додати матеріал


Особливості спілкування в Інтернеті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .3
1.ІНТЕРНЕТ, ЯК СПОСІБ Міжкультурна комунікація ... 5
1.1.Інтернет, як спосіб міжкультурної комунікації ... .... ... ... ... ... .. ... 5
1.2. Способи спілкування в Інтернеті ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. ... 7
2. ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ... ... ... .... .... .... ... ... 12
2.1. Психологічні особливості Інтернет - спілкування ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.2. Інтернет-етикет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... .... ... .... ... .. 15
3. ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ ... .... ... .... ... ... .. 18
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 19
Список використаних джерел ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... 20

ВСТУП
В даний час у світі існує досить багато засобів, форм і способів спілкування, і чимала частина з них так чи інакше пов'язана з сучасними технічними можливостями, які, зокрема, представлені використанням глобальної комп'ютерної мережі - Інтернет (Internet). Це в першу чергу пов'язано з тим, що людство за останнє століття вчинила величезний стрибок у розвитку науки і техніки, що відкрило нові простори для діяльності людини. Так виникнення і розвиток цифрових і комп'ютерних технологій, а згодом масове поширення персональних комп'ютерів, відкрили новий вид взаємодії "людина-комп'ютер", а розвиток мережі Інтернет до взаємодії "людина-комп'ютер" додало можливість комунікації "людина-комп'ютер-людина".
Слід зауважити, що Інтернет розвивається досить стрімко. Так, на сьогоднішній день Інтернет має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу, причому щомісяця розмір Мережі збільшується на 7-10 відсотків. Швидко зростає кількість видань, присвячених Мережі, що віщує широке її розповсюдження навіть у далеких від техніки областях. Одним словом, Інтернет перетворюється з великої іграшки для окремих інтелектуалів у повноцінний джерело різноманітної корисної інформації для всіх, а також стає основною формою віртуального спілкування.
У даній роботі буде розглянута тема, що стосується особливостей спілкування в Інтернеті. Актуальність обраної теми пояснюється необхідністю вивчення спілкування в мережі Інтернет, тому як даний вид віртуального спілкування набуває більшої значущості і стає одним з основних видів комунікації людей в сучасному світі.
Об'єктом дослідження даної роботи є глобальна мережа Інтернет, як спосіб організації міжкультурного спілкування. Предметом дослідження роботи є спілкування в Інтернеті та його особливості. Вивчення даної теми також дає можливість оцінити роль Інтернету в сучасному житті, виявити переваги та недоліки віртуального спілкування.
Вивчення обраної теми передбачає досягнення основної мети - розглянути особливості спілкування в Інтернеті. У відповідності до визначеної мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
▬ вивчити поняття та організацію спілкування через Інтернет;
▬ розкрити аспекти такого спілкування, визначити його основні форми;
▬ з'ясувати переваги і недоліки віртуального спілкування;
▬ розглянути особливості спілкування в мережі Інтернет;
▬ викласти перспективи розвитку Інтернет - спілкування;
▬ проаналізувати отриманий матеріал, зробити необхідні висновки і відобразити їх у цій роботі.
Обрана тема була досліджена за допомогою таких методів:
▬ розгляд теоретичних аспектів обраної теми;
▬ вивчення практичних матеріалів Інтернет - сайтів;
▬ аналіз отриманих матеріалів, висновки і висновки.
В якості теоретичної основи вивчення в роботі застосовувалися праці та навчальні посібники російських і зарубіжних авторів з вивчення всесвітньої мережі Інтернет з сучасної точки зору. Це роботи таких авторів, як Белінська Є., Жічкіна А., Дудник С.І., Петрова Н.П., Симонович С.В., Петров К., Мураховський В.І., Горявскій Ю., Метт Гофф ін У книгах цих авторів аналізується спілкування за допомогою Інтернету, і велике місце відводиться вивченню способів такого спілкування (електронна пошта, форуми, чат, та ін.) При підготовці роботи були використані теоретичні, практичні та аналітичні матеріали інтернет - ресурсів - Http: / / internet.strana.ru /, Http: / / www.gumer.info.ru/, WWW.psychology.ru /, WWW.expert. ru /.
Поставлені цілі і завдання визначили структуру представленої роботи - робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Робота викладена на 20 сторінках. Для написання даної роботи використано 15 наукових джерел.

1. ІНТЕРНЕТ, ЯК СПОСІБ Міжкультурна комунікація
1.1. Інтернет, як спосіб міжкультурної комунікації
Сьогодні складно переоцінити роль Інтернету в організації течії потоків всілякої інформації, а також в організації спілкування, як одного з аспектів, неодмінно супутнього течією цих потоків. Адже спілкування - є спосіб взаємодії людей один з одним, а з появою всесвітньої павутини це спілкування вийшло за рамки одного будинку, міста і навіть однієї країни. Безперечно, багато років існували й інші засоби передачі інформації на відстані (такі як пошта, телефон, телеграф), але ті незручності, з якими часто стикаються учасники такого спілкування, змушують багатьох з них перейти в ряди тих, людей, хто вже оцінив переваги нового світу цифрових технологій і зокрема Інтернету. [1]
Слід погодитися з тим, що в даний час електронна пошта, всілякі форуми, організовані в мережевому просторі, численні Інтернет - журнали і газети, та й сам, власне, Інтернет для багатьох стали не менш важливим аспектом повсякденності, ніж телевізор або телефон, а часом вони і повністю витісняють своїх «відсталих» братів.
Отже, що ж таке Інтернет (Internet)? Інтернет - це глобальна комп'ютерна мережа, яка на сьогоднішній день охоплює практично весь світ. Інтернет має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу, причому щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. Мережа Інтернет утворює як би ядро, що забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі.
Якщо раніше Всесвітня мережа використовувалася винятково в якості середовища передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні з її допомогою вирішуються більш складні задачі розподіленого доступу до Інтернет-ресурсів. Інтернет, що служив спочатку дослідницьким і навчальним інтересам, стає все більш популярним у світі звичайного спілкування.
Спілкування за допомогою Інтернету особливо важливо для тих людей, чия реальне життя з тих чи інших причин міжособистісно збіднена. Такі люди використовують всесвітню мережу Інтернет, як альтернативу своєму безпосередньому (реальному) оточенню. До слова сказати, близько половини користувачів Інтернету виходять на простори Мережі, для того щоб розширити своє коло спілкування, так як опосередкована комп'ютером комунікація створює ілюзію товариських відносин без вимог дружби. Таким чином, Інтернет відіграє колосальну роль в організації такого спілкування.
Спілкування за допомогою Інтернету, не обов'язково може проходити тільки в рамках однієї країни. Оскільки, Інтернет - це всесвітня павутина, отже, через неї спілкуватися можуть люди з різних країн. Так, наприклад, якщо людина, що народився і виріс в Росії, на хорошому рівні володіє англійською мовою, то нічого не заважає йому мати листування не тільки з людьми, що живуть на території нашої країни і що говорять російською мовою, але і з будь-яким іноземцем, який може знаходитися в будь-англомовній країні. Це дає йому можливість брати участь у всіляких міжнародних Інтернет - форумах і спілкуватися в чатах, забезпечуючи себе можливістю дослідити культуру інших країн і давати іноземцям уявлення про свою культуру - культуру Росії. [2]
У мережевої комунікації є маса переваг у порівнянні з загальноприйнятими способами особистого спілкування, і саме вони грають величезну роль в залученні людей до Інтернет - спілкування.
Таким чином, всесвітня мережа Інтернет, охоплюючи майже всі цивілізовані куточки нашої планети, є потужним засобом міжкультурної комунікації, яка сприяє зближенню народів і зростання їх як національного, так і міжнаціонального самосвідомості.
1.2. Способи спілкування в Інтернеті
В даний час існує дуже багато способів спілкування в Інтернеті, основними з яких є електронна пошта, форуми, різноманітні конференції, чати, мережеві ігри та багато чого іншого.
Найбільш універсальний засіб комп'ютерного спілкування це - електронна пошта (Е-мейл), яка являє собою аналог добре відомої системи спілкування через листи, що відправляються в конвертах, що відрізняється при цьому тим, що лист існує у вигляді електронного повідомлення, що відправляється з комп'ютера адресанта на поштову сервер, а потім доставляється адресатові на його поштову скриньку. Вся процедура відправки такого листа при хороших умовах займає не більше 3-5 хвилин. У цьому випадку адреса електронної поштової скриньки представляє собою наступне написання: имя@почтовый_сервер.код_страны (наприклад: ivanov@mail.ru). Електронний лист, як і звичайний лист у конверті, може містити різні вкладення у вигляді графічних (фотографії, малюнки, картинки, схеми, таблиці), аудіо (музика, мова) і інших видів файлів. [3]
Електронному листуванні властиві деякі особливості:
ü спілкування носить міжособистісний або груповий характер;
ü спілкування завжди опосередковано і дистантно (у ролі посередників виступає комп'ютер і поштова служба);
ü за способом взаємодії віртуальне спілкування може бути монологом або діалогом;
ü форма спілкування може бути письмова і усна (якщо спілкування йде за допомогою звукових мовних файлів, прикріплених до листів);
ü стиль мовлення може бути як офіційно-діловий, так і будь-який інший, аж до розмовної мови і використання ненормативної лексики.
Тут багато чого залежить від рівня розвитку співрозмовників, їх взаємовідносин і цілей, які ними переслідуються.
Електронна пошта в порівнянні з паперовою поштою має деякі переваги, які полягають у наступному:
- Мізерні витрати часу і грошей на пересилання;
- Менша кількість необхідних даних для успішної доставки;
- Можливість відправлення разом з листом звукових матеріалів;
- Можливість відправлення одного листа відразу декільком адресатам;
- Можливість переадресації листів і т.д.
Але в Е-мейл є й такі недоліки, як:
- Необхідність наявності комп'ютера, виходу в Інтернет, електронної поштової скриньки, а також елементарних знань з управління програмним забезпеченням ПЕОМ;
- При відправленні великої кількості прикріплених файлів, або файлів великого розміру буває доцільніше скористатися звичайною поштою.
Ще один спосіб спілкування в Інтернеті це форуми, тобто організація обміну інформацією та спілкування між великою кількістю співрозмовників, яким цікава тема обговорення, яка і є причиною концентрації цих людей в одному місці для винесення її на загальний обговорення. Їх головна відмінність полягає в тому, що при організації Інтернет форумів не існує строгих обмежень на контингент учасників - ними можуть стати будь-які користувачі, зареєстровані на тому чи іншому форумі, не існує також і тимчасових рамок обговорення теми - процес продовжується до тих пір, поки тема цікава для співрозмовників. [4]
Існують різні за тематикою, контингенту учасників і переслідуваним цілям форуми: одні є Інтернет - аналогами, які проводилися раніше зборів з яких-небудь темами, які вимагають подальшого обговорення, інші існують для організації спілкування людей (як правило мають дружні стосунки поза Інтернету, тобто в звичайному житті), з різних причин не здатних зібратися в одному місці для живого неопосредованного спілкування. Форуми першого типу зазвичай мають наукову або соціально-політичну тематику і переслідують відповідні цілі, в якості яких може виступати вирішення яких-небудь проблем, пов'язаних з цією тематикою. Таким форумів притаманні деяка офіційність і офіційно-діловий, науковий або науково-публіцистичний стиль мовлення.
Форуми другого типу відрізняються, перш за все, тематикою - обговорюватися можуть різні побутові сфери життя, суспільні події або ж роботи творців у галузі мистецтва (у т.ч. музики, живопису, поезії й прози і т.д.), а також неофициальностью спілкування . Крім того, в залежності від контингенту учасників, без обмежень використовуються всі засоби мови. Спілкування йде переважно в розмовному стилі мови, але жорстких рамок тут немає. Цілями можна вважати отримання учасниками різних знань, досвіду спілкування, а також отримання якоїсь істини в суперечках щодо того чи іншого явища або індивідуальних переваг.
Всім форумів притаманні неписані правила: обговорення будь-якої теми починається з монологу автора у вигляді статті (відкликання / рецензії, думки з будь-якої з цікавить багатьох позиції), що містить суть проблеми та аргументовані доводи автора на користь тієї чи іншої точки зору. Далі до обговорення теми з автором підключаються всі зацікавлені особи. Таким чином, спосіб взаємодії можна назвати вже або діалогом, або полілогом, якщо спілкування йде між кількома учасниками, які можуть звертатися до автора або один до одного. Цілі обговорень на форумах можуть носити інформативний, прескрептівний, емотивний або ж змішаний характер. Тривалість обговорення однієї теми може складати як від декількох годин, оскільки до декількох місяців або навіть років. [5]
Переваги Інтернет форумів перед живим спілкуванням:
- Відсутність необхідності здійснювати переїзди до місця проведення форуму - досить увімкнути комп'ютер і набрати електронна адреса;
- Колосальна економія часу, сил і грошей за участі у форумі;
- Можливість брати участь відразу в декількох форумах;
- Відсутність фізичного контакту з опонентами виключає можливість застосування фізичної сили в спірних ситуаціях;
- Період проведення форуму не має жорстких часових рамок;
Недоліки Інтернет - форумів полягають у наступному:
- Необхідна наявність комп'ютера, виходу в Інтернет, електронної поштової скриньки, реєстрації на форумі, а також елементарних знань з використання програмного забезпеченням ПЕОМ;
- Часта відсутність візуального представлення про співрозмовників на увазі їх небажання виставляти свої фото на загальний огляд.
Різновидом форумів, що відрізняються від них відсутністю якої-небудь певної наукової чи соціальної тематики, є чати. Створюються вони безпосередньо для стимуляції живого групового спілкування в основному молодих людей. Таке спілкування проходить у вигляді полілогу часто незнайомих людей, які переслідують мету - заклад знайомств. [6]
Подібно живому знайомству, для реалізації зазначеної мети, як правило, існує кілька етапів: Учасники, читаючи різні висловлювання, знаходять близького чи цікавого їм людину з якою, спочатку, обмінюються загальною інформацією про себе, або відкрито пропонують йому познайомитися. Далі відбувається діалог, який існує для «зондування» співрозмовника, і, в кінцевому підсумку, якщо співрозмовники зацікавлені одне в одному, вони домовляються про зустріч на «великій землі». При цьому всі учасники, що знаходяться в чаті мають можливість спостерігати за їх спілкуванням або приєднуватися до них. Відмінною особливістю є відносна короткочасність (в порівнянні з форумами) будь-яких дебатів між опонентами. Переваги та недоліки спілкування в чаті аналогічні переваг і недоліків спілкування на форумах.
Дещо іншим способом спілкування в Інтернеті є конференція, її пристрій нагадує дошку оголошень, і газету одночасно. Ніякого списку учасників конференції не існує. Одержувати і відправляти повідомлення може будь-який, чий комп'ютер пов'язаний з яким-небудь іншим комп'ютером, який отримує повідомлення конференції. Всі розсилаються повідомлення розділені на групи за темами, і для того, щоб отримувати повідомлення групи, треба на цю групу підписатися, тобто включити ім'я цієї групи в список на своєму персональному комп'ютері (ПК). Такий пристрій конференції дозволяє отримувати всі повідомлення з потрібних тем, незалежно від того, хто їх написав, і розсилати повідомлення, не турбуючись про адреси одержувачів - його прочитають ті, кого воно може зацікавити. [7]
Основні учасники конференцій - люди, яким важливо не стільки міжособистісне спілкування, скільки інтелектуальне. Як правило, це професіонали, які шукають тут відповіді на свої професійні питання. Такі люди, як і входять в мережевій розмова, - то найчастіше для того, щоб отримати корисну інформацію з їхнього предмету. Через конференції найпростіше знаходити однодумців, організовувати Фан-клуби, які наукові співтовариства, а також конференція незамінна для наукових дискусій. За допомогою конференції можна обговорювати тему, що цікавить в такій компанії, зібрати яку в одному місці для особистої бесіди варто було б скажених грошей і непередбачуваних витрат часу і сил.
Існує і такий спосіб спілкування в Інтернеті як «Ай Сик Ю» (ICQ - "I Seek You" - "Я тебе шукаю" або просто «аська») - це програма, що дозволяє спілкуватися зі своїми друзями в «он-лайн» - т . е. в режимі реального часу. Вона діє за принципом електронної пошти, тільки принцип її роботи ще швидше. Такий спосіб спілкування чимось нагадує перекидання записками. Можна надсилати їм повідомлення, різноманітні файли, викликати на чат, посилати запрошення для запуску мережевих програм і т.д.
Існує і багато інших способів віртуального спілкування в Інтернеті - це і мережеві ігри (стратегічні та інтелектуальні), і віртуальний світ (як спільнота людей, які будують інтерактивну віртуальну життя), і клуби (які схожі на суміш конференції та чату) та ін

2. ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
2.1. Психологічні особливості Інтернет - спілкування
Всі форми Інтернет - спілкування, у зв'язку з його опосередкованість комп'ютером, мають деякими особливостями.
1. Анонімність - не дивлячись на те, що іноді є можливість отримати деякі відомості анкетного характеру і навіть фотографію віртуального співрозмовника, це недостатньо для реального і більш - менш адекватного сприйняття особистості. Крім того, при віртуальному спілкуванні спостерігається переховування або презентація неправдивих відомостей про себе. Внаслідок такої анонімності та безкарності в Мережі проявляється й інша особливість, пов'язана зі зниженням психологічної і соціального ризику в процесі спілкування - афективна розкутість, ненормативність і деяка безвідповідальність учасників спілкування. Людина в мережі може виявляти і виявляє більшу свободу висловлювань і вчинків (аж до образ, нецензурних виразів, сексуальних домагань), тому що ризик викриття і особистої негативної оцінки оточуючими мінімальний. [8]
2. Своєрідність протікання процесів міжособистісного сприйняття в умовах відсутності невербальної інформації - як правило, сильний вплив на уявлення про співрозмовника мають механізми стереотипізації та ідентифікації, а також установка бажаних якостей у партнері.
3. Добровільність і бажаність контактів - користувач Інтернету добровільно зав'язує всілякі контакти або йде від них, а також може перервати їх у будь-який момент.
4. Утрудненість емоційного компонента спілкування і, в той же час стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, що виражається у створенні спеціальних значків для позначення емоцій або в описі емоцій словами (у дужках після основного тексту послання).
5. Прагнення до нетипового, ненормативному поведінці - часто користувачі Інтернету презентують себе з іншої сторони, ніж в умовах реальної соціальної норми, програють не реалізовуються у діяльності поза мережею ролі, сценарії ненормативного поведінки.
У зв'язку з розглянутими особливостями можна зробити висновок про те, що анонімність спілкування тягне за собою цілий ряд наслідків. Так у комунікації за допомогою Інтернет втрачають своє значення невербальні засоби спілкування. Незважаючи на те, що в текстовій комунікації існує можливість висловлювати свої почуття за допомогою «смайликів», фізична відсутність учасників комунікації в акті спілкування призводить до того, що почуття можна не тільки виражати, а й приховувати, так само, як і можна виражати почуття, які людина в даний момент не відчуває. [9]
В Інтернеті в результаті фізичної непредставленности партнерів по комунікації один одному втрачає своє значення цілий ряд бар'єрів спілкування, обумовлених такими характеристиками партнерів по комунікації, що виражені в їх зовнішньому вигляді: стать, вік, соціальний статус, зовнішня привабливість, комунікативна компетентністю людини.
Інше важливе наслідок фізичної непредставленности людини в текстовій комунікації - це можливість створювати про себе будь-яке враження за своїм вибором. Дійсно, в текстовій комунікації в мережі Інтернет люди часто створюють собі так звані «віртуальні особистості», описуючи себе певним чином. Віртуальна особистість наділяється ім'ям, часто псевдонімом (який ще називають - «нік»). Існує точка зору, згідно з якою конструювання віртуальних особистостей в Інтернеті - це відображення змін структури ідентичності людини є відображенням соціальних змін. Якщо людина повністю реалізує всі аспекти свого «Я» у реальному спілкуванні, мотивація конструювання віртуальних особистостей у нього, швидше за все, відсутній, тоді спілкування в Інтернеті носить характер доповнення до основного виду спілкування.
Але віртуальне спілкування може мати і компенсаторний, замісник характер, це відбувається у випадку формування Інтернет - залежності. Поведінково така залежність проявляється в тому, що люди настільки воліють життя в Інтернеті, що фактично починають відмовлятися від свого реального життя, проводячи до 18 годин на день у віртуальній реальності. Інтернет-залежні отримують в Інтернеті різні форми соціального визнання. Їх залежність може говорити про те, що в реальному житті соціального визнання вони не отримують, а також про те, що в реальному житті у цієї групи людей можуть існувати певні труднощі у спілкуванні, що знижують їх задоволеність реальним спілкуванням. [10]
Як будь-яка спільнота, культура спілкування в Інтернеті володіє своїм власним набором цінностей, стандартів використовуваної мови, символів, до якого пристосовуються окремі користувачі. Включаючись у таку групу, людина отримує можливість підтримки позитивного образу «Я» за рахунок позитивної соціальної ідентичності.
Отже, в цілому можна сказати, чтоосновнимі причинами звернення до Інтернету, як інструменту спілкування може бути:
- Недостатнє насичення спілкуванням у реальних контактах - у подібних випадках користувачі швидко втрачають інтерес до Інтернет-спілкування, якщо з'являються нові можливості для задоволення відповідних потреб у реальному житті;
- Можливість реалізації якостей особистості, програвання ролей, переживання емоцій, з тих чи інших причин фрустрованих в реальному житті - подібна можливість обумовлена ​​особливостями спілкування за допомогою мережі - анонімністю, нежорсткої нормативністю, своєрідністю процесу сприйняття людини людиною. Бажанням переживання тих чи інших емоцій пояснюється і прагнення до емоційного наповнення тексту.
2.2. Інтернет-етикет
Необхідно відзначити ряд характерних особливостей комунікації за допомогою комп'ютерних мереж. По-перше, можливість одночасного спілкування великої кількості людей, що знаходяться в різних частинах світу, і, отже, живуть у різних культурах, по-друге, неможливість використання більшої частини невербальних засобів комунікації і самопрезентації, по-третє, збіднення емоційного компоненту спілкування; і , по-четверте, анонімність і зниження психологічного ризику в процесі спілкування. Зазначені характеристики приводять до вироблення нових форм і стилів взаємодії і виникнення своєрідного Інтернет-етикету.
Так Інтернет-етикет містить у собі негласні правила спілкування, так звані заповіді, основні з яких такі: [11]
1. Пам'ятайте про людину! Не забувайте, що навіть через посередництво мертвої Мережі та напханого електронікою комп'ютера ви спілкуєтеся з живою людиною, а часто - з багатьма людьми одночасно. Не дозволяйте одурманити себе атмосферою анонімності і вседозволеності - пам'ятайте, що на іншому кінці дроту така ж людина, як і ви. Складаючи електронне послання, уявіть, що все це говорите людині прямо в обличчя - і намагайтеся, щоб при цьому вам не було соромно за свої слова.
2. Дотримуйтесь в Мережі тими ж правилами, яким ви прямуєте в реальному житті. Порушення законів людського спілкування, моральних правил або норм суспільного життя Мережі, можливо, і пройде для вас щодо безкарним, але чи буде при цьому чиста ваша совість?
3. Пам'ятайте, що ви знаходитесь у кіберпросторі! Його межі куди ширше, ніж кордони звичного нам людського суспільства, і в різних його частинах можуть діяти свої закони. Тому, стикаючись з новим для вас видом спілкування в Мережі, вивчайте його закони і визнавайте їхній пріоритет. Скажімо, в будь-якій групі новин, форумі або навіть каналі існують власні, локальні правила - ознайомтеся з ними, перш, ніж відправляти своє перше повідомлення! А головне - пам'ятайте про неписаних правилах.
4. Дбайливо ставитеся до часу і думки інших людей! Звертайтеся по допомогу тільки тоді, коли це дійсно необхідно - і в цьому випадку ви завжди можете розраховувати на допомогу і підтримку ваших колег. Однак не смикайте інших користувачів по дрібницями - інакше, врешті-решт, з вами просто перестануть спілкуватися. Пам'ятайте, що мережевий час не тільки обмежена, але і для багатьох вельми дорого! І, крім ваших проблем, у ваших співрозмовників можуть бути ще й власні.
5. Намагайтеся виглядати гідно в очах своїх співрозмовників! Не економте свій час на "умовності" типу правил хорошого тону або, скажімо, правил граматики та орфографії. Навіть щирі компліменти втрачають у вазі і переконливості, будучи втіленими в граматично і орфографічно неправильною і помилковою формі.
6. Не нехтуйте порадами знавців і діліться своїми знаннями з іншими! Будьте вдячні тим, хто витрачає свій час, відповідаючи на ваші питання. Але й самі, отримавши листа з питанням від іншого користувача, не поспішайте відправляти це послання в кошик для сміття, яким би безглуздим і наївним воно вам не здавалося.
7. Стримуйте пристрасті. Вступати в дискусії ніякої етикет не забороняє, однак не опускайтеся до брані і лайки - нехай навіть ваш візаві свідомо провокує вас на це.
8. Ставтеся з повагою не тільки до своєї, але й до чужого приватності! Якщо ви з якихось причин хочете зберігати анонімність в Мережі, визнайте ці права і за вашим співрозмовником. Більше того - він має право на анонімність і приватність, навіть якщо ви виступаєте "з відкритим забралом". Побічний наслідок з цього правила: не публікуйте інформацію з ваших приватних листів без згоди їх відправників, не копайтеся у чужих поштових скриньках та, в кінцевому підсумку, в чужих комп'ютерах!
9. Не зловживайте своєю владою і впливом в Мережі! Завоювати довіру важко, а втратити - так легко!
10. Будьте терпимі до недоліків оточуючих вас людей! Не дивіться на те, дотримуються чи ні ваші співрозмовники правила мережевого етикету, дотримуйтесь їх самі! Зрештою, гранично ввічливо порекомендуйте співрозмовнику ознайомитися з цими правилами.
Отже, при спілкуванні в Мережі слід уникати грубих, а особливо нецензурних виразів. Необхідно, пам'ятати, що написане вами можуть читати різні люди, в тому числі діти. Це також справедливо для будь-яких публічних висловлювань, в тому числі для текстів, які розміщені в гостьові книги і дошки оголошень, при написанні електронних листів, і особливо - при приміщенні текстових повідомлень у групи новин. [12]
При роботі з групами новин потрібно пам'ятати, що у багатьох групах є модератори, тобто це люди, що стежать за порядком у конкретній групі. У випадку некоректної поведінки модератор має право не тільки попередити користувача, що порушив порядок, але і відключити його від групи, причому в деяких випадках модератор відключає цілий вузол (тобто сервер). Щоб уникнути цього необхідно уважно читати правила групи новин, щотижня публікуються модератором. [13]
Не слід надсилати занадто великих повідомлень, і якщо до листа приєднуються файли, то при відправці їх потрібно упакувати або розбити архів на частини і послати його кількома листами.
За правилами внутрішнього етикету будь-які листи повинні бути підписані. У підпис звичайно входить не тільки ім'я-прізвище, але і мережеві адреси - адреса e-mail і адресу домашньої веб-сторінки (при її наявності).
Отже, якщо всі користувачі Інтернету будуть дотримуватися таких правил поведінки при комунікації в Інтернеті, то таке спілкування стане простіше, дружелюбніше, приємніше, а головне результативніше.
3. ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ
Процеси розвитку глобальних інформаційно-комунікаційних технологій в даний час дуже динамічні, а їхні можливості для суспільства і економіки поки лише починають масштабно використовуватися. Так, ще два-три роки тому мережа Інтернет розглядалася переважно як гігантська бібліотека, і його головним завданням вважалася допомогу в пошуку потрібної інформації та організація доступу до неї. У даний "комунікаційний" етап свого розвитку головне завдання всесвітньої мережі Інтернет є допомога у пошуку бажаних партнерів для всілякого спілкування і надання необхідних коштів для організації такого виду спілкування. [14]
Слід зазначити, що в даний час Інтернет швидко стає мобільним. За оцінкою компанії «Ericsson» («Еріксон»), вже в 2007-2008 рр.. кількість користувачів Інтернету, які отримують доступ з мобільних пристроїв, стане вище, ніж кількість користувачів з фіксованим доступом, та досягне 600 млн. чоловік, а згідно з прогнозами «Yankee Group» («Янкі Груп»), кількість мобільних терміналів з доступом до мережі Інтернет до 2008 року перевищить мільярд. Розвиток мобільного Інтернету сьогодні зумовлено переходом телекомунікаційних компаній до нових стандартів стільникового зв'язку, появою мереж «третього покоління» і вдосконаленням існуючих комунікацій [15]
Багато компаній - виробники, як стільникових телефонів (Nokia, Ericsson, Siemens), так і комп'ютерів (Compaq, Hewlett-Packard, IBM) - розробляють цілий клас нових пристроїв, інтегрують у собі функції потужного кишенькового комп'ютера і мобільного телефону, що дозволяє підключатися до швидкісних бездротових мереж. Це свідчить про те, що і процес спілкування в мережі Інтернет спроститься і відповідно прискориться.

ВИСНОВОК
За підсумками проведених досліджень можна зробити такі висновки.
Інтернет - це глобальна комп'ютерна мережа, яка на сьогоднішній день охоплює практично весь світ. Спілкування за допомогою Інтернету особливо важливо для тих людей, чия реальне життя з тих чи інших причин міжособистісно збіднена. Такі люди використовують мережу Інтернет, як альтернативу своєму безпосередньому (реальному) оточенню.
Спілкування за допомогою Інтернету, не обов'язково може проходити тільки в рамках однієї країни. Оскільки, Інтернет - це всесвітня павутина, отже, спілкуватися можуть люди різних країн. Всесвітня мережа Інтернет, охоплюючи майже всі цивілізовані куточки нашої планети, є потужним засобом міжкультурної комунікації, яка сприяє зближенню народів і зростання їх як національного, так і міжнаціонального самосвідомості.
В даний час існує дуже багато способів спілкування в Інтернеті, основними з яких є електронна пошта, форуми, різноманітні конференції, чати, мережеві ігри та багато чого іншого. Але існує і ряд характерних особливостей комунікації за допомогою комп'ютерних мереж.
По-перше, можливість одночасного спілкування великої кількості людей, що знаходяться в різних частинах світу, і, отже, живуть у різних культурах, по-друге, неможливість використання більшої частини невербальних засобів комунікації і самопрезентації, по-третє, збіднення емоційного компоненту спілкування; і , по-четверте, анонімність і зниження психологічного ризику в процесі спілкування. Зазначені характеристики приводять до вироблення своєрідного Інтернет-етикету, який містить в собі негласні правила спілкування, так звані заповіді, при дотриманні яких від віртуального спілкування можна отримувати і задоволення, і користь.
Безумовно, позитивною тенденцією розвитку Інтернет-спілкування є можливість доступу з мобільних телефонів і терміналів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Белінська Є., Жічкіна А. Сучасні дослідження віртуальної комунікації: проблеми, гіпотези, результати .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 165 с.
2. Горявскій Ю. Назад у майбутнє / / Світ Internet. № 10 .- М., 2001 .- 35 с.
3. Жічкіна А. Соціально-психологічні аспекти спілкування в Інтернеті. - М.: Дашков і Ко, 2004. - 117 с.
4. Мистецтво спілкування в Інтернет, або казкотерапія в дії / / Світ ПК. - 2003. - 215 с.
5. Крол Ед. Усі про Internet: Керівництво та каталог. - Київ: BHV, 2002. - 156 с.
6. Метт Гофф. Мережевий лікнеп / / Спецвипуск Хакера. - 2001. - № 7.
7. Освіта. Комунікація. Цінності. (Проблеми, дискусії, перспективи). За матеріалами круглого столу «Комунікативні практики в освіті». / За ред. Дудника С.І. - СПб.: Санкт-Петербурзьке філософське товариство, 2004 .- 465 с.
8. Петрова Н.П. Комп'ютерна освіта: несприятливий прогноз? / / Hard'n'Soft. - 2006. - N7.
9. Петров К. Мобільна революція / / Світ Internet. - 2001. - № 5
10.Сімоновіч С.В., Євсєєв Г. А., Мураховський В. І. Ви купили комп'ютер: Повне керівництво для початківців у запитаннях і відповідях. - М.: АСТ-ПРЕСС; Інфорком-Прес, 2006. - 544с
11.Anthes CH Інтернет: історія майбутнього / / ComputerWorld. - 1999. - № 45.
12.Http: / / internet.strana.ru /.
13.Http: / / www.gumer.info.ru/
14.WWW.expert.ru /
15.WWW.psychology.ru /


[1] Горявскій Ю. Назад у майбутнє / / Світ Internet. № 10 .- М., 2001 .- с.15
[2] Освіта. Комунікація. Цінності. (Проблеми, дискусії, перспективи). За матеріалами круглого столу «Комунікативні практики в освіті». / За ред. Дудника С.І. - СПб.: Санкт-Петербурзьке філософське товариство, 2004 .- с.65
[3] Anthes CH Інтернет: історія майбутнього / / Computer World. - 1999. - № 45.
[4] Крол Ед. Усі про Internet: Керівництво та каталог. - Київ: BHV, 2002. - С.19
[5] Http: / / internet.strana.ru /
[6] WWW.expert.ru /
[7] Метт Гофф. Мережевий лікнеп / / Спецвипуск Хакера. - 2001. - № 7
[8] Освіта. Комунікація. Цінності. (Проблеми, дискусії, перспективи). За матеріалами круглого столу «Комунікативні практики в освіті». / За ред. Дудника С.І. - СПб.: Санкт-Петербурзьке філософське товариство, 2004 .- .73
[9] Жічкіна А. Соціально-психологічні аспекти спілкування в Інтернеті. - М.: Дашков і Ко, 2004. - С.27
[10] WWW.psychology.ru /
[11] Http: / / internet.strana.ru /
[12] Мистецтво спілкування в Інтернет, або казкотерапія в дії / / Світ ПК. - 1998. - С.121
[13] Http: / / internet.strana.ru /
[14] Петрова Н.П. Комп'ютерна освіта: несприятливий прогноз? / / Hard'n'Soft. - 2006. - N7.
[15] Петров К. Мобільна революція / / Світ Internet. - 2001. - № 5
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Етика і естетика | Курсова
72.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціально-психологічні аспекти спілкування в Інтернеті
Іміджева реклама в інтернеті особливості та можливості
Особливості маніпулятивного спілкування
Особливості немовного спілкування
Особливості спілкування в місті
Особливості ділового спілкування
Ділове спілкування і його особливості
Особливості спілкування дошкільника з дорослими
Особливості спілкування молодших школярів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru