більшості промислових галузей порядок формування оборотного капіталу та відтворення робочої сили. Так як технологічний процес виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції займає кілька місяців, то забезпечити норматив оборотних коштів за рахунок власних джерел не тільки не можливо, а й економічно не виправдано - надлишок оборотних засобів, що утворюється в міжсезоння, змертвляючого капітал і створює передумови для нецільового або неефективного використання тимчасово вільних коштів. Отже, різко підвищується роль банківського кредиту.
Держава взяла на себе частину фінансових проблем з регулювання процесу формування оборотного капіталу, має право розраховувати і на право такого ж регулювання цін на продукцію та на право розподілу товарно-грошових потоків. Що ж стосується відтворення робочої сили, то сезонний характер виробництва зумовлює, як мінімум, дві основні особливості. По-перше, протягом усього виробничого циклу, аж до визначення результатів діяльності організації, заробітна плата не може відповідати кількості і якості вкладеної праці.
По-друге, з особливою гостротою постає проблема зайнятості працівників у період між двома сезонами.
Що стосується відтворення робочої сили, тобто необхідність підтримки соціально-побутової сфери на високому рівні. Умови виробництва в сільському господарстві суттєво відрізняються від умов виробництва у промисловості. Це обумовлює необхідність додаткового стимулювання працівників і, отже, додаткових витрат на соціальну сферу.
Сільськогосподарське виробництво по цілому ряду елементів істотно відрізняється від інших видів виробництва. Ці відмінності слід враховувати при організації відтворювального циклу і при виборі форм і напрямів використання капіталу.
 
1.1. Овочівництво
Комплексна механізація обробітку овочевих культур передбачає, підбір спеціальних сортів для механізованого збирання, кратне відповідність ширини захоплення посівних машин ширині захоплення збиральних, ретельну передпосівну обробку полів, підготовку поворотних смуг при збиранні, чітку організацію праці при механізованому потокової прибирання овочів. Взаємозв'язок всіх розглянутих елементів набуває ще більшого значення при обробленні овочів по індустріальним технологіям, які дозволяють отримати високу якість готової продукції, значно поліпшити умови праці робітників, знизити витрати праці в 3 ... 4 рази, а собівартість овочів - в 1,5 .. .2 рази - це і є основні завдання сільськогосподарського виробництва.
З усіх технологічних процесів прибирання і післязбиральна обробка - найбільш трудомістка. На їх частку припадає 60 ... 80% усіх трудових витрат при вирощуванні овочів.
Підготовка грунту під овочеві культури - одне з найважливіших заходів агротехнічного комплексу, спрямованого на створення сприятливого водно-повітряного, харчового і теплового режимів грунту. Обробка грунту передбачає також боротьбу з смітної рослинністю, з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. При обробці грунту вносять і закладають органічні та мінеральні добрива.
Система обробки грунту залежить від грунтово-кліматичних умов, закладення різних добрив, попередньої культури, залягання грунтових вод, розташування поля, культури, під яку готується полі, і інших умов.
1.1.1.Картофелеводство
У нашій країні картоплю має велике, значення. Його використовують як харчову, технічну та кормову культуру. У бульбах міститься близько 25% сухої речовини, в тому числі 12-22% крохмалю, 1,4-3% білка і 0,8-1% зольних речовин. До їх складу входять різні вітаміни - С, В (Вь 82, В 6), РР, К та каротиноїди.
Велике значення картоплі і як технічної культури. Він служить сировиною крохмалю - патокової, декстриновий промисловості, йде на виробництво глюкози, спирту та ін
Картопля широко використовують на кормові цілі. Особливо він цінний для свиней і молочної худоби. Тваринам згодовують бульби, бадилля і продукти промислової переробки картоплі (барду, мезгу). Поживна цінність 100 кг бульб еквівалентна 20-30 корм, од., Силосу з гички-8,5-9, свіжої мезги-13,2, свіжої барди - 4 корм. од. При врожаї бульб 15 і бадилля 8 т / га загальний вихід кормових одиниць становить близько 5,5 тис.
Картопля - культура помірного клімату. Бульби зазвичай починають проростати при температурі грунту 7-12 o C, а нирки очок пробуджуються при температурі 3-6 o C. Найбільш швидко бульби проростають при температурі грунту близько 20 o C. Коріння у картоплі утворюються при температурі не нижче 7 o C.
Сприятлива температура грунту для приросту гички і бульбі освіти 15-20 o C, підвищення її до 30 o C гальмує зростання картопляного рослини. Бадилля витримує лише короткочасне зниження температури грунту до мінус 1 - 1,5 o C, зростання її припиняється при температурі нижче 7 o C. Більш тривалу дію низької температури вбиває сходи, але вони можуть з'явитися знову, якщо для посадки використовували не дуже дрібні бульби.

Картопля росте на різних грунтах, але найбільші врожаї забезпечує на добре окультурених легких і середніх суглинках. Чим менше щільність грунту в зоні клубнеобразования і краще постачання кореневої системи киснем повітря, тим вищий урожай.
Для картоплі оптимальними вважаються суглинкові грунти з об'ємною масою 0,9-1,2 г / см 3. На більш щільних грунтах сходи картоплі затримуються, і в ряді випадків посадочні бульби загнивають
Картопля для умов російського сільського господарства завжди вважався гарантійної культурою. Якщо результат озимих залежить від кількості опадів і відсутність заморозків наприкінці весни і початку літа, ярових - від кількості дощів і відсутності заморозків в серпні місяці, то врожай картоплі залежить від опадів у середині літа. Навіть для різко континентального клімату заморозки в середині літа не характерні, а рясні дощі в період з третьої декади червня по другу декаду липня вельми вірогідні. Таким чином, навіть при самих несприятливих погодних умовах врожай картоплі можна вважати гарантованим. Якщо додати, що картопля може використовуватися не тільки як чисто продовольчої культури, але й вигодовування худоби, в харчовій і легкій промисловості, то ефективність його вирощування ставати безумовною.
До цього слід додати порівняльну невибагливість картоплі, його незначну чутливість до продуктивності грунтів та хорошу реакцію на добрива
Картопля займає провідне місце серед сільськогосподарських культур в Ханти-Мансійському окрузі. Ханти-Мансійська дослідна станція розробила прогресивну технологію обробітку картоплі. Застосування її в дослідно-виробничому господарстві станції дозволяє отримувати високі врожаї. Так, врожайність картоплі у виробничих умовах (площа 40-60 га) становить 160-180 ц / га і вище.
 
Картопля - одна з найбільш вимогливих до грунтового харчуванню культур. З основних поживних елементів картопля споживає найбільше калію, потім азоту і менше фосфору.
Значні дози органічних добрив (50-80 т / га) покращують фізичні властивості грунту. Глинисті і суглинкові грунти стають менш зв'язковими, що особливо важливо при механізованому збиранні, піщані і супіщані краще утримують вологу. Органічні добрива збільшують врожайність картоплі та вміст крохмалю в бульбах.
В якості негативних факторів вирощування картоплі слід відзначити порівняно високу трудомісткість - до 250 чол. -Годину. на 1 га посадок. Висока трудомісткість обумовлює і низьку рентабельність виробництва картоплі. Ця обставина, а також несприятливі тенденції в структурі харчування основної частини населення призвели до того, що в даний час виключно велика частина картоплі виробляється в особистих підсобних господарствах.
В якості негативних чинників, що знижують урожайність та якісні характеристики картоплі, слід відзначити практично нульову механізацію процесів посадки, обробки та збирання врожаю, а також внесення добрив, майже повна відсутність селекційної роботи і порушення температурно-вологісних режимів зберігання продукції.

 
СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ.

РЕЗЮМЕ

Виробничий план
Аналіз ринку та основних конкурентів
Загальна характеристика підприємства, продукції
План по ризиках

 
 
 
 

1.2. Бізнес планування в сільському господарстві
 
Планування діяльності організації за допомогою бізнес - плану змушує керівників займатися безперервним перспективним плануванням, чіткіше визначати і конкретизувати щоденні завдання виробництва і реалізацію продукції, розробляти заходи, які страхують від збитків в умовах мінливої ​​ринкової кон'юнктури.
Бізнес-план у більшості випадків складається на конкретний період часу (зазвичай на рік), він відповідає на головне питання: в якому напрямку, у яку галузь доцільно вкласти гроші, сили і засоби, щоб зберегти позиції у своїй ніші на ринку або зайняти нову. Ці плани можуть складатися на 3 та 5 років.
Необхідність у складанні бізнес-планів, як правило, виникає в наступних випадках: при організації або реорганізації підприємства; зміна організаційно - правової форми господарства; зміні його виробничого напряму, напрями виробничої і комерційної діяльності; виході на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій.
Керівник будь-якої організаційно - правової форми сільськогосподарського підприємства зазвичай розглядає велику кількість варіантів виробництва, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції, стратегію використання внутрішніх можливостей підприємства, його фінансування. Чим більше підприємство, тим більше його фінансові можливості, тим вище його ризик на ринку. У той же час чим менше підприємство (фермерське господарство), тим важливіше для нього бізнес - план. Він виконує наступні функції: розробка концепції бізнесу, оцінка фактичної діяльності, залучення інвестицій.
Акціонери, члени кооперативу зацікавлені в максимальному отримання дивідендів, забезпечення сталого або високого курсу акцій у майбутньому.
Фінансово - кредитні установи цікавить здатність підприємства повернути кредит у встановлені терміни та максимальне його окупність. Їм необхідний кінцевий варіант бізнес - плану, який прийнятий господарством і може претендувати на кредитування.
Для сільськогосподарських підприємств бажано складати бізнес - план на 3 - 5 років, при цьому для 1-го і 2-го року економічні показники краще представляти по кварталах.
На відміну від виробничо - фінансового плану форма бізнес - плану остаточно не склалася, існує кілька варіантів, які незначно розрізняються за кількістю та змісту розділів.
Основні розділи бізнес - плану такі:
1. можливості сільськогосподарського підприємства, його коротка характеристика;
2. види виробленої товарної продукції і послуг, їх якості та коротка характеристика;
3. коротка характеристика ринків збуту (характеристика конкурентів);
4. план маркетингу і його стратегія;
5. виробничий план;
6. організація та управління підприємством;
7. оцінка ризиків і страхування;
8. планування трудових ресурсів і соціальних відносин;
9. план інвестицій;
10. фінансовий план і стратегія фінансування;
У першому розділі необхідно показати, що можуть отримати акціонери при успішній реалізації плану, який ризик здійснення проекту. У ньому розглядаються стратегія та основні заходи щодо здійснення проектів, відповідальні за їх виконання, а також дається коротка економічна характеристика роботи господарства за останній рік, і оцінка його платоспроможності. У цьому розділі необхідно вказати назву підприємства, його адреса, телефон, факс, телекс, юридичний статус, місце положення виробництва, в яке вкладаються інвестиції. Розділ набуває остаточного вигляду в кінці розробки плану, так як до цього моменту з'являється повна ясність щодо стратегії виробництва і реалізації продукції, необхідних технічних, технологічних та організаційних заходів, збільшення виробництва товарної продукції, обсягу прибутку. Проводиться економічне обгрунтування термінів повернення позикових коштів і дається висновок по інвестиційному проекту.
Другий розділ містить описи всіх товарів і послуг, що може запропонувати господарство покупцям на ринку, тобто даються: назва товарної продукції, характеристика ступеня стійкості її реалізації, основні канали реалізації, зміна якості реалізованої продукції, її екологічні властивості, характеристики з позиції ресурсозабезпечення, наукоємності .
Третій розділ включає коротку характеристику ринків збуту товарів і послуг по регіонах і конкурентів. Тут необхідно показати можливості підприємства або окремого підприємця зайняти свою нішу на ринку, охарактеризувати сегменти ринку по регіонах. Слід оцінити регіональні ринки по ємності, перспективі і стабільності. Доцільно дати характеристику найбільш ймовірних конкурентів, їх цін, якості продукції.
Четвертий розділ містить план маркетингу і його стратегію - це найважливіший розділ бізнес-плану. Його зміст залежить від виду підприємницької діяльності, однак обов'язково повинні бути відображені стратегія маркетингу, ціноутворення, можливих витрат на маркетинг, рекламна політика, формування громадської думки про підприємство.
Виробничий план (п'ятий розділ) складається аналогічно до відповідних розділів перспективних і річних планів. Його підготовка ведеться при безпосередньому участь фахівців відповідних галузей виробництва, особлива увага приділяється плануванню самого процесу виробництва, використання досконалої техніки, прогресивної технології та організації праці і виробництва. У розділі повинна бути запропонована раціональна структура виробництва підприємства. Якщо на підприємство розроблений виробничо - фінансовий план, основні висновки по виробничому розділу можуть бути перенесені в бізнес - план.
Шостий розділ - організація та управління підприємством - також може бути побудований за матеріалами виробничо - фінансового плану. Доцільно виділити наступні групи питань: організаційна структура підприємства, робоча сила, управлінський персонал, кадрова політика, правове забезпечення діяльності підприємства.
Організаційна структура включає взаємозв'язок і співвідношення підрозділів, тобто склад основних підрозділів господарства та їх основні функції, організацію координування та взаємодії служб та підрозділів господарств. Як похідне від організаційної та виробничої структури господарства будується структура його управління. При проектування потреби підприємства в робочій силі особливу увагу слід приділити розробці таких питань; потреба в кадрах за професіями, кваліфікаційні вимоги, форми залучення до праці, заробітна плата за професіями, навчання, підвищення кваліфікації, режим праці.
У цей же розділ входять питання щодо правового забезпечення діяльності підприємства: дати створення і реєстрації підприємства, де і ким воно зареєстровано, установчі документи, форма власності, число акцій, вартість однієї акції, копії договорів та угод з іншими організаціями.
Сьомий розділ - оцінка ризиків і страхування - необхідний як для самих товаровиробників, так і для інвесторів. У розділі необхідно вказати найбільш ймовірні ризики в процесі виробництва продукції та її реалізації, а також розробити можливі методи захисту від впливу спонтанних ситуацій. Економічний відділ підприємства, конкретний підприємець визначають перелік можливих ризиків із зазначенням ймовірності і передбачуваного часу їх виникнення, прогнозованого збитку, а також організаційні заходи з профілактики та нейтралізації ймовірних ризиків. Розробка розділу закінчується програмою страхування від ризиків.
Восьмий розділ - методика планування трудових ресурсів аналогічний методиці побудови відповідних розділів виробничо - фінансового плану, але тут необхідно визначити можливості залучення нових працівників та заробітної плати. Бажано спроектувати соціальну інфраструктуру, виходячи з фінансових можливостей господарства. Дані справи цього можна взяти з перспективних прогнозів господарства.
Усі названі вище розділи бізнес-плану вимагають інвестицій.
Методика їх розрахунку дається в дев'ятому розділі, вона аналогічна методиці розрахунку показників перспективних і річних планів. Точне обгрунтування необхідних інвестицій зробити досить складно, тому план інвестицій слід кілька завищувати.
Десятий розділ - фінансовий план - складають в основному великі підприємства, методика його складання аналогічна методиці річного планування відповідного розділу перспективних і річних планів. Правильно складений фінансовий план привертає інвесторів. У бізнес - плані бажано розглянути кілька сценаріїв фінансового плану з урахуванням вірогідних ситуацій на виробництві і на ринку. Це найбільш гнучка частина бізнес-плану. Невід'ємною частиною розділу є розробка стратегій фінансування, ці розробки можуть проводиться у вигляді сценаріїв.
Заключний одинадцятий розділ бізнес - плану оцінює вигоди, які отримає підприємство в разі проведення в життя бізнес - плану.
У залежності від організаційно - правової форми сільськогосподарського підприємства, його розміру розділи бізнес - плану розробляють з різного ступеня деталізації.
 
 
2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖБК РЕПОЛОВСКІЙ
2.1. Характеристика ЖБК Реполовскій
Тваринницький сільськогосподарський кооператив «Реполовскій» створений відповідно до Цивільного Кодексу Російської Федерації і Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» № 193-ФЗ від 08.12.95 9в редакції Федеральних законів від 07.03.1997 № 47-ФЗ, від 18.02.1999 № 34-ФЗ ).
Кооператив є некомерційною організацією, створеною громадянами та юридичними особами у формі споживчого кооперативу з метою задоволення матеріальних і інших потреб його членів і заснованої шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків. Повна офіційна назва Кооперативу Тваринницький сільськогосподарський кооператив «Реполовскій». Скорочене найменування-ЖБК «Реполовскій». Кооператив має безстроковий характер діяльності. Місце знаходження Кооперативу: Ханти-Мансійський район, п. Сибірський.
Кооператив може від свого імені укладати договори та інші угоди, а також здійснювати всі права, необхідні для досягнення цілей, передбачених статутом кооперативу, створювати представництва та філії. Кооператив може здійснювати підприємницьку діяльність остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких він створений. Доходи від такої діяльності розподіляються між членами кооперативу. Кооператив може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
У відповідності з метою Кооперативу основними завданнями (предметом) його діяльності є:
виробництво продукції рослинництва,
виробництва продукції тваринництва,
надання послуг з переробки і збуту продукції тваринництва,
заготівля і переробка деревини,
будівництво, ремонт.
Майно Кооперативу утворюється за рахунок пайових внесків членів Кооперативу, доходів від підприємницької діяльності, доходів від розміщення коштів у банках та кредитних установах, цінних паперів, майна, переданого в дар фізичними та юридичними особами.
Майно Кооперативу складається з основних та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість і перелік яких відображається на самостійному балансі. Майно Кооперативу належить йому на праві власності.
Основними видами діяльності ЖБК є рослинництво, тваринництво і торгово-закупівельна діяльність.
На території ЖБК «Реполовскій» є:
а) овочесховище,
б) насосна станція,
в) трансформаторна підстанція потужністю - 400 кВт,
г) вигріб ємністю 10 м3.
ЖБК Реполовскій затвердив себе на ринку як надійного постачальника і партнера, його продукція є конкурентоспроможною порівняно з іншими господарствами.
ЖБК Реполовскій має великі площі для вирощування овочів відкритого грунту на 01. 01. 2002 ЖБК мав основні кошти в розмірі 1999686 карбованців.
Запаси в розмірі 6221608 карбованців.
Дебіторську заборгованість у розмірі 297 208 рублів.
 
2.2. Природно - кліматичні умови ЖБК Реполовскій

Клімат помірно-континентальний. Абсолютний мінімум температур: -48 ° C, абсолютний максимум: +43 ° C.
Кількість опадів на рік - 434 мм, в травні-червні - 86 мм, за вегетаційний період - 243 мм, висота сніжного покриву - 28 см.
Сніготанення починається в третій декаді березня і триває 15-20 днів. Перехід середньої добової температури повітря через +10 ° С відзначається в першій декаді травня.
Негативний вплив на формування врожаю надають тривалі посушливі періоди - відсутність вологи в грунті, атмосферна посуха, обумовлена ​​нестачею вологи в атмосфері. Запаси продуктивної вологи у верхньому шарі грунту навесні зазнають сильних коливань.
За багаторічними спостереженнями перші заморозки починаються 23-25 ​​вересня.
На всій території Тюменської області зима починається майже одночасно, в кінці жовтня - початку листопада. Середня тривалість зимового періоду 152-156 днів. Стійкий сніговий покрив встановлюється в кінці листопада (20-25 листопада).
Природні умови ХМАО сприятливі для вирощування картоплі.
2.3. Охорона навколишнього природного середовища в ЖБК Реполовскій
У господарстві для підвищення врожайності використовується гній, який сприятливо впливає на грунт і урожай протягом 5-6 років і більше, є до того ж гарним рішенням виниклих екологічних проблем. Одна тонна гною при правильній агротехніці забезпечує прибавку врожаю картоплі на 2-3 центнерів з 1 гектара.
У ЖБК Реполовскій поки дуже складно відмовитися від внесення мінеральних добрив, але через високі ціни на них в господарстві намагаються максимізувати використання природних факторів середовища, застосовуючи раціональні сівозміни, своєчасну і правильну обробку грунтів.
У господарстві ведеться контроль за викидом газів в атмосферу і каналізаційними скидами.
Агрохімічна і зоотехнічна служби ведуть облік витрат з охорони навколишнього середовища.
2.4. Аналіз господарської діяльності підприємства
Загальнотеоретичний економічний аналіз вивчає економічні явища та процеси на макро рівні, конкретно - економічний аналіз на мікро рівні називається аналізом господарської діяльності і застосовується для вивчення економіки окремих підприємств.
Без комплексного всебічного АХД і неможливо управляти складними економічними процесами, ухвалювати оптимальні рішення.
Для бізнес планування потрібно комплексне всебічне дослідження діяльності підприємств.
Економічний аналіз вивчає три головні сторони господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: технологічну і фінансову.
Основний зміст аналізу господарської діяльності підприємств зводиться до наступного:
1. дослідження економічних явищ, процесів і зв'язків між ними;
2. виявлення факторів, що впливають на той чи інший процес, і вимірювання їх дії;
3. обгрунтування планів, контроль за їх складанням та ходом виконання;
4. оцінка ефективності господарської діяльності та розкриття тенденцій розвитку господарства;
5. виявлення резервів і встановлення шляхів їх використання.
2.4.1. Спеціалізація господарства
Під спеціалізацією в сільському господарстві розуміється переважне виробництво певних видів продукції на підприємстві. Головним показником спеціалізації підприємства є структура вартості товарної продукції (грошової виручки), що дозволяє визначити місце кожної галузі в системі суспільного розподілу праці. Додатковими показниками можуть служити: структура посівних площ, поголів'я худоби, основні засоби, затрат праці. Зі спеціалізацією тісно пов'язана концентрація виробництва (зосередження засобів виробництва, робочої сили і випуску продукції на одному підприємстві чи галузі).
Таблиця
Структура грошової виручки ЖБК Реполовскій за 2001-2002
Види продукції і галузі
2001
2002
Сума 2001 і 2002 р.
Тис. Руб.
% До підсумку
Тис. Руб.
% До підсумку
Тис. Руб.
% До підсумку
Рослинництво
477500
21,7
845390
32,2
1322890
77,1
У тому числі: картопля
300000
62,8
618600
73,2
918600
106,2
Овочі
175000
36,7
224000
26,5
399000

Інша продукція
2500
0,50
2790
0,30
5290
11,6
Тваринництво
1726822
78,4
1780049
67,8
3506871
3,1
У тому числі: продано на м'ясо
854015
49,5
922062
51,8
1776077
8
ВРХ
532807
30,9
523087
29,4
1055894
-1,8
Свиней
340000
19,7
312800
17,6
652800
-8
Реалізована продукція
854015
49,4
922062
51,8
1776077
7,9
Інша продукція
23000
1,33
22100
1,2
45100
-4
Всього по с / г
2204322

2625439

4829761
19,1

Зі структури грошової виручки ЖБК Реполовскій випливає, що дане господарство спеціалізується в основному на продукції тваринництва.
У 2001 році господарство спеціалізувалося на виробництві продукції тваринництва 78,4%, де реалізація м'яса складала 49,5% і продукції рослинництва 21,7. У 2002 році спеціалізація господарства змінилася: виробництво тваринництва займає 67,8%, рослинництва 32,2%, картоплі 73,2%.
Знизився питома вага тваринництва в структурі грошової виручки на 10,6% в порівнянні з 2002 роком, а питома вага рослинництва зріс на 10,5%.
2.4.2. Фінансовий стан ЖБК Реполовскій
Проаналізуємо фінансовий стан ЖБК Реполовскій з бухгалтерського балансу.
Таблиця
Баланс ЖБК Реполовскій

Актив
Сума
Откланенія
(+,-)
На початок року
На кінець року
1. Необоротні активи
Основні засоби
Всього
Наявність власних оборотних і прирівняних до них коштів
2. Оборотні активи
Готова продукція
Сировина, матеріали та ін цінності
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
Короткострокова дебіторська
задолжность
Інші дебітори
Грошові кошти
Всього
Баланс
962288
1044299
82011
962288
1044299
82011
264738
264738
0
11940
11940
203000
438694
235694
1031000
1878921
847921

114014
114014

114014
114014

437456
437456
1234000
2881025
1647025
2196288
3925324
1729036


Пасив
Сума
Откланенія
(+,-)
На початок року
На кінець року
1. Капітали і резерви
Непокриті збитки минулих років
Непокритий збиток звітного року
Всього
2. Короткострокові зобов'язання
Позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
Кредиторська задолжность
Всього
Баланс523000
523000
0

398102
398102
523000
911102
388102
59577
595787
2709288
4240639
1531351
2709288
4836426
2127138
2196288
3925324
1729036

За звітний рік кошти ЖБК Реполовскій збільшилися на 1729036 тис. Руб. 1 розділ активу збільшився в абсолютній сумі на 82011 тис. Руб., А за основними засобами - на 82011 тис. Крб .. Наявність власних оборотних коштів залишилося колишнім 264738 тис. руб.
По другому розділу активу Оборотні активи збільшення склало на 1647025 тис. крб. Грошові кошти склали 437456 тис. руб ..
У пасиві першого розділу Капітали і резерви, збільшення склало на 388102 тис. руб .. По другому розділу пасиву Кредиторська задолжность, збільшення становить на 1531351 і в загальному по розділу відбулося збільшення на 2127138 тис. крб ..
2.4.3. Особливості оцінки ефективності вирощування овочів.
При вирощуванні овочів слід враховувати особливість, властиві тільки цій галузі сільського господарства.
Так, саме для цієї галузі вирішальне значення мають район розміщення господарства і, відповідно, природно-кліматичні умови.
На відміну від зернових культур сама кількість овочевих культур і їхніх сортів незмірно більше. Відповідно, ці сорти розрізняються врожайністю, якісними характеристиками і ціною реалізації. Незважаючи на те, що виведення більшості сортів розраховане не тільки на підвищення врожайності, невибагливість до умов зберігання і поліпшення смакових якостей, але і пристосовність до умов конкретного регіону, деякі види овочевих культур не можуть вирощуватися у певних економічних районах.
Іншою особливістю вирощування овочів є те, що, незалежно від регіону, практикуються дві схеми їх виробництва - у відкритому грунті та в теплицях. Ці схеми істотно різняться технологічно і вимагають зовсім різного рівня та характеру капітальних і поточних витрат. З іншого боку, організація тепличного господарства передбачає реалізацію готової продукції в зимово-весняний період, тобто тоді, коли попит на неї істотно вище, а значить, і рівень цін може бути встановлений на більш високому рівні.
Наступною особливістю овочівництва є підвищення вимог до сівозміні на площах, зайнятих овочевими культурами. Висока врожайність веде і до більш швидкої истощаемости грунтів. Відновлення родючості можливо здійснити тільки продуманим поєднанням двох заходів - внесенням добрив і правильним сівозміною. Але внесення добрив у грунти, на яких вирощуються овочеві культури, вимагає виключно суворого дотримання агротехнічних правил, а кількість добрив, які можуть бути внесені - обмежене особливостями проростання тих чи інших культур. Багато овочеві культури при надлишку мінеральних добрив різко міняють (в бік погіршення) свої якісні характеристики і придатність до тривалого зберігання. Що ж стосується сівозміни, то найчастіше використовується зміна овочевих культур кормовими або зерновими або навпаки, але не овочевих овочевими. Ця обставина істотно ускладнює створення спеціалізованих сільськогосподарських підприємств, орієнтованих на вирощування обмеженого кола тільки овочевих культур.
Перераховані особливості роблять практично неможливою всебічну оцінку ефективності вирощування овочевих культур.
Таблиця
Основні виробничі та економічні показники вирощування овочів відкритого грунту ЖБК Реполовскій
Показники
2001
2002
%
Посівна площа, га
4
4

Урожайність, ц / га
125
70
-44
Валовий збір, тонн
50
28
-44
Виручка за 1 ц., Без дотації, руб
350
800
128,5
Отримано збитків, від реалізації продукції, тис. руб.
-91
-63,7
30
Рівень рентабельності% (без субсидій)
-34
-22
35,2
Отримано субсидій
91
-

Рівень рентабельності% (з субсидією)
0,0
-22


На підставі наведених даних в таблиці ..... можна зробити наступні висновки:
У зв'язку з підвищенням цін на продукцію, на 128% вдалося знизити рівень збитковості на 30%. Також бачимо, що в 2002 році не виплачувалися субсидії, не дивлячись на це зріс рівень рентабельності на 35,2%.

2.4.4. Аналіз виробничо - економічних показників вирощування картоплі Таблиця
Основні виробничо - економічні показники вирощування картоплі
Показники
2001
2002
%
Посівна площа, га
18
20
11.2
Урожайність, ц / га
138,8
28,5
-79,4
Валовий збір, тонн
50
28
-44
Собівартість 1 ц. реалізованої продукції
365
659
80,5
Виручка за 1 ц. без дотацій, руб.
200
578
189
Отримано збитків, від реалізації продукції, тис. руб.
-248
-86,1
65,3
Рівень рентабельності,% (без дотації)
-45
-12
73,3
Отримано субсидій
750
428,6
-42,8
Рівень рентабельності,% (з субсидією)
92
48
-47,8

На основі даних наведених у таблиці .... можна зробити наступні висновки:
Валовий збір картоплі зменшився на 44% через це зросла собівартість на 80%. Виручка за 1 ц. зросла на 189%, що призвело до підвищення рентабельності на 73,3%.
Таблиця
Динаміка врожайності картоплі
Показники
1997
1998
1999
2001
2002
%
Посівна площа, га
65
55
30
18
20
11,2
Урожайність, ц / га
83
49
54
138,8
28,5
-79,4

З таблиці ... де наведено динаміку врожайності видно, що врожайність картоплі не постійна - це пояснюється тим, що була різна посівна площа, а зниження врожайності в 1998; 1999; 2002 роках в порівнянні з 2001року пояснюється виключно несприятливими погодними умовами.
2.5. Аналіз виробництва продукції молочного скотарства
На розвиток молочного скотарства, як і на інші галузі сільського господарства впливають природні умови. У цілому в ХМАО природні умови сприятливі для розвитку більшості галузей сільського господарства, в тому числі молочного скотарства.
Молочне скотарство - поки що найбільш трудомістка галузь сільського господарства. Щоб збільшити виробництво молока, м'яса і більш повно задовольнити потреби населення в цих продуктах харчування, необхідно рентабельно вести галузь, в ЖБК Реполовскій це неудаетсе, тому господарство буде змінювати свою спеціалізацію з тваринницькою на рослинницьку.
Таблиця
Виробничі показники скотарства ЖБК Реполовскій
Показники
2001
2002
%
ВРХ всього (голів)
173
166
-4,1
У тому числі корови (голів)
44
44
0
Удій на одну фуражну корову
1366
2159
58
Середньорічне поголів'я корів, голів
41
44
7,3
Отримано телят, голів
75
56
-25,3
Витрати на 1 голову, руб.
21220
13361
-37
Витрати на сплату праці, руб
-
622

Витрати чол. / год. На 1 голову
-
113


За наведеними в таблиці ... виробничими показниками скотарства можна зробити наступні висновки:
Продуктивність молочних корів збільшилася на 58%, рівень витрат скоротився на 37%
На розвиток молочного скотарства, як і на інші галузі сільського господарства впливають природні умови. У цілому в ХМАО природні умови сприятливі для розвитку більшості галузей сільського господарства, в тому числі молочного скотарства.
Молочне скотарство - поки що найбільш трудомістка галузь сільського господарства. Щоб збільшити виробництво молока, м'яса і більш повно задовольнити потреби населення в цих продуктах харчування, необхідно рентабельно вести галузь.
3. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
3.1. Короткий опис майбутньої діяльності організації
В даний час відбувається розширення сфери реалізації сільськогосподарської продукції ЖБК Реполовскій. ЖБК планує в більш широких масштабах вихід на ринок м. Ханти-Мансійська, але основний упор в стратегії маркетингу ставиться на ринок Ямало-Ненецького округу.
У даний час спільно з Управлінням сільського господарства ХМАО ЖБК Реполовскій робить конкретні дії в напрямку підписання договору з Адміністрацією Ямало-Ненецького округу з приймання сільськогосподарської продукції ЖБК Реполовскій. Прогноз продажів представлений в таблиці .....
Встановлений капітал складає 13 464 рубля, оплачено повністю.
Суть проекту: одержання інвестицій для створення додаткових робочих місць, забезпечення овочевою продукцією установ Ханти-Мансійського та Ямало-Ненецького автономних округів; розширення сфери бізнесу та отримання прибутку.
Сумарна вартість проекту становить - 70 000 000 рублів.
Джерелами фінансування є кошти муніципальної підтримки. Термін будівництва овочесховища 2 роки. Термін окупності 7 років.
Основним ризиком реалізації проекту, також є кліматичні і погодні умови.
Для виробництва та переробки овочевої продукції необхідно побудувати овочесховище з відділенням переробки та іншими допоміжними технологічно взаємопов'язаними об'єктами. У зв'язку з чим інвестиції повинні скласти 70 000 000 рублів. При цьому передбачуваний обсяг продажів складе:
· Картопля - 1 030 тонн на рік;
· Овочів відкритого грунту 367 тонн на рік;
· Овочів захищеного грунту 30 тонн на рік.
Очікуваний фінансовий результат після виплати кредитних ресурсів складе - 85 800 рублів, тобто проект цілком окупить себе.
Головна перевага очікуваної продукції в тому, що вона буде випускатися на ефективному устаткуванні і зберігатися в сучасному овочесховище, що дозволить тривалий час максимально зберігати смакові якості продукції.


Таблиця
Планований обсяг продажів на 2010
Найменування продукції
За місцем знаходження організації
Ямало-Ненецький округ
Усього:

Абсолютний показник

%
Абсолютний показник

%
Абсолютний показник

%
1. картопля, кг

330


30

770


70

1100

100
2. квашена капуста, літр

103.500,0

30


70


100
3. солоні і мариновані огірки, літр

8.700,0

30


70


100


3.2. Фактори ризику і стратегія зниження ризиків
Методика оцінки
Оцінка за 100 бальною системою (0 - Ризик є несуттєвим 25 - ризик, швидше за все не реалізується 50 - про настання події нічого сказати не можна 75 - ризик, швидше за все, з'явиться 100 - ризик напевно реалізується).
Таблиця

Підготовча стадія


Прості ризики

Бали

Відстань від транспортних вузлів

75

Відстань до інженерних мереж

50

Ставлення місцевої влади

0

Наявність альтернативних джерел сировини

25

Таблиця

Стадія обладнання до установки


Прості ризики
Бали
Платоспроможність замовника
25
Непередбачені витрати в тому числі з - за інфляції
25

Несвоєчасне постачання обладнання

25

Несвоєчасна підготовка ІТП і робочих

25

Таблиця

Стадії функціонування (фінансово-економічні ризики)


Прості ризики

Бали

Нестійкість попиту
25
Поява альтернативного продукту
25
Зниження цін конкурентами
25
Збільшення виробництва у конкурентів
50
Зростання податків
25
Неплатоспроможність споживачів
50
Зростання цін на сировину матеріали перевезення
75

Таблиця

Стадія функціонування (соціальні ризики)


Прості ризики
Бали
Труднощі з набором кваліфікованої сили
75
Загроза страйку
25
Недостатній рівень зарплати
50
Кваліфікація кадрів
75

Таблиця


Стадія функціонування (технічні ризики)


Прості ризики
Бали
Зношеність обладнання
0
Нестабільність якості сировини і матеріалів
25
Відсутність резерву потужності
0

Таблиця

Заходи протидії


Простий ризик
Заходи, що знижують негативний вплив ризику
Непередбачені витрати в тому числі з - за інфляції
Позичати кошти у твердій валюті
Несвоєчасна постачання комплектуючих
Мінімізувати контакти з маловідомими постачальниками
Затримка будівництва об'єкта
Укласти контракт на будівництво з надійною фірмою
Збільшення виробництва у конкурентів
Збільшення рекламної компанії

 
3.3. Інвестиції
Інвестиції - в розмірі 70.000.000 руб. беруться на 7 років. Повернення коштів
розпочнеться з третього року без урахування дисконтування.
Кредит погашається рівними частками протягом п'яти років по14.000.000 руб.
ЖБК Реполовскій передбачає мати власні кошти для часткового фінансування проекту, а саме, орендні платежі, що надходять від фірми "Югра-Нафта", і платежі, які будуть надходити на реалізацію Земельної програми в розмірі 3.500.000 рублів на рік.
Тому що частина власних коштів непорівнянно мала по відношенню до потреб в інвестиціях, то ЖБК Реполовскій для реалізації проекту розраховує на кредитні ресурси. Потреба в залучених кредитних ресурсах наведена в таблиці .......
Передбачається, що фінансування буде здійснюватися за рахунок інвестиційних ресурсів. Необхідною умовою фінансування є отримання інвестиційних ресурсів в два етапи: в перший рік у розмірі 65% від необхідного обсягу інвестицій та у другий рік - 35%
При оптимістичному умови отримання кредиту - кредит може бути отриманий одноразово. При песимістичному умови термін отримання кредиту три етапи: в перший рік у розмірі - 57%, другий - 29% і третій - 14%.

УМОВИ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ

Показник /

варіанти

Песимістичний

Базовий

Оптимістичний

Показник
тис.руб
Показник
тис.руб
Показник
Тис.руб
Кредит рублевої
абсолютний
70.000
абсолютний
70.000
абсолютний
70.000
Період отримання кредиту
(Роки)
2003
2004
2005


абсолютний
абсолютний
абсолютний
40.000
20.000
10.000
абсолютний
абсолютний

46.000
24.000
абсолютний
70.000


Період гасіння
кредиту
(Роки)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011+
+
+
+
+
+

11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667


+
+
+
+
+
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000


+
+
+
+


17.500
17.500
17.500
17.500


3.4. Використання капіталу


Найменування витрат

Вартість руб.
1
Одноразові витрати:
- Будівництво овочесховища
- Закуп сільськогосподарської техніки та обладнання

62.479.968
2.390.000

Разом:
64.869.968
2
Постійні витрати:
- Купівля добрив
- Купівля насіння

250.000
100.000

Разом:
350.000
3
Змінні витрати:
- Заробітна плата
- Відрахування в позабюджетні фонди та податки до бюджету
- Енергоресурси
- Транспортні витрати
- Витрати на утримання основних засобів
- Витрати на маркетинг
- Оплата телефонних переговорів
- Витрати на відрядження
- Реклама
- Втрати від браку
- Інші та непередбачені витрати.
3.800.000

Поправка на коефіцієнт інфляції 15% -25%
830.000

Таблиця

Пропонована структура капіталу

Вид джерела
Розмір фінансування руб.
Періодичність надходження
Власні кошти
3.500.000
Щорічно
Інвестиційні кошти
70.000.000
Згідно з термінами, представленим в табл.

3.5. Аналіз чутливості
Методика оцінки
Оцінка проводилася по 100 - бальній системі (0 - чутливість не істотна; 25 - параметр швидше за все не позначиться на величині чистого приведеного доходу, 50 - параметр не надасть скільки-небудь значного впливу на дохід, 75 - параметр надасть значний вплив на величину доходу; 100 - параметр повністю змінить величину доходу).
Таблиця
Аналіз чутливості
Параметри
Бали
Рівень інфляції
75
Затримка платежів
75
Втрати при продажах
50
Ставки податків
50
Обсяг інвестицій
100
Зарплата персоналу
25
Ставка по депозитах
0
Відстрочка оплати прямих витрат
75
Ставки за кредитами
100
Ціна збуту
75
Прямі витрати
75
Обсяг збуту
75

3.6. Календарний план з підготовки та реалізації
Таблиця
Назва
Тривалість, дн.
Дата початку
Дата закінчення
Сума витрат у тис.руб.
Будівництво овочесховища

730

01.02.04

01.02.06

70.000
Навчання персоналу

60

01.09.04

01.11.04

20
Придбання обладнання

-

01.01.05

01.03.05

2.390

3.7. Продукти і послуги
Продукт - картопля, капуста, огірки в натуральному й у переробленому вигляді ЖБК <Реполовскій>
Розфасовка переробленої продукції в одно-і трилітрові банки для тривалого терміну зберігання.
Головна відмінність - продукція буде випускатися на ефективному устаткуванні, зберігатися в сучасному овочесховище, що дозволить тривалий час зберігати смакові якості продукції.
3.7.1. Конкурентні переваги
У таблиці наведено порівняльну характеристику за факторами конкурентоспроможності. Кожен фактор у таблиці отримує оцінку від 0 (найбільш слабкі позиції) до 5 (домінуючі позиції).
Таблиця
Аналіз конкуренції на ринку
Фактори конкурентоспроможності
ЖБК Реполовскій

Головні конкуренти


Тепличний комбінат
МУП Агроника
МУСП Нягань
ТОВ СП Югорской
1 Товар

1.1 Якість
4
4
4
4
4
1.2 Асортимент
5
3
3
2
2
2 Ціна

2.1 Продажна
3
4
3
3
3
2.2 Відсоток знижки з ціни

1

2

1

1

1
3 Просування товарів на ринках

3.1 Реклама
1
1
1
1
1
3.2 Пропаганда
1
1
1
1
1
Загальна кількість балів

15

15

13

12
1
12

У Ханти-Мансійському автономному окрузі ЖБК <Реполовскій> займає одне з лідируючих положень і його продукція, є конкурентоспроможною.
Конкурентні переваги
1. екологічна чистота продукції;
2. якість вирощуваної і виробленої продукції;
3. низька ціна.
3.8. Стратегія маркетингу
Використовуємо метод ціноутворення в нижніх межах цін конкурентів (7,00 грн. / кг). У поєднанні з високою якістю і тривалістю зберігання, ціна складе 5,00 руб., Що забезпечить успіх.
Схема реалізації овочевої продукції: 70% продукції реалізується в Ямало-Ненецький автономний округ; 30% - в Ханти-Мансійському автономному окрузі. Продукція, що залишилася в Ханти-Мансійському автономному окрузі, розподіляється наступним чином: 25% зберігається в овочесховище п. Сибірський і реалізується протягом року, 40% надходять на оптові бази і ринки округу, 30% - у дитячі та лікувально-профілактичні установи Ханти- Мансійського району і 5% - у магазини селища Сибірський.
Проведення рекламної компанії
Для вступу на ринок робиться основний акцент у маркетинговій стратегії на проведення рекламної компанії. Від цього залежить успіх просування товару.
Реалізація реклами
· Вивіски в магазинах
· Рекламні оголошення
· Тілі. і радіо реклама
Таблиця
Схема розповсюдження товарів
Канали збуту продукції
Реалізовано чи на фірмі (ТАК / НІ)
Переваги
Недоліки
1. Зі складу
Так

2. Через посередників
Так
Необхідно проводити відбір посередників
3. Через магазини
Так

3.1 Оптом
Так
-
3.2 У роздріб
Так
-
4. Продаж фірмам та організаціям
Так
-

Організація вивезення великих партій товару зі складу здійснюється транспортом замовника
Відбір передбачуваних посередників буде здійснюватися на основі аналізу їх діяльності.
3.9. Виробнича програма організації
3.9.1. План виробництва
1. будівництво овочесховища з відділенням з переробки та іншими допоміжними технологічними взаємопов'язаними об'єктами.
Крім овочесховища на ділянці запроектовані:
а) два пожежних резервуара ємністю по 100 кубічних метрів кожен,
б) насосна станція,
в) трансформаторна підстанція потужністю - 400 кВт,
г) вигріб ємністю - 40 кубічних метрів.
2. Для обробки вирощуваної продукції необхідно наступне обладнання:
а) три гусеничних трактори - 1.200.000 рублів,
б) картопляна саджалку КСМ-4 вартістю - 40.000 рублів,
в) два плуга вартістю - 60.000 рублів,
г) два картопляних комбайна вартістю - 700.000 рублів,
д) обприскувач - 70.000 рублів,
е) калорифер - 160.000 рублів,
ж) вентилятор - 160.000 рублів.
3. Щорічно для підвищення врожайності необхідно закуповувати:
а) доломітове борошно - 8 тонн на 1 га,
б) органічні добрива - 100 тонн на 1 га,
в) мінеральні добрива - 300 кг. на 1 га,
г) отрутохімікати - 3 кг. на 1 га,
д) комплекс обробок - 9 кг. на 1 га.
Загальна сума складе 250 тис. Рублів.
4. Закуп насіння:
а) ранньостиглі насіння - 3,5 тонни,
б) середньостиглі - 28 тонн.
Загальна сума становитиме - 100.000 рублів.
3.9.2. Виробничий цикл
· Перша стадія - вирощування картоплі та овочів відкритого та захищеного грунту.
· Друга стадія - попередня обробка овочів для закладання на зберігання.
· Третя стадія - переробка овочів.
· Четверта стадія - упакування.
Режим роботи устаткування
Всі розрахунки проводяться виходячи з 25 робочих днів на місяць. Роботу підприємства передбачається здійснити за наступним графіком: 8:00-12:00; 13:00-17:00. При необхідності будуть вводитися понаднормові робочі години.
Заплановано випускати різноманітну перероблену овочеву продукцію, а саме, квашену капусту, солоні і мариновані огірки.
3.10. Фінансовий аналіз
Таблиця
Доходи від продажу овочевої продукції


Виручка =
ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КАРТОПЛІ
+
ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ Квашена капуста
+
ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СОЛОНИХ ОГІРКІВ та маринованим огірком

При сприятливому збігу обставин виручка від реалізації картоплі складе 5.000.000 рублів на рік.
Закуп картоплі від населення відбувається з розрахунку 4 рубля за 1 кг
картоплі. Реалізується закупівельний картоплю за ціною 5 рублів за 1 кг. Виходячи зі статистичних даних кількості зданої населенням картоплі в ЖБК, отримуємо виручку від реалізації в розмірі від 240.000 до 245.000 рублів.
Разом загальна сума від реалізації картоплі на рік - 5.395.000 рублів.
Виручка від реалізації квашеної капусти складе 4.398.000 рублів.
Виручка від реалізації солоних огірків і маринованих огірків складе 667.000 рублів.
Загальна річна виручка складе 10.460.000.
Отже, кредитні ресурси погашаються і в розпорядження ЖБК залишається невелика чистий прибуток. Результати розрахунків наведено в таблиці ......
При запуску устаткування завантаження виробничої потужності відбувається поступово, тому в перші два роки воно працює не на повну потужність.
Таблиця
Економічні показники
Показник
Величина
Характеристика
1. Чисельність працюючих (в перший рік)

200 чол.

2. Витрати на оплату праці
1.400.000

3. Вартість основних виробничих фондів
5.000.000 руб.

4. Форма амортизації

Проста
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Курсова
297.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Прогнозування сільськогосподарського виробництва
Рентабельність сільськогосподарського виробництва
Бюджетне фінансування сільськогосподарського виробництва
Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва
Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва
Захист сільськогосподарського виробництва в надзвичайних ситуація
Захист сільськогосподарського виробництва в надзвичайних ситуаціях
Екологічні наслідки хімізації сільськогосподарського виробництва
Ведення сільськогосподарського виробництва в надзвичайній ситуації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru