Основи фінансування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Задача 1

Пожежею 20 червня супермаркеті «Вікторія» були пошкоджені товари. На 1 червня в магазині було товару на 3500 тис. руб. З 1 по 20 червня надійшло товарів на 2800 тис. рублів, здано в банк виручки 3200 тис. руб., Сума незданому виручки - 60 тис. руб., Природний спад склала 1,2 тис. руб.

Після пожежі був зроблений облік врятованих товарів на суму 2036,2 тис. руб. Витрати обігу - 10%, торгова надбавка - 25%. Витрати по списанню та приведення товарів у порядок склали 8,0 тис. руб. Страхова сума складає 70% від фактичної вартості товарів на момент укладання договору страхування.

Перелічіть збиток страхувальника і величину страхового відшкодування.

Рішення

Визначаємо:

1) вартість товару в універмазі на момент пожежі =

= 3500 + 2800 - 3200 - 60 - 1,2 = 3038,8 тис. руб.;

2) вартість загиблого та уцінки пошкодженого майна =

= 3038,8 - 2036,2 = 1002,6 тис. руб.;

3) шкоди = вартості загиблого та уцінки пошкодженого майна - торговельні надбавки + витрати звернення + витрати по рятуванню та приведенню майна в порядок;

де торгові надбавки і витрати обігу рівні:

Торговельні надбавки = (вартість загиблого та уцінки пошкодженого майна * рівень надбавок у%) / (100 + рівень торговельних надбавок у%)

Витрати обігу = (вартість загиблого та уцінки пошкодженого майна * рівень витрат у%) / 100

Торговельні надбавки = 10002,6 * 25 / (100 +25) = 200,52 тис. руб.

Витрати обігу = 10002,6 * 10 / 100 = 100,26 тис. руб.

Збиток = 1002,6 - 200,52 + 100,26 + 8,6 = 910,94 тис. руб.

Величина страхового відшкодування =

= 910,94 * 0,7 = 637,658 тис. руб.

Задача 2

Об'єкт вартістю 6 млн. рублів застрахований за одним договором трьома страховиками: першим - на суму 2,5 млн. руб., Другим на суму 2 млн., третім на суму 1,5 млн. руб. Страховим випадком (сталася пожежа) завдано шкоди об'єкту в сумі 1,8 млн. руб. Визначте розмір виплати страхувальнику кожним страховиком.

Рішення

Першим: (1,8 * 2,5) / 6 = 0,75 млн. руб. або 750 тис. руб.

Другим: (1,8 * 2) / 6 = 0,6 млн. руб. або 600 тис. руб.

Третім: (1,8 * 1,5) / 6 = 0,4 млн. руб. 450 тис. руб.

Задача 3

Виконайте наступні розрахунки за операціями з векселями:

  1. Простий вексель видається на суму 800 тис. руб., Зі сплатою в кінці року. Яку суму власник отримає, якщо він врахує вексель за 5 місяців до терміну погашення за простою обліковою ставкою 12% річних?

  2. Переказний вексель (тратта) видається на суму 2 млн. руб., Термін його погашення - 2 роки. Яка сума дисконту при обліку векселя по складній обліковій ставці, рівної 18% річних?

Рішення 1 ситуації:

Знаходимо вартість векселя за формулою:

P = S (1 - nd), де:

S - виплачується сума грошових коштів за векселем у момент погашення;

n - кількість періодів нарощення;

d - облікова ставка (в частках від одиниці).

Оскільки в 1 ситуації облік буде обчислюватися в місяцях, то d розділимо на 12, тобто

80000 * (1 -5 * 0,12 / 12) = 760 000 руб.

У другій ситуації знаходимо вартість векселя в даний час за формулою:

P = S (1 - d) n

P = 2000000 * (1 - 0,18) 2 = 1344800 крб.

Знаходимо суму дисконту як різницю між сумою векселя, що виплачується в момент його погашення і сьогоднішньою вартістю векселя:

2000000 крб. - 1344800 крб. = 655200 руб.

Задача 4

Інвестор придбав акцію. Сума дивідендів в перший рік - 50 $, а в наступні роки зростає на 10 $ щорічно. Норма поточної прибутковості акції 15% на рік.

Визначте поточну ринкову ціну акції за умови роботи з нею протягом 5 років.

Рішення:

  1. Визначимо суму дивідендів у 2,3,4, 5 рік.

2 рік 50 + 10 = 60 $

3 рік 60 + 10 = 70 $

4 рік 70 + 10 = 80 $

4 рік 80 + 10 = 90 $

  1. Ринкова ціна Σ Дт / (1 ​​+ I) n = 50 / (1 ​​+ 0,15) + 60 / (1 ​​+ 0,15) 2 + 70 / (1 ​​+ 0,15) 3 + 80 / (1 ​​+ 0 , 15) 4 + 90 / (1 ​​+ 0,15) 5 = 225,36 $, де:

Дп - сума дивідендів;

I - ставка відсотка;

n - кількість років.

Задача 5

Мікрохвильова піч ціною 2 тис. руб. продається в кредит рік під 10% річних. Погасітельная платежі вносяться через кожні три місяці. Визначити розмір разового погасительной платежу.

Рішення:

Сума, що підлягає погашенню за весь термін кредиту:

S = P (1 + in),

де:

Р - сьогоднішня вартість платежів,

S - сума грошових коштів, яка буде виплачена до кінця терміну,

n - термін кредиту в роках

I - ставка%.

S = 2 (1 + 1 * 0,1) = 2,2 тис. руб.

Разовий погасительной платіж:

q = S / nm,

де:

m - число платежів.

q = 2,2 / 1 * 4 = 0,55 тис. руб. або 550 руб.

Задача 6

Кредит у сумі 10 тис. $ виданий на шість місяців під 20% річних (відсотки прості). Погашення заборгованості здійснюється щомісячними платежами. Скласти план погашення заборгованості.

Рішення

Нарощена сума боргу наприкінці періоду становитиме:

S = Р (1 + in) = 10 (1 + 0,5 * 0,2) = 11 тис. $,

де:

Р - сьогоднішня вартість платежів,

S - сума грошових коштів, яка буде виплачена до кінця терміну,

n - термін кредиту в роках,

i - ставка%.

Сума нарахованих відсотків:

I = Р in

I = 10 * 0.5 * 0.2 = 1 тис. $

Щомісячні виплати:

q = S / nm,

де:

S - сума грошових коштів, яка буде виплачена до кінця терміну,

m - число платежів,

n - кількість років.

q = 11 000 / 6 = 1833,33 $

Знайдемо суму порядкових номерів місяців:

1 +2 +3 +4 + 5 +6 = 21

З першого платежу в рахунок сплати відсотків йде 6 / 21 загальної суми нарахованих відсотків:

6 / 21 * 1000 = 285,71 $

Сума, що йде на погашення основного боргу, становить:

1833,33 - 285,71 = 1547,62 руб.

З другого платежу в рахунок сплати відсотків йде 5 / 21 загальної суми нарахованих відсотків:

5 / 21 * 1000 = 238,09 $

Сума, що йде на погашення боргу:

1833,33 - 238,09 = 1595,24 $

План погашення боргу:

Частка погашаються відсотків

Сума погашення процентних платежів

Сума погашення основного боргу

Залишок основного боргу на початок місяця

6 / 21

285,71

1547,62

10000

5 / 21

238,09

1595,24

8452,38

4 / 21

190,48

1642,86

6857,14

3 / 21

142,86

1690,48

5214,28

2 / 21

95,24

1738,09

3523,8

1 / 21

47,62

1785,71

1785,71

Разом

10000

10000


Задача 7

Є два зобов'язання. Умови першого - виплатити 400 тис. руб. через чотири місяці; умови другого - виплатити 450 тис. руб. через вісім місяців. Чи можна вважати їх рівноцінними? Ставка відсотка 12% річних.

Рішення

Застосуємо просту ставку, так як платежі короткострокові. Тоді сучасні вартості цих платежів:

Р = S / (1 ​​+ ni)

Р - сьогоднішня вартість платежів,

S - сума грошових коштів, яка буде виплачена до кінця терміну;

n - кількість нарахувань,

I - ставка%.

Р1 = 400 / (1 ​​+0,12 * 4 / 12) = 384,62 тис. руб.

Р2 = 450 / (1 ​​+0,12 * 8 / 12) = 416,67 тис. руб.

Відповідь: порівнювані зобов'язання не є еквівалентними при заданій ставці і не можуть заміняти один одного.

Задача 8

Визначте доцільність вкладення коштів у інвестиційний проект шляхом визначення прибутковості інвестицій без урахування і з урахуванням дисконтування на основі наступних даних:

коефіцієнт дисконтування - 0,15;

інвестиції в нульовий рік реалізації проекту 600 тис. руб.;

результати від реалізації проекту за 3 роки:

1 рік - 210 тис. руб.,

2 рік - 220 тис. руб.,

3 рік - 400 тис.

Рішення

1) Прибутковість проекту без урахування дисконтування:

(210 + 220 + 400) - 650 = +180 тис. руб.

2) Прибутковість проекту з урахуванням дисконтування:

Р = S / (1 ​​+ I) n

1 рік - 210 / (1 ​​+0,15) = 183 тис. Руб.

2 рік - 220 / (1 ​​+0,15) 2 = 166,7 тис. руб.

3 рік - 400 / / (1 ​​+0,15) 3 = 263 тис. руб.

Чиста поточна вартість (ЧДД) = (83 +166,7 +263) - 650 = -37,3 тис. руб.

Відповідь: впровадження проекту недоцільно, оскільки ЧДД менше 0.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Завдання
33.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Теоретичні основи проектного фінансування
Правові основи державних доходів і видатків державного фінансування
Фінансування театрів
Фінансування проекту
Фінансування освіти 2
Фінансування культури
Бюджетне фінансування
Фінансування страхування
Стратегія фінансування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru