Основи нотаріальної діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

Основна частина

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

Додаток

ВСТУП

Проходження виробничої практики є важливим елементом навчального процесу з підготовки фахівця у галузі юриспруденції. Під час її проходження майбутній юрист застосовує отримані в процесі навчання знання, вміння і навички на практиці. Основними завданнями виробничої практики є - отримання практичного досвіду роботи в якості юрисконсульта, поліпшення якості професійної підготовки, виховання фахівця в дусі поваги до закону, закріплення отриманих знань з загальним і спеціальним правових дисциплін, перевірка вміння студентів користуватися законодавством.

Відповідно до навчального плану я проходила переддипломну практику в державній нотаріальній конторі Ярославського нотаріального округу з 18.01.2010 року по 12.02.2010 року. Керівником практики була призначена нотаріус Ярославського нотаріального округу Пилипенко Олена Владиславівна. Спільно з керівником практики, безпосередньо, в нотаріальній конторі було складено план проходження практики, який я успішно виконала.

У процесі проходження виробничої практики мною були проведені наступні заходи:

- Ознайомлення з законодавством Російської Федерації (Основи законодавства про нотаріат в Російській Федерації, Цивільний кодекс Російської Федерації, Інструкція з діловодства в державних нотаріальних конторах РРФСР, Федеральний Закон "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним", та ін);

- Ознайомлення з локальними нормативними актами (штатний розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкція з діловодства);

- Ознайомлення з нотаріальними реєстрами та порядком їх заповнення;

- Ознайомлення з видами заповітів і їх складання;

- Складання проектів цивільно-правових договорів (договір безоплатного користування квартирою, шлюбний договір, договір дарування, договір купівлі-продажу, договір ренти та ін.);

- Складання довіреностей, погоджень на вивезення неповнолітніх дітей за межі Російської Федерації, згод чоловіка на продаж / купівлю нерухомості;

- Перевірка експонованих документів згідно переліку (про ситуацію);

- Використання електронних правових систем "Гарант", "Консультант Плюс".

Основна частина

Я проходила практику в державній нотаріальній конторі. У нотаріальній конторі працюють політично зрілі, сумлінні та професійно підготовлені люди. Ці нотаріуси, які, з одного боку, - незалежні представники держави, наділені їм повноваженнями здійснювати нотаріальні дії, з іншого - особи, які несуть особисту відповідальність за вчинення нотаріальних дій. Для нотаріуса інтереси особистості і держави - ​​величини рівнозначні, тому свої професійні дії він може засновувати на законі, в іншому випадку він буде нести відповідальність перед громадянином або державою.

Нотаріальна контора має в своєму розпорядженні сучасною комп'ютерною системою, а всі співробітники мають можливість оперативно користуватися будь-якою інформацією про вчинені нотаріальні дії, проекти договорів і т.п.

Іншими словами нотаріальна контора має в своєму розпорядженні висококваліфікованим штатом і сучасною оргтехнікою.

У нотаріальній конторі правильно організована робота. Разом з нотаріусом працює секретар і помічник. Їхня праця чітко організований, сумлінно виконуються обов'язки кожного працівника, що дає можливість скоротити чергу і значно полегшити працю самого нотаріуса.

Як нотаріуси, які працюють в державній нотаріальній конторі, так і нотаріуси, займаються приватною практикою, вчиняють нотаріальні дії від імені держави.

Усі нотаріуси, незалежно від їх правового статусу, мають печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації, зазначенням прізвища, ініціалів, посади і місця їх знаходження, а також особисті бланки. Нотаріальна контора відкрита в Ярославському нотаріальному окрузі. Робоче місце нотаріуса визначено органом юстиції і нотаріальної палатою.

У процесі практики я намагалася отримати практичні навички у трьох напрямках, по-перше, щодо нотаріальних дій, по-друге, в області документознавства і по - третє, в області ділового спілкування.

У відношенні нотаріальних дій мною було встановлено, що нотаріальні дії в Російській Федерації здійснюють нотаріуси, які працюють в державній нотаріальній конторі або займаються приватною практикою. Нотаріуси діють від імені Російської Федерації.
При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси мають рівні права і несуть однакові обов'язки незалежно від того, чи працюють вони в державній нотаріальній конторі або займаються приватною практикою. Оформлені нотаріусами документи мають однакову юридичну силу.

Відповідно до ст. 1 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат (Основи) забезпечення нотаріатом захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб відбувається шляхом вчинення нотаріусами передбачених законодавчими актами нотаріальних дій від імені Російської Федерації.

Легального визначення поняття "нотаріальна дія" в чинних нормативних правових актах не міститься.
Виходячи зі змісту Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат, нотаріальна дія можна визначити як скоєне у відповідності зі строго визначеними законодавством порядком від імені Російської Федерації дію нотаріуса або уповноваженої посадової особи за скоєння має юридичне значення акту, спрямованого на захист прав і законних інтересів суб'єктів у сфері безперечною юрисдикції.

Нотаріальні дії володіють наступними основними ознаками:

Усі нотаріальні дії незалежно від суб'єкта, їх коїть: нотаріуса або належним чином уповноваженої посадової особи - відбуваються від імені Російської Федерації (ст. 1 Основ). Вчинення нотаріальної дії від імені держави випливає з публічного характеру нотаріальної діяльності і зумовлює офіційне значення кожного нотаріальної дії. Нотаріус відповідно до ст. 11 Основ має печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації;

Нотаріальні дії можуть вчинятися тільки спеціальними, певними федеральним законом суб'єктами: нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах, нотаріусами, які займаються приватною практикою, посадовими особами органів виконавчої влади та посадовими особами консульських установ Російської Федерації. При цьому законом визначається компетенція кожної особи, уповноваженої на вчинення нотаріальної дії, та порядок їх здійснення;

Кожне нотаріальна дія повинна бути прямо передбачено федеральним законом. При зверненні громадянина чи юридичної особи до нотаріуса за вчиненням дії, що не входить у відповідності з федеральним законом до переліку нотаріальних дій, нотаріус повинен відмовити в його скоєнні. Статті 35 - 38 Основ закріплюють перелік нотаріальних дій, які можуть вчинятися нотаріусами та уповноваженими законом посадовими особами. Цей перелік нотаріальних дій є відкритим, оскільки законодавчими актами Російської Федерації можуть бути передбачені й інші нотаріальні дії;

Усі нотаріальні дії вчиняються відповідно до спеціальної, суворо регламентованої законом процедурою.

Неухильне дотримання процедури, порядку вчинення нотаріальної дії, що є умовою дійсності нотаріальної дії, є гарантією дотримання прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, в тому числі в процесі здійснення нотаріальної діяльності;

Зміст нотаріальної дії повинно відповідати вимогам чинного законодавства. Це означає, що права і законні інтереси громадян і юридичних осіб, захист яких проводиться шляхом вчинення нотаріальної дії, повинні бути засновані на положеннях матеріального права, не суперечити їм.

З огляду на комплексний характер нотаріального права, при вчиненні нотаріальної дії нотаріусом та особами, що звертаються до нього за вчиненням нотаріальної дії, повинні не лише вимоги щодо процедури вчинення нотаріальної дії, а й вимоги, наприклад, спадкового права при посвідченні заповітів, цивільного права при посвідченні угод , сімейного права при видачі свідоцтв на право власності на частку в спільному майні подружжя тощо

Відповідно до ст. 22 Основ нотаріальну дію визнається вчиненим, в тому числі і після сплати державного мита або суми згідно з тарифом. Тому нотаріус зобов'язаний або зробити справляння державного мита або нотаріального тарифу, або на підставі наявних пільг для осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, звільнити від його сплати.

Ознаки нотаріальної дії дозволяють відрізнити його від інших юридичних актів, наприклад судових актів, актів органів виконавчої влади, актів, опосередковуючи дії учасників цивільного обороту. Для визнання нотаріальної дії досконалим і дійсним повинні існувати всі без винятку ознаки нотаріальної дії. Відсутність хоча б одного з ознак призведе до недійсності нотаріальної дії в разі його оскарження в судовому порядку. Основи визначають види нотаріальних дій.
Усі нотаріальні дії можуть бути класифіковані за різними підставами.

Залежно від суб'єкта, що має право здійснювати нотаріальну дію, всі нотаріальні дії можна підрозділити на:

нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах;

нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, що займаються приватною практикою;

нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів виконавчої влади;

нотаріальні дії, вчинені посадовими особами консульських установ Російської Федерації.

Залежно від характеру, специфіки і галузевої приналежності матеріального права, захист якого здійснюється шляхом вчинення того чи іншого нотаріальної дії, всі нотаріальні дії можуть бути досить умовно розділені на нотаріальні дії по:

посвідченню угод;

посвідченню юридичних фактів;

вчиненню охоронних дій;

підтвердженню майнових прав;

сприяння виконанню зобов'язань:

забезпечення доказів;

доданню виконавчої сили документам і зобов'язанням.

Відповідно до ст. 35 Основ нотаріуси, які займаються приватною практикою, вчиняють такі нотаріальні дії:

посвідчують угоди;

видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

накладають та знімають заборони відчуження майна;

свідчать вірність копій документів і виписок з них;

засвідчують справжність підпису на документах;

свідчать вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

засвідчують факт знаходження громадянина в живих;

засвідчують факт знаходження громадянина в певному місці;

посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

посвідчується час пред'явлення документів;

передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

здійснюють виконавчі написи;

вчиняють виконавчі написи;

пред'являють чеки до платежу і посвідчується неоплата чеків;

приймають на зберігання документи;

здійснюють морські протести;

забезпечують докази.

Законодавчими актами Російської Федерації можуть бути передбачені й інші нотаріальні дії.
До нотаріальних дій, які вчиняються нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах, ст. 36 Основ відносить всі нотаріальні дії, що належать до компетенції нотаріусів, що займаються приватною практикою, а також такі нотаріальні дії:

видача свідоцтва про право на спадщину;

вжиття заходів до охорони спадкового майна.

При відсутності в нотаріальному окрузі державної нотаріальної контори вчинення названих нотаріальних дій доручається спільним рішенням органу юстиції і нотаріальної палати одному з нотаріусів, що займаються приватною практикою.

Так як темою практики є посвідчення угод, то основне моє увагу щодо діловодства нотаріальної контори було спрямоване саме на ці дії.

На території Російської Федерації відповідно до ст. 158 ГК РФ зізнаються два види письмової форми угод: проста і нотаріальна. З огляду на ст. 160 ЦК РФ угода в письмовій формі повинна бути здійснена шляхом складання документа, що виражає її зміст і підписаного особою або особами, її скоїли, або особами, належним чином уповноваженими ними на її вчинення. Законодавством РФ або угодою сторін можуть встановлюватися додаткові вимоги, яким повинна відповідати дана форма угод: вчинення на спеціальному бланку певної форми, скріплення документа печаткою і т.п. Відповідно до ст. 165 ЦК РФ нотаріальне посвідчення правочину здійснюється шляхом вчинення на документі, відповідному вищевказаним вимогам (вимогам ст. 160 ЦК РФ), посвідчувального напису нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право здійснювати таку нотаріальну дію.

Нотаріальне посвідчення угод обов'язково:

у випадках, зазначених у законі;

у випадках, передбачених угодою сторін, хоча б за законом для угод цього виду ця форма не була потрібна.

Стаття 53 Основ свідчить, що нотаріус засвідчує угоди, для яких законодавством РФ і республік у складі Російської Федерації встановлено обов'язкову нотаріальну форму. За бажанням сторін нотаріус може засвідчувати й інші угоди.

Нотаріус засвідчує тільки письмові угоди. Угода в письмовій формі повинна бути здійснена шляхом складання документа, що виражає її зміст і підписаного особою або особами, які здійснюють угоду, або належним чином уповноваженими ними особами. Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або неписьменності не може власноручно підписатися, то на його прохання під угодою може підписатися інший громадянин. Підпис останнього повинен бути засвідчений нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право здійснювати таку нотаріальну дію, із зазначенням причин, через які здійснює операцію не міг підписати її власноруч.

Перш ніж приступити до складання чи підписання угоди, нотаріус у відповідності зі ст. 54 Основ зобов'язаний роз'яснити сторонам зміст і значення поданого ними проекту угоди та перевірити, чи відповідає його зміст дійсним намірам сторін і не суперечить вимогам закону.

Нотаріус повинен обов'язково (під загрозою недійсності правочину) з'ясувати, чи здатне вчиняє правочин особа розуміти значення своїх дій або керувати ними, не помиляється воно щодо здійснюють операції, чи немає обману, насильства, погрози, зловмисної угоди однієї сторони з другою стороною або збігу важких обставин. Крім того, нотаріус зобов'язаний роз'яснити особі, яка вчиняє правочин, його права, обов'язки, відповідальність і головне - наслідки скоєного нотаріальної дії, з тим щоб юридична необізнаність не могла бути використана йому на шкоду. При вчиненні нотаріальної дії нотаріус керується не тільки законом, але і принципами добросовісності та розумності. У зв'язку з цим він повинен бути абсолютно об'єктивним і неупередженим.

При посвідченні угоди нотаріус або особа, яка його заміщає, зобов'язані перевірити дієздатність її учасників (ст.21 ЦК України). Якщо в угоді однієї зі сторін виступає юридична особа, нотаріус зобов'язаний перевірити його правоздатність (ст.49 ЦК України). При перевірці правоздатності нотаріус уточнює порядок утворення юридичної особи і знайомиться з установчими документами. Засновниками юридичної особи можуть бути власники майна або уповноважені ними органи чи особи, а у випадках, передбачених законодавчими актами, і інші організації або громадяни.

Нотаріус попереджає, що угода буде визнана недійсною, якщо майно, яке фігурує в угоді, раніше продано, закладено, на нього накладено арешт і т.п.

При посвідченні договору купівлі-продажу нотаріус повинен з'ясувати дійсне намір сторін, уточнити, чи не чиниться угода про людське око, без наміру створити відповідні їй правові наслідки чи для прикриття іншої угоди.

При посвідченні договору купівлі-продажу з довічним утриманням житлового будинку (частини будинку), квартири продавця нотаріус повинен роз'яснити покупцеві його обов'язок надавати продавцю до кінця життя матеріальне забезпечення в натурі - як житла, харчування, догляду і необхідної допомоги. Крім того, при випадковій загибелі будинку покупець несе обов'язки, прийняті ним на себе за цим договором, а головне, заборонено відчуження будинку покупцем за життя продавця. Про це нотаріус робить позначку в тексті зазначеного договору.

Таким чином, у висновок з даного питання, можна зробити висновок, що нотаріус засвідчує тільки письмові угоди шляхом вчинення на документі, що відповідає вимогам ст. 160 ЦК РФ, посвідчувального напису нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право здійснювати таку нотаріальну дію. Він зобов'язаний роз'яснити сторонам зміст і значення поданого ними проекту угоди та перевірити, чи відповідає його зміст дійсним намірам сторін і не суперечить вимогам закону.

Дуже багато засвідчується угод з автомототранспортними засобами, що належать громадянам і юридичним особам. Чинний Цивільний кодекс РФ не потребує висновку у нотаріальній формі договорів, предметом яких є правовідносини, пов'язані з переходом права власності (володіння, користування) на автомототранспортних засобів: купівля-продаж, міна, дарування, оренда. Однак, керуючись п.п. 2. п. 2 ст. 163 і частиною другою п. 1 ст. 434 ГК РФ, власник і набувач (користувач) автомототранспортного кошти можуть дійти згоди зробити зазначений договір у письмовій формі і нотаріально засвідчити його. При посвідченні угод з автомототранспортними засобами нотаріус керується загальними вимогами, які пред'являються до посвідчення угод. Встановивши особи звернулися до нього фізичних осіб, перевіривши їх дієздатність, а при необхідності зажадавши підтвердження повноважень від представника юридичної особи, що виступає стороною договору, нотаріус з'ясовує наміри звернулися до нього за вчиненням нотаріальної дії осіб. Якщо власник автомототранспортного кошти має намір відчужувати належний йому автомобіль, нотаріус повинен роз'яснити, що відповідно до «Правил реєстрації автомототранспортних засобів та причепів до них в Державній інспекції безпеки дорожнього руху» власник транспортного засобу або уповноважені ним особи зобов'язані зняти цей засіб з обліку за місцем реєстрації перед припиненням права власності. Отже, нотаріус зобов'язаний перевірити, чи знято з обліку відчужуване автомототранспортних засобів, що відбивається в реєстраційних документах. До них відносяться свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів або технічні паспорти транспортних засобів, які є правовстановлюючими документами і на підставі яких нотаріус встановлює, чи є дійсно власником автомототранспортного засоби (об'єкта договору) особа, яка заявляє про намір передати його іншій особі.

Дуже багато нотаріусами засвідчується різних доручень. У відповідності зі ст.185 ГК РФ довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Так як видача довіреності є односторонньою угодою, то для її здійснення відповідно до законодавства або угодою сторін необхідно і достатньо вираження волі однієї сторони - довірителя (ст.154 ЦК України).

Таким чином, засвідчуючи юридичні факти, нотаріус повинен роз'яснити сторонам зміст і значення угоди на предмет відповідності нормам закону, а також вимоги, які пред'являються до посвідчення угод.

У процесі практики я дізналася, що до особистісних якостей нотаріуса пред'являються особливі вимоги. Це пов'язано з тим, що професійна діяльність нотаріуса вимагає виконання деяких умов, наявності певних рис характеру і чітких життєвих обмежень морально-етичного характеру. Найважливіша якість будь-якого нотаріуса - неупередженість. Мова йде не тільки про те, що буква закону повинна стояти на чолі кута, а побажання всіх сторін не можуть виходити за ці рамки. Потрібно мати й незвичайним терпінням: вміння слухати клієнтів - одна з головних складових успішності роботи. Багато хто приходить до нотаріуса зі своїми наболілими проблемами, нерідко в його кабінеті розгораються палкі суперечки між конфліктуючими сторонами. У таких випадках дуже важливо зберігати холодну голову і тверезість мислення, не дозволяючи емоціям перехльостує через край.

Нотаріус зобов'язаний уміти вимовити чітке «ні» у випадках, коли, незважаючи на очевидну матеріальну вигоду завіреного ним документа, той з'явиться незаконним або буде містити в собі хоч якесь зерно сумніву або майбутнього конфлікту, який він не в силах запобігти.

У нотаріальній діяльності немає дрібниць, що можна довести на прикладі нотаріально завіреної копії документа. Після нанесення на копію посвідчувального напису, підпису та печатки нотаріуса, копія стає юридично достовірним документом нарівні з оригіналом. Звичайно, для нотаріуса немає нічого простішого, ніж порівняти копію документа з його оригіналом, переписати зміст документа в реєстр для реєстрації нотаріальних дій і стягнути за це тариф (в даний час до 100 рублів). Нотаріус, як правознавець, виходить з презумпції, що всі особи, які звертаються до нього за вчиненням нотаріальних дій, є сумлінними і законослухняними. Але виключно з метою захисту прав громадян та юридичних осіб, а не через власну примхи і «причіпок», нотаріус ретельно перевірить документ, тому що «Проста» процедура посвідчення копії може мати серйозні негативні правові наслідки. Через підробки або елементарної неуважності хтось може позбутися майна або отримати правовстановлюючі документи з помилками. І тоді може з'явитися черговий бомж, а кому-то, наприклад, доведеться доводити в судовому порядку, що гр. Сафронов і Софронов є одним і тим же особою, і що Сергій Петрович Лопатин є сином Петра Сергійовича Лапатіна і має право успадковувати майно батька.

Висновки

Під час проходження практики, я в першу чергу остаточно переконалася у правильному виборі своєї професії. Побачила, що правильна організація роботи нотаріальної контори має велике значення для забезпечення її успішної діяльності. Я змогла оцінити всю складність і відповідальність цієї роботи. Я неухильно дотримувалася правил внутрішнього розпорядку в нотаріальній конторі. У мене не було суворого проведеної кола обов'язків, оскільки я тільки вивчала всю роботу в нотаріальній конторі.

Основною метою моєї практики було отримання практичних навичок у сфері нотаріальної діяльності, застосування отриманих теоретичних знань у практичній діяльності. Трудова практика, в цьому сенсі, є важливою умовою перевірки та реалізації придбаних у процесі теоретичного освоєння матеріалу теоретичних знань.

У цілому переддипломна практика справила позитивний вплив на моє формування як спеціаліста, дозволила застосувати в практичній діяльності навички, отримані в ході теоретичного освоєння матеріалу.

Крім сказаного, в ході проходження практики я змогла на власні очі переконатися в складності тих проблем, які описуються в наукових публікаціях останніх років і аналізуються в судових постановах з конкретних справ.

Переддипломна практика допомогла мені також розкрити наявні прогалини у знаннях і визначити шляхи їх усунення.

Моя переддипломна практика пройшла успішно і продуктивно: я дізналася багато нового і потрібного про функціонування нашої правової системи в цілому. У процесі проходження практики мною самостійно оформлялися довіреності: на отримання грошей, на отримання багажу, на отримання свідоцтва про право на спадщину та спадкового майна та інші. Деякі з них (із зміненими даними довірителя та повіреного) розміщені в Додатку.

У процесі практики я дізналася і про проблеми, що існують у нотаріальній практиці. Перша з них суто технічна. Визначу її на такому прикладі: громадянин прийшов до нотаріуса для отримання нотаріальної послуги, наприклад, оформити купівлю-продаж нерухомості. Нотаріус його вислуховує, записує необхідні йому відомості на папір. Далі ці дані вводяться в комп'ютер, після чого громадянину роздруковуються відповідні документи, з якими його знайомлять і він їх підписує, якщо все правильно.

Однак швидко це виглядає тільки на словах, насправді ж процедура оформлення, наприклад, купівлі-продажу квартири займає близько 30-40 хвилин, з них відсотків 70 йде на введення даних в комп'ютер і їх роздруківку!

В основному, при роботі нотаріус використовує програму Word. У цій програмі відкривається документ, який підходить для відповідної нотаріальної послуги. Звичайно це вже існуючий документ, який оформлявся раніше для іншого клієнта. Хочу особливо відмітити, що пошук відповідного документа іноді затягується на кілька хвилин, оскільки нотаріус відкриває кожен документ для перегляду, а це займає досить багато часу.

Йдемо далі: нарешті-то, потрібний документ знайдений, починається його правка. Тут треба зазначити, що специфіка нотаріальних документів така (і нотаріуси про це добре знають), що в цих документах всі (або майже всі) числа - дати, кількості одиниць чого-небудь, суми і т.д. - Обов'язково вказуються прописом, причому, одне і те ж число може вказуватися в документі кілька разів і навіть у різних відмінках. Так от, все це вводиться вручну, потім неодноразово перевіряється, виправляється, знову перевіряється і т.д. Імена, прізвища і по батькові осіб також вводяться кожен раз вручну, і знову ж таки вони можуть схилятися в документі в різних відмінках це також займає пристойно часу на введення і повторну перевірку.

При оформленні купівлі-продажу нерухомості зазвичай кожну нерухомість перевіряють на предмет її наявності в реєстрі заборон на відчуження майна. Реєстр заборон є тільки в паперовому варіанті. Ні про яку базі даних реєстру, звичайно ж, і мови не ведеться, тому на цю перевірку теж витрачається якийсь час.

З усього сказаного напрошується питання: чому не можна автоматизувати роботу нотаріуса, розробивши відповідні програми.

Друга проблема криється в нормативно-методичному регулюванні нотаріального діловодства. Ключовим нормативним актом, який регламентує діяльність нотаріату, є Основи законодавства РФ про нотаріат - закон, прийнятий Верховною Радою Російської Федерації 11 лютого 1993 р. № 4462-I (з наступними змінами). Основи - це основний акт організаційно-правового характеру, що визначає сучасну організацію нотаріату, правовий статус, компетенцію і порядок діяльності нотаріуса. Згідно з цим законом, нотаріальне діловодство здійснюється нотаріусами відповідно до правил, що затверджуються Міністерством юстиції РФ спільно з Федеральною нотаріальною палатою. Наказом Міністерства юстиції Російської Федерації від 19.11.2009 № 403 затверджено «Правила нотаріального діловодства», але до сьогоднішнього дня вони не вступили в дію.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс Російської Федерації частина перша від 30 листопада 1994 р. N 51-ФЗ, частина друга від 26 січня 1996 р. N 14-ФЗ,
Текст частини першої опубліковано в "Російській газеті" від 8 грудня 1994 р. N 238-239, в Зборах законодавства Російської Федерації від 5 грудня 1994 р. N 32 ст. 3301. Текст частини другої опубліковано в "Російській газеті" від 6, 7, 8 лютого 1996 р. N 23, 24, 25, у Зборах законодавства Російської Федерації від 29 січня 1996 р. N 5 ст. 410.

2. Основи законодавства Російської Федерації про нотаріат від 11 лютого 1993 р. N 4462-I (ред. Від 01.07.2005) / / »Російська газета», № 49, 13.03.993.

3. Наказ Мін'юсту РФ від 15 березня 2000 р. N 91 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами Російської Федерації"; / / «Бюлетень Мін'юсту РФ» № 4,2000.

4. Федеральний Закон від 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. Від 27.12.2009) "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" / / «Збори законодавства РФ», 28.07.1997, № 30, ст.3594.

Додаток 1

Довіреність

Місто Ярославль, 22 січня дві тисячі десятого року.

Я, Макаров Олег Петрович, який проживає за адресою: м. Ярославль, вул. Першотравнева, д. 27, кв. 88, паспорт серії 7800 № 987324, виданий Кіровським РВВС м. Ярославля 15.10.1992 року, цією довіреністю уповноважую Конькова Юрія Миколайовича, який проживає за адресою: м. Ярославль, вул. Зоряна, д. 12, кв. 19, паспорт серії 7800 № 112444, виданий Фрунзенським РВВС м. Ярославля 09.02.1999 року, отримати в аеропорту Шереметьєво-1 по квитанції ТОВ «Турсервис» № ОН-34521 від 20 січня 2010 року мій багаж у кількості трьох місць, вагою 450 ( чотиреста п'ятьдесят) кг., який прибув на моє ім'я з Туреччини (з міста Стамбула), для чого надаю йому право подавати від мого імені заяви, розписуватися за мене і вчиняти всі інші дії від мого імені, пов'язані з виконанням даного доручення.

Довіреність видана без права передоручення і дійсна протягом місяця.

Макаров Олег Петрович Підпис

22 січня 2010, справжня довіреність посвідчена мною, Пилипенко Є.В. нотаріусом Ярославського нотаріального округу, ліцензія зареєстрована в Державному реєстрі № 006922 та видано Управлінням юстиції Ярославської області

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Гербова печатка

Зареєстровано в реєстрі за № 7123

Стягнуто нотаріальний тариф ___ руб.

по квитанції № 890 від 22 січня 2010 року.

Нотаріус: Є.В. Пилипенко

Додаток 2

Довіреність

Місто Ярославль, десяте лютого дві тисячі десятого року.

Я, Носов Андрій Олександрович, який проживає за адресою: м. Ярославль, вул. Пушкіна, буд 21, кв. 94, паспорт серії 7800 № 263781, виданий Ленінським РВВС м. Ярославля 19.03.2000 року, цією довіреністю уповноважую громадянку Малікова Валентину Петрівну, що проживає за адресою: м. Ярославль, вул. Першотравнева, буд 14, кв. 64, паспорт серії 7800 № 562341, виданий Ленінським РВВС м. Ярославля 19.09.1999 року, зняти мене з реєстраційного обліку з квартири, що знаходиться за адресою: м. Ярославль, пр. Леніна, буд 35, кв. 12 і поставити на реєстраційний облік в квартирі за адресою: м. Ярославль, вул. Пирогова, буд 10, кв. 4, а також бути моїм представником в РЕУ, органах міліції, телефонному вузлі, районному відділі соціального забезпечення та в інших організаціях та установах м. Ярославля.

Для зазначеного дії я уповноважую Малікова Валентину Петрівну подавати мою заяву про взяття на державний реєстраційний облік, отримувати довідки та документи, розписуватися за мене і вчиняти всі дії, пов'язані виконанням даного доручення.

Довіреність видана без права передоручення і дійсна один рік.

Носов Андрій Олександрович

Підпис

10 лютого 2010, справжня довіреність посвідчена мною, Пилипенко Є.В. нотаріусом Ярославського нотаріального округу, ліцензія зареєстрована в Державному реєстрі № 006922 та видано Управлінням юстиції Ярославської області.

Довіреність підписана громадянином Носовим Андрієм Олександровичем у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Гербова печатка

Зареєстровано в реєстрі за № 1643

Стягнуто нотаріальний тариф ___ руб.

по квитанції № 64783 від 10 лютого 2010 року.

Нотаріус: Є.В. Пилипенко

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Звіт з практики
91.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Організаційно-правові основи нотаріальної діяльності
Організаційно правові основи нотаріальної діяльності
Особливості нотаріальної діяльності
Порядок здійснення нотаріальної діяльності
Правове регулювання нотаріальної діяльності в Республіці Білорусь
Основи підприємницької діяльності 2
Основи інвестиційної діяльності
Основи наукової діяльності
Основи рекламної діяльності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru