додати матеріал


Особливості професійної діяльності та ПВК маркетолога

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОСІЙСКA УНІВЕРСИТЕТ ІННОВАЦІЙ
Кіровський філія
Контрольна робота
З ДИСЦИПЛІНИ «Професійна орієнтація і професійний психологічний відбір»
Особливості професійної діяльності та ПВК маркетолога
м. Кіров
2009

ПЛАН
Введення
1. Основне призначення професії маркетолог, її місце в структурі народного господарства. Форми професійної підготовки
2. Зміст, характер і умови праці. Необхідні знання, вміння і навички
3. Соціально-економічні особливості професії маркетолог, система оплати, перспективи кар'єрного зростання, географія професії
4. Професійно важливі якості професії маркетолога. Психограмма
5. Людина в процесі роботи. Привабливі сторони роботи і труднощі
Висновок
Список літератури

ВСТУП
Розмірковуючи, яку вибрати професію у майбутньому, кожен з нас, так чи інакше, збирає інформацію про зацікавили видах праці. Зібрані відомості аналізуються, критично оцінюються, систематизуються, і на їх основі складається уявлення про певну професійної діяльності. У результаті фактично на простому рівні складена професіограма - характеристика професій з вимогами, які вони пред'являють до особистості працюючого.
Щоб професіограма відображала істинного стану справи, треба намагатися отримати якомога більше відомостей про ту чи іншої професії. Робота зі складання професіограми дозволяє глибше дізнатися зміст майбутньої професії, оцінити свою профпридатність до неї. Мета професіограми - створити цілісне сприйняття змісту і особливостей конкретного виду праці. Основою будь-професіограми є психограма. Це документ, в якому досить повно відображена (описана) система вимог професії (спеціальності, посади, робочого місця) до психологічних і психофізіологічних якостей людини. Це можуть бути особистісні особливості (увага, спостережливість, пам'ять, терплячість, наполегливість, гострота зору, слуху, нюхових, смакових відчуттів, дотику, наявність спритності пальців, висока координація очей, рук, ніг і ін); професійні вміння (швидкість у трудовій діяльності, схоплювання нових ідей, самостійність суджень, оперативність дій в нештатних ситуаціях, акуратність і спритність рук, ощадливість, швидкість і точність рахунку та ін) [2]. У контрольній роботі представлена ​​професіограма на професію маркетолога, психограма і основні особливості цієї професії.

1. ОСНОВНИЙ ПРИЗНАЧЕННЯ Професія маркетолог, ЇЇ МІСЦЕ В СТРУКТУРІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професія маркетолога в даний час є однією з найбільш затребуваних на кадровому ринку. Це пов'язано як з посиленням конкуренції, так і зі зростанням купівельної спроможності населення, збільшенням оборотів торгівлі. Згідно держстандарту вищої профосвіти, «маркетолог - фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток організації в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і організації» [1].
Сучасний ринок постійно змінюється і вдосконалюється, і успішно працювати можуть тільки ті компанії, які володіють усіма стратегіями та інструментарієм маркетингової діяльності. Постійний розвиток і успіх компанії багато в чому залежить від професіоналізму маркетолога і того, наскільки цілеспрямована маркетингова політика.
На думку багатьох фахівців, маркетинг - не професія, а спосіб мислення, який дозволяє компаніям брати на основі ретельного дослідження ситуації на ринку вірні рішення щодо подальшого розвитку. Основне завдання маркетолога - домогтися максимального прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей.
Постійно зростаюча конкуренція вимагає фахівців, які можуть розробити ряд заходів, що сприяють успішному просуванню компанії на ринку, збільшення обсягів продажів, залученню і завоюванню покупців. У великих організаціях цим займаються цілі відділи маркетингу, в компаніях поменше подібну роботу виконує одна людина [3].
До кандидатів на посаду маркетолога роботодавці пред'являють дуже жорсткі вимоги. Адже часто від нього залежить успіх і прибуток всієї організації. І саме з нього питають за самопочуття компанії на ринку. У зв'язку з цим висуваються великі вимоги до рівня освіти маркетологів.
Маркетологом "в чистому вигляді", без спеціалізації у певній галузі, стати не можна. І це - основний критерій вибору конкретного профільного вузу. П'ять найбільш перспективних напрямів маркетингу:
1. Рекламний маркетинг дуже часто приймають за маркетинг "взагалі". А все тому, що результати діяльності професіоналів реклами ми можемо спостерігати щодня. Щоб стати справжнім фахівцем у цій галузі, необхідно особливу - творчо-економічну освіту.
2. Міжнародний маркетинг. Для розуміння міжнародних ринкових процесів і управління ними необхідні спеціальні знання та навички (мова може йти, наприклад, про економічну географії).
3. Маркетинг в комерції. "Маркетологи - комерсанти" займаються безпосередньо тим, що економісти називають "просуванням товару на ринку". Їх діяльність має безпосередній вплив на розвиток всієї вітчизняної економіки.
4. Маркетинг в управлінні. Цей напрямок стає все більш популярним з посиленням великих вітчизняних корпорацій, які будують свою систему управління за західними стандартами.
5. Маркетинг у сфері послуг. Послуги - сфера діяльності, найбільш сильно залежить від людського чинника, від споживачів. Маркетологу даного напрямку необхідно поглиблене вивчення соціальної психології та соціології.
Якщо людина ще не визначився, яка область маркетингової діяльності його найбільш приваблює, можна порекомендувати вступ до вузу, де в програмі факультету маркетингу упор робиться на вивчення базових економічних дисциплін, при цьому вибір спеціалізацій досить великий.
Освіта за фахом «маркетинг» можна отримати у безлічі державних і приватних навчальних закладів (коледжів та ВНЗ). Але фахівці відзначають, що після закінчення ВНЗ людина просто не має досвіду і знань. Тому крім базової освіти, бажано отримати додаткове навчання з маркетингу, найкраще зі стажуванням.
2. СОДРЕЖАНІЕ, ХАРАКТЕР І УМОВИ ПРАЦІ. НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ
Професія маркетолог за системою Климова належить до типу - "Людина-людина" і "Людина-знак", за системою Голланда - соціальний, дослідницький, підприємницький тип.
Обов'язки маркетолога можуть включати широке коло завдань: дослідження та аналіз ринку збуту товарів і послуг, розробка планів просування продукції або можливості для збільшення продажів уже відомої продукції, визначення бюджету маркетингових кампаній, аналіз цільової аудиторії, прогноз коливань попиту і пропозиції на ринку, організація досліджень, заходів, акцій та оцінка їх ефективності, спілкування з субпідрядниками - наприклад, рекламними агентствами.
Для цього він проводить опитування споживачів і фахівців, збирає і аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкуруючих фірм, бере участь у виставках готової продукції. Також цей фахівець повинен добре розбиратися в організації виробництва, питаннях ціноутворення, збуту і витрат ресурсів. Робота маркетолога відрізняється інтенсивним рівнем спілкування й умінням швидко знаходити спільну мову з великою кількістю людей з різних соціальних груп.
Коло конкретних обов'язків маркетолога залежить від конкретної маркетингової стратегії розвитку та бізнес-плану компанії. Маркетолог так само може займатися рекламною діяльністю. Це може бути що завгодно: від розміщення простий реклами до піар-акцій [3].
Маркетолог може працювати в маркетингових відділах промислових, торгових і фінансових підприємств або в спеціалізованих маркетингових компаніях. Останнім часом з'явився і так званий Інтернет-маркетинг. При виборі професії маркетолога необхідно пам'ятати, що для успішного оволодіння професії необхідні домінуючі інтереси: економіка, сфера обслуговування, громадська діяльність. Серед супутніх інтересів можна виділити іноземну мову та математику
Для успішної діяльності маркетолога необхідно гнучке мислення, знання економіки, психології, соціології.
3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ. СИСТЕМА ОПЛАТИ, перспективи кар'єрного зростання, ГЕОГРАФІЯ ПРОФЕСІЇ
Зарплата маркетолога залежить від досвіду роботи, знань та обсягів покладеної на нього відповідальності. У середньому, зарплата маркетолога в Росії становить 500 у.о., в Москві може досягати $ 1000-2000. За офіційними даними директор з маркетингу, в обов'язки якого входить створення маркетингової стратегії компанії та проведення заходів, спрямованих на отримання прибутку, завоювання та утримання ринків, керівництво рекламної і піар-діяльністю, різними маркетинговими програмами, дослідженнями, може отримувати від 90-120 тис. доларів на рік (великі російські компанії) до 150-250 тис. доларів на рік + бонус 30-50% (міжнародні компанії). Настільки високу винагороду завжди прив'язане до конкретних результатів реалізації великого проекту, зростання продажів. Професійний і відповідальний маркетолог, за умови наявності необхідних особистих якостей, здатний зробити успішну кар'єру на будь-якому підприємстві. Маркетологи нерідко стають начальниками відділу маркетингу, заступниками директора з питань маркетингу, а то й безпосередньо директорами підприємств. Хороший маркетолог часто стає грамотним управлінцем. Маркетолог може працювати скрізь, де потрібні маркетингові послуги, але найбільше ця професія затребувана у великих столичних містах.
4. ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ Професія маркетолога. Психограмма
До професійних якостей маркетолога можна віднести комунікабельність, ініціативність, вміння творчо вирішувати непрості завдання, структурний та аналітичне мислення. Маркетолог повинен володіти гнучким мисленням, дивитися на ринкову ситуацію з різних точок зору: з позиції різних споживачів, різних постачальників та конкурентів, під час абстрагуватися від застарілої маркетингової стратегії і швидко перебудовуватися. Крім того, він повинен бути гарним організатором, тобто вміти організувати дослідження, доводити їх до логічного кінця і отримувати результати. Необхідні якості, що забезпечують успішність у професії: творче мислення, винахідливість, оптимізм, чесність, принциповість, грамотна, чітка, логічна усна і письмова мова, уміння переконувати, доводити свою точку зору, інтерес до збору та аналізу різноманітної інформації.
5. ЛЮДИНА У ПРОЦЕСІ РОБОТИ. ПРИВАБЛИВІ СТОРОНИ РОБОТИ І ТРУДНОЩІ
Основне завдання маркетолога - домогтися максимального прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей. Тому робота маркетолога відрізняється насиченістю і різноманітністю.
Маркетолог повинен обов'язково планувати свій робочий день, обмежуючи за часом призначені справи. Суворе дотримання розпорядку робочого дня, згідно запланованих заходів, вимагає організованості, дисциплінованості і відповідальності, що може виявитися неприйнятним для людей, що не терплять пунктуальності.
Заходи, які необхідно виконати за один день часто бувають абсолютно різними, наприклад, ділова зустріч, складання аналітичного звіту на комп'ютері, розробка рекламної акції і т.д. Великий перелік різнопланових заходів вимагає від маркетолога вміння швидко перебудовуватися з одного виду діяльності на інший, а так само компетентності у всіх цих видах діяльності. Напружений ритм роботи може здатися негативною її стороною для людей, що віддають перевагу монотонну роботу.
Уміння конструктивно проводити переговори - одна з найважливіших особливостей роботи маркетолога, від успішності проведення ним переговорів іноді залежить престиж фірми, її конкурентоспроможність на ринку, подальший розвиток і т.д. Труднощі тут зазвичай відчувають люди інтровертірованние або ті, хто з яких-небудь причин не може оволодіти навичками конструктивного ведення переговорів. Тому для них це буде негативною стороною професії.
Так само необхідно розглянути таку особливість професії, як ненормований робочий день, тобто заходи, які вимагають термінового виконання, можуть бути заплановані на вечір або вихідні. Такий режим роботи так само для одних є позитивним, а для інших - негативним моментом в діяльності маркетолога.
Говорячи про позитивні і негативні сторони, хочеться додати, що маркетолог - це не професія, а спосіб життя. Ті, хто сприймає такий спосіб життя - вважають свою роботу найцікавішою і привабливою.

ВИСНОВОК
Професія маркетолога в даний час вважається однією з найпрестижніших і перспективних. Як і в будь-яких спеціальностях, якісна теоретична підготовка і хороша практика стають запорукою майбутнього успіху.
Наостанок хочеться сказати, що маркетолог - стратегічна постать в будь-якій організації. І хоча результати його роботи набагато складніше оцінити, ніж, приміром, результати роботи менеджера зі збуту, саме від нього і його професіоналізму залежить оптимальна робота й прибуток всієї компанії в подальшому. Це людина, яка постійно думає про майбутнє.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Богдановський Ф. Портрет професії маркетолога / Щотижневий журнал. - Тула, вересень, 2004
2. Професійна орієнтація учнів: Навчальний посібник для студентів пед. ін-тів; під ред. А.Д. Сазонова .- М.: Просвещение, 1998
3. Трухоніна М. Професія маркетолог / Консультант - Перм, 30 вересня, 2004.
4. Шевченка Д.А. Перспективи професії маркетолог. / Публікація. - Центр маркетингу та інформаційного менеджменту РДГУ, 2004
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
29.8кб. | скачати


Схожі роботи:
10 криз у роботі маркетолога
Психофізіологія професійної діяльності
Психологія професійної діяльності
Етика професійної діяльності
Психологія і педагогіка професійної діяльності
Мотивація професійної діяльності шахтарів
Правове регулювання професійної діяльності
Державне регулювання професійної діяльності на ри
Правове забезпечення професійної діяльності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru