Основні соціально-економічні показники розвитку м Рязані

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат

на тему:

«Основні соціально-економічні показники розвитку Рязані»

Місто Рязань - адміністративний, промисловий і культурний центр Рязанської області, розташований на північно-заході.

Місто засноване в 1095 році. Спочатку він іменувався Переяславлем Рязанським. Сучасне найменування місто отримало через кілька століть, як гідний наступник героїчної столиці давньоруського Рязанського князівства, зруйнованого татаро-монголами.

Муніципальне утворення - міський округ місто Рязань є самостійним муніципальним утворенням у складі Рязанської області. Статут муніципального освіти - міський округ місто Рязань затверджений рішенням Рязанського міської Ради від 03.06.1996 р. № 23 і зареєстрований Управлінням юстиції Рязанської області 17.01.1997 року за № 21.

Межі території муніципального освіти - місто Рязань затверджені постановою голови адміністрації Рязанської області від 03.03.94 р. № 128 «Про затвердження адміністративних меж міста Рязані і Солотчинський округу» та відповідної постанови мера м. Рязані від 07.04.94 р. № 305.

Місто Рязань має спільний кордон з двома районами області: на північно-заході з Рибновського районом, на півночі, сході, півдні і заході - з Рязанським районом. Територія міста: 224 кв. км., з них:

 • землі міської забудови 134,6 кв. км.;

 • лісу 32,3 кв. км.

Знаходиться в 196 км від Москви. Чисельність постійного населення на початок 2009 року склала 510 тис. чол.

В даний час, в умовах кризи, як ніколи важливо стежити за динамікою соціально-економічного розвитку міста. Дана тема дуже актуальна. Основним завданням роботи є розглянути основні соціально-економічні показники по місту Рязані за останні три роки (2006-2008).

Демографічна ситуація

За оцінкою, на 1 січня 2008 року постійне населення м. Рязані склало 510,8 тис. осіб і зменшилася за 2008 рік на 0,8 тис. осіб. Таким чином, чисельність населення на початок 2009 року склала 510,0 тис. чол., А на кінець року, за прогнозами, цей показник буде близько 509,2 тис.чол.

Чисельність населення (на 1 січня), тис. чол.


2006

2007

2008

м. Рязань

513,3

512,2

510.8

в тому числі у віці:


молодше працездатного

67,5

65,7

64,9

з них дітей у віці 1-6 років

23,0

23,9

24,8

працездатному

331,7

330,1

327,1

старше працездатного

114,1

116,4

118,8

На території міста Рязані проживає 43,9% населення Рязанської області.

Щільність населення в місті становила: за 2006 рік - 2294,4
чоловік на 1 км 2 (цей показник у Рязанській області дорівнює 29,8), за 2007 рік -2283,5 чоловік на 1 км 2 (29,6), за 2008 рік - 2289,7 осіб на 1 км 2 (29, 4).

Важливо відзначити розподіл населення за статтю:


жінки

чоловіки

частка (%) у населенні жінок

частка (%) у населенні чоловіків

жінок на тисячу чоловіків

2006

280 937

232 324

54,7%

45,2%

1209

2007

280 714

231 493

54,8%

45,2%

1213

2008

280 371

230 445

54,9%

45,1%

1217

Народились, померлі, природний приріст

Рік

Всього осіб

На 1000 населення


народжені

померлі

З них померлих дітей у віці до 1 року

Природний приріст / убуток

народжені

померлі

Природний приріст / убуток

2006

4288

7441

45

-3153

8,4

14,5

-6,1

2007

4581

7566

38

-2985

9,0

14,8

-5,8

2008

4902

7408

43

-2506

9,6

14,5

-4,9

Кількість народжених у 2008 році в порівнянні з 2007 роком, збільшилася на 321 людини і склало 4 902 осіб. Показник народжуваності 9,6 народжених на 1000 населення (в цілому по області - 10,1).

Число померлих в 2008 році в порівнянні з минулим роком зменшилася на 158 осіб і склало 7 408 осіб. Загальний показник смертності 14,5 померлих на 1000 населення (в цілому по області - 18,6). Число померлих в 1,5 рази перевищує число народжених.

Що стосується 2009 року, то число народжених в січні порівняно з січнем 2008 року, збільшилася на 13 чоловік і склало 420 чоловік. Показник народжуваності 9,7 народжених на 1000 населення (в цілому по області - 10,3).

Число померлих в січні 2009 року порівняно з січнем минулого року зменшилося на 96 чоловік і склало 657 чоловік. Загальний показник смертності 15,2 померлих на 1000 населення (в цілому по області - 19,9). Число померлих в 1,6 рази перевищує число народжених.

Число шлюбів та розлучень


Шлюби

Розлучення


2006

2007

2008

2006

2007

2008

Всього

4725

5381

4797

2402

2819

2688

На 1000 чол.

9,2

10,5

9,4

4,7

5,5

5,3

Праця

Середньорічна чисельність працівників організацій:


2006

2007

2008

Чисельність незайнятих працездатних громадян, які перебувають на обліку в органах служби зайнятості

2,9

2,4

2,2

З них отримали статус безробітного

2,1

1,5

1,6

Згідно з планом соціально-економічного розвитку м. Рязані на 2009 рік, прогнозована чисельність незайнятих працездатних громадян, які перебувають на обліку в органах служби зайнятості повинна скласти в 2009 році 2,9 тис. чол., З них повинні отримати статус безробітного 2,2 тис. чол.

В органах державної служби зайнятості на кінець лютого 2009 року перебувало на обліку 2 494 людини, які мають статус безробітного, що в 1,6 рази більше рівня відповідного періоду минулого року, за лютий 2009 року чисельність безробітних збільшилася на 410 осіб або на 19,7% в порівнянні з січнем. Заявлена ​​потреба у працівниках скоротився в 2 рази і склала 3 594 осіб. Навантаження незайнятого трудовою діяльністю населення, що складає на обліку в органах служби зайнятості, на одне вакантне місце склала 0,9 людини, що в 3 рази більше, ніж на кінець лютого 2008 року.

Рівень життя населення

Грошові доходи та витрати населення


2005

2006

2007

Грошові доходи

43 629,9

55 906,1

64 979,5

Грошові витрати

51 663,5

61 337,9

74315,6

Перевищення витрат над доходами (-) всього, у%

-8 033,6 (-18,4%)

-5 431,8 (-9,7%)

-9 336,1 (-14.4%)


2006

2007

2008

Прожитковий мінімум, в середньому на душу населення

2973 руб.

3471 руб.

4273 руб.

Середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата

9961,4 руб.

12535,4 руб.

15646,4 руб.

Середній розмір нарахованих місячних пенсій

2844,7 руб.

3656,7 руб.


Середньомісячна заробітна плата, нарахована на великих і середніх підприємствах і організаціях міста у 2008 році, склала 15 646,4 рублів, що на 23,4% вище рівня 2007 року (довідково: у 2007 році - зросла на 25,1%). Розмір реальної нарахованої заробітної плати збільшився на 4,9% (у 2007 року - на 13,1%).

Середньомісячна заробітна плата в організаціях, що не відносяться до суб'єктів малого підприємництва, в січні 2009 року, склала 15 227,8 рублів, що на 9,3% вище ніж у січні 2008 року

На 1 березня 2009 року сумарна заборгованість по заробітній платі 4180 працівникам (в організаціях, що не відносяться до суб'єктів малого підприємництва міста) склала 67,1 млн. рублів і збільшилася в порівнянні з 1 лютого 2009 року на 5,4 млн. рублів (на 8,8%), з початку року - на 45,2 млн. рублів (у 3 рази). Обсяг простроченої заборгованості по заробітній платі, що склався на 1 березня 2009 року, становить 86,9% від місячного фонду заробітної плати працівників. 97,2% заборгованості склалося через відсутність власних коштів організацій (90,6% заборгованості припадає на обробні виробництва і 6,8% - на транспорт) і 2,8% - через недофінансування з федерального бюджету освітніх установ.

Послуги населенню2006

2007

2008

Обсяг платних послуг

  • всього

млн. руб.

8 370,2

10 468,2

12 007,2

  • на душу населення

руб.

16 326

20 466

23 525

Обсяг побутових послуг

  • всього

млн. руб.

445,9

402,8

265

  • на душу населення

руб.

870

787

519

Обсяг платних послуг населенню відображає загальний обсяг грошових коштів, сплачених самим споживачем за надану йому (або членам його сім'ї) послугу або організацією (підприємством), в якій він працює.

Платні послуги населенню включають: побутові, транспортні, послуги зв'язку, житлові, комунальні, послуги готелів та аналогічних засобів розміщення, послуги системи освіти, культури, туристські, послуги фізичної культури і спорту, медичні, санаторно-оздоровчі, ветеринарні, послуги правового характеру та інші .

Обсяг платних послуг у січні - лютому 2009 року, наданих населенню великими і середніми організаціями, склав 2165,9 млн. рублів, що в порівнянних цінах на 4,4% менше, ніж у січні-лютому 2008 року.

Соціальна політика


2006

2007

2008

Нараховано субсидій населенню на оплату житлового приміщення та комунальних послуг, млн. руб.

70

56,2

93

Частка сімей, які отримували субсидії населенню на оплату житлового приміщення та комунальних послуг,%

4

4

3,1

Надано соціальної допомоги населенню з коштів міського бюджету, тис. крб.

3 301

3 967

4 120

У Рязані за станом на 1 січня 2008 року проживали 890 багатодітних сімей, 3,5 тисячі самотніх матерів, 1,7 тисячі дітей - інвалідів, 2,8 тисячі неповних сімей, 160 тисяч пенсіонерів, з них 58 700 інвалідів допенсійного віку.

Для соціального захисту малозабезпечених громадян у місті створено управління соціального захисту населення, а також два муніципальних установи: МУ «Рязанський міський центр соціального обслуговування населення» та установа стаціонарного типу - МСУ СТ «Рязанський геронтологічний центр« Мальшинська богадільня ».

Рязань - один з перших міст Росії, де була створена служба житлових компенсацій. Програма житлових компенсацій діє в місті з липня 1994 року, вона передбачає надання допомоги малозабезпеченим сім'ям в питанні оплати житла і комунальних послуг. Багато сімей отримують житлові компенсації протягом усіх років.

Торгівля


2006

2007

2008

Оборот роздрібної торгівлі
  • всього, млн. руб.

31 448,9

41 320,9

56 566,6

  • на душу населення, руб.

61 340

80 783,8

110 828

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі, у% до попереднього року

116,6

120,5


Оборот громадського харчування, млн. руб.

909,8

1 248,4

1 904,6

Індекс фізичного обсягу обороту громадського харчування, у% до попереднього року

110,4

127,2


Оборот роздрібної торгівлі в січні-лютому 2009 року склав 8102,3 млн. рублів і збільшилася у товарній масі в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 7%. У структурі обороту роздрібної торгівлі питома вага продовольчих товарів склав 49,2%, непродовольчих - 50,8%. Частка реалізації товарів на ринках склала 12,3% (у січні-лютому 2008 р. - 12,4%).

Соціальна сфера

Освіта

Дошкільні установи2006

2007

2008

Всього дитячих дошкільних освітніх установ

од.

109

110

110

У тому числі муніципальних,

У них:

од.

101

104

104

- Місць

тис. місць

15,5

11,1

11,2

- Вихованців

тис. чол.

13,5

15,7

16,7

Забезпеченість дитячими дошкільними установами

місць на 1000 дітей

672

472

460

Число загальноосвітніх установ (на початок навчального року)


2006/2007

2007/2008

2008/2009

Число загальноосвітніх установ - всього

87

86

86

в тому числі:
Денні

з них:

84

83

83

Державні

79

79

79

Недержавні

5

4

4

Державні вечірні

3

3

3

Збільшується кількість дітей та підлітків, що займаються в установах додаткової освіти. До складу муніципальних установ додаткової освіти дітей входять Рязанський міський палац дитячої творчості, центри дитячої творчості, центр дитячого та юнацького туризму, міська станція юних техніків, міська станція юних натуралістів, центр дитячої та юнацького туризму і екскурсій, міський дитячий клуб «Сузір'я», дитячий оздоровчо - освітній табір, дитячі спортивні школи.

Вищі та середні навчальні заклади


2006

2007

2008

Державні вищі навчальні заклади

12

12

12

Недержавні вищі навчальні заклади

12

12

12

Середні спеціальні навчальні заклади

17

16

16

Охорона здоров'я


2006

2007

2008

Кількість лікарняних закладів усіх відомств

27

27

27

Кількість лікарняних установ підвідомчих управлінню охорони здоров'я міста

12

12

12

Кількість лікарняних ліжок:
всього, тис.

8,2

8,3

8,3

на 10 000 чол. населення

160

161

162,5

На території міста знаходяться 18 медичних установ, що знаходяться у підпорядкуванні управління охорони здоров'я адміністрації Рязанської області, 32 муніципальних і 11 відомчих медичних установ.

В даний час діють 27 лікарень на 8,2 тисяч ліжок, з яких 12 муніципальних лікарень на 3,4 тисяч ліжок (у їх числі 2 пологових будинки, лікарня швидкої медичної допомоги).


2006

2007

2008

Чисельність лікарів в системі управління охорони здоров'я міста, чол.

всього

1978

1961

1976

на 10 000 населення

39

38

39

Кількість середнього медичного персоналу в системі управління охорони здоров'я міста, чол.

всього

3489

3375

3718

на 10 000 населення

68

66

73

Культура

Широка і різноманітна культурна життя Рязані. У місті відкриті для відвідування професійні театри (драматичний, ляльковий, театр для дітей та молоді), філармонія, цирк, 7 музеїв, 5 кінотеатрів, 4 парки культури і відпочинку, а також палаци і будинки культури.

У місті більше двохсот пам'яток історії, культури та архітектури. Серед них особливе місце займають Солотчинський монастир і унікальний ансамбль Рязанського кремля, що є архітектурним музеєм-заповідником.

ЗМІ

Телебачення:

 • ДТРК «Ока»

 • ОДТРК «ТКР» (ОДТРК «Край Рязанський»)

 • Телекомпанія «Відлуння»

 • 35 канал - Рязань

 • 9-й канал

 • ТРК «Лібурн»

Радіо

 • Рідне Радіо 100.7 FM

 • Дорожнє радіо 101.5 FM

 • Срібний дощ - Рязань 102.5 FM

 • Європа Плюс - Рязань 103.2 FM

 • Ретро FM 104.1 FM

 • Русское радио - Рязань 105.4 FM

 • Радіо Шансон - Рязань 105.9 FM

 • Радіо ОК 107.2 FM та ін

Преса

 • Рязанські відомості - обласна газета, видається в Рязані з квітня 1997 року.

 • МК в Рязані - регіональне видання Московського Комсомольця

 • Вечірня Рязань тираж - 10000, обсяг - 24 стор, періодичність - щотижня, видається з 1998 року.

 • Молодіжне середовище

 • Мещерська сторона - видається з 24 березня 1999 року.

 • Панорама міста та ін

Спорт

В даний час в Рязані функціонують 6 стадіонів (включаючи льодовий Палац спорту «Олімпійський») на 47 тисяч місць, 114 спортивних залів, 12 плавальних басейнів, 14 дитячих спортивних шкіл. У місті культивується понад 30 видів спорту.Промислове виробництво
2006

2007

2008

Обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами (млн. крб.),

в тому числі за фактичними видами діяльності:

56341,4

68152,2

81559,5

  • обробні виробництва

46490,8

59709,7

70940,9

  • виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

9847,4

8438

10611,7

  • видобуток корисних копалин

3,2

4,5

6,9

Число діючих промислових підприємств (од.)

133

129

138

Індекс промислового виробництва (у% до попер. Році)

112,4

101,4

102,6

У січні-лютому 2009 року великими і середніми організаціями міста відвантажено товарів власного виробництва, виконано робіт і послуг власними силами на суму 10,9 млрд. рублів. Індекс промислового виробництва склав 85,3% до рівня січня-лютого 2008 року (довідково: у січні-лютому 2008 року індекс промислового виробництва становив 102,8%).

У січні-лютому 2009 року великими і середніми організаціями міста відвантажено товарів власного виробництва, виконано робіт і послуг власними силами по обробним виробництвам на суму 8,2 млрд. рублів. Індекс промислового виробництва в обробних виробництвах склав 84,1% до рівня січня-лютого 2008 року.

У січні-лютого 2009 року великими і середніми організаціями міста відвантажено товарів власного виробництва, виконано робіт і послуг власними силами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на 2,7 млрд. рублів. Індекс промислового виробництва склав 90,5% до рівня січня - лютого 2008 року. Виробництво електроенергії скоротилося на 11,6%, виробництво теплоенергії - на 2,6%.

Будівництво


2006

2007

2008

Інвестиції в основний капітал (млн. крб.)

18 478,6

20 534,2

28 712

Обсяг капітальних вкладень на об'єкти міського господарства (млн. крб.)

148,5

266,65

211

Введення в експлуатацію житлових будинків (тис. кв. М.)

272.8

353,5

386,6

На розвиток економіки та соціальної сфери у січні-лютому 2009 року використано 582,5 млн. рублів інвестицій в основний капітал (по великим та середнім організаціям), то в 1,9 рази менше, ніж у січні-лютому 2008 року. Обсяг робіт, виконаних великими і середніми організаціями за видом діяльності «будівництво», склав 361,9 млн. рублів, що в 2,3 рази менше рівня січня-лютого 2008 року.

У січні-лютому 2009 року організаціями побудовані 790 нових квартир загальною площею 51,7 тис. кв. метрів, що на 28,2% менше ніж у січні-лютому 2008 року. Населенням за свій рахунок і за допомогою кредитів побудовано 4,9 тис. кв. метрів загальної площі житлових будинків, що склало 9,5% від загального обсягу введеного житла. Введено в експлуатацію газові мережі протяжністю 6,4 км.

Транспорт


2006

2007

2008

Перевезено пасажирів транспортом загального користування (млн. чол.)

203

184,2

186,8

Середня кількість поїздок в придатна 1 мешканця

396

360

366

Перевезення пасажирів в м. Рязані здійснюється чотирма видами транспорту: автомобільним (автобуси та маршрутні таксі), тролейбусним, трамвайним і легковими таксомоторами.

Вантажообіг транспорту скоротився в 2,4 рази.

Автомобільним транспортом загального користування перевезено 19,8 млн. пасажирів, що на 2,1% більше, ніж у січні-лютому 2008 року. Продовжується розвиток ринку послуг маршрутних таксомоторів. Для перевезення пасажирів на міських маршрутах було залучено 1 241 маршрутний таксомотор, з них: 756 автобусів належить фізичним особам - власникам автобусів, 347 автобусів - юридичним особам інших видів діяльності, 129 - малим автопідприємствам. З початку року ними перевезено 14 млн. осіб, що на 9,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. Їх питома вага в загальному обсязі пасажироперевезень автомобільним транспортом склав 70,5% (у січні-лютому 2008 р. - 65,8%).

Правопорушення


2006

2007

Кількість зареєстрованих злочиніввсього

7891

5467

на 1000 населення

15,4

10,7

Вчинено злочинів неповнолітніми та за їх співучасті

308

197

Виявлено осіб, які вчинили злочини

2478

2325

Висновки

Рязань - адміністративний, промисловий і культурний центр.

В даний час промисловий потенціал міста значною мірою формують такі види економічної діяльності: виробництво, передача, розподіл електроенергії і теплової енергії, виробництво нафтопродуктів, виробництво електроустаткування. Електронного та оптичного устаткування, виробництво харчових продуктів, включаючи напої, виробництво неметалевих мінеральних продуктів.

Рязань - важливий в масштабах ЦФО транспортний вузол, через який проходить ряд магістральних залізниць і федеральних автомагістралей (автодороги Москва - Самара - Челябінськ і Москва - Тамбов - Волгоград). Населення регіону зменшується.

Сьогодні в Рязані діють понад 19 тис. підприємств і організацій різних форм власності. У 2008 році середньосписочна чисельність працівників організацій 171,7 тис. чол., Середньомісячна заробітна плата15646, 4 крб. Спостерігається різке збільшення заборгованості по заробітній платі.

Перевищення витрат населення над доходами (14,4%). Зростає загальний обсяг платних послуг населенню. У місті надається соціальна допомога певним верствам населення. За останні роки збільшився оборот роздрібної торгівлі та обіг громадського харчування.

У Рязані загальну освіту забезпечують 83 установи, з них 79 державних і 4 недержавних денних загальноосвітніх закладів. Система початкової професійної освіти налічує 12 навчальних закладів з чисельністю учнів 6173 людини. На початок 2008/2009 року система освіти міста включала 16 середніх спеціальних навчальних закладів. Вища школа представлена ​​широкою мережею державних і недержавних вищих навчальних закладів.

В даний час на території міста медичну допомогу надають 27 лікарняних закладів на 8255 ліжок, 75 амбулаторно-поліклінічних установ потужністю більше 10 тис. відвідувань за зміну. У місті налічується 4,6 тис. лікарів усіх відомств та 7,1 тис. середнього медичного персоналу. Надають медичні послуги населенню.

В даний час в Рязані функціонують 6 стадіонів на 47 тисяч місць, 114 спортивних залів, 12 плавальних басейнів, 14 дитячих спортивних шкіл. У місті культивується понад 30 видів спорту.

Культурне життя міста різноманітна: у Рязані діють професійні театри, філармонія. Цирк, більше 200 пам'яток культури та мистецтва.

Список використаної літератури

 1. Місто Рязань в цифрах: стат. збірник, Рязань. Росстат, 2007

 2. Місто Рязань в цифрах 1 півріччя 2008 року: стат. збірник, Рязань. Росстат, 2008

 3. Райони Рязанської області, Рязань, Росстат, т. 2, 2007

 4. Регіони Росії: основні соціально-економічні показники міст, стат. збірник, 2007

 5. www. stat. ryazan. ru - офіційний сайт Рязстата

 6. www.gks.ru - Росстат

Посилання (links):
 • http://www.gks.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Географія | Реферат
  127.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Основні соціально економічні напрями розвитку Саратовског
  Основні соціально-економічні напрямки розвитку Саратовського краю у XVIII столітті
  Соціально економічні показники Республіки Білорусь
  Основні економічні показники
  Основні техніко економічні показники цеху
  Основні техніко-економічні показники цеху
  Основні техніко-економічні показники підприємства
  Економічні показники розвитку галузі
  Оцінка впливу методу нарахування амортизації на основні економічні показники організації
  © Усі права захищені
  написати до нас