Особливості адміністративного судочинства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Визначившись, до якого суду необхідно звернутися для вирішення спору (предметна і територіальна підсудність), необхідно скласти адміністративний позов згідно з вимогами, викладеними у ст.ст. 105-106 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) (розглянуті в ч.1).

У відповідності зі ст.105 КАСУ адміністративний позов пред'являється до суду в письмовій формі особисто позивачем або його представником. Згідно зі ст. 56 КАСУ представником позивача може бути фізична повнолітня дієздатна особа, яка бере участь у процесі на підставі закону або договору. Законним представником підприємства в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом.

У статті 58 КАСУ вказані документи, що підтверджують повноваження представників. Так, повноваження представників, які беруть участь у справі на підставі договору на здійснення представництва в суді, повинні бути підтверджені довіреністю або усною заявою довірителя із занесенням його в журнал судового засідання.

Довіреність від імені підприємства видається за підписом керівника або іншого уповноваженого положенням, статутом особи і засвідчується печаткою.

Повноваження законних представників підтверджуються документами, що засвідчують посаду.

Довіреність фізичної особи на ведення справ в адміністративному суді посвідчується нотаріально або посадовою особою підприємства, установи, організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні, або за рішенням суду або за місцем його проживання (перебування).

Повноваження адвоката як представника можуть також підтверджуватися ордером, виданим відповідним адвокатським об'єднанням, або договором про надання правової допомоги.

Позовна заява з усіма доданими документами може бути направлено до адміністративного суду поштою.

Щодо направлення позову до суду радимо завчасно дізнатися адресу суду, порядок прийому позовних заяв, режим його роботи, щоб, приїхавши до суду, не почути несподіване для вас «прийом закінчено», тому що канцелярія суду приймає позови в спеціально відведений для цього час.

Якщо ви вирішили скористатися послугами пошти, то рекомендуємо відправляти позовну заяву цінним листом з описом.

Зверніть увагу, що, відповідно до ст. 105 КАСУ, на прохання позивача службовець апарату адміністративного суду може надати допомогу в оформленні позовної заяви.

Відповідно до ст. 107 КАСУ після одержання позовної заяви суд вирішує питання про те, чи підлягає поданий позов розгляду чи ні, протягом одного дня після отримання позову, про що відразу ж повідомляє позивача та інших учасників справи, спрямувавши їм відповідне визначення. Причиною, за якою ця стадія може затягнутися, може бути повернення позовної заяви для усунення недоліків. Питання, що стосуються залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, а також підстави відмови у порушенні провадження в адміністративній справі розглянуті в ч.1.

Після цього, з метою всебічного, повного і об'єктивного розгляду справи суд проводить попереднє судове засідання. Якщо спір не врегульовано у порядку, встановленому ч.3 ст. 111 КАСУ (відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, примирення сторін), то суд:

1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти адмінпозову;

2) вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;

3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору, і які з них визнаються кожною стороною, а які - підлягають доказуванню;

4) з'ясовує, якими доказами сторони можуть обгрунтовувати свої доводи чи заперечення, та встановлює строки для їх надання;

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду.

Проведення попереднього судового засідання не пов'язане з розглядом та вирішенням справи по суті. При цьому законодавець запровадив правову норму, згідно з якою за обгрунтованим клопотанням позивача суд застосовує заходи для невідкладного розгляду і вирішення справи (п. 3 ст. 110 КАСУ).

Відповідно до ст. 122 КАСУ адміністративна справа розглядається протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.

На цьому етапі важливо звернути увагу на наслідки неявки в судове засідання особи, що бере участь у справі. Так, суддя відкладає розгляд справи у разі:

1) неявки в судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, щодо яких відсутні відомості про вручення їм повісток;

2) неявки в судове засідання позивача, належним чином сповіщені про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;

3) неявки в судове засідання відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень, належним чином сповіщені про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;

4) якщо суд визнав обов'язковою особисту участь особи, яка бере участь у справі, у судовому розгляді, а ця особа відсутня.

Неявка представника в судове засідання без поважних причин або не повідомлення ним про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи. Тим не менш, за клопотанням сторони та з урахуванням обставин справи суд може відкласти її розгляд.

Слід пам'ятати, що у разі повторної неявки позивача, сповіщені належним чином про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Важливим для позивача є і те положення, що у разі неявки відповідача - суб'єкта владних повноважень, належним чином сповіщені про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки розгляд справи не відкладається і справу може бути дозволено на підставі наявних у ній доказів.

Після доповіді предсседательствующего про зміст заявлених вимог, про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання, після з'ясування того, чи підтримує позивач адмінпозов, чи визнає його відповідач або не бажають сторони укласти мирову угоду, суд заслуховує пояснення позивача та третьої особи, що бере участь на стороні позивача і не заявляє самостійних вимог, відповідача та третьої особи, що бере участь на стороні відповідача і не заявляє самостійних вимог, а також інших осіб, які беруть участь у справі.

Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, встановлює порядок дослідження доказів залежно від змісту спірних правовідносин, який у разі необхідності може бути змінений. Так як саме від того, які докази ви надасте в суд і наскільки вони будуть переконливі, залежить справу, ми докладніше зупинимося і на розгляді даного питання.

Відповідно до ст. 69 КАСУ доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно з ч. 2 ст. 69 КАСУ, як правило, докази суду надають боку, хоча вони можуть бути витребувані і судом (за клопотанням сторін або за власною ініціативою). За відсутності необхідних доказів можна заявити клопотання про їх витребування судом. У клопотанні необхідно вказати, чому ви не можете самостійно надати ці докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАСУ кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на яких грунтуються її вимоги та заперечення, крім:

1) обставин, встановлених судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарському справі, що набув чинності. Ці обставини не доводяться при розгляді іншої справи, в якому беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини;

2) обставин, визнаних судом загальновідомими. Загальновідомість обставин визначається щодо кола осіб і часу;

3) обставин, якщо проти цього не заперечують сторони і у суду немає сумнівів у їх достовірності та добровільності їх визнання;

4) а також, якщо вирок суду у кримінальній справі або постанова суду у справі про адміністративний проступок, які набрали чинності, є обов'язковими для адміністративного суду, який розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинено воно цією особою.

Таким чином, вищевикладені обставини не входять до предмету доказування, але без їх встановлення правильне вирішення справи неможливо.

Особи, які беруть участь у справі і обгрунтовано вважають, що надання необхідних доказів стане згодом неможливим або ускладненим (наприклад, докази можуть бути навмисне знищені, свідок їде у відрядження), мають право просити суд забезпечити ці докази. Забезпечення доказів може здійснюватися до відкриття провадження у справі за заявою зацікавленої сторони. Докази забезпечуються шляхом допиту свідків, призначення експертизи, витребування та огляду письмових чи речових доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням.

Згідно зі ст. 75 КАСУ заяву про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу, а якщо провадження у справі ще не відкрито (забезпечення доказів до пред'явлення позову до суду), - то в місцевий адміністративний суд, на території якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо забезпечення доказів. У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені:

1) докази, які необхідно забезпечити;

2) обставини, які можуть бути підтверджені цими доказами;

3) обставини, що свідчать про те, що надання необхідних доказів може стати неможливим або ускладненим;

4) справа, для якого необхідні ці докази, або з якою метою необхідно їх забезпечити.

Заява про забезпечення доказів розглядається судом протягом п'яти днів з дня його отримання з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду заяви суд виносить рішення, яке може бути оскаржене.

Одним із засобів доказування, відповідно до ст. 76 КАСУ, є пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, які оцінюються разом з іншими доказами у справі. Такі пояснення полягають в їхніх повідомленнях про цікавлять суд фактах, що лежать в основі вимог і заперечень. Пояснення сторін і третіх осіб є найпоширенішим засобом доведення, тому що використовуються в будь-якій справі. Однак судовими доказами є не всякі пояснення сторін, а ті, які містять відомості про фактичні обставини справи. Які б не було міркування, емоції, доводи доказового значення не мають. Пояснення сторін можна розділити на затвердження і визнання. Визнання боку - пояснення, що підтверджують існування факту, який за загальними правилами доказування повинна доводити інша сторона.

Визнання стороною в суді обставин, якими інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення, не є обов'язковим для суду (ст. 76 ​​КАСУ).

Показаннями свідка є повідомлення про відомі йому обставини, що мають значення для справи. Тим не менш, не є доказом показання свідка, який не може назвати джерело своєї обізнаності про певних обставин. Це правило стосується неможливості надання свідчень за чутками, що, у свою чергу, спрямовано на дослідження в судовому засіданні лише достовірних доказів. Якщо показання свідка базуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи також повинні бути допитані (ст. 77 КАСУ).

Письмовими доказами є документи (зокрема електронні), акти, листи, телеграми, будь-які інші письмові записи, що містять відомості про обставини, що мають значення для справи. Суд може уповноважити зацікавлену сторону або іншу особу, яка бере участь у справі, одержати письмовий доказ для представлення його суду (ст. 79 КАСУ).

До письмових доказів існують певні вимоги щодо дотримання порядку засвідчення копій документів. Оригінали письмових доказів, що є в справі, повертаються судом після їх дослідження, якщо це не шкодить розгляду справи, або після набрання законної сили судовим рішенням у справі за клопотанням осіб, які надали ці оригінали. У справі залишається засвідчена суддею копія письмового доказу.

Письмові докази, истребуемую судом, безпосередньо спрямовуються до адміністративного суду. Суд також може уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі отримати докази для надання його суду.

Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, що мають значення для розгляду справи. Це також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію (ст. 80 КАСУ). Тобто речовими доказами є предмети матеріального світу, які своїми ознаками, якостями, властивостями, зовнішнім виглядом, змінами містять інформацію про обставини, що мають значення для справи . В адміністративному судочинстві предмети матеріального світу виступають в якості речових доказів найчастіше в наступних випадках відхилення їх від адміністративно-правових норм (стандартів та інших нормативів): у випадку заборони адміністративно-правовими нормами їх створення або використання; а також в інших випадках, що мають значення для справи.

Витребування речових доказів здійснюється у порядку, встановленому для витребування письмових доказів, тобто необхідні суду докази направляються безпосередньо до суду. Суд може також уповноважити заінтересовану або інша особа, яка бере участь у справі, одержати речові докази для подачі їх до суду. Ці докази повертаються судом після їх дослідження за клопотанням надали їх осіб, якщо це не шкодить розгляду справи. В інших випадках речові докази повертаються після набрання чинності рішенням суду за клопотанням осіб, яким належать ці докази. Речові докази, які є об'єктами, вилученими з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні, визначені в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тому за клопотанням державних експертних установ вони можуть бути передані їм для використання в експертній та науковій роботі.

Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесел і т. п., суд може призначити експертизу. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібно відповідь експерта . Кількість і зміст питань, за якими буде проведена експертиза, визначаються судом. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити експертизу і доручити її проведення відповідного експертній установі або конкретному експерту (ст. 81 КАСУ).

Відповідно до ст. 86 КАСУ оцінка доказів судом грунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному і об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Докази, отримані з порушенням закону, до уваги не приймаються (ч. 3 ст. 70 КАСУ).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, щоб довести правоту, позивачеві необхідно визначити, які докази необхідно надати суду для підтвердження своєї позиції, з'ясувати, які докази є, а які необхідно витребувати, передбачити можливість подання заяви до суду про забезпечення доказів, якщо існує ймовірність неможливості їх отримання.

Не розглядаючи докладно особливості судового розгляду в адміністративних справах, перейдемо до питання прийняття судового рішення.

Якщо справа була розглянута по суті, то суд виносить одну з таких рішень:

1) задовольнити позов повністю або частково;

2) відмовити в задоволенні позову повністю або частково.

Звернемо увагу, що судове рішення в адміністративній спору викладається у формі постанови.

Згідно зі ст. 254 КАСУ постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Згідно зі ст. 186 КАСУ заяву про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом 10 днів з дня його проголошення, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до ст. 160 КАСУ - з дня складення. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 20 днів після подачі заяви про апеляційне оскарження. Обгрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі.

Можна піти й іншим шляхом і відразу подати апеляційну скаргу без подачі попередньої заяви протягом 10 днів з моменту оголошення оскаржуваного рішення суду.

Звернемо увагу, що у разі поновлення строку апеляційного оскарження вважається, що постанова або ухвала суду не вступило в законну силу.

Ще одним важливим моментом, на який хотілося б звернути увагу, є клопотання про призупинення дії оспорюваного рішення. Звернутися з таким клопотанням можна не тільки при складанні позову, але і на будь-якій стадії судового розгляду справи.

Касаційна скарга подається до Вищого адміністративного суду України протягом одного місяця після набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції (ст. 212 КАСУ).

На стадії касації можна звернутися до суду з клопотанням про призупинення виконання судового рішення, що оскаржується.

За винятковими обставинами у порядку, встановленому ст.ст. 235-244 КАСУ, рішення Вищого адміністративного суду України може бути оскаржено до Верховного Суду України.

Для наочності наведемо процес судового оскарження в порядку адміністративного судочинства у вигляді схеми.

Література

  1. Цивільний кодекс України.

  2. Господарський кодекс України.

  3. Треушников М. К. Судові докази - М, 1997. - С. 37-38.

  4. Нешатаева Т. М. Міжнародне приватне право і міжнародний цивільний процес: Навчальний курс у трьох частинах. - М.: ВАТ «Видавничий дім« Городець », 2004. - С. 501.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
48.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосува
Кодекс адміністративного судочинства України
Модель адміністративного судочинства Австрії
Загальні засади адміністративного судочинства в Україні
Психологічні особливості судочинства
Суд присяжних особливості судочинства
Особливості судочинства за участю присяжних засідателів
Особливості адміністративного права Німеччини
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru